II.Az év legfontosabb célkitűzései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II.Az év legfontosabb célkitűzései"

Átírás

1

2 I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók elvégzését, az állami szerepvállalás növelését és az igényelt fejlesztések megvalósítását. A katasztrófavédelem jelenlegi jogszabályi környezetének átfogó módosításával, az állam szerepvállalásának növelésével fokozható Magyarország területén élő lakosság életének, vagyonának biztonsága, valamint biztosítható az ország működőképességének folyamatos fenntartása. II.Az év legfontosabb célkitűzései A kirendeltség feladatrendszereit, feladatait a jogszabályokban meghatározottak alapján végzi. Tevékenység fő célja, hogy a területen élő, dolgozó, pihenő valamint átutazó személyek valamint ezen emberek vagyona katasztrófavédelmi szempontból biztonságban legyenek. 1. A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség, mint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerve, egységes vezetési és irányítási rend alapján hatékony, költségtakarékos, egységes katasztrófavédelmi szervezetet működtet január 01-el a Kirendeltség illetékességi területe 69 településre nőtt. Fonyód járás katasztrófavédelmi feladatait ez időtől a Kirendeltség látja el. A megnövekedett területen a már meglévő állomány minden szakterületen a megfelelő munkamorállal és hivatástudattal végezte az értékelt időszakban a munkát február 16-tól változás történt a kirendeltségvezetői beosztásban, Gyulai László tű. alezredest Oláh László tű. alezredes váltotta. Fő feladat volt az évben, hogy a Kirendeltség a katasztrófavédelmi szervezeti struktúrában, a hatósági tevékenység, a polgári védelem, iparbiztonság és a tűzoltóság kibővített feladatrendszerének megfelelő szintű végzése, az ügykezelés, a folyamatosan bővülő, megújuló informatikai-riasztási és egyéb rendszerek megfelő alkalmazása, az ellenőrzésifelügyeleti tevékenységek következetes végrehajtása. 2. Az egységes hatósági eljárási rend alkalmazásával, hatósági együttműködéssel biztosítani a veszélyhelyzetek megelőzését, a szolgáltató közigazgatás elvárását. A év feladatai között kiemelten szerepelt, hogy a szakhatósági és hatósági feladatokat ellátó Hatósági Osztály munkájában a várható szezonális rendezvények megemelkedett számával, a belföldi turizmus szerepe (a kedvező időjárásnak köszönhetően) egyre inkább nagyobb területen jelentkezett. Ennek figyelembe vételével, a 23/2011. (III.8.) Kormány rendelet, a módosított 28/2011. (IX.6.) BM rendelet együttes alkalmazásával a Balaton, mint kiemelt üdülőterület és ilyen szempontból kiemelt jelentőségű idegenforgalmi szerepet betöltő területre nagyobb figyelmet kellett fordítanunk, hiszen a zenei fesztiválok és nyári rendezvények nemcsak országos, hanem nemzetközi megítélés és figyelem alá is estek, még inkább nagyobb köz- és kereskedelmi médiafigyelemmel. 2

3 3. A évben végbemenő államigazgatási változások, a változás illetőleg hatáskör bővítés következtében a fő célkitűzés a jogszabályok alapján a Helyi Védelmi Bizottság, a közbiztonsági referensek kiképzése és rendszerbe állítása. A január 1-jén hatályba lépő jogszabályok alapján a Helyi Védelmi Bizottság elnöki feladatait átvette a Járási Hivatal vezetője. Az elnök munkájának segítése érdekében két elnökhelyettes került kijelölésre, egy fő a Katasztrófavédelem egy fő a Magyar Honvédség állományából. A megújult HVB-k megkezdték a jogszabályokban meghatározott feladatellátást. A 2012 évben kiképzett közbiztonsági referensek közül sokan átkerültek a járási hivatalhoz. Kiemelt fontossággal bírt az új közbiztonsági referensek kijelölése, és kiképzése, amit az év elején végrehajtottunk. Mindezt egységes szervezetben, a különböző szakterületek állományának együttes feladat végrehajtásával kellett megvalósítani. IV. SIÓFOKI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGE Tűzoltósági szakterület A tűzoltósági szakterület az illetékességi területen végzi a szabályozókban meghatározott tűzvédelmi feladatait, felügyeli a hivatásos tűzoltóparancsnokság munkáját, szakfelügyeletet lát el az önkormányzati tűzoltóságok felett, valamint végzi a tűzvizsgálati eljáráshoz kapcsolódó helyszíni szemlét. Szakfelügyelet: augusztus 01-től Siófok HTP Balatonboglár ÖTP Tab ÖTP számára 2-2 esetben került sor ellenőrző gyakorlatok lebonyolítására. Ezek helyszínei úgy lettek kiválasztva, hogy az Önkormányzati tűzoltóságok, és Siófok HTP egységei közösen vegyenek részt rajtuk. A gyakorlatokba minden esetben önkéntes tűzoltó egyesületeket is bevontunk. Az április 1-től augusztus végéig 60 Siófoki, illetve Siófok környéki létesítményre, intézményre készült el az átdolgozott Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv. A hagyományoknak megfelelően, szeptember, és október folyamán közös ÖTP-HTP képzést tartottunk a volt tabi szovjet laktanyában, Siófok-Balatonboglár-Tab közös részvételével, októberben 40 órás tűzoltó tanfolyamot szervezett a kirendeltség a HTP-vel közösen 22 fő részvételével, melynek célja a meglévő egyesületek megerősítésén túl, egy új, Nágocson felállítandó tűzoltó egyesület tagjainak kiképzése. A 22 főből, jó átlaggal összesen 20 fő tett eredményes vizsgát. Távlati cél még az Andocsi tűzoltó egyesület újraélesztése, melyre az egyeztető tárgyalások megkezdődtek. Tűzvizsgálat: december 28.-tól a helyszíni tűzvizsgálati cselekményeket a tűzoltósági felügyelő, illetve a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat végzi, míg a tűzvizsgálati hatósági eljárás további részeit a kirendeltség hatósági osztálya évben eddig összesen 12 tűzvizsgálat indult a Siófoki Kirendeltségen, melyből 5 az első, 7 a második félévben keletkezett. A tűzvizsgálatok megindításának elsődleges oka bűncselekmény gyanújára vezethető vissza, mindössze 1-1 esetben indult egyéb okból, pl. haláleset, súlyos sérülés, illetve a hatóság vezetőjének utasítása miatt. 3

4 Hivatásos Tűzoltóparancsnokság A Siófok Hivatásos Tűzoltóság évben is végezte a jogszabályban meghatározott működési területen a mentő tűzvédelmi, hatósági, illetve polgári védelmi tevékenységet, mely jelenleg 55 településen folyik három megyei katasztrófavédelmi igazgatóság illetékességi területén. A Siófok Hivatásos Tűzoltóság a jogi szabályozók előírásainak megfelelően a működési területén elhelyezkedő székhely szerinti önkormányzati tűzoltóságok részére szakmai iránymutatást ad, valamint fokozott figyelemmel ellenőrzi az állami normatíva felhasználás jogszabály szerinti végzését. Ezen Önkormányzati Tűzoltóságok szakmai felzárkóztatásának érdekében Siófok HTP évtől közös képzést szervezett minden hónap utolsó szombatján, mely képzés az elmúlt egy év távlatából tekintve nagy fejlődést hozott a hivatásos tűzoltóság, illetve az önkormányzati tűzoltóságok együttműködésének, közös munkájának tekintetében évben szemmel látható fejlődésen mentek keresztül ban az év folyamán 3 alkalommal került sor a közös képzés megtartására. Az idei évben ÖTP-k képzése mellet minden hónapban sor került az ellenőrzési, felügyeleti tevékenységhez tartózó helyszíni szolgálat ellenőrzésekre, mely során mind gyakorlati, mind elméleti szinten folyamatos felmérésre kerültek az önkormányzati tűzoltóságok állományai. A Siófok Hivatásos Tűzoltóság a működési területének biztonságát növelő egyik fontos tényezője a tűzoltást és műszaki mentést vállaló civil szerveződések, az önkéntes tűzoltó egyesületek. A hivatásos tűzoltóságok fontos feladata e szerveződések felkarolása, szakmai színvonaluk szinten tartása. A cél elérése érdekében 2013-ben a működési területén levő mindhárom önkéntes tűzoltó egyesülettel újrakötötte együttműködési megállapodását a Siófok Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság /továbbbiakban HTP/: Látrány Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületével, valamint a Fejér megyében székelő Lepsény-Mezőszentgyörgy Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, melyek vállalják az együttműködési szerződésben vállalt területeken a tűzoltást és műszaki mentést, ezzel is elősegítve az állampolgárok hatékony védelmét. A Siófok HTP segítségével az egyesületek sikeresen nyújtottak be pályázatokat egy tűzoltó felszerelésekkel kapcsolatos beszerzési pályázaton. Az önkéntes tűzoltó egyesületek képzése, valamint gyakorlati vizsgáztatásuk június hónap első részére került betervezésre, de az a bekövetkezett dunai árvíz miatt elhalasztásra került. Ennek pótlására július hónap végén került sor, a II. féléves képzés december 7-én került megtartásra. Az előző megállapításokat figyelembe véve összességében megállapítható, hogy a Siófok Hivatásos Tűzoltóság a meglévő, illetve a jövőben megkötendő az együttműködési megállapodások, új egyesületek létrehozása révén a katasztrófavédelem rendszerébe tartozó erőkkel, eszközökkel a jelenleginél is hatékonyabban lesz képes ellátni a működési területén levő 55 település védelmét a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A járási rendszer felállításának következtében a Siófok HTP. alárendeltségébe tartozó katasztrófavédelmi megbízotti /továbbiakban KVMB/ beosztás került létrehozásra. A Siófok HTP állományához tartozó KVMB beosztású személyek közül mindhárom fő elhelyezési körlete, irodájuk megfelelő. Az év főbb eseményei, feladatai januárban a szolgálat, illetve a vonulós állomány napi feladatainak koordinálása mellett az új, képzési szabályzatnak megfelelő évi kiképzési terv összeállítása, valamint a hiánypótlásra felszólított létesítmények által beküldött adatok alapján további Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek készítése február hónap első felében a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés során a HTP vezetői állománya részt vett a működési terülten levő települések, az ott élő állampolgárok védelmének előkészítésében, valamint a HVB-k ülésein az előírtaknak megfelelően képviselte a szerveztet. A szolgálati, valamint a technikai állomány felkészítése is megtörtént a hasonló helyzetekben történő mentésre, viselkedésre, működésre. 4

5 Március hónapban megkezdte a tűzoltóság a működési területén levő önkéntes tűzoltó egyesületekkel történő együttműködési megállapodások újrakötésének előkészítését, majd a később megállapodások megkötésekre is sor került. Március hónapban, a hóhelyzet során a Siófok HTP állománya az ÖTP-kkel rendkívüli erőfeszítéseket tett a helyzet megfelelő kezelésére annak eszkalálódásának elkerülése érdekében, a káresetek felszámolására, mely során több tömeges baleset is történt mind az M7 autópályán, illetve egyéb főútvonalakon. Kiemelt esemény volt a tömeges balesetek mellet március én, a 7-es főúton rekedt körülbelül száz gépjármű, és annak utasainak mentése, mely majd 24 órás folyamatos beavatkozást kívánt meg az állománytól szélsőséges időjárási viszonyok közepette. A felszámolás gördülékenysége érdekében a munkát végző állomány mellett folyamatos tartalékképzés, valamint folyamatos személyi váltásra volt szükséges április hónapban a tűzoltói állományból összeállításra került egy szakmai versenycsapat, mely megkezdte felkészülését a megyei szakmai versenyre. A Siófok HTP kiemelt célja volt a szakmai verseny megnyerése május hónapban megkötésre kerültek az önkéntes tűzoltó egyesületekkel az együttműködési megállapodások, majd a BM OKF részérő kiírt ÖTE pályázat előkészítése zajlott. A megyei szakmai versenyen a Siófok HTP csapata céljainknak megfelelően az első helyezést érte el, mellyel delegálta magát a Veszprém megyében tartandó területi szakmai versenyre. A Siófok HTP csapata május végén tartott területi versenyen a második helyezést érte el, mely lehetőséget adott az országos tűzoltó szakmai versenyen való részvételre. Május hónapban Szántód településen megrendezésre került a Pannónia fesztivál, mely a dél- Balaton egyik legnagyobb tömegrendezvényének számít. A Siófok HTP a rendezvény minden napját készenléti erőkkel a helyszínen biztosított. Június hónapban a Siófok HTP kiképzési tervének megfelelően megkezdődött a felkészülés a nyári Balaton parti idegenforgalmi szezon kihívásaira, valamint a tűzoltói állomány féléves vizsgáinak előkészítése zajlott. A hónap elején lezajlott dunai árvízi védekezésben Siófok HTP 19 fővel vett részt. A BM OKF utasításnak megfelelően a órás szolgálatra való átállás, valamint a védekezésben részt vevő kontingens berendelése, annak készenlétbe állása rendkívül gördülékenyen, mindösszesen 2 óra alatt lezajlott. Az árvízi védekezés során a Siófoki Tűzoltóság állománya rendkívül fegyelmezetten és elhivatottan végezte munkáját július hónapban az idegenforgalmi főszezonban a tűzoltóság vonulási száma rendkívül megemelkedett. A Balaton Sound biztosítása rendben lezajlott, a biztosításban részt vevő egységnek egy esetben kellett a rendezvény területén egy üzemanyagfolyást felszámolnia. Augusztus hónap folyamán a tűzoltóság szintén több rendezvénybiztosítást végzett, melyhez megerősítés volt szükséges más parancsnokságoktól. Mivel párhuzamosan több tömegrendezvény is zajlott a működési területen. Augusztus hónapban a tűzoltóság versenycsapata részt vett az országos szakmai versenyen, ahol eredményesen szerepelt. Szeptember hónapban a tűzoltóság 40 órás tanfolyamot indított Siófok HTP, melyen Karád ÖTE-től, valamint Nágocs településről érkeztek személyek a tanfolyam elvégzésének érdekében. Szeptember hónap folyamán, Siófokon került megrendezésre a megyei katasztrófavédelmi sportverseny, melyet a Siófok Hivatásos Tűzoltóság csapata nyert meg október hónapjában a tűzoltóság az előírásoknak megfelelően végezte a kiképzési tevékenységét a kárfelszámolások mellett. A 40 órás tűzoltó alaptanfolyamon minden résztvevő sikeres vizsgát tett. Az év során az előírt ellenőrző gyakorlatok, összesen hat darab kivétel nélkül megfelelt minősítést kaptak. 5

6 Önkormányzati Tűzoltóságok A Siófok Hivatásos Tűzoltóság szakmai felügyeleti alárendeltségében működő Balatonboglár, és Tab Önkormányzati Tűzoltóság 2013 folyamán a kárfelszámolásokat jó színvonalon végezte a Siófok Hivatásos Tűzoltóság elsődleges működési területéhez tartozó vonulási körzetében. ÖTP-k normatíva elszámolásának ellenőrzése A kirendeltségünkhöz két önkormányzati tűzoltóság tartozik: Tab és Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóságai. Havonta nem csak a kötelezően beküldendő táblázatokat küldték meg határidőre az ÖTP vezetők, hanem mellékletként a normatív támogatást terhelő kiadások bizonylat másolatait is. Ezek az előírásoknak megfelelő határidőig a Hivatásos Tűzoltósághoz be is érkezetek. Május hónapban a tabi Önkormányzati Tűzoltóságnál átfogó ellenőrzést hajtottunk végre. Ennek során bemutatásra kerültek a szabályzóik, átnéztük a tárgyi eszköz kimutatásokat, az értékcsökkenés elszámolását és annak nyilvántartását, a házipénztár kezelésüket, a szállítói nyilvántartásukat. Ellenőriztük a menetlevél vezetésüket, illetve az üzemanyag gazdálkodásukat. A év végi selejtezés és leltározás dokumentumait szintén bemutatták. Az ellenőrzés végén javasoltuk nekik a leltározási szabályzat frissítését, a számlákon a záradék és teljesítés igazolás, illetve a forrás (állami normatíva terhére, vagy egyéb forrásból) feltüntetését. Tűzvédelmi, hatósági, tűzmegelőzési tevékenység A év folyamán a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya tevékenységének és hatósági munkájának végzése tekintetében a katasztrófavédelem új szervezeti rendszerébe történő beillesztés, a katasztrófavédelem új hatáskörébe utalt feladatrendszerek, az integrált hatósági tevékenység kialakítása jelent meg fő célkitűzésként. Az újonnan életbe lépő hatósági tevékenységet szabályozó jogszabályok és a belső szervezetszabályzó eszközök által meghatározott előírások, iránymutatások alapján a Hatósági Osztály a katasztrófavédelem hatósági rendszerébe történő integrálódását, az új szervezet által meghatározott feladatok végrehajtását a meghatározott követelmények teljesítésével hajtotta végre. A Hatósági Osztály a hozzá beérkező engedélyezési eljárások és helyszíni bejárások alkalmával a tűzvédelem megelőző és mentő részeit együttesen kezelve szabta meg és egyúttal írta is elő azokat a jogszabályi követelményeket és területi jellemzőkre, adottságokra irányuló előirányozott meghatározásokat, amelyek tűzvédelmi szempontból a biztonságot voltak hivatottak szavatolni mind létesítésnél, mind ellenőrzés során. Olykor szükségessé vált a kirendeltség felügyelői, valamint a hivatásos tűzoltóság beosztotti és tűzoltóparancsnoki létszámának igénybe vétele. Ez kiemelten jelentkezett azokon a nyári rendezvényeken, amelyek olyan nagy létszámú látogatót és az azok szórakoztatására, ellátásra ideiglenesen a rendezvény területére települt szolgáltatókat jelentett, amelyek a rendezvény tűzvédelmi hatósági ellenőrzésének eredményes lefolytatásához elengedhetetlen volt a megnövelt létszám, ahhoz, hogy a rendezvény tűzvédelmi hatósági szempontból, biztonsági szempontból lefolytatható legyen. 6

7 Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági, tűzmegelőzési tevékenység A Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség a év során elsőfokú tűzvédelmi hatóságként: - tűzvédelmi hatósági ellenőrzést 250 esetben hajtott végre, tűzjelző berendezés létesítését 12 esetben, tűzjelző berendezés használatba vételét 15 esetben, tűzoltó berendezés létesítését 2 esetben, tűzoltó berendezés használatba vételét 2 esetben engedélyezte. Az ellenőrzések során 36 esetben adott ki hatósági felhívást, 34 esetben szabott ki tűzvédelmi bírságot, amelyek együttes összege Forint. - tűzvédelmi hatósági bizonyítványt 56 esetben állított ki - szakvéleményt, tájékoztatást 27 esetben adott ki - a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyekben 33 esetben tartott konzultációt A Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya a év során, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság: - építési ügyben 46 esetben járt el, amelyből m2 közötti építési ügy 12 eset, m 2 közötti építési ügy 31 eset, 3000 m 2 meghaladó építési ügy 3 eset volt - használatba vételi ügyben 39 esetben járt el - egyéb szakhatósági ügyekben 65 esetben jártunk el, ezen kívül kiemelkedő a nyomvonal jellegű építmények engedélyezési ügye 32 esettel - a szakhatósági eljárások során 10 esetben tettünk hiánypótlást - igazgatási szolgáltatási díj 8 esetben, összesen Forint értékben került befizetésre. Itt kell megjegyeznünk, hogy a tűzvédelmi konzultációk mellett, a regisztrált nyilvántartás alapján az ügyfélforgalom az ügyfélfogadási napokon több mint 1728 fő volt, amely során tűzvédelmet érintő szakkérdésben kellett tájékoztatást adnunk, illetve döntenünk. A év alatt figyelemmel kísért jogszabály változások érintették a hatósági, szakhatósági tevékenység során alkalmazott szabályozókat is, amelyek elsősorban a évi CXL. törvény, és a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet vonatkozó részei, de figyelemmel kísértük azokat a tervezeteket és kiadott jogszabályokat amelyek január 1-jétől nagy mértékben átalakították és megváltoztatták eddigi munkánkat. Elsősorban a létrehozott járási közigazgatási területek a kirendeltség illetékességi területének változását, a közigazgatási kormányhivatalok területi, járási, helyi igazgatási szerveinek, szervezeti átalakításának a közigazgatási kapcsolattartás változását, a bevezetésre kerülő e- közigazgatási rendszer az egyes ügyintézési eljárási menetének változását eredményezte. Polgári védelmi szakterület január elsejével hatályba lépett jogszabályi változások, valamint a járási rendszer felállítása miatt januárban megtörtént a kapcsolatfelvétel a járási hivatalok vezetőivel, akik egyben a helyi védelmi bizottságok elnökei lettek. Megtörténtek a helyi védelmi bizottságok dokumentációinak átadás- átvétele, valamint a járási hivatalvezetők felkészítése a várható feladataikról. Ezt követően megtartásra kerültek az alakuló ülések is mindhárom, az illetékességi területünkhöz tartozó járásban. Szintén a járások kialakításának köszönhetően a 2012-es évben felkészített és levizsgáztatott közbiztonsági referensek nagy százalékban lecserélődtek, mivel az önkormányzatoktól átvették őket a járási hivatalokba dolgozni. Ennek következtében újra ki kellett jelöltetni közbiztonsági referenseket az érintett településeken, akiket aztán fel kellett készíteni a rájuk váró feladatokra. Változás volt még, hogy január elsejével katasztrófavédelmi megbízotti státuszok kerültek feltöltésre a járások székhelyein (Siófok, Tab, Fonyód). Ezek a személyek, a fonyódi KVMB 7

8 kivételével nem rendelkeztek polgári védelmi ismeretekkel, tapasztalatokkal. Éppen ezért az év első felében több lépcsős felkészítésben kellett őket részesíteni. Az év folyamán fokozatosan kerültek bevonásra a szakterületi munkába. Év végére rendelkeztek azzal a képességgel, hogy önállóan képesek egy feladat végrehajtására, illetve kialakult helyzetek önálló kezelésére. Beavatkozások: Zamárdi Folyó utcában, az balatonendrédi vízfolyás torkolati szakaszán szükség volt mederkotrási és ároktisztítási munkálatok végrehajtására, melyet a Dél- Balatoni Vízitársulat hajtott végre kirendeltségünk közreműködésével. Erre azért volt szükség, mert a csapadékos időjárás következtében a Zamárdi belvízöblözetben jelentős vízszint emelkedés volt tapasztalható, de a többlet elvezetésére csak gravitációs módon volt lehetőség, mivel a telepített szivattyút ismeretlen tettesek eltulajdonították Balatonboglár Széchenyi utcában keletkezett partfalomlás ügyében kellett helyszíni szemlét lefolytatni, melyre kezdeményezésünkre az önkormányzat felkérte a Pécsi Bányakapitányság geológusát is. A partfal közvetlen élet- és balesetveszélyt nem jelentett a szomszédos ingatlanokra, de a további állapotromlásának megakadályozása érdekében a magas, megdőlt fákat mielőbb el kellett távolítani, melyet a Balatonboglári Önkormányzati Tűzoltóság szakemberei végeztek el , valamint a rendkívüli téli időjárás okozta hóhelyzet kezelését hajtottuk végre illetékességi területünkön. A kialakult helyzet kezelésében kiváló együttműködés volt tapasztalható a HVB elnökök és titkárok, a társszervek, valamint az önkormányzatok és a karitatív szervezetek vonatkozásában. Rendezvények: Több nagy látogatói létszámmal megrendezett fesztivált kellett biztosítanunk az első félévben, mint Nemzetközi Off Road Fesztivál Somogybabod, Pannónia Fesztivál Szántódpuszta, Rock Beach Balatonszemes, BalatonSound Zamárdi, Nagyon Zene Strandfesztivál Zamárdi, BmyLake fesztivál Balatonvilágos. A rendezvényeken katasztrófavédelmi beavatkozásokra, intézkedésekre nem volt szükség, csupán a kialakult viharos időjárási viszonyok miatt kerültek rövidebb megszakításra a programok a rendezők részéről. Tervezés: Feladataink között szerepelt még a települési polgári védelmi szervezetek megalakításának, valamint a megalakítási-, mozgósítási- és veszélyelhárítási tervek elkészítésének koordinálása. Többször tartottunk értekezletet a közbiztonsági referensek részére a tervezéssel és a pv. szervezetek megalakításával kapcsolatban. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot és segítséget nyújtottunk szükség esetén. A tervezési feladatok részeként feltöltésre került a Polgári Védelmi Adattár a BM OKF, illetve az SMKI Intézkedésekben meghatározott tartalmi elemekkel. Hulladékszállításban bekövetkező változások miatt kiemelt figyelmet kellett fordítanunk a települések hulladékgazdálkodására, valamint az új szállítási szerződések megkötésére. Mivel az akkori szolgáltató cég 65 településünkön nem felelt meg a jogszabályban rögzített feltételeknek, ezért meg kellett tervezni a szükségellátást, így erre a 65 településre elkészítettük a szükségellátási terveket. Járási Mentőcsoportok: A második félév legfőbb feladata volt az önkéntes mentőszerveztek járásonkénti létrehozása. A 3 járási mentőszervezet (Sió MCS., Koppány MCS., Vitorlás MCS.) tagjainak kijelölése önkéntes jelentkezés alapján történt. A jelentkezők kijelölő határozatainak elkészítése megtörtént a települési közbiztonsági referensek közreműködésével, bevonásával. A létszámok alakulása jelenleg: Sió MCS (31 fő), Koppány MCS (21 fő), Vitorlás MCS (21 fő), mely a későbbiekben még bővülhet. A mentőcsoportokba történő toborzásnál elsődlegesen a településeken működő ÖTE tagokra számítottunk, ám a karitatív szervezetek és a városüzemeltetési szervezetek tagjai teszik ki a mentőcsoportok 80 %-át. 8

9 A megalakított járási mentőcsoportoknak án rendszerbeállító gyakorlat került lebonyolításra Zamárdi, Folyó utcában. A gyakorlat során végrehajtott feladatok között szerepelt a kárterület megtisztítása a vihar során kidőlt fáktól, az irányító központ és az egészségügyi bázis kiépítése, homokzsákokból nyúlgát építése és bordás megtámasztása, valamint sérültek ellátása. A gyakorlat fő célja volt, hogy a mentőcsoportok tagjai megtanuljanak szervezetten, kötelében utazni, menetelni, képesek legyenek a évi minősítő gyakorlat során önállóan nyúlgátat építeni, továbbá, hogy megismerjék a hierarchiában, szervezett formában történő feladat végrehajtást. A gyakorlat során kitűzött célok megvalósultak, így sikeresnek mondható. Helyi Védelmi Bizottságok: A helyi védelmi bizottságok átszervezése következtében alakuló ülések megtartására került sor Fonyód HVB-nél január 30., Siófok és Tab HVB tekintetében január 31. Tavasszal az ár- és belvíz elleni védekezésre történő felkészülés kiemelt feladatunk volt. Az illetékességi területünkhöz tartozó HVB-k felkészítése rendkívüli ülés keretében február 21-én és 22-én került sor. A közbiztonsági referensek bevonásával az esetleges védekezés hatékonyabb végrehajtásához szükséges információk és adatok beszerzésre, illetve pontosításra kerültek. Szintén az ár- és belvíz elleni védekezésre történő felkészülés tárgyában február 28-án törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra a helyi védelmi bizottságok elnökeinek és titkárainak bevonásával a Marathon Terra rendszeren. A gyakorlat során nagyon jó együttműködés alakult ki a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, valamint az elnökök és titkárok között március , valamint a téli időjárási helyzet kezelésében tevékenyen részt vettek a HVB-k elnökei, katasztrófavédelmi munkacsoportjai. A tényleges működést, helyzetek felszámolását követően, mindhárom HVB értékelő ülést tartott, melynek alkalmával az önként segítő szervezetek, állampolgárok részére elismerések kerültek átadásra én a HVB elnökhelyettesek és katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával került lebonyolításra az ONER III. gyakorlat, melynek során a Paksi atomerőműben bekövetkezett üzemzavar során környezetbe került sugárzó anyag elleni lakosságvédelmi intézkedéseket kellett meghozni én rendes ülés keretében a téli időjárásra történő felkészülésre, felkészítésre került sor mindhárom HVB-nél. Ellenőrzések: Ellenőrzésre kerültek az év folyamán több alkalommal a településeken kiépített vízelvezető rendszerek is, főként azokon a területeken, ahol bekövetkezett helyi vízkár, illetve azokon, melyek januártól kerültek illetékességünkbe. Tapasztalatként elmondható, hogy a start munkaprogram keretében, kimondottan belvízkezelésre felvett közfoglalkoztatottaknak köszönhetően az ellenőrzött településeken megfelelő állapotúak a vízelvezető rendszerek, sőt több településen újabb árkok, átereszek kerültek kiépítésre ennek köszönhetően. A év során több alkalommal ellenőrzésre kerültek a Pécsi Bányakapitányság bevonásával a partfalak Balatonvilágos, Zamárdi, Ságvár, Balatonföldvár, Szólád, Balatonszárszó, Balatonboglár és Fonyód településeken. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján elmondható, hogy jelenleg a fonyódi magaspart van a legkritikusabb állapotban, mivel jelentősen megnőtt a mozgások száma. Téli időjárásra történő felkészülés keretében ellenőrzésre kerültek a Magyar Közút Nzrt. Üzemmérnökségei, beleértve az autópálya mérnökségeket is. Az ellenőrzés kiterjedt a gépparkra, a bekészletezett síkosság mentesítő anyagokra, a személyi állomány felkészültségére, valamint a téli üzemeltetési tervekben szereplő hóvédművek és érdesítő anyag prizmák kihelyezésére is. Szintén a téli időjárásra történő felkészülés keretében december hónapban ellenőrzésre kerültek a településeken kijelölt befogadó- melegedőhelyek az ANTSZ bevonásával. 9

10 Lakosság és ifjúság felkészítés: Az elmúlt évek, évtizedek hagyományait követve 2013 évben is megszerveztük és megrendeztük a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját, melyre rekord számú iskola jelentkezett és vett részt. Középiskolás kategóriában 7 csapat, általános iskolás kategóriában 7 csapat indult a versenyen összesen 56 fő. A verseny felkészülési időszakában többször részesültek felkészítésben a Siófok HTP, valamint kirendeltségünk állománya által évben 3x3-as akcióterv keretében összesen 23 alkalommal tartott kirendeltségünk állománya felkészítést. Ezek főként iskolai, óvodai bemutatók és falunapok alkalmával kerültek megvalósításra. Fő témájuk a tűzesetek, balesetek megelőzése, a tűzoltó gépjárműfecskendők és felszereléseik, valamint a katasztrófavédelem szervezetének bemutatása volt. Ezen felül a nyári szünet előtti utolsó héten a 3 járás (Siófok, Fonyód, Tab) tankerületeihez tartozó általános- és középiskolákban levetítésre került a BM OKF által készített társadalmi célú reklám is, melyet megközelítőleg 6700 fő tanuló tekintett meg. A megyei igazgatóság által elkészíttetett tablókból, valamint a kirendeltségen fellelhető egyéb eszközökből és anyagokból vándorkiállítás került lebonyolításra 3 helyszínen. Egyik helyszín a fonyódi gimnázium aulája, másik a tabi művelődési ház, a harmadik helyszín pedig a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ volt. A kiállítást összesen 700 fő tekintette meg, főként tanulók. A polgári védelmi szervezetek felkészítésére, illetve alapképzésére is sor került évben. A felkészítésekbe bevonásra kerültek a közbiztonsági referensek is. A felkészítéseken ismertettük a polgári védelem történetét, feladatait, a polgári védelmi szervezetek létrehozását, a polgári védelmi kötelezettséget, a lakosságvédelmi feladatokat. Bemutattuk a katasztrófavédelem szervezetét, a települések katasztrófavédelmi veszélyeztetettségét, továbbá a veszélyelhárítási tervezés rendszerét. Külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy elmagyarázzuk és példákon keresztül bemutassuk a polgári védelmi szervezetek tevékenységének fontosságát, létrehozásuk létjogosultságát évben a polgári védelmi szakterület által végrehajtott feladatok során minden alkalommal bevonásra kerültek a közbiztonsági referensek is. Részt vettek az ellenőrzéseken, jelen voltak a beavatkozások során, továbbá bevonásra kerültek a lakosságtájékoztatás és a polgári védelmi szervezetek felkészítésének előkészítésébe és végrehajtásába egyaránt. Iparbiztonsági szakterület A január 1-jét követő jogszabályi, szervezeti, és strukturális változások következményeként a katasztrófavédelem szervezetén belül megalakult az iparbiztonsággal foglalkozó szervezeti egység, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket, a veszélyesáru-szállítást és a létfontosságú rendszerelemek és létesítmények védelmét hivatott felügyelni. Ennek keretein belül 2013-ban az alábbi tevékenységet végezte a felügyelő: Veszélyes üzemek, létfontosságú rendszerelemek és létesítmények A január 1-jét követő illetékességi terület növekedése, illetve változása során az eddigieknél jelentősen nagyobb terület, lakosság valamint infrastruktúra tartozik a kirendeltséghez, amely magába foglal 3 járást, illetve 69 települést. Az illetékességi területünkön sem alsó, sem felső küszöbértékű létesítmény nem található, vannak azonban gazdálkodó szervezetek, melyek zömmel mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, magába foglalva a növényvédőszerek felhasználását illetve kereskedelmét. Ezen kívül vannak kiemelten kezelendő létesítmények, mint például a Földgázszállító Zrt., melynek Siófokon van a központja, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Balatonszéplaki 10

11 központtal, a Flextronics Zrt. Tabi gyáregysége, a Kőolajvezeték Építő Vállalat, az AVE Zöldfok Zrt., és a Balatoni Hajózási Zrt. szintén Siófokon. Ezeket a létesítményeket folyamatosan felügyelet alatt tartjuk, hatósági helyszíni ellenőrzéseket hajtunk végre a telephelyeiken. Az ellenőrzések eddigi tapasztalata az, hogy a létesítmények vezetői a hatályos tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, és egyéb vonatkozó jogszabályok betartásával irányítják ezeket a cégeket. Az I. félév során 17, a II. félévben eddig 16 gazdálkodó szervezetnél hajtottunk végre hatósági helyszíni ellenőrzést, a Katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával, hiányosságot, hibát nem tapasztaltunk. Felmértük, hogy Somogy megye területén hol találhatók radioaktív izotóppal rendelkező egységek. Az információkat a Somogy, Tolna és Baranya megye területén illetékes Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Sugáregészségügyi Decentrumtól kaptuk meg. Végrehajtottuk a Kirendeltség illetékességi területén található létfontosságú rendszerek és létesítmények működésének felülvizsgálatát és az adataik aktualizálását. Novemberben a 6 szektor kiemelt létesítményeiben ellenőriztük a téli időjárásra való felkészülés érdekében tett intézkedéseket és azok végrehajtását. Veszélyesáru-szállítás A kirendeltségen 2 fő rendelkezik OKJ-s ADR Veszélyesáru-ügyintéző, valamint az erre épülő RID ismeretek (kiegészítő vasúti szállítási ismeretek) végzettséggel. A közúti veszélyesáru-szállítás (ADR) ellenőrzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság által havonta megküldött ütemtervhez igazodva végezzük. Az ellenőrzési helyszínek általában a 67. sz. főút km szelvénye, a 65. sz. főút km szelvénye, valamint az M7 autópálya km szelvénye, de a SMKI is szervezett már több alkalommal az M7 autópályára mozgó (több helyszínen végrehajtott) ellenőrzést ahol specifikusan a jelölt ADRes járműveket vizsgáltuk, szemben az állandó helyszínű ellenőrzésekkel, ahol a nem jelölt 3,5 tonnás járműveket is ellenőrizzük, valamint tűzvédelmi ellenőrzéseket is végrehajtunk. Ezeken az ellenőrzéseken 1 fő ADR végzettséggel rendelkező személy, és általában a katasztrófavédelmi megbízott vesz részt. Az I. félévben 12, a II. félévben pedig 21 alkalommal hajtottunk végre ADR ellenőrzést, beleértve a november 7-8-án több megye részvételével végrehajtott, 2 napos ADR Disaster akciót. Ezeken az ellenőrzéseken az I. félévben összesen 95 db közúti jármű lett ellenőrzés alá vonva, amiből 12 db tartozott az ADR hatálya alá. 2 esetben tártunk fel hibát ADR-es jármű esetében. Az ellenőrzött járművek közül 26 esetben történt tűzvédelmi ellenőrzés, melyek során 11 esetben tapasztaltunk hiányosságot. A II. félévben összesen 249 db közúti járművet ellenőriztünk, ebből 35 db tartozott az ADR hatálya alá. Két esetben tártunk fel hibát ADR-es jármű esetén. Az ellenőrzött közúti járművek közül 13 esetben történt tűzvédelmi ellenőrzés, melyek során 5 esetben találtunk hiányosságot. A fentieken kívül májusban részt vettünk Zala megyében, a három napos, országos ADR Disaster akcióban, ahol Somogy megyét a Siófoki és a Marcali kirendeltség iparbiztonsági felügyelője képviselte. Augusztusban a Dunaújvárosi Iparbiztonsági Felügyelővel közösen hajtottunk végre egy ADR-ADN ellenőrzést Siófokon a Bahart Zrt. telephelyén, az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték 11

12 rakétáinak szállítását végző közúti jármű, valamint 2 db önjáró szárazáru szállító hajó tekintetében, melyeken a rakéták telepítése, és azt követő tárolása történt. Az ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk, ennek ellenére a két nappal későbbre tervezett tűzijáték a rossz időjárási körülmények miatt nem lett megtartva. Szeptemberben került sor a két napos, országos RID Disaster akcióra, amelyen a Siófoki Kirendeltségről RID végzettséggel rendelkező 2 fő vett részt, a Siófoki teherpályaudvaron. Ezen kívül két esetben, a DRV Zrt. Balatonszéplaki telephelyén, valamint a Siófoki Kórház- Rendelőintézetnél hajtottuk végre a veszélyesáru-szállítás telephelyi ellenőrzését. Hiányosságot egyik esetben sem tártunk fel. További Feladatok A Fonyódi partfal leomlását követően a Siófoki Kirendeltség illetékességi területén található ismert partfalak rendkívüli supervisori szemléjét hajtottuk végre a katasztrófavédelmi megbízottal és a rendőrséggel, valamint a polgárőrséggel közösen Balatonvilágoson, Ságváron, Zamárdiban, Balatonszárszón és Balatonbogláron. Júniusban Komárom-Esztergom a Dunai árvíz elleni védekezési feladatok végrehajtása, ahol Siófokról 20 fő, Somogy megyéből összesen 100 fő teljesített szolgálatot a gátakon. A nyári idegenforgalmi szezonban a 2012-es évhez képest jóval több, nagy létszámú tömeg befogadására alkalmas szabadtéri rendezvény, fesztivál került megszervezésre a Siófoki Kirendeltség illetékességi területén. Ezeknek a rendezvényeknek a biztosítása rendkívüli erőfeszítéseket igényelt, a kirendeltség minden hivatásos tisztjétől, valamint a HTP állományától egyaránt. Az időjárás kedvező alakulása miatt a rendezvényeken csak minimális mértékben volt szükség katasztrófavédelmi intézkedések megtételére a résztvevők biztonsága érdekében. Az idei évben is szükség volt már a többi kirendeltség létszámbeli segítségére. Összegzés A évben a Kirendeltség a számára meghatározott feladatokat teljesítette. A számunka meghatározott feladatokat oly módon végrehajtottuk, hogy mind a szakmai munka színvonala, mind a költséghatékonyság érvényesüljön. A feladatok végrehajtásába bevontuk társszerveket (rendőrség, járási kormányhivatal, illetve ezek szakigazgatási szervei, karitatív szervezetek, szolgáltatók, stb.). Ezen közös feladatok végzése során a társszervekkel jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani. Különös tekintettel igaz a jó együttműködés a különböző nyári rendezvények időszakában, amikor nagyon fontos volt a rendezvény biztonsága és sikeres lebonyolítása érdekében a nagyon szoros kooperáció. Ennek köszönhetően a rendezvények katasztrófavédelmi szempontból probléma mentesen lezajlottak. Az éves munkák során nagy hangsúlyt fektettünk a 3 járásban működő helyi védelmi bizottságokban betöltött elnökhelyettesi feladataink maradéktalan végrehajtására. A márciusi hóhelyzet következtében mind március én, mind i időpontokban megfelelően működtek a helyi védelmi bizottságok. A hóhelyzet utáni időszakban is folyamatosan végeztük a védelmi bizottságokban betöltött funkcióknak megfelelő feladatokat. A védelmi bizottságoknál az év során 15 ülés került megtartásra. 12

13 1. sz. melléklet Siófok HTP évi vonulási statisztikája (2013. december 31-ig) Műszaki mentés: 159 db Tűzeset: 207 db Összesen: 366 db jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Tűz MM Vonulások 2012, 2013 évben Siófokon évben 186 db vonulás Tűzeset: Műszaki mentés 107 vonulás 79 vonulás évben 153 db vonulás Tűzeset: 70 vonulás Műszaki mentés: 83 vonulás 13

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8700 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01- én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség). A kirendeltség területe

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről szám:08-01/740-1/2013/gy B E S Z Á M O L Ó a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről i K készítette és felterjesztette: Sári Ákos tűzoltó

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28.

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28. B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről Készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédeirni Igazgatóság Békéscsahai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bt.kecsahai ivatao Tuzoitoparanciiokag JNe H-5600 Békéscsaba. Kazinczy utca 9. Fel: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5900 Orosháza, Kossuth Lajos tér 3. Tel: 06/66 549-481 Fax: 06/68 414-244

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H- 2200 Monor, Péteri út 25. sz. : 2200 Monor, Péteri út 25. sz. Tel:(06-29)610-010,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről 1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnok H-8701 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben