Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai"

Átírás

1 Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Készítette: ECONOSERVE Pályázati Kft. Büki Péter Benedek Bálint

2 Tematika Széchenyi2020 Pályázati rendszer Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése c. pályázat bemutatása Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása c. pályázat bemutatása

3 Széchenyi2020 pályázati rendszer Partnerségi Megállapodás Operatív Programok Akciótervek/Fejlesztési keretek Pályázatok

4 Gazdaságfejlesztés 60% Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 39,4% Mrd Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 16,15 % Mrd Ft Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program - VEKOP 3,55% Mrd Ft

5 GINOP 7. prioritás 1. KKV: 17,6% Mrd Ft Vállalkozói kultúra terjesztése (inkubátorházak, szolgáltatásfejlesztés) Modern üzleti infrastruktúra megteremtése (ipari-, tudományos parkok, logisztikai központok) Kapacitásbővítés (eszközfejlesztés, infrastrukturális fejlesztések) Hálózatosodás és piacra jutás (hálózatok, klaszterek, piacra jutás) 2. K+I: 18,7% Mrd Ft Vállalati K+I tevékenység ösztönzése K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása K+I infrastruktúra fejlesztése 3. IKT fejlesztések: 6,2% Mrd Ft Versenyképes IKT szektor fejlesztése Digitális gazdaság fejlesztése (eszközfejlesztés) Kamarák is

6 GINOP 7. prioritás (folytatás) 4. Energia: 2,5% - 67 Mrd Ft Energiahatékonyság- és megújuló energia használatának elősegítése (termelési és épületenergetika) 5. Foglalkoztatás: 23,3% Mrd Ft Foglalkoztatási programok, vállalkozóvá válás támogatása Rugalmas, alternatív foglalkoztatás Képzések, gyakornoki programok 6. Turisztika: 5,6% Mrd Ft 7. Pénzügyi eszközök: 26,1% Mrd Ft

7 2014 első pályázatai 3 OP 9 pályázat, összesen 120 Mrd Ft keret Ebből: 5 kiemelt projekt KEHOP, EFOP 2 kétfordulós pályázat Fiatalok vállalkozó válása Rugalmas Foglalkoztatás elterjesztése 2 KKV pályázat

8 Vállalkozások számára megjelent pályázatok KKV-k termelési kapacitásainak bővítése KKV-k piaci megjelenésének támogatása

9 Általános adminisztratív feltételek Rendezett munkaügyi kapcsolatok évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett (közszféra pályázó) Átlátható szervezet Nem áll támogatási rendszerből való kizárás alatt Harmadik személlyel szemben nincs olyan kötelezettsége, amely a pályázatot meghiúsíthatja Nem áll csőd, felszámolást, végelszámolás stb. alatt Összeférhetetlenség nem áll fenn,,jó pályázó

10 KKV-k kapacitásbővítése Pályázat alapadatai Cél: A feldolgozó iparágak hazai mikro-, kis- és középvállalkozásainak termelési kapacitásainak bővítése. Rendelkezésre álló forrás: 8,5 Mrd Ft Támogatás mértéke: max. 50% Támogatás összege: 10 M Ft 100 M Ft Pályázók köre : Mikro-, kis- és középvállalkozások (amelyek a feldolgozóiparban működnek). Átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és fejlesztésük az Ágazati fókusz című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik.

11 KKV-k kapacitásbővítése Gazdálkodásra vonatkozó feltételek,,ágazati fókusz : feldolgozóipar (TEÁOR 08: 10-38) A pályázó (vagy 100%-os anyavállalata) rendelkezik 3 teljes lezárt üzleti évvel Projekt elszámolható összköltsége < legutolsó lezárt üzleti év árbevétel/adóalapba beszámított bevétel Projekt elszámolható összköltsége < legutolsó lezárt üzleti év mérlegfőösszeg Árbevételének (benyújtást megelőző 3 lezárt év) több, mint 50%-a az,,ágazati fókusz szerinti tevékenységből származik. Nincs ellene a NAV (APEH) által indított végrehajtási eljárás folyamatban (pályázat benyújtásának időpontja) Nem nehéz helyzetben lévő vállalkozás Nem támogathatóak az alábbi ágazatok: - Mezőgazdasági termékek elsődleges termelése - Mezőgazdasági termékek feldolgozása, forgalmazása (amennyiben az elsődleges termelőknek továbbadásra kerül) - Acél, hajógyártás, szénipar, szintetikusszál-ipar, ellenszolgáltatásért végzett légi, közúti, vasúti és belvízi személy- és árú szállítás infrastruktúrafejlesztése, energiaelosztási tevékenység, energetikai infrastruktúra fejlesztése

12 KKV-k kapacitásbővítése Támogatható tevékenységek és költségek Önálló tevékenység Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése Elszámolható költségek Technológia korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum 200 eft értékű eszközök, Kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés, betanítás költségei Kacsolódó szerszámok, kiegészítő berendezések költségei Kiegészítő tevékenység Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése Elszámolható költségek Technológia korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum 200 eft értékű eszközök, Kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés, betanítás költségei Kacsolódó szerszámok, kiegészítő berendezések költségei Infrastrukturális és ingatlan beruházás Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges (max. nettó 190 eft) infrastrukturális beruházások költségei Ingatlan építés, bővítés, átalakítás költségei Információs technológia fejlesztés Egyenként min. 30 eft értékű hardvereszközök beszerzése Szoftverek beszerzése Gyártási licenc, know-how beszerzése Gyártási licenc know-how költségei, amelyeket a támogatott létesítményben használnak fel, ÉCS alá esik, és legalább 3 évig az eszközök között szerepelnek

13 KKV-k kapacitásbővítése Kötelező vállalások Létszámtartás: befejezési évet követő 2 üzleti év átlagos statisztikai létszámának átlaga nem csökkenhet a bázislétszám (benyújtást megelőző év éves átlagos statisztikai létszáma) alá. Negatív eltérés maximuma 0,5 fő. Nettó árbevétel növelése: Befejezési évet követő 2 üzleti év átlagos éves nettó árbevételének százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.

14 KKV-k piacra jutásának támogatása Pályázat alapadatai Cél: Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Rendelkezésre álló forrás: 1,5 Mrd Ft Támogatás mértéke: max. 50% Támogatás összege: 3 M Ft 7,5 M Ft Pályázók köre : Mikro-, kis- és középvállalkozások (amelyek magas hozzáadott értékű végfogyasztásra szánt termékeket gyártanak) Átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt Fejlesztésük az Ágazati fókusz című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik

15 KKV-k piacra jutásának támogatása Gazdálkodásra vonatkozó feltételek,,ágazati fókusz : feldolgozóipar (TEÁOR 08: 10-38) A pályázó (vagy 100%-os anyavállalata) rendelkezik 3 teljes lezárt üzleti évvel Legutolsó lezárt teljes üzleti évben az árbevétele elérte az 50 MFt-t. Projektben igényelt támogatás < legutolsó lezárt üzleti év mérlegfőösszeg Az előző két lezárt üzleti évben a beszámolója alapján volt export árbevétele. A támogatás nem kapcsolódhat az exportált mennyiséghez közvetlenül, nem irányulhat értékesítési hálózat kialakítására, exporttevékenységek folyó kiadásainak fedezésére. Nincs ellene a NAV (APEH) által indított végrehajtási eljárás folyamatban (pályázat benyújtásának időpontja) Nem minősül mezőgazdasági, vagy nehéz helyzetben lévő vállalkozás Nem támogathatóak az alábbi ágazatok: - Mezőgazdasági termékek elsődleges termelése - Mezőgazdasági termékek feldolgozása, forgalmazása (amennyiben az elsődleges termelőknek továbbadásra kerül) - Acél, hajógyártás, szénipar, szintetikusszál-ipar, ellenszolgáltatásért végzett légi, közúti, vasúti és belvízi személy- és árú szállítás infrastruktúrafejlesztése, energiaelosztási tevékenység, energetikai infrastruktúra fejlesztése

16 KKV-k piacra jutásának támogatása Támogatható tevékenységek és költségek Önálló tevékenységek Külföldi kiállításokon, vásárokon való részvétel Külföldi szervezése Kiegészítő tevékenység árubemutató Elszámolható költségek Helyiségek bérleti díja Kiállítóhelység, stand felállításának és működtetésének költsége Kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége Területdíjhoz kapcsolódó egyéb költségek Terembérlet díja Dekorációs költségek Technikai költségek (hangosítás, kivetítő, stb.) Sajtótájékoztató költsége Elszámolható költségek Piacra jutás támogatása Marketingakciók költsége Többször használatos marketingeszközök készítésének beszerzésének, formatervezésének költségei Grafikai tervezési és fordítási költségek Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó tolmács költsége Árubemutatóra, kiállításra utazás költsége, és a bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei Információs-technológia fejlesztés Idegen nyelvű honlap kialakításához kapcsolódó: domain név regisztráció, webtárhely kialakítáa szoftverek költsége programozás és betanítás költségei Tanácsadás igénybevétele Tevékenységekhez kapcsolódó eseti külső tanácsadás költségei

17 KKV-k piacra jutásának támogatása Támogatható tevékenységek és költségek (folytatás) Kiegészítő tevékenység Elszámolható költségek Piackutatás elkészítése Piackutatás elkészítésének költsége (max Ft) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme Innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatás Védjegyek szabadalmak megszerzésének költségei Minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek Szabványok alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás költségei Szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei

18 KKV-k piacra jutásának támogatása Kötelező vállalások Létszámtartás: A befejezési évet követő 2 üzleti év átlagos statisztikai létszámának átlaga nem csökkenhet a bázislétszám (benyújtást megelőző év éves átlagos statisztikai létszáma) alá. Negatív eltérés maximuma 0,5 fő. KKV-k piacra jutásának támogatása Külkereskedelmi felelős kijelölése: A projekt megvalósítási időszak végére vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörének kialakítása, és folyamatos betöltése a fenntartási időszak (3 év) végéig. Piackutatás elkészítése: A projekt tevékenységek megkezdését megelőzően a megcélzott országra vonatkozó piackutatás elkészítése. Idegen nyelvű honlap kialakítása: A megvalósítási időszak végére a pályázó honlapjának két idegen nyelven is elérhetőnek szükséges lennie.

19 Egyéb (mindkét pályázat esetén) Projekt megvalósulási helye: A Vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe, amely legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzésre kerül (Közép-Magyarország területén megvalósuló projekt nem támogatható). KKV-k piacra jutásának támogatása Projekt megkezdése: Legkorábban a pályázat benyújtását követő napon. Projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő: 12 hónap Fenntartási kötelezettség: befejezést követő 3 év

20 Pályázatok benyújtása (mindkét pályázat esetén) Benyújtás határideje: pályázat megjelenését követő 30. napot követően, legkésőbb dec. 31. (Várhatóan november 9-től lehetséges a pályázatok benyújtása) KKV-k piacra jutásának támogatása Benyújtás módja: Online kitöltő programon (FAIR) keresztül Kezelő szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes államtitkárság Pályázati dokumentációk elérhetősége (forrás):

21 Köszönjük a figyelmet!

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Támogatás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. június 22-től, 2017. június 22-ig lehetséges. Támogatás mértéke: maximum 50% Támogatás

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15 Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15 Pályázat hivatalos megjelenése: 2015. május 20. 1. Alapinformációk 1.1. Forrás összege: 5 Milliárd Ft 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Megjelentek a várva várt pályázatok A 2014-2020-as uniós fejlesztési periódus nyitányaként október 10-én négy új kiírás jelent meg vállalkozások számára. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A konstrukció célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis-

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A PÁLYÁZAT CÉLJA A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása / GINOP-1.3.1-15 Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Határidő: 2017.06.22 Érvényes: 2017.06.22

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17. 2015.06.17. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 GINOP Tájékoztató, 2015.06.16. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

FELHÍVÁS. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása FELHÍVÁS Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Magyarország Kormánya Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások 1 támogatása érdekében. piaci megjelenésének A Kormány az

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Céljai:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat kód száma: GINOP-1.3.1-15 Benyújtás: 2015.06.22. 2017.06.22. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

Jelölési és pályázati felhívás Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója díjazásra

Jelölési és pályázati felhívás Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója díjazásra Jelölési és pályázati felhívás Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója díjazásra Beküldési határidő: 2015. augusztus 17. Szövetségünk életében Alapszabályunknak megfelelően ez év december 4- én (pénteken)

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15 PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15 LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci

Részletesebben

1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép Mo. régión kívül: 10 Mrd

1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép Mo. régión kívül: 10 Mrd GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben