megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31)"

Átírás

1 2011. II. évf. 1. megmutatom néktek a legkiválóbb utat 2. (1Kor. 12:31)

2 2011-es év alapigéje: A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet 1Ján. 4:18 3.

3 2011. II. évf. 1. megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31) 1.

4 2.

5 Beköszöntő A szeretetben nincs félelem pásztorunk ezt az igét kapta a gyülekezet 2011-es évére, ezt az irányt jelölte meg számunkra. A legfőbb út tehát ben a szeretet útja, Pál apostol útmutatásában a legnagyobb kegyelmi ajándék is egyben. Vajon mi az oka, hogy az isteni szeretet gyakorlatához kegyelemre is szükségünk van? Miben tér el a mi emberi szeretetünktől? Mennyiben más, mint a szerelem ajándéka, a házastársak közti szeretet, az anyai szeretet vagy a testvérek közti szeretet? A mi emberi kapcsolatainkban megélt szeretetünk tele van félelemmel. Félünk a veszteségtől, a kudarctól, a sérüléstől, a dolgok megsemmisülésétől. Félünk az elmúlástól, s ez életünk minden területére kiterjed. Szeretetünk gyakran fordul ellentétébe: aggodalom, félelem formájában, szélsőséges esetben szeretet-gyűlölet kapcsolattá válik. Az isteni szeretetnek nincs ellentétes pólusa, mert az maga Isten, és az Istenben töltött lét állapota. Istennek a jelenléte, amit megtapasztalhatunk a Szent Szellemmel betöltekezett állapotunkban. Ezért nem kívül található, nem függ emberektől, dolgoktól, hanem mélyen a bensőnkben van. Azt a feladatot kaptuk 2011-re, hogy szabadságban járjunk, függetlenül a külső körülményektől, nem veszítve el a Szent Szellem jelenlétét. Ez valóban keskeny út, mert teljes önátadást követel, az élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus létállapotát. Ez a felismerés, befogadás már önmagában is a kegyelem megnyilvánulása, nekünk már csak arra kell vigyáznunk, hogy megtartsuk, folyamatosan jelenlevővé tegyük ezt a kapcsolatot. És akkor megszületik bennünk a béke, a béke mélyén az öröm, s az öröm mélyén felismerjük Isten bennünk élő szeretetét. Akkor végre megélhetjük, mit is jelent az, hogy mindannyian egyek vagyunk Krisztusban! Czimer Györgyi 3.

6 1. Beköszöntő Élet-jel II. évf. 1. Tartalom 2. Hunyadi Tamás: 2010 legfontosabb eseményei az Élet Gyülekezetben: tervek, kitekintés 2011-re 3. Gyermekeink, akiket a keskeny útra terelünk 2.1. Rónyai Bálintné: A gyermekmunka fő területei 2010-ben, ezt folytatjuk 2011-ben 2.2. Puskás Jánosné: A bábmisszió útja 2010-ben 4. Ifjaink, akik még útkeresők 3.1. Varga Vince: Az ifi 2010-es programjai, céljai, terveink 2011-re 3.2. Varga Vince: Az ifjak önreflexiói 3.3. Egy kis humor 5. Felnőttek, akik már az úton vannak 5.1. Karap Irén: A vezetőség látása, munkája 2010-ben, tervek 2011-re 5.2. Hunyadi Tamás: Kérdezz felelek, avagy mi újság a dicsőítéssel? 5.3. Sárkány Tímea: A hit és gyakorlata házi csoportunk alkalmain 5.4. Kis László: A hit és az áldás felszabadítása otthon, Ige-olvasással 5.5. Koncz Ilona: Az áldás beszéde és megvalósulása mindennapi életünkben 5.6. Balogh Zoltán: Evangelizáció a mi életünkben küldetés és miszszió 5.7. Lovas Erzsébet: Az ima ereje a bölcsek beszédében 5.8. Ima-harcok, bizonyságtételeink 6. Prófétai énekek, dicsőítő dalok (Graham Alessandro, Kiss Antónia Anita, Szabóné Dalmi Szilvia, Vinczéné Ilyés Erika) 7. Kiadványaink 8. A hét gyülekezet 4.

7 Tervek, kitekintések 2011-re 2010 legfontosabb eseményei az Élet Gyülekezetben: tervek, kitekintés 2011-re Amikor elgondolkodtam rajta, vajon mely gyülekezeti események voltak a tavalyi év legérdekesebb, legfontosabb pillanatai, arra a megállapításra jutottam, hogy programok tekintetében olyan gazdag, bőséges esztendő van a hátunk mögött, amely emlékeim szerint jócskán túlszárnyalja az elmúlt több év átlagát alapigéje a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 14. verse volt: Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai ; ehhez kivételes módon egy mottó is társult: A megfelelő időben a megfelelő szavakat kimondani, és a legjobb döntéseket a legjobb időben meghozni. Mindezek nemcsak abban motiválták közösségünk vezetőit és tagjait, hogy egyéni, személyes életünkben igyekezzenek Isten Szent Szelleme által irányított, tevékeny életet élni 2010-ben és azon túl, hanem idei programjainkkal igyekeztünk olyan lendületet adni minden résztvevőnek, ami ebben az irányban bátorítja az Úr mindennapi igazságainak megértését és megélését. Az év első napján megrendezett évindító imaalkalom után, ahol minden erre nyitott résztvevő értékes bátorítást és prófétai kijelentést vehetett az Úrtól pásztorunkon keresztül, januárban az erősebbik nem 2:0 arányban diadalmaskodott a szebbik nem fölött, hiszen a teremtés koronái két erőteljes, kifejezetten férfiak részére megrendezett összejövetelen vehettek részt, ahol a téma a férfiak Ige szerint való szerepe a családban, és a hétköznapi életben volt. Mindennek megkoronázása egy együtt elköltött finom vacsora volt reméljük az idén is sok hasonlóban lesz részünk Február második hetében volt az immár hagyománynak mondható Városi Imahét, amikor hétfőtől péntekig a Debreceni Pásztorkör egy-egy gyülekezete adott otthont a városért, országunkért, az előttünk álló időszakért rendezett imaalkalmaknak, melyeken természetesen nemcsak a pásztorkör gyülekezeteinek tagjai, hanem bárki stabil gyülekezeti háttérrel rendelkező hívő ember részt vehetett. Az imahét a Szabadkeresztény Gyülekezetben fejeződött be, ahol az ilyenkor szokásos 24 órás dicsőítéssel zárta a hetet az Úr magasztalásába bekapcsolódó számos lelkes résztvevő. A városi, pásztorköri imaalkalmak menete az imahét végeztével sem szakadt meg, hiszen a továbbiakban minden hónap végén havonta szintén más-más gyülekezetekben újra és újra összegyűltek imádkozni a Debreceni Eklézsia azon tagjai, akik szívükön hordozzák azt az elhívást, hogy közbenjáróként, a város szellemi falain állva oltalmazzák lakóhelyünket, nemzetünket. 5.

8 Élet-jel II. évf. 1. Azok pedig, akik mindeddig nem érezték át, mennyire fontos napjainkban a ránk bízottakért folytatott ima, szembesülhettek ennek fontosságával Berkes Sándor teológus, Az utolsó idők jelei című egyedülálló előadássorozata nyomán. A két napon át tartó intenzív előadássorozat célja annak bemutatása volt, mennyire közel is lehet Urunk, Jézus visszajövetele. Ugyanakkor sok ezzel kapcsolatos téveszmét és félreértést is eloszlatott a Paksi Atomerőmű vezetői beosztásában álló Berkes testvér tanítása, amely hazánkban eddig páratlanul mély és igeileg megalapozott, egyedülálló tanítás. Március elején a gyermekeknek kedveskedtünk egy vidám hangulatú farsangi mulatsággal. A hónap közepén viszont már kemény eledellel szolgáltak a házicsoport-vezetők és a különböző munkaterületek vezetői felé Daniel N. Matei és John Angelina pásztorok; a téma a hatékony vezetés volt. E hónap fontos eseménye volt még egy újabb rendhagyó tanítássorozat elindulása: Kiss József pásztorunk A hét gyülekezet címmel indított előadássorozatot, melynek keretében a Jelenések Könyvében Jézus által megszólított kisázsiai gyülekezetek és a nekik otthont adó városok történelmi, földrajzi, politikai, gazdasági hátteréről, valamint a gyülekezeteknek írott levelek a ma egyházának szóló üzenetéről és ezeknek az egyháztörténelemben betöltött prófétai szerepéről kaphattunk átfogó képet. Az előadások alapját Kevin J. Conner: Jelenések című könyve képezte; a tanítások a nyári időszak kivételével havi rendszerességgel zajlottak. Külön öröm volt látni, hogy az előadásokon nemcsak a helyi, hanem számos Debrecen környéki gyülekezet vezetői, tagjai is képviseltették magukat. A márciusi program-dömping a színházi világnap alkalmából (is) bemutatott Messiás-Thriller című kortárs alternatív színpadi játék bemutatásával lett teljes, melynek az Aranybika Szálló Bartók-terme adott otthont. A produkció a Debreceni Pásztorkör gyülekezeteinek összefogásával került színpadra, a BPA Alternatív Színházi Társulat művészeinek előadásában. Április első vasárnapján a húsvétot ünnepeltük együtt, majd egy hétre rá együtt örvendeztünk a Mennyel, hiszen nyolc testvérünk merítkezett be, tanúságot téve ezzel Krisztus iránti hitéről és elkötelezettségéről. Az ünneplés tovább folytatódhatott a következő hétvégén, a tavalyi év egyik legfontosabb eseményén, az Élet gyüli ifi által szervezett regionális ifjúsági konferencián, melynek három napja alatt minden erőnkkel igyekeztünk megalapozni, lelkesíteni és Krisztusért lángra lobbantani azt a több mint 100 fiatalt, akik az ország különböző pontjairól érkeztek hozzánk. Az ifi dicsőítő-csoport életében is fontos mérföldkő volt ez a hétvége, hiszen nagyrészt ők vezették Isten dicséretébe, 6.

9 Tervek, kitekintések 2011-re imádatába az összegyűlteket, betetőzve mindezt egy fergeteges szombat esti koncerttel. Rajtuk kívül a Zalaegerszegi Krisztus Gyülekezete dicsőítői voltak segítségünkre ebben a szolgálatban; az igei üzeneteket pedig Varga Vince, Debreceni Miklós (Szabker. Debrecen), Szerdi Szilárd (EPK Kecskeméti Gyülekezete) és Hunyadi Tamás szájából hallottuk. A konferencia jelmondata Boldogok a tiszta szívűek volt. Az egyébként is változatos április programokat két külföldi vendég látogatása tette még színesebbé: előbb Norman és Linda Holmes pásztor volt vendégünk, akik egyenesen a Fülöp-szigetekről érkeztek, majd az Egyesült Államokbeli Tom Johnson járt nálunk a hónap végén. Májusban folytatódtak a városi ima-összejövetelek és a hét gyülekezetről szóló tanítássorozat is. A rendszeres programok sorát a félévente megrendezésre kerülő, a Debreceni Pásztorkör gyülekezeteinek tagjai számára szervezett véradás egészítette ki ez utóbbi sajnos egyelőre nagyon csekély részvételi aránynyal bír többi rendezvényünkhöz képest. Ezek mellett részt vehettünk egy, a Szabadkeresztény Gyülekezetben szervezett konferencián, ahol Lee Grady, világszerte elismert keresztény újságíró és misszionárius tanította a résztvevőket, majd együtt ünnepelhettünk pünkösdi istentiszteletünkön. A hónap végén tett záróvizsgát az INSTE bibliaiskola második évfolyamának tizenhét hallgatója is a diplomakiosztóra pedig június végén került sor. A nyári hónapokban, a nyaralások, szabadságolások idején az idei évben is igyekeztünk inkább kevesebb, de annál emlékezetesebb programot szervezni tagjaink számára. A gyülekezet nyári táborát rendhagyó módon nem az ország valamelyik távolabbi részén, hanem a Debrecentől alig 15 km-re fekvő Farmon rendeztük meg júniusban három napot töltöttünk itt együtt a háborítatlan természettől körülölelve. A helyszín közelsége lehetővé tette, hogy az idősebbek, a kisgyerekesek, családosok esténként hazautazzanak aki viszont hosszabb időre kívánt elvonulni a város zajától, az akár a három napot egyhuzamban is a Farmon tölthette. Sajnos az időjárás nem volt igazán kegyes hozzánk, de a borús, esős pénteki nap után, a szombatot igazi nyári verőfényben tölthette együtt a gyülekezet apraja-nagyja. A kilátogatók különféle sportvetélkedőkben mérhették össze tudásukat, kézműves bemutatót tekinthettek meg; a bátrabbak lovagolhattak is; estefelé egy sárkányrepülő készített rólunk légi felvételt, majd az esti tábortűz után a legelszántabbak csapatokba tömörülve futhattak versenyt egymással és a lecsapni készülő zivatarral, egy éjszakai bátorságpróba keretében. Az együtt töltött idő örömét Kovácsné Ibolya, és sok-sok segítőből álló csapata által készített finomabbnál finomabb ételek tették teljessé. Júliusban sokan részt vettünk a 10. alkalommal megrendezett Nyári Dicsőítő Iskola esti nyitott alkalmain, a társrendezvényként funkcionáló, vele 7.

10 Élet-jel II. évf. 1. párhuzamosan, egy helyszínen zajló Prófétaiskolában pedig többen hallgatóként és aktív közreműködőként is képviselték az Élet Gyülekezetet. Fiataljaink az Evangéliumi Pünkösdi Közösség által szervezett táborok közül mind a Kadarkúton zajló tini-, mind a Csillebércen megrendezett Encounter 2010 találkozókról élményekkel gazdagodva térhettek haza. Pihenésre nem sok idejük maradt, hiszen az ifi-dicsőítőcsoport augusztus végén számos Debrecen környéki evangelizációs alkalmon szolgált. Augusztus végén, az ősz beállta előtt még egy családi napot töltöttünk közösen a Farmon, amit a már megszokottnak számító lovaglás és sportvetélkedők mellett Dr. Batta Tamás hadtörténeti bemutatója tett még érdekesebbé. A napot közös dicsőítéssel és Kiss József pásztorunk igei üzenetével zártuk. Szeptemberben a nyaralások végeztével, a nyári tagfogyatkozás után a vasárnapi istentiszteletek újra a megszokott létszámmal folytatódtak. Az Úrtól vett vezetés alapján az őszi-téli időszak legfontosabb témája a megszentelődés, életrendezés lett; az igehirdetéseket, szolgálatokat is ezzel igyekeztünk összhangba hozni; egy takarítási, rendezési folyamat indult mind szellemi, mind fizikális szinten. Daniel Matei pásztor októberi szolgálata szintén szorosan kapcsolódott a témához, e hónap végén Gaby Wentland, Reinhard Bonnke és Joyce Meyer közvetlen munkatársa pedig arról beszélt rendkívül alázatos, egyszerű, de mégis erőteljes módon, hogyan élhetjük át Isten gondoskodását életünkben. Mindkét alkalmon személyes próféciák, az Úrtól való üzenetek hangzottak el a jelenlévők felé. Hisszük, hogy Isten valóban szól ezen a módon népének, és őszintén várjuk, hogy az alkalmakon elhangzott ígéreteket beteljesedni lássuk. Ezeken az istentiszteleteken természetesen dicsőítő csoportunk is igyekezett helyt állni, miközben egy örvendetes és egyedülálló eseményen vett részt: az Evangéliumi Pünkösdi Közösség gyülekezeteinek közös lemezbemutató koncertjén. A már gyülekezetünkben is megvásárolható dicsőítő album a Mozaik címet viseli, utalva arra, hogy a lemez négy gyülekezet dicsőítő szolgálóinak saját szerzeményeit tartalmazza, melyek különböző stílusban, hangszereléssel tesznek bizonyságot az egyetlen Istenről, és az ő egyszülött fiáról, Jézus Krisztusról. A lemez dalainak bemutatásán túl a résztvevők egy ízig-vérig Szent Szellemmel átitatott dicsőítő alkalmon vehettek részt. Köszönjük a szervezőknek, az egész Mozaik projekt megálmodóinak és megvalósítóinak, hogy részesei lehettünk ennek a nagyszerű munkának! November végén a Rácz és Böszörményi család személyében új tagokkal gyarapodott közösségünk. Emellett e hónapban tovább folytatódott a megszentelődésről szóló tanítás, lezajlott a hét gyülekezetről szóló tanítássorozat hete- 8.

11 Tervek, kitekintések 2011-re dik alkalma is. Elkezdődött az ünnepekre való készülődés, ezzel együtt a gyülekezet Magvető Bábcsoportja is elkészítette decemberi programtervezetét. A bábcsoport az év különböző szakában, elsősorban a nagyobb ünnepek köré szerveződve járja a Palánta Bábmisszió keretében a Debrecen és környéke oktatási, nevelési és szociális intézményeit (iskolákat, óvodákat, idősotthonokat). A csoport öt éves fennállása alatt több tízezer gyermekhez és idős emberhez vitte el a bábdarabok vidám, színes, őszinte nyelvén megszólaló evangélium tiszta üzenetét ben létszámbeli hiányosságok hátráltatták a csoportot, ezért a korábbi évekhez képest talán kevesebb helyszínre sikerült eljutniuk örvendetes viszont, hogy egyre több fiatal áll be ebbe a különleges, sok időt igénylő, de sok-sok áldást is tartogató szolgálatba. Az adventi időszak gyülekezetet érintő első jelentős eseménye a Debreceni Pásztorkör által szervezett újabb véradás volt, melyhez a már bevett módon, ismét gyülekezetünk biztosított helyet. Ezúttal 22 fő kereste fel a vérellátó kitelepült munkatársait ez a létszám sajnos még mindig elenyésző a Pásztorkör gyülekezeteinek tényleges létszámához képest. Megdöbbentő viszont, hogy még ezzel az alacsony látogatottsági aránnyal is sikerült túlszárnyalnunk az egy nappal korábban, a Hajdú-Bihari Napló által szervezett véradás résztvevőinek a számát. Úgy tűnik, közvetlen környezetünkben sajnos kevesen tudnak azonosulni a vérellátó szolgálat mottójával: Aki vért ad, életet ad. Az adventi eseménysorozat következő állomása a Kölcsey Központ nagytermében megrendezett nagyszabású karácsonyi koncert volt, amely a Gospel Karácsony címet viselte. A rendezvényre 800 darab jegyet bocsátott ki a szervező Debreceni Pásztorkör. Az est célja a jelenlévők szórakoztatásán túl az volt, hogy a modern köntösbe öltöztetett karácsonyi énekek és az örömhír hirdetésének segítségével a szeretet ünnepének valódi üzenetét, a Megváltó születését közelebb hozhassuk a szívekhez. Karácsony második napján az év utolsó előtti istentiszteletére gyűltek össze közösségünk tagjai és családjaik. Az év utolsó napján pedig szintén együtt búcsúztattuk az óévet, hogy 2011-ben az Úr újabb ígéreteinek beteljesedését várhassuk, és szolgálhassuk az Urak Urát és Királyok Királyát; azt, aki a mindenséget a tenyerén tartja, de mégis lehajol hozzánk, hogy élő reménységgel töltse be szívünket és mindennapjainkat. Hunyadi Tamás 9.

12 Élet-jel II. évf. 1. Gyermekeink, akiket a keskeny útra terelünk A gyermekmunka fő területei 2010-ben, ezt folytatjuk 2011-ben Elsődlegesen a gyermekmunka fő célja mindenkor az, hogy a gyermekek megismerjék és megszeressék a Biblián keresztül Istent és az Ő akaratát. Mi a Bibliát tartjuk életünk mércéjének, ezért a Szent Szöveg útmutatása által szeretnénk óvni és nevelni gyermekeinket. Útmutatónk a Péld. 22:6. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. 1,5 évestől 6 és 7 éves korú gyermekekkel foglalkozunk az ovis csoportban. Ez a korcsoport egyszerűen úgy tanul, hogy megfigyel bennünket és másokat, fokozatosan elsajátítva szokásainkat. Ezért elsődlegesen a szülő Isten munkatársa abban, hogy gyermekeink Isten tanítványaivá váljanak. De szeretnénk olyan szeretettel, odafigyelve, kedves légkörben foglalkozni és játszani a gyermekekkel, hogy a vasárnapi órák élményei meghatározó részévé váljanak fejlődésüknek. Ügyességi és kreatív foglalkozásokon keresztül próbáljuk kialakítani bennük a keresztyén jellemet. Foglalkozásainkon sokféle elfoglaltság közül választhatnak: só-gyurmázás, rajzolás, színezés, papírformák kivágása, papírhajtogatás és festés; terményekből, falevelekből képek ragasztása, termények felfűzése; Bibliai történetek felolvasása és azok eljátszása; gyermekeknek írt dicsőítő-dalok tanulása és eljátszása. Célunk az, hogy a szerepjátékokon keresztül tanítsuk őket kedvességre, jószívűségre, türelemre, engedelmességre és tiszteletre. Ahogy növekednek gyermekeink testben és értelemben, úgy segítjük őket a hit növekedésében, és abban, hogy belegyökerezzenek az Ige talajába, hogy teljesen eggyé váljanak vele. Mert ha arra neveljük gyermekeinket, hogy szeressék az Urat, ha megismerik Őt, mint személyes Megváltójukat, akkor elengedhetjük kezüket, rábízva életüket Isten megtartó kegyelmére. Rónyai Bálintné Ildikó A bábmisszió útja 2010-ben A bábmisszió 2005 karácsonyán kezdte meg szolgálatát azzal a céllal, hogy minél több gyereknek elvigye az evangélium üzenetét óta a nehézségek ellenére, s azt legyőzve, időt és fáradtságot nem kímélve, kitartóan szolgáltunk. Iskolákban, óvodákban, majd kórházakban, játszótéren, táborokban, családi és falunapokon jártunk, részt vettünk a városi evangelizációkon, más gyülekezetek rendezvényein, sérült gyermekek és felnőttek intézetében is szolgáltunk. 10.

13 Gyermekmunka 2010-ben is folytattuk bábmissziós utunkat. Célunk kezdetek óta változatlan: a Magvetés! A felnövekvő gyermekeknek meg kell ismerni Istent, az ő szeretetét, az igéje által nyújtott vezetést. Három új darabot tanultunk be: tavaszra A ravasz rokon, nyárra A szeretetre vágyó süni, karácsonyra Ha befogadsz egyet című darabokat szántuk. Tavasztól őszig 19 előadásunk volt az idén. A bábmisszió nagy lehetőség és nagy felelősség. Harc a felnövekvő generációért, gondolkodásuk megváltoztatásáért. Eszközeink és egyben segítőink ebben az elhívásban a bábok, a hátterek, a paraván, a dalok, a darabok az interaktív beszélgetésekkel, szavaink, hangszíneink, mellyel a Biblia üzenetét közvetítjük. Hálásak vagyunk ezért a szolgálatért, hogy Isten munkatársai lehetünk a gyermekek megmentésében. Az örömhír terjesztői lehetünk, hogy meghallásával a gyermekek szívében hit szülessen: a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által Róma 10:17. Az idén a családok átmeneti otthonaiban is bábozhattunk. Nagy örömünkre szolgált, hogy kapcsolatba kerülhettünk azokkal a szülőkkel és gyermekekkel, akik nehéz helyzetük miatt élhetnek ezekben az intézményekben. A karácsony előtti előadássorozatunk december 4-én indult, s a bábdarabbal naponta szolgáltunk, december 20-ig. Karácsonyi előadásunk a családról, ezen belül az elutasításról, a lázadásról és az önzőségről szólt; és arról, hogy mindez hogyan oldható fel a szeretet erejével, hogyan válnak a gonosz erők önzetlenséggé, megbocsátássá és az emberi élet megbecsülésévé. Visszük Isten áldását, békességét, szeretetét oda, ahol ajtót nyitnak nekünk! Köszönetet mond ezért a Magvető bábcsoport minden lelkes együttműködőnek! Puskás Jánosné Évike Ifjaink, akik még útkeresők Az ifi 2010-es programjai, céljai, terveink 2011-re A 2009-es évet úgy zártuk, hogy túl voltunk az összeszokáson, a megismerkedésen, hiszen 2008 októberében csatlakoztam csak az ifihez. Úgy gondoltuk, hogy egy év elég volt ahhoz, hogy megismerjük egymást annyira, hogy tudjunk tovább lépni a szolgálat területére is a 2010-es évben. Ennek fényében kezdtünk el egy konferencia megrendezésében gondolkodni, minél hamarabb, lehetőleg a 2010-es év első pár hetében. Első időpon- 11.

14 Élet-jel II. évf. 1. tunk január elején volt. Ám ezt módosítottuk később, április ra. A módosításunk oka pedig nem más volt, mint hogy a városban lévő más IFIcsapatokkal is szerettük volna összehangolni a szolgálatokat, és a január már foglalt volt, hiszen a Szabadkeresztény Gyülekezet és a Szappanos utcai Baptista Gyülekezet fiataljai is rendezvényt szerveztek ekkor. Meghívást is kaptunk mindkettejüktől az általuk rendezett konferenciákra január végén. Így együtt, a Szabkeres konferenciára látogattunk el az IFI-vel. Itt jobban elmélyedhettünk a szövetség fogalmában, lényegében, fontosságában, értelmében. De azt láttuk, hogy talán nem véletlen (biztos, hogy nem az) az események, történések rendeződése, és volt egy olyan érzésünk, hogy a Szabadkeresztény Gyülekezet fiataljaival még lesz kapcsolatunk. Aztán februárban elmentünk testületileg Székesfehérvárra, az Országos Ifjúsági Misszió (OIM) által megrendezett, téli ifjúsági napokra. Itt igazán egymásra találtunk a srácokkal. Én a keresztény életemet táborokban kezdtem, kezdetben mint résztvevő, aztán mint szolgáló is. Így igazi életközeget jelentett nekem a keveset alvás, a vacsora utáni kajálás, amíg a konyhaszolgálatosok mosogatnak, és a fizikai szolgálatba való bekapcsolódás. Felüdülést jelentett számomra, amikor láttam, hogy a fiataljaink is örömmel dolgoztak. Hát bizony a srácainknak jó alapot vetettünk a szolgálatban való fejlődésben. Azt tanítja a Biblia, hogy a fejlődés folyamatos és fokozatos, tehát lentről kell kezdeni. Ezért a székesfehérvári szeméttömörítés és a vasárnap reggeli hólapátolás alkalmával, a Trabant-ajtóból eszkábált hólapáttal, fialtjaink elindulhattak a szolgálat útján. Mindig örömmel gondolunk vissza a reggeli ébresztőkre a Példabeszédek 20:13-mal: Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény, tartsd nyitva a te szemed és jóllaksz kenyérrel! Az Úr meglepett minket, hiszen Debrecentől közel 300 Km-re, a debreceni Szabadkeresztény Ifi dicsőítő csapata (Never Ending) vitt be minket az Úr jelenlétébe péntek este. Ekkor már gondoltuk, hogy nem véletlen az, hogy most is, itt is egymásba botlunk. Később valóban bebizonyosodott, hogy Isten igyekezett a szívünket összefűzni már ott Székesfehérváron is. Felejthetetlen élmény volt a szombat esti Joni Palmer koncert is, a maga sajátságos kommentárjaival a zsömléről és másokról Székesfehérvárról hazaérkezve teljes erőbedobással kezdtünk neki a Boldogság Konferencia szervezésének. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Ti segítségeteket is a konferencián, mind imában, mind szolgálatba, mind anyagi területen. Köszönjük! Ez egy olyan szolgálat volt, ami azt hiszem, teljeskörű betekintést engedett abba, hogy milyen és mennyi feladat és tenni való van egy ehhez hasonló rendezvényen, hogy az Úr akarata megvalósuljon közöttünk, általunk. És azt láttam, hogy a srácok szívüket- 12.

15 Ifjúsági élet lelküket beleadva, örömmel vettek részt minden munkában. Bebizonyítva ezzel az Úrnak, hogy készek arra, hogy bármit megtegyenek az Ő akaratának előmozdítása érdekében. Arra gondoltunk, hogy ha már az ÚR ennyiszer összehozott minket a Szabadkeresztény Gyülekezettel, akkor folytassuk, amit az Úr elkezdett, és meghívtuk szolgálni az ifjúsági pásztort, Debreceni Miklóst, hogy szólja közöttünk Isten igéjét szombat délelőtt. Valamint meghívtuk még az OIM képviseletében Szerdi Szilárdot is, aki vasárnap délelőtt tanított minket. Szintén fölkértük gyülekezetünk új presbiterét, Hunyadi Tamást is, hogy prédikáljon, így szombat délután Övé volt a mikrofon. Szintén nagy öröm, hogy megalakult a saját IFI dicsőítő csapatunk is Worship Wariors (dicsőítő harcosok) néven, akik a konferencián debütáltak. Tagjai: Kékesi Attila (szólógitár, ének); Graham Alessandro (Sunny) (dob) ők vállalták, hogy vezetői felelősséget is viselnek a csapatban. Kiss Virág (zongora); Parácsi Adrienn (ének); Parácsi Dóra (ének); Kékesi Arietta (ének); Hoffmann Kata (ének); L. Rostiszlav (Laci) (gitár); Rác Tamás (basszus gitár). Azóta csatlakozott még Tóth Mercédesz (ének). Nagy izgalommal vártuk a szolgálatot, és arra gondoltunk, hogy igazán színessé és fiatalossá kellene tenni a szombat délutáni koncertet. Ezért béreltünk néhány technikai kelléket, fénytechnikai robotlámpát, stroboszkópot, és füstgépet. Amikor előző este kipróbáltuk, már láttuk, hogy nem lesz piskóta a szombat délután. És valóban, nagyot szólt az esti dicsőítés. Nem elsősorban a színes lámpák és a füst miatt. Azt láttam meg, hogy a fiatalok, (a Ti gyermekeitek) éles helyzetben nagyon jól veszik az akadályokat. A próbákon még úgy tűnt, hogy jó lesz túlélni a helyzetet (bocs srácok), de amikor kellett, mindenki úgy szolgált, mint akiken Isten kedves Szent Szelleme megnyugszik. Öröm volt látni, ahogyan átvették a színpadot percre. Amikor véget ért a konferencia, egyértelmű volt számomra, hogy lesz még folytatás. Nemrégiben kaptam el egy-két kommentet egy közösségi oldalon, ahol a fiatalok már tényként közlik az ismerőseiknek, hogy lesz konferencia 2011-ben is, várunk szeretettel! Így hát, nem sokára hozzá is fogunk egy újabb megmérettetéshez, bízunk benne, hogy hasonló áldásai lesznek, mint a április ai Boldogság Konferenciának. Most pedig, nyakig vagyunk a szilveszter szervezésében. Immáron, azt hiszem hagyományosan, az Ifjúság rendezi a szilvesztert, idén már harmadik alkalommal. Kiss József pásztorunkkal sokat gondolkodtunk, hogy mi is legyen a központi motívum vagy téma. Sok ötlet született, de egyik sem bizonyult maradandónak. Míg végül, mint parázs a tűzből, pattant az ötlet, hogy legyen Magyaros Szilveszter. Jó ötletnek bizonyult? 13.

16 Élet-jel II. évf re is vannak már terveink. A napokban alakult meg a gyerekszolgáló csoportunk, Hoffmann Kata, Kékesi Arietta, Parácsi Dóri, Tóth Mercédesz és Sebestyén Renáta közreműködésével. Már idén elkezdtek szolgálni, de igazán a 2011-es évi tervbe fognak beilleszkedni a lányok. Ezen kívül szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatot a debreceni Pásztorkör gyülekezeteinek ifjúsági csoportjaival is. Szeretnénk továbblépni az Úr szolgálatában, és növekedni mind szellemben, mind létszámban! Varga Vince Az ifjak önreflexiói Pilinszki János írta a következőket: Bizonyos értelemben mindannyian tékozló fiúk vagyunk, mégis azzal a különbséggel, hogy egyesek már a visszafelé vezető úton járnak. Ennek kapcsán kérdeztük meg fiataljainkat, Ők mit gondolnak, merre jár életük útja, ha beleképzelik magukat a történetbe? A föltett kérdésre, hogy mit gondolnak, ők melyik szakaszában is vannak ennek a történetnek, kicsit nehéz volt a fiatalok válaszait megtudni. Magát a történetet nyilván a legtöbben ismerték, mégis abban a formában, hogy én vagyok a szereplő, még senki nem gondolkodott el rajta. Ezért kicsit beszélgettünk erről a megközelítésről, egy kicsit egyszerűbb, életszerűbb helyzetre fordítottuk, mielőtt papírra vetették véleményüket. A várakozásoknak megfelelően, ahányan voltak a fiatalok, annyi változata született a kérdés megválaszolásának. Végül több közös pont alakult ki a meglátásokban. Azt mindenki elfogadta egytől egyig, hogy a tékozló fiú hazatérése értelmezhető a megtéréssel. Egyértelmű volt mindenkinek, hogy az örökség idő előtt való kikérése nem helyes dolog, pláne annak eltékozlása. Ebben azok is egyetértettek, akik önmagukat már a hazafelé vezető úton érzik, de érdekes módon azok is, akik tudják, hogy éppen távolodnak az atyai háztól. Volt még valami, amiben szintén a nagy többség egyetértett, mégpedig az, hogy tékozolni sajnos otthon is lehet. Többen voltak, akik ismerték, milyen érzés az, amikor megtört szívvel arra gondoltak, hogy jobb lett volna ki sem kérni az örökséget, hiszen most még a disznóknál is alantasabb helyzetbe jutottak, de megtérve megbékültek a visszafogadó Atyával. Mégis érzik, tudják, hogy ma is vannak az életükben olyan pontok, események, amelyek hasonlóak korábbi rossz döntéseikhez, és szükségük van ismét az Atya megbocsátására, ölelésére. Tudják viszont, hogy jó helyen vannak otthon, csak meg kell tudni tartani a kegyelemből megkapott pozíciót, ha ez nehéz is olykor-olykor. Szintén közös volt még a válaszokban, hogy szinte senki nem írta azt, hogy már hazaért. De mindenképpen jó úton vannak, a cél ismert és biztos, csak időbe kerül, amíg a láthatatlan, de ismert célból, látható és tapasztalható élmény válik. 14.

17 Ifjúsági élet Igazából nagyon fontos ez a kérdés. Üdvösségük bizonyosságának kinyilatkoztatása múlik azon, hogyan válaszolnak rá a fiatalok. Valóban igaz az, hogy mindenki, ki nem gyűjt Krisztussal, az tékozol. Így minden tettükkel, amely nem az Úr akarata volt, csak az atyai háztól való távolodásukat mozdították előre. És minél messzebb kerültek, annál nehezebbnek tűnik a visszaút, és annál rosszabb az életük, a sorsuk is. Amikor már csak emlék a hányattatások között az atyai ház egykori biztonsága, nem szabad tovább várni, haza kell indulni! Isten nem nézi az érdemeket, nem is lehet kiérdemelni a visszafogadást. Ahogyan a tékozló fiú sem érdemelte ki, amikor atyja már messziről megpillantva futott örömmel elé. Sőt kereste a kapuban állva, hátha ma, hátha most meglátja fia hazatér-e. Nem számított a külső, a tett, az eltékozolt vagyon, csak a fiú. Az atyának elég volt a fiú döntése, hogy hazamegy. Istenünk is így van velünk, a döntéseink mellé áll. Amikor megszületik a szívünkben a döntés a hazatérésről, már tudhatjuk, Atyánk kitárt karokkal vár bennünket. Sőt, a történetben a fiú új ruhát kap, és gyűrűt az ujjára. Az Úr így tisztít meg minket, és fogad vissza örökségébe. Nekünk még nagyobb lesz a meglepetés, mert a tékozló fiú ismerte apja vagyonát, tudta milyen életlehetőséget kapott vissza, mi ezt még nem látjuk. Amit szem nem látott, és fül nem hallott, és az ember szíve meg sem gondolt olyan, amit nekünk készített az Úr. Az ígéret szerint nem kell tékozolnunk, hogy örökösök legyünk, azok vagyunk ma is! Mi történt? Egy kis humor Varga Vince Egyszer a tengerparton voltam a gyerekeimmel, amikor odajött hozzám négyéves fiam, megfogta a kezemet és odavezetett a partra, ahol egy elpusztult sirály feküdt a homokban. Anyu, mi történt vele? kérdezte. Meghalt és felment a mennybe válaszoltam. A fiam elgondolkodott, majd azt mondta: És Isten visszadobta? Egy kisfiú levele: Kedves Isten! Lefogadom, hogy nagyon nehéz neked mindenkit szeretni az egész világon. Mi csak négyen vagyunk a családban, és mégse megy mindig. Üdv. Marci 15.

18 Egy kislány kérdése: Élet-jel II. évf. 1. Egy anyuka a kislányával kézen fogva ment hazafelé Istentiszteletről. Egyszer csak a kislány az anyjához fordult és megkérdezte: Anyu, van valami, amit nem nagyon értek abból, amit a lelkész bácsi mondott ma reggel... És mi az, ami megzavart, kicsim? kérdezte az édesanyja mosolyogva. Hááát, a lelkész bácsi azt mondta, hogy Isten nagyobb, mint mi. Ez igaz, anyu? Igen, ez igaz. És azt is mondta, hogy Isten bennünk lakik. Ez is igaz? Igen, Isten bennünk lakozik. De hát anyu, ha Isten nagyobb, mint mi, és ha Ő bennünk lakozik, akkor nem kéne látszódjon legalább egy kicsit? Hit A falusi lelkész kemény szavakkal dorgálja híveit: Testvérek, a ti hitetlenségetek már botrányos! Összegyűltetek, hogy esőért imádkozzunk, és tessék: senki sem hozott magával esernyőt! Szent Péter előtt A buszsofőr és a pap fölkerülnek Szt. Péter elé a mennybe. Ebédkor Szent Péter a buszsofőrt maga mellé ülteti, a papot meg egy távoli asztalhoz. Egy kis idő elteltével a pap odamegy Szent Péterhez és kérdőre vonja. Ide hallgass Szent Péter! Egész életemben az Istent szolgáltam. A buszsofőr meg csak úgy odaülhet melléd. Hogy van ez? Hát az úgy van, te pap mondja Szent Péter, amíg te prédikáltál mindenki aludt. De amikor a buszsofőr vezetett, mindenki imádkozott. Teológiai vita Egyszer a pápa elhatározta, hogy kitiltja a zsidókat a Vatikánból. A zsidók felháborodtak, ezért a pápa beleegyezett, hogy ha egy zsidó le tudja győzni teológiai vitában, akkor maradhatnak. A zsidók egy bölcsességéről ismert rabbit választottak, hogy kiálljon a pápával a vallási párbajra. A rabbi azt mondta: tegyék érdekesebbé a vitát és egyiküknek se legyen szabad beszélni. A pápa beleegyezett. A vita napján a pápa és a rabbi leültek egymással szemben, a hívek köréjük gyűltek. 16.

19 A pápa felemelte három ujját. Humor A rabbi erre felmutatta egy ujját. A pápa egy kört rajzolt a levegőbe. A rabbi erre a földre mutatott. A pápa elővett egy ostyát és egy pohár bort. A rabbi erre elővett egy almát. A pápa ekkor felállt: Feladom mondta. Te túl bölcs vagy, rabbi. Maradhattok. Később megkérdezték a pápát a bíborosok: Mit beszélt a rabbival? Először felmutattam három ujjamat, hogy a Szentháromságra emlékeztessem. Ő felmutatta egy ujját jelezve, hogy egy Isten van mindkét vallásban. Ezután rajzoltam egy kört a levegőbe, mutatva, hogy Isten mindenhol ott van körülöttünk. Erre ő a földre mutatott, jelezve, hogy Isten itt van velünk. Ekkor elővettem egy ostyát és egy pohár bort, megmutatva, hogy Isten feloldoz a bűneink alól. Ő elővett egy almát, hogy az eredendő bűnre emlékeztessen. Mindenre volt válasza. Mit tehettem volna? Közben a zsidók is körbevették a rabbit, és a vitáról faggatták: Mi történt, rabbi? Először azt mutatta, hogy három napunk van elhagyni a várost. Mutattam, hogy egy zsidó sem fog elmenni. Ezután körbemutatott, jelezve, hogy az egész várost megtisztítja a zsidóktól. A földre mutattam, jelezve, hogy mind itt maradunk. És utána? A rabbi vállat vont: Nem tudom. Elővette az ebédjét, mire én is a magamét. 17.

20 Élet-jel II. évf. 1. Felnőttek, akik már az úton vannak A vezetőség látása, munkája 2010-ben, tervek 2011-re Az Élet Gyülekezet alapigéi: Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, imé, jutalma vele jó, és megfizetése őelőtte! És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak. Ézs. 62: A gyülekezetünkben folyó szellemi munkának alapja az Élet Gyülekezet látása, amelyet a Szent Szellem a fenti Igeversek alapján jelentett ki a vezetőség számára. Nemcsak a vezetőségnek, de a gyülekezet valamennyi tagjának a szívében kell forgatnia ezeket az igéket ahhoz, hogy szorosan együtt, egységben munkálkodva azok beteljesedjenek. Az Élet Gyülekezet látása: 1.) Erős apostoli gyülekezet: 5 szolgálati ajándék működése a gyülekezetben; vezetők képzése; gyülekezetplántálás; nem beosztás, hanem ajándékorientált 2.) Vezetők beállítása a szolgálatba: csapatmunka; atyaság; tanítványképzés; mentorálás 3.) Az ébredés egyik előkészítője és résztvevője 4.) Gyülekezetplántáló tevékenység: kiküldő gyülekezetté válni 5.) Kapcsolatépítő gyülekezet: a kapcsolat értékes, valamint érték 6.) Új gyülekezet: új tömlő, új bor; új szemlélet, új lehetőség; új stílusú vezetés, ahol a vezetők megtanítják a tagokat arra, amit tudnak A fentieket szem előtt tartva bontotta ki Isten a évre vonatkozó látást a szellemi és fizikai szolgálatok területén, amit az alábbiakban összegezhetünk röviden: 8:14. Az Élet Gyülekezet látása a 2010-es évre: Alapige: Akiket pedig Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai Róma A 2010-es év mottója: A megfelelő időben a megfelelő szavakat kimondani, és a legjobb döntéseket a legjobb időben meghozni. 18.

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él!

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él! SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK Józsa István Lajos 1 Az igaz ember hitből él!»az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.«de mi nem a meghátrálás emberei

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása Igaz, hogy az idén már két OB versenyen is túl van a Bakó Team csapata, de azért számunkra a felejthetetlen élményt mégis egy Debrecenben megtartott körverseny nyújtotta. A debreceni Gázvezeték utcai salakpályán

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2. Nehémiás

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2. Nehémiás Nehémiás A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2 A Bibliaolvasó vezérfonal szerint ezekben a napokban olvassuk Nehémiás könyvét. Nehémiás a babiloni fogságban, valószínűleg

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban James Fraser (1886-1938) Senki nem vette észre, milyen királyi küzdelem folyik a könyvtár sarkában ülő fiatalember szívében. Azon a délutánon már harmadszor

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben