E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-25/2009. Településfejlesztési Osztály Gazdasági Osztály Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály ABOKOM Nonprofit Kft. Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtására az alábbi intézkedések történtek: 28/2008. (I. 31.) Polgárőrség autóvásárlás iránti kérelme A évi költségvetés Ft összegű támogatást tartalmazott, amely a Polgárőrség részére szeptember 15-én átadásra került. A Polgárőrség a gépkocsit megvásárolta, az elszámolás megtörtént. 245/2008. (VI.26.) Abony, 3311 hrsz-ú ingatlan birtokvédelme A Körzeti Földhivatal által bejegyzett telekhatár helyreállításra került. 278/2008. (VIII.28.) Költségtakarékosság növelése a képviselő-testületi munka során, laptopok biztosítása, előterjesztések DVD-n vagy pendrive-n A Képviselő-testület nem biztosított fedezetet a költségvetésben. Javasolt a határozatot határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 306/2008. (IX.25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására és eljárási rendjének és megállapításának módjáról szóló szabályzat jóváhagyása A képviselő-testület döntésének megfelelően a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő évi csatlakozás megtörtént. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi támogatására a évi költségvetésbe Ft betervezésre került, a szabályzat jóváhagyásra került. Javasolt a határozatot június 15-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 1

2 315/2008. (IX.25.) Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási Az Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány a Raiffeisen Bank által felajánlott 2 millió Ft támogatást megkapta. A 2 millió forint tételes elszámolása még nem történt meg. Javasolt a határozat május 31-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 316/2008. (IX.25.) Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási Az Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a támogatás összegét a képviselő-testület elé terjesztett javaslatnak megfelelően használja fel. 317/2008. (IX.25.) Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási A szúmentesítés érdekében benyújtott pályázat előfinanszírozása megtörtént. Az ,- Ft február 9-én átutalásra került. Az összeg elszámolása megtörtént. Z-330/2008. (X. 16.) Abony, Kossuth tér 9. szám alatti (hrsz.: 862/3) ingatlan adásvételi szerződése A Kossuth tér 9. szám alatti (hrsz.: 862/3) ingatlan adásvételi szerződése nem került aláírásra. 359/2008. (X.30.) Az Energia Hatékony Önkormányzatok Szövetségéhez (EHÖSZ) való csatlakozás Az Energia Hatékony Önkormányzatok Szövetségéhez (EHÖSZ) való csatlakozás díja Ft összeggel a évi költségvetésbe betervezésre került. A csatlakozási nyilatkozat Abony Város Önkormányzata részéről megküldésre került, további intézkedések a választ követően esedékesek. Javasolt a határozatot december 31-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 360, 361/2008. (X.30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének elvezetéséről kötendő szerződésről A határozat 2. pontjának megfelelően az ABOKOM Nonprofit Kft. a csatornák fenntartásából adódó többletköltséget a szennyvíztisztítási díjba január 01-től beépítette, amelyet a Képviselő-testület elfogadott. A szerződés-tervezet megküldésre került Törtel és Kőröstetétlen polgármesterének. Javasolt a határozatot május 31-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 373/2008. (XI.27.) Abony Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat évi költségvetését elfogadta. 379/2008. (XI.27.) TÁMOP-3.2.4/08./01/KMR pályázat benyújtás A TÁMOP-3.2.4/08./01/KMR pályázat benyújtásra, pályázati összege a évi költségvetésbe beépítésre került. Javasolt a határozatot december 31-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 2

3 381/2008. (XI.27.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása A pályázati kiírás az Oktatási Közlöny január 26-i számában, a KSZK honlapon és Abony város honlapján február 3-án megjelent. A pályázati határidő március 4-én lejárt. A pályázat véleményezése folyamatban van. Javasolt a határozatot május 31-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 382/2008. (XI.27.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása A pályázati kiírás az Oktatási Közlöny január 26-i számában, a KSZK honlapon és Abony város honlapján február 3-án megjelent. A pályázati határidő március 4-én lejárt. A pályázat véleményezése folyamatban van. Javasolt a határozatot május 31-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 406/2008. (XI.27.) Jogi szaktudást igénylő feladatok ellátására kötött megbízási szerződés felmondása Egedyné dr. Görög Klára által elvégzett feladatokról a kimutatás elkészült, de a február 26-i testületi ülés napirendi pontjai közé nem került felvételre. 419/2008. (XII.18.) A TÁMOP-3.1.4/08/02 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázat benyújtására A pályázat nem került benyújtásra, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség január 19-én a pályázati kiírást felfüggesztette, mivel a beérkezett igények elérték a források rendelkezésre álló összegét. 422/2008. (XII.18.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 50. éves évfordulója alkalmából kiadvány készítésére és a Kinizsi színmű bemutatására fedezet biztosítása Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola részére a évi költségvetésben Ft fedezet biztosított. Javasolt a határozatot április 30-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 426/2008. (XII.18.) TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. f.a. felszámolási eljárása során készült vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása Ifj. Dr. Tóta Áron peres eljárással kapcsolatos tájékozató levele a képviselő-testület március 9-i ülésén kiosztásra került. Dr. Tóta Áron ügyvéd úr a jelenleg folyamatban lévő felszámolási eljárás időtartama alatt történő perindítást nem javasolta. Javasolt a határozatot június 30-i határidő megjelölésével hatályban tartani. Z-430/2008. (XII. 18.) Intexa Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött szerződés módosítása A szerződésmódosítás aláírása január 23-án megtörtént. Az adásvételről szóló számla március 05-én a vevő kérésére kiállításra került, március 20-i fizetési határidővel. Javasolt a határozatot április 30-i határidő megjelölésével hatályban tartani. Z-441, 442/2008. (XII. 18.) Közbeszerzési eljárás indítása Főtér kivitelezésére A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Javasolt a határozatot április 30-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 3

4 4/2009. (I.29.) Megállapodás a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok augusztus 31-ig történő ellátására A képviselő-testület határozata a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás részére megküldésre, a megállapodás aláírásra került. Javasolt a határozatot augusztus 31-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 5/2009. (I.29.) A Szociális és Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett téli közmunkaprogramban való részvétel meghosszabbítása és pályázati önerejének biztosítása A képviselő-testület döntésének megfelelően, a pályázatban foglaltak szerint a téli közmunkaprogramban való részvétel meghosszabbítása megtörtént. 6/2009.(I.29.) Az Országos Kyokushin Karate Gyermek és Serdülő Verseny megrendezésének támogatása Az Országos Kyokushin Karate Gyermek és Serdülő Verseny a rendezvénytervben szerepel, megrendezésének támogatására Ft betervezésre került a évi költségvetésbe. 10/2009. (I.29.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógia Programjának módosítása A Pedagógiai Program módosítása megtörtént. 11/2009. (I.29.) Főtér pályázat megvalósításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása A Főtér pályázat megvalósításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítésével Abony Város Önkormányzata a Hirős Modul Kft-t bízta meg, a tervezés díja a évi költségvetésben szerepel. A vállalkozói szerződés aláírása megtörtént. 12/2009. (I.29.) A évi független értékbecslői feladatok ellátása A vállalkozói szerződés aláírásra került. 13/2009. (I.29.) A évi független földmérői feladatok ellátása A vállalkozói szerződés aláírásra került. 14/2009. (I.29.) A évi városi rendezvények hangosítására kötendő szerződés jóváhagyása A vállalkozói szerződés aláírásra került. 15/2009. (I.29.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása A évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok az osztályvezetők részére megküldésre kerültek, a köztisztviselők számára az egyéni teljesítménykövetelmények előírása megtörtént. Javasolt a határozatot december 31-i határidő megjelölésével hatályban tartani. 4

5 17/2009. (I.29.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi rendelő helyiség bérleti szerződés meghosszabbítása a évre A háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi rendelő helyiség bérleti szerződés meghosszabbítása a évre megtörtént a rendelő bérleti díja a évi költségvetésbe betervezésre került, a szerződés aláírása megtörtént. 18/2009. (I.29.) Klapka Gy. u. 11/a. sz. alatti helyiségek más célú hasznosítása A Fészek Egyesülettel kötött bérleti szerződés felmondásra került, a lakás április 01-ig átadásra kerül. Z-21/2009. (I.29.) Petrezselyem Attila részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása A lakáskérelem elutasításáról a kiértesítés megtörtént. 25/2009. (II.12.) Abony Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Abony Város Önkormányzat évi költségvetése február 26-án elfogadásra került. 26/2009. (II.12.) A Városi Asztalitenisz Verseny megrendezésének támogatása A Városi Asztalitenisz Verseny a rendezvénytervben szerepel, megrendezésének támogatása Ft-al betervezésre került a évi költségvetésbe. 27/2009. (II.12.) A társadalmi szervezetek évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírása A pályázati kiírás megjelentetése Abony Város honlapján, a Kincskereső újságban és az Abonyi Naplóban megtörtént. A pályázatok beadásának határideje: március 23. A benyújtott pályázatokat Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság március 25-i ülésén bírálja el. Javasolt a határozat március 31-i határidő megjelölésével hatályban tartani. Z-30/2009. (II.12.) Bagi Mihály Attila részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása A lakás bérbeadása még nem történt meg. A Ceglédi Polgármesteri Hivatal által kiadott helyreállításról szóló kötelezés végrehajtása zajlik. Javasolt a határozat március 31-i határidő megjelölésével hatályban tartani. Z-31/2009. (II.12.) A Lehetőségek Fő tere Kossuth tér környezetrendezése Abonyban (I. ütem), KMOP-5.2.1/A azonosító számú projekt kivitelező kiválasztására zajló közbeszerzési eljárást kezdeményező, KÉ-21617/2008. számú ajánlati felhívás hirdetményének módosítása Az ajánlati felhívás hirdetménye a március 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen módosításra került. 5

6 38/2009. (II.26.) KMOP Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása A KMOP Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítéséhez szükséges Ft önerőt a évi költségvetés tartalmazza, a tervezői szerződés aláírása megtörtént. 39/2009. (II.26.) KMOP Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására cég kiválasztása A megbízási díj a pályázatban biztosított, az önerőt a Két Torony Kötvény fedezi. A megbízási szerződés aláírásra került. 43/2009. (II.26.) Salgóbányai tábor működtetésére kötött Szolgáltatói szerződés módosítása A szerződés-módosítás aláírásra került. 45/2009. (II.26.) A KMOP /C jelű Parkolók és csomópontok fejlesztése című benyújtott pályázat önerejének módosítása A pályázat önerejét Abony Város Önkormányzata a Két Torony Kötvény terhére biztosítja, a évi költségvetésbe ennek megfelelően került betervezésre. 48/2009. (II.26.) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés céljából benyújtandó pályázatának támogatása Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely a pályázatot benyújtotta. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. /2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatokról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi határozatokat: 28/2008. (I. 31.) Polgárőrség autóvásárlás iránti kérelme 245/2008. (VI. 26.) Abony, 3311 hrsz-ú ingatlan birtokvédelme 6

7 316/2008. (IX.25.) Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási 317/2008. (IX.25.) Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási Z-330/2008. (X. 16.) Abony, Kossuth tér 9. szám alatti (hrsz.: 862/3) ingatlan adásvételi szerződése 373/2008. (XI. 27.) Abony Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 406/2008. (XI. 27.) Jogi szaktudást igénylő feladatok ellátására kötött megbízási szerződés felmondása 419/2008. (XII.18.) A TÁMOP-3.1.4/08/02 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázat benyújtására 5/2009. (I. 29.) A Szociális és Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett téli közmunkaprogramban való részvétel meghosszabbítása és pályázati önerejének biztosítása 6/2009. (I. 29.) Az Országos Kyokushin Karate Gyermek és Serdülő Verseny megrendezésének támogatása 10/2009. (I.29.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógia Programjának módosítása 11/2009. (I. 29.) Főtér pályázat megvalósításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása 12/2009. (I. 29.) A évi független értékbecslői feladatok ellátása 13/2009. (I. 29.) A évi független földmérői feladatok ellátása 14/2009. (I. 29.) A évi városi rendezvények hangosítására kötendő szerződés jóváhagyása 17/2009. (I. 29.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi rendelő helyiség bérleti szerződés meghosszabbítása a évre 18/2009. (I. 29.) Klapka Gy. u. 11/a. sz. alati helyiségek más célú hasznosítása Z-21/2009. (I. 29.) Petrezselyem Attila részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása 25/2009. (II. 12.) Abony Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 26/2009. (II. 12.) A Városi Asztalitenisz Verseny megrendezésének támogatása Z-31/2009. (II.12.) A Lehetőségek Fő tere Kossuth tér környezetrendezése Abonyban (I. ütem), KMOP-5.2.1/A azonosító számú projekt kivitelező kiválasztására zajló közbeszerzési eljárást kezdeményező, KÉ-21617/2008. számú ajánlati felhívás hirdetményének módosítása 38/2009. (II. 26.) KMOP Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása 39/2009. (II. 26.) KMOP Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására cég kiválasztása 43/2009. (II. 26.) Salgóbányai tábor működtetésére kötött Szolgáltatói szerződés módosítása 45/2009. (II. 26.) A KMOP /C jelű Parkolók és csomópontok fejlesztése című benyújtott pályázat önerejének módosítása 48/2009. (II.26.) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés céljából benyújtandó pályázatának támogatása 7

8 2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül hatályban tartja az alábbi határozatot: 278/2008. (VIII. 28.) Költségtakarékosság növelése a képviselő-testületi munka során, laptopok biztosítása, előterjesztések DVD-n vagy pendrive-n 3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 306/2008. (IX. 25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására és eljárási rendjének és megállapításának módjáról szóló szabályzat jóváhagyása Határidő: június /2008. (IX.25.) Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási 359/2008. (X. 30.) Az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségéhez (EHÖSZ) való csatlakozás Határidő: december /2008. (X. 30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének elvezetéséről kötendő szerződésről 361/2008. (X. 30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének elvezetéséről kötendő szerződésről 379/2008. (XI. 27.) TÁMOP-3.2.4/08./01/KMR pályázat benyújtás Határidő: december /2008. (XI.27.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása 382/2008. (XI.27.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása 422/2008. (XII. 18.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 50 éves évfordulója alkalmából kiadvány készítésére és a Kinizsi színmű bemutatására fedezet biztosítása Határidő: április /2008. (XII.18.) TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. f.a. felszámolási eljárása során készült vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása Határidő: június 30. Z-430/2008. (XII. 18.) Intexa Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött szerződés módosítása Határidő: április 30. Z-441/2008. (XII. 18.) Közbeszerzési eljárás indítása Főtér kivitelezésére Határidő: április 30. Z-442/2008. (XII. 18.) Közbeszerzési eljárás indítása Főtér kivitelezésére Határidő: április 30. 4/2009. (I.29.) Megállapodás a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok augusztus 31-ig történő ellátására Határidő: augusztus /2009. (I. 29.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása Határidő: december 31. 8

9 27/2009. (II.12.) A társadalmi szervezetek évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírása Határidő: március 31. Z-30/2009. (II. 12.) Bagi Mihály Attila részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása Határidő: március 31. A határozatról értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző Urbán Ildikó aljegyző Valamennyi Osztályvezető ABOKOM Nonprofit Kft. Abony, március 19. Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. polgármester Dr. Németh Mónika s.k. jegyző 9

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől 2740 Abony Tel.: 06-53-360-832 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály, Humán osztály Humán Közszolgáltatások

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2013. évi határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2013. évi határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2013. évi határozatairól 1/2013. (I. 21.) Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 2/2013. (I. 21.) Leader piaccsarnok kialakítása végszámla megelőlegezése 3/2013. (I. 21.)

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben