Mindenki Temploma. A világosság fénylik a sötétségben... (János 1,5a) Gyülekezeti hírlevél Karácsony VI szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindenki Temploma. A világosság fénylik a sötétségben... (János 1,5a) Gyülekezeti hírlevél 2012. Karácsony VI-2. 20. szám"

Átírás

1 Gyülekezeti hírlevél Karácsony VI szám A világosság fénylik a sötétségben... (János 1,5a)

2 Tartalom Bereczki Sándor Üdvözítő született ma nektek... 3 Bereczki Ágnes Fiú adatik nékünk 4 Demeterné Dr. Kántor Csilla Tanulok az Úrra várni 6 Szőcs Dávid Ajándék 7 Demecs Zsolt Hanuka olaja 8 Szilléry Tímea Isten rólam el nem feledkezik 9 Varga János Büszkeség és hit 10 Oláh Bódi Éva Boldog karácsonyt, boldog mindennapokat kívánok! 11 Csontos Zsolt Levél a családomnak 12 Gottl Egonné Komment 12 Rokay Károly Karácsony újratöltve 13 A Gyülekezet lapja, Karácsony, VI szám Főszerkesztő: Bereczki Sándor, felelős szerkesztő: Bereczki Sándorné, szerkesztő: Gottl Egonné, korrektor: Dr. Gruber Tibor, kiadványszerkesztő: Danziger Dániel. Fotók: sxc.hu, Danziger Dániel. Amennyiben szeretne újságot rendelni, írjon nekünk ben, vagy postai címünkre: Gyülekezeti Hírlevél, 1105 Bp. Cserkesz u Kapcsolat: Gottl Egonné, tel.: , Honlap: Karácsony

3 Igehirdetés Bereczki Sándor Üdvözítő született ma nektek... A karácsony egy hagyományos keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Minden év december 25-én tartják világszerte, és nem keresztény emberek is ismerik, mint a szeretet ünnepét. Ilyenkor megajándékozzuk egymást, karácsonyi zenét hallgatunk, üdvözlőlapokat küldünk a rokonainknak és ismerőseinknek, a templomban ünnepi istentiszteleten veszünk részt, otthonainkban elfogyasztjuk a karácsonyi ebédet vagy vacsorát, és ünneplünk a feldíszített karácsonyfa körül. Miért ünnep nekünk Jézus születése? A keresztényeknek a karácsony több, mint a szeretet ünnepe. A szeretet is lényeges, de igazából ez az ünnep Jézus Krisztus személyéhez kötődik. Jézus Betlehemben született egy barlangszerű istállóban. Józsefet és az áldott állapotban lévő Máriát, akik Názáretből érkeztek, sehol sem fogadták be, mert minden szállás foglalt volt ebben a kis városban, Dávid király városában. Így kénytelenek voltak egy istállóban helyet kérni, ahol az újszülöttet egy jászolba fektették. A betlehemi mezőn ezen az éjszakán a pásztoroknak, akik nyájukra vigyáztak, egészen rendkívüli élményben volt részük. Lukács evangélista ezt írja erről az eseményről: És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: «Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.» (Lukács 2,9-12) Ki ez a Jézus? Csak egy názáreti asztalosnak, Józsefnek a fia, akiből bölcs tanító lett? Az országban csodadoktorként ismerték. Miért kellene nekünk az egész világon ünnepelnünk egy asztalos fiát, akit végül a társadalom kivetett magából, és keresztre feszített? Ugye, csak álmodozó, vallásos emberek magasztalták fel Őt az égig? Mit higgyünk? Kinek higgyünk? Keressük a Bibliában a választ! Pál apostol azt mondja a magát megüresítő, magát megalázó és engedelmes Jézusról, hogy...fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Filippi 2,9-11) Jézus Krisztus Úr és Megváltó. Úr, mert Neki adatott mennyen és földön minden hatalom, melyet nem ellenünk használ, hanem a javunkra. Velünk van minden napon, és áldásával vesz körül minket. Jézus Krisztus Megváltó, mert meghalt a golgotai kereszten az elveszett, bűnös emberért, hogy megmentse a kárhozat hatalmából, és Isten országának polgárává tegye. Milyen önzetlen szeretetet ez! A világban csak egy kis istállóban jutott hely Neki, Ő viszont a királyi palotába hív minket. Mi töviskoronát tettünk a fejére, Ő pedig ragyogó koronát ad nekünk, és a győztesek közé sorol minket. Mi az arcába köptünk, Ő pedig letörli könnyeinket. Mi elvettük köntösét, amikor haldokolt a Golgotán, Ő pedig, a Feltámadott, királyi köntöst ajándékozott nekünk. Mi nem örültünk Neki, elfordítottuk még az arcunkat is, a mennyben viszont még az Isten angyalai is örülnek nekünk, ha megtérünk. Karácsony van. Örülünk egymásnak. A szeretetünket sokféle módon 3

4 fejezzük ki. Vidáman magunkhoz vesszük a finom falatokat, majd átadjuk az ajándékokat. Egyszer megkérdeztem egy nehéz sorsú férfitől, karácsonyra küld-e képeslapokat? Ő szomorúan azt válaszolta: Nincs kinek írjak. Nagyon megsajnáltam. Tönkrement a házassága, az egész élete. Egyedül maradt. Neki sem küldenek képeslapokat. Nem elég nekünk, ha a karácsonyt csak a szeretetet ünnepeként éljük meg. Többre van szükségünk, a Megváltóra, aki új életet ad nekünk, hogy igazán szerethessünk, nem érdekből, nem viszonzásként, hanem önzetlenül. Ez a szeretet nem fog kihunyni és eltűnni, mint a kialvó gyertya és a fenyőfa, mely elhullajtja leveleit. Itt most becsukom a Bibliámat, és visszagondolok arra a napra, melyen Jézus Krisztus megszületett. El nem múló ünnep van a szívemben, mert Krisztus megváltott engem is. Bereczki Ágnes Fiú adatik nékünk Izrael népe éjjel-nappal várta a Messiást. Sokan mécsesüket az ablakukba tették, hogy odataláljon hozzájuk, és lássa, hogy nagyon várják. Nem múlt el egy étkezés sem, hogy ne gondoltak volna jövetelére. Az asztalnál a főhelyet ezért szabadon hagyták. Hogyan történhetett meg mégis, hogy amikor a Messiás megszületett, sehol nem volt hely számára, csak egy barlangistállóban? A Messiás csendben érkezett. Valaki észrevette-e egyáltalán? Néhány mágus? Együgyű pásztorok? De hát ezek szavahihetők-e? Akik naponta bújták a Bibliát, és reggeltől estig imádkoztak, nem ismerték fel a Fiút? A buzgó emberek kis ablakában égett a mécses, a Messiásnak világítottak. De szüksége volt arra, hogy neki világítsanak? Nem, mert Ő azért jött, hogy minden embernek világítson. Minden kis ház a b l a k á n á l, minden szív kinyitott ajtajánál megáll és bevilágít. És így szól: Kelj fel, t ün d ö k ö lj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. (Ésaiás 60,1) Sok messiásváró zsidó figyelmét elkerülhette Ésaiás próféta jövendölése: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, örökké való Atya, Békesség Fejedelme! (Ézsaiás 9,6) A Messiás gyermekként érkezett a világba. Sokan megdöbbentek ezen. Nevetséges gondolták, hát mit segíthet rajtunk egy csecsemő? Nehéz, válságos időben élünk, elviselhetetlen az elnyomás, a rómaiak nyomorgatnak minket, nem tudjuk rendezni a nagy adóterheket. Örökösen rettegünk, nem tudjuk megvédeni családunkat tőlük. S ha valaki mégis könnyíteni szeretne a nép terhén, mint lázadót keresztre feszítik. Messiás, mint kis csecsemő? Isten egy fiút adott, nem egy hőst, sem nem kiváló hadvezért, nem egy rendkívüli államfőt, nem legendás erejű Sámsont, hanem egy törékeny kis csecsemőt, aki nem politikus pályára készül, valamelyik népszerű párt élére sem akar állni. Ő másért jött. Keresi az elveszetteket, a nyomorult bűnösöket, a világ kifosztottjait és tönkretett embereit. Elfogadtad-e már Isten legnagyobb ajándékát, a Fiút? Öröm-e neked, hogy megszületett a világ Megváltója? Akarsz-e hozzá tartozni? Jézus Mária fia? Ez lenne a Messiás? Nem az ő anyját hívják-e Máriának?" (Máté 13,55) Názáretben mindenki ismerte Máriát. Furcsa hírek keringtek róla egy időben. Egyszerű valakinek tartották. Ennek Karácsony

5 a fia lenne Izrael Messiása? kérdezgették egymástól. Valami angyal közölte vele, hogy az ő fia lesz a szabadító. Az, hogy víziója volt, még nem jelenti azt, hogy fia szabadító lesz. S ki az apja? Hát igen! Hát, szóval ő csak Mária fia! Nem ülünk fel minden mesének! Jézus születése Mária titka volt: A Szentlélek száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért ami születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. (Lukács 1,35) Jézus Szentlélektől való születése a hit titka marad. Hiszel-e a kijelentésben, hogy ő Isten Fia? Vagy az ácsmester fia volt? József, az egyszerű ácsmester mindenféle famunkát készített. Oszlopokat, háztetőkhöz gerendákat faragott, talán a kivégzéshez kereszteket is rendeltek meg nála? Akkoriban Izraelben a szegény emberek földbe vájt barlangokban laktak. József otthona is a földben volt. Széket, asztalt nem igen használtak, esetleg faedényeik voltak. Székekben csak nagy urak ültek. József, noha egészen Dávid királyig tudta visszavezetni származását, szegény volt, keményen megdolgozott a mindennapi kenyérért. Ó, Adonáj, Magasságos! mondták az emberek mi jó származhat Názáretből? Pénz és hatalom nélküli Messiás? Egy ilyen ács fia fogja az országot megszabadítani a nyomorból? Az emberek a külső után ítéltek, ezért nem tudtak megtérni az Úrhoz. Jézus neked is csak az ács fia? Te vagy tehát az Isten Fia? A nép vénei, a főpapok és az írástudók nagy felháborodással kérdezték a nagytanács előtt álló Jézustól ezt. Így felelt: Ti mondjátok, hogy én vagyok! Ezt a kijelentést istenkáromlásnak vették. Izrael vezetői a Messiást nem Isten Fiának képzelték el, hanem egy nagyhatalmú, befolyásos embernek, ki elsősorban fizikai, anyagi gondjaikat, politikai problémáikat oldja meg, nagy önálló állammá teszi Izraelt, ahol béke és szabadság honol. Jézus nem felelt meg az ilyenfajta messiási váradalomnak. Élete, tanítása, szolgálata csodálatos volt, tömegesen gyűltek köré az emberek. A rómaiaktól elnyomott polgárok Jézus jelenlétében szabadoknak és boldogoknak érezték magukat, mert a szívük szabad volt a gyűlölettől és lázadástól. Isten Fiának mondja magát? Ez káromlás! A népet azzal kábítja, hogy ő az Isten Fia. Még a vízen is tud járni! Mindig csődület van körülötte! Ebből még baj lesz! A rómaiak még elővesznek, és felelősségre vonnak minket. Végeztessük ki ezt a fanatikust. Te mit szólsz ehhez? Mi a véleményed Jézusról és a főpapokról? Benned is van előítélet? Kicsoda számodra Jézus? Ö az élő Isten Fia. Kétezer évvel ezelőtt beteljesült a prófécia: Mert egy gyermek születik nékünk Az Ige testté lett. Mint gyermek jelent meg Betlehemben, születésének nem sokan örültek. Heródes király féltékenységében gyermekgyilkosságra vetemedett. Jézusnak mégsem árthatott. Jézus Isten Fia és Dávid Fia is. Dávid is istállóból indult a nagy útra, de ő hős és király lett. Jézus útja más volt. Ő a Sátán, a gonosz, a bűn ellen harcolt. Betegeken akart könyörülni. A nyugtalan lelkeket békéjével ajándékozta meg. Jézus az Isten Fia. Tudta, az embereknek lelki szabadulásra van szükségük, mert a Sátán, a bűn teszi nyomorulttá őket. Ezért kell a világot megváltani a Sátán, a bűn és a kárhozat hatalmából. Ezért ment Jézus a Golgotára. Ott váltott meg minket, s ha hiszünk Benne, megment az üdvösségre, és Szentlelkével újjászül. Honnan tudhatjuk, hogy valóban Isten Fia? Először is a kijelentett Ige győz meg minket arról, hogy Jézust nem emberi rajongás tette Isten Fiává, hanem Isten maga nevezi őt a Fiának: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm, Őt hallgasátok (Máté 16,5) Hiszünk Isten szavában. Másodszor maga a Szentlélek győz meg minket arról, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia: A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. (Róma 1,4) Az Isten Fiában való hit és újjászületés alapján válunk Isten gyermekeivé: Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. (Róma 8,16) A bölcsek és pásztorok a Szentlélek és hit által ismerték fel a gyermek Jézusban Isten Fiát. Később a Golgota tövében is felmerülhetett a gondolat: valóban Isten Fia Jézus? Aki a jászolban feküdt egykor, az ma az én Megváltóm. Bennem is megszületett. Ő az én Uram és Istenem! Jézus benned is megszülethet! Akarod-e? Nem üresen bolyongok a nagyvilágban, hanem velem van. Igazi és boldog karácsonya csak annak van, aki megnyitja a szívét nem csak a gyermek Jézus előtt, hanem a megfeszített és feltámadott Úr előtt is. Mindig szerettem volna valakihez tartozni. Most már Valakihez tartozom, Jézus Krisztushoz. Te fogod az én jobb kezemet kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem, és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké! (Zsoltár 73, ) Áldott Karácsonyt! 5

6 Demeterné Dr. Kántor Csilla Tanulok az Úrra várni Megszületett számomra, mint Szabadító, többször megjelent már az életemben, mint Gyógyító, megismerhettem már, mint Megtartót, és most újból megtapasztalhattam Őt, mint a Bölcsesség Fejedelmét, akire érdemes várni. Concerto Kamarazenekar:...az Úr jövetele egyházzenei hangverseny-sorozat, 2012, Advent közeledtével mi más is foglalkoztathatna, izgathatna jobban, mint az Úr várása, megjelenése abban a formában, amiben éppen szükségem van Rá. Az egész úgy kezdődött, hogy eléggé könnyen manipulálható lelkiismeret-furdalás nagyfogyasztó lévén, nyakig belefeledkeztem a munkába, és hiába tudom én, hogy olyan ez, mint egy rossz narkó, ha az ember úgy érzi, nem tett meg mindent, könnyen zsarolni tudja a Gonosz, mindig találván alkalmas közvetítőt. Már tavaly szóltam akkori főnökömnek, hogy nagyon utálok hibázni, frusztrálnak egy idő óta rohamosan szaporodó tévedéseim, mígnem bedobták a Right first time (Elsőre jól!) projektet. Ennél akkorra már semmire nem voltam alkalmatlanabb. Talán értitek: hamis lelkiismerettől vezérelve, megérezvén/megélvén elkövetett hibáinkat, bevetve a dialektika nagyágyúját, a minőséget szánalmasan próbáljuk mennyiséggel pótolni. Ám itt pillanatok alatt kialakult a 22-es csapdája: minél többet dolgoztam, annál fáradtabb lettem, annál többet is hibáztam, ami újabb munkákat és frusztrációt generált, és így tovább az elhatározásig: ennek véget kell vetni, mégpedig minél hamarabb, annál jobb Ráadásul, mint lelkileg érzékeny munkaerő, bombabiztos patkány- ösztönnel érzem a válságmenedzsment előszelét, élénk színekben pompázó apokaliptikus kép lebeg szemem előtt a cégünkről, mely rövidesen maga alá temetheti egzisztenciák százait, ha nem tudunk pillanatok alatt csodát művelni. Arra márpedig jelen állapotunkban nemigen vagyunk képesek Szóval, besokalltam, egyénileg, családilag, mindenhogyan. Elmaradtak a családi programok, nem hívhattam magunkhoz senkit, sem hétköznap, sem vasárnap, folyamatosan hullafáradt és ingerült voltam, enyhén nagyothalló édesanyámmal a telefonban, gyerekeimmel pedig személyesen ordítoztam nap mint nap. Ekkor érkezett egy új kolléganő, aki csak néhány hónapig maradt. Mielőtt elment volna új munkahelyére, azzal köszöntem el tőle, emlékezzen meg rólam, ha valami normális munkahelyet talál. Meglepetésemre, kezdés után négy nappal felhívott, és új cége nevében igen kedvező ajánlatot tett. Jelenlegi fizetésem több mint duplájához autót, ahhoz jelentős benzinpénzt, valamint szakmailag egy stratégiai fontosságú előrelépés lehetőségét helyezte kilátásba Karácsony

7 Nálunk nem divat egy napra sem szabadságra menni épp ez az én nagy szívfájdalmam, de mihamarabb meg kellett néznem, miről van szó, mert az idő sürgetett. Így gyorsan megkérdeztem a következő úrvacsora alkalmából az Urat. A kapott Ige arról szólt, hogy a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. (Példabeszédek 4,6) Konkrétan szólt, mert ismert, tudta, hogy én csak ebből értek. Sorban mutatta meg azokat, akikkel érdemes volt beszélgetnem, s bár hajlottam arra, hogy maradjak, passzivitásomat közben mégis gyávaságnak, szakmai igénytelenségnek és anyagi veszteségnek éltem meg. Az Úr kézbe vette ügyemet. Fokozatosan rájöttem, mi a probléma lényege: ha nincs igényem arra, hogy a szolgalelkűséget belső igénytől vezérelve az Úr erejéből egyszer s mindenkorra letegyem, életem illetve aktív életkorom végéig vonszolhatom rabláncaimat, mégis örökre áldozat, mondhatni balek maradok. A megoldás az, ha ragaszkodok bizonyos keretekhez, határokhoz, akkor nyugodtan megvárhatom az Úr oltalmában, míg elvonulnak fejem felett a viharfelhők. Végül megérlelődött bennem, maradok a jelenlegi munkahelyemen, de elhatároztam, rendbe hozom a munkamániás és határok nélküli dolgaimat. Csak nehezen tudtam rászánni magam, hogy annak, aki jóindulatból segíteni akart rajtam, ezt megmondjam. Aztán ő hívott fel. Mint később kiderült, csak azért hívott, hogy megmondja, továbblép új helyre, és ezt mindenképpen tudatni akarta velem is, bárhogy döntöttem. Abban a pillanatban megértettem, amit az Úr bennem munkált és a tanácsosok által mondani is próbált, és amint döntöttem, azonnal viszszaigazolt. Ez a hit harcának törvényszerűsége. És bár tudom, hogy annyira szeret, hogy ha az utolsó pillanatban is, de biztosan megakadályozta volna a rossz döntést, szeretete még nagyobb volt: megengedte, hogy helyesen döntsek. Ő a mi bölcsességünk Hálámat nem tudom eléggé kifejezni. Megóvott nagyon sok fizikai nehézségtől és szakmai buktatótól, amire valószínűleg nem lettem volna felkészülve. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. (Jeremiás sir. 3,26) Ismét megélhettem, hogy az Úr áldása gazdagít meg. (Egyébként döntésem után negyedóra múlva kaptuk az értesítést, mely szerint a korábbi hírekkel ellentétben, egyelőre nem vonják meg tőlünk a mostani juttatásokat.) Várván vártam az Urat, nem tehettem mást, de én, aki a végtelenségig türelmetlen vagyok, és az Úrtól is mindig mindent azonnal akarok, megtanulhattam az adventben várni. Hálás vagyok a várakozás tanulságáért, a biztos szeretetért, magáért az Úrért Készülődés az ünnepre. Szőcs Dávid Ajándék Ha gyerek volnék, és megkérdeznének, hogy mi a legfontosabb a karácsonyban, minden bizonnyal rávágnám, hogy az ajándék. Ráadásul legyen minél különlegesebb és feltűnőbb. De nem szükséges viszszamenni a gyerekkorig, elég, ha meglátok egy reklámot, vagy bemegyek egy hatalmas áruházba, ahol már októberben karácsonyi hangulat van. Ajándék, ajándék és ajándék. De várjunk csak, és mi lesz az ajándékozóval? Mit ér a kézzel fogható ajándék ajándékozó nélkül? Mit ér a könyv, a ruha, a játék, a finom étel, ha nem tudom megköszönni annak, aki gondolt rám? Azt hiszem, egy életre bevésődött az emlékezetembe, amikor a nyolcadik kerület szegényeinek tartottunk karácsonyi ünnepséget, s a közös éneklés, a meghitt beszélgetés és imádkozás, valamint az ételosztás után többen könnybe lábadt szemmel mondták el, hogy számukra ez jelentette a karácsonyt. Igen, mert jelen volt Isten. Isten karácsonykor a leghatalmasabb ajándékot készítette el mindannyiunk számára. Egyszülött fiát, Jézus Krisztust küldte el e világba, hogy éljek Ő általa, hogy megmeneküljek a kárhozattól. Nagyon örülök, hogy elfogadtam és továbbadhatom ezt az ajándékot, sőt, kapcsolatom lehet az Ajándékozóval. Miközben azon töröm a fejem, hogy mivel lepjem meg szeretteimet, nem feledkezem meg a legnagyobb Ajándékozóról, Istenről, és a legnagyobb ajándékról, Jézus Krisztusról. Mert a karácsony nem az üres pénzköltésről szól. 7

8 Demecs Zsolt Hanuka olaja I. e. 165-ben a zsidók visszafoglalták a szíriai görögöktől a jeruzsálemi Templomot. A harcok során az ellenség megsemmisítette az olajat, ami a Szentélyben lévő hétágú gyertyatartó, a menóra folyamatos világításához kellett. Egy napra elegendő, egy korsónyi érintetlen olajat mégis találtak. A szükséges további olaj előállítása nyolc napot igényelt, ezért emberi számítás szerint hét napig megint nem világított volna a menóra. Nem számolgattak, és nem találgatták, mit hoz a holnap. Hitből meggyújtották az egy napra elegendő olajat, és a menóra nyolc napig égett, amíg az új olaj elkészült. Hanuka ünnepe erre emlékeztet, amely minden év kiszlév hó 25-én kezdődik a zsidó naptár szerint, és nyolc napig tart. A legfontosabb vallási szertartás, hogy minden este meggyújtják a nyolcágú hanukai menóra következő lángját egy kilencedik szolgalánggal. A többihez hasonlóan ez is bensőséges családi ünnep, de van egy különleges jellege. Kötelező a csoda nyilvánosság elé tárása, ezért a hanukai menórát ki kell tenni az ablakba ben a Gergely-naptár szerint hanuka december 8-16 tart, idén nem esik egybe a karácsonnyal, de Jézus személye összeköti a két ünnepet. A karácsony a legnagyobb keresztény ünnep. A János apostolnak Jézus menybemenetele után adatott kijelentésben, a Jelenések könyvének 12. részében, az 5. verstől olvashatunk egy megszülető fiúgyermekről, aki ura minden nemzetnek, és akinek eredendő lakhelye Isten királyi székénél van. Jézus, akinek a születéséről, és egy, a világegyetemet alapjaiban megrázó küzdelemről olvashatunk ebben a részben. A vesztes Sátán, a sárkány a gyűlöletes támadás hevében az ég csillagainak, vagyis a világegyetemnek egyharmadát kizökkenti, miközben mi a jászol idilljére gondolunk. Már a Fiú megszületése is a Sátán fölötti győzelem, ezt jelenti nekünk a karácsony! A hanuka alapjául szolgáló események i.e. 165-ben történek, abban a 400 évben, amikor Izraelnek már nem volt profetikus kijelentése Istentől, lezárult a zsidó Biblia, a Tanah, amit mi Ószövetségként ismerünk. Jézus születése, az Újszövetség kezdete pedig még 165 évet váratott magára. Ebben a látszatra eseménytelen időszakban mentette meg az Örökkévaló a zsidókat csodálatos módon a biztosnak tűnő halálból. (Utalás a makkabeusok esélytelen harcára a hellének ellen. A szerk.) Jézus is elment a jeruzsálemi Szentélybe a templomszentelés, a hanuka ünnepére, és ezt a Szentírás fel is jegyezte (János 10,22). Az Őt kérdező zsidóknak ekkor válaszolta: Én és az Atya egy vagyunk. (János 10,30) Csodálatos ez a pillanat, az emberré lett Isten, Jézus bizonyságot tesz Önmagáról, kijelenti, hogy Ő és a Létező Isten, a Vagyok egyek. Majd később a Szentlelket ígérte Jézus, Akit gyakran az olajjal szimbolizál a Szentírás. A zsidók azt mondják: mindenünk, az értelmi képességeink, az erőnlétünk, az anyagi helyzetünk Isten akarata alá van rendelve. Egyedül abban van szabad akaratunk, hogy istenfélő életet élünk-e, hogy Jézust követjük-e? De legyen reménységünk, és örvendezzünk, mert ha van Megváltónk, hitünk és világítani akarunk igaz szeretettel, akkor az Örökkévaló kipótolja hiányosságainkat soha el nem fogyó olajjal, a Szentlélek olajával. Emlékeztessen hanuka erre a kipótolásra minket! Karácsony

9 Szilléry Tímea Isten rólam el nem feledkezik Advent a várakozás időszaka, az előretekintésé, a fény, a világosság felé; Jézus születése, a Messiás eljövetelének újraélése életemben. Ugyanakkor furcsa módon a számvetés ideje is, mit tapasztaltam meg a megígértekből, s mi az, amivel a jövőben élnem kell, mert elkészíttetett a számomra. Isten hűsége, jelenléte, gondviselése életemben nagy hálával tölt el, erről szeretnék beszámolni. Hívő életem során, az elmúlt 30 évben többször kerültem nehéz helyzetbe. Többször a körülmények voltak súlyosak számomra, máskor csak az én tűrőképességem volt nagyon gyenge színvonalon. Akár így, akár úgy, csak az istenfélelem akadályozott meg abban, hogy magam is így ne kiáltsak: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! (Ézsaiás 49,14 vers) Egyben biztos voltam, hogy bármi is történik velem, bennem, mást nem tehetek, mint az Úrba kapaszkodok, Őrá bízom magam, Tőle el nem fordulhatok. Ha tudatosan nem is fordultam el, sokszor rejtőztem el a színe elől. Nem törekedtem meghallani, megérteni, elgyengültem a hitben, s más támaszokat kerestem. Megtartatásom nem az én ragaszkodásom érdeme, hanem Isten kegyelme, amelynek ígérete életemben ez az ige: Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. (Ézsaiás 49,15 vers) Mint anya tudom, mi mindenre lehetünk képesek erőnkön felül is, ha gyerekeink jólétéről van szó (testi és lelki értelemben). Másrészt, megtapasztaltam korlátaimat is, nem tudok tenni, képtelen vagyok akár átlátni is a helyzetet. Harmadrészt, szembesültem saját önzésemmel, amikor elfelejtkeztem az enyéimről, és a saját szükségleteimet, kényelmemet, érzékenységemet hagytam előtérbe kerülni. Isten egészen másként tart számon: én markaimba metszettelek fel téged (16. vers). Isten számon tart a belső tulajdonságaim tekintetében. Azzal, hogy újjászülettem, képessé válhatok olyan változásokra, amelyek hajlambeli, diszpozicionális megkötöttségek voltak az életembe. Látja az öröklött tulajdonságaimat, s ugyan génjeim nem változnak, mégis egészen más utat mutat a számomra, mint amit elődeim jártak be. Szabad lettem a megtérés által, nem a hajlamaimtól, hanem azok kényszerítő erejétől. Másként elégíthetem ki ezeket, másként élhetek. Szabaddá tett az engem ért megrázkódtatásoktól is, megszűnt a kiszolgáltatottságom a környezetemtől, s képessé váltam megbocsátani. Nem törölte el a múltamat, de azok tapasztalatai, érzelmei, félelmei már nem uralkodhatnak rajtam. Isten megemlékezik rólam a körülményekben. Sokszor éreztem magam erőmön felül terhelni, aztán megtapasztaltam Isten hűségét, ahogy elkészítette a kimenekedést számomra. A legnehezebb az volt, ha nem láttam a problémáimból a helyes kiutat, ha azt éreztem, nincs megoldás, amelyben tisztának, jónak érezhetem magam. Addigi tapasztalataimból nem tudtam meríteni, el kellett engednem mindent. Ekkor értettem meg, mit jelent, amit hetente elmondok: Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt (Jelenések 4,11) Néki kell adnom, csak az Úr méltó erre. Nyomorúságos érzés szembesülni saját kicsinységünkkel, meg kell tanulnunk, ha változást akarunk az életünkben, ha Isten és emberek felé alázattal akarunk járni. Isten nem feledkezik meg rólam az elhívásom tekintetében. ( A zsidó tanítás szerint a «kiválasztottság» nem többlet-erényeket, magasabb képességeket vagy értékbeli fölényt jelent, hanem kizárólag egy küldetés magasabb felelősséggel járó kötelességét. Oberlander Baruch, zsido.com) Csak ennek vonatkozásában ítélhetem meg szándékaimat, érzelmeimet, gondolataimat, beszédeimet és tetteimet. Kötelességemnek tartom-e szentté lételemet, szolgálatomat a hívők és a kívülvalók irányában, vállalom-e a nagyobb felelősséget ezek iránt. Jézus az ő követésére hívott el, csak az ő kegyelme szerint, hit által teljesíthetem be. 9

10 Varga János Büszkeség és hit Megtérésem Éppen indulni akartam, amikor valaki megérintett, majd megszólított. Föleszméltem és szembe találtam magam egy apró kérdéssel: Hogyan tért meg János? Kedves hang volt, ami a szívemet megérintette, mielőtt még kirohantam volna a világból Református családba születtem elsőként (az ötből). Átélhettem az elsők minden áldását és átkát egyaránt. Voltam kedvenc és volt felelősségem, illetve lettem kegyvesztett és kerültem minden felelősséget. Apám sok-sok játék megtanításával és az esti elalvás előtti mesékkel próbálta színesíteni a család életét. Anyám igyekezett szeretni és vigyázni minket. Testvéreimmel felemás kapcsolat alakult ki, és én ezt még tetéztem az egyéni útkereséseimmel, igazából már ekkor kilógtam a sorból (itt is). Az isteni oltalom hiányzott a család hátteréből, ami összefoghatta volna ezt a kis egységet. Az idő előre haladtával a belső ellentétek, a családfő tekintély-elvűsége, a szegénység és a szekér nem egy irányba való húzása, mind-mind csak egy látszatcsaládot alakított ki. Apám látván saját kudarcát és tehetetlenségét, a család nem igazi összetartozását a számára addig sem ismeretlen, alkohol fogságába esett. Ezt később én is nagy szorgalommal gyakoroltam és e rabság szüleménye, hogy két saját alapítású családomat elveszítettem. És akár így, akár úgy, végképp magamra maradtam és bóklásztam az élet különböző területein, időleges barátokkal, de helyzetemet nem sikerült állandósítani sehol sem. Az ital igaz, hogy szűk, de biztos menedéket adott (főleg az emberektől). Azért az ima mindig bennem honol, még akkor is, amikor ezt külső szemlélő aligha veszi észre. Nevessetek ki, de én állandóan imádkozom. A lényeget tekintve eljutottam egy igazán lelkiismeretes szociális munkáshoz, aki kívülről látva elveszettségemet és helyzetem reménytelenségét, eljuttatott az Emberbarát Alapítványhoz október 20-án. Mint általában, akik bensőséges viszonyba vannak az alkohollal, én is eltökélt ember vagyok abban is, hogy megfordítom életemet, bármekkora is a veszteség mögöttem. Ehhez pedig a hit: elengedhetetlen. Kicsit visszanyúlva gyermekkoromhoz, érdemes megemlítenem, hogy pajtásaimmal, kortársaimmal sem igazán sikerült megértetni magamat és sok megalázó helyzetből időnként besurrantam egy-egy üres templomba, hogy hallgassam az éppen gyakorló orgonistát, néhány imát elmondhassak és lelkem szomját csillapítsam. Tehát itt bent az Alapítványnál fölkaroltak és odaadó, önzetlen módon elkezdték segíteni talpra állásomat. A csoportfoglalkozások és a gondozók egyéni segítsége mellett a heti két istentisztelet, és az én szándékom szinte megnyitotta előttem azt a kaput, amin én már régóta dörömböltem, pedig mindössze le kellett volna nyomni a kilincset és belépni. Mert sosem volt zárva. Az istentiszteleteken elhangzó prédikációk és bizonyságtételek vonzottak, és készítették elő a szívemet A hívő gondozók és gyülekezeti emberek (Margit, Krisztina, majd Timea, András és Dávid) segítettek épülésemben, és mind-mind több erővel és imádsággal juttattak el ahhoz, hogy a hitemben növekedjek. Egészen karácsonyáig, amikor is odamentem lelkipásztorunkhoz Bereczki Sándorhoz, de ez a lépésem hosszú megtorpanáshoz vezetett, mert nem érett meg bennem a végső döntés. Elfogott a bizonytalanság, kifutott a talaj alólam, pedig Sándor bácsi készségesen felajánlotta a beszélgetés lehetőségét a nagy sürgés-forgás ellenére és én kértem, hogy majd később Karácsony

11 Ami további kilenc hónap őrlődést és vívódást jelentett számomra. A vargabetűt mindig leírtam és megtettem életemben, még akkor is, amikor lett volna valamire sokkal egyszerűbb mód, hogy megcselekedjem dolgaimat Közben a segítők köre tovább bővült Tiborral, aki egy újabb oldalról világította meg számomra a megtérés lényegét. És itt még külön köszönetet mondanék féltestvéremnek (Pálnak), aki tényleg a legvégsőkig kitart mellettem. Igaz szórványosan és rapszodikusan, de összeadódtak lelkem darabkái Utolsó lendületként még Timea hosszas főként megerősítő támogatása közös beszélgetéseink alkalmával, amik mindig tartalmaztak egy-egy buzdító szót, és ezek fontos lépéseknek bizonyultak az Úr felé: szeptember 22. szombati alkalom után ismét ott álltam Bereczki Sándorral szemben. Biztos, hogy meg akar térni? kérdezte Elhatározása végleges? És én, aki mindig az égben járok, sose járok a földön, biztosabb nem is lehettem volna abban, hogy a válasz: Igen. Imádkoztunk, és én megtértem, és egy felemelően tiszta pillanatot élhettem meg, ami teljesen magával ragadott. Mert bármit gondolok, mondok, vagy cselekszem, csakis a hit által van üdvösségem, kegyelemből. Mert én ezt az igét kaptam akkor, hogy: Hiszen kegyelemből van üdvösségtek, hit által és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef.2.8.) Testvéreim! Itt vagyok, és kérlek titeket, hogy segítsetek létezni ebben a világban emberként. A mindig bennem lévő imával zárnám: Uram! Távollévő enyéimet oltalmazd! Ámen. Oláh Bódi Éva Boldog karácsonyt, boldog mindennapokat kívánok! Minden évben nagy örömmel várom a karácsonyt, boldoggá tesz a várakozás, az ünnepre való készülődés. Aztán egy kicsit szomorú vagyok, mert olyan gyorsan elszaladnak ezek a csodás napok. Igaz, még ott a szilveszter, még lehet egy kicsit ünnepelni, de aztán jönnek a szürke hétköznapok, a gondok, a bajok, a hoszszú és hideg január. Bánatosan nézem a sok kidobott száradó karácsonyfát és az unalmas függönyöket a házak ablakán, visszakerülnek dobozukba a színes villogó égők, a kirakatokból is eltűnnek az ünnepi díszek, és úgy olvad le az emberek arcáról a barátságos mosoly, mint a ragyogó fehér hó a fa ágairól. Minden csupa sár és szomorúság. Pedig egy két napja legálisan még a vadidegenekre is rá lehetett mosolyogni, sőt köszönni is: Boldog karácsonyt! Már csak szép emlék marad a puha, csendes, sötét éjszaka, amikor kint csikorgó hideg, és bent a jó melegben, fényben, békesség, meghittség, öröm szeretteimmel! Vagy csak gyermekkoromból maradt meg bennem ez az éhség a szeretet után, mert még karácsonykor is csak a veszekedés, a félelem vett körül? Valóban csak szezonális lenne a boldogság? És ha elmúlik a karácsony, akkor úgy hervad le az én arcomról is a mosoly, mint ahogy a karácsonyi gyertya csonkig ég? De hiszen a karácsony a legnagyobb öröm ünnepe: nemcsak a várakozás, de a találkozás lehetősége is Megváltómmal: Mennyi Atyám minden nap hazavár, nemcsak az ünnepekre! Csak oda kell mennem a jászolhoz, találkoznom kell a Királyok Királyával. Jézusban, a Szabadítóban újra és újra megtalálom azt a meghittséget, békességet és örömöt, amely után vágyakozom, amely karácsony után is megmarad. Ha valóban megszülethetett a szívemben, mindennap velem van a Csodálatos, a Tanácsos, a Békesség Fejedelme, az Örökkévalóság Atyja! Ha Ő az életem Ura, akkor lehet kint a világ sötét, zord és hideg, bent a szívemben mégis béke, a szeretet melege és világossága van. Akkor karácsony után is rá tudok mosolyogni a legmérgesebb hivatalnokra, a bizalmatlan és közömbös eladóra, a buszon lábamra taposó tolakodónak pedig nem mondom meg a magamét. De örömmel mondom el a jó hírt mindenkinek, mint a pásztorok: Immánuel, velünk az Isten! 11

12 Csontos Zsolt Levél a családomnak Kedves Édesanyám, Csaba, Imre! Ezen levelemmel tájékoztatlak benneteket, hogy élek és nem vagyok börtönben. Budapesten vagyok egy rehabon, szeptember 27-én végső kilátástalanságomban és halálfélelmemben, teljesen leépülve, immár mint intravénás szerhasználó jöttem az intézetbe. Nagyon idegen volt itt számomra minden, de lassan beilleszkedtem. A rehabon belül működik egy pékség, itt lehetőségem van a pék szakma megszerzésére, hivatalos OKJ-s vizsga keretében, teljesen ingyen. Ez, valamint a tiszta, szermentes, erkölcsös életre való vágy, és az, hogy ne hozzak rátok több szégyent, motivál az itt maradásban. Tudom, rengeteg sok rossz dolgot és bűnt követtem el, mind felétek, mind mások felé, ez nagyon bánt engem, sajnálom, és bocsánatotokat kérem. Hétvégi látogatások nagyon rosszak számomra, amikor látom a többiekhez jövő családtagokat és csomagokat. Tudom, nekem is van egy családom, amit nem becsültem, és magamnak köszönhetem azt, amiben most vagyok. Van egy templom is a rehabon belül, december 1-jével sikeresen megtértem, leraktam bűneimet Isten előtt. Ez egy másfél éves terápia. Minden erőmmel azon vagyok, hogy végigcsináljam. 24 éves leszek, mire vége lesz itt, és egy Átmeneti Otthon is rendelkezésre áll, hogy újra kezdjem kinti életemet. Félek Budapesttől, de tudom, hogy haza nem mehetek, nem is mennék, hisz ott már nincs renomém. Csináltatom a fogaimat, néhányat kihúztak. Átérzem Csaba fogászati kezeléseinek fájdalmas voltát. Bizodalmam az Úrban van, aki átformált belülről engem. Utóirat: Szeretlek benneteket, ha ezt nem is tudtam kimutatni, most érzem igazán Zsolt Gottl Egonné Komment Bocsánatot kérni nehéz. Főleg, mert el kell engedni azt, amit szeretnénk őrizgetni, nevezetesen a sérelmeinket. Ezek nélkül úgy érezzük, hogy nincs igazság a földön. De hát nincs is. Jézus így tanított: Én vagyok az út, az igazság és az élet! (János 14,6) Csak ezt belátni egyedül a megtért ember képes, ő ugyanis szíve mélyéből megérti miután Isten ránehezítette a bűneit, mit jelent a kegyelem, mit jelent a megbocsátás, mit jelent az, hogy valaki a vérét hullatta helyettem, értem és miattam. Jézus így imádkozott az őt keresztre feszítőkért: Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek! (Lukács 23,34) A szeretet törvényét csak az érti meg, aki maga is átélte, hogy kegyelemre szoruló bűnös. Akinek tehát megbocsátottak, képes bocsánatot kérni az elkövetett gonoszságaiért átadva az ítéletet Istennek, aki az egyedüli bíró, és képes megbocsátani azoknak is, akik neki okoztak sebeket. Mindenesetre a meg nem bocsátás lassan, de biztosan megbetegíti és megöli a lelket. A szándék, hogy valaki szeretné elrendezni viselt dolgait azokkal, akiknek fájdalmat okozott, Istennél nagyon becses. A többi mármint, hogy elnyeri-e a család bocsánatát már nem az ő dolga. Zsolt remélte, mikor a levelet megírta, hogy megbocsátanak neki, és újra lesz családja. Nem sokáig váratott magára a válasz. Zsolt édesanyja nyomban telefonált, miután megkapta a levelet. Mindketten sírtak. Zsolt elmondta, milyen nagyon jó volt hallani édesanyja hangját, aki azt hitte, már nem is él a fia. Karácsonykor a legnagyobb ajándék, hogy Jézus által képesek vagyunk bocsánatot kérni és a megbocsátani Karácsony

13 Rokay Károly Karácsony újratöltve Sokak részére az ünnepi csúcs, az ünneplés netovábbja, a ragaszkodás és odaadás, a szeretet non plusz ultrája a karácsony. És ez egyben az érzelmek és társkapcsolatok kiélezett időszaka. Amikor szinte minden próba és megpróbáltatás alá esik. Kultúrkörünkben ez az ajándékozás fő ideje, a fogyasztói társadalom mértékrendszerének elburjánzása folytán hajlamosak vagyunk csak ezen a tevékenységen átértékelni szinte mindent. Ezt a csodálatos ünnepet is kikezdte a környezet diktálta kegyetlen csökevényesedés; a fogyasztói társadalom fonákságai csorbát ejtenek rajta. Például: nem az a fontos, hogy egyáltalán ajándékozni tudunk, vagy kapunk-e ajándékot, hanem hogy az illető ajándéknak mekkora a piaci értéke. Ügyet sem vetünk rá, hogy az esemény különlegessége, a gesztus jelentősége kerüljön az őt megillető helyre érzelemvilágunkban. Nem az a fontos, hogy kapunk vagy adunk médialejátszót, okos telefont, hanem hogy hány gigás az a bizonyos lejátszó illetve telefon, meg, hogy tudja-e ezt vagy azt? Szinte már észre sem vesszük magának az ajándékozásnak a varázsát és páratlan örömét, ha nem súlyos ezrekkel és gigabájtokkal fejezhető ki az ajándék, a gesztus értéke. Ügyet sem vetünk rá, hogy mellettünk, közöttünk élnek olyanok, akik nem gigákban és ezrekben mérik az örömöt, hanem a közös ünneplés misztériuma és egy szerető lény létezésének tudata is kellemes érzéssel tölti el őket. Nem giga-akármik, hanem egy őszinte ölelés, egy közös délután, egy meleg leves, néhány szem mandarin, pár falat csokoládé is felérhet vagy túlszárnyalhat egy műszaki csodát. Persze, nem mindegy, ki és milyen szívvel adja, illetve kapja. Töltsük tehát újra értékrendszerünket: legyünk egyszerűbbek, belátóbbak nyíltabbak és kevésbé anyagiasak, becsüljük többre az ajándékozót. Én hitelesen, őszintén inkább tudnék írni arról, hogy mi nem a karácsony, milyennek nem kellene lennie, és milyen lehetne a karácsony meg a bűvkörébe tartozó varázslatos napok minden pillanata, ha kicsit másként közelítenénk meg. Sok évvel ezelőtt, a mainál sokkal konszolidáltabb körülmények között éltem és tevékenykedtem. Karácsonykor több éven, át az volt a dolgom, hogy rádiós szerkesztőként és műsorvezetőként a kivételes napokon azt próbáljam nyújtani az embereknek, ami leginkább hiányzik nekik. Erősen korlátolt lehetőségeimhez mérten javítani igyekeztem helyzetükön. Életem lapjai és munkám együtt hozták a kézenfekvő megoldást: egyszerűen próbáljak meg az emberek társa lenni a rádió hullámain keresztül. Valaki, aki szól hozzájuk, megszólítja, és ha kell, meg is hallgatja őket, és az időszaknak megfelelő zenével is szolgál. Talán az a valami próbáltam lenni, ami a magam életéből is leginkább hiányzott akkoriban: társ. Egyszerű, banális kifejezés, ám életünk és létezésünk egészen elképesztő mélységeibe hatol az esetleges társhiány, és a kifejezés szinte drámaivá lesz különösen ilyenkor, közeledve karácsonyhoz. Gondoljunk csak bele, mennyiféle társunk lehet vagy hiányozhat az életben: szülő, testvér, barát, üzlet, munka, élettárs. Mindegyik léte vagy nem-léte új, vagy újszerű értékrend alá esik karácsony táján. Akkoriban gyakorlatilag anyagi ráfordítás nélkül, társként sikerült több jó pillanatot szerezni mindazoknak, akik igényt formáltak rá, és megelégedtek azzal, hogy a rádiózás volt karácsonyu(n)k eseménye. Akkor még nem tudtam, hogy ez volt az újratöltés első fejezete. Csak valami emberit akartam tenni Leleménnyel, szeretettel anyagi áldozat nélkül is örömet okozhattunk mi, riporterek a rászorulóknak és magunknak. Mostanában olvastam az igét: aki mást felüdít, 13

14 maga is üdül. (Példabeszédek 11,25) Persze, sokan vannak, akiknek tele a puttonya tanácsokkal, elvekkel meg az okoskodók szavaival, de biztos vannak olyanok is, akik még érzik a karácsony fahéjillatát, melegségét és meghittségét, meg minden egyéb varázsát és csak egy kicsinyke újraértékelés, újratöltés kell ahhoz, hogy elemi erővel legyen ismét igazi karácsonnyá ez az ünnep. Divatos kifejezéssel élve: az újratöltés (reload, ami az informatikából ered) alkalmazásával a rendszer vagy az adathalmaz újraéled, netán új életre kel, hasznosabb, használhatóbb lesz a korábbinál Érdemes elgondolkodni ezen: jobb adni mint venni. Mikor kiderült, hogy itt közölhetem gondolataimat, csakhamar képbe került a Biblia: végre velem is megtörtént, hogy hozzám szólt az írás: Minden keresgélés és külön igyekezet nélkül ott olvastam bele ahol a témához tökéletesen illő szavakat találtam: És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vet vala abba. És egy szegény özvegy asszony is odajövén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vete bele. Akkor előszólítván tanítványait, monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegy asszony többet vetett, hogynem mind a többi, a kik a perselybe vetettek vala. Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetének; ez pedig az ő szegénységéből, a mije csak volt, mind beveté, az ő egész vagyonát. (Márk 12,41-44) Sok éve, nem ügyelve rá, hogy anyám rendkívüli megpróbáltatások árán nevelte egyedül két gyermekét, ilyenkor mindenféle ajándékokban Dec :03 Dec :03 Karácsonykor Karácsonykor is minden ugyanaz, A tisztaszívű jó, a rókalelkű ravasz. Aki megváltoztatja sötétség uralmát Az Isten, küldött fényt, az Ő Fiát. Szállj magadba, s kérj megbánást Tőle, Hogy bocsánatot nyerj, és megmosson a vére. Jézus kereszthalált halt s a bűnből megváltott, Mert úgy szerette ezt a világot Dec :45 és 21:00 Dec :03 Dec :03 (Ismeretlen szerző) műsora Iránytű 1. rész: A hit Iránytű 2. rész: A szeretet reménykedve, vártam öcsémmel együtt a karácsonyt. És a nagy napon rendszeresen a hideg verandán át a karácsonyfa alá csempészett hűvös narancsokat, mandarinokat és fahéjas kalácsot is leltem az aprócska ajándékok között. Több évvel később jöttem rá, hogy azok a gyümölcsök nem hűvösek voltak, hanem magukban hordták az anyai szeretet minden forróságát, és szerénységük ellenére az ajándékozás minden öröme bennük volt, és részesei voltak a karácsony varázsának tőlük volt jellegzetes illata az ünnepnek, és bármi is történt ezután, én mindig éreztem a narancs és fahéj illatát és hallottam a csillagszóró sercegését Így van ez most is, bár egyre jobban kell fülelnem Advent negyedik vasárnapja: Öröm Iránytű 3. rész: Az imádság Iránytű 4. rész: A Biblia Jan :43 Szenvedélybetegségek napjainkban. Téma a dohány- zás. Az adás folyamán várjuk hívásaikat, hozzászólásaikat a 06/80/ es telefonszámon Karácsony

15 Bereczki Sándor Ötven nap Jób könyve mellett Gyülekezete, 2010 Illusztráció: Kovács Csaba 56 oldal, kézi bőrkötés Ára: 1650 Ft Karácsonyi könyvajánló Kiadványainkat megtalálhatják templomunk könyvtárában, illetve megrendelhetik elérhetőségeinken. Bereczki Sándor Hogyan kerülhetünk Istennel kapcsolatba? Gyülekezete, oldal, papírkötés Ára: 850 Ft Jób megpróbáltatásai, panaszai és hűsége a szerző kommentárjaival, megragadja, és valódi lelki mélységekig viszi az olyan olvasót, aki kutatja az Istenbe vetett bizalom titkát. Bereczki Sándor Dávid szíve Igehirdetéseksorozat Füzetek, sorozat Gyülekezete Ára: 300 Ft Erő és erőtlenség, bátorság és félelem, győzelem, hősiesség és rejtőzködő bújdosás, szinte minden, ami megalázó és felemelő, ami emberi, ott volt Dávid életében, szívében. Bereczki Sándor Milyen ember vagy? Igehirdetéseksorozat Füzetek, sorozat Gyülekezete Ára: 300 Ft Bereczki Sándor Kilencven nap a Bibliám mellett Gyülekezete, oldal, papírkötés Ára: 950 Ft Bereczki Sándor lelkipásztor tisztán hallja Isten igéjét, hogy mit mond a Lélek a gyülekezetnek. Mi is megtisztult szívvel fogadhatjuk a sallangmentes, lényegre törő fentről való, prófétikus üzeneteket, ha vele együtt azért olvassuk naponta a Bibliát, hogy cselekedjük Isten akaratát. Bereczki Sándor Mit gondol Isten az imádságaidról? Tanítások-sorozat Füzetek, sorozat Gyülekezete Ára: 300 Ft Istennel találkozni olyan, mint feljutni egy hegycsúcsra. Hogy elnémuljon a kétség, a tagadás, a félelem hangja a szívünkben, kövessük Bereczki Sándor lelkipásztor útmutatásait, és eljutunk a Bibliában magát sokféleképpen kijelentő egy igaz Isten trónjáig. A szerző már gyakorlott idegenvezető, aki sokakat kísért el Isten országának kapujáig és tovább! Ismeri Azt, akit bemutat, biztonsággal kalauzol végig a hit útján, amit maga is megjárt, hitelesen beszél az akadályokról, a találkozásról a kereszthalált halt és feltámadt Jézus Krisztussal, amit ő is átélt. Érdemes vele tartani! A kötetnek hamarosan megjelenik a folytatása Hogyan maradhatunk kapcsolatban Istennel? címmel. Bereczki Sándor Napi üzenetek Füzetek, sorozat Gyülekezete Ára: 400 Ft A Biblia nyíltan beszél erről. Ahogy a szerző, úgy mi is, szinte bármelyik szívbeli gondolattal azonosulni tudunk: szent, szentségtelen, jellemes, jellemtelen, megalkuvó vagy a keresztet vállaló és hordozó ember? A gyermek mindig tud kérni az Atyjától. Istent, ha hozzá fordulsz, és őszintén elmondod, mi nyomja a szíved, megismerheted: Ő mindig jót gondol, és mindig szeret, de az imádságra nem neki van szüksége, hanem neked. Aki Isten harcosa akar lenni, edzen és táplálkozzon egészségesen! A hitre jutott ember naponta vegyen üzeneteket Istentől. 15

16 Reményekben gazdag, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! karácsony Mindenkit szeretettel várunk ünnepi alkalmainkra! A belépés minden alkalomra és koncertre díjtalan. adventi koncert December 22. szombat, 18 óra A Kórusának és Zenekarának koncertje Urunk megszületésének ünnepe December 23. vasárnap, 18 óra, Bach: Karácsonyi oratórium 1-3. Kantáta. A Concerto Kamarazenekar egyházzenei hangverseny-sorozatának harmadik része. Vezényel Cser Miklós karmester. A koncert előadói: Gabrieli Kórus (karigazgató: Sólyom Richárd), Szappanos Edit szoprán, Megyesi-Schwarz Lúcia alt, Honinger László tenor, Cser Krisztián basszus karácsonyi istentisztelet December 25. kedd, 10 óra gyermekek karácsonya December 26. szerda, 16 óra szilveszteri istentisztelet December 31. hétfő, 18 óra Szerda Péntek Szombat 17: 00-tól 18: 00-tól 17: 00-tól 18: 00-tól 18: 00-tól Utcamisszió Bibliaóra Tizenévesek találkozója Ifjúsági összejövetel Zenés evangelizációs istentisztelet Gyülekezete 1105 Budapest, Cserkesz u Honlap: Vasárnap 10: 00-tól 10: 30-tól Úrvacsora a közösség tagjai számára Gyermek istentisztelet (Bibliaismeret gyermekeknek) mindenkitemploma.hu Vasárnap 11: 00-tól Istentisztelet Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1) Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben