(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, 7 fő képviselő. Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta és Tóth Imre 2 fő képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviselője, Dr. Pesti Zsuzsanna. Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta és Tóth Imre képviselők jelezték távolmaradásukat. A testület határozatképes, s azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? Bagi Zsolt a elnöke: javasolja, plusz napirendi pontként a meghívóban szereplő 4. napirendi pont előtt tárgyalja a testület a Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyását. Drávucz Katalin: módosításként javasolja, hogy első napirendi pontként az orvosi pályázat elbírálását, második pontként a szennyvízberuházással kapcsolatos napirendi pontot tárgyalja a testület. Plusz napirendi pontként javasolja tárgyalni az előterjesztés a városi cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtására című napirendi pontot. (Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az orvosi pályázat elbírálását első napirendi pontként tárgyalja a testület? 271/2014. (XI. 04.) sz. határozata

2 - 2 - Napirend módosítása a következőképpen módosítja napirendjét: 1./ Orvosi pályázat elbírálása Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy második napirendi pontként a szennyvíz pályázattal kapcsolatos pontot tárgyalja a testület? 272/2014. (XI. 04.) sz. határozata Napirend módosítása a következőképpen módosítja napirendjét: 2./ Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése KEOP-1.2.0/ azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztés a városi cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtására című napirendi pont felvételével 9. pontként? 273/2014. (XI. 04.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét:

3 - 3-9./ Előterjesztés a városi cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtására Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az új számozással 6. napirendi pontként a Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyását tárgyalja a testület? 274/2014. (XI. 04.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 6./ Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyása, Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, mely következtében 9 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal a testület? 275/2014. (XI. 04.) sz. határozata Napirend elfogadása a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: N a p i r e n d : 1./ Orvosi pályázat elbírálása

4 - 4-2./ Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése KEOP-1.2.0/ azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 3./ Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző 4./ Javaslat üres álláshely biztosítására aljegyzői munkakör betöltésére január 1-től 5./ Előterjesztés a képviselők részére laptop vásárlására 6./ Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyása 7./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ régi épületrészeinek átalakítása, felújítása tárgyában kivitelező kiválasztására 8./ Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásra 9./ Előterjesztés a városi cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtására Zárt ülés: 10./ Javaslat az Önkormányzat részére ingatlan felajánlás elfogadására (Rákóczi u. 39. sz., 1271 hrsz.), Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben

5 N a p i r e n d i pont megtárgyalása Orvosi pályázat elbírálása Drávucz Katalin: üdvözli a megjelent Dr. Pesti Zsuzsanna doktornőt. A napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság meghallgatta a tisztelt doktornőt, javasolja a testületnek, hogy támogassa a doktornő pályázatát bruttó 600 ezer forint finanszírozással. Drávucz Katalin: van-e valakinek kérdése a pályázattal kapcsolatosan, illetve a doktornőhöz? (Kérdés nem hangzik el.) Drávucz Katalin: megkérdezi a doktornőt van-e hozzáfűzni valója. Dr. Pesti Zsuzsanna: megköszöni, hogy elfogadták a pályázatát. Kéri, hogy a 3 hónap próbaidő alatt a kérdések, kérések kerüljenek megbeszélésre mindenképpen. Ha a finanszírozást emelni fogják, kéri, hogy akkor térjenek vissza ennek tárgyalására, mert ez a legkevesebb bruttó finanszírozás, amiért tudja vállalni a feladatot. Drávucz Katalin: oda adhatja az önkormányzat a praxist is. Dr. Pesti Zsuzsanna: jelenleg ezt nem szeretné, térjenek rá vissza 3 hónap múlva. Lajkó Terézia: december 1-től tud kezdeni doktornő? Dr. Pesti Zsuzsanna: ha minden papírmunka lezajlik addig, akkor igen. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával, miszerint támogatja a doktornő pályázatát, és bruttó 600 ezer forintban állapítja meg a vállalkozói díjat december 1-től? 276/2014. (XI. 04.) sz. határozata Dr. Pesti Zsuzsanna orvosi pályázatának elfogadása elfogadja Dr. Pesti Zsuzsanna (Szolnok, Rét u. 24/A) pályázatát az önkormányzat által meghirdetett, tartósan betöltetlen (III. számú körzetben) felnőtt háziorvosi praxis feladatkörét ellátó háziorvosi munkakörbe.

6 - 6 - Képviselő-testület hozzájárul, hogy vállalkozási tevékenységként végezze munkáját, melynek díja bruttó 600 ezer forint/hó. A szerződés aláírására Drávucz Katalin polgármestert hatalmazza fel. 2./ Polgármesteri hivatal helyben, 3./ Dr. Pesti Zsuzsanna (Szolnok, Rét u. 24/A) 2. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése KEOP-1.2.0/ azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala Drávucz Katalin: tisztelettel köszönti Dr. Kerekes Ferencet, a közbeszerzéseket lebonyolító cég képviselőjét, aki már korábban is a testület segítségére volt a döntések meghozatalánál. Megkéri, hogy foglalja össze a közbeszerzési eljárást, és tájékoztassa a testületet a bíráló bizottság javaslatáról. Dr. Kerekes Ferenc: tájékoztatja a jelenlévő testületi tagokat a közbeszerzési eljárásról, az eljárásban pályázók ajánlatairól, a hiánypótlási eljárásokról, és a bíráló bizottság javaslatáról. A határozati javaslatot ismerteti a Képviselő-testülettel. Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatást, és megnyugtatásként elmondja, hogy egy ideiglenes mérnök meg van bízva, így ennek az eljárásnak az elhúzódása nem akadályozza a kivitelezést. Bagi Zsolt: a közbeszerzési eljárás megtámadása nem fogja a beruházást befolyásolni? Drávucz Katalin: nem. Szöllősi János: amikor megtörtént a pályázat elbírálása, akkor meg volt hívva minden cég képviselője, valamint lett-e velük közölve, hogy a pályázatuk érvényes, vagy érvénytelen? Ha az érvénytelen pályázók megtámadják a döntést, akkor milyen az esély, hogy a pert ne veszítse el az önkormányzat? Dr. Kerekes Ferenc: mivel ez egy közösségi nyílt eljárás volt, ezért nem volt tárgyalás. Ennél az eljárásnál minden írásban zajlik a közbeszerzési törvény előírásai szerint. Az ajánlattevők előtt minden zártan van kezelve. Ha ma megszületik a döntés, akkor 3 nap van arra, hogy a Közbeszerzést bonyolító cég kiküldje az összegzést, ebből fognak értesülni arról, hogy az ajánlatuk érvényes, vagy érvénytelen minősítést kapott. 10 nap áll rendelkezésre a jogorvoslati lehetőségnek a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. Az üzleti titok védelme miatt viszonylag védett az eljárás, jó esélyét látja annak, hogy meg tudják védeni az álláspontjukat minden szempontból. Elmondja, hogy cégük

7 - 7 - megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, az önkormányzatot emiatt nem terhel semmilyen költség. Drávucz Katalin: tehát nem az önkormányzat fog pereskedni? Dr. Kerekes Ferenc: nem. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az írásos anyagban szereplő határozati javaslatot? 277/2014. (XI. 04.) sz. határozata Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése KEOP-1.2.0/ azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala Megbízási szerződés a Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése KEOP-1.2.0/ azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú uniós értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás a évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) második rész szerint. 1.) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő - Testülete a Megbízási szerződés a Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése KEOP-1.2.0/ azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú közbeszerzési eljárást - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve - eredményesnek nyilvánítja. 2.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a Jászladány szennyvízkezelése 2014 Konzorcium ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata teljes körű, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírtaknak érvényesség, alkalmasság és tartalmi szempontból megfelelő. 3.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata teljes körű, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírtaknak érvényesség, alkalmasság és tartalmi szempontból megfelelő. 4.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata

8 - 8 - teljes körű, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírtaknak érvényesség, alkalmasság és tartalmi szempontból megfelelő. 5.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja alapján. 6.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a Szennyvízkezelés Jászladány Konzorcium ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján. 7.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a Canor International Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja alapján. 8.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve az ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján. 9.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a Jászladány szennyvízkezelése 2014 Konzorcium-ot mint az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 2./ Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.) é r t e s ü l n e k 3. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás elfogadására Előadó: Lajkó Terézia jegyző Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek. Lajkó Terézia: a tegnapi ülésén a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta ezt az együttműködési megállapodást, amely sem többet, sem kevesebbet nem tartalmaz, mint amit a Nemzetiségek jogairól szóló törvény előír. Az önkormányzat pénzügyileg nem támogatja a nemzetiségi önkormányzatot. A Rákóczi úton azt a helyiséget, ami eddig is az irodájuk volt, rendelkezésükre bocsátjuk. Bagi Zsolt: nem volt gond, hogy ők nem ezt a Képviselő-testületet támogatták? Drávucz Katalin: egyáltalán nem.

9 - 9 - Szöllősi János: a tegnapi kisebbségi ülésen minden képviselő jelen volt? Drávucz Katalin: Kállai László nem volt jelen. Szöllősi János: akkor azért sikerült elfogadniuk a megállapodást. Drávucz Katalin: már másodjára tárgyalták ezt a napirendet. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az együttműködési megállapodást az előterjesztett formában? A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadja, és a 278/2014. (XI. 04.) sz. határozata A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás elfogadásáról elfogadja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást az előterjesztés szerint. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 2./ Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 4. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat üres álláshely biztosítására aljegyzői munkakör betöltésére január 1-től Drávucz Katalin: írásos anyag nem készült. Az alakuló ülésen az SzMSz-ben már elfogadta a testület az aljegyzői munkakör lehetőségét. Mivel üres álláshely az önkormányzatnál nem áll rendelkezésre, ezért január 1-től jóvá kellene hagyni, hogy az aljegyzői állás pályázati kiírásra kerülhessen. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az álláshely biztosítását január 1-től.

10 (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával? 279/2014. (XI. 04.) sz. határozata Üres álláshely biztosítására aljegyzői munkakör betöltésére jóváhagyja egy fő köztisztviselő alkalmazását aljegyzői munkakör betöltésére január 1-től. A szükséges pénzügyi forrást a Képviselő-testület a évi költségvetésében biztosítja. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 5. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés a képviselők részére laptop vásárlására Drávucz Katalin: kiegészíti az írásos anyagot, hogy nem csak a képviselők részére kerülne a laptop megvásárlásra, hanem a külsős bizottsági tagok részére, valamint osztályvezetők, és jegyzőasszony részére is. Fel kell mérni az igényeket erre vonatkozóan. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja, hogy akik igénylik, azok részére legyen megvásárolva a laptop, ami az önkormányzat tulajdona marad, használatban adja ki a képviselők és bizottsági tagok, valamint az osztályvezetők részére. Szöllősi János: szeretne lemondani erről a lehetőségről, a továbbiakban is papír alapon kéri a testületi, illetve bizottsági anyagokat. Drávucz Katalin: természetesen elfogadja a kérést. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával?

11 /2014. (XI. 04.) sz. határozata Laptop vásárlás a Képviselő-testületi ülésekre a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a képviselők, bizottsági tagok, osztályvezetők, valamint a jegyző részére igény szerinti felmérést követően laptopokat vásárol az üléseken történő használatra költségtakarékosság céljából. A laptopok az önkormányzat tulajdonában maradnak, melyeket használatba ad igénylőknek tisztségük betöltésének idejére. A beszerzés fedezetéül az önkormányzat dologi kiadásainál lévő megtakarítás szolgál. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 6. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyása Drávucz Katalin: a kis szociális otthonban lakik Cseh Gyula bácsi, aki 1,5 millió forinttal szeretné támogatni az otthon felújítását. Az ügyvédek segítségével egy közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás készült, melynek megkötésével megvalósulhat a szociális otthon épületén a nyílászárók cseréje, mely hozzájárul a végleges működési engedély megszerzéséhez. A pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. Szöllősi János: javasolja, hogy a Képviselő-testület köszönje meg Gyula bácsinak ezt a nagylelkű adományt. Drávucz Katalin: természetesen írunk a Képviselő-testület nevében egy köszönő levelet. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság javaslatára az írásos anyagot, és egyetért a Szöllősi János képviselő javaslatával, hogy a testület írásban köszönje meg a felajánlást?

12 /2014. (XI. 04.) sz. határozata Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Cseh Gyula (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u szám alatti lakos) közérdekű célra történő Ft összegű kötelezettségvállalását (adományát) elfogadja. 2. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és Cseh Gyula (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u szám alatti lakos) között megkötendő, a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ épületének felújításához kapcsolódó, Közérdekű Kötelezettségvállalás keretében történő Közcélú Adomány-juttatásról szóló megállapodást. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2. pontban foglalt megállapodás aláírására. 4. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési rendeletét a fentiek figyelembevételével módosítani szükséges. 5. Képviselő-testület megköszöni Cseh Gyula adományozónak az 1,5 millió forint összegű felajánlást, mellyel nagymértékben hozzájárul az intézmény felújításához. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 7. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ régi épületrészeinek átalakítása, felújítása tárgyában kivitelező kiválasztására Drávucz Katalin: a közbeszerzés hatálya alá nem tartozik a kivitelezés, ezért 3 ajánlatot kért be az önkormányzat a feladat ellátására, mely ajánlatok az előterjesztésben szerepelnek. A felújításhoz szükséges pénz rendelkezésre áll részben az intézmény megtakarításából, részben pedig finanszírozás adta lehetőségekből. Az árajánlat magában foglalja a nyílászárók cseréjével kapcsolatos munkálatokat, illetve azok beszerzését is. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot elfogadni, amelyet a NÜVI nyújtott be.

13 (Hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az írásban szereplő határozati javaslatot, és ezáltal a NÜVI ajánlatát? 282/2014. (XI. 04.) sz. határozata A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ régi épületrészének átalakítása, felújítása tárgyában kivitelező kiválasztására a Szociális és Gyermekvédelmi Központ régi épületrészének átalakítására, felújítására a NÜVI (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatát fogadja el bruttó ,- Ft összegben. A forrást a költségvetésből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 2./ NÜVI (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) 8. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásra Drávucz Katalin: 13 település hozott létre egy úgynevezett Jászsági Szociális Szolgáltató Társulást, amely a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény fenntartója. Jelenleg is jászladányi székhellyel működik ez a társulás. Minden önkormányzat delegált tagot ebbe a tanácsba. Mivel október 12-én önkormányzati választások voltak, ezért szükségessé vált új tagok delegálása, vagy az előző tagok delegálásának megerősítése. Korábban az volt a javaslat, hogy Jászladányt a polgármester képviselje, aki egyben a társulás elnöke is. Javaslatokat kér, ki legyen a delegált tag. Bagi Zsolt: továbbra is támogatja, hogy a polgármester legyen Jászladány képviselője a társulási tanácsba. (A többi jelen lévő képviselő is támogatását fejezi ki, további hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy Jászladány polgármesterét támogatja a társulási tanácsba delegáltként?

14 /2014. (XI. 04.) sz. határozata Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási tanácsába a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése és a Társulási Megállapodás 11. pontja alapján, az Önkormányzat képviseletét ellátó tagnak Drávucz Katalin polgármestert delegálja. 2./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás helyben é r t e s ü l n e k 9. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés a városi cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtására Drávucz Katalin: 2011-ben a Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a városi cím elnyerésére, ami akkor eredménytelenül zárult szeptemberében megerősítette a testület azt a szándékát, hogy szeretné a városi címet elnyerni, és a évi költségvetés terhére hozott döntést a pályázat finanszírozásáról. Most arról kellene dönteni, hogy az önkormányzat várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit. A Roma Nemzetiségi önkormányzatnak is meg kellett ezt a támogató nyilatkozatot hozni, ők is eleget tettek ennek. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az írásos anyagban megfogalmazott testületi határozati javaslattal? 284/2014. (XI. 04.) sz. határozata Várossá válás kezdeményezése Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi Jászladány várossá nyilvánítását, és a területszervezési eljárásról szóló

15

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VIII. Iktatószám: 317-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. április 29-én megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-án tartott

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2015.(I.10.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben