Mindenki Temploma. A világosság fénylik a sötétségben... (János 1,5a) Gyülekezeti hírlevél Karácsony VI szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindenki Temploma. A világosság fénylik a sötétségben... (János 1,5a) Gyülekezeti hírlevél 2012. Karácsony VI-2. 20. szám"

Átírás

1 Gyülekezeti hírlevél Karácsony VI szám A világosság fénylik a sötétségben... (János 1,5a)

2 Tartalom Bereczki Sándor Üdvözítő született ma nektek... 3 Bereczki Ágnes Fiú adatik nékünk 4 Demeterné Dr. Kántor Csilla Tanulok az Úrra várni 6 Szőcs Dávid Ajándék 7 Demecs Zsolt Hanuka olaja 8 Szilléry Tímea Isten rólam el nem feledkezik 9 Varga János Büszkeség és hit 10 Oláh Bódi Éva Boldog karácsonyt, boldog mindennapokat kívánok! 11 Csontos Zsolt Levél a családomnak 12 Gottl Egonné Komment 12 Rokay Károly Karácsony újratöltve 13 A Gyülekezet lapja, Karácsony, VI szám Főszerkesztő: Bereczki Sándor, felelős szerkesztő: Bereczki Sándorné, szerkesztő: Gottl Egonné, korrektor: Dr. Gruber Tibor, kiadványszerkesztő: Danziger Dániel. Fotók: sxc.hu, Danziger Dániel. Amennyiben szeretne újságot rendelni, írjon nekünk ben, vagy postai címünkre: Gyülekezeti Hírlevél, 1105 Bp. Cserkesz u Kapcsolat: Gottl Egonné, tel.: , Honlap: Karácsony

3 Igehirdetés Bereczki Sándor Üdvözítő született ma nektek... A karácsony egy hagyományos keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Minden év december 25-én tartják világszerte, és nem keresztény emberek is ismerik, mint a szeretet ünnepét. Ilyenkor megajándékozzuk egymást, karácsonyi zenét hallgatunk, üdvözlőlapokat küldünk a rokonainknak és ismerőseinknek, a templomban ünnepi istentiszteleten veszünk részt, otthonainkban elfogyasztjuk a karácsonyi ebédet vagy vacsorát, és ünneplünk a feldíszített karácsonyfa körül. Miért ünnep nekünk Jézus születése? A keresztényeknek a karácsony több, mint a szeretet ünnepe. A szeretet is lényeges, de igazából ez az ünnep Jézus Krisztus személyéhez kötődik. Jézus Betlehemben született egy barlangszerű istállóban. Józsefet és az áldott állapotban lévő Máriát, akik Názáretből érkeztek, sehol sem fogadták be, mert minden szállás foglalt volt ebben a kis városban, Dávid király városában. Így kénytelenek voltak egy istállóban helyet kérni, ahol az újszülöttet egy jászolba fektették. A betlehemi mezőn ezen az éjszakán a pásztoroknak, akik nyájukra vigyáztak, egészen rendkívüli élményben volt részük. Lukács evangélista ezt írja erről az eseményről: És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: «Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.» (Lukács 2,9-12) Ki ez a Jézus? Csak egy názáreti asztalosnak, Józsefnek a fia, akiből bölcs tanító lett? Az országban csodadoktorként ismerték. Miért kellene nekünk az egész világon ünnepelnünk egy asztalos fiát, akit végül a társadalom kivetett magából, és keresztre feszített? Ugye, csak álmodozó, vallásos emberek magasztalták fel Őt az égig? Mit higgyünk? Kinek higgyünk? Keressük a Bibliában a választ! Pál apostol azt mondja a magát megüresítő, magát megalázó és engedelmes Jézusról, hogy...fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Filippi 2,9-11) Jézus Krisztus Úr és Megváltó. Úr, mert Neki adatott mennyen és földön minden hatalom, melyet nem ellenünk használ, hanem a javunkra. Velünk van minden napon, és áldásával vesz körül minket. Jézus Krisztus Megváltó, mert meghalt a golgotai kereszten az elveszett, bűnös emberért, hogy megmentse a kárhozat hatalmából, és Isten országának polgárává tegye. Milyen önzetlen szeretetet ez! A világban csak egy kis istállóban jutott hely Neki, Ő viszont a királyi palotába hív minket. Mi töviskoronát tettünk a fejére, Ő pedig ragyogó koronát ad nekünk, és a győztesek közé sorol minket. Mi az arcába köptünk, Ő pedig letörli könnyeinket. Mi elvettük köntösét, amikor haldokolt a Golgotán, Ő pedig, a Feltámadott, királyi köntöst ajándékozott nekünk. Mi nem örültünk Neki, elfordítottuk még az arcunkat is, a mennyben viszont még az Isten angyalai is örülnek nekünk, ha megtérünk. Karácsony van. Örülünk egymásnak. A szeretetünket sokféle módon 3

4 fejezzük ki. Vidáman magunkhoz vesszük a finom falatokat, majd átadjuk az ajándékokat. Egyszer megkérdeztem egy nehéz sorsú férfitől, karácsonyra küld-e képeslapokat? Ő szomorúan azt válaszolta: Nincs kinek írjak. Nagyon megsajnáltam. Tönkrement a házassága, az egész élete. Egyedül maradt. Neki sem küldenek képeslapokat. Nem elég nekünk, ha a karácsonyt csak a szeretetet ünnepeként éljük meg. Többre van szükségünk, a Megváltóra, aki új életet ad nekünk, hogy igazán szerethessünk, nem érdekből, nem viszonzásként, hanem önzetlenül. Ez a szeretet nem fog kihunyni és eltűnni, mint a kialvó gyertya és a fenyőfa, mely elhullajtja leveleit. Itt most becsukom a Bibliámat, és visszagondolok arra a napra, melyen Jézus Krisztus megszületett. El nem múló ünnep van a szívemben, mert Krisztus megváltott engem is. Bereczki Ágnes Fiú adatik nékünk Izrael népe éjjel-nappal várta a Messiást. Sokan mécsesüket az ablakukba tették, hogy odataláljon hozzájuk, és lássa, hogy nagyon várják. Nem múlt el egy étkezés sem, hogy ne gondoltak volna jövetelére. Az asztalnál a főhelyet ezért szabadon hagyták. Hogyan történhetett meg mégis, hogy amikor a Messiás megszületett, sehol nem volt hely számára, csak egy barlangistállóban? A Messiás csendben érkezett. Valaki észrevette-e egyáltalán? Néhány mágus? Együgyű pásztorok? De hát ezek szavahihetők-e? Akik naponta bújták a Bibliát, és reggeltől estig imádkoztak, nem ismerték fel a Fiút? A buzgó emberek kis ablakában égett a mécses, a Messiásnak világítottak. De szüksége volt arra, hogy neki világítsanak? Nem, mert Ő azért jött, hogy minden embernek világítson. Minden kis ház a b l a k á n á l, minden szív kinyitott ajtajánál megáll és bevilágít. És így szól: Kelj fel, t ün d ö k ö lj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. (Ésaiás 60,1) Sok messiásváró zsidó figyelmét elkerülhette Ésaiás próféta jövendölése: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, örökké való Atya, Békesség Fejedelme! (Ézsaiás 9,6) A Messiás gyermekként érkezett a világba. Sokan megdöbbentek ezen. Nevetséges gondolták, hát mit segíthet rajtunk egy csecsemő? Nehéz, válságos időben élünk, elviselhetetlen az elnyomás, a rómaiak nyomorgatnak minket, nem tudjuk rendezni a nagy adóterheket. Örökösen rettegünk, nem tudjuk megvédeni családunkat tőlük. S ha valaki mégis könnyíteni szeretne a nép terhén, mint lázadót keresztre feszítik. Messiás, mint kis csecsemő? Isten egy fiút adott, nem egy hőst, sem nem kiváló hadvezért, nem egy rendkívüli államfőt, nem legendás erejű Sámsont, hanem egy törékeny kis csecsemőt, aki nem politikus pályára készül, valamelyik népszerű párt élére sem akar állni. Ő másért jött. Keresi az elveszetteket, a nyomorult bűnösöket, a világ kifosztottjait és tönkretett embereit. Elfogadtad-e már Isten legnagyobb ajándékát, a Fiút? Öröm-e neked, hogy megszületett a világ Megváltója? Akarsz-e hozzá tartozni? Jézus Mária fia? Ez lenne a Messiás? Nem az ő anyját hívják-e Máriának?" (Máté 13,55) Názáretben mindenki ismerte Máriát. Furcsa hírek keringtek róla egy időben. Egyszerű valakinek tartották. Ennek Karácsony

5 a fia lenne Izrael Messiása? kérdezgették egymástól. Valami angyal közölte vele, hogy az ő fia lesz a szabadító. Az, hogy víziója volt, még nem jelenti azt, hogy fia szabadító lesz. S ki az apja? Hát igen! Hát, szóval ő csak Mária fia! Nem ülünk fel minden mesének! Jézus születése Mária titka volt: A Szentlélek száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért ami születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. (Lukács 1,35) Jézus Szentlélektől való születése a hit titka marad. Hiszel-e a kijelentésben, hogy ő Isten Fia? Vagy az ácsmester fia volt? József, az egyszerű ácsmester mindenféle famunkát készített. Oszlopokat, háztetőkhöz gerendákat faragott, talán a kivégzéshez kereszteket is rendeltek meg nála? Akkoriban Izraelben a szegény emberek földbe vájt barlangokban laktak. József otthona is a földben volt. Széket, asztalt nem igen használtak, esetleg faedényeik voltak. Székekben csak nagy urak ültek. József, noha egészen Dávid királyig tudta visszavezetni származását, szegény volt, keményen megdolgozott a mindennapi kenyérért. Ó, Adonáj, Magasságos! mondták az emberek mi jó származhat Názáretből? Pénz és hatalom nélküli Messiás? Egy ilyen ács fia fogja az országot megszabadítani a nyomorból? Az emberek a külső után ítéltek, ezért nem tudtak megtérni az Úrhoz. Jézus neked is csak az ács fia? Te vagy tehát az Isten Fia? A nép vénei, a főpapok és az írástudók nagy felháborodással kérdezték a nagytanács előtt álló Jézustól ezt. Így felelt: Ti mondjátok, hogy én vagyok! Ezt a kijelentést istenkáromlásnak vették. Izrael vezetői a Messiást nem Isten Fiának képzelték el, hanem egy nagyhatalmú, befolyásos embernek, ki elsősorban fizikai, anyagi gondjaikat, politikai problémáikat oldja meg, nagy önálló állammá teszi Izraelt, ahol béke és szabadság honol. Jézus nem felelt meg az ilyenfajta messiási váradalomnak. Élete, tanítása, szolgálata csodálatos volt, tömegesen gyűltek köré az emberek. A rómaiaktól elnyomott polgárok Jézus jelenlétében szabadoknak és boldogoknak érezték magukat, mert a szívük szabad volt a gyűlölettől és lázadástól. Isten Fiának mondja magát? Ez káromlás! A népet azzal kábítja, hogy ő az Isten Fia. Még a vízen is tud járni! Mindig csődület van körülötte! Ebből még baj lesz! A rómaiak még elővesznek, és felelősségre vonnak minket. Végeztessük ki ezt a fanatikust. Te mit szólsz ehhez? Mi a véleményed Jézusról és a főpapokról? Benned is van előítélet? Kicsoda számodra Jézus? Ö az élő Isten Fia. Kétezer évvel ezelőtt beteljesült a prófécia: Mert egy gyermek születik nékünk Az Ige testté lett. Mint gyermek jelent meg Betlehemben, születésének nem sokan örültek. Heródes király féltékenységében gyermekgyilkosságra vetemedett. Jézusnak mégsem árthatott. Jézus Isten Fia és Dávid Fia is. Dávid is istállóból indult a nagy útra, de ő hős és király lett. Jézus útja más volt. Ő a Sátán, a gonosz, a bűn ellen harcolt. Betegeken akart könyörülni. A nyugtalan lelkeket békéjével ajándékozta meg. Jézus az Isten Fia. Tudta, az embereknek lelki szabadulásra van szükségük, mert a Sátán, a bűn teszi nyomorulttá őket. Ezért kell a világot megváltani a Sátán, a bűn és a kárhozat hatalmából. Ezért ment Jézus a Golgotára. Ott váltott meg minket, s ha hiszünk Benne, megment az üdvösségre, és Szentlelkével újjászül. Honnan tudhatjuk, hogy valóban Isten Fia? Először is a kijelentett Ige győz meg minket arról, hogy Jézust nem emberi rajongás tette Isten Fiává, hanem Isten maga nevezi őt a Fiának: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm, Őt hallgasátok (Máté 16,5) Hiszünk Isten szavában. Másodszor maga a Szentlélek győz meg minket arról, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia: A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. (Róma 1,4) Az Isten Fiában való hit és újjászületés alapján válunk Isten gyermekeivé: Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. (Róma 8,16) A bölcsek és pásztorok a Szentlélek és hit által ismerték fel a gyermek Jézusban Isten Fiát. Később a Golgota tövében is felmerülhetett a gondolat: valóban Isten Fia Jézus? Aki a jászolban feküdt egykor, az ma az én Megváltóm. Bennem is megszületett. Ő az én Uram és Istenem! Jézus benned is megszülethet! Akarod-e? Nem üresen bolyongok a nagyvilágban, hanem velem van. Igazi és boldog karácsonya csak annak van, aki megnyitja a szívét nem csak a gyermek Jézus előtt, hanem a megfeszített és feltámadott Úr előtt is. Mindig szerettem volna valakihez tartozni. Most már Valakihez tartozom, Jézus Krisztushoz. Te fogod az én jobb kezemet kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem, és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké! (Zsoltár 73, ) Áldott Karácsonyt! 5

6 Demeterné Dr. Kántor Csilla Tanulok az Úrra várni Megszületett számomra, mint Szabadító, többször megjelent már az életemben, mint Gyógyító, megismerhettem már, mint Megtartót, és most újból megtapasztalhattam Őt, mint a Bölcsesség Fejedelmét, akire érdemes várni. Concerto Kamarazenekar:...az Úr jövetele egyházzenei hangverseny-sorozat, 2012, Advent közeledtével mi más is foglalkoztathatna, izgathatna jobban, mint az Úr várása, megjelenése abban a formában, amiben éppen szükségem van Rá. Az egész úgy kezdődött, hogy eléggé könnyen manipulálható lelkiismeret-furdalás nagyfogyasztó lévén, nyakig belefeledkeztem a munkába, és hiába tudom én, hogy olyan ez, mint egy rossz narkó, ha az ember úgy érzi, nem tett meg mindent, könnyen zsarolni tudja a Gonosz, mindig találván alkalmas közvetítőt. Már tavaly szóltam akkori főnökömnek, hogy nagyon utálok hibázni, frusztrálnak egy idő óta rohamosan szaporodó tévedéseim, mígnem bedobták a Right first time (Elsőre jól!) projektet. Ennél akkorra már semmire nem voltam alkalmatlanabb. Talán értitek: hamis lelkiismerettől vezérelve, megérezvén/megélvén elkövetett hibáinkat, bevetve a dialektika nagyágyúját, a minőséget szánalmasan próbáljuk mennyiséggel pótolni. Ám itt pillanatok alatt kialakult a 22-es csapdája: minél többet dolgoztam, annál fáradtabb lettem, annál többet is hibáztam, ami újabb munkákat és frusztrációt generált, és így tovább az elhatározásig: ennek véget kell vetni, mégpedig minél hamarabb, annál jobb Ráadásul, mint lelkileg érzékeny munkaerő, bombabiztos patkány- ösztönnel érzem a válságmenedzsment előszelét, élénk színekben pompázó apokaliptikus kép lebeg szemem előtt a cégünkről, mely rövidesen maga alá temetheti egzisztenciák százait, ha nem tudunk pillanatok alatt csodát művelni. Arra márpedig jelen állapotunkban nemigen vagyunk képesek Szóval, besokalltam, egyénileg, családilag, mindenhogyan. Elmaradtak a családi programok, nem hívhattam magunkhoz senkit, sem hétköznap, sem vasárnap, folyamatosan hullafáradt és ingerült voltam, enyhén nagyothalló édesanyámmal a telefonban, gyerekeimmel pedig személyesen ordítoztam nap mint nap. Ekkor érkezett egy új kolléganő, aki csak néhány hónapig maradt. Mielőtt elment volna új munkahelyére, azzal köszöntem el tőle, emlékezzen meg rólam, ha valami normális munkahelyet talál. Meglepetésemre, kezdés után négy nappal felhívott, és új cége nevében igen kedvező ajánlatot tett. Jelenlegi fizetésem több mint duplájához autót, ahhoz jelentős benzinpénzt, valamint szakmailag egy stratégiai fontosságú előrelépés lehetőségét helyezte kilátásba Karácsony

7 Nálunk nem divat egy napra sem szabadságra menni épp ez az én nagy szívfájdalmam, de mihamarabb meg kellett néznem, miről van szó, mert az idő sürgetett. Így gyorsan megkérdeztem a következő úrvacsora alkalmából az Urat. A kapott Ige arról szólt, hogy a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. (Példabeszédek 4,6) Konkrétan szólt, mert ismert, tudta, hogy én csak ebből értek. Sorban mutatta meg azokat, akikkel érdemes volt beszélgetnem, s bár hajlottam arra, hogy maradjak, passzivitásomat közben mégis gyávaságnak, szakmai igénytelenségnek és anyagi veszteségnek éltem meg. Az Úr kézbe vette ügyemet. Fokozatosan rájöttem, mi a probléma lényege: ha nincs igényem arra, hogy a szolgalelkűséget belső igénytől vezérelve az Úr erejéből egyszer s mindenkorra letegyem, életem illetve aktív életkorom végéig vonszolhatom rabláncaimat, mégis örökre áldozat, mondhatni balek maradok. A megoldás az, ha ragaszkodok bizonyos keretekhez, határokhoz, akkor nyugodtan megvárhatom az Úr oltalmában, míg elvonulnak fejem felett a viharfelhők. Végül megérlelődött bennem, maradok a jelenlegi munkahelyemen, de elhatároztam, rendbe hozom a munkamániás és határok nélküli dolgaimat. Csak nehezen tudtam rászánni magam, hogy annak, aki jóindulatból segíteni akart rajtam, ezt megmondjam. Aztán ő hívott fel. Mint később kiderült, csak azért hívott, hogy megmondja, továbblép új helyre, és ezt mindenképpen tudatni akarta velem is, bárhogy döntöttem. Abban a pillanatban megértettem, amit az Úr bennem munkált és a tanácsosok által mondani is próbált, és amint döntöttem, azonnal viszszaigazolt. Ez a hit harcának törvényszerűsége. És bár tudom, hogy annyira szeret, hogy ha az utolsó pillanatban is, de biztosan megakadályozta volna a rossz döntést, szeretete még nagyobb volt: megengedte, hogy helyesen döntsek. Ő a mi bölcsességünk Hálámat nem tudom eléggé kifejezni. Megóvott nagyon sok fizikai nehézségtől és szakmai buktatótól, amire valószínűleg nem lettem volna felkészülve. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. (Jeremiás sir. 3,26) Ismét megélhettem, hogy az Úr áldása gazdagít meg. (Egyébként döntésem után negyedóra múlva kaptuk az értesítést, mely szerint a korábbi hírekkel ellentétben, egyelőre nem vonják meg tőlünk a mostani juttatásokat.) Várván vártam az Urat, nem tehettem mást, de én, aki a végtelenségig türelmetlen vagyok, és az Úrtól is mindig mindent azonnal akarok, megtanulhattam az adventben várni. Hálás vagyok a várakozás tanulságáért, a biztos szeretetért, magáért az Úrért Készülődés az ünnepre. Szőcs Dávid Ajándék Ha gyerek volnék, és megkérdeznének, hogy mi a legfontosabb a karácsonyban, minden bizonnyal rávágnám, hogy az ajándék. Ráadásul legyen minél különlegesebb és feltűnőbb. De nem szükséges viszszamenni a gyerekkorig, elég, ha meglátok egy reklámot, vagy bemegyek egy hatalmas áruházba, ahol már októberben karácsonyi hangulat van. Ajándék, ajándék és ajándék. De várjunk csak, és mi lesz az ajándékozóval? Mit ér a kézzel fogható ajándék ajándékozó nélkül? Mit ér a könyv, a ruha, a játék, a finom étel, ha nem tudom megköszönni annak, aki gondolt rám? Azt hiszem, egy életre bevésődött az emlékezetembe, amikor a nyolcadik kerület szegényeinek tartottunk karácsonyi ünnepséget, s a közös éneklés, a meghitt beszélgetés és imádkozás, valamint az ételosztás után többen könnybe lábadt szemmel mondták el, hogy számukra ez jelentette a karácsonyt. Igen, mert jelen volt Isten. Isten karácsonykor a leghatalmasabb ajándékot készítette el mindannyiunk számára. Egyszülött fiát, Jézus Krisztust küldte el e világba, hogy éljek Ő általa, hogy megmeneküljek a kárhozattól. Nagyon örülök, hogy elfogadtam és továbbadhatom ezt az ajándékot, sőt, kapcsolatom lehet az Ajándékozóval. Miközben azon töröm a fejem, hogy mivel lepjem meg szeretteimet, nem feledkezem meg a legnagyobb Ajándékozóról, Istenről, és a legnagyobb ajándékról, Jézus Krisztusról. Mert a karácsony nem az üres pénzköltésről szól. 7

8 Demecs Zsolt Hanuka olaja I. e. 165-ben a zsidók visszafoglalták a szíriai görögöktől a jeruzsálemi Templomot. A harcok során az ellenség megsemmisítette az olajat, ami a Szentélyben lévő hétágú gyertyatartó, a menóra folyamatos világításához kellett. Egy napra elegendő, egy korsónyi érintetlen olajat mégis találtak. A szükséges további olaj előállítása nyolc napot igényelt, ezért emberi számítás szerint hét napig megint nem világított volna a menóra. Nem számolgattak, és nem találgatták, mit hoz a holnap. Hitből meggyújtották az egy napra elegendő olajat, és a menóra nyolc napig égett, amíg az új olaj elkészült. Hanuka ünnepe erre emlékeztet, amely minden év kiszlév hó 25-én kezdődik a zsidó naptár szerint, és nyolc napig tart. A legfontosabb vallási szertartás, hogy minden este meggyújtják a nyolcágú hanukai menóra következő lángját egy kilencedik szolgalánggal. A többihez hasonlóan ez is bensőséges családi ünnep, de van egy különleges jellege. Kötelező a csoda nyilvánosság elé tárása, ezért a hanukai menórát ki kell tenni az ablakba ben a Gergely-naptár szerint hanuka december 8-16 tart, idén nem esik egybe a karácsonnyal, de Jézus személye összeköti a két ünnepet. A karácsony a legnagyobb keresztény ünnep. A János apostolnak Jézus menybemenetele után adatott kijelentésben, a Jelenések könyvének 12. részében, az 5. verstől olvashatunk egy megszülető fiúgyermekről, aki ura minden nemzetnek, és akinek eredendő lakhelye Isten királyi székénél van. Jézus, akinek a születéséről, és egy, a világegyetemet alapjaiban megrázó küzdelemről olvashatunk ebben a részben. A vesztes Sátán, a sárkány a gyűlöletes támadás hevében az ég csillagainak, vagyis a világegyetemnek egyharmadát kizökkenti, miközben mi a jászol idilljére gondolunk. Már a Fiú megszületése is a Sátán fölötti győzelem, ezt jelenti nekünk a karácsony! A hanuka alapjául szolgáló események i.e. 165-ben történek, abban a 400 évben, amikor Izraelnek már nem volt profetikus kijelentése Istentől, lezárult a zsidó Biblia, a Tanah, amit mi Ószövetségként ismerünk. Jézus születése, az Újszövetség kezdete pedig még 165 évet váratott magára. Ebben a látszatra eseménytelen időszakban mentette meg az Örökkévaló a zsidókat csodálatos módon a biztosnak tűnő halálból. (Utalás a makkabeusok esélytelen harcára a hellének ellen. A szerk.) Jézus is elment a jeruzsálemi Szentélybe a templomszentelés, a hanuka ünnepére, és ezt a Szentírás fel is jegyezte (János 10,22). Az Őt kérdező zsidóknak ekkor válaszolta: Én és az Atya egy vagyunk. (János 10,30) Csodálatos ez a pillanat, az emberré lett Isten, Jézus bizonyságot tesz Önmagáról, kijelenti, hogy Ő és a Létező Isten, a Vagyok egyek. Majd később a Szentlelket ígérte Jézus, Akit gyakran az olajjal szimbolizál a Szentírás. A zsidók azt mondják: mindenünk, az értelmi képességeink, az erőnlétünk, az anyagi helyzetünk Isten akarata alá van rendelve. Egyedül abban van szabad akaratunk, hogy istenfélő életet élünk-e, hogy Jézust követjük-e? De legyen reménységünk, és örvendezzünk, mert ha van Megváltónk, hitünk és világítani akarunk igaz szeretettel, akkor az Örökkévaló kipótolja hiányosságainkat soha el nem fogyó olajjal, a Szentlélek olajával. Emlékeztessen hanuka erre a kipótolásra minket! Karácsony

9 Szilléry Tímea Isten rólam el nem feledkezik Advent a várakozás időszaka, az előretekintésé, a fény, a világosság felé; Jézus születése, a Messiás eljövetelének újraélése életemben. Ugyanakkor furcsa módon a számvetés ideje is, mit tapasztaltam meg a megígértekből, s mi az, amivel a jövőben élnem kell, mert elkészíttetett a számomra. Isten hűsége, jelenléte, gondviselése életemben nagy hálával tölt el, erről szeretnék beszámolni. Hívő életem során, az elmúlt 30 évben többször kerültem nehéz helyzetbe. Többször a körülmények voltak súlyosak számomra, máskor csak az én tűrőképességem volt nagyon gyenge színvonalon. Akár így, akár úgy, csak az istenfélelem akadályozott meg abban, hogy magam is így ne kiáltsak: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! (Ézsaiás 49,14 vers) Egyben biztos voltam, hogy bármi is történik velem, bennem, mást nem tehetek, mint az Úrba kapaszkodok, Őrá bízom magam, Tőle el nem fordulhatok. Ha tudatosan nem is fordultam el, sokszor rejtőztem el a színe elől. Nem törekedtem meghallani, megérteni, elgyengültem a hitben, s más támaszokat kerestem. Megtartatásom nem az én ragaszkodásom érdeme, hanem Isten kegyelme, amelynek ígérete életemben ez az ige: Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. (Ézsaiás 49,15 vers) Mint anya tudom, mi mindenre lehetünk képesek erőnkön felül is, ha gyerekeink jólétéről van szó (testi és lelki értelemben). Másrészt, megtapasztaltam korlátaimat is, nem tudok tenni, képtelen vagyok akár átlátni is a helyzetet. Harmadrészt, szembesültem saját önzésemmel, amikor elfelejtkeztem az enyéimről, és a saját szükségleteimet, kényelmemet, érzékenységemet hagytam előtérbe kerülni. Isten egészen másként tart számon: én markaimba metszettelek fel téged (16. vers). Isten számon tart a belső tulajdonságaim tekintetében. Azzal, hogy újjászülettem, képessé válhatok olyan változásokra, amelyek hajlambeli, diszpozicionális megkötöttségek voltak az életembe. Látja az öröklött tulajdonságaimat, s ugyan génjeim nem változnak, mégis egészen más utat mutat a számomra, mint amit elődeim jártak be. Szabad lettem a megtérés által, nem a hajlamaimtól, hanem azok kényszerítő erejétől. Másként elégíthetem ki ezeket, másként élhetek. Szabaddá tett az engem ért megrázkódtatásoktól is, megszűnt a kiszolgáltatottságom a környezetemtől, s képessé váltam megbocsátani. Nem törölte el a múltamat, de azok tapasztalatai, érzelmei, félelmei már nem uralkodhatnak rajtam. Isten megemlékezik rólam a körülményekben. Sokszor éreztem magam erőmön felül terhelni, aztán megtapasztaltam Isten hűségét, ahogy elkészítette a kimenekedést számomra. A legnehezebb az volt, ha nem láttam a problémáimból a helyes kiutat, ha azt éreztem, nincs megoldás, amelyben tisztának, jónak érezhetem magam. Addigi tapasztalataimból nem tudtam meríteni, el kellett engednem mindent. Ekkor értettem meg, mit jelent, amit hetente elmondok: Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt (Jelenések 4,11) Néki kell adnom, csak az Úr méltó erre. Nyomorúságos érzés szembesülni saját kicsinységünkkel, meg kell tanulnunk, ha változást akarunk az életünkben, ha Isten és emberek felé alázattal akarunk járni. Isten nem feledkezik meg rólam az elhívásom tekintetében. ( A zsidó tanítás szerint a «kiválasztottság» nem többlet-erényeket, magasabb képességeket vagy értékbeli fölényt jelent, hanem kizárólag egy küldetés magasabb felelősséggel járó kötelességét. Oberlander Baruch, zsido.com) Csak ennek vonatkozásában ítélhetem meg szándékaimat, érzelmeimet, gondolataimat, beszédeimet és tetteimet. Kötelességemnek tartom-e szentté lételemet, szolgálatomat a hívők és a kívülvalók irányában, vállalom-e a nagyobb felelősséget ezek iránt. Jézus az ő követésére hívott el, csak az ő kegyelme szerint, hit által teljesíthetem be. 9

10 Varga János Büszkeség és hit Megtérésem Éppen indulni akartam, amikor valaki megérintett, majd megszólított. Föleszméltem és szembe találtam magam egy apró kérdéssel: Hogyan tért meg János? Kedves hang volt, ami a szívemet megérintette, mielőtt még kirohantam volna a világból Református családba születtem elsőként (az ötből). Átélhettem az elsők minden áldását és átkát egyaránt. Voltam kedvenc és volt felelősségem, illetve lettem kegyvesztett és kerültem minden felelősséget. Apám sok-sok játék megtanításával és az esti elalvás előtti mesékkel próbálta színesíteni a család életét. Anyám igyekezett szeretni és vigyázni minket. Testvéreimmel felemás kapcsolat alakult ki, és én ezt még tetéztem az egyéni útkereséseimmel, igazából már ekkor kilógtam a sorból (itt is). Az isteni oltalom hiányzott a család hátteréből, ami összefoghatta volna ezt a kis egységet. Az idő előre haladtával a belső ellentétek, a családfő tekintély-elvűsége, a szegénység és a szekér nem egy irányba való húzása, mind-mind csak egy látszatcsaládot alakított ki. Apám látván saját kudarcát és tehetetlenségét, a család nem igazi összetartozását a számára addig sem ismeretlen, alkohol fogságába esett. Ezt később én is nagy szorgalommal gyakoroltam és e rabság szüleménye, hogy két saját alapítású családomat elveszítettem. És akár így, akár úgy, végképp magamra maradtam és bóklásztam az élet különböző területein, időleges barátokkal, de helyzetemet nem sikerült állandósítani sehol sem. Az ital igaz, hogy szűk, de biztos menedéket adott (főleg az emberektől). Azért az ima mindig bennem honol, még akkor is, amikor ezt külső szemlélő aligha veszi észre. Nevessetek ki, de én állandóan imádkozom. A lényeget tekintve eljutottam egy igazán lelkiismeretes szociális munkáshoz, aki kívülről látva elveszettségemet és helyzetem reménytelenségét, eljuttatott az Emberbarát Alapítványhoz október 20-án. Mint általában, akik bensőséges viszonyba vannak az alkohollal, én is eltökélt ember vagyok abban is, hogy megfordítom életemet, bármekkora is a veszteség mögöttem. Ehhez pedig a hit: elengedhetetlen. Kicsit visszanyúlva gyermekkoromhoz, érdemes megemlítenem, hogy pajtásaimmal, kortársaimmal sem igazán sikerült megértetni magamat és sok megalázó helyzetből időnként besurrantam egy-egy üres templomba, hogy hallgassam az éppen gyakorló orgonistát, néhány imát elmondhassak és lelkem szomját csillapítsam. Tehát itt bent az Alapítványnál fölkaroltak és odaadó, önzetlen módon elkezdték segíteni talpra állásomat. A csoportfoglalkozások és a gondozók egyéni segítsége mellett a heti két istentisztelet, és az én szándékom szinte megnyitotta előttem azt a kaput, amin én már régóta dörömböltem, pedig mindössze le kellett volna nyomni a kilincset és belépni. Mert sosem volt zárva. Az istentiszteleteken elhangzó prédikációk és bizonyságtételek vonzottak, és készítették elő a szívemet A hívő gondozók és gyülekezeti emberek (Margit, Krisztina, majd Timea, András és Dávid) segítettek épülésemben, és mind-mind több erővel és imádsággal juttattak el ahhoz, hogy a hitemben növekedjek. Egészen karácsonyáig, amikor is odamentem lelkipásztorunkhoz Bereczki Sándorhoz, de ez a lépésem hosszú megtorpanáshoz vezetett, mert nem érett meg bennem a végső döntés. Elfogott a bizonytalanság, kifutott a talaj alólam, pedig Sándor bácsi készségesen felajánlotta a beszélgetés lehetőségét a nagy sürgés-forgás ellenére és én kértem, hogy majd később Karácsony

11 Ami további kilenc hónap őrlődést és vívódást jelentett számomra. A vargabetűt mindig leírtam és megtettem életemben, még akkor is, amikor lett volna valamire sokkal egyszerűbb mód, hogy megcselekedjem dolgaimat Közben a segítők köre tovább bővült Tiborral, aki egy újabb oldalról világította meg számomra a megtérés lényegét. És itt még külön köszönetet mondanék féltestvéremnek (Pálnak), aki tényleg a legvégsőkig kitart mellettem. Igaz szórványosan és rapszodikusan, de összeadódtak lelkem darabkái Utolsó lendületként még Timea hosszas főként megerősítő támogatása közös beszélgetéseink alkalmával, amik mindig tartalmaztak egy-egy buzdító szót, és ezek fontos lépéseknek bizonyultak az Úr felé: szeptember 22. szombati alkalom után ismét ott álltam Bereczki Sándorral szemben. Biztos, hogy meg akar térni? kérdezte Elhatározása végleges? És én, aki mindig az égben járok, sose járok a földön, biztosabb nem is lehettem volna abban, hogy a válasz: Igen. Imádkoztunk, és én megtértem, és egy felemelően tiszta pillanatot élhettem meg, ami teljesen magával ragadott. Mert bármit gondolok, mondok, vagy cselekszem, csakis a hit által van üdvösségem, kegyelemből. Mert én ezt az igét kaptam akkor, hogy: Hiszen kegyelemből van üdvösségtek, hit által és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef.2.8.) Testvéreim! Itt vagyok, és kérlek titeket, hogy segítsetek létezni ebben a világban emberként. A mindig bennem lévő imával zárnám: Uram! Távollévő enyéimet oltalmazd! Ámen. Oláh Bódi Éva Boldog karácsonyt, boldog mindennapokat kívánok! Minden évben nagy örömmel várom a karácsonyt, boldoggá tesz a várakozás, az ünnepre való készülődés. Aztán egy kicsit szomorú vagyok, mert olyan gyorsan elszaladnak ezek a csodás napok. Igaz, még ott a szilveszter, még lehet egy kicsit ünnepelni, de aztán jönnek a szürke hétköznapok, a gondok, a bajok, a hoszszú és hideg január. Bánatosan nézem a sok kidobott száradó karácsonyfát és az unalmas függönyöket a házak ablakán, visszakerülnek dobozukba a színes villogó égők, a kirakatokból is eltűnnek az ünnepi díszek, és úgy olvad le az emberek arcáról a barátságos mosoly, mint a ragyogó fehér hó a fa ágairól. Minden csupa sár és szomorúság. Pedig egy két napja legálisan még a vadidegenekre is rá lehetett mosolyogni, sőt köszönni is: Boldog karácsonyt! Már csak szép emlék marad a puha, csendes, sötét éjszaka, amikor kint csikorgó hideg, és bent a jó melegben, fényben, békesség, meghittség, öröm szeretteimmel! Vagy csak gyermekkoromból maradt meg bennem ez az éhség a szeretet után, mert még karácsonykor is csak a veszekedés, a félelem vett körül? Valóban csak szezonális lenne a boldogság? És ha elmúlik a karácsony, akkor úgy hervad le az én arcomról is a mosoly, mint ahogy a karácsonyi gyertya csonkig ég? De hiszen a karácsony a legnagyobb öröm ünnepe: nemcsak a várakozás, de a találkozás lehetősége is Megváltómmal: Mennyi Atyám minden nap hazavár, nemcsak az ünnepekre! Csak oda kell mennem a jászolhoz, találkoznom kell a Királyok Királyával. Jézusban, a Szabadítóban újra és újra megtalálom azt a meghittséget, békességet és örömöt, amely után vágyakozom, amely karácsony után is megmarad. Ha valóban megszülethetett a szívemben, mindennap velem van a Csodálatos, a Tanácsos, a Békesség Fejedelme, az Örökkévalóság Atyja! Ha Ő az életem Ura, akkor lehet kint a világ sötét, zord és hideg, bent a szívemben mégis béke, a szeretet melege és világossága van. Akkor karácsony után is rá tudok mosolyogni a legmérgesebb hivatalnokra, a bizalmatlan és közömbös eladóra, a buszon lábamra taposó tolakodónak pedig nem mondom meg a magamét. De örömmel mondom el a jó hírt mindenkinek, mint a pásztorok: Immánuel, velünk az Isten! 11

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11) TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi:

Részletesebben

MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét

MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. (Máté 28,6) TARTALOM Bereczki Sándor: Húsvéti üzenet

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. El sem tudom mondani, milyen hálásak gyermekeim, amikor melléjük ülök a földre, elolvasok egy mesét, vagy megnézem, mit építettek legóból. Mosolyognak, megelevenednek,

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TARTALOM I. Elmélkedések Csizovszki Zsóka: Ha Jézussal üldögélek 3 Csizovszki

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben