4. A BIODÍZEL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Magyar Balázs Draskovits Pál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. A BIODÍZEL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Magyar Balázs Draskovits Pál"

Átírás

1 4. A BIODÍZEL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Magyar Balázs Draskovits Pál A bioüzemanyagok használata, ezen belül a biodízel alkalmazása több tényező együttes hatására az utóbbi évtizedben igen aktuális kérdéssé vált. Egyrészt a foszszilis energiahordozók (kőolaj, földgáz) korlátozott mennyiségének és a folyamatosan növekvő igényeknek betudható áremelkedés alternatív források felkutatását kényszeríti ki. Másrészt a mezőgazdasági túltermelési válságok levezetése olyan termények felé tereli a közérdeklődést és a termelést, amelyekre folyamatos piaci igény jelentkezik (termelésbiztonság). Harmadrészt számos ország, köztük hazánk energiafüggőségének csökkentése a hazai lehetőségek nagyobb kihasználására ösztönöz. További fontos szempont a környezet védelme, mivel a globális klímaváltozást eredményező üvegházhatású gázok (elsősorban a szén-dioxid) kibocsátása túlnyomórészt az energia hagyományos termelésének, illetve felhasználásának következménye. A mai ipar és technológiák környezeti értékelése (szén-dioxidkibocsátása) során a bioüzemanyagok elégetésekor keletkezett CO 2 -ot nem szükséges figyelembe venni (az egyes országok szén-dioxid-kibocsátásának, illetve a kvóták meghatározása során nem is veszik figyelembe), mivel a bioüzemanyagok elégetésekor nem keletkezik többlet-co 2. A szóban forgó növényekben található szerves vegyületek ugyanis a légkörből előzőleg már kivont szén-dioxidból épültek fel. A biodízel elterjedése javíthatja a mezőgazdaság jövedelemtermelő képességét, tervezhetőségét és szabályozottabbá teszi a termőterületek hasznosítását. Ezzel 105

2 együtt csökkenti az ugaroltatásra, a mezőgazdasági termékkorlátozásra a költségvetésből kifizetendő támogatások összegét. Magyarországon a XX. század elején közel hektáron termesztettek repcét, amely a napraforgóolaj elterjedésével lesajnált, ugaroltatás helyett vetett növény lett, termőterülete fokozatosan csökkent. A bioüzemanyagok elterjedésével termőterülete rohamosan növekedni kezdett, és 2008-ra elérte a hektárt. A repce termesztéséhez és a repcealapú biodízel (RME repce-metilészter) gyártásához Magyarországon minden feltétel és lehetőség adott. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználhassuk a magunk javára, a termesztők és a potenciális gyártók, felhasználók korrekt informálására van szükség. Mindebből következően e tanulmány fő célcsoportja az agrárvállalkozók; számukra legfontosabbak az olajos magvak termesztésével, esetleg a nyers növényi olajok előállításával foglalkozó részek, valamint az ezzel összefüggő nemzetközi (európai) gazdasági kitekintés. A milliárdos beruházást igénylő biodízel-előállítási technológia rövid ismertetését a teljesség kedvéért mutatjuk be. A biodízel jellemzése; helye a megújuló energiák között Bioüzemanyagok A megújuló energiahordozók körébe tartozó bioüzemanyag néven általában a biogázt, a bioetanolt és a biodízelt értjük. A továbbiakban a biodízel témakörével foglalkozunk, mivel az előző fejezetek részletesen tárgyalták a biogázzal és a bioetanollal kapcsolatos kérdéseket. A biodízel repceolajból speciális észterezési eljárással átalakított olyan motorikus hajtóanyag, amelyet fosszilis dízelolajhoz %-ban keverve, vagy akár 100%-ban, tisztán dízelüzemű motorok hajtására használnak. Megjegyzendő, hogy Észak-Euró- 106

3 pában (Svédország, Norvégia) biodízel elnevezés alatt a fosszilis dízelolajból és ehhez % mennyiségben kevert bioalkoholból álló üzemanyagot értik. A biodízel fő jellemzői A biodízel magyarországi követelményeit az MSZ/T 2056 szabvány tartalmazza (4.1. táblázat) táblázat A biodízel magyarországi követelményei (MSZ/T 2056 sz. szabvány) Tulajdonság Mértékegysémumum Mini- Maxi- Észtertartalom % m/m 96,5 Sűrűség 15 C-on g/cm 3 0,86 0,9 Viszkozitás 40 C-on mm 2 /s 3,5 5,0 Hidegszűrhetőségi határhőmérséklet o C Kéntartalom % m/m 0 Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási maradékból) % m/m 0,03 Cetánszám 51 Hamutartalom (szulfát) % m/m 0,02 Víztartalom % m/m 0,05 Összes szennyeződés mg/kg 24 Rézlemez-korrózió (3 h, 50 C) fokozat 1 Savszám mgkoh/g 0,5 Metanoltartalom % m/m 0,2 Összes glicerintartalom % m/m 0,25 Jódszám gj 2 /100 kg 125 Foszfortartalom mg/kg 10 Alkálitartalom (Na, K) mg/kg 5 107

4 Ennél részletesebb adatok találhatók az MSZ EN 14214:2003 szabványban, amely nemcsak az egyes jellemzők megkövetelt minimum/maximum értékeit adja meg, hanem az előírt vizsgálati módszert és az értelmezéshez szükséges megjegyzéseket is. A fosszilis dízel természetes eredetű, különböző szénlánchosszúságú szénhidrogének jóval összetettebb keveréke, mint a kémiai reakciókkal előállított biodízel. A különbség igen jól látszik pl. a jellemző kromatogramokon. A jelenlegi biodízelek növényi olajokból észterezési eljárással készített üzemanyagok, ezért azokat zsírsavmetilésztereknek is nevezik. A fosszilis, illetve biológiai eredetű dízelüzemanyagok néhány fontosabb paraméterének összehasonlítása a 4.2. táblázatban található. 108 Tulajdonság 4.2. táblázat A fosszilis és a biodízel néhány paraméterének összehasonlítása Mértékegység Fosszilis dízel Biodízel Sűrűség 15 C-on kg/m Cetánszám min. 49 min. 51 Viszkozitás 40 Con mm 2 /s 2,0 4,5 3,5 5,0 Lobbanáspont C min. 55 min. 120 Kéntartalom m% nem detektálható CFPP*, nyár C max. 0 max. 0 CFPP*, tél C max. 20 max. 20 * CFPP: hidegszűrhetőségi határhőmérséklet A 4.3. táblázat tartalmazza azokat az arányszámokat, amelyeket az Európai Bizottság célkitűzése szerint az EU-tagállamok üzemanyag-felhasználásában a bioüzemanyagoknak el kell (kellett) érniük.

5 4.3. táblázat Az Európai Unió célkitűzése a bioüzemanyagok kívánatos felhasználásáról Év Bioüzemanyagok aránya ,00% ,75% ,00% ,00% Az EU legújabb javaslata, illetve ajánlása újabban már arra irányul, hogy 2020-ra ez az arány érje el a 15%-ot. Az Európai Unió által a megújuló energiahordozók részarányának növelésére meghatározott értékek reális célnak tűnnek, amelyek eléréséhez a tagállamok kormányainak szoros, közös támogató-szabályzó rendszert kell kidolgozniuk. Magyarország mint igen jelentős mezőgazdasági lehetőségekkel rendelkező ország messze elmarad több, kedvezőtlenebb éghajlati és mezőgazdasági adottságokkal rendelkező ország bioenergia-felhasználásától. A magyar piacon jelenleg alig vannak bioüzemanyagok, bár Magyarország célul tűzte ki, hogy 2007-től a bioüzemanyagok részesedése a teljes felhasznált üzemanyag-mennyiségből érje el a 2%-ot, 2010-től pedig a 4%-ot. Ehhez hazánk jelentős szemestermény-mennyiséggel (főként repce és napraforgó) és szabad termőterületekkel rendelkezik (4.4., 4.5. táblázat 1 ), így az alapanyag-ellátás biztosítottnak tekinthető. A versenyképesség javítása érdekében Magyarország a motorbenzinbe kevert bioetanol és a gázolajba kevert biodízel után december 31-ig jövedékiadóvisszatérítést biztosított. 1 A táblázatokban külön feltüntettük az észak-magyarországi régió adatait is, a Biodízelgyártás Magyarországon c. részben említett, Gyöngyösorosziba tervezett biodízelüzem kapcsán. 109

6 4.4. táblázat A repce vetési és betakarítási adatai az utóbbi években Év Bevetett terület (ha) Országos adatok Észak-magyarországi régió adatai Betakarítva (t) Termésátlag (kg/ha) Bevetett terület (ha) Betakarítva (t) Termésátlag (kg/ha)

7 4.5. táblázat A napraforgó vetési és betakarítási adatai az utóbbi években Év Bevetett terület (ha) Országos adatok Észak-magyarországi régió adatai Betakarítva (t) Termésátlag (kg/ha) Bevetett terület (ha) Betakarítva (t) Termésátlag (kg/ha)

8 A biodízel előállításának elvei és lehetőségei A biodízel előállítására négy alapvető út létezik: 1. direkt felhasználás/bekeverés, 2. mikroemulziók képzése, 3. termikus krakkolás (pirolízis), 4. átészterezés. A mai gyakorlatban ipari méretekben biodízelt kizárólag olajos magvakból nyert növényi olaj katalizátor jelenlétében történő átészterezésével állítanak elő. Az egyes növényfajokból kinyerhető olajmennyiség, következésképpen az egy hektár területről nyerhető olaj mennyisége nagyon különböző. Ezért, és a mi éghajlatunkon termeszthető növényeket figyelembe véve, Magyarországon biodízel-alapanyagként elsősorban a repce és a napraforgó jöhet szóba (4.1. és 4.2. ábra) ábra Azonos tömegű, különböző növényi magokból kinyerhető nyers növényi olaj mennyisége 112

9 4.2. ábra Különböző növényfajok esetén a hektáronként kinyerhető nyers növényi olaj mennyisége 113

10 Ezt a képet jelentősen befolyásolhatja a termesztési technológiák fejlődése. Például néhány fontosabb növény termésátlaga az utóbbi néhány évben jelentősen megemelkedett a jelen évtized első feléhez viszonyítva (4.4. és 4.5. táblázat). Kémiai reakción (észterezésen) alapuló gyártási mód A biodízelgyártás alapanyaga az olajos magvakból kipréselt növényi olaj (kisebb részben használt sütőolaj és állati zsiradék), amely közvetlenül, a motorok átalakítása nélkül nem használható fel motorhajtóanyagként. A ma létező dízelmotorok átalakítása gazdasági szempontból nem látszik járható útnak. Ezért ezt a biológiai eredetű alapanyagot át kell alakítani a felhasználás előtt. Ez a leggyakrabban átészterezéssel történik, melynek során az olajok glicerinnel képzett észtereit kis szénatomszámú alifás alkoholokkal reagáltatják katalizátor jelenlétében, így a zsírsavak metilésztereit (fatty acid methyl ester, FAME) kapják, glicerin melléktermék mellett. Az átészterezési reakció végrehajtására és a kapcsolódó kinyerési műveletekre több különféle technológiát dolgoztak ki. Ezek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a nyersanyagnak gyakorlatilag vízmentesnek kell lennie (a víztartalom 0,06 m/m% alatt kell legyen); a szabad zsírsavtartalom nem haladhatja meg a 0,5 m/m%-ot. Az átészterezési reakcióban olyan termékelegy keletkezik, amelynek fő komponensei az észterek (a tulajdonképpeni biodízel), glicerin, alkohol, katalizátor, tri-, di- és monogliceridek, valamint egyéb szenynyező anyagok. A reakció végén a katalizátort semlegesíteni kell (víz bevitele). A felesleges alkoholt desztillációval célszerű visszanyerni. Az észtereket tartalmazó biodízelfázis és a glicerines fázis szétválasztása vagy gravitációs úton, vagy centrifugálással történhet (4.3. ábra). 114

11 4.3. ábra A biodízel előállításának folyamata A biodízelgyártás során az átészterezés melléktermékeként egy glicerintartalmú, nyers állapotában a piacon nem értékesíthető elegy keletkezik. A fázisszétválasztás hatékonyságától (amelyet befolyásolhat a víztartalom, mólarányok stb.) függően a glicerint tartalmazó fázisban az alábbi komponensek találhatók: glicerin, a zsírsavészterek maradékai, az észterező alkohol maradéka, a katalizátorként használt lúg semlegesítéséből eredő sók, az eredeti nyersanyagban lévő szabad zsírsavakból és a mellékreakciókban az észterekből keletkező szappanok, víz, valamint egyéb szennyezések. Ennek az elegynek további feldolgozása/tisztítása azért rendkívül fontos, mert az észterezés során a kapott biodízel mennyiségének mintegy 10%-ában kelet- 115

12 kezik glicerinfázis. A későbbi fejezetekben ismertetendő hazai gyártási mennyiségek alapján a glicerinfázis várható mennyisége évi tonna. A nyers glicerint tartalmazó elegy tisztítására, illetve hasznosítására a Pannon Egyetem, az ELGOSCAR 2000 Kft. és a Biocentrum Kft. új elvet dolgozott ki. Ennek során glicerin-terc-butil-éter elegyet, illetve glicerin-észtereket állítottunk elő. Ezek közül részletesen vizsgáltuk a glicerin propionsav-észterét (tripropionint) mint többletoxigén-tartalma révén potenciális égésjavító dízelolajadalékot. A motorkísérletek azt mutatták, hogy ez az adalék a fosszilis dízelolajhoz 5%-ban keverve jelentősen csökkentette a koromképződést és a szén-monoxid kibocsátását (12,8%, illetve 6,3% mértékben), ugyanakkor 4%-nál kisebb mértékben nőtt az elégetlen szénhidrogének kibocsátása és a fajlagos fogyasztás. A tisztítás, illetve az átalakítás eredményességétől függően a tisztított glicerin, illetve egyéb glicerinszármazékok potenciális felhasználási területe lehet a zöldoldószerként, kozmetikai alapanyagként, biológiailag jól lebontható emulgeálószerként vagy optimális felületaktív anyagként történő hasznosítás. Enzimatikus gyártási mód A jóval kevésbé környezetszennyező enzimkatalitikus eljárás nem annyira elterjedt, illetve kevésbé kidolgozott. Ezért a jövőben célszerű lesz ennek optimalizálása és a ma használt leggyakoribb eljárással történő öszszehasonlítása, ugyanis várhatóan számos, az alábbiakban felsorolt előnnyel rendelkezik: mérsékelt körülmények között (ph, nyomás, hőmérséklet) is jó konverziót biztosít; sem a glicerin, sem az észterezett fázis tisztítására nincs szükség; az előzőekből következően a fázisszétválasztás könnyebb; 116

13 jó minőségű/nagy tisztaságú glicerinfázis képződik (jobban/gazdaságosabban hasznosítható); környezetbarát eljárás (nem keletkezik lúgos szennyvíz); vannak olyan megoldások az enzim inaktiválódásának csökkentésére, illetve regenerálására, amelyek javíthatják a gazdaságosságot. A biodízel alkalmazásának előnyei Általános előnyök: Környezetbarát üzemanyag. Megújuló anyagokból készül. Gyakorlatilag nem tartalmaz ként (0,001%). Jelentősen csökkenti az égéstermék-kibocsátást. Elégetése során ugyanannyi CO 2 -ot bocsát ki, mint amennyit a növények a növekedésük során felvesznek (zárt CO 2 -körforgás). Nem tartalmaz benzolt vagy más poliaromás rákkeltő anyagot. Biológiailag könnyen lebomlik, és balesetek esetén nem veszélyezteti a talajt és a talajvizet. Nem minősül veszélyes anyagnak (lobbanási pontja 110 C feletti). Kitűnő a kenési tulajdonsága, és megnöveli a motorok élettartamát. Ökológiailag előnyös lehetőség a hagyományos dízelüzemanyaggal szemben. A biodízel előállításának és alkalmazásának néhány fontosabb lokális előnye: A munkanélküliség csökkentése. Parlagon hagyott területek csökkentése. A mezőgazdasági termésfelesleg biztos felvevőpiaca. Az erőművek CO 2 -kibocsátásának csökkentése. Magasabb feldolgozottsági fokú termék előállítása és értékesítése. 117

14 A főbb regionális előnyök: A Nemzeti Környezetvédelmi Programban, valamint az Agrár-, Vidék- és Területfejlesztési Stratégiai Koncepcióban megfogalmazott célok teljesülésének elősegítése. Hozzájárulás a Kiotói Egyezményben vállalt 6%-os CO 2 -kibocsátás csökkentéséhez. A mezőgazdaság fenntartható fejlődése. A kőolajimport és az energiafüggőség csökkentésének lehetősége. A megújuló energiával kapcsolatos EU-elvárások teljesülése. A biodízel alkalmazásának eddigi tapasztalatai Európa-, sőt világszerte tapasztalható tendencia, hogy mind a termelés, mind az eladás nagymértékben és folyamatosan növekszik. Németországban a biodízeltermelő kapacitás az utóbbi néhány évben erőteljesen és egyenletesen növekszik. A fogyasztás hasonló trendet mutat: az eladások 2005-re elérték az 1,8 millió tonnát, ami igen jó összhangban van a évi 2,04 millió tonnás termeléssel (4.6. táblázat) táblázat A biodízel termelése és fogyasztása Németországban Év Termelés (tonna) Eladás (tonna) (becslés)

15 Néhány EU-tagország bioüzemanyag-felhasználását a 4.8. táblázat szemlélteti (l. a következő oldalon). A biodízel alkalmazásában egyértelműen élen jár Németország, őt követi jelentős lemaradással Ausztria, Franciaország, Svédország, Litvánia, Olaszország. A táblázatból kiderül, hogy a évi célkitűzést 2005-re csak Németországban és Máltán sikerült elérni (az előirányzat 2%, illetve 0,3%, a tényleges felhasználás 3,75%, illetve 0,52 %). Néhány országban (Franciaország, Ausztria, Olaszország, Lengyelország, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság) többé-kevésbé megközelítették, de a tagállamok legnagyobb részében, köztük hazánkban is jelentős az elmaradás, a fel nem tüntetett tagországokban úgyszintén. A dízel/biodízel kérdéskör azért is nagy fontosságú, mert például Ausztriában 2001 és 2004 között az összes eladott motorbenzin mennyisége csupán 6,8%- kal nőtt, míg az ugyanezen időszakban összesen eladott dízelolajé majdnem 27%-kal. Ezen túlmenően, a németországi előrejelzések (4.7. táblázat) a következő néhány évben a dízelolaj-felhasználás növekedését, ugyanakkor a benzinfelhasználás csökkenését prognosztizálják táblázat A németországi üzemanyag-felhasználás és előrejelzés 2025-ig (M t) Év Benzin Dízel Év Benzin Dízel ,4 29, ,5 31, ,6 30, ,9 30, ,0 30, ,6 28, ,5 30, ,6 26, ,0 31,2 119

16 4.8. táblázat Bioüzemanyag-felhasználás az EU néhány tagországában között Tagország Bioüzemanyagok százalékos aránya az összes felhasznált üzemanyagban Célkitűzés 2003-ban 2004-ben 2005-ben 2005-re Ausztria 0,06 0,06 0,93 2,50 Belgium 0,00 0,00 0,00 2,00 Csehország 1,09 1,00 0,05 3,70 Franciaország 0,67 0,67 0,97 2,00 Lengyelország 0,49 0,30 0,48 0,50 Litvánia 0,00 0,02 0,72 2,00 Magyarország 0,00 0,00 0,07 0,60 Málta 0,02 0,10 0,52 0,30 Nagy-Britannia 0,03 0,04 0,18 0,19 Németország 1,21 1,72 3,75 2,00 Olaszország 0,50 0,50 0,51 1,00 Spanyolország 0,35 0,38 0,44 2,00 Svédország 1,32 2,28 2,23 3,00 Szlovénia 0,00 0,06 0,35 0,65 120

17 A nyers növényi olajok ára 2007 folyamán Nyugat- Európában igen jelentős mértékben megnőtt: 2005 közepétől 2007 közepéig a repceolaj literenkénti ára kis ingadozással 55 eurocent körül mozgott, majd 2007 decemberére elérte a 90 eurocentes szintet, azaz szinte megduplázódott. Más megközelítésben a repceolaj ára 2005 őszétől 2007 nyaráig közelítőleg 600 EUR/t volt, 2007 őszére elérte a 800 EUR/t értéket, azóta tovább emelkedett, és 2007 decemberében már 950 EUR/t körüli szinten állt, azaz fél év alatt közel másfélszeresére nőtt (4.4. ábra) ábra A repceolaj tonnánkénti ára Németországban január és november között

18 A biodízel hazai bevezetésének állapota Az alábbi energiamérlegek és költségtáblázatok kapcsán hangsúlyozzuk, hogy ezek igen nagy mértékben függenek az időjárás kedvező vagy kedvezőtlen alakulásától, az elért termésátlagoktól, a növénytermesztési technológiáktól, az alkalmazott észterezési technológiáktól stb. Így bizonyos esetekben a közölt adatoktól nagyon jelentős eltérések adódhatnak (a tendenciáktól valószínűleg kevésbé). A repce termésátlaga az utóbbi 8 évben tág határok között változott: az országos átlagadatok szélsőértékei 1409 és 2749 kg/ha, azaz az eltérés mintegy kétszeres; Észak-Magyarországon pedig 789, illetve 2981 kg/ha, azaz több mint háromszoros (4.4. táblázat). A magyarországi növényi alapanyagok ára 2007-ben drasztikusan emelkedett; a repcemag itthoni piaci ára során ezer Ft/t körül mozgott, január és szeptember között 57 ezer és 63 ezer Ft/t között változott, majd 2007 utolsó hónapjaiban rendkívüli mértékben, 110 ezer Ft/t fölé emelkedett (a kipréselt nyers növényi olaj ára a mag árának közelítőleg háromszorosa). Hasonló trend figyelhető meg Németországban (4.4. ábra) és egész Európában is. Mindezek szem előtt tartásával a növényolajokból előállított metilészterek közelítő energiamérlege a 4.9. táblázatban látható. A hazai biodízel-előállítás rentabilitást is figyelembe vevő tervezett költségeinek és a költségeket csökkentő tételeinek változásait a táblázatban foglaljuk össze. Mint látható, a nyersanyagárak drasztikus emelkedése a végtermék árának hasonló mértékű emelkedéséhez vezetett, a többi tétel jóval kisebb mértékben változott. Az energiamérleggel és a költségekkel kapcsolatos táblázatok egyértelműen mutatják, hogy a gyártás gazdaságosságában óriási jelentősége van a melléktermékek hasznosításának, ezért tárgyaltuk ezt a kérdéskört részletesebben A biodízel előállításának elvei és lehetőségei című fejezetben. 122

19 4.9. táblázat A növényi olajokból nyerhető metilészterek energiamérlege Ráfordítás (MJ/ha) Kinyerés (MJ/ha) Mezőgazdaság motorhajtóanyag műtrágya (főként N) növényvédőszerek 750 egyéb anyagok 800 Szállítás Feldolgozóipar tárolás és sajtolás finomítás 480 átészterezés és metanol Összesen Biodízel Olajpogácsa Glicerin Összesen Kinyerés/ráfordítás (arány) 2,58 Kinyerés-ráfordítás (különbség, MJ/ha) táblázat A hazai biodízel-előállítás tervezhető költségeinek és költségcsökkentő tételeinek változásai 2006 és 2008 között Tétel EUR/1000 liter 2006 átlaga 2008 eleje Nyersanyag (+) Feldolgozás (+) Logisztika (+) Melléktermékek értékesítése ( ) Általános forgalmi adó (+) Előállítási költség Korrekciós tényező Összesen

20 Az egyes növényekkel bevetett területek nagyságának, a betakarított termésnek, a termésátlagoknak és az ugaroltatásnak az utóbbi néhány évben tapasztalt változásait a 4.4. és 4.5., valamint a és táblázatokban mutatjuk be táblázat A cukorrépa vetési és betakarítási adatai az utóbbi években Év Bevetett terület (ha) Betakarítva (t) Termésátlag (kg/ha) Országos adatok Észak-magyarországi régió adatai

21 4.12. táblázat Az ugaron hagyott területek alakulása az utóbbi években Év Országos adat (ha) Észak-magyarországi régió (ha) Ezekből az alábbi alapvető következtetések vonhatók le: A napraforgó vetésterülete az utóbbi négy-öt évben alig változott. Az utóbbi négy év napraforgó-termésátlagai lényegesen meghaladják az azt megelőző négy év átlagát. A repce vetésterülete az utóbbi négy évben folyamatosan és jelentősen nőtt, a évi adat több mint duplája a évinek is és a megelőző négy év átlagának is. A legfrissebb (2008. áprilisi) KSH-információk szerint a repce vetésterületének növekedése folytatódik, 2008-ban ez az érték már meghaladta a 250 ezer hektárt. Az utóbbi négy év repcetermésátlaga (2441 kg/ha) lényegesen meghaladja a megelőző négy év átlagát (1587 kg/ha). Mindezek országosan és az északmagyarországi régióban is jellemzők. Az ugaron hagyott területek az utóbbi években folyamatosan nőnek. Ez, továbbá a cukorrépa vetésterületének az utóbbi években tapasztalt mintegy 30%-os csökkenése (valamint a évi további csökkenés, ami újabb cukorgyárbezáráshoz vezetett) azt mutatja, hogy hazánk rendelkezik olyan szabad termőterületekkel, amelyek biztosíthatják az alapanyag-ellátást. A szabad területek várhatóan tovább nőnek a hazai cukorrépa-termelés 2008-tól prognosztizált csökkenésével (4.11. táblázat). 125

22 Mindezek alapján egyáltalán nem szükségszerű, hogy a bioüzemanyagok alapanyagául szolgáló növények iránt mutatkozó megnövekedett igény az étkezési növénykultúrák mennyiségének csökkenéséhez, következésképpen az élelmiszerek árának drasztikus emelkedéséhez vezessen. Biodízelgyártás Magyarországon A biodízelgyártás gazdaságosságát alapvetően a következő tényezők határozzák meg: Az alapanyagok beszerzési ára 2007-ben drasztikusan megemelkedett január és július között, tehát több mint hét év alatt a repce ára Ft-ról Ft-ra nőtt (40,9%-os árnövekedés), míg a július és január közötti időszakban az ár elérte a Ft-ot, ami 80%-ot meghaladó árnövekedést jelent néhány hónap alatt. A reagensek, katalizátorok (kálium-hidroxid, metanol stb.) beszerzési ára a kereslet-kínálat függvénye, de a kőolajszármazékok árnövekedésével közel azonosan nőtt mindkét anyag ára. A beruházási, amortizációs költségek a biodízelüzemeknél általában viszonylag alacsonyak, aminek oka, hogy az alaptechnológia rendkívül egyszerű, és nem igényel a bioetanol-gyártáshoz hasonló beruházási költségeket. A biodízel-gyártásnál keletkező glicerin tisztítása, a technológia környezetbarát alkalmazása viszont jelentősen drágíthatja az alapberuházást. Ennek oka, hogy a glicerinek 55%-os tisztasági szintről 90%-os szintre történő tisztítása, a metanol-rektifikálás és a savas észterezés a beruházási költségeket akár a háromszorosára is növelheti. A magyarországi biodízelgyártás jelenleg erősen felfutó ágban van. A MOL részint saját termelő egységében, részint szerződő vállalkozásokkal 2008-tól kezdődően évi kb. 150 E t biodízel előállítását és a hagyo- 126

23 mányos dízelolajokba való bekeverését tervezi, összhangban az uniós elvárásokkal. Néhány üzem már jelenleg is termel, mások kivitelezés, illetve bővítés alatt állnak, ismét mások még csak tervek szintjén léteznek (4.13. és táblázat). Üzemtulajdonos, -építő (központ/telephely) Kiépített üzemek: MOL Rossi Biofuels* (Komárom) Öko Line Kft.** (Nagyigmánd) Inter Tram Kft.** (Mátészalka) Középtiszai Mg. Zrt.** (Kunhegyes) Tervezés alatti üzemek: Biocentrum Kft.*** (Gyöngyösoroszi) táblázat Hazai biodízelgyártó üzemek Jelenlegi kiépített kapacitás (1000 t/év) Távlati (tervezett) kapacitás (1000 t/év) * MOL saját üzeme ** MOL-lal szerződött cég *** MOL-lal szerződött cég, az üzem kiviteli tervezés alatt A Magyarországon létesített biodízelüzemek részben olajsajtoló üzemek mellé települtek, részben közvetlenül a növényi alapanyagot előállító mezőgazdasági üzemekhez kapcsolódnak (4.13. táblázat). A MOL-beszállítói programban résztvevő cégek a beruházáskor saját erő, banki hitel és a zöldenergia elterjesztéséhez szükséges állami (pályázati) támogatást kívántak használni. Bár a Környezetvédelmi Minisztérium célul tűzte ki az ún. referenciaüzem támogatását, valójában az építtetők 127

24 nagyrészt saját forrásaikból és banki támogatás igénybevételével végezték el a beruházást. Például a MOL beszállítói közül a Biocentrum Kft. a Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területek repce, napraforgó termesztésére alkalmas régióinak a lehetőségeit kívánja hasznosítani, ezért emeltük ki korábban, a 4.4., 4.5. és táblázatban az országos adatok mellett az észak-magyarországi régió adatait is. Az üzemet egy megkezdett, de félbehagyott ipari beruházás (a volt Használt Akkumulátor Feldolgozó) gyöngyösoroszi infrastruktúrájának felhasználásával valósítja meg. Hasonlóan azonban a többi üzemhez, a beruházás megvalósítása csak jelentős banki hitel felvételével lehetséges táblázat Hazai tervezett biodízelüzemek, illetve -alapanyagot préselő üzemek* Egyéb tervezett biodízelgyártó üzemek Central EU Biofuels Hungary Kft. (Budapest) Coopinter Kft. / Intertraverz Rt. (Budapest) Eltis 2006 Kft. (Budapest/Rákospalota) Fitodízel Rt. (Tiszadob) J. C. Neckermann Biodízel Magyarország Zrt. (Baja) Ökoflex Kft. (Budapest) Biodízel-alapanyagot préselő üzemek BIO MA Magyarország Zrt. (Sarkad) Bunge ZRt. (Martfű) Glencore Hungary (Kalocsa/Foktő) Héliosz Coop Kft. (Adony) Hungaromix Kft. (Komárom/ Nagyigmánd) Magyar Bioolaj Művek Kft. (Szeleste) Ökoil Kft. (Miskolc /Sajóbábony) Zöldolaj BB ZRt. (Budapest/Visonta) * A teljesség igénye nélkül, a sajtóban és az interneten megjelent hírek alapján, év végi állapot 128

25 Hazánk sajnos nem használta ki a bioüzemanyagok gyártásában meglévő lehetőségeit, amelynek oka alapvetően, hogy a mai napig nem létezik egyértelmű, hosszú távú kormányzati állásfoglalás a bioüzemanyagok támogatási formájáról. A os években jelentkezett szemestakarmány-túltermelésnél a raktározásra milliárdokat költött az ország, 2007-re jelentősen tovább nőtt a be nem vetett szántóföldterület. Gondos gazdák közben bizonyították, hogy a repcetermesztés reális alternatíva lehet a szemestakarmányok helyett, elérve több területen az európai termésátlagokat (3,2-3,8 tonna/hektárt) és 5 év alatt 2,5-2,8-szeresére növelve a repce termőterületét (4.4. táblázat). A támogatási rendszer hiányosságát jelzi az a tény is amely sehol a világon nem fordult elő, hogy a biodízelgyártáshoz szükséges üzemek létrehozásakor, a gyártási kapacitások megteremtésekor a MOL NyRt. az említett aktuális évi tonna biodízel beszerzéséhez saját üzem létesítésére is kényszerült, mivel beszállítói pályázat útján nem tudta biztosítani a szükséges biodízel-mennyiséget. A vállalkozók és a finanszírozó bankok is rendkívül bizalmatlanok voltak, látva részint az elkészült és üzembe nem helyezett biodízelgyárak finanszírozási gondjait, részint a támogatási rendszer már említett hiányosságait. Ausztria biodízel-termelése 2007-ben meghaladta a tonnát, annak ellenére, hogy repcetermesztési adottságai sokkal kedvezőtlenebbek, mint Magyarországé. Itthon 2007-ben a kiépített, de nem üzemelő biodízel-kapacitás alig haladta meg a tonnát. A kiépített, de nem termelő üzemek között olyan is volt, amely több éve állt az évente változó támogatási koncepciók vagy a jövedéki termékek nem kellően szabályozott forgalmazási rendeletei miatt. A hagyományos dízelolaj részleges kiváltása biodízellel egyértelműen előnyökkel járna: gyártási-felhasználási energiamérlege egyértelműen pozitív, egységnyi ráfordított energiából legalább 2,5-szeres energia nyerhető vissza; 129

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület 2005 Témavezet: Dr. Hancsók Jen egyetemi docens Eladó : Krár Márton PhD. hallgató 8201 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ 821 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36 88 62452 BIOMOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ Hancsók Jenő Krár Márton, Magyar Szabolcs I. Ökenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron 26. március

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA Krár Márton, Hancsók Jenő Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK 07 2007.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay-Logi Sütőolaj számokban (Magyarország) Fogyasztás: 13,9

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tökéletes motorvédelem OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tisztaság és maximális teljesítmény OMV Diesel CleanTech: nagyteljesítményű üzemanyagunk. A prémium HVO biológiai összetevő

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A petróleumot (130 300 C forrásponttartományon belüli szénhidrogén-frakció) világítási célokra, továbbá mosófolyadékok, autóápolási és zsíroldó anyagok elôállítására

Részletesebben

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%)

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%) A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%) Megújulók-Biomassza Def.: A mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és ezekhez a tevékenységekhez

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából

Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából Fazekas Flóra Franciska SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Bevezetés Világ

Részletesebben

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád (60 220 C) forráspont-tartományú szénhidrogének) alkalmazási területe igen széles: foltbenzinként, növényolajiparban

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 2. Nagy energiatartalmú, környezetbarát dízelgázolajok előállításának vizsgálata Varga Zoltán, Hancsók Jenő MOL Ásványolaj-

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla BIOGÁZ MINT MEGÚJULÓ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS LEHETŐSÉGE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN A PÁLHALMAI BIOGÁZÜZEM PÉLDÁJÁN SZEMLÉLTETVE Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány,

Részletesebben

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ Kovács F., Hancsók J. Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, H-8200, Veszprém, Pf. 158. Kivonat Az előadásban célirányosan

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI Hancsók Jenő, D.Sc. egyetemi tanár, tanszékvezető Pannon Egyetem, Tanszék A Magyar Tudomány Ünnepe Kreatív Magyarország Mérnöki tudás Múlt, Jelen, Jövő

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán előállítás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Enyingi Tibor Mérnök biológus Klaszterigazgató

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 655 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az új személygépkocsik

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata

Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata Alternatív motorhajtóanyag-komponensek elállítása és vizsgálata tématerület (VIKKK 17491-016-1/III) Témavezet: Eladó: Dr. Hancsók Jen egyetemi docens Krár

Részletesebben

PIAC A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. V. évfolyam/10. szám /20. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS

PIAC A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. V. évfolyam/10. szám /20. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/1. szám 5.3. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai... 6

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz LNG felhasználása a közlekedésben 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz Üzemanyagok Fosszilis Benzin Dízel Autógáz (LPG) CNG LNG (LCNG) Alternatív Hidrogén Bioetanol (Kukorica, cukornád) Biodízel (szója,

Részletesebben

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29.

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, 2016. szeptember 29. Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest 2010.11.08. Energie Germany GmbH PPM = Peter Paul Münzberg Diplomás fizikus 1996 óta foglalkozik biogáz és biodízel üzemek építésével, illetve

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t ?fi'szw ülés Hivatal a Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságai; 2010 OKT 18. Bizottsági módosító javaslat Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30. Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYMÁNYS ÉS ALTERNATÍV MTRHAJTÓANYAGK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Tóth Csaba okleveles vegyészmérnök Dr. Hancsók Jenő egyetemi tanár Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

MEGÚJULÓ MEZŐGAZDASÁG

MEGÚJULÓ MEZŐGAZDASÁG MEGÚJULÓ MEZŐGAZDASÁG MEGÚJULÓ MEZŐGAZDASÁG TANULMÁNYOK A ZÖLDENERGIA TERMELÉSÉRŐL ÉS HASZNOSÍTÁSÁRÓL GAZDÁLKODÓKNAK MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ 2008 A könyv megjelenését támogatta: Szerkesztette Chlepkó Tamás

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései Dr. Kalmár István üzletfejlesztési igazgató Calamites Kft. Máza, 2010. február 25. A szén alkalmazási lehetőségei A klasszikus égetési

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10.

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért Biogáz hasznosítás Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Alaphelyzet A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1)

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése

A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A MEGÚJUL JULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA OTKA Workshop ME, GázmG zmérnöki Tanszék 2004. november 4. készült a OTKA T046224 kutatási projekt

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály EU zöldenergia politikája és célkitőzések Ellátásbiztonság

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben