Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve"

Átírás

1 Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve J. W. Goethe: Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre rosszabb lesz de ha úgy bánsz vele, amilyennek lennie kellene, akkor olyanná is válik, amilyennek lennie kellene. Készítette: Baráth Zoltán igazgató 1

2 Tartalom Tartalom... 2 Helyzetelemzés... 5 A tanév fő célja... 5 A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... Error! Bookmark not defined. Legfontosabb jogszabályi változások... 5 A szorgalmi idő... 6 Tanítási szünetek... 6 Intézményi fő adatok... 6 Tanév eleji növendéklétszám... 7 Felvételi előtt állók... 8 Eredménylista... 8 Értekezletek... 9 Szülői értekezletek... 9 Tanévnyitó értekezlet (alkalmazotti)... 9 Félévi osztályozó és félévértékelő konferencia... 9 Év végi osztályozó konferencia... 9 Tanévzáró értekezlet... 9 Szakmai, pénzügyi, szervezeti ellenőrzések Intézményi belső ellenőrzési terv Külső ellenőrzések IMIP 2010/2011. évi munkaterve Teljesítményértékelés Szakmai szervezetek Szakmai munkaközösségek I.számú szakmai munkaközösség munkaterve A szolfézs szak 2010/10 es tanév munkaterve A zongora szak 2010/10 es tanév munkaterve Zongorakíséretek II.számú szakmai munkaközösség munkaterve Népzene szak 2010/10 es tanév munkaterve Vonós szak 2010/10 es munkaterve Fúvós szak 2010/10 es munkaterve IV.számú szakmai munkaközösség munkaterve Képző és Iparművészet munkaterve

3 Néptánc szak 2010/10 es munkaterve Munkaszervezési időpontok Első találkozó Főtárgyi óraelosztás Csoportos óraelosztás Pótbeiratás Tanítás nélküli munkanap Tanítás nélküli munkanap Továbbképzés (tanítás nélküli munkanap3) Tanítás nélküli munkanap Tanítás nélküli munkanap Vizsgaidőszakok Beiratkozások/jelentkezések Tanulmányi versenyek NIF munkaterve Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar Munkaterve Orff Ütőegyüttes Munkaterve Cantilena Gyermekkórus munkaterve Feltételrendszer Felújítások/karbantartások Gazdasági, pénzügyi Futó pályázatok Helyi futó pályázatok: Intézményi szabályzatok, dokumentumok módosítása SZMSZ, PP, IMIP Megyei rendezvények Zala Megyei Tanári Hangverseny Zala Megyei Növendékhangverseny Zala Megyei Négykezestalálkozó Zala Megyei vonóstalálkozó Tantestületi szakmai út Rendezvényeink Emléktábla elhelyezés (KIEMELT RENDEZVÉNY) A zene világnapja (tanári hangverseny) (KIEMELT RENDEZVÉNY) KZA ALAPÍTVÁNYI NAPOK (KIEMELT RENDEZVÉNY) Farkas Emléknap (KIEMELT RENDEZVÉNY) Pauk Anna emlékhangverseny BEUgranál hozzánk

4 Művészek és Művészetpártolók Bálja (KIEMELT RENDEZVÉNY) Rozgonyis Növendékhangverseny Farsangi Hangverseny (KIEMELT RENDEZVÉNY) Ifjúsági Beavató Rendezvények Nyílt Napok Aranymetszés Művészeti Napok (KIEMELT RENDEZVÉNY) VI. Kreatív Fesztivál (KIEMELT RENDEZVÉNY) B tagozatosok vizsgahangversenye (KIEMELT RENDEZVÉNY) JUNIÁLIS (KIEMELT RENDEZVÉNY) Ünnepélyes tanévzáró

5 Helyzetelemzés dátum: résztvev k tanárok A megkezdett fejlesztési programot folytatjuk. A fejlesztési program az IMIP-en keresztül valósul meg. A tantestület nagy részére jellemző a megszokásból fakadó tanítás és pedagógiai eszköztár használata. Esetenként helytelen pedagógiai nézetek gyökeresedtek meg, ezért a 2010/2011-es tanévet a pedagógiai fejlesztés évének tervezzük. (Pl. nem tekinti kihívásnak a nehéz eseteket? felelősséget áthárítja (nem tanítható a növendék, a szülői iskolai környezet a hibás, buta-lusta a gyerek stb.) Az iskolai alapdokumentumokat ebben a tanévben szükséges egymással tovább harmonizálni. Készülnünk kell a 2012-es várható újabb országos minősítésre. A tanévet alaposabban tervezzük meg. Az időpontokat igyekezzünk tartani. Minden felelős a saját programját úgy tervezze, hogy vegye figyelembe az iskola, valamint a többi, körülményeket lényegesen befolyásoló intézmény eseménytervét. A tanév fő célja határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum: résztvev k tanárok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: A pedagógiai munka további fejlesztése. Megemlékezések Farkas Ferenc halálának 10. évfordulója alkalmából. Legfontosabb jogszabályi változások dátum: résztvev k Tanárok, növendékek Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Az alapfokú m vészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésér l és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítását 2008-ban kezdeményezte a tárca, amelynek els dleges célja a tartalmi fejlesztés volt. A közel két éves fejleszt munka eredményeként a rendelet mellékleteként kiadott tartalmi szabályozók módosítására került sor, amely feladatot a m vészeti áganként felkért szakmai szervezetek koordinálásával a szaktanárok, m vészek végezték el. A fejlesztési feladat végrehajtása - az elmúlt tizenkét év oktatási, gyakorlati tapasztalatainak, a m vészetoktatás nemzetközi trendjeinek figyelembe vételével - a társadalmi és szakmai elvárásokra reagál. A módosítás az alapfokú m vészetoktatás követelménye és tantervi programja egységes szerkezetének kialakítására, a jelenleg hatályos jogszabályi környezettel történ összhang megteremtésére, fogalomrendszerének rögzítésére, a követelmények és tananyag felülvizsgálatára, kiegészítésére irányult. A módosítás során, a szakmai terület javaslatainak megfelel en különösen a képzés struktúrájának, tanszakainak, tantárgyrendszerének, tantárgyak óraszámainak a pontosítására, 5

6 a követelmények ennek megfelel átalakítására, valamint a rendelet 3. (3) bekezdése alapján kiadott tanterv tananyagegységeinek a követelményekkel történ összehangolására került sor. A követelmények és a tanszaki rendszer változása miatt átdolgozásra kerültek a m vészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei is, amelyek el segítik, hogy a különböz képesség tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal. A követelményrendszer évfolyamonkénti meghatározása pedig az intézmények közötti átjárhatóságot biztosítja, valamint a min sít testület által kifogásolt tantervi hiányosságokat is pótolja. A rendelet-módosítás folyamatában a szakmai dokumentum teljes kör nyilvánosságot kapott. A javaslatot május 5-ét l június 30-áig tartó társadalmi vitára bocsátotta a tárca. Az OKM honlapján közzétett rendelet-tervezettel kapcsolatban valamennyi alapfokú m vészetoktatási intézmény véleményt nyilváníthatott, illetve módosító javaslatot fogalmazhatott meg. A visszajelzések alapján a változtatásokkal a rendszer, illetve a tartalmi szabályozó egyszer södött, áttekinthet bbé vált. A pontosabban körülhatárolt követelményrendszer pedig a min ségelvet, a mérhet séget biztosítja. A rendelet elfogadása és kihirdetése után amelyre várhatóan szeptemberben kerül sor - az új tartalmi szabályozást els alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmen rendszerben kell alkalmazni, ezzel az intézmények számára megfelel felkészülési id t biztosít a további intézményi dokumentumok elkészítéséhez. Figyelemmel arra, hogy az alapfokú m vészetoktatás követelménye és tantervi programja az alapfokú m vészetoktatási intézmények pedagógiai programjának az alapja, a rendelet megjelenését követ en a tárca tervezi az intézmények pedagógiai munkáját tovább segít szaktanári felkészít továbbképzések szervezését, mintatantervek, módszertani kiadványok, tankönyvek elkészítését, valamint a pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettségének, képzettségének tantárgyanként történ meghatározását. A szorgalmi idő Az els tanítási nap: szeptember 6. (hétf ), Az utolsó tanítási nap: június 2. (csütörtök). A szorgalmi id els féléve január 14-ig tart. Az iskolák január 21-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szül ket az els félévben elért tanulmányi eredményekr l. Tanítási szünetek - őszi szünet: november 2-5. A szünet el tti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni els tanítási nap november 8. (hétf ). - téli szünet: december január 2. A szünet el tti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni els tanítási nap január 3. (hétf ). - tavaszi szünet: április A szünet el tti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni els tanítási nap április 27. (szerda). Intézményi fő adatok Minősítetttelephelyek és tanszakok jegyzéke: Zeneművészet min sítés: kiválóramin sített m köd tanszakok: citera,fagott,furulya,fuvola,gordonka,harsona,heged, kamarazene,klarinét,szintetizátor,oboa,számítógépeszene,szaxofon,trombita,tuba, üt,kürt,zongora,szolfézs,magánének,népib g,népiének,népifurulya,népiheged 6

7 m köd feladatellátási helyek: min sítés alatt: brácsa 8800Nagykanizsa,Sugárút Nagykanizsa,AdyE.u Nagykanizsa,Rózsau Zalaszentbalázs,Kossuthu Hahót,DeákF.u Nagykanizsa,Hevesiu Nagykanizsa,BajcsyZs.E.u Nagykanizsa Miklósfa, skolau.10. Táncművészet min sítés: kiválóramin sített m köd tanszakok: néptánc,balett m köd feladatellátási helyek: 8800Nagykanizsa,Hevesiu Nagykanizsa,Csokonaiu Nagykanizsa,Széchenyitér Nagykanizsa,ZrínyiM.u Zalaszentbalázs,Kossuthu Nagykanizsa,Rozgonyiu Nagykanizsa,Rózsau Nagykanizsa Miklósfa,Iskolau.10. Képző- és iparművészet min sítés: kiválóramin sített m köd tanszakok: festészet,grafika,szobrászat m köd feladatellátási helyek: 8800Nagykanizsa,Csokonaiu Nagykanizsa,ZrínyiM.u Zalaszentbalázs,Kossuthu Hahót,DeákF.u.4. min sítés alatt: 8800Nagykanizsa,AdyE.u.1. Tanév eleji növendéklétszám határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: telephelyek Aranymetszés Alapítvány művészeti ág: zeneművészet 8 (Baráth Yvette) összes növendék a telephelyen 8 Hevesi Sándor Általános Iskola művészeti ág: zeneművészet 16 (Németh Renáta ek2 és 1.o.) művészeti ág: táncművészet 45 (Kócza Attila 2, 4, Tk.III.o.; Pulai Viktória 1.o.) összes növendék a telephelyen 61 Hevesi Sándor Művelődési Központ művészeti ág: táncművészet 3 (Kócza Attila Tk.IV.) összes növendék a telephelyen 3 Kiskanizsa Általános Iskola és Óvoda művészeti ág: zeneművészet 12 (Németh Ferenc, Végváriné Schmidt Ágnes 1.o.) összes növendék a telephelyen 12 Kőrösi Csoma Sándor Általalános Iskola művészeti ág: táncművészet 8 (Kócza Attila 6.o.) művészeti ág: képzőművészet 26 (Bekő Veronika 1.o.) összes növendék a telephelyen 35 7

8 Miklósfa Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsaművészeti ág: zeneművészet 19 (Kéthelyi Kornél, Novinics Kármen, Tolnainé Demeter Csilla, Bakaja Zoltán, Püspökiné Jámbor Zsuzsanna 1,2,3,4.o.) művészeti ág: táncművészet 10 (Vizeli Dezső 2.o.) összes növendék a telephelyen 29 Petőfi Sándor Általános Iskola művészeti ág: zeneművészet 9 (Tolnainé Demeter Csilla 2,3,4, Scheiber Krisztina) művészeti ág: táncművészet 16 (Kócza Attila 1.o.) művészeti ág: képzőművészet 10 (Bekő Vera 4.o.) összes növendék a telephelyen 35 Rozgonyi Úti Általános Iskola művészeti ág: táncművészet 22 (Pulai Viktória 2.o.,Kócza Attila 1.o.) összes növendék a telephelyen 22 székhely művészeti ág: zeneművészet 393 összes növendék a telephelyen 393 Szivárvány EGYMI művészeti ág: zeneművészet 6 (Scheiber Krisztina, Varga Regina, Kőfalvi Csaba) művészeti ág: táncművészet 11 (Pulai Viktória ek2) összes növendék a telephelyen 14 Vörösmarty Mihály Általános Iskola művészeti ág: zeneművészet 3 (Németh Ferenc) művészeti ág: képzőművészet 10 (Bekő Veronika 4.o.) összes növendék a telephelyen 13 Zrínyi Miklós Általános Iskola művészeti ág: táncművészet 16 (Pulai Viktória 3,4,6.o.) művészeti ág: képzőművészet 9 (Bekő Veronika 4.o.) összes növendék a telephelyen 25 összes növendék az intézményben: 659 fő Felvételi előtt állók dátum: résztvev k Ellen r: Baráth Adrien Márta Ellen rzés határideje: Düh Zsófia, Muzslai Virág Eredménylista határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Beszámolás határideje: versenyek eredményei a 2010/2011. tanévben helyszín: 8

9 Értekezletek dátum: résztvev k Alkalmazottak Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Értekezletek: Operatív: minden hétfő 9 óra, Vezetőségi: szükség szerint (havonta, kedd), Rendkívüli, illetve operatív tantestületi/alkalmazotti értekezletek nagyobb rendezvények előtt, helyszín: székhelyen Szülői értekezletek határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum: résztvev k A tanárok saját tanszakai növendékeinek szül i értekezletei. Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Szülői értekezletek: Első félévben: október ; Második félévben: február SZM választmány sz kség szerint. Tanévnyitó értekezlet (alkalmazotti) dátum: résztvev k Alkalmazottak Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Zoltán Beszámolás határideje: helyszín: székhelyen Munkaterv elfogadása. Iskolai dokumentumok módosításának Félévi osztályozó és félévértékelő konferencia határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: :00:00 résztvev k tanárok Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: Év végi jutalmazások eldöntése, osztályozó konferencia helyszín: székheklyen Év végi osztályozó konferencia határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: :00:00 résztvev k tanárok Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: Év végi jutalmazások eldöntése, osztályozó konferencia helyszín: székheklyen Tanévzáró értekezlet határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum: :00:00 résztvev k alkalmazottak Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Zoltán Beszámolás határideje:??? A tanév elemzése, értékelése, IMIP beszámoló, teljesítményértékelés. helyszín: székhelyen 9

10 Szakmai, pénzügyi, szervezeti ellenőrzések Intézményi belső ellenőrzési terv dátum: résztvev k alkalmazottak Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: mellékletben! Külső ellenőrzések dátum: résztvev k új telephelyek és tanszakok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: MÁK től, új telephelyek minősítése, PH normatíva. IMIP 2010/2011. évi munkaterve határidő:??? Felelős: Kéthelyi Kornél dátum: résztvev k Alkalmazottak Beszámol: Kéthelyi Kornél Beszámolás határideje: Teljesítményértékelés határidő: Felelős: Kéthelyi Kornél dátum: résztvev k Min ségirányítási csoport Baráth Zoltán Baráth Adrien igazgatóhelyettes Tanszakvezet k Beszámol: Kéthelyi Kornél Beszámolás határideje: helyszín: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés M vészeti Iskola Szakmai szervezetek Szakmai munkaközösségek dátum: résztvev k tanárok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Szakmai munkaközösségek: I.sz. szakmai munkaközösség: zongora, szintetizátor, szolfézs, ütő, magánének; vezető: Cseszkóné Borovics Melinda, segítők: Tálosi Péterné, Bujtor Márta; II.sz. szakmai munkaközösség: hegedű, cselló, fafúvó, rézfúvó, népzene, számítógépes zene; vezető: Bakaja Zoltán, segítők: Kéthelyi Kornél, Scheiber Krisztina;III. sz. szakmai munkaközösség: vezető: Varga Regina segítők: tanszakvezetők; IV. sz. szakmai munkaközösség: csoportos művészeti ágak vezető: Baráth Yvette, segítők: Kócza Attila. I.számú szakmai munkaközösség munkaterve 10

11 határidő: Felelős: Cseszkóné Borovics dátum: résztvev k zongora, szintetizátor, szolfézs, üt, magánének tanárok Beszámol: Cseszkóné Borovics Beszámolás határideje: A szolfézs szak 2010/10 es tanév munkaterve Szolfézs tanszak tanév munkaterve Ebben a tanévben is támogatjuk szerepléseinkkel iskolánk nevesített rendezvényeit. Az Alapítványi és Farsangi Koncertre Vajda Zsuzsával szolfézs csoportokat készítünk fel, Vámosné Fordán Yvette kórusával szerepel. Tervezzük a Beugranál hozzánk? Sorozat folytatását Spanyolország ismertetésével. Költsége Ft, időpont: december 16. Szakmai napunkat megyei szolfézs versenyre fordítanánk illetve Vámosné szeretne meglátogatni egy kórust. Költsége: útiköltség kb Ft. Versenyek: Az Országos Kodály Zoltán szolfézsversenyre 4 főt készítünk fel, költsége: Ft. A megyei szolfézs versenyen fővel indulunk, költsége: Ft Felvételiző tanulói Vámosné Fordán Yvettenek lesznek, Düh Zsófia és Muzslai Virág. A Szivárvány Fejlesztő Központban folytatom a szolfézs oktatását, munkaképesség gondozást. Tavasszal aktívan részt veszünk az új növendékek toborzásában. Cantilena kórus szereplései: Szeptember 10. Pannon Egyetem évnyitója Október 1. Zene Világnapja December 21. Palini Iskola karácsonyi ünnepélye Március önálló koncert (költsége: Ft) A zongora szak 2010/10 es tanév munkaterve Zongora tanszak 2010/2011 es munkaterve Bujtor Márta A tanszak munkáját e tanévben is az előző tanévekhez hasonlóan a meghirdetett megyei, regionális és országos versenyekre való felkészülés határozta meg, kiegészítve tanszaki összejövetelekkel. Időrendben, részletesen: 1. Az őszi szünetben kerül megrendezésre Dunakeszin az Országos Farkas Ferenc Zongoraverseny, ahova Dr. Erdős Lászlóné 1 növendékkel készül. 2. Tanszaki összejövetelt novemberre tervezünk, ahol munkaképesség gondozó foglalkozást tanítással egybekötve tart Tálosi Péterné kollégánk, igény szerint a tanév során többször is. 11

12 3. November 15 én az Alapítványi Napok programsorozat keretében Tehetségeink nyomában címmel Dr. Erdős Lászlóné növendékei tartanak koncertet. 4. Ebben a tanévben XI. alkalommal rendezzük meg a Zala Megyei Négykezestalálkozót. A találkozó időpontja: március Tavasszal Szentendrén az Országos Továbbképzős Versenyen szeretnénk részt venni 1 1 növendékkel, de a rendezvényről még nem kaptunk tájékoztatást. Ebben a tanévben is szívesen részt vennénk az Iprovizációs Műhely foglalkozásain Baráth Zoltán vezetésével. A felsoroltakon kívül közös iskolai rendezvényeken, alapítványi és B tagozatos hangversenyeken valamint iskolán kívüli más kulturális rendezvényeken szerepelnek növendékeink. Tálosi Péterné Zongorakíséretek határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: A megbeszélt beosztás szerint. helyszín: székhelyen telephelyeken Beszámol az év végi értekezleten is! helyszín: székhelyen és II.számú szakmai munkaközösség munkaterve határidő: Felelős: Bakaja Zoltán dátum: résztvev k heged, cselló, fafúvós, rézfúvós, népzene, számítógépes zene tanárok Beszámol: Bakaja Zoltán Beszámolás határideje: Népzene szak 2010/10 es tanév munkaterve Munkaterv 2010/2011 Népzene Október: Táncház (dátumok még nincsenek egyeztetve, szombati nap ig) November: (?) Szakmai Nap Ördöngösfüzesi zene és tánctanítás, Táncház (Vizeli Balázs, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert, Kádár Ignác oktatók) Medgyaszay Ház December: Táncház (?) Február (?) Országos Népzenei Verseny területi válogató 12

13 Szombathely Február: Farsangi koncert Április 16 (?) Országos Táncháztalálkozó Budapest ( Tágasságot nekünk is, zeneiskolások koncertje) Április (?) Aranymetszés Napok Április (?) Országos Népzenei Verseny, döntő Gödöllő Május 5. Növendékhangverseny Scheiber Krisztina Vonós szak 2010/10 es munkaterve Vonós tanszak es tanév munkaterve Továbbtanuló növendék: Düh Zsófia Jakobovics Árpád növendéke B tagozatosok: Nyizsnyik Bence Jakobovics Árpád növendéke Muzslai Virág és Szinyéri Bence Bakja Zoltán növendékei Versenyek: Keszthelyi Vonóstalálkozó: Balogh Tünde 4 gyerek Németh Ferenc 4 gyerek Varga Regina 3 gyerek Jakobovics Árpád 2 gyerek Bakaja Zoltán 2 gyerek Tanszaki hangversenyek: Bakaja Zoltán: Jakobovics Árpád:

14 Varga Regina: Bakaja Zoltán Fúvós szak 2010/10 es munkaterve évi Munkaterv Fúvós tanszak Aktívan részt kívánunk venni az iskolai szintű rendezvényeken, tanári és növendék produkciókkal, lebonyolítás segítésével. Támogatjuk a zenekarok munkáját. (részvétel, felkészítés) Szakmai napot közösen egyelőre nem terveztünk be. Egyéni ötletek merültek fel. Keressük a lehetőséget, hogy kisebb versenyeken részt vehessünk. Megyei fúvósverseny ebben az évben nem kerül megrendezésre. A Sistrum regionális verseny léte továbbra is bizonytalan. Felmerült, hogy esetleg Somogy megyei versenyen neveznénk be. A furulyásoknak valószínűleg rendeznek megyei szintű találkozót, ezen tervezünk megjelenni. Három országos versenyt rendeznek ebben a tanévben, amelyben érintettek lehetünk: továbbképzősök versenye Szentendrén, Országos szaxofonverseny, Fuvoladuó verseny. Ezeken szándékozunk mi is indulni. Ismét megrendezzük a házi rézfúvós versenyt. Minden kolléga készül a saját tanszaki hangversenyére. Beszámol az év végi értekezleten is! Kéthelyi Kornél IV.számú szakmai munkaközösség munkaterve határidő: Felelős: Varga Regina dátum: résztvev k A munkaközösség tanárai Beszámol: Varga Regina Beszámolás határideje: Képző és Iparművészet munkaterve Kiállítások: Őszi tárlat Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola Téli tárlat Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola Tavaszi tárlat (év végi nagykiállítás HSMK kiállítóterem) 10 éves a képzőművészet tanszak / Lehet egy összegző, retrospektív kiállítás is az elmúlt évek munkáiból / Telephelyeken 1 1 kiállítás ( Zalaszentbalázs, Zrínyi, Kőrösi) Tanulmányi versenyek: Sokat tud az én kezem Zalaegerszeg Ady Endre Gimnázium 14

15 Mostan színes tintákról álmodom Zalaegerszeg Ady Endre Gimnázium Országos Festészetei Verseny Szuperinfó rajzpályázat Tanév közben adódó pályázatok Tanulmányi kirándulás Bek Veronika Néptánc szak 2010/10 es munkaterve Munkaterv Tánctanszak os tanév Szeptember-december Havonta egy alkalommal táncház a népzene tagozattal November November 27. Ördöngösfüzesi zene és tánctanítás Január Újévi Gála balett Félévi vizsgák Február Farsangi Hangverseny Március Gergely-napi M vészeti Fesztivál, Gyenesdiás 15

16 Néptánc Zalai Gyermekek M Néptánc, balett vészeti Találkozója, Nagykanizsa Országos Táncháztalálkozó, Budapest Április Április 9. Aranymetszés M vészeti Napok Május Tánc Világnapja Néptánc, balett Május Országos Klasszikus Balettverseny, Budapest Hevesi Napok Néptánc, balett Június Juniális Néptánc, balett Év végi vizsgák Meghatározott dátum nélkül: A tanév során az egyes telephelyek iskoláiban felmerül kéréseknek, a városból érkez meghívásoknak folyamatosan teszünk eleget /kiállítás megnyitók, iskolai ünnepségek, ovis toborzók/. 16

17 Nagykanizsa, Kócza Attila Munkaszervezési időpontok Első találkozó határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum: :00:00 résztvev k tanárok, gazdasági titkár Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Munkaterv előkészítése, aktuális információk helyszín: székhelyen Főtárgyi óraelosztás határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k Tanárok, növendékek, szül k Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: A növendékek főtárgyi óráinak besosztása, órararendek elkészítése telephelyeken az adott héten Csoportos óraelosztás 17 határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k tanárok, növendékek Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: Növendékeink csoportos foglakozások osztályaiba történő elosztása. 14- telephelyeken az aktuális héten Pótbeiratás határidő: Felelős: Baráth Adrien Márta dátum: résztvev k növendékek, szül k Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Márta Beszámolás határideje: du.14-17:30-ig Tanítás nélküli munkanap1(ranschburg Jenő?) határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum:??? résztvev k pedagógusok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Zoltán Beszámolás határideje: A tanszakok felhasználása alapján. helyszín: székhelyen Tanítás nélküli munkanap 2 (márc.14. vagy 11.) dátum:??? résztvev k pedagógusok 17

18 Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Továbbképzés (tanítás nélküli munkanap3) Laczó Zoltán határidő: Felelős: Baráth Zoltán dátum: ig résztvev k tanárok helyszín: székhelyen Tanítás nélküli munkanap4 (Tanszaki) dátum:??? résztvev k pedagógusok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Zoltán Beszámolás határideje: Tanítás nélküli munkanap5 (tanulmányút) dátum:??? résztvev k pedagógusok Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Vizsgaidőszakok dátum: résztvev k Tanárok, növendékek Ellen r: Baráth Adrien Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: Vizsgaidőszak: Első félévben: január (hétfő-péntek); Második félévben: melléktárgyak május (csütörtök-szerda), főtárgyak május 26-június 2. (csütörtök-csütörtök); Művészeti Alapvizsga június 1. (szerda) m vészeti alapvizsgások az alapfok utolsó évfolyamát végz tanulók, akik a vizsgára jelentkeznek Beiratkozások/jelentkezések határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k növendékek, szül k Ellen r: Baráth Zoltán Ellen rzés határideje: Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: Régi növendékeink jelentkezései, új növendékek felvételijei (szerda) Tanulmányi versenyek határidő: Felelős: Baráth Adrien dátum: résztvev k vállakozó tanárok, kijelölt növendékek. Beszámol: Baráth Adrien Beszámolás határideje: IV. Országos szaxofonverseny A verseny ideje: november Rendező: Teleki-Wattay Művészeti Iskola 18

19 2013 Pomáz, Templom tér 3.; Tel./fax: ; Honlap: 2. XIII. Országos Koncz János heged verseny Kovács Dénes emlékére A verseny időpontja: november Rendező: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.; Telefon: , (894, 895, 896) fax: ; Honlap: 3. VII. Országos verseny a továbbképz évfolyamokra járó tanulók számára Oltai Adrienne emlékére A verseny időpontja: március Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2000 Szentendre, Duna korzó 16.; Tel./fax: ; Honlap: 4. XIII. Országos üt hangszeres kamaraverseny Az üt verseny I. és II. korcsoprtjának besorolása változott A verseny ideje március Rendező: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2600 Vác, Konstantin tér 8.; Tel./fax: ; 5. Honlap: VIII. Országos fuvola-duó verseny A verseny időpontja: április Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat 2661 Balassagyarmat, Pf. 10.; Telefon: ; tel./fax: Honlap: 6. VI. Országos népzenei verseny A verseny időpontja: április Rendező: Frederic Chopin Zeneiskola 2100 Gödöll, Ady Endre sétány 1.; Telefon: fax: Honlap: 7. VII. Országos zenekari verseny A verseny időpontja: május 6-8. Rendező: Pátzay János Zeneiskola 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 11.; Telefon: Honlap: Társrendez : Magyar Zeneiskolák és M vészeti Iskolák Szövetsége 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65., 8. X. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny A verseny időpontja: május Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4024 Debrecen, Vár u. 1.; Telefon: , fax: Honlap: 9. VII. Országos Ádám Jen dalverseny A verseny időpontja: május Rendező: Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola 5000 Szolnok, Óvoda u. 5.; Tel./fax: Honlap: 10. III. Országos néptáncverseny (kamaracsoport) A verseny időpontja: május Rendező: Hétpróbás Néptánciskola Békéscsaba Luther u 6.; Tel/fax: Honlap: A verseny helyszín: Békés Megyei Jókai Színház, 5600 Békéscsaba Andrássy u IV. Országos klasszikus balettverseny A verseny időpontja: május Rendező: Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár 1153 Budapest, Bocskai utca ; Telefon: , fax: Honlap: NIF munkaterve határidő: Felelős: Tatár Csaba dátum: résztvev k Beszámol: Tatár Csaba Beszámolás határideje:

20 helyszín: székhely Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar Munkaterve határidő: Felelős: Jakobovics Árpád dátum: résztvev k Beszámol: Bücs Angéla Beszámolás határideje: Vonószenekar es tanév munkaterve - Cserekapcsolat az Il Mosaico (Svájc) szimfonikus zenekarral. A svájciak látogatása: , a mi utunk: augusztusában. - Az eddigi kiszenekar átalakul naggyá és az új csoport indul kezdőkből. - Fellépések vállalása: október 1., alapítványi koncert, karácsonyi koncertek, farsangi koncert, iskolai és más rendezvények. - A legtapasztaltabb vonós növendékek bevonása a városi szimfonikus zenekar munkájába. Jakobovics Árpád együttes vezető helyszín: székhelyen Orff Ütőegyüttes Munkaterve határidő: Felelős: Bücs Angéla dátum: résztvev k Orff Üt együttes tagjai Beszámol: Bücs Angéla Beszámolás határideje: Az Orff ütő együttesek sikeres összevonását követően a 2010/2011 tanévben két jól működő új formációban alakult: a tagot számláló Nagy Orff együttes és a 12 tagú Kis Orff együttes. Habár a 10 éves nyári táborozások folytonossága az idén egészségügyi okok miatt megszakadt és ezzel együtt az idei repertoár megalapozása is elmaradt, próbálunk intenzív munkával felkészülni a ránk váró feladatokra. Természetesen ott leszünk ebben az évben is az Alapítványi Koncerten, a Farsangi Koncerten és az Ifjúsági bemutató koncerteken. Minden évben szoktunk szerepelni egy általános iskolában, vagy óvodában, ily módon próbáljuk megismertetni és megszerettetni a zenét, a Zeneiskolát. Ebben az évben a Palini Általános Iskolában fogunk szerepelni a Zene Világnapja alkalmából október 1. én, a tavalyi évben beszerzett új formaruhákban. A kis együttessel először, ebben az évben kipróbáljuk magunkat a Zala Megyei Gyermekek Találkozóján. A már tradicionálissá vált önálló koncertünket március 6. ra tervezzük, várhatóan a Pannon Egyetem termében Természetesen még sok helyen leszünk jelen: alapítványi bálok, általános iskolai és óvodai rendezvények, városi intézmények rendezvényei (pl. szeptemberben a Honvéd Kaszinóban) A hangszerállomány bővítése: Ebben az évben mikrofonok és mikrofon állványok beszerzését tervezzük. Ezzel megoldódik a nagyobb koncertjeink saját forrásból történő hangosítása és lehetővé teszi párhuzamosan zajló más iskolai előadás hangosítását is. 20

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Munkaterv Művészeti intézményegység 2010/2011 tanév Készítette: Adorjánné Visontai Katalin művészeti intézményegység vezető 2010.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér AMI programterve a 2014-'15-ös tanévre

A Vujicsics Tihamér AMI programterve a 2014-'15-ös tanévre szeptember augusztus A Vujicsics Tihamér AMI programterve a 2014-'15-ös tanévre hó nap óra téma helyszín felelős 25. hétfő 11.00 zongora tanszaki értekezlet Oltai terem 25. hétfő 14.00 rézfúvó-ütő tanszaki

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA (Alapfokú művészetoktatási intézmények 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet alapján) 1. A pedagógusok i végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység OM azonosítója: 033665 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Szakmai Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola 2015/2016-os tanévi programtervezete: 2015. augusztus Dátum 24. H 25. K 9.30: Vezetőségi értekezlet;

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre A Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája tantestülete a 2014. augusztus 25-ei alakuló értekezleten

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes 1 Az iskolai munkatervet a nevelőtestület egyhangúan elfogadta 2014.

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA (Alapfokú művészetoktatási intézmények 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet alapján) 1. A ok i végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár. 9330 Kapuvár, Fő tér 22. (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve

Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár. 9330 Kapuvár, Fő tér 22. (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár 9330 Kapuvár, Fő tér 22. (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár (OM 200624) 2013/2014. tanév munkaterve I. TANÉV, SZORGALMI IDŐ, TANÍTÁSI

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú m vészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú m vészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú m vészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A ok iskolai e és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, m vészeti

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben