Vállalkozások támogatási lehetőségei között a SZECHENYI2020 programban. VOSZ konferencia, Répcelak április 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozások támogatási lehetőségei 2014-2020 között a SZECHENYI2020 programban. VOSZ konferencia, Répcelak 2015. április 16."

Átírás

1 Vállalkozások támogatási lehetőségei között a SZECHENYI2020 programban VOSZ konferencia, Répcelak április 16. Bozzay Balázs BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft., ügyvezető ig. 30/

2 EU Az új költségvetési ciklus Keretek: 7480 milliárd forint uniós+hazai forrás 59,2%-a (4431 Mrd HUF) gazdaságfejlesztésre Főbb prioritások: 15% KKV-nak, fókuszáltabban [ < ] 15% jut munkahelyteremtésre, [ ,5] 11%-t fordítunkkfi-re, [ ] 9%-a energiahatékonyságra [ ] milliárd épületenergetikára

3 Gazdaság Arány: 60 % Összeg: 4400 mrd Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 39,4% Mrd Terület-és Településfejlesztési Operatív Program TOP 16,15 % Mrd Környezet és Energiahatékonyság OP KEHOP 16,2 % Mrd Vidékfejlesztési OP VOP 1036 Mrd

4 Foglalkoztatási ráta 75 %-ra emelése GINOP fő célok - Munkahelyteremtés - Munkavállalók képességei fejlesztése Innovációs képességek és kapacitások fejlesztése Magyar ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztése

5 GINOP prioritás 1.KKV: 17,6%-67 Mrd Vállalkozói kultúra terjesztése (inkubátorházak, szolgáltatásfejlesztés) Modern üzleti infrastruktúra megteremtése (ipari, tudományos parkok, logisztikai központok) Kapacitásbővítés (eszközfejlesztés, infrastrukturálisfejlesztések) Hálózatosodás és piacra jutás (hálózatok, klaszterek, piacra jutás) 2.K+I: 18,7%-498 Mrd Vállalati K+I tevékenység ösztönzése K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása K+I infrastruktúra fejlesztése 3.IKT fejlesztések: 6,2%-164 Mrd Versenyképes IKT szektor fejlesztése Digitális gazdaság fejlesztése (eszközfejlesztés) Kamarákis

6 4.Energia: 2,5 % -67 Mrd Energiahatékonyság-és megújuló energia használatának elősegítése (termelési és épületenergetika!) GINOP prioritás 5.Foglalkoztatás: 23,3 %- 620 Mrd Foglalkoztatási programok, vállalkozóvá válás támogatása Rugalmas, alternatív foglalkoztatás Képzések, gyakornoki programok 6.Turisztika: 5,6 % -150 Mrd 7.Pénzügyi eszközök: 26,1 % -694 Mrd

7 GINOP 1. prioritás évi keret GINOP GINOP GINOP / kombinált Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése ,2mrd Vállalkozói mentorálása miko-és kisvállalkozások részére Mikro, kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Kombinált mikrohitel-termék keretében ,3 mrd [ebből VEKOP: 0,10] Össz mrd Inkubátorházakat üzemeltető többségi magántulajdonú gazdasági társaságok, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, egyesületek, alapítványok Kamarák, érdekképviseletek, szakmai szervezetek, gazdasági társaságok, melyek rendelkezne a lebonyolításhoz szükséges kapacitásokkal, (a nagy VK részére október). A mentorszervezet kedvezményezettek kizárólag nonprofit és forprofit szervezetek konzorcumai lehetnek. Feldolgozóipari tevékenységet folytató KKV-k, szabad vállalkozási zóna területén működő KKV-k, kombinált termékek kedvezményezetti köre a fenti két célcsoporton túl -indokolt esetben -élelmiszeripari, annex1. végterméket előállító középvállalatok, és nem szolgáltató szektorban működő KKV-

8 GINOP 1. prioritás évi keret GINOP 1.2.1/A GINOP-1.2.1/ B GINOP Mikro, kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro, kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása Össz mrd Össz mrd mrd Feldolgozóipari tevékenységet folytató KKVk, szabad vállalkozási zóna területén működő KKV-k, kombinált termékek kedvezményezettiköre a fenti két célcsoporton túl - indokolt esetben - élelmiszeripari, annex1. végterméket előállító középvállalatok, és nem szolgáltató szektorban működő KKV-k KKV-k Ipari park címmel rendelkező, többségében magántulajdonban lévő vállalkozások, iparterületek tulajdonosait képező vállalkozások GINOP Logisztikai szolgáltató központok fejlesztésének mrd támogatása Logisztikai szolgáltató központok, és ilyen minősítés hiányában a logisztikai szolgáltatók (alapvetően sima hitel)

9 GINOP 1. prioritás GINOP GINOP Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős mrd iparterületek megújítása Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása mrd évi keret GINOP GINOP Mikro, kis és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás nyújtásának támogatása mrd mrd Legalább 5 fő állományi létszámmal, legalább 1 lezárt üzleti évvel, és legalább 50 millió ft árbevétellel rendelkező, mikro, kis és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek. Kis, és középvállalkozások amelyek klaszter menedzsment tevékenységet látnak el.

10 GINOP 1. prioritás évi keret GINOP GINOP GINOP Beszállítói integrátorok, és beszállító mikro, kis és középvállalkozások támogatása Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program mrd mrd ,35 mrd Beszállítói integrátorok, beszállítói múlttal rendelkező nagyvállalatok, mikro, kis és középvállalkozások, beszállító vállalkozások, beszállítói múlttal rendelkező, vagy a támogatás révén beszállítóvá váló, mikro, kis és középvállalkozások

11 GINOP Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása mrd Vállalkozások GINOP 2. prioritás évi keret GINOP Vállalatok együttműködésében végzett K+F+I tevékenységek támogatása mrd GINOP Iparjog mrd Vállalkozások, kutatóhelyek és ezek konzorciumai GINOP Innovációs voucher mrd KKV-k, magánszemélyek

12 GINOP Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) mrd Vállalkozások, közfinanszírozású kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, MTA. (kutatóintézetek, -központok) GINOP 2. prioritás évi keret GINOP GINOP GINOP Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések- Integrált projektek K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködésektársadalmi kihívások 13,3 mrd mrd 15 mrd Vállalkozások (kombi termék) Közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kukató-ismeretterjesztő szervezetek), vállalkozások, (illetve az előbbiek által létrehozott együttműködések) Közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kukató-ismeretterjesztő szervezetek), vállalkozások, (illetve az előbbiek által létrehozott együttműködések), vállalkozások, (illetve az előbbiek által létrehozott együttműködések)

13 GINOP 2. prioritás GINOP GINOP Nemzetközi K+F 3,5 mrd kapcsolatok fejlesztése Stratégiai K+F műhelyek kiválósága mrd Vállalkozások, költségvetési szervek és intézményei, non-profit szervezetek, közalapítvány, egyházi felsőoktatási intézmény. Felsőoktatási intézmények évi keret GINOP K+I Infrastruktúra megerősítésenemzetköziesedés, hálózatosodás mrd Költségvetési szervek, és intézményei (felsőoktatási intézmény, MTA kutatóintézetek, központok) GINOP Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ-Kutatási Infrastruktúra fejlesztése 21 mrd Vállalatok, közfinanszírozású kutatóhelyek (felsőoktatási intézmények), ezek konzorciumai

14 GINOP Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása ,84 mrd (ebből VEKOP: 0,84) GINOP 3. prioritás évi keret GINOP GINOP GINOP IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében IKT start-upvállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermékkel Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis-és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermékkel ,15 mrd mrd ,7 mrd

15 GINOP Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében mrd GINOP 3. prioritás évi keret GINOP GINOP GINOP Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében mrd mrd mrd GINOP Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében mrd

16 GINOP 4. prioritás évi keret GINOP GINOP GINOP Épületenergetikai fejlesztések Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal mrd KKV-k mrd KKV-k mrd KKV-k

17 GINOP Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése mrd GINOP 5. prioritás évi keret GINOP GINOP GINOP GINOP Fiatalok vállalkozóvá válása vállalkozás indítási költségeinek támogatása Gyakornoki program pályakezdők támogatására A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása ,9 mrd mrd mrd ,5mrd

18 GINOP 7. prioritás évi keret GINOP Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése mrd Helyi Önkormányzatok (GFO 321), Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok (GFO 371), Nonprofit szervezetek (GF 52, 55), egyházak, szervezeti egységeik, illetve intézmény 56, 57, 59, GFO Egyesület 52, Egyházi szervezet 55, Alapítvány 56, Nonprofit gazdasági társaság 57, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet 59, Központi költségvetési szerv (GFO 31). Illetve olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a központi költségvetési szerv (GFO 572). Központi költségvetésből finanszírozott szervezetek. A pályázat benyújtása konzorciumi formában is lehetséges. Konzorciumi tag kizárólag olyan szervezet lehet amely önállóan is jogosult projektjavaslat benyújtására

19 Terület-és Településfejles ztési OP TOP TOP 2.2 VONZERŐFEJLESZTÉS, KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG FEJLESZTÉSE -KKV-k bevonásával alakítandó ki étterem, vízparti fürdő infrastruktúra, Tematikus parkok üzemeltetése Gazdasági társaságok, mint konzorciumi partnerek lehetnek az alábbiakban: TOP 3.1 FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉS TOP 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL TOP 4.4 LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA

20 KEHOP vállalkozói támogatásia Lényegében vállalkozók számára elérhetetlen. Egy kivétel: 4. prioritás Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése KKV többnyire konzorciumi partnerként

21 VOP Még tervezés alatt. 51 % mg-i árbevétel feletti vállalkozások számára agrár-támogatások Több területen, a kisebb KKV-k számára, kisebb összegű támogatások érhetők el vidékfejlesztési keretből Még tervezés alatt áll, egyeztetési változata most kerül benyújtásra

22 A GINOP jogosultságok A nagyvállalatok helyzete GINOP 1-es, kapacitásépítő prioritásból KI VANNAK ZÁRVA a K+F+I, a foglalkoztatási és képzési, illetve az IKT jellegű pályázatokban továbbra is részt vehetnek Szinte kizárólag FELDOLGOZÓIPARI KKV-k támogatottak szolgáltató és kereskedelmi tevékenység NEM jogosult kivéve LHH térségeket Minden kiírás végén megadják a jogosult TEÁOR számokat Jó adózói adatbázis = NEM KELL BIZTOSÍTÉK IH-hozez alapján benyújtott kérelem után NEM KELL biztosíték a pályázat mellé!

23 A GINOP projekt előkészületek A Széchenyi2020.hu oldalon előzetes regisztráció után a rendszer maga keresi a pályázati lehetőségeket De csak a megadott GFO kódnak megfelelőket dobja fel a rendszer! MINDEN tervezett tevékenységhez 3 bekért ajánlat kell! Az építési pályázatoknál MEGLÉVŐ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY birtokában lehet pályázni

24 A GINOP pályázat benyújtása A pályázatnál minden elektronikusan intéződik DE 3 napon belül be kell postázni benyújtás igazolását papíron a kiírónak! 300 mio. alatt EGYSZERŰSÍTETT eljárás! On-line pályázati felület Két lépcsős értékelés első lépcső KO kritériumok, második lépcsőben pontozás, ami már a felöltéskor látható Gyors elbírálás 1-3 hónap

25 Alapból 12 hónapos megvalósítás! A GINOP megvalósítás A megvalósítás során is minden kapcsolattartás elektronikusan történik Fellebbezésre minden ponton van lehetőség Mérföldkövek kritikussá válnak! HATÁRIDŐRE teljesítendő! Ameddig nem teljesül, a kifizetés felfüggesztésre kerül!

26 GINOP finanszírozási változások Csökkenhet a biztosítéknyújtás költsége (nullára akár) Csökken az önerő finanszírozás költsége Megnő a visszatérítendő pénzügyi eszközök súlya és szerepe (Elviekben) felgyorsul a kifizetés.. Egyebekben a lebonyolítás hasonló marad, mint korábban - szállítói finanszírozás - előleg még korábbi és nagyobb mértékű utalás lehetősége utófinanszírozás esetén - Utalás előfeltétele az adózási szempontból nullás állapot

27 Változások a pályázatok írásában Éves szinte tervezhető célok, keretek és jogosultságok Alaposabb előkészítettség szükséges Csökken a jólértesültség és kapcsolatrendszer hozzáadott értéke Megnő a felelős projekt-előkészítés, helyi kapcsolattartás szerepe és a megvalósítás és utánkövetés felelőssége

28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Bozzay Balázs BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft Szombathely, Semmelweis I. u. 4-6, I.6. Tel: 94/

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája Megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listáját

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft.

Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft. Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerepe a legjelentősebb Hazai fejlesztések

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Nagy András Ügyvezető igazgató

ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Nagy András Ügyvezető igazgató ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Nagy András Ügyvezető igazgató 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1992-ben hozta létre a Zala Megyei Önkormányzat Céljaink: A Zala megyei gazdasági

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14.

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. Előadó: Semperger Dorogi Kinga Stratégiai és kommunikációs igazgató A ProjectMine Gazdasági

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI. Gödöllő, 2014. január 31. Nádas Mihályné ARUNDO KFT.

Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI. Gödöllő, 2014. január 31. Nádas Mihályné ARUNDO KFT. Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI Gödöllő, 2014. január 31. A mai előadás témái: Mik lesznek a főbb támogatási irányok? Mennyi igénybe vehető vissza nem

Részletesebben

Megjelent a 2015. évi uniós pályázati menetrend

Megjelent a 2015. évi uniós pályázati menetrend Megjelent a 2015. évi uniós pályázati menetrend A Magyar Közlöny 2015. évi 38. számában jelentek meg a 2015 évi uniós pályázati kiírások keretei és menetrendje. A Kormányhatározatból kitűnik, hogy a legnagyobb

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata)

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata) A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata) 2014. Szeptember 9. Kövesdi Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) TÁRSADALMI

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2013. november Pályázati hírek 2013 decemberében újra élelmiszeripari pályázat! Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben