Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév"

Átírás

1 Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2009/2010. tanév Körmend, 2010

2 Szerkesztette: CSÁSZÁR TAMÁSNÉ FAZEKASNÉ MITTLI PIROSKA KOHL GÁBORNÉ KUTASINÉ RÓZSÁS NÓRA NÉMETH KATALIN PRÁNDER MÁRIA SIMON ATTILÁNÉ TOMPÁNÉ ILLÉS KATALIN VILICS TAMÁSNÉ Borítógrafika: DR. LAKNER JÁNOSNÉ Fényképek: SÁNDOR ZOLTÁN Felelıs kiadó: PİDÖR ANDREA igazgató Nyomdai munkák: MEZTI NYOMDA Vép, Szent Imre u Felelıs vezetı: Vajkovics Jánosné Példányszám: 300 2

3 BEKÖSZÖNTİ Tisztelt Olvasó! Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Évkönyvének elıszavában köszöntsem a Kedves Olvasót! Évrıl évre olvashatunk az Évkönyvben arról, hogy milyen események voltak az iskolában, milyen eredmények születtek az adott tanévben. Immár 8 éve szülıként tevékenykedve magam is figyelemmel kísértem a tanulók, s az iskola sorsának alakulását. A krónikákból, s a magam emlékezetébıl engedjék meg, hogy az elmúlt évek eredményeivel itt is büszkélkedjek kicsit. 4 évig voltam a Szülıi Munkaközösség vezetıségi tagja, majd az a tisztesség ért, hogy 4 éven át elnökként vehettem részt az SZM munkájában, ami egyben nagyon sok kellemes élményt is jelentett számomra, s ezt köszönöm az iskolának, a gyerekeknek, s természetesen a szülıknek is, hisz az összefogás volt a legfontosabb hajtóereje a mőködésünknek! A közös munka gyümölcse volt az évente megszervezett Szülık-nevelık bálja rendezvény, aminek bevételébıl játszóteret építettünk, új padok és asztalok kerültek az udvarra, illetve részben ebbıl a bevételbıl rendeztük meg a Gyermeknapokat is mind a 4 évben. Kirándulásokat, táborokat támogattunk, s az anyagi támogatás mellett minden iskolai megmozduláskor igyekeztünk megadni a szükséges segítséget ahhoz, hogy a gyerekek hasznosan, s szívesen töltsék az iskolában az idejüket, akár tanórán kívül is. Mint leköszönı elnök, búcsúzom, s egyben köszönetet is szeretnék mondani az elmúlt évek SzM tagjainak, a vezetıségi tagoknak, a szülıknek, a pedagógusoknak, az iskola vezetıinek, no meg persze a gyerekeknek, hogy az a munka, amit felvállaltunk, nem csak eredményes lehetett, de örömet is okozott számomra! Kívánok további sok sikert az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola dolgozóinak, tanulóinak, és segítıinek! Körmend június 19. Köszönettel: Kolozár György a Szülıi Munkaközösség leköszönı elnöke 3

4 ISKOLÁNK MAI HELYZETE A nevelıtestület tagjai Szaktanár neve Szaktantárgya, tanított tárgya Szolgálati idı iskolánkban Munkaköre Auer Miklósné tanító napközis csoport vezetıje megyei listás szakértı munkaközösség-vezetı Baloghné Rozmán Györgyi tanító napközis csoport vezetıje Czimber Miklósné tanító 22 osztályfınök Császár Tamásné matematika, rajz 30 szaktanár, 1. tanulószobai csoport vezetıje Dankovics Éva magyar, német 15 osztályfınök, munkaközösség-vezetı matematika, számítástechnika, szaktanár, igazgatóhelyettes, Fazekasné Mittli Piroska 8 testnevelés, közoktatásvezetı tagozatvezetı Fülöpné Varga Mária német, földrajz 21 osztályfınök, munkaközösség-vezetı Geosics Edit tanító, gyógypedagógus, fejlesztı tanító 13 gyógypedagógus Hodossy Erzsébet biológia, mg. Ismeretek napközis csoport vezetıje Horváth Gyula tanító napközis csoport vezetıje Kacskó Sándor tanító, testnevelés 30 osztályfınök Kalotainé Kósik Bernadett német 16 szaktanár, ifjúságvédelmi felelıs Károlyi Istvánné tanító 30 osztályfınök Kercsmár Jenı tanító, testnevelés, angol 30 szaktanár, munkaközösség-vezetı, tőzvédelmi felelıs Keszte Ferencné tanító napközis csoport vezetıje Kissné Für Andrea tanító, olasz, angol 11 szaktanár, osztályfınök Kovácsné Gueth Ibolya történelem, francia, orosz 30 szaktanár, osztályfınök Krizmanics Mária Kutasiné Rózsás Nóra Némethné Lakner Gabriella tanító, mérés-értékelés szakvizsga matematika, testnevelés, gyógytestnevelés 25 osztályfınök, munkaközösségvezetı, minıségirányítási munka vezetıje 26 szaktanár tanító, fejlesztı tanító 21 osztályfınök, fejlesztı tanító 4

5 Szaktanár neve Szaktantárgya, tanított tárgya Szolgálati idı iskolánkban Munkaköre Pfneiszliné Horváth Beáta tanító 29 osztályfınök Polyák Béláné tanító 31 osztályfınök Pıdör Andrea tanító, fejlesztı tanító, 30 igazgató Pránder Mária matematika, technika 29 szaktanár, 2. tanulószobai csoport vezetıje, munkaközösség-vezetı Sándor Zoltán magyar, népmővelés 22 osztályfınök, munkaközösségvezetı, munka- és balesetvédelmi felelıs Simon Attiláné biológia, rajz 13 szaktanár, diákönkormányzat vezetıje Száfta Csilla német, könyvtár 9 könyvtáros Tutkovicsné Kardos Nóra magyar, ének-zene 15 szaktanár, kórusvezetı matematika, kémia, Vilics Tamásné számítástechnika 30 osztályfınök, szaktanár Wéber Judit tanító 24 osztályfınök Óraadó tanárok Rakos Dezsı fizika szaktanár Darázsné Pass Ildikó egészségnevelés védını Technikai dolgozók Dolgozó neve Munkaköre Szolgálati idı iskolánkban Bíró Sándorné hivatalsegéd 16 Dékány Mihályné hivatalsegéd 8 Németh Katalin gazdasági ügyintézı 9 Horváth Sándorné hivatalsegéd 8 Szabó Kálmán karbantartó 16 5

6 ISKOLÁNKBAN MŐKÖDİ ÉS INTÉZMÉNYÜNKHÖZ KÖTİDİ SZERVEZETEK Elnök: Gazdasági vezetı: Iskola vezetıség tagjai: Szülıi munkaközösség Kolozár György Tóthné Geosics Gabriella Hajasné Szabó Veronika, Kiss Andrea, Koránné Óvári Ildikó, Lakosiné Dobronics Zsuzsanna, Németh Katalin, Palkó Balázsné, Pálmai Beáta 1.a Herczegné Vass Dóra Bauerné Székely Éva 5.a Nádaljai Tamásné Németh Katalin 1.b Martonné Biczó Nóra Varga Józsefné Némethné Kalotai Bernadett Hajasné Szabó Veronika 6 a Orbánné Szokol Enikı Kenyeri Istvánné 2.a Márfiné Németh Bernadett Tóth Zoltán Mogyorósi Andrea Mária Tóthné Geosics Gabriella 7.a Palkó Balázsné Siklér Ferencné 2.b Koránné Óvári Ildikó Cságolyné Márton Tímea 7.b Szijjártóné Szalai Krisztina Lukács Zoltánné Pálmai Beáta Hulmanné Grabarics Mónika 8.a 3.a Bısze Zoltánné Mizda Zita Kıházyné Fasching Anikó Pintér Imréné 3.b Lakosiné Dobronics Zsuzsanna Tóthné Halinka Erika Pálné Németh Piroska Herczegné Tóth Lívia 8.b 4.a Kalocsainé Horváth Beáta Kolozár György Kiss Andrea Móriczné Schulcz Szilvia 4.b Laczóné Pintér Zsuzsanna Recetárné Széplaky Zsuzsanna Vass Andrea Elnök: Titkár: Nevelık képviseletében: Fenntartó képviseletében: Szülık képviseletében: Tanulók képviseletében: Iskolaszék Kuráthné Ábel Csilla Némethné Lakner Gabriella Császár Tamásné, Fazekasné Mittli Piroska, Krizmanics Mária Geosics László Pálmai Beáta, Tóth Zoltán Herczeg Luca, Huszár Csenge, Simon Attiláné Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány A kuratórium elnöke: Tagjai: Pıdör Andrea Németh István, Sándor Zoltán, Szabó András, Vilics Tamásné, Dr. Wolf Teréz 6

7 ESEMÉNYNAPTÁR Folyamatos Várostörténeti Akadémia elıadásainak látogatása felsı tagozatos tanulókkal; tehetséggondozó versenyekre felkészítı foglalkozások, korrepetálások, mozi-, színház-, könyvtár-, ifjúsági hangverseny látogatása Augusztus Tanév eleji szakmai továbbképzések Tankönyvosztás Tanévnyitó értekezlet Tanévnyitó ünnepély Szeptember Bóbita bábkiállítás látogatása, fotók megtekintése Körmenden a színház aulájában az 1.a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a, 2. napközis csoportokkal. A Diákönkormányzat alakuló ülése A 2. napközis csoport délutáni zsúron vett részt a napközis nevelınél. Kerékpártúra Egyházasrádócra 5.a, 7.a Jákra, Egyházasrádócra 8.a Németújvárra 7.b Felsısök kerékpártúráztak Németújvárra a DÖK szervezésében A 6. a osztály családi napot tartott a Rába-parton. Szülıi értekezletek A DÖK részvétele Szombathelyen a Kutatók éjszakája címő rendezvényen A 3.a erdei iskolai oktatásban vett részt. Ilyen volt ez az egy hét szülıi szemmel: 7

8 Szeptember harmadik hetében gyermekeink erdei iskolában töltöttek el egy hetet a Göcsej szívében, Nován. Sokat túráztak, voltak éjszakai vadlesen, hallgattak szarvasbıgést. Zalaegerszegen megnézték a Göcseji Falumúzeumot, az Olajipari Múzeumot, jártak a Finn Néprajzi Parkban, látták az ásványkiállítást és a babakiállítást is. Ismerkedtek a virágok titkaival, az állatok életmódjával, viselkedésével, élıhelyükkel. Játszottak, rejtvényt fejtettek, beszélgettek, rajzoltak, origami virágot hajtogattak, gasztronómiai elıadáson, kézmőves foglalkozáson is részt vettek. Fogalmazást, élményrajzokat készítettek. Ezek a napok alkalmasak voltak a közösség formálására, egymás és önmaguk jobb megismerésére. Tanultak egymáshoz alkalmazkodni, önállósodtak, erısödött bennük a természet iránti szeretet. A programokat Ki mit tud? és pizsamaparti színesítette. Köszönjük az iskola Igazgatójának, Alapítványának, hogy szakmai és anyagi támogatásukkal lehetıvé tették a program megvalósulását, valamint a kísérı pedagógusoknak, hogy itt is szeretettel, megértéssel tanították, nevelték gyermekeinket. Október A 2. évfolyam ıszi túrán vett részt. Családi délután a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek Ülésezett a DÖK. A 8.b osztályprogramot szervezett a nagymizdói lovardába. Azzal kezdıdött a nap, hogy a szabadban legelészı lovakat kellett befognunk, bevezetnünk. A gyerekek megismerkedtek a lószerszámokkal, amiket utána kézbe véve minden lovat alaposan megcsutakoltak. Utána a lovardában mindenki próbára tehette az egyensúlyérzékét, lovagolhatott egy vagy több kört, a végén Márkus Evelin és Herczeg Luca bemutatót tartott vágtázásból, ügetésbıl. Átgyalogoltunk Szarvaskendre, az úton gyönyörködtünk az erdıs, dimbes-dombos tájban. A helybeli focipályán focimeccset szerveztünk vegyes 8

9 fiú-lánycsapatokkal. Aztán siettünk, mert a szülık már vártak minket finom bográcsos étellel, süteményekkel. A nap számháborúzással folytatódott, amely izgalmasan alakult. Olyannyira, hogy egymás után négyszer is kértük az ismétlést. Nagyon nehéz szívvel vettük tudomásul, hogy haza kell mennünk. Rádiós megemlékezés az aradi vértanúkról a hatodikosok közremőködésével. A városi ünnepségen a 8.a osztályos tanulók képviselték iskolánkat. A fizika csodái címő kiállítást megtekintették a 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a osztály tanulói. A nem szakrendszerő oktatás keretében az 5.a osztályban Szülıföldünk témakörben projekt hetet tartottunk. Színházi elıadáson vettek részt Szombathelyen a 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a sok. Az elıadás címe: A dzsungel könyve. A 2. napközis csoport a városi könyvtárban megtekintette Nagymamáink konyhája címő régiségek kiállítását. A 8. évfolyam ünnepi mősora, emlékezés az 1956-os forradalomra Október 28. Ünnepi mősort adott iskolánk a dr. Batthyány-Strattmann László szobornál Gyermekkönyvtári foglalkozáson babaruhát varrtak a 2. napközis csoportosok. Októberben minden alsó tagozatos évfolyam, valamint a 6. és 8. osztályok megnézték a Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak címő kiállítását Szombathelyen a Savaria Múzeumban. Nagyon ritka, különleges tárgyi anyagokkal, gerinces maradványokkal, tudományosan hiteles rekonstrukciók segítségével mutatták be a Jégkorszak környezetre gyakorolt hatásait, a szélsıséges környezeti feltételek között élı állat- és növényvilág alkalmazkodási stratégiáit. Egy lelkes vezetıt kaptunk, aki nagyon sok érdekességet mesélt az akkori életrıl. A gyerekek kedvence Döme, a kis mammutbébi volt, de nagy népszerőségnek örvendett a többi kiállított rekonstruált állat is. 9

10 November Belsı továbbképzés az IKT eszközök alkalmazásával kapcsolatban Szombathelyen Pályaválasztási és Képzési Kiállításon és Vásáron tájékozódhattak a 7. évfolyamosok. A Körmendi Vasparipa Egylet 120 éves évfordulója alkalmából nyitott tárlatot tekintette meg a 2. és a 7. napközis csoport a Sala Terrena Galériában. Fogadóóra Ülésezett a Diákönkormányzat. Védınıi rajzpályázat eredményhirdetése Udvartakarítás a 6.a, 7.a, 8.b, 6. és 7. napközis csoportok részvételével. Lezajlottak az iskolai szintő magyar versenyek. A 2. évfolyamosok családi kézmőves teadélutánt tartottak. Családi délután koszorúkészítéssel a 3.a osztályban. Kölyökidı Alapítvány mősora: látványos bővész bemutató és vidám arcfestés alsósoknak Mozi délután, Thaiföld c. film megtekintése a 6.a-ban. Iskolai egészségnevelési vetélkedı az 5-8. évfolyamon Ovis játszóház szórakoztató foglalkozások a leendı elsısök és szüleik számára Mese-vár címő kiállítás megtekintése a színházban a 2. és 4. napközis csoporttal. A 8.b osztály üzemlátogatáson vett részt a helyi Csokoládégyárban. Az énekkar szereplése az Erzsébet-napi misén a katolikus templomban A 8. osztályosok Országos közlekedési ismeretek versenyének iskolai fordulója Gyermekkönyvtári foglalkozáson vett részt a 4. napközis csoport. Adventi készülıdés, koszorúkészítés, osztálydíszítés az 1.a-ban. Süteményvásár az iskolában a DÖK szervezésében Diszkó a felsı tagozatosoknak a 6.a rendezésével Iskolai szintő matematika verseny a 7. évfolyamon December Családi kézmőves délután dekorációkészítés a 3.b-ben Mikola Péter zenés gyermekmősora Mikulás délutánt, osztályprogramokat rendeztek: 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 6.a, 7.a, 7.b, 8.b osztályok Kistérségi matematika verseny az 5-8. évfolyamos tanulók részére Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulója az 5-8. évfolyamon Karácsonyi játszóházban szép díszeket készítettek a napközis tanulók. Karácsonyváró osztályprogram az 1.a-ban, az 1.b-ben, a 4.a-ban, és a 6.a-ban. Karácsonyi mősor és vendéglátás az óvodásoknak a 4.a és 4.b osztályok diákjaival. A DÖK szervezésében karácsonyi vásárt rendeztünk, amelyen a tanulók és szüleik által készített ajándékokat árultuk. 10

11 Iskolánkban az ünnepvárás idén is ajándékkészítés izgalmával telt. A tavalyi karácsonyi vásár iránti nagy érdeklıdésre való tekintettel ebben az évben is minden osztály tanulói és nevelıi bekapcsolódtak a munkába. Az külön öröm számunkra, hogy a szülık is támogattak bennünket a készülıdés és a vásár ideje alatt egyaránt. Sokszor estébe nyúló novemberi délutánok alatt készültek az ötletes, tetszetıs kézmőves termékek. Gondos tervezımunka elızte meg a kivitelezést. Könnyen elkészíthetı, ízléses, praktikus alkotásokat akartunk, olyanokat, ami örömet szerezhet bármely korosztálynak. A jó minıségő alapanyagok beszerzése nem volt egyszerő feladat, de a sok munkának meglett az eredménye! Mikor elkészültek a termékek, az osztályok berendezkedtek az ebédlıben. A változatos ajándékötletek között láthattunk fenyıtobozból karácsonyfadíszeket, gyöngyállatkákat, gyertyadíszeket, faliképeket, üvegdíszeket, természetes anyagokból készült asztaldíszeket, csomagoláshoz szükséges tarsolyokat. Az árusításban a tanulók is segítettek. Nem kellett sokáig kínálni a portékákat, rövid idın belül elfogytak az asztalokról a dísztárgyak. Az ünnepi forgatagban, a kellemes méz és fahéj illatban szívesen válogattunk az ügyes kezek által készített ajándékokból. Osztálykarácsony mősorral a 3.a-ban Adventi kórusmuzsikával szerepelt énekkarunk a katolikus templomban. Mozi délután a 6.a-ban. A film címe: Kolombusz Iskolagyőlés a karácsonyi osztálydekorációk értékelése A 4. évfolyamosok szép mősorral kívántak boldog ünnepeket az iskola tanulóinak, szüleiknek, pedagógusaiknak és a megjelent vendégeknek. Nyugdíjas találkozó Január A 8.b osztályosok üzemlátogatáson vettek részt a Ferrosüt Üzemegységében. Osztályozó értekezlet, félévzáró értekezlet Félév vége, bizonyítványok osztása A 6. a osztályosok együtt nézték meg a Szent Johanna címő történelmi filmet. Diáktanács ülése Félévi értékelés Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny iskolai fordulója Félévi nevelıtestületi értekezlet Gyermekkönyvtári foglalkozáson vett részt a 4. csoport. Az ECDL vizsga 5. moduljából vizsgáztak a nyolcadikosok, valamint a 1. modulból a hetedikesek. Nyelvvizsgáztak a nyolcadik évfolyamos tanulók. Iskolai kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából 11

12 Iskolánk tanulói részére decemberben pályázatot hirdettünk, melynek témája hazánk, Magyarország és a hazaszeretet volt. Készültek rajzok, a diákok a Himnuszhoz terveztek CD borítót. Írtak fogalmazásokat és verseket a megadott témában. A tíz legjobb alkotást díjaztuk mindkét témában. A mővekbıl január 21-én nyílt kiállítás az iskola folyosóján. Pıdör Andrea megnyitó beszéde után az énekkar és néhány diák rövid mősorral emlékezett meg a kultúra napjáról. Fotókiállítás és képzımővészeti kiállítás megtekintése a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a 3.b osztállyal. Szombathelyen a Szakmák színháza címő elıadáson vettek részt a 7.b osztály tanulói. A Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából a 7.b osztály tanulói Szombathelyre utaztak, hogy egy különleges színházi élményben legyen részük. A Weöres Sándor Színház társulata rendhagyó módon, színpadi jelenetek segítségével próbált bemutatni és vonzóvá tenni a pályaválasztás elıtt álló iskolásoknak néhány hiányszakmát, amelyekben jelentıs a szakemberhiány, pl. ápoló, lakatos, asztalos, mőszerész, szabó. Jordán Tamás és csapata kiemelten kezelte a pályaorientációt, az ifjúság nyelvén szólt ıket érintı témáról, s újszerő technikát alkalmazott, mellyel ötvözte a felvett képet a valósággal. Január 30-án a szülık nyílt tanítási órákon tekinthettek be az iskolánkban folyó oktató-nevelı munkába. A leendı elsı osztályosok és szüleik is ismerkedhettek az Olcsai iskolával. A 6.a osztály diákjai szánkózással használták ki a téli idıjárás lehetıségeit. Szülıi értekezletek A Nyelvünkben élünk anyanyelvi verseny területi fordulója Szombathelyen Történelem verseny iskolai fordulója a 6. és 7-8. évfolyamon Február Munkaközösségek ülése Kazinczy szépkiejtési verseny területi fordulója Szentgotthárdon Országos német nyelvi verseny iskolai fordulója a 7. és 8. évfolyam számára Tankönyvrendelés Hócsúszka a Rába parton az 1.a-val Tájékoztató iskolánkról a Mátyás király utcai óvodában Házi mozi a 7.b-ben Felsıs farsang; diszkó 12

13 Alsósok farsangja Kaán Károly természetismereti verseny iskolai fordulója a 6.osztályosok részére Curie matematika verseny területi fordulója Osztálydélután: Vuk címő filmet közösen tekintette meg a 3.b, jeleneteket adtak elı a kisregénybıl. 8. osztályos tanulók Országos közlekedési ismeretek versenyének megyei fordulója A nem szakrendszerő oktatás keretében a 6.a osztályban témahetet tartottunk. Az Egészséges életmód címmel megtartott projektrıl Ferencz Nóra Zsuzsanna, Kornyik Judit és Nyári Richárd írt beszámolót. Az elsı napon a Személyes higiéné téma keretében nemcsak megismertük a különbözı korok divatjának fıbb irányvonalait, hanem készítettünk ruhákat (reneszánsz, barokk öltözéket), ill. kiegészítıket, pl.: legyezıt és terveztünk középkori cipıt is. Majd fodrászati és kozmetikai tanácsokat kaptunk, külön tekintettel a serdülıkori gondokra. 13

14 Másnap kalória- és testtömegindexet számoltunk, győjtöttünk a honfoglalástól a török idıkig jellemzı étkezési szokásokról, heti étrendet állítottunk össze. A hidegtálak készítése és elfogyasztása után megtanultuk az angol keringıt, a cha-cha-cha-t, a szambát. Az ezt követı napokban megnéztük, hogyan készül a kenyér a Ferrosüt üzemében, korcsolyáztunk Zalaegerszegen, ismerkedtünk a természetes gyógymódokkal (pl. talpmasszázs), a gyógynövényekkel, de a drogokkal és azok ártalmaival is. Végeztünk önismereti gyakorlatokat, fejlesztettük koncentráló képességünket. Az utolsó napon beszámoltunk heti élményeinkrıl, bemutattuk az elkészített plakátokat, ruhákat, szakácskönyvet, prezentációt. Lezajlott a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi fordulója. Diákönkormányzat ülése (márciusi munkaterv megbeszélése) Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulója Filmszínek kiállítás megtekintése Szombathelyen (4-6.o: 14 fı) Területi matematika verseny 4. évfolyam iskolai fordulója Március Területi magyar verseny a 4. évfolyamon Nyelvvizsgáztak a nyolcadikosok. Nınapi floorball mérkızéseket rendeztek a felsı tagozaton. Tájékoztató iskolánkról a Bartóki és a Dienes úti óvodában. Országos francia nyelvi verseny iskolai fordulója 6. osztályosok megyei történelem versenyének területi fordulója Atlétáink Megyei Terematlétika Versenyen mérték össze tudásukat Kıszegen. Megemlékezés a színházban az márciusi forradalomról a 7. évfolyamosok közremőködésével A gyógytestnevelésre járó gyerekek néhány 6. és 8. osztályos társukkal kiegészülve korcsolyázni voltak Zalaegerszegen. Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen 33 diák vett részt 3-8. évfolyamig. Diákönkormányzat megbeszélése Tóth László: Régen volt...címő kiállítását tekintette meg a 2. napközis csoport a gimnáziumban. Területi matematika verseny a 4. évfolyamon A Nyelvünkben élünk anyanyelvi verseny megyei fordulója 14

15 Az ECDL vizsga 6. moduljából vizsgáztak a nyolcadikosok, valamint a 2. modulból a hetedikesek. Gyermekkönyvtári foglalkozáson vett részt a 4. napközis csoport, melynek témája a háziállataink voltak. Alsósok színházlátogatása 2. napközis csoport tavaszi sétája a Várkertben Balaskó Péter festımővész kiállítását tekintette meg a 2. és 4. napközis csoport. Sportvetélkedı a 4.a és 4.b osztályok között Nyuszi-váró játszóház a 2. évfolyamon Kozma László Országos Informatikai Tanulmányi Verseny iskolai fordulója 5-6 évfolyamon Osztályprogram keretében a 3.b megnézte az Egri csillagok címő filmet. Napközis tavaszi játszóház Oldott légkörben nagy alkotókedvvel készülıdtek a gyermekek húsvétra. Április Gyırbe kirándult az 5.a osztály. Óvodás játszóház NyelvÉsz verseny megyei fordulója a 6. évfolyamon Föld Napja rendhagyó óra az İrségi Nemzeti Park elıadójával a 6. és 7. évfolyamon Föld Napja kistérségi vetélkedı felsı tagozat Föld Napja gyermekkönyvtári foglalkozás 4. napközis csoport Szülık-nevelık bálja Tematikus délelıtt a 3. b-ben. Téma: Körmend (múzeumlátogatás tárlatvezetéssel, városunk épületei, szobrai, közlekedése; séta a Várkertben) Színház: Kukori és Kotkoda Celldömölkre kirándult az 5.a. Általános iskolai beíratás Kaán Károly Környezetvédelmi verseny megyei fordulója az 5-6. évfolyamon A 6. osztályosok megyei történelem versenyének döntıje Megyei informatika verseny iskolai fordulója. 15

16 Iskolánk tanulói áprilisban az Innsbruck melletti Hallban töltöttek egy felejthetetlen és tanulságos hetet. Kipróbálhatták és bıvíthették német nyelvtudásukat. Délelıttönként kirándultak és ismerkedtek a környék látnivalóival. Jártak a híres Swarovski kristályokat bemutató múzeumban, túráztak vadregényes, vízesések övezte szikla szorosban, megcsodálhatták Tirol magas, hófedte hegyeit és Innsbruck nevezetességeit. Színházlátogatás Zalaegerszegre: A Pál utcai fiúk 5.a, 6.a, 8.a, 8.b Fogadóóra DÖK Curie matematika verseny országos fordulója Szolnokon Énekkarunk idén is szerepelt a Rába-parti Zenei Diákfesztiválon, majd a résztvevık egy közös ebéddel zárták a találkozót. A 7.a és 7. b osztály gyárlátogatáson volt az ADA-ban. KRESZ-órák az iskola udvarán ideiglenesen kialakított tanpályán. 16 Alsósok gyalogtúrája Dobogóra Osztálykirándulás: 8.b, Budapest Osztályprogramok: 3.b krepp-papír virág készítése 2. évf., 3.a anyák napi ajándék készítése Megsebzett bolygó komplex természettudományi verseny megyei döntıje

17 Május Anyák napja alkalmával a 3.a osztály szerepelt a Városi Nyugdíjas Klubban. Anyák napi ünnepséget tartottak alsós osztályaink. Megyei informatika verseny döntıjén egy diákunk képviselte iskolánkat. Dési Huber István rajzverseny megyei döntıje A Drogmentes Magyarországért Maraton képviselıivel kábítószer elleni elıadás keretében találkoztak a felsısök. Az 5. osztályosok részt vettek a Fuss a drog elıl elnevezéső programon. Kistérségi Madarak és fák napja alkalmából rendezett vetélkedın iskolánkat egy 6 fıs csapat eredményesen képviselte. Iskolai projektnap: Madarak és fák napi vetélkedı a Várkertben. Projekthét keretében környezetvédelmi témákat dolgozott fel a 6. a osztály. Errıl írt Horváth Vivien és Kenyeri Viktória: A témahét tervezésénél javasoltuk, hogy sok gyakorlatias feladat legyen. Lett is már az elsı napon! Az iskola elıtt és udvarán kerti munkákat végeztünk; kapáltunk, gyomláltunk. A-zóta már tányérazni is tu-dunk. Igaz, fárasztó a mun-ka, de a szép, rendezett környezet mindent elfe-ledtet. A továbbiakban a jövı szempontjából fontos szelektív hulladékgyőjtés, a megújuló energiák voltak a témák. Jártunk a biofőtı-mőben, a hulladékfeldolgozó üzemben. A Madarak és Fák Napján akadályversenyen vettünk részt a Várkertben. A hét fénypontja a budapesti kirándulás volt, ahol szereplıi lettünk egy Guinness rekordnak négyzetméteres rajzot készített kb gyerek az ember és a természet tisztelete témában. Osztályunk rajzából néhány részletet haza is hoztunk. A Közlekedési Múzeumban láttuk az elsı magyar őrhajós őrkabinját, a Földet megkerülı Szent Jupát vitorlást, beültünk régi villamosba, vasúti kocsiba. Sétáltunk a Hısök terén, a Városligetben, néztünk delfin show-t az Állatkertben. A témahét utolsó napján bemutattuk az elkészített munkáinkat, értékeltünk. Mőhelyalkotások kiállítást megtekintették: 1.a, 3.a, 3.b, 2. és 6. napközis csoport Osztálykirándulás - 1.a és 1.b Szombathely; 2.a és 2.b İrség; 3.a Celldömölk és Ság-hegy; 3.b Kıszeg; 4.a és 4.b Zalaegerszeg; 5.a Ság-hegy és Balatonfelvidék; 6.a Budapest; 7.a és 7.b Gyır és Komárom. Részvétel a Kerékpáros Iskola Kupa verseny városi és megyei fordulóján Papírgyőjtés a DÖK szervezésében Megyei Atlétika Diákolimpián többpróbán és egyéni versenyszámokban indultak sportolóink. 17

18 Szülıi értekezletek Három olcsais diák is eredményesen vett részt Nyíregyházán az Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny döntıjén. Családi délutánt rendezett az 1.a a Rába-parton. DÖK vezetıségi megbeszélés Kerékpártúra Vadására: 5.a Énekkari kirándulás Ausztriába Ausztriában van egy vidámpark, mindössze 25 kilométerre a határtól, a neve Märchenpark. Ide kirándultunk május 22-én az énekkarosokkal. Ragyogó napsütésben indultunk útnak a kórus tagjai közül 37-en. Annak örültünk a legjobban, hogy a búcsúzó nyolcadikos énekkarosok kívánsága teljesült. Négy év után újra ott lehetnek a Kalandparkban! És kezdıdhetett a játék! Birtokba vettük a vízicsúszdát, a hullámvasutat, bejártuk a meseparkot, a játékfarmot. Csobbantunk, repülltünk, nevettünk, örültünk! A délutáni záporesı sem mosta el élményeinket. Köszönöm, hogy az SZM támogatásával újabb vidám napot szerezhettünk iskolánk énekkarosainak. Országos Kompetenciamérés a 4., 6. és 8. évfolyamon Gyermeknapi zsúr a 2. napközis csoportban Rádió8 Körmend felvétele a 3. és 4. évfolyam tanulóinak meseolvasásáról A 8. évfolyam diákjai a Körmend Város Önkormányzatának képviselıtestületi ülésén vettek részt. Ünnepi mősort adott iskolánk városi hısök napi megemlékezésen. Június 18 Erdei iskolában tanultak egy hétig az 5.a diákjai. Szülıi értekezlet a leendı 1. évfolyamon Családi napot tartottak, sportoltak, fıztek és szalonnát sütöttek a 3.a, 3.b és a 6.a osztályok. Osztálykirándulás: 8.a İrség Az ECDL vizsga 7. moduljából vizsgáztak a nyolcadikosok, valamint a 3. modulból a hetedikesek. Az alsós kiváló tanulók június 8-án reggel izgatottan szálltak buszra. Útjuk az Ivánci Szakosított Otthonba vezetett, az igazgató asszony, Vargáné Laczó Annamária kedves meghívására. Az otthon dolgozói és lakói rendkívül gazdag és sokrétő programmal várták a gyerekeket. A kézmőves foglalkozásokon megismerhették a nemezelés, csuhézás, textilfestés, illetve papír- és textilvirágok készítésének

19 technikáját. Kipróbálhatták egyik népi hangszerünket, a citerát. A gyerekek játékos sportvetélkedın mérhették össze erejüket, ügyességüket. Pihenésképpen szamárfogattal bejárhatták az intézményhez tartozó gyönyörő park területét. A nagy melegben folyamatosan kínálták tanulóinkat üdítıvel és rágcsálnivalóval. A délelıttöt vidám hangulatú táncház zárta. Diákjaink kissé fáradtan, de élményekben gazdagon tértek haza az általuk készített kézmőves munkákkal. Ballagó diákönkormányzati vezetık búcsúztatása Búcsúzó osztálydélutánt tartottak a 8.b osztály tanulói és szülıi a Várkert szomszédságában. Mozogj velünk! tematikus nap Tanévzáró ünnepély Ballagás Nyári táborok: Aprók tábora Lipót; felsı tagozatosok kerékpáros tábora Fertıdön; 6.a tábora Lipóton; 6.a drámatábora Körmenden FEJEZETEK AZ ISKOLA SZAKMAI MUNKÁJÁBÓL Másoddiplomás képzések Másoddiplomás képzések, tanfolyamok Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Anglisztika szak Kissné Für Andrea Tanfolyamok CELERUS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. szervezésében Alapfokú üzemi elsısegélynyújtás, AED készülék (Automata Életmentı Defibrillátor) használata Sándor Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szervezésében Nem szakrendszerő oktatás gyakorlata a matematika órákon Császár Tamásné, Fazekasné Mittli Piroska, Kutasiné Rózsás Nóra, Vilics Tamásné ELTE Idegennyelvi Továbbképzı Központ Idegen nyelvi vizsgáztatói alapképzés német nyelvbıl Fülöpné Varga Mária, Száfta Csilla Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szervezésében Helyes közlekedésre való nevelés Krizmanics Mária, Némethné Lakner Gabriella, 19

20 Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szervezésében Kompetencia alapú oktatás az innovatív intézményekben (TÁMOP ) Czimber Miklósné, Császár Tamásné, Dankovics Éva, Geosics Edit, Kalotainé Kósik Bernadett, Károlyi Istvánné, Kissné Für Andrea, Kutasiné Rózsás Nóra, Némethné Lakner Gabriella, Pfneiszliné Horváth Beáta, Tutkovicsné Kardos Nóra, Wéber Judit Tanítóink, tanáraink által benyújtott pályázatok Pályázat kiírója: E.ON- az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával Téma: Hová tőnt az energia? Videofilm készítése Készítették: Fazekas Viktor, Huszár Csenge, Kolozár Xénia, Kovács Dóra, Márkus Evelin, Németh Ágnes, Sólyom Balázs, Szabadi Miklós, Szabó Boglárka 8.b Pályamő megtalálható a URL címen. Pályázat kiírója: Apáczai tankönyvkiadó Téma: ZENIT 41 APÁCZAI DIPLOMA DÍJ Felelıse: Pıdör Andrea A díjat Dankovics Éva tanárnı elnyerte. Pályázat kiírója: Körmend Város Önkormányzati Képviselıtestülete Téma: Iskolai sportkör mőködése, versenyeken való részvétel, sportrendezvények szervezése Felelıse: Kercsmár Jenı Pályázaton elnyert összeg: Ft Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Téma: Nevelési és Oktatási Intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3211/10/1 Faludi Ferenc Könyvtár pályázatának konzorciumi tagjaként A pályázat elbírálás alatt. Téma: Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének infrastruktúrális erısítés TIOP 1.2.2/09/1 Savaria Múzeum pályázatának konzorciumi tagjaként A pályázat elbírálás alatt 20

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2009/2010. tanév Körmend, 2010 Szerkesztette: CSÁSZÁR TAMÁSNÉ FAZEKASNÉ MITTLI PIROSKA KOHL GÁBORNÉ KUTASINÉ RÓZSÁS NÓRA NÉMETH KATALIN PRÁNDER MÁRIA SIMON

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2011/2012 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 1. Bolyai Matematika Csapatverseny országos 27. Kalmár László matematikaverseny megyei 2. Horváth Dávid

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2010/2011. tanév

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2010/2011. tanév Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2010/2011. tanév Körmend, 2011 Szerkesztette: CZIMBER MIKLÓSNÉ FAZEKASNÉ MITTLI PIROSKA GEOSICS EDIT KÁROLYI ISTVÁNNÉ KOHL GÁBORNÉ KRIZMANICS MÁRIA KUTASINÉ

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben