Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 5. szám október-november Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. EGY ÉVVEL EZE- LÔTT, 2010 NYARÁN HOZTA LÉTRE A RÁBA FEJLESZTÉSI INTÉZETET (RFI). AZ EL- MÚLT KÖZEL MÁSFÉL ÉV TAPA- SZTALATAI POZITÍVAK. Indul az év végi hajrá a szereldében oldal Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás 5 6. oldal MEGKEZDÔDÖTT AZOKNAK A MIDIBUSZOKNAK AZ ÖSSZE - SZERELÉSE, AMELYEKET NOR- VÉGMEGRENDELÉSRE KÉSZÍT EL A RÁBA. EHHEZ AZ (IS) KELLETT, HOGY MEGÉRKEZ- ZEN A BESZERELÉSRE SZÁNT MERCEDES-MOTOR.

2 2 oldal 2 Holding Hitelesség és transzparencia: az élmezônyben a Rába 2000 óta vizsgálja a portfolio.hu csapata a tôzsdei társaságok transzparenciáját. Az idei felmérés eredményei azt mutatják, a Rába továbbra is a legtranszparensebb cégek egyike a BÉT-en. Befektetôi kapcsolattartónk idén kimagasló pontszámmal megszerezte az elsô helyet. A felmérés során a korábbi évekhez hasonlóan befektetési alapkezelôket és elemzôket kértek fel, hogy 6 szempont alapján osztályozzák a magyar tôzsdén jegyzett vállalatokat. A végsô helyezéseket a következô öt kategória átlagából számították: a társaság egészének transzparenciája, a tájékoztatás hitelessége, az alkalomszerûen adott információk minôsége, a kapcsolattartó személyének alkalmassága és a gyorsjelentés minôsége. A hazai piac egészét tekintve a szakértôk 2008 óta a transzparencia folyamatos javulását tapasztalták, igaz, idén a dinamika kissé megtört. A BUX súlyozással számított értéke több mint 1,5 százalékponttal meghaladta a tavalyi eredményt, 7,8 pontot ért el (1-tôl 10- ig terjedô skálán, 1 legrosszabb, 10 legjobb). 7,81 pontos átlagával a legjobb megítélésû cégek között tartják számon a Rábát. A 19 rangsorolt tôzsdei vállalat közül összesítésben a 4. helyet szerezte meg vállalatunk 2011-ben. A felmérésbôl kiderült, a társaság egészének transzparenciáját is élvonalbelinek tartják a szakértôk, a Rába ebben a kategóriában és a kapcsolattartás intenzitását tekintve is dobogós helyen végzett. A megkérdezett hazai és külföldi szakemberek a gyorsjelentés minôségével is elégedettek. Volt olyan kategória is, amely a Rába gyôzelmét hozta. Kimagasló pontszámmal végzett az élen a cég befektetôi kapcsolattartója, Steszli Ádám, aki 12 tôzsdei cég szakembereit utasította maga mögé. Munkájához ezúton is gratulálunk! Ismét a Rába nyerte a hazai üzleti márkák versenyét Az idén másodszor állította össze a vezetô hazai márkák hivatalos rangsorát a Magyar- Brands szakmai bizottsága. Az úttörô kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar márkák értékeire, sikereire. A jelöltek teljesítményének értékelésére komplex mutatószámot hoztak létre a prog - ram szakértôi. Az értékelési szempontok között szerepelt a márka hazai története, ismert - sége, hírneve a fogyasztók és a szakemberek körében, illetve az identitás, azaz a márka kötôdése életünkhöz, hazánkhoz. Pontozták emellett a mene - d zsment összetételét, a cég tulajdoni viszonyait és a hazai fog lalkoztatottak számát. Tavalyhoz képest az élmezônyben jelentôs átrendezôdés nem történt. A Rába az üzleti márkák körében kivívott elsô helyét annak köszönheti, hogy továbbra is minden kategóriában egyenletesen jól szerepelt, a maximális 100-ból 90,87 pontot szerzett idén.

3 3 oldal Holding 3 BESZÁLLÍTÓI SZERZÔDÉSSOROZATTAL MEGERÔSÍTETT POZÍCIÓK EURÓPÁBAN ÉS A TENGERENTÚLON Rába Közelebb a világ jármûiparának élvonalához 2011 elsô kilenc hónapjában a Rába-csoport 3,5 százalékos növekedéssel 26,4 milliárd forintra gyarapította árbevételét. A társaság az év során több jelentôs stratégiai megállapodást kötött nemzetközi és európai jármû - ipari társaságokkal, ezzel megerôsítette pozícióját a szektor vezetô szereplôinél. A Rába-csoport számára legfontosabb nehézgépjármû-piaci szegmensben továbbra is emelkedô trend jellemezte az észak-amerikai és az európai piacokat. A várakozások szerint e tendencia Észak- Amerikában az év végéig sem fog megtorpanni, az európai elôrejelzések némi lassulást vetítenek elôre. A mezôgazdasági futómûvek iránti kereslet az amerikai kontinensen továbbra is erôs, és Európát is jelentôs növekedés jellemezte. A társaság stratégiai célkitûzésének megfelelôen egyre nagyobb hangsúlyt kap a csoport európai piaci jelenlétének megerôsítése, ahogy ezt az év során létrejött együttmûködések is mutatják. A társaság az év elsô kilenc hónapjában ismét növelni tudta bevételeit 3,5 százalékkal, amely így már 26,4 milliárd forintra rúg. Ezen belül a futómûüzletág súlya megközelíti a 65 százalékos arányt, árbevé- tele az év elsô kilenc hónapjában 19,6 százalékos gyarapodással 17,1 milliárd forintot ért el. A csoport alkatrészüzletágának bevételei 8 százalékkal 7,8 milliárd forintra emelkedtek. A jármûüzletág árbevétele 2011 elsô háromnegyed évében 2,3 milliárd forintra mérséklôdött, a hazai bevételek csökkenését némileg kompenzálni tudta a nemzetközi piacról származó bevétel jelentôs növekedése. A tavalyi év azonos idôszakához képest a Jármû Kft. alacsonyabb terhelése, a mérsékeltebb devizaárak, az alapanyagár-növekedés át- hárításának idôbeni késése, valamint az új üzletek indításának egyszeri költségei összességében negatívan hatottak a bruttó fedezeti szintre. Ugyanakkor a szigorú gazdálkodásnak köszönhetôen a közvetett költségek tovább csökkentek. Mindezek eredményeként az év elsô kilenc hónap - jában az EBITDA 1576 millió forintot ért el, a cégcsoport adózott eredménye pedig 1256 millió forint veszteséget mutatott ben a piacok élénkülését kihasználva stabilizálni tudtuk növekedésünket, illetve olyan stratégiai partneri együttmûködéseket kötöttünk a jármûipar vezetô szereplôivel, amelyek megalapozzák középtávú céljaink tel - jesítését összegzett Pintér István, a társaság elnök-vezérigazgatója. Mindez azt jelenti, hogy egy markáns lépéssel ismét közelebb kerültünk a világ jármûiparának élvonalához, miközben folyamatosan tovább csökkentettük a vevôi, illetve pénzügyi kockázatainkat. Az év egészére nézve tervszámainkat a 10%-os árbevétel-növekedést és a változatlan EBITDA-szintet a várhatóan kiemelkedôen erôs negyedik negyedéves eredményeinkkel fenn - tartjuk.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. KÁROLY ZOLTÁN ÉS OROSZ LAJOS Indul a Scania utánfutó tengely-gyártás A Rába Futómû Kft. az idei évben új termékek gyártására kapott megbízást a Scaniától. A svéd cég teherautóihoz kormányzott kivitelû, szabadon futó tengelyeket szállít a jövôben vállalatunk. A termelés megszervezésére az év elején projektcsapat alakult, megkezdôdött a gyártási bázis kialakítása, elindultak a gépbeszerzések, -telepítések és -felújítások. A mintaszerelést követôen még ebben az évben megkezdôdhet a sorozatgyártás. A projekt részleteirôl Károlyi Zoltán, a Hídtest gyártó és Felületkezelô team vezetôje és Orosz Lajos projektvezetô számolt be lapunknak. A tavalyi év utolsó negyedévében értesültünk arról, hogy a Scania utánfutótengelyek gyártásához keres partnert. Árajánlatkérésüket egy svédországi látogatás, számos megbeszélés és adategyeztetés követte. A tárgyalások sikerrel zárultak, az öklös kivitelû után futó-futómûvek szállítására a következô 5 évben a Rába kapott megbízást. Neves európai partnerünk kedvezô döntésérôl 2011 elején értesültünk, így nagyon rövid idô állt rendelkezésünkre a gyártás megtervezésére, kivitelezésére. Az új futómû gyártásának megvalósítására februárban projekt indult. A célunk az volt, hogy október végére a terméket és annak gyártási folyamatát jóváhagyó PPAP-dokumentumok rendelkezésre álljanak, a gyártóhelyeken és berendezéseken le tudjuk gyártani az elsô mintafutómûveket. Az utánfutó-futómû gyártását három, jól elkülöníthetô területen, cellaszerûen terveztük megvalósítani a hídtestteamben. Az elsô területen a hídfélsajtolás, elômunkálás zajlik, a másodikon a hídtest-, tengelytesthegesztés, míg a harmadik területen a készre forgácsolás és csomagolás fog történni. A kezdetekben is nagyon fontos feladat volt, hogy egy olyan kialakítást hozzunk létre, ami nemcsak látványos, de elôsegíti a hatékony termelést, csökkenti a targoncás logisztikai útvonalakat. Azzal is számolnunk kellett, hogy a késôbbiekre nézve maradjon fejlesztési területünk, valamint hogy kapcsolatot tudjunk teremteni a már meglévô hegesztô gyártósorral. A hegesztôcella kialakításánál a hosszvarrathegesztô célgépünket teljesen felújítottuk. A minél nagyobb hatékonyság érdekében a berendezés olyan PLC-vezérlést és lézerkamerás varratkövetô rendszert kapott, amely lehetôvé teszi a felügyelet nélküli üzemmódot. A gép kezelôje az összehegesztendô alkatrészek berakása és a berendezés elindítása után a következô hegesztendô darab fûzését végezheti. A készre hegesztést végzô, két robottal mûködô robotállomás beszerzésénél ugyanezen cél vezérelte a projektcsapatot. A robotok képesek keresni a hegesztendô alkatrészt, követni a varratgyököt és varrateltolással több sort lehegeszteni. A gép kezelôje itt is a berakodás és a robotok indítása után a következô hegesztendô darab

5 5 oldal Futómû Kft. 5 alkatrészeit fûzheti. Számos fûzô-, hegesztô-, megmunkáló- és ellenôrzô készüléket, gépet kellett megtervezni és legyártani, nagyon szoros ütemterv alapján. Az, hogy mindezt idôben sikerült teljesíteni, a szerszámüzemi mérnökök és dolgozók munkáját dicséri. A gyártócella kialakítását és a kisegítô berendezések gyártását az Ipartechnika Kft. végezte. Természetesen vannak még olyan feladatok, javítások, amelyek most a beüzemelés során kerültek felszínre, de reméljük, hogy mire beindul a szériagyártás, addigra mindent sikerül kijavítani. Második lépcsôben egy tompahegesztô gép megvásárlását és telepítését tervezzük. Ekkor fog a hegesztôcella teljes egészében elkészülni. A cellákban olyan kollégák fognak dolgozni, akik képesek és akarnak is több munkahelyen, több gépen összetett munkafolyamatokat végezni. A hídfélforgácsoló gépeknél is terveztünk új telepítéseket. Itt is figyelembe vettük a logisztikai útvonalakat. Ennek eredményeképpen két marógépet és az egyengetôgépet telepítettük egy cellába. Ezt megelôzôen sor került a padozat felújítására is. Kialakítottunk egy megfelelô csomagolóterületet, ahol van hely a szállítást megelôzô tárolásra is. A telepítések, felújítások, új gépek, készülékek vásárlása mind igen látványos változást hozott. A háttérben ezen sok kolléga dolgozott és végzett jó munkát. Nélkülük a projekt nem lenne sikeres. Szeretnénk megköszönni a beszerzési szervezet munkatársainak is a közremûködést, hiszen anyagok, alkatrészek nélkül a gyártás nem valósulhatott volna meg. Októberben benyújtottuk a mintagyártás PPAP-dokumentumait, melyet a Scania jóváhagyott. A projektcsapat elôtt még egy gyártási képességvizsgálati feladat végrehajtása áll, majd ennek megfelelôsége után egy Scaniamintaszerelés következik. A mintaszerelés megfelelôségének visszajelzése után indulhat a szériagyártás. Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás A stratégiai vevôkapcsolatok számottevô erôsödését hozta az idei év a futómûüzletágban. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Scania esetében a jelentôsen bôvülô szállítási terjedelem mellett a hozzáadott érték tekintetében is magasabb szintre lépett vállalatunk. A termékpaletta az utánfutótengelyek mellett kovácsolt és megmunkált tengelycsuklókkal is kiegészült. A csuklógyártás beindítását több hónapos elôkészítô munka elôzte meg. A programról Németh István projektvezetô tájékoztatta lapunkat. Sikertörténetrôl beszélünk, hiszen a Scania mára újabb igényeket jelentett be, ami a gyártási volumen duplázódását vetíti elôre. A 2010 márciusától szeptemberéig tartó projekt elôkészítése ben indult, célja a kovácsolt tengelycsukló mintagyártása volt, valamint az, hogy a Futómûnél felkészülhessenek a sorozatgyártásra is. Németh István projektvezetô beszámolója szerint a feladat végrehajtásához a Scania 2D-s kovácsrajzot és mintadarabot biztosított. Folytatás a 6. oldalon.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Folytatás az 5. oldalról. A 34 kilós, kész tömegû kovácsolt csukló a legnagyobb csukló, amit eddig a Rába gyártott. Emellett új ková csolási megoldást is tartalmazott a feladat, mivel a kovácsolt darab ferdén lett elhelyezve a süllyesztékszerszámban. Sajátos, de logikus elvárása a Scaniának az is avat be a projekt vezetôje, hogy a kovácsolási hômérséklet ellenôrzését folyamatosan biztosítsuk. Ezt az eljárást a helyettesítô gép is biztosítani tudja tájékoztat a prog ram kihívásairól Németh István. Mint elmondta: 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben a csukló megmunkált kivitelére is adott árajánlatot a Rába. A Scania elfogadta tavalyi árajánlatunkat és igen rövid mintagyártási határidôt kért tôlünk. A gyártást meglévô gépekre terveztük s a gépeket gyártósorba rendeztük a megfelelô folyamat biztosítása érdekében. Újabb állomást jelentett december, amikor a mintagyártási folyamat felgyorsítását kérte tôlünk a Scania, s ennek érdekében felajánlotta a meglévô, hidraulikus mûködtetésû, megmunkáló-központos készülékeit a Rába számára. Elfogadtuk a Scania javaslatát bár a Rába technológiai elképzelése eltért a Scaniáétól, mivel vonzó volt, hogy két felfogással kevesebbet tartalmazott. Ezért saját készülékeink gyártását leállítottuk, s felkészültünk a Scania-készülékek fogadására. Négy hidraulikus készülék került fel két Heller megmunkálóközpontra, s ezeket egy hidraulikus tápegységrôl mûködtetjük. Míg a mintadarabokat gyártottuk, nem várt hiba keletkezett. A nagy erôvel támasztó, hidraulikus felfogókészülékekben a darab rugalmas deformációt szenvedett el, a készülékbôl kivéve pozícióhibák léptek fel. A technológiát ezért módosítani kellett, mégpedig úgy, hogy a végsô, simító megmunkálást az esztergálás után kellett elvégezni. A mûvelet megbontása miatt plusz egy új készülékre volt szükség, ezt megterveztük és le is gyártottuk, ám a változás a mintagyártás határidejét kedvezôtlenül érintette. Az így megvalósult folyamat szerint gyártott darabok megfelelnek a Scania rajzi követelményeinek, amelyek egyébként Németh István szavai szerint minden eddig gyártott típusnál szigorúbbak. A Rába által benyújtott PPAP-mintákat mind a kovácsolt, mind a megmunkált csuklókra nézve elfogadta a Scania. Annak érdekében, hogy stabillá és ellenôrizhetôbbé tegyük a gyártási folyamatot, egy induktív mérôrendszert vettünk át a Scaniától. Ennek továbbfejlesztése jelenleg folyamatban van, jellemzôje, hogy a mérési eredményeket automatikusan fogja gyûjteni, dokumentálni és dokumentálhatók lesznek vele számítógépen a kézi mérés eredményei is. A projekt sikerét jelenti, hogy a Rába a kezdeti minta elfogadása után megkezdhette a sorozatgyártás felfuttatását, idôközben a Scania a kezdeti gyártási volumennel megegyezô nagyságrendben újabb tételekre jelezte igényét. Ezt a Rába új eszterga beszerzésével tudja biztosítani, a többi kapacitás rendelkezésre áll. A projektvezetô hozzátette azt is: a Scania új igényként fogalmazta meg erôsített kivitelû csukló gyártását, s elfogadta javaslatunkat egy indukciósan edzett változatra, amelynek rajzát a hôkezelô technológiánk útmutatása alapján készítettek el. A mintadarabok ebbôl is elkészültek, kiküldtük ôket a Scaniának, s je lenleg újabb minták készülnek vizsgálati célokra összegzi a felfutás szakaszait Németh István.

7 7 oldal Futómû Kft. 7 LELKES MÁRK nél dolgoztam a távlati termékfejlesztési osztályon. Lányom Németországban most szeptemberben kezdte volna az iskolát. Ez az utolsó pillanat, amikor az ember viszonylag szabadon költözhet. A családdal úgy határoztunk, hogy hazajövünk és megpróbáljuk itt. Úgy voltunk vele, hogy nem mindenáron telepedünk le Magyarországon, csak akkor, ha minôségi munkát ajánlanak számomra. Szerencsére a Rába jó opciókat tárt elém a fejlesztési intézettel és Gyôrrôl is jókat hallottam. Így tavaly december 1-jén munkába álltam mondta az okleveles gépészmérnök végzettségû Izsó Gábor. Szerinte a munkában nincsenek nagy különbségek Németország és a Rába között. Más jellegû a termék, hiszen itt nagyobb jármûvekkel, kovácsolt, öntött alkatrészekkel, fogaskerekekkel foglalkozunk, ott pedig inkább személyautókról és préselt lemezes alkatrészekrôl volt Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal A Rába Jármûipari Holding Nyrt. egy évvel ezelôtt, 2010 nyarán hozta létre a Rába Fejlesztési Intézetet (RFI). Az elmúlt közel másfél év tapasztalatai pozitívak. Az RFI-nek két fejlesztési potenciálja van. Az egyik az elôfejlesztés, a másik a szériatermékfejlesztés kezdte a tapasztalatok ismertetését dr. Lelkes Márk, az intézet vezetôje. Az elôbbi keretében három területen dolgozunk: mechatronikai vizsgála tokat végzünk, alternatív hajtású jármûvek fejlesztésével, valamint futómûvek konstrukciójának javításával például fogaskerék-kapcsolatokkal, zajkérdésekkel foglalkozunk. Ezek elôkészítô fázisban vannak, de mindhárom területen doktori folyamatot indítottunk el a Budapesti Mûszaki Egyetemmel és a Széchenyi István Egyetemmel közösen. A legfontosabbnak a mechatronikát tartjuk, többek között szabályozott hûtô- és kenési folyamatokat szeretnénk elérni. A legtöbb erôforrást a szériatermék-fejlesztés kötötte le. Dr. Lelkes Márk kifejtette, hogy közel áll a szériaindításhoz egy mezôgazdasági nehézfutómû fejlesztése. Ez világszínvonalú termék lesz, hasonló a már meglévô 577-es futómûhöz. Egy másik egyelôre nem nevesíthetô feladat ugyancsak sok munkát igényelt, ez jelenleg az ajánlatadási fázisnál tart. Az intézet foglalkozik a IZSÓ GÁBOR Rába harmadik generációs portálfutómûvének kifejlesztésével is. Két koncepciót dolgoztak ki, amelyeket valós mérésekkel akarnak validálni. Ennek alapján szeretnék ellenôrizni a Rába hajtáslánctervezését. A kisebb projektek közé tartozott egy véges elemes szoftver kiválasztása. A kísérleti üzem is az RFI-hez tartozik, így az intézet tervezi az összes vizsgálatot a Rábán belül. Ezek közé tartoznak például a fogaskerék-élettartam, a kormányzás- vagy az olajozási vizsgálatok. Nyolcvan százalékban új kollégák dolgoznak nálunk. Az RFI léte azt a többletet nyújtja, hogy koncentráltan, azaz hatékonyabban tudunk az új termékek fejlesztésével foglalkozni hangsúlyozta dr. Lelkes Márk. Az egyik új munkatárs, a 38 éves, budapesti származású Izsó Gábor egészen különleges életutat tudhat magáénak. Majdnem tíz esztendôt töltöttem külföldön. Elôbb egy évet Németországban, majd hármat az Egyesült Államokban voltam, utána csaknem hat év újabb németországi tartózkodás következett. Mindvégig egy autóipari cég- szó. Talán ott minden jobban meg volt szervezve, ami néha elôny, néha hátrány. Példa a jó szervezettségre, hogy az elôzô munkahelyemen nagyon határozott, a szó jó értelmében már-már agresszív találmányi stratégia mentén dolgoztunk, a Rábánál ez most kezd kialakulni magyarázta Izsó Gábor, aki Gyôrben egyszerûbben megérteti magát, mivel korábban két német, egy orosz és egy francia kollégája volt. Az eltérések között említette a dohányzást: itt még rá lehet gyújtani az épületben, Németországban már nem, Amerikában pedig az egész gyár területén sem. Más az is, hogy nálunk a viták is jobban átitatottak érzelmekkel, ami ugyancsak lehet elôny és hátrány. A nagy differenciát a hivatali például lakásvásárlási ügyek intézésében tapasztalta, ezek ugyanis hazánkban sokkal nehézkesebbek. Izsó Gábor az elmúlt egy évben elôbb az új autóbuszfutómû-projektbe dolgozott be mint tervezômérnök, most pedig az új mezôgazdasági futómû kifejlesztésével foglalkozik. Az utóbbi közel áll ahhoz, amit Németországban és Amerikában is csinált. Sokan nem értik, hogy miért a hazajövetel mellett döntöttünk, de nem bántuk meg. Azért mentem külföldre, hogy nyelveket tanuljak, utazzak, világot lássak. Ezek a vágyak tíz év alatt teljesültek, és eltûnt a külföld varázsa. Emellett szerettem volna, ha a gyermekeim itt nônek fel Magyarországon mondta végül Izsó Gábor.

8 8 oldal 8 Holding Irány a papírmentes iroda! A Rába-csoport cégei az utóbbi idôben minden területen figyelnek arra, hogy az üzleti célok megvalósulása mellett a környezetvédelmi szempontok is egyre inkább érvényesüljenek. Ez egyes esetekben ma még költségnövekedéssel jár, vannak azonban olyan esetek, amikor az üzleti és a környezetvédelmi célok párhuzamos teljesítése kettôs eredménnyel jár: a környezetet is védjük és költségeket is csökkentünk. Egy ilyen lehetôség a papírmentes iroda irányába való elmozdulás. A teljesség igénye nélkül ma a Rábának több tízmillió forintjába kerül a különbözô nyomtatók, faxok üzemeltetése, a kellékanyagok és a felhasznált papír költségével együtt. A cél ennek jelentôs mértékû csökkentése már 2012-ben. A projekt gyakorlatilag már korábban megkezdôdött. 5 év alatt 332-rôl 146-ra csökkentettük a használt nyomtatók darabszámát. Az üzemi területeknek a szükséges rajzokkal való ellátása lehetôség szerint elektronikus formában történik. Az elmúlt években a nyomtatott rajzpéldányok száma is drasztikusan lecsökkent. Hálózaton érhetôk el már régóta a különbözô szabályozó dokumentumok, utasítások. Elektronikus folyamatokat alakítottunk ki az ajánlatadásnál, vizsgálatok igénylésénél és jóváhagyásánál, elsôminta-készítési, nem megfelelôségi, változási folyamatoknál és a kiküldetések elszámolásánál is ben bevezettük az elektronikus számlaigazolás rendszerét, az artflow programot ben ehhez hozzátettük az artoffice-t, és egységes dokumentumkezelô rendszert használunk a teljes Rába-csoportban. Nemrég automatizált folyamatot vezettünk be a partnerek (vevôk, beszállítók) jóváhagyására és a vevôi limitengedélyezésekre, valamint a minôségi tanúsítványok nyilvántartására. Ezeknek a folyamatoknak az automatizálásával papírt spórolunk (és munkaidôt, amit korábban ezen dokumentumok keresgéléséhez használtunk), de ez még nem elég. Az ilyen irányú tevékenységet folytatni kell! Foglalkozunk az elektronikus számlázás bevezetésének vizsgálatával (amivel még postaköltség is megtakarítható), a beruházási indítólapok jóváhagyási folyamatának elektronikus útra terelésével, az artoffice további lehetôségeinek kiaknázásával. Az informatikai szervezet megkezdte a vállalat különbözô egységeinél üzemelô faxok és nyomtatók szükségességének felülvizsgálatát. Korlátozásokat vezettünk be a kellékanyag-igényléseknél. A partnereinkkel való kapcsolattartást szeretnénk minél nagyobb méretekben átterelni az elektronikus levelezésre vagy az internetre (mint például az Oracle beszállítói portálra, amit sajnálatos módon még nem túl sok beszállító esetében alkalmazunk). Szeretnénk egyszerûsíteni a szállítólevelet igénylô belsô anyagmozgatási folyamatainkat is természetesen úgy, hogy a vagyonvédelmi és adatbiztonsági szempontok ne sérüljenek! A következô lépés pedig a dolgozókhoz fordulás, amit ezúton teszünk meg. Egyrészt kér - jük, hogy az esetleges nyomtató- vagy faxcsökkentési akciónkat ne úgy ítéljék meg, hogy kényelmetlenséget okozunk azzal, miszerint 10 vagy 15 méterrel többet kell sétálni egy hálózati nyomtatóhoz (ez a világ vezetô vállalatainál már régen bevezetett gyakorlat), hanem úgy, hogy egy nyomtató visszaadásával is havi több ezer forintot takaríthatunk meg. Másrészt pedig várjuk azokat az ötleteket, amelyek a fenti célokat segítik. Kérjük, jelezzék, ha kismértékben kihasznált informatikai eszközrôl tudnak, ami esetleg leadható vagy kiváltható. Akkor is szóljanak, ha túlzottan papírfogyasztó folyamattal találkoznak, ahol esetleg felesleges adminisztráció miatt az indokoltnál többet kell nyomtatni. Fenti célokra ötletkártya is beadható és a legjobb ötleteket jutalmazni fogjuk. Célunk közös, a környezetvédelmi és üzleti szempontok egyidejû érvényesítése, ehhez kérjük mindenki segítségét. Mindenki csak olyankor használjon nyomtatót, amikor az feltétlenül szükséges. Az egyszerû dokumentumokat ne akarjuk színesben kinyomtatni. Kérjük meg partnereinket, fax helyett t küldjenek. Ezek egyszerû javaslatok, de mindegyik betartásával költséget is spórolunk és védjük a környezetet is. Célozzuk meg a papírmentes irodát! Várjuk a munkatársak javaslatait is! NAGY TAMÁS IT RENDSZER- ÉS FOLYAMATFEJLESZTÉSI VEZETÔ Az év ötletadója ismét díjazott VINDISCH SÁNDOR Éppen egy éve mutattuk be külön cikkben Vindisch Sándort, aki 2010-ben a legtöbb Ötletláda-javaslatot nyújtotta be. A fiatal kolléga tucatnál több pályázatot tudhatott magáénak, akkor azt mondta: ha elvégzi a levelezôn a középiskolát és leteszi az érettségit, diplomát szeretne szerezni. A motivációjáról pedig így nyilatkozott 2010 novemberében: Leginkább az motivál, hogy a munkánkat meg tudjam könnyíteni, illetve a termelés anyagköltségét csökkent - sük, ha lehet. Nyilván az sem mellékes tény, hogy az elfogadott ötleteket díjazzák, de ez sorrendben nem az elsô nálam. Érdekel a terület, a munkám, s már most újabb tizennégy ötletem vár elbírálásra, kiderül, ezeket is befogadják-e mondta a kovácsüzemben üzemeltetô villanyszerelôként dolgozó munkatárs. Nos, volt újabb ötlete, amelyet a cégvezetés díjazott. Ezúttal nem egyedül, hanem Kelemen Krisztiánnal együtt pályázott: Közösen dolgozunk ugyanazon a gépen, így a problémát is együtt észleltük. A 450 milliméteres féltengelyt ugyanis nem egyenletesen melegíti fel a gép inkább csak a közepén éri el a kellô hôfokot, ami miatt sûrû volt a meghibásodás. Ezt sikerült kiküszöbölni, s bár nem lehetett teljesen nullára redukálni a hibaarányt, de jelentôs javulást tudtunk így garantálni. A díjazottak egyszeri pénzjutalmat kaptak ezért a fejlesztésért.

9 9 oldal Jármû Kft. 9 Védett zárt felépítményt fejlesztenek ki E urópai uniós és hazai támogatással folyik a Rába Jármû Kft.-ben az a projekt, amely - nek során saját védelmi technológiát fejleszt a katonai missziós feladatok támogatására a cég. A cél, hogy ne csupán a vezetôfülke, hanem a felépítmény is nyújtson lövedék és akna elleni védelmet a speciális szolgálatot teljesítô jármûvek számára. Mindez a Magyar Honvédség igényeinek megfelelôen történik, hazánk ugyanis a NATO tagjaként olyan mûveletekben is részt vesz, amelyeknél elengedhetetlen az ilyenfajta védelem. A januárban elkezdett és a tervek szerint 2012 júniusára befejezôdô fejlesztés jelenlegi állásáról Homér Zoltán, a projekt mûszaki vezetôje beszélt lapunknak. Elsô lépésként az alapanyagok felkutatá sát végeztük el. Meghatároztuk, hogy milyen alapanyagok felhasználásával kívánjuk és tudjuk elérni ezt a védelmi képességet. Az akna elleni védelemnek a NATO STANAG 4569 szabvány szerinti 2b-s, a lövedék elleni védelemnek 2-es szintûnek kell lenni az elôre meghatározottak szerint, amihez tudni kell, hogy a skála négy fokozatból áll magyarázta a szakember. A védett zárt felépítmény esetén alapvetô tervezési szempont volt többek közt az, hogy a bázisjármû hasznos terhelhetôségét a lehetô legnagyobb mértékben kiaknázzuk, megtartsuk. Ezért a felépítmény a védelmi modulok felszerelése nélkül, az 1-es lövedékállósági szintet teljesíti, míg azok felszerelésével a 2- est attól függôen, hogy milyen az adott missziós mûveleti terület fenyegetettségi foka. Az elmúlt csaknem egy évben eljutottunk oda, hogy olyan szendvicsszerkezetet tudtunk létrehozni, amelyen áthatolás már nincs magyarázta a szakember. A felépítményt a kikísérletezett anyagkombinációkkal már nemcsak lövedékállóság szempontjából vizsgálják, hanem robbantásvizsgálatnak is alávetik. Mindezt a honvédséggel együttmûködve a HM Táborfalvai Lôkísérleti és Vizsgáló Állomásán végzik el. A projekt részeként a Jármû kft. konstruktôrei a gyôri Széchenyi István Egyetemmel közösen egy végeselemes fejlesztést végeznek, amelybe bedolgozzák a bázisjármû és a védett, zárt felépítmény valamennyi paraméterét. Azt várják tôle, hogy roncsolásmentesen, szimulációval is meg lehessen határozni a kritikus, erôsítendô pontokat. Ezen vizsgálatok elvégzése és kiértékelése után a jövô év elsô lépése az, hogy a megfelelônek minôsített védelmi modulok képességét visszaigazoljuk egy újabb vizsgálati soro - zattal, így biztosítva a termék megfelelôségét a jövôbeni alkalmazó és saját magunk számára mondta végül Homér Zoltán. HOMÉR ZOLTÁN

10 10 Jármû Kft. Megkezdôdött azoknak a midibuszoknak az összeszerelése, amelyeket norvég megrendelésre készít el a Rába. Ehhez az (is) kellett, hogy megérkezzen a beszerelésre szánt Mercedes-motor. A munka természetesen már korábban elkezdôdött: az elôszerelés, az alkatrészgyártás, az üzemanyagtartály már készen várta a motort. A buszokat az Euro5-ös osztályba sorolták, ezeknek az elôírásoknak kell megfelelniük. A Rába-futómûhöz független felfüggesztést alkalmaztunk elôl, tárcsafékeket pedig elôl és hátul is. Indul az év

11 Jármû Kft. 11 végi hajrá a szereldében M egkezdôdött a katonai jármûvek szerelése a Jármû kft.-ben, hogy a cég teljesítse a Honvédelmi Minisztériummal kötött szerzôdésben foglaltakat, és leszállítsa az idei mennyiséget a katonaságnak. A megrendelésben ponyvás, konténerszállító és hótolós kivitelek egyaránt szerepelnek tudtuk meg Takács László gyártásfejlesztési és gyártásvezetôtôl. Az alkatrészgyártás már a nyáron elkezdôdött. A szakember elmondta, hogy a H 18-as katonai terepjárók gyártásával kezdtek, aminek az volt az oka, hogy ennek a páncélozásra alkalmas fülkekivitellel készülô típusnak még nincs típusbizonyítványa, aminek megszerzéséhez a TÜV Nord KTI-nek magát a kész jármûvet kell vizsgálni. Utána a H 14-es következett, a végére pedig a H 25-ös konténeres és hótolós változata maradt. A tervek szerint az utolsó legkésôbb december közepén kigördülhet a gyárból. A legbonyolultabb kivitel egyéb - ként hótolós, amit a honvédség katonai repülôterek hó- és síkosságmentesítésére szán. Takács László ezzel kapcsolatban kifejtette: a jármû összetettsége két tényezôbôl fakad. Egyrészt platója három oldalra tud billenteni, másrészt hótoló egysége 7,2 méter széles, aminek mozgatásához komoly hidraulika és elektronika szükséges.

12 12 oldal 12 Jármû Kft. Suzuki Rába benchmarking-találkozó A Több területet érintô tárgyalások és üzemlátogatás is szerepelt a Magyar Suzuki Zrt. küldöttsége, a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. és a Rába Holding szeptember eleji találkozóján. A találkozón a Magyar Suzuki Zrt. részérôl Krisztián Róbert (executive general manager), Gyurján Ildikó (deputy general manager), Kissné Kadocsi Dalma (adószakértô) és Tarnai Tamás (HR-igazgató) tisztelte meg jelenlétével a találkozót. A Rába részérôl Urbányi László, Balog Béla, Vissi Ferenc, Mészáros Mónika és jómagam voltunk jelen tájékoztatta Veress Tímea termékmenedzser magazinunkat. Az esôs utazást követôen a RFIben került sor a találkozóra, melynek elsô lépéseként vendé-

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám 2008. április www.raba.hu Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 5. szám 2013. október www.raba.hu A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 6 7. oldal HÁROM EGYETEM CSAPATÁT IS TÁMOGATTA A RÁBA A GÖNYÛN TARTOTT

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam, 3. szám 2013. május www.raba.hu 2012 az áttörés éve volt a Rába számára 2 3. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 8. szám 2007. október www.raba.hu Elkészült a Városrét elsô háza 2. oldal Szeptember végén kezdtek beköltözni az elsô lakók a városréti Amarillisz-kertbe,

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

Növekedés minden területen

Növekedés minden területen 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2005. október április JUTALOMJÁTÉK A FUTÓMŰBEN Növekedés minden területen Mindezt dr. Szőcs Károlytól, a Rába Futómű Kft. értékesítési

Részletesebben

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 1. szám 2006. 2004. JANUÁR október SZÁMVETÉS BALOG BÉLA PÉNZÜGYI IGAZGATÓVAL Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év A tartalomból: Januári

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

Elemzői nap a külvilág számára

Elemzői nap a külvilág számára 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. szám 2006. 2004. október CÉGÉRTÉK ÉS STRATÉGIA Elemzői nap a külvilág számára PINTÉR ISTVÁN ISMERTETTE A TÁRSASÁG CÉLJAIT A Rába Járműipari Holding

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni 2 HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

Üzleti és társadalmi felelősségvállalási jelentés

Üzleti és társadalmi felelősségvállalási jelentés Üzleti és társadalmi felelősségvállalási jelentés 2013 1 1 bevezető 2 Kedves Olvasó! A tavalyi üzleti és társadalmi felelősségvállalási jelentésünk bevezetőjét úgy kezdtem, hogy 2012 a rekordok éve volt.

Részletesebben

Volán Sok városban nincs elég pénz a közösségi közlekedésre. 2012. február 1. XX. évfolyam, 2. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál www.magyarkozlekedes.

Volán Sok városban nincs elég pénz a közösségi közlekedésre. 2012. február 1. XX. évfolyam, 2. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál www.magyarkozlekedes. Kombinált fuvarozás A Rail Cargo Austria javuló eredményeknek örülhet 2 Volán Sok városban nincs elég pénz a közösségi közlekedésre 4 Bombardier MÁV Orbán Péter az új ügyvezetõ igazgató Dunakeszin 5 2012.

Részletesebben