Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve"

Átírás

1 Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve J. W. Goethe: Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre rosszabb lesz de ha úgy bánsz vele, amilyennek lennie kellene, akkor olyanná is válik, amilyennek lennie kellene. Készítette: Baráth Zoltán igazgató 1

2 Tartalom Tartalom... 2 Helyzetelemzés... 5 A tanév fő célja... 5 A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... Error! Bookmark not defined. Legfontosabb jogszabályi változások... 5 A szorgalmi idő... 6 Tanítási szünetek... 6 Intézményi fő adatok... 6 Tanév eleji növendéklétszám... 7 Felvételi előtt állók... 8 Eredménylista... 8 Értekezletek... 9 Szülői értekezletek... 9 Tanévnyitó értekezlet (alkalmazotti)... 9 Félévi osztályozó és félévértékelő konferencia... 9 Év végi osztályozó konferencia... 9 Tanévzáró értekezlet... 9 Szakmai, pénzügyi, szervezeti ellenőrzések Intézményi belső ellenőrzési terv Külső ellenőrzések IMIP 2010/2011. évi munkaterve Teljesítményértékelés Szakmai szervezetek Szakmai munkaközösségek I.számú szakmai munkaközösség munkaterve A szolfézs szak 2010/10 es tanév munkaterve A zongora szak 2010/10 es tanév munkaterve Zongorakíséretek II.számú szakmai munkaközösség munkaterve Népzene szak 2010/10 es tanév munkaterve Vonós szak 2010/10 es munkaterve Fúvós szak 2010/10 es munkaterve IV.számú szakmai munkaközösség munkaterve Képző és Iparművészet munkaterve

3 Néptánc szak 2010/10 es munkaterve Munkaszervezési időpontok Első találkozó Főtárgyi óraelosztás Csoportos óraelosztás Pótbeiratás Tanítás nélküli munkanap Tanítás nélküli munkanap Továbbképzés (tanítás nélküli munkanap3) Tanítás nélküli munkanap Tanítás nélküli munkanap Vizsgaidőszakok Beiratkozások/jelentkezések Tanulmányi versenyek NIF munkaterve Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar Munkaterve Orff Ütőegyüttes Munkaterve Cantilena Gyermekkórus munkaterve Feltételrendszer Felújítások/karbantartások Gazdasági, pénzügyi Futó pályázatok Helyi futó pályázatok: Intézményi szabályzatok, dokumentumok módosítása SZMSZ, PP, IMIP Megyei rendezvények Zala Megyei Tanári Hangverseny Zala Megyei Növendékhangverseny Zala Megyei Négykezestalálkozó Zala Megyei vonóstalálkozó Tantestületi szakmai út Rendezvényeink Emléktábla elhelyezés (KIEMELT RENDEZVÉNY) A zene világnapja (tanári hangverseny) (KIEMELT RENDEZVÉNY) KZA ALAPÍTVÁNYI NAPOK (KIEMELT RENDEZVÉNY) Farkas Emléknap (KIEMELT RENDEZVÉNY) Pauk Anna emlékhangverseny BEUgranál hozzánk

4 Művészek és Művészetpártolók Bálja (KIEMELT RENDEZVÉNY) Rozgonyis Növendékhangverseny Farsangi Hangverseny (KIEMELT RENDEZVÉNY) Ifjúsági Beavató Rendezvények Nyílt Napok Aranymetszés Művészeti Napok (KIEMELT RENDEZVÉNY) VI. Kreatív Fesztivál (KIEMELT RENDEZVÉNY) B tagozatosok vizsgahangversenye (KIEMELT RENDEZVÉNY) JUNIÁLIS (KIEMELT RENDEZVÉNY) Ünnepélyes tanévzáró

5 Helyzetelemzés dátum: résztvev k tanárok A megkezdett fejlesztési programot folytatjuk. A fejlesztési program az IMIP-en keresztül valósul meg. A tantestület nagy részére jellemző a megszokásból fakadó tanítás és pedagógiai eszköztár használata. Esetenként helytelen pedagógiai nézetek gyökeresedtek meg, ezért a 2010/2011-es tanévet a pedagógiai fejlesztés évének tervezzük. (Pl. nem tekinti kihívásnak a nehéz eseteket? felelősséget áthárítja (nem tanítható a növendék, a szülői iskolai környezet a hibás, buta-lusta a gyerek stb.) Az iskolai alapdokumentumokat ebben a tanévben szükséges egymással tovább harmonizálni. Készülnünk kell a 2012-es várható újabb országos minősítésre. A tanévet alaposabban tervezzük meg. Az időpontokat igyekezzünk tartani. Minden felelős a saját programját úgy tervezze, hogy vegye figyelembe az iskola, valamint a többi, körülményeket lényegesen befolyásoló intézmény eseménytervét. A tanév fő célja határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum: résztvev k tanárok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: A pedagógiai munka további fejlesztése. Megemlékezések Farkas Ferenc halálának 10. évfordulója alkalmából. Legfontosabb jogszabályi változások dátum: résztvev k Tanárok, növendékek Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Az alapfokú m vészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésér l és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítását 2008-ban kezdeményezte a tárca, amelynek els dleges célja a tartalmi fejlesztés volt. A közel két éves fejleszt munka eredményeként a rendelet mellékleteként kiadott tartalmi szabályozók módosítására került sor, amely feladatot a m vészeti áganként felkért szakmai szervezetek koordinálásával a szaktanárok, m vészek végezték el. A fejlesztési feladat végrehajtása - az elmúlt tizenkét év oktatási, gyakorlati tapasztalatainak, a m vészetoktatás nemzetközi trendjeinek figyelembe vételével - a társadalmi és szakmai elvárásokra reagál. A módosítás az alapfokú m vészetoktatás követelménye és tantervi programja egységes szerkezetének kialakítására, a jelenleg hatályos jogszabályi környezettel történ összhang megteremtésére, fogalomrendszerének rögzítésére, a követelmények és tananyag felülvizsgálatára, kiegészítésére irányult. A módosítás során, a szakmai terület javaslatainak megfelel en különösen a képzés struktúrájának, tanszakainak, tantárgyrendszerének, tantárgyak óraszámainak a pontosítására, 5

6 a követelmények ennek megfelel átalakítására, valamint a rendelet 3. (3) bekezdése alapján kiadott tanterv tananyagegységeinek a követelményekkel történ összehangolására került sor. A követelmények és a tanszaki rendszer változása miatt átdolgozásra kerültek a m vészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei is, amelyek el segítik, hogy a különböz képesség tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal. A követelményrendszer évfolyamonkénti meghatározása pedig az intézmények közötti átjárhatóságot biztosítja, valamint a min sít testület által kifogásolt tantervi hiányosságokat is pótolja. A rendelet-módosítás folyamatában a szakmai dokumentum teljes kör nyilvánosságot kapott. A javaslatot május 5-ét l június 30-áig tartó társadalmi vitára bocsátotta a tárca. Az OKM honlapján közzétett rendelet-tervezettel kapcsolatban valamennyi alapfokú m vészetoktatási intézmény véleményt nyilváníthatott, illetve módosító javaslatot fogalmazhatott meg. A visszajelzések alapján a változtatásokkal a rendszer, illetve a tartalmi szabályozó egyszer södött, áttekinthet bbé vált. A pontosabban körülhatárolt követelményrendszer pedig a min ségelvet, a mérhet séget biztosítja. A rendelet elfogadása és kihirdetése után amelyre várhatóan szeptemberben kerül sor - az új tartalmi szabályozást els alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmen rendszerben kell alkalmazni, ezzel az intézmények számára megfelel felkészülési id t biztosít a további intézményi dokumentumok elkészítéséhez. Figyelemmel arra, hogy az alapfokú m vészetoktatás követelménye és tantervi programja az alapfokú m vészetoktatási intézmények pedagógiai programjának az alapja, a rendelet megjelenését követ en a tárca tervezi az intézmények pedagógiai munkáját tovább segít szaktanári felkészít továbbképzések szervezését, mintatantervek, módszertani kiadványok, tankönyvek elkészítését, valamint a pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettségének, képzettségének tantárgyanként történ meghatározását. A szorgalmi idő Az els tanítási nap: szeptember 6. (hétf ), Az utolsó tanítási nap: június 2. (csütörtök). A szorgalmi id els féléve január 14-ig tart. Az iskolák január 21-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szül ket az els félévben elért tanulmányi eredményekr l. Tanítási szünetek - őszi szünet: november 2-5. A szünet el tti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni els tanítási nap november 8. (hétf ). - téli szünet: december január 2. A szünet el tti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni els tanítási nap január 3. (hétf ). - tavaszi szünet: április A szünet el tti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni els tanítási nap április 27. (szerda). Intézményi fő adatok Minősítetttelephelyek és tanszakok jegyzéke: Zeneművészet min sítés: kiválóramin sített m köd tanszakok: citera,fagott,furulya,fuvola,gordonka,harsona,heged, kamarazene,klarinét,szintetizátor,oboa,számítógépeszene,szaxofon,trombita,tuba, üt,kürt,zongora,szolfézs,magánének,népib g,népiének,népifurulya,népiheged 6

7 m köd feladatellátási helyek: min sítés alatt: brácsa 8800Nagykanizsa,Sugárút Nagykanizsa,AdyE.u Nagykanizsa,Rózsau Zalaszentbalázs,Kossuthu Hahót,DeákF.u Nagykanizsa,Hevesiu Nagykanizsa,BajcsyZs.E.u Nagykanizsa Miklósfa, skolau.10. Táncművészet min sítés: kiválóramin sített m köd tanszakok: néptánc,balett m köd feladatellátási helyek: 8800Nagykanizsa,Hevesiu Nagykanizsa,Csokonaiu Nagykanizsa,Széchenyitér Nagykanizsa,ZrínyiM.u Zalaszentbalázs,Kossuthu Nagykanizsa,Rozgonyiu Nagykanizsa,Rózsau Nagykanizsa Miklósfa,Iskolau.10. Képző- és iparművészet min sítés: kiválóramin sített m köd tanszakok: festészet,grafika,szobrászat m köd feladatellátási helyek: 8800Nagykanizsa,Csokonaiu Nagykanizsa,ZrínyiM.u Zalaszentbalázs,Kossuthu Hahót,DeákF.u.4. min sítés alatt: 8800Nagykanizsa,AdyE.u.1. Tanév eleji növendéklétszám határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: telephelyek Aranymetszés Alapítvány művészeti ág: zeneművészet 8 (Baráth Yvette) összes növendék a telephelyen 8 Hevesi Sándor Általános Iskola művészeti ág: zeneművészet 16 (Németh Renáta ek2 és 1.o.) művészeti ág: táncművészet 45 (Kócza Attila 2, 4, Tk.III.o.; Pulai Viktória 1.o.) összes növendék a telephelyen 61 Hevesi Sándor Művelődési Központ művészeti ág: táncművészet 3 (Kócza Attila Tk.IV.) összes növendék a telephelyen 3 Kiskanizsa Általános Iskola és Óvoda művészeti ág: zeneművészet 12 (Németh Ferenc, Végváriné Schmidt Ágnes 1.o.) összes növendék a telephelyen 12 Kőrösi Csoma Sándor Általalános Iskola művészeti ág: táncművészet 8 (Kócza Attila 6.o.) művészeti ág: képzőművészet 26 (Bekő Veronika 1.o.) összes növendék a telephelyen 35 7

8 Miklósfa Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsaművészeti ág: zeneművészet 19 (Kéthelyi Kornél, Novinics Kármen, Tolnainé Demeter Csilla, Bakaja Zoltán, Püspökiné Jámbor Zsuzsanna 1,2,3,4.o.) művészeti ág: táncművészet 10 (Vizeli Dezső 2.o.) összes növendék a telephelyen 29 Petőfi Sándor Általános Iskola művészeti ág: zeneművészet 9 (Tolnainé Demeter Csilla 2,3,4, Scheiber Krisztina) művészeti ág: táncművészet 16 (Kócza Attila 1.o.) művészeti ág: képzőművészet 10 (Bekő Vera 4.o.) összes növendék a telephelyen 35 Rozgonyi Úti Általános Iskola művészeti ág: táncművészet 22 (Pulai Viktória 2.o.,Kócza Attila 1.o.) összes növendék a telephelyen 22 székhely művészeti ág: zeneművészet 393 összes növendék a telephelyen 393 Szivárvány EGYMI művészeti ág: zeneművészet 6 (Scheiber Krisztina, Varga Regina, Kőfalvi Csaba) művészeti ág: táncművészet 11 (Pulai Viktória ek2) összes növendék a telephelyen 14 Vörösmarty Mihály Általános Iskola művészeti ág: zeneművészet 3 (Németh Ferenc) művészeti ág: képzőművészet 10 (Bekő Veronika 4.o.) összes növendék a telephelyen 13 Zrínyi Miklós Általános Iskola művészeti ág: táncművészet 16 (Pulai Viktória 3,4,6.o.) művészeti ág: képzőművészet 9 (Bekő Veronika 4.o.) összes növendék a telephelyen 25 összes növendék az intézményben: 659 fő Felvételi előtt állók dátum: résztvev k Ellen r: Baráth Adrien Márta Ellen rzés határideje: Düh Zsófia, Muzslai Virág Eredménylista határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Beszámolás határideje: versenyek eredményei a 2010/2011. tanévben helyszín: 8

9 Értekezletek dátum: résztvev k Alkalmazottak Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Értekezletek: Operatív: minden hétfő 9 óra, Vezetőségi: szükség szerint (havonta, kedd), Rendkívüli, illetve operatív tantestületi/alkalmazotti értekezletek nagyobb rendezvények előtt, helyszín: székhelyen Szülői értekezletek határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum: résztvev k A tanárok saját tanszakai növendékeinek szül i értekezletei. Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Szülői értekezletek: Első félévben: október ; Második félévben: február SZM választmány sz kség szerint. Tanévnyitó értekezlet (alkalmazotti) dátum: résztvev k Alkalmazottak Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Zoltán Beszámolás határideje: helyszín: székhelyen Munkaterv elfogadása. Iskolai dokumentumok módosításának Félévi osztályozó és félévértékelő konferencia határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: :00:00 résztvev k tanárok Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: Év végi jutalmazások eldöntése, osztályozó konferencia helyszín: székheklyen Év végi osztályozó konferencia határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: :00:00 résztvev k tanárok Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: Év végi jutalmazások eldöntése, osztályozó konferencia helyszín: székheklyen Tanévzáró értekezlet határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum: :00:00 résztvev k alkalmazottak Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Zoltán Beszámolás határideje:??? A tanév elemzése, értékelése, IMIP beszámoló, teljesítményértékelés. helyszín: székhelyen 9

10 Szakmai, pénzügyi, szervezeti ellenőrzések Intézményi belső ellenőrzési terv dátum: résztvev k alkalmazottak Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: mellékletben! Külső ellenőrzések dátum: résztvev k új telephelyek és tanszakok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: MÁK től, új telephelyek minősítése, PH normatíva. IMIP 2010/2011. évi munkaterve határidő:??? Felelős: Kéthelyi Kornél dátum: résztvev k Alkalmazottak Beszámol: Kéthelyi Kornél Beszámolás határideje: Teljesítményértékelés határidő: Felelős: Kéthelyi Kornél dátum: résztvev k Min ségirányítási csoport Baráth Zoltán Baráth Adrien igazgatóhelyettes Tanszakvezet k Beszámol: Kéthelyi Kornél Beszámolás határideje: helyszín: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés M vészeti Iskola Szakmai szervezetek Szakmai munkaközösségek dátum: résztvev k tanárok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Szakmai munkaközösségek: I.sz. szakmai munkaközösség: zongora, szintetizátor, szolfézs, ütő, magánének; vezető: Cseszkóné Borovics Melinda, segítők: Tálosi Péterné, Bujtor Márta; II.sz. szakmai munkaközösség: hegedű, cselló, fafúvó, rézfúvó, népzene, számítógépes zene; vezető: Bakaja Zoltán, segítők: Kéthelyi Kornél, Scheiber Krisztina;III. sz. szakmai munkaközösség: vezető: Varga Regina segítők: tanszakvezetők; IV. sz. szakmai munkaközösség: csoportos művészeti ágak vezető: Baráth Yvette, segítők: Kócza Attila. I.számú szakmai munkaközösség munkaterve 10

11 határidő: Felelős: Cseszkóné Borovics dátum: résztvev k zongora, szintetizátor, szolfézs, üt, magánének tanárok Beszámol: Cseszkóné Borovics Beszámolás határideje: A szolfézs szak 2010/10 es tanév munkaterve Szolfézs tanszak tanév munkaterve Ebben a tanévben is támogatjuk szerepléseinkkel iskolánk nevesített rendezvényeit. Az Alapítványi és Farsangi Koncertre Vajda Zsuzsával szolfézs csoportokat készítünk fel, Vámosné Fordán Yvette kórusával szerepel. Tervezzük a Beugranál hozzánk? Sorozat folytatását Spanyolország ismertetésével. Költsége Ft, időpont: december 16. Szakmai napunkat megyei szolfézs versenyre fordítanánk illetve Vámosné szeretne meglátogatni egy kórust. Költsége: útiköltség kb Ft. Versenyek: Az Országos Kodály Zoltán szolfézsversenyre 4 főt készítünk fel, költsége: Ft. A megyei szolfézs versenyen fővel indulunk, költsége: Ft Felvételiző tanulói Vámosné Fordán Yvettenek lesznek, Düh Zsófia és Muzslai Virág. A Szivárvány Fejlesztő Központban folytatom a szolfézs oktatását, munkaképesség gondozást. Tavasszal aktívan részt veszünk az új növendékek toborzásában. Cantilena kórus szereplései: Szeptember 10. Pannon Egyetem évnyitója Október 1. Zene Világnapja December 21. Palini Iskola karácsonyi ünnepélye Március önálló koncert (költsége: Ft) A zongora szak 2010/10 es tanév munkaterve Zongora tanszak 2010/2011 es munkaterve Bujtor Márta A tanszak munkáját e tanévben is az előző tanévekhez hasonlóan a meghirdetett megyei, regionális és országos versenyekre való felkészülés határozta meg, kiegészítve tanszaki összejövetelekkel. Időrendben, részletesen: 1. Az őszi szünetben kerül megrendezésre Dunakeszin az Országos Farkas Ferenc Zongoraverseny, ahova Dr. Erdős Lászlóné 1 növendékkel készül. 2. Tanszaki összejövetelt novemberre tervezünk, ahol munkaképesség gondozó foglalkozást tanítással egybekötve tart Tálosi Péterné kollégánk, igény szerint a tanév során többször is. 11

12 3. November 15 én az Alapítványi Napok programsorozat keretében Tehetségeink nyomában címmel Dr. Erdős Lászlóné növendékei tartanak koncertet. 4. Ebben a tanévben XI. alkalommal rendezzük meg a Zala Megyei Négykezestalálkozót. A találkozó időpontja: március Tavasszal Szentendrén az Országos Továbbképzős Versenyen szeretnénk részt venni 1 1 növendékkel, de a rendezvényről még nem kaptunk tájékoztatást. Ebben a tanévben is szívesen részt vennénk az Iprovizációs Műhely foglalkozásain Baráth Zoltán vezetésével. A felsoroltakon kívül közös iskolai rendezvényeken, alapítványi és B tagozatos hangversenyeken valamint iskolán kívüli más kulturális rendezvényeken szerepelnek növendékeink. Tálosi Péterné Zongorakíséretek határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: A megbeszélt beosztás szerint. helyszín: székhelyen telephelyeken Beszámol az év végi értekezleten is! helyszín: székhelyen és II.számú szakmai munkaközösség munkaterve határidő: Felelős: Bakaja Zoltán dátum: résztvev k heged, cselló, fafúvós, rézfúvós, népzene, számítógépes zene tanárok Beszámol: Bakaja Zoltán Beszámolás határideje: Népzene szak 2010/10 es tanév munkaterve Munkaterv 2010/2011 Népzene Október: Táncház (dátumok még nincsenek egyeztetve, szombati nap ig) November: (?) Szakmai Nap Ördöngösfüzesi zene és tánctanítás, Táncház (Vizeli Balázs, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert, Kádár Ignác oktatók) Medgyaszay Ház December: Táncház (?) Február (?) Országos Népzenei Verseny területi válogató 12

13 Szombathely Február: Farsangi koncert Április 16 (?) Országos Táncháztalálkozó Budapest ( Tágasságot nekünk is, zeneiskolások koncertje) Április (?) Aranymetszés Napok Április (?) Országos Népzenei Verseny, döntő Gödöllő Május 5. Növendékhangverseny Scheiber Krisztina Vonós szak 2010/10 es munkaterve Vonós tanszak es tanév munkaterve Továbbtanuló növendék: Düh Zsófia Jakobovics Árpád növendéke B tagozatosok: Nyizsnyik Bence Jakobovics Árpád növendéke Muzslai Virág és Szinyéri Bence Bakja Zoltán növendékei Versenyek: Keszthelyi Vonóstalálkozó: Balogh Tünde 4 gyerek Németh Ferenc 4 gyerek Varga Regina 3 gyerek Jakobovics Árpád 2 gyerek Bakaja Zoltán 2 gyerek Tanszaki hangversenyek: Bakaja Zoltán: Jakobovics Árpád:

14 Varga Regina: Bakaja Zoltán Fúvós szak 2010/10 es munkaterve évi Munkaterv Fúvós tanszak Aktívan részt kívánunk venni az iskolai szintű rendezvényeken, tanári és növendék produkciókkal, lebonyolítás segítésével. Támogatjuk a zenekarok munkáját. (részvétel, felkészítés) Szakmai napot közösen egyelőre nem terveztünk be. Egyéni ötletek merültek fel. Keressük a lehetőséget, hogy kisebb versenyeken részt vehessünk. Megyei fúvósverseny ebben az évben nem kerül megrendezésre. A Sistrum regionális verseny léte továbbra is bizonytalan. Felmerült, hogy esetleg Somogy megyei versenyen neveznénk be. A furulyásoknak valószínűleg rendeznek megyei szintű találkozót, ezen tervezünk megjelenni. Három országos versenyt rendeznek ebben a tanévben, amelyben érintettek lehetünk: továbbképzősök versenye Szentendrén, Országos szaxofonverseny, Fuvoladuó verseny. Ezeken szándékozunk mi is indulni. Ismét megrendezzük a házi rézfúvós versenyt. Minden kolléga készül a saját tanszaki hangversenyére. Beszámol az év végi értekezleten is! Kéthelyi Kornél IV.számú szakmai munkaközösség munkaterve határidő: Felelős: Varga Regina dátum: résztvev k A munkaközösség tanárai Beszámol: Varga Regina Beszámolás határideje: Képző és Iparművészet munkaterve Kiállítások: Őszi tárlat Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola Téli tárlat Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola Tavaszi tárlat (év végi nagykiállítás HSMK kiállítóterem) 10 éves a képzőművészet tanszak / Lehet egy összegző, retrospektív kiállítás is az elmúlt évek munkáiból / Telephelyeken 1 1 kiállítás ( Zalaszentbalázs, Zrínyi, Kőrösi) Tanulmányi versenyek: Sokat tud az én kezem Zalaegerszeg Ady Endre Gimnázium 14

15 Mostan színes tintákról álmodom Zalaegerszeg Ady Endre Gimnázium Országos Festészetei Verseny Szuperinfó rajzpályázat Tanév közben adódó pályázatok Tanulmányi kirándulás Bek Veronika Néptánc szak 2010/10 es munkaterve Munkaterv Tánctanszak os tanév Szeptember-december Havonta egy alkalommal táncház a népzene tagozattal November November 27. Ördöngösfüzesi zene és tánctanítás Január Újévi Gála balett Félévi vizsgák Február Farsangi Hangverseny Március Gergely-napi M vészeti Fesztivál, Gyenesdiás 15

16 Néptánc Zalai Gyermekek M Néptánc, balett vészeti Találkozója, Nagykanizsa Országos Táncháztalálkozó, Budapest Április Április 9. Aranymetszés M vészeti Napok Május Tánc Világnapja Néptánc, balett Május Országos Klasszikus Balettverseny, Budapest Hevesi Napok Néptánc, balett Június Juniális Néptánc, balett Év végi vizsgák Meghatározott dátum nélkül: A tanév során az egyes telephelyek iskoláiban felmerül kéréseknek, a városból érkez meghívásoknak folyamatosan teszünk eleget /kiállítás megnyitók, iskolai ünnepségek, ovis toborzók/. 16

17 Nagykanizsa, Kócza Attila Munkaszervezési időpontok Első találkozó határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum: :00:00 résztvev k tanárok, gazdasági titkár Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Munkaterv előkészítése, aktuális információk helyszín: székhelyen Főtárgyi óraelosztás határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k Tanárok, növendékek, szül k Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: A növendékek főtárgyi óráinak besosztása, órararendek elkészítése telephelyeken az adott héten Csoportos óraelosztás 17 határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k tanárok, növendékek Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: Növendékeink csoportos foglakozások osztályaiba történő elosztása. 14- telephelyeken az aktuális héten Pótbeiratás határidő: Felelős: Baráth Adrien Márta dátum: résztvev k növendékek, szül k Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Márta Beszámolás határideje: du.14-17:30-ig Tanítás nélküli munkanap1(ranschburg Jenő?) határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum:??? résztvev k pedagógusok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Zoltán Beszámolás határideje: A tanszakok felhasználása alapján. helyszín: székhelyen Tanítás nélküli munkanap 2 (márc.14. vagy 11.) dátum:??? résztvev k pedagógusok 17

18 Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Továbbképzés (tanítás nélküli munkanap3) Laczó Zoltán határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum: ig résztvev k tanárok helyszín: székhelyen Tanítás nélküli munkanap4 (Tanszaki) dátum:??? résztvev k pedagógusok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Zoltán Beszámolás határideje: Tanítás nélküli munkanap5 (tanulmányút) dátum:??? résztvev k pedagógusok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Vizsgaidőszakok dátum: résztvev k Tanárok, növendékek Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: Vizsgaidőszak: Első félévben: január (hétfő-péntek); Második félévben: melléktárgyak május (csütörtök-szerda), főtárgyak május 26-június 2. (csütörtök-csütörtök); Művészeti Alapvizsga június 1. (szerda) m vészeti alapvizsgások az alapfok utolsó évfolyamát végz tanulók, akik a vizsgára jelentkeznek Beiratkozások/jelentkezések határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k növendékek, szül k Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: Régi növendékeink jelentkezései, új növendékek felvételijei (szerda) Tanulmányi versenyek határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k vállakozó tanárok, kijelölt növendékek. Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: IV. Országos szaxofonverseny A verseny ideje: november Rendező: Teleki-Wattay Művészeti Iskola 18

19 2013 Pomáz, Templom tér 3.; Tel./fax: ; Honlap: 2. XIII. Országos Koncz János heged verseny Kovács Dénes emlékére A verseny időpontja: november Rendező: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.; Telefon: , (894, 895, 896) fax: ; Honlap: 3. VII. Országos verseny a továbbképz évfolyamokra járó tanulók számára Oltai Adrienne emlékére A verseny időpontja: március Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2000 Szentendre, Duna korzó 16.; Tel./fax: ; Honlap: 4. XIII. Országos üt hangszeres kamaraverseny Az üt verseny I. és II. korcsoprtjának besorolása változott A verseny ideje március Rendező: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2600 Vác, Konstantin tér 8.; Tel./fax: ; 5. Honlap: VIII. Országos fuvola-duó verseny A verseny időpontja: április Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat 2661 Balassagyarmat, Pf. 10.; Telefon: ; tel./fax: Honlap: 6. VI. Országos népzenei verseny A verseny időpontja: április Rendező: Frederic Chopin Zeneiskola 2100 Gödöll, Ady Endre sétány 1.; Telefon: fax: Honlap: 7. VII. Országos zenekari verseny A verseny időpontja: május 6-8. Rendező: Pátzay János Zeneiskola 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 11.; Telefon: Honlap: Társrendez : Magyar Zeneiskolák és M vészeti Iskolák Szövetsége 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65., 8. X. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny A verseny időpontja: május Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4024 Debrecen, Vár u. 1.; Telefon: , fax: Honlap: 9. VII. Országos Ádám Jen dalverseny A verseny időpontja: május Rendező: Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola 5000 Szolnok, Óvoda u. 5.; Tel./fax: Honlap: 10. III. Országos néptáncverseny (kamaracsoport) A verseny időpontja: május Rendező: Hétpróbás Néptánciskola Békéscsaba Luther u 6.; Tel/fax: Honlap: A verseny helyszín: Békés Megyei Jókai Színház, 5600 Békéscsaba Andrássy u IV. Országos klasszikus balettverseny A verseny időpontja: május Rendező: Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár 1153 Budapest, Bocskai utca ; Telefon: , fax: Honlap: NIF munkaterve határidő: Felelős: Tatár Csaba dátum: résztvev k Beszámol: Tatár Csaba Beszámolás határideje:

20 helyszín: székhely Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar Munkaterve határidő: Felelős: Jakobovics Árpád dátum: résztvev k Beszámol: Bücs Angéla Beszámolás határideje: Vonószenekar es tanév munkaterve - Cserekapcsolat az Il Mosaico (Svájc) szimfonikus zenekarral. A svájciak látogatása: , a mi utunk: augusztusában. - Az eddigi kiszenekar átalakul naggyá és az új csoport indul kezdőkből. - Fellépések vállalása: október 1., alapítványi koncert, karácsonyi koncertek, farsangi koncert, iskolai és más rendezvények. - A legtapasztaltabb vonós növendékek bevonása a városi szimfonikus zenekar munkájába. Jakobovics Árpád együttes vezető helyszín: székhelyen Orff Ütőegyüttes Munkaterve határidő: Felelős: Bücs Angéla dátum: résztvev k Orff Üt együttes tagjai Beszámol: Bücs Angéla Beszámolás határideje: Az Orff ütő együttesek sikeres összevonását követően a 2010/2011 tanévben két jól működő új formációban alakult: a tagot számláló Nagy Orff együttes és a 12 tagú Kis Orff együttes. Habár a 10 éves nyári táborozások folytonossága az idén egészségügyi okok miatt megszakadt és ezzel együtt az idei repertoár megalapozása is elmaradt, próbálunk intenzív munkával felkészülni a ránk váró feladatokra. Természetesen ott leszünk ebben az évben is az Alapítványi Koncerten, a Farsangi Koncerten és az Ifjúsági bemutató koncerteken. Minden évben szoktunk szerepelni egy általános iskolában, vagy óvodában, ily módon próbáljuk megismertetni és megszerettetni a zenét, a Zeneiskolát. Ebben az évben a Palini Általános Iskolában fogunk szerepelni a Zene Világnapja alkalmából október 1. én, a tavalyi évben beszerzett új formaruhákban. A kis együttessel először, ebben az évben kipróbáljuk magunkat a Zala Megyei Gyermekek Találkozóján. A már tradicionálissá vált önálló koncertünket március 6. ra tervezzük, várhatóan a Pannon Egyetem termében Természetesen még sok helyen leszünk jelen: alapítványi bálok, általános iskolai és óvodai rendezvények, városi intézmények rendezvényei (pl. szeptemberben a Honvéd Kaszinóban) A hangszerállomány bővítése: Ebben az évben mikrofonok és mikrofon állványok beszerzését tervezzük. Ezzel megoldódik a nagyobb koncertjeink saját forrásból történő hangosítása és lehetővé teszi párhuzamosan zajló más iskolai előadás hangosítását is. 20

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése

Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése Összhang" Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány Szolnok Óvoda u. 5. 5000 Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése Az ellenőrzés időtartama: Az ellenőrzött időszak:

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2011 Pedagógiai Program

2011 Pedagógiai Program 1 2011 Pedagógiai Program A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.)

Részletesebben

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására Pályázó: 7165 Mórágy, Alkotmány u. 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI

A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola 9431 Fertőd, Madách sétány 1. OM: 039593 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, S csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1817, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u

Részletesebben

Polifónia. Zeneoktatásunk. különszám. 2009. május

Polifónia. Zeneoktatásunk. különszám. 2009. május Zeneoktatásunk Polifónia különszám 2009. május Zeneoktatásunk A kiadvány megjelenését támogatta a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Nemzeti Civil Alapprogram. ISBN Magyar Zenei Tanács 1012 Budapest,

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1.

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1. Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. A szervezeti

Részletesebben