/ /2008. sz. határozat /2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér / /2008. sz. határozat /2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-i üléséről

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Krupincza Tibor, Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Romhányiné dr. Balogh Edit, Szabó András Istvánné, Varga Sándorné képviselő 17 fő Távolmaradását jelezte: Kovács László Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető, Dusa Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezető, Mátyus Zoltánné településfejlesztési osztály ügyintézője, Magyarné Nagy Nóra településfejlesztési osztály ügyintézője, Győri Lászlóné hatósági és ügyfélszolgálati osztály mb. vezető, Bóta Lászloné okmányiroda vezető, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető Intézmények részéről jelen volt: Kazinczyné Juhász Ildikó Somogyi Imre Általános Iskola mb. vezetője, Korbély Csabáné Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely vezetője, Pintér Lászlóné Egészségmegőrző Központ vezetője Meghívott vendégként jelen volt: Katona Rozália Somogyi Imre Általános Iskola nyugalmazott tanára, Polyák János Somogyi Imre Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Szabóné Stiegler Beáta KÁRMENTOR Bt. részéről, Kalácska Róbert ALMA Alapítvány Elnöke Külsős bizottsági tag: Temesközy Tamás, Molnár Sándor Állampolgári megjelenés: 3 fő Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, valamint Katona Rozália és Polyák János Somogyi Általános Iskola nyugalmazott pedagógusait. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Kovács László képviselő igazoltan tartózkodik távol az ülésről. Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Mészáros László és Pető Istvánné képviselőket. Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyéről. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyetértett Mészáros László és Pető Istvánné jegyzőkönyvi hitelesítők személyével.

3 3 Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Felvételre javasolta 23. napirendi pontként Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése, valamint 24. napirendi pontként A polgármesteri hivatalban behatolás és beléptető rendszer kiépítése című napirendi pontokat. A meghívóban kiadott 3. és 4. napirendi pont két-két külön napirendként kerül megtárgyalásra. Ugyancsak a meghívóban kiadott 11. napirendi pont címe megváltozott, a helyes cím Pályázati lehetőség a KMOP /B Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció keretében fedett kerékpártároló megvalósítása. Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése című napirendi pont 23. napirendi pontként történő felvételéről. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése című napirendi pont 23. napirendi pontként történő felvételét elfogadta, és a következő határozatot hozta: 287/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen 23. napirendi pontként napirendre tűzi. Határidő: azonnal, szeptember 25. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak A polgármesteri hivatalban behatolás és beléptető rendszer kiépítése című napirendi pont 24. napirendi pontként történő felvételéről. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett A polgármesteri hivatalban behatolás és beléptető rendszer kiépítése című napirendi pont 24. napirendi pontként történő felvételét elfogadta, és a következő határozatot hozta: 288/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő A polgármesteri hivatalban behatolás és beléptető rendszer kiépítése című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen 24. napirendi pontként napirendre tűzi. Határidő: azonnal, szeptember 25. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester - - -

4 4 Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal, és 3 tartózkodás mellett a napirendeket egyhangúlag elfogadta. Napirend előtt: Gyémánt diplomások köszöntése Nyílt ülés: Napirend: Előadó: 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 2. A nyertes pályázatok önerejének kiegészítése, Romhányiné dr. Balogh Edit valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008. polgármester (II.28.) sz. költségvetési rendelet módosítása 3. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása Romhányiné dr. Balogh Edit KMOP Mindenki Egészségmegőrző polgármester Központjának komplex akadálymentesítése kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására 4. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása Romhányiné dr. Balogh Edit a KMRT TEUT Abony Város belterületi polgármester Szabadság út burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására 5. KMOP Mindenki Egészségmegőrző Romhányiné dr. Balogh Edit Központjának komplex akadálymentesítése polgármester kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 6. KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság Romhányiné dr. Balogh Edit út burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához polgármester kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása Zárt ülés Napirend: Előadó: 1. KMOP Mindenki Egészségmegőrző Krupincza Tibor Központjának komplex akadálymentesítése Közbesz. Ad-Hoc Biz. Elnöke kivitelezési feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása

5 5 2. KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság Krupincza Tibor út burkolatjavítása kivitelezési feladatainak Közbesz. Ad-Hoc Biz. Elnöke ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása Nyílt ülés: Napirend: Előadó: 7. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer- Romhányiné dr. Balogh Edit hez kapcsolódó, KEOP projekt keretében polgármester - Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja tárgyában a II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges társulás alapítására, a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat elfogadása 8. Pályázat benyújtása a Pest Megyei Közoktatás- Bánné Hornyik Mária Fejlesztési Közalapítványhoz Okt., Sport és Kult. Biz. Elnöke 9. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel Bánné Hornyik Mária kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Okt., Sport és Kult. Biz. Elnöke 10. Pályázat benyújtása az ÁROP 3.A.1 polgármes- Romhányiné dr. Balogh Edit teri hivatalok szervezetfejlesztése pályázati polgármester kiírásra 11. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására és polgármester eljárási rendjének és megállapításának módjáról szóló szabályzat jóváhagyása 12. Az egyházi kártalanítási összeg befektetésének Retkes Mária meghosszabbítása Pénzügyi Bizottság Elnöke 13. Pályázati lehetőség a KMOP /B Romhányiné dr. Balogh Edit Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati polgármester konstrukció keretében fedett kerékpártároló megvalósítására 14. A KMOP /C jelű Parkolók és Romhányiné dr. Balogh Edit Csomópontok fejlesztése c. pályázaton való polgármester részvétel 15. Abony város első pihenőparkjának kialakítása Romhányiné dr. Balogh Edit a városi lapos hasznosításával c. pályázat polgármester benyújtása KMRFT-TRCF-2008 pályázati kiírásra 16. Az önkormányzat költségvetési rendeletének Romhányiné dr. Balogh Edit tartalma, felépítése polgármester

6 6 17. Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmeg- Romhányiné dr. Balogh Edit óvási és felújítási munkálataihoz fedezet polgármester biztosítása 18. Képviselő-testület hatáskörének átruházásáról Kovács László szóló 17/2006.(VIII.31.) sz. rendelet hatályon Ügyrendi, Közbizt.Biz.Elnöke kívül helyezése 19. Abony Város évi rendezvénytervének Romhányiné dr. Balogh Edit módosítása polgármester 20. Abony, Belsőerdő dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan Romhányiné dr. Balogh Edit (Nagyerdő) helyi jelentőségű védett természeti polgármester területté történő nyilvánítására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása 21. Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan Romhányiné dr. Balogh Edit telekrendezése polgármester 22. Abony Város Önkormányzat Vagyonnyilatkozat- Romhányiné dr. Balogh Edit Tételi szabályzatának jóváhagyása polgármester 23. Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós Romhányiné dr. Balogh Edit közvetítése polgármester 24. A polgármesteri hivatalban behatolás és Romhányiné dr. Balogh Edit beléptető rendszer kiépítése polgármester 25. Kécskei út 1. sz hrsz-ú önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt polgármester pályázat elbírálása 26. Tájékoztató a piacfejlesztés érdekében Romhányiné dr. Balogh Edit folytatott tárgyalásról polgármester 27. Tájékoztató a Csatorna II. ütem hátralékaival Retkes Mária kapcsolatos intézkedések eredményéről Pénzügyi Bizottság Elnöke Gyémánt diplomások köszöntése Romhányiné dr. Balogh Edit: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte Katona Rozália nyugalmazott tanárnőt, és Polyák János nyugalmazott igazgatót pályájuk kezdetének 60. évfordulóján, gyémántdiplomájuk átadása alkalmából. Felkérte Bánné Hornyik Mária képviselőt ünnepi beszédének megtartására. Bánné Hornyik Mária: Ismertette Katona Rozália és Polyák János pedagógusok pályafutását. Nagyon jó erőt, egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánt az ünnepelteknek.

7 7 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester és Dr. Egedy Zsolt alpolgármester átadta mindkét pedagógusnak a gyémánt diplomát. Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás? Habony István: Kérdezte, lehet-e mindennemű felhatalmazás nélkül bármelyik képviselőnek különböző önálló munkavégzést tenni az önkormányzat érdekében? Kérhet-e bármelyik képviselő ajánlatot, vagy önállóan elmehet-e tárgyalni? Nem emlékezett olyan esetre, hogy meghatalmazást adtak volna arra vonatkozóan, hogy önállóan intézkedjen egy napirend összeállításában, nevezetesen a Képviselőtestületi ülések kábeltelevíziós közvetítése című napirenddel kapcsolatban. Nem értette, hogy mi alapján került testületi ülésre az anyag, miközben anyagi vonzata is van. Pénzügyi Bizottság még nem tárgyalta, kérte az ügy tisztázását. Egyetértett a televíziós közvetítések kezdeményezésével, de nem ily módon. Pető Istvánné: Kérdezte, hogy a garázsok összeírása megtörtént-e? A Képviselőtestület kapott jegyzőnőtől egy levelet, melyben az előző testületi ülésen feltett kérdésekre válaszolt, ebben szerepelt, hogy társasházi garázsokra vonatkozik az összeírás, maga részéről nem ért egyet ezzel a válasszal. A rendelet nem tesz különbséget. Áprilisban kérdezte meg először, akkor településfejlesztési osztályvezetőtől azt a választ kapta, hogy májusra utána néz. Később azt a választ kapta, jegyzőnőtől, hogy csak társasházi garázsokra vonatkozik. Ténylegesen miért nem került kivetésre ez az adó, miért nem terjesztettek be módosító indítványt? Jelenleg sem tudja mennyi garázs van Abonyban. Építmény esetében csak akkor lehet kivetni az adót, ha használatbavételi engedélyt kér a tulajdonos. Véleménye szerint több forintos bevételtől esett el a város. Kérdezte, hogy a helyi védett ingatlanok bejegyzésével kapcsolatban elment-e a kérelem a Földhivatal felé? A településfejlesztési koncepciót visszakapták-e már, és ha igen milyen véleménnyel? A parlagfű elleni védekezés elmulasztásával kapcsolatban történt-e intézkedés? Kerti égetésekkel kapcsolatban volt-e bírságolás, vagy egyéb intézkedés? Véleménye szerint a jövő heti közmeghallgatásra a Közútkezelő Kht. képviselőjét is meg kellene hívni. Kérte, hogy a hivatal bejáratának megvilágításáról gondoskodjanak. Éjjeliőr elmondása szerint az égők kiégtek, csere szükséges. Véleménye szerint erre még megrendelőt sem kell írni. Gulykáné Gál Erzsébet: Kezdeményezte, hogy az E-ON képviselőjét hívják meg, mert levélben mindig kitérő válaszokat adnak. Az elmúlt egy-két hétben azt tapasztalta, hogy ugyan az éjszakai közvilágítás megoldódott, de most már nappal is van világítás az utcákon. A következő közmeghallgatás témája lehetne a közlekedési morál. A sebességkorlátozás nem hatékony. Nem ritka, hogy km-es sebességgel száguldoznak az autók, addig kellene intézkedni, amíg nem történik baj. Hivatal telefonos elérhetőségével kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sok esetben nem tudja felhívni az illetékes osztályokat. Véleménye szerint a telefonos rendszeren változtatni kell. Varga Sándorné: Közmeghallgatással kapcsolatban elmondta, hogy a honlapon úgy jelent meg, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét. Véleménye szerint nem megfelelő

8 8 szóhasználatról van szó. Helyesen kellene megfogalmazni, hogy tisztelettel meghívjuk a város lakosságát. Dr. Németh Mónika: Habony képviselő úr felvetésére elmondta, hogy a Képviselőtestületi ülések kábeltelevíziós közvetítése című napirend felvételét a Gazdasági Bizottság elnöke kezdeményezte, bizottság napirendjei közé felvette és szavazott róla, így bizottsági kezdeményezésről van szó az SzMSz szerint. Napirendi pont felvétele bizottsági tárgyalás nélkül akkor vehető fel, ha az jogszabályi előírás alapján következő munkatervi ülésre nem halasztható, különösen fontos érdeket képvisel. A különösen fontos érdek megítélése a Képviselő-testület hatásköre. Jelenleg is azt tudja válaszolni, hogy csak a társasházi garázsokra vonatkozik a rendelet és a törvény, ha így nem értelmezhető, akkor közérthetőségnek megfelelően módosítani kell, ennek megfelelően novemberben a testület elé fogja terjeszteni a rendelet-módosítást. Parlagfűvel kapcsolatban nem tud pontos számokat mondani, írásban fog válaszolni. Hivatal telefonos elérhetőségével kapcsolatban elmondta, hogy tud a problémáról, a rendszer régi és elavult. Az ügy tisztázása érdekében új telefonközpontot kellene kialakítani. Habony István: Megköszönte jegyzőnő válaszát. Ezek szerint mindennemű felhatalmazás nélkül a képviselő jogosult, hogy külső levelezésbe bocsátkozzon, ajánlatot kérhet és ajánlatot beszerezhet. Gondja azzal van, hogy az SzMSz lehetővé teszi, hogy a képviselők közül bárki ajánlatot kérhet, anélkül, hogy felhatalmazást kapott volna a képviselő-testülettől, jegyzőtől, vagy polgármestertől. Véleménye szerint egy szervezet csak akkor működik jól, ha a szerepek tisztázva vannak. Amennyiben most nem tudjuk tisztázni, kérte nézzenek utána, készítse elő ezt a témát, akinek a feladata. Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy többször előfordult már, hogy hivatalos helyre ment el levél, bármilyen szervezethez és ő nem tudott róla. Nagyon nehéz úgy képviselni az önkormányzat érdekét, hogy a háta mögött intézkednek. Véleménye szerint ez a városra sem vet jó fényt. Kérdezte, van- etöbb kérdés, hozzászólás? Több kérdés, hozzászólás nem volt, a napirend előtti hozzászólásokat lezárta. 1./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem volt.

9 9 Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 289/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi határozatokat: 62/2008. (II. 14.) tanév fenntartói órakeretének meghatározása 215/2008. (VI. 11.) Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása KEOP ivóvízminőség javítását célzó pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatására 217/2008. (VI. 11.) Partneri együttműködési szándék kinyilvánítása a Délkelet Európai Transznacionális együttműködési program (INTERREG IV.B) pályázat keretében megvalósuló Közép-európai Távmunka Programban való részvétel 234/2008. (VI. 26.) Vezetői megbízás a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 249/2008. (VI. 26.) Pályázat belterületi utak fejlesztésére 252/2008. (VI. 26.) A nyári gyermekétkeztetés biztosítása 280/2008. (VIII. 28.) Belterületi utak fejlesztésére benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása 281/2008. (VIII. 28.) Abony, Vasút út 2. sz. alatti épület I. emeleti lakás feletti födémének megerősítése, helyreállítása statikai szakértői szakvélemény alapján 284/2008. (VIII. 28.) Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap megrendezése 2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül hatályban tartja az alábbi határozatokat: 243/2008. (VI. 26.) A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 262/2008. (VII. 14.) Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. és a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola közötti megállapodás 3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 28/2008. (I. 31.) Polgárőrség autóvásárlás iránti kérelme Határozat: február /2008. (II. 28.) 2008/2009. tanév fenntartói órakeretének meghatározása

10 10 Határidő: szeptember 30. Z-168/2008. (V. 29.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása Határidő: július /2008. (V. 29.) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Határidő: július /2008. (V. 29.) Az oktatási és kulturális intézmények részére jóváhagyott évi általános tartalék felhasználásának jóváhagyása Határidő: december /2008. (V. 29.) KEOP Ivóvízminőség-javítási pályázat költségvetési tartalmának jóváhagyása Határidő: december /2008. (VI. 26.) A időszakra akcióterv előkészületi munkáinak belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése meghatározása Határidő: december /2008. (VI. 26.) A időszakra akcióterv előkészületi munkáinak belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése meghatározása Határidő: március /2008. (VII. 14.) Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozásáról, az indítható osztályok számának meghatározása Határidő: június /2008. (VII. 14.) Pedagógus álláshelyek számának meghatározása az oktatási intézményekben Határidő: június /2008. (VIII. 28.) Pedagógus álláshelyek számának meghatározása a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI-ben Határidő: június /2008. (VIII. 28.) Az indítható csoportok számának módosítása a Somogyi Imre Általános Iskolában Határidő: június 30. A határozatról értesülnek: Polgármesteri Hivatal illetékes Osztályai / Napirendi pont tárgya: A nyertes pályázatok önerejének kiegészítése, valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28.) sz. költségvetési rendelet módosítása Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. Pető Istvánné: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság is tárgyalta, változatás nélkül javasolta elfogadásra.

11 11 Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat I/1. változatának elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslat I/1. változatát egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 290/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 1. A HÖF CÉDE pályázat keretében benyújtott Tegyünk a Gyöngyszemekért! nevű projekt összköltsége Ft. 2. A Képviselő-testület Ft önerőt Abony Város Önkormányzatának költségvetési rendelete általános tartalék terhére megnevezésű soron biztosítja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző Gazdasági Osztály Jegyzői Titkárság Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat I/2. változatának elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslat I/2. változatát elfogadta, és a következő határozatot hozta: 291/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: A TEUT pályázat keretében benyújtott Szabadság út felújítása című projektre a Képviselő-testület Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzatának költségvetési rendelete általános tartalék terhére megnevezésű soron biztosítja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

12 12 A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző Gazdasági Osztály Jegyzői Titkárság Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat I/3. változatának elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslat I/2. változatát elfogadta, és a következő határozatot hozta: 292/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 1. A KMOP pályázat keretében benyújtott Egészségmegőrző Központ akadálymentesítése nevű projekt összköltsége Ft. 2. A Képviselő-testület Ft önerőt Abony Város Önkormányzatának költségvetési rendelete fejlesztési tartalék megnevezésű soron a kibocsátott kötvény terhére biztosítja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző Gazdasági Osztály Jegyzői Titkárság Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a rendeletmódosítás elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet hozta: Abony Város Önkormányzatának 24/2008. (IX.26.) sz. rendelete az Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II.28.) számú rendeletének módosításáról

13 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 8/2008 (II.28.) számú Abony Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 3. -ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja: - bevételi főösszegét e Ft-ra megemeli - kiadási főösszegét e Ft-ra megemeli. 2. (1) Az R. 1. számú melléklete az alábbiakban módosul: I. Folyó (működési) kiadások előirányzatát: e Ft-ra megemeli: Ebből: - személyi jellegű kiadások előirányzata: e Ft - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: e Ft - dologi jellegű kiadások előirányzata: e Ft - egyéb folyó kiadások előirányzata: e Ft - támogatásértékű kiadások előirányzata: e Ft - műk.c.pe.átadás kiadások előirányzata: e Ft - társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata: e Ft - ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata: e Ft - kamatkiadások előirányzata: e Ft. (2) II. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzata: e Ft-ra módosul: Ebből: - beruházási kiadások előirányzata: e Ft - felújítási kiadások előirányzata: e Ft - felhalmozási c.pe.átadás előirányzata: e Ft. (3) III. Tartalékok kiadási előirányzata: e Ft-ra módosul: Ebből: - általános tartalék előirányzata: e Ft - céltartalék előirányzata: e Ft. (4) IV. Hitelek kamatai kiadási előirányzata: e Ft. (5) VI. Finanszírozási kiadások előirányzata: e Ft-ra módosul. 3. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Abony, szeptember 25. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester Dr. Németh Mónika jegyző Kihirdetve: Abony, szeptember 26. Dr. Németh Mónika jegyző - - -

14 14 3./ Napirendi pont tárgya: A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása KMOP Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 293/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben és a helyi közbeszerzési szabályzatról szóló 22/2008. (I.31.) és a 71/2007. (III. 08.) számú képviselő-testületi határozatokban foglaltakra az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület megbízza Közbeszerzési Ad-hoc bizottságot KMOP Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatainak ellátásával Határidő: azonnal, szeptember 26. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Határozat végrehajtásában közreműködik: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály KÁR-MENTOR Bt. Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság A határozatról értesül: Jegyzői Titkárság és általa a határozat végrehajtásában közreműködők / Napirendi pont tárgya: A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása a KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság út burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

15 15 Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 294/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben és a helyi közbeszerzési szabályzatról szóló 22/2008. (I.31.) és a 71/2007. (III. 08.) számú képviselő-testületi határozatokban foglaltakra az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület megbízza a Közbeszerzési Ad-hoc bizottságot a KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság út burkolatjavítása kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatainak ellátásával Határidő: azonnal, szeptember 26. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Határozat végrehajtásában közreműködik: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály KÁR-MENTOR Bt. Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság A határozatról értesül: Jegyzői Titkárság és általa a határozat végrehajtásában közreműködők / Napirendi pont tárgya: KMOP Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem volt.

16 16 Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 295/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 5. napján aláírt Megbízási Szerződés pontja alapján megbízza a KÁR-MENTOR Bt-t a KMOP Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 2. A felek a megbízás díját ,-Ft + Áfa összegben határozzák meg. A megbízási díj fedezete a költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosított. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására. Határidő: szeptember 30. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Végrehajtásban közreműködik: KÁR-MENTOR Bt. Jegyzői Titkárság Gazdasági Osztály A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző KÁR-MENTOR Bt. Gazdasági Osztály Jegyzői Titkárság MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740, Abony, Kossuth tér 1.) képviseli Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester mint megbízó - továbbiakban megbízó másrészről a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (5008 Szolnok, Füst Milán út 3.) képviseli:tóthné dr. Besze Mária, mint megbízott - továbbiakban megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 1. Előzmények

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-25/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

291-292/2010. sz. határozat

291-292/2010. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-46/2010/JT 291-292/2010. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben