2004 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja január-február TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja január-február TARTALOM"

Átírás

1 hír CSATORNA 2004 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja január-február HÍRCSATORNA TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Gerencsér Á.: Szennyvíziszapok elhelyezése hasznosítása saját földön... 3 Schmalcz Bné: Szomszédolás... 8 KA Abwasser, Abfall tartalomjegyzék magyar nyelvû fordítása 2003/ / FÓRUM Oláh G.: Kísérletezzünk Gondolkozzunk!... Kísérleteztünk Gondolkodtunk! Fórizs S., Hódi J.: Észrevételek Szerkesztõség: Zsebünkre megy Európai szennyvíz szabályok... 22

2 2 HÍRCSATORNA H Í R H O Z Ó KEDVES I. évf. KOLLÉGA! 2. sz. R A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség R szeptember Elsõsorban engedd/engedjék meg, hogy elnökségünk és magam nevében megköszönjem az újév alkalmából küldött szíves jókívánságokat. Teljes lendülettel beindult a év, melynek jellemzõ vonása a takarékosság és a költségek növekedése. Szakterületünkön, a vízterhelési díj bevezetése és az energiaárak növekedése jelentenek komoly problémát. Megítélésünk szerint e két tényezõ döntõ hatással lesz a csatornázás és szennyvíztisztítás jövõbeli alakulására. Már most látható, hogy a vízterhelési díj bevezetése a szennyvíztisztítás alapkoncepcióját változtatja meg azzal, hogy a szennyvíztisztító telepek tervezésekor nem a bírság határértékeit, hanem az elérhetõ legjobb technikával történõ tisztítást kell megcélozni. Ezért újra írunk a környezetterhelési - a vízterhelési díjról, szakterületünk égetõ problémáit felvetõ Zsebünkre megy cikksorozatunkban. Ismét jelentkezik beszámolóval a Szomszédolás, a Pannonvíz Rt. által szervezett, a nyugati országrészre kiterjedõ szakmai találkozó. Reméljük, hogy az egyre színvonalasabb programmal, már ötödször megrendezésre kerülõ az EU tagországaiban bevált hasznos tapasztalatcsere és önerõbõl szervezett továbbképzés az ország más területén is követõkre talál. Jelen számunkból szíves figyelmükbe/figyelmetekbe ajánlom a következõ cikket: Gerencsér, Á.: Szennyvíziszapok elhelyezése hasznosítása saját földön. Megindítjuk a közvetlen szakmai kapcsolatokat elõsegítõ F Ó R U M -unkat, és kérjük ebben Tagtársaink aktív részvételét. A Fórumban most egy, a lappiramissal foglalkozó felvetést és egy, az iszapkezeléssel foglalkozó Mûszaki Irányelvhez fûzött észrevételt közlünk, amelyeket a Szerkesztõség nem véleményezett, mert várjuk a Tagság véleményét, hozzászólásait. A véleménynyilvánítás a FÓRUM rovatunkban leírt módon a HÍRCSATORNÁBAN, vagy az INTERNETEN lehet megtenni. Közremûködésüket közremûködéseteket megköszönve, jó munkát kíván: Budapest, február 20. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. ügyvezetõ igazgató, elnökségi tag A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség kiadványa. (BME Vízi-Közmû és Környezetmérnöki Tanszék) 1111 BUDAPEST, Mûegyetem rkp. 3. Megjelenik minden páros hónap utolsó hetében. A fordításokat Simonkay Piroska okl. mérnök készítette Kiadó és terjesztõ: DPH Kft. Szerkesztõ: Dr. Dulovics Dezsõ Tördelés: Aranykezek Bt. Nyomás: Ofszet Bt.

3 HÍRCSATORNA 3 SZENNYVÍZISZAPOK ELHELYEZÉSE -HASZNOSÍTÁSA SAJÁT FÖLDÖN Gerencsér Árpád A Magyar Hidrológiai Társaság legutóbbi, szolnoki vándorgyûlésére beküldött kis tanulmányom lényegi mondanivalóját azóta is lépten-nyomon hirdetem a KvVM épületében és bizonygatom, hogy a szennyvíziszapok biztonságos és szakszerû elhelyezése csakis a saját földterületen képzelhetõ el. Az illetékes szakmabeli kollégák a hulladékosok, talajosok és vizesek általában jóindulattal, egyetértéssel fogadják a gondolatot, de rendszerint egyszerre felsorolnak jó néhány adminisztratív akadályt, gondot, amit szinte áthághatatlan korlátként aposztrofálnak. Ha a hazai, legtöbbször saját magunk által emelt, vagy vélt korlát felsorolásból kifogynak, és látják rajtam, hogy én még mindig kitartok a véleményem mellett, akkor jön az EU csatlakozás, mint mumus felemlítése. Ezt a választ sem tudom akceptálni, hisz a vonatkozó EU-s szabályozás is azt mondja ki, hogy A szennyvíztisztításból származó iszapot, ha csak lehet, ismét fel kell használni. Az elhelyezés módja olyan legyen, hogy az a lehetõ legkisebb mértékben károsítsa a környezetet. Ennek útját, módját keressük hazánkban is. Nagyon fontos, hogy a szakma kerüljön közös nevezõre a jövõt befolyásoló legfontosabb kérdésekben, mert e nélkül nem jutunk elõbbre. Hogy ettõl még milyen messze vagyunk, arra két példát említek: A minap Minisztériumunk folyosóján összefutottam egyik kedves, régi de még majdnem aktív munkatársammal és neki is bizonygatom a saját-földes elméletemet. Mire õ: Fizesse meg a gazda, ha kell neki. Na de ha nem kell neki és még a saját istállójában gyûlõ hígtrágya elhelyezése is gondot okoz, akkor mi legyen? kérdem én. Erre már választ nem kaptam, mert a barátom rohant egy értekezletre. A másik példa: Egy erdész kollégával a másik oldalról beszéltem a témáról. Egyetértett velem, de elmondta, hogy a fõnöke a legnagyobb szakmai eredményének tartja, hogy sikerült megtiltani a szennyvíziszapok erdõben történõ elhelyezését. No de akkor mi lesz veled szennyvíziszap? Mindez arra kell, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy nem csak a politikában, de az iszapkérdésben sem várhatunk automatikus konszenzust a közeljövõben. Elsõként felvetõdik az a kérdés, hogy mi változott úgy meg az elmúlt idõszakban, hogy a mezõgazdaság még a korábbinál is jobban ellenáll a hasznosításnak, miként lehetne e negatív folyamatot megfordítani? Ha ez így folytatódik, akkor iszaphegyek gyûlnek a településeink határában. Egy kis történeti visszapillantás: A szennyvizek mezõgazdasági értékeinek közismertségérõl írt Lászlóffy Woldemár [1] és a 19. századi helyzetet akként jellemzi, hogy a szennyvíz elvezetése nyílt árkokkal történik, tisztításról meg éppenséggel nem volt szó. Mezõgazda városainkban már csak azért sem gondoltak szennyvíztisztítására, mert nem akartak ezzel értékes trágyaanyagot elveszíteni. Oroszlány István az én generációm Pista bácsija a szennyvízöntözések és fekáltrágyázások jövõjét Magyarországon még 1940-ben perspektivikusnak ítélte [2]. Az 50-es években még általános volt, hogy a telepeken a szikkasztó ágyakon érlelõdött az iszap és onnan vagy közvetlenül mezõgazdasági üzemek trágyázásra vitték el, vagy a talajerõ-gazdálkodó vállalatok az iszapot tõzeggel keverve értékesítették. Még a 60-as években a Fõváros parkjai õsszel és kora tavasszal tõzeges fekáliától feketéllettek. A 70-es évekre a környezetvédelmi, a higiénés és munkaegészségügyi problémák kiélezõdésével, az iszapok korszerûbb kezelésére terelõdött a figyelem. Széleskörû kutatási és mûszaki fejlesztési munka indult meg a szennyvizek öntözéses hasznosítására és az iszapok modernebb elõkezelésére, valamint mezõgazdasági hasznosítására. Jelentõs beruházásokkal új, pilot létesítmények épültek, amelyek a szennyvíz és iszapok mezõgazdasági hasznosítása lehetõségeinek és módszereinek javítását célozták meg. Ezek közül csak néhány, jellegzetest említek meg: Szennyvízöntözés terén a gyulai /1970/, a kecskeméti /1973/ és a ceglédi /1986/ telepek voltak a legnagyobbak. A szennyvíziszapok kezelésére korszerû víztelenítõ technológiák honosodtak meg / centrifugák, szalagszûrõ-prések, vákuumos szikkasztóágyak, stb./. Szombathelyen forgódobos iszapszárító-égetõvel létesült az új szennyvíztisztító mû, amely viszont csak bemutatóként üzemelt a magas költségei miatt. Pécsett központi mûszaki fejlesztési támogatással svájci iszapszárító-granuláló került üzembe, amelynek elsõ termékébõl egy teherautónyit repianyagként a Fõ utcába hozattam. A kilós zsákokat a kertészkedõ hivatalnokok úgy széthordták, mint a cukrot. (Késõbb Egerbe is került egy granuláló berendezés, de errõl sok jó hírt nem hallottunk.) Az ország különbözõ térségeiben széleskörû kisparcellás, félüzemi és üzemi kísérlet indult a szennyvízisza-

4 4 HÍRCSATORNA pok mezõgazdasági hasznosításának elõkészítésére és megalapozására. Sokoldalúan és több helyszínen vizsgálták a különbözõ módon elõkezelt és a változó mennyiségben kiadagolt iszapok talajra és a növényre gyakorolt hatását. Ezek közül néhány: FCSM-GATE, Tata-Környei ÁG, Kecskemét-MSZB Mgtsz, Szombathely-Mgtsz. A kutatások jelentõs részét, illetve ezek összehangolását a VITUKI végezte Vermes László vezetésével. E több éven keresztül folytatott vizsgálatok, munkák eredményei póriasan a következõk szerint összegezhetõk: a talaj egész nagytömegû iszapmennyiséget is fogadni tud minden negatív hatás nélkül, e nagy terhelések kedvezõtlen hatás nélkül éveken keresztül is folytathatók, még a nagyadagú terhelés se gátolja a csírázást, a növényállomány intenzív növekedését, biológiai toxicitás nem jelentkezett, jelentõs termésnövekedést értek el, a termésben kedvezõtlen minõségi változás nem volt kimutatható, a talajvízben lényeges minõségi romlás nem következett be, a manipulációk során sehol semmiféle egészségügyi probléma nem jelentkezett. A talajba juttatásnak sokféle módszerét alkalmazták: a gravitációs sûrítõbõl kikerült folyékony iszap barázdanyitó ekével kialakított ideiglenes barázdákba került, amiket megszikkadás után rövidesen szintén géppel betakartak. A víztelenített iszapot trágyaszóró géppel terítették szét, s majd azt bedolgozták a talajba. A 80-as években nagyteljesítményû amerikai talajba injektáló gép is megjelent Debrecenben és a munkáját minden szakember elismeréssel nyugtázta. E géppel szerzett nagyon kedvezõ eredmény arra serkentette a magyar szakembereket, hogy a hazai nagyteljesítményû traktor bázisán kialakítsák e technológiának a hazai eszközét. Jelenleg több dél-dunántúli város szennyvíziszapját ilyen gépekkel helyezi el a mezõgazdaságban a vállalkozó [3]. Több sikeres fejlesztés volt arra vonatkozóan, hogy az iszapból olyan végtermék készüljön, amely minden korlátozás nélkül értékesíthetõ. Ez elsõsorban jól hasznosítható komposztokat eredményezett. Talán a nyíregyházi telepen készült üzemszerûen a szalmás komposzt és Keszthelyen a szemetes komposzt. Ez utóbbinál az iszapot háztartási hulladékkal együtt forgóhengeres gyorskomposztálón elõkezelték és ezt követõen prizmákban utóérlelték. (A technológia hazai megvalósítása az örök újító Rózsavölgyi I. nevéhez kötõdik.) A végtermék minõségét csakis a háztartási hulladék változó minõsége tette bizonytalanná. Szelektív szemétgyüjtéssel a módszer ma is kedvezõen alkalmazható volna, s így két települési gond megoldását segíthetné. A gilisztatenyésztési divat idején sikeresen javították a komposzt minõségét e kis állatokkal a DRVV Küngösön-, de a nagyüzemi technológiai megoldása nehézségbe ütközött. Volt természetesen sikertelen próbálkozás is: a vizesek javaslata ellenére a B 6 vitamin gyártását nem a délpesti szennyvíz iszapjából kezdték el gyártani. A kutatási, félüzemi és üzemi alkalmazások egyik visszatérõ vitája a közgazdasági kérdésekrõl folyt. A ki fizet kinek kérdése már a 70-es években is erõteljesen vetõdött fel. Egy szennyvíztisztító üzemeltetõjének az a mindenkori gazdasági érdeke, hogy az iszaptól minél elõbb és minél kisebb költséggel szabaduljon meg. Ha egy mezõgazdasági hasznosító jelentkezett, a vizesek úgy gondolták, hogy örüljön a gazda, ha ezt az értékes anyagot ingyen megkapja. A gazda viszont mindig tudta, hogy az elhelyezéssel-hasznosítással õ jelentõs feladatot vállal át a közüzemtõl és ennek megfizetéséhez ragaszkodott. A tartósan és üzemszerûen mûködõ rendszereknél végül is mindig a csatornamû kezelõjének kellett fizetni. A történeti visszatekintés alapján ma is az a véleményem, hogy a szennyvízöntözéssel és a szennyvíziszapok mezõgazdasági hasznosításával kapcsolatban hazánkban is összegyûlt annyi ismeret és tapasztalat, hogy az általános és üzemszerû alkalmazás biztonsággal és eredményesen széleskörûen bevezethetõ lenne. Mi a jelenlegi helyzet? A mostani helyzet jellemzésénél célszerû a rendszerváltást követõ évet áttekinteni. Az elsõ 4-5 év a nagy változások, változtatások idõszaka volt. Ezen idõszak alatt a tulajdonosi és gazdálkodási körben alapvetõ változások következtek be. A víziközmû kezelõinek szervezetében irracionális mértékû divergálás ment végbe. A sok új kis szervezeti egység a mûködésének stabilizálásával, a fennmaradó nagyobb egységek a létükért folyó küzdelemmel voltak elfoglalva. A fõhatósági irányítás is enyhén szólva megváltozott és a jövõt megalapozó, progresszív munka egyik részrõl se volt elvárható. A mezõgazdaságban még talán nagyobb és elhúzódóbb volt, s talán még most is tart a változás. A földtulajdon nagy része magánkézbe került, és sok esetben, irreális mértékben szétaprózódott. A korábbi nagyüzemi partnerek nagy része megszûnt, vagy különbözõ szervezeti változásokon átvergõdve a létéért küzdött. A szennyvízöntözés és az iszaphasznosítás a minimumra csökkent [4]. Az elmúlt dekád második felére a csatornamû szolgáltatók szervezete stabilizálódott és fokozatosan több helyütt, a mezõgazdasági hasznosító partnert is megtalálták. Az Országos Szakmai Szövetség is elõsegítette e folyamatokat [5].

5 HÍRCSATORNA 5 Az iszap mennyiségekre vonatkozóan a Nemzeti Települési Szennyvíz- elvezetési és tisztítási Megvalósítási Program tartalmaz hivatalos adatokat. (E szerint 1998-ban, szárazanyagra vonatkoztatva, 156 ezer tonna iszap keletkezett, amelynek 35%-át a mezõgazdaság hasznosította s a többi lerakókba került ben ez már 223 ezer tonnának mutatkozik 43%-os mezõgazdasági hasznosítással. (Úgy gondolom, hogy két év alatt ilyen mértékû változás csak a statisztikai adatukban mehet végbe, a hazai gyakorlatban nem valószínû!) Megjegyzem, hogy a szennyvíziszapokkal kapcsolatban egyértelmû adatokat nem találtam, Például az OECD Környezeti Adattárában [7] 1996-ra vonatkozóan 84,16 ezer tonna szerepel, amelynek 37%-át hasznosították a mezõgazdaságban. Ugyan itt még néhány külföldi adatra érdemes odafigyelni : Ausztria 216 ezer tonna (20%), Csehország 176 ezer tonna (73%), Németország ezer tonna (44%), Szlovákia 82,5 ezer tonna (54%), Egyesült Királyság ezer tonna (50%). A zárójelben levõ adat a mezõgazdasági hasznosítás arányát jelzi. Ahogy nem találtam megbízható, országos adatot a keletkezõ szennyvíziszapok mennyiségérõl, még kevesebb a központi információ az iszapok kezelésérõl és a különbözõ hasznosításokról. Ezért e dolgozat összeállítása során személyes interjú formában tájékozódtam a legnagyobb biológiai szennyvíztisztító telepeket üzemeltetõknél. (Az összkapacitás több mint felével rendelkezõket kérdeztem meg.) Ez alapján a következõ kép alakult ki bennem: Az iszapok mintegy 60%-t deponálják s a további részt a mezõgazdaság hasznosítja. A deponálás során általános a települési hulladékkal való közös elhelyezés. Sok esetben ezzel fedik le a depókat. A bányavidékeken gyakori a meddõhányók és egyéb rekultiválandó területen történõ kihelyezés is. A mezõgazdasági hasznosításnál gyakori a komposztált anyagként történõ felhasználás. A komposztálást helyenként maga a telep üzemeltetõje végzi, de van olyan eset, hogy ezt a mûveletet, beleértve az elhelyezést is, alvállalkozó látja el (FCSM). A szolnokiak viszont már olyan minõségû komposztot állítanak elõ, hogy az már termékké minõsült. Az injektálással több helyen oldják meg az elhelyezést nagyobb fennakadás nélkül. Kedvezõnek minõsíthetõ, hogy a megkérdezettek szinte mindegyike a mezõgazdasági elhelyezésben látja a hosszabb távú és megnyugtató megoldás lehetõségét, és már legtöbben túljutottak nem kis számú hatósági buktatón. Visszatérõ gond viszont a mezõgazdasági partnerség megkívánt stabilitása. Ez csak nagyon kevés helyen biztosított. Több esetben tapasztalható a túlzott anyagi igény is. A jelenlegi helyzetre jellemzõ még az is, hogy a probléma társadalmi megítélése se kedvez az egyszerûbb hasznosítási formáknak. Talán ezt tükrözi a sok esetben túl szigorú követelményállítás is [8]. Akik az 50/ 2001/ IV.3./ Kormány rendeletet betartva nekiindulnak az engedélyezõ hatóságok akadályversenyének, azok az ügy szent elkötelezettjei, vagy pedig a kényszer viszi õket be e labirintusba. Minden esetben tiszteletet érdemelnek, mert nem akarnak iszaphegyeket hagyni a gyermekeikre, unokáikra. A szennyvíziszapokkal kapcsolatos egyre súlyosbodó problémakörre talán a központi szervek se fordítottak kellõ figyelmet. Az elmúlt tíz évben egyetlen központilag finanszírozott kutatási témát találtam [9], amely alapvetõen csak helyzetértékelõ munka. A környezetvédelmi és természetvédelmi tárcaszintû kutatások annotált bibliográfiáiban nem található ilyen irányú téma [10]. Pedig, mennyivel nagyobb biztonsággal haladhatnánk elõbbre, ha legalább a korábbi és folyamatosan kihelyezett anyagok hatásait tudományos alapossággal figyeltük volna. Talán az alapos, tudományos munka reálisabb és megalapozottabb hatósági szabályozást eredményezett volna. A jövõ és a legfontosabb feladatok. A szennyvíz elvezetési és tisztítási program minden idõk legdinamikusabb fejlesztését irányozza elõ e szakterületnek. Itt én csupán a mezõgazdasági hasznosítás egyes kérdéseihez kívánok gondolatokat fûzni csatlakozva, illetve kapcsolódva Juhász Endre és Kárpáti Árpád e témával foglalkozó tanulmányához [11]. A Program már 2005-re az iszapmennyiség 55%-os növekedését prognosztizálja a 2000 évihez viszonyítva. Ennek felét mezõgazdasági hasznosításra szánja re pedig dupla mennyiségû iszap keletkezik és ennek 66%-át a mezõgazdaságban tervezi hasznosítani. Ez óriási feladatot és egyben nagy környezetvédelmi felelõsséget ró e szakterülettel különbözõ helyen foglalkozó szakemberekre. Siker csak úgy érhetõ el, ha a barikád két oldalán dolgozó hazai szakemberek együtt keresik a követhetõ racionális megoldás útját. Hogy ez megoldható, mutatja a cseh példa is, ahol már 1997-ben a keletkezõ iszapjuk 176 ezer tonna szárazanyag 73%-át a mezõgazdaságban hasznosították. Célszerû volna a tapasztalataik alaposabb megismerése. Jó volna hazánkban is elérni, hogy minél több iszap kerüljön be a biológiai körforgásba, s csak azt helyezzük lerakókba, amelyek minõsége kifogásolt. A mezõgazdasági elhelyezés-hasznosításnak a szervezés vonatkozásában alapvetõen két lehetõsége kínálkozik, mégpedig: A az eddig járt út, vagyis a gazdákkal szerzõdéses kapcsolaton keresztül, a normál növénytermesztésbe bevinni ezen anyagot. Ebbe a csoportba sorolható az az eset is, amikor a kereskedelmi forgalmon keresztül jut ki az anyag a földekre.

6 6 HÍRCSATORNA B eset, amikor a szennyvíztisztító telep kezelõje rendelkezik erre a célra megfelelõ földterülettel, és ott kialakít olyan kultúrát, amelynél biztosítani tudja, a folyamatos elhelyezést-hasznosítást. Az A esettel nem kívánok részletesebben foglalkozni, hisz ennek gyakorlatát jól ismerjük. Megjegyzem viszont, hogy szerintem e megoldásnak a legnagyobb a környezetvédelmi, közegészségügyi kockázata, nem oldja fel azt az ellentmondást, hogy az iszap egész éven át, folyamatosan keletkezik, a növénytermesztõ gazda viszont csak a vegetációs szünetekben tudja fogadni az anyagot. Ezen túl az iszapok kezeltségében is olyan követelményeket támaszthat, amely az iszapmanipuláció költségeit megemeli. Továbbá pedig az üzemeltetõ mindig kényszerpályára helyezhetõ, anyagilag zsarolható. A B szervezési forma mindezeket a feszültségeket feloldja és fõbb elõnyei a következõkben összegezhetõk: Lényegesen kisebb a környezetvédelmi és közegészségügyi kockázata mivel az iszap mindig ellenõrizhetõ, zárt vonalon és szakszerûen kerül a talajba. Az iszap elõkezelési szintje minimalizálható, illetve optimalizálható az adott elhelyezés-hasznosítási lehetõség ismeretében és ezzel valószínû a legtöbb esetben költség takarítható meg. A termesztés harmonizálható az iszap-elhelyezési igénnyel. Feltárhatók azok a termesztési kultúrák és technológiák, amelyek a jelenlegi gyakorlatnál, a megszokottnál lényegesen nagyobb fajlagos iszapmennyiségek kihelyezését nálunk is megalapozzák. Igazából a szennyvíztisztító mû kezelõjének a feladata azzal ér véget, hogy a tisztítás során keletkezõ hulladékot a természeti körforgásba veszélymentesen és hasznosan visszajuttatja. Megítélésem szerint ehhez egyre kevesebb tartós és megbízható külsõ partnert lehet biztosítani, hát akkor miért ne maga csinálná. Mekkora földterületre volna szükség és ez miként biztosítható? E tanulmány keretei nem teszik lehetõvé, hogy e kérdésekre hitelt érdemlõ választ adjak. Csupán arra vállalkozhatok, hogy e felvetés realitását bemutassam. Ha feltételezzük, hogy a hasznosításra szánt iszap a veszélyes anyagokból a megengedettnél többet nem tartalmaz, akkor már csak a kihelyezhetõ, maximált nitrogén mennyiségébõl 170 kg/ha elõre becsülhetõ a szükséges földterület. A szakirodalom szerint [12] 1 kg szárazanyagú, stabilizált iszapban átlagosan 40 g nitrogén található. Ezekbõl kiindulva 4,25 tonna/ha fajlagos terheléssel számolhatunk. Így 100 ezer tonna iszap mezõgazdasági elhelyezéséhez mintegy 24 ezer hektár szükséges. Talán már ez se olyan riasztó érték! Ha figyelembe vesszük, hogy egyrészt különbözõ növényekkel eltérõ nitrogénmennyiség vonható ki a talajból ( kg/ha) [13], másrészt a különbözõ iszapkezelésekkel csökken, akár a felére is a víztelenített iszap ammónium-nitrogén tartalma [12], nagy valószínûséggel lényegesen növelni lehet a fajlagos iszapterhelést s így a szükséges földterület csökkenthetõ. Erre utal, hogy az USA-ban Colorado Springs, San Diego az ilyen irányú célgazdaságokban tonna/ha fajlagos terheléssel folyamatosan dolgoznak, és ezen értékek sokszorosával kísérleteznek [14]. Az elõzõek azt mutatják, hogy a közüzemi szennyvíztisztítókból kikerülõ iszap elhelyezéséhez nem szükséges lényegesen nagy terület. Minden szennyvíztisztítóhoz kijelölhetõ a megfelelõ nagyságú és minden szempontból e célra megfelelõ földterület és ezt az üzemelõ kezelésébe kellene adni. Ezt még a nagy városok vonatkozásában is megalapozottnak ítélem. Ebben a véleményemben megerõsít az a tapasztalat, hogy a francia fõváros központi szennyvíztisztítójához is kapcsolódik egy saját terület ha jól emlékszem 70 ha, ahol elhelyezik az iszapot akkor, amikor a gazdák nem viszik el. E területen megtermelik a fõváros parkjaihoz szükséges díszfákat és cserjéket. Az e célra szükséges földterület megszerzéséhez talán most van a legmegfelelõbb idõszak. A Programot a Kormány kiemelten kell, hogy kezelje, hisz ez az egyik EU-s kötelezettségünk. Az államnak és az önkormányzatoknak is vannak jelentõs tartalék területei, melyek erre a célra felhasználhatók volnának. Egyébként is a mûvek az önkormányzatok tulajdonában vannak, amennyiben a nagy privatizációs divatban el nem herdálták. Mind e mellett az EU-ba lépésünkkel az ugaroltatás újból gyakorlattá válik, s ekkor csak jut e fontos közösségi feladatra megfelelõ földterület! A számítások szerint a meglévõ 4,5 millió hektár szántóból a magas mûvelési költségek miatt várható mintegy millió hektárt vonnak ki a mûvelésbõl. Összefoglalásként szeretném kihangsúlyozni, hogy -én a szennyvíziszap elhelyezést-hasznosítást a szennyvíz- elvezetés és -tisztítás részének tartom, amely a szolgáltató szervezet kötelezettsége, és ha ezt elismerjük, akkor rendelkezniük kell akár hosszútávú bérleményként olyan területtel és/vagy olyan szorosan hozzánk kapcsolódó vállalkozókkal, akik e fontos részfeladatot biztonsággal, szakszerûen és elviselhetõ költségszinten felvállalják és elvégzik. De azt se tartom szentségtörésnek, ha a szolgáltató szervezet maga végezné e tevékenységet is. Egy minimális személyi és eszközfejlesztéssel ez megoldható. Ahhoz, hogy ebben az irányban elõbbre jussunk elsõdleges a szolgáltató vállalatok és az ezzel foglalkozó egyéb szakemberek egyetértése és akarata, mert csakis ez alapozhatja meg a földért folytatandó akciókat is.

7 HÍRCSATORNA 7 Irodalom: [1] Trummer Á., Lászlóffy W.(1940): A kultúrmérnöki intézmény hat évtizede. Budapest. [2] Oroszlány I.(1940): A szennyvízöntözések és fekáltrágyázások jövõje Magyarországon. Öntözési közlemények. [3] Vörös F.(2000): Mi legyen a szennyvíziszappal? Környezetvédelem VIII. évf. 4. szám. [4] Csaba L.(1999): Szennyvízöntözés lehetõsége Magyarországon és a szomorú valóság.mht XVII Országos. Vándorgyûlés [5] Stehlik J.(1997): Hogyan hasznosíthatjuk a szennyvizeket. Víz- és Csatornamûvek Országos Szakmai Szövetsége, Budapest. [6] 25/2002 (IV.2) Korm. rendelet. [7] OECD (1999): Környezeti adattár. [8] 50/2001 (IV.3) Korm. rendelet. [9] Viziterv Consalt Kft: Térségi szennyvíziszap elhelyezés környezeti és mûszaki- gazdasági feltételei. [10] Környezetvédelmi tárcaszintû kutatások annotált bibliográfiái [11] Juhász E., Kárpáti Á.(2000): A szennyvíziszapok hosszú távú kezelése és elhelyezése. Vízügyi Közlemények.1.félév. [12] Öllõs G.(1991): Csatornázás-szennyvíztisztítás I-II. Budapest. [13] Vermes L.(1980): Szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági elhelyezése. VMGT 120.VIZDOK. [14] Ráth I.(1988): Szennyvíziszapok elhelyezési technológiái. KGI Kézirat. [15] Vermes L.(2003): Szennyvíztisztítási hulladékok kezelésének vizsgálata. Kézirat. Budapest. [16] Kovács R.(2003): A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, mûszaki, környezet-egészségügyi feltételrendszere. EMLA Alapítvány. Kézirat. Budapest. PANNON-VÍZ Víz- Csatornamû és Fürdõ Rt Gyõr, Bercsényi liget 1. Tel./fax : 96/ , 96/ SZOLGÁLTATÁSAINK: VÍZTERMELÕ KUTAK KAMERÁS VIZSGÁLATA 150 mm átmérõ felett, 200 m mélységig, videófelvétel és szakvélemény készítése, CSATORNAHÁLÓZATOK KAMERÁS VIZSGÁLATA 180 mm átmérõ felett, videófelvétel, lejtésdiagram, mérési jegyzõkönyv és szakvélemény készítése

8 8 HÍRCSATORNA SZOMSZÉDOLÁS Schmalcz Béláné Négy alkalommal adtunk tudósítást arról, hogy a Pannon-Víz Rt gondozásában a szennyvíztisztítók közvetlen üzemeltetési szakemberei találkoztak a szomszédolás keretében, melyeken különbözõ programokat, szakmai beszámolókat, elõadásokat tartottak meg. Az elmúlt évben június 25-én a Pannon-Víz Rt. Nyúli üzemmérnöksége fogadta a résztvevõ üzemeltetõ szervezetek - Pápai Vízmû Rt, Szigvíz KHT, AQUA Szolgáltató Kft, Soproni Vízmû Rt, Komárom-Ács Vízmû Kft, valamint Bakonykarszt Kft - mintegy 24 fõ képviselõjét. A program a Pannon-Víz bemutatkozó filmének vetítésével kezdõdött, a Nyúli üzemmérnökség vezetõje pedig a mûködési területüket mutatta be. Szakmai program keretében Dr. Czakó Lajos az AQUINNO Kft igazgatója, a kétlépcsõs biológiai tisztítási technológiáról, elõnyeirõl, hátrányairól tartott elõadást. A témáról élénk vita alakult ki a jelenlevõ szakemberek üzemeltetési tapasztalatai alapján. Hazánkban az EU csatlakozást megelõzõ jogharmonizációval kapcsolatban számos rendelet jelent meg. A Pannon-Víz technológiai osztályvezetõje a jogszabályokban elõírt szolgáltatókat érintõ feladatok végrehajtásáról és annak tapasztalatairól számolt be. A társaság 14 szennyvíztisztítót üzemeltet, melybõl egy 100 ezer LE feletti, kettõ ezer LE közötti, három ezer LE, hat 10 ezer LE alatti, további kettõ pedig 2 ezer LE körüli. A telepek közül jelenleg egyet mûködtet próbaüzemi jelleggel, a többi tisztítómû jellemzõ értékeit 1994 év óta erre kialakított szoftverrel nyilvántartja, valamint elemzi. A vizsgálatok eredményeinek kimunkálásával készült hatóság felé irányuló kérelemben próbált a társaság a 15 ezer alatti LE-ûtelepekre, a szennyvíz alacsony téli hõfoka miatt egyedi határértéket kérni. Az elõadásban csak arról lehetett beszámolni, hogy kérelmeink rendre elutasításra kerültek. A szomszédolás részvevõi fontosnak tartották, hogy a évtõl kötelezõ önkontroll mérési eredmények nyilvántartása értékelhetõ formában elérhetõ legyen. Az elõadásokat követõen, a kétlépcsõs technológia gyakorlatban is bemutatásra került az écsi szennyvíztisztító telepen. A terület ágazati vezetõje bemutatta az UTB 2AB technológiájával megépített telepet, melyet a II. vízminõségi kategória határértékének kielégítésére tervezték. A tisztítómû évben került beüzemelésre. A tisztítómû tartósan nem teljesít határérték alatti kibocsátási értékeket, még megfelelõ szervesanyag eltávolítás esetén sem tudja a megkívánt nitrogén eltávolítást biztosítani, mert a kiépített technológia alkalmatlan a denitrifikációra. Számos próbálkozásuknak köszönhetõen a nitrátos víz elsõ iszapkörre történõ visszavezetésével van nitrát csökkentés, de határérték túllépésük így is van. Téli idõszakban a nitrifikáció is minimális 10-30%, ill. leáll. A jelenlévõk a gyakorlatban is láthatták, hogy a pályázati anyagokban a technológia elõnyére reklámozott kisebb reaktorterek az üzemeltetés során hátrányként jelentkeznek, ugyanakkor megjelennek az iszapvonalon. A technológia különösen nagymennyiségû fölös iszapot eredményez, melynek kezelése az eredetileg kiépített iszapvíztelenítõ berendezésekkel nem lehetséges, azokat már az üzemeltetõ nagyobb berendezésre cserélte. Továbbá nagy gondot okoz az üzemeltetõnek az iszap elhelyezése. Az iszap mezõgazdasági hasznosításához szükséges engedélyekkel rendelkeznek. A szomszédolás résztvevõi megtekintették az átmeneti iszaptárolót is. A délelõtti programot követõen a szakemberek nagyon finom ebéd mellett beszélgettek, cseréltek tapasztalatokat. Sajnos a Pannonhalmi Apátság megtekintése, az oda érkezõ delegáció miatt elmaradt, helyette Gyõrben a városi egyesített csatorna fõgyûjtõjének kézi tisztítását tekintették meg. A búvárok által végzett kézi tisztítást a találkozón résztvevõ szakemberek a felszínen, videón keresztül kísérhették figyelemmel. Gyõr, január.

9 HÍRCSATORNA 9 KA Abwasser-Abfall 12/2003 Tartalomjegyzék A KIADÓ ELÕSZAVA 70 éves az Európai Víz Keretirányelv? BESZÁMOLÓK Foszfor visszanyerése a mezõgazdaságban, illetve a szennyvízbõl és a hulladékból Az aacheni RWTH ISA és a berlini Szövetségi Környezeti Hivatal szimpóziuma David Montag és Katrin Gethke (Aachen) Xenobiotika Elõfordulás, értékelés, eltávolítás A Vízkémiai Társaság éves ülése Ralf Klopp (Essen) Felszíni levegõztetés Szeminárium szerelõk, tervezõk, üzemeltetõk és más érdekeltek számára Michaela Hunze (Hannover) Víz Gazdaság Emberek Jog Az Egyesült Nemzetek Napja Bonnban Sikeresen zárult az ATV-DVWK harmadik, Vizsgázott csatornázási szakember címû kurzusa Ulrich Kusche (Niemetal-Imbsen) EURÓPAI VÍZ KERETIRÁNYELV Mecklenburg-AElõpomeránia tartomány vízfolyásainak morfológiai változásai a Víz Keretirányelv értelmében Légi felvételek alkalmazása a vízfolyások szerkezetének megállapításához Rick-Arne Kollatsch, Andreas Küchler (Güstrow) és Dietmar Podßun (Berlin) INTERNET EMAS II öko-menedzsment és auditálási rendszer Keretfeltételek, információs központok és tapasztalatok Dieter Maass (Hamburg) VÍZELVEZETÕ RENDSZEREK Az építési folyamat elemzése két rostocki rekonstrukciós területen Susanne Leddig, Detlef Jahns és Marion Radegast (Rostock) KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS A augusztusi árvíz hatásai a szennyvíztechnikai berendezésekre Szászországban, Sachsen-Anhalt és Brandenburg tartományokban Arnd Heine (Cottbus)

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

TARTALOM. KA Abwasser, Abfall tartalomjegyzék magyar nyelvû fordítása 2004/2... 24 2004/3... 26

TARTALOM. KA Abwasser, Abfall tartalomjegyzék magyar nyelvû fordítása 2004/2... 24 2004/3... 26 hír CSATORNA 2004 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja március-április HÍRCSATORNA TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Boda J: A Nyíregyházi I. számú Szennyvíztisztító Telep... 3 Lázár L.: Az utóülepítés

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja március április TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Patziger Miklós: Az utóülepítõ elosztóhenger kialakításának befolyása az utóülepítõ mûködésére...

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! B E V E Z E T Ô Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Eltelt az elsô év a BIOHULLADÉK MAGAZIN életében, amely hála az Önök konstruktív hozzáállásának, segítôkész visszajelzéseinek és elôremutató

Részletesebben

Konferencia kiadvány

Konferencia kiadvány PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 8200 Veszprém Hunyadi u. 14. Tel: +36/70/289-5212 Web: www.pureaqua.hu E-mail: info@pureaqua.hu 2011. október 06. Konferencia kiadvány Szennyvíztisztítás iszaphozama

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái

2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái 2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái Bevezetés Dr. Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék A címet talán jobb lenne úgy megfogalmazni, hogy

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2013 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2 Laky, D., Licskó, I., Takó, Sz.: Arzén- és ammónium eltávolítása ivóvízből hibaesemények elemzése

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 63. szám A TARTALOMBÓL. Szélsőséges időjárás 2010. május júniusban

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 63. szám A TARTALOMBÓL. Szélsőséges időjárás 2010. május júniusban "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Szélsőséges időjárás 2010. május júniusban Mezőgazdasági vízgazdálkodás Erdőgazdálkodás Közlekedés Áramszolgáltatás Katasztrófavédelem Földcsuszamlások

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Vízlábnyom Magyarországon

Vízlábnyom Magyarországon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vízlábnyom Magyarországon Készítette: Neubauer Éva, SZIE GTK, Regionálisés Környezeti Gazdaságtan, MSc levelező, II. évf. Konzulens: Dr. Fogarassy

Részletesebben