TARTALOMJEGYZÉK. 1. Előzmények Általános információk Engedélyes bemutatása, adatai Az Enviroinvest Kft. adatai...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. 1. Előzmények...6. 2. Általános információk...9. 2.1. Engedélyes bemutatása, adatai...9. 2.2. Az Enviroinvest Kft. adatai..."

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előzmények Általános információk Engedélyes bemutatása, adatai Az Enviroinvest Kft. adatai A tervezett beruházás célja A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító bemutatása A tervezett szennyvíztisztító leírása A technológia részletes bemutatása Tervezési alapadatok A művi biológiai szennyvíztisztító leírása Mechanikai tisztítás Szippantott kommunális szennyvíz fogadás és előkezelés Biológiai tisztító egység Iszapelvétel, sűrítés, iszapvíztelenítés Fertőtlenítés tisztított szennyvíz elvezetés A komposztáló leírása Természetes utótisztító leírása Szennyvíz utótisztító fűz ültetvény kialakítása és üzemeltetése Műszaki létesítmények Szennyvíztisztítás műszaki létesítményei A szennyvíztisztító gépészete Komposztálás műszaki létesítményei Komposztáló gépei Természetes utótisztító műszaki létesítményei Az érintett terület bemutatása Földrajzi elhelyezkedése Domborzati és földtani viszonyok...43 ENVIROINVEST KFT. 2

2 6.3. Talajtani adatok Nitrát érzékenység A vizsgált terület talajának szennyezettsége Vízföldtani, vízrajzi jellemzők Víz Keretirányelv A Kállai (VII.)- főfolyás Talaj és rétegvizek A talajvíz szennyezettsége Nitrát szennyezés lehatárolása Ammónium szennyezés lehatárolása Foszfát szennyezés lehatárolása Nikkel szennyezés lehatárolása Éghajlati viszonyok és levegőminőség Napfénytartam, napsugárzás Szélirányok Levegőminőség Táj és ökológia Natura 2000-es területek Természetvédelmi területek A terület szennyeződés érzékenységi besorolása Épített környezet Gazdasági társadalmi környezet Demográfiai viszonyok Gazdasági adatok A környezetre gyakorolt hatások A megvalósítás hatása a környezeti elemekre Az építés tervezett üteme, fázisai A terület előkészítése...72 ENVIROINVEST KFT. 3

3 Földmunkák Nyomvonalas létesítmények építése Építőelemek, anyagok, eszközök szállítása Műtárgyak, épületek kialakítása Természetközeli szennyvíz-utótisztító ültetvény kialakítása Vízelvezető árok kialakítása Szerelvények, gépek (szivattyúk) telepítése Talaj és felszín alatti vizek Felszíni vizek Levegő minőség A munkagépek légszennyező hatása A közúti közlekedés légszennyező hatása Keletkező hulladék Zaj Ökológiai hatások Összesített hatásterület Az üzemelés során jelentkező környezeti hatások Talaj és felszín alatti közeg Felszín alatti vizek Felszíni vizek Levegő minőség Keletkező hulladék Zaj és rezgés terhelés Élővilág Összesített hatásterület A létesítmény felhagyásának környezeti hatásai A felhagyás során végzendő tevékenységek Talaj és felszín alatti vizek ENVIROINVEST KFT. 4

4 Felszíni vizek Légszennyező anyagok kibocsátása, levegőminőség Keletkező hulladékok Zaj Ökológiai hatások Rendkívüli események, havária, kockázatok Monitoring rendszer Társadalmi - gazdasági hatások A fejlesztés elmaradásából származó hatások Hatásmátrix Összefoglalás ENVIROINVEST KFT. 5

5 1. Előzmények Nagykálló város és Biri község szennyvizét jelenleg a Nagykálló területén és tulajdonában lévő, nyárfás szennyvízelhelyező telepen kezelik. A jelenlegi szennyvízkezelő környezetkárosító módon üzemel, a 2005-ös környezetállapot vizsgálat alapján a nyárfás tisztítón keresztül a talajba jutó nitrogénterhelés a megengedett határérték többszörösét túllépi. Nagykálló Város Önkormányzata és Biri Község Önkormányzata a szennyvíz-elvezetésre, tisztítására közösen 1999-ben Nagykálló-Biri Víziközmű Társulatot hozott létre. A szennyvíz elvezető rendszer kiépült, és Biri község szennyvizét a nagykállói szennyvízkezelő nyárfás öntözőtelep befogadta. A szennyvízberuházás évben készült el a régió területfejlesztési tanács támogatásával, 1,7 Mrd Ft-ból ben a Társulat megszűnt. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban Felügyelőség) a szennyvíztelepre a /2002 ügyszámú határozattal részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot rendelt el. A felülvizsgálat megállapításainak alapján a Felügyelőség a /2003 ügyiratszámú határozatával (1. melléklet) kötelezte az önkormányzatot monitoring rendszer kiépítésére és a környezetszennyezés megszüntetésére, melynek határidejét október 31-ben határozta meg. A felülvizsgálati határozattal egyidejűleg ig a Felügyelőség környezetvédelmi működési engedélyt adott a szennyvíztelepre. A szennyvíztisztítót jelenleg üzemeltető, 100%-ban önkormányzati tulajdonú TESZOVÁL Kft ben elvégeztette a terület környezetszennyezettségének felmérését, a tényfeltárását. A tényfeltárás során elvégzett vizsgálatok, a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve figyelembe véve, hogy a Nagykálló ivóvízellátását biztosító vízbázis hidrogeológiai védőövezetének határai a nyárfás szennyvízelhelyező telepet meg sem közelítik, a felügyelőség műszaki beavatkozás elvégzését nem tartotta indokoltnak. A tényfeltárási dokumentációt a Felügyelőség elfogadta a /2005 sz. határozatával. A határozatban a felügyelőség az üzemeltetőt monitoring rendszer működtetésére kötelezte október 31-ig. Nagykálló Város Önkormányzata a nyárfás szennyvíztisztító telep kiváltására 2004-ben megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, melyben három változatban tartotta lehetségesnek új biológiai szennyvíztisztító létesítését. A változatok a következők voltak. I. változat: Kevertrendszerű anoxikus, majd két párhuzamos oxikus zónából álló automatikus üzemirányítású kisterhelésű eleven iszapos, mélylégbefúvásos technológia, gépi tisztítású ráccsal, homokfogóval, előülepítővel, vegyszeres foszforeltávolítással, az ENVIROINVEST KFT. 6

6 iszap gépi víztelenítésével, prizmás komposztáló telep kialakításával, a komposzt mezőgazdasági hasznosításával. II. változat: Kétlépcsős rendszerű, automatikus üzemű, kisterhelésű eleven iszapos technológia mélylégbefúvással, gépi tisztítású ráccsal, homokfogóval, előülepítővel, vegyszeres foszforeltávolítással, az iszap gépi víztelenítésével, prizmás komposztáló telep kialakításával, a komposzt mezőgazdasági hasznosításával. III. változat: Automatikus üzemirányítású kisterhelésű eleven iszapos, mélylégbefúvásos technológia, gépi tisztítású ráccsal, homokfogóval, vegyszeres foszforeltávolítással, az iszap gépi víztelenítésével, prizmás komposztáló telep kialakításával, a komposzt mezőgazdasági hasznosításával. Az Önkormányzat a megvalósíthatósági tanulmány alapján megterveztette az I. változatban ismertetett biológiai szennyvíztisztítót, melyre a Felügyelőség /2005 ügyszámú határozatában vízjogi létesítési engedélyt adott (2. melléklet, meghosszabbítása: 3. melléklet). A szennyvíztisztítót azonban forráshiány miatt nem tudta megvalósítani. Az engedélyben a tisztított szennyvíz befogadójaként a VII/3 számú belvízcsatornát jelölték meg, ami időszakos vízfolyás. A vízfolyás jellegének megfelelően a Felügyelőség egyedi határértéket állapított meg a tisztított szennyvíz minőségére. A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet Nagykálló területét a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékenynek nyilvánította. A 220/2004. sz. Kormány rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területeken tilos időszakos vízfolyásba tisztított szennyvizet vezetni. A fentiek miatt a tisztított szennyvíz befogadóként a Kállai (VII)-es számú, nem időszakos főfolyást jelölték meg. A szennyvíztisztító telep tisztított szennyvízét az önkormányzat tulajdonában levő nyílt árokkal lehet a Kállai (VII.)-főfolyásba vezetni. A 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet technológiai, illetve az általánosan védett IV. sz. kategória vízminőségi paramétereit kell betartani a szennyvíztisztítónak. A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2007. számú határozatában a jelenlegi telep környezetvédelmi működési engedélyét a TESZOVÁL Kft. számára meghosszabbította ig (4. melléklet). A Felügyelőség /2005 ügyszámú határozatában adott vízjogi létesítési engedélyt a /2008 ügyszámú határozatával meghosszabbította, szeptember 30-ig. Nagykálló Város Önkormányzata a hatályos kötelezés végrehajtására és a környezetszennyezés megszűntetésére forrás teremtés céljából 2008-ban KEOP pályázatot nyújtott be (KEOP ). A pályázatban bemutatott mindhárom változat megszűntetné a talaj és a talajvíz szennyezését, és hosszú távra megoldaná Nagykálló és Biri szennyvízkezelését. A változatok a következők: ENVIROINVEST KFT. 7

7 A változat: kisterhelésű eleveniszapos biológiai tisztító, vegyszeres foszfor eltávolítással, prizmás komposztáló teleppel. A tisztított szennyvíz felszíni befogadóba kerül. Az A változat jelenleg rendelkezik érvényes vízjogi létesítési engedéllyel. B változat: Az A változat kiegészül a tisztított szennyvíz további utókezelésével, természetes utótisztító rendszeren (fűz ültetvényen). A tisztított szennyvíz egy része kerül felszíni befogadóba. C változat: közepes terhelésű eleveniszapos biológiai tisztító, biológiai nitrogén- és foszforeltávolítással, prizmás komposztáló teleppel, valamint a tisztított víz további kezelésével természetes utótisztító rendszeren (fűz ültetvény). A tisztított víz kis részének (téli időszak) élővízi befogadóba vezetésével. A KEOP pályázat első fordulójában Nagykálló Város Önkormányzata elkészítette a részletes megvalósíthatósági tanulmányt (RMT) és a tanulmány részeként a költség-haszon elemzést (CBA). A KvVM FI minőségvizsgálata után elfogadta a tanulmányt, amelyben a C változat megvalósítása javasolt. A C változatra kell elkészíteni a vízjogi létesítési engedélyezési, az építési engedélyezési dokumentációt, a kiviteli tendertervet és nem utolsó sorban a környezetvédelmi engedélyezési dokumentációt. A tervezett szennyvíz beruházást 100%-ban Nagykálló Város Önkormányzata valósítja meg. A beruházás nem érint csatornázást, mivel Biri és Nagykálló rendelkezik szennyvízcsatornahálózattal. Jelenleg 1000 m 3 /d szennyvíz elvezetésével - beleértve a szippantott szennyvizet is üzemel a nyárfás tisztító rendszer. A tervezett szennyvízkezelő kapacitása 1500 m 3 /d lesz. A meglévő csatornarendszert illeszteni kell az új szennyvíztelephez a végátemelőn keresztül. A C változatnak megfelelő beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet 3. sz. mellékletének két pontja alá is tartozik: 8. Faültetvény telepítése 30 ha-tól; 109. Szennyvíztisztító telep 10 ezer lakosegyenérték kapacitástól ; Fentiek értelmében a környezetvédelmi engedély megszerzése érdekében előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges. Nagykálló Város Önkormányzata megbízta az Enviroinvest Környezetvédelmi Befektetési és Tanácsadó Kft.-t az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével és a környezetvédelmi engedélyeztetéssel. ENVIROINVEST KFT. 8

8 2. Általános információk 2.1. Engedélyes bemutatása, adatai Az engedélyt kérő szervezet adatai: Megbízó: Nagykálló Város Önkormányzata Székhely: 4320 Nagykálló, Somogyi Béla u Postacím: 4320 Nagykálló, Somogyi Béla u Tel.: 06-42/ Fax.: 06-42/ Polgármester: Juhász Zoltán Adószám: Nagykálló Város Önkormányzata rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi rendszer tanúsítvánnyal (5. melléklet) Az Enviroinvest Kft. adatai Az Enviroinvest Kft. adatai: Cégnév: Enviroinvest Környezetvédelmi Befektetési és Tanácsadó Kft. Cég rövid neve: Enviroinvest Kft. Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 4. Ügyvezető: Kovács Árpád László Telefon: 06-1/ Fax: 06-1/ Kovács Árpád László szakértői feljogosítását a 6. mellékletbe csatoltuk. Az Enviroinvest Kft. a környezetvédelem területére rendelkezik az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi rendszer tanúsítvánnyal (7. melléklet). ENVIROINVEST KFT. 9

9 3. A tervezett beruházás célja A szennyvíz beruházás alapvető célkitűzése Nagykálló városban és Biri községben keletkező szennyvíz tisztítása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, és a Felső- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezésének megfelelően a környezetszennyezés megszüntetése. Az önkormányzat feladata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv) 8. -ának (1) bekezdésében és az évi XX. törvény 20. -ában leírt kötelezettségeknek való megfelelés. Az említett két törvény az önkormányzatok hatáskörébe rendeli a helyi közszolgáltatással (például vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, csatornázás) kapcsolatos feladatokat, illetve a települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölésével, valamint a közcélú ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos feladatokat. A rövid távú cél a terület talaj- és talajvíz szennyezések azonnali megszüntetése, a hatósági kötelezés szerint; Nagykálló, Biri településeken a meglévő szennyvíz-elvezetési lehetőségek teljes körű kiaknázása, a várhatóan növekvő mennyiségű szennyvíz fogadása és tisztítása. A Nagykállóban jelenleg üzemelő, Nagykálló és Biri szennyvizeit kezelő, 1000 m 3 /nap kapacitású szennyvíztisztító környezetkímélő módon jelenleg nem képes kezelni az 1000 m 3 /nap mennyiséget, így a növekvő szennyvíz mennyiséget (1500 m 3 /nap) sem. A tervezett szennyvíz beruházás valósítja meg az előírásoknak megfelelő szennyvíztisztítást. A javasolt közepes terhelésű eleveniszapos biológiai tisztítóból és a fűzfás utókezelő egységből álló telepről kibocsátott tisztított szennyvíz megfelel mind a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben, mind a felszíni vizek minőségi védelméről szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben meghatározott határértékeknek. "A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén" című, december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv (a továbbiakban: Víz Keretirányelv), előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A vizsgált területen a Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítésére az Észak-Alföldi régióban és az Észak- Magyarországi régióban 35 kistérséget érintő, 643 településre kiterjedő vízgyűjtő terv mintaprogramot hoztak létre. A tervezett szennyvíz beruházás további célja a Víz Keretirányelvnek való megfelelés. A művi biológiai tisztítóról kikerülő tisztított szennyvíz utókezelése fűz ültetvényen történik, így a tisztított szennyvíz hasznosításával annak tápanyagtartalma és mennyisége tovább csökkenthető. A fűz ültetvényen való hasznosítás hatására egyrészt a felszíni víz - a Kállai ENVIROINVEST KFT. 10

10 (VII.)-főfolyás - mennyiségi és minőségi terhelése még kisebb lesz, másrészt értékes és egyre értékesebb biomassza termelhető. A hosszú távú célkitűzés a területen keletkező használt és tisztított víz hasznosítása, a felszíni vizek terhelésének csökkentése, kedvező mikrokörnyezet (élőhely) létrehozása az élővilág számára. A fűz ültetvény az élővilág szempontjából a jelenlegi hasznosítási formáknál kedvezőbb feltételeket biztosít. 4. A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító bemutatása Nagykálló Város Önkormányzata jelenleg rendelkezik mechanikai és természetes szennyvíztisztító rendszerrel. A tisztító rendszer Biri község szennyvizeit is fogadja, ugyanis a szennyvízberuházást Biri és Nagykálló közösen valósította meg 1,696 milliárd forint értékben. A szennyvízrendszert a TESZOVÁL Kft. üzemelteti. A TESZOVÁL Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cég. A TESZOVÁL Kft től, a 2000 decemberében bővített, a jelenleg 0667/17. hrsz-ú, összesen m 2 nagyságú, önkormányzati tulajdonban lévő területen nyárfás szennyvíztelepet üzemeltet. A nyárfás szennyvíztisztító helyszínrajzát a 8. mellékletbe csatoltuk. A telep kerítéssel körülhatárolt. Megközelítése a 4102 számú közútról leágazó, a Harangodi víztározóval szemben lévő útról történik. A területet a négy oldalról a következő területek veszik körül: É-ról 30 ha-os nyárfás csemete ültetvény, amely magántulajdonban van. K-ről 10 ha-os szántó, amely magántulajdonban van. D-ről kb. 40 ha-os gyümölcsös, amely magántulajdonban van. Ny-ról 50 ha-os nyárfás, amely az erdészet tulajdonában van. A Nagykállói nyárfás tisztító telep környezetét bemutató képek a 4.1. ábra láthatók. ENVIROINVEST KFT. 11

11 4.1. ábra: Nagykállói nyárfás tisztító telep környezete ENVIROINVEST KFT. 12

12 A szennyvíztisztító kapacitása jelenleg 1000 m 3 /nap. A telepre érkező szennyvíz mennyiségeket a 4.1. táblázat foglaltuk össze táblázat: A telepre érkező szennyvíz mennyiségek Év Csatorna hálózaton Szippantott Összes Nagykálló Biri Nagykálló Biri Nagykálló Biri (1000m 3 ) (1000m 3 ) (1000m 3 ) (1000m 3 ) (1000m 3 ) (1000m 3 ) Mindösszesen (1000m 3 ) , ,3-275, ,8 2, ,8 2,0 384, ,2 2, ,2 2,0 362, ,6 4, ,6 4,5 363, ,3 5, ,3 5,0 370, ,9 6,1 0,4-359,3 6,1 365, ,1 6,2 4,7-387,8 6,2 394, ,2 6,3 6,0-388,5 6,3 394, ,0 6,4 6,0-389,0 6,4 395,4 Látható, hogy az elmúlt években a szennyvíz mennyisége folyamatosan emelkedett, mára a tisztító túlterheltté vált. Nagykálló városban gravitációs csatornahálózattal gyűjtik össze a szennyvizet, melyet a város végátemelője juttat ki nyomóvezetéken a szennyvíztelepre. Biri szennyvize nyomott csővezetéken jut a szennyvíztisztítóba. A telepen kézi tisztítású ráccsal a szennyvízben lévő darabos szennyeződéseket kifogják. A szennyvíz ezután egy iker elrendezésű ülepítő földmedencébe kerül, ahol az ülepíthető anyagok kiülepednek. A kiülepített iszapot a telepen belül helyezik el. Az ülepített szennyvizet meghatározott ütemterv szerint a bakhátas nyárfás öntözőtelepre vezetik, ahol az elpárolog, illetve elszikkad. A nyárfás öntözőtelep 2 ütemben készült. Az első ütem ben készült el, majd 2000-ben bővítették. ENVIROINVEST KFT. 13

13 Tenyészidőn kívüli időszakban a szennyvizet a téli tároló medencékben tárolják, amelyek m 3 és m 3 nagyságúak. A tenyészidőszakban ezt a szennyvizet a frissel összekeverik és kivezetik a nyárfás öntözőtelepre (4.2. ábra). A telep fogadja a települések folyékony hulladékát is, ezt szippantókocsikkal szállítják a területre. Itt előzetes vizsgálat után a kétállásos (rács, osztóakna) fogadóaknába vezetik. A darabos szennyeződés kifogása után a folyékony hulladék is az ülepítő medencékbe kerül és a friss szennyvízzel keverve az öntözőárkokba jut. Nyárfás öntözőtelep Iker ülepítő földmedencék Téli tároló medencék 4.2. ábra: Nagykállói nyárfás tisztító telep A telep körül a szivárgó vizek összegyűjtésére övárkot építettek ki. Az összegyűjtött csurgalékvizet a telepi átemelőbe vezetik vissza. Az átemelőben elhelyezett FLYGT szivattyúk nyomóvezetéken keresztül nyomják az összegyűjtött vizet a VII./3. számú belvízcsatorna km szelvénybe (4.3. ábra). ENVIROINVEST KFT. 14

14 Balkányi (VII/3) folyás felé (5+450 fkm) 4.3. ábra: Nagykállói szennyvíztisztító telep jelenlegi felszíni-vízi befogadója a VII./3. vízfolyás A telep és a hozzá tartozó csatornahálózat az alábbi műtárgyakkal és létesítményekkel működik: Csatorna hálózat: fm NA 300 mm-es ac. cső fm NA 200 mm-es ac. cső 282 fm NA 300 mm-es KG PVC cső 3561 fm NA 200 mm-es KG PVC cső 391 fm NA 150 mm-es KG PVC cső 585 fm NA 300 mm-es TOG cső fm D 200 KG PVC gravitációs gerinccsatorna fm D 160 KG PVC gravitációs bekötőcsatorna Átemelők, nyomóvezeték: 1 db Ø 4,5 m MOBA átemelő 2 db FLYGT CP 3126 tip. búvárszivattyú 3 db Ø 3,0 m MOBA átemelő 6 db FLYGT CP 3101 tip. búvárszivattyú 1 db Ø 1,25 m HENKE-SIOME átemelő 2 db SZAK 36/11 típ. búvárszivattyú fm NA 200 mm-es ac.ny. cső ENVIROINVEST KFT. 15

15 2.000 fm NA 150 mm-es ac.ny. cső 350 fm NA 100 mm-es ac.ny. cső 733 fm NA 100 mm-es KM PVC cső 357 fm D 110 KM PVC P-6 szennyvíznyomó vezeték fm D 90 KM PVC P-6 szennyvíznyomó vezeték 123 fm D 63 KM PVC P-6 szennyvíznyomó vezeték 24 db Ø 1,65 m szennyvízátemelő 46 db FLYGT tip. szennyvíz szivattyú Szennyvíztisztító telep: 1 db DEMOKO szociális konténer 2 db rács és osztóakna 4 db 100 m 3 es ülepítő földmedence 1 db 80 m 3 es ülepítő földmedence 1 db m 3 es téli tározó földmedence 1 db m 3 es téli tározó földmedence fm Ø 100 mm es dréncső kb. 10,6 ha drénezett nyárfás öntözőmező 3 db talajvízszint észlelő kút Csurgalékvíz elvezetés: 400 fm NA 200 mm-es ac.ny. cső 1 db 4 m 3 -es átemelő akna 2 db FLYGT CP HT típ. búvárszivattyú 1236 fm NA 150 mm-es ac.ny. cső 1 db homokfogó műtárgy 1 db kitorkolló műtárgy Folyékony hulladék fogadó egysége: 1 db 8-8 m 3 -es vb. fogadóállás 1 db iker rács- és osztóakna 1 db rácsszemét tároló acél konténer 1 db keverő berendezés Nagykálló város szennyvízcsatornázása és a nyárfás szennyvízelhelyező telep /2001 sz. alatt módosított /1997 számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A telep jelenlegi kapacitása 1000 m 3 /d. ENVIROINVEST KFT. 16

16 5. A tervezett szennyvíztisztító leírása Az RMT-ben bemutatott három változat közül ( A, B és C változat) a C változat a támogatásra javasolt. A C változat közepes terhelésű, eleveniszapos biológiai tisztító, mely a mechanikai tisztítást követően anaerob, anoxikus és levegőztető medencékben végzi a szervesanyag, a nitrogén és a foszfor eltávolítást. Az iszap leválasztása utóülepítőben történik. A víztelenített iszap komposztálással feldolgozható és hasznosítható. A tisztított szennyvíz automata öntöző rendszeren keresztül kerül a természetközeli szennyvíz-utótisztító ültetvényre. A tervezett tisztító részletes helyszínrajzát a 9. mellékletbe csatoltuk A technológia részletes bemutatása A művi szennyvíztelep kibővül a természetes utótisztítóval, fűzültetvénnyel. A szennyvíz kezelés területe ha lesz (5.1. ábra). Kállai (VII) főfolyás felé ( fkm) Szennyvíztelep bővítés Balkányi (VII/3) folyás felé (5+450 fkm) Meglévő szennyvíztelep 5.1. ábra: Nagykállói szennyvíztisztító telep bővítése ENVIROINVEST KFT. 17

17 Tervezési alapadatok A csatornán beérkező (Q = m 3 /d) szennyvíz megadott minősége és terhelése: Koncentráció: Terhelés: BOI g/m kg/d KOI kr 876 g/m kg/d ö-n 96 g/m kg/d TS 346 g/m kg/d összes-p 18 g/m 3 27 kg/d A tengelyen beszállított szippantott szennyvíz (Q = 37 m3/d) minőséges és terhelése: Koncentráció: Terhelés: BOI g/m 3 81,4 kg/d KOI kr 3500 g/m 3 129,5 kg/d ö-n 160 g/m 3 5,9 kg/d TS 480 g/m 3 17,8 kg/d összes-p 22 g/m 3 0,8 kg/d Az összes szennyvíz (Q = 1537 m3/d) terhelése: Koncentráció: Terhelés: BOI g/m kg/d KOI kr 939 g/m kg/d ö-n 97 g/m kg/d TS 349 g/m kg/d összes-p 18,1 g/m 3 27,8 kg/d A szennyvíztisztító telep biológiai terhelése 60 g BOI 5 /fő x d fajlagos érték alapján: m /d x 0,443 kg BOI 0,060 kg BOI /fõ x d 5 5 /m 3 = LE A szennyvíztisztítóról elfolyó szennyvíz minősége és terhelése: Koncentráció: Terhelés: BOI 5 25 g/m 3 38,4 kg/d KOI kr 125 g/m kg/d ö-n (V.1.-XI.15.) 15 g/m 3 23 kg/d ö-n (XI.16.-IV.30.) 25 g/m 3 38,4 kg/d TS 35 g/m 3 53,8 kg/d összes-p 2 g/m 3 3 kg/d Az elfolyó szennyvíz vegetációs időszakban a fűzfás utótisztítóra, vegetációs időszakon kívül a Kállai (VII.)-főfolyásba kerül bevezetésre. ENVIROINVEST KFT. 18

18 A művi biológiai szennyvíztisztító leírása A művi biológiai szennyvíztisztító főbb egységei az alábbiak: mechanikai tisztítás: gépi tisztítású finomrács és levegőztetett zsír- és homokfogó berendezés; szippantott kommunális szennyvíz fogadás; biológiai tisztítás: a teljes szennyvíz mennyiség fogadását és tisztítását biztosító új műtárgy kialakítása. A szennyvíztisztító a következő egységek segítségével végzi el a biológiai szennyvíztisztítást: Mechanikai tisztítás; Szippantott kommunális szennyvíz fogadás és előkezelés; Biológiai tisztító egység: o o o o Anaerob térrész, Anoxikus térrész, Levegőztetett (oxikus) térrész, Utóülepítő terek; Fertőtlenítés tisztított szennyvíz elvezetés. A tervezett szennyvíztisztító működési hossz-szelvényét az 5.2. ábra mutatja be, illetve a 10. mellékletbe csatoltuk. A szennyvíztisztító elrendezési helyszínrajzát az 5.3. ábra szemlélteti, és a 11. mellékletbe csatoltuk. ENVIROINVEST KFT. 19

19 5.2. ábra: A tervezett szennyvíztisztító hossz-szelvénye 5.3. ábra: A tervezett szennyvíztisztító helyszínrajza Hasonló típusú és kialakítású szennyvíztisztítók Magyarországon már több településen is üzemelnek. A teljesség igénye nélkül néhányat az 5.1. táblázatban sorolunk fel táblázat: Egyesített műtárggyal rendelkező szennyvíztisztító telepek Magyarországon Település Üzembe állás éve Rum 2007 Iszkaszentgyörgy 2003 Jobbágy 2003 ENVIROINVEST KFT. 20

20 Település Üzembe állás éve Acsa és térsége 2001 Ásotthalom 2001 Cserháthaláp 2001 Litke 2000 Pécsvárad 2000 Hímesháza Mechanikai tisztítás A települések csatornahálózatából nyomócsövön érkező szennyvizet a gépi tisztítású finomrácsból, valamint levegőztetett zsír- és homokfogó egységekből álló egység fogadja. A gépi rács résmérete 5 mm. A berendezés a kifogott rács-szemét és homok víztelenítését is elvégzi. A kifogott rács-szemét és homok zárt surrantókon át hullik le a zárt géptérben elhelyezett szállító-tároló konténerekbe. A berendezés a kidobónyílásoknál műanyag zsákoló feltétekkel ellátott, így kizárva a rácsszemét és a víztelenített homok kihullását a kezelőtérben, valamit a környezetet terhelő szaghatást csökkentve. A gépi rács és homokfogó berendezés zárt géptérben kerül elhelyezésre. A berendezés által kifogott zsír-uszadék tároló tartályba kerül lefölözéssel, ahonnan szippantókocsival kerül elszállításra. A gépi rács tartalékaként megkerülési lehetőség biztosított 10 mm-es kézi tisztítású rácson, amely a jelenlegi kézi rács aknában kerül kialakításra Szippantott kommunális szennyvíz fogadás és előkezelés A szippantott kommunális szennyvíz fogadására a leürítő helyen (az egyesített biológiai műtárggyal egybeépített építményben) egy kőfogó és a darabos szennyezőanyagok aprítására kialakított berendezés kerül telepítésre fagymentesen elhelyezve. A szippantókocsi ezen a berendezésen keresztül ürítheti le a beszállított szennyvizet, amely gravitációsan a meglevő előkezelő berendezésbe folyik. A leürített szippantott kommunális szennyvíz átemelő szivattyúval kerül a gépi tisztítási finomrács és homokfogó berendezésre. ENVIROINVEST KFT. 21

21 Biológiai tisztító egység A mechanikailag előtisztított szennyvíz a tömbösített kialakítású biológiai szennyvíztisztító műtárgyba (2 párhuzamos egység közötti osztóműbe) kerül. Az új műtárgy a telep kerítéssel határolt területén belül, a jelenlegi szennyvíz fogadás melletti területen kerül kialakításra. A biológiai tisztító műtárgyban két párhuzamos műtárgysort alakítunk ki, 2 db anaerob, 2 db anoxikus, 2 db levegőztető és 2 db utóülepítő térrel. Anaerob terek A szennyvíz az osztóművön keresztül a biológiai tisztító műtárgy első egységeibe, az anaerob terekbe folyik. Az anaerob tér alkalmazásával a szennyvíz foszfortartalmának biológiai úton való eltávolítása történik meg. Az anaerob medencékben a szennyvíz-eleveniszap elegy lebegésben tartását víz alatti keverők biztosítják. Az anaerob medencékbe kerül visszavezetésre az utóülepítőkből az iszap recirkuláció. A nyers szennyvíz szervesanyag tartalma és a recirkulációs iszap tápanyag és oxigén hiánya biztosítja, hogy az anaerob térben a biológiai foszforeltávolítási folyamathoz a szükséges anaerob viszonyok fennálljanak. Mivel a biológiai foszforeltávolítás folyamata hőmérséklet és így az időjárástól függő, biztonsági-kiegészítő vegyszeres foszforkicsapatást is beterveztünk. Az alkalmazható kicsapatószer vas-só oldat, amelynek adagolása az anoxikus térbe történik. Az anaerob medencékből a szennyvíz-eleveniszap elegy gravitációsan folyik át a tisztítás következő egységébe, az anoxikus medencékbe. Anoxikus terek Az anoxikus medencék elejére kerülnek visszavezetésre a levegőztető medencék végéről a nitrát tartalmú vizek, ezt nevezzük nitrát-recirkulációnak (1-1 db nitrát-recirkulációs szivattyú segítségével). Itt történik a nitrogén eltávolítás. Az anoxikus medencékben az elegy lebegésben tartását víz alatti keverők biztosítják. Az anoxikus medencék a denitrifikácós folyamat eredményeként jelentős oxigén megtakarítást biztosítanak. ENVIROINVEST KFT. 22

22 Levegőztető terek A levegőztető terekben a hatékony légbevitelt az 5,0 m-es vízmélység és az oldott oxigénszint mérésről vezérelt légbevitel (2+1 db légfúvó) biztosítja, levegőztető terenkénti oldott oxigén mérésről, 1-1 frekvenciaszabályozóval működtetett 1-1 db üzemi légfúvóval. A műtárgyban 18 napos iszapkort és 3,8 kg/m 3 iszapkoncentrációt alkalmazunk. A levegőztető tér oxigénigényét mélylégbefúvásos finombuborékos rendszer biztosítja, melynek fúvói a légfúvógépházba települnek. Utóülepítő terek A biológiai tisztítás után az eleveniszap-tisztított szennyvíz fázis-szétválasztásra a 2 db hosszanti átfolyású, láncos kotrós rendszerű utóülepítőkbe folyik a szennyvíz-eleveniszap elegy. A kiülepedett iszapot a kotrók az ülepítők zsompjaiba juttatják. Innen az iszapot a recirkulációs szivattyú gépházba telepített 2+1 db (frekvenciaszabályozókkal működtetett) iszap-recirkulációs szivattyú továbbítja az anaerob medencék elé az osztóműbe. A tisztított szennyvíz az utóülepítők bukóvályúiban összegyűlve gravitációsan folyik tovább. Az utóülepítők vízfelszínén összegyűlő uszadékot a kotró berendezés az uszadék gyűjtő vályúkhoz továbbítja. A gyűjtő vályúk dőlés szögét beállító kar kézi mozgatásával a víz felszínén összegyűlt uszadékot a vályú elnyeli, majd az uszadék gravitációsan az uszadék gyűjtő aknába, onnan a biológiai tisztító rendszer elejére kerül Iszapelvétel, sűrítés, iszapvíztelenítés Az utóülepítőkből az elvehető fölös iszapot a recirkulációs iszapszivattyúk (motoros működtetésű tolózárak állítása után) nyomják a gravitációs pálcás sűrítőbe. Az elvett fölösiszap mennyiségét indukciós mennyiségmérő méri, valamint az elveendő fölösiszap mennyiségét a mennyiségmérő jele alapján a folyamatirányító rendszer a beállított értékek alapján szabályozza. Az elvett fölösiszap szárazanyag tartalma kb. 0,8-0,9 %, a sűrített iszap várható szárazanyag tartalma kb. 2,5 %. Az iszapsűrítő műtárgy térfogata a sűrített iszap 3-4 napi mennyiségének puffer tárolását biztosítja. A sűrítő dekantált vize a csurgalékvíz átemelő aknába folyik vissza. ENVIROINVEST KFT. 23

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia MHT Vándorgyűlés Szeged 2014. 07. 2-4. technológus mérnök Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Tápanyag-eltávolítási

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből, tisztogatásból,

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p A vízgazdálkodás aktuális kérdései B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p bemutatása Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Ökológia, környezetvédelem,

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Zsámbék 1016.04.20. Mészáros József csatornázási ágazat, műszaki vezető

Részletesebben

HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család (50-2000 LE. között) Működési leírás 1. A szennyvíztisztítás technológiája A HUNTRACO Zrt. környezetvédelmi üzletága 2000 LE. alatti

Részletesebben

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé Működési leírás Készítette: Bárdosi Péter Resys Mérnöki és Szolgáltató Kft. Budapest, 2011. november 18. 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A tisztítás

Részletesebben

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén Cím: 4400 Nyíregyháza Csatorna u. Nyírségvíz ZRt. Központi Komposztáló telepe Telefonszám: 06-42-430-006 Előállított komposzttermékek kereskedelmi

Részletesebben

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA Gördülő fejlesztési terv a - időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA A tervet e yújtó szervezet : Bi ske Város Ö kor á yzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziköz

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA A kommunális szennyvíztisztító telepek a következő általában a következő technológiai lépcsőket alkalmazzák: - Elsődleges, vagy mechanikai tisztítás: a szennyvízben

Részletesebben

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Víziközmű rendszer kódjai: Ivóvízrendszer: 11-23117-1-001-00-10 Szennyvízrendszer: 21-23117-1-001-00-06 A víziközmű rendszer üzemeltetője:

Részletesebben

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2016. évi felújításai, pótlásai feladatainak végrehajtási összegzése: Jánossomorjai

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak CSONGRÁD VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A TÚLTERHELTSÉG HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A CSONGRÁDI SZENNYVÍZTELEPEN Témavezető: Balogh Pál, ügyvezető igazgató (Csongrádi Közmű

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26. A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása talajvédelmi hatósági engedély alapján és a szennyvíziszap felhasználásával készült termékek piacfelügyelete Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Előadó: Varvasovszki Zalán technológus FEJÉRVÍZ ZRt. Bevezetés FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Általánosságban elmondható,

Részletesebben

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00 6. ÉVFOLYAM 9.SZÁM 1999. December A KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG belső információs kiadványa Szolnok város szennyvíztisztító telepe Szolnok város szennyvíztisztító telepének megépítésével,

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Szennyvíz keletkezése, fajtái és összetétele Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. SZENNYVÍZ Az emberi tevékenység hatására kémiailag,

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tervezett éves forrás: Tervezett költség: Tartalék, hiány: Bicske, Váradi úti és Móricz úti átemelők bejelzéseinek kiépítése a szv.

Tervezett éves forrás: Tervezett költség: Tartalék, hiány: Bicske, Váradi úti és Móricz úti átemelők bejelzéseinek kiépítése a szv. A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja:

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010 KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010 III. Fokú tisztítási technológia N és P eltávolítása Természetes és mesterséges

Részletesebben

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen Bakos Vince, vízminőség osztályvezető Deák Attila, üzemeltetési és technológus

Részletesebben

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Projekt adatai Projekt megnevezése: Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása

Részletesebben

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó az Északpesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó Digitális analizátorok és ionszelektív érzékelők Digitális mérések a biológiai rendszerekben: NO 3 N NH 4 N Nitrogén eltávolítás

Részletesebben

MASZESZ Szennyvíziszap Komposzt Mezőgazdasági Hasznosítása Szakmai nap MÉSZÁROS JÓZSEF

MASZESZ Szennyvíziszap Komposzt Mezőgazdasági Hasznosítása Szakmai nap MÉSZÁROS JÓZSEF Költségelemzés és optimalizálás, gazdaságosság és kényszer tapasztalatok kis szennyvíztisztító telepek ( nyitott) komposztálási technológiájával kapcsolatban. MASZESZ Szennyvíziszap Komposzt Mezőgazdasági

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Ikt. szám153-1/10/2009 Műszaki ea.: Pálfiné Jébert Tünde Telefon: 94/504-144

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus

Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus Budapest 2013. Célkitűzés Ózd és térsége vízellátásának fejlesztése

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv

Gördülő Fejlesztési Terv Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 Kunszentmárton Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás Víziközmű rendszer kódja: 21-32504-1-001-00-00 Kecskemét, 2016. augusztus 2 / 8 1. Alapadatok Víziközmű rendszer

Részletesebben

A DEMON technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ammónium-nitrogén mérlegére

A DEMON technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ammónium-nitrogén mérlegére H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A DEMO technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. Építmények álló vízben III. IV. Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. A

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén TET 08 RC SHEN Projekt Varga Terézia junior kutató Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens Miskolci

Részletesebben

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20.

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Május 18. Szakmai kirándulásunkat a modřice-i szennyvíztisztító telepen (Chrlická 552, 664 42 Modřice) kezdtük el. A szennyvíztisztító telep Brno és környékének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére

JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény vezetője Ózd, 2013. február 21. 1. A komposztáló telep létesítésének indokai: Ózd város belterületén

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Iktatószám: 10437/2011. A napirend előterjesztője: Az előterjesztést

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/26 Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0016 Alsó-Szabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében FIDIC szerződéses feltételek szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok ellátására

Részletesebben

szennyvízelhelyez zelhelyezése

szennyvízelhelyez zelhelyezése Dr. Dulovicsa Dezső PhD. c. egyetemi tanár Tolmács település szennyvízelhelyez zelhelyezése Tolmács település s a < 2000 lakos (LE) nagyságrendi grendi kategóri riába tartozik A településen található 340

Részletesebben

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása MaSzeSz Junior Vízgazdálkodási Szimpózium Budapest, 2016. február 11. Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása Tóth Gábor Nyírségvíz Zrt. A probléma felvetése

Részletesebben

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa, a zöld jövő Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa fejlődése A kiültetéskor 3 év múlva Az előző évben ültetett, a fagyok után tarra vágott Smaragdfa növekedése A 30, a 80 és a 100 napos facsemete

Részletesebben

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések univerzális szennyvíztisztító kisberendezések Univerzális kiegyenlített terhelésû szennyvíztisztító kisberendezés kommunális szennyvizekhez 35 lakosegyenértékig Az ORM kisberendezések családi házak, nyaralók

Részletesebben

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére Kutatási összefoglaló Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére a Krisna-völgyi nádgyökérzónás szennyvíztisztító példáján Összeállította: Kun András Öko-völgy Alapítvány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Települési szennyvíz tisztítás alapsémája A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok Tápanyagok

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42 A /007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-7-1 Telepi vezetékek és burkolatok műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-7-1 Telepi vezetékek és burkolatok műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010 Tre-Ben 2000 Kft. Telefon: 56/422-197 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fax: 56/513-318 5081 Szajol Dankó P. u 8/A. e-mail: benedek.zoltan@treben.hu Mobil: 20/366-7545 Munkaszám: M-3/2010 Tiszaújváros szennyvíztisztító

Részletesebben

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. Tel.: (48) 500-000 Telefax:

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítás

Biológiai szennyvíztisztítás Biológiai szennyvíztisztítás 1. A gyakorlat célja Két azonos össz-reaktortérfogatú és azonos műszennyvízzel egyidejűleg üzemeltetett, bioreaktor elrendezésében azonban eltérő modellrendszeren keresztül

Részletesebben

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával Prókai Péter Előzmények - rekonstrukció szükségessége - technológia kiválasztása, feltételek Konvencionális eleveniszapos

Részletesebben

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához)

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához) Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához) Dr. Lakatos Gyula ny.egyetemi docens, UNESCO szakértő Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, 2015 A

Részletesebben

423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 8 102 243

423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 8 102 243 20. 423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 10 127 808 423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 11 140 590 423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 8 102 243 423001 HAZI TISZTÍTÓNYÍLÁS NA 200 KG 22 281 177 423001

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 119-../2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Község

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Hajdúnánás Hajdúdorog,,Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatainak és szennyvíztisztító telepének bővítése és

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Bevezetés A csemegekukorica feldolgozásának időszakában a debreceni szennyvíztelepen a korábbi években kezelhetetlen iszapduzzadás

Részletesebben

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

A ko-fermentáció technológiai bemutatása A ko-fermentáció technológiai bemutatása Flávy Kft. Készítette: Kereszturi Péter, projekt manager (k.ny.sz:13-9158) Forgács Attila, energetikus mérnök Tuba Dániel, technológus mérnök Flávy Kft. bemutatása

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november

VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november Tervezési alapadatok 676/1971 számú vízjogi engedély, vizikönyvi szám: I/614. mely a Ferenc tápcsatorna üzemeltetéséről szól Érvényben lévő jogszabályok,

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

A Felhívás 3. számú szakmai melléklete. Trágyakezelés

A Felhívás 3. számú szakmai melléklete. Trágyakezelés A Felhívás 3. számú szakmai melléklete Trágyakezelés. Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence kialakítása adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel A beruházási egység célja olyan betonozott

Részletesebben

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése 3 AZ ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK TERVEZÉSI ALAPADATAINAK MEGHATÁROZÁSA II. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. egyetemi docens, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmû és Környezetmérnöki

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről

Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről TARTALOM I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. SZENNYVÍZKEZELÉSI

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA Barta István Ügyvezető Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben