Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 5. szám október-november Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. EGY ÉVVEL EZE- LÔTT, 2010 NYARÁN HOZTA LÉTRE A RÁBA FEJLESZTÉSI INTÉZETET (RFI). AZ EL- MÚLT KÖZEL MÁSFÉL ÉV TAPA- SZTALATAI POZITÍVAK. Indul az év végi hajrá a szereldében oldal Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás 5 6. oldal MEGKEZDÔDÖTT AZOKNAK A MIDIBUSZOKNAK AZ ÖSSZE - SZERELÉSE, AMELYEKET NOR- VÉGMEGRENDELÉSRE KÉSZÍT EL A RÁBA. EHHEZ AZ (IS) KELLETT, HOGY MEGÉRKEZ- ZEN A BESZERELÉSRE SZÁNT MERCEDES-MOTOR.

2 2 oldal 2 Holding Hitelesség és transzparencia: az élmezônyben a Rába 2000 óta vizsgálja a portfolio.hu csapata a tôzsdei társaságok transzparenciáját. Az idei felmérés eredményei azt mutatják, a Rába továbbra is a legtranszparensebb cégek egyike a BÉT-en. Befektetôi kapcsolattartónk idén kimagasló pontszámmal megszerezte az elsô helyet. A felmérés során a korábbi évekhez hasonlóan befektetési alapkezelôket és elemzôket kértek fel, hogy 6 szempont alapján osztályozzák a magyar tôzsdén jegyzett vállalatokat. A végsô helyezéseket a következô öt kategória átlagából számították: a társaság egészének transzparenciája, a tájékoztatás hitelessége, az alkalomszerûen adott információk minôsége, a kapcsolattartó személyének alkalmassága és a gyorsjelentés minôsége. A hazai piac egészét tekintve a szakértôk 2008 óta a transzparencia folyamatos javulását tapasztalták, igaz, idén a dinamika kissé megtört. A BUX súlyozással számított értéke több mint 1,5 százalékponttal meghaladta a tavalyi eredményt, 7,8 pontot ért el (1-tôl 10- ig terjedô skálán, 1 legrosszabb, 10 legjobb). 7,81 pontos átlagával a legjobb megítélésû cégek között tartják számon a Rábát. A 19 rangsorolt tôzsdei vállalat közül összesítésben a 4. helyet szerezte meg vállalatunk 2011-ben. A felmérésbôl kiderült, a társaság egészének transzparenciáját is élvonalbelinek tartják a szakértôk, a Rába ebben a kategóriában és a kapcsolattartás intenzitását tekintve is dobogós helyen végzett. A megkérdezett hazai és külföldi szakemberek a gyorsjelentés minôségével is elégedettek. Volt olyan kategória is, amely a Rába gyôzelmét hozta. Kimagasló pontszámmal végzett az élen a cég befektetôi kapcsolattartója, Steszli Ádám, aki 12 tôzsdei cég szakembereit utasította maga mögé. Munkájához ezúton is gratulálunk! Ismét a Rába nyerte a hazai üzleti márkák versenyét Az idén másodszor állította össze a vezetô hazai márkák hivatalos rangsorát a Magyar- Brands szakmai bizottsága. Az úttörô kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar márkák értékeire, sikereire. A jelöltek teljesítményének értékelésére komplex mutatószámot hoztak létre a prog - ram szakértôi. Az értékelési szempontok között szerepelt a márka hazai története, ismert - sége, hírneve a fogyasztók és a szakemberek körében, illetve az identitás, azaz a márka kötôdése életünkhöz, hazánkhoz. Pontozták emellett a mene - d zsment összetételét, a cég tulajdoni viszonyait és a hazai fog lalkoztatottak számát. Tavalyhoz képest az élmezônyben jelentôs átrendezôdés nem történt. A Rába az üzleti márkák körében kivívott elsô helyét annak köszönheti, hogy továbbra is minden kategóriában egyenletesen jól szerepelt, a maximális 100-ból 90,87 pontot szerzett idén.

3 3 oldal Holding 3 BESZÁLLÍTÓI SZERZÔDÉSSOROZATTAL MEGERÔSÍTETT POZÍCIÓK EURÓPÁBAN ÉS A TENGERENTÚLON Rába Közelebb a világ jármûiparának élvonalához 2011 elsô kilenc hónapjában a Rába-csoport 3,5 százalékos növekedéssel 26,4 milliárd forintra gyarapította árbevételét. A társaság az év során több jelentôs stratégiai megállapodást kötött nemzetközi és európai jármû - ipari társaságokkal, ezzel megerôsítette pozícióját a szektor vezetô szereplôinél. A Rába-csoport számára legfontosabb nehézgépjármû-piaci szegmensben továbbra is emelkedô trend jellemezte az észak-amerikai és az európai piacokat. A várakozások szerint e tendencia Észak- Amerikában az év végéig sem fog megtorpanni, az európai elôrejelzések némi lassulást vetítenek elôre. A mezôgazdasági futómûvek iránti kereslet az amerikai kontinensen továbbra is erôs, és Európát is jelentôs növekedés jellemezte. A társaság stratégiai célkitûzésének megfelelôen egyre nagyobb hangsúlyt kap a csoport európai piaci jelenlétének megerôsítése, ahogy ezt az év során létrejött együttmûködések is mutatják. A társaság az év elsô kilenc hónapjában ismét növelni tudta bevételeit 3,5 százalékkal, amely így már 26,4 milliárd forintra rúg. Ezen belül a futómûüzletág súlya megközelíti a 65 százalékos arányt, árbevé- tele az év elsô kilenc hónapjában 19,6 százalékos gyarapodással 17,1 milliárd forintot ért el. A csoport alkatrészüzletágának bevételei 8 százalékkal 7,8 milliárd forintra emelkedtek. A jármûüzletág árbevétele 2011 elsô háromnegyed évében 2,3 milliárd forintra mérséklôdött, a hazai bevételek csökkenését némileg kompenzálni tudta a nemzetközi piacról származó bevétel jelentôs növekedése. A tavalyi év azonos idôszakához képest a Jármû Kft. alacsonyabb terhelése, a mérsékeltebb devizaárak, az alapanyagár-növekedés át- hárításának idôbeni késése, valamint az új üzletek indításának egyszeri költségei összességében negatívan hatottak a bruttó fedezeti szintre. Ugyanakkor a szigorú gazdálkodásnak köszönhetôen a közvetett költségek tovább csökkentek. Mindezek eredményeként az év elsô kilenc hónap - jában az EBITDA 1576 millió forintot ért el, a cégcsoport adózott eredménye pedig 1256 millió forint veszteséget mutatott ben a piacok élénkülését kihasználva stabilizálni tudtuk növekedésünket, illetve olyan stratégiai partneri együttmûködéseket kötöttünk a jármûipar vezetô szereplôivel, amelyek megalapozzák középtávú céljaink tel - jesítését összegzett Pintér István, a társaság elnök-vezérigazgatója. Mindez azt jelenti, hogy egy markáns lépéssel ismét közelebb kerültünk a világ jármûiparának élvonalához, miközben folyamatosan tovább csökkentettük a vevôi, illetve pénzügyi kockázatainkat. Az év egészére nézve tervszámainkat a 10%-os árbevétel-növekedést és a változatlan EBITDA-szintet a várhatóan kiemelkedôen erôs negyedik negyedéves eredményeinkkel fenn - tartjuk.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. KÁROLY ZOLTÁN ÉS OROSZ LAJOS Indul a Scania utánfutó tengely-gyártás A Rába Futómû Kft. az idei évben új termékek gyártására kapott megbízást a Scaniától. A svéd cég teherautóihoz kormányzott kivitelû, szabadon futó tengelyeket szállít a jövôben vállalatunk. A termelés megszervezésére az év elején projektcsapat alakult, megkezdôdött a gyártási bázis kialakítása, elindultak a gépbeszerzések, -telepítések és -felújítások. A mintaszerelést követôen még ebben az évben megkezdôdhet a sorozatgyártás. A projekt részleteirôl Károlyi Zoltán, a Hídtest gyártó és Felületkezelô team vezetôje és Orosz Lajos projektvezetô számolt be lapunknak. A tavalyi év utolsó negyedévében értesültünk arról, hogy a Scania utánfutótengelyek gyártásához keres partnert. Árajánlatkérésüket egy svédországi látogatás, számos megbeszélés és adategyeztetés követte. A tárgyalások sikerrel zárultak, az öklös kivitelû után futó-futómûvek szállítására a következô 5 évben a Rába kapott megbízást. Neves európai partnerünk kedvezô döntésérôl 2011 elején értesültünk, így nagyon rövid idô állt rendelkezésünkre a gyártás megtervezésére, kivitelezésére. Az új futómû gyártásának megvalósítására februárban projekt indult. A célunk az volt, hogy október végére a terméket és annak gyártási folyamatát jóváhagyó PPAP-dokumentumok rendelkezésre álljanak, a gyártóhelyeken és berendezéseken le tudjuk gyártani az elsô mintafutómûveket. Az utánfutó-futómû gyártását három, jól elkülöníthetô területen, cellaszerûen terveztük megvalósítani a hídtestteamben. Az elsô területen a hídfélsajtolás, elômunkálás zajlik, a másodikon a hídtest-, tengelytesthegesztés, míg a harmadik területen a készre forgácsolás és csomagolás fog történni. A kezdetekben is nagyon fontos feladat volt, hogy egy olyan kialakítást hozzunk létre, ami nemcsak látványos, de elôsegíti a hatékony termelést, csökkenti a targoncás logisztikai útvonalakat. Azzal is számolnunk kellett, hogy a késôbbiekre nézve maradjon fejlesztési területünk, valamint hogy kapcsolatot tudjunk teremteni a már meglévô hegesztô gyártósorral. A hegesztôcella kialakításánál a hosszvarrathegesztô célgépünket teljesen felújítottuk. A minél nagyobb hatékonyság érdekében a berendezés olyan PLC-vezérlést és lézerkamerás varratkövetô rendszert kapott, amely lehetôvé teszi a felügyelet nélküli üzemmódot. A gép kezelôje az összehegesztendô alkatrészek berakása és a berendezés elindítása után a következô hegesztendô darab fûzését végezheti. A készre hegesztést végzô, két robottal mûködô robotállomás beszerzésénél ugyanezen cél vezérelte a projektcsapatot. A robotok képesek keresni a hegesztendô alkatrészt, követni a varratgyököt és varrateltolással több sort lehegeszteni. A gép kezelôje itt is a berakodás és a robotok indítása után a következô hegesztendô darab

5 5 oldal Futómû Kft. 5 alkatrészeit fûzheti. Számos fûzô-, hegesztô-, megmunkáló- és ellenôrzô készüléket, gépet kellett megtervezni és legyártani, nagyon szoros ütemterv alapján. Az, hogy mindezt idôben sikerült teljesíteni, a szerszámüzemi mérnökök és dolgozók munkáját dicséri. A gyártócella kialakítását és a kisegítô berendezések gyártását az Ipartechnika Kft. végezte. Természetesen vannak még olyan feladatok, javítások, amelyek most a beüzemelés során kerültek felszínre, de reméljük, hogy mire beindul a szériagyártás, addigra mindent sikerül kijavítani. Második lépcsôben egy tompahegesztô gép megvásárlását és telepítését tervezzük. Ekkor fog a hegesztôcella teljes egészében elkészülni. A cellákban olyan kollégák fognak dolgozni, akik képesek és akarnak is több munkahelyen, több gépen összetett munkafolyamatokat végezni. A hídfélforgácsoló gépeknél is terveztünk új telepítéseket. Itt is figyelembe vettük a logisztikai útvonalakat. Ennek eredményeképpen két marógépet és az egyengetôgépet telepítettük egy cellába. Ezt megelôzôen sor került a padozat felújítására is. Kialakítottunk egy megfelelô csomagolóterületet, ahol van hely a szállítást megelôzô tárolásra is. A telepítések, felújítások, új gépek, készülékek vásárlása mind igen látványos változást hozott. A háttérben ezen sok kolléga dolgozott és végzett jó munkát. Nélkülük a projekt nem lenne sikeres. Szeretnénk megköszönni a beszerzési szervezet munkatársainak is a közremûködést, hiszen anyagok, alkatrészek nélkül a gyártás nem valósulhatott volna meg. Októberben benyújtottuk a mintagyártás PPAP-dokumentumait, melyet a Scania jóváhagyott. A projektcsapat elôtt még egy gyártási képességvizsgálati feladat végrehajtása áll, majd ennek megfelelôsége után egy Scaniamintaszerelés következik. A mintaszerelés megfelelôségének visszajelzése után indulhat a szériagyártás. Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás A stratégiai vevôkapcsolatok számottevô erôsödését hozta az idei év a futómûüzletágban. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Scania esetében a jelentôsen bôvülô szállítási terjedelem mellett a hozzáadott érték tekintetében is magasabb szintre lépett vállalatunk. A termékpaletta az utánfutótengelyek mellett kovácsolt és megmunkált tengelycsuklókkal is kiegészült. A csuklógyártás beindítását több hónapos elôkészítô munka elôzte meg. A programról Németh István projektvezetô tájékoztatta lapunkat. Sikertörténetrôl beszélünk, hiszen a Scania mára újabb igényeket jelentett be, ami a gyártási volumen duplázódását vetíti elôre. A 2010 márciusától szeptemberéig tartó projekt elôkészítése ben indult, célja a kovácsolt tengelycsukló mintagyártása volt, valamint az, hogy a Futómûnél felkészülhessenek a sorozatgyártásra is. Németh István projektvezetô beszámolója szerint a feladat végrehajtásához a Scania 2D-s kovácsrajzot és mintadarabot biztosított. Folytatás a 6. oldalon.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Folytatás az 5. oldalról. A 34 kilós, kész tömegû kovácsolt csukló a legnagyobb csukló, amit eddig a Rába gyártott. Emellett új ková csolási megoldást is tartalmazott a feladat, mivel a kovácsolt darab ferdén lett elhelyezve a süllyesztékszerszámban. Sajátos, de logikus elvárása a Scaniának az is avat be a projekt vezetôje, hogy a kovácsolási hômérséklet ellenôrzését folyamatosan biztosítsuk. Ezt az eljárást a helyettesítô gép is biztosítani tudja tájékoztat a prog ram kihívásairól Németh István. Mint elmondta: 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben a csukló megmunkált kivitelére is adott árajánlatot a Rába. A Scania elfogadta tavalyi árajánlatunkat és igen rövid mintagyártási határidôt kért tôlünk. A gyártást meglévô gépekre terveztük s a gépeket gyártósorba rendeztük a megfelelô folyamat biztosítása érdekében. Újabb állomást jelentett december, amikor a mintagyártási folyamat felgyorsítását kérte tôlünk a Scania, s ennek érdekében felajánlotta a meglévô, hidraulikus mûködtetésû, megmunkáló-központos készülékeit a Rába számára. Elfogadtuk a Scania javaslatát bár a Rába technológiai elképzelése eltért a Scaniáétól, mivel vonzó volt, hogy két felfogással kevesebbet tartalmazott. Ezért saját készülékeink gyártását leállítottuk, s felkészültünk a Scania-készülékek fogadására. Négy hidraulikus készülék került fel két Heller megmunkálóközpontra, s ezeket egy hidraulikus tápegységrôl mûködtetjük. Míg a mintadarabokat gyártottuk, nem várt hiba keletkezett. A nagy erôvel támasztó, hidraulikus felfogókészülékekben a darab rugalmas deformációt szenvedett el, a készülékbôl kivéve pozícióhibák léptek fel. A technológiát ezért módosítani kellett, mégpedig úgy, hogy a végsô, simító megmunkálást az esztergálás után kellett elvégezni. A mûvelet megbontása miatt plusz egy új készülékre volt szükség, ezt megterveztük és le is gyártottuk, ám a változás a mintagyártás határidejét kedvezôtlenül érintette. Az így megvalósult folyamat szerint gyártott darabok megfelelnek a Scania rajzi követelményeinek, amelyek egyébként Németh István szavai szerint minden eddig gyártott típusnál szigorúbbak. A Rába által benyújtott PPAP-mintákat mind a kovácsolt, mind a megmunkált csuklókra nézve elfogadta a Scania. Annak érdekében, hogy stabillá és ellenôrizhetôbbé tegyük a gyártási folyamatot, egy induktív mérôrendszert vettünk át a Scaniától. Ennek továbbfejlesztése jelenleg folyamatban van, jellemzôje, hogy a mérési eredményeket automatikusan fogja gyûjteni, dokumentálni és dokumentálhatók lesznek vele számítógépen a kézi mérés eredményei is. A projekt sikerét jelenti, hogy a Rába a kezdeti minta elfogadása után megkezdhette a sorozatgyártás felfuttatását, idôközben a Scania a kezdeti gyártási volumennel megegyezô nagyságrendben újabb tételekre jelezte igényét. Ezt a Rába új eszterga beszerzésével tudja biztosítani, a többi kapacitás rendelkezésre áll. A projektvezetô hozzátette azt is: a Scania új igényként fogalmazta meg erôsített kivitelû csukló gyártását, s elfogadta javaslatunkat egy indukciósan edzett változatra, amelynek rajzát a hôkezelô technológiánk útmutatása alapján készítettek el. A mintadarabok ebbôl is elkészültek, kiküldtük ôket a Scaniának, s je lenleg újabb minták készülnek vizsgálati célokra összegzi a felfutás szakaszait Németh István.

7 7 oldal Futómû Kft. 7 LELKES MÁRK nél dolgoztam a távlati termékfejlesztési osztályon. Lányom Németországban most szeptemberben kezdte volna az iskolát. Ez az utolsó pillanat, amikor az ember viszonylag szabadon költözhet. A családdal úgy határoztunk, hogy hazajövünk és megpróbáljuk itt. Úgy voltunk vele, hogy nem mindenáron telepedünk le Magyarországon, csak akkor, ha minôségi munkát ajánlanak számomra. Szerencsére a Rába jó opciókat tárt elém a fejlesztési intézettel és Gyôrrôl is jókat hallottam. Így tavaly december 1-jén munkába álltam mondta az okleveles gépészmérnök végzettségû Izsó Gábor. Szerinte a munkában nincsenek nagy különbségek Németország és a Rába között. Más jellegû a termék, hiszen itt nagyobb jármûvekkel, kovácsolt, öntött alkatrészekkel, fogaskerekekkel foglalkozunk, ott pedig inkább személyautókról és préselt lemezes alkatrészekrôl volt Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal A Rába Jármûipari Holding Nyrt. egy évvel ezelôtt, 2010 nyarán hozta létre a Rába Fejlesztési Intézetet (RFI). Az elmúlt közel másfél év tapasztalatai pozitívak. Az RFI-nek két fejlesztési potenciálja van. Az egyik az elôfejlesztés, a másik a szériatermékfejlesztés kezdte a tapasztalatok ismertetését dr. Lelkes Márk, az intézet vezetôje. Az elôbbi keretében három területen dolgozunk: mechatronikai vizsgála tokat végzünk, alternatív hajtású jármûvek fejlesztésével, valamint futómûvek konstrukciójának javításával például fogaskerék-kapcsolatokkal, zajkérdésekkel foglalkozunk. Ezek elôkészítô fázisban vannak, de mindhárom területen doktori folyamatot indítottunk el a Budapesti Mûszaki Egyetemmel és a Széchenyi István Egyetemmel közösen. A legfontosabbnak a mechatronikát tartjuk, többek között szabályozott hûtô- és kenési folyamatokat szeretnénk elérni. A legtöbb erôforrást a szériatermék-fejlesztés kötötte le. Dr. Lelkes Márk kifejtette, hogy közel áll a szériaindításhoz egy mezôgazdasági nehézfutómû fejlesztése. Ez világszínvonalú termék lesz, hasonló a már meglévô 577-es futómûhöz. Egy másik egyelôre nem nevesíthetô feladat ugyancsak sok munkát igényelt, ez jelenleg az ajánlatadási fázisnál tart. Az intézet foglalkozik a IZSÓ GÁBOR Rába harmadik generációs portálfutómûvének kifejlesztésével is. Két koncepciót dolgoztak ki, amelyeket valós mérésekkel akarnak validálni. Ennek alapján szeretnék ellenôrizni a Rába hajtáslánctervezését. A kisebb projektek közé tartozott egy véges elemes szoftver kiválasztása. A kísérleti üzem is az RFI-hez tartozik, így az intézet tervezi az összes vizsgálatot a Rábán belül. Ezek közé tartoznak például a fogaskerék-élettartam, a kormányzás- vagy az olajozási vizsgálatok. Nyolcvan százalékban új kollégák dolgoznak nálunk. Az RFI léte azt a többletet nyújtja, hogy koncentráltan, azaz hatékonyabban tudunk az új termékek fejlesztésével foglalkozni hangsúlyozta dr. Lelkes Márk. Az egyik új munkatárs, a 38 éves, budapesti származású Izsó Gábor egészen különleges életutat tudhat magáénak. Majdnem tíz esztendôt töltöttem külföldön. Elôbb egy évet Németországban, majd hármat az Egyesült Államokban voltam, utána csaknem hat év újabb németországi tartózkodás következett. Mindvégig egy autóipari cég- szó. Talán ott minden jobban meg volt szervezve, ami néha elôny, néha hátrány. Példa a jó szervezettségre, hogy az elôzô munkahelyemen nagyon határozott, a szó jó értelmében már-már agresszív találmányi stratégia mentén dolgoztunk, a Rábánál ez most kezd kialakulni magyarázta Izsó Gábor, aki Gyôrben egyszerûbben megérteti magát, mivel korábban két német, egy orosz és egy francia kollégája volt. Az eltérések között említette a dohányzást: itt még rá lehet gyújtani az épületben, Németországban már nem, Amerikában pedig az egész gyár területén sem. Más az is, hogy nálunk a viták is jobban átitatottak érzelmekkel, ami ugyancsak lehet elôny és hátrány. A nagy differenciát a hivatali például lakásvásárlási ügyek intézésében tapasztalta, ezek ugyanis hazánkban sokkal nehézkesebbek. Izsó Gábor az elmúlt egy évben elôbb az új autóbuszfutómû-projektbe dolgozott be mint tervezômérnök, most pedig az új mezôgazdasági futómû kifejlesztésével foglalkozik. Az utóbbi közel áll ahhoz, amit Németországban és Amerikában is csinált. Sokan nem értik, hogy miért a hazajövetel mellett döntöttünk, de nem bántuk meg. Azért mentem külföldre, hogy nyelveket tanuljak, utazzak, világot lássak. Ezek a vágyak tíz év alatt teljesültek, és eltûnt a külföld varázsa. Emellett szerettem volna, ha a gyermekeim itt nônek fel Magyarországon mondta végül Izsó Gábor.

8 8 oldal 8 Holding Irány a papírmentes iroda! A Rába-csoport cégei az utóbbi idôben minden területen figyelnek arra, hogy az üzleti célok megvalósulása mellett a környezetvédelmi szempontok is egyre inkább érvényesüljenek. Ez egyes esetekben ma még költségnövekedéssel jár, vannak azonban olyan esetek, amikor az üzleti és a környezetvédelmi célok párhuzamos teljesítése kettôs eredménnyel jár: a környezetet is védjük és költségeket is csökkentünk. Egy ilyen lehetôség a papírmentes iroda irányába való elmozdulás. A teljesség igénye nélkül ma a Rábának több tízmillió forintjába kerül a különbözô nyomtatók, faxok üzemeltetése, a kellékanyagok és a felhasznált papír költségével együtt. A cél ennek jelentôs mértékû csökkentése már 2012-ben. A projekt gyakorlatilag már korábban megkezdôdött. 5 év alatt 332-rôl 146-ra csökkentettük a használt nyomtatók darabszámát. Az üzemi területeknek a szükséges rajzokkal való ellátása lehetôség szerint elektronikus formában történik. Az elmúlt években a nyomtatott rajzpéldányok száma is drasztikusan lecsökkent. Hálózaton érhetôk el már régóta a különbözô szabályozó dokumentumok, utasítások. Elektronikus folyamatokat alakítottunk ki az ajánlatadásnál, vizsgálatok igénylésénél és jóváhagyásánál, elsôminta-készítési, nem megfelelôségi, változási folyamatoknál és a kiküldetések elszámolásánál is ben bevezettük az elektronikus számlaigazolás rendszerét, az artflow programot ben ehhez hozzátettük az artoffice-t, és egységes dokumentumkezelô rendszert használunk a teljes Rába-csoportban. Nemrég automatizált folyamatot vezettünk be a partnerek (vevôk, beszállítók) jóváhagyására és a vevôi limitengedélyezésekre, valamint a minôségi tanúsítványok nyilvántartására. Ezeknek a folyamatoknak az automatizálásával papírt spórolunk (és munkaidôt, amit korábban ezen dokumentumok keresgéléséhez használtunk), de ez még nem elég. Az ilyen irányú tevékenységet folytatni kell! Foglalkozunk az elektronikus számlázás bevezetésének vizsgálatával (amivel még postaköltség is megtakarítható), a beruházási indítólapok jóváhagyási folyamatának elektronikus útra terelésével, az artoffice további lehetôségeinek kiaknázásával. Az informatikai szervezet megkezdte a vállalat különbözô egységeinél üzemelô faxok és nyomtatók szükségességének felülvizsgálatát. Korlátozásokat vezettünk be a kellékanyag-igényléseknél. A partnereinkkel való kapcsolattartást szeretnénk minél nagyobb méretekben átterelni az elektronikus levelezésre vagy az internetre (mint például az Oracle beszállítói portálra, amit sajnálatos módon még nem túl sok beszállító esetében alkalmazunk). Szeretnénk egyszerûsíteni a szállítólevelet igénylô belsô anyagmozgatási folyamatainkat is természetesen úgy, hogy a vagyonvédelmi és adatbiztonsági szempontok ne sérüljenek! A következô lépés pedig a dolgozókhoz fordulás, amit ezúton teszünk meg. Egyrészt kér - jük, hogy az esetleges nyomtató- vagy faxcsökkentési akciónkat ne úgy ítéljék meg, hogy kényelmetlenséget okozunk azzal, miszerint 10 vagy 15 méterrel többet kell sétálni egy hálózati nyomtatóhoz (ez a világ vezetô vállalatainál már régen bevezetett gyakorlat), hanem úgy, hogy egy nyomtató visszaadásával is havi több ezer forintot takaríthatunk meg. Másrészt pedig várjuk azokat az ötleteket, amelyek a fenti célokat segítik. Kérjük, jelezzék, ha kismértékben kihasznált informatikai eszközrôl tudnak, ami esetleg leadható vagy kiváltható. Akkor is szóljanak, ha túlzottan papírfogyasztó folyamattal találkoznak, ahol esetleg felesleges adminisztráció miatt az indokoltnál többet kell nyomtatni. Fenti célokra ötletkártya is beadható és a legjobb ötleteket jutalmazni fogjuk. Célunk közös, a környezetvédelmi és üzleti szempontok egyidejû érvényesítése, ehhez kérjük mindenki segítségét. Mindenki csak olyankor használjon nyomtatót, amikor az feltétlenül szükséges. Az egyszerû dokumentumokat ne akarjuk színesben kinyomtatni. Kérjük meg partnereinket, fax helyett t küldjenek. Ezek egyszerû javaslatok, de mindegyik betartásával költséget is spórolunk és védjük a környezetet is. Célozzuk meg a papírmentes irodát! Várjuk a munkatársak javaslatait is! NAGY TAMÁS IT RENDSZER- ÉS FOLYAMATFEJLESZTÉSI VEZETÔ Az év ötletadója ismét díjazott VINDISCH SÁNDOR Éppen egy éve mutattuk be külön cikkben Vindisch Sándort, aki 2010-ben a legtöbb Ötletláda-javaslatot nyújtotta be. A fiatal kolléga tucatnál több pályázatot tudhatott magáénak, akkor azt mondta: ha elvégzi a levelezôn a középiskolát és leteszi az érettségit, diplomát szeretne szerezni. A motivációjáról pedig így nyilatkozott 2010 novemberében: Leginkább az motivál, hogy a munkánkat meg tudjam könnyíteni, illetve a termelés anyagköltségét csökkent - sük, ha lehet. Nyilván az sem mellékes tény, hogy az elfogadott ötleteket díjazzák, de ez sorrendben nem az elsô nálam. Érdekel a terület, a munkám, s már most újabb tizennégy ötletem vár elbírálásra, kiderül, ezeket is befogadják-e mondta a kovácsüzemben üzemeltetô villanyszerelôként dolgozó munkatárs. Nos, volt újabb ötlete, amelyet a cégvezetés díjazott. Ezúttal nem egyedül, hanem Kelemen Krisztiánnal együtt pályázott: Közösen dolgozunk ugyanazon a gépen, így a problémát is együtt észleltük. A 450 milliméteres féltengelyt ugyanis nem egyenletesen melegíti fel a gép inkább csak a közepén éri el a kellô hôfokot, ami miatt sûrû volt a meghibásodás. Ezt sikerült kiküszöbölni, s bár nem lehetett teljesen nullára redukálni a hibaarányt, de jelentôs javulást tudtunk így garantálni. A díjazottak egyszeri pénzjutalmat kaptak ezért a fejlesztésért.

9 9 oldal Jármû Kft. 9 Védett zárt felépítményt fejlesztenek ki E urópai uniós és hazai támogatással folyik a Rába Jármû Kft.-ben az a projekt, amely - nek során saját védelmi technológiát fejleszt a katonai missziós feladatok támogatására a cég. A cél, hogy ne csupán a vezetôfülke, hanem a felépítmény is nyújtson lövedék és akna elleni védelmet a speciális szolgálatot teljesítô jármûvek számára. Mindez a Magyar Honvédség igényeinek megfelelôen történik, hazánk ugyanis a NATO tagjaként olyan mûveletekben is részt vesz, amelyeknél elengedhetetlen az ilyenfajta védelem. A januárban elkezdett és a tervek szerint 2012 júniusára befejezôdô fejlesztés jelenlegi állásáról Homér Zoltán, a projekt mûszaki vezetôje beszélt lapunknak. Elsô lépésként az alapanyagok felkutatá sát végeztük el. Meghatároztuk, hogy milyen alapanyagok felhasználásával kívánjuk és tudjuk elérni ezt a védelmi képességet. Az akna elleni védelemnek a NATO STANAG 4569 szabvány szerinti 2b-s, a lövedék elleni védelemnek 2-es szintûnek kell lenni az elôre meghatározottak szerint, amihez tudni kell, hogy a skála négy fokozatból áll magyarázta a szakember. A védett zárt felépítmény esetén alapvetô tervezési szempont volt többek közt az, hogy a bázisjármû hasznos terhelhetôségét a lehetô legnagyobb mértékben kiaknázzuk, megtartsuk. Ezért a felépítmény a védelmi modulok felszerelése nélkül, az 1-es lövedékállósági szintet teljesíti, míg azok felszerelésével a 2- est attól függôen, hogy milyen az adott missziós mûveleti terület fenyegetettségi foka. Az elmúlt csaknem egy évben eljutottunk oda, hogy olyan szendvicsszerkezetet tudtunk létrehozni, amelyen áthatolás már nincs magyarázta a szakember. A felépítményt a kikísérletezett anyagkombinációkkal már nemcsak lövedékállóság szempontjából vizsgálják, hanem robbantásvizsgálatnak is alávetik. Mindezt a honvédséggel együttmûködve a HM Táborfalvai Lôkísérleti és Vizsgáló Állomásán végzik el. A projekt részeként a Jármû kft. konstruktôrei a gyôri Széchenyi István Egyetemmel közösen egy végeselemes fejlesztést végeznek, amelybe bedolgozzák a bázisjármû és a védett, zárt felépítmény valamennyi paraméterét. Azt várják tôle, hogy roncsolásmentesen, szimulációval is meg lehessen határozni a kritikus, erôsítendô pontokat. Ezen vizsgálatok elvégzése és kiértékelése után a jövô év elsô lépése az, hogy a megfelelônek minôsített védelmi modulok képességét visszaigazoljuk egy újabb vizsgálati soro - zattal, így biztosítva a termék megfelelôségét a jövôbeni alkalmazó és saját magunk számára mondta végül Homér Zoltán. HOMÉR ZOLTÁN

10 10 Jármû Kft. Megkezdôdött azoknak a midibuszoknak az összeszerelése, amelyeket norvég megrendelésre készít el a Rába. Ehhez az (is) kellett, hogy megérkezzen a beszerelésre szánt Mercedes-motor. A munka természetesen már korábban elkezdôdött: az elôszerelés, az alkatrészgyártás, az üzemanyagtartály már készen várta a motort. A buszokat az Euro5-ös osztályba sorolták, ezeknek az elôírásoknak kell megfelelniük. A Rába-futómûhöz független felfüggesztést alkalmaztunk elôl, tárcsafékeket pedig elôl és hátul is. Indul az év

11 Jármû Kft. 11 végi hajrá a szereldében M egkezdôdött a katonai jármûvek szerelése a Jármû kft.-ben, hogy a cég teljesítse a Honvédelmi Minisztériummal kötött szerzôdésben foglaltakat, és leszállítsa az idei mennyiséget a katonaságnak. A megrendelésben ponyvás, konténerszállító és hótolós kivitelek egyaránt szerepelnek tudtuk meg Takács László gyártásfejlesztési és gyártásvezetôtôl. Az alkatrészgyártás már a nyáron elkezdôdött. A szakember elmondta, hogy a H 18-as katonai terepjárók gyártásával kezdtek, aminek az volt az oka, hogy ennek a páncélozásra alkalmas fülkekivitellel készülô típusnak még nincs típusbizonyítványa, aminek megszerzéséhez a TÜV Nord KTI-nek magát a kész jármûvet kell vizsgálni. Utána a H 14-es következett, a végére pedig a H 25-ös konténeres és hótolós változata maradt. A tervek szerint az utolsó legkésôbb december közepén kigördülhet a gyárból. A legbonyolultabb kivitel egyéb - ként hótolós, amit a honvédség katonai repülôterek hó- és síkosságmentesítésére szán. Takács László ezzel kapcsolatban kifejtette: a jármû összetettsége két tényezôbôl fakad. Egyrészt platója három oldalra tud billenteni, másrészt hótoló egysége 7,2 méter széles, aminek mozgatásához komoly hidraulika és elektronika szükséges.

12 12 oldal 12 Jármû Kft. Suzuki Rába benchmarking-találkozó A Több területet érintô tárgyalások és üzemlátogatás is szerepelt a Magyar Suzuki Zrt. küldöttsége, a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. és a Rába Holding szeptember eleji találkozóján. A találkozón a Magyar Suzuki Zrt. részérôl Krisztián Róbert (executive general manager), Gyurján Ildikó (deputy general manager), Kissné Kadocsi Dalma (adószakértô) és Tarnai Tamás (HR-igazgató) tisztelte meg jelenlétével a találkozót. A Rába részérôl Urbányi László, Balog Béla, Vissi Ferenc, Mészáros Mónika és jómagam voltunk jelen tájékoztatta Veress Tímea termékmenedzser magazinunkat. Az esôs utazást követôen a RFIben került sor a találkozóra, melynek elsô lépéseként vendé-

13 13 oldal Alkatrész Kft., Mór, HR 13 geink megtekintették a Rába történetét bemutató kiállítást. A tárlat részét képezô Suzuki Swift személygépkocsit kiemelkedô örömmel fo gadták vendégeink, de elismeréssel szóltak a bemutatott többi jármûrôl és a futómûvekrôl is mondta Veress Tímea. A találkozó folytatásaként tárgyalás zajlott több, mint például pénzügyi korrekciókról, vezetôi értékelési rendszerekrôl, humánerôforrás-gazdálkodásról szóló, valamint bérszínvonal témában is. A hosszú megbeszélést követôen a futómûüzemet tekintettük meg. Vendégeink kiemelt érdeklôdése a legújabb robotmegmunkáló központ felé irányult. A gyárlátogatást követô ebédnél kötetlen beszélgetés zajlott többek között a Rába kulcsfontosságú szerepérôl a magyarországi jármûiparban, mind a múltban, mind napjainkban. Elköszönéskor minden résztvevô nagyon kellemesnek és hasznosnak ítélte meg az eltöltött napot, elmélyítve a lassan húsz éve együttmûködô cégeink közti jó kapcsolatot mondta végül Veress Tímea.

14 14 oldal 14 Alkatrész Kft., Mór szélyes fákat. A tûzvédelem területén felülvizsgáltuk az egyes épületek tûzvédelmi besorolását, majd ennek megfelelôen az épületeknél lecseréltük a tûzvédelmi besorolásra utaló figyelmeztetô táblákat. Fontosnak tartjuk a munkavédelmi képviselôkkel és a területekkel való kapcsolattartást. A munkavédelmi képviselôkkel negyedévente munkavédelmi ülést tartunk folytatta Svárda Norbert, biztosítjuk részvételüket a belsô auditokon, EBK-szemléken és a kockázatértékelések folyamatában. Ami az egyes területekkel való kapcsolattartást illeti, szorosabb együtt mûködést alakítottunk ki a géptelepítések és munkavédelmi üzembe helyezések terén. Másrészt Steiner Gábor munkavédelmi megbízott kollégám naponta reggeli bejárást tart a területeken, ahol nemcsak ellenôrzést hajt végre, hanem a dolgozóknak lehetôségük van elmondani az esetleges problémáikat, észrevételeiket. Ehhez a bejáráshoz szerda reggelenként én is csatlakozom. Munkavédelmi fejlôdés az Alkatrész - gyártó Kft. móri gyáránál Változás történt a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárának környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységében, illetve szervezetében. Az EBKcsoport április 1-jétôl a gyár igazgatójához tartozik, a csoport operatív szakmai tevékenységének irányítását, felügyeletét pedig Svárda Norbert látja el EBK-csoportvezetôként. Az EBK-csoporthoz tartozik a gyár környezetvédelmi, munkavédelmi, tûzvédelmi tevékenységének ellátása és folyamatos fejlesztése. A móri gyár évek óta munkabiztonság-irányítási rendszert al - kalmaz, melynek legfontosabb alapelve a folyamatos fejlesztés és annak igazolása. Mint minden évben, idén is ennek szellemében határozzuk meg célkitûzéseinket és értékeljük teljesítményünket, melyeket szeretnék bemutatni mondta elöljáróban Svárda Norbert. Korábban már tájékoztatást adtunk arról, hogy a gyár területén több helyen repedezett és töredezett a mûhelyek oldalán lévô kopolit üveg. A tavaly elkezdett csere ebben az évben is folytatódik, csökkentve ezzel a balesetek számát. Minden évben kockázatértékelést végzünk a különbözô területeken, így idén is elvégeztük a munkavédelmi, kémiai, és képernyôs értékeléseket, a pszi - choszociális értékelés pedig még hátravan ebbôl az évbôl. A munkavédelmi és kémiai kockázatértékelésekbôl kiderül, hogy a tavalyi évhez képest csökkent a feltárt kockázatok száma, amihez hozzá járult munkatársaink tudatos tevékenysége is. A képernyôs kockázatértékelés alapján ebben az évben is folytattuk a számítógépes munkahelyeken a számítógépek cseréjét sorolta Svárda Norbert. Ebben az évben a varrodában folytatódott a felülvilágító ablakok korszerûsítése, amely a helyiség nyári magas hômérséklete miatt különösen fontos. Ezzel az intézkedéssel csökkenteni tudtuk a rosszullétek szá - mát és javítani tudtunk a munkahelyi klíma minôségén. A balesetek elkerülése érdekében ebben az évben is vágtunk ki ve- A tavalyi évhez képest idén csökkent a munkaidô-kieséssel járó, illetve azt nem okozó balesetek száma. Most egy újabb feladat áll elôttünk, elérkezett a jövô évi tanúsító auditra való felkészülés ideje. Mint korábban Tarrné Stahl Haj - nalka minôségügyi vezetô kolléganôm beszámolt róla, integrált irányítási rendszert és integrált belsô auditokat vezettünk be. A jövô évben mindhárom területet érintve integrált tanúsító auditot tervezünk végrehajtani, ahol reméljük, az auditor kollégák is elismerik az elért eredményeinket nemcsak a munkavédelem, hanem a minôségügy és környezetvédelem területén is mondta végül Svárda Norbert.

15 15 oldal Alkatrész Kft., Sárvár 15 VADÁSZ FERENC, HÉRINCS BARNABÁS ÉS FARSANG GUSZTÁV VADÁSZ FERENC ÉS PÉNZES LÁSZLÓ Szervezeti változások Sárváron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárának szeptemberben kinevezett igazgatója, Bányik Sándor egyik feladata a gyár termelésének hatékonyságnövelése. E téren a legfontosabb változás, ami Sárváron történik, a termelési és a logisztikai terület szétválasztása. Erre az intézkedésre azért volt szükség, hogy a forgalomnövekedésbôl fakadó feladatokat mind logisztikai, mind termelési oldalról tudjuk követni versenyképességünk javítása mellett. A korábbi termelési és logisztikai vezetô, Vadász Ferenc ezentúl teljes egészében a gyártást vezeti. Vadász úr hosszú évek óta a sárvári gyár elkötelezett munkatársa. Logisztikai vezetônek Hérincs Barnabást nevezték ki. Hérincs úr öt éve dolgozik a sárvári logisztikán mint vevôkapcsolat-tartó. A nagy megrendelôk közül a Deutz AG és Claascsoport is hozzá tartozik. Feladata a vevôkapcsolat-tartás mellett, amihez a piacfejlesztés is tartozik, az alapanyag-beszerzés, belsô logisztika, illetve a szállítmányozás irányítása mondta elöljáróban magazinunknak Bányik Sándor. A logisztika területén belül kisebb átalakítás történt, Pankaczi Károly, aki korábban a szerszámok beszerzésével és azok koordinálásával foglalkozott, belsô logisztikai vezetôi felada - tokat lát el. Így a késôbbiekben feladata lesz a raktározás, belsô anyagmozgatás és továbbra is a szerszámok, készülékek gazdálkodása. A termelési területen a forgalom növekedése szintén további átalakításokat tett szükségessé. Így a mûszakok jobb megszervezése érdekében bevezettük az üzemvezetôi pozíciót a délelôtti és délutáni mûszakokra kiterjedôen. Korábban termelésirányítók próbálták délelôtt megszervezni mind a három mûszak munkáját. Úgy véltük, ez nem elég hatékony, személyes jelenléttel kell erôsíteni a mûszakokat, ezért üzemvezetô pozíciót alakítottunk ki, amelyet Pénzes László és Farsang Gusztáv tölt be. A korábbi termelésirányítók sok éve dolgoznak Sárváron, így komoly tapasztalattal rendelkeznek. Feladatuk ezentúl üzemvezetôként az egyes mûszakokban lévô kollégák munkájának szervezése, irányítása. Ebbe beletartozik nemcsak a termékek áthelyezése egyik géprôl a másikra, hanem a személyi állomány mozgatása is a különbözô költséghelyek között. Egyben biztosítaniuk kell az alapanyag-ellátottságot a munkahelyeken. Ezzel lehetôvé válik, hogy a délutános mûszakban, amikor a menedzsment s termelésirányítás nincs a gyárban, bármely probléma esetén hathatósan be tudnak avatkozni a termelésbe. Ezek alapján úgy gondoljuk folytatta Bányik Sándor, jelentôs hatékonyság érhetô el a termelésben, s a délutános üzemvezetô elô tudja készíteni az éjszakai mûszaknak a folyamatos munkához az anyagot, illetve biztosítani tudja a gépek kihasználtságát. Ezenkívül történtek más átszervezések is. A TMK-hoz tartozott korábban a gyár takarítószemélyzete. Ezt a humán erôforrás szervezethez helyeztük át. Ezzel az intézkedéssel a TMK hatékonyságát szeretnénk erôsíteni, hogy a gépek karbantartására több energiát tudjanak fordítani. Oszkó Nándorné irányítja a csoport üzemi és irodai takarítórészlegét. Bízunk benne, hogy az átalakítások hatékonyabb termelést és jobb gépkihasználtságot tesznek lehetôvé a sárvári gyárban.

16 16 oldal 16 HR A kiemelkedô teljesítmények elismerése fizikai dolgozóink körében A vállalati stratégia egyik kulcsfontosságú eleme a korszerû tudású, hatékony munkaerô biztosítása, megtartása a fenntartható növekedés megvalósításához. A tudás, szakmai hozzáértés, a pozitív magatartásformák, az üzleti szemlélet, a cég céljaival való azonosulás hatással van gazdasági eredményeinkre. Ezért célunk, hogy elismerjük az ezen értékeket képviselô, kiemelkedô teljesítményt nyújtó dolgozóinkat és erôsítsük kötôdésüket cégünkhöz. Lehetôségeinkhez igazodva elsô lépésként szeptembertôl a legjobban teljesítô fizikai munkavállalókat részesítettük béremelésben. Ennek mértékét jelenlegi kere-setük, a környezô munkaerô-piaci szintek és a megváltozott belsô igények figyelembevételével határoztuk meg. Ezen béremeléssel erôsíteni kívánjuk a kiemelt munkavállalóink megbecsülését, egyúttal szeretnénk jelezni feléjük, hogy a jövôben is, hosszú távon számítunk munkájukra, valamint ezáltal is biztatunk valamennyi dolgozót, hogy törekedjen a jobb teljesítményre. A további általános bérszínvonal-emelés fedezetét a hatékony és eredményes munkavégzés biztosítja, melyhez rugalmas hozzáállás, szakmai helytállás és üzleti szemléletû gondolkodás szükséges. Jubiláló dolgozóink 40 éve a Rábánál Eredics Józsefné, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, üzemiterminál-kezelô Kiss Zoltán Sándorné, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, szállítási csomagoló Papp József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, szakoktató 35 éve a Rábánál Bajnok Józsefné, Rába Futómû Kft., személyi nyilvántartó Balogh János, Alkatrészgyártó Kft., Mór, forgácsoló Balogh József, Alkatrészgyártó Kft., Mór, forgácsoló Gaál László, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, csoportvezetô Horváth József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-forgácsoló Kálmán Gyula, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-forgácsoló Szijártó Ákos, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, köszörûs Termeczki József, Rába Futómû Kft., minôségellenôr Tóth József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, esztergályos 25 éve a Rábánál Csete Imre, Rába Futómû Kft., cellavezetô Gregorics Lászlóné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Herenkovics Zsolt, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Holczingerné Steixner Erzsébet, Alkatrészgyártó Kft., Mór, HRmunkatárs Kocsis Zsolt, Rába Futómû Kft., minôségellenôr Stróbl János, Alkatrészgyártó Kft., Mór, betanított lakatos 15 éve a Rábánál Peidl Csilla, Alkatrészgyártó Kft., Mór, kereskedelmi és marketingmunkatárs Szántóné Hartl Edina, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gyártástervezô

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Cégformáló Innováció

Cégformáló Innováció 77 Elektronika Kft Cégformáló Innováció Egy új technológia, ami megváltoztatta a 77 Elektronika életét Bayer Gábor MAFITUD Fejlesztési igazgató 11. Országos találkozó 77 Elektronika Kft 2012. szeptember

Részletesebben

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31)

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) A projektjavaslat célkitűzése egy belföldi és nemzetközi piacon is forgalomképes gyógyszertári

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában www.falcon-vision.com GYÁRTÓSORI ELLENÔRZÉS MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS FOLYAMATDIAGNOSZTIKA www.falcon-vision.com Termékeink felhasználási köre Képfeldolgozó mérôrendszerek

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN A PROGRAMRÓL Napjainkban a logisztikai területeken vezetői pozíciót betöltőkre egyre több nem kizárólagos szakmai feladat is hárul, melynek részét képezi

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

Reflecting Excellence

Reflecting Excellence SMG / SMR Hungary Bt. cégismertető Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) Hungary Bt. az SMG (Samvardhana Motherson Groupe) indiai telephelyű cégcsoport tagja. Az SMG világviszonylatban 140 telephellyel

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Ügyfelünk a Henkel Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Összefoglalás Árufuvarozás különböző európai helyszínekről bulgáriai, romániai, szerbiai vagy horvátországi vevőknek a legegyszerűbb

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell Vállalatgazdaságtan Minden, amit a Vállalatról tudni kell 1 Termelési rendszer vizsgálata 2 képzeljük el az alábbi helyzetet örököltünk egy gyárat mit csináljunk vele? működtessük de hogyan? Hogyan működik

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autógyártó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 521 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Megelőző karbantartással tízből nyolc teherautónál el lehet kerülni a nem tervezett megállásokat

Megelőző karbantartással tízből nyolc teherautónál el lehet kerülni a nem tervezett megállásokat Sajtóinformáció Megelőző karbantartással tízből nyolc teherautónál el lehet kerülni a nem tervezett megállásokat A járművek nem tervezett megállásainak száma elérheti a 80%-ot. Ez derül ki a Volvo Trucks

Részletesebben

Csíkos Műhely Kft. Javító műhelyének fejlesztése

Csíkos Műhely Kft. Javító műhelyének fejlesztése Csíkos Műhely Kft. Javító műhelyének fejlesztése A Csíkos Műhely Kft. 2009 decemberében nyújtotta be pályázatát, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992.

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. A cég története 1992. cégalapítás (működése 100 m 2 -es garázsépületben) 1995. KFT-vé alakulás 1996. kapcsolatfelvétel a Vickers-szel 1996. több telephely (forgácsoló

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás Motherson. Proud to be part of the most exciting industries 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás 1. Vevői és beszállítói kapcsolatok áttekintése 2 2. Minőségfejlesztés

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Lakatos üzem és iroda épület bővítése felújítása

Lakatos üzem és iroda épület bővítése felújítása Projekt címe: Projekt száma: Lakatos üzem és iroda épület bővítése, felújítása a FAKON Kft. érsekvadkerti telephelyén ÉMOP-1.1.1/F-11-2011-0106 Lakatos üzem és iroda épület bővítése felújítása 2011. Augusztusban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére?

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére? 216. Termékek és szolgáltatások: a technológia elemzése T E R M É K E K É S S Z O L G Á L T A T Á S O K G Y Á R T Á S, Ú J T E C H N O L Ó G I Á K 1. Tapasztalja-e termékeinél/szolgáltatásainál, hogy az

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK Felsőfokú műszaki végzettség (minőségbiztosítási szakiránnyal) Tárgyalóképes angol-, valamint kommunikációképes németnyelv-tudás MS Office ismeret elvárás,

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben