A TÖRÖKUGRATÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JUBILEUMI ÉVKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÖRÖKUGRATÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JUBILEUMI ÉVKÖNYVE"

Átírás

1 A TÖRÖKUGRATÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JUBILEUMI ÉVKÖNYVE Budapest,

2 Az 1118 Budapest, Törökugrató utca 15. sz. Általános Iskola 20. évfordulója alkalmából megjelent kiadvány Felelõs kiadó: Szûcs Ágnes igazgató Összeállította: Dobosi Istvánné Fretyánné Kozma Éva Herczeg Barnabás Hiszékeny Mónika Kazinczky Lászlóné Szabó Péter Tolnainé Darányi Éva A kiadvány támogatói: Budapest Fõváros XI. kerület Önkormányzata Molnár Gyula polgármester Budapest Fõváros XI. kerületi Önkormányzat Oktatási Bizottsága Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítványa Köszönetünket fejezzük ki a kiadvány elkészítésében nyújtott támogatásért: dr. Asztalos Lászlóné, dr. Asztalos László, Zaláné Ráth Andrea és Schreiner Anett szülõknek A TÖRÖKUGRATÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JUBILEUMI ÉVKÖNYVE Az iskola címe: 1118 Budapest, Törökugrató u. 15. Tel., fax: (1) Internetes honlap: Megjelent: 800 példányban, Schneider Nyomda, Gyula 2 3

3 Kedves Olvasó! Fogadja szívesen felnõttkorba lépõ iskolánk évkönyvét! Huszadik tanévünket fejezzük be idén. Ez az évforduló lehetõséget ad a visszatekintésre, jó megállni egy kicsit és összegezni az elmúlt húsz év eseményeit. Mérleget készít az évfordulón egy család, egy ember és egy iskola is. Végigvonul elõttünk, hogy mennyi diákot készítettünk fel a további tanulmányokra, milyen sok szép eredményt értünk el közösen. Jogos büszkeséggel tölt el bennünket, hogy tanulóink megállták helyüket a középiskolákban, sokan már alkotó tevékenységet folytatnak, hasznos tagjai a felnõttek világának. Minden iskola számára külön öröm, amikor volt diákjai saját csemetéjüket ugyanabba az iskolába íratják, ahol õk is megtanulták a betûvetést. Ez alatt a húsz év alatt sok minden történt társadalmunkban és iskolánkban is. Folyamatos változásokat értünk meg, melyekhez gyorsan és jól kellett alkalmazkodni. Megálltuk a helyünket, iskolánk az elsõk között építette ki teljes körû minõségbiztosítási rendszerét, új kínálatot vezettünk be a német nemzetiségi oktatás és a lépésrõl-lépésre program indításával. Számomra az elmúlt tíz év sok-sok munkát és sok-sok sikert jelentett. 10 éve rangos kollegák között dolgozom, munkatársaim jól felkészült szakemberek, közülük többen nemcsak az iskolában, hanem kerületi szinten is fontos tevékenységet látnak el, a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv és a matematika tantárgyak szakmai felelõseiként. Testnevelõ kollégáim eredményes munkáját dicsérik azok a serlegek, kupák, melyeket kerületi, fõvárosi és országos versenyeken nyertek tanulóink. 4 5

4 Tanítóink áldozatos munkájának köszönhetõ, hogy évrõl-évre három, néhány évben négy osztályban kezdhették meg tanulmányaikat a lakótelepen és környékén lakó kisgyerekek. Tanulóinkon kívül a szülõk támogató és segítõkész közösségét is a magunkénak tudhatjuk. Szép eredményeinket csak az õ közremûködésük, együttmûködésük tette lehetõvé. Iskolai fejlesztéseink közül a szülõi támogatásnak köszönhetjük számítástechnikai termünket, két nyelvi laborunkat, a tanulók év végi jutalmazását, nyári táborok, erdei iskola támogatását, tantermek festését, díszítését, stb. Szinte felsorolhatatlan az általuk nyújtott segítség. Nem hagyható ki e felsorolásból a Budapest Fõváros XI. kerületi Önkormányzata sem, hiszen iskolánk fenntartójaként biztosítja számunkra a megfelelõ körülményeket. Minden évben azt tapasztaltuk, hogy a megoldások keresése jellemzi fenntartónkat, példás elszántsággal koordinálják a fõváros legnagyobb kerületének igen nagyszámú oktatási-nevelési intézményeit, erõt meghaladóan tesznek meg mindent az intézményhálózat mûködtetése érdekében. A Képviselõtestület Oktatási és Kulturális Bizottságainak pályázatain több alkalommal sikeresek voltunk. Jelen könyv sem jöhetett volna létre anyagi támogatásuk nélkül. Igazgatói munkám 10 évét a törvényes mûködés biztosítása, a nevelõtestület vezetése és a biológia tantárgy oktatása tette ki. Az igazgató, mint azt az évi evangélikus elemi népiskolai Igazgatói Szolgálati Szabályzata is tartalmazza: az oktatás, nevelés körébe vágó ügyeket vezeti, ellenõrzi és irányítja, s vállvetve mûködik a tanítótestülettel abban az irányban, hogy az iskola a tanítás és nevelés követelményinek minél tökéletesebben megfeleljen. Úgy vélem, ezt a vezetõi feladat-meghatározást mind a mai napig meg lehet szívlelni. Végezetül jó szívvel ajánlom Önöknek e könyv forgatását, feltárul belõle eddigi történelmünk, örömeink, eredményeink. Kérem, engedjenek meg nekem egy személyes vallomást e bevezetõ végén: az iskolában legjobban a gyerekeket szeretem, a tanári munkában pedig Mendel bácsit. A további évekhez ha adhatnék valamint, az a szív nyugalma lenne, melyet az élet minden pillanatában megõrizhetsz, bármi is történjék veled. (Pam Brown). Szûcs Ágnes igazgató Iskolánk alapítója Soós Kálmánné, az elsõ igazgató ( ) Különleges volt számunkra az 1984-es esztendõ. Új lakótelepen új iskolában kezdtük a tanévet. Gazdagrét, Törökugrató utca, az iskola elõtt az izgatott kis csoport. Negyvenketten voltunk. Körüljártuk az épületet, nézegettük, ismerkedtünk vele, amely akkor még üresen állt, de hamarosan gyerekzsivaj töltötte meg termeit. Soós Kálmánné, Erzsike az iskola igazgatója mosolyogva vezetett bennünket körbe az új munkahelyünkön. Õt bízták meg az új iskola irányításával. Milyen régen is volt! Kevesen voltunk az elsõ hónapokban, de egyet akartunk szülõk, gyerekek és nevelõk: tudást, s valami újat, szebbet, mint a régi volt Az iskola ünnepélyes átadása, az elsõ évnyitó, a mosolygó gyermekarcok, az elsõ órák, az elsõ értekezlet felvillanó emlékek. Soós Kálmánné, Erzsike fogadta a kis elsõsöket és minden tanulót, aki ide érkezett. Összefogta a pedagógusokat és a gyerekeket, a szülõket is bevonva a nehéz feladatba. Igazi közösséget kovácsolt össze; együtt, egymásért dolgoztunk.. Megalapozta mindazt, ami jó iskolává avatta a Törökugratót, s maradandóvá tette a lakótelep itt tanuló diákjai számára. Úgy hisszük, célját elérte. Ahogy elsuhantak az évek, elmaradtak a gondok, a meg nem valósult álmok, s kitörölhetetlen emlékként ott maradt egy hagyaték. Kiváló pedagógiai életutat járt be. Lámpás tudott lenni, aki bevilágította 6 7

5 maga elõtt az utat másoknak példás emberi életével, örök fiatalságával, ércnél maradandóbb szavaival, emberségével. Hosszú esztendõk során igazolta, hogy hozzáértéssel, józanul, a jó szó erejével hatott kollégáira és a rábízott diákságra. Megteremtette azt az iskolát, amelyben a kollégáknak nyugodt légkört, baráti kézfogást, mosolya ösztönzést adott. (Részlet Soós Kálmánné igazgatónõ búcsúztatóján elhangzott emlékbeszédbõl, Budapest, Farkasrét, 1995). Elfogadtam, mit a sors ád, Ember, ki megtette dolgát, Barázdát talán ha vontam, Pár deréknak példa voltam. A barázdáidat Gazdagréten mi itt maradók tanúsítjuk. Dobosi Istvánné igazgatóhelyettes Iskolatörténet Gazdagrét Budapest XI. kerületének egyik városrésze ben csatolták a fõvároshoz. A lakótelep 1983-tól 1989-ig épült. Az elsõ házat március 21- én adták át, és szeptember 1-jén megindult a tanítás a telep elsõ iskolájában, a Törökugrató utcában. Nyolcvannégy nyarán többször jártunk kint kollégáimmal megnézni a leendõ munkahelyünket. Csak álló falakat láttunk, ami nem kis szorongással töltött el bennünket. (A pince helyén hatalmas víztükör csillogott, amit úgy véltük talán uszodának terveznek. Tévedtünk. A telepen azóta sincs uszoda.) Augusztus végére azonban elkészült az iskola épülete és szeptembertõl kezdõdhetett a tanítás. A lakók folyamatosan költöztek és hozták a gyerekeket beíratni. Nemcsak a fõváros, de az ország legkülönbözõbb vidékeirõl, 232 különbözõ iskolából. A tanév végéig 385 tanulónk volt. Mivel a lakótelep épületei csak a Törökugrató utcáig álltak, a további építkezéseket asszisztáltuk. Járda még nem volt, este zseblámpával botorkáltunk a buszmegállóhoz. Csak a 153-as busszal lehetett a telepet megközelíteni. Tanítottunk és takarítottunk. Mert pár hónapig mi voltunk a takarító nénik is. Nem volt ez könnyû idõszak, de ma már nosztalgiával gondolunk vissza az embert próbáló évekre. Tantestületünk 42 fõ volt Soós Kálmánné, Erzsike irányításával igazi közösséggé formálódott. A nehézségek még jobban összekovácsoltak minket, vidámak voltunk, szívvel-lélekkel azon dolgoztunk, hogy az itt tanuló diákok minél hamarabb beilleszkedjenek, megszokják új környezetüket. Nagy örömünkre a szülõk partnerek voltak ebben, így közös erõvel egyre jobb eredményeket értünk el mind tanulmányi szinten, mind a sport terén. Az 1985/86-os tanévben megindult a tanítás a szomszédos Csíkihegyek Utcai Általános Iskola alsó tagozatán, amely ekkor az iskolánk igazgatása alatt állt. Itt gyülekeztek a gyerekek, és a pedagógusok kíséretében indultak el a Csíki-hegyek utcába. 8 9

6 A két iskolában már 848 tanuló és 65 pedagógus volt április 2-án, addigi kollegánk, Giricz János lett a Csíki-hegyek utcai iskola igazgatója. Eljött az az idõ is, amikor kinõttük iskolánkat ( jén 953 diák). A szomszédban megépülõ Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium sietett segítségünkre. 4 tantermet biztosítottak számunkra. Így nem kellett váltakozva tanítani. 1992/93-ban bõvítették iskolánk épületét. 4 tanterem és egy aula már lehetõvé tették, hogy tanulóink iskolánk falain belül tanuljanak. Feltétlen meg kell említenem a szomszédos Aranykapu óvodát a Törökugrató utcában. Vezetõje Albert Mátyásné, Vera néni, és az óvoda dolgozói, valamint tantestületünk tagjai között kiemelkedõen jószomszédi kapcsolat alakult ki. Sok segítséget kaptunk tõlük, hogy kis elsõseink minél könnyebben vegyék az iskolás akadályokat! A szülõk és gyerekek számára is megkönnyebbülés volt, hogy szinte kézbõl-kézbe kerültek a csemeték. Testületünk létszáma is emelkedett. A kezdõ csapatból már csak kilencen vagyunk itt: Brassai Albertné, Erdõs Lászlóné, Gém Zoltánné, Gurubiné Jónás Katalin, Hiszékeny Mónika, Kövér Katalin, Oszkocsilné Horváth Eleonóra, Somogyi Ottóné és e sorok írója. Húsz év! Már van hajdan volt diákunknak most idejáró kisgyermeke. Reméljük, egyre több lesz! Megnõttek az udvaron a fák, bokrok, és felnõtt sok-sok gyerek. Húsz év múlt el, de az idõ múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekbõl annyit kap mindenki, amennyit megérdemel. (Fekete István) Húsz év a Törökugratóban Kiemelt események 1984-tõl napjainkig 1984/85. tanév szeptember 3-án került sor az iskola ünnepélyes átadására és az elsõ tanévnyitó ünnepély megtartására. Közel 250 tanulóval megkezdõdött a tanítás. Az iskola dolgozóinak száma 41 pedagógus, 1 iskolatitkár és 11 fõ technikai dolgozó. Félévkor 366, év végén már 385 tanulója volt az iskolának. A 78 elsõ osztályos 62 óvodából, a felsõbb évesek pedig 232 különbözõ iskolából érkeztek hozzánk. Kiemelkedõ eredményként könyveltük el, hogy szívós munkával, minden szervet megmozgatva személyes kapcsolatokat igénybe véve május 22-én megkaptuk a telefont. (Részlet az iskola év végi beszámolójából.) Iskolánk tornatermében rendezték meg a Belépés csak tornacipõben! kerületi iskolák sportvetélkedõjét. Szülõi segítséggel megjelent az elsõ Suli-híradó. Dobosi Istvánné igazgatóhelyettes Soós Kálmánné igazgatónõ az iskola megnyitóján 10 11

7 Iskola alsó tagozatán, mely korábban a Törökugrató Utcai Általános Iskola igazgatása alatt mûködött. Iskolánkban beindult a testnevelés tagozatos oktatás. Az iskola együttmûködési megállapodást kötött a Gazdagréti Kábel TV-vel az Országos Pedagógiai Intézet támogatásával nevelési-oktatási együttmûködési modell kidolgozására, nevelési módszertani problémák megvitatására. Az elsõ iskolai szervezésû úttörõtábor Ilonavölgyben volt. Az elsõ tantestületi fotó Az ebben az évben induló Gazdagréti Kábel TV az iskola minden jelentõsebb megmozdulását rögzítette és közvetítette a lakótelepen. A szomszédos óvoda elkészültéig iskolánk biztosított helyett a gyülekezésre, innen szállították busszal a gyerekeket a kerület különbözõ óvodáiba. Szoros kapcsolat alakulhatott így ki az óvoda és az iskola között. 1986/87. tanév A Gazdagréti lakótelep két általános iskolája különválik. Tanulói létszám 700 fõ. Megkezdte mûködését az Iskolarádió. Sor került az elsõ nagyszabású sportbemutató megrendezésére. Iskolai kulturális mûsort adtunk a MOM-ban, Eperjes Károly színmûvész vendégszereplésével. Nyáron táborokat szerveztünk: kisdobos tábort Törökmezõre, úttörõtábort Mezõtúrra. 1985/86. tanév Megindult a tanítás a szomszédos Csíki-hegyek Utcai Általános Jelmezverseny a táborban Sátorszemle Ilonavölgyben Sportnap az iskola udvarán 12 13

8 1987/88. tanév Testnevelõ kollégáink: Bugya György, Szabó Béla, Szekeres Katalin, Rusznák Tibor, Elek Zsuzsanna megalakították a Gazdagréti Diák Sportkört, melynek 130 rendes, 45 pártoló tagja volt. A havi tagdíjat 20 Ft-ban állapították meg. Beindítottuk a Nyitott iskola programot, mely a hétvége hasznos eltöltésére adott lehetõséget. Télidõben jégpályát üzemeltettünk hétvégeken, a látogatók száma fõ volt. Népszerû volt az egész lakótelepen. Iskolánk elõször nyerte meg a kerületi összesített pontversenyt a Diákolimpia sportversenyeken. Tizenhat éven át töretlenül megtartotta ezt a helyezést. 1988/89. tanév Az iskola tanulói létszáma 917 fõre nõtt. Ez a diákszám kétszerese annak, amivel az épület tervezõi számoltak. Összesen 31 tanulócsoportban folyt az oktatás. 1989/90. tanév Komoly sporteredményeket értünk el: 10 sportágban 56 alkalom- Futballmérkõzés a színészválogatottal, a népszerû énekes Kiki és Eperjes Károly színmûvész autogramot ad a gyerekeknek mal, 51 csapattal versenyeztünk, 6 kerületi versenyt rendeztünk, 32 csapat lett kerületi bajnok, 13 második, 2 harmadik, budapesti versenyre 8 csapat jutott be, tornából I., atlétikából III., országosan a tornacsapat az V. helyen végzett. A Kihívás napján a nevelõtestületünk férfi tagjai futballmérkõzést játszottak a színész válogatottal. Az eredmény 3-1 lett, a színészek javára. Iskolánk kísérleti jelleggel, felkérésre a fõvárosból összesen 5 iskola részvételével - bekapcsolódott a szegedi József Attila Tudományegyetem országos 6., 8. évfolyam számára szervezett vizsgarendszerének kiépítésébe. Megalakul az iskola Diákönkormányzata, vezetõ tanára Szabó Péter. 1990/91. tanév szeptember 1-jére kinõttük az iskola épületét. A tanulói létszám 953 fõre emelkedett, ezért 4 tanulócsoporttal a szomszédos Mechatronikai Szakközépiskola új épületében kezdtük meg a tanévet. 1991/92. tanév Megalakult az iskolai Alap Alapítvány. Ebben a tanévben indult a havonkénti Suli-buli rendezvénysorozat. Mesejátékok bemutatására került sor a Mechatronikai Szakközépiskola görög színházban

9 Iskolánk tanulói kulturális mûsorral kedveskedtek a Kamaraerdei Öregek Otthona lakóinak. 1992/93. tanév Az iskola épülete új szárnnyal, 4 tanteremmel és egy szép, tágas aulával bõvült, a következõ tanévtõl megszûnt a Mechatronikai Szakközépiskolába való átjárás. Megszervezésre került az elsõ Alapítványi bál, karácsonyi hangverseny. Az ELTE Tanárképzõ Fõiskola felkérte az iskolánkat az angol és testnevelés szakos hallgatók gyakorló intézményének. Iskolánk megünnepelte 10. évfordulóját, 10 héten át tartó vetélkedõsorozattal, majd zárásként megrendeztük a Jubi-Suli Show mûsort. Ebben a tanévben a kerületi testnevelés bemutatót intézményünkben rendeztük meg. Az elsõ iskolai szervezésû angliai tanulmányi kiránduláson a délelõtti nyelvtanulási program mellett délutáni városlátogatásra is jutott idõ. 1994/95. tanév Az iskola új igazgatója Szûcs Ágnes. Megkaptuk az elsõ jól felszerelt, korszerû számítógépes termet. A Gazdagréti Közösségi Házban felsõ tagozatos tanulóink részt vettek a Kosztolányi Dezsõ emlékére rendezett irodalmi esten. Beindult a gänserndorfi Safari park látogató program. Hagyományos karácsonyi koncert 1993/94. tanév Soós Kálmánné az iskola alapító igazgatónõje nyugdíjba vonult. Megalakult az Iskolaszék. 5. osztálytól már matematika és angol tagozat is mûködött. Iskolánk együttmûködési megállapodást kötött a Mechatronikai Szakközépiskolával, melynek értelmében a matematika tagozatunkról felvételi nélkül felveszik azokat a tanulókat, akik megfelelõ eredményt érnek el. Tanévnyitó ünnepség 1994-ben 1995/96. tanév A Budai Opera társulata iskolánkban szerepelt, tanulóink részére rendkívüli énekórákat tartottak Mozart mûveibõl

10 Részt vettünk a Gyermekek a gyermekekért, és a Honfoglalás 97 kerületi rendezvényeken. A Diákönkormányzatunk elsõ alkalommal szervezte meg a Török napok -at. Állatkerti séta Bekapcsolódtunk a Fõvárosi Állatkert ZOO programjába, mely lehetõséget adott bemutató órák, elõadások meghallgatására. Részt vettünk a GYEPÛ 96, kerületi történelmi vetélkedõn. Kísérleti jelleggel beindítottuk a Szülõk iskoláját, ahol nevelési helyzeteket beszéltünk meg a szülõkkel szakemberek bevonásával. 1996/97. tanév Iskolánk tanulói a kerületi összesített sportversenyen 1. helyezést értek el immáron 13. alkalommal, összesen 550 érmet nyertek. A Színház és Filmmûvészeti Fõiskola hallgatói tanórai elõadásokat tartottak Shakespeare drámáiból, Moliére vígjátékaiból. Kiépült az iskola elsõ nyelvi laborja. A leendõ elsõseinknek és szüleiknek iskolakóstolgató foglalkozásokat szerveznek tanítóink. Iskolánk a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola hallgatóinak gyakorlóhelye lett. Az iskolai énekkarunk fellépett a Nemzeti Szállóban, az Öveges J. Szakközépiskolában, valamint szerepelt a kerületi kórushangversenyen. Munka közben a leendõ elsõsök 1997/98. tanév Két új profillal gazdagodott az iskolai nevelési-oktatási programunk: a Lépésrõl-lépésre programmal, és a német nemzetiségi két tannyelvû oktatási programmal. Iskolánk tanulói részt vettek a BEAC pálya felavatására összeállított gála mûsoron, illetve a kerületi Páneurópai fesztiválon. Elõször rendeztük meg az erdei iskolát Balinkán. Iskolai énekkarunk az éneklõ ifjúság minõsítõ kórusversenyen arany minõsítést kapott. 1998/99. tanév Együttmûködési megállapodást kötöttünk a budaörsi Illyés Gyula Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziummal, tanévenként egy tanulót felvételi nélkül delegálhatunk a gimnáziumba. A Lépésrõl-lépésre program és a német nemzetiségi két tannyelvû oktatás megismerésére az ország több településérõl érkeztek hoz

11 zánk kollégák, valamint Szlovákiából, Burmából, New Yorkból és Mongóliából is voltak pedagógusvendégeink. Az iskola udvarán új homokozó és ivókút került kialakítására. 1999/2000. tanév Az Oktatási Minisztérium pályázatán iskolánk elnyerte a Comenius 2000 minõségbiztosítási rendszer II. modell kiépítésének lehetõségét, a kerületben elsõként. 2000/01. tanév Az ELTE Tanárképzõ Fõiskola Matematika tanszékének felkérésére a fõiskolai hallgatók gyakorlóhelye lettünk. Millenniumi mûsor keretében a Gazdagréti Közösségi Házban, a Dinasztia Kiadó Ezer esztendõ címû könyvének ünnepélyes kiosztására került sor az elsõ osztályos tanulóink számára. A kerületi iskolákkal közösen alsó tagozatos tanulóink a kerületi önkormányzat szervezésében ingyenesen részt vehettek a Fõvárosi Nagycirkusz mûsorán. 2002/2003. tanév szeptember 25-én tanulóink szerepeltek a gazdagréti Dzsungel játszótér megnyitó ünnepségén. Egyhetes hüllõ- és kõzetkiállítást rendeztünk az iskola aulájában. A gyerekek elõadásokat hallgathattak meg a hüllõk életérõl, a kõzetek tulajdonságairól. 2001/2002. tanév Az Ifjúsági és Sportminisztérium felkérésére több mint száz tanulónk vett részt azon a nagyszabású gála sportbemutatón, melyet a Megyeri Úti Stadion avatására rendeztek. Tantestületi fotó 2000-bõl 2003/04. tanév Tanulói létszám 502, pedagógus létszám 57, technikai dolgozók száma 20 fõ szeptember 16-án intézményünk igazgatója az Oktatási Minisztériumban átvehette a Comenius 2000 minõségbiztosítási rendszer II. modell kiépítését igazoló dokumentumokat. Elsõ alkalommal szerveztük meg német nemzetiségi osztályaink számára a Márton napi lampionkészítést és lampionos felvonulást. A Törökugrató Utcai Általános Iskola 20. évfordulós jubileumi ünnepségét szerveztük meg június 14-én. A Dzsungel játszótér avató ünnepségén Összeállította: Dobosi Isvánné, Fretyánné Kozma Éva, Hiszékeny Mónika 20 21

12 Egy kis statisztika Iskolánk jól felszerelt, korszerû tantermekkel, szép, nagy udvarral rendelkezik. Kiváló sportolási lehetõséget biztosít a dupla méretû tornaterem és sportpályáink. Az idegen nyelvek tanulásához két nyelvi labor, az informatika oktatásához két számítástechnika terem, az általános ismeretszerzéshez iskolai könyvtárunk segíti a tanulók munkáját. Az iskola tanulói létszáma, az intézmény alakulása óta eltelt években az alábbiak szerint alakult: Létszám / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2004 A tanulócsoportok számának alakulása az elmúlt húsz évben: Tanév / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2004 Iskolánkban a képzés 8 osztályos általános iskolai rendszerben történik. Célkitûzésünk az oktatásban a megalapozás, a tevékenykedtetés közbeni tanulás, a tehetséggondozás és fejlesztés és a tanulóink felkészítése a továbbtanulásra. Pedagógiai programunknak megfelelõen 3 különbözõ profilt kínálunk a minket választó tanulóknak: emelt szintû angol-testnevelés, emelt szintû matematika, német nemzetiségi oktatást. Az alábbi grafikonon a speciális tantervû osztályok számát és arányát szemléltettük: 100% % % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1984/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /2003 Az 1997/98. tanévben kezdtük meg a német két tannyelvû program szerinti oktatást. A 2003/2004. tanévben az 502 tanulóból 136 tanuló vesz részt ebben a programban. Intézményünk gyakorló helye a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola és az ELTE Tanárképzõ Fõiskola hallgatóinak, angol nyelvbõl és matematikából. Az iskolánkban a Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett tagozatán szolfézs és hangszeres oktatás folyik. A XI. kerületben egyedülálló eredményt értünk el a Comenius II. minõségbiztosítási rendszer kiépítésében szeptemberében az Oktatási Minisztériumtól átvehettük minõségfejlesztési munkáról szóló elismerõ oklevelet.

13 Tanulóink délután napköziben vagy iskolaotthonban tölthetik el szabadidejüket. Szülõi és tanulói igények alapján szervezünk szakköröket, felzárkóztató foglalkozásokat, sportolási lehetõségeket. Tavasszal egyhetes erdei iskolát, télen sí-tábort, nyáron többféle tábort (Anglia, Ausztria, sport, stb.) szervezünk tanulóink számára. Szülõi közösségünkkel való együttmûködésünk példaértékû, mind az Iskolaszék, mind az Alapítvány komoly segítséget nyújt az iskola tanulóinak. Fretyánné Kozma Éva igazgatóhelyettes Hagyományaink A hagyományok minden egyes elõttünk álló tanévben olyan állomások, amelyek mindig ismétlõdnek, meghatározzák életünket, színt visznek a tanulás hétköznapjaiba. Ezek visszatérõ vagy kialakuló események, közös együttlétek, jeles programok, amelyek összehozzák a gyerekeket, szülõket, pedagógusokat. A mi iskolánkban az elmúlt 20 év alatt sok hagyomány született. Az alábbiakban bemutatunk néhányat. Illatos, ízes az õsz Szeptember iskolakezdés A pedagógusok már augusztusban felkészülnek a következõ tíz hónapra. Az elsõs tanító nénik osztályonként más-más, nyakba akasztható emblémával várják új kis tanítványaikat, akik életük elsõ iskolai tanévnyitó ünnepélyét élik át. Másnap reggel újra benépesül a két hónapja csendes épület. Becsöngetnek. Október szüreti bál Amikor már kicsit belefeledkeztünk a tanítás-tanulásba, izgalmas készülõdés veszi kezdetét. Évek óta az õszt is megünnepeljük. Szüreti bált rendezünk alsós tanulóinknak, hogy ezzel is közelebb hozzuk az õsz színeit, ízeit, kellemes hangulatát. A gyerekek gyûjtõmunkát végeznek, faleveleket préselnek, levélképeket készítenek. Õszi gyümölcsökbõl érdekes figurákat faragnak, valamint maguk is beöltöznek pl.: madárijesztõnek. Az osztályok verses, dalos mûsorokkal készülnek. A szüreti bál délutánján tanulók, tanítók gyümölcsös kosarakkal érkeznek, nagy tálakban elkészítik az ízletes gyümölcssalátákat. Október 31-én a szellemeket és a boszorkákat riogatják az angolul tanuló gyerekek (Halloween). November nyílt órák, Márton napi rendezvény November közepére elsõseink már javarészt igazi iskolásokká válnak. A tanító nénik nyílt óráik alkalmával igyekeznek bemutatni a szülõknek az eredményes, jó hangulatú tanórákat. A német nemzetiségi osztályokban tanuló gyerekek és szüleik szá

14 mára a 2003/2004-es tanévben indítottuk útjára a Márton napi rendezvényünket. Elsõ alkalommal több mint száz gyerek együtt énekelte a felvonulási dalokat. Az osztályok rövid, német nyelvû mûsorral készülnek. Saját készítésû Márton-napi lámpásokkal a közel kétszáz résztvevõ a zord sötétségben együtt énekelve sétálta körül az iskola épületét. Meghitt és vidám a tél December jön a Mikulás, zajlik a karácsonyi koncert és az osztálykarácsony December 6-án az alsós osztályokat meglátogatja a Mikulás. Zajlanak a tanórák, s közben bekopog az osztályokba. Krampuszok kísérik, akik incselkednek a gyerekekkel és segítik a Mikulást az ajándékosztásban. Iskolánk egyik legnagyobb szabású rendezvénye a karácsonyi koncert. A versek, dalok, hangszeres produkciók, táncok, kisjelenetek, betlehemes játékok, énekkari elõadás után már második éve a tanári kórus is fellép. Ugyanekkor karácsonyi vásárt is tartunk, ahol a tanulók által készített ajándéktárgyakat vehetik meg az érdeklõdõk. A téli szünet elõtti utolsó napokban az osztályok maguk rendezik meg az osztálykarácsonyt. Február vidám farsang és az alapítványi bál Február elején szülõk és gyerekek közösen gondolkodnak, mi legyen a farsangi jelmez, hogyan készüljön el a maskara. A farsang osztálykeretben történik, minden alsós belebújhat kedvenc figurája bõrébe, ehet-ihat kedvére, zajlanak a játékos versenyfeladatok. Majd a sok gyerek összegyûlik az aulában, ahol jelmezverseny veszi kezdetét tombolahúzással színesítve. A felsõsök számára a Diákönkormányzat a farsanghoz és a Valentin-naphoz kapcsolódóan suli-bulit rendez. A suli-buli évente 3 4- szer kerül megrendezésre. Alig telt el a karácsonyi koncert, újra együtt szórakozhatnak szülõk, gyerekek, pedagógusok február végén az alapítványi bálon. A vállalkozó szellemû osztályközösségek vidám mûsorokkal szórakoztatják a felnõtteket. A színes mûsor végén a lelkes pedagógusok táncprodukciókkal, bohókás jelmezekben vonulnak fel. Izgalmas, önfeledt a tavasz Március iskolakóstolgató foglalkozások Márciusban a jövendõ elsõs tanítók szombat délelõttönként játékos iskolakóstolgatót szerveznek minden érdeklõdõ nagycsoportos 26 27

15 gyermek és szüleik számára. Ezeken a foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a leendõ elsõsök a tanítóikkal, valamint az iskolánkkal, az épület hangulatával. A foglalkozások után tea és sütemény mellett alkalom nyílik arra, hogy a szülõk, a gyerekek beszélgethessenek a pedagógusokkal. Április bolondok napja, elsõs beiratkozás, dalostalálkozó Április elsején a felsõsök fordított órákat szerveznek, mindenki, akinek kedve van, fülére húzhatja a zokniját, jöhet hálósipkában és felemás cipõben az iskolába. Elvégre ez a bolondok napja! Április közepén van az ünnepélyes beiratkozás a jövendõ elsõseinknek. Régi hagyomány, hogy a szomszéd óvodákból a nagycsoportosok eljönnek szüleikkel együtt egy foglalkozásra és a közös beiratkozásra. Ebben a hónapban iskolánk énekkarának tagjaira két komoly kihívás vár. A soproni Dalostalálkozóra évek óta meghívást kapunk Budapest egyetlen kórusaként. A fellépést általában kirándulásokkal kötik össze a szervezõk. A kerületi Éneklõ ifjúság minõsítõ versenyen is szép sikerrel szerepelnek tanulóink. Május anyák napja, Tátika, erdei iskola, osztálykirándulás Május elsõ vasárnapja anyák napja. Tanulóink meghitt ünnepség keretei között, kis mûsorral, saját készítésû ajándékkal köszöntik az édesanyákat. Az alsós tanulók egyénileg vagy csoportosan készülnek a minden év májusában megrendezésre kerülõ Tátika, tátogó könnyûzenei eseményre. Az utóbbi években már két délután mutatkoznak be a sztárok. Május végén a felsõs tanulók tanáraikkal együtt erdei iskolába mennek. Ilyenkor csak az alsós tanulók járnak be, akik viszont készülnek az osztálykirándulásra. Június Diákönkormányzat napja, sportnap, ballagás, bizonyítványosztás A tanév utolsó hetében kerül megrendezésre a Diákönkormányzat napja. Délelõtt diákfórumot szervezünk, majd következik a felsõs Tátika, melyen az alsós verseny nyertesei is bemutatkoznak. Délután kezdõdik a tanév utolsó Suli-bulija, melyen már a negyedikesek is részt vehetnek. Szintén az utolsó hét programja a sportnap. Az aulában, a tornateremben és az udvaron zajlanak a sportesemények, évfolyam-vetélkedõk. Elérkezik a tanév utolsó napja. Ekkor a nyolcadikosoké a fõszerep. A hetedikesek feldíszítik a ballagók tantermeit, ahol a végzõsök végigballagnak, majd az udvarra érkeznek. Régi hagyományunk, hogy a ballagó tarisznyákat diákok és tanárok közösen varrják. Az ünnepség utolsó pillanatában sok tarka lufit eresztenek szélnek a búcsúzó nyolcadikosok. Iskolánknak olyan hagyományai is vannak, melyek nem köthetõk egyegy idõszakhoz, ilyenek például: az õszi és tavaszi kézmûves táborok az ország különbözõ pontjain, a német nemzetiségi tanulóink számára õszi erdei iskola német nyelvterületen, az iskolai sítáborok testnevelõ tanáraink szervezésében, a nyári táborok (Anglia, Csongrád, kerékpártúra). a minden évben megrendezésre kerülõ fogadásra az adott tanévben legnagyobb sikereket elérõ tanulók hivatalosak. Ilyenkor az osztályfõnökök megvendégelik a gyerekeket. Innovatív nevelõtestületünk a felsoroltakon kívül is sok-sok ötlettel, kreatív kezdeményezéssel színesíti iskolai életünket. A jó kezdeményezéseket igyekszünk hagyománnyá fejleszteni. Rózsa Tímea, tanító 28 29

16 Unsere Schule Der deutschsprachige Unterricht wurde in unserer Schule 1997 begonnen. Unsere Absicht war, die entstehenden Ansprüche von den Eltern zu befriedigen. Wir haben ernsthafte Ergebnisse erzielt, unsere Schüler haben an vielen Wettbewerben und Erhebungen teilgenommen und haben ausgezeichnet gearbeitet. Mit Hilfe ihrer Lehrer lernen sie die Geschichte und das Leben der Ungarndeutschen von der Vergangenheit und der Gegenwart, kennen sie unterschiedliche Bräuche und Traditionen der Vorfahren. Es was für uns auch klar, dass man sich heutzutage nicht einschließen kann und die Verstärkung der interkulturellen Kontakte immer wichtiger ist. Die Schüler sollen gewisse historisch-kulturhistorische Grundlagenkenntnisse über die deutschsprachigen Länder, die Geographie und die lebende Sprache haben. Wir trachten nach der Bildung der europäischen Verhaltenformen, die Kinder lernen über die Werte anderer Kulturen und sie sollen sie in Ehre halten. Maturáné Rátkai Rita angol-német tanár Sajtóarchívum Iskolaátadás a Gazdagréten Korabeli újságcikk a Kerületi Híradó c. lap évi szeptemberi kiadásából A XI. kerületben, kellemes természeti környezetben Õrmezõ és Sasad szomszédságában épül legújabb lakótelepünk: a Gazdagréti Lakótelep. Egymás után emelkednek ki a földbõl a magasba nyúló házak, melyek ablakain megcsillan a kora õszi napfény. Piros tetejüket már messzirõl lehet látni. Ilyenkor önkéntelenül eszünkbe jutnak Weöres Sándor költõ sorai: Sok új ház, mint kislányok sora: Piros kendõ, habfehér ruha. A sok új ház között központi helyen található az új iskola. Folyosói, tantermei tágasak, világosak, berendezései a legmodernebbek. A nagyszerûen elhelyezett konyha, ebédlõ, a hatalmas tornaterem, az öltözõk, zuhanyozók mind az építõk, tervezõk munkáját dicséri. Azokét a munkásemberekét, akiknek keze nyomán felépült az új iskola is. Akik fáradságot nem ismerve dolgoztak hónapokon át, hogy nyugodtan, zavartalanul tudjuk kezdeni az új tanévet. Szeptember 3-án délelõtt még a közvetlen környezet kialakításán dolgoztak emberek, gépek. Délutánra azonban elcsendesedett a gépek zaja, helyette szülõk, gyermekek, pedagógusok és vendégek hangjával telt meg az iskola szépen kialakított udvara. Reménnyel, várakozással és nem kis izgalommal indultunk el valamennyien ezen a napon az iskolába. Sokszor szólított már új tanév kezdésére az iskolacsengõ, de ez a nap egészen más érzéseket keltett bennünk. Egy most induló új iskola elsõ lépéseit tettük meg mindnyájan: szülõk, nevelõk és a gyerekek. Az eddig üresen kongó falak megteltek élettel, zsibongással. Elõször hangzott fel itt a vendégként szereplõ Bartók Béla út 141. sz alatti Általános Iskola énekkarának hangjain a Himnusz, mely a Törökugrató Utcai Általános Iskola ünnepélyes átadásának és átvételének, valamint az ös tanév megnyitójának kezdetét jelentette

17 Izgatott gyermekarcok, érdeklõdõ szülõk és munkára kész pedagógusok hallgatták az iskola vezetõjének üdvözlõ szavait. Az elnökségben foglaltak helyet vendégeink, akik meghívásunkat elfogadták és megtiszteltek jelenlétükkel. A fõvárosi és kerületi szervek, valamint az építõipari vállalat részérõl ünnepségünkön részt vettek: Gérnyi Kálmán elvt. a Bp. Fõvárosi Tanács elnökhelyettese, dr. Szatmáry István elvt. a Bp. XI. Pártbizottság titkára, Hurbán Lajos elvt. a Bp. XI. Tanács elnöke, Vajda Vince elvt. a Bp. Fõváros Beruházási Fõosztály vezetõje, dr. Sallai Mihály elvt. a GYÁÉV termelési igazgatója, Kertész Leóné dr. a Bp. Pedagógus Szakszervezet küldötte. A GYÁÉV termelési igazgatója ünnepélyesen átadta az iskola vezetõjének, Soós Kálmánnénak a díszes, jelképes iskolakulcsot. Az igazgatónõ azt az iskolavezetés, a tantestület és a tanulók nevében átvette. Ebben az ünnepélyes percben szülõk és pedagógusok egyaránt érezték, hogy új élet kezdõdik ezen a lakótelepen is. Szép fõvárosunkat gazdagítja itt minden ház, minden virágos erkély és a tudás háza, az iskola. Szeretnénk a gyerekekben is felkelteni a vágyat, hogy õrizzék meg ezt az iskolát úgy, ahogyan kapták: a tiszta falakat, napfényes termeket, új padokat, éttermet, tornacsarnokot, az itt zajló közös életük valamennyi színterét. Minden törekvésünk arra irányul, hogy családias, szereteten és megbecsülésen alapuló közösségeket alakítsunk ki, ahol mindenki elfelejti az addigi kudarcokat, senki nem lehet magányos, mindenki számíthat a másikra. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk fegyelmezett munkavégzést, magatartást elérni a lakótelep ifjú lakóinál. A kis elsõ osztályosok az iskola legifjabb tagjai, akik együtt indulnak az új világ ezernyi szépségének megismerésére. Õk együtt kezdenek az új épülettel. Õk lesznek, akik az új iskola hagyományteremtésében 8 évig részt vehetnek. A szülõkkel együttmûködve valamennyien szeretnénk a hagyományteremtésnek részesei lenni. A tanítás szeptember 4-én megkezdõdött. Azóta folynak a munkás hétköznapok. A 42 tagú tantestület legjobb tudásával dolgozik az új iskola közösségének, munkarendjének kialakításán. Az alapítás, az új rend kialakítása sok munkával és felelõsséggel járó feladat, de aki ennek a tantestületnek tagja lett, vállalta ezt a nehéz, de szép munkát. Környezetünkben megszakítás nélkül tovább dolgoznak a gépek, tovább épül a lakótelep. Tudjuk, hogy a munkagépek zaja természetes kísérõje lesz még egy darabig mindennapjainknak, mégis úgy érezzük, hogy pontosan ez a körülmény fokozottabb, igényesebb, fegyelmezettebb, tartalmasabb munkára sarkall bennünket. Köszönetünket fejezzük ki a Fõvárosi és a Kerület Párt, Tanács és a Mûvelõdésügy vezetõinek, akik megtervezték és szervezték, hogy a lakásokkal egyidõben elkészült ez az iskola. Köszönjük a terv valóra váltását, mi is ilyen szép iskolára gondoltunk! Ígérjük, hogy eredményes, jó munkával viszonozzuk az elkövetkezendõ évek folyamán. ismeretlen szerzõ 32 33

18 Tíz évvel ezelõtt írták tanítványaink A mi iskolánk remélem sokáig állni fog még, és iskola lesz. Pedig hányszor reméltük az itt eltöltött évek alatt, hogy egy reggelen, egy számunkra gyönyörû reggelen hûlt helyét találjuk. Az iskola év múlva remélhetõleg egy csomó technikai újdonsággal felszerelt intézmény lesz. Minden osztályban számítógépek segítik a tanítást és a tanulást. Jól felszerelt tantermek, tanmûhelyek állnak a tanulók rendelkezésére. A nyelvórák igazi nyelvi laboratóriumokban lesznek. Ez mind nagyon szép, de szerintem a gyerekek, akik sok év múlva ebbe az iskolába fognak tanulni, õk olyanok lesznek, mint a mostaniak, mint mi vagyunk. A gyerekek majd akkor is rosszak, nagyszájúak lesznek, és nem akarnak tanulni. Majd õk is csak az elsõ versszakát fogják megtanulni, megérteni, és kívülrõl tudni Ady Endre Üzenet egykori iskolámba címû versének: Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, / Most gyertek szabad mellû örömök / S pusztuljatok bilincses iskolák. (Géher Tamás, 1994) Iskolám Törvénytõl kiborult vágytér, sóhajtva köszöntelek! Nemzeti Tantervünk! vagy emelõje te ház? Hány fiatal szívet, tele sok szép földi reménnyel sújtja le, élte tavaszán jegye, méla karód! Nyugodj! rajtad is ûzé dölyfét a csalfa szerencse. A békítõ nyár enyhe takarja korod. Soósné! büszke vezér! Mért hagyád el az mostoha széket! Most, tíz éve, sulink dísze, virága kegyed. Bemutatom az iskolámat! Maga az iskola tipikusan lakótelepi. Hogy miért? Mert nagyon sokan járnak ide, zsúfoltan vagyunk, kevés az osztályterem. Egy kora tavaszi napon beiratkozni jöttem Édesanyámmal az iskolába. Amíg anyukám sorban állt a beiratkozáshoz, nekünk gyerekeknek megmutattak egy valódi tantermet. Minden olyan nagynak tûnt az óvoda után, a padok, a székek, és a falon a fekete tábla. És mindenki kedves Az után jött az õsz és én iskolába mentem. Én egy kis létszámú osztályba kerültem. És jött a nagy csalódás, hogy nem volt helyünk! Egy szûk, pici szertárat rendeztek be nekünk, óvodás méretû padokkal, székekkel és egy pici táblával. Kevesen voltunk, mégis szinte egymás ölébe ültünk. Ez az állapot két évig tartott. Aztán már végleg nem volt hely a számunkra az épületben. Két évre ki kellett költöznünk egy szomszédságban megépült középiskolába. Ötödikben aztán visszaköltöztünk, mivel a gimnáziumnak is kellettek a tantermek. Annyira kevés volt a hely, hogy a felsõsöknek, s így nekünk is fél éven át két mûszakban volt a tanítás; délelõtt és délután. Amikor délutánosok voltunk, a délelõtt mindig olyan hamar elszaladt, valahogy sohasem jutott elég idõ a leckére. A téli sötét délutánokon meg majd elaludtunk a padokban. Azután ennek is vége lett. Hihetetlen gyorsasággal hozzáépítettek egy új épületet a régihez. Igaz, hogy az építkezés állandóan zavarta a tanítást, de mindenkinek lett osztálya, megszûnt a két mûszak. Még egy év és elhagyom az elsõ iskolámat. Hogyan fogok rá emlékezni? Biztosan szépen, pedig csak egy zsúfolt, szürke panelbõl épült lakótelepi iskola volt DE AZ ENYÉM volt! (Murinai Ildikó, 1994) (Kisfaludy Károly nyomán írta Sok Júlia, 1994) 34 35

19 Toldi után szabadon Ég a napmelegtõl az udvar aszfaltja, Tikkadt hetedik á-sok támolyognak rajta. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken Merre szem ellát ez a tanár úr éppen. Hé, paraszt! Hány fekvõ van még hátra? Kérdi Kori hetykén, csak amúgy félvállra. De a tanárnak a szó szívébe nyilallik, S olyat förmed rá, hogy távol is hallik. Száll a nehéz labda, ki tudja, hol áll meg, Tasnádi dobása kit hogyan talál meg. Elrepült a labda, s ahol leszálla Szegény Holbának lõn szörnyû halála. E tornaóra képe, úgy ragyog fel nékem: A hetedik á osztály talpig verítékben. (Schvéd Norbert, 1994) Nyolc év rabruhában Nem tudhatom, hogy másnak a suli mit jelent. Nekem börtönöm itt e tanárok közti világ, messzeringó 8 évem világa. Benne szenvedtem én, mint tálban a francia saláta. Benne vagyok (nyakig). S, ha látok egy tanárt, nevét is, tárgyát is tudom. S tudom, mit jelent egy atyai pofon, s az arcomon érzett izzó fájdalom. Mert ki elõször van itt, annak szuper e ház, s nem tudja mit szenved itt egy nyolcadikos diák. Annak mit rejt e kép? Táblát, s vonalzócsattogást, míg nekem kínt, egyest, kettest, sok dühödt tanárt. Az még szépet lát a táblán és egyszeregyeket, míg én a felelõt is, kinek a keze remeg. Krétás táblát, firkált padot, egy tanárt, ki írogat, s a padok közt egy rossz lányt, ki halkan sírogat. Grafitcerka kezünkben, s bámul a sok gyerek, az udvar friss füvén kis elsõs hempereg. S ott az udvar, a nagy esések lábnyoma, amit a számban éreztem, az salak, s nem áfonya. A suliba menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, olajra léptem én. De van egypár haver, ki sajnos hûtelen, S mikor megkapom intõm, ráz a félelem. Leülök helyemre, miközben a többiek egyesre felelnek. A megbukás veszélye tornyosul fölénk, mint sötét riasztó viharfelleg. (Tarr Dávid, 1994) Iskolám 2000-ben Iskolám 2000-ben. Az utóbbi hat évben gyökeresen átalakult. Külsõleg jóval nagyobb, szebb, modernebb. Már gimnáziumként is üzemel. Csak azok járhatnak itt gimibe, akik itt végezték az általánost. Fel van szerelve uszodával, konditeremmel, zeneszobával. Új tantárgyakat is bevezetnek. Ilyen a számítástechnika, illemtan, tánc, úszás és fõzés. Minden osztály havonta egy napot a konyhán tölt és besegít az ennivaló elkészítésében. Az aulában három automata segíti a gyorsabb kiszolgálást. Számítógép segítségével lehet megnézni a könyvtárban, hogy melyik könyv van benn és melyik nincs. Egy robot adja ki a számomra szükséges könyvet. A bejáratnál egy kártyát kell benyomni érkezéskor egy másik automatába. Ez ellenõrzi, hogy csak iskolások jöhetnek be. (Zombori Júlia, 1994) 36 37

20 Iskolám 2020-ban 2020-ban minden más. Kit érdekel a tanulás! Egy gombnyomás, ennyi a lecke, Holnapra mindent tud a gyerekecske. Iskolában mozgólépcsõn közlekedünk, Tesi órán fitness terembe költözködünk. Az oktatás relaxációs úton megy, A terembõl húsz perc után mindenki kimegy. (Franczen Zita, 1994) Nem tanítani akarlak, csak vallani Iskolakönyvtárunk történetérõl röviden A mai gyerekeknek természetes, hogy úgy, mint az önkiszolgáló boltokban, korlátozás nélkül mozoghatnak a polcok között, és válogathatnak a könyvekbõl. Nem volt ez mindig így az iskolánkban. Emlékszem, hogy a könyvtárunkat kezdetben, tanteremnyi helyiségben Nagy Lászlóné, Eta néni milyen nehéz körülmények mellett üzemeltette. A könyvállományt a Leiningen Általános Iskolából örököltük, és sajnos sokáig új könyvvel nem is gyarapodtunk. Késõbb az iskola tanulóinak száma örvendetesen megnövekedett, de akkorra meg az üres osztályok fogytak el, így az önállóságát veszítette el a könyvtár. Bár a felsõ tagozat szaktermi vándorlása a gyerekek számára izgalmas volt, igazi könyvtári munka csak az irodalomórákon folyhatott. Bogár Lászlóné, Marika néni és Gorincsek Mónika könyvtárossága idején tartalmilag egyre rendezettebbé vált a könyves anyag, ismét önálló lett a könyvtári helyiség, és ekkor került be frissítõleg a szebb köntösbe öltözött kötelezõ olvasmányok egy része, néhány fontos kézikönyv, s klasszikus költõink egy-egy gyûjteményes kötete. Audiovizuális ismerethordozókkal is ekkor bõvült az anyagunk. Amikor én a könyvtárban elkezdhettem egy reményeim szerint is kedvezõbb idõszakot, karácsonyi ajándékként új bútorokat kapott a könyvtár, s így sikerült a könyveket és a folyóiratokat megfelelõbb tárolókra helyezni. Az olvasóhelyek is kényelmesebbek, barátságosabbak lettek. Azóta kicsik és nagyok egyformán jól érzik magukat a megújult könyvtárban. Lényegesen bõvült a könyvtári állományunk is, valamint az internetes hozzáférési lehetõséggel könyvtárunk egy korszerûbb minõségû tanulási központtá vált. Amennyiben vonzódol a könyvhöz, csak olyasmit ismételgetnék, amit nélkülem is tudsz, s amennyiben idegenkedsz tõle, semmiféle rábeszélésre se hajlanál. írja Kosztolányi Dezsõ 1929-ben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

ISKOLAI HAGYOMÁNYAINK

ISKOLAI HAGYOMÁNYAINK ISKOLAI HAGYOMÁNYAINK A valahova tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és folytonosságot

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu Iskolánk programja az elsõ osztályba készülõ gyerekeknek és szüleiknek Nov. Ismerkedés az iskolával: óvodás csoportok részvétele Dec. 7. Mikulás ünnepség: óvodás csoportok részvételével Dec. 10. Luca napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás 2016 szeptember 01 02 03 04 Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek 8.b Tanulmányi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 05 06 07 08 09 10 11 Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév Diákönkormányzat éves beszámolója 2014-2015.tanév 2014. szeptember 17. A DÖK alakuló ülése: tisztségviselők választása, a munkaterv megbeszélése. DÖK elnöke: Mérész Melitta, alelnöke: Bakó Kornél. Osztályok

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben