TARTALOMJEGYZÉK. 1. Előzmények Általános információk Engedélyes bemutatása, adatai Az Enviroinvest Kft. adatai...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. 1. Előzmények...6. 2. Általános információk...9. 2.1. Engedélyes bemutatása, adatai...9. 2.2. Az Enviroinvest Kft. adatai..."

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előzmények Általános információk Engedélyes bemutatása, adatai Az Enviroinvest Kft. adatai A tervezett beruházás célja A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító bemutatása A tervezett szennyvíztisztító leírása A technológia részletes bemutatása Tervezési alapadatok A művi biológiai szennyvíztisztító leírása Mechanikai tisztítás Szippantott kommunális szennyvíz fogadás és előkezelés Biológiai tisztító egység Iszapelvétel, sűrítés, iszapvíztelenítés Fertőtlenítés tisztított szennyvíz elvezetés A komposztáló leírása Természetes utótisztító leírása Szennyvíz utótisztító fűz ültetvény kialakítása és üzemeltetése Műszaki létesítmények Szennyvíztisztítás műszaki létesítményei A szennyvíztisztító gépészete Komposztálás műszaki létesítményei Komposztáló gépei Természetes utótisztító műszaki létesítményei Az érintett terület bemutatása Földrajzi elhelyezkedése Domborzati és földtani viszonyok...43 ENVIROINVEST KFT. 2

2 6.3. Talajtani adatok Nitrát érzékenység A vizsgált terület talajának szennyezettsége Vízföldtani, vízrajzi jellemzők Víz Keretirányelv A Kállai (VII.)- főfolyás Talaj és rétegvizek A talajvíz szennyezettsége Nitrát szennyezés lehatárolása Ammónium szennyezés lehatárolása Foszfát szennyezés lehatárolása Nikkel szennyezés lehatárolása Éghajlati viszonyok és levegőminőség Napfénytartam, napsugárzás Szélirányok Levegőminőség Táj és ökológia Natura 2000-es területek Természetvédelmi területek A terület szennyeződés érzékenységi besorolása Épített környezet Gazdasági társadalmi környezet Demográfiai viszonyok Gazdasági adatok A környezetre gyakorolt hatások A megvalósítás hatása a környezeti elemekre Az építés tervezett üteme, fázisai A terület előkészítése...72 ENVIROINVEST KFT. 3

3 Földmunkák Nyomvonalas létesítmények építése Építőelemek, anyagok, eszközök szállítása Műtárgyak, épületek kialakítása Természetközeli szennyvíz-utótisztító ültetvény kialakítása Vízelvezető árok kialakítása Szerelvények, gépek (szivattyúk) telepítése Talaj és felszín alatti vizek Felszíni vizek Levegő minőség A munkagépek légszennyező hatása A közúti közlekedés légszennyező hatása Keletkező hulladék Zaj Ökológiai hatások Összesített hatásterület Az üzemelés során jelentkező környezeti hatások Talaj és felszín alatti közeg Felszín alatti vizek Felszíni vizek Levegő minőség Keletkező hulladék Zaj és rezgés terhelés Élővilág Összesített hatásterület A létesítmény felhagyásának környezeti hatásai A felhagyás során végzendő tevékenységek Talaj és felszín alatti vizek ENVIROINVEST KFT. 4

4 Felszíni vizek Légszennyező anyagok kibocsátása, levegőminőség Keletkező hulladékok Zaj Ökológiai hatások Rendkívüli események, havária, kockázatok Monitoring rendszer Társadalmi - gazdasági hatások A fejlesztés elmaradásából származó hatások Hatásmátrix Összefoglalás ENVIROINVEST KFT. 5

5 1. Előzmények Nagykálló város és Biri község szennyvizét jelenleg a Nagykálló területén és tulajdonában lévő, nyárfás szennyvízelhelyező telepen kezelik. A jelenlegi szennyvízkezelő környezetkárosító módon üzemel, a 2005-ös környezetállapot vizsgálat alapján a nyárfás tisztítón keresztül a talajba jutó nitrogénterhelés a megengedett határérték többszörösét túllépi. Nagykálló Város Önkormányzata és Biri Község Önkormányzata a szennyvíz-elvezetésre, tisztítására közösen 1999-ben Nagykálló-Biri Víziközmű Társulatot hozott létre. A szennyvíz elvezető rendszer kiépült, és Biri község szennyvizét a nagykállói szennyvízkezelő nyárfás öntözőtelep befogadta. A szennyvízberuházás évben készült el a régió területfejlesztési tanács támogatásával, 1,7 Mrd Ft-ból ben a Társulat megszűnt. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban Felügyelőség) a szennyvíztelepre a /2002 ügyszámú határozattal részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot rendelt el. A felülvizsgálat megállapításainak alapján a Felügyelőség a /2003 ügyiratszámú határozatával (1. melléklet) kötelezte az önkormányzatot monitoring rendszer kiépítésére és a környezetszennyezés megszüntetésére, melynek határidejét október 31-ben határozta meg. A felülvizsgálati határozattal egyidejűleg ig a Felügyelőség környezetvédelmi működési engedélyt adott a szennyvíztelepre. A szennyvíztisztítót jelenleg üzemeltető, 100%-ban önkormányzati tulajdonú TESZOVÁL Kft ben elvégeztette a terület környezetszennyezettségének felmérését, a tényfeltárását. A tényfeltárás során elvégzett vizsgálatok, a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve figyelembe véve, hogy a Nagykálló ivóvízellátását biztosító vízbázis hidrogeológiai védőövezetének határai a nyárfás szennyvízelhelyező telepet meg sem közelítik, a felügyelőség műszaki beavatkozás elvégzését nem tartotta indokoltnak. A tényfeltárási dokumentációt a Felügyelőség elfogadta a /2005 sz. határozatával. A határozatban a felügyelőség az üzemeltetőt monitoring rendszer működtetésére kötelezte október 31-ig. Nagykálló Város Önkormányzata a nyárfás szennyvíztisztító telep kiváltására 2004-ben megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, melyben három változatban tartotta lehetségesnek új biológiai szennyvíztisztító létesítését. A változatok a következők voltak. I. változat: Kevertrendszerű anoxikus, majd két párhuzamos oxikus zónából álló automatikus üzemirányítású kisterhelésű eleven iszapos, mélylégbefúvásos technológia, gépi tisztítású ráccsal, homokfogóval, előülepítővel, vegyszeres foszforeltávolítással, az ENVIROINVEST KFT. 6

6 iszap gépi víztelenítésével, prizmás komposztáló telep kialakításával, a komposzt mezőgazdasági hasznosításával. II. változat: Kétlépcsős rendszerű, automatikus üzemű, kisterhelésű eleven iszapos technológia mélylégbefúvással, gépi tisztítású ráccsal, homokfogóval, előülepítővel, vegyszeres foszforeltávolítással, az iszap gépi víztelenítésével, prizmás komposztáló telep kialakításával, a komposzt mezőgazdasági hasznosításával. III. változat: Automatikus üzemirányítású kisterhelésű eleven iszapos, mélylégbefúvásos technológia, gépi tisztítású ráccsal, homokfogóval, vegyszeres foszforeltávolítással, az iszap gépi víztelenítésével, prizmás komposztáló telep kialakításával, a komposzt mezőgazdasági hasznosításával. Az Önkormányzat a megvalósíthatósági tanulmány alapján megterveztette az I. változatban ismertetett biológiai szennyvíztisztítót, melyre a Felügyelőség /2005 ügyszámú határozatában vízjogi létesítési engedélyt adott (2. melléklet, meghosszabbítása: 3. melléklet). A szennyvíztisztítót azonban forráshiány miatt nem tudta megvalósítani. Az engedélyben a tisztított szennyvíz befogadójaként a VII/3 számú belvízcsatornát jelölték meg, ami időszakos vízfolyás. A vízfolyás jellegének megfelelően a Felügyelőség egyedi határértéket állapított meg a tisztított szennyvíz minőségére. A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet Nagykálló területét a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékenynek nyilvánította. A 220/2004. sz. Kormány rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területeken tilos időszakos vízfolyásba tisztított szennyvizet vezetni. A fentiek miatt a tisztított szennyvíz befogadóként a Kállai (VII)-es számú, nem időszakos főfolyást jelölték meg. A szennyvíztisztító telep tisztított szennyvízét az önkormányzat tulajdonában levő nyílt árokkal lehet a Kállai (VII.)-főfolyásba vezetni. A 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet technológiai, illetve az általánosan védett IV. sz. kategória vízminőségi paramétereit kell betartani a szennyvíztisztítónak. A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2007. számú határozatában a jelenlegi telep környezetvédelmi működési engedélyét a TESZOVÁL Kft. számára meghosszabbította ig (4. melléklet). A Felügyelőség /2005 ügyszámú határozatában adott vízjogi létesítési engedélyt a /2008 ügyszámú határozatával meghosszabbította, szeptember 30-ig. Nagykálló Város Önkormányzata a hatályos kötelezés végrehajtására és a környezetszennyezés megszűntetésére forrás teremtés céljából 2008-ban KEOP pályázatot nyújtott be (KEOP ). A pályázatban bemutatott mindhárom változat megszűntetné a talaj és a talajvíz szennyezését, és hosszú távra megoldaná Nagykálló és Biri szennyvízkezelését. A változatok a következők: ENVIROINVEST KFT. 7

7 A változat: kisterhelésű eleveniszapos biológiai tisztító, vegyszeres foszfor eltávolítással, prizmás komposztáló teleppel. A tisztított szennyvíz felszíni befogadóba kerül. Az A változat jelenleg rendelkezik érvényes vízjogi létesítési engedéllyel. B változat: Az A változat kiegészül a tisztított szennyvíz további utókezelésével, természetes utótisztító rendszeren (fűz ültetvényen). A tisztított szennyvíz egy része kerül felszíni befogadóba. C változat: közepes terhelésű eleveniszapos biológiai tisztító, biológiai nitrogén- és foszforeltávolítással, prizmás komposztáló teleppel, valamint a tisztított víz további kezelésével természetes utótisztító rendszeren (fűz ültetvény). A tisztított víz kis részének (téli időszak) élővízi befogadóba vezetésével. A KEOP pályázat első fordulójában Nagykálló Város Önkormányzata elkészítette a részletes megvalósíthatósági tanulmányt (RMT) és a tanulmány részeként a költség-haszon elemzést (CBA). A KvVM FI minőségvizsgálata után elfogadta a tanulmányt, amelyben a C változat megvalósítása javasolt. A C változatra kell elkészíteni a vízjogi létesítési engedélyezési, az építési engedélyezési dokumentációt, a kiviteli tendertervet és nem utolsó sorban a környezetvédelmi engedélyezési dokumentációt. A tervezett szennyvíz beruházást 100%-ban Nagykálló Város Önkormányzata valósítja meg. A beruházás nem érint csatornázást, mivel Biri és Nagykálló rendelkezik szennyvízcsatornahálózattal. Jelenleg 1000 m 3 /d szennyvíz elvezetésével - beleértve a szippantott szennyvizet is üzemel a nyárfás tisztító rendszer. A tervezett szennyvízkezelő kapacitása 1500 m 3 /d lesz. A meglévő csatornarendszert illeszteni kell az új szennyvíztelephez a végátemelőn keresztül. A C változatnak megfelelő beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet 3. sz. mellékletének két pontja alá is tartozik: 8. Faültetvény telepítése 30 ha-tól; 109. Szennyvíztisztító telep 10 ezer lakosegyenérték kapacitástól ; Fentiek értelmében a környezetvédelmi engedély megszerzése érdekében előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges. Nagykálló Város Önkormányzata megbízta az Enviroinvest Környezetvédelmi Befektetési és Tanácsadó Kft.-t az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével és a környezetvédelmi engedélyeztetéssel. ENVIROINVEST KFT. 8

8 2. Általános információk 2.1. Engedélyes bemutatása, adatai Az engedélyt kérő szervezet adatai: Megbízó: Nagykálló Város Önkormányzata Székhely: 4320 Nagykálló, Somogyi Béla u Postacím: 4320 Nagykálló, Somogyi Béla u Tel.: 06-42/ Fax.: 06-42/ Polgármester: Juhász Zoltán Adószám: Nagykálló Város Önkormányzata rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi rendszer tanúsítvánnyal (5. melléklet) Az Enviroinvest Kft. adatai Az Enviroinvest Kft. adatai: Cégnév: Enviroinvest Környezetvédelmi Befektetési és Tanácsadó Kft. Cég rövid neve: Enviroinvest Kft. Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 4. Ügyvezető: Kovács Árpád László Telefon: 06-1/ Fax: 06-1/ Kovács Árpád László szakértői feljogosítását a 6. mellékletbe csatoltuk. Az Enviroinvest Kft. a környezetvédelem területére rendelkezik az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi rendszer tanúsítvánnyal (7. melléklet). ENVIROINVEST KFT. 9

9 3. A tervezett beruházás célja A szennyvíz beruházás alapvető célkitűzése Nagykálló városban és Biri községben keletkező szennyvíz tisztítása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, és a Felső- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezésének megfelelően a környezetszennyezés megszüntetése. Az önkormányzat feladata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv) 8. -ának (1) bekezdésében és az évi XX. törvény 20. -ában leírt kötelezettségeknek való megfelelés. Az említett két törvény az önkormányzatok hatáskörébe rendeli a helyi közszolgáltatással (például vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, csatornázás) kapcsolatos feladatokat, illetve a települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölésével, valamint a közcélú ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos feladatokat. A rövid távú cél a terület talaj- és talajvíz szennyezések azonnali megszüntetése, a hatósági kötelezés szerint; Nagykálló, Biri településeken a meglévő szennyvíz-elvezetési lehetőségek teljes körű kiaknázása, a várhatóan növekvő mennyiségű szennyvíz fogadása és tisztítása. A Nagykállóban jelenleg üzemelő, Nagykálló és Biri szennyvizeit kezelő, 1000 m 3 /nap kapacitású szennyvíztisztító környezetkímélő módon jelenleg nem képes kezelni az 1000 m 3 /nap mennyiséget, így a növekvő szennyvíz mennyiséget (1500 m 3 /nap) sem. A tervezett szennyvíz beruházás valósítja meg az előírásoknak megfelelő szennyvíztisztítást. A javasolt közepes terhelésű eleveniszapos biológiai tisztítóból és a fűzfás utókezelő egységből álló telepről kibocsátott tisztított szennyvíz megfelel mind a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben, mind a felszíni vizek minőségi védelméről szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben meghatározott határértékeknek. "A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén" című, december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv (a továbbiakban: Víz Keretirányelv), előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A vizsgált területen a Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítésére az Észak-Alföldi régióban és az Észak- Magyarországi régióban 35 kistérséget érintő, 643 településre kiterjedő vízgyűjtő terv mintaprogramot hoztak létre. A tervezett szennyvíz beruházás további célja a Víz Keretirányelvnek való megfelelés. A művi biológiai tisztítóról kikerülő tisztított szennyvíz utókezelése fűz ültetvényen történik, így a tisztított szennyvíz hasznosításával annak tápanyagtartalma és mennyisége tovább csökkenthető. A fűz ültetvényen való hasznosítás hatására egyrészt a felszíni víz - a Kállai ENVIROINVEST KFT. 10

10 (VII.)-főfolyás - mennyiségi és minőségi terhelése még kisebb lesz, másrészt értékes és egyre értékesebb biomassza termelhető. A hosszú távú célkitűzés a területen keletkező használt és tisztított víz hasznosítása, a felszíni vizek terhelésének csökkentése, kedvező mikrokörnyezet (élőhely) létrehozása az élővilág számára. A fűz ültetvény az élővilág szempontjából a jelenlegi hasznosítási formáknál kedvezőbb feltételeket biztosít. 4. A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító bemutatása Nagykálló Város Önkormányzata jelenleg rendelkezik mechanikai és természetes szennyvíztisztító rendszerrel. A tisztító rendszer Biri község szennyvizeit is fogadja, ugyanis a szennyvízberuházást Biri és Nagykálló közösen valósította meg 1,696 milliárd forint értékben. A szennyvízrendszert a TESZOVÁL Kft. üzemelteti. A TESZOVÁL Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cég. A TESZOVÁL Kft től, a 2000 decemberében bővített, a jelenleg 0667/17. hrsz-ú, összesen m 2 nagyságú, önkormányzati tulajdonban lévő területen nyárfás szennyvíztelepet üzemeltet. A nyárfás szennyvíztisztító helyszínrajzát a 8. mellékletbe csatoltuk. A telep kerítéssel körülhatárolt. Megközelítése a 4102 számú közútról leágazó, a Harangodi víztározóval szemben lévő útról történik. A területet a négy oldalról a következő területek veszik körül: É-ról 30 ha-os nyárfás csemete ültetvény, amely magántulajdonban van. K-ről 10 ha-os szántó, amely magántulajdonban van. D-ről kb. 40 ha-os gyümölcsös, amely magántulajdonban van. Ny-ról 50 ha-os nyárfás, amely az erdészet tulajdonában van. A Nagykállói nyárfás tisztító telep környezetét bemutató képek a 4.1. ábra láthatók. ENVIROINVEST KFT. 11

11 4.1. ábra: Nagykállói nyárfás tisztító telep környezete ENVIROINVEST KFT. 12

12 A szennyvíztisztító kapacitása jelenleg 1000 m 3 /nap. A telepre érkező szennyvíz mennyiségeket a 4.1. táblázat foglaltuk össze táblázat: A telepre érkező szennyvíz mennyiségek Év Csatorna hálózaton Szippantott Összes Nagykálló Biri Nagykálló Biri Nagykálló Biri (1000m 3 ) (1000m 3 ) (1000m 3 ) (1000m 3 ) (1000m 3 ) (1000m 3 ) Mindösszesen (1000m 3 ) , ,3-275, ,8 2, ,8 2,0 384, ,2 2, ,2 2,0 362, ,6 4, ,6 4,5 363, ,3 5, ,3 5,0 370, ,9 6,1 0,4-359,3 6,1 365, ,1 6,2 4,7-387,8 6,2 394, ,2 6,3 6,0-388,5 6,3 394, ,0 6,4 6,0-389,0 6,4 395,4 Látható, hogy az elmúlt években a szennyvíz mennyisége folyamatosan emelkedett, mára a tisztító túlterheltté vált. Nagykálló városban gravitációs csatornahálózattal gyűjtik össze a szennyvizet, melyet a város végátemelője juttat ki nyomóvezetéken a szennyvíztelepre. Biri szennyvize nyomott csővezetéken jut a szennyvíztisztítóba. A telepen kézi tisztítású ráccsal a szennyvízben lévő darabos szennyeződéseket kifogják. A szennyvíz ezután egy iker elrendezésű ülepítő földmedencébe kerül, ahol az ülepíthető anyagok kiülepednek. A kiülepített iszapot a telepen belül helyezik el. Az ülepített szennyvizet meghatározott ütemterv szerint a bakhátas nyárfás öntözőtelepre vezetik, ahol az elpárolog, illetve elszikkad. A nyárfás öntözőtelep 2 ütemben készült. Az első ütem ben készült el, majd 2000-ben bővítették. ENVIROINVEST KFT. 13

13 Tenyészidőn kívüli időszakban a szennyvizet a téli tároló medencékben tárolják, amelyek m 3 és m 3 nagyságúak. A tenyészidőszakban ezt a szennyvizet a frissel összekeverik és kivezetik a nyárfás öntözőtelepre (4.2. ábra). A telep fogadja a települések folyékony hulladékát is, ezt szippantókocsikkal szállítják a területre. Itt előzetes vizsgálat után a kétállásos (rács, osztóakna) fogadóaknába vezetik. A darabos szennyeződés kifogása után a folyékony hulladék is az ülepítő medencékbe kerül és a friss szennyvízzel keverve az öntözőárkokba jut. Nyárfás öntözőtelep Iker ülepítő földmedencék Téli tároló medencék 4.2. ábra: Nagykállói nyárfás tisztító telep A telep körül a szivárgó vizek összegyűjtésére övárkot építettek ki. Az összegyűjtött csurgalékvizet a telepi átemelőbe vezetik vissza. Az átemelőben elhelyezett FLYGT szivattyúk nyomóvezetéken keresztül nyomják az összegyűjtött vizet a VII./3. számú belvízcsatorna km szelvénybe (4.3. ábra). ENVIROINVEST KFT. 14

14 Balkányi (VII/3) folyás felé (5+450 fkm) 4.3. ábra: Nagykállói szennyvíztisztító telep jelenlegi felszíni-vízi befogadója a VII./3. vízfolyás A telep és a hozzá tartozó csatornahálózat az alábbi műtárgyakkal és létesítményekkel működik: Csatorna hálózat: fm NA 300 mm-es ac. cső fm NA 200 mm-es ac. cső 282 fm NA 300 mm-es KG PVC cső 3561 fm NA 200 mm-es KG PVC cső 391 fm NA 150 mm-es KG PVC cső 585 fm NA 300 mm-es TOG cső fm D 200 KG PVC gravitációs gerinccsatorna fm D 160 KG PVC gravitációs bekötőcsatorna Átemelők, nyomóvezeték: 1 db Ø 4,5 m MOBA átemelő 2 db FLYGT CP 3126 tip. búvárszivattyú 3 db Ø 3,0 m MOBA átemelő 6 db FLYGT CP 3101 tip. búvárszivattyú 1 db Ø 1,25 m HENKE-SIOME átemelő 2 db SZAK 36/11 típ. búvárszivattyú fm NA 200 mm-es ac.ny. cső ENVIROINVEST KFT. 15

15 2.000 fm NA 150 mm-es ac.ny. cső 350 fm NA 100 mm-es ac.ny. cső 733 fm NA 100 mm-es KM PVC cső 357 fm D 110 KM PVC P-6 szennyvíznyomó vezeték fm D 90 KM PVC P-6 szennyvíznyomó vezeték 123 fm D 63 KM PVC P-6 szennyvíznyomó vezeték 24 db Ø 1,65 m szennyvízátemelő 46 db FLYGT tip. szennyvíz szivattyú Szennyvíztisztító telep: 1 db DEMOKO szociális konténer 2 db rács és osztóakna 4 db 100 m 3 es ülepítő földmedence 1 db 80 m 3 es ülepítő földmedence 1 db m 3 es téli tározó földmedence 1 db m 3 es téli tározó földmedence fm Ø 100 mm es dréncső kb. 10,6 ha drénezett nyárfás öntözőmező 3 db talajvízszint észlelő kút Csurgalékvíz elvezetés: 400 fm NA 200 mm-es ac.ny. cső 1 db 4 m 3 -es átemelő akna 2 db FLYGT CP HT típ. búvárszivattyú 1236 fm NA 150 mm-es ac.ny. cső 1 db homokfogó műtárgy 1 db kitorkolló műtárgy Folyékony hulladék fogadó egysége: 1 db 8-8 m 3 -es vb. fogadóállás 1 db iker rács- és osztóakna 1 db rácsszemét tároló acél konténer 1 db keverő berendezés Nagykálló város szennyvízcsatornázása és a nyárfás szennyvízelhelyező telep /2001 sz. alatt módosított /1997 számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A telep jelenlegi kapacitása 1000 m 3 /d. ENVIROINVEST KFT. 16

16 5. A tervezett szennyvíztisztító leírása Az RMT-ben bemutatott három változat közül ( A, B és C változat) a C változat a támogatásra javasolt. A C változat közepes terhelésű, eleveniszapos biológiai tisztító, mely a mechanikai tisztítást követően anaerob, anoxikus és levegőztető medencékben végzi a szervesanyag, a nitrogén és a foszfor eltávolítást. Az iszap leválasztása utóülepítőben történik. A víztelenített iszap komposztálással feldolgozható és hasznosítható. A tisztított szennyvíz automata öntöző rendszeren keresztül kerül a természetközeli szennyvíz-utótisztító ültetvényre. A tervezett tisztító részletes helyszínrajzát a 9. mellékletbe csatoltuk A technológia részletes bemutatása A művi szennyvíztelep kibővül a természetes utótisztítóval, fűzültetvénnyel. A szennyvíz kezelés területe ha lesz (5.1. ábra). Kállai (VII) főfolyás felé ( fkm) Szennyvíztelep bővítés Balkányi (VII/3) folyás felé (5+450 fkm) Meglévő szennyvíztelep 5.1. ábra: Nagykállói szennyvíztisztító telep bővítése ENVIROINVEST KFT. 17

17 Tervezési alapadatok A csatornán beérkező (Q = m 3 /d) szennyvíz megadott minősége és terhelése: Koncentráció: Terhelés: BOI g/m kg/d KOI kr 876 g/m kg/d ö-n 96 g/m kg/d TS 346 g/m kg/d összes-p 18 g/m 3 27 kg/d A tengelyen beszállított szippantott szennyvíz (Q = 37 m3/d) minőséges és terhelése: Koncentráció: Terhelés: BOI g/m 3 81,4 kg/d KOI kr 3500 g/m 3 129,5 kg/d ö-n 160 g/m 3 5,9 kg/d TS 480 g/m 3 17,8 kg/d összes-p 22 g/m 3 0,8 kg/d Az összes szennyvíz (Q = 1537 m3/d) terhelése: Koncentráció: Terhelés: BOI g/m kg/d KOI kr 939 g/m kg/d ö-n 97 g/m kg/d TS 349 g/m kg/d összes-p 18,1 g/m 3 27,8 kg/d A szennyvíztisztító telep biológiai terhelése 60 g BOI 5 /fő x d fajlagos érték alapján: m /d x 0,443 kg BOI 0,060 kg BOI /fõ x d 5 5 /m 3 = LE A szennyvíztisztítóról elfolyó szennyvíz minősége és terhelése: Koncentráció: Terhelés: BOI 5 25 g/m 3 38,4 kg/d KOI kr 125 g/m kg/d ö-n (V.1.-XI.15.) 15 g/m 3 23 kg/d ö-n (XI.16.-IV.30.) 25 g/m 3 38,4 kg/d TS 35 g/m 3 53,8 kg/d összes-p 2 g/m 3 3 kg/d Az elfolyó szennyvíz vegetációs időszakban a fűzfás utótisztítóra, vegetációs időszakon kívül a Kállai (VII.)-főfolyásba kerül bevezetésre. ENVIROINVEST KFT. 18

18 A művi biológiai szennyvíztisztító leírása A művi biológiai szennyvíztisztító főbb egységei az alábbiak: mechanikai tisztítás: gépi tisztítású finomrács és levegőztetett zsír- és homokfogó berendezés; szippantott kommunális szennyvíz fogadás; biológiai tisztítás: a teljes szennyvíz mennyiség fogadását és tisztítását biztosító új műtárgy kialakítása. A szennyvíztisztító a következő egységek segítségével végzi el a biológiai szennyvíztisztítást: Mechanikai tisztítás; Szippantott kommunális szennyvíz fogadás és előkezelés; Biológiai tisztító egység: o o o o Anaerob térrész, Anoxikus térrész, Levegőztetett (oxikus) térrész, Utóülepítő terek; Fertőtlenítés tisztított szennyvíz elvezetés. A tervezett szennyvíztisztító működési hossz-szelvényét az 5.2. ábra mutatja be, illetve a 10. mellékletbe csatoltuk. A szennyvíztisztító elrendezési helyszínrajzát az 5.3. ábra szemlélteti, és a 11. mellékletbe csatoltuk. ENVIROINVEST KFT. 19

19 5.2. ábra: A tervezett szennyvíztisztító hossz-szelvénye 5.3. ábra: A tervezett szennyvíztisztító helyszínrajza Hasonló típusú és kialakítású szennyvíztisztítók Magyarországon már több településen is üzemelnek. A teljesség igénye nélkül néhányat az 5.1. táblázatban sorolunk fel táblázat: Egyesített műtárggyal rendelkező szennyvíztisztító telepek Magyarországon Település Üzembe állás éve Rum 2007 Iszkaszentgyörgy 2003 Jobbágy 2003 ENVIROINVEST KFT. 20

20 Település Üzembe állás éve Acsa és térsége 2001 Ásotthalom 2001 Cserháthaláp 2001 Litke 2000 Pécsvárad 2000 Hímesháza Mechanikai tisztítás A települések csatornahálózatából nyomócsövön érkező szennyvizet a gépi tisztítású finomrácsból, valamint levegőztetett zsír- és homokfogó egységekből álló egység fogadja. A gépi rács résmérete 5 mm. A berendezés a kifogott rács-szemét és homok víztelenítését is elvégzi. A kifogott rács-szemét és homok zárt surrantókon át hullik le a zárt géptérben elhelyezett szállító-tároló konténerekbe. A berendezés a kidobónyílásoknál műanyag zsákoló feltétekkel ellátott, így kizárva a rácsszemét és a víztelenített homok kihullását a kezelőtérben, valamit a környezetet terhelő szaghatást csökkentve. A gépi rács és homokfogó berendezés zárt géptérben kerül elhelyezésre. A berendezés által kifogott zsír-uszadék tároló tartályba kerül lefölözéssel, ahonnan szippantókocsival kerül elszállításra. A gépi rács tartalékaként megkerülési lehetőség biztosított 10 mm-es kézi tisztítású rácson, amely a jelenlegi kézi rács aknában kerül kialakításra Szippantott kommunális szennyvíz fogadás és előkezelés A szippantott kommunális szennyvíz fogadására a leürítő helyen (az egyesített biológiai műtárggyal egybeépített építményben) egy kőfogó és a darabos szennyezőanyagok aprítására kialakított berendezés kerül telepítésre fagymentesen elhelyezve. A szippantókocsi ezen a berendezésen keresztül ürítheti le a beszállított szennyvizet, amely gravitációsan a meglevő előkezelő berendezésbe folyik. A leürített szippantott kommunális szennyvíz átemelő szivattyúval kerül a gépi tisztítási finomrács és homokfogó berendezésre. ENVIROINVEST KFT. 21

21 Biológiai tisztító egység A mechanikailag előtisztított szennyvíz a tömbösített kialakítású biológiai szennyvíztisztító műtárgyba (2 párhuzamos egység közötti osztóműbe) kerül. Az új műtárgy a telep kerítéssel határolt területén belül, a jelenlegi szennyvíz fogadás melletti területen kerül kialakításra. A biológiai tisztító műtárgyban két párhuzamos műtárgysort alakítunk ki, 2 db anaerob, 2 db anoxikus, 2 db levegőztető és 2 db utóülepítő térrel. Anaerob terek A szennyvíz az osztóművön keresztül a biológiai tisztító műtárgy első egységeibe, az anaerob terekbe folyik. Az anaerob tér alkalmazásával a szennyvíz foszfortartalmának biológiai úton való eltávolítása történik meg. Az anaerob medencékben a szennyvíz-eleveniszap elegy lebegésben tartását víz alatti keverők biztosítják. Az anaerob medencékbe kerül visszavezetésre az utóülepítőkből az iszap recirkuláció. A nyers szennyvíz szervesanyag tartalma és a recirkulációs iszap tápanyag és oxigén hiánya biztosítja, hogy az anaerob térben a biológiai foszforeltávolítási folyamathoz a szükséges anaerob viszonyok fennálljanak. Mivel a biológiai foszforeltávolítás folyamata hőmérséklet és így az időjárástól függő, biztonsági-kiegészítő vegyszeres foszforkicsapatást is beterveztünk. Az alkalmazható kicsapatószer vas-só oldat, amelynek adagolása az anoxikus térbe történik. Az anaerob medencékből a szennyvíz-eleveniszap elegy gravitációsan folyik át a tisztítás következő egységébe, az anoxikus medencékbe. Anoxikus terek Az anoxikus medencék elejére kerülnek visszavezetésre a levegőztető medencék végéről a nitrát tartalmú vizek, ezt nevezzük nitrát-recirkulációnak (1-1 db nitrát-recirkulációs szivattyú segítségével). Itt történik a nitrogén eltávolítás. Az anoxikus medencékben az elegy lebegésben tartását víz alatti keverők biztosítják. Az anoxikus medencék a denitrifikácós folyamat eredményeként jelentős oxigén megtakarítást biztosítanak. ENVIROINVEST KFT. 22

22 Levegőztető terek A levegőztető terekben a hatékony légbevitelt az 5,0 m-es vízmélység és az oldott oxigénszint mérésről vezérelt légbevitel (2+1 db légfúvó) biztosítja, levegőztető terenkénti oldott oxigén mérésről, 1-1 frekvenciaszabályozóval működtetett 1-1 db üzemi légfúvóval. A műtárgyban 18 napos iszapkort és 3,8 kg/m 3 iszapkoncentrációt alkalmazunk. A levegőztető tér oxigénigényét mélylégbefúvásos finombuborékos rendszer biztosítja, melynek fúvói a légfúvógépházba települnek. Utóülepítő terek A biológiai tisztítás után az eleveniszap-tisztított szennyvíz fázis-szétválasztásra a 2 db hosszanti átfolyású, láncos kotrós rendszerű utóülepítőkbe folyik a szennyvíz-eleveniszap elegy. A kiülepedett iszapot a kotrók az ülepítők zsompjaiba juttatják. Innen az iszapot a recirkulációs szivattyú gépházba telepített 2+1 db (frekvenciaszabályozókkal működtetett) iszap-recirkulációs szivattyú továbbítja az anaerob medencék elé az osztóműbe. A tisztított szennyvíz az utóülepítők bukóvályúiban összegyűlve gravitációsan folyik tovább. Az utóülepítők vízfelszínén összegyűlő uszadékot a kotró berendezés az uszadék gyűjtő vályúkhoz továbbítja. A gyűjtő vályúk dőlés szögét beállító kar kézi mozgatásával a víz felszínén összegyűlt uszadékot a vályú elnyeli, majd az uszadék gravitációsan az uszadék gyűjtő aknába, onnan a biológiai tisztító rendszer elejére kerül Iszapelvétel, sűrítés, iszapvíztelenítés Az utóülepítőkből az elvehető fölös iszapot a recirkulációs iszapszivattyúk (motoros működtetésű tolózárak állítása után) nyomják a gravitációs pálcás sűrítőbe. Az elvett fölösiszap mennyiségét indukciós mennyiségmérő méri, valamint az elveendő fölösiszap mennyiségét a mennyiségmérő jele alapján a folyamatirányító rendszer a beállított értékek alapján szabályozza. Az elvett fölösiszap szárazanyag tartalma kb. 0,8-0,9 %, a sűrített iszap várható szárazanyag tartalma kb. 2,5 %. Az iszapsűrítő műtárgy térfogata a sűrített iszap 3-4 napi mennyiségének puffer tárolását biztosítja. A sűrítő dekantált vize a csurgalékvíz átemelő aknába folyik vissza. ENVIROINVEST KFT. 23

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE KEOP-7.1.2.0-2008-0094 2009. RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE KEOP-7.1.2.0-2008-0094

Részletesebben

TARTALOM. KA Abwasser, Abfall tartalomjegyzék magyar nyelvû fordítása 2004/2... 24 2004/3... 26

TARTALOM. KA Abwasser, Abfall tartalomjegyzék magyar nyelvû fordítása 2004/2... 24 2004/3... 26 hír CSATORNA 2004 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja március-április HÍRCSATORNA TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Boda J: A Nyíregyházi I. számú Szennyvíztisztító Telep... 3 Lázár L.: Az utóülepítés

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. 2011. november 2012. február Székesfehérvár

CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. 2011. november 2012. február Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Projektvezető:

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Konferencia kiadvány

Konferencia kiadvány PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 8200 Veszprém Hunyadi u. 14. Tel: +36/70/289-5212 Web: www.pureaqua.hu E-mail: info@pureaqua.hu 2011. október 06. Konferencia kiadvány Szennyvíztisztítás iszaphozama

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999.

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. 2 SALGÓTERV Mérnöki és MSZ: 3698 Környezetvédelmi Bt. 3100 Salgótarján, Ságvári u. 1. T/F.: (32) 312-054 PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. Megrendelő:

Részletesebben

ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA

ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 9. Készítette a Köztisztasági Egyesülés

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/c. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE ELŐZETES

Részletesebben

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Készült 2012 évben 1 1. Bevezetés Napjaink fő problémája a pazarló energiafelhasználás és a vészesen fogyó energiatartalékok mellett a természeti

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Melléklet DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készült: a KvVM erre a célra kiadott SEGÉDLET-ének, valamint a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének felhasználásával és szerkezeti

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...5 2. Háttér, környezet...8

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben