Építési engedélyezési TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építési engedélyezési TERVE"

Átírás

1 Zártsorú beépítésű 25 db lakást + 1 db irodát + 12 db gépkocsi tárolót magába foglaló földszint + II emelet + tetőtér beépítéses többlakásos lakóépület Építési engedélyezési TERVE február Szeged, Kis-Tisza utca 5.sz hrsz. É P Í T É S Z T E R V D O K U M E N T Á C I Ó

2 TARTALOMJEGYZÉK A Szeged, Kis-Tisza utca 5 szám alatt lévő helyrajzi számú telken felépítendő 25 db lakást + 12 db gépkocsi tárolót + 1 db irodát magába foglaló földszint + II emelet + tetőtér beépítéses többlakásos lakóépület építési engedélyezési tervéhez. ÍROTT RÉSZ: Építész műszaki leírás melléklete: Címlap Tartalomjegyzék Tervezési program Építész műszaki leírás A tervezett épület rendeltetésének ismertetése Az építési helyszínre és a tervezett épületre vonatkozó előírások ismertetése Parkolóigény számítás Az épület rendeltetésszerű használatához szükséges kerékpárszám számítása A tervezéssel érintett épületek mutatószámai Helyiségkimutatás Szerkezetei ismertetés A betervezett anyagok elvárt teljesítménye, beépített építési termékek lényeges terméktulajdonságai Az érintett épület égéstermék-elvezetésének ismertetése Közművesítettség ismertetése AZ OTÉK 50 (3) -BAN MEGHATÁROZOTT ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Közműszolgáltató egyeztetések ismertetése Önálló melléklet: Aláírólap Építmény érték számítás Környezetvédelmi tervfejezet Üzemeléstechnológiai leírás Gépészeti műszaki leírás Elektromos műszaki leírás Tartószerkezeti műszaki leírás Tűzvédelmi tervfejezet Talajvizsgálati jelentés és tanácsadás Zöldterület számítás/kertterv

3 RAJZ JEGYZÉK: E-1 Helyszínrajz m=1:500 E-2 Földszinti alaprajz m=1:100 E-3 I. Emeleti alaprajz m=1:100 E-4 II. Emeleti alaprajz m=1:100 E-5 Tetőtéri alaprajz m=1:100 E-6 A-A metszet m=1:100 E-7 B-B metszet m=1:100 E-8 C-C metszet m=1:100 E-9 D-D metszet m=1:100 E-10 E-E metszet m=1:100 E-11 F-F metszet m=1:100 E-12 G-G metszet m=1:100 E-13 Rétegrend ******* E-14 Rétegrend ******* E-15 Déli Kis-Tisza utcai homlokzat m=1:100 E-16 Nyugati zöldterület felöli - homlokzat m=1:100 E-17 Északi zöldterület felöli - homlokzat m=1:100 E-18 Keleti Oldalhatár felőli homlokzat m=1:100 E-19 Homlokzatmagasság számítás idomterve m=1:200 E-20 Utcaképek m=1:200 E-21 Utcaképek m=1:200 E-22 Látványterv fotók ******* E-23 Helyszíni fotók *******

4 TERVEZÉSI PROGRAM A Szeged, Kis-Tisza utca 5 szám alatt lévő helyrajzi számú telken felépítendő 25 db lakást + 12 db gépkocsi tárolót + 1 db irodát magába foglaló földszint + II emelet + tetőtér beépítéses többlakásos lakóépület építési engedélyezési tervéhez. (a 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklet I. fejezete szerint) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról szóló 312/2012 Korm. rendelet 8. melléklete 5.2. pontja okán, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 50 1) bekezdésében meghatározott tartalommal, a tárgyi ingatlanra vonatkozó tervezési munka kapcsán, az építtető igényeinek-, valamint a tervezett rendeltetésre vonatkozó országos és helyi előírások figyelembevételével tervezési programot dolgoztam ki. A végleges tervezési programot az építtetővel egyeztettem. Az építtető a tervezési programot jóváhagyta, amelyet az aláírási címlap aláírásával igazolt. Az építészeti-műszaki dokumentáció jelen tervezési program szerint került kidolgozásra. Megjegyzés: Jelen tervezési program - Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról szóló 312/2012 Korm. rendelet 8. melléklete alpontjában okán - tartalmazza az épületre vonatkozó, az OTÉK 50 3) pontjában előírt (rendeltetési cél szerinti) alapvető követelményeknek való megfelelőség ismertetését is. Alapvető követelmények meghatározása: A tárgyi építménynek az OTÉK 50 3) bekezdésében foglalt alapvető követelmények közül, - -rendeltetési célja alapján -a következőknek kell megfelelnie: a) állékonyság, és mechanikai szilárdság b) tűzbiztonság c) higiénia, egészség- és környezetvédelem d) biztonságos használat és akadálymentesség e) zaj és rezgés elleni védelem f) energiatakarékosság- és hővédelem g) élet- és vagyon védelem h) természeti erőforrások fenntartható használata Az OTÉK 50 3) bekezdésében foglalt alapvető követelmények kielégítésére a vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltakat alkalmaztam vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító megoldással teljesítettem. Előzmények: Megállapodás jött létre az építtető és a tervező között a tárgyi telken felépítendő többlakásos lakóépület építési engedélyezési tervének elkészítése tárgyában. A tervezés első ütemében helyszíni szemlét tartottam, szemrevételeztem a szóban forgó építési telket és a szomszédos ingatlanokon a kialakult beépítéseket. A tárgyi telken jelenleg nincs beépítés. A beruházónak konkrét elképzelése volt a tárgyi ingatlan beépítésével kapcsolatban, a cél az volt, hogy a telek maximális beépíthetőségét kihasználjam. A tervezési program ismertetése: A tárgyi telken egy földszint + II emeletes + tetőtér beépítéses többlakásos lakóépületet kell megtervezni. A többlakásos lakóépületet úgy kellett megtervezni, hogy a telek maximális beépíthetőségét kihasználjam.

5 Az épületben a földszinten egy kis alapterületű iroda (cca m2-es) + garázsokat és tárolókat kellett elhelyezni, az első emeleten 3 db m2, 3 db m2 4 db m2 közötti lakásokat, a második emeleten 3 db m2, 1 db m2, 3 db m2, 2 db m2 közötti lakásokat, a tetőtérben 3 db m2, 2 db m2, 1 db m2 közötti lakásokat kellett kialakítani. kifejezett építtetői igény volt, hogy minden lakáshoz tartozzon terasz vagy erkély funkcionális igények A földszinti iroda közvetlen utcai kapcsolattal rendelkezzen. A m2-es lakásoknál 1 db hálószoba + nappali, étkező, konyha + vizesblokk kialakítása, az m2-es lakásoknál 2 db hálószoba + nappali, étkező, konyha + vizesblokk + vécé helyiség kialakítása a feladat, a 62 m2-nél nagyobb lakásoknál 3 db hálószoba + nappali, étkező, konyha + 2 db vizesblokk + vécé helyiség kialakítása a feladat. Minden lakáshoz tartozzon lehetőleg nagy alapterületű terasz vagy erkély. A lakásokban az élelmiszer tárolására nem kell külön helyiséget, kamrát kialakítani csak a konyhában a konyhaszekrényben egy kamraszekrény kialakítása a cél. A földszinten az iroda és garázsok felett fennmaradó helyen közös tárolót, hulladéktartály tároló helyiség, elektromos helyiség kialakítása a cél. Az épület gyalogos és gépkocsi bejárata a Kis-Tisza utca felöl legyen. Az épületben személyfelvonót kell beépítése. Az épület alaprajzi struktúráját úgy kell kialakítani, hogy egy lépcsőházzal és egy személyfelvonóval kiszolgálható legyen. A kertben parkolók elhelyezése a feladat, a fennmaradó területen zöldterületet kell kialakítani. épületszerkezettel szemben támasztott igények. 30 vagy 38 cm vastag blokktéglából készüljenek a külső teherhordó főfalak monolit vasbeton merevítő pillérekkel. A lakások közötti és a lépcsőház és lakások közötti teherhordó falak 30 cm vastag hanggátló téglából készüljenek. A lakások közötti nem teherhordó falak gipszkarton lakáselválasztó falakból készüljenek. Tetőfedés anyaga cserép vagy fémlemez fedés legyen. Az épület válaszfalai a földszinten falazott szerkezetből, az emeleti szinteken gipszkarton szerkezetből készüljenek. A födémszerkezetek monolit vasbeton szerkezetből készüljenek, alul-felül sík kialakítással. A lépcsőszerkezet monolit vasbeton szerkezetből készüljön. egyéb igények Elvárás volt az épület energiatakarékos kialakítása, amit a hőszigetelésekkel és a nyílászárók kialakításával kell biztosítani. Magastetős tetőforma kialakítása. Egyszerű, impozáns homlokzati tömegformálás. A lakások és teraszok között nagyfelületű üvegfelületek alkalmazása. Az épület bejáratánál elegáns, nagyvonalú térképzés és anyaghasználat alkalmazása. A lépcsőház nagyságának elegáns és tágas kialakítása. A lakások fűtését központi gázkazánnal kell megoldani, amit a tetőtérben kialakított gépészeti térben kell elhelyezni. A lakások hűtése lakásonként kialakított split klímával kell biztosítani, a split klímák kültéri egységét a lakásokhoz tartozó teraszon és erkélyeken kell elhelyezni.

6 környezetrendezési igények: Az udvarban minél több zöldfelület kialakítása. Az alapvető előírások tekintetében az építtető nem fogalmazott meg azoktól szigorúbb követelményt. A tervezési program megvalósításával kapcsolatos tervezői álláspontom a következő: Az építtető igénye és elképzelése a tárgyi építési telken megvalósítható, az alábbi kiegészítésekkel és változásokkal: A tervezett funkciókhoz tartozó gépjármű igényt saját telken belül kell biztosítani, a tervezett épületben kialakított garázsokkal, valamint az udvari parkolókkal. A lakások kialakításánál figyelni kell arra, hogy a vécé helyiségeket a konyhától és az étkezőtől zsilipezni kell. A szomszéd épületek meglévő kéményeit szükség szerint magasítani kell. ( a kémények magasításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásokat a beruházó szerzi be) Az előírt zöldterületi fedettséget biztosítani kell, amihez kerttervet kell készíteni. A telek tájolása miatt a lakásokat úgy kell kialakítani, hogy minden lakás legalább egy lakószobája benapozott legyen. A lakások közötti és a lépcsőház és lakások közötti elválasztó falakat megépült állapotban be kell vizsgálni akusztikailag, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek e, amennyiben nem, úgy értesíteni kell a tervezőt és ki kell vizsgálni a hiba okát. A tetőre való kijutást a lépcsőházból biztosítani kell, kihajtható létrás padlásfeljáró csapóajtóval és felette a tetőfelületbe épített tetőkibúvó ajtóval. Az épület szerkezetéből adódóan az épületen belül keletkező párát el kell vezetni, ezért a belsőterű helyiségekben, illetve a vizes helyiségekben gépész tervező által méretezett központi ventillátort kell beépíteni, mozgás és/vagy páraérzékelős anemosztátokkal, valamint a külső nyílászárókba szellőző zsilipet kell beépíteni, amit szintén gépész tervezőnek kell méretezni. Az épületről statikai, gépész, elektromos és építész kiviteli tervet kell készíteni. A monolit vasbeton lépcsőszerkezetet az épület többi tartószerkezetétől független kialakításban kell építeni. A lépcsőszerkezet és az épület szerkezet közé hanglágy anyag beépítésével, valamint a szerkezeti kapcsolatoknál speciális akusztikai elem beépítésével. Az udvari térburkolat vízelvezetését meg kell oldani. A lépcsőház természetes megvilágítását és természetes szellőzését biztosítani kell, homlokzati és/vagy tetősíkban elhelyezett nyílászárók beépítésével. Az építkezés során alkalmazott anyagok kiválasztásánál figyelembe kell venni az építész műszaki leírás - A betervezett anyagok elvárt teljesítménye, beépített építési termékek lényeges terméktulajdonságai - pontjában meghatározottakat, amennyiben olyan anyag kerül beépítésre ami ebben a listában nem szerepel, úgy konzultálni kell a tervezővel. A tervezési tevékenység ütemezése: 1 ütem: vázlattervek elkészítése tömegvázlattal 2 ütem: építési engedélyezési tervek elkészítése szakági tervezők bevonásával 3 ütem: Kiviteli tervek elkészítése a jogszabályban előírt szakágakra vonatkozóan A kivitelezési tevékenység ütemezése: A jogerős építési engedély beszerzése után és a jogszabályban rögzített szakágra kiterjedő kiviteli tervek elkészítése után lehet megkezdeni a kivitelezést. Megjegyzés:

7 Az épület alaprajzi kialakítását és a telken történő elhelyezését az építtetői igények, az építésügyi előírások, valamint a telek tájolása és formája határozta meg. Összességében az épület végleges formája és funkcionális felépítése a tervező és az építtető közötti konzultációk eredményeként jött létre. A szakági tervek elkészítésére társtervezőket vontam be a tervezési munkába.

8 ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS A Szeged, Kis-Tisza utca 5 szám alatt lévő helyrajzi számú telken felépítendő 25 db lakást + 12 db gépkocsi tárolót + 1 db irodát magába foglaló földszint + II emelet + tetőtér beépítéses többlakásos lakóépület építési engedélyezési tervéhez. (a 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklet I. fejezete szerint) A TERVEZETT ÉPÜLET RENDELTETÉSÉNEK ISMERTETÉSE: (a 312/2012(XI.8.)) Korm. rendelet 8. melléklet pontja szerint) A tárgyi saroktelken az utcavonalon egy földszint + II emeletes + tetőtér beépítéses többlakásos lakóépületet lett tervezve. Az udvar fennmaradó részén gépkocsi parkolók és zöldfelület lett kialakítva. A tervezett épület zártsorúan helyezkedik el a telken. A gépkocsi forgalom a telek hossztengelyében kialakított szárazkapu áthajtón keresztül történik, a Kis-Tisza utca felöl. A személybejárat a Kis-Tisza utca felöli sarkon az épület hossztengelyében kialakított árkádsoron keresztül történő megközelítéssel lett megtervezve. A tervezett épület egy lépcsőházas többlakásos lakóépület. Az épületben lévő lépcsőház az épület nyugati homlokzatának harmadában, az utcafront felöl lett elhelyezve, megvilágítása és szellőztetése a földszinten az utcai bejárati ajtón keresztül biztosított, az emeleti szintek természetes megvilágítását és szellőzését a lépcsőpihenőknél az első emelttől kialakított homlokzati nyílászárókon keresztül és a záró szinten a tetőfelületbe épített tetőablakon keresztül biztosítottuk. A földszinten 1 db 55 négyzetméteres, utcai és udvari megközelítésű iroda egység, közös tárolók, hulladéktartály tároló és 12 db gépkocsi tároló került elhelyezésre. Az első, emeleten szintenként 3 db négyzetméteres, 3 db négyzetméteres és 4 db négyzetméteres lakás lett kialakítva. A második emeleten 3 db m2, 1 db m2, 3 db m2, 2 db m2 közötti lakás lett kialakítva. A tetőtérben 3 db négyzetméteres, 2 db négyzetméteres és 1 db 101 m2-es lakás lett kialakítva. Az emeleti lakásokhoz kis alapterületű erkély vagy loggia tartozik, a tetőtéri lakásokhoz nagy alapterületű tetőterasz lett tervezve. AZ ÉPÍTÉSI HELYSZÍNRE ÉS A TERVEZETT ÉPÜLETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ISMERTETÉSE: (a 312/2012(XI.8.)) Korm. rendelet 8. melléklet pontja szerint) Szeged, Kis-Tisza utca 5 szám alatt lévő helyrajzi számú telek, térmértéke 1233 négyzetméter, jelenleg a telek beépítetlen. A tárgyi telek Szegeden a Felsővárosi városrészben, a Bertalan Híd után a Felső Tisza- parttal párhuzamos első utcában a Kis-Tisza utcában a Kis-Tisza utca és a híd melletti közpark sarkán található. A tervezésnél a ±0,00 szintet ( Bf.: 81,09 m) a Kis-Tisza utca felőli utcavonal nyugati sarkánál a járdaburkolat faltő magasságában adtam meg. A tervezési területre, telekre vonatkozó szabályozási előírások a következők: (Lk ) kisvárosi lakózóna, polgárvárosi karakter, zártsorú beépítés, 50 %-os telekbeépíthetőség 8saroktelek esetén +10% beépítés), 6-9,5 méter homlokzatmagasság. A telek minimális zöldfelület nagysága a telek területének 25 %-a. A tárgyi telek két telekkel áll közvetlen szomszédságban, a és a 10514/4 helyrajzi számú telkekkel, valamint a híd melletti közparkkal. A telek víz, csatorna, villany, gáz közműellátása kiépített közüzemi vezetékekről megoldható. A telek előtti közterület ismertetése: Kis-Tisza utca:

9 A tárgyi telek előtt a Kis-Tisza utcában gyalogjárda, zöldsáv, aszfalt burkolatú úttest és a szemben lévő oldalon zöldsáv és egy gyalogjárda található. A telek előtt a Kis-Tisza utcai zöldsávban egy Ø10 törzsátmérőjű lombos fa és egy elektromos oszlop található. Közpark: A tárgyi telek előtt a Közpark felöl zöldsáv található, a szabályozási tervben jelölt tervezett közút még nem készült el. A zöldsávban az épület előtt 5 db Ø20 törzsátmérőjű lombos fa található. Tervezett közútcsatlakozás: Az épület gépkocsi megközelítéséhez tervezett közútcsatlakozás a Kis-Tisza utca felöl lett tervezve, az épület Kis-Tisza utcai homlokzatának tengelyében. A tervezett útcsatlakozás szélessége 4,00 méter lesz. A tervezett közútcsatlakozás a meglévő közterületi elemeket (fa, elektromos oszlop) nem zavarja. PARKOLÓIGÉNY SZÁMÍTÁS A tárgyi telken lévő funkciók PARKOLÓIGÉNY SZÁMÍTÁSA (253/1997. (XII.20.)OTÉK 3.-as és 4.-es számú melléklete szerint) Funkció Nagysága parkoló igénye parkolók száma 14. Iroda 57,19 m2 1 parkoló / huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek 20 m2-e 3 db 1. Lakás 25 db 1 parkoló / lakás 25 db Összes parkolóigény: 28 db A tervezett épület összes parkolóigénye: 28 db A telken elhelyezendő gépkocsik száma: 29 db A földszinten 12 db gépkocsi tároló és az udvarban 17 db gépkocsi parkoló lett tervezve. A 17 db parkolóból - kisméretű gépjárművek részére- 3 db csökkentett méretű (4,1/2,2 méter) parkoló készül. A tervezett gépjármű parkolók és a szomszéd épületek állandó tartózkodású helyiségeinek földszinti nyílászárói között minden irányban a minimális 5 méter védőtávolság megvan. AZ ÉPÜLET rendeltetés használatához szükséges kerékpárszám SZÁMÍTÁSA: (253/1997. (XII.20.)OTÉK 7.-es számú melléklete szerint) 10. Iroda 57,19 m2 Az iroda minden megkezdett 100 m 2 alapterülete után 1 db 1 db 1.Lakás 25 db 1 db / lakás 25 db Összes igény: 26 db Elhelyezendő kerékpárok száma: 26 db A telken elhelyezendő kerékpárok száma: 26 db A lakásokhoz tartozó kerékpárok elhelyezése:

10 A földszinti közös tárolókban és a nagyméretű garázsokban helyezzük el az épülethez tartozó 27 db kerékpárt. A TERVEZETT ÉPÜLET MUTATÓSZÁMAI: Bruttó alapterület: 739,85 m2 Bruttó szintterület: Földszint 739,85 m2 I emelet 737,66m2 II emelet 737,66 m2 Tetőtér 696,69 m2 Összesen: 2911,86 m2 Nettó alapterület: Lakás Terasz/erkély/ Közös Helyiség Iroda Garázs loggia Földszint ,61 57,19 200,01 I. emelet 514,7 84,68 65,7 - - II. emelet 512,71 88,45 68, Tetőtér 437,04 96,36 59, Összesen 1464,45 269,49 269,9 57,19 200,1 ÖSSZES HASZNOS - NETTÓ ALAPTERÜLET: 2261,13 m2 HASZNOSÍTHATÓ HASZNOS - NETTÓ ALAPTERÜLET (iroda+lakás+terasz/2+garázs): 1856,49 m2 Az épület átlagos homlokzatmagassága: Déli homlokzat: 9,45 m Nyugati homlokzat: 9,50 m Északi homlokzat: 8,42 m Keleti homlokzat: 9,15 m Belmagasság: Földszint: 2,37 m;2,52 I. Emelet: 2,52 m II. Emelet: 2,52 m Tetőtér: 0,54-2,50 m Padlómagasság: Földszint: +0,10 m I. Emelet: +3,00 m II. Emelet: +5,90 m Tetőtér: +8,80 m Gerincmagasság: 13,36 m Lakáskimutatás: Lakás száma hasznos alapterület terasz, erkély alapterülete 1. 46,96 m2 3,37 m ,95 m2 8,68 m ,41 m2 7,80 m ,45 m2 10,21 m ,91 m2 9,41 m ,03 m2 12,84 m ,08 m2 22,03 m ,18 m2 4,97 m ,52 m2 2,80 m2

11 10. 38,21 m2 2,57 m ,94 m2 3,37 m ,16 m2 8,43 m ,12 m2 7,80 m ,38 m2 10,21 m ,89 m2 9,41 m ,04 m2 12,84 m ,08 m2 27,72 m ,04 m2 4,97 m ,06 m2 3,70 m ,93 m2 5,78 m ,48 m2 17,11 m ,31 m2 11,47 m ,27 m ,80 m2 57,72 m ,37 m2 4,28 m2 Iroda egység kimutatása: Iroda száma hasznos alapterület terasz, erkély alapterülete 1. 57,19 m2 - Gépkocsi Tárolók : Garázsok száma hasznos alapterülete 1. 15,63 m ,60 m ,65 m ,68 m ,74 m ,65 m ,62 m ,91 m ,98 m ,01 m ,75 m ,79 m2 HELYISÉGKIMUTATÁS: Közös helyiségek: Hulladéktartály tároló Lépcsőház Közös Tároló Közös Tároló Közös Tároló Lépcső alatti Elektromos helyiség Emeleti közös közlekedő folyosók Tetőtéri gépészeti tér Iroda egység: 1. számú iroda WC Teakonyha Tároló 9,07 m2 95,15 m2 14,04 m2 5,69 m2 9,12 m2 8,15 m2 117,39 m2 11,28 m2 8,53 m2 1,20 m2 3,51 m2 2,50 m2

12 Iroda 22,51 m2 Iroda 18,94 m2 Gépkocsi tárolók: 1. Garázs 15,63 m2 2. Garázs 15,60 m2 3. Garázs 15,65 m2 4. Garázs 15,68 m2 5. Garázs 16,74 m2 6. Garázs 15,65 m2 7. Garázs 15,62 m2 8. Garázs 19,91 m2 9. Garázs 18,98 m2 10. Garázs 18,01 m2 11. Garázs 16,75 m2 12. Garázs 15,79 m2 Lakások: 1. számú lakás 2,58 m2 4,32 m2 16,02 m2 2,20 m2 Fürdőszoba 4,04 m2 WC 1,50 m2 8,15 m2 8,15 m2 2. számú lakás 3,46 m2 6,78 m2 16,44 m2 7,74 m2 Fürdő 4,50 m2 Wc 1,78 m2 3,51 m2 10,93 m2 11,81 m2 3. számú lakás 3,81 m2 8,07 m2 7,17 m2 16,85 m2 Fürdő 6,06 m2 WC 1,20 m2 1,29 m2 8,53 m2

13 4. számú lakás WC Fürdőszoba 5. számú lakás WC Fürdő 6. számú lakás Fürdő WC 7. számú lakás Fürdős WC 8. számú lakás Fürdőszoba 8,43 m2 4,80 m2 2,12 m2 5,49 m2 16,22 m2 1,08 m2 1,20 m2 4,32 m2 9,22 m2 4,34 m2 4,86 m2 2,10 m2 16,70 m2 9,31 m2 1,08 m2 1,20 m2 4,32 m2 2,74 m2 4,81 m2 4,56 m2 17,35 m2 1,90 m2 5,74 m2 1,60 m2 12,15 m2 9,18 m2 3,09 m2 5,58 m2 10,30 m2 3,20 m2 1,60 m2 9,18 m2 8,78 m2 19,62 m2 6,08 m2 5,65 m2 3,19 m2 4,52 m2

14 9. számú lakás Fürdő 10. számú lakás Fürdőszoba 11. számú lakás Fürdő WC 12. számú lakás Fürdőszoba WC 13. számú lakás Fürdőszoba 5,78 m2 2,08 m2 16,08 m2 9,53 m2 2,82 m2 4,03 m2 16,31 m2 2,09 m2 4,31 m2 8,96 m2 2,82 m2 4,03 m2 4,31 m2 8,96 m2 2,09 m2 16,00 m2 4,32 m2 16,02 m2 2,58 m2 4,02 m2 2,20 m2 1,50 m2 8,15 m2 8,15 m2 3,46 m2 6,78 m2 16,44 m2 7,74 m2 4,50 m2 1,78 m2 3,51 m2 11,14 m2 11,81 m2 1,76 m2 6,32 m2 7,17 m2 6,06 m2 16,36 m2

15 WC 14. számú lakás Fürdőszoba WC 15. számú lakás WC Fürdőszoba 16. számú lakás Fürdőszoba WC 17. számú lakás Fürdőszoba WC 1,20 m2 1,29 m2 8,53 m2 8,43 m2 4,80 m2 4,32 m2 1,08 m2 1,18 m2 9,22 m2 16,22 m2 2,12 m2 5,44 m2 4,34 m2 4,86 m2 2,10 m2 16,70 m2 1,08 m2 1,18 m2 4,32 m2 9,31 m2 2,74 m2 4,81 m2 4,57 m2 17,35 m2 1,90 m2 5,74 m2 1,60 m2 12,15 m2 9,18 m2 3,09 m2 10,30 m2 5,58 m2 3,20 m2 1,60 m2 9,18 m2 8,78 m2 19,62 m2 6,08 m2 5,65 m2

16 18. számú lakás 3,06 m2 8,27 m2 2,76 m2 16,48 m2 3,80 m2 WC 1,90 m2 Fürdőszoba 6,08 m2 8,42 m2 9,27 m2 19. számú lakás 2,42 m2 Zuhanyzó 4,61 m2 1,40 m2 11,93 m2 18,33 m2 5,10 m2 2,18 m2 Fürdőszoba 4,32 m2 9,77 m2 20. számú lakás 4,09 m2 5,22 m2 17,29 m2 2,28 m2 3,20 m2 WC 1,05 m2 Zuhanyzó 5,72 m2 8,06 m2 8,02 m2 21. számú lakás 3,77 m2 WC 1,08 m2 14,58 m2 Zuhanyzó 3,40 m2 29,37 m2 5,42 14,70 m2 6,39 m2 Fürdőszoba 4,46 m2 8,19 m2 10,12 m2 22. számú lakás

17 WC Zuhanyzó Fürdőszoba 23. számú lakás WC Fürdőszoba 24. számú lakás WC Zuhanyzó Fürdőszoba 25. számú lakás Fürdőszoba Zuhanyzó 3,08 m2 3,30 m2 1,44 m2 4,01 m2 9,90 m2 9,83 m2 10,47 m2 6,05 m2 19,51 m2 4,97 m2 9,75 m2 3,19 m2 4,80 m2 4,74 m2 16,21 m2 8,14 m2 10,55 m2 1,60 m2 3,30 m2 5,74 m2 3,99 m2 1,17 m2 7,85 m2 7,56 m2 4,41 m2 17,43 m2 11,92 m2 3,30 m2 8,72 m2 2,70 m2 3,75 m2 8,00 m2 3,02 m2 4,20 m2 8,00 m2 21,23 m2 6,16 m2 2,51 m2 3,52 m2 10,73 m2

18 SZERKEZETI ISMERTETÉS: Alapozás: Fúrt beton cölöpalapok készülnek a statikai számításokban leírt alapozási síkkal és anyagminőségekkel. A statikai számítás talajmechanikai szakvélemény alapján készült. Az alaptesteket úgy kell kiosztani, hogy szomszédos telekre nem nyúlhat át az alaptest. Az alapozásról kiviteli tervet kell készíteni. Az épület déli részének alapozásánál szakhatóságként be kell vonni az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságot, mivel a Tisza folyó védőtöltésétől mért 110 méteres védősávba beleesik a tervezett épület. A kiviteli terv készítésénél a szakhatósági állásfoglalásban rögzítetteket figyelembe kell venni. Talpgerenda: A főfalak alatt monolit vasbeton talpgerenda készül, statikai kiviteli tervekben meghatározott paraméterekkel, anyagminőségekkel és vasalással A talpgerenda és a szomszédos épület közé zártcellás hőszigetelést kell beépíteni, mechanikai rögzítéssel. A szomszéd épület (szomszéd telek) és a beépített hőszigetelés közé a szomszéd épület felöl felületszivárgó drénlemez beépítése szükséges + 50 cm magasságig. Teherhordó szerkezet: Az épület külső térelhatároló és teherhordó szerkezete 30; 38 cm vastag kézi falazóblokkból készülnek a jelölt helyeken monolit vasbeton pillérekkel és falakkal. Az emeleti lakások és a közlekedő folyosó, lépcsőház közötti teherhordó falak POROTHERM hanggátló téglából készülnek 30 cm vastagságban. ( a hanggátló téglafal alatt és a födém csatlakozásnál 2 rtg bitumenes vastaglemezt kell beépíteni. ) A hanggátló téglafalak építésénél a gyártó cég technológiai utasításait be kell tartani, valamint a cég műszaki tanácsadását igénybe kell venni. A teraszok, erkélyek oldalfalinál, teraszmellvédeknél, utcai homlokzat parapetfalainál különböző méretű pórusbeton (YTONG) falazóelemet alkalmazunk. Szigetelések: Vízszigetelés: Talajnedvesség elleni szigetelés készül, bitumenes nehézlemezzel a földszinti padlószerkezet és falszerkezetek alatt (oxid bitumenes lemeznél 2 rétegben, modifikált lemeznél 1 rétegben). A vasbeton pillérek és vasbeton falszerkezetek alatt kent talajnedvesség elleni szigetelés készül (pl.: Mapeproof Mastic), a vasalás átvezetése miatt. A szigetelés aljzatának repedésmentesnek kell lenni. Az erkélylemezeken lévő kerámialap burkolat alatt az aljzatbetonon kültéri kenhető rugalmas tömítőfólia szigetelés készül (pl.: MAPEI Guaina Gum ), a sarkoknál és az éleknél hajlaterősítő szalag beépítésével, a mezőkben üvegszövet hálóval. A kent szigetelést 30 cm magasságban fel kell hajtani az oldalfalra, illetve a nyílászárók párkányfogadó elemébe be kell hajtani. Az erkélylemezek burkolt felületét úgy kell kivitelezni, hogy a legkisebb lejtés vápákban is- 1,5%-nál ne legyen kisebb. A fürdőszobák épített tusolóinak oldalfalán és padlószerkezetén 2 réteg kent üzemi víz elleni szigetelés készül, hajlaterősítő szalagok beépítésével. A tetőteraszok szigetelése fordított rétegrenddel készül, bitumenes lemezzel, minden felületen) gyökérálló kivitelben. A szigetelés aljzatát úgy kell kivitelezni, hogy a legkisebb lejtés vápákban is- 2%-nál ne legyen kisebb. A szigetelés aljzatának repedésmentesnek kell lenni.

19 A szigetelést arra specializálódott szakember gárdával kell kiviteleztetni, elkészülte után nyomáspróbát kell végezni elárasztással. A lefolyó profilokat a szigetelés aljzatába be kell süllyeszteni, úgy, hogy pangóvíz ne alakulhasson ki. A teraszok szigetelését a teraszburkolat szintje fölé cm-el fel kell hajtani, valamint az attikafalaknál az attikabádogik kell felhajtani a szigetelést. A bitumenes szigetelés alatt aljzatot kellősíteni kell. A fordított rétegrendű tetőterasznál a nyílászárók vonalában vízelvezető drénrács beépítése szükséges, valamint a csapadékvíz szigetelést a teraszpadló magassága felett minimum 5 cm magasságban fel kell hajtani a nyílászáróra. Hőszigetelések: Padlószerkezetben hőszigetelő könnyűbeton (vagy lépésálló polisztirolhab hőszigetelés - EPS100) szigetelés készül (200kg/m3), a csővezetékeket ezek között kell elhelyezni. A könnyűbeton felületét fasimítóval le kell simítani, hogy felső síkja egyenes és sík legyen. A könnyűbetonból gépészeti vezetékek nem állhatnak ki. A homlokzaton 15 cm vastag EPS hőszigetelő bevonat készül (AUSTROTHERM AT- H80 EPS hab hőszigetelés). A homlokzati rajzokon jelölt helyeken a homlokzat hőszigetelésére (teljes vastagságban) kőzetgyapot hőszigetelést ( ROCKWOOL FRONTROCK MAX E ) kell alkalmazni tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében. A lábazatoknál az oldalfalon minimum 30 cm magasságig XPS hőszigetelő lapokat kell alkalmazni felületét érdesíteni kell a vakolhatóság érdekében, a járdaszint alatt 12 cm vastag XPS hőszigetelő lapokat kell beépíteni. A járdaszint felett 2 cm-el vízorros kezdőprofilról kell indítani a hőszigetelést. A homlokzati hőszigetelések rögzítése ragasztással és tárcsás beütődűbeles acél szeggel történik. (dűbelátmérő: 8 mm; Tányérátmérő: 60 mm; Furatmélység: 35 mm; rögzítési mélység: 25 mm A szükséges dűbelszám pontos meghatározását bízza a rendszer gyártójára! A rendszerbiztonság és a rendszergarancia feltétele a gyártói kivitelezési, technológiai utasítások pontos betartása. Ragasztáskor a lapokra kerülõ ragasztó helyét és mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy minden telepítendõ dûbel alá kerüljön, és felhelyezett állapotban minimum 40%-ban fedje a lapokat, azaz a kontaktfelület legkevesebb 40%-os legyen. A lapok illesztéseikben az úgynevezett T- f ugákban és a lapok közepekben elhelyezett dûbelek hatékonyan fékezik a matrac-effektust, ezáltal jelentõsen csökkentik a vakolatrepedezés kockázatát. Ökölszabályként kijelenthetõ, hogy legalább 6 db/m a szükséges legkisebb dûbelmennyiség, sarkoknál, éleknél 8 db/m2. A fordított rétegrendű lapostetőknél és tetőteraszoknál XPS hőszigetelés kerül beépítésre a szerkezetbe, lapolt toldásokkal. A hőszigetelés kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy egy rétegben készüljön. A ragasztott alumínium lemez falfedések alatt kizárólag XPS hőszigetelést lehet alkalmazni, amin tapaszolás + üvegszövet háló + tapaszolás készül, minimum 10 mm vastagságban. A bitumenes lemezzel szigetelt hőszigeteléseken tapaszolás + üvegszövet háló + tapaszolás készül, minimum 10 mm vastagságban. (A bitumenes lemez lángolvasztásánál fokozott figyelmet kell fordítani a hőszigetelésre - alátát lemez előtt kell melegíteni a bitumenes lemezt.) A szálas hőszigetelés maximum 20 cm vastagságban készülhet.

20 A tetőtér ferde és vízszintes határoló szerkezeteiben a szarufák, vagy fogópárok között 15 cm vastag THERMOFLOCH befújható hőszigetelés készül + a szarufák és/vagy fogópárok alatt kialakítandó gipszkarton vázszerkezet között 20 cm vastag THERMOFLOCH hőszigetelés kerül beépítésre. Hangszigetelés: A padlószerkezetben minimum 3 cm vastag polisztirol hangszigetelő lemezt kell beépíteni (pl.: AUSTROTHERM AT-L2), ügyelve arra, hogy a szigetelés folytonos legyen, ne szakítsa meg gépészeti, vagy elektromos vezeték. A hangszigetelő lapok alatt azt aljzatnak egyenletesnek és síknak kell lenni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy szárított kvarchomok ágyat kell készíteni. Az épületen belül vezetett csapadék és szennyvíz lefolyó csöveken TUBOLIT AR FONOBLOK csőhéj akusztikai szigetelés készül, a födémáttöréseknél is! A csövek megfogása gumitömítéses csőbilincsekkel történik, rögzítésük acél csavarokkal történik műanyag dűbellel (a dűbel hosszabb legyen mint a csavar) Az úsztatott padlók peremszigeteléséről gondoskodni kell 1-2 cm vastag POLIFOAM csíkok beépítésével ( rögzítése ragasztással történik a falszerkezethez, mechanikai rögzítés TILOS, amit a padlóburkolat nem szakít meg, a padlóburkolat szegélyezésénél a lábazati profilt csak a falhoz, vagy a padlóhoz szabad rögzíteni, a másik szerkezettől hanglágy tömítéssel kell elválasztani. A lakások közötti többrétegű gipszkarton lakáselválasztó falak födémcsatlakozásánál, alul-felül a rendszerhez tartozó polifoam lemezt kell beépíteni. A lakáselválasztó falak előtt vezetett gépészeti vezetékek részére előtétfalat kell építeni gipszkarton szerkezetből A szerelt előtétfalak, a lakáselválasztó faltól független gipszkarton előtétfalak CW50-es profilból és 2 rtg. 1,25 cm vastag gipszkarton burkolatból készülnek, a szerkezet födém csatlakozásánál csatlakozó szivacscsíkot kell beépíteni. A gipszkarton előtétfalakba 8 cm vastag nagy testsűrűség (90kg/m3) (pl.: Rockwool Airrock XD) hangiszegetés kerül beépítésre. A lépcsőszerkezet, valamint a lépcsőház oldalfalai közé 1 rtg polifoam vagy 2 réteg bitumenes vastaglemez beépítése szükséges. ( a polifoam lemezt ragasztással kell rögzíteni ) A lépcsőszerkezet födémszerkezetre és a vasbeton pillérhez történő feltámasztásánál speciális hanghíd megszakító SCHÖCK elemeket kell beépíteni, amit statikailag méretezni kell. Páratechnikai rétegek: A rétegrendben megadott páratechnikai fóliák beépítése kötelező. A páratechnikai rétegek egymáshoz illesztése, illetve lezárása ragasztással történik, öntapadós szalagok alkalmazásával. A tetőszerkezet párazáró fóliáját a csatlakozó falszerkezethez is hozzá kell ragasztani. A padlószerkezetben AUSTROTHERM PE fólia technológiai szigetelést kell, alkalmazni. A tetőszerkezet belső felületén nagy szakítószilárdságú lég és párafékező fóliát kell beépíteni (2 m-es Sd- értékkel ) pl.: 1 rtg. lég és párazáró fólia (DELTA-REFLEX) toldásoknál és az oldalfalakhoz ragasztva (fólia átlapoláshoz DELTA POLY BAND; oldalfalakhoz DELTA TIXX ragasztók használata) A tetőszerkezet felső lezárása páraáteresztő, víz- és szélzáró rácserősített klímafóliával történik (pl.: BRAMAC Clima Plus 2S páraáteresztő, hőtükrös tetőfólia). Válaszfalak: A lakásokon belüli válaszfalak 10 cm vastag gipszkarton válaszfalak. (2 rtg. 1,25 cm vtg. Gipszkarton burkolat + CW50 profil váz, közte hangszigetelés + 2 rtg. 1,25 cm vtg. Gipszkarton burkolat).

21 A szerelt lakáselválasztó falak cm vastag pl.:rigips rendszerű szerelt emelt hanggátlású lakáselválasztó válaszfalak, a RIGIPS katalógusban leírt anyaghasználattal ( súlyozott hangszigetelési érték: Rw+C=59(57) ). A szerelt válaszfalak a födém alsó és felső csatlakozásánál, valamint a csatlakozó falazott szerkezeteknél szivacscsíkot kell beépíteni. A szerelt válaszfalakban sem lehet vinni gépészeti és elektromos vezetéket, ezért szerelőfalat kell a vezetékek részére építeni a szerelőfal és a hanggátló fal egymástól független szerkezettel készül. A lakáselválasztó súlyozott hangszigetelési érték: Rw+C=59(57) kell tudni ezt az elkészült falszerkezetnek kell tudnia. A különböző típusú lakáselválasztó falakból egy-egy szakaszt kell először megépíteni, azután akusztikussal be kell méretni, hogy tudják e az 57 db-es hanggátlást, amennyiben kevesebbet tudnak, úgy értesíteni kell a tervezőt és ki kell vizsgálni a hiba okát. A szerelt előtétfalak, a lakáselválasztó faltól független gipszkarton előtétfalak CW50- es profilból és 2 rtg. 1,25 cm vastag gipszkarton burkolatból készülnek, a szerkezet födém csatlakozásánál csatlakozó szivacscsíkot kell beépíteni. A gipszkarton előtétfalakba 8 cm vastag nagy testsűrűség (90kg/m3) (pl.: Rockwool Airrock XD) hangiszegetés kerül beépítésre. A vizesblokkok felöli gipszkarton burkolatok impregnált kivitelben készülnek (mindkét réteg). Gépészeti aknák: 8,0 cm 45 perc tűzállóságot biztosító gipszkarton aknafalat kell alkalmazni (2 rtg. 1,50 cm vtg. Tűzgátló gipszkarton burkolat + CW50/95 profil váz, közte kőzetgyapot szigetelés). A gépészeti aknák határfalainál a gépészeti csövekben tűzvédelmi csappantyút kell beépíteni. A gépészet aknák áttörésénél a gépészeti akna tűzállósági értékével megegyező tömítő anyagot kell alkalmazni. A gipszkarton aknafalnak A2EI45 tűzállósági határértéket kell kielégíteni. A vizesblokkok felöli gipszkarton burkolatok impregnált kivitelben készülnek (mindkét réteg). Födémszerkezet: Monolit vasbeton födémszerkezet készül, a statikai kiviteli tervben szereplő anyagminőségekkel és vasalással. A födémszerkezetbe a födémáttörések helyét ki kell rekeszteni. Álmennyezetek: A tetőtéri szint felett acélgerendákkal gyámolított fa szerkezetű álmennyezet készül. Az épület közös közlekedőiben és a lépcsőházban nagytáblás gipszkarton álmennyezet készül. Belső lépcsőszerkezet: Monolit vasbeton lépcsőszerkezet készül, a statikai kiviteli tervben szereplő anyagminőségekkel és vasalással. A lépcsőszerkezet és a vasbeton szerkezetű liftakna az épület épületszerkezetétől független kivitelben készül. A lépcsőszerkezet, valamint a lépcsőházi falak közé 1 rtg polifoam vagy 2 réteg bitumenes vastaglemez beépítése szükséges. ( a polifoam lemezt ragasztással kell rögzíteni ) A lépcsőszerkezet födémszerkezetre, valamint a vasbeton pillérekhez történő feltámasztásánál, csatlakozásánál speciális hanghíd megszakító SCHÖCK elemeket kell beépíteni, amit statikailag méretezni kell. Áthidalások:

22 A földszinten és a közbenső szinteken a teherhordó vasbeton szerkezetek között monolit vasbeton áthidaló gerendák készülnek, a statikai kiviteli tervben szereplő anyagminőségekkel és vasalással. Tetőszerkezet: Hagyományos szerkezetű nyereg tetőszerkezet készül, a terveken szereplő faméretekkel és kialakítással. A tetőszerkezet hajlásszöge 45 ; 10, a tetőfelépítményeknél 5. A tetőszerkezet tartószerkezete acél gerendákból készül, amik a tető terheit a födémre és a főfalakra viszik le. Az acél gerendarács a szarufák és fogópárok alatt lévő 20 cm vastag szerelt gipszkarton szerkezetben lesznek elrejtve. Az acél szerkezet alatt a 2 rtg. RF gipszkarton burkolat végigfut. A tetőszerkezet fa elemei és a kémények között a minimális 14 cm távolságot mindenhol tartani kell. A tetőszerkezet fa elemeinek beépítése előtt a faanyag láng és gombamentesítése szükséges. A fogópároknál csavarozott kapcsolat készül, a talpszelemeneknél a kapcsolatot fordított ácskapcsokkal kell erősíteni. A szelemenek rögzítése Ø12-es tőcsavarral vagy 12-es horganyzott acél menetszár vasbeton szerkezetbe történő beragasztásával történik ( Ø16 furat + M12-es horganyzott acél menetszár + kétkomponensű cementbázisú hibridhabarcs (HIT-HY 150)) 2 db tőcsavart kell elhelyezni folyóméterenként. A tetőfólia alatt 1"-os ritkított deszkázat készül. A tetőszerkezet fa szerkezetű eresztúllógásainál a fa szerkezeten 2 rtg 1,5 cm vastag RFI gipszkarton burkolat készül a tűz továbbterjedésének megakadályozása miatt. Tetőfedés: Állókorcos fémlemez fedés készül 0,7-es festett alumínium lemezből, RAL 9006 színben. Rudas hófogót kell beépíteni, hevederekkel rögzítve az állókorcokhoz. A hófogók helyét az építész terveken jelöljük. A lemez tetőfedés alatt DELTA TRELA strukturált távtartót kell beépíteni, alatta ritkított deszkázat készül, alatta kiszellőztetett légrést kell kialakítani ellenlécezéssel, a 10 -os és 5 tetőhajlásszögnél 7,5 cm magas ellenlécezés készül, a 45 -os tetőtnél 5 cm magas ellenlécet kell beépíteni. A 10 -os és 5 -os tetőhajlásszögnél a tetőfólia vízzáró kivitelezésben készül, ragasztott átfedésekkel, az ellenlécek alatt szegtömítő szalagot kell beépíteni. A gerinc fedése egyedi bádogos szerkezettel készül, a gerinc kiszellőztetésével. A tetőre való kijutást tetőkibúvó ajtón keresztül biztosítjuk, a tetőkibúvó ajtót kiemelő kerettel kell beépíteni (pl. FAKRO WS tetőkibúvó ajtó, amit 15 -os tetőhajlásszögnél lehet beépíteni, vagy kiemelő keretet kell beépíteni, ami tudja a 15 -os hajlásszöget). Kémények: A társasház fűtését 2 db zárt égésterű gázkazán biztosítja, amik a tetőtéri kazánházban lesznek elhelyezve. A gázkazánok kéménye a kazánokhoz gyárilag szállított 2 db 60/100-as keresztmetszetű szerelt kémény. A kéményt a gerincvonal fölé kell vezetni 0,8 méterrel. A kémény pontos paramétereit a gépész tervező határozza meg. A kémények pontos kialakításával és paramétereivel kapcsolatban a kiviteli tervek készítése során konzultálni kell a Szegedi Kéményseprőipari kft-vel. Szellőzők: A lakások szellőztetése lakásonként kialakított központi ventillátorral történik, a központi ventilátor bekötése lakásonként 1-1 db szellőzőcsőbe (SPIKO cső) történik,

23 amik az elhasznált levegőt a tető fölé viszik. A konyhai szagelszívó berendezések Ø125-ös SPIKO csőbe vannak bekötve, amik az elhasznált levegőt a tető fölé vezetik. A szellőző csövek a vizesblokkok közelében a strangaknákban lesznek elhelyezve. A külső nyílászárókba légbeeresztő zsilipet kell beépíteni, amit a gépésztervekben méretezni kell. A szellőző csöveket a bekötések alatt kondenzvíz gyűjtő edénnyel kell ellátni, valamint a falszerkezetben a szellőzőcsöveken TUBOLIT AR FONOBLOK csőhéj akusztikai szigetelés készül, a födémáttöréseknél is. A szellőzőcsöveket a fűtetlen padlástérben és a tető fölött 10 cm vastag szálas hőszigeteléssel kell lehőszigetelni és a festett lemezzel kell burkolni. A gépészeti aknákban vezetett csöveknek C tűzveszélyességi osztályúnak kell lenni. A lépcsőház hő és füstelvezetése a tetősíkba épített tetőablakokkal lesz biztosítva, a tetőablakokat a lépcsőház minden szintjéről kapcsolható motorral kell nyitni, RWA vezérléssel. A friss levegő bevezetése a földszinti bejárati ajtón keresztül történik, úgy, hogy a bejárati ajtó nyitott állapotban rögzíthető legyen. Hűtés: A lakások hűtése lakásonként kialakított SPLIT klímával történik, a klíma kültéri egységeket az erkélyekre, vagy teraszokra kell telepíteni. Az erkélyeken és teraszokon telepített kültéri egységek a mellvédfalak magasságában lesznek elhelyezve a padlószerkezetre lábakra állított kivitelben, úgy hogy a mellvédfalak mögött takarásban legyenek. Nyílászáró szerkezetek: A külső nyílászárók: Az utcai és udvari homlokzaton lévő nyílászárók műanyag szerkezetből készülnek, fóliázott vagy festett külső felülettel (antracit színben RAL7024). A földszinti lépcsőházi bejárati ajtók alumínium szerkezetből készülnek, hőhídmegszakítós profillal. A külső nyílászárók háromrétegű üvegezéssel készülnek, hőszigetelési követelmény: Uw=1,0 W/m2K. A lépcsőházon a zárószinten a tetőfelületben lévő hő és füstelvezető tetőablak motoros működtetéssel készül nyitásukat a lépcsőházban az épület minden szintjéről biztosítani kell, RWA rendszerrel. A lépcsőház földszinti bejárati ajtaja ( légutánpótló nyílászáró) kézi működtetésű, de nyitott állapotban rögzíthető kivitelben készül. A kávákba épített külső nyílászáró rögzítése acél rögzítő fülekkel történik (minimum 3 db/ oldal, de a MABISZ előírások figyelembevételével) Az acél rögzítő füleket acél csavarral kell rögzíteni a falszerkezetbe, úgy- hogy a blokktégla vagy vasbeton szerkezetbe rögzítsen. A padlószerkezetről induló nyílászárók alatt toksoroló profil kerül beépítésre. A külső nyílászárók párkányfogadó elemmel készülnek, ahova a párkánybádogozást be kell hajtani. A lakásokon lévő külső nyílászáróknál beépített redőnyszekrény készül, a redőnyszekrényt a nyílászárókra kell erősíteni. A redőnyszekrény mögötti nyílászárókba 50 mm vastag PIR hőszigetelő anyagból készült stadur panel kerül beépítésre. Belső nyílászárók: A záró szinten beépítendő padlásfeljáró csapóajtónak legalább EI 2 30-C követelmény értéket kell kielégíteni. A lakásbejárati ajtók hő és hangszigetelt kivitelben készülnek, kémlelőnyílással, biztonsági zárral és pótzárral, antracit színben RAL akusztikai követelmény 36 db, biztonsági követelmény: MABISZ minősítés.

24 A tetőtérben tetősíkbeli nyílászárók kerülnek beépítésre, ajánlott típus a VELUX GZL B típusú tetőablak, ami alsó kilinccsel, extra energiatakarékos üveggel készül. A lakásokon belüli nyílászárók a lakók igényei szerint készülnek, küszöb nélküli kialakítással, az ajtólap alatti átszellőzés biztosítása érdekében. Padlóburkolatok: A tervlapokon jelölt hideg és melegburkolatok készülnek, a lakók igényei szerint. A lépcsőház és a lépcső padlóburkolata csúszásmentes kőporcelán lap burkolattal készül, a lépcső éleknél csúszásgátló élprofilt kell beépíteni. Az épület közös közlekedőiben és a lakások vizesblokkjaiban fokozott csúszásgátlású kőporcelán lapburkolatot kell beépíteni, ezekkel a lapburkolatokkal szemben állított követelmény: PEI5 kopásállóság, R10 csúszásmentesség. Az erkélylemezeken fagyálló kőporcelán lapburkolat készül a lakók igénye szerint, fokozott csúszásgátlású kivitelben, ezekkel a lapburkolatokkal szemben állított követelmény: PEI4 kopásállóság, R10 csúszásmentesség - fagyálló folyékonyágyas ragasztóba rakva, az erkélylemezek szélén lévő festett alumínium lemeznél a kőporcelán lapot tartósan rugalmas ragasztóval kell leragasztani (pl.: MAPEI ADESILEX PG1;PG2). A garázsokban natúr beton felület készül. Külső felületképzések: Oldalfalakon 1,5 mm szemcseméretű Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat készül - kétféle színben. A nemesvakolt felületeknél a homlokzati éleknél élvédő profil beépítése szükséges. A vízszintes éleknél vízorros profilt kell beépíteni, a derékszögű éleknél sarokprofilt, a tompaszögű éleknél szögre alakítható sarokprofil beépítése szükséges. A profilokra a vékonyvakolat felhordásra kerül. Az acél szerkezetek porszórt felülettel készülnek RAL 7024 színben. Homlokzati korlátok: Az első és második emeleten falazott mellvédfalak készülnek. A tetőtéri szinten a falazott mellvédfalak alacsonyabb kialakítással készül, így ezekre kiegészítő korlátot kell tenni 1,0 méter magasságig, amik a mellvédfalak belső felületére fogatott üveg szerkezetből készülnek, hogy a mellvédfalnak szabad belső padka felülete ne alakuljon ki. Az üvegtábláknál 2*8 mm vastag edzett üvegből készülnek poli-vinil-biturál (PVB) fóliával ragasztott kivitelben. Térburkolatok: Az udvari térburkolatok térburkoló kővel burkoltak, bazalt zúzalék ágyazatba és fagyálló kavicságyba rakva. Amennyiben térfogatváltozó agyagtalaj van, úgy a kavicságy alatt drén-szivárgó rendszer kiépítését javaslom. A térburkolat alatt cm bányahomok és 20 cm homokos kavics feltöltés készül, a feltöltés tömörítése 10 cm-enként történik 95%-os tömörségre. Belső felületképzés: Oldalfalakon, mennyezeten simított, glettelt vakolat készül, lélegző festékkel festve. A lépcsőházi korlátok porszórt felülettel készülnek RAL 7024 színben. A lépcsőház oldalfalai műgyantás homlokzati nemesvakolattal készül. Belső térben különböző szerkezeti anyagok (tégla, pórusbeton, beton, stb.) találkozásánál a hagyományos vakolatok belső simító rétegébe üvegszövet hálót kell beépíteni. Beépítési szabályok: Az üvegszövet hálót a friss simító rétegbe kell belenyomni, úgy, hogy a habarcs a háló rácsai között átnyomódva teljes felületén körbevegye a szálakat. Az átfedés mértéke minimum 50 cm.

25 A tetőtéri szinten a tetőszerkezet belső felülete 2 rtg 1,5 cm vastag RF burkolattal készül. Bádogozások: Festett alumínium lemezből készül, 0,7 mm vastagságban. A lemezek rögzítése az attika falaknál, párkányoknál ragasztott kivitelben történik ENCOLIT hideg lemezragasztóval, az aljzat pormentesítésére és szilárdságának javítására ENKE Voranstrich 933 kellősítő anyagot kell alkalmazni. az ENKOLIT ragasztóanyagot a lemez felhelyezése előtt fogas lehúzóval kell egy irányban elhúzni, oly módon, hogy a lemez alatt ne maradhasson légbuborék! A ragasztott alumínium lemez falfedések alatt kizárólag XPS hőszigetelést lehet alkalmazni, amin tapaszolás + üvegszövet háló + tapaszolás készül, minimum 10 mm vastagságban. Az ereszcsatornák 3 ezrelékes lejtéssel készülnek. A falszerkezetekbe épített csapadéklefolyó csatornák PE csőből készülnek. Összeszerelésük után nyomáspróbát kell készíteni, a rendszer ledugózásával és vízzel történő feltöltésével. Fűtés: A lakások fűtése a zárószinten kialakított gépészeti térben elhelyezett központi gázkazánnal történik, a lakásokhoz a lépcsőházban elhelyezett hőközpont tartozik. A hőleadó felületek a szobákban fal/ mennyezet/padló-fűtéssel, a többi helyiségben padlófűtéssel készülnek. A lakások tartalékfűtése elektromos fűtéssel lesz megoldva. Pontos leírást lásd gépészeti műszaki leírásban Használati melegvízellátás: A központi gázkazán biztosítja. Pontos leírást lásd gépészeti műszaki leírásban Villanyszerelés: Külön terv szerint. Víz-csatorna szerelés: Külön terv szerint. Csapadékvíz elvezetés: Külön terv szerint. Felvonó: A tervezett felvonó egy 15 cm falvastagságú monolit vasbeton aknában lesz beszerelve megfelelően kialakított süllyesztékkel (lásd.: tartószerkezeti műszaki leírás). A felvonó szerkezet pontos leírását és műszaki paramétereit a felvonó tervdokumentációja tartalmazza.

26 A BETERVEZETT ANYAGOK ELVÁRT TELJESÍTMÉNYE, BEÉPÍTETT ÉPÍTÉSI TERMÉKEK LÉNYEGES TERMÉKTULAJDONSÁGAI a 275/2013 Kormány Rendelet alapján Anyagok: 1. Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton-termékek 2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk / nem tűz- és füstgátló termékek Külső ablaktáblák és árnyékolók Redőnyök Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók 3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőz szigetelési célra) minden felhasználási területre Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek) Hajlékony vízszigetelő lemezek /Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői 1. rész: Átfedéses / Alkalmazási terület: Átfedéses tetőfedések hajlékony alátétlemezei tetőfedések alátétlemezei 2. rész: Falburkolatok / Falszerkezetek burkolattal takart külső oldalán szél és nedvesség elleni védelemként alátétlemezei Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz ellen szigetelő. 4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek Hőszigetelő termékek épületekhez / gyári készítésű ásványgyapot (MW) termékek Hőszigetelő termékek épületekhez / gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek Hőszigetelő termékek épületekhez / gyári készítésű extrudált polisztirol (XPS) termékek Hőszigetelő termékek épületekhez / gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek 5. Szerkezeti teherhordó elemek, szerkezeti illesztéseknél használt csapok

27 6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek 7. Gipsztermékek 8. Geotextíliák 9. Függönyfalak / külső falburkolat / szerkezetlezáró üvegezési rendszerek 10. Rögzített tűzoltó készülékek 11. Szaniterek 12. Forgalmi kellékek: közúti berendezések 13. Szerkezeti faanyagok / elemek és segédanyagaik 14. Faalapú panelek és elemek 15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok 16. Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), utófeszítő rendszerek 17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok 18. Szennyvízelvezetési és kezelési termékek 19. Padlóburkolatok 20. Belső és külső fal és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek 21. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek 22. Útépítési termékek

28 23. Adalékanyagok 24. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek 25. Légfűtő berendezések 26. Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok 27. Síküveg-, profilüveg- és üvegtéglatermékek 28. Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek, távközlési kábelek 29. Tömítőanyagok 30. Rögzítő anyagok 31. Épületszerkezetek, épületelemek, előre gyártott elemek 32. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek 2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok Külső nyílászárók Bejárati ajtók: használati mód: bejárati ajtók harmonizált szabvány: jogszabály: MSZ EN :2006+A1:2010 MSZ 9333:2011 MSZ EN : /2013. (VII. 16.) kormány rendelet 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 7/2006 TNM. rend. (Energetika) CE jelölés: van anyag: Műanyag illetve alumínium üvegezés: Víztiszta, háromrétegű hőszigetelt üvegezés U g = 0,70 W/m 2 K(a konszignáció szerint) vízzárás: 2A (védett helyeken 2B) légzárás: 2. osztály szélállóság: C2 ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás: 5. osztály

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz.

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények, az építmény rendeltetése Építtető: Tervező: Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: +36 (23) 447 817 Telefax: +36 (23) 447 819 Platinium

Részletesebben

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV CÍMLAP A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV Megbízó: FERENCVÁROSI INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI KÖZPONT 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Tervező: 95 APSZIS BT.,

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve 7133 Fadd, Sport utca hrsz: 1172/1 MEGBÍZÓ: TERVEZÕ: Fadd Nagyközség K a j á r i J. T a m á s Önkormányzata Építész Iroda Betéti Társaság 7133 Fadd,

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

BUDAPEST, TÁRSASHÁZ TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE

BUDAPEST, TÁRSASHÁZ TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE EngTerv Bt. 06 30 53-885 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor. engterv@gmail.com Kelt: 2011. december Budapest Rökk Szilárd u. 7. Hrsz.: 36679 Társasház tetőtér beépítés ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV BUDAPEST,

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése Építés helye: 8086 Felcsút, Fő út 137. HRSZ: 329/1 Építtető: Felcsút Község Önkormányzata 8086 Felcsút, Fő út 75.

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT 1-es lakás 2-es lakás 3-as lakás 4-es lakás lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 76m2 erkély 2,2 m2 erkély 3,7 m2 erkély 2,2 m2 terasz 6,3m2

Részletesebben

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez.

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. 1 Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. Általános információk: Tervezett épület Szombathely herényi városrészén

Részletesebben

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás A falu Településfejlődés Katonai felmérések a faluról Közös használatú terek, épületek vizsgálata Választott telek és környezete Rábapatona Győrtől Sopron felé 20 km-re található 20 lakosú település a

Részletesebben

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Mőszaki leírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M :500 +8,00 +2,00 +7,00 +8,00 ±0,000 +2,00 +25,85 Spe cks tras se 0,0 +7 +23,00 +6,00 Bac kerb reite rgan g +25,85 P P +2,00 +42,00 +27,00 Épületszerkezetek tervezése-projekt

Részletesebben

0,45 3,54 0,45 0,45 5,01 0,45 0,45 3,89 0,12 1,00 0,27 1,20 0,27 1,33 0,12 1,81 0,45 0,45 5,01 0,27 1,20 0,27 3,26 0,45 0,45 2,89 0,12 2,00 0,27 2,57 0,12 2,03 0,45 6,75 1,41 0,27 0,45 4,14 1,67 0,49 0,45

Részletesebben

Margarete-Reichl Straße. St. Ulrich Straße

Margarete-Reichl Straße. St. Ulrich Straße Helyszínrajz M 1:500 Margarete-Reichl Straße -0,02 cs cs +5,70-0,02 +4,90 +3,90 6,30 17,50 29,70 É Jellemző szélirány cs e t g Mp 2 P10 St. Ulrich Straße cs -0,02 cs cs 5,50 10,60 1,50 66,66 80,26 2,80

Részletesebben

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél.

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél. Törzsszám: Bo-02/01/2009-T Telepítési, építészeti és akadálymentesítési műleírás a Budaörs, PITYPANG BÖLCSŐDE 80 férőhelyes bővítése 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A., hrsz.: 228/5 műszaki kiviteli tervdokumentációjához

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Földmunkák: A terv szerinti paraméterek alapján történt/történik,

Részletesebben

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház MÛSZAKI LEÍRÁS Pécel, Smaragdvölgy 4 lakásos Sorház Beruházó: Swiss-Mobil Kft. www.swissmobil.hu/helikopter - info@swissmobil.hu Tel.: 06 30 9714 835 Elhelyezkedés Az építési telek, Pécel újonnan kiépülõn

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ FODOR 3. Épftfiipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely; 1113 Budapest, Ibrahim u. 9. Levélcím, telephely: 9027 Györ, Vágóhíd U. 2. Adószám- 11469957-2-43 MKB: 10300002-33221146-00003285 5. sz

Részletesebben

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK"

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK Budapest, IX. Lenhossék u. 11. szám alatti társasház ELHELYEZKEDÉS: A Lenhossék utca a több mint 24 éve nagyon sikeres ferencvárosi tömbrehabilitáció területén helyezkedik

Részletesebben

Épületszerkezettan VII.

Épületszerkezettan VII. 0 0 0 0 0 0 0 08 09 0 Alapozási alaprajz Pince alaprjaz Földszinti alaprajz Emeleti alaprajz Tetőgeometria A-A metszet B-B metszet C-C metszet D-D metszet Részletek. Részletek. Részletek. 00 0/0/ősz -,9

Részletesebben

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia.

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia. 0,16 2,13 0,05 2,11 0,05 2,09 0,05 2,10 0,05 2,17 0,05 0,05 0,16 0,07 0,12 10,42 0,12 0,07 0,12 0,17 0,07 0,24 2,39 5,40 2,37 0,24 0,09 0,12 (6x30) 180 110 0,16 1,30 0,30 (5x30) 150 (18x30) 540 0,53 (5x30)

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 TSZM-A Kastélykiváltás Berzencén tárgyú, TIOP-3.4.1. A-11/1-2012-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Lakócentrum támogatott lakhatást biztosító építmény kivitelezése kivitelezési szerződés keretében

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Módosított 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi

Részletesebben

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 5241. Abádszalók, Boglárka utca 30/A HRSZ: 5049 Típusa: üdülőépület, udvar Értékelés kelte: 2013. január 22. Készítette: Vulcanus

Részletesebben

Szárazépítési. szövegek és normák

Szárazépítési. szövegek és normák Szárazépítési kiírási szövegek és normák ÉVOSZ Szárazépítő Tagozat 2013 Szárazépítési kiírási szövegek és normák 2.0 2 ÉVOSZ Szárazépítő Tagozat 2013 Szárazépítési kiírási szövegek és normák 2.0 Előszó

Részletesebben

Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció

Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY MŰLEÍRÁS Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció Vedres Béla 2014/15 2. félév Zárófeladat kiviteli

Részletesebben

Épületszerkezettan 7. Förhécz Attila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1. Könyvtár, Komárom

Épületszerkezettan 7. Förhécz Attila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1. Könyvtár, Komárom Épületszerkezettan 7. Förhécz ttila DIOTMU MEX 2011/12 ősz konzulens: Horváth Tamás Könyvtár, Komárom 2011.12.19. Épületszerkezettan 7. Förhécz ttila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1.

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Soxög ÉpítészStúdió Bt. Szeged, Feketesas u. 24-26._tel.: 70/617-5002_e-mail: soxogbt@gmail.com MŰSZAKI LEÍRÁS Fedett

Részletesebben

6600 Szentes, Ipari Park Déli zóna (hrsz.: 4195/15) Ipari csarnoképület. Kiviteli Tervdokumentáció

6600 Szentes, Ipari Park Déli zóna (hrsz.: 4195/15) Ipari csarnoképület. Kiviteli Tervdokumentáció 6600 Szentes, Ipari Park Déli zóna (hrsz.: 4195/15) Ipari csarnoképület Kiviteli Tervdokumentáció Építtető: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Felelős tervező: Archiduó Szolgáltató

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sulyok Mirtill. Tűzvédő falak készítése. A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I.

MUNKAANYAG. Sulyok Mirtill. Tűzvédő falak készítése. A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I. Sulyok Mirtill Tűzvédő falak készítése A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I. A követelménymodul száma: 0468-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-30 A SZÁRAZÉPÍTÉSŰ

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ráckeve Város Önkormányzata (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház

Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház MŰSZAKI LEÍRÁS Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház Alapterület: Földszint: Nettó 108 m2 (terasz és kocsi beálló 50%-ban számítva) Nettó terület: 50,51 m2 Terasz terület 13,10 m2 Fedett és oldalról zárt gépkocsi

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Szárazépítő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 10 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10576/356 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Ezüstdénár utca 1. szám /A, B, C, D jelű lakások/ Beruházó és generál

Részletesebben

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes

Részletesebben

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Kalotherm Zrt. Budaörs 24 tantermes Általános Iskola építése. Költségvetés főösszesítő. Összesítő munkanem

Kalotherm Zrt. Budaörs 24 tantermes Általános Iskola építése. Költségvetés főösszesítő. Összesítő munkanem Budaörs, 24 tantermes iskola DOBAI Építésziroda Kft. Tervezői költségvetési kiírás Összesítő Költségvetés főösszesítő Munkanem megnevezése anyag díj 14 Víztelenítés 1 475 200 4 931 200 15 Zsaluzás és állványozás

Részletesebben

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE 4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE 2014/15-2-É-06 Megrendelő: SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY Vállalkozó: Vedres Béla Készült: 2014/15 2. félév

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

p a n n o n h a l m a étterem

p a n n o n h a l m a étterem p a n n o n h a l m a étterem építészeti tervpályázat 2006 május T A R T A L O M J E G Y Z É K m û s z a k i l e í r á s gondolat építészeti koncepció alaprajzi rendszer parkoló gépészet helyiséglista

Részletesebben

III. Fejezet Válaszfalak és térelhatároló falak

III. Fejezet Válaszfalak és térelhatároló falak III. Fejezet III.1 Fôbb szerkezeti elemek................................. 80 III.2 Válaszfalak áttekintése, épületfizikai tulajdonságok............................................ 81 III. Az építmény

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 5932 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét, Mátra 2. szám /A, B jelű lakások/ Helyiséglista: A LAKÁS Beruházó és generál

Részletesebben

NEM HIVATALOS MÁSOLAT

NEM HIVATALOS MÁSOLAT ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott Farkas Károly a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet alapján kijelentem, hogy Kariusz Jakab megrendelésére a 2040 Budaörs, Semmelweis u. 27, hrsz.: 2817/2 számú

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Előadók: Dr. Becker Gábor, Dr. Hunyadi Zoltán Évf. felelős: Dr. Takács Lajos Gábor 2015/16 tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan

Részletesebben

SIPOS GYÖRGY építész 6772 DESZK, PÉRÓ SZEGEDINÁC U. 30.

SIPOS GYÖRGY építész 6772 DESZK, PÉRÓ SZEGEDINÁC U. 30. KIVITELEZÉSI TERVE 2012. CÍMLAP a KIVITELEZÉSI TERVÉHEZ MEGBÍZÓ:. Dr. Mezősi Gábor Tanszékvezető egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged, Egyetem

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András Épületakusztika Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András ZAJFORRÁSOK Külső zajforrások Ipari tevékenység Járműtranszport Rendezvények (zenei, sport, stb tüntetés ) Belső zajforrások Belső téri tevékenységekből

Részletesebben

BITUMENES VÍZSZIGETELŐ RENDSZEREK

BITUMENES VÍZSZIGETELŐ RENDSZEREK BITUMENES VÍZSZIGETELŐ RENDSZEREK KIVITELEZÉSI KÉZIKÖNYV HOGYAN KELL? www.kvkparabit.com TARTALOMJEGYZÉK TETŐRENDSZEREK BITUMENES LEMEZEKKEL 3 A B C D EGYENES RÉTEGRENDŰ LAPOSTETŐ KÉTRÉTEGŰ VÍZSZIGETELÉS

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 Eredménytájékoztató-Orvosi rendelő felújítása, bővítése az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 azonosítószámon nyilvántartott Orvosi rendelő korszerűsítés Nagycsécs községben projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Twist kerámia tetõcserép

Twist kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TWIST alapcserép TWIST szellőzőcserép TWIST hófogócserép,-0, db / m db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TWIST jobbos szegőcserép,-,0 db

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu A tanulmány a http://www.terve.hu/jaroli/tervek_1.html oldalról

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI o Fogalma: falakra, pillérekre támaszkodó sík vagy.., ferde térlefedő szerkezet o Rendeltetése:

Részletesebben

KERÁMIA MÜHELY ÉS ALKOTÓHÁZ HORVÁT NOÉMI

KERÁMIA MÜHELY ÉS ALKOTÓHÁZ HORVÁT NOÉMI KERÁMIA MÜHELY ÉS ALKOTÓHÁZ HORVÁT NOÉMI csíkdánfalva csíkszereda tervezési terület 0 0 0 04 KONCEPCIÓ meglévő állapot GSEducationalVersion tervezett állapot GSEducationalVersion 05 GSEducationalVersion

Részletesebben

Műszaki tartalom. Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt.: 6200, Kiskőrös Béke utca 48. Vezérigazgató: Varga Ferenc Tel.

Műszaki tartalom. Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt.: 6200, Kiskőrös Béke utca 48. Vezérigazgató: Varga Ferenc Tel. Műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10577/177 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Örkény utca 8 szám /1,2,3,4 jelű lakások/ Beruházó és generál kivitelező: Quality

Részletesebben

Költségvetés kiírási feladat

Költségvetés kiírási feladat BME Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék Építési projektek szervezése Költségvetés kiírási feladat R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 15 cm acélhajbetétes ipari padló, csúsztató réteg (pl.dörken delta

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 Budapest, Fehérvári út 179 sz. 5 LAKÁSOS SORHÁZ

HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 Budapest, Fehérvári út 179 sz. 5 LAKÁSOS SORHÁZ HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 BUDAPEST FEHÉRVÁRI ÚT 179 SZ. HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 Budapest, Fehérvári út 179 sz. *** 4032 Debrecen Dér utca 22.047/7 hrsz-ú alatti ingatlanra tervezett 5 LAKÁSOS SORHÁZ

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról. ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0069 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Monostorpályiban

Tájékoztató a szerződés módosításáról. ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0069 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Monostorpályiban Tájékoztató a szerződés módosításáról. ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0069 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Monostorpályiban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

KÖZÖNSÉGMOZGÁS RENDEZVÉNYEK ALKALMÁVAL

KÖZÖNSÉGMOZGÁS RENDEZVÉNYEK ALKALMÁVAL Sé 89 Arany-patak Perint Főtér főút országút főbb utak patak vasút Gyöngyös Kőszeg 87 86 Körmend ÚTHÁLÓZAT Sárvár 87 89 86 1, Parkerdő, Vadaspark 3, Derkovits ltp. 4, Oladi kiserdő 5, CSónakázó-tó 6, Szent

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45 077-0 Speciális szigetelési feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Vállalkozási szerződés, az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 számú Interaktív múzeum kialakítása a baktalórántházai Dégenfeld Kastélyban című pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Szeged, Deák Ferenc utca 22.

Szeged, Deák Ferenc utca 22. Szeged, Deák Ferenc utca 22. lakóépület homlokzat felújítás kiviteli terve TELAMON PRO Tervez Szolgáltató Kft. Szeged, Kölcsey u. 10. SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 22. LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI

Részletesebben

ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK

ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK 1. 14-004-002 Ideiglenes létesítmények, vízszintsüllyesztés Talajvízszint süllyesztés elõkészítése fúrt szûrõkutaknál, kútépítésnél 3m mélységig, NA 600

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 Vállalkozási szerződés, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 kódú pályázat keretében az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet régi kórházépületének energetikai rekonstrukciója, homlokzati hőszigetelése. Közbeszerzési

Részletesebben

495 30 50 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10. Zsalukő támfal statikus tervek szrint -2,80. Monolit vasbeton gerenda. statikus tervek szerint.

495 30 50 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10. Zsalukő támfal statikus tervek szrint -2,80. Monolit vasbeton gerenda. statikus tervek szerint. 240 b b 230 350 30 14 230 570 14 30 510 30 14 345 225 270 90 150 30 302 108 87 190 87 190 M 30 277 25 200 38 30 510 30 570 90 K9 pm 30 108 a a Összefolyó Talajnedvesség elleni szigetelés Min 2 rtg. bitumenes

Részletesebben

Szeglemezes tető formák

Szeglemezes tető formák Elérhetőségek: Telefon: +36 70 2 772 472 E-mail: fa-lak@t-email.hu KÖNNYŰSZERKEZETES, FAVÁZAS, MINŐSÍTETT HÁZÉPÍTÉSI RENDSZER SZEKSZÁRD minősítés Web: www.fa-lak.hu Tevékenységeink: -Könnyűszerkezetes

Részletesebben

szakadási nyúlás 52%), lazán, 20 cm-es átfedésekkel fektetve (pl.: Typar SF37, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)

szakadási nyúlás 52%), lazán, 20 cm-es átfedésekkel fektetve (pl.: Typar SF37, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 3.1 MELLÉKLET: RÉTEGRENDEK HOMLOKZATI FALRÉTEGRENDEK FR06 Liftsüllyeszték oldalfala 0,3 cm kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs negatív oldali víznyomás felvételére alkalmas bevonatszigetelés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzata módosításának szakmai javaslata* I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ a 8230 Balatonfüred, 5454/2 ingatlanon új öltözőépület építéséhez

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ a 8230 Balatonfüred, 5454/2 ingatlanon új öltözőépület építéséhez 01. CÍMLAP MEGRENDELŐ: Balatoni Kölyök Labdarúgó Club (BKLC) 8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ a 8230 Balatonfüred, 5454/2 ingatlanon új öltözőépület építéséhez TERVEZŐ:

Részletesebben

KLASSZIKUS RÓZSADOMBON

KLASSZIKUS RÓZSADOMBON 6 lakásos társasház 25 Budapest, Mandula utca 23. LUXUS SZÍNVONALÚ ÉLETVITEL A mandula23 társasház luxus színvonalú életvitelt kínál leendő lakóinak, rengeteg alapáron járó különlegességgel, mint például

Részletesebben

7,00 10,00. 4 db beton burk. szgk. parkoló. Tároló tartályok helye. Technológiai és kommunális zárt szennyvízgyűjtő akna

7,00 10,00. 4 db beton burk. szgk. parkoló. Tároló tartályok helye. Technológiai és kommunális zárt szennyvízgyűjtő akna Tervezett tejfeldolgozó kisüzem Gáz Gáz Gáz Villany Villany Villany Tűzcsap Áthelyezett kerítés TELEKATÁR Villanyóra Gázcsonk 38,62 5,00,62 22,00 9,7 2,69 4,2 3,50 0,50 3,00 2,64 5,00,94 38,00,00 5,00

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #29 KARCAG PÜSPÖKLADÁNYI ÚT 19. SZ. ALATTI INGATLAN Hrsz.: 6903, 6904 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége Az értékelt ingatlan Karcag központjától

Részletesebben

HULLADÉK GYŰJTŐ EDÉNYEK ZÁRT TÉRBEN VALÓ ELHELYZÉSÉNEK EGY MODULJÁNAK GYÁRTMÁNYTERVE

HULLADÉK GYŰJTŐ EDÉNYEK ZÁRT TÉRBEN VALÓ ELHELYZÉSÉNEK EGY MODULJÁNAK GYÁRTMÁNYTERVE HULLADÉK GYŰJTŐ EDÉNYEK ZÁRT TÉRBEN VALÓ ELHELYZÉSÉNEK EGY MODULJÁNAK GYÁRTMÁNYTERVE Építés helye: 5600 Békéscsaba Építtető: Békéscsaba megye jogú város Felelős építésztervező: Ell Terv Kft. 2510 Dorog,

Részletesebben

1. számú melléklet. Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom

1. számú melléklet. Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom 1. számú melléklet Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom Építészet: Földmunkák: Alapozás: Vízszigetelés: gépi földmunka, a kitermelt föld elteregetésével, a telekhatáron

Részletesebben