MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA tartalék erőművi kapacitás biztosítására 3. sz. módosítás Budapest, szeptember

2 Tartalomjegyzék 1. Előszó 1.1. Üzletszabályzat tárgya 1.2. Üzletszabályzat hatálya 2. Fogalom meghatározások 3. A Termelői Engedélyes bemutatása 3.1. Szervezeti felépítés 3.2. Tevékenységi kör 4. Szolgáltatás általános feltételei 4.1. Minőségbiztosítás 4.2. Legkisebb költség elvének érvényesítése 4.3. Műszaki feltételek Főbb műszaki paraméterek Környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei Vásárló ellátására vonatkozó garanciák Üzemzavari helyzetekben teendő intézkedések az üzemzavarok elhárítására vonatkozó rendelkezések A szolgáltatásban érintett más résztvevőkkel való együttműködés műszaki feltételei 4.4. Kereskedelmi feltételek Együttműködő felek és az együttműködés alapelvei A szolgáltatás strukturális modellje, a kapcsolódó szerződések tartalmi követelményei A szolgáltatás minőségi paramétereinek leírása Rendelkezésre állás Indítási megbízhatóság A szolgáltatás választéka A minőségi paraméterek mérése 4.5. Elszámolási feltételek Az elszámolás alapja, időszaka és rendje A villamos energia elszámolás mérőkészülékeinek leírása és azok műszaki adatai 4.6. Fizetési feltételek 2

3 1. Előszó Az Országgyűlés által decemberében elfogadott a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. Törvény (VET) rendelkezik a rendszerszintű szolgáltatásról, mint az Átviteli Rendszerirányító által minden rendszerhasználó számára egységesen biztosított szolgáltatásról. Az UCTE rendszer - melynek a magyar villamosenergia rendszer is tagja - az országos villamosenergia rendszerek számára tartaléktartási kötelezettséget ír elő. Az egyik ilyen kötelezettség, illetve követelmény az, hogy a rendszerből kieső legnagyobb teljesítményű termelői blokk helyettesítésére olyan üzembe vehető tartalék álljon rendelkezésre, amely biztosítja az előírt frekvenciatartást a blokk kiesésétől számított 15 percen belül. A Litéri, Lőrinci és a Sajószögedi üzemzavari tartalék erőművek olyan, összesen 410 MW névleges beépített teljesítőképességgel rendelkező gázturbinás erőművek, amelyek a villamosenergia rendszer megbízható működéséhez és a nemzetközi együttműködésre vonatkozó előírások betartásához szükségesek, és amelyeket az üzemszerűen termelő, illetve tartalékban álló termelő egységek teljesítményén túl, az igen gyors indítás lehetőségét kihasználva, kizárólag az átmeneti hiányok pótlására - a vonatkozó engedélyeknek és előírásoknak megfelelve - épített be a Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM Zrt.), a magyar villamosenergia rendszerbe. Az Magyar Villamos Művek Zrt, a tulajdonában lévő tartalék erőművek üzemeltetése és karbantartása céljából létrehozott - 100%-os tulajdonú - társaságát, a GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Kft.-t i hatállyal zártkörűen működő részvénytársasággá alakította, amely önálló Termelői Engedélyesként üzemelteti a rendszerszintű szolgáltatások nyújtására létesített tartalék gázturbinás erőműveket. A fenti szervezeti struktúrában működtetett, összesen több mint 400 MW névleges beépített teljesítőképességű gázturbinás erőműpark alapvetően képes eleget tenni az egyesített villamos energiarendszer tartalékolási előírásainak. A Termelői Engedélyes tevékenységének meghatározása: Tekintettel arra, hogy mindhárom üzemzavari tartalék gázturbinás erőmű kizárólagos feladata a perces tartalék teljesítmény rendelkezésre állásának biztosítása a villamosenergia rendszer biztonságos üzeme számára, a Társaság szolgáltatását (az erőművek készenléti állapotban tartását és az igény szerinti villamos energia termelést) kizárólag az Átviteli Rendszerirányító MAVIR Zrt. részére ajánlja fel. A MAVIR Zrt. az éves kapacitáslekötési tervben rögzítetteknek megfelelően vásárolja azt meg. Az erőművi berendezések mindenkori biztonságos rendelkezésre állásához szükséges tesztindítások, valamint a karbantartásokat követő üzembe helyezések során megtermelt villamos energiát a Társaság - mint mérlegköri tag - az MVM Trade Zrt., mint önálló mérlegkört működtető kereskedő részére értékesíti. Társaságunk üzemeltetésében lévő erőművek közül a Lőrinci Gázturbinás Erőmű egy Black Start szolgáltatásra alkalmas dízel gépegységgel is rendelkezik, amely a villamos energia rendszer egészének, vagy egy részének összeomlása esetén külső feszültség igénybevétele nélkül képes a

4 Lőrinci GT-t elindítani, ezzel újraindítani egy másik erőművet, vagy ellátni szigetüzemben egy arra kijelölt fogyasztói területet. Társaságunk a gázturbinás tartalék erőművekkel kapcsolatos termelői működési engedélyesi feladatait az Átviteli Rendszerirányítóval megkötött kapacitás lekötési és villamosenergia adás-vételi megállapodás, illetve a tesztindítások során termelt villamosenergia megvásárlására az MVM Trade ZRt.- vel kötött megállapodás alapján végzi. A Társaság felhasználó, vagy más engedélyes részre nem biztosít rendelkezésreállást, illetve nem értékesít villamos energiát, erre tekintettel a jelen Üzletszabályzat nem tárgyalja az igénybejelentés rendjét az igények kezelését, a szervezett villamosenergia piacon való részvétel szabályait, a fogyasztóvédelmi szervezetekkel, és az érdekképviseletekkel való kapcsolattartás és panaszügyintézés szabályait, valamint a közüzemi célú termeléssel kapcsolatos kérdéseket. A tartalék erőművi kapacitás biztosításával összefüggésben Társaságunk a fentieken túl nem létesít szerződéses kapcsolatot felhasználókkal, további engedélyesekkel, ezért az ezzel összefüggő szabályozás ugyancsak nem képezi részét jelen Üzletszabályzatnak. A villamosenergia termelői tevékenység biztosításának feltételei: A Litéri, a Lőrinci és a Sajószögedi gázturbinák az MVM Rt. finanszírozásában létesültek, és jelenleg is az MVM Zrt. tulajdonában vannak. A Tulajdonos további hasznosítás céljából Bérleti szerződés keretében az Üzemeltető számára bérletbe adta a fenti Erőműveket, annak kötelezettségvállalásával, mely szerint a szükséges felújítási és fejlesztési munkákat saját finanszírozással végezteti el. A szerződéses partnerek igényeinek, az erőművek műszaki állapotának, és a kivitelezés várható költségének figyelembevételével kidolgozott fejlesztési javaslatokat az MVM GTER Zrt. a Tulajdonos részére adja meg. A szükséges egyeztetést és a tulajdonosi jóváhagyást követően az engedélyeztetést, a kivitelezési munkákat és az üzembe helyezést az MVM GTER Zrt. saját hatáskörében, teljes felelősséggel végzi. Az MVM GTER Zrt. feladata az MVM Zrt.-vel megkötött Bérleti Szerződésben rögzítettek szerint - az Átviteli Rendszerirányító számára - történő üzemzavari tartalék kapacitás biztosítása, ennek feltételeként az Erőművek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának folyamatos biztosítása, azaz az üzemeltetési, a karbantartási és a fejlesztési feladatok együttes végrehajtása. A MVM GTER Zrt. rendelkezik a gázturbinák használatának jogával, és a jogszabályok által rögzítettek szerint az üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 4

5 Az Átviteli Rendszerirányítóval érvényben lévő (mindhárom erőműre vonatkozó) kapacitás lekötési és villamosenergia adásvételi szerződésben, valamint a tesztindítások során termelt villamosenergia adásvételi megállapodásban megállapított díjak biztosítják a gázturbinás erőművek, mint szekunder tartalék erőművek üzemeltetési és fenntartási költségeinek megtérülését. A fenti szerződések megkötésével jogilag megalapozható, műszakilag és gazdaságilag biztonsággal elvégezhető a szerződött szolgáltatás Üzletszabályzat tárgya A rendszerszintű szolgáltatásokat biztosító MVM GTER Zrt., mint Termelői Engedélyes tevékenységét a VET, a végrehajtására kiadott rendeletek, a Kereskedelmi Szabályzat és más villamosenergia ellátási szabályzatok szabályozzák. Jelen Üzletszabályzat tárgya annak bemutatása, hogy a Társaság hogyan tesz eleget a jogszabályokban, illetve szabályzatokban előírt kötelezettségeinek, milyen minőségbiztosítási rendszert működtet, milyen általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási, fizetési feltételekkel biztosítja a rendszerszintű szekunder tartalékok igénybe vehetőségét, milyen szerződéses alapelveket követ, milyen szolgáltatásra és milyen szerződéses minták alapján szerződik, - az Átviteli Rendszerirányítóval, mint a rendszerszintű szolgáltatás igénybe vevőjével, valamint ennek során termelt villamosenergia vásárlójával, - mely feltételekkel és kötelezettségekkel kapja bérbe és üzemelteti a gázturbinás erőművek berendezéseit. az Átviteli Rendszerirányító által kezdeményezett indításokon túli, a berendezések időszakos próbáira irányuló tesztindítások során termelt villamos energiát hogyan értékesíti Üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat módosítás a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával lép hatályba, melyet a jóváhagyó határozatban előírt feltételekkel a termelő működési engedélye szerinti időbeli hatályáig alkalmazhat. Az Üzletszabályzat érvényessége kiterjed: az MVM GTER Zrt.-re, mint Termelői Engedélyesre, a működési engedélyében meghatározott tevékenységre és tevékenységi területre, a MAVIR Zrt.-re, mint Vásárlóra, amely a szekunder tartalék erőművek kapacitás lekötését határozatlan idejű megállapodással veszi igénybe, 5

6 az MVM Zrt.-re, mint a berendezések Tulajdonosára és Bérbeadójára, amely az erőművek használtba adásával biztosítja a Társaság számára, hogy az a tartalék kapacitás szolgáltatási feladatát elláthassa, az MVM Trade Zrt.-re mint mérlegkör felelősre, amely az erőművekben az Átviteli Rendszerirányító által kezdeményezett indításokon túli esetekben (pl.: tesztindítások esetén) termelt villamosenergia vásárlója. 2. Fogalom meghatározások Jelen szabályzatban a fogalmakat a VET, a vonatkozó más jogszabályok és villamosenergia ellátási szabályzatok, valamint az egyes szerződésmintákban, illetve a hatályos, vagy ezután megkötendő egyedi megállapodásokban meghatározottak szerint kell értelmezni. 3. A Termelői Engedélyes bemutatása 3.1. Fontosabb cégadatok Az MVM GTER Zrt. az MVM Zrt. 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság. a társaság cégneve: a társaság rövidített cégneve: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM GTER Zrt. a társaság székhelye: 1011 Budapest, Vám u a társaság működésének időtartama: működése megkezdésének időpontja: január 1. üzleti év: főtevékenysége: határozatlan időtartamra alakult minden év január 1-től december 31-ig tart 3511 villamosenergia-termelés 3.2. Tevékenységi kör Az MVM GTER Zrt., mint Termelői Engedélyes fő tevékenysége a hazai villamosenergia-rendszer számára az erőművi tartalék teljesítmény rendelkezésre állásának biztosítása (a MAVIR Zrt.-vel kötött kapacitás lekötési és villamosenergia adásvételi megállapodás szerinti időtartamban és időpontban, az ott rögzített műszaki feltételek szerinti villamos teljesítménnyel, az engedélyekben maximált kibocsátási értékekkel), valamint a villamosenergia termelése. A készenléti állapottal és a termeléssel kapcsolatos adatok az Átviteli Rendszerirányítóval kötött megállapodásban, illetve az erőművek engedélyeiben kerültek rögzítésre. 6

7 Az üzemzavari tartalék szolgáltatás olyan, a termelő által birtokolt kapacitás rendelkezésre bocsátását jelenti, melynek a (átviteli rendszerirányító általi) felhasználására akkor kerül sor, ha a villamosenergia rendszer jelentős - kiegyenlítő szabályozással ki nem szabályozható - forráshiánynak nagy biztonsággal (legfeljebb 15 percen belüli igénybevételi idővel) történő kiegyensúlyozására van szükség. Esetünkben a termeléshez szükséges üzemanyag beszerzése a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által kiadott Jövedéki Keretengedélyben meghatározott feltételekkel történik, míg a készenléti állapot biztosításához szükséges háziüzemi villamosenergiát a kapcsolódó alállomások gyűjtősínjeiről az MVM Partner Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.-vel kötött megállapodás szerint vásároljuk. 4. Szolgáltatás általános feltételei 4.1. Minőségbiztosítás Az MVM Zrt.-nél az ISO-9001: 1994 minőségirányítási rendszer, valamint az ISO-14001: 1996 környezetközpontú irányítási rendszer működik. Társaságunk - külső auditor által tanúsított - minőségirányítási (MIR) és környezetközpontú irányítási rendszert (KIR) működtet. A minőségügyi szemlélet kiterjed a szekunder tartalék teljesítmény szolgáltatás minden lényeges területére, így többek között: az üzemvitel tervezésére (üzem-előkészítés), a kezelési/üzemfelügyeleti feladatok leírására, a napi üzemvitel és az üzemzavar elhárítása során végzendő feladatok leírására, az üzemi hibák elemzésére, ezek alapján teendő, az üzembiztonságot növelő eljárások kidolgozására és bevezetésére, a villamos energia forgalom tervezésére és annak elszámolására, az erőművek területén betartandó tűzvédelmi, egészségvédelemi, munka- és vagyonbiztonsági előírásokra, a beszerzésekre, külön szabályozással az erőművek üzemanyagának beszerzésére és annak elszámolására, a karbantartási és üzemzavar elhárítási folyamatok szabályozására, az üzemeltetési tevékenység környezetvédelmi szabályozására, a társaság működésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi és humánerőforrás biztosítási folyamatok leírására, szolgáltatási szerződések előkészítésére, annak megkötésére és azok ellenőrzésére. 7

8 A minőségirányítási rendszer része a folyamatos belső és külső felülvizsgálat, a mindennapi tevékenység során felhasznált számítási módszerek, eljárások folyamatos korszerűsítése. A belső szabályozáson túlmenően a Termelői Engedélyes: gondoskodik arról, hogy szerződései megfeleljenek a vonatkozó minőségi követelményeknek, a MAVIR Zrt.-vel egyeztetetten folyamatosan ellenőrzi és felülvizsgálja az erőművek teljesítőképességi és egyéb üzemi adatait, biztosítja a megfelelő szakképzettségű humán erőforrást a társaság teljes tevékenységéhez, saját munkaszervezetének munkaszervezésével, a megfelelő infrastruktúra biztosításával gondoskodik arról, hogy a berendezések készenléti állapotát legalább a szerződésben meghatározott értekben biztosítsa Költséghatékony gazdálkodás Gazdálkodási tevékenységünk az alábbi alapelvek betartásán alapul: a cég létszámát, eszközeit oly módon kell meghatározni, hogy az harmonizáljon a költséghatékonyság elvével, az eszközbeszerzéseket és az esetenkénti vagy időszakos, nem a saját állománnyal végeztethető munkákat mindenkor átláthatóan, pályáztatás vagy versenytárgyalás útján kell lefolytatni, követelmény a szállítók alkalmasságának minőségtanúsítás, illetve referencia lista alapján történő folyamatosan ellenőrzése, kereskedelmi kapcsolatok során törekedni kell, hogy minden piaci szereplő viselje a saját tevékenységével összefüggő kockázatokat, a kockázatok más szereplőktől történő átvállalására csak átlátható módon, díjfizetés ellenében legyen mód, a kvalifikált és szakképzett munkaerőt olyan módon kell foglalkoztatni, hogy a munkaerő elvándorlás okozta költségtöbbletet a lehetséges minimális szinten lehessen tartani. A gázturbinák bérletére vonatkozó szerződés feltételei, valamint az előbbi alapelvek együttes alkalmazása biztosítják, hogy a Termelői Engedélyes mindenkori költségei feleljenek meg a költség hatékony gazdálkodás elvének. Az előbbi alapelvek érvényesítésének részletes szabályait az MVM GTER Zrt. KIR rendszerét képező utasítások összessége határozza meg. 8

9 4.3. Műszaki feltételek Műszaki jellemzők: A Litéri és Sajószögedi Erőművek főbb műszaki paraméterei Gázturbina GEC ALSTHOM Kivitel: nyílt ciklusú "Package" Kimenő teljesítmény: kw Üzemanyag: gázturbinaolaj Fajlagos hőfogyasztás: kj/kwh Névleges kilépő hőmérséklet: 543 oc Fordulatszám: 3 000/min Burkolat: könnyűszerkezetes Hűtés: zárt rendszerű NOX csökkentés: sótalanvíz-befecskendezéssel Égőkamrák száma: 14 db gyűrűs elrendezésű Fokozatok száma: -gázturbina: 3 -kompresszor: 17 Csapágyak száma: 3 db radiális, 1 db axiális Tűzvédelmi rendszer: CO2 nagynyomású -14 db hőérzékelő Generátor GEC ALSTHOM Hűtési mód: léghűtésű Névleges feszültség: 15 kv Névleges teljesítménytényező: 0,8 Névleges látszólagos teljesítmény: 165 MVA Névleges hatásos teljesítmény: 132 MW Gerjesztés: forgódiódás Szigetelési osztály: "F" Csapágyak száma: 2 db radiális Tűzvédelmi rendszer: CO 2 nagynyomású 4 db hőérzékelő Főtranszformátor GANZ - ANSALDO Névleges teljesítmény: 155 MVA Névleges feszültség: 132 ± 2x2,5%/15 kv Hűtés típusa: ONAN/ONAF Segédhűtés: 7,2 kw AF Összes veszteség IEC feltételekkel, 75 C-nál: 536 kw 9

10 Segédüzemi transzformátor GEC ALSTHOM Névleges teljesítmény: 4 MVA Névleges feszültség: 15 ± 15%/6,9 kv Kapcsolási csoport: Dd 0 A hűtés módja: ONAN Háziüzemi transzformátor GEC ALSTHOM Névleges teljesítmény: 1250 kva Névleges feszültség: 6,6 ± 10%/0,42 kv Kapcsolási csoport: Dyn 1 A hűtés módja: ONAN Litéri Stand-by transzformátor GEC ALSTHOM Névleges teljesítmény: 1600 kva Névleges feszültség: 18 ± 15%/0,42 kv Kapcsolási csoport: Dyn 1 A hűtés módja: ONAN Sajószögedi Stand-by transzformátor GEC ALSTHOM Névleges teljesítmény: 1600 kva Névleges feszültség: 10,5 ± 15%/0,42 kv Kapcsolási csoport: Dyn 1 A hűtés módja: ONAN Generátorfeszültségű megszakító GEC ALSTOM Típus: FKG 1N Névleges feszültség: 24 kv Próbafeszültség: 60 kv eff. Lökőpróba feszültség.(50 s) 125 kv csúcs Névleges áram: 8000 A Termikus rövidzárlati áram: 100 ka eff Dinamikus rövidzárlati áram: 280 ka eff Dinamikus határ áram: 63 ka eff (3 sec.) Működési idő: 60 ms Megszakítási idő: 70 ms Ívoltó anyag: SF kv-os megszakító ABB Típus: LTB 145 D1 SF 6 Névleges áram: A 10

11 Névleges termikus határáram: Nyitási idő: Zárási idő: Ív idő: 40 ka 40 ms 60 ms max. 20 ms Tüzelőolaj rendszer Tüzelőolaj tartály mérete: 2x1000 m 3 Hulladékolaj tartály: 3 m 3 Tisztaolaj tartály: 3 m 3 Lefejtő állások száma 2 db Szivattyúk redundanciája 2 db Lefejtő szivattyúk: Q=30 m 3 /h, 4 bar Feladó szivattyúk: Q=66 m 3 /h, 8 bar Tisztaolaj szivattyú (1db): Q=4 m 3 /h, 4 bar Hulladékolaj szivattyú (1db): Q=4 m 3 /h, 4 bar Sótalanvíz rendszer Sótalanvíz tartályok mérete: 2x300 m 3 Szivattyúk redundanciája 2 db Folyamati szivattyúk: Q=2,5 m 3 /h, 8 bar Kiadó szivattyúk Q=45 m 3 /h, 6 bar Átadó szivattyúk Q=2,5 m 3 /h, 3 bar Feladó szivattyúk Q=2,5 m 3 /h, 5,5 bar SF 2000 BW RO berendezés RO berendezésre feladott víz: Q min =5 m 3 /h Üzemi nyomás: bar Előállított sótalanvíz: 2x1 m 3 /h Technológiai vegyszerek: Antiscaling, Deklórozó vegyszer Beépített membránok száma: 2x4 db Beépített teljesítmény: 12 kw Tűzivíz rendszer Tűzivíz tároló mérete: 390 m3 Habképző anyag tartály 1 m3 Szivattyúk redundanciája 2 db Tűzivíz szivattyú: Q=180 m3/h 80 m Habbal oltó szivattyú Q=48 m3/ h 80 m A Lőrinci Erőmű főbb műszaki paraméterei Gázturbina Kivitel: Kimenő teljesítmény: Üzemanyag: SIEMENS nyílt ciklusú kw gázturbinaolaj 11

12 Fajlagos hőfogyasztás (fejlesztésre): kj/kwh Névleges kilépő fg. hőmérséklet: 544,5 o C Fordulatszám: 3 000/min Burkolat: Hőszigetelt lemez Hűtés: zárt rendszerű NOX csökkentés: sótalanvíz-befecskendezéssel Égőkamrák száma: 2 db Fokozatok száma: -gázturbina: 4 -kompresszor: 16 Csapágyak száma: 1 db radiális, 1 db kombinált Tűzvédelmi rendszer: CO2 nagynyomású Generátor SIEMENS Hűtési mód: léghűtésű Névleges feszültség: 15,75 kv Névleges teljesítménytényező: 0,8 Névleges látszólagos teljesítmény: 215 MVA Névleges hatásos teljesítmény: 172 MW Gerjesztés: statikus Szigetelési osztály: "F" Csapágyak száma: 2 db radiális Főtranszformátor Névleges teljesítmény: Névleges feszültség: Hűtés módja: Segédhűtés: Összes veszteség IEC feltételekkel, 75 oc-nál GANZ - ANSALDO 215 MVA 132 ± 2x2,5%/15,75 kv ONAN/ONAF 7,5 kw AF 579 kw Háziüzemi transzformátor Névleges teljesítmény: Névleges feszültség: A hűtés módja: Csillagponti fojtó Névleges feszültség: Névleges impedancia: Black-start egység Teljesítménye: SIEMENS 5 MVA 15,75 ± 15%/6,3 kv ONAN HAEFELY 40,5 kv 8 ohm 3000 kva 12

13 Névleges feszültsége: 6,3 kv Generátorfeszültségű megszakító ABB Típus: HEC 23 Névleges feszültség: 24 kv Próbafeszültség: 60 kveff. Lökőpróba feszültség (50 s) 125 kvcsúcs Névleges áram: A Termikus rövidzárlati áram: 100 kaeff Dinamikus rövidzárlati áram: 300 kaeff Rövidzárlati határáram: 100 kaeff(1 sec.) Zárási idő: 48 ms Nyitási idő: 32 ms Max. nyitási idő: 60 ms Ívoltó közeg: SF6 120 kv-os megszakító Típus: Névleges áram: Névleges termikus határáram: Ki önidő: BE önidő: Névleges termikus időhatár: Névleges dinamikus határáram: Tüzelőolaj rendszer Tüzelőolaj tartály mérete: Hulladékolaj tartály: Tisztaolaj tartály: Lefejtő állások száma Szivattyúk redundanciája Lefejtő szivattyúk: Előtét szivattyúk: Tisztaolaj szivattyú (1db): Hulladékolaj szivattyú (1db): ABB LTB 145 D1 SF A 31,5 ka 24 ms 31,2 ms 3 s 80 ka 2x2000 m3 4 m3 4 m3 5 db 2 db Q=70 m3/h; 5 bar Q=80 m3/h; 7 bar Q=4 m3/h; 4 bar Q=4 m3/h; 1,2 bar Sótalanvíz rendszer Sótalanvíz tartályok mérete: 2x300 m3 Szűrtvíz tartály mérete: 150 m3 Vegyszeres hulladékvíz tartály mérete: 45 m3 Szivattyúk redundanciája: 2 db Szűrtvíz szivattyúk: Q=80 m3/h; 3 bar Sótalanvíz szivattyúk: Q=75 m3/h; bar Vízkivételi mű 13

14 Tűzivíz szivattyúk (3 db): Hűtővíz szivattyúk (3db): Nyersvíz szivattyúk (2db): Zsompszivattyúk (2 db): Zsompszivattyú: Tüzelőtartály tűzvédelem Habképző anyag tartály Szivattyúk redundanciája: Habbal oltó szivattyú Q=216 m3/h; 8 bar Q=288 m3/h; 3 bar Q=100 m3/h; 4 bar Q=15 m3/h; 1,8 bar Q=5 m3/h; 1,5 bar 1 m3 2 db Q=50 m3/h 40 m Környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei A gázturbinás erőművek rendeltetés szerinti üzemeltetése a kezelési utasításokban, az egységes környezethasználati engedélyekben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek betartása, valamint az előírt követelmények érvényre juttatása mellett történik. Hatékony szervezéssel biztosítjuk, hogy tevékenységünk a legkisebb mértékű környezetterhelést idézze elő, lehetőség szerint megelőzzük a környezetszennyezést és kizárjuk a környezetkárosítást. A kibocsátott szennyezőanyagok koncentrációi az előírt határértékeknek megfelelnek. Az üzemeltetés során - a megelőzés érdekében - a leghatékonyabb megoldásokat és az elérhető legjobb technikát alkalmazzuk. A környezetbe történő kibocsátásokkal kapcsolatos, akkreditált laboratóriumi mérésekkel alátámasztott adatainkat, mint környezeti információt az érdekelt felek számára hozzáférhetővé tesszük, azokról az illetékes hatóságokat rendszeresen tájékoztatjuk. A Társaság felelősséget vállal tevékenységének környezetre gyakorolt hatásaiért. Kiemelt figyelmet fordít az üzleti partnerekkel, a társadalmi szervezetekkel, a helyi önkormányzatokkal és az illetékes hatóságokkal való jó együttműködésre, a kapcsolatok szinten tartására, és azok szükség szerinti javítására. Rendszeres oktatással támogatva törekszünk a termelésintegrált környezetvédelem megtartására és annak erősítésére Vásárlók ellátására vonatkozó garanciák A szekunder tartalék gázturbinák által biztosított rendszerszintű szolgáltatásnak, valamint a Rendszeriránytó által elrendelt indítások során megtermelt villamosenergiának a vásárlója a MAVIR Zrt., míg a tesztüzem idején termelt villamosenergiát a MVM Trade Zrt. veszi át. 14

15 A szolgáltatás minőségének és megbízhatóságának garanciáját az alábbi tényezők biztosítják: az erőművek jól képzett, folyamatos váltószolgálatban dolgozó kezelőszemélyzettel rendelkeznek, a kezelés és az üzemeltetés a KIR rendszer folyamatleírásai, munkautasításai, valamint a gyártóművek kezelési leírásai minden telephelyen rendelkezésre állnak, az üzemviteli tevékenység ezek alapján történik, a főberendezések minősített karbantartási munkáit - szerződéses formában - a berendezések Szállítóival, illetve azok jogutódjaival végeztetjük, a segédrendszerek karbantartása a rendszerek gyártóival és kivitelezőivel, illetve referenciákkal rendelkező hazai karbantartó cégekkel történik, a KIR rendszer keretében folyamatosan értékeljük a szolgáltatással kapcsolatos összes tevékenységünket, a nem-megfelelősségeket a korrekciós és hibajavító tevékenységgel javítjuk Üzemzavari helyzetben teendő intézkedések, az üzemzavarok elhárítására vonatkozó rendelkezések Az szekunder tartalék-erőművek rendelkezésre állásában, illetve a villamosenergiatermelésben előforduló zavarok megelőzése, valamint a bekövetkezett nem tervezett üzemi események elhárítása az Üzemi Szabályzatban rögzített előírások szerint történik. A gyors hibabehatárolás és hibaelhárítás érdekében: az erőművi hibabehatárolás és az elsőfokú hibaelhárítás haladéktalan és szakszerű megkezdése érdekében folyamatos mérnök szolgálati készenléti rendszert működtetünk, a teljes körű intézkedési jogokkal felruházott vezetők bevonásával ügyeletei rendszer működik a Társaság üzemeltetési körébe tartozó létesítmények területén bekövetkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedések késedelem nélküli foganatosítása, folyamatosan hozzáférhető egyre bővülő készletekkel rendelkező tartalék alkatrész raktárt működtetünk. Az üzemzavarok bekövetkezésének és végleges elhárításának időpontját szerződő Felek - a haladéktalan szóbeli bejelentésen túl - az üzemi naplókban dokumentálják. Tekintettel a Termelő által biztosított szolgáltatás jellegére (üzemzavari tartalék kapacitás illetve black start indítás biztosítása) a korlátozással kapcsolatos eljárási rend az általunk értékesített szolgáltatások körében nem értelmezhető. Az üzemzavar elhárításával kapcsolatos teendőket Termelő az Üzemi Szabályzatban rögzítettek szerint végzi. 15

16 Az esetleges villamosenergia-ellátási válsághelyzetre való felkészülésünket a MAVIR Zrt. által koordinált Krízis Bizottság munkájában történő részvétellel, és az ott megfogalmazott határozatok végrehajtásával is biztosítjuk A szolgáltatásban érintett más résztvevőkkel való együttműködés műszaki feltételei A Termelői Engedélyes és az Átviteli Rendszerirányító közötti rendszerszintű szolgáltatás nyújtásához, más piaci szereplőkkel történő együttműködés is szükséges. Az engedélyesek közötti együttműködés műszaki feltételeit az ellátási szabályzatok, illetve az egyes partnerek által megkötött megállapodások határozzák meg. Az együttműködés műszaki feltételei kiterjednek: 1. az adat- és információszolgáltatásra, ezen belül: - a szolgáltatásban érintett berendezések műszaki adataira, - a berendezések környezeti hőmérséklettel korrigált nettó teljesítőképesség adataira, - a normál üzemállapot leírására, - a berendezések üzemirányítási határaira, - a feszültségmentesítés és a feszültség alá helyezés rendjére, - az elszámolási mérőberendezések ismertetésére, - mérési, elszámolási adatok kölcsönös cseréjére, egyeztetésére, - üzemi hibák bejelentésére, annak kivizsgálási és elhárítási rendjére, - a tüzelőanyag-ellátásról, készletekről szóló információkra, - a környezetvédelmi jellegű információk és adatok cseréjére, 2. a tervezési együttműködésre, ezen belül: - karbantartások ütemezésére, - éves, havi, heti, napi operatív tervek előkészítésére, 3. üzem-előkészítési, üzemirányítási együttműködésre, ezen belül: - utasítások végrehajtására, - indokolatlan beavatkozások, kikapcsolások elkerülésére, - hibabejelentésre és a hibaelhárítás végrehajtására, 4. kereskedelmi együttműködésre, ezen belül: - a tesztüzemi állapotok bejelentésének és tervezésének rendjére, - a számlázás és a fizetés rendjére, - a teljesítések igazolásainak kiadására. 16

17 A feladat végrehajtás infrastrukturális feltételeinek biztosításához Társaságunk: - kapcsolódik az iparági telekommunikációs és informatikai rendszerhez, - biztosítja a telekommunikációs és informatikai rendszerek és berendezések folyamatos üzemkészségét, - a feladatok elvégzését szabályozó eljárásokat - a KIR rendszerrel összhangban - folyamatosan korszerűsíti, - szoftvereket csak a szerzői jogok betartásával összhangban szerez be és használ fel, - a rendszerek üzemeltetését magasan képzett, gyakorlott személyzettel biztosítja. A legkisebb költség elvének betartása érdekében bizonyos tevékenységeket - az üzleti szempontból bizalmas információk kezelésére vonatkozó alapelvek betartásával - megbízási szerződéssel más, a feladatok ellátására alkalmas szervezetekkel végeztet el Kereskedelmi feltételek Együttműködő felek és az együttműködés alapelvei A Termelői Engedélyes tevékenysége során együttműködik: - az erőművi berendezés bérlete ügykörében az MVM Zrt.-vel mint, az erőművi berendezések tulajdonosával és bérbeadójával, - a tartalék kapacitások értékesítésének és a termelt villamos energia elszámolása ügykörében az Átviteli Rendszerirányítóval, - a villamosenergia adásvételének területén, a kereskedelmi feladatot ellátó MVM Trade Zrt.-vel, - a mérlegköri tagság ügykörében az MVM Trade Zrt.-vel mint mérlegkör felelőssel, - a készenléti állapot fenntartásához szükséges villamosenergia adás-vétele ügykörében, az MVM Partner Zrt.-vel. A Termelői Engedélyes és együttműködő partnerei, illetve ügyfelei közötti kereskedelmi, vagy más ügyleteket minden esetben szerződéses írásos megállapodások rögzítik. A szerződések kötelező tartalmát az ellátási szabályzatok, az együttműködő partnerek üzletszabályzatai, illetve jelen szabályzat vonatkozó részei és a felek megállapodásai határozzák meg. A szolgáltatást igénybe venni kívánó partner igényeinek kezelése: Figyelemmel a tartalék gázturbinás erőművek szerepére és funkciójára az erőművi tartalék kapacitás biztosítására vonatkozó szolgáltatást igénybe venni kívánó Átviteli Rendszerirányító megkeresésére a megállapodást kötő Felek egyeztetnek, majd kialakítják a Felek számára kölcsönösen elfogadható szerződéses feltételeket. Ez a megállapodás részletesen szabályozza az igények 17

18 bejelentésével kapcsolatos eljárási rendet. Az írásos szabályozáson túli rendkívüli igénybejelentés nem értelmezhető. A szerződés teljesítésének szabályozása: a szolgáltatás mennyiségi és minőségi paramétereire vonatkozó műszaki adatok az Üzemi Szabályzatban, a méréssel és elszámolással valamint a mérlegkörrel kapcsolatos elvárások a magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatában rögzítettek szerint történik. A fizetési módok és határidők: a havi rendelkezésre állási, a balck start díjat az Átviteli Rendszerirányító egy időben, utólagosan, a tárgy hónapot követően, banki átutalással, a következők szerint teljesíti: teljesítési igazolás kiadása a tárgy hónapot követő hónap 4. napjáig, ennek alapján a Termelő általi számla befogadása az 5. naptól, számlafizetés a 10. napot követő 8 banki napon belül, a termelt villamosenergia energia díját MAVIR Zrt., a Kereskedelmi Szabályzatban rögzítettek szerint fizeti. Az egyes ügyletek vonatkozásában az általános mennyiségi és minőségi feltételeken túlmenő kötelezettségeket, a felek között megkötött két- vagy többoldalú üzemviteli megállapodások rögzítik. A Termelői Engedélyes a termékfelelősségről szóló évi X. törvény szabályai szerint felel a szolgáltatás (rendelkezésre állás) illetve a termék (villamos energia) hiánya illetve annak minőségi hibája által okozott kárért. Ezen túlmenőn társaságunk egyedi felelősség biztosítással is rendelkezik A szolgáltatás strukturális modellje, a kapcsolódó szerződések tartalmi követelményei Az MVM GTER Zrt., mint a Litéri, Sajószögedi, Lőrinci gyorsindítású gázturbinás erőművek rendelkezésre állását biztosító termelői működési engedélyes rendszerszintű szolgáltatást biztosít, amely - a MAVIR Zrt.-vel kötött kapacitás lekötési és a villamosenergia-vásárlási, megállapodáson, - az MVM Zrt.-vel, a berendezések bérlete tárgyában kötött megállapodáson, - az MVM Trade Zrt.-vel, nem az Átviteli Rendszerirányító által kezdeményezett tesztindítások során termelt villamosenergia adásvétele tárgyában kötött megállapodáson, - az MVM Trade Zrt.-vel, mint mérleg-körfelelőssel kötött mérlegkör tagsági megállapodáson alapul. 18

19 A rendszerszintű szolgáltatások adás-vételére vonatkozó általános szerződési feltételek részletezését a MAVIR Zrt. Üzletszabályzata foglalja magába, melyekkel összhangban az alábbi tartalmi elemeket emeljük ki: fogalom meghatározások, teljesítőképesség és a villamos energia adás-vétele, megállapodás időbeli hatálya és megszüntetése, nyilatkozatok, garanciák és kötelezettségvállalások, éves tervezés, éves megállapodás, üzemeltetés és karbantartás, átviteli, elosztó eszközök ismertetése, hálózati csatlakozás, csatlakozási pont, átadás-átvételi pontok leírása, mérés és telekommunikáció, szerződéses ár, illetve ellenérték, számlák és fizetés, teljesítmény és energiadíj meghatározása, az erőmű irányításának és üzemeltetésének leírása, telephely és a lekötött egységek meghatározása, a szabályozható teljesítőképesség nagysága, jellemző adata (éves átlagos kapacitás mérleg a beépített teljesítőképességből levezetve, fajlagos hőfogyasztás, az elvárható megbízhatóság, az indítási idő, a szabályozási tartomány, fel-, leterhelési sebesség), további rendszerszintű szolgáltatások (feszültségszabályozás, black-start, stb.) biztosítására vonatkozó lehetőségek, megállapodások, az üzemszerű működés megkezdése előtti kötelezettségek (engedélyezés, jóváhagyások, üzem előkészítés, szerződéses paraméterek dokumentálása, ellenőrzése), a teljesítőképesség tesztelésének módja, az infrastruktúra (telekommunikáció, mérés, védelmi-, távvezérlő rendszer) jellemzői, az üzemirányítóhoz történő csatlakozás módja, feltételei, a rendelkezésre állási díj, illetve energiadíj árképzése a díjelemek módosítására vonatkozó árképletek, megállapodások, a havi átlagos IT, KK, TMK teljesítőképesség adatok, a naptári napi átlagos igénybe vehető teljesítőképesség, a termelési terv havi bontásban, 19

20 az alapszerződésen túl vállalt egyéb rendszerszintű szolgáltatásokat, ezek elszámolásának módja. A Magyar Villamos Művek Zrt.-vel mint a termelő berendezések tulajdonosával kötött bérleti szerződés tartalmi elemei: a bérlet tárgya, a bérlet, a Szerződés hatálya, birtokbaadás, a Felek jogai és kötelezettségvállalásai, a Bérlő kötelességei, a Bérlő jogai, a Bérbeadó kötelességei, a Bérbeadó jogai, szavatossági és egyéb nyilatkozatok, a nem teljesítés, nem szerződés szerinti teljesítés, a bérleti díj, a számlázás és fizetési feltételek, a felelősség, megszüntetés és felmondás, vis maior, bizalmas információk, irányadó jog, vitás ügyek rendezése, mentelmi jog feladása, vegyes rendelkezések. A fentieken túlmenően az MVM Trade Zrt.-vel kötött megállapodás szabályozza: az azon tesztindítások során termelt villamos energia adásvételét, mely teszteket nem az Átviteli Rendszerirányító kezdeményezett, az MVM GTER Zrt. közüzemi mérlegköri tagságát A szolgáltatás minőségi paramétereinek leírása Rendelkezésre állás 20

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével III. BMF energetikai konferencia 2008. november 25. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-414/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Hálózati kérdések, költségcsökkentés a lekötött teljesítmény/ kapacitáslekötés csökkentésével Dr.

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói igény alapján végzett szolgáltatások külön díjai Elosztói üzletszabályzat M2. számú

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-674/04 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 2010. 06. 03. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1 Fogalom meghatározások... 2

Részletesebben

Egy hazai naperőmű tapasztalatai

Egy hazai naperőmű tapasztalatai METÁR konferencia, MVM székház 2016. október 11. Egy hazai naperőmű tapasztalatai Gaál József ügyvezető PV erőmű projekt szabályozási környezete 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet A költségvetési intézmények

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2008. január Tartalomjegyzék: 1. Előszó 4 1.1

Részletesebben

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben Üzemviteli vezetők találkozója 2010.12.01-03 Tengelic Hevesi Antal osztályvezető Villamos Műszaki Osztály Tartalom Házi üzemi transzformátorok rekonstrukciója

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Az alábbiakban összegyűjtöttük az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomás telepítésének,

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatán Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály 1 Előadás témája: ELMŰ-ÉMÁSZ egyszerűsített eljárás kontra háztartási méretű kiserőmű (hmke) Kiserőművek

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 194841v4 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok I. Háztartási méretű kiserőmű fogalma 2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.)

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja.

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. A 2007. évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást.

Részletesebben

1. TÉTEL. 1. A.) Ismertesse a 4. számú víztisztító (VT) rendszer kialakítását, kapcsolását, berendezéseinek feladatát, felépítését!

1. TÉTEL. 1. A.) Ismertesse a 4. számú víztisztító (VT) rendszer kialakítását, kapcsolását, berendezéseinek feladatát, felépítését! 2 1. TÉTEL 1. A.) Ismertesse a 2. számú víztisztító (VT) rendszer kialakítását, kapcsolását, berendezéseinek feladatát és felépítését! Ismertesse a karbantartó szellőző rendszer feladatát, kapcsolását,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

O ~99y0169 Hivatala. lmmányszám : ~"ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot

O ~99y0169 Hivatala. lmmányszám : ~ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben O ~99y0169 Hivatala lmmányszám : ~"ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! Módosító javaslat A Házszabály 94.

Részletesebben

Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM

Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása Hanti Jenő OVRAM A szabványokról röviden A szabvány: leírt követelményrendszer A szabványosítást is szabványosítják! (SL melléklet) Kötelező

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

E-OS. Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató. Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI

E-OS. Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató. Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI Az E-OS Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2008. július 10. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

MVM Trade portfoliója 2009-ben

MVM Trade portfoliója 2009-ben MVM Trade portfoliója 2009-ben Dr. Barócsi Zoltán MVM Trade ZRt. igazgató Nagykereskedelmi Piaci Fórum 2009. február 2. MVM Trade szerződéseinek tartalma 1995-2008 A beszerzési oldali szerződésekkel (HTM)

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ ÜZLETSZABÁLYZATA. engedélyesi tevékenység ellátására

ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ ÜZLETSZABÁLYZATA. engedélyesi tevékenység ellátására Üzletszabályzat Az ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Szigetszentmiklós, 2012. május 22. 1 Üzletszabályzat

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói szolgálat díjszabásának rendszere Elosztói üzletszabályzat M2. számú melléklete 2/7.

Részletesebben

Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft.

Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft. Gázmotor üzemeltetés új kihívásai a Virtuális Erőmű (VE) korszakban, az üzemeltető tapasztalatai Balatonfüred, 2015. március 26. Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft. Gázmotor üzemeltetés új

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A XII-236/5555/2013. sz. határozat 1. melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8 KSH statisztikai száma:

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény

Részletesebben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel

MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel Magyar Energetikai Társaság MET ENERGIA FÓRUM, 2011 Balatonalmádi, 2011. június 8-9. Erőművek létesítése befektetői szemmel Dr. Korényi Zoltán 1 TARTALOM 1. A BEFEKTETŐ GYÖTRELMEI 2. AZ ERŐMŰVEK ÉLETPÁLYÁJA

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek száma 4 Elszámolt

Részletesebben

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére OE-RH-/2013 Budapest, 2013. május 14. 2/2013. i Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Hőközpont azonosító : Iktatási szám :./2013. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Távhő mérés szerinti szolgáltatására mely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

Részletesebben

Mit kell tudni a profil elszámolásról?

Mit kell tudni a profil elszámolásról? Mit kell tudni a profil elszámolásról? Dr. Grabner Péter (MEH) Petróczy Lajos A statisztikai elemzéssel készült fogyasztói villamosteljesítményigény görbe (profil) alapján mért fogyasztók köréről szóló

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT Az ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2011. július 31. TARTALOMJEGYZÉK Cím

Részletesebben

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l lren ányszárnj ' 8 "3 Érkezet : 2011 ro ' 0 3.: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáró l 1. A villamos

Részletesebben