magyar termék nagydíj PÁLYÁ Z AT I RENDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar termék nagydíj PÁLYÁ Z AT I RENDSZER"

Átírás

1 magyar termék nagydíj PÁLYÁ Z AT I RENDSZER Kiírók 2014

2 HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség a tudásalapú termékek és szolgáltatások létrejöttét, hazai és külpiaci hasznosítását segíti elő a szellemi tulajdonra épülő innovációmenedzsment eszközrendszerével. A kizárólagos állami tulajdonban lévő társaság képzett munkatársaival, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolataival, globális adatbázisok felhasználásával nyújtja a piac igényeihez igazodó, az innovációs folyamat minden lépését lefedő szolgáltatásait a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elismertségére is támaszkodva: iparjogvédelmi és szerzői jogi szempontokkal segít a vállalkozásokat kihasználatlan üzleti lehetőségeinek felismerésében és a piaci kockázatok feltárásában, erős iparjogvédelmi portfólió kialakításában, hazai és külföldi oltalomszerzési stratégia felépítésében nyújt nélkülözhetetlen segítséget, az adott területen már létező technológiai megoldások feltérképezésével lehetővé teszi a konkurens, oltalomszerzést gátló körülmények vagy éppen a potenciális együttműködő partnerek azonosítását, támogatja a vállalkozások szellemi vagyonának beárazását, a termékek, eljárások, szolgáltatások értékesítéséből vagy licenciába adásából származó profit maximalizálását Tudatos iparjogvédelmi magatartással a sikeres piaci jelenlétért. SZÁMOLATLANUL SZELLEMI H 1054 Budapest, Zoltán utca 6., tel.: ,

3 Szellemitulajdonvédelem a Magyar Termék Nagydíj pályázatban vagy éppen a potenciális együttműködő partnerek azonosítását. Támpontot nyújt a vállalkozások szellemi vagyonának beárazásához, a termékek, eljárások, szolgáltatások értékesítéséből vagy licenciába adásából származó profit maximalizálásához. A kutatásfejlesztés és a tudástőke szellemi tulajdon alapú menedzselésén túl társaságunk törekszik a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismeretek széleskörű terjesztésére, tudatosságnövelő, ismeretterjesztő előadások tartásával, valamint a piaci igényekhez igazodó ágazatspecifikus szellemitulajdonvédelmi oktatások szervezésével. Interjú Dr. Botos Viktorral, a pályázat kiírói tanácsához újonnan csatlakozott HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség ügyvezető igazgatójával A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség küldetése, hogy a szellemi tulajdon feltárását és hasznosulását segítő szolgáltatásokat nyújtson innovatív hazai vállalkozásoknak. Milyen eszközökkel tudják segíteni a gazdasági szereplőket? Társaságunk azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze a tudásalapú gazdaságot, és támogassa az ebben kulcsszerepet játszó hazai vállalkozásokat a szellemi tulajdonra épülő innovációmenedzsment eszközrendszerével. A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség felkarolja a tudásalapú termékeket és szolgáltatásokat akár már az ötlet fázisában, és mentorálja azokat egészen a piaci hasznosításig. Szolgáltatásportfóliónk elősegíti a piaci szereplők, egyetemek, kutatóhelyek innovatív megoldásainak azonosítását és az innovációs potenciál feltárását. Rávilágít az adott termékben és szolgáltatásban rejlő kihasználatlan üzleti lehetőségekre és esetleges piaci kockázatokra. Erős szellemitulajdonvédelmi portfólió kialakításában, hazai és külföldi oltalomszerzési stratégia felépítésében nyújt nélkülözhetetlen segítséget. Az adott területen már létező technológiai megoldások feltérképezésével lehetővé teszi a konkurens, oltalomszerzést gátló körülmények Sokat hallottunk és hallunk arról, milyen fontos a szellemi tulajdon védelme. Milyen veszélyeknek vannak kitéve a hazai szürkeállomány segítségével létrejött értékek? Egyáltalán miért szükséges ezeket megvédeni? A versenyképesség egyik motorja a magas hozzáadott értékű, tudásalapú gazdaság megteremtése. Az Európai Bizottság tavaly év végén publikálta felmérését a szellemitulajdonintenzív iparágak hozzájárulásáról az európai gazdasági teljesítményhez és a foglalkoztatáshoz. A tanulmány szerint az EU egyéves teljes gazdasági teljesítményének 39%a keletkezett szellemitulajdonintenzív iparágakban, és a teljes uniós foglalkoztatás körülbelül 26%a köthető közvetlenül ezekhez az iparágakhoz. Magyarországon a szellemitulajdonintenzív ágazatok az uniós átlagon felüli mértékű gazdasági súlyt mutatnak; a GDP 45,1%át biztosítják, és a munkahelyek 27,2%át adják. Mindez jól szemlélteti a szellemitulajdonvédelem jelentőségét és kihívásait, kiváltképp ha valaki európai vagy globális szinten akar érvényesülni. Az Unióban 196 magyar eredetű bejelentés volt 2013ban, ami 4%os növekedést mutat az előző évhez képest. Ezzel szemben az Európai Szabadalmi Hivatal egy év alatt bejelentést regisztrált, tehát a külpiacokra igyekvő hazai vállalkozóknak ebben a körben kell helytállniuk. 2015től várhatóan érvénybe lép az H 1054 Budapest, Zoltán utca 6., tel.: ,

4 egységes hatályú európai szabadalom: egyszerűsített eljárás, kedvezőbb költségek, egyszerre minden szerződött európai országra érvényes bejelentés, ugyanakkor intenzívebb verseny az itthon is megjelenő nagyszámú oltalmazott termékkel és szolgáltatással. Az innovatív vállalkozó számos kihívással néz szembe. Szeretné új fejlesztését a piacon megjelentetni úgy, hogy megkülönböztesse magát a versenytársaktól, növelje cége értékét és versenyelőnyre tegyen szert élve kizárólagos jogaival. Előfordulhat, hogy vonzóvá kell tennie vállalkozását egy potenciális tőkebefektető számára, vagy megtalálni a megfelelő partnert, ha technológiai együttműködés szükséges fejlesztése termékké alakításához. Mindezekre választ ad a szellemi tulajdon tudatos kezelése és védelmezése, amely fontos biztosítéka a fejlesztésbe fektetett tőke és energia megtérülésének. A Magyar Termék Nagydíj pályázóinak és a nagydíjak nyerteseinek sok esetben teljesen egyedi történetük van. Van közöttük nagyvállalat éppúgy, mint kisvállalkozás, sőt nem egy esetben családi vállalkozások hoznak létre olyan értéket, amellyel piacra lépve egy hatalmas gazdasági rendszer vérkeringésébe kerülnek. Hogyan látják a díjazottakat és mit várnak az idei pályázattól? A évi Magyar Termék Nagydíj pályázat nyerteseinek jelentős része már rendelkezik egy vagy akár többféle oltalommal, tehát tudatosan gondolkodik szellemi tőkéjéről, és tisztában van vele, hogy megfelelő védelemmel hatékonyabban tud megjeleni a piacon. Ugyanakkor, úgy tapasztaljuk, akadnak olyan díjazottak is, akiknél még kiaknázatlan lehetőségek vannak a szellemitulajdonvédelem területén. Meggyőződésünk hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség csatlakozása az idei nagydíjhoz ösztönözni fogja a jelentkezők tudatosabb hozzáállását. Társaságunk szerepvállalásának célja, hogy a pályázat során új szempontként képviselje a szellemitulajdon tudatos kezelését, támogatva ezáltal a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdonintenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését. A munkájuk közben milyen vállalkozásokkal találkoznak? Azt gondolhatnánk, hogy a szellemi tulajdon védelméről csak kevesen hallottak, és főképp a nagyvállalatok védik ily módon termékeiket, szolgáltatásaikat. Milyen a hazai gazdasági élet iparjogvédelmi szempontból? Rendkívül heterogén körrel találkozunk a munkánk során, kezdve az egyéni gazdálkodóktól a többmilliós uniós forrásból megvalósuló kutatóbázisokig. Iparági megoszlás szempontjából is széles spektrumon mozognak a cégek. A tulajdonviszony alapján jellemzően magántársaságok az ügyfeleink, de állami tulajdonú megrendelőink is voltak már. Ami közös bennük, hogy felismerték, szellemi tulajdonuk értékként kezelése és megfelelő védelme segítheti üzleti céljaik elérését. Tapasztalataink szerint egyre nő a tudatos vállalkozások száma, amit társaságunk széles körű tájékozató tevékenysége is elősegít. Részt veszünk szakmai kiállításokon, konferenciákon, és csatlakozunk olyan kezdeményezésekhez is, mint a Magyar Termék Nagydíj. Kiemelt projektünk a Design Hét Budapest rendezvénysorozat október 312. között, amelynek idén második alkalommal leszünk a főszervezői. Tevékenységünkről, szolgáltatásainkról, eseményeinkről bővebb információt találhatnak a oldalon. H 1054 Budapest, Zoltán utca 6., tel.: ,

5 INDUSTORGVÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft. Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda Az IndustorgVédjegyiroda Mi nő ségügyi Kft. hatékonyan tá mogatja az üzleti vállalkozásokat aktív minőségpolitikájuk al kalmazásában. Szervezője és közreműködője olyan szakmai konferenciáknak, ahol a minőség ügye és a fogyasztók védelme kiemelt jelentőségű. Közreműködik a Magyar Termék Nagydíj Pályázat díjazottjainak különböző régiókban történő bemutatásában. Hatékony résztvevője az építőipar kiváló minőségű termékeinek megismertetésében és értékelésében. Programjait elsősorban az innovatív ipari vállalkozások pozíciójának javítása, export törekvéseinek támogatása, EUharmonizációjuk elősegítése érdekében alakítja ki. Az IndustorgVédjegyiroda Mi nőségügyi Kft. alapító tagja volt a Magyar Üvegipari Szövetségnek, tagja és együttműködő partnere a Magyar Védjegy Egyesületnek, valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Kereskedelmi és Ipari Szekciójának. Az IndustorgVédjegyiroda Minőségügyi Kft. közreműködött és fórumot biztosított 2013ban a Hamisítás elleni Nemzeti Testület által kezdeményezett, Magyarországon első ízben végzett termékhamisítással kapcsolatos kutatási eredményei bemutatásának szeptemberétől Magyarország Közbeszerzési Hatóságával történt megállapodás alapján az IndustorgVédjegyiroda Minőségügyi Kft. által nyilvántartott Magyar Termék Nagydíj védjegy tulajdonosainak listáját és adatait a Hatóság honlapján közzéteszi. A jogszabályi előírások betartásával amennyiben célszerűnek mutatkozik a Közbeszerzési Hatóság javasolja az ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásaikban a védjegyekre történő hivatkozást.

6 Az IndustorgVédjegyiroda Minőségügyi Kft. célja versenyképes termékek és szolgáltatások felkutatása, bemutatása a fogyasztói, felhasználói érdekek messzemenő figyelembe vételével. Hazánk gazdasági stratégiájához kapcsolódva, alternatív programként kitalálta és megvalósította a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszert. Az iroda munkatársai pályázatra szabott tanácsadást biztosítanak a hozzájuk forduló ügyfeleknek. Lényeges feladatuknak tekintik, hogy segítséget nyújtsanak abban a tevékenységben, mely a minősített, tanúsító védjeggyel rendelkező vállalkozások és termékek egységes nyilvántartását hivatott megvalósítani. Elérhetőségek: Cím: 1133 Budapest, Kárpát u. 60. VIII. 32. Levelezési cím: 1406 Budapest, Pf. 64. Képviselet: 1172 Budapest, Gátfutó u. 15. Telefon: +36(06) , +36(06) Széman György: Kiss Károlyné Ildikó: Sajtó és webkommunikáció: Internet:

7 Magyar ExportImport Bank Zrt. (EXIMBANK) Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) A Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt álló Magyar ExportImport Bank Zrt. (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) célja, hogy a vállalkozásoknak, a magyar exportőröknek, illetve azok beszállítóinak és vevőinek nyújtott koherens hitelezési, biztosítási és garanciavállalási termékeivel lefedje az exporttevékenység teljes vertikumát, a beszerzéstől a termelésen át az értékesítési folyamat támogatásáig. Az Eximbank és a MEHIB küldetése, hogy gazdaságpolitikai ösztönző eszközként támogassa a hazai vállalkozásokat, elősegítve a munkahelyek megőrzését, a foglalkoztatás növekedését és a magyar exportkapacitások bővülését. Az integrált keretek között működő Bank és Biztosító a feladatát közös szervezetben és megjelenéssel, EXIM elnevezéssel végzi. Az EXIM látja el Magyarországon az exporthitelügynökségi feladatokat, melyet az OECD és uniós keretek szabályoznak, azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy elősegítsék a magyar áruk és szolgáltatások külpiacokon történő értékesítését. Az Bank és a Biztosító feladata, hogy az exportcélú befektetések és beruházások bővülését termékeivel és szolgáltatásaival érdemben elősegítse, becsatornázva az exportőrök igényeit. Az EXIM olyan kockázatok és finanszírozási konstrukciók vállalását ösztönzi, melyek elősegítik a hazai vállalkozások és magyar gazdaság növekedését. Az Eximbank immár több alkalommal hajtott végre sikeres kötvénykibocsátást, így a stratégiai cél megvalósításához szükséges költségvetési támogatás mellett piaci források is rendelkezésre állnak az exportszektor bővítésére. Magyarország Kormánya, gazdaságpolitikai programja végrehajtása keretében prioritásként kezeli a hazai exporttevékenység támogatását és új piacok felkutatását. Cél, hogy a magyar áruk és szolgáltatások exportjának finanszírozásával lehetővé váljon a Magyarországon működő vállalkozások különösen a kkvszektor számára, hogy minél teljesebb mértékben ki tudják aknázni exportlehetőségeiket, növelve külpiaci versenyképességüket. Ezt a célt az EXIM eszközrendszerének segítségével lehet széles körben megvalósítani: a vállalkozásoknak közvetlenül, illetve a magyarországi hitelintézeti szektorral stratégiai együttműködésben, az Exportélénkítési Hitelprogram (EHP) által közvetetten nyújtott termékeivel. Az EXIM az EHP keretében hatékony refinanszírozási együttműködést alakított ki a hazai hitelintézetekkel, hogy a magyar exportőrök minél szélesebb körben juthassanak az exporttevékenységet támogató, kedvező kamatozású forrásokhoz. A finanszírozási és kockázatvállalási konstrukciókat, illetve a kedvező kamatozású forrást az EXIM a teljes magyar hitelintézeti szektor számára rendelkezésre bocsátja, eddig 18 kereskedelmi bankkal és 3 takarékszövetkezettel írt alá refinanszírozási megállapodást. Az EHP egy folyamatosan bővülő, nyitott keret, vagyis az exportszektor által jelzett finanszírozási igényeknek nincs felső korlátja. Az EHP mikro, kis és közepes vállalatok, illetve nagyvállalatok számára egyaránt elérhető, melyek export, vagy exportcélú beszállítói tevékenységet végeznek.

8 Exportélénkítési Hitelprogram (EHP) keretében nyújtott refinanszírozási termékek Két éven túli export előfinanszírozó refinanszírozás Két éven belüli export előfinanszírozó refinanszírozás Export utófinanszírozó refinanszírozás Exportcélú beruházási hitel refinanszírozása Exportcélú lízing refinanszírozás /a lízingtevékenységet hitelintézet végzi/ Exportcélú lízing refinanszírozás /a lízingtevékenységet jogilag különálló lízingcég végzi Kockázatvállalási termékek /hitelfedezeti garancia, biztosítások/ Export előfinanszírozás, beszállítói konstrukció, beruházások finanszírozása Az EXIM export előfinanszírozó termékeivel az exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást közvetlenül az exportőrök és beszállítóik részére exportcélú beruházási hitellel, előfinanszírozási hitellel. Export utófinanszírozás Az EXIM export utófinanszírozó termékeivel az exportteljesítést követő időszakot finanszírozza, lehetőséget teremtve a magyar exportőr számára, hogy a vevője részére halasztott fizetési feltételeket biztosíthasson, míg a teljesítést követően azonnal hozzájut annak ellenértékéhez. Befektetési hitel külföldi befektetésekre Az EXIM a befektetési hitel konstrukcióival magyarországi székhelyű gazdasági társaságok (Befektető) külpiaci terjeszkedését segíti külföldön megvalósított befektetések részbeni finanszírozásával olyan esetekben, amikor a magyar áru vagy szolgáltatásexport külföldi tőkebefektetéssel segíthető elő optimális módon. Biztosítások Az EXIM biztosítási termékei fedezetet nyújtanak rövid, közép és hosszúlejáratú exportügyletekhez kapcsolódóan egyaránt, elsősorban külföldi kereskedelmi és politikai kockázatok lefedésére. Garanciavállalás A hitelfedezeti bankgarancia a hitelintézetek által nyújtott export előfinanszírozó hitelek visszafizetésének részleges biztosítékául szolgál, a kereskedelmi garanciák pedig az exportügylet teljesítéséhez kapcsolódnak. EXIM Magyar ExportImport Bank Zrt. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca Telefon: , Fax: , Web:

9

10 84.& IJKLMKNOPQRNSTKLKN UVWXMYS OPQRNYN IJKLMKNP[YWPSV \VNNKN I]L^_S S[YLQKSTN]T]N `LYWKLa ^]LbKSTNXa ^]LNYL\SYWJXc dptqxlqpsv evwxmys NRSTfWRNKN UVWXMYS MYQYLYS NRTVSTKLSTPMYN `grn[xbys evts^pwxqc hpm[xqksqkna grijgjtrlkn k]wq_na QP[K^JSR^KN UVTS^PWXQYN NWlMXSTVMmWP\VnS NXMLPoXi psxqwxnytnbm^nna \SXQWXNYTnXWOTXQYNa qysstxoolqn NRSTWKQKN RS KWYSTQnN qptqxlqpsv \RWYNLX rtxnmxv QXiP\SXbPS evts^pwxqv OK^JT_N]iJeoK gy^wxwex ÒKW]WRSa qxstipwxqv sqmmqxqn MjSTXNV QXLQXWMXc rtkmrwjks STXNMXV QXiP\SXbPS XT RLeRiJKS MRLi]NnLXblO MK^gVTKQRSK KWKiRoKi V^RiJoK &# )9(: 23( ( $)0'( ($)$3)11 #).+ /#+4. &! "# $ %&# '($( #')*)#$($+ #'($$.&#+ & +)(! ) w#& +)(& w, èktkqrnkna STV^KQKWRSa STKLNKTKQa RWKNa qk^jknc ~K^QKNViQRSKS MK^PWX[lQPSYN okstylmwps evts^pwxqxc }bymstklks ǸVS XWNXQLRSTa MK^RLViQqKQ_SR^a L]eVbLK{TPLPSa WJKS MYT^n LRSTKNc ǸKLRN[PLYN grnlkibstklrikn evts^pwxqxa ekstr{ QKNa SQXoVWVQPSa SQXQVNmS QKLqKWRSc KWKiPWPSa WJmNXNa LRSKNa ijlwpsyna TPLSTKLNKTK{ `fqrspwnsp^a NVWJmNXSTQPSSXWa QR[RSSKW STKMoKiV IJKLMKNP[YWPSV \VNNKN evts^pwxqx STViQa MP^iKSKS QRLKL_ MRLRSKc `STXNlQnSTVWPLbSP^a NVS XWNXQLRSTa qxi^ijymps{ IJKLMKNOPQRNSTKLKN evts^pwxqx PLXMfQRS KWKiV erbkwkmc PWnSP^ evts^pwxqxa MK\qXiVNXV STVWPLbSP^a èvwxmys STVWPLbSP^a MKWK^KbRSa q_ RS WPi^{ UVWXMYS QKLMRNKN evts^pwxqx +67 +),,.+ $+ )0&&)4(.+ #'($z.+ +)+ #'($z! 5 &##( )0(+4 & +$ #'($ +), ekqkq_t+ u#$ 4. )'%3&) ) )& $, ( ($)$3)11$ $ 7"7"1 (0$( w%"$$ & #((/! )01(/ +$($( $ +$ + x($ '#.(& +3.&0( v$3 y$)$3)1'"+7 ( ($ z Ž 1 ($)$3)1.+4 "( {MXVW O [mstqxv igq qm ˆ(&)"4 t+ u#$ w%"$$ & Š ŒmbX[KSQa ntskg NLQ Ž ) ƒ(' {MXVW T [YNYLiV igq qm +$ 23+ +'z Ž ŠŽ Ž Š &#z x($ +3.&0( v$3 y$)$3)1 '#!

11 Az Európai Fogyasztói Központ szerepe a határon átnyúló fogyasztóvédelemben Az Európai Unió valamennyi tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiában működnek a nemzeti európai fogyasztói központok (European Consumer Centre, rövidítve: ECC), amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECCNet, a továbbiakban: EFKHálózat ) hozzájárulva ahhoz, hogy az európai uniós fogyasztóknak az uniós egységes belső piacba és a határon átnyúló vásárlásokba vetett bizalma növekedjen. A határon átnyúló fogyasztóvédelemben fontos szerepet betöltő, Magyarországon 2006 óta létező magyar Európai Fogyasztói Központ (EFK) január 1től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében végzi tevékenységét. Az Európai Fogyasztói Központ elsődleges feladata a határon átnyúló (amikor a fogyasztó lakóhelye és a kereskedő székhelye különböző országban, az EU valamely tagállamában, Izlandon vagy Norvégiában található) egyedi fogyasztói panaszok és jogviták rendezésében való, hatósági eljáráson kívül történő ingyenes jogi és szakmai közreműködés a fogyasztó és a külföldi vállalkozás közötti megállapodás, egyezség létrehozása, és ily módon egy esetleges költséges és hosszadalmas határon átnyúló bírósági pereskedés elkerülése érdekében. Az EFKhoz leggyakrabban internetes vásárlásokkal és online szolgáltatásokkal, a légiközlekedésben résztvevő utasok jogaival, garanciálisszavatossági jogokkal, autóbérléssel, utazási szerződésekkel, szállásfoglalással és elektronikus hírközléssel kapcsolatos határon átnyúló panaszok érkeznek. Az EFKHálózat segítségnyújtásának a következő előnyei vannak. A segítségnyújtás ingyenes, szakszerű, informális, egyszerű, gyors, továbbá sok esetben eredményes és ezért permegelőző hatású, valamint nincs összeghatárhoz kötve a fogyasztói követelés, sérelem nagysága ahhoz, hogy az EFK foglalkozzon a panasszal. Az EFK működéséről, további tevékenységeiről, valamint a panaszkezelés menetéről részletes információ a honlapon olvasható.

12 Nemzeti Külgazdasági Hivatal A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (Hungarian Investment and Trade Agency, HITA) a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési ügynökség. Külpiaci szolgáltatásainkat több mint 50 országot lefedő nemzetközi hálózat segíti, továbbá számos iparági szövetséggel, nemzetközi, regionális és területi kamarával, illetve nemzetközi és hazai partnerintézménnyel működünk együtt. Tevékenységünk fókuszában egyrészt azok a kis és közepes vállalatok állnak, amelyek exporttevékenységükhöz kormányzati segítséget igényelnek, másrészt azok a külföldi befektetők, akik a régióban keresnek új telephelyet befektetésükhöz, vagy már meglévő kapacitásaikat bővítenék tovább. A HITA fő szolgáltatásai Befektetők részére: Befektetési projektek kiajánlása külföldre (Hungarian Investment Projects) Egyablakos rendszer keretében: információnyújtás a jogi és adózási környezetről, telephelykeresés, állami támogatások ajánlása Befektetési projektek megvalósítása során projektmenedzsment Önkormányzatok, ipari parkok felkészítése külföldi befektetők fogadására Magyar beszállítók felkutatása After Care Kis és közepes vállalatoknak: Egyedi tanácsadás, információszolgáltatás Üzleti partnerkeresés Képzések, tréningek szervezése Üzleti fórumok, külföldi kiállítások, konferenciák szervezése Tenderfigyelés Beszállítói képzések, beszállítói adatbázisba történő felvétel A HITA a célkitűzéseit és feladatait rendezvények (szakkiállításokon való kollektív megjelenések, üzletembertalálkozók, képzések), személyes, cégre szabott konzultációk és kiadványok útján valósítja meg. Szolgáltatásaink kiemelten magas színvonaláról jól képzett szakértőink gondoskodnak, akik személyesen állnak az ügyfelek rendelkezésére. A külgazdasági szakdiplomata hálózat tagjai segítik a magyar vállalatok külpiacra jutását egy adott relációban. A gazdaságdiplomácia eszközeivel képviselik a magyar vállalkozások érdekeit, megkönnyítik a magyar áru és szolgáltatásexport piacra jutását. A Hivatal országos lefedettségét a regionális irodák hálózata biztosítja. A hat regionális irodából és kilenc külgazdasági információs pontból álló regionális hálózat feladata a Hivatal ügyfélközpontú, helyi szintű tevékenységének megjelenítése, a helyi céges igények felmérése, tanácsadás, információszolgáltatás. Nemzeti Külgazdasági Hivatal Cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Tel: Fax:

13 TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szolgáltatásaink, termékeink és nem utolsósorban az elmúlt 24 év gazdasági eredményei alapján a TERC Kft. Magyarország legnagyobb építőipari információs tevékenységet folytató szervezete. 1998ban költöztünk saját irodaházunkba, létrehoztuk Magyarország egyetlen Építőipari Szellemi Központját. Az alapítás óta alaptevékenységünk az építőipari normagyűjtemények, illetve ezek adatállományára támaszkodó Építőipari Vállalkozói Programrendszerek folyamatos fejlesztése és értékesítése. Hazánk európai uniós csatlakozása után megjelent Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN) elnevezésű adattárak megfelelnek az unió általános direktíváinak, egyben figyelembe veszik az építőipari árképzés magyarországi specifikumait. Rendszeres kapcsolatban állunk a magyarországi építőanyagipari gyártó, forgalmazó vállalkozásokkal, amelyek alapját jelentik a szakmai adatbázisok folyamatos karbantartásának, fejlesztésének. Az adattárak szerves részét képezik az évenként továbbfejlesztett, aktualizált, jelenleg TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetéskészítő Programrendszer GOLD, SILVER és BRONZ néven megvásárolható változatainak. A múlt évben szerződést kötöttünk a KONTROLL Kft. által kifejlesztett, forgalmazott adattárak, azok kizárólagos szerzői jogainak átvételére, amely további új munkanemek, tételek, gyártók megjelenését is eredményezte. A szerződés alapján a KONTROLL Kft. adattárfejlesztési, kezelési, ezekhez kapcsolódó szoftverértékesítési tevékenységét befejezte, arra a továbbiakban kizárólag vállalkozásunk jogosult. Megteremtődött annak a lehetősége, hogy csak egy, mindenki által használható normagyűjtemény álljon az építőipar rendelkezésére. Az interneten működő, új, TERCETALON Online Építőipari Költségvetéskészítő és Kiíró Programrendszer az Új Széchenyi Terv Középmagyarországi Operatív Program Támogatási Rendszeréhez benyújtott Komplex technológiai innováció a TERC Kftnél című, KMOP /A jelű pályázat támogatásával valósul meg végéig készítjük el teljes kiépített változatában a programrendszert. A program segítségével az irreálisan alacsony ár kiszűrhető, az építőiparban szokásos élőmunkanormatívához rendelt rezsióradíj pedig biztosítja az ellenőrzést, az objektív elbírálás lehetőségét. Az Építőipari Szellemi Központban a kezdeti tevékenységek kibővültek először építőipari tervező szoftverek, számítástechnikai eszközök értékesítésével. Dinamikusan növekszik a mérnöki szolgáltató tevékenység, amelynek keretében komplett dokumentációk összeállítása, digitalizálás, színes és feketefehér nyomtatás, másolás történik. Hatalmas minőségi fejlesztést jelentett a múlt évben megvásárolt, online hajtógatógéppel rendelkező OCÉ TDS750 típusú feketefehér, nagyteljesítményű nyomtató, másoló berendezés. Akkreditált felnőttképző intézményként folynak a kötelező és a szabadon választott kreditpontos továbbképzések, valamint az építőipari szoftverek számítástechnikai oktatása. Eredményes FAT programakkreditáció alapján indult el az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) elnevezésű szakmai képzésünk, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felvett továbbképzési programjegyzékébe. Ugyancsak felkerült az Elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos képzésünk, valamint a Költségvetéskészítés az építőipari munkák árának megállapításához elnevezésű tanfolyamunk. A TERC Irodaházban működő, Magyarország egyetlen szakosított építőipari könyvesboltjának kínálatát egyre inkább meghatározzák Szakkönyvkiadó üzletágunk által évente megjelentetett új építőipari szakkönyvek. 2012ben újabb profilbővítéseként megalakítottuk a Szakkönyvkiadó üzletág keretein belül a Digitális kiadót, amely azzal a céllal jött létre, hogy elektronikus formában is elérhetővé tegye nyomtatott kulturális örökségünk különböző dokumentumfajtáit. Az üzletág fő tevékenysége a könyvek digitalizálása. Az Új Széchenyi

14 Terv KözépMagyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott eredményes pályázat alapján megvásároltuk az amerikai Kirtas cég által gyártott berendezést. A KABIS III könyvszkenner állománykímélő eljárása a digitalizálásban világviszonylatban piacvezető, legkorszerűbb technológián alapul őszén kezdte meg működését új, dokumentumarchiválással kapcsolatos termékeket, megoldásokat kínáló üzletágunk, amely disztribúciós tevékenységet folytat: különböző méretű és típusú dokumentumok (üzleti dokumentumok, könyvek, térképek, műszaki rajzok stb.) archiválásához kínál hardver és szoftver megoldásokat, biztosítja a készülékek garanciális és garancián túli szervizeléseit. Ez évben alakult meg a TERCPRESS nyomdaipari és kereskedelmi üzletág, amely vállalja a nyomdaipar körébe tartozó előkészítő munkák elvégzését (képek, ábrák digitalizálását, nyelvi lektorálását, grafikai tervezését, tördelését stb.), szolgáltatások (élmetszés, különféle felületkezelések stb.), kiadványok nyomtatását, kötészeti kivitelét: könyvek, szótárak, Bibliák, tájékoztató, reklámkiadványok, brossúrák, magazinok, egyedi kiadványok, csomagoló, különféle nyomdaipari termékek stb. egyedi igényeknek megfelelő kivitelezését. A CANON Magyarország Kftvel kötött szerződésünk alapján II. félévében megnyitottuk plotter bemutatótermünket a TERC Irodaházban. Magyarországon ez az első, több gyártót felvonultató széles formátumú nyomtató bemutatóterem. A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tevékenységéről, szolgáltatásairól folyamatosan változó, bővülő kínálatáról, a Magyar Termék Nagydíj pályázatról mindig aktuális, friss információt találnak az internetes oldalakon.

15 Az építőipar szellemi centruma Tájékoztató füzet KÖLTSÉGVETÉS készítő programrendszerek OKTATÁS tanfolyamok, továbbképzések CAD STÚDIÓ tervezőszoftverek KÖNYVKIADÁS építészeti szakkönyvek DIGITÁLIS ÜZLETÁG kiadó, archiválás

16 TERC BEVEZETŐ TERC BEVEZETŐ A TERC Kft. két évtizede áll az építőipar szolgálatában! A TERC Kft.t 1990ben 3 barát ( TERC ) alakította, 1 millió forintos törzstőkével. Jelenleg a kft. törzstőkéje 113 millió forint, amelyen túlmenően jelentős vagyonnal is rendelkezik. Családi vállalkozás, mivel tulajdonosai az alapító ügyvezető igazgató, valamint családtagjai. A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. működésének kezdete egybeesett a magyar építő és építőanyagipar szerkezeti átalakulásával, amely az állami nagyvállalatok felbomlásával, a tevékenységek decentralizálásával, a munkaviszonyok átalakulásával, illetve a termékstruktúra műszaki korszerűsítésével, kibővítésével jellemezhető. Vállalkozásunk 23 éve áll egyre bővülő szolgáltatási, értékesítési tevékenységeivel partnerei rendelkezésére, ezért az építőipar területén dolgozó szakembereknek remélhetőleg nem kell bemutatnunk a TERC Kft.t. Társaságunk minden évben több mint partnerrel áll kapcsolatban, akik között építőipari tervezők, beruházók (megrendelők), mérnöki irodák, kivitelezők, építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők, szakértők, az építésfelügyelet területén dolgozók egyaránt megtalálhatók. A TERC Kft. (mint az 1965ben a fenntartással foglalkozó építőipar bázisintézeteként alapított Fővárosi Építőipari Üzemgazdasági és Ügyviteltechnikai Iroda (FÜTI) ez irányú szakmai jogutódja) tevékenysége alapvetően az építőipari szakmai adattárak normagyűjtemények, egységárgyűjtemények, anyagárjegyzékek, valamint ezeken alapuló építőipari vállalkozói programrendszerek készítésére, forgalmazására irányul, illetve építőipari információs szolgáltatásokat nyújt. Ennek megfelelően 2010ben a TERC Kft. bár csak 20 éves volt, de már 45 év tapasztalatával rendelkezett. Az étkezőasztalról indított vállalkozás a saját tulajdonú lakásban, később bérelt, egyre több irodában folytatta tevékenységét a sokak által is jól ismert XIII. kerület, Népfürdő u. 17/A. szám alatt. 1996ban jelentős előrelépést jelentett a privatizáció során a FÜTI vállalat jogutódjának átadott, az I. kerület, Kuny Domonkos utcai irodaház IV. emeletére történt átköltözés. A TERC Kft. 1997ben vásárolta meg a Budapest Zugló Önkormányzatától a korábban óvodabölcsőde céljára használt, évek óta kihasználatlanul álló, műszakilag elavult, XIV. kerület, akkor Pillangó park 7 9. szám alatti címre bejegyzett ingatlant. Zugló frekventált helyén lévő, több mint m 2 es parkban elhelyezkedő, m 2 hasznos alapterületű, földszint + 1 emeletes épület átalakítása, teljes építészeti és épületgépészeti felújítása után Magyarorr szágon elsőként 1998ban megnyitotta a TERC Irodaházban az Építőipari Szolgáltató Centrumot. Egyre szélesedő szolgáltatásokkal (Építőipari Szakkönyvkiadó, Digitális Kiadó, Oktatási, CAD Stúdió, Dokumentumarchiválási Üzletág) áll azóta is partnerei rendelkezésére. Várhatóan az elkövetkezendő évek nagyobb változását jelenti, hogy megvásá legroltuk, I. negyedév végével átvettük a Kontroll Kft. építőipari és technológiai adattárait, ezek szerzői és értékesítési jogait. Az ÖN adattár Magyarország egyetlen, valamennyi munkanemet tartalmazó, általánosan használt normagyűjteményévé vált. Szerteágazó tevékenységünk során igen szoros kapcsolatot alakítottunk ki az építésügy irányító szervezeteivel, a kamarákkal, a szakmai szövetségekkel és egyesületekkel, amelyek hasznos tanácsaikkal folyamatosan segítik munkánkat. A TERC Kft. valamennyi munkatársa részére nagy elismerést jelentett, hogy után 2012ben ismételten elnyertük a MagyarBrands címet, amellyel a legkiválóbb hazai márkákat díjazzák. A MagyarBrands célja olyan magyar vonatkozású márkák díjazása, amelyek a magyar vállalkozások méltó képviselői lehetnek hazánkon kívül is. Odaítélése a hasonló kezdeményezésektől eltérően alapvetően számszerűsíthető kritériumok (tradíció, menedzsment, foglalkoztatás, tulajdon) alapján történik, amelyet szakmai elbírálás (ismertség, reputáció, identitás) egészít ki. Tevékenységünket az EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rend szer alapján végezzük. A vállalkozás minő ségpolitikai nyilatkozatában megfogalma zottak szerint: Társaságunk célkitűzése, hogy üzleti partnereink elégedettek legyenek tevé kenységünkkel és szolgáltatási terméke inkkel, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük. Célunk megkönnyíteni partnereink tevékenységét, termékeinkkel, szolgáltatási termékeinkkel elősegíteni eredményes munkavégzésüket. Ezért munkatársaink azzal a felelősségtudat tal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobban kell nyújtaniuk. A TERC Kft. tudatosan etikusan működő vállalkozás, amely valamennyi tevékeny sége során a gazdasági szempontok mel lett a társadalmi és környezeti hatásokat is messzemenően figyelembe veszi. Minőségi szolgáltatásaink, sikereink, partnereinkkel, ügyfeleinkkel kialakított kapcsolatunk alapja az őszinteség, az etikus magatartás iránti elkötelezettség. Természetesen fejlődésünk alapkövei ügyfeleink, akik a kezdetektől fogva véleményeik, ötleteik, olykor kritikai észrevételeik megküldésével hozzájárulnak terveink megvalósításához. Talán szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy sikereinket nem érhettük volna el partnereink folyamatos kontrollja mellett, ha nem a legmagasabb színvonalon végeznénk szolgáltató tevékenységünket. Az elnyert díjak, kitüntetések kötelezettséget is jelentenek a TERC Kft. valamennyi munkatársa számára, munkánkat vevőink megelégedésére még magasabb színvonalon kell a továbbiakban is ellátnunk

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu. Klaszter. A sokszínû akarat!

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu. Klaszter. A sokszínû akarat! A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu Klaszter A sokszínû akarat! 2 HIRDETÉS Dél-Dunántúli Gazdaság Dél-Dunántúli Gazdaság

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE

VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE HU 0008-05 sz. Phare program Zárókiadvány KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY U.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

CSR JELENTÉS 2011-2012

CSR JELENTÉS 2011-2012 CSR JELENTÉS 2011-2012 1 TARTALOM 1. A BUDAPEST BANK-CSOPORT 4 2. INTERJÚ ZOLNAI GYÖRGY VEZÉRIGAZGATÓVAL 6 3. A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TERÉN ELÉRT FŐBB EREDMÉNYEK 8 4. FELELŐS MŰKÖDÉS ÉS ÉRINTETTJEINK

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Informatika a látássérültekért Alapítvány. A 2012-ben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása

Informatika a látássérültekért Alapítvány. A 2012-ben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása Informatika a látássérültekért Alapítvány A 2012-ben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása 1 Tartalom Í. A SZERVEZET BEMUTATÁSA... 4 II. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA... 6 1. Informatikai

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

Eredetmíves szolgáltató és fejlesztő klaszter

Eredetmíves szolgáltató és fejlesztő klaszter Pályázati program neve: Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása KMOP-1.5.2.-11 kódszámú pályázata A pályázat címe HIÁNYPÓTLÁS Pályázó szervezet EDS-Bútor Kereskedelmi és Kivitelező Kft. Pályázó

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év 1 Hungary .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. március 2. évfolyam 3. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. március 2. évfolyam 3. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. március 2. évfolyam 3. szám Testvérmegyék találkozója A Heves Megyei Önkormányzat testvérmegyéivel együtt működve közös programot

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás

Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás ÖSSZEFOGLALÁS 1. A vállalkozások közötti együttműködések előnyei 1.1 A klaszterek 1) A globalizáció, valamint a gazdasági szférában tapasztalható

Részletesebben