Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat EMLÉKEZTETŐ a án órakor kezdődő Lakossági fórumról Helyszín: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Díszterem Gyurcsánszky János alpolgármester Montvai József főépítész Musztafa Tímea Keresztes Jenő COWI Magyarország Kft. Vajda Balázs COWI Magyarország Kft. Szedő Gyula COWI Magyarország Kft. Kovács Ambrus NIF ZRt. Dávid Gábor Közlekedés Kft. Kovács Zsolt VITEKO Kft Árkosi Sándor képviselő dr. Balogh András képviselő Báder György képviselő Gyurkovics Miklós képviselő Németh Angéla képviselő Tóth Imre képviselő Tárgy: Budapest XV., MÁV Elővárosi Vasúthálózat fejlesztése Gyurcsánszky János: Köszönti a megjelenteket, a lakossági fórumot órakor megnyitja. A MÁV elővárosi vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban fognak a mai fórumon tájékoztatást adni az érdeklődőknek. Bemutatja a tervezőket. Először Montvai József főépítész ismerteti az elképzeléseket, utána Kovács Ambrus a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő ZRt. képviseletében ad tájékoztatást. Kéri a jelenlévőket, hogy a témát illetően tegyék fel kérdéseiket. Az egyéb jellegű kérdések tekintetében a fórumot követően készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére.

2 2 Montvai József: Köszönti a megjelenteket. Ma egy nagy közlekedési rendszer kis részéről lesz szó. Budapest Közlekedési Rendszerfejlesztési Terve minden évben felülvizsgálatra kerül, mely érinti a vasúti-, a tömegközlekedési- és a közúti fejlesztést is. Kiemeli a tömegközlekedési hálózat fejlesztését, a P+R parkolók kialakítását. Mindennek szerves részét képezi a MÁV fejlesztése is. A MÁV fejlesztéseit ütemezetten, pályázat útján elnyert anyagi fedezettel, hosszú távú koncepció keretén belül tudja kivitelezni. Az infrastruktúra elsősorban közlekedési és közmű fejlesztés is kiemelt szempont. A középtávú fejlesztési programot a képviselő-testület már tárgyalta, és kiegészítette számos, a kerület szempontjából nélkülözhetetlen elemmel. Nem önálló programról, hanem egy nagyobb fejlesztésről van szó. Kovács Ambrus (NIF ZRt., elővárosi projektvezető): Javasolja, hogy a prezentációt követően, a terv konkrétabb ismeretében tegyék fel kérdéseiket. Az 1067/2005. számú kormányhatározat alapján indulhatott el a fejlesztés tervezése. Már korábban átvették a MÁV EU támogatással megvalósuló fejlesztéseinek lebonyolítását től NIF ZRt-vé alakulva végzik a fejlesztések koordinálását. A megvalósíthatósági tanulmány a források korlátozott rendelkezésre állása miatt több, önálló ütemre, és 25 éves időtartamra lett felosztva. Az első ütem két fejlesztési feladatát a Nyugati és a Keleti pályaudvar csatlakozó vonalszakaszaira vonatkozóan indították el. Több projekt pályázati kiírása is folyamatban van. Tervezik a 71-es, a 100 as vonalak, valamint a Nyugati pályaudvar tervezési feladatainak pályázati kiírását. A tervezők ismertetik elképzeléseiket. Kovács Zsolt (VITEKO Kft.): A kerületet érintő fejlesztési szakaszok magukba foglalják Rákosrendező-, Rákospalota-Újpest állomást és az Istvántelki megállóhelyet is. Korszerűsítik a vasúti pályát, mely sebesség- és tengelyterhelés emelést eredményez. Fejlesztik az utasforgalmi létesítményeket, kiemelten a peron kialakítást, az akadálymentesített közlekedés biztosítását, a környezet- és zajvédelemre is hangsúlyt fektetve. A terv részét képezi az úgynevezett ráhordási fejlesztés is. A déli oldalon a felüljáró felújításra, míg az északi oldalon lévő elbontásra kerül egy aluljáró kialakítása mellett. Az Árpád úti felüljáróval egyvonalban új, szintén akadálymentesített aluljárót létesítenek, mely a jelenlegi, balesetveszélyes szintbeli átjáró kiváltását eredményezi. A közterületen rendezett zöldterületet hoznak létre. A Szerencs utcai útátjáró is felújításra kerül. A nyugati oldalon 239 férőhelyes P+R parkoló, és 60 db kerékpártároló létesül, forgalomtechnikai beavatkozásokkal kiegészítve. Prezentáció keretében ismerteti a korábban nagyvonalakban vázolt elképzeléseket. Dávid Gábor (Közlekedés Kft.): A Novák piacnál a forgalmi rend nem változik, az aluljárónál az útpályát a járdaszintig megemelik.

3 3 A IV. kerületi oldalon a zöldterület, illetve a jelenleg rendezetlen formában történő parkolás kérdését is megoldják. A parkoló kialakításához a jelenlegi csomópont átépül. Kovács Ambrus: Megköszöni a figyelmet, várja a felmerült kérdéseket. Gyurcsánszky János: A projekt ismeretében a kerület vonatkozásában kedvezőnek ítéli a beruházást. Kiemeli, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is használni tudják a létesítményeket. Az Önkormányzat kérésének megfelelően a Sín utcánál nem kerül sor parkoló kialakításra. Helyette a Lukácsi Sándor utcánál 20 férőhelyes kerékpártárolót létesítenek, mely az igényeknek megfelelően a későbbiek folytán bővíthető. A biztonságtechnikai berendezésekre is kellő hangsúlyt fektet a terv. A Kerületi Szabályozási Tervet a NIF ZRt-vel közösen készítik el. Kéri a témával kapcsolatos kérdéseket. Tóth István : Rákospalota Újpest állomáson a régi felvételi épület megmarad? Az ismertető nem taglalta a kerületet érintő Körvasútsort. Milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban? A bécsi megoldáshoz hasonlóan a nagy vasút nem lehetne része a fővárosi közösségi közlekedésnek? Ezen gondolkoztak a fővárosi illetékesek? XV. kerületi lakos: A kertvárosi részt egyáltalán nem érinti a terv? Vannak egyeztetések a vasúttal? Mikóvits József: A tömegközlekedés hogyan csatlakozik az elővárosi vasúthoz? Az Istvántelki állomás fejlesztésével szemben a földalatti felszínre hozását hangsúlyozza. Az állomásnál a vasúti közlekedéshez milyen tömegközlekedési eszközt lehet hozzárendelni? Javasolja az egész távlati fejlesztési terv átgondolását. Dr. Balogh András (képviselő): A tervezés már befejeződött? Javasolja, hogy Rákospalota kertváros megállóhelyre is terjesszék ki a tervezést. A 25 éves, több ütemre osztott terv mellett, olyan elképzelésre is kíváncsi lenne, mely a korlátozott lehetőségek mellett a tervezői fantáziát helyezi előtérbe. Örömét fejezi ki, hogy készülnek ilyen jellegű tervek. Amennyiben megvalósul valóban sokan fogják használni, példaként említi a kiépített kerékpár úthálózatot. Szükségesnek tartja a tömegközlekedés és a fejlesztési terv összehangolását. Báder György (képviselő): Évek óta kérdés, a Körvasútsor, a Ferihegyi gyorsvasút. A tervben nem érezhető, hogy bekapcsolódik az elővárosi vasút tervébe. Felmerült-e az összekapcsolás lehetősége? Mikor számíthatnak az első lépcsőre?

4 4 Ferenc Gyuláné: A feltehetően minőségi változást eredményező első ütem mikor kezdődik el? A Pozsonyi utcai aluljáró kérdése 50 éve függőben van. Rákospalota bejárata siralmas állapotot tükröz. A vasútállomással és környékével kapcsolatban elmondja, hogy a Sín utca végig nyitott ezáltal roppant balesetveszélyes. A korábbi ígéretekkel szemben a Novák piacnak helyet adó vasúti terület (rendszeres) takarítása is elmarad(t). Örül az Újpesti oldalon elért változásoknak, ellenben itt is szeretne pozitív előrelépést látni. Mikóvits József: Egy átfogó tervismertetést várt, mely a már meglévő vasúti infrastruktúra tovább gondolását, tovább fejlesztését taglalta volna az elővárosi tömegközlekedés kialakítása reményében. A terv részeként került volna kidolgozásra a kerületet érintő beruházási terv. Fontosnak tartja, hogy egy ilyen nagy és átfogó beruházásnál tervpályázatot írjanak ki. Kifogásolja a prezentáció értelmezhetőségét. Javasolja, hogy az önkormányzatnál a tervek az érdeklődők számára is megtekinthetőek legyenek. Kéri, hogy a témával kapcsolatban legyenek még fórumok. Gyurcsánszky János: Kéri a jelenlévőket vegyék figyelembe, hogy MÁV területet, MÁV fejlesztést érintő és, MÁV, illetve EU finanszírozott tervről van szó. Szilasi János: A Sín utca forgalmára kihatással lesz a forgalom egyirányúsítása? A tehervonatok fogadására kiépített nagyobb teherbírású sínpár közelebb kerül a házakhoz? A jelenlegi vonatforgalom is károsan befolyásolja a házak állapotát. Réthelyi Géza: Az új vágányok el lesznek látva rezgéscsillapítással? Botrágyi Józsefné:Az Istvántelki megállónál a felújítandó felüljáró helyett nem lehet aluljárót kiépíteni? Az állomást és a Sín utcát aluljáróval kötik össze? Csaba Zsolt: Rákospalota-Újpest állomáshoz hasonlóan Istvántelek megállónál is kialakítanak biciklitárolót? A vonatforgalmat érinti a fejlesztés? A megemelkedett vonatszám miatt a Szerencs utcai útátjáró használhatatlan lesz? Dr. Varga Erzsébet (Együtt Újpalotáért É.E.): A váci vonallal, az újpesti állomással, a zónásítással, illetve a vasúti kocsik állapotával kapcsolatban mondja el észrevételeit. Mint dunakanyari üdülőtulajdonos nehezményezi, hogy az újpesti állomás felújítása mellett a váci megállót mint fogadóállomást nem újítják fel. A turizmus szempontjából is fontos állomáson nincs peron, kritikus állapotok vannak. A zónásítást nem tartja jó megoldásnak, noha a vonatok félóránként járnak. A Szob felől érkező ingavonatok miért nem állnak meg Újpest állomáson? Ezt az iskolába járó diákok is ki tudnák használni,

5 5 amennyiben a megfelelő tömegközlekedést is mellé rendelik. A vonatok állapotát szégyenteljesnek ítéli. A kihasználtságot illetően is aggályai vannak. Ez mennyire éri meg a MÁV-nak? Gyurcsánszky János: Felkéri a tervezőket válaszadásra. A MÁV ZRt. hatáskörébe tartozó kérdésekre nem tudnak válaszolni, azokat illetékességből továbbítják a vasúttársaságnak. Kovács Ambrus (NIF ZRt.): Köszöni a kérdéseket. Rákospalota-Újpest régi felvételi épülettel kapcsolatban elmondja, hogy az épület a beruházás keretén belül felújításra kerül. A körvasút a fővárosi tömegközlekedés része lesz? Komplex elővárosi tanulmány készült, mely a web-oldalon megtekinthető. A honlap az érintett tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre is választ ad. Miért csak Rákospalota-Újpest vonatkozásában volt szó a vonalról? A 71-es vonalra vonatkozó tenderkiírás a héten megtörtént. Vác állomásig folyamatban van a tervezési feladat kiírása és ütemesen a megvalósítása is. A tömegközlekedés csatlakoztatásával kapcsolatban elmondja, hogy fős közvélemény kutatáson alapuló, több lakossági fórumon ismertetett anyagról van szó. A racionális észrevételeket figyelembe veszik, civil szervezetekkel és az önkormányzatok segítségével a lakossággal is egyeztetnek. Valamennyi létesítmény kétféle módon kivitelezhető, végleges kialakítással, illetve bővíthető formában ben elkezdődhetnek az építési munkálatok amennyiben a tőke pályázatok és az engedélyek rendelkezésre fognak állni. A munkák befejezésének ütemezetten 2013-ig kell befejeződnie. A Pozsony utcai aluljáró vasúttal érintkező részét szigeteléssel fogják ellátni. Sín utcai átjárást megszüntetik, a későbbiek folyamán kizárólag az aluljárót lehet igénybe venni. A tervpályázatra vonatkozóan elmondja, hogy valamennyi esetben közbeszerzési eljárással választják ki a tervezőket. A Sín utca forgalma nem fog változni, kizárólag biciklitárolók kerülnek kialakításra. A vágányok valóban közelebb kerülnek a házakhoz, ellenben a kialakítandó zajvédő falak a jelenleginél kedvezőbb feltételeket teremtenek. A rezgéscsillapítás véleménye szerint az újjáépített, hézagnélküli felépítmény tükrében előnyösen befolyásolja a kérdést. Az Istvántelki felüljáró helyett létesítendő aluljáróval kapcsolatban vázolja, hogy a jelenlegi két felüljáróból egyet elbontanak, melyet aluljáróval helyettesítenek. Rákospalota-Újpest állomásépületnél is lesz aluljáró. Az Istvántelki megállónál igény híján nem terveztek biciklitárolót. A vonatszámot tekintve, az útátjárók biztosítási módját meghatározták és a javaslatokat a felügyelet felé beadták. Az ütemes közlekedés kialakítása miatt a jelenleginél adott esetben jobb helyzet alakítható ki. Törekedtek arra, hogy a kerület vonatkozásában fontos kérdéseket hangsúlyozzák ki. Sokkal komfortosabb aluljáróval, magas peronnal biztosított közlekedés lesz, az átszálló kapcsolatok is jobbak lesznek. A 7-es és a 2-es vonal munkálatai jelenleg már

6 6 folynak, gyakorlatilag ez a probléma is meg fog oldódni. Miért nem állnak meg a vonatok egy-egy állomáson? Ez MÁV Startot érintő kérdés. Javasolja, hogy a kérdező írjon levelet a MÁV Start felé. A vonatok állapotával kapcsolatban elmondja; az egész elővárosi vonalon a járművek is le lesznek cserélve. Korszerű vonatok fognak közlekedni, ezek együtt valósulnak meg a pályafejlesztésekkel. Szedő Gyula (COWI Magyarország Kft.): A távlati koncepció iránt nagy érdeklődés mutatkozott a kérdezők részéről. Rákospalota kertváros, a 71-es vonal fejlesztése most kerül kiírásra, itt kétvágányú pálya lesz Veresegyház felé. Hasonló gyorsasággal el lehet majd érni az érintett településeket is. Káposztásmegyer bekötését is vizsgálták, megállapították, hogy Dunakesziig a négy vágányt tovább kell vinni. Az állomás kapacitása és struktúrája lehetővé teszi, hogy négy vágány menjen Dunakeszi állomásig, és akár Káposztásmegyer megállóhelyet is ki lehet építeni. A jelenlegi és a távlati menetrend alapján elemezték ezt, jelen pillanatban még nincs akkora kapacitás Vác felé, hogy többletmegállókat be lehessen építeni. Az összhangot úgy lehet megteremteni, ha a nyílt vonali vágány, vagyis a két állomás közötti vágányhálózat is fejlesztésre kerül. A Pozsonyi úti aluljáróval kapcsolatban elmondja, hogy bizonyos szigetelések mellett rezgésvédelemmel kerül kialakításra. Az egész állomás új felépítményt kap, talajcsere mellett, vagyis a nagyobb terhelés mellett, amit a sebesség okoz, kevesebb rezgés kerül át a földbe. Erre méréseket végeztek a környezetvédelmi kollegák. A Körvasút sorral kapcsolatban elmondja, a koncepcióban szerepel, hogy akár Rákospalota-Újpest felől, a veresegyházi vonatok ne a Nyugati Pályaudvaron menjenek el, hanem a Körvasút soron. Ez a MÁV belügye. A távlati fejlesztésekben szerepel az is, hogy Rákosrendező felé a jelenlegi három vágány helyett négy vágány megy ki. Ez szintén vasútszakmai kérdés, mely a jövőben kerülhet tisztázásra természetesen az anyagi fedezet mellett. A javaslatok erre vonatkozólag is elkészültek. A vonatforgalomra kihatással van a pályarendszer kialakítása is. Egy-egy sínpár nem bír el forgalomilag többet. A Sín utcai lakóknak elmondja, hogy a fejlesztéseket követően sem lesz 5-6 tehervonatnál több napi szinten. Dávid Gábor (Közlekedés Kft.): Egy rövid gondolattal szeretné kiegészíteni, amit Kovács Ambrus úr mondott, hogy mely vágányok kerülnek közelebb a lakott területekhez. A rajzon is látszik, hogy vannak olyan vágányok, melyek valóban közelebb vannak a lakóterületekhez, azonban azok a vágányok, melyeken vonatforgalom zajlik a mai helyükön maradnak, illetve az újpesti oldalon mozdulnak el. Az elhangzottakkal együtt, tehát a pályakorszerűsítéssel, a zajvédő falakkal, a jelenleginél jobb feltételek alakulnak ki ezzel a beruházással.

7 7 Kovács Zsolt (VITEKO Kft.): A tömegközlekedés tekintetében elmondja, a 2013-as elképzelések szerint a Nyugati Pályaudvar kapcsolatai nem változnak, Rákosrendező állomáson az utasforgalom átkerül a Hungária körúthoz, és az 1- es villamoshoz igen kedvező átszállási kapcsolatok létesülnek, méteres gyaloglással át lehet szállni a vasútról a villamosra. Istvántelken megmaradnak az autóbusz kapcsolatok, ennek a megállónak nem is az a célja, hogy nagy átszálló állomássá lépjen elő. Ezt sem a környezete nem engedi meg, sem pedig ilyen igény nincs ott. Rákospalota-Újpest állomásnál első ütemben megmarad a villamos felé, illetve az autóbuszok felé a kapcsolat, és egyszer az északdéli metró is eléri Rákospalota - Újpest állomást, de nem ennek a projektnek a keretében, hanem fővárosi fejlesztés keretében. Ez a fejlesztés szerepel a főváros elképzelési között, de nyilván nem ugyanebben az ütemben. Káposztásmegyer lesz a következő jelentős átszálló állomás, ahol szintén komoly viszonylatok találják meg a vasútvonalat. Gyurcsánszky János: Ez a beruházás a kerület érdekeit is szolgáló MÁV beruházás, mellyel jól jár a kerület lakossága, és területileg határos a kerület a MÁV területtel és a vasútállomással. A kerületnek illik és kell véleményt mondania, meg kell határozni, hogy legyen környezetvédelmi és zajvédelmi hatástanulmány, amely számba veszi mindazt, milyen ártalmakat okozhat ez a beruházás, vagy milyen kedvező hatása lesz. Mint a területet érintő önkormányzat így adtak előzetes hozzájárulást az elképzelésekhez, néhány kikötést tettek, például azt, hogy szabályozási tervet kell készíteni a területre. A Dugonics utcán végighaladva az Istvántelki főműhelyig, nagyon sokan élnek a környéken rákospalotaiak is, az Istvántelki főműhelyben ma is folyik termelőmunka, nem annyi mint korábban, de jelentős számban dolgoznak olyanok akik igénybe veszik a vasúti szolgáltatást. A Dugonics utcánál a sínpálya korszerűsítésnél, a peronmegemelésen túl két áthaladási lehetőség van, egy aluljáró, ahol akadálymentesen kerékpárral is meg lehet közelíteni a vasútállomást, és lesz egy felüljáró, amely fel lesz újítva. Kerékpár tároló nem épül, mert ilyen lakossági igény nem érkezett. De ha lesz erre igény, akkor a kerületi önkormányzat valószínűleg meg fogja teremteni ennek lehetőségét. Néhány kerékpár tárolót megépíteni nem lehet pénzkérdés. A Rákospalota Újpesti vasútállomásnál két darab aluljáró lesz. Egy a Fő út vonalában, egy a Lukácsi Sándor utcánál, ahol 20 db kerékpártároló fog épülni, amely szükség esetén bővíthető. Ezek az aluljárók korszerű világítással készülnek el, be lesznek kamerázva, vagyis a közbiztonság szempontjából sok garanciális elemet fog tartalmazni. A Sín utca mellett ha lesz közelebb egy vágány, a pályakorszerűsítésnél is csökken a zajártalom, amit a zajvédő fal is csökkenteni fog, az ott élők így nem kerülhetnek kedvezőtlenebb helyzetbe. A beruházás várhatóan 4-5 év múlva fog elkezdődni, mert tervdokumentáció kell a pályáztatáshoz, az EU-forrásokhoz. Ma a jövőről kell dönteni. Abban reménykedni, hogy a földalatti ki fog jönni a Körvasútsorig, teljesen hiú ábránd,

8 8 nincs benne a távlati fejlesztési tervben. Nem valósul meg sajnos a Dél-Buda Rákospalotai metró sem, mert a Bosnyák térnél befejeződik. A MÁV tevékenységét illetően elmondja, akár a vasútállomás területe, akár a tisztaság, akár más csatlakozási pontokról van szó, ebben nem tudnak most megállapodni, mert ezek a problémák ennek a projektnek nem része. Ezek jogos igények, de nem része a tervnek. Minél több garanciát szeretne kérni a tervezésben, hogy majdan a kivitelezésben ne legyenek gondok, problémák, vagy lehetőleg minimalizálva legyenek. Abban a reményben támogatja az önkormányzat az elképzeléseket, hogy a lakosság egyetértésével találkozik. Kéri a lakosság támogatást. A munka tovább folyik, elkezdődik a kerületi szabályozási terv készítése, melynek tárgyában további lakossági fórumokon találkozik az önkormányzat a kerület lakosaival. Három négy év múlva biztos részleteket tudnak már mondani; nyert-e a kerület erre a célra pénzt, illetve a MÁV nyert-e pályázati forrást az Európai Uniótól, illetve mikor tudja megvalósítani ezt a fontos beruházást, amely remélhetőleg a kerület lakosságának hasznára fog válni. A MÁV felé feltett kérdéseket ahogy korábban is továbbítani fogják a MÁV-nak. Az aluljáró tisztasága fővárosi feladat, a NOVÁK piac melletti tisztasággal kapcsolatos probléma a XV. kerületi Önkormányzat felelősége is, illetve az ottani kereskedőké. XV. kerületi lakos: Az állomás felújításával kapcsolatban kérdezi, hogy milyen lesz a tervek szerint? Dávid Gábor (Közlekedés Kft.): Műemléki helyi védettség alatt van, csak renoválni lehet, a mai kor követelményeinek megfelelő technológiával. Gyurcsánszky János: Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, a tervezőknek a prezentációt, a lakossági fórumot bezárja. K.m.f. Gyurcsánszky János alpolgármester

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2013. október 9-én 17.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2013. október 9-én 17. Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2013. október 9-én 17.00 órakor kezdődő K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á R Ó L Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV a 2015. február 10-én, 17.00 órakor kezdődő, az Észak-pesti Kórház hasznosítása tárgyában készült lakossági tájékoztatóról Készült: 2015. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. március 13-án 18 órai kezdettel megtartott Lakossági Fórumról,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. március 13-án 18 órai kezdettel megtartott Lakossági Fórumról, Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. március 13-án 18 órai kezdettel megtartott Lakossági Fórumról, melynek témája: a Zsókavár III. ütem című projektben a Spirálház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tisztelt Egyesületi Tagtársaink!

TARTALOMJEGYZÉK. Tisztelt Egyesületi Tagtársaink! 2012 11 december hírlevél A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA SZERVEZETI HÍREK 1 NET SAROK 1 KÖSZÖNTŐ 1 BESZÁMOLÓK KONFERENCIÁKRÓL 2 Közlekedésbiztonság és a járművezető tudományos ülés

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő)

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14.

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Jön vagy megy? Húsz évet nyert Újpest. Húsz évet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (14,15), Belán Beatrix (14,23), Jókay Attila (15,11)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (14,15), Belán Beatrix (14,23), Jókay Attila (15,11) JEGYZŐKÖNYV Készült a 2013. december 19-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok.

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. 1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. Ezen igényt a jövő éves költségvetés tervezésénél szerepeltetjük. A városi jelzőlámpák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

Ikt.szám: 3670-2/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. február 18-án megtartott üléséről

Ikt.szám: 3670-2/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. február 18-án megtartott üléséről 1 Ikt.szám: 3670-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. február 18-án megtartott üléséről Helyszín: Eger, Dobó István tér 2. I. sz. tárgyaló Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. március 27-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. március 27-i rendkívüli üléséről 03-3/16-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. március 27-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes, Belányi Lajosné, Benczik Imre, Süvecz Lászlóné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

1.sz. EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

1.sz. EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV 1.sz. EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV Tervszám: 4467 Dátum: 2012.május 09. Tárgy: Hely: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0003 Bicske Önkormányzat "Intermodális Vasúti és Közösségi Központ létrehozása Bicske városában és

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. június 29-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp.,

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: B- 6-64 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 21-i közmeghallgatásáról, a

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA A Nemzeti Közlekedési Stratégiának meg kell határoznia Magyarország közlekedési stratégiájának irányait, céljait és távlati kitekintést adnia 2050-ig, ugyanakkor megfelelő

Részletesebben

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT BUDAPEST, 2008 JANUÁR 31 BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK 1. ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 17,00 órai kezdettel. tartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 17,00 órai kezdettel. tartott közmeghallgatásáról 23 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A képviselő-testületi közmeghallgatás helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Dr. Szabó Béla (15,18) Az ülésről távol van: Szalma Botond

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Dr. Szabó Béla (15,18) Az ülésről távol van: Szalma Botond JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 25-én (péntek) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest,IV. ker. István út 14. II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Barna Károly Bódis Margit Juhász János dr. Kónya Ferenc Kónya

Részletesebben

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Magyar Mérnöki Kamara (MMK)

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Magyar Mérnöki Kamara (MMK) EMLÉKEZTETŐ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁG (KÖZOP MOB) TIZEDIK ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: Marriott Courtyard Blaha Lujza bálterem IDŐPONT: 2012. június 11. RÉSZTVEVŐK: Szavazati joggal jelen lévő tagok: Szalóki

Részletesebben

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu

Részletesebben