Két művészt kivéve, kiket itt mutatunk be először, egy grafikust és egy szobrászt, a többi négy mind az Ernst-muzeum neveltje.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két művészt kivéve, kiket itt mutatunk be először, egy grafikust és egy szobrászt, a többi négy mind az Ernst-muzeum neveltje."

Átírás

1 Két művészt kivéve, kiket itt mutatunk be először, egy grafikust és egy szobrászt, a többi négy mind az Ernst-muzeum neveltje. Kisebb-nagyobb gyűjteményes kiállításokkal itt mutatkoztak be annakidején először. Amikor erre rámutatunk, nem üres dicsekvésből tesszük. Hangsúlyozni akarjuk, hogy kiállításaink kezdettől fogva határozott célokat tűztek maguk elé: utat nyitni a közönség elismeréséhez, de csak olyanok előtt tárni fel az ajtókat, akiket egyetlen cél, a magyar nemzeti művészet ihletett. Kitűnő példa erre a nemrég bezárult dán és a még most is látható olasz kiállítás. Ha e kisebb vagy nagyobb nemzeteknél művészetük nemzeti jellege erősebben vagy halkabban, ele hangsúlyra lelt, mennyivel jogosabb ezt keresni a magyar művésznél, aki egyedül és társtalan áll az európai művészeti mozgalmak közepett, kitéve azon veszélynek, hogy az idegen áramlatok felszívják, nemzeti jellegétől megfosztják. Közel negyedszázada annak, hogy a magyar nemzeti művészet szolgálatába állottunk. Ezt nemcsak a nagyközönség, de felismerték a művészek is. Jeles művészek egész gárdája alakult ki körülöttünk. Ha felcsillanni láttuk valahol az isteni szikrát, vittük és visszük az ifjú művészt a közönség elé, hogy a tiszta művészet szolgálatába állhasson. Hogv intuícióit minél hatályosabban, minél tisztultabb formában és mindenekelőtt minél őszintébben fejezhesse ki. Közönségünk aztán nem egy fejlődési folyamatnak, átalakulásnak, kiteljesedésnek válhatott örvendetes szemlélőjévé. 3

2 Igy történt ez most is. íme Kontuly Béla, aki e falakon tűnt fel már akkor, mikor még le se rázta magáról az iskola porát. Persze, hogy évekbe került, mig eljutott önmagához. De utolsó kiállitásain már egészen önmaga volt, mig most belefogott a maga nyelvének művészi kisimitásába. Persze, hogy nem esett le az égből, hogy vannak ősei és társai. De amivé lett, amit önmagából csinált, az az övé, ott teljesen a maga lábán áll és tudja, mit akar? A szinek finom egymásba ötvényezésével az érzéseknek olyan lelielletszerü könnyedségét érezteti, amely nemcsak a szemet ejti meg, de megremegteti a szivet is. Hatalmában áll a forma és beburkolja azt szinfátyollal. Ha elemezzük művészetét Fra Angelicora kell elsősorban gondolnunk, az angyali mester bájára, aki a vallásos érzés fenköltségét a szinragyogás extázisába emelte. Ilyen ideál mellett Kontuly nem veheti könnyed oldaláról művészetét. A gondolat és érzés harmóniája nélkül nem juthat kielégítő eredményekhez. Az élő olasz művészek között találunk rokonaira, de Kontuly magyarsága szineinek drámaiságában és kezelése nemes tisztaságában kiütközik. A fejlődés útját maga fogja maga elé tűzni, de kétségtelen, hogy ez az ut a legmagasabb művészi ideálok felé vezet. Domanovszky Endre másodszor jelentkezik nálunk, s alig lehet ráösmerni. Elsőizben csupa vonal volt. A nagy német korareneszánsz iskolába járt és rajzának biztonságával jó tanitványnak, halk szineinek finom melódiájával önállóbb szinlátónak mutatkozott. És most, alig néhány évvel később most már a rajz csak alighogy éreztetve, a szinek felülkerekedtek, spachtlival odakent. egymásbahuzott pasztozus szinkeveréssel szabad előadásra törekszik, az égő, ragyogó kolorit ki- 4

3 hangsúlyozására tör. Felületes szemlélő ezt azonnal meglátja. De aki belenéz műveibe, megéíezheti, hogy ez a szimbolikus világ a perzsa miniatűrök finom rajzából épül fel, hogy a szin csak ráhajlik a formára, mely alapjában a lényeges elem maradt. Senki sem bújhat ki a bőréből; csak ruhát válthatunk. Domanovszky színlátását igyekszik kifejleszteni, van is, nem egy képén, valamely ékkőszerü harmónia, de megmaradt annak a rajzlátásos embernek, ki eredetileg is volt. Ily kép forrong a fiatal művész, ele mily nagyszerű igéret a művészete. Már nem uj ember Basch Andor, aki uj stílusának kiérlelt eredményeivel tölti meg a nagytermet. Az ő fejlődése ugrásszerű. Sokáig a finom tónus embere volt, ki meleg, buja színekben dúskált, mély tüzek villogtak elő bársonyos tónusaiból. a testszin zománca, mint olvasztott arany, sajgott és vibrált akt-képein. Voltak aztán kis tengerparti képei, melyeken az egyénekből összeszőtt tömeg ékkőszerüen csillogott. Aztán lekerült Dél- Franciaországba, Cagnesba, Renoir Cagnes-jába, ahol az agg mester reumától elnyomorított kezére kötözött, rózsavízbe mártott ecsettel dolgozott. Fitos orrú aktjait, tulrózsás liusu aktjait... Basch Andorra ez a Renoir nem hatott. Ellenkezőleg, a délvidéki nap hidegen lángoló fénybe öltözött képein elveszítette szinei mély tüzét, el tónusa bársonyos zománcát, s a nap, mely kertjeire, villáira tűzött, nem melegítette fel színeit. Fz a hideg összhangerősen rajzos felépítésekből alakult ki. De amióta idehaza dolgozik, bár megőrzi világos össztónusát, a magyar levegő melegebb és mélyebb tüzei kezdenek képein fellángolni. Most szabadabb, festőibb, könnyedebb és árnyalatokban gazdagabb, minden tiszta szin egymásmellé állítás ellenére is. Hiába, máskép világit a nap a Kelenhegyi-uton, mint egy cagnes-i kertben! Basch Andor előadása is meg- 5

4 nyugodott és ilykéu közeledett a magyar lélek tempójához. Vadász Endre Debrecenben élő művész ujabb festményeit mutatja be, a szürke szinek szimfóniájába most élénkebb és határozottabb szinek vegyülnek, ami egy olaszországi uton kerültek palettájára. Még nem olvadtak bele a régi, japánosan finom összhangba, kemények és önállóak, semmint azt a harmónia megkívánná. De Vadász finom grafikai látása bizonyára látja a kirivót és azon lesz, hogy azokat is oly összhangba olvassza, mint a szürke harmóniákat, melyeknek nemes egyszerűségéről nem egy vászna szép példát mutat most is. íme régibb kiállító művészeink, a maguk belső forrongásai közepett. De van két uj is, egy grafikus és egy szobrász. Ijjász, a grafikus, egyenesen meglepetés. Ugylátszik Kudnay mester keze közül került ki, de ahogy a vizfestéssel bámulatos finomságokat ragad meg, a természetlátásának elragadó bája egyszerre nagy reménységeink közé helyezi a fiatal művészt. Halmágyi, a szobrász, Pátzay Pál mellől került elő, a nemes egyszerűségre kapott tőle buzdító ihletet és formafelfogása is a megtisztított lényeghez való eljutás keresését árulja el. Oly ut. mely a monumentális szobrászművészet egyetlen igaz utja. Dr. Lázár Béla. 6

5 első terem. Ijjász H. Imre vizfestményei. 1. A legkisebb Kertünkből Dudar télen Major Zirci út Ujbor Kocsmában Vízpart Reggeli Reggel Ebéd Pihenő Fahordás Beszélgetés Virágzó cseresznyefák Olvadás után Lakodalmasok Szegénysor Tavaszi kapálás

6 MÁSODIK TEREM. Kontuly Béla festményei. 20. Bokrétaünnepély > Mária élete Í } Tavasz Szerzetes. Magántulajdon. 24. Óbudai Dunaág > Velence. Magántulajdon. 26. Virágcsendélet 3 b Proletárfiu Vértanúság c- Z. { Pusztai prédikáció. Magántulajdon. 30. Kaánai menyegző Akt ^ST

7 harmadik terem. Kontuly Béla festményei. 32. Csendélet o Magyar Szentek. I. (Templomi falfestményterv: Szent Gellért, Szent Erzsébet, Kapisztráni Szent János.) Eladó Autóút c v Gyermekarckép. Magántulajdon. x Öszi tájkép '.O.^J ' Magyar Szentek. II. (Falfestményterv. Szent László, Szent Margit, Szent Imre.) Eladó. ) 3> 38. Csendélet

8 negyedik terem. Domanovszky Endre festményei. 39. Szent liget Olympiai játékok előtt Virágok : Halleluja Anya gyermekével Kora reggel Munka Szövés Testvérek Árnyékban Találkozás Nyár Erkélyen Reggeli fürdés Csodavárók

9 ötödik terem. Domanovszky Endre rajza és festményei. 54. Női fej. Magántulajdon Színvázlatok. Darabja Dante bárkája. Magántulajdon. GO. Színvázlat 80 Gl. Nővérek. Magántulajdon Színvázlatok. Darabja 80.

10 második terem. Vadász Endre festményei. 69. Vándorcirkusz Tengeröböl bárkákkal Hideg van. Magántulajdon. 72. Halászbárkák Naplemente Szabadcirkusz Házsor a tengerparton Cirkuszsátor öböl vihar után Sikátor Dunakanyar Sziget Naplemente Földek Falu vége Este Földek Cirkusz Duna

11 [nagyterem. Basch Andor festményei. 88. Barack és szőlő Zöldruhás nő Fügefa télen Olajfaliget Délfrancia városka Anya gyermekével Alöék Cagnesben Ut olajfákkal ' Műterem ^irágcsendélet Erdőrészlet A Kellerman-család Boglya Renoir kertjében Férfiarckép. Magántulajdon Levágott csirke Teritett asztal Ablak a Hatvany-kastélyban Villa narancsfákkal Két fügefa Csendélet Virág és gyümölcs Csíkosruháju lány Almák

12 [nagyterem. Halmágyi István szobrai Leány korsóval. Műkő Leányfej. Színes kőben Fej. Márvány Zsuzsanna. Műkő Leánykafej. Műkő Leányfej. Műkő Leány. Fa Éva. Terrakotta Gondolkozó. Bronzban Nevető leányfej. Bronzban Férfifej. Bronzban Ősmagyar ifju. Haraszti kőből kifaragva

13 f\ hallban. Halmágyi István szobrai, 123. Női szobor. Bronzban Hősi emlék. Márványban. Magántulajdon Menő leány. Haraszti kőben kifaragva Domanovszky bndre Színvázlat Szerelem. Magántulajdon Ritmus Madárdal Rajz Tánc Férfiarckép. Eladó. Kontuly Béla. 15

A szobrász. Dr. Lázár Béla.

A szobrász. Dr. Lázár Béla. A festők. Hozzátehetném: csupa fiatal festő. Ez a jelző nemcsak kort jelent, legalább is nem a jelen esetben. Állásfoglalást, elindulást egy uj világ felé, tele múlttal és még több jövővel. Ami azt is

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: \ ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV H A G YATÉ K Á NAK EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SZINYEI-MERSE PÁL TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL D R RENDEZTE: JESZENSZKY SÁNDOR KERNSTOK KÁROLY FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

A Farkas utcát mindenütt újra kell építenünk

A Farkas utcát mindenütt újra kell építenünk A Farkas utcát mindenütt újra kell építenünk Műhelylátogatóban Árkossy István festőművésznél Á rkossy István festő- és grafikusművész Kolozsváron született (1943), a helyi, de európai hírű Ion Andreescu

Részletesebben

IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA

IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA GRÓF ALMÁS Y -TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA (1867 1940) MŰVÉSZI HAGYATÉKÁNAK KIÁLLÍTÁSA RENDEZTE PETROVICS ELEK BUDAPEST, 1941 JANUÁR

Részletesebben

Újbor ünnepe elõtt. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn.

Újbor ünnepe elõtt. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn. 2010. október VI. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu Újbor ünnepe elõtt "S mikor a bor-változtatásnál / vacsorájuknál egymás mellett ültenek, / szólott az

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

Hamvas Béla A babérligetkönyv Forrás: http://www.tar.hu/vt6605/read/konyv/hamvas/index.htm Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár

Hamvas Béla A babérligetkönyv Forrás: http://www.tar.hu/vt6605/read/konyv/hamvas/index.htm Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Hamvas Béla A babérligetkönyv Forrás: http://www.tar.hu/vt6605/read/konyv/hamvas/index.htm Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Tartalom A babérligetkönyv Meditáció a hegytetőn A virágszedés lélektana

Részletesebben

t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab

t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab hid IRODALMI, M оveszeti, TAR- SADALOMTUDOMANYI FOLYb- IRAT / ALAPÍTASi $V : 1934. XXVI. $VFOLYAM

Részletesebben

A szobádban nézed a tévét, a konyhában, miközben főzöd az ebédet, szól

A szobádban nézed a tévét, a konyhában, miközben főzöd az ebédet, szól Te is félsz a csendtől? A szobádban nézed a tévét, a konyhában, miközben főzöd az ebédet, szól a rádió, ha kilépsz a teraszra, a szomszéd magnetofonja hallatszik át, s ha utazol, a füledben a fülhallgató,

Részletesebben

Veni Sancte Spiritus 2009 1

Veni Sancte Spiritus 2009 1 IV. évf. 1. szám 2009. szeptember Veni Sancte Spiritus 2009 1 Beköszöntő Tanévnyitó gondolatok Ismét elkezdődött egy új tanév. A diákok vegyes érzelmekkel fogadják ezt a hírt. Vannak, akik örülnek, hiszen

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek

Részletesebben

Makk István A FILOZÓFIA KERTJE A GELLÉRTHEGYEN - Wagner Nándor szellemi üzenete

Makk István A FILOZÓFIA KERTJE A GELLÉRTHEGYEN - Wagner Nándor szellemi üzenete Makk István A FILOZÓFIA KERTJE A GELLÉRTHEGYEN - Wagner Nándor szellemi üzenete (ORSZÁGÉPÍTŐ A Kós Károly egyesülés negyedéves folyóirata. 2001/4. Melléklete. p.20-25.) A TALÁLKOZÁS A Sors csodálatos szálai

Részletesebben

Kritikák és méltatások időrendben

Kritikák és méltatások időrendben Kritikák és méltatások időrendben 1. Magyari Lajos: Megszólal a fém Kovács Géza számára a fém "megszólalt", cselekvésre és töprengésre indította. Megérezte, a formákon, a fém lelkét is, viselkedésének,

Részletesebben

Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011.

Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011. Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011. Lehner Ella Világvége Világbéke 2011. Budapest Lehner Ella: Világvége Világbéke 2011. ELŐSZÓ MAGÁNKIADÁS Borító: Az író festménye és elképzelése Nyomdai előkészítés:

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM RÖVID Jászberényben két nevezetes dolog van. Az egyik a Lehel-kürtje, amit a városi múzeumban őriznek, a másik a ferences templom,

Részletesebben

Bele kell adni mindent...

Bele kell adni mindent... Bele kell adni mindent... Minden kötődés nehezíti az önzetlen, áldozatot is vállaló szeretet kibontakozását. Haszonnal csak a benső szabadság jár! Hang 30. kötet. Otthon a konyhaablakkal szemben, a platánon

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY

KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 2010. december XIII. évf. 4 sz. A Kaszap István Alapítvány negyedéves ingyenes kiadványa Egész életemet engesztelésül felajánlom Jézus Szentséges Szívének a saját és a többi emberek rettenetes sok bűneiért!

Részletesebben

Én a földből élek. Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette

Én a földből élek. Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette Én a földből élek Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette Mikor és hol ismerkedett meg Tóth Menyhérttel? 1956 augusztusában, itt lakott ő is Miskén. Én akkoriban nősültem

Részletesebben

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek R EFORMÁCIÓ A KIRÁLYHELMECI ÉS A PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2006/3 Reformáció havába lépve, október végéhez közeledve egyre inkább eszünkbe jutnak reformátor

Részletesebben

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14.

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14. OMOGYI MUZSUM 14. SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA 1881 1957 EMLÉKÉRE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula l. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

2013. évi 5. szám halottak napja

2013. évi 5. szám halottak napja Egyházközségi Levél 2013. évi 5. szám halottak napja Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk.

Részletesebben

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj XX. évf. 9. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj Szurcsik József H U N G A R

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/milkovits-istvan-karacsonyi-beszelgeto-tizennyolckerdes-es-felelet-a-karacsonyi-unnepkorrel-kapcsolatban-03-02-20/

Részletesebben