Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév"

Átírás

1 Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2009/2010. tanév Körmend, 2010

2 Szerkesztette: CSÁSZÁR TAMÁSNÉ FAZEKASNÉ MITTLI PIROSKA KOHL GÁBORNÉ KUTASINÉ RÓZSÁS NÓRA NÉMETH KATALIN PRÁNDER MÁRIA SIMON ATTILÁNÉ TOMPÁNÉ ILLÉS KATALIN VILICS TAMÁSNÉ Borítógrafika: DR. LAKNER JÁNOSNÉ Fényképek: SÁNDOR ZOLTÁN Felelıs kiadó: PİDÖR ANDREA igazgató Nyomdai munkák: MEZTI NYOMDA Vép, Szent Imre u Felelıs vezetı: Vajkovics Jánosné Példányszám: 300 2

3 BEKÖSZÖNTİ Tisztelt Olvasó! Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Évkönyvének elıszavában köszöntsem a Kedves Olvasót! Évrıl évre olvashatunk az Évkönyvben arról, hogy milyen események voltak az iskolában, milyen eredmények születtek az adott tanévben. Immár 8 éve szülıként tevékenykedve magam is figyelemmel kísértem a tanulók, s az iskola sorsának alakulását. A krónikákból, s a magam emlékezetébıl engedjék meg, hogy az elmúlt évek eredményeivel itt is büszkélkedjek kicsit. 4 évig voltam a Szülıi Munkaközösség vezetıségi tagja, majd az a tisztesség ért, hogy 4 éven át elnökként vehettem részt az SZM munkájában, ami egyben nagyon sok kellemes élményt is jelentett számomra, s ezt köszönöm az iskolának, a gyerekeknek, s természetesen a szülıknek is, hisz az összefogás volt a legfontosabb hajtóereje a mőködésünknek! A közös munka gyümölcse volt az évente megszervezett Szülık-nevelık bálja rendezvény, aminek bevételébıl játszóteret építettünk, új padok és asztalok kerültek az udvarra, illetve részben ebbıl a bevételbıl rendeztük meg a Gyermeknapokat is mind a 4 évben. Kirándulásokat, táborokat támogattunk, s az anyagi támogatás mellett minden iskolai megmozduláskor igyekeztünk megadni a szükséges segítséget ahhoz, hogy a gyerekek hasznosan, s szívesen töltsék az iskolában az idejüket, akár tanórán kívül is. Mint leköszönı elnök, búcsúzom, s egyben köszönetet is szeretnék mondani az elmúlt évek SzM tagjainak, a vezetıségi tagoknak, a szülıknek, a pedagógusoknak, az iskola vezetıinek, no meg persze a gyerekeknek, hogy az a munka, amit felvállaltunk, nem csak eredményes lehetett, de örömet is okozott számomra! Kívánok további sok sikert az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola dolgozóinak, tanulóinak, és segítıinek! Körmend június 19. Köszönettel: Kolozár György a Szülıi Munkaközösség leköszönı elnöke 3

4 ISKOLÁNK MAI HELYZETE A nevelıtestület tagjai Szaktanár neve Szaktantárgya, tanított tárgya Szolgálati idı iskolánkban Munkaköre Auer Miklósné tanító napközis csoport vezetıje megyei listás szakértı munkaközösség-vezetı Baloghné Rozmán Györgyi tanító napközis csoport vezetıje Czimber Miklósné tanító 22 osztályfınök Császár Tamásné matematika, rajz 30 szaktanár, 1. tanulószobai csoport vezetıje Dankovics Éva magyar, német 15 osztályfınök, munkaközösség-vezetı matematika, számítástechnika, szaktanár, igazgatóhelyettes, Fazekasné Mittli Piroska 8 testnevelés, közoktatásvezetı tagozatvezetı Fülöpné Varga Mária német, földrajz 21 osztályfınök, munkaközösség-vezetı Geosics Edit tanító, gyógypedagógus, fejlesztı tanító 13 gyógypedagógus Hodossy Erzsébet biológia, mg. Ismeretek napközis csoport vezetıje Horváth Gyula tanító napközis csoport vezetıje Kacskó Sándor tanító, testnevelés 30 osztályfınök Kalotainé Kósik Bernadett német 16 szaktanár, ifjúságvédelmi felelıs Károlyi Istvánné tanító 30 osztályfınök Kercsmár Jenı tanító, testnevelés, angol 30 szaktanár, munkaközösség-vezetı, tőzvédelmi felelıs Keszte Ferencné tanító napközis csoport vezetıje Kissné Für Andrea tanító, olasz, angol 11 szaktanár, osztályfınök Kovácsné Gueth Ibolya történelem, francia, orosz 30 szaktanár, osztályfınök Krizmanics Mária Kutasiné Rózsás Nóra Némethné Lakner Gabriella tanító, mérés-értékelés szakvizsga matematika, testnevelés, gyógytestnevelés 25 osztályfınök, munkaközösségvezetı, minıségirányítási munka vezetıje 26 szaktanár tanító, fejlesztı tanító 21 osztályfınök, fejlesztı tanító 4

5 Szaktanár neve Szaktantárgya, tanított tárgya Szolgálati idı iskolánkban Munkaköre Pfneiszliné Horváth Beáta tanító 29 osztályfınök Polyák Béláné tanító 31 osztályfınök Pıdör Andrea tanító, fejlesztı tanító, 30 igazgató Pránder Mária matematika, technika 29 szaktanár, 2. tanulószobai csoport vezetıje, munkaközösség-vezetı Sándor Zoltán magyar, népmővelés 22 osztályfınök, munkaközösségvezetı, munka- és balesetvédelmi felelıs Simon Attiláné biológia, rajz 13 szaktanár, diákönkormányzat vezetıje Száfta Csilla német, könyvtár 9 könyvtáros Tutkovicsné Kardos Nóra magyar, ének-zene 15 szaktanár, kórusvezetı matematika, kémia, Vilics Tamásné számítástechnika 30 osztályfınök, szaktanár Wéber Judit tanító 24 osztályfınök Óraadó tanárok Rakos Dezsı fizika szaktanár Darázsné Pass Ildikó egészségnevelés védını Technikai dolgozók Dolgozó neve Munkaköre Szolgálati idı iskolánkban Bíró Sándorné hivatalsegéd 16 Dékány Mihályné hivatalsegéd 8 Németh Katalin gazdasági ügyintézı 9 Horváth Sándorné hivatalsegéd 8 Szabó Kálmán karbantartó 16 5

6 ISKOLÁNKBAN MŐKÖDİ ÉS INTÉZMÉNYÜNKHÖZ KÖTİDİ SZERVEZETEK Elnök: Gazdasági vezetı: Iskola vezetıség tagjai: Szülıi munkaközösség Kolozár György Tóthné Geosics Gabriella Hajasné Szabó Veronika, Kiss Andrea, Koránné Óvári Ildikó, Lakosiné Dobronics Zsuzsanna, Németh Katalin, Palkó Balázsné, Pálmai Beáta 1.a Herczegné Vass Dóra Bauerné Székely Éva 5.a Nádaljai Tamásné Németh Katalin 1.b Martonné Biczó Nóra Varga Józsefné Némethné Kalotai Bernadett Hajasné Szabó Veronika 6 a Orbánné Szokol Enikı Kenyeri Istvánné 2.a Márfiné Németh Bernadett Tóth Zoltán Mogyorósi Andrea Mária Tóthné Geosics Gabriella 7.a Palkó Balázsné Siklér Ferencné 2.b Koránné Óvári Ildikó Cságolyné Márton Tímea 7.b Szijjártóné Szalai Krisztina Lukács Zoltánné Pálmai Beáta Hulmanné Grabarics Mónika 8.a 3.a Bısze Zoltánné Mizda Zita Kıházyné Fasching Anikó Pintér Imréné 3.b Lakosiné Dobronics Zsuzsanna Tóthné Halinka Erika Pálné Németh Piroska Herczegné Tóth Lívia 8.b 4.a Kalocsainé Horváth Beáta Kolozár György Kiss Andrea Móriczné Schulcz Szilvia 4.b Laczóné Pintér Zsuzsanna Recetárné Széplaky Zsuzsanna Vass Andrea Elnök: Titkár: Nevelık képviseletében: Fenntartó képviseletében: Szülık képviseletében: Tanulók képviseletében: Iskolaszék Kuráthné Ábel Csilla Némethné Lakner Gabriella Császár Tamásné, Fazekasné Mittli Piroska, Krizmanics Mária Geosics László Pálmai Beáta, Tóth Zoltán Herczeg Luca, Huszár Csenge, Simon Attiláné Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány A kuratórium elnöke: Tagjai: Pıdör Andrea Németh István, Sándor Zoltán, Szabó András, Vilics Tamásné, Dr. Wolf Teréz 6

7 ESEMÉNYNAPTÁR Folyamatos Várostörténeti Akadémia elıadásainak látogatása felsı tagozatos tanulókkal; tehetséggondozó versenyekre felkészítı foglalkozások, korrepetálások, mozi-, színház-, könyvtár-, ifjúsági hangverseny látogatása Augusztus Tanév eleji szakmai továbbképzések Tankönyvosztás Tanévnyitó értekezlet Tanévnyitó ünnepély Szeptember Bóbita bábkiállítás látogatása, fotók megtekintése Körmenden a színház aulájában az 1.a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a, 2. napközis csoportokkal. A Diákönkormányzat alakuló ülése A 2. napközis csoport délutáni zsúron vett részt a napközis nevelınél. Kerékpártúra Egyházasrádócra 5.a, 7.a Jákra, Egyházasrádócra 8.a Németújvárra 7.b Felsısök kerékpártúráztak Németújvárra a DÖK szervezésében A 6. a osztály családi napot tartott a Rába-parton. Szülıi értekezletek A DÖK részvétele Szombathelyen a Kutatók éjszakája címő rendezvényen A 3.a erdei iskolai oktatásban vett részt. Ilyen volt ez az egy hét szülıi szemmel: 7

8 Szeptember harmadik hetében gyermekeink erdei iskolában töltöttek el egy hetet a Göcsej szívében, Nován. Sokat túráztak, voltak éjszakai vadlesen, hallgattak szarvasbıgést. Zalaegerszegen megnézték a Göcseji Falumúzeumot, az Olajipari Múzeumot, jártak a Finn Néprajzi Parkban, látták az ásványkiállítást és a babakiállítást is. Ismerkedtek a virágok titkaival, az állatok életmódjával, viselkedésével, élıhelyükkel. Játszottak, rejtvényt fejtettek, beszélgettek, rajzoltak, origami virágot hajtogattak, gasztronómiai elıadáson, kézmőves foglalkozáson is részt vettek. Fogalmazást, élményrajzokat készítettek. Ezek a napok alkalmasak voltak a közösség formálására, egymás és önmaguk jobb megismerésére. Tanultak egymáshoz alkalmazkodni, önállósodtak, erısödött bennük a természet iránti szeretet. A programokat Ki mit tud? és pizsamaparti színesítette. Köszönjük az iskola Igazgatójának, Alapítványának, hogy szakmai és anyagi támogatásukkal lehetıvé tették a program megvalósulását, valamint a kísérı pedagógusoknak, hogy itt is szeretettel, megértéssel tanították, nevelték gyermekeinket. Október A 2. évfolyam ıszi túrán vett részt. Családi délután a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek Ülésezett a DÖK. A 8.b osztályprogramot szervezett a nagymizdói lovardába. Azzal kezdıdött a nap, hogy a szabadban legelészı lovakat kellett befognunk, bevezetnünk. A gyerekek megismerkedtek a lószerszámokkal, amiket utána kézbe véve minden lovat alaposan megcsutakoltak. Utána a lovardában mindenki próbára tehette az egyensúlyérzékét, lovagolhatott egy vagy több kört, a végén Márkus Evelin és Herczeg Luca bemutatót tartott vágtázásból, ügetésbıl. Átgyalogoltunk Szarvaskendre, az úton gyönyörködtünk az erdıs, dimbes-dombos tájban. A helybeli focipályán focimeccset szerveztünk vegyes 8

9 fiú-lánycsapatokkal. Aztán siettünk, mert a szülık már vártak minket finom bográcsos étellel, süteményekkel. A nap számháborúzással folytatódott, amely izgalmasan alakult. Olyannyira, hogy egymás után négyszer is kértük az ismétlést. Nagyon nehéz szívvel vettük tudomásul, hogy haza kell mennünk. Rádiós megemlékezés az aradi vértanúkról a hatodikosok közremőködésével. A városi ünnepségen a 8.a osztályos tanulók képviselték iskolánkat. A fizika csodái címő kiállítást megtekintették a 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a osztály tanulói. A nem szakrendszerő oktatás keretében az 5.a osztályban Szülıföldünk témakörben projekt hetet tartottunk. Színházi elıadáson vettek részt Szombathelyen a 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a sok. Az elıadás címe: A dzsungel könyve. A 2. napközis csoport a városi könyvtárban megtekintette Nagymamáink konyhája címő régiségek kiállítását. A 8. évfolyam ünnepi mősora, emlékezés az 1956-os forradalomra Október 28. Ünnepi mősort adott iskolánk a dr. Batthyány-Strattmann László szobornál Gyermekkönyvtári foglalkozáson babaruhát varrtak a 2. napközis csoportosok. Októberben minden alsó tagozatos évfolyam, valamint a 6. és 8. osztályok megnézték a Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak címő kiállítását Szombathelyen a Savaria Múzeumban. Nagyon ritka, különleges tárgyi anyagokkal, gerinces maradványokkal, tudományosan hiteles rekonstrukciók segítségével mutatták be a Jégkorszak környezetre gyakorolt hatásait, a szélsıséges környezeti feltételek között élı állat- és növényvilág alkalmazkodási stratégiáit. Egy lelkes vezetıt kaptunk, aki nagyon sok érdekességet mesélt az akkori életrıl. A gyerekek kedvence Döme, a kis mammutbébi volt, de nagy népszerőségnek örvendett a többi kiállított rekonstruált állat is. 9

10 November Belsı továbbképzés az IKT eszközök alkalmazásával kapcsolatban Szombathelyen Pályaválasztási és Képzési Kiállításon és Vásáron tájékozódhattak a 7. évfolyamosok. A Körmendi Vasparipa Egylet 120 éves évfordulója alkalmából nyitott tárlatot tekintette meg a 2. és a 7. napközis csoport a Sala Terrena Galériában. Fogadóóra Ülésezett a Diákönkormányzat. Védınıi rajzpályázat eredményhirdetése Udvartakarítás a 6.a, 7.a, 8.b, 6. és 7. napközis csoportok részvételével. Lezajlottak az iskolai szintő magyar versenyek. A 2. évfolyamosok családi kézmőves teadélutánt tartottak. Családi délután koszorúkészítéssel a 3.a osztályban. Kölyökidı Alapítvány mősora: látványos bővész bemutató és vidám arcfestés alsósoknak Mozi délután, Thaiföld c. film megtekintése a 6.a-ban. Iskolai egészségnevelési vetélkedı az 5-8. évfolyamon Ovis játszóház szórakoztató foglalkozások a leendı elsısök és szüleik számára Mese-vár címő kiállítás megtekintése a színházban a 2. és 4. napközis csoporttal. A 8.b osztály üzemlátogatáson vett részt a helyi Csokoládégyárban. Az énekkar szereplése az Erzsébet-napi misén a katolikus templomban A 8. osztályosok Országos közlekedési ismeretek versenyének iskolai fordulója Gyermekkönyvtári foglalkozáson vett részt a 4. napközis csoport. Adventi készülıdés, koszorúkészítés, osztálydíszítés az 1.a-ban. Süteményvásár az iskolában a DÖK szervezésében Diszkó a felsı tagozatosoknak a 6.a rendezésével Iskolai szintő matematika verseny a 7. évfolyamon December Családi kézmőves délután dekorációkészítés a 3.b-ben Mikola Péter zenés gyermekmősora Mikulás délutánt, osztályprogramokat rendeztek: 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 6.a, 7.a, 7.b, 8.b osztályok Kistérségi matematika verseny az 5-8. évfolyamos tanulók részére Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulója az 5-8. évfolyamon Karácsonyi játszóházban szép díszeket készítettek a napközis tanulók. Karácsonyváró osztályprogram az 1.a-ban, az 1.b-ben, a 4.a-ban, és a 6.a-ban. Karácsonyi mősor és vendéglátás az óvodásoknak a 4.a és 4.b osztályok diákjaival. A DÖK szervezésében karácsonyi vásárt rendeztünk, amelyen a tanulók és szüleik által készített ajándékokat árultuk. 10

11 Iskolánkban az ünnepvárás idén is ajándékkészítés izgalmával telt. A tavalyi karácsonyi vásár iránti nagy érdeklıdésre való tekintettel ebben az évben is minden osztály tanulói és nevelıi bekapcsolódtak a munkába. Az külön öröm számunkra, hogy a szülık is támogattak bennünket a készülıdés és a vásár ideje alatt egyaránt. Sokszor estébe nyúló novemberi délutánok alatt készültek az ötletes, tetszetıs kézmőves termékek. Gondos tervezımunka elızte meg a kivitelezést. Könnyen elkészíthetı, ízléses, praktikus alkotásokat akartunk, olyanokat, ami örömet szerezhet bármely korosztálynak. A jó minıségő alapanyagok beszerzése nem volt egyszerő feladat, de a sok munkának meglett az eredménye! Mikor elkészültek a termékek, az osztályok berendezkedtek az ebédlıben. A változatos ajándékötletek között láthattunk fenyıtobozból karácsonyfadíszeket, gyöngyállatkákat, gyertyadíszeket, faliképeket, üvegdíszeket, természetes anyagokból készült asztaldíszeket, csomagoláshoz szükséges tarsolyokat. Az árusításban a tanulók is segítettek. Nem kellett sokáig kínálni a portékákat, rövid idın belül elfogytak az asztalokról a dísztárgyak. Az ünnepi forgatagban, a kellemes méz és fahéj illatban szívesen válogattunk az ügyes kezek által készített ajándékokból. Osztálykarácsony mősorral a 3.a-ban Adventi kórusmuzsikával szerepelt énekkarunk a katolikus templomban. Mozi délután a 6.a-ban. A film címe: Kolombusz Iskolagyőlés a karácsonyi osztálydekorációk értékelése A 4. évfolyamosok szép mősorral kívántak boldog ünnepeket az iskola tanulóinak, szüleiknek, pedagógusaiknak és a megjelent vendégeknek. Nyugdíjas találkozó Január A 8.b osztályosok üzemlátogatáson vettek részt a Ferrosüt Üzemegységében. Osztályozó értekezlet, félévzáró értekezlet Félév vége, bizonyítványok osztása A 6. a osztályosok együtt nézték meg a Szent Johanna címő történelmi filmet. Diáktanács ülése Félévi értékelés Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny iskolai fordulója Félévi nevelıtestületi értekezlet Gyermekkönyvtári foglalkozáson vett részt a 4. csoport. Az ECDL vizsga 5. moduljából vizsgáztak a nyolcadikosok, valamint a 1. modulból a hetedikesek. Nyelvvizsgáztak a nyolcadik évfolyamos tanulók. Iskolai kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából 11

12 Iskolánk tanulói részére decemberben pályázatot hirdettünk, melynek témája hazánk, Magyarország és a hazaszeretet volt. Készültek rajzok, a diákok a Himnuszhoz terveztek CD borítót. Írtak fogalmazásokat és verseket a megadott témában. A tíz legjobb alkotást díjaztuk mindkét témában. A mővekbıl január 21-én nyílt kiállítás az iskola folyosóján. Pıdör Andrea megnyitó beszéde után az énekkar és néhány diák rövid mősorral emlékezett meg a kultúra napjáról. Fotókiállítás és képzımővészeti kiállítás megtekintése a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a 3.b osztállyal. Szombathelyen a Szakmák színháza címő elıadáson vettek részt a 7.b osztály tanulói. A Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából a 7.b osztály tanulói Szombathelyre utaztak, hogy egy különleges színházi élményben legyen részük. A Weöres Sándor Színház társulata rendhagyó módon, színpadi jelenetek segítségével próbált bemutatni és vonzóvá tenni a pályaválasztás elıtt álló iskolásoknak néhány hiányszakmát, amelyekben jelentıs a szakemberhiány, pl. ápoló, lakatos, asztalos, mőszerész, szabó. Jordán Tamás és csapata kiemelten kezelte a pályaorientációt, az ifjúság nyelvén szólt ıket érintı témáról, s újszerő technikát alkalmazott, mellyel ötvözte a felvett képet a valósággal. Január 30-án a szülık nyílt tanítási órákon tekinthettek be az iskolánkban folyó oktató-nevelı munkába. A leendı elsı osztályosok és szüleik is ismerkedhettek az Olcsai iskolával. A 6.a osztály diákjai szánkózással használták ki a téli idıjárás lehetıségeit. Szülıi értekezletek A Nyelvünkben élünk anyanyelvi verseny területi fordulója Szombathelyen Történelem verseny iskolai fordulója a 6. és 7-8. évfolyamon Február Munkaközösségek ülése Kazinczy szépkiejtési verseny területi fordulója Szentgotthárdon Országos német nyelvi verseny iskolai fordulója a 7. és 8. évfolyam számára Tankönyvrendelés Hócsúszka a Rába parton az 1.a-val Tájékoztató iskolánkról a Mátyás király utcai óvodában Házi mozi a 7.b-ben Felsıs farsang; diszkó 12

13 Alsósok farsangja Kaán Károly természetismereti verseny iskolai fordulója a 6.osztályosok részére Curie matematika verseny területi fordulója Osztálydélután: Vuk címő filmet közösen tekintette meg a 3.b, jeleneteket adtak elı a kisregénybıl. 8. osztályos tanulók Országos közlekedési ismeretek versenyének megyei fordulója A nem szakrendszerő oktatás keretében a 6.a osztályban témahetet tartottunk. Az Egészséges életmód címmel megtartott projektrıl Ferencz Nóra Zsuzsanna, Kornyik Judit és Nyári Richárd írt beszámolót. Az elsı napon a Személyes higiéné téma keretében nemcsak megismertük a különbözı korok divatjának fıbb irányvonalait, hanem készítettünk ruhákat (reneszánsz, barokk öltözéket), ill. kiegészítıket, pl.: legyezıt és terveztünk középkori cipıt is. Majd fodrászati és kozmetikai tanácsokat kaptunk, külön tekintettel a serdülıkori gondokra. 13

14 Másnap kalória- és testtömegindexet számoltunk, győjtöttünk a honfoglalástól a török idıkig jellemzı étkezési szokásokról, heti étrendet állítottunk össze. A hidegtálak készítése és elfogyasztása után megtanultuk az angol keringıt, a cha-cha-cha-t, a szambát. Az ezt követı napokban megnéztük, hogyan készül a kenyér a Ferrosüt üzemében, korcsolyáztunk Zalaegerszegen, ismerkedtünk a természetes gyógymódokkal (pl. talpmasszázs), a gyógynövényekkel, de a drogokkal és azok ártalmaival is. Végeztünk önismereti gyakorlatokat, fejlesztettük koncentráló képességünket. Az utolsó napon beszámoltunk heti élményeinkrıl, bemutattuk az elkészített plakátokat, ruhákat, szakácskönyvet, prezentációt. Lezajlott a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi fordulója. Diákönkormányzat ülése (márciusi munkaterv megbeszélése) Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulója Filmszínek kiállítás megtekintése Szombathelyen (4-6.o: 14 fı) Területi matematika verseny 4. évfolyam iskolai fordulója Március Területi magyar verseny a 4. évfolyamon Nyelvvizsgáztak a nyolcadikosok. Nınapi floorball mérkızéseket rendeztek a felsı tagozaton. Tájékoztató iskolánkról a Bartóki és a Dienes úti óvodában. Országos francia nyelvi verseny iskolai fordulója 6. osztályosok megyei történelem versenyének területi fordulója Atlétáink Megyei Terematlétika Versenyen mérték össze tudásukat Kıszegen. Megemlékezés a színházban az márciusi forradalomról a 7. évfolyamosok közremőködésével A gyógytestnevelésre járó gyerekek néhány 6. és 8. osztályos társukkal kiegészülve korcsolyázni voltak Zalaegerszegen. Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen 33 diák vett részt 3-8. évfolyamig. Diákönkormányzat megbeszélése Tóth László: Régen volt...címő kiállítását tekintette meg a 2. napközis csoport a gimnáziumban. Területi matematika verseny a 4. évfolyamon A Nyelvünkben élünk anyanyelvi verseny megyei fordulója 14

15 Az ECDL vizsga 6. moduljából vizsgáztak a nyolcadikosok, valamint a 2. modulból a hetedikesek. Gyermekkönyvtári foglalkozáson vett részt a 4. napközis csoport, melynek témája a háziállataink voltak. Alsósok színházlátogatása 2. napközis csoport tavaszi sétája a Várkertben Balaskó Péter festımővész kiállítását tekintette meg a 2. és 4. napközis csoport. Sportvetélkedı a 4.a és 4.b osztályok között Nyuszi-váró játszóház a 2. évfolyamon Kozma László Országos Informatikai Tanulmányi Verseny iskolai fordulója 5-6 évfolyamon Osztályprogram keretében a 3.b megnézte az Egri csillagok címő filmet. Napközis tavaszi játszóház Oldott légkörben nagy alkotókedvvel készülıdtek a gyermekek húsvétra. Április Gyırbe kirándult az 5.a osztály. Óvodás játszóház NyelvÉsz verseny megyei fordulója a 6. évfolyamon Föld Napja rendhagyó óra az İrségi Nemzeti Park elıadójával a 6. és 7. évfolyamon Föld Napja kistérségi vetélkedı felsı tagozat Föld Napja gyermekkönyvtári foglalkozás 4. napközis csoport Szülık-nevelık bálja Tematikus délelıtt a 3. b-ben. Téma: Körmend (múzeumlátogatás tárlatvezetéssel, városunk épületei, szobrai, közlekedése; séta a Várkertben) Színház: Kukori és Kotkoda Celldömölkre kirándult az 5.a. Általános iskolai beíratás Kaán Károly Környezetvédelmi verseny megyei fordulója az 5-6. évfolyamon A 6. osztályosok megyei történelem versenyének döntıje Megyei informatika verseny iskolai fordulója. 15

16 Iskolánk tanulói áprilisban az Innsbruck melletti Hallban töltöttek egy felejthetetlen és tanulságos hetet. Kipróbálhatták és bıvíthették német nyelvtudásukat. Délelıttönként kirándultak és ismerkedtek a környék látnivalóival. Jártak a híres Swarovski kristályokat bemutató múzeumban, túráztak vadregényes, vízesések övezte szikla szorosban, megcsodálhatták Tirol magas, hófedte hegyeit és Innsbruck nevezetességeit. Színházlátogatás Zalaegerszegre: A Pál utcai fiúk 5.a, 6.a, 8.a, 8.b Fogadóóra DÖK Curie matematika verseny országos fordulója Szolnokon Énekkarunk idén is szerepelt a Rába-parti Zenei Diákfesztiválon, majd a résztvevık egy közös ebéddel zárták a találkozót. A 7.a és 7. b osztály gyárlátogatáson volt az ADA-ban. KRESZ-órák az iskola udvarán ideiglenesen kialakított tanpályán. 16 Alsósok gyalogtúrája Dobogóra Osztálykirándulás: 8.b, Budapest Osztályprogramok: 3.b krepp-papír virág készítése 2. évf., 3.a anyák napi ajándék készítése Megsebzett bolygó komplex természettudományi verseny megyei döntıje

17 Május Anyák napja alkalmával a 3.a osztály szerepelt a Városi Nyugdíjas Klubban. Anyák napi ünnepséget tartottak alsós osztályaink. Megyei informatika verseny döntıjén egy diákunk képviselte iskolánkat. Dési Huber István rajzverseny megyei döntıje A Drogmentes Magyarországért Maraton képviselıivel kábítószer elleni elıadás keretében találkoztak a felsısök. Az 5. osztályosok részt vettek a Fuss a drog elıl elnevezéső programon. Kistérségi Madarak és fák napja alkalmából rendezett vetélkedın iskolánkat egy 6 fıs csapat eredményesen képviselte. Iskolai projektnap: Madarak és fák napi vetélkedı a Várkertben. Projekthét keretében környezetvédelmi témákat dolgozott fel a 6. a osztály. Errıl írt Horváth Vivien és Kenyeri Viktória: A témahét tervezésénél javasoltuk, hogy sok gyakorlatias feladat legyen. Lett is már az elsı napon! Az iskola elıtt és udvarán kerti munkákat végeztünk; kapáltunk, gyomláltunk. A-zóta már tányérazni is tu-dunk. Igaz, fárasztó a mun-ka, de a szép, rendezett környezet mindent elfe-ledtet. A továbbiakban a jövı szempontjából fontos szelektív hulladékgyőjtés, a megújuló energiák voltak a témák. Jártunk a biofőtı-mőben, a hulladékfeldolgozó üzemben. A Madarak és Fák Napján akadályversenyen vettünk részt a Várkertben. A hét fénypontja a budapesti kirándulás volt, ahol szereplıi lettünk egy Guinness rekordnak négyzetméteres rajzot készített kb gyerek az ember és a természet tisztelete témában. Osztályunk rajzából néhány részletet haza is hoztunk. A Közlekedési Múzeumban láttuk az elsı magyar őrhajós őrkabinját, a Földet megkerülı Szent Jupát vitorlást, beültünk régi villamosba, vasúti kocsiba. Sétáltunk a Hısök terén, a Városligetben, néztünk delfin show-t az Állatkertben. A témahét utolsó napján bemutattuk az elkészített munkáinkat, értékeltünk. Mőhelyalkotások kiállítást megtekintették: 1.a, 3.a, 3.b, 2. és 6. napközis csoport Osztálykirándulás - 1.a és 1.b Szombathely; 2.a és 2.b İrség; 3.a Celldömölk és Ság-hegy; 3.b Kıszeg; 4.a és 4.b Zalaegerszeg; 5.a Ság-hegy és Balatonfelvidék; 6.a Budapest; 7.a és 7.b Gyır és Komárom. Részvétel a Kerékpáros Iskola Kupa verseny városi és megyei fordulóján Papírgyőjtés a DÖK szervezésében Megyei Atlétika Diákolimpián többpróbán és egyéni versenyszámokban indultak sportolóink. 17

18 Szülıi értekezletek Három olcsais diák is eredményesen vett részt Nyíregyházán az Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny döntıjén. Családi délutánt rendezett az 1.a a Rába-parton. DÖK vezetıségi megbeszélés Kerékpártúra Vadására: 5.a Énekkari kirándulás Ausztriába Ausztriában van egy vidámpark, mindössze 25 kilométerre a határtól, a neve Märchenpark. Ide kirándultunk május 22-én az énekkarosokkal. Ragyogó napsütésben indultunk útnak a kórus tagjai közül 37-en. Annak örültünk a legjobban, hogy a búcsúzó nyolcadikos énekkarosok kívánsága teljesült. Négy év után újra ott lehetnek a Kalandparkban! És kezdıdhetett a játék! Birtokba vettük a vízicsúszdát, a hullámvasutat, bejártuk a meseparkot, a játékfarmot. Csobbantunk, repülltünk, nevettünk, örültünk! A délutáni záporesı sem mosta el élményeinket. Köszönöm, hogy az SZM támogatásával újabb vidám napot szerezhettünk iskolánk énekkarosainak. Országos Kompetenciamérés a 4., 6. és 8. évfolyamon Gyermeknapi zsúr a 2. napközis csoportban Rádió8 Körmend felvétele a 3. és 4. évfolyam tanulóinak meseolvasásáról A 8. évfolyam diákjai a Körmend Város Önkormányzatának képviselıtestületi ülésén vettek részt. Ünnepi mősort adott iskolánk városi hısök napi megemlékezésen. Június 18 Erdei iskolában tanultak egy hétig az 5.a diákjai. Szülıi értekezlet a leendı 1. évfolyamon Családi napot tartottak, sportoltak, fıztek és szalonnát sütöttek a 3.a, 3.b és a 6.a osztályok. Osztálykirándulás: 8.a İrség Az ECDL vizsga 7. moduljából vizsgáztak a nyolcadikosok, valamint a 3. modulból a hetedikesek. Az alsós kiváló tanulók június 8-án reggel izgatottan szálltak buszra. Útjuk az Ivánci Szakosított Otthonba vezetett, az igazgató asszony, Vargáné Laczó Annamária kedves meghívására. Az otthon dolgozói és lakói rendkívül gazdag és sokrétő programmal várták a gyerekeket. A kézmőves foglalkozásokon megismerhették a nemezelés, csuhézás, textilfestés, illetve papír- és textilvirágok készítésének

19 technikáját. Kipróbálhatták egyik népi hangszerünket, a citerát. A gyerekek játékos sportvetélkedın mérhették össze erejüket, ügyességüket. Pihenésképpen szamárfogattal bejárhatták az intézményhez tartozó gyönyörő park területét. A nagy melegben folyamatosan kínálták tanulóinkat üdítıvel és rágcsálnivalóval. A délelıttöt vidám hangulatú táncház zárta. Diákjaink kissé fáradtan, de élményekben gazdagon tértek haza az általuk készített kézmőves munkákkal. Ballagó diákönkormányzati vezetık búcsúztatása Búcsúzó osztálydélutánt tartottak a 8.b osztály tanulói és szülıi a Várkert szomszédságában. Mozogj velünk! tematikus nap Tanévzáró ünnepély Ballagás Nyári táborok: Aprók tábora Lipót; felsı tagozatosok kerékpáros tábora Fertıdön; 6.a tábora Lipóton; 6.a drámatábora Körmenden FEJEZETEK AZ ISKOLA SZAKMAI MUNKÁJÁBÓL Másoddiplomás képzések Másoddiplomás képzések, tanfolyamok Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Anglisztika szak Kissné Für Andrea Tanfolyamok CELERUS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. szervezésében Alapfokú üzemi elsısegélynyújtás, AED készülék (Automata Életmentı Defibrillátor) használata Sándor Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szervezésében Nem szakrendszerő oktatás gyakorlata a matematika órákon Császár Tamásné, Fazekasné Mittli Piroska, Kutasiné Rózsás Nóra, Vilics Tamásné ELTE Idegennyelvi Továbbképzı Központ Idegen nyelvi vizsgáztatói alapképzés német nyelvbıl Fülöpné Varga Mária, Száfta Csilla Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szervezésében Helyes közlekedésre való nevelés Krizmanics Mária, Némethné Lakner Gabriella, 19

20 Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szervezésében Kompetencia alapú oktatás az innovatív intézményekben (TÁMOP ) Czimber Miklósné, Császár Tamásné, Dankovics Éva, Geosics Edit, Kalotainé Kósik Bernadett, Károlyi Istvánné, Kissné Für Andrea, Kutasiné Rózsás Nóra, Némethné Lakner Gabriella, Pfneiszliné Horváth Beáta, Tutkovicsné Kardos Nóra, Wéber Judit Tanítóink, tanáraink által benyújtott pályázatok Pályázat kiírója: E.ON- az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával Téma: Hová tőnt az energia? Videofilm készítése Készítették: Fazekas Viktor, Huszár Csenge, Kolozár Xénia, Kovács Dóra, Márkus Evelin, Németh Ágnes, Sólyom Balázs, Szabadi Miklós, Szabó Boglárka 8.b Pályamő megtalálható a URL címen. Pályázat kiírója: Apáczai tankönyvkiadó Téma: ZENIT 41 APÁCZAI DIPLOMA DÍJ Felelıse: Pıdör Andrea A díjat Dankovics Éva tanárnı elnyerte. Pályázat kiírója: Körmend Város Önkormányzati Képviselıtestülete Téma: Iskolai sportkör mőködése, versenyeken való részvétel, sportrendezvények szervezése Felelıse: Kercsmár Jenı Pályázaton elnyert összeg: Ft Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Téma: Nevelési és Oktatási Intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3211/10/1 Faludi Ferenc Könyvtár pályázatának konzorciumi tagjaként A pályázat elbírálás alatt. Téma: Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének infrastruktúrális erısítés TIOP 1.2.2/09/1 Savaria Múzeum pályázatának konzorciumi tagjaként A pályázat elbírálás alatt 20

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2009/2010. tanév Körmend, 2010 Szerkesztette: CSÁSZÁR TAMÁSNÉ FAZEKASNÉ MITTLI PIROSKA KOHL GÁBORNÉ KUTASINÉ RÓZSÁS NÓRA NÉMETH KATALIN PRÁNDER MÁRIA SIMON

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

6. Emlékverseny Honfi Áron 3.a Némethné Marton Bolyai Matematika Csapatverseny Honfi Áron 3.a Némethné Marton Curie Matematika

6. Emlékverseny Honfi Áron 3.a Némethné Marton Bolyai Matematika Csapatverseny Honfi Áron 3.a Némethné Marton Curie Matematika Nagy Levente a Kercsmárné Nemzetközi Kenguru 10. Molnár Ilona Baksai Bálint a Némethné Marton Bolyai Matematika 7.csap. Benedek Bence a Némethné Marton Bolyai Matematika 1csap. Gazsi Mátyás a Némethné

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Rendezvényterv tanév

Rendezvényterv tanév Rendezvényterv 2011-2012 tanév SZEPTEMBER - Tanmenetek átdolgozás, munkatervek, foglalkozási tervek összeállítása Felelős: Kun Gáborné Kovácsné Adorján Ildikó - Szept. 29.: hulladékgyűjtés Felelős: Pusztai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 Jóváhagyta a nevelőtestület: 2016. 08. 31. Készítette: Diószeghy Leopoldina igazgató Balatonfüred, 2016. 08.

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás 2016 szeptember 01 02 03 04 Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek 8.b Tanulmányi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 05 06 07 08 09 10 11 Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2016/2017-es tanév munkaterve

2016/2017-es tanév munkaterve 2016/2017-es tanév munkaterve 2016. SZEPTEMBER 1. tanévnyitó ünnepély Kőszegen 8.00-kor felelősök: Dr. Biró Zoltánné, Terplán Zoltán, Horváth Márta Kőszegszerdahelyen 7.30-kor Horvátzsidányban augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / 2012. Országos tanulmányi ek Apáczai Kiadó által szervezett képzőművészeti V V különdíj Farkas Kata Kullai

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben