MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató"

Átírás

1 MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2015

2 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK MAGYARÁZATA... 4 MÁSODIK RÉSZ: A PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE A PROGRAM CÉLJA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE A PROGRAMBÓL KIZÁRTAK KÖRE A HITEL VAGY LÍZING FELHASZNÁLÁSA A HITEL VAGY LÍZING NEM HASZNÁLHATÓ FEL SAJÁT ERŐ DÍJAK FUTAMIDŐ TÖRLESZTÉS ÜTEMEZÉSE BIZTOSÍTÉKOK FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK HARMADIK RÉSZ: A PROGRAM ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEI A) ALPROGRAM ÁLLAMI TÁMOGATÁS KATEGÓRIÁJA ÁLLAMI TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK B) ALPROGRAM ÁLLAMI TÁMOGATÁS KATEGÓRIÁJA ÁLLAMI TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS MÉRTÉKE C) ALPROGRAM ÁLLAMI TÁMOGATÁS KATEGÓRIÁJA ÁLLAMI TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK ÖSZTÖNZŐ HATÁS ÉS A MEGKEZDETTSÉG FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG KÖZÖS SZABÁLYOK TÁMOGATÁSTARTALOM SZÁMÍTÁSA TÁMOGATÁSHALMOZÓDÁS A TÁMOGATÁSTARTALOM ÉS A TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA IGAZOLÁSA A TÁMOGATÁS MEGJELENÉSE A HITEL VAGY LÍZINGSZERZŐDÉSBEN AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁSA, A TÁMOGATÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS A TÁMOGATÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYAI ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS ELLENŐRZÉS NEGYEDIK RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÖTÖDIK RÉSZ: MELLÉKLETEK... 30

3 Első rész: Általános rendelkezések 1.1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre Jelen Útmutató az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program (a továbbiakban: Program) keretében nyújtott hitel vagy lízing kihelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza. A jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdések esetében a kapcsolódó jogszabályok, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) Általános Üzletszabályzatának Refinanszírozás pontja, a keret-megállapodás, valamint közvetlen hitelezés esetében az MFB Zrt. belső szabályzataiban szereplő részletes szabályok az irányadók Kapcsolódó jogszabályok Az Útmutató az alábbi jogszabályokra és közjogi szervezet-szabályozó eszközökre épül: a) az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program keretösszegének megemeléséről szóló 2010/2013. (XII. 29.) Korm. határozat, b) az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram átalakításáról szóló 1111/2012. (IV.12) Korm. határozat, c) az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram meghirdetéséről szóló 1054/2010. (III. 5.) Korm. határozat, d) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény, e) az európai részvénytársaságról szóló évi XLV. törvény, f) a szövetkezetekről szóló évi X. törvény, g) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), h) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), i) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), j) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény, k) a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), l) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, m) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény, n) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), o) a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet, p) az Európai Parlament és a Tanács vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelete (HL L 315; ;1. o.), q) A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) (HL L 187; , 1. o.), r) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., , 1. o.), 3

4 s) az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334, , o.), t) Közösségi iránymutatás a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról (2008/C 184/07) (HL C 184., , 13. o.) (a továbbiakban: vasúti iránymutatás), u) a közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C 54/08) (HL C 54., , 13. o.) (a továbbiakban: regionális iránymutatás), v) A Bizottság iránymutatása a regionális támogatásokról ( ) (HL C 209, , 1. o.), w) A Bizottság 2008/C 14/02 közleménye a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról (HL C 14, , 6.o.) (továbbiakban: Közlemény), x) a Bizottság Közleménye: Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról (2014/C 249/01) (továbbiakban: Megmentési közlemény) y) a közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló, március 11-i SA (2013/N). számú bizottsági határozattal engedélyezett regionális támogatási térkép (továbbiakban: regionális támogatási térkép) A jogszabályok esetleges változásait figyelembe kell venni. A Program előírásait mindig a hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni Az Útmutatóban használt fogalmak magyarázata A beruházás megkezdésének időpontja A berendezések megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás, vagy más olyan kötelezettségvállalás, mely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi, attól függően, hogy melyikre kerül előbb sor. Nem tekintendő a munkák megkezdésének az olyan előkészítő munkák, mint az engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmányok készítése. A) alprogram A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás Alapkamat Az Európai Központi Bank által közzétett, a naptári negyedév első napjára megállapított, 3 hónapos kamat mértéke. Alvállalkozó Minden olyan vállalkozás, amely a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozással személyszállítási szolgáltatási jogviszonyban áll. B) alprogram Környezetvédelemi támogatás C) alprogram 4

5 Támogatás a vasúti, közúti és belvízi közlekedési és szállítási ágazatnak Állomány lecserélése Állomány lecserélése alatt az átlagosan 15 évnél öregebb járműállomány lecserélését kell érteni. Egyéni referencia kamatláb Különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes kölcsönök, lízing továbbá a változó kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függően eltérő összehasonlító kamatláb. Egyéni vállalkozó Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében. Egyéni cég Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény alapján a cégjegyzékbe egyéni cégként bejegyezett egyéni vállalkozó. Az egyéni cég nem jogi személy. Felújítás Az Sztv. 3. (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenység. Hitelkiváltás Ha a Programban igénybe vett hitelt vagy lízinget egyazon végső kedvezményezett a finanszírozó pénzügyi intézménnyel vagy bármely más finanszírozóval kötött hitel- vagy kölcsönszerződése alapján, akár részben, akár egészben folyósított hitelének vagy kölcsönének visszafizetésére, járulék megfizetésére fordítja, hitelkiváltásnak minősül. Hitelkiváltásnak minősül a végső kedvezményezett által lízingelt eszköz hitelből történő megvásárlása is. Közvetett módon, de hitelkiváltásnak minősül, ha a végső kedvezményezett olyan vállalkozástól vásárol tárgyi eszközt, amely az Sztv. 3. (2) bekezdés 7. pontja szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül, és az eladó a vételárat a tárgyi eszköz finanszírozásához igénybe vett hitel előtörlesztésére fordítja. Kis- és középvállalkozás (KKV) Az új általános csoportmentességi rendelet I. számú mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelően. KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 5

6 Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Azon vállalkozás esetében, amelynek a évi XXXIV. törvény 4. (2) bekezdése szerinti partner- vagy a 4. (3) bekezdése szerinti kapcsolódó vállalkozásai vannak, a fentebb meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. KKV-nak nem minősülő vállalkozás Olyan vállalkozás, amely nem felel meg az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak, ideértve az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozást is. Környezetvédelmi szabvány Olyan kötelező közösségi szabvány, amely környezeti mutatókra ír elő a vállalkozások által elérendő szinteket. Továbbá a 2010/75/EU európai parlament és tanácsi irányelvben rögzített az elérhető legjobb technikák használatára vonatkozó kötelezettség, amelyet az Európai Bizottság az irányelv 13. cikke (6) és (7) bekezdéseinek megfelelően a legújabb BATreferenciadokumentum vagy BAT-közlemény közzétételével nyilvánosan hozzáférhetővé tesz. Közepes tőke-ellátottságú vállalkozás Olyan független vállalkozás, amely főt foglalkoztat, azaz más vállalkozás vagy magánszemély 25%-nál kisebb tulajdonrésszel rendelkezik a vállalkozásban, vagy 25%-ot illetve azt meghaladó tulajdonrésszel rendelkezik a vállalkozás/magánszemély, de a csoportszintű konszolidált létszám nem haladja meg a 3000 főt, vagy, olyan önkormányzat rendelkezik 25%, vagy azt meghaladó tulajdonrésszel, amelynek éves költségvetése 10 millió EUR-nál kevesebb és a település lakóinak száma 5000 főnél kevesebb. Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási szerződésnek az a jogszerű képviselők által aláírt, érvényes és hatályos szerződés felel meg, amelyet helyi személyszállításra vonatkozóan az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján a polgármester, helyközi személyszállítás esetén a nemzeti fejlesztési miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával köt meg az 1370/2007/EK rendelettel összhangban. A szerződéseknek minden esetben tartalmaznia kell a szolgáltató által ellátandó közszolgáltatási feladatokat és az érintett földrajzi területeket, az ehhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket biztosító előírásokat, a megbízó által biztosított kizárólagos jogokat, illetve kötelezettségeket, továbbá a szolgáltató számára nyújtott pénzügyi ellentételezés mértékét, módját, valamint minden, az 1370/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti kötelező tartalmi elemet. Közúti, vasúti tömegközlekedési eszközök Olyan, emberek szállítására szolgáló eszközök, amelyek közúton, vasúton vagy kötött pályán üzemelnek. A Program alkalmazásában ezek: az autóbusz, a trolibusz, a metró, illetve a villamos szerelvény, valamint a vasúti kocsik és a motorvonat. Leszámítolási (diszkont) ráta (kamatláb) A referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értéke. MFB refinanszírozási kamat Mértéke változó, az Alapkamat és az MFB refinanszírozási kamatfelár mértékével egyenlő. MFB refinanszírozási kamatfelár 6

7 A pénzügyi intézmények által az alapkamaton felül az MFB Zrt.-nek fizetendő többletkamat. Mértéke változó, megállapítására évente kerül sor. A kamatperiódus refinanszírozási kamatfelára megegyezik a tárgynegyedév naptári évének első napjára az MFB Zrt. által megállapított, a honlapján a tárgyévet megelőző naptári év november 30. napjáig közzétett refinanszírozási kamatfelár mértékkel. A Programban az MFB Zrt. három refinanszírozási kamatfelárat (RKK1, RKK2, RKK3) alkalmaz. Nehéz helyzetben lévő vállalkozás Azon vállalkozás, amely megfelel a kormányrendelet 6. (4a) és (4b) bekezdésében, valamint a Megmentési közlemény 2.2. pontjában meghatározott feltételeknek. Nagyberuházás Az olyan induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan a kormányrendelet 26. -a alapján meghatározott, elszámolható költség jelenértéken legalább ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeg. Referencia alapkamatláb Az Európai Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszafizettetési kamatláb alapja. A referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszafizettetési kamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a Kormány a címen közzéteszi azokat. Refinanszírozás A pénzügyi intézmény saját kockázatára a végső kedvezményezettnek nyújtott hiteléhez vagy lízingjéhez forrás biztosítása az MFB Zrt. által a pénzügyi intézmény részére. Regionális közlekedési szolgáltatások Egy vagy több régió közlekedési szükségleteinek kielégítését szolgáló közlekedési szolgáltatások. Szállítóeszköz Emberek és tárgyak szállítására szolgáló berendezések. Ide kell sorolni a vasúti, közúti, vízi szállítási eszközöket, így például az olyan szállítóeszközöket, mint a vontatók és nyerges pótkocsik, a vasúti és villamosvasúti mozdonyok és a vasúti kocsik, valamint a hajók, stb. Támogatástartalom A kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a kormányrendelet 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke. Támogatás odaítélésének időpontja: Refinanszírozás esetében a refinanszírozási kölcsönkérelem MFB Zrt. által történő jóváhagyásának napja. Az MFB Zrt. közvetlen finanszírozása esetében a hitelszerződés hatálybalépésének dátuma. Történelmi cél, idegenforgalmi érdek Olyan szolgáltatás nyújtása, amelynek elsődleges célja nem a közszolgáltatási, hanem turisztikai célú személyszállítás, mint például bizonyos nosztalgia kisvasutak, sikló, illetve a városnéző járatok üzemeltetése. Vállalkozás A KKV és a KKV-nak nem minősülő vállalkozások, amelyek egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, 7

8 közkereseti társaság), egyesülés, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formában működnek. Városi és elővárosi közlekedési szolgáltatások Olyan szállítási szolgáltatások, amelyek kielégítik egy városközpont vagy agglomeráció igényeit, valamint e városközpont vagy agglomeráció és a környező területek között fölmerülő szállítási igényeket. Végső kedvezményezett A Program keretében finanszírozott vállalkozás, amely gazdasági előnyben részesül a kedvezményes hitellel, lízinggel. Visszafizettetési kamat A jogellenesnek minősített támogatás visszafizettetése esetén alkalmazott kamat, amelyet az Európai Bizottságnak az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelete cikkében foglaltak alapján kell megállapítani. A visszafizettetési kamatláb alapjául is szolgáló referencia alapkamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a Miniszterelnökséget vezető miniszter közleményt ad ki, illetve azt a Miniszterelnökség honlapján közzéteszi. Az alkalmazandó visszafizettetési kamat mértéke a Támogatás odaítélésének időpontjára vonatkozó kamatlábnak felel meg. A kamatlábat konszolidált alapon a támogatás visszafizettetésének időpontjáig kell alkalmazni. Az előző évben felhalmozott kamat a következő években tovább kamatozik. Ha azonban egy évnél hosszabb idő telik el a Támogatás odaítélésének időpontja és a támogatás visszafizettetésének időpontja között, akkor a kamat mértékét évente újra kell számolni az újraszámítás időpontjában hatályos visszafizettetési kamat alapulvételével. Uniós szabvány (a B alprogram esetén) a) olyan kötelező uniós szabvány, amely az egyes vállalkozások által elérendő szinteket ír elő a környezeti mutatókra nézve; vagy b) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) rögzített, az elérhető legjobb technikák használatára és annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy a szennyező anyagok kibocsátási szintje ne haladja meg az elérhető legjobb technikák alkalmazásával elérhető szintet; azokban az esetekben, amelyeknél az elérhető legjobb technikák szerinti kibocsátási szinteket a 2010/75/EU irányelv értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokban határozták meg, e rendelet alkalmazásában azok a szintek alkalmazandók; amennyiben az említett szinteket tartományban állapítják meg, az a korlát alkalmazandó, amelynél az elérhető legjobb technikákat elérték. Második rész: A Program feltételrendszere 2.1. A Program célja A Program célja, hogy kedvezményes hitel vagy lízing nyújtásával hozzájáruljon a biztonságos és környezetkímélő közösségi közlekedés megvalósításához Általános feltételek 8

9 A Program keretében az MFB Zrt. által biztosított forrás 150 milliárd Ft. A keretet a befogadott kérelmek az MFB Zrt.-hez történő beérkezési sorrendben terhelik. A végső kedvezményezettnek közvetlenül nyújtott hitel vagy lízing a Program teljes összegét csökkenti. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%, majd a 100%-os mértéket, ennek tényét az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. A finanszírozás devizaneme: HUF. A devizanem forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra változik, ha Magyarország pénzneme hivatalosan euróra változik. A Programok keretében refinanszírozási kölcsön és hitel vagy lízingszerződés megkötése a vonatkozó Termékleírásban rögzített határidőig lehetséges A kedvezményezettek köre A) alprogram (Személyszállítási közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó alprogram) esetében A vasúti, valamint egyéb kötöttpályás és közúti személyszállítás (TEÁOR , és 4939.) ellátására jogosult, a hitel vagy lízingkérelem benyújtásának évében érvényes, hatályos közszolgáltatási szerződéssel rendelkező, a kis- és közép vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-és középvállalkozások, valamint KKV-nak nem minősülő vállalkozások, amelyek: - egyéni vállalkozás - gazdasági társaság - szövetkezet, vagy - európai részvénytársaság formában működnek. B) alprogram (Környezetvédelem szintjének emelését, környezetvédelmi szabványok túlteljesítését célzó új szállítóeszköz beszerzésre vonatkozó alprogram esetében A közúti, vasúti, belvízi közlekedési ágazatban tevékenykedő (TEÁOR , 4920, 4931, 4939, 4941, 5030, 5040), az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletben meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon székhellyel, vagy a támogatás kifizetésének időpontjában az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint KKV-nak nem minősülő vállalkozások, amelyek: - egyéni vállalkozás - gazdasági társaság - szövetkezet, vagy - európai részvénytársaság formában működnek. C) alprogram (a személyszállítási közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozó alvállalkozói szerződéssel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó) esetében A közúti, vasúti és kötöttpályás személyszállítás (TEÁOR , és 4939.) ellátására jogosult vállalkozások által a közszolgáltatási szerződés keretében alvállalkozóként igénybe vett, azonban személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletben meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis - és középvállalkozások, valamint KKVnak nem minősülő vállalkozások, amelyek: - egyéni vállalkozás, 9

10 - gazdasági társaság, - szövetkezet, vagy - európai részvénytársaság formában működnek A Programból kizártak köre Nem vehet részt a Programban az olyan vállalkozás, amely(nek) - a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv pontjában felsorolt személyeket, - törlési eljárás alatt áll, - adószáma felfüggesztésre került, - a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás hatálya alatt áll, - a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, - a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, lízingszerződésből vagy (bank)garancia megbízási szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn, - a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik,nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának, - a hitel vagy lízingkérelem benyújtását megelőzően az államháztartásból, vagy - a C) alprogram esetén - az uniós előcsatlakozási eszközökből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. (4a) és (4b) bekezdése, -valamint a Megmentési Közlemény 2.2. pontja értelmében nehéz helyzetben van. A finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján a finanszírozásból kizártak körére vonatkozó további feltételeket határozhat meg A hitel vagy lízing felhasználása A) és C) alprogram esetében A közúti, vasúti és kötöttpályás tömegközlekedésben használt személyszállításra alkalmas olyan típusengedéllyel rendelkező, új vagy használt szállítóeszköz megvásárlásához, illetve felújításához használható fel, amelyeket nem történelmi célból, vagy idegenforgalmi érdekből üzemeltetnek. A szállítóeszközt a kedvezményezett számviteli nyilvántartásaiban tárgyi eszközként kell kimutatni. A felújítás során csak a következő költségek finanszírozhatók: a felújításhoz egyértelműen kapcsolódó, a szállítóeszköz felújításakor aktiválható költségek. A fent említett, a felújításhoz kapcsolódó költségek csak abban az esetben minősülnek elszámolható költségnek, amennyiben a végső kedvezményezett a felújított szállítóeszközre vonatkozóan a használatba vétellel egyidejűleg rendelkezik típusengedéllyel. 10

11 A felújítás költségeinek meghatározásánál kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a különböző tételek ne az Sztv. 3. (4) bekezdés 9. pontja szerinti karbantartás során felmerülő költségnek minősüljenek. Az MFB Zrt. a felújítás során csak olyan berendezések beszerelését támogatja, amelyek a rendeltetésszerű működéshez, illetve amennyiben a szállítóeszköz még nem rendelkezik típusengedéllyel, akkor annak megszerzéshez szükségesek. Az A) támogatási kategória esetében lehetséges továbbá az elektronikus jegyrendszer bevezetésével kapcsolatos, a létrejövő tevékenységet közvetlenül szolgáló gépek, berendezések, szoftverek finanszírozása is. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése során csak az Sztv. 25. (6) bekezdésében megjelölt immateriális javak körébe tartozó szoftver, illetve a 26. -ban meghatározott tárgyi eszközök körébe tartozó, a létrejövő tevékenységet közvetlenül szolgáló gépek, berendezések költségei minősülnek elszámolható költségnek. B) támogatási kategória esetében Az uniós szabványok túlteljesítését, illetve az uniós szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszköz vásárlására használható fel. A hitel vagy lízing felhasználását számlával, vagy az Sztv (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni A hitel vagy lízing nem használható fel Valamennyi alprogram esetében más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására, áfa finanszírozására, kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem jogosult. Az egyes támogatási kategóriákhoz tartozó korlátozásokat a 3. A Program állami támogatásokkal kapcsolatos feltételei részben részletezzük Saját erő A) alprogram esetén A saját erőt és elvárt mértékét a finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján határozza meg, a következő szabályok figyelembe vétele mellett. A saját erő elvárt mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 10%-a. A saját erőbe a vissza nem térítendő állami támogatás beszámítható B ) és C) alprogram esetén A saját erőt és elvárt mértékét a finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján határozza meg, a következő szabályok figyelembe vétele mellett. A saját erő elvárt mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 25%-a. A saját erőbe a vissza nem térítendő állami támogatás nem számítható be A beruházás megkezdése előtt, a végső kedvezményezett tulajdonában lévő és a beruházás tárgyát képező tárgyi eszköz saját forrásként nem vehető figyelembe (ellenkező esetben a beruházás megkezdettnek minősülne) Díjak 11

12 A finanszírozó pénzügyi intézmény a maga részére az alábbi díjakon kívül más költséget, díjat nem számíthat fel. Felhasználási célok Többségi állami és/vagy önkormányzati tulajdonban lévő személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet ellátó vállalkozások új jármű beszerzése, közepes tőkeellátottságú vállalkozások (Mid-Cap) új és használt jármű beszerzése/felújítása 50 millió EUR hitelösszeg felett. Kamat A végső kedvezményezett felé felszámított ügyleti kamat MFB refinanszírozási kamat Pénzügyi intézmény MFB refinanszírozási kamatfelár (%) által Alapkamat felszámítható jelölése kamatrés (%) évente változó legfeljebb RKK1 1,5 Nem KKV és nem közepes tőke-ellátottságú vállalkozások (Mid-Cap) kedvezményezett új és használt jármű beszerzése/felújítása, többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet ellátó vállalkozások használt jármű beszerzése/felújítása Közepes tőke-ellátottságú vállalkozások (Mid-Cap) új és használt jármű beszerzése/felújítása millió EUR közötti hitelösszeg esetében, KKV-k új és használt jármű beszerzése/felújítása 3 havi EURIBOR RKK2 2,75 RKK3 1,5 3,5 A végső kedvezményezett felé felszámított ügyleti kamat az MFB refinanszírozási kamatból és a hitelintézeti kamatrésből áll. Amennyiben a végső kedvezményezett A) alprogram esetében valamennyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződése, C) alprogram esetében vállalkozói szerződése megszűnik, akkor a fizetendő kamat mértéke legalább a vállalkozásra, a közszolgáltatási/vállalkozói szerződés megszűnésekor megállapított, egyéni referencia 12

13 kamatláb értéke. Refinanszírozás esetében a szerződés(ek) megszűnésének időpontját követő negyedév első napjától a pénzügyi intézmény által az MFB Zrt. felé fizetendő kamat mértéke a vállalkozásra megállapított egyéni referencia kamatláb mértéke. Kezelési költség Folyósítási jutalék Szerződésmódosítási díj Bírálati díj Rendelkezésre tartási díj Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, de legfeljebb egyszeri 1%. A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb a fennálló tőketartozás 1%-a, és legfeljebb 1 millió Ft A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint 0,4%/év A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint 2.9. Futamidő Rendelkezésre tartási idő Lejárat Türelmi idő A rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő. A szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év legfeljebb 15 év legfeljebb 3 év Amennyiben az adott ügylet több, önálló projekt finanszírozását is tartalmazza, és a finanszírozó pénzügyi intézmény indokoltnak tartja ezek önálló kölcsönszerződésekre bontását, akkor mód van az egyes, önálló kölcsönszerződések esetén különböző időpontban kezdődő és időtartalmú rendelkezésre tartási idő és türelmi idő megállapítására. Egy szerződésen belül azonban nem lehet az egyes kölcsönösszegekre vonatkozóan eltérő türelmi időt és rendelkezésre tartási időt alkalmazni Törlesztés ütemezése Tőketörlesztés: türelmi időt követően, negyedévente vagy félévente, egyenlő tőketörlesztő részletekben esedékes. Az első vagy az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet. Az első tőketörlesztés a türelmi idő lejáratát követő első napon, a következő tőketörlesztés az első törlesztéshez képest negyedév vagy félév múlva esedékes. A Program keretében az előtörlesztés megengedett. Ügyleti kamat fizetés lízing esetén havonta lehetséges, egyébként naptári negyedévente vagy félévente esedékes Biztosítékok A finanszírozó pénzügyi intézmény belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. 13

14 2.12. Folyósítási feltételek A hitelből vagy lízingből az elszámolható, bizonyíthatóan a beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozhatók. A folyósítás a finanszírozó pénzügyi intézmény döntésétől függően a saját forrás teljes összegének felhasználását követően, vagy pedig forrásarányos finanszírozás szerint történik. Amennyiben a végső kedvezményezett áfa-visszatérítésre jogosult, a folyósítás a számla nettó értékében történik. A folyósításnak, és az MFB-forrás lehívásának minden esetben igazodnia kell a számlán, számlákon, vagy a lehívás alapjául szolgáló számviteli bizonylatban megjelölt összeg(ek)hez és esedékesség(ek)hez. A számlán megjelölt összeget legkorábban az esedékessé válás időpontjában, ha a vállalkozás a számlát saját forrásból megelőlegezve már kifizette a szállítóját, akkor azt követően lehet lehívni az MFB Zrt.-től valamint a pénzügyi intézménytől. A számlán megjelölt összeget refinanszírozás esetén a pénzügyi intézménynek, illetve az MFB Zrt. általi közvetlen finanszírozás esetén az MFB Zrt.-nek késedelem nélkül tovább kell utalni, illetve folyósítani kell a szállítónak, vagy - ha a számlát a vállalkozó saját forrásból már kifizette - a vállalkozásnak. Az esedékessé válás időpontja megegyezik a számviteli dokumentumon szereplő fizetési határidő -ként megadott időponttal. Az MFB-től lehívott összeget számla alapján történő folyósítás esetén a számla esedékességének megfelelően kell továbbutalni. A finanszírozó pénzügyi intézmények kötelesek biztosítani, hogy a saját forrásból, illetve a hitel vagy lízing lehívásából a benyújtott számviteli dokumentumon szereplő kedvezményezett (a számla kibocsátója) követelése kifizetésre kerüljön. Lízing ügylet esetében, ha a pénzügyi intézmény a lízingtárgy megrendelése érdekében saját forrásából a vételár egy részét megelőlegezve már teljesített kifizetést a szállító részére, akkor az előfinanszírozás mértékéig a folyósított összeg számára jóváírható. Az MFB Zrt. a jogosulatlanul lehívott hitel vagy lízing után kamatot számíthat fel, melynek mértéke az ügyleti kamat mértéke + évi 6 %, de legalább a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A folyósítás további feltételeit a pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján határozza meg. Harmadik rész: A Program állami támogatással kapcsolatos feltételei 3.1. A) alprogram Állami támogatás kategóriája A kormányrendelet 1. számú melléklete szerint: IC. A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás. A hitelt vagy lízinget kizárólag az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendeletével összhangban lehet nyújtani Állami támogatási feltételek 14

15 Amennyiben a végső kedvezményezett kizárólag árufuvarozást végez, nem jogosult kedvezményes hitel vagy lízing igénybe vételére. Továbbá a hitel vagy lízing nem használható fel teherszállító eszköz vásárlására. A végső kedvezményezett csak akkor jogosult a hitel vagy lízing igénybe vételére, ha az igénylés évében érvényes és hatályos közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Ennek megfelelően a hitel vagy lízingkérelmét csak akkor lehet befogadottnak tekinteni, ha a kérelemmel egyidejűleg benyújtja a jelen Útmutató 5. számú melléklete szerinti megfelelőségi nyilatkozatot, amelyben az illetékes hatóság igazolja, hogy a közszolgáltatási szerződés a 1370/2007/EK rendeletnek megfelelő, és az igényelt hitel vagy lízing összege nem eredményez a kedvezményezettnél az 1370/2007/EK rendelet szerinti túlkompenzációt. Amennyiben több szerződéssel rendelkezik, akkor minden egyes szerződésre vonatkozóan külön nyilatkozat szükséges. A végső kedvezményezett az MFB Zrt. igazolása alapján köteles tájékoztatni az 1370/2007/EK rendeletnek megfelelő közszolgáltatási szerződést vele megkötő illetékes hatóságot arról a tényről, hogy kedvezményes hitelt vagy lízinget kapott az MFB Zrt.-től, valamint annak támogatástartalmáról. A közszolgáltatási szerződést megkötő illetékes hatóság kötelezettsége biztosítani, hogy a végső kedvezményezett által kapott közszolgáltatási ellentételezések együttesen ne jelentsenek túlkompenzációt az 1370/2007/EK rendelet értelmében. A végső kedvezményezett a megvásárolt/felújított szállítóeszközt illetve az elektronikus jegykezelő rendszert csak a közszolgáltatási tevékenységének ellátására használhatja fel, továbbá az üzemletetését nem adhatja bérbe. Amennyiben a vállalkozás, mint az állami támogatás kedvezményezettje a finanszírozási program keretében vásárolt szállítóeszközt, illetve az elektronikus jegykezelő rendszert a finanszírozási szerződés fennállása alatt értékesítené, ennek feltétele a finanszírozás adott tárgyi eszközre eső részének előtörlesztése A közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos előírások A személyszállítási közszolgáltatási szerződéseknek egyértelműen meg kell határozniuk: - a teljesítendő közszolgáltatási kötelezettségeket és az érintett földrajzi területeket; - objektív és átlátható, a túlkompenzációt elkerülő módon: i. azon paramétereket, amelyeket ellentételezés esetén az ellentételezés kiszámításához alapul kell venni; és ii. a biztosított kizárólagos jogok természetét és mértékét; - a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek megosztására vonatkozó szabályokat; - a menetjegyek eladásából származó bevételek megosztását, amelyeket a közszolgáltató megtarthat, visszafizethet az illetékes hatóság számára, vagy amelyek közöttük eloszthatók; - a közszolgáltatási szerződések korlátozott időtartamát, ami nem haladhatja meg autóbuszos szolgáltatások esetén a tíz évet, és vasúti vagy egyéb kötöttpályás személyszállítási szolgáltatások esetén a 15 évet. A különböző közlekedési módokra vonatkozó közszolgáltatási szerződések időtartama nem haladhatja meg a 15 évet, ha a 15

16 vasúti vagy egyéb kötöttpályás közlekedés a kérdéses szolgáltatások értékének több mint 50 %-át képviseli. 1 - amennyiben az illetékes hatóságok a közszolgáltatókat egyes szociális előírások teljesítésére kötelezik, a versenytárgyalási eljárással kapcsolatos dokumentumokban és a közszolgáltatási szerződésben fel kell sorolni az érintett személyzetet, és átlátható adatokat kell adni szerződéses jogaikról és azon feltételekről, amelyek alapján e munkavállalók a szolgáltatásokhoz kapcsolódónak tekintendők; - amennyiben az illetékes hatóságok a nemzeti joggal összhangban előírják a közszolgáltatóknak, hogy azok feleljenek meg egyes minőségi előírásoknak, ezeket az előírásokat fel kell tüntetni a pályázati dokumentumokban és a közszolgáltatási szerződésekben; - átlátható módon kell tartalmazniuk, hogy bevonható-e alvállalkozó, és ha igen, milyen mértékben. A közszolgáltatási szerződés a nemzeti és közösségi joggal összhangban megállapítja az alvállalkozásra alkalmazandó feltételeket. Amennyiben a végső kedvezményezett személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó összes kötelezettsége a hitel vagy lízing szerződés futamideje alatt megszűnik, akkor a 2.8 Díjak pontban szereplő alapkamat 3 havi EURIBOR-ról 3 havi BUBOR-ra változik a megszűnést követő negyedév első napjától. Ezt követően a fizetendő kamat mértéke legalább az Európai Bizottság 2008/C 14/02 számú közleményének (továbbiakban: Közlemény) megfelelően a közszolgáltatási kötelezettség megszűnésének időpontjában érvényes, az ügyfélre alkalmazandó a közszolgáltatási kötelezettség megszűnésének időpontjában megállapított, egyéni referencia kamatláb értéke B) alprogram Állami támogatás kategóriája A kormányrendelet I. számú melléklete szerint: OC. Környezetvédelmi támogatás. A hitelt vagy lízinget kizárólag az általános csoportmentességi rendelettel összhangban lehet nyújtani Állami támogatási feltételek A hitel vagy lízing csak akkor nyújtható, ha annak ösztönző hatása van. A hitelt vagy lízinget akkor kell ösztönző hatásúnak tekinteni, ha a beruházással kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt végső kedvezményezett már benyújtotta a hitel vagy lízingkérelmét. A hitel vagy lízing nem használható fel: - a kérelem benyújtásának időpontjában már megkezdett beruházás finanszírozására; - a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos finanszírozásra, - az import termékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött finanszírozás, 1 Szükség esetén az eszközérték-csökkenés leírására vonatkozó feltételekre figyelemmel a közszolgáltatási szerződés időtartama legfeljebb 50 %-kal meghosszabbítható, ha a közszolgáltató olyan eszközöket biztosít, amelyek a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatás végrehajtásához szükséges eszközök összességének tekintetében jelentősek, és túlnyomórészt a szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. 16

17 - az EUMSZ I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához, amennyiben i. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy ii. a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek, iii. a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazat finanszírozására. A támogatott szállítóeszköz beszerzésének meg kell felelnie a következő feltételek egyikének: - a szállítóeszköz beszerzés az uniós szabványok túlteljesítése révén lehetővé teszi a végső kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb kötelező nemzeti szabványok meglététől, - a szállítóeszköz beszerzés lehetővé teszi a végső kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését az uniós szabványok hiányában. Nem nyújtható támogatás, ha a beruházásokat azért hajtják végre, hogy a vállalkozás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványoknak feleljen meg. E feltételt nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a beruházás az elfogadott uniós szabványoknak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi és tengeri járművek beszerzésére irányul, feltéve, hogy a beszerzés az említett szabványok hatálybalépése előtt történik, és az említett szabványok kötelezővé válásukkor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre; Elszámolható költségek meghatározása és mértéke Elszámolható költségek: a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség, b) uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség. A szállítóeszköz beszerzés környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó költségei minősülnek elszámolható költségnek, amelyet az alábbi módon kell meghatározni: - amennyiben a szállítóeszköz beszerzés összköltségén belül a környezetvédelmi többletköltségek egyszerűen meghatározhatók (így pl. egyértelműen kimutatható, hogy a szállítóeszköz beszerzés költsége a magasabb környezetvédelmi szint következtében mennyivel több), a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódó költségek az elszámolható költségek; - minden más esetben úgy kell megállapítani a szállítóeszköz beszerzés többletköltségeit, hogy a szállítóeszköz beszerzést össze kell hasonlítani az állami támogatás nélküli alternatív helyzettel és a kettő különbözetéből származó költség minősül elszámolható költségnek. Az alternatív helyzet egy, műszaki szempontból hasonló, alacsonyabb környezetvédelmi szintet képviselő szállítóeszköz beszerzés (amely megfelel a kötelező 17

18 közösségi szabványoknak, ha vannak ilyenek), amely hitelt érdemlően megvalósítható lenne támogatás nélkül. A műszaki szempontból hasonló szállítóeszköz beszerzés olyan beszerzést jelent, amelynek minden egyéb műszaki jellemzője azonos a támogatandó szállítóeszköz beszerzésével (kivéve azon jellemzőket, amelyek közvetlenül a környezetvédelmi többletberuházáshoz kapcsolódnak); az ilyen referencia-beszerzésnek továbbá üzletileg hiteles alternatívát kell jelentenie az értékelés tárgyát képező beszerzéshez képest. A Program keretében igényelt hitel vagy lízing támogatás-intenzitása nem haladhatja meg a fent említett módon meghatározott környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át. Az intenzitás mértéke amennyiben a végső kedvezményezett mikro- vagy kisvállalkozás, akkor 20 százalékponttal, amennyiben középvállalkozás akkor 10 százalékponttal növelhető. Amennyiben a beszerzett jármű a regionális támogatási térkép szerinti támogatott régiók valamelyikében üzemel, akkor a támogatás intenzitás további 15%-kal, a regionális támogatási térkép által nem támogatott régiók esetében pedig további 5%-kal emelhető. A környezetvédelmi költségeket, mint elszámolható költségeket a refinanszírozási adatlap benyújtásával egyidejűleg a 7. számú mellékletben kell a végső kedvezményezettnek nyilatkoznia a refinanszírozó pénzügyi intézmény felé. 3.3.C) alprogram Állami támogatás kategóriája A kormányrendelet 1. számú melléklete szerint: CFA Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás. A hitelt vagy lízinget kizárólag a Bizottság 2008/C 184/07 számú Közösségi iránymutatás a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról szóló közleményével, valamint az Európai Bizottság 2013/C 209/01 számú Iránymutatás regionális állami támogatásokról ( ) szóló iránymutatásával, és az Európai Bizottság SA35448 (2013/N) ügyben hozott határozatával összhangban lehetséges nyújtani Állami támogatási feltételek A végső kedvezményezettnek/beruházásnak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Amennyiben a végső kedvezményezett kizárólag árufuvarozást végez, nem jogosult kedvezményes hitel vagy lízing igénybe vételére valamint a hitel vagy lízing nem használható fel teherszállító eszköz vásárlására. A finanszírozási program keretében vásárolt/felújított járműnek a városi, elővárosi vagy regionális személyszállítási szolgáltatásban, egy meghatározott régióban vagy egy meghatározott, több régiót kiszolgáló vonalon kell működnie. A beruházásnak kapcsolódnia kell valamely, koherens regionális fejlesztési stratégiához. A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a finanszírozási program keretében vásárolt/felújított járműnek legalább tíz éven keresztül abban a konkrét régióban, vagy több régiót kiszolgáló, konkrét vonalon kell működnie, amelyen a támogatás odaítélésekor működött. Továbbá a kedvezményezettnek biztosítania kell azt is, hogy a helyettesítő jármű is megfelel az adott vonalon érvényes kölcsönös átjárhatóság szabályainak, a környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak. Amennyiben a végső kedvezményezett a beruházás következtében a használaton kívüli állományát részben vagy egészben piaci feltételek mellett értékesíti, akkor az elszámolható költségeket csökkenteni kell az értékesítésből származó bevétel összegével. 18

19 A járműbeszerzéshez és felújításhoz nyújtható, államháztartási finanszírozásból származó összes támogatás maximális intenzitása 2 : A megengedett maximális intenzitás mértéke Megengedett beruházás típusa Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, és Dél-Dunántúl 50% új jármű beszerzése valamint felújítás Közép-Dunántúl 35% új jármű beszerzése valamint felújítás Nyugat-Dunántúl 25% új jármű beszerzése valamint felújítás Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár 35% 20% új jármű beszerzése új jármű beszerzése használt jármű vásárlása csak KKV számára megengedett használt jármű vásárlása csak KKV számára megengedett használt jármű vásárlása csak KKV számára megengedett használt jármű vásárlása csak KKV számára megengedett használt jármű vásárlása csak KKV számára megengedett A finanszírozás nem fordítható olyan eszköz vásárlására, amely után a kedvezményezett már részesült állami támogatásban. A felújított/megvásárolt járműnek meg kell felelnie a szerződés megkötésének időpontjában hatályos legutóbbi uniós szabványnak. Amennyiben a beruházás során meglévő állomány 2 Magyarország regionális támogatási térképéről szóló S.A (2013/N) bizottsági határozat alapján. 19

20 kerül lecserélésre, akkor a lecserélt járműállomány életkorának átlagosan 15 évnél öregebbnek kell lennie. A támogatási intenzitás meghatározásánál a finanszírozási program keretében vásárolt/felújított jármű által érintett régióhoz tartozó támogatási intenzitást kell figyelembe venni. Amennyiben az adott jármű több régiót is kiszolgál, akkor a kiszolgált régiókhoz tartozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni. Ha az adott jármű a kiszolgált régiók közül a legnagyobb támogatási intenzitással rendelkező régiót rendszeresen (a futásteljesítmény több mint felét az adott régióban teszi meg) szolgálja ki, akkor ezt az intenzitást kell alkalmazni valamennyi elszámolható költségre. Abban az esetben, ha a jármű a legmagasabb támogatási intenzitással rendelkező régiót csak alkalmi jelleggel szolgálja ki, ezen értékhatárt a költségeknek csak az érintett régió kiszolgálásához kapcsolódó részére lehet alkalmazni. Egyidejűleg több regionális támogatási program keretében is nyújtható beruházási támogatás, vagy a beruházási támogatás az ad hoc támogatással is halmozható, ha a támogatás teljes összege az összes forrást figyelembe véve nem lépi túl a projektenként megengedhető maximális támogatási intenzitást, amelyet előzetesen az első támogatást nyújtó hatóság számit ki. Ha a kedvezményezett vállalkozás általános gazdasági érdekű szolgáltatás ellátására szóló megbízatást kapott, amely járműbeszerzést és/vagy járműmegújítást ír elő, és e vállalkozás már részesült kompenzációban ezen a címen, a túlkompenzáció elkerülése érdekében ezt a kompenzációt tekintetbe kell venni az érintett vállalkozás részére megítélhető regionális támogatási összeg megállapításakor. A finanszírozási program keretében nyújtott állami támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható egyéb állami vagy közösségi támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná a fent meghatározott mértéket. Amennyiben a járműbeszerzés/felújítás elszámolható költségei meghaladják az 50 millió eurónak megfelelő forint összeget (nagyberuházás), a támogatási intenzitás mértéke a következők szerint alakul 3 : a) 50 millió EUR elszámolható költségrészig a táblázatban meghatározott értékek 100%- a százaléka b) az 50 millió és 100 millió EUR közötti elszámolható költségrészre a táblázatban meghatározott értékek 50%-a c) a 100 millió EUR feletti elszámolható költségrészre a táblázatban meghatározott értékek 34%-a. Amennyiben a beruházás elszámolható költségének összege meghaladja a 100 millió eurót, és a beruházáshoz kapcsolódó összes állami támogatás támogatástartalma meghaladja azt a mértéket, amely a fentebb hivatkozott, a nagyberuházásokra vonatkozó szabályok szerint egy 100 millió euró elszámolható költségű beruházáshoz járna, az Európai Bizottság előzetes egyedi jóváhagyása is szükséges a támogatás nyújtásához. Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti régiók a fenti táblázatban szereplő települések- esetében csak induló beruházás támogatható, azaz a beruházásnak kapacitás növekedést és járatsűrűség emelkedést kell jelentenie. 3 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. (3) bekezdése alapján. 20

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Program keretösszege 100 milliárd Ft Általános feltételek Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Általános feltételek Program keretösszege 150 milliárd Ft Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Általános feltételek Program keretösszege 150 milliárd Ft Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Általános feltételek Program keretösszege 150 milliárd Ft Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2014 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 1.2.

Részletesebben

3. (1) Az R. 6. (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) Az R. 6. (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Kormány 158/2014. (VI. 30.) Korm. rendelete az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2014 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 1.2.

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2016 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 10. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében VEKOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében VEKOP 1.2.1-16 A pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen a pályázat célja a kiemelt

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSI PROGRAM

NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSI PROGRAM NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSI PROGRAM A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A pályázat célja azon feldolgozóiparban tevékenykedő nagyvállalatok foglalkoztatás-bővítő technológiai fejlesztéseinek támogatása,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2012 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE... 1 1.2.

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB Közleményben. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 3. Általános feltételek

Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 3. Általános feltételek Hatályos: 2008. november 13-tól 1 Hitelprogram keretösszege 310 milliárd forint Hitel célja Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 3 Általános feltételek A hitelprogram célja

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Új Magyarország 2 Vidékfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás

Új Magyarország 2 Vidékfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2008. február 7-től 1 Új Magyarország 2 Vidékfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 20 milliárd forint. 3 Hitel célja A hitelprogram célja, hogy kedvezményes finanszírozási

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás Hatályos: 2015.01.05-től MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleírás Általános feltételek (kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot, amelyre külön szabályok vonatkoznak) Program keretösszege

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VEKOP

VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VEKOP VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VEKOP-2.2.1-16 Jelen felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű

Részletesebben

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint.

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint. MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE PEST MEGYÉBEN HITELPROGRAM VEKOP-1.2.3-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén Tisztelt Megbízónk! Az alábbi írásos tájékoztatást kaptuk a PMKIK-től, melyet most továbbítjuk Önöknek. Pályázat Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Corrigia Tízes Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel A program keretében a pályázatnyertes Kedvezményezettek kedvezményes HITELBEN és VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN részesülhetnek. Hiteltermék Kedvezményezettjei:

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4.1. Pénzügyi

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 5.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII....) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a. Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hárskút Község Önkormányzat képviselő

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014(IX23) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Révfülöp Község Önkormányzata

Részletesebben

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete. Az iparűzési adóról

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete. Az iparűzési adóról Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete Az iparűzési adóról Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja: Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi befektetési hitel (fix kamatozás)

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi befektetési hitel (fix kamatozás) Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi befektetési hitel (fix kamatozás) 2015.11.11. 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Versenyképességet javító

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 15.) önkormányzatai rendelete A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 9/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba:

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba: Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 22/2001.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben az 19/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelettel. Szatymaz Község Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.)

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.) Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020. Termékleírás. I. Általános feltételek

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020. Termékleírás. I. Általános feltételek Hatályos: 2015. január 5-től MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 Termékleírás I. Általános feltételek A program keretösszege 100 milliárd forint. A program célja A kötelező vagy önként

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Ónod Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2012. augusztus 10. 1 1 Módosítva a 18/2012. számú MFB Közlemény alapján. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 1. Magánszemélyek kommunális adója. 1. Adókötelezettség

Egységes szerkezetben. 1. Magánszemélyek kommunális adója. 1. Adókötelezettség Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2016.(X.28.) önkormányzati rendelettel, és a 17/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben