Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév"

Átírás

1 Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2009/2010. tanév Körmend, 2010

2 Szerkesztette: CSÁSZÁR TAMÁSNÉ FAZEKASNÉ MITTLI PIROSKA KOHL GÁBORNÉ KUTASINÉ RÓZSÁS NÓRA NÉMETH KATALIN PRÁNDER MÁRIA SIMON ATTILÁNÉ TOMPÁNÉ ILLÉS KATALIN VILICS TAMÁSNÉ Borítógrafika: DR. LAKNER JÁNOSNÉ Fényképek: SÁNDOR ZOLTÁN Felelıs kiadó: PİDÖR ANDREA igazgató Nyomdai munkák: MEZTI NYOMDA Vép, Szent Imre u Felelıs vezetı: Vajkovics Jánosné Példányszám: 300 2

3 BEKÖSZÖNTİ Tisztelt Olvasó! Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Évkönyvének elıszavában köszöntsem a Kedves Olvasót! Évrıl évre olvashatunk az Évkönyvben arról, hogy milyen események voltak az iskolában, milyen eredmények születtek az adott tanévben. Immár 8 éve szülıként tevékenykedve magam is figyelemmel kísértem a tanulók, s az iskola sorsának alakulását. A krónikákból, s a magam emlékezetébıl engedjék meg, hogy az elmúlt évek eredményeivel itt is büszkélkedjek kicsit. 4 évig voltam a Szülıi Munkaközösség vezetıségi tagja, majd az a tisztesség ért, hogy 4 éven át elnökként vehettem részt az SZM munkájában, ami egyben nagyon sok kellemes élményt is jelentett számomra, s ezt köszönöm az iskolának, a gyerekeknek, s természetesen a szülıknek is, hisz az összefogás volt a legfontosabb hajtóereje a mőködésünknek! A közös munka gyümölcse volt az évente megszervezett Szülık-nevelık bálja rendezvény, aminek bevételébıl játszóteret építettünk, új padok és asztalok kerültek az udvarra, illetve részben ebbıl a bevételbıl rendeztük meg a Gyermeknapokat is mind a 4 évben. Kirándulásokat, táborokat támogattunk, s az anyagi támogatás mellett minden iskolai megmozduláskor igyekeztünk megadni a szükséges segítséget ahhoz, hogy a gyerekek hasznosan, s szívesen töltsék az iskolában az idejüket, akár tanórán kívül is. Mint leköszönı elnök, búcsúzom, s egyben köszönetet is szeretnék mondani az elmúlt évek SzM tagjainak, a vezetıségi tagoknak, a szülıknek, a pedagógusoknak, az iskola vezetıinek, no meg persze a gyerekeknek, hogy az a munka, amit felvállaltunk, nem csak eredményes lehetett, de örömet is okozott számomra! Kívánok további sok sikert az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola dolgozóinak, tanulóinak, és segítıinek! Körmend június 19. Köszönettel: Kolozár György a Szülıi Munkaközösség leköszönı elnöke 3

4 ISKOLÁNK MAI HELYZETE A nevelıtestület tagjai Szaktanár neve Szaktantárgya, tanított tárgya Szolgálati idı iskolánkban Munkaköre Auer Miklósné tanító napközis csoport vezetıje megyei listás szakértı munkaközösség-vezetı Baloghné Rozmán Györgyi tanító napközis csoport vezetıje Czimber Miklósné tanító 22 osztályfınök Császár Tamásné matematika, rajz 30 szaktanár, 1. tanulószobai csoport vezetıje Dankovics Éva magyar, német 15 osztályfınök, munkaközösség-vezetı matematika, számítástechnika, szaktanár, igazgatóhelyettes, Fazekasné Mittli Piroska 8 testnevelés, közoktatásvezetı tagozatvezetı Fülöpné Varga Mária német, földrajz 21 osztályfınök, munkaközösség-vezetı Geosics Edit tanító, gyógypedagógus, fejlesztı tanító 13 gyógypedagógus Hodossy Erzsébet biológia, mg. Ismeretek napközis csoport vezetıje Horváth Gyula tanító napközis csoport vezetıje Kacskó Sándor tanító, testnevelés 30 osztályfınök Kalotainé Kósik Bernadett német 16 szaktanár, ifjúságvédelmi felelıs Károlyi Istvánné tanító 30 osztályfınök Kercsmár Jenı tanító, testnevelés, angol 30 szaktanár, munkaközösség-vezetı, tőzvédelmi felelıs Keszte Ferencné tanító napközis csoport vezetıje Kissné Für Andrea tanító, olasz, angol 11 szaktanár, osztályfınök Kovácsné Gueth Ibolya történelem, francia, orosz 30 szaktanár, osztályfınök Krizmanics Mária Kutasiné Rózsás Nóra Némethné Lakner Gabriella tanító, mérés-értékelés szakvizsga matematika, testnevelés, gyógytestnevelés 25 osztályfınök, munkaközösségvezetı, minıségirányítási munka vezetıje 26 szaktanár tanító, fejlesztı tanító 21 osztályfınök, fejlesztı tanító 4

5 Szaktanár neve Szaktantárgya, tanított tárgya Szolgálati idı iskolánkban Munkaköre Pfneiszliné Horváth Beáta tanító 29 osztályfınök Polyák Béláné tanító 31 osztályfınök Pıdör Andrea tanító, fejlesztı tanító, 30 igazgató Pránder Mária matematika, technika 29 szaktanár, 2. tanulószobai csoport vezetıje, munkaközösség-vezetı Sándor Zoltán magyar, népmővelés 22 osztályfınök, munkaközösségvezetı, munka- és balesetvédelmi felelıs Simon Attiláné biológia, rajz 13 szaktanár, diákönkormányzat vezetıje Száfta Csilla német, könyvtár 9 könyvtáros Tutkovicsné Kardos Nóra magyar, ének-zene 15 szaktanár, kórusvezetı matematika, kémia, Vilics Tamásné számítástechnika 30 osztályfınök, szaktanár Wéber Judit tanító 24 osztályfınök Óraadó tanárok Rakos Dezsı fizika szaktanár Darázsné Pass Ildikó egészségnevelés védını Technikai dolgozók Dolgozó neve Munkaköre Szolgálati idı iskolánkban Bíró Sándorné hivatalsegéd 16 Dékány Mihályné hivatalsegéd 8 Németh Katalin gazdasági ügyintézı 9 Horváth Sándorné hivatalsegéd 8 Szabó Kálmán karbantartó 16 5

6 ISKOLÁNKBAN MŐKÖDİ ÉS INTÉZMÉNYÜNKHÖZ KÖTİDİ SZERVEZETEK Elnök: Gazdasági vezetı: Iskola vezetıség tagjai: Szülıi munkaközösség Kolozár György Tóthné Geosics Gabriella Hajasné Szabó Veronika, Kiss Andrea, Koránné Óvári Ildikó, Lakosiné Dobronics Zsuzsanna, Németh Katalin, Palkó Balázsné, Pálmai Beáta 1.a Herczegné Vass Dóra Bauerné Székely Éva 5.a Nádaljai Tamásné Németh Katalin 1.b Martonné Biczó Nóra Varga Józsefné Némethné Kalotai Bernadett Hajasné Szabó Veronika 6 a Orbánné Szokol Enikı Kenyeri Istvánné 2.a Márfiné Németh Bernadett Tóth Zoltán Mogyorósi Andrea Mária Tóthné Geosics Gabriella 7.a Palkó Balázsné Siklér Ferencné 2.b Koránné Óvári Ildikó Cságolyné Márton Tímea 7.b Szijjártóné Szalai Krisztina Lukács Zoltánné Pálmai Beáta Hulmanné Grabarics Mónika 8.a 3.a Bısze Zoltánné Mizda Zita Kıházyné Fasching Anikó Pintér Imréné 3.b Lakosiné Dobronics Zsuzsanna Tóthné Halinka Erika Pálné Németh Piroska Herczegné Tóth Lívia 8.b 4.a Kalocsainé Horváth Beáta Kolozár György Kiss Andrea Móriczné Schulcz Szilvia 4.b Laczóné Pintér Zsuzsanna Recetárné Széplaky Zsuzsanna Vass Andrea Elnök: Titkár: Nevelık képviseletében: Fenntartó képviseletében: Szülık képviseletében: Tanulók képviseletében: Iskolaszék Kuráthné Ábel Csilla Némethné Lakner Gabriella Császár Tamásné, Fazekasné Mittli Piroska, Krizmanics Mária Geosics László Pálmai Beáta, Tóth Zoltán Herczeg Luca, Huszár Csenge, Simon Attiláné Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány A kuratórium elnöke: Tagjai: Pıdör Andrea Németh István, Sándor Zoltán, Szabó András, Vilics Tamásné, Dr. Wolf Teréz 6

7 ESEMÉNYNAPTÁR Folyamatos Várostörténeti Akadémia elıadásainak látogatása felsı tagozatos tanulókkal; tehetséggondozó versenyekre felkészítı foglalkozások, korrepetálások, mozi-, színház-, könyvtár-, ifjúsági hangverseny látogatása Augusztus Tanév eleji szakmai továbbképzések Tankönyvosztás Tanévnyitó értekezlet Tanévnyitó ünnepély Szeptember Bóbita bábkiállítás látogatása, fotók megtekintése Körmenden a színház aulájában az 1.a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a, 2. napközis csoportokkal. A Diákönkormányzat alakuló ülése A 2. napközis csoport délutáni zsúron vett részt a napközis nevelınél. Kerékpártúra Egyházasrádócra 5.a, 7.a Jákra, Egyházasrádócra 8.a Németújvárra 7.b Felsısök kerékpártúráztak Németújvárra a DÖK szervezésében A 6. a osztály családi napot tartott a Rába-parton. Szülıi értekezletek A DÖK részvétele Szombathelyen a Kutatók éjszakája címő rendezvényen A 3.a erdei iskolai oktatásban vett részt. Ilyen volt ez az egy hét szülıi szemmel: 7

8 Szeptember harmadik hetében gyermekeink erdei iskolában töltöttek el egy hetet a Göcsej szívében, Nován. Sokat túráztak, voltak éjszakai vadlesen, hallgattak szarvasbıgést. Zalaegerszegen megnézték a Göcseji Falumúzeumot, az Olajipari Múzeumot, jártak a Finn Néprajzi Parkban, látták az ásványkiállítást és a babakiállítást is. Ismerkedtek a virágok titkaival, az állatok életmódjával, viselkedésével, élıhelyükkel. Játszottak, rejtvényt fejtettek, beszélgettek, rajzoltak, origami virágot hajtogattak, gasztronómiai elıadáson, kézmőves foglalkozáson is részt vettek. Fogalmazást, élményrajzokat készítettek. Ezek a napok alkalmasak voltak a közösség formálására, egymás és önmaguk jobb megismerésére. Tanultak egymáshoz alkalmazkodni, önállósodtak, erısödött bennük a természet iránti szeretet. A programokat Ki mit tud? és pizsamaparti színesítette. Köszönjük az iskola Igazgatójának, Alapítványának, hogy szakmai és anyagi támogatásukkal lehetıvé tették a program megvalósulását, valamint a kísérı pedagógusoknak, hogy itt is szeretettel, megértéssel tanították, nevelték gyermekeinket. Október A 2. évfolyam ıszi túrán vett részt. Családi délután a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek Ülésezett a DÖK. A 8.b osztályprogramot szervezett a nagymizdói lovardába. Azzal kezdıdött a nap, hogy a szabadban legelészı lovakat kellett befognunk, bevezetnünk. A gyerekek megismerkedtek a lószerszámokkal, amiket utána kézbe véve minden lovat alaposan megcsutakoltak. Utána a lovardában mindenki próbára tehette az egyensúlyérzékét, lovagolhatott egy vagy több kört, a végén Márkus Evelin és Herczeg Luca bemutatót tartott vágtázásból, ügetésbıl. Átgyalogoltunk Szarvaskendre, az úton gyönyörködtünk az erdıs, dimbes-dombos tájban. A helybeli focipályán focimeccset szerveztünk vegyes 8

9 fiú-lánycsapatokkal. Aztán siettünk, mert a szülık már vártak minket finom bográcsos étellel, süteményekkel. A nap számháborúzással folytatódott, amely izgalmasan alakult. Olyannyira, hogy egymás után négyszer is kértük az ismétlést. Nagyon nehéz szívvel vettük tudomásul, hogy haza kell mennünk. Rádiós megemlékezés az aradi vértanúkról a hatodikosok közremőködésével. A városi ünnepségen a 8.a osztályos tanulók képviselték iskolánkat. A fizika csodái címő kiállítást megtekintették a 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a osztály tanulói. A nem szakrendszerő oktatás keretében az 5.a osztályban Szülıföldünk témakörben projekt hetet tartottunk. Színházi elıadáson vettek részt Szombathelyen a 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a sok. Az elıadás címe: A dzsungel könyve. A 2. napközis csoport a városi könyvtárban megtekintette Nagymamáink konyhája címő régiségek kiállítását. A 8. évfolyam ünnepi mősora, emlékezés az 1956-os forradalomra Október 28. Ünnepi mősort adott iskolánk a dr. Batthyány-Strattmann László szobornál Gyermekkönyvtári foglalkozáson babaruhát varrtak a 2. napközis csoportosok. Októberben minden alsó tagozatos évfolyam, valamint a 6. és 8. osztályok megnézték a Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak címő kiállítását Szombathelyen a Savaria Múzeumban. Nagyon ritka, különleges tárgyi anyagokkal, gerinces maradványokkal, tudományosan hiteles rekonstrukciók segítségével mutatták be a Jégkorszak környezetre gyakorolt hatásait, a szélsıséges környezeti feltételek között élı állat- és növényvilág alkalmazkodási stratégiáit. Egy lelkes vezetıt kaptunk, aki nagyon sok érdekességet mesélt az akkori életrıl. A gyerekek kedvence Döme, a kis mammutbébi volt, de nagy népszerőségnek örvendett a többi kiállított rekonstruált állat is. 9

10 November Belsı továbbképzés az IKT eszközök alkalmazásával kapcsolatban Szombathelyen Pályaválasztási és Képzési Kiállításon és Vásáron tájékozódhattak a 7. évfolyamosok. A Körmendi Vasparipa Egylet 120 éves évfordulója alkalmából nyitott tárlatot tekintette meg a 2. és a 7. napközis csoport a Sala Terrena Galériában. Fogadóóra Ülésezett a Diákönkormányzat. Védınıi rajzpályázat eredményhirdetése Udvartakarítás a 6.a, 7.a, 8.b, 6. és 7. napközis csoportok részvételével. Lezajlottak az iskolai szintő magyar versenyek. A 2. évfolyamosok családi kézmőves teadélutánt tartottak. Családi délután koszorúkészítéssel a 3.a osztályban. Kölyökidı Alapítvány mősora: látványos bővész bemutató és vidám arcfestés alsósoknak Mozi délután, Thaiföld c. film megtekintése a 6.a-ban. Iskolai egészségnevelési vetélkedı az 5-8. évfolyamon Ovis játszóház szórakoztató foglalkozások a leendı elsısök és szüleik számára Mese-vár címő kiállítás megtekintése a színházban a 2. és 4. napközis csoporttal. A 8.b osztály üzemlátogatáson vett részt a helyi Csokoládégyárban. Az énekkar szereplése az Erzsébet-napi misén a katolikus templomban A 8. osztályosok Országos közlekedési ismeretek versenyének iskolai fordulója Gyermekkönyvtári foglalkozáson vett részt a 4. napközis csoport. Adventi készülıdés, koszorúkészítés, osztálydíszítés az 1.a-ban. Süteményvásár az iskolában a DÖK szervezésében Diszkó a felsı tagozatosoknak a 6.a rendezésével Iskolai szintő matematika verseny a 7. évfolyamon December Családi kézmőves délután dekorációkészítés a 3.b-ben Mikola Péter zenés gyermekmősora Mikulás délutánt, osztályprogramokat rendeztek: 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 6.a, 7.a, 7.b, 8.b osztályok Kistérségi matematika verseny az 5-8. évfolyamos tanulók részére Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulója az 5-8. évfolyamon Karácsonyi játszóházban szép díszeket készítettek a napközis tanulók. Karácsonyváró osztályprogram az 1.a-ban, az 1.b-ben, a 4.a-ban, és a 6.a-ban. Karácsonyi mősor és vendéglátás az óvodásoknak a 4.a és 4.b osztályok diákjaival. A DÖK szervezésében karácsonyi vásárt rendeztünk, amelyen a tanulók és szüleik által készített ajándékokat árultuk. 10

11 Iskolánkban az ünnepvárás idén is ajándékkészítés izgalmával telt. A tavalyi karácsonyi vásár iránti nagy érdeklıdésre való tekintettel ebben az évben is minden osztály tanulói és nevelıi bekapcsolódtak a munkába. Az külön öröm számunkra, hogy a szülık is támogattak bennünket a készülıdés és a vásár ideje alatt egyaránt. Sokszor estébe nyúló novemberi délutánok alatt készültek az ötletes, tetszetıs kézmőves termékek. Gondos tervezımunka elızte meg a kivitelezést. Könnyen elkészíthetı, ízléses, praktikus alkotásokat akartunk, olyanokat, ami örömet szerezhet bármely korosztálynak. A jó minıségő alapanyagok beszerzése nem volt egyszerő feladat, de a sok munkának meglett az eredménye! Mikor elkészültek a termékek, az osztályok berendezkedtek az ebédlıben. A változatos ajándékötletek között láthattunk fenyıtobozból karácsonyfadíszeket, gyöngyállatkákat, gyertyadíszeket, faliképeket, üvegdíszeket, természetes anyagokból készült asztaldíszeket, csomagoláshoz szükséges tarsolyokat. Az árusításban a tanulók is segítettek. Nem kellett sokáig kínálni a portékákat, rövid idın belül elfogytak az asztalokról a dísztárgyak. Az ünnepi forgatagban, a kellemes méz és fahéj illatban szívesen válogattunk az ügyes kezek által készített ajándékokból. Osztálykarácsony mősorral a 3.a-ban Adventi kórusmuzsikával szerepelt énekkarunk a katolikus templomban. Mozi délután a 6.a-ban. A film címe: Kolombusz Iskolagyőlés a karácsonyi osztálydekorációk értékelése A 4. évfolyamosok szép mősorral kívántak boldog ünnepeket az iskola tanulóinak, szüleiknek, pedagógusaiknak és a megjelent vendégeknek. Nyugdíjas találkozó Január A 8.b osztályosok üzemlátogatáson vettek részt a Ferrosüt Üzemegységében. Osztályozó értekezlet, félévzáró értekezlet Félév vége, bizonyítványok osztása A 6. a osztályosok együtt nézték meg a Szent Johanna címő történelmi filmet. Diáktanács ülése Félévi értékelés Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny iskolai fordulója Félévi nevelıtestületi értekezlet Gyermekkönyvtári foglalkozáson vett részt a 4. csoport. Az ECDL vizsga 5. moduljából vizsgáztak a nyolcadikosok, valamint a 1. modulból a hetedikesek. Nyelvvizsgáztak a nyolcadik évfolyamos tanulók. Iskolai kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából 11

12 Iskolánk tanulói részére decemberben pályázatot hirdettünk, melynek témája hazánk, Magyarország és a hazaszeretet volt. Készültek rajzok, a diákok a Himnuszhoz terveztek CD borítót. Írtak fogalmazásokat és verseket a megadott témában. A tíz legjobb alkotást díjaztuk mindkét témában. A mővekbıl január 21-én nyílt kiállítás az iskola folyosóján. Pıdör Andrea megnyitó beszéde után az énekkar és néhány diák rövid mősorral emlékezett meg a kultúra napjáról. Fotókiállítás és képzımővészeti kiállítás megtekintése a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a 3.b osztállyal. Szombathelyen a Szakmák színháza címő elıadáson vettek részt a 7.b osztály tanulói. A Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából a 7.b osztály tanulói Szombathelyre utaztak, hogy egy különleges színházi élményben legyen részük. A Weöres Sándor Színház társulata rendhagyó módon, színpadi jelenetek segítségével próbált bemutatni és vonzóvá tenni a pályaválasztás elıtt álló iskolásoknak néhány hiányszakmát, amelyekben jelentıs a szakemberhiány, pl. ápoló, lakatos, asztalos, mőszerész, szabó. Jordán Tamás és csapata kiemelten kezelte a pályaorientációt, az ifjúság nyelvén szólt ıket érintı témáról, s újszerő technikát alkalmazott, mellyel ötvözte a felvett képet a valósággal. Január 30-án a szülık nyílt tanítási órákon tekinthettek be az iskolánkban folyó oktató-nevelı munkába. A leendı elsı osztályosok és szüleik is ismerkedhettek az Olcsai iskolával. A 6.a osztály diákjai szánkózással használták ki a téli idıjárás lehetıségeit. Szülıi értekezletek A Nyelvünkben élünk anyanyelvi verseny területi fordulója Szombathelyen Történelem verseny iskolai fordulója a 6. és 7-8. évfolyamon Február Munkaközösségek ülése Kazinczy szépkiejtési verseny területi fordulója Szentgotthárdon Országos német nyelvi verseny iskolai fordulója a 7. és 8. évfolyam számára Tankönyvrendelés Hócsúszka a Rába parton az 1.a-val Tájékoztató iskolánkról a Mátyás király utcai óvodában Házi mozi a 7.b-ben Felsıs farsang; diszkó 12

13 Alsósok farsangja Kaán Károly természetismereti verseny iskolai fordulója a 6.osztályosok részére Curie matematika verseny területi fordulója Osztálydélután: Vuk címő filmet közösen tekintette meg a 3.b, jeleneteket adtak elı a kisregénybıl. 8. osztályos tanulók Országos közlekedési ismeretek versenyének megyei fordulója A nem szakrendszerő oktatás keretében a 6.a osztályban témahetet tartottunk. Az Egészséges életmód címmel megtartott projektrıl Ferencz Nóra Zsuzsanna, Kornyik Judit és Nyári Richárd írt beszámolót. Az elsı napon a Személyes higiéné téma keretében nemcsak megismertük a különbözı korok divatjának fıbb irányvonalait, hanem készítettünk ruhákat (reneszánsz, barokk öltözéket), ill. kiegészítıket, pl.: legyezıt és terveztünk középkori cipıt is. Majd fodrászati és kozmetikai tanácsokat kaptunk, külön tekintettel a serdülıkori gondokra. 13

14 Másnap kalória- és testtömegindexet számoltunk, győjtöttünk a honfoglalástól a török idıkig jellemzı étkezési szokásokról, heti étrendet állítottunk össze. A hidegtálak készítése és elfogyasztása után megtanultuk az angol keringıt, a cha-cha-cha-t, a szambát. Az ezt követı napokban megnéztük, hogyan készül a kenyér a Ferrosüt üzemében, korcsolyáztunk Zalaegerszegen, ismerkedtünk a természetes gyógymódokkal (pl. talpmasszázs), a gyógynövényekkel, de a drogokkal és azok ártalmaival is. Végeztünk önismereti gyakorlatokat, fejlesztettük koncentráló képességünket. Az utolsó napon beszámoltunk heti élményeinkrıl, bemutattuk az elkészített plakátokat, ruhákat, szakácskönyvet, prezentációt. Lezajlott a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi fordulója. Diákönkormányzat ülése (márciusi munkaterv megbeszélése) Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulója Filmszínek kiállítás megtekintése Szombathelyen (4-6.o: 14 fı) Területi matematika verseny 4. évfolyam iskolai fordulója Március Területi magyar verseny a 4. évfolyamon Nyelvvizsgáztak a nyolcadikosok. Nınapi floorball mérkızéseket rendeztek a felsı tagozaton. Tájékoztató iskolánkról a Bartóki és a Dienes úti óvodában. Országos francia nyelvi verseny iskolai fordulója 6. osztályosok megyei történelem versenyének területi fordulója Atlétáink Megyei Terematlétika Versenyen mérték össze tudásukat Kıszegen. Megemlékezés a színházban az márciusi forradalomról a 7. évfolyamosok közremőködésével A gyógytestnevelésre járó gyerekek néhány 6. és 8. osztályos társukkal kiegészülve korcsolyázni voltak Zalaegerszegen. Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen 33 diák vett részt 3-8. évfolyamig. Diákönkormányzat megbeszélése Tóth László: Régen volt...címő kiállítását tekintette meg a 2. napközis csoport a gimnáziumban. Területi matematika verseny a 4. évfolyamon A Nyelvünkben élünk anyanyelvi verseny megyei fordulója 14

15 Az ECDL vizsga 6. moduljából vizsgáztak a nyolcadikosok, valamint a 2. modulból a hetedikesek. Gyermekkönyvtári foglalkozáson vett részt a 4. napközis csoport, melynek témája a háziállataink voltak. Alsósok színházlátogatása 2. napközis csoport tavaszi sétája a Várkertben Balaskó Péter festımővész kiállítását tekintette meg a 2. és 4. napközis csoport. Sportvetélkedı a 4.a és 4.b osztályok között Nyuszi-váró játszóház a 2. évfolyamon Kozma László Országos Informatikai Tanulmányi Verseny iskolai fordulója 5-6 évfolyamon Osztályprogram keretében a 3.b megnézte az Egri csillagok címő filmet. Napközis tavaszi játszóház Oldott légkörben nagy alkotókedvvel készülıdtek a gyermekek húsvétra. Április Gyırbe kirándult az 5.a osztály. Óvodás játszóház NyelvÉsz verseny megyei fordulója a 6. évfolyamon Föld Napja rendhagyó óra az İrségi Nemzeti Park elıadójával a 6. és 7. évfolyamon Föld Napja kistérségi vetélkedı felsı tagozat Föld Napja gyermekkönyvtári foglalkozás 4. napközis csoport Szülık-nevelık bálja Tematikus délelıtt a 3. b-ben. Téma: Körmend (múzeumlátogatás tárlatvezetéssel, városunk épületei, szobrai, közlekedése; séta a Várkertben) Színház: Kukori és Kotkoda Celldömölkre kirándult az 5.a. Általános iskolai beíratás Kaán Károly Környezetvédelmi verseny megyei fordulója az 5-6. évfolyamon A 6. osztályosok megyei történelem versenyének döntıje Megyei informatika verseny iskolai fordulója. 15

16 Iskolánk tanulói áprilisban az Innsbruck melletti Hallban töltöttek egy felejthetetlen és tanulságos hetet. Kipróbálhatták és bıvíthették német nyelvtudásukat. Délelıttönként kirándultak és ismerkedtek a környék látnivalóival. Jártak a híres Swarovski kristályokat bemutató múzeumban, túráztak vadregényes, vízesések övezte szikla szorosban, megcsodálhatták Tirol magas, hófedte hegyeit és Innsbruck nevezetességeit. Színházlátogatás Zalaegerszegre: A Pál utcai fiúk 5.a, 6.a, 8.a, 8.b Fogadóóra DÖK Curie matematika verseny országos fordulója Szolnokon Énekkarunk idén is szerepelt a Rába-parti Zenei Diákfesztiválon, majd a résztvevık egy közös ebéddel zárták a találkozót. A 7.a és 7. b osztály gyárlátogatáson volt az ADA-ban. KRESZ-órák az iskola udvarán ideiglenesen kialakított tanpályán. 16 Alsósok gyalogtúrája Dobogóra Osztálykirándulás: 8.b, Budapest Osztályprogramok: 3.b krepp-papír virág készítése 2. évf., 3.a anyák napi ajándék készítése Megsebzett bolygó komplex természettudományi verseny megyei döntıje

17 Május Anyák napja alkalmával a 3.a osztály szerepelt a Városi Nyugdíjas Klubban. Anyák napi ünnepséget tartottak alsós osztályaink. Megyei informatika verseny döntıjén egy diákunk képviselte iskolánkat. Dési Huber István rajzverseny megyei döntıje A Drogmentes Magyarországért Maraton képviselıivel kábítószer elleni elıadás keretében találkoztak a felsısök. Az 5. osztályosok részt vettek a Fuss a drog elıl elnevezéső programon. Kistérségi Madarak és fák napja alkalmából rendezett vetélkedın iskolánkat egy 6 fıs csapat eredményesen képviselte. Iskolai projektnap: Madarak és fák napi vetélkedı a Várkertben. Projekthét keretében környezetvédelmi témákat dolgozott fel a 6. a osztály. Errıl írt Horváth Vivien és Kenyeri Viktória: A témahét tervezésénél javasoltuk, hogy sok gyakorlatias feladat legyen. Lett is már az elsı napon! Az iskola elıtt és udvarán kerti munkákat végeztünk; kapáltunk, gyomláltunk. A-zóta már tányérazni is tu-dunk. Igaz, fárasztó a mun-ka, de a szép, rendezett környezet mindent elfe-ledtet. A továbbiakban a jövı szempontjából fontos szelektív hulladékgyőjtés, a megújuló energiák voltak a témák. Jártunk a biofőtı-mőben, a hulladékfeldolgozó üzemben. A Madarak és Fák Napján akadályversenyen vettünk részt a Várkertben. A hét fénypontja a budapesti kirándulás volt, ahol szereplıi lettünk egy Guinness rekordnak négyzetméteres rajzot készített kb gyerek az ember és a természet tisztelete témában. Osztályunk rajzából néhány részletet haza is hoztunk. A Közlekedési Múzeumban láttuk az elsı magyar őrhajós őrkabinját, a Földet megkerülı Szent Jupát vitorlást, beültünk régi villamosba, vasúti kocsiba. Sétáltunk a Hısök terén, a Városligetben, néztünk delfin show-t az Állatkertben. A témahét utolsó napján bemutattuk az elkészített munkáinkat, értékeltünk. Mőhelyalkotások kiállítást megtekintették: 1.a, 3.a, 3.b, 2. és 6. napközis csoport Osztálykirándulás - 1.a és 1.b Szombathely; 2.a és 2.b İrség; 3.a Celldömölk és Ság-hegy; 3.b Kıszeg; 4.a és 4.b Zalaegerszeg; 5.a Ság-hegy és Balatonfelvidék; 6.a Budapest; 7.a és 7.b Gyır és Komárom. Részvétel a Kerékpáros Iskola Kupa verseny városi és megyei fordulóján Papírgyőjtés a DÖK szervezésében Megyei Atlétika Diákolimpián többpróbán és egyéni versenyszámokban indultak sportolóink. 17

18 Szülıi értekezletek Három olcsais diák is eredményesen vett részt Nyíregyházán az Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny döntıjén. Családi délutánt rendezett az 1.a a Rába-parton. DÖK vezetıségi megbeszélés Kerékpártúra Vadására: 5.a Énekkari kirándulás Ausztriába Ausztriában van egy vidámpark, mindössze 25 kilométerre a határtól, a neve Märchenpark. Ide kirándultunk május 22-én az énekkarosokkal. Ragyogó napsütésben indultunk útnak a kórus tagjai közül 37-en. Annak örültünk a legjobban, hogy a búcsúzó nyolcadikos énekkarosok kívánsága teljesült. Négy év után újra ott lehetnek a Kalandparkban! És kezdıdhetett a játék! Birtokba vettük a vízicsúszdát, a hullámvasutat, bejártuk a meseparkot, a játékfarmot. Csobbantunk, repülltünk, nevettünk, örültünk! A délutáni záporesı sem mosta el élményeinket. Köszönöm, hogy az SZM támogatásával újabb vidám napot szerezhettünk iskolánk énekkarosainak. Országos Kompetenciamérés a 4., 6. és 8. évfolyamon Gyermeknapi zsúr a 2. napközis csoportban Rádió8 Körmend felvétele a 3. és 4. évfolyam tanulóinak meseolvasásáról A 8. évfolyam diákjai a Körmend Város Önkormányzatának képviselıtestületi ülésén vettek részt. Ünnepi mősort adott iskolánk városi hısök napi megemlékezésen. Június 18 Erdei iskolában tanultak egy hétig az 5.a diákjai. Szülıi értekezlet a leendı 1. évfolyamon Családi napot tartottak, sportoltak, fıztek és szalonnát sütöttek a 3.a, 3.b és a 6.a osztályok. Osztálykirándulás: 8.a İrség Az ECDL vizsga 7. moduljából vizsgáztak a nyolcadikosok, valamint a 3. modulból a hetedikesek. Az alsós kiváló tanulók június 8-án reggel izgatottan szálltak buszra. Útjuk az Ivánci Szakosított Otthonba vezetett, az igazgató asszony, Vargáné Laczó Annamária kedves meghívására. Az otthon dolgozói és lakói rendkívül gazdag és sokrétő programmal várták a gyerekeket. A kézmőves foglalkozásokon megismerhették a nemezelés, csuhézás, textilfestés, illetve papír- és textilvirágok készítésének

19 technikáját. Kipróbálhatták egyik népi hangszerünket, a citerát. A gyerekek játékos sportvetélkedın mérhették össze erejüket, ügyességüket. Pihenésképpen szamárfogattal bejárhatták az intézményhez tartozó gyönyörő park területét. A nagy melegben folyamatosan kínálták tanulóinkat üdítıvel és rágcsálnivalóval. A délelıttöt vidám hangulatú táncház zárta. Diákjaink kissé fáradtan, de élményekben gazdagon tértek haza az általuk készített kézmőves munkákkal. Ballagó diákönkormányzati vezetık búcsúztatása Búcsúzó osztálydélutánt tartottak a 8.b osztály tanulói és szülıi a Várkert szomszédságában. Mozogj velünk! tematikus nap Tanévzáró ünnepély Ballagás Nyári táborok: Aprók tábora Lipót; felsı tagozatosok kerékpáros tábora Fertıdön; 6.a tábora Lipóton; 6.a drámatábora Körmenden FEJEZETEK AZ ISKOLA SZAKMAI MUNKÁJÁBÓL Másoddiplomás képzések Másoddiplomás képzések, tanfolyamok Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Anglisztika szak Kissné Für Andrea Tanfolyamok CELERUS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. szervezésében Alapfokú üzemi elsısegélynyújtás, AED készülék (Automata Életmentı Defibrillátor) használata Sándor Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szervezésében Nem szakrendszerő oktatás gyakorlata a matematika órákon Császár Tamásné, Fazekasné Mittli Piroska, Kutasiné Rózsás Nóra, Vilics Tamásné ELTE Idegennyelvi Továbbképzı Központ Idegen nyelvi vizsgáztatói alapképzés német nyelvbıl Fülöpné Varga Mária, Száfta Csilla Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szervezésében Helyes közlekedésre való nevelés Krizmanics Mária, Némethné Lakner Gabriella, 19

20 Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szervezésében Kompetencia alapú oktatás az innovatív intézményekben (TÁMOP ) Czimber Miklósné, Császár Tamásné, Dankovics Éva, Geosics Edit, Kalotainé Kósik Bernadett, Károlyi Istvánné, Kissné Für Andrea, Kutasiné Rózsás Nóra, Némethné Lakner Gabriella, Pfneiszliné Horváth Beáta, Tutkovicsné Kardos Nóra, Wéber Judit Tanítóink, tanáraink által benyújtott pályázatok Pályázat kiírója: E.ON- az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával Téma: Hová tőnt az energia? Videofilm készítése Készítették: Fazekas Viktor, Huszár Csenge, Kolozár Xénia, Kovács Dóra, Márkus Evelin, Németh Ágnes, Sólyom Balázs, Szabadi Miklós, Szabó Boglárka 8.b Pályamő megtalálható a URL címen. Pályázat kiírója: Apáczai tankönyvkiadó Téma: ZENIT 41 APÁCZAI DIPLOMA DÍJ Felelıse: Pıdör Andrea A díjat Dankovics Éva tanárnı elnyerte. Pályázat kiírója: Körmend Város Önkormányzati Képviselıtestülete Téma: Iskolai sportkör mőködése, versenyeken való részvétel, sportrendezvények szervezése Felelıse: Kercsmár Jenı Pályázaton elnyert összeg: Ft Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Téma: Nevelési és Oktatási Intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3211/10/1 Faludi Ferenc Könyvtár pályázatának konzorciumi tagjaként A pályázat elbírálás alatt. Téma: Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének infrastruktúrális erısítés TIOP 1.2.2/09/1 Savaria Múzeum pályázatának konzorciumi tagjaként A pályázat elbírálás alatt 20

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ A Budai Sport Általános Iskola féléves kiadványa szülıknek, gyermekeknek 1119. Budapest, XI. Bikszádi u. 11-15. Tel.: 205-8073; 205-8074 (tel./fax) E-mail:

Részletesebben

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője 2014 2015 designed by arany a la Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztők: Számítógépes szerkesztő: Elérhetőségeink: Marcali Noszlopy Gáspár

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna 1 Tisztelt Olvasónk! Az igazi tudás nemcsak az ember értelmétõl függ, hanem akaratától, érzésétõl és lelki erõitõl is. A tökéletes tudás: tökéletes szeretet. / Merezskovszkij/ Ismét eltelt egy év! Egy

Részletesebben

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2013-2014. tanév soha nem látott méretű változásokat hozott az iskolák életében. Nevelőtestületünk és az iskola vezetősége arra

Részletesebben

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki.

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Bevezető Fogadják szeretettel a 2009/2010-es iskolai évkönyvünket! Iskolánk ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Évkönyve 2008/2009.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Évkönyve 2008/2009. Türr István Gazdasági Szakközépiskola Évkönyve 2008/2009. Türr István Gazdasági Szakközépiskola Évkönyve 2008/2009. Baja, 2009. Türr István Gazdasági Szakközépiskola 2008/2009. Évkönyve Az anyagot gyűjtötte

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK MÁTYÁS HÍRLEVÉL ORSZÁGOS EREDMÉNYEINK (folyt.) Mohácsi Martin 3.c Kvalitas Extra szövegfeld. 7. Sallai Zoé 3.c Kvalitas Extra szövegfeld. 10. Sándor Barbara 4.b Kvalitas Extra szövegfeld.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

Jegyzetek 1. Bevezető

Jegyzetek 1. Bevezető Jegyzetek 1 Bevezető Kedves olvasó, fogadja szeretettel elsőtanévzáró kiadványunkat. Sikeres tanítási évet zártunk 2008. június 15-én. Megvalósítottuk azon céljainkat, melyek diákjaink szellemi, lelki,

Részletesebben

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Az Értelem Odüsszeiája Országos Kreatív Bajnokság (csapat) Molnár Alexandra 4.b 1. Kovács Natália 4.b 1. Rebek Petra 4.b 1. Krepsz Gabriella 4.b 1. Lőrincz Laura 4.b 1. Minkó Roland

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010-2011 Bánfi Attila intézményvezető Személyi feltételek - Alkalmazottak

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben