II.Az év legfontosabb célkitűzései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II.Az év legfontosabb célkitűzései"

Átírás

1

2 I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók elvégzését, az állami szerepvállalás növelését és az igényelt fejlesztések megvalósítását. A katasztrófavédelem jelenlegi jogszabályi környezetének átfogó módosításával, az állam szerepvállalásának növelésével fokozható Magyarország területén élő lakosság életének, vagyonának biztonsága, valamint biztosítható az ország működőképességének folyamatos fenntartása. II.Az év legfontosabb célkitűzései A kirendeltség feladatrendszereit, feladatait a jogszabályokban meghatározottak alapján végzi. Tevékenység fő célja, hogy a területen élő, dolgozó, pihenő valamint átutazó személyek valamint ezen emberek vagyona katasztrófavédelmi szempontból biztonságban legyenek. 1. A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség, mint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerve, egységes vezetési és irányítási rend alapján hatékony, költségtakarékos, egységes katasztrófavédelmi szervezetet működtet január 01-el a Kirendeltség illetékességi területe 69 településre nőtt. Fonyód járás katasztrófavédelmi feladatait ez időtől a Kirendeltség látja el. A megnövekedett területen a már meglévő állomány minden szakterületen a megfelelő munkamorállal és hivatástudattal végezte az értékelt időszakban a munkát február 16-tól változás történt a kirendeltségvezetői beosztásban, Gyulai László tű. alezredest Oláh László tű. alezredes váltotta. Fő feladat volt az évben, hogy a Kirendeltség a katasztrófavédelmi szervezeti struktúrában, a hatósági tevékenység, a polgári védelem, iparbiztonság és a tűzoltóság kibővített feladatrendszerének megfelelő szintű végzése, az ügykezelés, a folyamatosan bővülő, megújuló informatikai-riasztási és egyéb rendszerek megfelő alkalmazása, az ellenőrzésifelügyeleti tevékenységek következetes végrehajtása. 2. Az egységes hatósági eljárási rend alkalmazásával, hatósági együttműködéssel biztosítani a veszélyhelyzetek megelőzését, a szolgáltató közigazgatás elvárását. A év feladatai között kiemelten szerepelt, hogy a szakhatósági és hatósági feladatokat ellátó Hatósági Osztály munkájában a várható szezonális rendezvények megemelkedett számával, a belföldi turizmus szerepe (a kedvező időjárásnak köszönhetően) egyre inkább nagyobb területen jelentkezett. Ennek figyelembe vételével, a 23/2011. (III.8.) Kormány rendelet, a módosított 28/2011. (IX.6.) BM rendelet együttes alkalmazásával a Balaton, mint kiemelt üdülőterület és ilyen szempontból kiemelt jelentőségű idegenforgalmi szerepet betöltő területre nagyobb figyelmet kellett fordítanunk, hiszen a zenei fesztiválok és nyári rendezvények nemcsak országos, hanem nemzetközi megítélés és figyelem alá is estek, még inkább nagyobb köz- és kereskedelmi médiafigyelemmel. 2

3 3. A évben végbemenő államigazgatási változások, a változás illetőleg hatáskör bővítés következtében a fő célkitűzés a jogszabályok alapján a Helyi Védelmi Bizottság, a közbiztonsági referensek kiképzése és rendszerbe állítása. A január 1-jén hatályba lépő jogszabályok alapján a Helyi Védelmi Bizottság elnöki feladatait átvette a Járási Hivatal vezetője. Az elnök munkájának segítése érdekében két elnökhelyettes került kijelölésre, egy fő a Katasztrófavédelem egy fő a Magyar Honvédség állományából. A megújult HVB-k megkezdték a jogszabályokban meghatározott feladatellátást. A 2012 évben kiképzett közbiztonsági referensek közül sokan átkerültek a járási hivatalhoz. Kiemelt fontossággal bírt az új közbiztonsági referensek kijelölése, és kiképzése, amit az év elején végrehajtottunk. Mindezt egységes szervezetben, a különböző szakterületek állományának együttes feladat végrehajtásával kellett megvalósítani. IV. SIÓFOKI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGE Tűzoltósági szakterület A tűzoltósági szakterület az illetékességi területen végzi a szabályozókban meghatározott tűzvédelmi feladatait, felügyeli a hivatásos tűzoltóparancsnokság munkáját, szakfelügyeletet lát el az önkormányzati tűzoltóságok felett, valamint végzi a tűzvizsgálati eljáráshoz kapcsolódó helyszíni szemlét. Szakfelügyelet: augusztus 01-től Siófok HTP Balatonboglár ÖTP Tab ÖTP számára 2-2 esetben került sor ellenőrző gyakorlatok lebonyolítására. Ezek helyszínei úgy lettek kiválasztva, hogy az Önkormányzati tűzoltóságok, és Siófok HTP egységei közösen vegyenek részt rajtuk. A gyakorlatokba minden esetben önkéntes tűzoltó egyesületeket is bevontunk. Az április 1-től augusztus végéig 60 Siófoki, illetve Siófok környéki létesítményre, intézményre készült el az átdolgozott Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv. A hagyományoknak megfelelően, szeptember, és október folyamán közös ÖTP-HTP képzést tartottunk a volt tabi szovjet laktanyában, Siófok-Balatonboglár-Tab közös részvételével, októberben 40 órás tűzoltó tanfolyamot szervezett a kirendeltség a HTP-vel közösen 22 fő részvételével, melynek célja a meglévő egyesületek megerősítésén túl, egy új, Nágocson felállítandó tűzoltó egyesület tagjainak kiképzése. A 22 főből, jó átlaggal összesen 20 fő tett eredményes vizsgát. Távlati cél még az Andocsi tűzoltó egyesület újraélesztése, melyre az egyeztető tárgyalások megkezdődtek. Tűzvizsgálat: december 28.-tól a helyszíni tűzvizsgálati cselekményeket a tűzoltósági felügyelő, illetve a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat végzi, míg a tűzvizsgálati hatósági eljárás további részeit a kirendeltség hatósági osztálya évben eddig összesen 12 tűzvizsgálat indult a Siófoki Kirendeltségen, melyből 5 az első, 7 a második félévben keletkezett. A tűzvizsgálatok megindításának elsődleges oka bűncselekmény gyanújára vezethető vissza, mindössze 1-1 esetben indult egyéb okból, pl. haláleset, súlyos sérülés, illetve a hatóság vezetőjének utasítása miatt. 3

4 Hivatásos Tűzoltóparancsnokság A Siófok Hivatásos Tűzoltóság évben is végezte a jogszabályban meghatározott működési területen a mentő tűzvédelmi, hatósági, illetve polgári védelmi tevékenységet, mely jelenleg 55 településen folyik három megyei katasztrófavédelmi igazgatóság illetékességi területén. A Siófok Hivatásos Tűzoltóság a jogi szabályozók előírásainak megfelelően a működési területén elhelyezkedő székhely szerinti önkormányzati tűzoltóságok részére szakmai iránymutatást ad, valamint fokozott figyelemmel ellenőrzi az állami normatíva felhasználás jogszabály szerinti végzését. Ezen Önkormányzati Tűzoltóságok szakmai felzárkóztatásának érdekében Siófok HTP évtől közös képzést szervezett minden hónap utolsó szombatján, mely képzés az elmúlt egy év távlatából tekintve nagy fejlődést hozott a hivatásos tűzoltóság, illetve az önkormányzati tűzoltóságok együttműködésének, közös munkájának tekintetében évben szemmel látható fejlődésen mentek keresztül ban az év folyamán 3 alkalommal került sor a közös képzés megtartására. Az idei évben ÖTP-k képzése mellet minden hónapban sor került az ellenőrzési, felügyeleti tevékenységhez tartózó helyszíni szolgálat ellenőrzésekre, mely során mind gyakorlati, mind elméleti szinten folyamatos felmérésre kerültek az önkormányzati tűzoltóságok állományai. A Siófok Hivatásos Tűzoltóság a működési területének biztonságát növelő egyik fontos tényezője a tűzoltást és műszaki mentést vállaló civil szerveződések, az önkéntes tűzoltó egyesületek. A hivatásos tűzoltóságok fontos feladata e szerveződések felkarolása, szakmai színvonaluk szinten tartása. A cél elérése érdekében 2013-ben a működési területén levő mindhárom önkéntes tűzoltó egyesülettel újrakötötte együttműködési megállapodását a Siófok Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság /továbbbiakban HTP/: Látrány Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületével, valamint a Fejér megyében székelő Lepsény-Mezőszentgyörgy Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, melyek vállalják az együttműködési szerződésben vállalt területeken a tűzoltást és műszaki mentést, ezzel is elősegítve az állampolgárok hatékony védelmét. A Siófok HTP segítségével az egyesületek sikeresen nyújtottak be pályázatokat egy tűzoltó felszerelésekkel kapcsolatos beszerzési pályázaton. Az önkéntes tűzoltó egyesületek képzése, valamint gyakorlati vizsgáztatásuk június hónap első részére került betervezésre, de az a bekövetkezett dunai árvíz miatt elhalasztásra került. Ennek pótlására július hónap végén került sor, a II. féléves képzés december 7-én került megtartásra. Az előző megállapításokat figyelembe véve összességében megállapítható, hogy a Siófok Hivatásos Tűzoltóság a meglévő, illetve a jövőben megkötendő az együttműködési megállapodások, új egyesületek létrehozása révén a katasztrófavédelem rendszerébe tartozó erőkkel, eszközökkel a jelenleginél is hatékonyabban lesz képes ellátni a működési területén levő 55 település védelmét a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A járási rendszer felállításának következtében a Siófok HTP. alárendeltségébe tartozó katasztrófavédelmi megbízotti /továbbiakban KVMB/ beosztás került létrehozásra. A Siófok HTP állományához tartozó KVMB beosztású személyek közül mindhárom fő elhelyezési körlete, irodájuk megfelelő. Az év főbb eseményei, feladatai januárban a szolgálat, illetve a vonulós állomány napi feladatainak koordinálása mellett az új, képzési szabályzatnak megfelelő évi kiképzési terv összeállítása, valamint a hiánypótlásra felszólított létesítmények által beküldött adatok alapján további Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek készítése február hónap első felében a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés során a HTP vezetői állománya részt vett a működési terülten levő települések, az ott élő állampolgárok védelmének előkészítésében, valamint a HVB-k ülésein az előírtaknak megfelelően képviselte a szerveztet. A szolgálati, valamint a technikai állomány felkészítése is megtörtént a hasonló helyzetekben történő mentésre, viselkedésre, működésre. 4

5 Március hónapban megkezdte a tűzoltóság a működési területén levő önkéntes tűzoltó egyesületekkel történő együttműködési megállapodások újrakötésének előkészítését, majd a később megállapodások megkötésekre is sor került. Március hónapban, a hóhelyzet során a Siófok HTP állománya az ÖTP-kkel rendkívüli erőfeszítéseket tett a helyzet megfelelő kezelésére annak eszkalálódásának elkerülése érdekében, a káresetek felszámolására, mely során több tömeges baleset is történt mind az M7 autópályán, illetve egyéb főútvonalakon. Kiemelt esemény volt a tömeges balesetek mellet március én, a 7-es főúton rekedt körülbelül száz gépjármű, és annak utasainak mentése, mely majd 24 órás folyamatos beavatkozást kívánt meg az állománytól szélsőséges időjárási viszonyok közepette. A felszámolás gördülékenysége érdekében a munkát végző állomány mellett folyamatos tartalékképzés, valamint folyamatos személyi váltásra volt szükséges április hónapban a tűzoltói állományból összeállításra került egy szakmai versenycsapat, mely megkezdte felkészülését a megyei szakmai versenyre. A Siófok HTP kiemelt célja volt a szakmai verseny megnyerése május hónapban megkötésre kerültek az önkéntes tűzoltó egyesületekkel az együttműködési megállapodások, majd a BM OKF részérő kiírt ÖTE pályázat előkészítése zajlott. A megyei szakmai versenyen a Siófok HTP csapata céljainknak megfelelően az első helyezést érte el, mellyel delegálta magát a Veszprém megyében tartandó területi szakmai versenyre. A Siófok HTP csapata május végén tartott területi versenyen a második helyezést érte el, mely lehetőséget adott az országos tűzoltó szakmai versenyen való részvételre. Május hónapban Szántód településen megrendezésre került a Pannónia fesztivál, mely a dél- Balaton egyik legnagyobb tömegrendezvényének számít. A Siófok HTP a rendezvény minden napját készenléti erőkkel a helyszínen biztosított. Június hónapban a Siófok HTP kiképzési tervének megfelelően megkezdődött a felkészülés a nyári Balaton parti idegenforgalmi szezon kihívásaira, valamint a tűzoltói állomány féléves vizsgáinak előkészítése zajlott. A hónap elején lezajlott dunai árvízi védekezésben Siófok HTP 19 fővel vett részt. A BM OKF utasításnak megfelelően a órás szolgálatra való átállás, valamint a védekezésben részt vevő kontingens berendelése, annak készenlétbe állása rendkívül gördülékenyen, mindösszesen 2 óra alatt lezajlott. Az árvízi védekezés során a Siófoki Tűzoltóság állománya rendkívül fegyelmezetten és elhivatottan végezte munkáját július hónapban az idegenforgalmi főszezonban a tűzoltóság vonulási száma rendkívül megemelkedett. A Balaton Sound biztosítása rendben lezajlott, a biztosításban részt vevő egységnek egy esetben kellett a rendezvény területén egy üzemanyagfolyást felszámolnia. Augusztus hónap folyamán a tűzoltóság szintén több rendezvénybiztosítást végzett, melyhez megerősítés volt szükséges más parancsnokságoktól. Mivel párhuzamosan több tömegrendezvény is zajlott a működési területen. Augusztus hónapban a tűzoltóság versenycsapata részt vett az országos szakmai versenyen, ahol eredményesen szerepelt. Szeptember hónapban a tűzoltóság 40 órás tanfolyamot indított Siófok HTP, melyen Karád ÖTE-től, valamint Nágocs településről érkeztek személyek a tanfolyam elvégzésének érdekében. Szeptember hónap folyamán, Siófokon került megrendezésre a megyei katasztrófavédelmi sportverseny, melyet a Siófok Hivatásos Tűzoltóság csapata nyert meg október hónapjában a tűzoltóság az előírásoknak megfelelően végezte a kiképzési tevékenységét a kárfelszámolások mellett. A 40 órás tűzoltó alaptanfolyamon minden résztvevő sikeres vizsgát tett. Az év során az előírt ellenőrző gyakorlatok, összesen hat darab kivétel nélkül megfelelt minősítést kaptak. 5

6 Önkormányzati Tűzoltóságok A Siófok Hivatásos Tűzoltóság szakmai felügyeleti alárendeltségében működő Balatonboglár, és Tab Önkormányzati Tűzoltóság 2013 folyamán a kárfelszámolásokat jó színvonalon végezte a Siófok Hivatásos Tűzoltóság elsődleges működési területéhez tartozó vonulási körzetében. ÖTP-k normatíva elszámolásának ellenőrzése A kirendeltségünkhöz két önkormányzati tűzoltóság tartozik: Tab és Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóságai. Havonta nem csak a kötelezően beküldendő táblázatokat küldték meg határidőre az ÖTP vezetők, hanem mellékletként a normatív támogatást terhelő kiadások bizonylat másolatait is. Ezek az előírásoknak megfelelő határidőig a Hivatásos Tűzoltósághoz be is érkezetek. Május hónapban a tabi Önkormányzati Tűzoltóságnál átfogó ellenőrzést hajtottunk végre. Ennek során bemutatásra kerültek a szabályzóik, átnéztük a tárgyi eszköz kimutatásokat, az értékcsökkenés elszámolását és annak nyilvántartását, a házipénztár kezelésüket, a szállítói nyilvántartásukat. Ellenőriztük a menetlevél vezetésüket, illetve az üzemanyag gazdálkodásukat. A év végi selejtezés és leltározás dokumentumait szintén bemutatták. Az ellenőrzés végén javasoltuk nekik a leltározási szabályzat frissítését, a számlákon a záradék és teljesítés igazolás, illetve a forrás (állami normatíva terhére, vagy egyéb forrásból) feltüntetését. Tűzvédelmi, hatósági, tűzmegelőzési tevékenység A év folyamán a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya tevékenységének és hatósági munkájának végzése tekintetében a katasztrófavédelem új szervezeti rendszerébe történő beillesztés, a katasztrófavédelem új hatáskörébe utalt feladatrendszerek, az integrált hatósági tevékenység kialakítása jelent meg fő célkitűzésként. Az újonnan életbe lépő hatósági tevékenységet szabályozó jogszabályok és a belső szervezetszabályzó eszközök által meghatározott előírások, iránymutatások alapján a Hatósági Osztály a katasztrófavédelem hatósági rendszerébe történő integrálódását, az új szervezet által meghatározott feladatok végrehajtását a meghatározott követelmények teljesítésével hajtotta végre. A Hatósági Osztály a hozzá beérkező engedélyezési eljárások és helyszíni bejárások alkalmával a tűzvédelem megelőző és mentő részeit együttesen kezelve szabta meg és egyúttal írta is elő azokat a jogszabályi követelményeket és területi jellemzőkre, adottságokra irányuló előirányozott meghatározásokat, amelyek tűzvédelmi szempontból a biztonságot voltak hivatottak szavatolni mind létesítésnél, mind ellenőrzés során. Olykor szükségessé vált a kirendeltség felügyelői, valamint a hivatásos tűzoltóság beosztotti és tűzoltóparancsnoki létszámának igénybe vétele. Ez kiemelten jelentkezett azokon a nyári rendezvényeken, amelyek olyan nagy létszámú látogatót és az azok szórakoztatására, ellátásra ideiglenesen a rendezvény területére települt szolgáltatókat jelentett, amelyek a rendezvény tűzvédelmi hatósági ellenőrzésének eredményes lefolytatásához elengedhetetlen volt a megnövelt létszám, ahhoz, hogy a rendezvény tűzvédelmi hatósági szempontból, biztonsági szempontból lefolytatható legyen. 6

7 Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági, tűzmegelőzési tevékenység A Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség a év során elsőfokú tűzvédelmi hatóságként: - tűzvédelmi hatósági ellenőrzést 250 esetben hajtott végre, tűzjelző berendezés létesítését 12 esetben, tűzjelző berendezés használatba vételét 15 esetben, tűzoltó berendezés létesítését 2 esetben, tűzoltó berendezés használatba vételét 2 esetben engedélyezte. Az ellenőrzések során 36 esetben adott ki hatósági felhívást, 34 esetben szabott ki tűzvédelmi bírságot, amelyek együttes összege Forint. - tűzvédelmi hatósági bizonyítványt 56 esetben állított ki - szakvéleményt, tájékoztatást 27 esetben adott ki - a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyekben 33 esetben tartott konzultációt A Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya a év során, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság: - építési ügyben 46 esetben járt el, amelyből m2 közötti építési ügy 12 eset, m 2 közötti építési ügy 31 eset, 3000 m 2 meghaladó építési ügy 3 eset volt - használatba vételi ügyben 39 esetben járt el - egyéb szakhatósági ügyekben 65 esetben jártunk el, ezen kívül kiemelkedő a nyomvonal jellegű építmények engedélyezési ügye 32 esettel - a szakhatósági eljárások során 10 esetben tettünk hiánypótlást - igazgatási szolgáltatási díj 8 esetben, összesen Forint értékben került befizetésre. Itt kell megjegyeznünk, hogy a tűzvédelmi konzultációk mellett, a regisztrált nyilvántartás alapján az ügyfélforgalom az ügyfélfogadási napokon több mint 1728 fő volt, amely során tűzvédelmet érintő szakkérdésben kellett tájékoztatást adnunk, illetve döntenünk. A év alatt figyelemmel kísért jogszabály változások érintették a hatósági, szakhatósági tevékenység során alkalmazott szabályozókat is, amelyek elsősorban a évi CXL. törvény, és a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet vonatkozó részei, de figyelemmel kísértük azokat a tervezeteket és kiadott jogszabályokat amelyek január 1-jétől nagy mértékben átalakították és megváltoztatták eddigi munkánkat. Elsősorban a létrehozott járási közigazgatási területek a kirendeltség illetékességi területének változását, a közigazgatási kormányhivatalok területi, járási, helyi igazgatási szerveinek, szervezeti átalakításának a közigazgatási kapcsolattartás változását, a bevezetésre kerülő e- közigazgatási rendszer az egyes ügyintézési eljárási menetének változását eredményezte. Polgári védelmi szakterület január elsejével hatályba lépett jogszabályi változások, valamint a járási rendszer felállítása miatt januárban megtörtént a kapcsolatfelvétel a járási hivatalok vezetőivel, akik egyben a helyi védelmi bizottságok elnökei lettek. Megtörténtek a helyi védelmi bizottságok dokumentációinak átadás- átvétele, valamint a járási hivatalvezetők felkészítése a várható feladataikról. Ezt követően megtartásra kerültek az alakuló ülések is mindhárom, az illetékességi területünkhöz tartozó járásban. Szintén a járások kialakításának köszönhetően a 2012-es évben felkészített és levizsgáztatott közbiztonsági referensek nagy százalékban lecserélődtek, mivel az önkormányzatoktól átvették őket a járási hivatalokba dolgozni. Ennek következtében újra ki kellett jelöltetni közbiztonsági referenseket az érintett településeken, akiket aztán fel kellett készíteni a rájuk váró feladatokra. Változás volt még, hogy január elsejével katasztrófavédelmi megbízotti státuszok kerültek feltöltésre a járások székhelyein (Siófok, Tab, Fonyód). Ezek a személyek, a fonyódi KVMB 7

8 kivételével nem rendelkeztek polgári védelmi ismeretekkel, tapasztalatokkal. Éppen ezért az év első felében több lépcsős felkészítésben kellett őket részesíteni. Az év folyamán fokozatosan kerültek bevonásra a szakterületi munkába. Év végére rendelkeztek azzal a képességgel, hogy önállóan képesek egy feladat végrehajtására, illetve kialakult helyzetek önálló kezelésére. Beavatkozások: Zamárdi Folyó utcában, az balatonendrédi vízfolyás torkolati szakaszán szükség volt mederkotrási és ároktisztítási munkálatok végrehajtására, melyet a Dél- Balatoni Vízitársulat hajtott végre kirendeltségünk közreműködésével. Erre azért volt szükség, mert a csapadékos időjárás következtében a Zamárdi belvízöblözetben jelentős vízszint emelkedés volt tapasztalható, de a többlet elvezetésére csak gravitációs módon volt lehetőség, mivel a telepített szivattyút ismeretlen tettesek eltulajdonították Balatonboglár Széchenyi utcában keletkezett partfalomlás ügyében kellett helyszíni szemlét lefolytatni, melyre kezdeményezésünkre az önkormányzat felkérte a Pécsi Bányakapitányság geológusát is. A partfal közvetlen élet- és balesetveszélyt nem jelentett a szomszédos ingatlanokra, de a további állapotromlásának megakadályozása érdekében a magas, megdőlt fákat mielőbb el kellett távolítani, melyet a Balatonboglári Önkormányzati Tűzoltóság szakemberei végeztek el , valamint a rendkívüli téli időjárás okozta hóhelyzet kezelését hajtottuk végre illetékességi területünkön. A kialakult helyzet kezelésében kiváló együttműködés volt tapasztalható a HVB elnökök és titkárok, a társszervek, valamint az önkormányzatok és a karitatív szervezetek vonatkozásában. Rendezvények: Több nagy látogatói létszámmal megrendezett fesztivált kellett biztosítanunk az első félévben, mint Nemzetközi Off Road Fesztivál Somogybabod, Pannónia Fesztivál Szántódpuszta, Rock Beach Balatonszemes, BalatonSound Zamárdi, Nagyon Zene Strandfesztivál Zamárdi, BmyLake fesztivál Balatonvilágos. A rendezvényeken katasztrófavédelmi beavatkozásokra, intézkedésekre nem volt szükség, csupán a kialakult viharos időjárási viszonyok miatt kerültek rövidebb megszakításra a programok a rendezők részéről. Tervezés: Feladataink között szerepelt még a települési polgári védelmi szervezetek megalakításának, valamint a megalakítási-, mozgósítási- és veszélyelhárítási tervek elkészítésének koordinálása. Többször tartottunk értekezletet a közbiztonsági referensek részére a tervezéssel és a pv. szervezetek megalakításával kapcsolatban. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot és segítséget nyújtottunk szükség esetén. A tervezési feladatok részeként feltöltésre került a Polgári Védelmi Adattár a BM OKF, illetve az SMKI Intézkedésekben meghatározott tartalmi elemekkel. Hulladékszállításban bekövetkező változások miatt kiemelt figyelmet kellett fordítanunk a települések hulladékgazdálkodására, valamint az új szállítási szerződések megkötésére. Mivel az akkori szolgáltató cég 65 településünkön nem felelt meg a jogszabályban rögzített feltételeknek, ezért meg kellett tervezni a szükségellátást, így erre a 65 településre elkészítettük a szükségellátási terveket. Járási Mentőcsoportok: A második félév legfőbb feladata volt az önkéntes mentőszerveztek járásonkénti létrehozása. A 3 járási mentőszervezet (Sió MCS., Koppány MCS., Vitorlás MCS.) tagjainak kijelölése önkéntes jelentkezés alapján történt. A jelentkezők kijelölő határozatainak elkészítése megtörtént a települési közbiztonsági referensek közreműködésével, bevonásával. A létszámok alakulása jelenleg: Sió MCS (31 fő), Koppány MCS (21 fő), Vitorlás MCS (21 fő), mely a későbbiekben még bővülhet. A mentőcsoportokba történő toborzásnál elsődlegesen a településeken működő ÖTE tagokra számítottunk, ám a karitatív szervezetek és a városüzemeltetési szervezetek tagjai teszik ki a mentőcsoportok 80 %-át. 8

9 A megalakított járási mentőcsoportoknak án rendszerbeállító gyakorlat került lebonyolításra Zamárdi, Folyó utcában. A gyakorlat során végrehajtott feladatok között szerepelt a kárterület megtisztítása a vihar során kidőlt fáktól, az irányító központ és az egészségügyi bázis kiépítése, homokzsákokból nyúlgát építése és bordás megtámasztása, valamint sérültek ellátása. A gyakorlat fő célja volt, hogy a mentőcsoportok tagjai megtanuljanak szervezetten, kötelében utazni, menetelni, képesek legyenek a évi minősítő gyakorlat során önállóan nyúlgátat építeni, továbbá, hogy megismerjék a hierarchiában, szervezett formában történő feladat végrehajtást. A gyakorlat során kitűzött célok megvalósultak, így sikeresnek mondható. Helyi Védelmi Bizottságok: A helyi védelmi bizottságok átszervezése következtében alakuló ülések megtartására került sor Fonyód HVB-nél január 30., Siófok és Tab HVB tekintetében január 31. Tavasszal az ár- és belvíz elleni védekezésre történő felkészülés kiemelt feladatunk volt. Az illetékességi területünkhöz tartozó HVB-k felkészítése rendkívüli ülés keretében február 21-én és 22-én került sor. A közbiztonsági referensek bevonásával az esetleges védekezés hatékonyabb végrehajtásához szükséges információk és adatok beszerzésre, illetve pontosításra kerültek. Szintén az ár- és belvíz elleni védekezésre történő felkészülés tárgyában február 28-án törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra a helyi védelmi bizottságok elnökeinek és titkárainak bevonásával a Marathon Terra rendszeren. A gyakorlat során nagyon jó együttműködés alakult ki a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, valamint az elnökök és titkárok között március , valamint a téli időjárási helyzet kezelésében tevékenyen részt vettek a HVB-k elnökei, katasztrófavédelmi munkacsoportjai. A tényleges működést, helyzetek felszámolását követően, mindhárom HVB értékelő ülést tartott, melynek alkalmával az önként segítő szervezetek, állampolgárok részére elismerések kerültek átadásra én a HVB elnökhelyettesek és katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával került lebonyolításra az ONER III. gyakorlat, melynek során a Paksi atomerőműben bekövetkezett üzemzavar során környezetbe került sugárzó anyag elleni lakosságvédelmi intézkedéseket kellett meghozni én rendes ülés keretében a téli időjárásra történő felkészülésre, felkészítésre került sor mindhárom HVB-nél. Ellenőrzések: Ellenőrzésre kerültek az év folyamán több alkalommal a településeken kiépített vízelvezető rendszerek is, főként azokon a területeken, ahol bekövetkezett helyi vízkár, illetve azokon, melyek januártól kerültek illetékességünkbe. Tapasztalatként elmondható, hogy a start munkaprogram keretében, kimondottan belvízkezelésre felvett közfoglalkoztatottaknak köszönhetően az ellenőrzött településeken megfelelő állapotúak a vízelvezető rendszerek, sőt több településen újabb árkok, átereszek kerültek kiépítésre ennek köszönhetően. A év során több alkalommal ellenőrzésre kerültek a Pécsi Bányakapitányság bevonásával a partfalak Balatonvilágos, Zamárdi, Ságvár, Balatonföldvár, Szólád, Balatonszárszó, Balatonboglár és Fonyód településeken. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján elmondható, hogy jelenleg a fonyódi magaspart van a legkritikusabb állapotban, mivel jelentősen megnőtt a mozgások száma. Téli időjárásra történő felkészülés keretében ellenőrzésre kerültek a Magyar Közút Nzrt. Üzemmérnökségei, beleértve az autópálya mérnökségeket is. Az ellenőrzés kiterjedt a gépparkra, a bekészletezett síkosság mentesítő anyagokra, a személyi állomány felkészültségére, valamint a téli üzemeltetési tervekben szereplő hóvédművek és érdesítő anyag prizmák kihelyezésére is. Szintén a téli időjárásra történő felkészülés keretében december hónapban ellenőrzésre kerültek a településeken kijelölt befogadó- melegedőhelyek az ANTSZ bevonásával. 9

10 Lakosság és ifjúság felkészítés: Az elmúlt évek, évtizedek hagyományait követve 2013 évben is megszerveztük és megrendeztük a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját, melyre rekord számú iskola jelentkezett és vett részt. Középiskolás kategóriában 7 csapat, általános iskolás kategóriában 7 csapat indult a versenyen összesen 56 fő. A verseny felkészülési időszakában többször részesültek felkészítésben a Siófok HTP, valamint kirendeltségünk állománya által évben 3x3-as akcióterv keretében összesen 23 alkalommal tartott kirendeltségünk állománya felkészítést. Ezek főként iskolai, óvodai bemutatók és falunapok alkalmával kerültek megvalósításra. Fő témájuk a tűzesetek, balesetek megelőzése, a tűzoltó gépjárműfecskendők és felszereléseik, valamint a katasztrófavédelem szervezetének bemutatása volt. Ezen felül a nyári szünet előtti utolsó héten a 3 járás (Siófok, Fonyód, Tab) tankerületeihez tartozó általános- és középiskolákban levetítésre került a BM OKF által készített társadalmi célú reklám is, melyet megközelítőleg 6700 fő tanuló tekintett meg. A megyei igazgatóság által elkészíttetett tablókból, valamint a kirendeltségen fellelhető egyéb eszközökből és anyagokból vándorkiállítás került lebonyolításra 3 helyszínen. Egyik helyszín a fonyódi gimnázium aulája, másik a tabi művelődési ház, a harmadik helyszín pedig a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ volt. A kiállítást összesen 700 fő tekintette meg, főként tanulók. A polgári védelmi szervezetek felkészítésére, illetve alapképzésére is sor került évben. A felkészítésekbe bevonásra kerültek a közbiztonsági referensek is. A felkészítéseken ismertettük a polgári védelem történetét, feladatait, a polgári védelmi szervezetek létrehozását, a polgári védelmi kötelezettséget, a lakosságvédelmi feladatokat. Bemutattuk a katasztrófavédelem szervezetét, a települések katasztrófavédelmi veszélyeztetettségét, továbbá a veszélyelhárítási tervezés rendszerét. Külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy elmagyarázzuk és példákon keresztül bemutassuk a polgári védelmi szervezetek tevékenységének fontosságát, létrehozásuk létjogosultságát évben a polgári védelmi szakterület által végrehajtott feladatok során minden alkalommal bevonásra kerültek a közbiztonsági referensek is. Részt vettek az ellenőrzéseken, jelen voltak a beavatkozások során, továbbá bevonásra kerültek a lakosságtájékoztatás és a polgári védelmi szervezetek felkészítésének előkészítésébe és végrehajtásába egyaránt. Iparbiztonsági szakterület A január 1-jét követő jogszabályi, szervezeti, és strukturális változások következményeként a katasztrófavédelem szervezetén belül megalakult az iparbiztonsággal foglalkozó szervezeti egység, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket, a veszélyesáru-szállítást és a létfontosságú rendszerelemek és létesítmények védelmét hivatott felügyelni. Ennek keretein belül 2013-ban az alábbi tevékenységet végezte a felügyelő: Veszélyes üzemek, létfontosságú rendszerelemek és létesítmények A január 1-jét követő illetékességi terület növekedése, illetve változása során az eddigieknél jelentősen nagyobb terület, lakosság valamint infrastruktúra tartozik a kirendeltséghez, amely magába foglal 3 járást, illetve 69 települést. Az illetékességi területünkön sem alsó, sem felső küszöbértékű létesítmény nem található, vannak azonban gazdálkodó szervezetek, melyek zömmel mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, magába foglalva a növényvédőszerek felhasználását illetve kereskedelmét. Ezen kívül vannak kiemelten kezelendő létesítmények, mint például a Földgázszállító Zrt., melynek Siófokon van a központja, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Balatonszéplaki 10

11 központtal, a Flextronics Zrt. Tabi gyáregysége, a Kőolajvezeték Építő Vállalat, az AVE Zöldfok Zrt., és a Balatoni Hajózási Zrt. szintén Siófokon. Ezeket a létesítményeket folyamatosan felügyelet alatt tartjuk, hatósági helyszíni ellenőrzéseket hajtunk végre a telephelyeiken. Az ellenőrzések eddigi tapasztalata az, hogy a létesítmények vezetői a hatályos tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, és egyéb vonatkozó jogszabályok betartásával irányítják ezeket a cégeket. Az I. félév során 17, a II. félévben eddig 16 gazdálkodó szervezetnél hajtottunk végre hatósági helyszíni ellenőrzést, a Katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával, hiányosságot, hibát nem tapasztaltunk. Felmértük, hogy Somogy megye területén hol találhatók radioaktív izotóppal rendelkező egységek. Az információkat a Somogy, Tolna és Baranya megye területén illetékes Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Sugáregészségügyi Decentrumtól kaptuk meg. Végrehajtottuk a Kirendeltség illetékességi területén található létfontosságú rendszerek és létesítmények működésének felülvizsgálatát és az adataik aktualizálását. Novemberben a 6 szektor kiemelt létesítményeiben ellenőriztük a téli időjárásra való felkészülés érdekében tett intézkedéseket és azok végrehajtását. Veszélyesáru-szállítás A kirendeltségen 2 fő rendelkezik OKJ-s ADR Veszélyesáru-ügyintéző, valamint az erre épülő RID ismeretek (kiegészítő vasúti szállítási ismeretek) végzettséggel. A közúti veszélyesáru-szállítás (ADR) ellenőrzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság által havonta megküldött ütemtervhez igazodva végezzük. Az ellenőrzési helyszínek általában a 67. sz. főút km szelvénye, a 65. sz. főút km szelvénye, valamint az M7 autópálya km szelvénye, de a SMKI is szervezett már több alkalommal az M7 autópályára mozgó (több helyszínen végrehajtott) ellenőrzést ahol specifikusan a jelölt ADRes járműveket vizsgáltuk, szemben az állandó helyszínű ellenőrzésekkel, ahol a nem jelölt 3,5 tonnás járműveket is ellenőrizzük, valamint tűzvédelmi ellenőrzéseket is végrehajtunk. Ezeken az ellenőrzéseken 1 fő ADR végzettséggel rendelkező személy, és általában a katasztrófavédelmi megbízott vesz részt. Az I. félévben 12, a II. félévben pedig 21 alkalommal hajtottunk végre ADR ellenőrzést, beleértve a november 7-8-án több megye részvételével végrehajtott, 2 napos ADR Disaster akciót. Ezeken az ellenőrzéseken az I. félévben összesen 95 db közúti jármű lett ellenőrzés alá vonva, amiből 12 db tartozott az ADR hatálya alá. 2 esetben tártunk fel hibát ADR-es jármű esetében. Az ellenőrzött járművek közül 26 esetben történt tűzvédelmi ellenőrzés, melyek során 11 esetben tapasztaltunk hiányosságot. A II. félévben összesen 249 db közúti járművet ellenőriztünk, ebből 35 db tartozott az ADR hatálya alá. Két esetben tártunk fel hibát ADR-es jármű esetén. Az ellenőrzött közúti járművek közül 13 esetben történt tűzvédelmi ellenőrzés, melyek során 5 esetben találtunk hiányosságot. A fentieken kívül májusban részt vettünk Zala megyében, a három napos, országos ADR Disaster akcióban, ahol Somogy megyét a Siófoki és a Marcali kirendeltség iparbiztonsági felügyelője képviselte. Augusztusban a Dunaújvárosi Iparbiztonsági Felügyelővel közösen hajtottunk végre egy ADR-ADN ellenőrzést Siófokon a Bahart Zrt. telephelyén, az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték 11

12 rakétáinak szállítását végző közúti jármű, valamint 2 db önjáró szárazáru szállító hajó tekintetében, melyeken a rakéták telepítése, és azt követő tárolása történt. Az ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk, ennek ellenére a két nappal későbbre tervezett tűzijáték a rossz időjárási körülmények miatt nem lett megtartva. Szeptemberben került sor a két napos, országos RID Disaster akcióra, amelyen a Siófoki Kirendeltségről RID végzettséggel rendelkező 2 fő vett részt, a Siófoki teherpályaudvaron. Ezen kívül két esetben, a DRV Zrt. Balatonszéplaki telephelyén, valamint a Siófoki Kórház- Rendelőintézetnél hajtottuk végre a veszélyesáru-szállítás telephelyi ellenőrzését. Hiányosságot egyik esetben sem tártunk fel. További Feladatok A Fonyódi partfal leomlását követően a Siófoki Kirendeltség illetékességi területén található ismert partfalak rendkívüli supervisori szemléjét hajtottuk végre a katasztrófavédelmi megbízottal és a rendőrséggel, valamint a polgárőrséggel közösen Balatonvilágoson, Ságváron, Zamárdiban, Balatonszárszón és Balatonbogláron. Júniusban Komárom-Esztergom a Dunai árvíz elleni védekezési feladatok végrehajtása, ahol Siófokról 20 fő, Somogy megyéből összesen 100 fő teljesített szolgálatot a gátakon. A nyári idegenforgalmi szezonban a 2012-es évhez képest jóval több, nagy létszámú tömeg befogadására alkalmas szabadtéri rendezvény, fesztivál került megszervezésre a Siófoki Kirendeltség illetékességi területén. Ezeknek a rendezvényeknek a biztosítása rendkívüli erőfeszítéseket igényelt, a kirendeltség minden hivatásos tisztjétől, valamint a HTP állományától egyaránt. Az időjárás kedvező alakulása miatt a rendezvényeken csak minimális mértékben volt szükség katasztrófavédelmi intézkedések megtételére a résztvevők biztonsága érdekében. Az idei évben is szükség volt már a többi kirendeltség létszámbeli segítségére. Összegzés A évben a Kirendeltség a számára meghatározott feladatokat teljesítette. A számunka meghatározott feladatokat oly módon végrehajtottuk, hogy mind a szakmai munka színvonala, mind a költséghatékonyság érvényesüljön. A feladatok végrehajtásába bevontuk társszerveket (rendőrség, járási kormányhivatal, illetve ezek szakigazgatási szervei, karitatív szervezetek, szolgáltatók, stb.). Ezen közös feladatok végzése során a társszervekkel jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani. Különös tekintettel igaz a jó együttműködés a különböző nyári rendezvények időszakában, amikor nagyon fontos volt a rendezvény biztonsága és sikeres lebonyolítása érdekében a nagyon szoros kooperáció. Ennek köszönhetően a rendezvények katasztrófavédelmi szempontból probléma mentesen lezajlottak. Az éves munkák során nagy hangsúlyt fektettünk a 3 járásban működő helyi védelmi bizottságokban betöltött elnökhelyettesi feladataink maradéktalan végrehajtására. A márciusi hóhelyzet következtében mind március én, mind i időpontokban megfelelően működtek a helyi védelmi bizottságok. A hóhelyzet utáni időszakban is folyamatosan végeztük a védelmi bizottságokban betöltött funkcióknak megfelelő feladatokat. A védelmi bizottságoknál az év során 15 ülés került megtartásra. 12

13 1. sz. melléklet Siófok HTP évi vonulási statisztikája (2013. december 31-ig) Műszaki mentés: 159 db Tűzeset: 207 db Összesen: 366 db jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Tűz MM Vonulások 2012, 2013 évben Siófokon évben 186 db vonulás Tűzeset: Műszaki mentés 107 vonulás 79 vonulás évben 153 db vonulás Tűzeset: 70 vonulás Műszaki mentés: 83 vonulás 13

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Szegedi HTP esetszámai: 1031

Szegedi HTP esetszámai: 1031 1. számú melléklet Tűzoltósági szakterület 2016. évi tevékenysége műszaki mentés; 465 Szegedi HTP esetszámai: 1031 ; tűzeset; 566 1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai 1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat Előterjesztés Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkaértekezlet keretében értékelte az FKI 212. első félévi tevékenységét. Az értekezleten az igazgatóság

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről I Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelnii Kirendeltség BékéscsabaiHivatásosTűzoltóparancsnokság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9 Tej: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete Dr. Papp Antal tű. ezredes KOK Igazgató A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács Elnöke Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.3/411-2/2014/P. TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Paks,

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám: 36610/254-1/2015.ált BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 Tartalomjegyzék 1.1. 2014. évi célkitűzések:... 3 2. Az elvégzett feladatok, megtett

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai Angyal István tű. alezredes; főosztályvezető-helyettes BM OKF Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Hírlevél 46. hét. A hétvége eseményei november :43

Hírlevél 46. hét. A hétvége eseményei november :43 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu A hétvége eseményei

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63512015. Előadó: Viczián György tű. alezds., Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szent-Királyi László tűzoltó alezredes Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8700 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

SPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK

SPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK MINIMAX Hungária Kft Előadó: Csízi Béla Minimax 2014 1. Tervezés és kivitelezés harmonizált szabvány alapján 2. Tervezés és kivitelezés nem harmonizált szabvány alapján 3. Beépíthető anyagok minősítése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben