/ /2008. sz. határozat /2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér / /2008. sz. határozat /2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-i üléséről

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Krupincza Tibor, Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Romhányiné dr. Balogh Edit, Szabó András Istvánné, Varga Sándorné képviselő 17 fő Távolmaradását jelezte: Kovács László Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető, Dusa Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezető, Mátyus Zoltánné településfejlesztési osztály ügyintézője, Magyarné Nagy Nóra településfejlesztési osztály ügyintézője, Győri Lászlóné hatósági és ügyfélszolgálati osztály mb. vezető, Bóta Lászloné okmányiroda vezető, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető Intézmények részéről jelen volt: Kazinczyné Juhász Ildikó Somogyi Imre Általános Iskola mb. vezetője, Korbély Csabáné Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely vezetője, Pintér Lászlóné Egészségmegőrző Központ vezetője Meghívott vendégként jelen volt: Katona Rozália Somogyi Imre Általános Iskola nyugalmazott tanára, Polyák János Somogyi Imre Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Szabóné Stiegler Beáta KÁRMENTOR Bt. részéről, Kalácska Róbert ALMA Alapítvány Elnöke Külsős bizottsági tag: Temesközy Tamás, Molnár Sándor Állampolgári megjelenés: 3 fő Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, valamint Katona Rozália és Polyák János Somogyi Általános Iskola nyugalmazott pedagógusait. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Kovács László képviselő igazoltan tartózkodik távol az ülésről. Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Mészáros László és Pető Istvánné képviselőket. Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyéről. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyetértett Mészáros László és Pető Istvánné jegyzőkönyvi hitelesítők személyével.

3 3 Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Felvételre javasolta 23. napirendi pontként Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése, valamint 24. napirendi pontként A polgármesteri hivatalban behatolás és beléptető rendszer kiépítése című napirendi pontokat. A meghívóban kiadott 3. és 4. napirendi pont két-két külön napirendként kerül megtárgyalásra. Ugyancsak a meghívóban kiadott 11. napirendi pont címe megváltozott, a helyes cím Pályázati lehetőség a KMOP /B Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció keretében fedett kerékpártároló megvalósítása. Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése című napirendi pont 23. napirendi pontként történő felvételéről. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése című napirendi pont 23. napirendi pontként történő felvételét elfogadta, és a következő határozatot hozta: 287/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen 23. napirendi pontként napirendre tűzi. Határidő: azonnal, szeptember 25. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak A polgármesteri hivatalban behatolás és beléptető rendszer kiépítése című napirendi pont 24. napirendi pontként történő felvételéről. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett A polgármesteri hivatalban behatolás és beléptető rendszer kiépítése című napirendi pont 24. napirendi pontként történő felvételét elfogadta, és a következő határozatot hozta: 288/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő A polgármesteri hivatalban behatolás és beléptető rendszer kiépítése című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen 24. napirendi pontként napirendre tűzi. Határidő: azonnal, szeptember 25. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester - - -

4 4 Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal, és 3 tartózkodás mellett a napirendeket egyhangúlag elfogadta. Napirend előtt: Gyémánt diplomások köszöntése Nyílt ülés: Napirend: Előadó: 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 2. A nyertes pályázatok önerejének kiegészítése, Romhányiné dr. Balogh Edit valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008. polgármester (II.28.) sz. költségvetési rendelet módosítása 3. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása Romhányiné dr. Balogh Edit KMOP Mindenki Egészségmegőrző polgármester Központjának komplex akadálymentesítése kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására 4. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása Romhányiné dr. Balogh Edit a KMRT TEUT Abony Város belterületi polgármester Szabadság út burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására 5. KMOP Mindenki Egészségmegőrző Romhányiné dr. Balogh Edit Központjának komplex akadálymentesítése polgármester kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 6. KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság Romhányiné dr. Balogh Edit út burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához polgármester kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása Zárt ülés Napirend: Előadó: 1. KMOP Mindenki Egészségmegőrző Krupincza Tibor Központjának komplex akadálymentesítése Közbesz. Ad-Hoc Biz. Elnöke kivitelezési feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása

5 5 2. KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság Krupincza Tibor út burkolatjavítása kivitelezési feladatainak Közbesz. Ad-Hoc Biz. Elnöke ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása Nyílt ülés: Napirend: Előadó: 7. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer- Romhányiné dr. Balogh Edit hez kapcsolódó, KEOP projekt keretében polgármester - Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja tárgyában a II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges társulás alapítására, a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat elfogadása 8. Pályázat benyújtása a Pest Megyei Közoktatás- Bánné Hornyik Mária Fejlesztési Közalapítványhoz Okt., Sport és Kult. Biz. Elnöke 9. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel Bánné Hornyik Mária kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Okt., Sport és Kult. Biz. Elnöke 10. Pályázat benyújtása az ÁROP 3.A.1 polgármes- Romhányiné dr. Balogh Edit teri hivatalok szervezetfejlesztése pályázati polgármester kiírásra 11. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására és polgármester eljárási rendjének és megállapításának módjáról szóló szabályzat jóváhagyása 12. Az egyházi kártalanítási összeg befektetésének Retkes Mária meghosszabbítása Pénzügyi Bizottság Elnöke 13. Pályázati lehetőség a KMOP /B Romhányiné dr. Balogh Edit Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati polgármester konstrukció keretében fedett kerékpártároló megvalósítására 14. A KMOP /C jelű Parkolók és Romhányiné dr. Balogh Edit Csomópontok fejlesztése c. pályázaton való polgármester részvétel 15. Abony város első pihenőparkjának kialakítása Romhányiné dr. Balogh Edit a városi lapos hasznosításával c. pályázat polgármester benyújtása KMRFT-TRCF-2008 pályázati kiírásra 16. Az önkormányzat költségvetési rendeletének Romhányiné dr. Balogh Edit tartalma, felépítése polgármester

6 6 17. Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmeg- Romhányiné dr. Balogh Edit óvási és felújítási munkálataihoz fedezet polgármester biztosítása 18. Képviselő-testület hatáskörének átruházásáról Kovács László szóló 17/2006.(VIII.31.) sz. rendelet hatályon Ügyrendi, Közbizt.Biz.Elnöke kívül helyezése 19. Abony Város évi rendezvénytervének Romhányiné dr. Balogh Edit módosítása polgármester 20. Abony, Belsőerdő dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan Romhányiné dr. Balogh Edit (Nagyerdő) helyi jelentőségű védett természeti polgármester területté történő nyilvánítására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása 21. Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan Romhányiné dr. Balogh Edit telekrendezése polgármester 22. Abony Város Önkormányzat Vagyonnyilatkozat- Romhányiné dr. Balogh Edit Tételi szabályzatának jóváhagyása polgármester 23. Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós Romhányiné dr. Balogh Edit közvetítése polgármester 24. A polgármesteri hivatalban behatolás és Romhányiné dr. Balogh Edit beléptető rendszer kiépítése polgármester 25. Kécskei út 1. sz hrsz-ú önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt polgármester pályázat elbírálása 26. Tájékoztató a piacfejlesztés érdekében Romhányiné dr. Balogh Edit folytatott tárgyalásról polgármester 27. Tájékoztató a Csatorna II. ütem hátralékaival Retkes Mária kapcsolatos intézkedések eredményéről Pénzügyi Bizottság Elnöke Gyémánt diplomások köszöntése Romhányiné dr. Balogh Edit: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte Katona Rozália nyugalmazott tanárnőt, és Polyák János nyugalmazott igazgatót pályájuk kezdetének 60. évfordulóján, gyémántdiplomájuk átadása alkalmából. Felkérte Bánné Hornyik Mária képviselőt ünnepi beszédének megtartására. Bánné Hornyik Mária: Ismertette Katona Rozália és Polyák János pedagógusok pályafutását. Nagyon jó erőt, egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánt az ünnepelteknek.

7 7 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester és Dr. Egedy Zsolt alpolgármester átadta mindkét pedagógusnak a gyémánt diplomát. Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás? Habony István: Kérdezte, lehet-e mindennemű felhatalmazás nélkül bármelyik képviselőnek különböző önálló munkavégzést tenni az önkormányzat érdekében? Kérhet-e bármelyik képviselő ajánlatot, vagy önállóan elmehet-e tárgyalni? Nem emlékezett olyan esetre, hogy meghatalmazást adtak volna arra vonatkozóan, hogy önállóan intézkedjen egy napirend összeállításában, nevezetesen a Képviselőtestületi ülések kábeltelevíziós közvetítése című napirenddel kapcsolatban. Nem értette, hogy mi alapján került testületi ülésre az anyag, miközben anyagi vonzata is van. Pénzügyi Bizottság még nem tárgyalta, kérte az ügy tisztázását. Egyetértett a televíziós közvetítések kezdeményezésével, de nem ily módon. Pető Istvánné: Kérdezte, hogy a garázsok összeírása megtörtént-e? A Képviselőtestület kapott jegyzőnőtől egy levelet, melyben az előző testületi ülésen feltett kérdésekre válaszolt, ebben szerepelt, hogy társasházi garázsokra vonatkozik az összeírás, maga részéről nem ért egyet ezzel a válasszal. A rendelet nem tesz különbséget. Áprilisban kérdezte meg először, akkor településfejlesztési osztályvezetőtől azt a választ kapta, hogy májusra utána néz. Később azt a választ kapta, jegyzőnőtől, hogy csak társasházi garázsokra vonatkozik. Ténylegesen miért nem került kivetésre ez az adó, miért nem terjesztettek be módosító indítványt? Jelenleg sem tudja mennyi garázs van Abonyban. Építmény esetében csak akkor lehet kivetni az adót, ha használatbavételi engedélyt kér a tulajdonos. Véleménye szerint több forintos bevételtől esett el a város. Kérdezte, hogy a helyi védett ingatlanok bejegyzésével kapcsolatban elment-e a kérelem a Földhivatal felé? A településfejlesztési koncepciót visszakapták-e már, és ha igen milyen véleménnyel? A parlagfű elleni védekezés elmulasztásával kapcsolatban történt-e intézkedés? Kerti égetésekkel kapcsolatban volt-e bírságolás, vagy egyéb intézkedés? Véleménye szerint a jövő heti közmeghallgatásra a Közútkezelő Kht. képviselőjét is meg kellene hívni. Kérte, hogy a hivatal bejáratának megvilágításáról gondoskodjanak. Éjjeliőr elmondása szerint az égők kiégtek, csere szükséges. Véleménye szerint erre még megrendelőt sem kell írni. Gulykáné Gál Erzsébet: Kezdeményezte, hogy az E-ON képviselőjét hívják meg, mert levélben mindig kitérő válaszokat adnak. Az elmúlt egy-két hétben azt tapasztalta, hogy ugyan az éjszakai közvilágítás megoldódott, de most már nappal is van világítás az utcákon. A következő közmeghallgatás témája lehetne a közlekedési morál. A sebességkorlátozás nem hatékony. Nem ritka, hogy km-es sebességgel száguldoznak az autók, addig kellene intézkedni, amíg nem történik baj. Hivatal telefonos elérhetőségével kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sok esetben nem tudja felhívni az illetékes osztályokat. Véleménye szerint a telefonos rendszeren változtatni kell. Varga Sándorné: Közmeghallgatással kapcsolatban elmondta, hogy a honlapon úgy jelent meg, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét. Véleménye szerint nem megfelelő

8 8 szóhasználatról van szó. Helyesen kellene megfogalmazni, hogy tisztelettel meghívjuk a város lakosságát. Dr. Németh Mónika: Habony képviselő úr felvetésére elmondta, hogy a Képviselőtestületi ülések kábeltelevíziós közvetítése című napirend felvételét a Gazdasági Bizottság elnöke kezdeményezte, bizottság napirendjei közé felvette és szavazott róla, így bizottsági kezdeményezésről van szó az SzMSz szerint. Napirendi pont felvétele bizottsági tárgyalás nélkül akkor vehető fel, ha az jogszabályi előírás alapján következő munkatervi ülésre nem halasztható, különösen fontos érdeket képvisel. A különösen fontos érdek megítélése a Képviselő-testület hatásköre. Jelenleg is azt tudja válaszolni, hogy csak a társasházi garázsokra vonatkozik a rendelet és a törvény, ha így nem értelmezhető, akkor közérthetőségnek megfelelően módosítani kell, ennek megfelelően novemberben a testület elé fogja terjeszteni a rendelet-módosítást. Parlagfűvel kapcsolatban nem tud pontos számokat mondani, írásban fog válaszolni. Hivatal telefonos elérhetőségével kapcsolatban elmondta, hogy tud a problémáról, a rendszer régi és elavult. Az ügy tisztázása érdekében új telefonközpontot kellene kialakítani. Habony István: Megköszönte jegyzőnő válaszát. Ezek szerint mindennemű felhatalmazás nélkül a képviselő jogosult, hogy külső levelezésbe bocsátkozzon, ajánlatot kérhet és ajánlatot beszerezhet. Gondja azzal van, hogy az SzMSz lehetővé teszi, hogy a képviselők közül bárki ajánlatot kérhet, anélkül, hogy felhatalmazást kapott volna a képviselő-testülettől, jegyzőtől, vagy polgármestertől. Véleménye szerint egy szervezet csak akkor működik jól, ha a szerepek tisztázva vannak. Amennyiben most nem tudjuk tisztázni, kérte nézzenek utána, készítse elő ezt a témát, akinek a feladata. Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy többször előfordult már, hogy hivatalos helyre ment el levél, bármilyen szervezethez és ő nem tudott róla. Nagyon nehéz úgy képviselni az önkormányzat érdekét, hogy a háta mögött intézkednek. Véleménye szerint ez a városra sem vet jó fényt. Kérdezte, van- etöbb kérdés, hozzászólás? Több kérdés, hozzászólás nem volt, a napirend előtti hozzászólásokat lezárta. 1./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem volt.

9 9 Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 289/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi határozatokat: 62/2008. (II. 14.) tanév fenntartói órakeretének meghatározása 215/2008. (VI. 11.) Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása KEOP ivóvízminőség javítását célzó pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatására 217/2008. (VI. 11.) Partneri együttműködési szándék kinyilvánítása a Délkelet Európai Transznacionális együttműködési program (INTERREG IV.B) pályázat keretében megvalósuló Közép-európai Távmunka Programban való részvétel 234/2008. (VI. 26.) Vezetői megbízás a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 249/2008. (VI. 26.) Pályázat belterületi utak fejlesztésére 252/2008. (VI. 26.) A nyári gyermekétkeztetés biztosítása 280/2008. (VIII. 28.) Belterületi utak fejlesztésére benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása 281/2008. (VIII. 28.) Abony, Vasút út 2. sz. alatti épület I. emeleti lakás feletti födémének megerősítése, helyreállítása statikai szakértői szakvélemény alapján 284/2008. (VIII. 28.) Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap megrendezése 2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül hatályban tartja az alábbi határozatokat: 243/2008. (VI. 26.) A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 262/2008. (VII. 14.) Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. és a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola közötti megállapodás 3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 28/2008. (I. 31.) Polgárőrség autóvásárlás iránti kérelme Határozat: február /2008. (II. 28.) 2008/2009. tanév fenntartói órakeretének meghatározása

10 10 Határidő: szeptember 30. Z-168/2008. (V. 29.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása Határidő: július /2008. (V. 29.) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Határidő: július /2008. (V. 29.) Az oktatási és kulturális intézmények részére jóváhagyott évi általános tartalék felhasználásának jóváhagyása Határidő: december /2008. (V. 29.) KEOP Ivóvízminőség-javítási pályázat költségvetési tartalmának jóváhagyása Határidő: december /2008. (VI. 26.) A időszakra akcióterv előkészületi munkáinak belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése meghatározása Határidő: december /2008. (VI. 26.) A időszakra akcióterv előkészületi munkáinak belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése meghatározása Határidő: március /2008. (VII. 14.) Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozásáról, az indítható osztályok számának meghatározása Határidő: június /2008. (VII. 14.) Pedagógus álláshelyek számának meghatározása az oktatási intézményekben Határidő: június /2008. (VIII. 28.) Pedagógus álláshelyek számának meghatározása a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI-ben Határidő: június /2008. (VIII. 28.) Az indítható csoportok számának módosítása a Somogyi Imre Általános Iskolában Határidő: június 30. A határozatról értesülnek: Polgármesteri Hivatal illetékes Osztályai / Napirendi pont tárgya: A nyertes pályázatok önerejének kiegészítése, valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28.) sz. költségvetési rendelet módosítása Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. Pető Istvánné: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság is tárgyalta, változatás nélkül javasolta elfogadásra.

11 11 Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat I/1. változatának elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslat I/1. változatát egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 290/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 1. A HÖF CÉDE pályázat keretében benyújtott Tegyünk a Gyöngyszemekért! nevű projekt összköltsége Ft. 2. A Képviselő-testület Ft önerőt Abony Város Önkormányzatának költségvetési rendelete általános tartalék terhére megnevezésű soron biztosítja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző Gazdasági Osztály Jegyzői Titkárság Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat I/2. változatának elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslat I/2. változatát elfogadta, és a következő határozatot hozta: 291/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: A TEUT pályázat keretében benyújtott Szabadság út felújítása című projektre a Képviselő-testület Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzatának költségvetési rendelete általános tartalék terhére megnevezésű soron biztosítja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

12 12 A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző Gazdasági Osztály Jegyzői Titkárság Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat I/3. változatának elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslat I/2. változatát elfogadta, és a következő határozatot hozta: 292/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 1. A KMOP pályázat keretében benyújtott Egészségmegőrző Központ akadálymentesítése nevű projekt összköltsége Ft. 2. A Képviselő-testület Ft önerőt Abony Város Önkormányzatának költségvetési rendelete fejlesztési tartalék megnevezésű soron a kibocsátott kötvény terhére biztosítja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző Gazdasági Osztály Jegyzői Titkárság Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a rendeletmódosítás elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet hozta: Abony Város Önkormányzatának 24/2008. (IX.26.) sz. rendelete az Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II.28.) számú rendeletének módosításáról

13 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 8/2008 (II.28.) számú Abony Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 3. -ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja: - bevételi főösszegét e Ft-ra megemeli - kiadási főösszegét e Ft-ra megemeli. 2. (1) Az R. 1. számú melléklete az alábbiakban módosul: I. Folyó (működési) kiadások előirányzatát: e Ft-ra megemeli: Ebből: - személyi jellegű kiadások előirányzata: e Ft - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: e Ft - dologi jellegű kiadások előirányzata: e Ft - egyéb folyó kiadások előirányzata: e Ft - támogatásértékű kiadások előirányzata: e Ft - műk.c.pe.átadás kiadások előirányzata: e Ft - társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata: e Ft - ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata: e Ft - kamatkiadások előirányzata: e Ft. (2) II. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzata: e Ft-ra módosul: Ebből: - beruházási kiadások előirányzata: e Ft - felújítási kiadások előirányzata: e Ft - felhalmozási c.pe.átadás előirányzata: e Ft. (3) III. Tartalékok kiadási előirányzata: e Ft-ra módosul: Ebből: - általános tartalék előirányzata: e Ft - céltartalék előirányzata: e Ft. (4) IV. Hitelek kamatai kiadási előirányzata: e Ft. (5) VI. Finanszírozási kiadások előirányzata: e Ft-ra módosul. 3. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Abony, szeptember 25. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester Dr. Németh Mónika jegyző Kihirdetve: Abony, szeptember 26. Dr. Németh Mónika jegyző - - -

14 14 3./ Napirendi pont tárgya: A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása KMOP Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 293/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben és a helyi közbeszerzési szabályzatról szóló 22/2008. (I.31.) és a 71/2007. (III. 08.) számú képviselő-testületi határozatokban foglaltakra az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület megbízza Közbeszerzési Ad-hoc bizottságot KMOP Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatainak ellátásával Határidő: azonnal, szeptember 26. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Határozat végrehajtásában közreműködik: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály KÁR-MENTOR Bt. Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság A határozatról értesül: Jegyzői Titkárság és általa a határozat végrehajtásában közreműködők / Napirendi pont tárgya: A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása a KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság út burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

15 15 Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 294/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben és a helyi közbeszerzési szabályzatról szóló 22/2008. (I.31.) és a 71/2007. (III. 08.) számú képviselő-testületi határozatokban foglaltakra az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület megbízza a Közbeszerzési Ad-hoc bizottságot a KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság út burkolatjavítása kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatainak ellátásával Határidő: azonnal, szeptember 26. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Határozat végrehajtásában közreműködik: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály KÁR-MENTOR Bt. Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság A határozatról értesül: Jegyzői Titkárság és általa a határozat végrehajtásában közreműködők / Napirendi pont tárgya: KMOP Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem volt.

16 16 Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 295/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 5. napján aláírt Megbízási Szerződés pontja alapján megbízza a KÁR-MENTOR Bt-t a KMOP Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 2. A felek a megbízás díját ,-Ft + Áfa összegben határozzák meg. A megbízási díj fedezete a költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosított. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására. Határidő: szeptember 30. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Végrehajtásban közreműködik: KÁR-MENTOR Bt. Jegyzői Titkárság Gazdasági Osztály A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző KÁR-MENTOR Bt. Gazdasági Osztály Jegyzői Titkárság MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740, Abony, Kossuth tér 1.) képviseli Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester mint megbízó - továbbiakban megbízó másrészről a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (5008 Szolnok, Füst Milán út 3.) képviseli:tóthné dr. Besze Mária, mint megbízott - továbbiakban megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 1. Előzmények

: (53) Abony

: (53) Abony Városi Önkormányzat Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságától : (53) 360-017 Abony : (53) 360-010 Kossuth tér 1. Iktatószám: Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-2/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

1000-19/2008. 156-166/2008. sz. határozat 13/2008. sz. rendelet

1000-19/2008. 156-166/2008. sz. határozat 13/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-19/2008. 156-166/2008. sz. határozat 13/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-44/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

Módosított előterjesztés

Módosított előterjesztés Módosított előterjesztés Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11074-/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-25/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Előterjesztés készítésében részt vett: Valamennyi Osztályvezető

Előterjesztés készítésében részt vett: Valamennyi Osztályvezető Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. 1816/2008 Előterjesztés készítésében részt vett: Valamennyi Osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É

Részletesebben

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési Osztály Gazdasági Osztály Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési Osztály Gazdasági Osztály Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. 1-17/2010/JT Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

1000-33/2008. 270/2008. sz. határozat 272-284/2008. sz. határozat 18-23/2008. sz. rendelet

1000-33/2008. 270/2008. sz. határozat 272-284/2008. sz. határozat 18-23/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-33/2008. 270/2008. sz. határozat 272-284/2008. sz. határozat 18-23/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

001/1-36/2009. 327-332, 339-353/2009. sz. határozat 17-20/2009. sz. rendelet

001/1-36/2009. 327-332, 339-353/2009. sz. határozat 17-20/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-36/2009. 327-332, 339-353/2009. sz. határozat 17-20/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan.

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan. Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságától Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

1000-41/2008. 326-329/2008. sz. határozat 27/2008. sz. rendelet

1000-41/2008. 326-329/2008. sz. határozat 27/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-41/2008. 326-329/2008. sz. határozat 27/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Április 10-i Rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Április 10-i Rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvét Kapuvár Városi Önkormányzat -testületének 2013. Április 10-i ülése 82 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2013. TARTALMAZZA Kapuvár Városi Önkormányzat -testülete 2013. Április 10-i Rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 20/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet A 2015. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója:

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Oktatási,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Az intézmények vezetői továbbra sem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a évre vonatkozóan.

Az intézmények vezetői továbbra sem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a évre vonatkozóan. Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság E

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben