Kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA. Bekecsalja (mvp 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA. Bekecsalja (mvp 2012)"

Átírás

1 AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Bekecsalja (mvp 2012) Bekecs alatt Nyárád tere, Ott egy kunyhó zsuppal födve. De a belseje aranybánya, Arany benne egy kislányka, csuhajja. Zápor hullott a havason Foly a Nyárád zavaroson. Éltem is megzavarodott, Mert a rózsám könnyet hullat, csuhajja. Marossárpatak XX. évfolyam 2. szám Stockholm, 2012 június

2 kéve MOLNÁR-VERESS PÁL lelkész az Egyháztanács lelkészi elnöke HÖKERUM Tångagärde 136 Tel: Mobil: EGYHÁZI TISZTSÉGVISELŐK Dr. SEBESTYÉN GÁBOR Stockholm az Egyháztanács világi elnöke országos felügyelő HÄGERSTEN Fastlagsvägen 42/1 Tel: Mobil: GAAL ANDRÁS főgondnok, Jönköping az Egyháztanács elnökségének tagja VAGGERYD Smedbygatan 21 Tel: TÓTH ILDIKÓ főjegyző, Sölvesborg az Egyháztanács elnökségének tagja SÖLVESBORG Rektor Dahlsg 4 H Tel/Fax: Mob: PITLIK PÁLHÁZI KATALIN Malmö az Egyháztanács elnökségének tagja MALMÖ Roskildevägen 9 A Tel: ifj. VASZI ÁRPÁD Helsingborg az Egyháztanács elnökségének tagja HELSINGBORG Jaktfalsgatan 62 Tel: Mobil: TIGLEZÁN JÓZSEF központi pénztáros az Egyháztanács elnökségének tagja RÖNNINGE Verandastigen 3, 5 tr Mobil: DEÁK GYÖRGY Borås BRÄMHULT Jutegatan 11 Tel: ETÉDI LAJOS Ljungby LJUNGBY Hångersvägen 33 Tel: FEKETE JENŐ Eskilstuna ESKILSTUNA Klarbärsvägen 23 Tel: Mobil: JORDÁKY BÉLA Göteborg KÅLLERED Gamlehagsvägen 19 Tel: Mobil: REHÓ ISTVÁN Västerås VÄSTERÅS Glasbägargatan 7 Tel: SÁRKÁNY SÁNDOR Halmstad GENEVAD Lillgatan 2 Mobil: SPÁDA JÁNOS Växjö SPÁDA ILDIKÓ Szeretetszolg.megbízott VÄXJÖ Hjalmar Petris Väg 10 B Tel: Mobil: TÅNGAGÄRDE Gyülekezeti Otthon Ungerska Protestantiska Församlingshemmet HÖKERUM Tångagärde 136 Tel: Külföldről Svédország hívószáma:

3 Herszényi Péter, Egyed Petra, László Gergely, Péter Enikő, László Hunor, Péter Szilvia, Péter Szilárd, Buzás Gergő, Bálint Palmgren Tünde, Bálint Palmgren Oszkár KONFIRMÁLTAK 2012-BEN Balra Tóth Ildikó országos főjegyző, középen Molnár-Veress Pál lelkész, jobbra dr. Sebestyén Gábor országos főfelügyelő. Megfogyva bár, de törve nem... avagy megfáradva és sokszor letörve, de a reményt soha fel nem adva teszik, amit hitük szerint Isten itt és most éppen őreájuk bízott. Rég nem látott sokadalom töltötte meg a Tångagärdei Gyülekezeti Otthont és környékét, autók tucatjai araszolgattak helyet keresvén, vendégek érkeztek, és jöttek Stockholmból, Jönköpingből Malmőből, Olofströmből, Växjöből, Ljungbyből, Göteborgból, Mörrumból és Sölvesborgból, Budapestről, Csíkszeredából és Zetelakáról, Marosvásárhelyről és Szegedről, Gyergyószentmiklósról és Kecskemétről, Vaggerydből és Szabadkáról, s ki tudja még hány helyéről, szegeletéből és sarkából e nagyvilágnak. Bár 1993 óta folyamatosan rendezünk magyar nyelvű kátéoktatást és konfirmációt itt élő gyermekeinknek, minden évben talány, vajon hányan jelentkeznek a családi és gyülekezeti élet e jeles alkalmára. Tavalyelőtt egy, tavaly egyetlen egy konfirmandusunk sem volt, de három éve hatan, máskor kilencen vagy tizenegyen, eddig a legtöbben tizenhatan konfirmáltak, s a tavalyi kimaradás után idén ím tíz fiatalunk sajátította el hitünk alaptételeit, s vallotta meg hitét az ünnepi istentiszteleten. Herszényi Péter, Egyed Petra, László Gergely, Péter Enikő, László Hunor, Péter Szilvia, Péter Szilárd, Buzás Gergő, Bálint Palmgren Tünde és Bálint Palmgren Oszkár mindegyiknek története más és más. Közülük öten Svédországban születtek (2 Mörrumban, 2 Ljungbyban, 1 Jönköpingben), öten pedig a Kárpát-medencében (2 Szegeden, 1 Debrecenben, 1 Budapesten és 1 Gyergyószentmiklóson). Talán már e felsorolás is érzékelteti, milyen sokrétű környezetből, más-más családi és érdeklődési 3

4 kéve háttérből, mennyire különböző nyelvi készséggel és ismeretekkel érkeznek fiataljaink. A hazai iskolákban kezdők számára nyilván könnyebb az új ismereteket elsajátítani, mint azoknak, akik itt születtek és kiskoruktól kezdve idegen nyelvi környezetben nevelkedtek. Ilyenkor tudjuk csak felmérni, mekkora küzdelmet jelent a szülők számára, hogy átörökítsék gyermekeikre mindazt, mi számukra életet jelentett, megtartó hitet, gazdagító hagyományt, biztonságot adó közösséget. S talán épp ilyenkor adódik alkalom sokak számára azon is elgondolkodni, hogy miért érdemes, és miért kell minden lehetséges módon támogatni és fenntartani azt a közösséget, mely remélt jövőnk egyik záloga. Nem véletlenül írjuk rá a konfirmációi emléklapra az alábbi emlékeztetést és kérést: Midőn ennek bizonyságául ezt az emléklapot áldáskívánatokkal kiadjuk, kérjük a mindenható Istent, hogy őrizzen meg téged a Maga dicsőségére, keresztény anyaszentegyházunk, egész nemzetünk javára és áldozatkész szolgálatára. Úgy legyen! Ámen! A skandináviai szolgálat mögöttünk hagyott fél évszázadában nemzedékek jöttek, nemzedékek mentek (ezt illusztrálja bal oldali képünk is), de Istenünk kegyelme, jósága és szeretete megmaradt örökké. A külhoni magyar közösségek életképességének biztosítéka az is, ha az önszerveződés különféle formái mellett ápolják a magukkal hozott kötődéseket, s időről időre újra felfedezik a szülőföldhöz kötő gyökereket, az otthoniakkal egybefűző szálakat. A gyergyószentmiklósi öregotthon megsegítésére a Svédországi Magyar Orvosok Egyesülete és az árvákat támogató Lencse Tibor Baráti Társaság által szervezett legújabb jótékonysági hangverseny is ezt bizonyítja (lásd jobb oldali képes beszámolónkat). 4

5 JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY A rendezvényen részt vett többek között Bíróné Gulyás Katalin konzul (fent), Jean Christophe Robert francia lelkész (balra fent), Mokos Magdolna (balra), Sántha Jutka (középen), a Stockholmi Magyar Kamarakórus, Harmath László karnagy és Palotai Mária (lent). Fotók: Tiglezán József 5

6 kéve MI KÉT ÖRÖKSÉGET KAPTUNK Az Új első tízegynéhány évfolyamának számaiban KERESZTÉNY MŰVELŐDÉS címmel, Veress Zoltán szerkesztésében egy igen érdekes és színes rovat gazdagította lapunkat. A szűkebb értelemben vett gyülekezeti életünkről szóló híradásokon túl, melyek lapunkban természetszerűleg mindig helyet kaptak, az említett rovat rövid hírek és tudósítások formájában ennél sokkal nagyobb kitekintésben, az egyházi vagy világi téren minket is foglalkoztató kérdések egész sorát érintette, vetette fel és taglalta, s olyan eseményekről (kiállításokról, könyvek vagy kiadványok megjelenéséről, konferenciákról, más rendezvényekről stb.) tudósított, melyek a mindennapi élet diktálta ütemből kizökkentve olykor megállásra, szemlélődésre, hosszabb távú átgondolásra, olykor valaminek az újraértékelésére ösztönöztek. A hétköznapitól az ünnepibb felé, az alantastól a magasztosabb, a múlandótól a maradandóbb dolgok felé irányították figyelmünket. A Duna Televízió megjelenése, majd egyre több műholdon keresztül sugárzott hazai tévé- és rádió-csatorna a híreknek és tudósításoknak naprakész, sőt óránkénti híradásaival alapjaiban megváltoztatta olvasási, tájékozódási szokásainkat, megkönynyítette világra való rálátásunkat, kitágította érdeklődésünket. Az internet aztán minden mást felülmúlva szó szerint meghódította a világot. Vele szemben a versenyt felvenni értelmetlen és képtelen vállalkozás. Ezúton is köszönjük a Ljungbyi Magyar Énekkar tagjainak, hogy eljöttek és gyönyörű énekükkel gazdagították a Trogared kápolnában tartott konfirmációs ünnepi istentiszteletünket Egy gyülekezeti lap, egy egyházi folyóirat viszont arra mindenképpen jó, hogy a közvetlen és szükségszerű információk (rendezvények időpontjai, helyei és címei, elérhetőségek, belső szabályok és törvények, rendelkezések stb.) közlésén túl olyan témákról írjon, melyek feltételezhetően sok embert foglalkoztatnak. Az egyháztól és szolgálattevőitől ugyanis joggal várják el a hívek, de általában a széles értelemben vett társadalom is, hogy legyen véleménye a minden embert, így elsősorban a hívőket is érintő kérdésekről. Elvárják, hogy az egyházak és szolgálattevőik határozott állásfoglalásukkal példát adjanak és irányt mutassanak híveiknek. Új rendtárssal bővült a Szent György Lovagrend Skandináviai Nagypriorátusa április 28-án Visegrádon az egykori királyi palotában br. Cseke László jun., a Szent György Lovagrend rendi kancellárja lovaggá ütötte dálnoki Gaal Andrást, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség főgondnokát, a jönköpingi gyülekezet felügyelőjét. Lg. Mihály Ferenc nagyprior, lg. dr. Sebestyén Gábor prior, lg. Bokor Domokos, lg. Balogh Gyula, lg. Tiglezán József, lg. Feldőtő Sándor és lg. Fónyad Péter svédországi, továbbá lg. Bán István észtországi rendtársak mellett lg. Gaal Andrással együtt a Szent György Lovagrend Skandináviai Nagypriorátusa 9 tagúra bővült. Gratulálunk mindannyiuknak! A családi körben készült képen balról jobbra: a lovaggá ütött Gaal András fia Gaal Imre, bátyja Gaal Miklós, lovagi ornátusban Gaal András, végül unokaöccse lg. dr. Gaal György kolozsvári író. 6

7 Farizeusi magatartás és hitvány magyarázkodás amögé bújni, hogy az egyház természetéből fakadóan transzcendens távlatokba nézve nem foglalkozik evilági dolgokkal, vagy hogy Krisztus egyházának univerzális jellegére tekintve nem ildomos nemzeti kérdésekkel foglalkoznia. 22 évvel ezelőtt, amikor svédországi szolgálatomnak nagyon az elején voltam, s már akkor voltak olyan hangok, hogy nem kell nekünk magyarkodó pap, vagy hogy tudod lelkem, amióta román papunk van, azóta mi nem járunk istentiszteletre, nos, akkor, a 1990 szeptemberi számában Ravasz László egykori református püspöktől kölcsönöztem egy gondolatot, ezt írván: ELVÁLASZTHATATLAN Ötven esztendővel ezelőtt egyik püspökünk így fogalmazott: Mi két örökséget kaptunk: evangélium szerint megtisztított hitünket s magyar mivoltunkat. E kettő egymástól elválaszthatatlan. A kettős felelősség súlya alól nem lehet szabadulni. Megváltoztathatatlan sors: e kettős örökséggel élnünk vagy halnunk kell. És sokak kérdésére: miként? a kortárs így válaszolt: Reményik Sándor AHOGY LEHET Fogcsikorgató türelemmel, Összeszorított szájjal Krisztus-követő bús próbálkozással, Majd daccal, lobbanóval, Fojtott igével és visszanyelt szóval, Tenyérrel, mely sima örökké, Csak a zsebben szorul ököllé Keserű, tehetetlen nevetéssel Békülve meg akármi rendeléssel Nem csodálkozva már és csodálkozva mégis, Hogy rajtunk ez is, az is megesett: Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan, Kínszenvedést virágzó életet. Ahogy lehet... Megalkuvás zsoltárát énekelve, Végtelen rabmenetben csak megyünk, Nincs semmi fegyverünk, Fegyvertelen a lelkünk lázadása, Pedig a vérünk minden csöppje vágyik, Vágyik a Péter vad mozdulatára, Amikor Istenének védelmében A Málkus fülét hirtelen levágta. Kik vagyunk mi? Ó, nem az Alázat, Csak a megalázottság fiai. Nemzedékek büszke hídfői közt Görbülő ív, görnyedő átmenet: Testvéreim, bizony nem élünk jól mi, Nem apáinknak tetsző életet. De aki másképp tehetne helyünkben, Az vesse reánk az első követ! Minden percünk kínzó kiegyezés: Ahogy lehet... Testvérem, korcs hős, alkuvások hőse, Félbenmarad, megmásul mondatod? Egy szikra talán mégis zengve pattan Lángörvényből, mely benned kavarog. Dagadnak benned árvizes erők, Zúdulna niagarás zuhatag: Elégedj meg, ha megtöltesz belőle Kristálytiszta vízzel egy poharat. Visszaszorítanak, hátrább, egyre hátrább, És amit hagynak, egyre kevesebb: Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet, Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, A töredéket eltört mondatodból, Minden megmaradt árva keveset: Ahogy lehet... Láttad a Karsztok szirt-sivatagában A liliputi termőföldeket? Pár négyzetméter amit a lavina, A kőgörgeteg könnyen eltemet. S a Karsztok boldogtalan magvetője, A földmívelés madárijesztője Ezt a kis humuszt mégis szereti, Kicsi kőkerítéssel keríti. Pedig szinte sírjának is kevés. Ó, karszti sors; ó, karszti temetés... Te is, testvérem, karszti sorsodat Fogadd el, s védd meg karszti földedet, Azt a sírodnak is kevés humuszt, Azt a pár négyzetméternyi helyet, S azt a fölséges Isten-lábnyomot, Mit a lavina minden rohama Eltörölni még sohasem tudott. Védd ezt a talpalatnyi telkedet, Cserépkancsódat és tűzhelyedet, Utolsó darab száraz kenyered! De azt aztán foggal, tíz körömmel, Démoni dühvel és őrült örömmel Ahogy lehet... Ahogy lehet

8 kéve Farizeusi magatartás írtam az imént, nem véletlenül, hiszen június elején megdöbbentő közjátéknak voltunk tehetetlen szemlélői és hallgatói. AZÉRT HARANG A HARANG Történt ugyanis, hogy a magyar kormány nevében Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár május 25-én azzal a kéréssel kereste meg a történelmi egyházakat, hogy június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján délután 1 perces harangzúgással kapcsolódjanak be a megemlékezésekbe. A kérést Erdő Péter katolikus bíboros, Bölcskei Gusztáv református és Gáncs Péter evangélikus püspökök az alábbi közös nyilatkozatban utasították vissza: Kérésének sajnos nem áll módunkban eleget tenni, mert templomi harangjaink istentiszteleti alkalmakkor, illetve az egyház liturgikus rendjéhez kapcsolódva szólnak. A válasz közzététele után elsőként Dr. Békássy N. Albert, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat világi elnökének TILTAKOZÁS a szégyentelen magyar egyházi vezetők magyart tagadásáért című nyilatkozata jutott el hozzánk, melyben többek között ez áll: Ez, sajnos látszat-érv és nem is igaz. (...) A templomi harangszóban a magyarság és a keresztyénség összeötvöződése kerül kifejezésre. (...) A déli harangszó 1456 óta számunkra mindmáig a nándorfehérvári győzelem emlékezetére csendül. A harangszó az egész magyarságé, bárhol a föld kerekén... A záró sorokban még ez áll: Szólítson fel szívünk harangszava a hit fegyvereivel való ellenállásra... Az egyik internetes portálon pedig így jelent meg a hír: Szembeköpték híveiket a nemzetellenesség útján tévelygő egyházaink : nem voltak hajlandók harangozni Trianon évfordulóján (...) és még csodálkoznak, miért ürülnek ki a templomok. Gazda József kovásznai író szerint: Ehhez hasonlót csak akkor éreztem, amikor egy ezekhez hasonló embertelen ember, nevezetesen Gyurcsány Ferenc ama dec. 5-e előtt belegázolt a lelkünkbe. Most ugyanezt tették ezek, egyházaink úgymond vezetői. Egy mondatba sűrítve: elutasították, hogy Trianon napján egy percre meghúzassák, illetve: engedjék meghúzni Magyarország összes harangjait. (...) Egy olyan ponthoz jutottunk el, amikor hallgatni bűn. Olyan válságot él át a nemzet, melyhez foghatót elképzelni sem lehet. S azok, akik lelki vigaszt, támaszt kellene hogy nyújtsanak lelkeinknek, azok aláznak meg magyar és keresztény mivoltunkban egyaránt. Nem az egyházak, hanem eme vezetők ellen kell fordulnunk. (...) Ha most nem cselekszünk, szétesnek egyházaink, s még nagyobb vesztesekké válunk. Fölöttébb furcsa, hogy két évvel ezelőtt, 2010-ben az egyik hazai lap idézi a Magyarországi Református Egyház kommunikációs szolgálatának közleményét, amelyben akkor még ez állt: A trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulója alkalmából június 4-én kor országszerte megszólalnak a református és az evangélikus templomok harangjai... Az igazságtalan trianoni békediktátum 90. évfordulóján (...) a harangszó nem csak arra emlékeztet, hogy Trianon egy egész nemzetet, közösségeket, családokat és egyházakat megnyomorító döntés volt, de az Istennel való találkozásra is hív, aki erősebb minden erőtlenségünknél. Mint ismeretes, a trianoni diktátumot június 4-én írták alá az első világháború győztes nagyhatalmai és Magyarország képviselői. A döntés értelmében Magyarország területe a csaknem 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakossága 18 millióról 7,6 millióra csökkent. Az aláírás napján az akkori egyházvezetés rendeletére két órán keresztül kongott, zúgott Magyarország minden harangja. Az eset utójátéka részben örvendetes, részben elszomorító. Gáncs Péter püspök az evangélikus egyház nevében azt nyilatkozta, hogy: a trianoni emlékharangozással kapcsolatos egyházi állásfoglalás félreérthetően jelent meg a sajtóban, ezért az evangélikus egyház fontosnak tartja leszögezni: Hála Istennek, vallásszabadság van hazánkban, ahol gyülekezeteink szabadon használhatják templomaikat és harangjaikat. Így a nemzeti összetartozás napja alkalmából is sok evangélikus egyházközség tartott megemlékezéseket imádsággal és harangszóval, amit senki nem korlátozott. Ennek központi elrendelése szükségtelen és idegen a reformáció egyházainak jó rendjétől. A történelmi egyházak az esztendő minden napján szívükön viselik a nemzeti összetartozás ügyét. Isten áldja meg a magyarságot és az egész világot! A református egyház pedig a minap nyilatkozatot adott ki, miszerint június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját is felvette jeles napjai sorába a Magyar Református Egyház. Erről egyhangú döntéssel a Kárpát-medence református egyházainak, egyházkerületeinek és egyházmegyéinek vezetőségeiből álló Generális Konvent döntött június 19-én. Az idei ülését Szombathelyen tartó testület arra kéri a református gyülekezeteket, ahogy a másik jeles napon, május 22-én, a Református Egység Napján, úgy a jövőben presbitériumaik döntése alapján ezen a napon is harangozzanak. Végezetül álljon itt az a vers, melyet első svédországi 1988 februárjában, Stockholmban tartott istentiszteletemen a prédikációba foglaltam: Kányádi Sándor HARANGFELIRAT (ars poetica) azért harang a harang hogy hívja az élőket temesse a holtakat s hogy árvíz jégverés tűzveszély idején s hódító horda láttán félreverjék 8

9 SKANDINÁV TANULMÁNYÚT A Károli Gáspár Református Egyetem teológusainak látogatása dél-svédországi gyülekezeteinkben Skandinávia. Sziklás hegységek, csillogó vizű fjordok, fagyos tundra, mínusz fokok, mogorva vikingek, még hűvösebb fogadtatás és persze a rénszarvasok. Talán ezek az első gondolatok, amik megfogalmazódnak az emberben, ha a távoli Északra gondol. De ha most megkérdeznék tőlem, mire is asszociálok, ha Európa legészakibb országairól kérdeznek, azt mondanám: a zöldnél is zöldebb fű, kellemes nyári meleg, tükörsima tavak, mindenütt faházak és a nagybetűs vendégszeretet. legjobb lesz, ha egyszerűen a felkérésnek eleget téve, személyes jellegű beszámoló lesz egy teológuskirándulásról és gyülekezetlátogatásról Skandináviában. Vidámság, nyugodt, derűs légkör. Bár a világ legrégibb királysága már nem emlékeztet a hajdanira, a vikingek fiainak még van mit aprítaniuk a tejbe. Csak egy kis ízelítőt kaptam pár órára Dánia varázslatos fővárosából, de a nyugodtság arra a pár órára még a nagy sietségben is magával ragadott. Koppenhága a zöld toronysisakok városa. A rézlemezeket zöldre marja a sós tengeri levegő az óváros kastélyainak és templomainak tornyain, amelyek a középkori sikátorok és az újabb épületek fölé magasodnak. Szóval ha északot tűzzük ki úticélnak, az utazó sok mindenre számít. Például hidegre. A ruhatárunk nagyrészt vastag pulóverből meg télikabátból állt, amiket persze még csak elő sem kellett venni. Meg arra számít, hogy rénszarvasok szaladgálnak a kanyargós erdei úton. Ehelyett nyulakkal találkoztunk a kisváros parkjaiban. De volt olyan, aki a sarki fényt szerette volna látni. Helyette csillagmentes éjszakába pillanthatott, olyanba, ahol még éjfélkor is látszanak a felhők. Ez az út minden várakozásomat felülmúlta. Talán ez a beszámoló arra hivatott, hogy igazolja ezen állításomat, vagy arra, hogy Dánia, Svédország és Norvégia szépségeiből mozaikot adjon, de a A közlekedést a gyalogosok, de legfőképpen a biciklisek uralják a nyüzsgő városban. Felsorolni sem tudnám azt a sok-sok nevezetességet és Andersen meséibe illő épületet, amiket láttunk végiggyalogolva a várost átszelő csatorna mellett. A híres és keskeny Nyhavn rakpart tarkára festett épületei valami előkelő, mégis modern érzetet keltenek. Európa sokak szerint legszerényebb uralkodó dinasztiájának téli lakhelye kifinomult, korántsem hivalkodó stílust sugall. Aztán a Kastellet, a háborús ellenállás egyfajta bázisa ismét múlt korok emlékeit idézi, ahol a fáradt turista késztetést érez arra, hogy pár percre a park zöld füvét közel érezze zsibbadt tagjaihoz. 9

10 kéve Persze a város jelképe, az Andersen-mese hősnője, a Kis hableány kecses, a végtelen tengerbe simuló szobra sem mindennapi látvány. Ez csak az első állomás volt, és az úticélunk messze volt még. Mégis: először, de nem utoljára éreztem az út során, hogy ennek a világnak részese akarok lenni, de nem csak egy délutánra. Azt hiszem, senki nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy mi, a 21. század fiataljai olyan történelmi, politikai háttérből jövő emberekkel találkoztunk, akik gyökereit jelentő rendszer/rendszerek működését alig tudjuk megérteni. Talán ezért is jelentett olyan sokat minden egyes beszélgetés, amely az istentiszteletek utáni kávézással adatott nekünk. Nem tudom, nem is merek véleményt formálni arról, hogy vajon miért is kerültek ki oda oly sokan, kik magyarul beszélnek. Akiknek gyermekeik svéd egyetemeken tanulnak, és unokáik talán már csak dadogják anyanyelvüket. Nem áll jogomban sem ítélni, sem buzgón védeni őket. Kisebb-nagyobb megállók után megérkeztünk Halmstadba, ahonnan végül is utazásunk valódi célja indult, mégpedig az, hogy a svédországi magyar gyülekezetekben szolgáljunk. Elég éles váltás a kezdeti dániai élmények után belecsöppenni a kinti magyar gyülekezetek vérkeringésébe. Hadd tegyek most egy kis kitérőt a szolgálattal kapcsolatban. (És most e sorok írója eszeveszettül keresi a szavakat.) Mondhatjuk, hogy a szolgálatok egyformák. Hiszen egy bizonyságtétel, egy vers, egy prédikáció ugyanúgy megszólít (vagy nem) itthon és külföldön is. Magyarokkal, legfőképpen erdélyiekkel találkoztunk Halmstad, Helsingborg, Malmö és Göteborg gyülekezeteiben. A szolgálatok egyformák, a hallgatóság viszont más. A helyzet mindenesetre az, hogy élő közösségeket alkotnak. A helyzet mindenestre az, hogy Magyarországon alig találkozom ilyen nagy vendégszeretettel más teológusnapokon. A helyzet mindenesetre az, hogy az ökumenikus istentiszteleten, Halmstadban a Boldogasszony anyánk (arcunkra mosolyt csalva) és a Székely himnusz megfért az Isten, áldd meg a magyart mellett. A helyzet mindenesetre az, hogy a lelkész, Molnár Veress Pál embert próbáló szolgálatot teljesít azzal, hogy több mint 10 gyülekezetet pásztorol Stockholmtól Svédország legdélebbi pontjáig. Az, hogy egy nap akár több száz kilométert is meg kell tennie egyik gyülekezetből a másikig, természetes dolog km nem távolság. (Következő lapszámunkban folytatjuk) 10

11 Szerző (Czirják) Ibolya Czirják Ibolya április 22-én született Nagyváradon, törekvő és dolgos szülők elsőszülött gyermekeként. Legszebb gyermekkori emlékei a Ligethez kötötték és a Sebes Körös partján eltöltött hosszú, nyári vakációkhoz. Tanulmányait a magyar nyelvű 3-as számú líceumban végezte, ahol kitűnő eredménnyel érettségizett. Az iskolából egyenesen a Miorița kötöttárugyárba került dolgozni, ahol lelkiismeretes munkáját megbecsülték. Hamarosan megismerte leendő férjét, Szerző Zoltánt, s kettejük házasságából megszületett egyetlen lányuk, Edit (1965). Szerző Ibolya, avagy Ibi 26 éven át komoly könyvelői munkát végzett, mindig hibátlanul és megbízhatóan, ami a jó elvtársaknak szemet szúrt, mert hasztalan próbálták rávenni, hogy hamis adatokkal segítse az ötéves tervet teljesíteni. Nagyváradot, a Pece-parti Párizst csak 10 kilométer választotta el az anyaországtól; a magyar földet látni lehetett, csak éppen rálépni, a határon átkelni volt tilos. Ibit, sok más váradihoz hasonlóan ez az abszurd állapot naponta kínozta, hiszen élt-halt magyarságáért, elveiért, s ami a szívén, az a száján is volt. Szókimondása sok konfliktushelyzetet teremtett a maga és családja számára egyaránt. A 80-as évek elejétől, amikor a mindennapok egyre elviselhetetlenebbek kezdtek lenni, a családi kupaktanács - Ibi, férje Zoltán, húga Mária és sógora Öcsi - gyakran ültek össze megtárgyalni, miként szabaduljanak ki börtönnek érzett helyzetükből. A döntő lépést húga és családja tette meg, amikor végleges kitelepedést kértek. Èveken át küzdöttek, megaláztatások és fenyegetések közepette, mígnem 1984-ben kikerültek Svédországba ben kiszabadult Ibi is, de férjét és lányát majd csak 1987 decemberében láthatta viszont, immár svéd földön. Majd férjének, Zoltánnak bátyja Kálmán, és annak neje, Ida, valamint azoknak lányai következtek. A nagy család újra együtt volt. Ibi Svédországban is megállta helyét, gyorsan sajátította el a nyelvet, az egészségügyben kollégái elfogadták és kedvelték. Különösen büszke volt Stockholmban lakó lányára, Editre, s unokájára, Petire. Rendszeresen látogatták egymást és naponta tartották telefonon a kapcsolatot. Különös gonddal kísérte keresztgyermekei, Beáta és Andris sorsának alakulását, családjaik gyarapodását is. Családjáért élt és halt. Szeretetét nem szavakkal, hanem tettekkel nyilvánította ki. Kedvenc szavajárása volt: Térj a lényegre, ne tapogasd a dolgokat! Az utóbbi tíz évben veszteségek sora érte ben elveszítette sógorát, Kálmánt, majd 2004-ben férjét, Zoltánt, is ben apjától, Czirják Bálinttól búcsúzott, majd anyjától, Bíró Piroskától. Egészségi állapota néhány éve súlyosan megingott, s azóta már ritkábban járt el a különféle magyar rendezvényekre és istentiszteletekre május 25-én kísértük utolsó földi útjára, s temettük férje mellé. Isten nyugosztalja, s adjon neki örök békességet! Varga József március 21-én született Győr- Moson-Sopron megyében, a Rábamenti Szany nagyközségben. Bátyja és három nővére testvéreként ő volt a legfiatalabb a családban. Az általános iskolát Szanyban végezte, de gimnáziumba már Budapesten járt. Az 1956-os forradalom leverése után, kétszázezer honfitársához hasonlóan a megtorlások elől külföldre menekült. 19 éves volt, amikor 1956 decemberében Svédországba került. Göteborgban üzemmérnökké képezte magát. Ott ismerkedett meg első feleségével, akitől két gyermeke született: Mathias (1964) és Malin (1968). Közben a család Stockholmba költözött (1965), s József a Szövetkezeti szektorban helyezkedett el: a Kooperativa Förbundet munkatársa lett, és ott dolgozott egészen betegnyugdíjazásáig ben megismerte második feleségét, akitől harmadik és negyedik gyermeke született: Tina (1983) és Péter (1985). Előbb Göteborgban, majd ugyanúgy Stockholmban is bekapcsolódott a helyi magyar egyesületek életébe, de rendszeresen látogatta kezdetben a római katolikus szentmiséket, majd amikor megszűnt a magyarnyelvű katolikus misszió, a magyar protestáns gyülekezet istentiszteleteit is. Egészséges életmódú, szívós és kitartó egyéniség volt. Ép testében ép lelket viselt, melyet szüntelenül csiszolt és művelt. Amikor csak tehette, családjával útra kerekedett, s bejárta Európa számos országát, jelentősebb városait, fontosabb műemlékeit, templomait és múzeumait. Hozzáértéssel szemlélte letűnt korok építészeti emlékeit, festők és szobrászok alkotásait. És amióta lehetőség nyílt rá, útja mindig hazafelé vitte, drága szülőföldjére, szeretett földijei közé. Szerette a sportot, sokat teniszezett, járta a természetet, és szeretett jó emberek között jó társaságban lenni ben egy 45 tagú svédországi magyar egyházi csoporttal együtt részt vett a csíksomlyói búcsúval egybekötött erdélyi kiránduláson, melyet élete egyik legnagyobb élményeként tartott számon. És nagyon készült a 2011-ben újból megszervezett, ezúttal Bukovinát is érintő kirándulásra, melyet azonban akkor diagnosztizált betegsége megakadályozott. Hálás volt Istennek, hogy időt adott neki elrendeznivaló dolgait rendbe tenni, hét és fél évtizednyi életéről a számadást elkészíteni, tiszta forrásként felbuzogó érzéseiben megfürödni, tiszta lélekkel földi életét méltó módon lezárni. Gondoskodott arról is, hogy könyvei, melyeket annyira szeretett és megbecsült, még életében megfelelő helyre kerüljenek. Tångagärdei Gyülekezeti Otthonunkban ím valóban a köz kincsei lettek gondosan megőrzött értékes kötetei. Utolsó hónapjait a Maria Regina hospiceban töltötte, ahol leginkább gyermekeinek körében kívánt lenni május 15-én megnyugodott szívvel visszaadta lelkét Teremtő Urának. Négy gyermeke és hat unokája gyászolja, s mellettük sokan, számosan, kik megbecsülték, tisztelték és szerették. Isten vele, viszontlátásra! Íme, én ma elmegyek minden földinek az útján: tudjátok meg azért teljes szívetekből és teljes lelketekből, hogy egyetlen ige sem veszett el mindazokból a jó ígéretekből, amelyeket az Úr a ti Istenetek ígért nektek. (Józsué, 23: 14) Nem a Nap lesz többé nappali világosságod, és fényességül nem a Hold világol néked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. (Ézsaiás 60: 19) Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk az Úrnak élünk: ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róma 14: 7-8) 11

12 kéve ISTENTISZTELETI NAPTÁR 2012 SZEPTEMBERTŐL DECEMBERIG TEMPLOMOK / helyiségek, ahol istentiszteleteinket tartjuk BORÅS Hässleholmskyrkan Våglängdsgatan 3 ESKILSTUNA Tomaskyrkan Stenbygatan 4 GÖTEBORG S:t Jakobs kyrkan Parkvägen 4 HELSINGBORG EFS-kyrkan Bruksgatan 27 HELSINKI Alppila-templom Kotkankatu 2 HALMSTAD Andersbergskyrkan Grönevångstorg JÖNKÖPING S:t Franciscus kat.kka Torpaplan KRISTIANSTAD Magyar Ház Norra vägen 2 LJUNGBY Szent István templom Bolmstadsvägen 21 MALMÖ Stadionkyrkan Stensjögatan 1 SÖLVESBORG S:t Nicolai kyrkan Köpmansgatan 1 STOCKHOLM Franska Ref.kka. Humlegårdsgatan 13 TALLINN Toomkirik Kiriku plats 1 TAMPERE Kaleva-templom Liisanpuisto 1 TÅNGAGÄRDE Gyülekezeti Otthon 40-es út Äspered felé UPPSALA S:t Pers kyrka Kvarntorget VÄSTERÅS Ansgarskyrkan Pettersbergsgatan 32 VÄXJÖ Johanneskyrkan Paradvägen 4 A nyári szünidőben csak kivételes esetben tartunk istentiszteletet. A rendszeres szolgálatok sora júliusban és augusztusban szünetel. AUGUSZTUS TÅNGAGÄRDE Gyülekezeti Otthon - Anyanyelvi tábor OKTÓBER 06 TÅNGAGÄRDE Gyül. Otthon - 50 ÉVES JUBILEUM 07 11:00 TÅNGAGÄRDE Trogared-kápolna úrvacsora 13 12:30 VÄXJÖ Johanneskyrkan úrvacsora 13:00 TALLINN Toomkirik úrvacsora 18:00 SÖLVESBORG S:t Nicolai kyrkan úrvacsora 14 11:00 LJUNGBY Szent István tmpl. úrvacsora 13:00 HELSINKI Alppila úrvacsora 17:00 JÖNKÖPING S:t Franciscus kka úrvacsora 19 18:30 BORÅS Hässleholmskyrkan úrvacsora 20 12:30 HELSINGBORG EFS-kyrkan úrvacsora 16:30 MALMÖ Stadionkyrkan úrvacsora 21 12:30 HALMSTAD Andersbergskyrkan úrvacsora 17:00 GÖTEBORG S:t Jakobs kyrkan úrvacsora 27 12:30 VÄSTERÅS Ansgarskyrkan úrvacsora 16:00 ESKILSTUNA Tomaskyrkan úrvacsora 28 11:00 STOCKHOLM Franska Ref.Kk. úrvacsora 17:00 UPPSALA S:t Pers kyrka úrvacsora NOVEMBER 10 12:30 VÄXJÖ Johanneskyrkan 18:00 KRISTIANSTAD Magyar Ház 11 11:00 LJUNGBY Szent István templom 17:00 JÖNKÖPING S:t Franciscus kat.kka 16 18:30 BORÅS Hässleholmskyrkan 17 12:30 HELSINGBORG EFS-kyrkan 16:30 MALMÖ Stadionkyrkan 18 12:30 HALMSTAD Andersbergskyrkan 17:00 GÖTEBORG S:t Jakobs kyrkan 24 16:00 ESKILSTUNA Tomaskyrkan 25 11:00 STOCKHOLM Franska Ref.Kk. 17:00 VÄSTERÅS Ansgarskyrkan SZEPTEMBER Aug. 31- RÉVFÜLÖP Protestáns Szövetség konferenciája Szpt RÉVFÜLÖP Protestáns Szövetség konferenciája 15 12:30 VÄXJÖ Johanneskyrkan 18:00 SÖLVESBORG S:t Nicolai kyrkan 16 11:00 LJUNGBY Szent István templom 17:00 JÖNKÖPING S:t Franciscus kat.kka 21 18:30 BORÅS Hässleholmskyrkan 22 12:30 HELSINGBORG EFS-kyrkan 16:30 MALMÖ Stadionkyrkan 23 12:30 HALMSTAD Andersbergskyrkan 17:00 GÖTEBORG S:t Jakobs kyrkan 29 12:30 VÄSTERÅS Ansgarskyrkan 16:00 ESKILSTUNA Tomaskyrkan 30 11:00 STOCKHOLM Franska Ref.Kk. 17:00 UPPSALA S:t Pers kyrka DECEMBER 01 13:00 TALLINN Toomkirik úrvacsora 02 13:00 HELSINKI Alppila úrvacsora 08 12:30 VÄXJÖ Johanneskyrkan úrvacsora 18:00 SÖLVESBORG S:t Nicolai kyrkan úrvacsora 09 11:00 LJUNGBY Szent István templom úrvacsora 17:00 JÖNKÖPING S:t Franciscus kat.kka úrvacsora 14 18:30 BORÅS Hässleholmskyrkan úrvacsora 15 12:30 HELSINGBORG EFS-kyrkan úrvacsora 16:30 MALMÖ Stadionkyrkan úrvacsora 16 12:30 HALMSTAD Andersbergskyrkan úrvacsora 17:00 GÖTEBORG S:t Jakobs kyrkan úrvacsora 22 12:30 VÄSTERÅS Ansgarskyrkan úrvacsora 16:00 ESKILSTUNA Tomaskyrkan úrvacsora 23 11:00 STOCKHOLM Franska Ref.Kk. úrvacsora 17:00 UPPSALA S:t Pers kyrka úrvacsora 25 Karácsony 12

13 MEDGIVANDE till avgiftshjälp till Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige (Egyházi járulékról szóló BELEEGYEZÉS a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség javára) Härmed ger jag mitt medgivande till avgiftshjälp till Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige att genom Skatteverket från och med nästa år och tillsvidare dra av 1 % kyrkoavgift beräknad på min kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomst. (Ezennel beleegyezésemet adom a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösségnek, hogy a kommunális adóköteles jövedelmemre számított 1% -os egyházi járulékot a jövő évtől kezdődően és a továbbiakban az Adóhivatal útján vonja le.) Namn: (Név) Personnummer: (Személyi szám) Adress: (Cím) - Gata (Utca) / nr (Házszám) Postadress: (Postai cím) Postnr (Irányítószám) Ort (Város) Datum (Dátum) Underskrift (Aláírás) Skicka medgivandet till (A beleegyezést az alábbi címre kell elküldeni): Ungerska Protestantiska Samfundets Pastorsexpedition, HÖKERUM, Tångagärde 136 För att gälla kommande inkomstår måste medgivandet vara insänt senast den 20 oktober året innan. (Ahhoz, hogy a következő adóévtől érvényes legyen, a beleegyezést legkésőbb folyó év október 20-ig kell beküldeni.) Medgivandet är giltigt till det återkallas. Blankett för återkallelse begärs från och sändes in till Pastorsexpeditionen : (A beleegyezés visszavonásig érvényes. Visszavonási nyomtatványt a Lelkészi Hivataltól kell kérni és oda visszaküldeni: Ungerska Protestantiska Samfundets Pastorsexpedition, HÖKERUM, Tångagärde

14 kéve Information om statligt stöd i form av avgiftshjälp från Skatteverket, 1% avgift till trossamfund Kyrkolagen föreskriver skyldighet för medlemmar i Svenska Kyrkan att betala församlingsavgift. Avgiften dras tillsammans med kommunalskatten av utbetalaren av lön, pension eller annan ersättning. Den som är medlem i ett annat trossamfund kan betala församlingsavgift till detta trossamfund, vilka bestämmer avgiftens storlek och inbetalningssätt. Skatteverket kan hjälpa till med att ta in avgift. Denna kallas för avgiftshjälp. Rätten till avgiftshjälp ansöks hos regeringen och fattas av regeringen. Hjälpen får endast lämnas till ett registrerat trossamfund som är stabilt, har egen livskraft och bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället villar på. Fr.o.m. år 2000 upphörde ungerska prästens anställning hos Svenska Kyrkan och i denna rådlösa situationen beslutade den dåvarande ungerska rikskyrkorådet att kyrkoavgiftens storlek och inbetalningssätt blir helt och hållet frivilligt. I denna tio års period bevisades att det var fel att basera samfundets ekonomi på en inte förutseddbar inkomst. Ungerska Protestantiska Samfundet har ett datoriserat medlemsregister som omfattar ca medlemmar, men bara en mindre del av dessa betalar kyrkoavgift direkt till samfundet. Det är många som fortfarande betalar avgiften till Svenska Kyrkan, eller till ett annat trossamfund, men flertalet betalar samtidigt avgift även till Ungerska Protestantiska Samfundet. Men det är många som inte betalar någon kyrkoavgift alls. Lagen i Sverige säger också att man inte behöver vara medlem i något trossamfund utan man kan stå utanför. Den som har bestämt sig för medlemskap i vårt samfund och vill delta i vår gemenskap samt använda tjänsterna har också skyldighet att även ekonomiskt bidra till samfundets verksamhet. Enligt 10 i våra stadgar kan alla boende i Sverige vara medlem i vårt samfund om vederbörande efter sina förutsättningar deltar i samfundets aktiviteter och bidrar ekonomiskt till samfundets försörjning samt att den lämnar ett skriftligt medgivande om detta med namnunderskrift. På grund av ovannämnda har vi bestämt oss för att i likhet med andra trossamfund ansöka om stöd i form av avgiftshjälp. När börjar avdraget av avgift till trossamfundet att göras? Medgivande till avgiftshjälp skall sändas in till pastorsexpeditionen som lämnar vidare till rikskassören senast den 20 Oktober. Rikskassören meddelar till Skatteverket en datoriserad förteckning över de medlemmar som har lämnat medgivande till avgiftshjälp. Skatteverket höjer sedan uppgiften om vilket skatteavdrag medlemmens arbetsgivaren skall göra kommande år med 1%. Hur påverkas medlemmarna? För den enskilde medlemmen fungerar avgiftshjälpen på så sätt att storleken på det skatteavdrag som arbetsgivaren gör varje månad ökas med avgiften till trossamfundet. Detta registreras automatiskt hos Skatteverket i och med att trossamfundet skickar in sin datoriserad förteckning innan det aktuella inkomståret när avgiftshjälpen skall träda i kraft. Arbetsgivaren hämtar sedan uppgift om rätt skattetabell från Skatteverket där avgiften till trossamfundet är inräknad. Viktigt! Det är förhållandena den 1 november året innan det aktuella inkomståret som avgör om avgift till trossamfund skall betalas. Även om ett medgivande återkallas under året är personen fortfarande avgiftsskyldig för hela året. Avgiften beräknas på den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten (inkomsten minskad med avdrag t.ex. avdrag för resor till och från arbetet, pensionsparavdrag, grundavdrag). När upphör avgiften till trossamfundet att dras? Ett lämnat medgivande om avgiftshjälp är giltigt till dess att återkallelse görs. Om man bestämmer sig för att återkalla detta ska en blanket för återkallelse begäras från pastorsexpeditionen som ska skrivas under med namn och personnummer. Återkallelsen bör ske skriftligt och skickas vidare till rikskassören. Återkallelsen gäller från och med nästa års ingång om återkallelsen görs senast den 1 november året före det kalenderår som avses. Återkallelsen påverkar inte själva medlemskapet. Avgiftshjälpen avslutas också när någon har bestämt sig för att träda ut ur samfundet, och får en skriftlig bekräftelse för detta. Den som har återkallat sitt medgivande till avgiftshjälp eller träder ut ur samfundet för den 1 november kommer inte att betala kyrkoavgift fr o m det följande kalenderåret. Tájékoztatás az 1%-os egyházi járulék bevételezéséhez nyújtott állami segítségről A törvény előírja a Svéd Egyház tagjainak kötelezettségét, hogy gyülekezeti járulékot fizessenek. A járulékot a kommunális adóval együtt a fizetést, nyugdíjat vagy más jövedelmet folyósító intézmény vonja le. Más egyházak tagjai járulékukat az illető (más) egyházhoz fizetik, mely maga állapítja meg a járulék mértékét és a befizetés módját. Az Adóhivatal segítséget nyújthat a járulék bevételezéséhez. Ezt nevezik járulékbevételezési segélynek. A járulékbevételezési segélyre jogosultságról a kormány dönt. Ezt a jogosultságot csak olyan bejegyzett egyházi közösség kaphatja, mely stabil, saját életerővel bír, és hozzájárul a társadalom pillérét jelentő alapvető értékek fenntartásához és erősítéséhez től a Svéd Egyház nem alkalmaz magyar lelkészt. Tanácstalanságában az akkori egyházvezetés úgy döntött, hogy az egyházi járulék mértékét és befizetési módját teljes egészében önkéntességi alapra helyezi. Tíz évnyi időszak tapasztalata bebizonyította, hogy téves volt az egyház anyagi gazdálkodását egy megjövendölhetetlen bevételre alapozni. A Magyar Protestáns Egyházi Közösség számítógépes tagjegyzéke mintegy 5500 tagot tart nyilván, de ezeknek csak egy kisebb része fizet közvetlenül a mi egyházunknak járulékot. Sokan vannak, akik járulékukat továbbra is a Svéd Egyházhoz vagy más egyházhoz/felekezethez fizetik, némelyek egyúttal a Magyar Protestáns Közösséget is támogatván. De sokan vannak, akik egyáltalán nem fizetnek semmiféle járulékot. Svédországban a törvény kimondja azt is, hogy nem szükséges valamely egyházhoz tartozni, hanem lehet kívülállónak is maradni. Aki viszont elszánta magát hogy egyháztagunk legyen és részt kíván venni közösségünkben s annak szolgáltatásaival is élni kíván, annak kötelessége az egyház tevékenységéhez anyagilag is hozzájárulni. Alapszabályzatunk szerint: 10.. Az Egyházi Közösség tagja lehet minden svédországi lakos, ha lehetőségei szerint részt vállal az Egyházi Közösség tevékenységében; ha rendszeres anyagi hozzájárulás formájában részt vállal a közös teherviselésből; ha mindezt nyilatkozat aláírásával is kifejezi. A fentiek alapján elhatároztuk, hogy más egyházakhoz hasonlóan mi is kérvényezzük az egyházi járulék bevételezéséhez nyújtott állami segítséget. Mikor kezdődik az egyházfenntartási járulék levonása? Az Egyházi járulékról szóló beleegyezést legkésőbb október 20-ig a lelkészi hivatalhoz kell beküldeni, mely azt a főpénztároshoz továbbítja. A főpénztáros számítógépes jegyzéket küld az Adóhivatalnak azon tagokról, akik a járulék ily módon történő bevételezésébe beleegyeztek. Ezután az Adóhivatal 1%-kal megemelt mértékű adólevonásra utasítja a munkaadót a következő évben. Miként befolyásolja ez a tagokat? Az egyéni tag számára ez úgy működik, hogy a munkaadó által havonta levonandó adórész nagysága megemelődik az egyházi járulék mértékével. Azzal együtt, hogy az egyház beküldi a következő adóévre vonatkozó beleegyezők listáját, az Adóhivatalnál ezt automatikusan bejegyzik. A munkaadó megszerzi az Adóhivataltól az illető munkavállalóra alkalmazandó helyes adótáblázatot, amelyben már benne foglaltatik az egyházi járulék is. Fontos tudni: Azt, hogy egy adott évben sor kerül-e egyházi járulék fizetésére, azt az előző év november 1-én fennállt állapot dönti el. Ha ezt követően, év közben vonná is vissza valaki beleegyezését, az a következő évben még adóköteles marad. A járulék a megadózandó keresetből kalkulált kommunális bevételi adóra számítódik (a kereset, csökkentve a levonásokkal, pl. levonás a munkahelyre oda-vissza tett utazásokra, nyugdíjtakarék utáni levonás, alapvető levonás). Mikor szűnik meg az egyházi járulék? Egy leadott beleegyezés addig érvényes, amíg visszavonásra nem kerül. Ha valaki a visszavonás mellet dönt, erre vonatkozó nyomtatványt kell kérnie a Lelkészi Hivataltól, amit névvel és személyi számával kitölt és aláír. A visszavonásnak írásban kell történnie, melyről a főpénztáros értesítést kap. A visszavonás a következő év elejétől lép érvénybe, ha a visszavonás legkésőbb a vonatkozó naptári év előtti november 1-ig megtörtént. A visszavonás maga nem érinti az egyháztagságot. A járulék ily módon történő bevételezése akkor is megszűnik, amikor valaki kilép magából az egyházból és erről írásbeli megerősítést kap. Az, aki egy adott év november 1-e előtt visszavonta beleegyezését, hogy egyházi járulékát így bevételezzék, vagy kilépett az egyházból, a következő naptári évtől nem fizet egyházi járulékot. 14

15 KIVONAT A TÅNGAGÄRDEI GYÜLEKEZETI OTTHON RENDSZABÁLYÁBÓL A Gyülekezeti Otthon 2010-től állandó egyházi központként működik, melyben helyet kapott a lelkészi iroda és egy kisebb lelkészi szolgálati lakás is. A közösségi tevékenységek a rendszabályok betartásával a továbbiakban is zavartalanul folytatódhatnak. A Gyülekezeti Otthonban csak az egyházi vezetőség által jóváhagyott rendezvény tartható vagy tevékenység folytatható. A LELKÉSZI IRODÁBAN csak egyházi személy tartózkodhat. A SZOLGÁLATI LAKÁS magánterületnek minősül, s mint ilyen, háborítatlanságot élvez, a benne levő javakra pedig a magántulajdon védelme vonatkozik. ELŐADÁSOK, CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK tartására három helyiség alkalmas: a nagyházban a földszinten levő ebédlő, az ebből balra nyíló könyvtárszoba és a jobbra (a konya felé) nyíló társalgó. Étkezéskor az ebédlőben 36, a társalgóban 6, a könyvtárteremben 10, összesen tehát 52 személy ültethető le. SZÁLLÁSHELYEK a Gyülekezeti Otthon épületeiben összesen 70 személy számára biztosíthatók (a nagyházban 25, a fiúházban 41, a kisházban 4). A fekvőhelyeken matrac, könnyű paplan, pokróc v. takaró és párna biztosított. Ágyneműt (lepedőt, paplan- és párnahuzatot) mindenkinek magának kell hoznia. HIGIÉNIA ÉS TISZTÁLKODÁS céljából a nagyház emeletén 3 WC, 3 mosdókagyló és 3 zuhanyozó, az alagsorban további 2 WC és 2 mosdókagyló, a fiúházban pedig 3 WC, 3 mosdókagyló és 3 zuhanyozó áll rendelkezésre. A kisházban WC és mosdó nincs. NYÁRI IDŐBEN a Gyülekezeti Otthon területén sátortábor is kialakítható, ill. az udvarra felállított két nagyméretű (9 x 3 méteres) sátor ideális helynek bizonyult közös foglalkozások tartására. A GYÜLEKEZETI OTTHONHOZ TARTOZÓ TERÜLET összesen 6000 négyzetméteres. Hozzátartozik a nagyház előtti udvar, a ház mögötti és a tó felé lejtő terület, a fiúház mögötti gyepes futballpálya, a műhelyház mögötti gépkocsiparkoló. Az Allemansrätt, avagy a természet szabad használatának törvénye alapján a Gyülekezeti Otthon látogatói szabadon átjárhatnak a háztól a tóig terjedő legelőn, szabadon használhatják a tavat fürdőzésre, csónakázásra vagy kenuzásra. A horgászás engedélyhez kötött, melyet a 40-es főút mentén fekvő Tolkabro Speceriben lehet megvenni. Mentőmellény nélkül vagy sötétedés után tilos a tavon csónakázni vagy kenuzni. A GÉPKO- CSIK PARKOLÁSA a parkolóban engedélyezett. A füves-gyepes részeken gépkocsival parkolni szigorúan tilos. A BÚTORZAT ELRENDEZÉSÉBEN változtatást nem engedélyezünk! Amennyiben szükséges az elrendezés ideiglenes megváltoztatása, befejezéskor kérünk mindent épp úgy visszarendezni, ahogyan azt találták. A KÖNYVTÁRBÓL KÖNYVEK KÖLCSÖNÖZHETŐK. A FÖLÖS PÉLDÁNYOK a nagyház előszobájában állnak és tetszés szerint elvihetők. A SAJÁT (VAGY EGYESÜLETI) TULAJDONÚ FELSZERELÉST táborozás után el kell vinni. A kivételesen az Otthonban maradó felszerelést (pl. sátorponyvák, rudak, hangszórók stb.) kérjük felirattal megjelölni, róluk pontos leltárt készíteni és azt az Otthon Intézőbizottságánál letétbe helyezni. A MEGMARADT ÉLELMET EL KELL VINNI, akár romlandó, akár tartós az. Következő felhasználásig az Otthonban tárolni tilos! AZ OTT- HON TULAJDONÁT KÉPEZŐ FELSZERELÉST ÉS KELLÉKEKET (pl. edények stb.) használat után a helyükre kell visszatenni. AZ OTTHON TULAJDONÁT KÉPEZŐ GÉPEKET (pl. fűnyíró traktor, láncfűrész stb.) csak az Intézőbizottság tagjai vagy az általuk felkért személyek használhatják. A GYÜLEKEZETI OTTHONBAN VAGY FELSZERELÉSÉBEN KELETKEZETT BÁRMIFÉLE KÁRT VAGY MEGHIBÁSODÁST AZ INTÉZŐ- BIZOTTSÁGHOZ AZONNAL JELENTENI KELL. A TÅNGAGÄRDE GYÜLEKEZETI OTTHON INTÉZŐBIZOTTSÁGA 2012-BEN Dr. Sebestyén Gábor országos felügyelő, az Intézőbizottség elnöke Molnár-Veress Pál lelkész, hivatalból az Intézőbizottság társelnöke Tiglezán József, az Alapítvány pénztárosa Id. Vaszi Árpád (Helsingborg), az Intézőbizottság tagja Tófalvi Ferenc (Hyltebruk), az Intézőbizottság tagja Szőcs László (Jönköping), az Intézőbizottság tagja Németh Sándor (Nässjö), az Intézőbizottság tagja új ISSN A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség lapja Az Északon élő magyarok ökumenikus fóruma (Ungerska Protestantiska Samfundets tidning Ungrarnas ekumeniska forum i Norden) Megjelenik évente 4 szám (Utkommer 4 nummer per år) Nr. 2 årgång XX. évfolyam 2. szám Juni 2011 június Felelős kiadó (Ansvarig utgivare) a Protestáns Egyháztanács (Kyrkorådet) Szerkesztő (Redaktör) Molnár-Veress Pál Tångagärde 136 S HÖKERUM /Svédország/ Telefon: +46 (0) Honlap (Websida): Nyomda:Graphic City Trading AB Borås, N. Långgata 47 Tel: Példányszám (Upplaga) 900 Egyházfenntartási járulékot fizető tagjainknak a lapot ingyen küldjük. Az Új iránt érdeklődő más olvasóinkat kérjük, tájékoztatásért forduljanak a Lelkészi Hivatalhoz: HÖKERUM, Tångagärde 136 Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) Egyházi Közösségünk Plusgiro számlaszáma: Ungerska Protestantiska Samfundet Plusgiro Tångagärde Gyülekezeti Otthon Alapítvány Plusgiro számlaszáma: Stiftelsen Tångagärde Församlingsgård Plusgiro MÁS ÉSZAKI/BALTI ORSZÁGOKBAN ÉLŐ MAGYAR GYÜLEKEZETEK MEGBÍZOTT VEZETŐI (A szolgálatot alkalmanként meghívott lelkész végzi) ÉSZTORSZÁG Tallinn BÁN ISTVÁN EE KARLA Ra vald, Harjumaa Lodjapuu tee 10-1 Mobil: FINNORSZÁG Helsinki NAGY GÁBOR SF KARJAA Kauppiaankatu 32 Tel: Mobil:

16 Posttidning UNGERSKA PROTESTANTISKA SAMFUNDET Returadress: HÖKERUM Tångagärde 136 B Liget a Tolken partján (mvp 2012) Gál Éva Emese IMA AZ EMBERÉRT Adj, Uram a léleknek fényvilágot, a sötétségből tiszta kiutat, amelyben megsemmisülnek a gyászok és irányra talál a gondolat. Ha a fájdalom megnevezhetetlen, a végtelen vele szerteszakad s elvesztegeti magát minden versben, bárhogy őrködnek a hívó szavak. Minden kusza, hogyha a cél homályos, ha élni létezésnél nehezebb, ha gondba satíroznak a hiányok és vergődik a lelkiismeret. Azt add, Uram, amit egyre csak vettél: a teljességet teremtő erőt, ne legyen gyatrább a tökéletesnél ember előtted s önmaga előtt. Mondd! Te az örök tökély birtokában miért teremtettél esetlegest? Mért hagyod kínlódni ezer irányban s ezer jajban az emberi nemet? Mért adtál értelmet kérdőjelekhez, ha kérdésre csak kétség válaszol, s a gondolkodás, mint egy kopott jelmez, hősét s szerepét nem leli sehol?! Hát azt add Uram, amit már nem adhatsz, más világban más embert, más jelent, s olyan lelket a fénylő virradatnak, ami sokszorozza a végtelent. A tizenegyedik parancsolat. Pallas-Akadémia Csíkszereda

EMLÉKEZTETÕ ISTENTISZTELETEK ÉS MÁS RENDEZVÉNYEK 2005-BEN

EMLÉKEZTETÕ ISTENTISZTELETEK ÉS MÁS RENDEZVÉNYEK 2005-BEN EMLÉKEZTETÕ ISTENTISZTELETEK ÉS MÁS RENDEZVÉNYEK 2005-BEN 2005 JANUÁR 1. HÉT Istentisztelet 2005. január 8. szombat 12:30 VÄXJÖ Johannesgården Paradvägen 4 (Molnár-Veress Pál) Istentisztelet 2005. január

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK TAGGYÜLEKEZETEI

A NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK TAGGYÜLEKEZETEI A NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK TAGGYÜLEKEZETEI Ország/ Gyülekezet, szervezet, szövetség neve/ Világhálós honlap, nyomtatott kiadvány online elérhetősége/ Szolgálati helyek,

Részletesebben

Kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA

Kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA új AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Szikkadt földünket megöntözöd bővizű patakkal. Gabonát adsz mindenek fölött, barázdánk kárt nem vall. Göröngyeit elegyengeted, porhanyítja zápor, ápolod

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA. Adventi gyertyagyújtás Stockholmban (Szilágyi Enikő felvétele)

Kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA. Adventi gyertyagyújtás Stockholmban (Szilágyi Enikő felvétele) AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Adventi gyertyagyújtás Stockholmban (Szilágyi Enikő felvétele) paradicsom mezejibe arany szőnyeg leterítve azon van egy rengő bölcső abba fekszik a kis Jézus

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA

AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA A 2008. évben konfirmáltak. Balról jobbra: Deák Loránt, Nagy Edit és Nagy Emil. JÚNIUSI MELLÉKLET A MÁRCIUSI LAPSZÁMHOZ (!?) Az Új Kéve normális körülmények

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009.(XI.

Részletesebben

AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA. Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus elõtt (1881) ÚJRA EGYÜTT A MUNKÁCSY-TRILÓGIA

AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA. Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus elõtt (1881) ÚJRA EGYÜTT A MUNKÁCSY-TRILÓGIA AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus elõtt (1881) ÚJRA EGYÜTT A MUNKÁCSY-TRILÓGIA A debreceni Déry Múzeumban 2002 decemberétõl ismét együtt látható Munkácsy

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 45. szám, 2011. nov. 6. Milyen egyszerűnek is tetszik ma: fogom magam, és elmegyek vasárnap egy általam kiválasztott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses **

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses ** SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN * Jelentkezési határidő: 2011. május 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata időszaki lapjának és hivatalos honlapjának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 (egységes szerkezetben

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben