Osztályf nöki munkaközösség munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályf nöki munkaközösség munkaterve"

Átírás

1 Osztályf nöki munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Készítette: Tarsolyné Németh Ildikó munkaközösség vezet 1

2 A munkaközösség tagjai: 4.a Szaksz Tímea 4.b Puklics Julianna 5.a Császár Renáta 5.b Ipcsicsné Weinhoffer Csilla 6.a Belinszky Bernadett 6.b Dr. Tihanyiné Földesi Gyöngyi 6.c Tima Márta 7.a Németh Lajos 7.b Lászlóné Szijártó Rita 7.c Somogyiné Kardics Márta 8.a Tamás Gyuláné 8.b Handler Andrea 8.c Gyuranecz Károly 9.a Németh Béláné 10.a Tarsolyné Németh Ildikó 11.a Vári Mária 12.a Kovács Zoltán Az osztályf nöki munkaközösség célja: hogy tanulóink a nevelési-oktatási folyamatban olyan ismeretek birtokába jussanak, olyan tevékenységeket folytassanak, amelyek segítik eligazodni ket az emberi közösségekben. Munkaközösségünk feladata: hogy tanulóink fogékonyak legyenek az emberi kapcsolatokra, barátságokra. Sajátítsák el a kulturált magatartási formákat és a megfelel kommunikációt a közösségben. Helyes szokásokat alakítsanak ki és ápolják a hagyományokat. Alakuljon ki bennük (illetve er södjön) a környezettudatos életre való törekvés, ezért fontos feladatunknak tekintjük, hogy óvják természeti környezetüket. Kiemelten fontosnak tartjuk és támogatjuk a szül kkel, a diákönkormányzattal és az iskolai munkát támogató szakemberekkel való kapcsolattartást, valamint a tanórán kívüli programok szervezését Az osztályf nöki tevékenység legfontosabb területe: minél sokoldalúbban, minél teljesebben megismerni minden egyes tanulót, segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanulócsoportok miel bb jó közösséggé szervez djenek. megtanítani diákjainkat értékes emberi kapcsolatokat teremteni. hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy felismerjék saját és mások értékeit. segítsük megtalálni helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben és a társadalmi munkamegosztásban. 2

3 Az osztályf nök szerepe és tevékenységrendszere: Az osztályf nök az osztályán belül három csoport munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja, szervezi: Az osztály tanulóinak közösségét. Az osztályban tanító tanárok közösségét. Az osztályba járó tanulók szüleinek, gondvisel inek közösségét. Az osztályf nök munkája sokrét, az iskolai élet több színterére is kiterjed. Iskolán belüli, tanórához is kapcsolható feladataink: statisztikák elkészítése (naplók, törzslapok, tanmenetek); a tanulók kirándulási igényeinek felmérése, kirándulások tervezése; az osztályf nöki tanmenetek elkészítése, kiegészítése; szociometriai felmérés keretében vagy egyéb információk igénybevételével meghatározni a veszélyeztetett tanulókat; folyamatosan ellen rizni kell a naplókat, tájékoztató füzeteket, az osztályok feleljenek tantermükért, díszítsék, dekorálják azt; szorgalmazni kell a tanulók iskolai könyvtárlátogatásait; mozgósítani kell a tanulókat az iskolai kulturális és sporteseményein való részvételre; javítani kell a tanulók fegyelmén, a házirendet következetesen és egységesen be kell tartani és tartatni; Tanórán kívüli iskolai feladatok: Az osztályf nökök szorgalmazzák, hogy a szül kkel való kapcsolatuk, írásbeli és szóbeli kommunikációjuk legyen szorosabb! (ellen rz könyv,tájékoztató füzet, szül i értekezletek, fogadóórák stb.) Motiválják a szül ket ezen lehet ségek kihasználására, f leg a problémás tanulók esetében. Az iskolán kívüli viselkedés, magatartás normáinak megismertetése folyamatos feladatunk legyen! Az osztályf nök ellen rz tevékenysége: Az osztályf nök egyik alapfeladata figyelemmel kísérni a rábízott tanulók tanórai munkáját, ezért lehet ség szerint látogatja kollégái tanóráit.. Az osztályf nök két alapvet folyamatot ellen riz: A tanulás folyamatát. A nevelés folyamatát, valamint azok eredményeit osztályában, személyre, tanulóra szabottan. Az ellen rzés módjai lehetnek: megfigyelés tanórán, tanórán kívül, otthoni, társasági, kirándulási környezetben; megbeszélés, a kapott válaszokból történ következtetésekkel; szóbeli feleletek, konkrét válaszok alapján; mérési vizsgálatok; 3

4 a tanulói produktumok (füzetek, dolgozatok, rajzok, el állított termékek, kísérletek, manipulatív kísérletek) alapján. Ünnepélyek Tanévnyitó ünnepély (közös) Helyszín: Városi Sportcsarnok Felel sök: 6. osztályok osztályf nökei és Belinszky Bernadett Id pont: szeptember 1. (vasárnap) Október 6. (Aradi Vértanúk) Id pont: október 4. (péntek) az 1. tanítási órában, megemlékezés az iskolarádión keresztül Felel sök: Somogyiné Kardics Márta Október 21. Deák Ferenc Emléknap (közös) Boldog békeid k Id pont: október 21. (hétf ) egész napos program Felel sök: Zsohárné Stampfel Edit, Kövérné Pápai Éva Október 23. Forradalom és Szabadságharc Id pont: október 22. (kedd) az 1. tanítási órában Felel sök: alsó tagozat az iskolarádión keresztül: évfolyam: 10. a. osztály és Tarsolyné Németh Ildikó Szalagavató a 12. évfolyam tanulói számára Id pont: február 8. (szombat) Felel sök: a 11.a. osztály tanulói és Vári Mária Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja Megemlékezés a évfolyam tanulóinak osztálykeretekben Id pont: február 25. Felel s: Németh Béláné Március 15. Nemzeti Ünnep (közös) Id pont: március 14. Felel s: 7. osztályok és osztályf nökeik Holokauszt Áldozatainak Emléknapja Megemlékezés a évfolyam tanulóinak osztálykeretekben Id pont: április 16. Felel k: Németh Béláné Nemzeti Összetartozás Napja Id pont: június 4. az 1. tanítási órában, megemlékezés az iskolarádión keresztül Felel sök: alsó tagozat: Gelencsérné Tarpál Mária évfolyam: Németh Béláné és a történelem el készít s diákok Ballagás a 12. évfolyam tanulói számára Id pont: május 4. (szombat)? Felel sök: a osztály tanulói és az osztályf nökeik Ballagási ünnepély fels tagozat Id pont: június 14 Felel sök: 7. osztályok és osztályf nökeik Tanévzáró ünnepély: június 20 péntek 17 óra Id pont: Felel sök: 4

5 Rendezvények Gólyaavató Helyszín: Városi Sportcsarnok Felel sök: 10. osztály, Tarsolyné Németh Ildikó és Belinszky Bernadett Id pont: október 4. Iskolai Mikulás (alsó tagozat) Id pont: december 6. (péntek) Felel s: Varga Krisztina-Puklics Julianna Fels tagozat: Id pont: december 6. (péntek) Felel s: Tarsolyné Németh Ildikó, Belinszky Bernadett Adventi gyertyagyújtás Felel s: osztálytanítók Iskolai karácsony (közös) Id pont: december 21. (szombat) Felel s: dr. P czéné Hári Katalin, Szegletné Horváth Zita Iskolai farsang Alsó tagozat Id pont: február 22.(szombat) Felel s: osztálytanítók Fels tagozat Id pont: február 22. (szombat) Felel s: Tarsolyné Németh Ildikó és az osztályf nökök Gyermeknap, DÖK-nap Id pont: április 30. ( szerda) Felel s: diákönkormányzat vezet Pedagógusnap (városi szint ) Helyszín: VMK Id pont: Felel s: Köll Györgyné Egészséghét alsó tagozat Id pont: szeptember Felel s: Varga Tamás, Gécsek Róbertné évfolyam Id pont: november 6-8. Felel s: Császár Renáta, Belinszky Bernadett A Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány és a Zalaszentgróti Középiskoláért Alapítvány bálja Id pont: január 25.(szombat) Felel sök: kuratórium tagjai 5

6 A TÁMOP pályázathoz kapcsolódó feladataink TÉMAHÉT Téma: Egészséghét Osztály: 5.a Megvalósítás id pontja: november 6-8. Felel sök: Belinszky Bernadett, Császár Renáta A felel sök feladata: Az Egészséghét programjának megtervezése, lebonyolítása a helyi szakemberek és az iskolai nevel k bevonásával. Három hetet meghaladó PROJEKT Téma: Helyismeret Osztály: 6.a Megvalósítás id pontja: 2014 márc.17-április 7. Feladatok és felel sök: Szervezési feladatok: Beke László, Takácsné Husz Ildikó Informatikai feladatok: Kovács Zoltán Kiállítás szervezés: Krepsz István Riportok: Belinszky Bernadett Fényképezés, videózás: Kovács Zoltán Projekt összefoglaló ( dia): Kovács Zoltán Tanórai feladatok: - ének-zene: Szolnoki Tibor - történelem: Németh Lajos - matematika: Kovács Zoltán - természetismeret: Gyuranecz Károly - biológia: Handler Andrea - testnevelés: Köll György - technika: Tima Márta - idegen nyelv: Tamás Gyuláné Pályaválasztás A Deák Ferenc ÁGM a jöv évi sikeres középiskolai beiskolázás érdekében bemutatkozik a évi pályaválasztási kiállításon. A 8. és 12. évfolyamos tanulók szervezetten részt vesznek ezen a kiállításon novemberben. Biztosítjuk a nyílt napon való részvételt és megszervezzük a pályaalkalmassági vizsgálatot a végz s diákoknak. Szül i értekezleteken és osztályf nöki órákon tájékoztatással, tanácsokkal segítjük az érintett tanulókat és szüleiket. A középiskolai osztályokban tanító nevel k pályaválasztási osztályf nöki órát tartanak a 8. osztályos tanulóknak. Handler Andrea osztályf nök a 8. b osztály tanulóinak -pályaorientációs órák keretében- üzemlátogatást szervez a város üzemeiben, vállalkozásainál. 6

7 Egészségnevelési órák Az évfolyam tanulói körében népszer ek a felvilágosító órák. Ezt a tanév során a Véd n i Szolgálat, a Hazatér k Egyesülete és a n gyógyász f orvosok bevonásával, segítségével valósítjuk meg. A témaválasztást az adott korosztály életkorához igazítjuk. Faliújság díszítése Földszinten a könyvtár folyosóján a gimnáziumi osztályok díszítenek. szept.-okt. 12. osztály nov.-dec. 11. osztály jan.- febr. 10. osztály márc.-ápr. 9. osztály az aktuális eseményeknek megfelel en. május június 6.c-5.a-5.b Az emeleten az átjáróban a fels tagozat dekorál az aktuális eseményeknek megfelel en. szeptember 8.a október 8.b november 8.c december 7.a január 7.b február 7.c március 6.a április 6.b május - június 5.a-5.b-6.c Munkaközösségi foglalkozások tematikája Augusztus: Éves munkaterv elkészítése Október Az osztályf nöki munkát érint jogszabályváltozások Március Újra hasznosítás a gyakorlatban. Látogatás Pakodra. Május A pályaválasztás, továbbtanulás értékelése 7

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév Kecskemét 2010. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre

Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tápiószecső Szent István u. 9. Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre Tartalomjegyzék 1. A munkaközösségünk

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév. munkaterve

A 2014/2015-ös tanév. munkaterve A 2014/2015ös tanév munkaterve Készítette: FürjesGáborné Csépányi Ágnes igazgató Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010.

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhet teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E

Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az iskola nevelőtestülete a 2013. augusztus 29-ei nevelőtestületi értekezletén

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV. 2012/2013-as tanév

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV. 2012/2013-as tanév Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV 2012/2013-as tanév Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2012/2013. tanév munkaterve 1 A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2014-2015. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2014-15-ös tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben