J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: december 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, Tóth Imre 7 fő képviselő. Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta 2 fő képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője. Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta és Bagi Zsolt képviselők jelezték távolmaradásukat, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? (Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester javasolja plusz napirendi pontként tárgyalni nyílt ülésben 5. pontként a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy nyílt ülésben 5. napirendi pontként a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítását tárgyalja a testület? 319/2014. (XII. 11.) sz. határozata Napirend kiegészítése

2 2 a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 5./ Javaslat a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben é r t e s ü l n e k. Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, mely következtében 5 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal a testület? 320/2014. (XII. 11.) sz. határozata Napirend elfogadása a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: N a p i r e n d : 1./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítására 2./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 3./ Jászladány Nagyközség hivatalos honlapjával kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása Előadó: Lajkó Terézia jegyző 4./ Környezetvédelmi program felülvizsgálata Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Dankó Zoltán főépítész, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5./ Javaslat a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

3 3 Zárt ülés: 6./ Előterjesztés a Tisza u. 44. szám (1846 hrsz) alatti ingatlanrész felajánlásával kapcsolatban, 7./ Előterjesztés a Rákóczi u. 36. szám (1191 hrsz) alatti ingatlanrész vételi ajánlatával kapcsolatban, Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben é r t e s ü l n e k. 1. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítására Drávucz Katalin: az előirányzat módosítása az elmúlt időszak eseményeit foglalja magába. Írásos előterjesztés készült, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Pénzügyi bizottság tárgyalta. Elnök úr távollétében Tóth Imre képviselő úr vezette le a bizottsági ülést, őt kérdezi milyen javaslat született? Tóth Imre a részéről: a bizottság megtárgyalta, és a költségvetési előirányzat módosítását elfogadásra javasolja. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatára az előirányzat módosításával az előterjesztés szerint? 321/2014. (XII. 11.) sz. határozata évi költségvetési előirányzatok módosítása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítását, az előterjesztett formában.

4 4 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben é r t e s ü l n e k. 2. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Drávucz Katalin: az előirányzat módosítását követi a rendeletmódosítás, melyben az elfogadott módosítások kerülnek átvezetésre. Írásos előterjesztés készült, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Pénzügyi bizottság tárgyalta, Tóth Imre képviselő urat kérdezi milyen javaslat született? Tóth Imre a részéről: a bizottság megtárgyalta, és a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatára a költségvetési rendelet módosításával az előterjesztés szerint? A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 3. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladány Nagyközség hivatalos honlapjával kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása Előadó: Lajkó Terézia jegyző Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek.

5 5 Lajkó Terézia: tájékoztatja a Képviselő-testületet a Kormányhivataltól érkezett törvényességi észrevételről. Elmondja, hogy zömében feltöltésre kerültek a hiányzó közérdekű adatok, és még folyamatosan történik a megjelentetésük. Törekedni kell a teljességre, de szinte egy önkormányzat sem tud ennek teljességgel eleget tenni. Javasolja a Képviselő-testületnek a törvényességi észrevétel elfogadását. Drávucz Katalin: a Képviselő-testület és bizottságainak üléséről készült jegyzőkönyvek, meghívók, előterjesztések, rendeletek már feltöltésre kerültek, ott bárki számára elérhetőek. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a határozati javaslattal, hogy elfogadja a testület a törvényességi észrevételt, és eleget tesz a benne előírtakkal? 322/2014. (XII. 11.) sz. határozata Jászladány Nagyközség hivatalos honlapjával kapcsolatos törvényességi felhívásra megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának JNB/06/00625/2014. számú, Jászladány Nagyközség hivatalos honlapjával kapcsolatos törvényességi felhívását. A törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott tartalomnak megfelelően megjelenteti honlapján az Infotv. 1. mellékletének közzétételi listáján előírt adatokat, megszüntetve ezzel a jelzett törvénysértést. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya é r t e s ü l n e k 4. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Környezetvédelmi program felülvizsgálata Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Dankó Zoltán főépítész, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

6 6 Drávucz Katalin: megkéri Major Ferencné alpolgármestert tájékoztassa a testületet a felülvizsgálattal kapcsolatban. Major Ferencné: a Környezetvédelmi Programot kétévente felül kell vizsgálni. A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése pályázat lezárásra került, melyben vállalta az önkormányzat ennek a programnak a felülvizsgálatát, ezért került most a Képviselő-testület elé. Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni? Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni. Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen elhangzott, hogy az előterjesztésben szereplő anyagban még vannak olyan cégek, intézmények, amelyeknek a neve változott, vagy esetleg megszűnt, ezeket kellene még módosítani, ezekkel és az előterjesztésben szereplő módosításokkal együtt a bizottság elfogadásra javasolja a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát. Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a környezetvédelmi program felülvizsgálatát az elhangzottak szerint? 323/2014. (XII. 11.) sz. határozata Környezetvédelmi Program módosítása a 317/2008. (XII.04.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadott és a 292/2010. (IX.14.) számú Képviselő-testületi határozatával módosított Környezetvédelmi Programját a következők szerint módosítja: (1) Az Minőségi problémák (szennyezés, havária) pont helyébe a következő lép: Minőségi problémák (szennyezés, havária) A szennyezett terület helyrajzi száma: Jászladány belterület 611 és 619. Antrax szennyezettségű terület, földtakarással mentesítve, használati korlátozással (a JNSZM KH Jászberényi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala XI-I-110/625/020/2013. számú határozata alapján) A hulladéklerakó (hrsz.: 991) rekultiválása megtörtént.

7 7 (2) Az Problémák kiváltó oka és lehetséges megoldásuk, intézkedések pont helyébe a következő lép: Problémák kiváltó oka és lehetséges megoldásuk, intézkedések A rekultivált hulladéklerakó környezetében monitoring tevékenység folyik. Az antrax fertőzéssel érintett területen a mentesítés megtörtént, vízvédelmi kötelezés nem vált szükségessé, monitoring tevékenység folyik. (3) A 4.2. Csapadékvíz elvezetés pont harmadik bekezdése törölve. (4) A 4.3. Szennyvízkezelés, elhelyezés, -ártalmatlanítás pont első bekezdése helyébe a következő lép: 4.3. Szennyvízkezelés, elhelyezés, -ártalmatlanítás A létesítésre elnyert pályázati támogatásból (KEOP-1.2.0) finanszírozva megvalósul a települési szennyvízhálózat és szennyvíztisztítómű. Költségigény: Ft (ennek 5%-a önerő) Határidő: (kivitelezői szerződés alapján) Felelős: polgármester (5) A 4.4. Hulladékkezelés pont első bekezdésben meghatározott, hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának határideje módosul: Határidő: év (6) A 4.4. Hulladékkezelés pont második bekezdése törölve. (7) A 4.4. Hulladékkezelés pont harmadik bekezdése törölve. (8) A 4.4. Hulladékkezelés pont az alábbi bekezdéssel egészül ki: A lakosságnál keletkező állati tetemek gyűjtése és ártalmatlanítása céljából, települési állati hulladékgyűjtő létesítése szükséges. Felelős: polgármester (9) A 4.6. Közlekedésszervezés pont első bekezdése helyébe a következő lép: A települési elkerülő út nyomvonalának módosítása szükséges a felmerült új szempontok alapján. A településrendezési terv felülvizsgálata során a település külterületét érintő M8 autópálya nyomvonalával összhangban a módosítás elvégzendő.

8 8 Felelős: polgármester (10) A 4.6. Közlekedésszervezés pont második bekezdése helyébe a következő lép: A Kossuth L. u. Újszászi u./petőfi S. u. csomópontban létesülő körforgalom megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészíttetése szükséges saját forrásból. A kivitelezés központi forrásból valósul meg, várhatóan 2015-ben. Felelős: polgármester (11) A 4.6. Közlekedésszervezés pont harmadik bekezdése helyébe a következő lép: A Dohány utcák útalappal való ellátását be kell fejezni. A Rácz Aladár és Dohány utcák szilárd burkolattal való ellátása céljából pályázat benyújtása szükséges. Felelős: polgármester (12) A 4.6. Közlekedésszervezés pont negyedik bekezdése törölve. (13) A 4.9. Természetvédelem pont első bekezdése törölve (14) A 4.9. Természetvédelem pont második bekezdésében meghatározott cselekvési program kidolgozásának határideje módosul: Határidő: év (15) A módosítással nem érintett, változatlan pontok határideje egységesen 2015-re módosul. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ Polgármesteri hivatal helyben é r t e s ü l n e k. Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Környezetvédelmi Programot? 324/2014. (XII. 11.) sz. határozata Környezetvédelmi Program egységes szerkezetének elfogadása elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Környezetvédelmi Programot az előterjesztés szerint.

9 9 Képviselő-testület felkéri Lóczi István igazgatási osztályvezetőt az Ügyrendi- Jogi-Szociális Bizottság által kért kiegészítő módosítások átvezetésére. (Cégek, intézmények nevének aktualizálása) Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ Polgármesteri hivatal helyben é r t e s ü l n e k. 5. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Drávucz Katalin: az október 12-i választásokat követően egyes településeket érintően személyi változások történtek, és emiatt, illetve a tisztségújítások miatt kellett módosítani a társulási megállapodást, melyet minden érintett település Képviselő-testületének el kell fogadnia. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosításával? 325/2014. (XII. 11.) sz. határozata a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítása a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa Társulási megállapodás módosítását elfogadja az alábbiak szerint: A társulási megállapodás társulás tagjainak neve és székhelye c. fejezete, az átruházott hatáskörök fejezeten belül azon társulási tagok adatai, akik a hulladékszállítás önkormányzati közfeladatot a társulásra ruházták, a választási eredmények alapján hatályosításra kerülnek. A Társulás a TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE fejezetének Számvizsgáló Bizottság c. alpontját a társulási ülésen történt választás alapján módosítja (a módosítás a társulási ülésen hozott határozat alapján valósul meg):

10 10 A Társulási Tanács a pénzügyi felhasználás ellenőrzésére a társulás tagjainak polgármestereiből 3 tagú számvizsgáló bizottságot választ, mely ügyrendjét maga határozza meg. A számvizsgáló bizottság tagjainak megbízatása az önkormányzati választásokhoz igazodva 5 éves határozott időre szól. Számvizsgáló bizottság elnöke: Ari Norman Pély polgármestere Számvizsgáló bizottság tagjai: Szopkó Tamás Tenk Dr. Szerencsés István Jászdózsa polgármesterei A Társulás a MINDAZ, AMIBEN A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK MÉG MEGÁLLAPODTAK fejezetének Elnökség c. alpontját a társulási ülésen történt választás alapján módosítja (a módosítás a társulási ülésen hozott határozat alapján valósul meg): Elnökség A Társulás munkáját a Társulási Tanács ülése közötti időszakban 5 tagú elnökség szervezi, koordinálja. Az elnökséget amelynek egy elnöke és két elnökhelyettese van a Társulási Tanács választja meg a társulás tagjainak polgármestereiből. Az elnökség tagjainak megbízatása az önkormányzati választásokhoz igazodva 5 éves határozott időre szól. Az elnökség megbízatása az önkormányzati választások napjával megszűnik. Az önkormányzati választásokat követő 6 hónapon belül új elnökséget kell választani. A leköszönő elnökség ennek megtörténtéig a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében ügyvivő elnökségként köteles részt venni. A társulást az Elnök képviseli. A társulás elnöke: Dr. Szabó Tamás Jászberény polgármestere Elnökhelyettese: Farkas Ferenc Jászapáti polgármestere, Elnökhelyettese: Dr. Tóth József Tiszanána polgármestere Tagja: Banka Ferenc Jászszentandrás polgármestere Tagja: Sveiczer Sándor Heves polgármestere Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 2./ REGIO-KOM Társulás é r t e s ü l n e k. Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásával? 326/2014. (XII. 11.) sz. határozata

11

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VIII. Iktatószám: 317-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. április 29-én megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA IX. Iktatószám: 316-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. május 19-i s o r o s, n y í l t üléséről. 256/2015.(V.19.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.május 15-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:1061- /2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben