A TÖRÖKUGRATÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JUBILEUMI ÉVKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÖRÖKUGRATÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JUBILEUMI ÉVKÖNYVE"

Átírás

1 A TÖRÖKUGRATÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JUBILEUMI ÉVKÖNYVE Budapest,

2 Az 1118 Budapest, Törökugrató utca 15. sz. Általános Iskola 20. évfordulója alkalmából megjelent kiadvány Felelõs kiadó: Szûcs Ágnes igazgató Összeállította: Dobosi Istvánné Fretyánné Kozma Éva Herczeg Barnabás Hiszékeny Mónika Kazinczky Lászlóné Szabó Péter Tolnainé Darányi Éva A kiadvány támogatói: Budapest Fõváros XI. kerület Önkormányzata Molnár Gyula polgármester Budapest Fõváros XI. kerületi Önkormányzat Oktatási Bizottsága Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítványa Köszönetünket fejezzük ki a kiadvány elkészítésében nyújtott támogatásért: dr. Asztalos Lászlóné, dr. Asztalos László, Zaláné Ráth Andrea és Schreiner Anett szülõknek A TÖRÖKUGRATÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JUBILEUMI ÉVKÖNYVE Az iskola címe: 1118 Budapest, Törökugrató u. 15. Tel., fax: (1) Internetes honlap: Megjelent: 800 példányban, Schneider Nyomda, Gyula 2 3

3 Kedves Olvasó! Fogadja szívesen felnõttkorba lépõ iskolánk évkönyvét! Huszadik tanévünket fejezzük be idén. Ez az évforduló lehetõséget ad a visszatekintésre, jó megállni egy kicsit és összegezni az elmúlt húsz év eseményeit. Mérleget készít az évfordulón egy család, egy ember és egy iskola is. Végigvonul elõttünk, hogy mennyi diákot készítettünk fel a további tanulmányokra, milyen sok szép eredményt értünk el közösen. Jogos büszkeséggel tölt el bennünket, hogy tanulóink megállták helyüket a középiskolákban, sokan már alkotó tevékenységet folytatnak, hasznos tagjai a felnõttek világának. Minden iskola számára külön öröm, amikor volt diákjai saját csemetéjüket ugyanabba az iskolába íratják, ahol õk is megtanulták a betûvetést. Ez alatt a húsz év alatt sok minden történt társadalmunkban és iskolánkban is. Folyamatos változásokat értünk meg, melyekhez gyorsan és jól kellett alkalmazkodni. Megálltuk a helyünket, iskolánk az elsõk között építette ki teljes körû minõségbiztosítási rendszerét, új kínálatot vezettünk be a német nemzetiségi oktatás és a lépésrõl-lépésre program indításával. Számomra az elmúlt tíz év sok-sok munkát és sok-sok sikert jelentett. 10 éve rangos kollegák között dolgozom, munkatársaim jól felkészült szakemberek, közülük többen nemcsak az iskolában, hanem kerületi szinten is fontos tevékenységet látnak el, a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv és a matematika tantárgyak szakmai felelõseiként. Testnevelõ kollégáim eredményes munkáját dicsérik azok a serlegek, kupák, melyeket kerületi, fõvárosi és országos versenyeken nyertek tanulóink. 4 5

4 Tanítóink áldozatos munkájának köszönhetõ, hogy évrõl-évre három, néhány évben négy osztályban kezdhették meg tanulmányaikat a lakótelepen és környékén lakó kisgyerekek. Tanulóinkon kívül a szülõk támogató és segítõkész közösségét is a magunkénak tudhatjuk. Szép eredményeinket csak az õ közremûködésük, együttmûködésük tette lehetõvé. Iskolai fejlesztéseink közül a szülõi támogatásnak köszönhetjük számítástechnikai termünket, két nyelvi laborunkat, a tanulók év végi jutalmazását, nyári táborok, erdei iskola támogatását, tantermek festését, díszítését, stb. Szinte felsorolhatatlan az általuk nyújtott segítség. Nem hagyható ki e felsorolásból a Budapest Fõváros XI. kerületi Önkormányzata sem, hiszen iskolánk fenntartójaként biztosítja számunkra a megfelelõ körülményeket. Minden évben azt tapasztaltuk, hogy a megoldások keresése jellemzi fenntartónkat, példás elszántsággal koordinálják a fõváros legnagyobb kerületének igen nagyszámú oktatási-nevelési intézményeit, erõt meghaladóan tesznek meg mindent az intézményhálózat mûködtetése érdekében. A Képviselõtestület Oktatási és Kulturális Bizottságainak pályázatain több alkalommal sikeresek voltunk. Jelen könyv sem jöhetett volna létre anyagi támogatásuk nélkül. Igazgatói munkám 10 évét a törvényes mûködés biztosítása, a nevelõtestület vezetése és a biológia tantárgy oktatása tette ki. Az igazgató, mint azt az évi evangélikus elemi népiskolai Igazgatói Szolgálati Szabályzata is tartalmazza: az oktatás, nevelés körébe vágó ügyeket vezeti, ellenõrzi és irányítja, s vállvetve mûködik a tanítótestülettel abban az irányban, hogy az iskola a tanítás és nevelés követelményinek minél tökéletesebben megfeleljen. Úgy vélem, ezt a vezetõi feladat-meghatározást mind a mai napig meg lehet szívlelni. Végezetül jó szívvel ajánlom Önöknek e könyv forgatását, feltárul belõle eddigi történelmünk, örömeink, eredményeink. Kérem, engedjenek meg nekem egy személyes vallomást e bevezetõ végén: az iskolában legjobban a gyerekeket szeretem, a tanári munkában pedig Mendel bácsit. A további évekhez ha adhatnék valamint, az a szív nyugalma lenne, melyet az élet minden pillanatában megõrizhetsz, bármi is történjék veled. (Pam Brown). Szûcs Ágnes igazgató Iskolánk alapítója Soós Kálmánné, az elsõ igazgató ( ) Különleges volt számunkra az 1984-es esztendõ. Új lakótelepen új iskolában kezdtük a tanévet. Gazdagrét, Törökugrató utca, az iskola elõtt az izgatott kis csoport. Negyvenketten voltunk. Körüljártuk az épületet, nézegettük, ismerkedtünk vele, amely akkor még üresen állt, de hamarosan gyerekzsivaj töltötte meg termeit. Soós Kálmánné, Erzsike az iskola igazgatója mosolyogva vezetett bennünket körbe az új munkahelyünkön. Õt bízták meg az új iskola irányításával. Milyen régen is volt! Kevesen voltunk az elsõ hónapokban, de egyet akartunk szülõk, gyerekek és nevelõk: tudást, s valami újat, szebbet, mint a régi volt Az iskola ünnepélyes átadása, az elsõ évnyitó, a mosolygó gyermekarcok, az elsõ órák, az elsõ értekezlet felvillanó emlékek. Soós Kálmánné, Erzsike fogadta a kis elsõsöket és minden tanulót, aki ide érkezett. Összefogta a pedagógusokat és a gyerekeket, a szülõket is bevonva a nehéz feladatba. Igazi közösséget kovácsolt össze; együtt, egymásért dolgoztunk.. Megalapozta mindazt, ami jó iskolává avatta a Törökugratót, s maradandóvá tette a lakótelep itt tanuló diákjai számára. Úgy hisszük, célját elérte. Ahogy elsuhantak az évek, elmaradtak a gondok, a meg nem valósult álmok, s kitörölhetetlen emlékként ott maradt egy hagyaték. Kiváló pedagógiai életutat járt be. Lámpás tudott lenni, aki bevilágította 6 7

5 maga elõtt az utat másoknak példás emberi életével, örök fiatalságával, ércnél maradandóbb szavaival, emberségével. Hosszú esztendõk során igazolta, hogy hozzáértéssel, józanul, a jó szó erejével hatott kollégáira és a rábízott diákságra. Megteremtette azt az iskolát, amelyben a kollégáknak nyugodt légkört, baráti kézfogást, mosolya ösztönzést adott. (Részlet Soós Kálmánné igazgatónõ búcsúztatóján elhangzott emlékbeszédbõl, Budapest, Farkasrét, 1995). Elfogadtam, mit a sors ád, Ember, ki megtette dolgát, Barázdát talán ha vontam, Pár deréknak példa voltam. A barázdáidat Gazdagréten mi itt maradók tanúsítjuk. Dobosi Istvánné igazgatóhelyettes Iskolatörténet Gazdagrét Budapest XI. kerületének egyik városrésze ben csatolták a fõvároshoz. A lakótelep 1983-tól 1989-ig épült. Az elsõ házat március 21- én adták át, és szeptember 1-jén megindult a tanítás a telep elsõ iskolájában, a Törökugrató utcában. Nyolcvannégy nyarán többször jártunk kint kollégáimmal megnézni a leendõ munkahelyünket. Csak álló falakat láttunk, ami nem kis szorongással töltött el bennünket. (A pince helyén hatalmas víztükör csillogott, amit úgy véltük talán uszodának terveznek. Tévedtünk. A telepen azóta sincs uszoda.) Augusztus végére azonban elkészült az iskola épülete és szeptembertõl kezdõdhetett a tanítás. A lakók folyamatosan költöztek és hozták a gyerekeket beíratni. Nemcsak a fõváros, de az ország legkülönbözõbb vidékeirõl, 232 különbözõ iskolából. A tanév végéig 385 tanulónk volt. Mivel a lakótelep épületei csak a Törökugrató utcáig álltak, a további építkezéseket asszisztáltuk. Járda még nem volt, este zseblámpával botorkáltunk a buszmegállóhoz. Csak a 153-as busszal lehetett a telepet megközelíteni. Tanítottunk és takarítottunk. Mert pár hónapig mi voltunk a takarító nénik is. Nem volt ez könnyû idõszak, de ma már nosztalgiával gondolunk vissza az embert próbáló évekre. Tantestületünk 42 fõ volt Soós Kálmánné, Erzsike irányításával igazi közösséggé formálódott. A nehézségek még jobban összekovácsoltak minket, vidámak voltunk, szívvel-lélekkel azon dolgoztunk, hogy az itt tanuló diákok minél hamarabb beilleszkedjenek, megszokják új környezetüket. Nagy örömünkre a szülõk partnerek voltak ebben, így közös erõvel egyre jobb eredményeket értünk el mind tanulmányi szinten, mind a sport terén. Az 1985/86-os tanévben megindult a tanítás a szomszédos Csíkihegyek Utcai Általános Iskola alsó tagozatán, amely ekkor az iskolánk igazgatása alatt állt. Itt gyülekeztek a gyerekek, és a pedagógusok kíséretében indultak el a Csíki-hegyek utcába. 8 9

6 A két iskolában már 848 tanuló és 65 pedagógus volt április 2-án, addigi kollegánk, Giricz János lett a Csíki-hegyek utcai iskola igazgatója. Eljött az az idõ is, amikor kinõttük iskolánkat ( jén 953 diák). A szomszédban megépülõ Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium sietett segítségünkre. 4 tantermet biztosítottak számunkra. Így nem kellett váltakozva tanítani. 1992/93-ban bõvítették iskolánk épületét. 4 tanterem és egy aula már lehetõvé tették, hogy tanulóink iskolánk falain belül tanuljanak. Feltétlen meg kell említenem a szomszédos Aranykapu óvodát a Törökugrató utcában. Vezetõje Albert Mátyásné, Vera néni, és az óvoda dolgozói, valamint tantestületünk tagjai között kiemelkedõen jószomszédi kapcsolat alakult ki. Sok segítséget kaptunk tõlük, hogy kis elsõseink minél könnyebben vegyék az iskolás akadályokat! A szülõk és gyerekek számára is megkönnyebbülés volt, hogy szinte kézbõl-kézbe kerültek a csemeték. Testületünk létszáma is emelkedett. A kezdõ csapatból már csak kilencen vagyunk itt: Brassai Albertné, Erdõs Lászlóné, Gém Zoltánné, Gurubiné Jónás Katalin, Hiszékeny Mónika, Kövér Katalin, Oszkocsilné Horváth Eleonóra, Somogyi Ottóné és e sorok írója. Húsz év! Már van hajdan volt diákunknak most idejáró kisgyermeke. Reméljük, egyre több lesz! Megnõttek az udvaron a fák, bokrok, és felnõtt sok-sok gyerek. Húsz év múlt el, de az idõ múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekbõl annyit kap mindenki, amennyit megérdemel. (Fekete István) Húsz év a Törökugratóban Kiemelt események 1984-tõl napjainkig 1984/85. tanév szeptember 3-án került sor az iskola ünnepélyes átadására és az elsõ tanévnyitó ünnepély megtartására. Közel 250 tanulóval megkezdõdött a tanítás. Az iskola dolgozóinak száma 41 pedagógus, 1 iskolatitkár és 11 fõ technikai dolgozó. Félévkor 366, év végén már 385 tanulója volt az iskolának. A 78 elsõ osztályos 62 óvodából, a felsõbb évesek pedig 232 különbözõ iskolából érkeztek hozzánk. Kiemelkedõ eredményként könyveltük el, hogy szívós munkával, minden szervet megmozgatva személyes kapcsolatokat igénybe véve május 22-én megkaptuk a telefont. (Részlet az iskola év végi beszámolójából.) Iskolánk tornatermében rendezték meg a Belépés csak tornacipõben! kerületi iskolák sportvetélkedõjét. Szülõi segítséggel megjelent az elsõ Suli-híradó. Dobosi Istvánné igazgatóhelyettes Soós Kálmánné igazgatónõ az iskola megnyitóján 10 11

7 Iskola alsó tagozatán, mely korábban a Törökugrató Utcai Általános Iskola igazgatása alatt mûködött. Iskolánkban beindult a testnevelés tagozatos oktatás. Az iskola együttmûködési megállapodást kötött a Gazdagréti Kábel TV-vel az Országos Pedagógiai Intézet támogatásával nevelési-oktatási együttmûködési modell kidolgozására, nevelési módszertani problémák megvitatására. Az elsõ iskolai szervezésû úttörõtábor Ilonavölgyben volt. Az elsõ tantestületi fotó Az ebben az évben induló Gazdagréti Kábel TV az iskola minden jelentõsebb megmozdulását rögzítette és közvetítette a lakótelepen. A szomszédos óvoda elkészültéig iskolánk biztosított helyett a gyülekezésre, innen szállították busszal a gyerekeket a kerület különbözõ óvodáiba. Szoros kapcsolat alakulhatott így ki az óvoda és az iskola között. 1986/87. tanév A Gazdagréti lakótelep két általános iskolája különválik. Tanulói létszám 700 fõ. Megkezdte mûködését az Iskolarádió. Sor került az elsõ nagyszabású sportbemutató megrendezésére. Iskolai kulturális mûsort adtunk a MOM-ban, Eperjes Károly színmûvész vendégszereplésével. Nyáron táborokat szerveztünk: kisdobos tábort Törökmezõre, úttörõtábort Mezõtúrra. 1985/86. tanév Megindult a tanítás a szomszédos Csíki-hegyek Utcai Általános Jelmezverseny a táborban Sátorszemle Ilonavölgyben Sportnap az iskola udvarán 12 13

8 1987/88. tanév Testnevelõ kollégáink: Bugya György, Szabó Béla, Szekeres Katalin, Rusznák Tibor, Elek Zsuzsanna megalakították a Gazdagréti Diák Sportkört, melynek 130 rendes, 45 pártoló tagja volt. A havi tagdíjat 20 Ft-ban állapították meg. Beindítottuk a Nyitott iskola programot, mely a hétvége hasznos eltöltésére adott lehetõséget. Télidõben jégpályát üzemeltettünk hétvégeken, a látogatók száma fõ volt. Népszerû volt az egész lakótelepen. Iskolánk elõször nyerte meg a kerületi összesített pontversenyt a Diákolimpia sportversenyeken. Tizenhat éven át töretlenül megtartotta ezt a helyezést. 1988/89. tanév Az iskola tanulói létszáma 917 fõre nõtt. Ez a diákszám kétszerese annak, amivel az épület tervezõi számoltak. Összesen 31 tanulócsoportban folyt az oktatás. 1989/90. tanév Komoly sporteredményeket értünk el: 10 sportágban 56 alkalom- Futballmérkõzés a színészválogatottal, a népszerû énekes Kiki és Eperjes Károly színmûvész autogramot ad a gyerekeknek mal, 51 csapattal versenyeztünk, 6 kerületi versenyt rendeztünk, 32 csapat lett kerületi bajnok, 13 második, 2 harmadik, budapesti versenyre 8 csapat jutott be, tornából I., atlétikából III., országosan a tornacsapat az V. helyen végzett. A Kihívás napján a nevelõtestületünk férfi tagjai futballmérkõzést játszottak a színész válogatottal. Az eredmény 3-1 lett, a színészek javára. Iskolánk kísérleti jelleggel, felkérésre a fõvárosból összesen 5 iskola részvételével - bekapcsolódott a szegedi József Attila Tudományegyetem országos 6., 8. évfolyam számára szervezett vizsgarendszerének kiépítésébe. Megalakul az iskola Diákönkormányzata, vezetõ tanára Szabó Péter. 1990/91. tanév szeptember 1-jére kinõttük az iskola épületét. A tanulói létszám 953 fõre emelkedett, ezért 4 tanulócsoporttal a szomszédos Mechatronikai Szakközépiskola új épületében kezdtük meg a tanévet. 1991/92. tanév Megalakult az iskolai Alap Alapítvány. Ebben a tanévben indult a havonkénti Suli-buli rendezvénysorozat. Mesejátékok bemutatására került sor a Mechatronikai Szakközépiskola görög színházban

9 Iskolánk tanulói kulturális mûsorral kedveskedtek a Kamaraerdei Öregek Otthona lakóinak. 1992/93. tanév Az iskola épülete új szárnnyal, 4 tanteremmel és egy szép, tágas aulával bõvült, a következõ tanévtõl megszûnt a Mechatronikai Szakközépiskolába való átjárás. Megszervezésre került az elsõ Alapítványi bál, karácsonyi hangverseny. Az ELTE Tanárképzõ Fõiskola felkérte az iskolánkat az angol és testnevelés szakos hallgatók gyakorló intézményének. Iskolánk megünnepelte 10. évfordulóját, 10 héten át tartó vetélkedõsorozattal, majd zárásként megrendeztük a Jubi-Suli Show mûsort. Ebben a tanévben a kerületi testnevelés bemutatót intézményünkben rendeztük meg. Az elsõ iskolai szervezésû angliai tanulmányi kiránduláson a délelõtti nyelvtanulási program mellett délutáni városlátogatásra is jutott idõ. 1994/95. tanév Az iskola új igazgatója Szûcs Ágnes. Megkaptuk az elsõ jól felszerelt, korszerû számítógépes termet. A Gazdagréti Közösségi Házban felsõ tagozatos tanulóink részt vettek a Kosztolányi Dezsõ emlékére rendezett irodalmi esten. Beindult a gänserndorfi Safari park látogató program. Hagyományos karácsonyi koncert 1993/94. tanév Soós Kálmánné az iskola alapító igazgatónõje nyugdíjba vonult. Megalakult az Iskolaszék. 5. osztálytól már matematika és angol tagozat is mûködött. Iskolánk együttmûködési megállapodást kötött a Mechatronikai Szakközépiskolával, melynek értelmében a matematika tagozatunkról felvételi nélkül felveszik azokat a tanulókat, akik megfelelõ eredményt érnek el. Tanévnyitó ünnepség 1994-ben 1995/96. tanév A Budai Opera társulata iskolánkban szerepelt, tanulóink részére rendkívüli énekórákat tartottak Mozart mûveibõl

10 Részt vettünk a Gyermekek a gyermekekért, és a Honfoglalás 97 kerületi rendezvényeken. A Diákönkormányzatunk elsõ alkalommal szervezte meg a Török napok -at. Állatkerti séta Bekapcsolódtunk a Fõvárosi Állatkert ZOO programjába, mely lehetõséget adott bemutató órák, elõadások meghallgatására. Részt vettünk a GYEPÛ 96, kerületi történelmi vetélkedõn. Kísérleti jelleggel beindítottuk a Szülõk iskoláját, ahol nevelési helyzeteket beszéltünk meg a szülõkkel szakemberek bevonásával. 1996/97. tanév Iskolánk tanulói a kerületi összesített sportversenyen 1. helyezést értek el immáron 13. alkalommal, összesen 550 érmet nyertek. A Színház és Filmmûvészeti Fõiskola hallgatói tanórai elõadásokat tartottak Shakespeare drámáiból, Moliére vígjátékaiból. Kiépült az iskola elsõ nyelvi laborja. A leendõ elsõseinknek és szüleiknek iskolakóstolgató foglalkozásokat szerveznek tanítóink. Iskolánk a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola hallgatóinak gyakorlóhelye lett. Az iskolai énekkarunk fellépett a Nemzeti Szállóban, az Öveges J. Szakközépiskolában, valamint szerepelt a kerületi kórushangversenyen. Munka közben a leendõ elsõsök 1997/98. tanév Két új profillal gazdagodott az iskolai nevelési-oktatási programunk: a Lépésrõl-lépésre programmal, és a német nemzetiségi két tannyelvû oktatási programmal. Iskolánk tanulói részt vettek a BEAC pálya felavatására összeállított gála mûsoron, illetve a kerületi Páneurópai fesztiválon. Elõször rendeztük meg az erdei iskolát Balinkán. Iskolai énekkarunk az éneklõ ifjúság minõsítõ kórusversenyen arany minõsítést kapott. 1998/99. tanév Együttmûködési megállapodást kötöttünk a budaörsi Illyés Gyula Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziummal, tanévenként egy tanulót felvételi nélkül delegálhatunk a gimnáziumba. A Lépésrõl-lépésre program és a német nemzetiségi két tannyelvû oktatás megismerésére az ország több településérõl érkeztek hoz

11 zánk kollégák, valamint Szlovákiából, Burmából, New Yorkból és Mongóliából is voltak pedagógusvendégeink. Az iskola udvarán új homokozó és ivókút került kialakítására. 1999/2000. tanév Az Oktatási Minisztérium pályázatán iskolánk elnyerte a Comenius 2000 minõségbiztosítási rendszer II. modell kiépítésének lehetõségét, a kerületben elsõként. 2000/01. tanév Az ELTE Tanárképzõ Fõiskola Matematika tanszékének felkérésére a fõiskolai hallgatók gyakorlóhelye lettünk. Millenniumi mûsor keretében a Gazdagréti Közösségi Házban, a Dinasztia Kiadó Ezer esztendõ címû könyvének ünnepélyes kiosztására került sor az elsõ osztályos tanulóink számára. A kerületi iskolákkal közösen alsó tagozatos tanulóink a kerületi önkormányzat szervezésében ingyenesen részt vehettek a Fõvárosi Nagycirkusz mûsorán. 2002/2003. tanév szeptember 25-én tanulóink szerepeltek a gazdagréti Dzsungel játszótér megnyitó ünnepségén. Egyhetes hüllõ- és kõzetkiállítást rendeztünk az iskola aulájában. A gyerekek elõadásokat hallgathattak meg a hüllõk életérõl, a kõzetek tulajdonságairól. 2001/2002. tanév Az Ifjúsági és Sportminisztérium felkérésére több mint száz tanulónk vett részt azon a nagyszabású gála sportbemutatón, melyet a Megyeri Úti Stadion avatására rendeztek. Tantestületi fotó 2000-bõl 2003/04. tanév Tanulói létszám 502, pedagógus létszám 57, technikai dolgozók száma 20 fõ szeptember 16-án intézményünk igazgatója az Oktatási Minisztériumban átvehette a Comenius 2000 minõségbiztosítási rendszer II. modell kiépítését igazoló dokumentumokat. Elsõ alkalommal szerveztük meg német nemzetiségi osztályaink számára a Márton napi lampionkészítést és lampionos felvonulást. A Törökugrató Utcai Általános Iskola 20. évfordulós jubileumi ünnepségét szerveztük meg június 14-én. A Dzsungel játszótér avató ünnepségén Összeállította: Dobosi Isvánné, Fretyánné Kozma Éva, Hiszékeny Mónika 20 21

12 Egy kis statisztika Iskolánk jól felszerelt, korszerû tantermekkel, szép, nagy udvarral rendelkezik. Kiváló sportolási lehetõséget biztosít a dupla méretû tornaterem és sportpályáink. Az idegen nyelvek tanulásához két nyelvi labor, az informatika oktatásához két számítástechnika terem, az általános ismeretszerzéshez iskolai könyvtárunk segíti a tanulók munkáját. Az iskola tanulói létszáma, az intézmény alakulása óta eltelt években az alábbiak szerint alakult: Létszám / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2004 A tanulócsoportok számának alakulása az elmúlt húsz évben: Tanév / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2004 Iskolánkban a képzés 8 osztályos általános iskolai rendszerben történik. Célkitûzésünk az oktatásban a megalapozás, a tevékenykedtetés közbeni tanulás, a tehetséggondozás és fejlesztés és a tanulóink felkészítése a továbbtanulásra. Pedagógiai programunknak megfelelõen 3 különbözõ profilt kínálunk a minket választó tanulóknak: emelt szintû angol-testnevelés, emelt szintû matematika, német nemzetiségi oktatást. Az alábbi grafikonon a speciális tantervû osztályok számát és arányát szemléltettük: 100% % % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1984/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /2003 Az 1997/98. tanévben kezdtük meg a német két tannyelvû program szerinti oktatást. A 2003/2004. tanévben az 502 tanulóból 136 tanuló vesz részt ebben a programban. Intézményünk gyakorló helye a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola és az ELTE Tanárképzõ Fõiskola hallgatóinak, angol nyelvbõl és matematikából. Az iskolánkban a Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett tagozatán szolfézs és hangszeres oktatás folyik. A XI. kerületben egyedülálló eredményt értünk el a Comenius II. minõségbiztosítási rendszer kiépítésében szeptemberében az Oktatási Minisztériumtól átvehettük minõségfejlesztési munkáról szóló elismerõ oklevelet.

13 Tanulóink délután napköziben vagy iskolaotthonban tölthetik el szabadidejüket. Szülõi és tanulói igények alapján szervezünk szakköröket, felzárkóztató foglalkozásokat, sportolási lehetõségeket. Tavasszal egyhetes erdei iskolát, télen sí-tábort, nyáron többféle tábort (Anglia, Ausztria, sport, stb.) szervezünk tanulóink számára. Szülõi közösségünkkel való együttmûködésünk példaértékû, mind az Iskolaszék, mind az Alapítvány komoly segítséget nyújt az iskola tanulóinak. Fretyánné Kozma Éva igazgatóhelyettes Hagyományaink A hagyományok minden egyes elõttünk álló tanévben olyan állomások, amelyek mindig ismétlõdnek, meghatározzák életünket, színt visznek a tanulás hétköznapjaiba. Ezek visszatérõ vagy kialakuló események, közös együttlétek, jeles programok, amelyek összehozzák a gyerekeket, szülõket, pedagógusokat. A mi iskolánkban az elmúlt 20 év alatt sok hagyomány született. Az alábbiakban bemutatunk néhányat. Illatos, ízes az õsz Szeptember iskolakezdés A pedagógusok már augusztusban felkészülnek a következõ tíz hónapra. Az elsõs tanító nénik osztályonként más-más, nyakba akasztható emblémával várják új kis tanítványaikat, akik életük elsõ iskolai tanévnyitó ünnepélyét élik át. Másnap reggel újra benépesül a két hónapja csendes épület. Becsöngetnek. Október szüreti bál Amikor már kicsit belefeledkeztünk a tanítás-tanulásba, izgalmas készülõdés veszi kezdetét. Évek óta az õszt is megünnepeljük. Szüreti bált rendezünk alsós tanulóinknak, hogy ezzel is közelebb hozzuk az õsz színeit, ízeit, kellemes hangulatát. A gyerekek gyûjtõmunkát végeznek, faleveleket préselnek, levélképeket készítenek. Õszi gyümölcsökbõl érdekes figurákat faragnak, valamint maguk is beöltöznek pl.: madárijesztõnek. Az osztályok verses, dalos mûsorokkal készülnek. A szüreti bál délutánján tanulók, tanítók gyümölcsös kosarakkal érkeznek, nagy tálakban elkészítik az ízletes gyümölcssalátákat. Október 31-én a szellemeket és a boszorkákat riogatják az angolul tanuló gyerekek (Halloween). November nyílt órák, Márton napi rendezvény November közepére elsõseink már javarészt igazi iskolásokká válnak. A tanító nénik nyílt óráik alkalmával igyekeznek bemutatni a szülõknek az eredményes, jó hangulatú tanórákat. A német nemzetiségi osztályokban tanuló gyerekek és szüleik szá

14 mára a 2003/2004-es tanévben indítottuk útjára a Márton napi rendezvényünket. Elsõ alkalommal több mint száz gyerek együtt énekelte a felvonulási dalokat. Az osztályok rövid, német nyelvû mûsorral készülnek. Saját készítésû Márton-napi lámpásokkal a közel kétszáz résztvevõ a zord sötétségben együtt énekelve sétálta körül az iskola épületét. Meghitt és vidám a tél December jön a Mikulás, zajlik a karácsonyi koncert és az osztálykarácsony December 6-án az alsós osztályokat meglátogatja a Mikulás. Zajlanak a tanórák, s közben bekopog az osztályokba. Krampuszok kísérik, akik incselkednek a gyerekekkel és segítik a Mikulást az ajándékosztásban. Iskolánk egyik legnagyobb szabású rendezvénye a karácsonyi koncert. A versek, dalok, hangszeres produkciók, táncok, kisjelenetek, betlehemes játékok, énekkari elõadás után már második éve a tanári kórus is fellép. Ugyanekkor karácsonyi vásárt is tartunk, ahol a tanulók által készített ajándéktárgyakat vehetik meg az érdeklõdõk. A téli szünet elõtti utolsó napokban az osztályok maguk rendezik meg az osztálykarácsonyt. Február vidám farsang és az alapítványi bál Február elején szülõk és gyerekek közösen gondolkodnak, mi legyen a farsangi jelmez, hogyan készüljön el a maskara. A farsang osztálykeretben történik, minden alsós belebújhat kedvenc figurája bõrébe, ehet-ihat kedvére, zajlanak a játékos versenyfeladatok. Majd a sok gyerek összegyûlik az aulában, ahol jelmezverseny veszi kezdetét tombolahúzással színesítve. A felsõsök számára a Diákönkormányzat a farsanghoz és a Valentin-naphoz kapcsolódóan suli-bulit rendez. A suli-buli évente 3 4- szer kerül megrendezésre. Alig telt el a karácsonyi koncert, újra együtt szórakozhatnak szülõk, gyerekek, pedagógusok február végén az alapítványi bálon. A vállalkozó szellemû osztályközösségek vidám mûsorokkal szórakoztatják a felnõtteket. A színes mûsor végén a lelkes pedagógusok táncprodukciókkal, bohókás jelmezekben vonulnak fel. Izgalmas, önfeledt a tavasz Március iskolakóstolgató foglalkozások Márciusban a jövendõ elsõs tanítók szombat délelõttönként játékos iskolakóstolgatót szerveznek minden érdeklõdõ nagycsoportos 26 27

15 gyermek és szüleik számára. Ezeken a foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a leendõ elsõsök a tanítóikkal, valamint az iskolánkkal, az épület hangulatával. A foglalkozások után tea és sütemény mellett alkalom nyílik arra, hogy a szülõk, a gyerekek beszélgethessenek a pedagógusokkal. Április bolondok napja, elsõs beiratkozás, dalostalálkozó Április elsején a felsõsök fordított órákat szerveznek, mindenki, akinek kedve van, fülére húzhatja a zokniját, jöhet hálósipkában és felemás cipõben az iskolába. Elvégre ez a bolondok napja! Április közepén van az ünnepélyes beiratkozás a jövendõ elsõseinknek. Régi hagyomány, hogy a szomszéd óvodákból a nagycsoportosok eljönnek szüleikkel együtt egy foglalkozásra és a közös beiratkozásra. Ebben a hónapban iskolánk énekkarának tagjaira két komoly kihívás vár. A soproni Dalostalálkozóra évek óta meghívást kapunk Budapest egyetlen kórusaként. A fellépést általában kirándulásokkal kötik össze a szervezõk. A kerületi Éneklõ ifjúság minõsítõ versenyen is szép sikerrel szerepelnek tanulóink. Május anyák napja, Tátika, erdei iskola, osztálykirándulás Május elsõ vasárnapja anyák napja. Tanulóink meghitt ünnepség keretei között, kis mûsorral, saját készítésû ajándékkal köszöntik az édesanyákat. Az alsós tanulók egyénileg vagy csoportosan készülnek a minden év májusában megrendezésre kerülõ Tátika, tátogó könnyûzenei eseményre. Az utóbbi években már két délután mutatkoznak be a sztárok. Május végén a felsõs tanulók tanáraikkal együtt erdei iskolába mennek. Ilyenkor csak az alsós tanulók járnak be, akik viszont készülnek az osztálykirándulásra. Június Diákönkormányzat napja, sportnap, ballagás, bizonyítványosztás A tanév utolsó hetében kerül megrendezésre a Diákönkormányzat napja. Délelõtt diákfórumot szervezünk, majd következik a felsõs Tátika, melyen az alsós verseny nyertesei is bemutatkoznak. Délután kezdõdik a tanév utolsó Suli-bulija, melyen már a negyedikesek is részt vehetnek. Szintén az utolsó hét programja a sportnap. Az aulában, a tornateremben és az udvaron zajlanak a sportesemények, évfolyam-vetélkedõk. Elérkezik a tanév utolsó napja. Ekkor a nyolcadikosoké a fõszerep. A hetedikesek feldíszítik a ballagók tantermeit, ahol a végzõsök végigballagnak, majd az udvarra érkeznek. Régi hagyományunk, hogy a ballagó tarisznyákat diákok és tanárok közösen varrják. Az ünnepség utolsó pillanatában sok tarka lufit eresztenek szélnek a búcsúzó nyolcadikosok. Iskolánknak olyan hagyományai is vannak, melyek nem köthetõk egyegy idõszakhoz, ilyenek például: az õszi és tavaszi kézmûves táborok az ország különbözõ pontjain, a német nemzetiségi tanulóink számára õszi erdei iskola német nyelvterületen, az iskolai sítáborok testnevelõ tanáraink szervezésében, a nyári táborok (Anglia, Csongrád, kerékpártúra). a minden évben megrendezésre kerülõ fogadásra az adott tanévben legnagyobb sikereket elérõ tanulók hivatalosak. Ilyenkor az osztályfõnökök megvendégelik a gyerekeket. Innovatív nevelõtestületünk a felsoroltakon kívül is sok-sok ötlettel, kreatív kezdeményezéssel színesíti iskolai életünket. A jó kezdeményezéseket igyekszünk hagyománnyá fejleszteni. Rózsa Tímea, tanító 28 29

16 Unsere Schule Der deutschsprachige Unterricht wurde in unserer Schule 1997 begonnen. Unsere Absicht war, die entstehenden Ansprüche von den Eltern zu befriedigen. Wir haben ernsthafte Ergebnisse erzielt, unsere Schüler haben an vielen Wettbewerben und Erhebungen teilgenommen und haben ausgezeichnet gearbeitet. Mit Hilfe ihrer Lehrer lernen sie die Geschichte und das Leben der Ungarndeutschen von der Vergangenheit und der Gegenwart, kennen sie unterschiedliche Bräuche und Traditionen der Vorfahren. Es was für uns auch klar, dass man sich heutzutage nicht einschließen kann und die Verstärkung der interkulturellen Kontakte immer wichtiger ist. Die Schüler sollen gewisse historisch-kulturhistorische Grundlagenkenntnisse über die deutschsprachigen Länder, die Geographie und die lebende Sprache haben. Wir trachten nach der Bildung der europäischen Verhaltenformen, die Kinder lernen über die Werte anderer Kulturen und sie sollen sie in Ehre halten. Maturáné Rátkai Rita angol-német tanár Sajtóarchívum Iskolaátadás a Gazdagréten Korabeli újságcikk a Kerületi Híradó c. lap évi szeptemberi kiadásából A XI. kerületben, kellemes természeti környezetben Õrmezõ és Sasad szomszédságában épül legújabb lakótelepünk: a Gazdagréti Lakótelep. Egymás után emelkednek ki a földbõl a magasba nyúló házak, melyek ablakain megcsillan a kora õszi napfény. Piros tetejüket már messzirõl lehet látni. Ilyenkor önkéntelenül eszünkbe jutnak Weöres Sándor költõ sorai: Sok új ház, mint kislányok sora: Piros kendõ, habfehér ruha. A sok új ház között központi helyen található az új iskola. Folyosói, tantermei tágasak, világosak, berendezései a legmodernebbek. A nagyszerûen elhelyezett konyha, ebédlõ, a hatalmas tornaterem, az öltözõk, zuhanyozók mind az építõk, tervezõk munkáját dicséri. Azokét a munkásemberekét, akiknek keze nyomán felépült az új iskola is. Akik fáradságot nem ismerve dolgoztak hónapokon át, hogy nyugodtan, zavartalanul tudjuk kezdeni az új tanévet. Szeptember 3-án délelõtt még a közvetlen környezet kialakításán dolgoztak emberek, gépek. Délutánra azonban elcsendesedett a gépek zaja, helyette szülõk, gyermekek, pedagógusok és vendégek hangjával telt meg az iskola szépen kialakított udvara. Reménnyel, várakozással és nem kis izgalommal indultunk el valamennyien ezen a napon az iskolába. Sokszor szólított már új tanév kezdésére az iskolacsengõ, de ez a nap egészen más érzéseket keltett bennünk. Egy most induló új iskola elsõ lépéseit tettük meg mindnyájan: szülõk, nevelõk és a gyerekek. Az eddig üresen kongó falak megteltek élettel, zsibongással. Elõször hangzott fel itt a vendégként szereplõ Bartók Béla út 141. sz alatti Általános Iskola énekkarának hangjain a Himnusz, mely a Törökugrató Utcai Általános Iskola ünnepélyes átadásának és átvételének, valamint az ös tanév megnyitójának kezdetét jelentette

17 Izgatott gyermekarcok, érdeklõdõ szülõk és munkára kész pedagógusok hallgatták az iskola vezetõjének üdvözlõ szavait. Az elnökségben foglaltak helyet vendégeink, akik meghívásunkat elfogadták és megtiszteltek jelenlétükkel. A fõvárosi és kerületi szervek, valamint az építõipari vállalat részérõl ünnepségünkön részt vettek: Gérnyi Kálmán elvt. a Bp. Fõvárosi Tanács elnökhelyettese, dr. Szatmáry István elvt. a Bp. XI. Pártbizottság titkára, Hurbán Lajos elvt. a Bp. XI. Tanács elnöke, Vajda Vince elvt. a Bp. Fõváros Beruházási Fõosztály vezetõje, dr. Sallai Mihály elvt. a GYÁÉV termelési igazgatója, Kertész Leóné dr. a Bp. Pedagógus Szakszervezet küldötte. A GYÁÉV termelési igazgatója ünnepélyesen átadta az iskola vezetõjének, Soós Kálmánnénak a díszes, jelképes iskolakulcsot. Az igazgatónõ azt az iskolavezetés, a tantestület és a tanulók nevében átvette. Ebben az ünnepélyes percben szülõk és pedagógusok egyaránt érezték, hogy új élet kezdõdik ezen a lakótelepen is. Szép fõvárosunkat gazdagítja itt minden ház, minden virágos erkély és a tudás háza, az iskola. Szeretnénk a gyerekekben is felkelteni a vágyat, hogy õrizzék meg ezt az iskolát úgy, ahogyan kapták: a tiszta falakat, napfényes termeket, új padokat, éttermet, tornacsarnokot, az itt zajló közös életük valamennyi színterét. Minden törekvésünk arra irányul, hogy családias, szereteten és megbecsülésen alapuló közösségeket alakítsunk ki, ahol mindenki elfelejti az addigi kudarcokat, senki nem lehet magányos, mindenki számíthat a másikra. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk fegyelmezett munkavégzést, magatartást elérni a lakótelep ifjú lakóinál. A kis elsõ osztályosok az iskola legifjabb tagjai, akik együtt indulnak az új világ ezernyi szépségének megismerésére. Õk együtt kezdenek az új épülettel. Õk lesznek, akik az új iskola hagyományteremtésében 8 évig részt vehetnek. A szülõkkel együttmûködve valamennyien szeretnénk a hagyományteremtésnek részesei lenni. A tanítás szeptember 4-én megkezdõdött. Azóta folynak a munkás hétköznapok. A 42 tagú tantestület legjobb tudásával dolgozik az új iskola közösségének, munkarendjének kialakításán. Az alapítás, az új rend kialakítása sok munkával és felelõsséggel járó feladat, de aki ennek a tantestületnek tagja lett, vállalta ezt a nehéz, de szép munkát. Környezetünkben megszakítás nélkül tovább dolgoznak a gépek, tovább épül a lakótelep. Tudjuk, hogy a munkagépek zaja természetes kísérõje lesz még egy darabig mindennapjainknak, mégis úgy érezzük, hogy pontosan ez a körülmény fokozottabb, igényesebb, fegyelmezettebb, tartalmasabb munkára sarkall bennünket. Köszönetünket fejezzük ki a Fõvárosi és a Kerület Párt, Tanács és a Mûvelõdésügy vezetõinek, akik megtervezték és szervezték, hogy a lakásokkal egyidõben elkészült ez az iskola. Köszönjük a terv valóra váltását, mi is ilyen szép iskolára gondoltunk! Ígérjük, hogy eredményes, jó munkával viszonozzuk az elkövetkezendõ évek folyamán. ismeretlen szerzõ 32 33

18 Tíz évvel ezelõtt írták tanítványaink A mi iskolánk remélem sokáig állni fog még, és iskola lesz. Pedig hányszor reméltük az itt eltöltött évek alatt, hogy egy reggelen, egy számunkra gyönyörû reggelen hûlt helyét találjuk. Az iskola év múlva remélhetõleg egy csomó technikai újdonsággal felszerelt intézmény lesz. Minden osztályban számítógépek segítik a tanítást és a tanulást. Jól felszerelt tantermek, tanmûhelyek állnak a tanulók rendelkezésére. A nyelvórák igazi nyelvi laboratóriumokban lesznek. Ez mind nagyon szép, de szerintem a gyerekek, akik sok év múlva ebbe az iskolába fognak tanulni, õk olyanok lesznek, mint a mostaniak, mint mi vagyunk. A gyerekek majd akkor is rosszak, nagyszájúak lesznek, és nem akarnak tanulni. Majd õk is csak az elsõ versszakát fogják megtanulni, megérteni, és kívülrõl tudni Ady Endre Üzenet egykori iskolámba címû versének: Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, / Most gyertek szabad mellû örömök / S pusztuljatok bilincses iskolák. (Géher Tamás, 1994) Iskolám Törvénytõl kiborult vágytér, sóhajtva köszöntelek! Nemzeti Tantervünk! vagy emelõje te ház? Hány fiatal szívet, tele sok szép földi reménnyel sújtja le, élte tavaszán jegye, méla karód! Nyugodj! rajtad is ûzé dölyfét a csalfa szerencse. A békítõ nyár enyhe takarja korod. Soósné! büszke vezér! Mért hagyád el az mostoha széket! Most, tíz éve, sulink dísze, virága kegyed. Bemutatom az iskolámat! Maga az iskola tipikusan lakótelepi. Hogy miért? Mert nagyon sokan járnak ide, zsúfoltan vagyunk, kevés az osztályterem. Egy kora tavaszi napon beiratkozni jöttem Édesanyámmal az iskolába. Amíg anyukám sorban állt a beiratkozáshoz, nekünk gyerekeknek megmutattak egy valódi tantermet. Minden olyan nagynak tûnt az óvoda után, a padok, a székek, és a falon a fekete tábla. És mindenki kedves Az után jött az õsz és én iskolába mentem. Én egy kis létszámú osztályba kerültem. És jött a nagy csalódás, hogy nem volt helyünk! Egy szûk, pici szertárat rendeztek be nekünk, óvodás méretû padokkal, székekkel és egy pici táblával. Kevesen voltunk, mégis szinte egymás ölébe ültünk. Ez az állapot két évig tartott. Aztán már végleg nem volt hely a számunkra az épületben. Két évre ki kellett költöznünk egy szomszédságban megépült középiskolába. Ötödikben aztán visszaköltöztünk, mivel a gimnáziumnak is kellettek a tantermek. Annyira kevés volt a hely, hogy a felsõsöknek, s így nekünk is fél éven át két mûszakban volt a tanítás; délelõtt és délután. Amikor délutánosok voltunk, a délelõtt mindig olyan hamar elszaladt, valahogy sohasem jutott elég idõ a leckére. A téli sötét délutánokon meg majd elaludtunk a padokban. Azután ennek is vége lett. Hihetetlen gyorsasággal hozzáépítettek egy új épületet a régihez. Igaz, hogy az építkezés állandóan zavarta a tanítást, de mindenkinek lett osztálya, megszûnt a két mûszak. Még egy év és elhagyom az elsõ iskolámat. Hogyan fogok rá emlékezni? Biztosan szépen, pedig csak egy zsúfolt, szürke panelbõl épült lakótelepi iskola volt DE AZ ENYÉM volt! (Murinai Ildikó, 1994) (Kisfaludy Károly nyomán írta Sok Júlia, 1994) 34 35

19 Toldi után szabadon Ég a napmelegtõl az udvar aszfaltja, Tikkadt hetedik á-sok támolyognak rajta. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken Merre szem ellát ez a tanár úr éppen. Hé, paraszt! Hány fekvõ van még hátra? Kérdi Kori hetykén, csak amúgy félvállra. De a tanárnak a szó szívébe nyilallik, S olyat förmed rá, hogy távol is hallik. Száll a nehéz labda, ki tudja, hol áll meg, Tasnádi dobása kit hogyan talál meg. Elrepült a labda, s ahol leszálla Szegény Holbának lõn szörnyû halála. E tornaóra képe, úgy ragyog fel nékem: A hetedik á osztály talpig verítékben. (Schvéd Norbert, 1994) Nyolc év rabruhában Nem tudhatom, hogy másnak a suli mit jelent. Nekem börtönöm itt e tanárok közti világ, messzeringó 8 évem világa. Benne szenvedtem én, mint tálban a francia saláta. Benne vagyok (nyakig). S, ha látok egy tanárt, nevét is, tárgyát is tudom. S tudom, mit jelent egy atyai pofon, s az arcomon érzett izzó fájdalom. Mert ki elõször van itt, annak szuper e ház, s nem tudja mit szenved itt egy nyolcadikos diák. Annak mit rejt e kép? Táblát, s vonalzócsattogást, míg nekem kínt, egyest, kettest, sok dühödt tanárt. Az még szépet lát a táblán és egyszeregyeket, míg én a felelõt is, kinek a keze remeg. Krétás táblát, firkált padot, egy tanárt, ki írogat, s a padok közt egy rossz lányt, ki halkan sírogat. Grafitcerka kezünkben, s bámul a sok gyerek, az udvar friss füvén kis elsõs hempereg. S ott az udvar, a nagy esések lábnyoma, amit a számban éreztem, az salak, s nem áfonya. A suliba menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, olajra léptem én. De van egypár haver, ki sajnos hûtelen, S mikor megkapom intõm, ráz a félelem. Leülök helyemre, miközben a többiek egyesre felelnek. A megbukás veszélye tornyosul fölénk, mint sötét riasztó viharfelleg. (Tarr Dávid, 1994) Iskolám 2000-ben Iskolám 2000-ben. Az utóbbi hat évben gyökeresen átalakult. Külsõleg jóval nagyobb, szebb, modernebb. Már gimnáziumként is üzemel. Csak azok járhatnak itt gimibe, akik itt végezték az általánost. Fel van szerelve uszodával, konditeremmel, zeneszobával. Új tantárgyakat is bevezetnek. Ilyen a számítástechnika, illemtan, tánc, úszás és fõzés. Minden osztály havonta egy napot a konyhán tölt és besegít az ennivaló elkészítésében. Az aulában három automata segíti a gyorsabb kiszolgálást. Számítógép segítségével lehet megnézni a könyvtárban, hogy melyik könyv van benn és melyik nincs. Egy robot adja ki a számomra szükséges könyvet. A bejáratnál egy kártyát kell benyomni érkezéskor egy másik automatába. Ez ellenõrzi, hogy csak iskolások jöhetnek be. (Zombori Júlia, 1994) 36 37

20 Iskolám 2020-ban 2020-ban minden más. Kit érdekel a tanulás! Egy gombnyomás, ennyi a lecke, Holnapra mindent tud a gyerekecske. Iskolában mozgólépcsõn közlekedünk, Tesi órán fitness terembe költözködünk. Az oktatás relaxációs úton megy, A terembõl húsz perc után mindenki kimegy. (Franczen Zita, 1994) Nem tanítani akarlak, csak vallani Iskolakönyvtárunk történetérõl röviden A mai gyerekeknek természetes, hogy úgy, mint az önkiszolgáló boltokban, korlátozás nélkül mozoghatnak a polcok között, és válogathatnak a könyvekbõl. Nem volt ez mindig így az iskolánkban. Emlékszem, hogy a könyvtárunkat kezdetben, tanteremnyi helyiségben Nagy Lászlóné, Eta néni milyen nehéz körülmények mellett üzemeltette. A könyvállományt a Leiningen Általános Iskolából örököltük, és sajnos sokáig új könyvvel nem is gyarapodtunk. Késõbb az iskola tanulóinak száma örvendetesen megnövekedett, de akkorra meg az üres osztályok fogytak el, így az önállóságát veszítette el a könyvtár. Bár a felsõ tagozat szaktermi vándorlása a gyerekek számára izgalmas volt, igazi könyvtári munka csak az irodalomórákon folyhatott. Bogár Lászlóné, Marika néni és Gorincsek Mónika könyvtárossága idején tartalmilag egyre rendezettebbé vált a könyves anyag, ismét önálló lett a könyvtári helyiség, és ekkor került be frissítõleg a szebb köntösbe öltözött kötelezõ olvasmányok egy része, néhány fontos kézikönyv, s klasszikus költõink egy-egy gyûjteményes kötete. Audiovizuális ismerethordozókkal is ekkor bõvült az anyagunk. Amikor én a könyvtárban elkezdhettem egy reményeim szerint is kedvezõbb idõszakot, karácsonyi ajándékként új bútorokat kapott a könyvtár, s így sikerült a könyveket és a folyóiratokat megfelelõbb tárolókra helyezni. Az olvasóhelyek is kényelmesebbek, barátságosabbak lettek. Azóta kicsik és nagyok egyformán jól érzik magukat a megújult könyvtárban. Lényegesen bõvült a könyvtári állományunk is, valamint az internetes hozzáférési lehetõséggel könyvtárunk egy korszerûbb minõségû tanulási központtá vált. Amennyiben vonzódol a könyvhöz, csak olyasmit ismételgetnék, amit nélkülem is tudsz, s amennyiben idegenkedsz tõle, semmiféle rábeszélésre se hajlanál. írja Kosztolányi Dezsõ 1929-ben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu Iskolánk programja az elsõ osztályba készülõ gyerekeknek és szüleiknek Nov. Ismerkedés az iskolával: óvodás csoportok részvétele Dec. 7. Mikulás ünnepség: óvodás csoportok részvételével Dec. 10. Luca napi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása.

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. Baross Élet az iskolánkban 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2010-ben

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév

RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév IDŐPONT RENDEZVÉNYEK FELELŐS AUGUSZTUS 26. 09.00 Alakuló értekezlet Szügyi Dezső igazgató 27-29. Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösség-vezetők 27. 8.00 Javító vizsgák

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre SZEPTEMBER Diákönkormányzat képviselőinek megválasztása Éves munkaterv megbeszélése, elfogadása Beszámolók meghallgatása

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben