A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja"

Átírás

1 A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk II. évfolyam 4. szám Alászállt a poklokra, harmadnapra április föltámadt a halottak közül Szerkeszti: - Apostoli hitvallás A pásztói ifjúsági közösség

2 Internetfoszlányok A SZIGET Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott. A Gazdagság egy luxushajón úszott el a szeretet mellett. Ő megkérdezte: - Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? - Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely számodra! Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közeledett: -Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni? - Nem Szeretet, nem tudlak elvinni! - válaszolt a Büszkeség. - Itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak! Hát, a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el: - Bánat, kérlek, vigyél el magaddal! - Oh, Szeretet! - mondta a Bánat. - Én olyan szomorú vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon! A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta a szeretet kérését. Hirtelen megszólalt egy hang: - Gyere Szeretet, én elviszlek téged! Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást: - Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem? - Az IDŐ volt - mondta a Tudás. - Az IDŐ? - kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az IDŐ? A Tudás válaszolt: - Mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos az életben a SZERETET!

3 Önök kérték Nem nehéz, Atyám A XX. század húszas éveiben Flanagan atyának, az ír származású Chicagói plébánosnak volt bátorsága szembenézni a hajléktalan, csavargó, bűnözésbe kergetett gyermekek problémájával. Buzgólkodása nyomán híre ment, hogy a külvárosi plébánián minden gyerek kaphat ennivalót, egy csésze forró teát, és a lehetőségekhez képest szállást is. Egy viharos éjszakán bezörgettek a plébánia ajtaján. Egy hat hét éves legényke állt kint, hátán cipelve egy hároméves formájú fiúcskát. Nagyon nehéz volt ez a teher neked, fiacskám! szólt Flanagan atya, miközben levette a kisebbik fiút a nagyobbacska nyakából. A gyerek komoly szemmel nézett rá: Nem neház atyám. Hiszen a testvérem Csakhamar szűknek bizonyult a plébánia, és Flanagan atyának éppúgy, mint a XIX. Századi Torinóban Don Giovanni Bosconak, vagy a XX. század végi Déván Böjte Csaba testvérnek gondoskodnia kellett a menedékhely bővítéséről. Segítőkész emberek közreműködésével fölépítette Boystownt, a Fiúk Városát. A városnak önkormányzatot adtak, Flanagan atya felügyelete alatt. A fiúk itt a gyakorlatban ismerkedtek meg az igazi demokráciával. Az adományozók aztán olyan levélzáró díszbélyeget kaptak, amelyeken az öccsét cipelő fiúcska látható, alatta a mondás: Nem nehéz, atyám. Hiszen a testvérem Amerikában még filmre is vitték a Fiúk Városát, Flanagan atya szerepében Spencer Tracy felejthetetlen alakításával.

4 Engedjétek hozzám a gyerekeket Anyu ölében Jó itt télen, jó itt nyáron, nincs is jobb hely a világon, itt ringatózni lehet, hallgatni szép éneket. Mikor vidám kedvem támad, vagy ha rám tör a búbánat, oh milyen jó itt nekem, nyugalmat lel a szívem. Olyan meleg, olyan puha, jó az öledben anyuka. Átölellek, hozzád bújok, a füledbe titkot súgok, hogy szeretlek Édesanyám, ölelj, vigyázz, sokáig rám. Sóvár medvebocs Barlangjából kényeskedve, bújik elő a kis medve. Mamának szól kedveskedve, enni lenne máris kedve. Odúban nincs málna, sem méz, medve mama búsan szemléz. Felderül, hisz ott a naptár, Tudja jól, tele a kaptár.

5 Liturgia, amiben élünk A katekumenátus liturgiája VIII. A beavató szentségekhez járulás A felnőttek beavatását általában Húsvét vigíliájának szent éjszakáján ünnepeljük. A homília után a celebráns a keresztkúthoz hívja a keresztelendőket keresztszüleikkel együtt, ahol intelmet mond nekik. Ezt követi a litánia. A litánia után a pap megáldja a vizet, mely a liturgiában szentség alapanyagául szolgáló húsvéti szimbólum. A víz megáldása után a kiválasztottak ellene mondanak a sátánnak, majd a keresztelendők megvallják hitüket. Ezt követi a keresztelés szertartása. Ezután következik a keresztség hatását megvilágító szertartások: a keresztség utáni megkenés, a fehér ruha átadása, az égő gyertya átadása. Ezt a bérmálás szertartása követi. A celebráns az újonnan megkereszteltekhez rövid beszédet intéz. Ezután imádságra hívja a népet, majd elhangzik kiterjesztett kézzel a lélekhívó imádság. Az imádság után történik a bérmálás, melyet az Eukarisztia liturgiája követ. Az Eukarisztia liturgiájába az újonnan megkereszteltek most kapcsolódnak be először. Az áldozati adományokat néhány újonnan megkeresztelt viszi az oltárhoz. Az áldozás számukra két szín alatt történik. Amikor látunk olyan felnőtteket, akik önhibájukon kívül nem lettek megkeresztelve gyermekkorukban, nem szabad ítélettel lennünk irántuk. Sajnos a mai társadalom szabadelvűsége, miszerint majd a gyerek eldönti felnőttkorában, hogy akar-e megkeresztelkedni, vagy nem, kihívás és küldetés is. Mi, akik már régen meg vagyunk keresztelve és bérmálva, esetleg napi áldozók is vagyunk, nekünk tanúságot kell tennünk Jézusról, láttatnunk kell az új egyháztagokkal, hogy az egyházi év semmit sem ér Húsvét nélkül, és segítenünk kell őket buzgó és aktív keresztény életet élni. Járjunk ebben jó példával, tegyünk tanúságot, és vezessük be őket a liturgia szépségébe és eleven közösségébe, abba a liturgiába, amiben mi is élünk

6 Szeretetközelben Nem csalás, nem ámítás De igenis létezik a húsvéti nyuszi! mondta dacosan, de egy pillanattal később remegni kezdett a hangja, a szája lefelé biggyedt, és kicsordultak krokodilkönnyei. Mit lehet erre mondani? Persze, hogy létezik kicsikém! Csak nem szabad sírni, mert akkor nem jön el hozzánk. Egyébként is fázik eben a hidegben. Miért is mondjuk ezt? Mi, felnőttek tudjuk, hogy a húsvéti nyuszi egy, a nyugati világ által kitalált, mesebeli lény, aki persze nem létezik. Már régen a szülők pénztárcáját terheli a különböző, gyermekek életét színesebbé tevő, kitalált lény által hozott ajándék. De miért találnak ki ilyeneket? És hogy lehet, hogy ezeknek ekkora kultusza maradt? Nem arról van szó, hogy a szülő, aki elmeséli a húsvéti nyuszi történetét, megsértené a vallást, és az egyház által elismert húsvét- jelképeket a földbe tiporja- az áldozati bárányt. Ezeket a dolgokat is elmeséli a gyermeknek, de a paradoxon módon tojásokat tojó nyúl lehet, hogy jobban felkelti a kicsik érdeklődését. Egyébként is, addig hiszünk a mesékben, amíg kicsik vagyunk! Emlékezzünk vissza, hogy milyen volt, amikor a gondolat szárnyán tündérekké válhattunk, vagy sárkányokkal harcoltunk. De a képzeleten keresztül nem csak az ehhez hasonló, de teljesen mai dolgok is elérhetőnek válnak egy pillanatra, amikor behunyjuk a szemünket. És a hit, hogy valahol vannak olyan lények, akik figyelik, hogy jók vagyunk-e, gondolnak ránk, kitalálják vágyainkat, és ügyelnek rá, hogy mindig azt az ajándékot kapjuk, amire a legeslegjobban vágyunk, hát, az megnyugtató. Az édes tudatlanság, ami felhőtlenül boldoggá teszik a tojáskereséssel töltött perceket a fűben, vagy a csizmapucolást, és a kopogtatásra várást az ablakban, ami jelzi, hogy itt az ajándék felejthetetlen pillanat. De nem csak a kicsiknek, a szülőknek is. Talán tudják a gyerekek, hogy igazából a szülők rejtik el a meglepetéseket, de mégis kedves szokások az évről évre megismétlődő családi ünnepeken. És amikor nagyok lesznek, teljes mértékben tisztában lesznek azzal, hogy a húsvét jelképe az áldozati bárány,- mert úgy tűrte a szenvedést, mint Jézus a keresztfán,- de addig hagy merüljenek l gazdag érzelemvilágukban, teli örömmel, és várakozással, ráérnek még felnőni a komoly, felnőttes világba. Nem, ez nem csalás, nem ámítás talán egy pillanatra mi is lehetünk gyerekek, de mi már tudjuk, hogy tényleg van valaki, aki gondol ránk Isten.

7 Húsvéti visszatekintés Másnap már előkerül a pénz március 24. Húsvéthétfő Épphogy elgurult a kő a sírtól, épphogy belecseng az apostolok fülébe, hogy Jézus feltámadt, rögtön magához tér a közönséges világ, és felocsúdik a korabeli tőzsde: lefizetik a katonákat, akik Jézus sírját őrizték. Máté evangéliuma azt mondja, hogy sok pénzzel. Hiába, a nagy hazugság sokba kerül. Ha Karácsony másnapjára gondolunk, arról szól az evangélium, hogy megkövezik István diakónust. Ott a kövek puffanása adja a kontrasztot a gyermek Jézus felsírásához. De ez húsvéthétfői észjárás talán még ördögibb. Itt a pénzcsörgés adja a kontrasztot a siető léptek zajához. Ez nem kivégzésről szól, csak egyszerűen a pénzért megmásított valóságról. Ott a testet akarják megölni, itt már a lelket. Ez a veszélyesebb. Ez is mutatja, hogy a sátánt érzékenyebben érintette Jézus feltámadása, mint a megtestesülése. Húsvétkor meghívást kaptunk az önzetlen világra. (Magyar Kurír)

8 Egyházzene Húsvét egyházzenéje Az előző számban elkezdtem egy sorozatot, ami a manapság oly népszerűvé váló gitáros misét és a témához kapcsolódó személyeket fogja bemutatni, de engedjék meg, hogy tegyek egy kitérőt a jelen számunkhoz. Mint tudjuk Krisztus föltámadásának ünneplésével elkezdődött a húsvéti idő. A világi és a magyar egyházzenében is sajátos énekek jellemzik ezt az időszakot. A megváltással és feltámadással feltárta nekünk Krisztus az ő kimondhatatlan gazdagságát, kegyelmi ajándékait. A Szentírás szívesen használja ennek jelzéséül az ország, birodalom, város képeket. Ezért énekeljük: Jertek Atyám áldottai, és vegyétek az országot /ÉE 550./ Ezért olvassuk a Jelenések könyvét, ennek az országnak az életéről szóló látomásokat. Mint a tanítványok, mi is csak feltámadás fényében értjük meg igazán Krisztust, az ő személyét, tanítását és műveit. Ezért énekeljük: Én vagyok a jó pásztor /ÉE 551./, és ezért olvassuk a búcsúbeszédről szóló evangéliumi szakaszokat. De a húsvét egyben kötelezettség is az Egyház számára, el kell vinnie a feltámadás jó hírét az egész világnak. Ezért énekeljük: Örvendjetek angyalok /SZVU 85./, és ezért olvassuk az Apostolok cselekedeteinek az ősegyház életéről szóló történeteit. Igyekezzünk megtartani az ünnep szellemét, kizökkenve a hétköznapokból! Talán az első lépés lehetne mindenki számára, hogy énekével bekapcsolódna a szertartásokon a csodálatos egyházzenénkbe. Bár a május még odébb van, de a következő számban már szeretnék az előző számban megkezdett témával foglalkozni, így helyesnek látom most megemlíteni a májusi litániákat. Bár nem tartoznak tartalmilag a húsvéti időhöz, sőt egyes helyeken el is homályosítják a jelentőségét, ne adj Isten lustaságból vagy könnyelműségből nem is végzik ezt a régi szép szokást Máriáról, a Feltámadott édesanyjáról való esténkénti megemlékezést május hónapban.

9 Kis hírek a nagyvilágból Először adományoztak Boldog Teréz anya-díjat az indiai püspökök Az Indiai Katolikus Püspöki Konferencia Egészségügyi Bizottsága az AIDS elleni küzdelem jeles képviselőinek ítélte oda a nemzetközi humanitárius kitüntetést. Sajgó Szabolcs atya búcsúztatása - ápr. 27. Sajgó Szabolcs SJ atyát, a népszerű pásztói Szentjánosbogár táborok lelkivezetőjét a Jezsuita rend több évre Kanadába küldi. A Bogár társadalom szentmise keretében búcsúzik el tőle április 27-én este 6 órakor a Horánszky utcában. Chiara Lubich befejezte földi utazását Chiara Lubich derűs, imádságos és mélyen meghatott légkörben 88 évesen fejezte be földi utazását március 14-én éjjel 2 órakor otthonában, Rocca di Papában, ahová előző éjjel saját kívánságára tért vissza a Gemelli Klinikáról. Teréz anya a szegények szolgálója I-II. Fabrizio Costa filmje a különböző idősíkok váltogatásával kisgyermekkorától kezdve mutatja be az albán származású Agnes Gonxha Bojanxhiu, vagy ahogy az egész világ ismeri és tiszteli, Kalkuttai Teréz anya életét, akit II. János Pál pápa 2003-ban boldoggá avatott. II. János Pál pápa-emlékhely a Badacsonyban Március 30-án, az Isteni Irgalmasság vasárnapján délután 3 órakor a Badacsony keleti oldalában, a volt pálos kolostor közelében II. János Pál pápa-emlékhely megáldására került sor. Az ünnepélyes megáldást Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius végezte.

10 Helyi hírek A Személyi Jövedelem Adó 1 %-a fölajánlható a Magyar Katolikus Egyház javára, és szintén 1 % valamilyen alapítvány, köztük a Pásztói Templomért Alapítvány javára. Éljünk ezzel a lehetőséggel, hisz egyrészről megvalljuk a hitünket, másrészről sok kicsi sokra megy alapon segíthetjük egyházunkat. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Pásztói Templomért Alapítvány adószáma: Június 4-7. között zarándoklatot szervezünk Lengyelországba Wadowice, Krakkó, Chestohowa, Zakopane útvonalon. Jelentkezni lehet a plébánián. XVI. Benedek pápa Spe Salvi /A keresztény reményről/ kezdetű enciklikája 400 Ft-os áron kapható az árúsoknál. Minden második hét csütörtökén, az esti szentmise után a plébánián felnőtt hittant tartunk, amire nagy szeretettel várjuk a kedves testvéreket! Azon elsőáldozók, akiket nem Pásztón, Hasznoson, Mátrakeresztesen, Mátraszőlősön vagy Taron kereszteltek, szerezzenek be a keresztelés helyéről keresztlevelet! Csütörtökönként az esti szentmise előtt szentségimádás van egyházmegyénk, egyházközségünk és a papság megújulásáért. A templom oldalkápolnájából a vasárnapi szentmisékre oratóriumot hozunk létre, ahol a kisgyerekek felügyelet mellett játszanak a szentmise alatt, így a felnőttek be tudnak kapcsolódni a szentmisébe. Az oratórium április 6-ával indul. Buzdítjuk a kisgyermekes családokat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel!

11 Kedves gyerekek, fiatalok! Biblia évében az e havi rejtvények a Szentíráshoz kapcsolódnak. A megfejtéshez nyugodtan vedd elő, nézegesd, vagányabbak bele is olvashatnak! Kellemes és hasznos időtöltést kívánok! Alsósaknak /1-4.oszt./ Melyik Bibliai történet jut eszedbe az alábbi képekről? Megoldás: Név: Iskola, osztály: Felsőseknek /5-8.oszt./ A szentírás melyik részében vannak a következő könyvek? Írd a számukat a megfelelő helyre! 1. Lukács evangéliuma 6. Példabeszédek könyve 2. Énekek éneke 7. Izajás könyve 3. Leviták könyve 8. Első korintusi levél 4. Jelenések könyve 9. Prédikátorok könyve Timóteus levél 10.Jónás jövedölése Ószövetség: Újszövetség: Név:

12 Kreatív oldal Falikép Kellékek: Gipszből öntött képkeret vagy papírképkeret, szalvéta, ragasztó, olló Elkészítés: Öntsetek formába gipszkeretet, de készíthettek kartonból is képkeretet! Vágjátok ki a szalvétából a megfelelő mintát! Csak az első, színes réteg kell majd belőle, a fehér szalvétadarab nem. Ragasszátok fel ecset segítségével a képet a keretre! Ügyeljetek arra, hogy a szalvéta ne gyűrődjön össze! Illatos üveg Kellékek: száraz virágok, bébiételes vagy nescafés üveg, illóolaj, függönymaradék, selyemszalag, vagy más, masninak való dísz Elkészítés: Tegyetek egy vékony réteg szárított, morzsolt virágot az üveg aljára. Csepegtessetek rá 10 csepp illóolajat! Majd megint egy réteg száraz virág és illóolaj következzen! Addig folytassátok a rétegezést, amíg az üveg tele nem lesz! Ha kész, akkor a függönyanyagból vágjatok ki egy cm-es négyzetlapot! Illesszétek az üveg szájára! Kössétek le a csipketetőt a díszes szalaggal, majd tegyétek olyan helyre, ahol mindig lehet érezni az illatot! Banánkrémes hasáb: Hozzávalók: 1 tasak zselatinpor, 2 tojás + 4 sárgája, 10 dkg cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 8 evőkanál rum, 4 banán, 2 citrom leve, 2, 5 dl tejszín, 50 dkg málna, 8 evk. narancslikőr, 8 dkg porcukor, 2 evk.kakaó. Elkészítés: A zselatint beáztatjuk 1/2dl vízbe. Folpackkal kibélelünk egy őzgerincformát, túl is lógjon rajta. A tojásokat a kétféle cukorral gőz fölött sűrű krémmé verjük. Majd belekeverjük a zselatint, hogy feloldódjon, és kihűtjük, de ne dermedjen még meg. A banánokat felkarikázzuk, meglocsoljuk citromlével és péppé turmixoljuk. A tejszínt habbá verjük és a banánpéppel, a rummal együtt a tojáskrémhez keverjük. A formába simítjuk és ráhajtva a fóliát egy éjszakára hűtőbe tesszük. Tálaláskor párszem málnával díszítjük, a többi málnából a likőrrel és a cukorral turmixot készítünk, majd leszűrjük. A krémet a formából kiborítjuk és levesszük róla a fóliát, beszórjuk kakaóval.

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk II. évfolyam 3. szám Engedelmes volt mindhalálig 2008. március Mégpedig a kereszthalálig! Szerkeszti:

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

2013. KARÁCSONY. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6 XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

2013. KARÁCSONY. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6 XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. KARÁCSONY XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Megérés karácsonyra Elismerés Kamilla Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét. A sír üres. Amikor a keresztre nézek... Tél és tavasz közt

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét. A sír üres. Amikor a keresztre nézek... Tél és tavasz közt SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Amikor a keresztre nézek... Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem, feje lehajtva, hogy megcsókoljon,

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPE. Gyermekemért. 1 Kertvárosi Krónika 2006. december

KARÁCSONY ÜNNEPE. Gyermekemért. 1 Kertvárosi Krónika 2006. december 1 Kertvárosi Krónika 2006. december KARÁCSONY ÜNNEPE Talán minden ember legkedvesebb ünnepe a Karácsony: a hatalmas Isten egészen közelinek, egészen embernek, sőt gyermeknek mutatkozik, - így "ajánlja

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

MUSTÁRMAG MINDENKINEK VAN HELYE. Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25.

MUSTÁRMAG MINDENKINEK VAN HELYE. Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25. MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25. MINDENKINEK VAN HELYE A 2015. évi Krisztus-hívők egységéért végzett imádságok mottója,

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

SziklaAlap ISKOLAKEZDÉSRE. Jézus Szíve titka. "Szüntelen imádkozzatok!" VI.évf. 2001/7.sz. szeptember A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA

SziklaAlap ISKOLAKEZDÉSRE. Jézus Szíve titka. Szüntelen imádkozzatok! VI.évf. 2001/7.sz. szeptember A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA "Szüntelen imádkozzatok!" SziklaAlap VI.évf. 2001/7.sz. szeptember A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA ISKOLAKEZDÉSRE Elmúltak a szép nyári napok, véget értek a nyaralások, amelyek alkalmat adtak

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben