Termálhasznosítás Túrkevén. Zöldenergia a szennyezőből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Termálhasznosítás Túrkevén. Zöldenergia a szennyezőből"

Átírás

1 Termálhasznosítás Túrkevén Zöldenergia a szennyezőből

2 Klímaváltozás Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) szerint a globális klíma döntően az ember által kibocsátott üvegházhatású gázok miatt változik. Az IPCC szerint 2100-ig akár 6.4 fokkal is nőhet a klíma, ami beláthatatlan változásokat hozhat. Egy 2011 őszén publikált átfogó vizsgálat nem hagyott kétséget afelől, hogy melegszik a Föld. A Berkeley Egyetem kutatói tizenöt világrész több mint egymilliárd hőmérsékleti adatát vizsgálták és kimutatták, hogy a szárazföldi területek hőmérséklete nagyjából 1 Celsiusfokkal emelkedett az 1950-es évek közepe óta. Az előrejelzések szerint az egész világon jelentősebb helyi hőmérséklet-ingadozások lesznek. Várhatóan Európában, illetve Amerika sok részén melegebb nyarakra számíthatunk. Egyre több jel mutat arra, hogy térségünket sem fogja kímélni az éghajlat megváltozása: kiszáradhatnak egyes területek, nő az aszályos időszakok és árvizek száma hazánkban is. A klímaváltozás elleni küzdelem ezért az emberiség közös feladata, mely nemzetközi összefogás nélkül kudarcra van ítélve. Minden olyan kezdeményezés, mely a klímánkat hatékonyan kívánja megóvni legyen az bármekkora nagyságrendű elengedhetetlen. Az Európai Unió 2020-ig 20 százalékos üvegházgáz kibocsátáscsökkentésről döntött. Gyors hatékony lépésekkel még jelentősen mérsékelhetjük a klímaváltozás kárait. Itthon még mindig elmarad a megújuló zöldenergia aránya az uniós átlagtól. Hazánknak a klímavédelmi célok mellett a jelentős energiaimport-függőség miatt is változtatnia kell a jelenlegi energiastruktúrán, és hatékony helyi zöldenergiák felé kell fordulnia.

3 Termálkutak hasznosítása Fö l d ü n k f e n n t a r t h a t ó s á g a s z e m p o n t j á b ó l k ö z ö s c é l a z energiapazarlás felszámolása. Hazánk célja az energiaimportfüggőség csökkentése, a hazai energiahordozók kiaknázása. Magyarország termálvíz-nagyhatalom, ám a földből nyert melegvizet alapvetően csak a termálfürdőkben hasznosítjuk. Megújuló energiaként egyelőre sajnos csak elvétve használjuk a termál-hőt. A hazai hévízkutak jelentős részénél ráadásul a termálvíz kinyerése során kísérőgáz is a felszínre jut. E kísérőgáz döntően metánból áll, mely a légkörbe jutva nemcsak a légszennyezéshez és a szmog kialakulásához járul hozzá, de erősen üvegházhatású gáz is. Egységnyi metán 21-szer jobban melegíti a klímát, mint ugyanannyi szén-dioxid. A termálvíz használat sok esetben szennyezést okoz és növeli a globális üvegházhatást. Túrkeve városának területén egy, a helyi gyógyfürdőt ellátó termálkút található (K 26). A hévízkutak közel 50%-a hoz a felszínre különböző összetételű és hozamú, metán tartalmú kísérőgázt. A túrkevei termálkútból eddig, megfelelő technológia hiányában szenynyezést okozó metán kísérőgáz került a légkörbe. A metán azonban energiahordozó, lényegében földgáz, így a levegőbe juttatása nemcsak üvegház hatású szennyezés, de pazarlás is. A túrkevei beruházás révén hasznosul a városi termálfürdő - jelenleg a levegőt szennyező - üvegházhatású metán kísérőgáza. A keletkező hőenergia a termálhővel együtt a tervek szerint a gyógyfürdőt övező létesítmények fűtését és melegvíz-ellátását fogja biztosítani. A helyben fel nem használt villamos-energiát értékesíteni fogja az önkormányzati tulajdonú Gyógyfürdő Nonprofit Kft.

4 A Túrkevei beruházás A több mint 125 millió forintból megvalósuló, a Környezet és Energia Operatív Programból társfinanszírozott projekt eredményeként zöld energiát állítunk elő a korábban nem hasznosított szennyező kísérőgázból, és ezáltal évi tonnányi szén-dioxiddal csökken bolygónk klímájának a terhelése. Túrkeve Város Önkormányzatának a KEOP keretén belül megvalósuló b e r u h á z á s a r é v é n a v á r o s i termálfürdő jelenleg a levegőt s z e n n y e z ő ü v e g h á z h a t á s ú metán kísérőgáza hasznosul. A Túrkevén található termálkút vizéből leválasztott metán kísérőgázt villamos- és hőenergia előállítására használják majd fel, és az így előállított energiát értékesítik. A termálvíz ké m i a i ö sszetételét, i l l e tve h ozamát a beruházás nem változtatja meg. Úgyszintén cél, hogy a termálkút geotermikus, hőenergiája a főépületen túl további építményekben is hasznosításra kerüljön. A projekt eredményeként a korábbi szennyező kísérőgáz a leválasztást követően gázmotorokban hasznosul. A keletkező 413 MWh/év elektromos áramot részben helyben használják fel, míg a fennmaradó energiát értékesíti A maximális energiatermelési kapacitás: Villamos-energia 413 MWh/év Hőenergia GJ/év az önkormányzati tulajdonú G y ó g y f ü r d ő Nonprofit Kft. A helyben fel nem használt villamos-energiát a kötelező átvételi rendszerben tervezi az Önkormányzat értékesíteni.

5 A gázmotorok üzemeltetésével GJ/év hőenergia termelődik, mely egy része hő-távvezeték segítségével jut el - a programba bevont - a gyógyfürdőt övező létesítményekhez (fürdő melletti apartmanházak, i úsági szálláshely, kemping és időszakosan az úszómedence), fűtését és használati melegvíz ellátását fogja biztosítani. melyek A projekt révén az ü v e g h á z h a t á s ú gázok kibocsátása közvetlenül és közvetetten is csökken: évi 106 tonnával kevesebb metán jut a légkörbe, míg a teljes széndioxid kibocsátás éves szinten tonnával csökken. A kísérőgáz égetése, azaz az energiatermelés során a metánból lényegesen kisebb mennyiségű és a környezetre kevésbé terhelő szén-dioxid és víz jut a légkörbe. A kiváltott metán és szén-dioxid egyenértéke: Kiváltott metán 106 t/év CO 2 egyenértékes egyenleg t/év A beruházás révén új helyi energiaforrás létesül, ami nem utolsó sorban csökkenti a környezeti szenynyezést és ezáltal tisztul a környék levegője. A projekt kivitelezése n o v e m b e r é b e n indult és októberétől üzemszerűen működni fog a kísérőgáz hasznosítása.

6 A Környezet és Energia Operatív Program A Termálkutak metán kísérőgázának hasznosítására tervezett projekt Túrkevén című Környezet és Energia Operatív Programon a pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával támogatást kapott: a teljes beruházás több mint 125 millió forintos költségéből 61 millió forintot a KEOP /A/09 forrása biztosít. Az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi és energetikai beruházási lehetőségeket az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaságfejlesztési Programja foglalja össze. Az Új Széchenyi Terv Magyarország 2020-ig szóló átfogó fejlesztési terve, a nemzeti felzárkózás és felemelkedés programja. Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Kö r nyeze t é s E n e rg i a O p e - rat í v P ro g ra m ( K E O P ) c é l j a Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése, az egyes környezeti feladatok megoldása és a természeti erőforrások hatékonyabb, takarékos használata. A KEOP Európai Uniós támogatása iból országszer te számos környezetvédelmi beruházás valósult meg. A támogatásokkal megvalósuló projektek célja egy egészségesebb, tisztább és biztonságosabb ország megteremtése. A KEOP hét évre szól, megvalósítására 2007 és 2013 között kerül sor az Európai Unió és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásával. A Környezet és Energia Operatív Program keretében között több mint 1000 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető el környezetvédelmi fejlesztésekre. A túrkevei projektet támogató KEOP pályázat (Azonosító: KEOP-4.4.0/ A/ ): Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hőés villamosenergia-, valamint biometán-termelés. További információ a KEOP-ról az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. honlapján: bevezeto

7 A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energia- felhasználásában részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és emellett a hazai fosszilis e n e r g i a h or d o z ó - k é s z l e t é s -termelés is korlátozott, így az ország importfüggősége az elsődleges energiahordozók (uránérc, földgáz, kőolaj) tekintetében meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-át. A pályázat célja a megújuló energiaforrások hasznosításának elősegítése a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid-kibocsátást. A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiafelhasználás csökkentéséhez, a megújuló energiák használatának uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség mérsékléséhez, továbbá az önkormányzati célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez. A projekt lokális és globális környezetvédelmi e l ő n y e i n t ú l, a vá ros számára pozitív További információ: A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. többek között a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) közreműködő szervezete is. Ebben a tisztségében fő feladata a beérkezett pályázatok menedzselése, a potenciális Pályázókkal és a Kedvezményezettekkel való folyamatos kapcsolattartás, tanácsadás. További állandó feladata e terület folyamatos figyelése, ellenőrzése, szükség esetén gazdasági kutatások kezdeményezése, koordinálása, a területet érintő kormányzati döntések végrehajtásának támogatása programokkal, szakértői, képzési segítségnyújtással. Az NKEK az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Finanszírozási Mecha nizmusok megújuló energia területét is kezeli. További információ: eredményeket hoz a gazdaság és a turizmus terén, melyek fontosak egy város fejlődése szempontjából. A benyújtott pályázatok pályázatkezelési feladatait az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (www.nkek.hu) látja el.

8

Káros kísérõgázból zöldenergia Berekfürdõn. Kedvezményezett: Berekfürdõ Energia Termelõ és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest Munkácsy M u. 23.

Káros kísérõgázból zöldenergia Berekfürdõn. Kedvezményezett: Berekfürdõ Energia Termelõ és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest Munkácsy M u. 23. Káros kísérõgázból zöldenergia Berekfürdõn Szennyezés helyett olcsó energia az Európai Unió támogatásával KEOP-2009-4.4.0 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről

Részletesebben

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE ... COVENANT OF MAYORS EUROPEAN UNION MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Debrecen 2011 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Követendő példák. Energiahatékonyság, megújulók, sikerek

Követendő példák. Energiahatékonyság, megújulók, sikerek Követendő példák Energiahatékonyság, megújulók, sikerek impresszum előszó Kiadja az Energia Klub 1056 Budapest, Szerb utca 17 19. Telefon:(06-1) 411-3526 E-mail: energiaklub@energiaklub.hu www.energiaklub.hu

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben A tartalomból: Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben Víz és élelem a jövő két globális kihívása Pitvaros Község pályázatáról

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

2. Mire készüljünk Magyarországon?

2. Mire készüljünk Magyarországon? 1. A Klímaváltozás Változó időjárás Természetes, hogy a Föld időjárása változik. Az elmúlt évmilliók alatt hidegebb és melegebb időszakok váltakoztak, aminek okai között egyaránt megtaláljuk bolygónk Nap

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI

GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI Mit jelent az alternatív energiaforrás? Az alternatív energiaforrás az az energiahordozó, amelyből a jelenleg használatos szénhidrogének alternatívájaként valamilyen

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon

Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon Subject: Tájékoztató a vállalatoknak a SET 2015. április 9-i Join team meeting keretében Összeállította: Lakatosné Győri Katalin TMTE 1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve 2014. május Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó

Részletesebben