Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat EMLÉKEZTETŐ a án órakor kezdődő Lakossági fórumról Helyszín: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Díszterem Gyurcsánszky János alpolgármester Montvai József főépítész Musztafa Tímea Keresztes Jenő COWI Magyarország Kft. Vajda Balázs COWI Magyarország Kft. Szedő Gyula COWI Magyarország Kft. Kovács Ambrus NIF ZRt. Dávid Gábor Közlekedés Kft. Kovács Zsolt VITEKO Kft Árkosi Sándor képviselő dr. Balogh András képviselő Báder György képviselő Gyurkovics Miklós képviselő Németh Angéla képviselő Tóth Imre képviselő Tárgy: Budapest XV., MÁV Elővárosi Vasúthálózat fejlesztése Gyurcsánszky János: Köszönti a megjelenteket, a lakossági fórumot órakor megnyitja. A MÁV elővárosi vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban fognak a mai fórumon tájékoztatást adni az érdeklődőknek. Bemutatja a tervezőket. Először Montvai József főépítész ismerteti az elképzeléseket, utána Kovács Ambrus a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő ZRt. képviseletében ad tájékoztatást. Kéri a jelenlévőket, hogy a témát illetően tegyék fel kérdéseiket. Az egyéb jellegű kérdések tekintetében a fórumot követően készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére.

2 2 Montvai József: Köszönti a megjelenteket. Ma egy nagy közlekedési rendszer kis részéről lesz szó. Budapest Közlekedési Rendszerfejlesztési Terve minden évben felülvizsgálatra kerül, mely érinti a vasúti-, a tömegközlekedési- és a közúti fejlesztést is. Kiemeli a tömegközlekedési hálózat fejlesztését, a P+R parkolók kialakítását. Mindennek szerves részét képezi a MÁV fejlesztése is. A MÁV fejlesztéseit ütemezetten, pályázat útján elnyert anyagi fedezettel, hosszú távú koncepció keretén belül tudja kivitelezni. Az infrastruktúra elsősorban közlekedési és közmű fejlesztés is kiemelt szempont. A középtávú fejlesztési programot a képviselő-testület már tárgyalta, és kiegészítette számos, a kerület szempontjából nélkülözhetetlen elemmel. Nem önálló programról, hanem egy nagyobb fejlesztésről van szó. Kovács Ambrus (NIF ZRt., elővárosi projektvezető): Javasolja, hogy a prezentációt követően, a terv konkrétabb ismeretében tegyék fel kérdéseiket. Az 1067/2005. számú kormányhatározat alapján indulhatott el a fejlesztés tervezése. Már korábban átvették a MÁV EU támogatással megvalósuló fejlesztéseinek lebonyolítását től NIF ZRt-vé alakulva végzik a fejlesztések koordinálását. A megvalósíthatósági tanulmány a források korlátozott rendelkezésre állása miatt több, önálló ütemre, és 25 éves időtartamra lett felosztva. Az első ütem két fejlesztési feladatát a Nyugati és a Keleti pályaudvar csatlakozó vonalszakaszaira vonatkozóan indították el. Több projekt pályázati kiírása is folyamatban van. Tervezik a 71-es, a 100 as vonalak, valamint a Nyugati pályaudvar tervezési feladatainak pályázati kiírását. A tervezők ismertetik elképzeléseiket. Kovács Zsolt (VITEKO Kft.): A kerületet érintő fejlesztési szakaszok magukba foglalják Rákosrendező-, Rákospalota-Újpest állomást és az Istvántelki megállóhelyet is. Korszerűsítik a vasúti pályát, mely sebesség- és tengelyterhelés emelést eredményez. Fejlesztik az utasforgalmi létesítményeket, kiemelten a peron kialakítást, az akadálymentesített közlekedés biztosítását, a környezet- és zajvédelemre is hangsúlyt fektetve. A terv részét képezi az úgynevezett ráhordási fejlesztés is. A déli oldalon a felüljáró felújításra, míg az északi oldalon lévő elbontásra kerül egy aluljáró kialakítása mellett. Az Árpád úti felüljáróval egyvonalban új, szintén akadálymentesített aluljárót létesítenek, mely a jelenlegi, balesetveszélyes szintbeli átjáró kiváltását eredményezi. A közterületen rendezett zöldterületet hoznak létre. A Szerencs utcai útátjáró is felújításra kerül. A nyugati oldalon 239 férőhelyes P+R parkoló, és 60 db kerékpártároló létesül, forgalomtechnikai beavatkozásokkal kiegészítve. Prezentáció keretében ismerteti a korábban nagyvonalakban vázolt elképzeléseket. Dávid Gábor (Közlekedés Kft.): A Novák piacnál a forgalmi rend nem változik, az aluljárónál az útpályát a járdaszintig megemelik.

3 3 A IV. kerületi oldalon a zöldterület, illetve a jelenleg rendezetlen formában történő parkolás kérdését is megoldják. A parkoló kialakításához a jelenlegi csomópont átépül. Kovács Ambrus: Megköszöni a figyelmet, várja a felmerült kérdéseket. Gyurcsánszky János: A projekt ismeretében a kerület vonatkozásában kedvezőnek ítéli a beruházást. Kiemeli, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is használni tudják a létesítményeket. Az Önkormányzat kérésének megfelelően a Sín utcánál nem kerül sor parkoló kialakításra. Helyette a Lukácsi Sándor utcánál 20 férőhelyes kerékpártárolót létesítenek, mely az igényeknek megfelelően a későbbiek folytán bővíthető. A biztonságtechnikai berendezésekre is kellő hangsúlyt fektet a terv. A Kerületi Szabályozási Tervet a NIF ZRt-vel közösen készítik el. Kéri a témával kapcsolatos kérdéseket. Tóth István : Rákospalota Újpest állomáson a régi felvételi épület megmarad? Az ismertető nem taglalta a kerületet érintő Körvasútsort. Milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban? A bécsi megoldáshoz hasonlóan a nagy vasút nem lehetne része a fővárosi közösségi közlekedésnek? Ezen gondolkoztak a fővárosi illetékesek? XV. kerületi lakos: A kertvárosi részt egyáltalán nem érinti a terv? Vannak egyeztetések a vasúttal? Mikóvits József: A tömegközlekedés hogyan csatlakozik az elővárosi vasúthoz? Az Istvántelki állomás fejlesztésével szemben a földalatti felszínre hozását hangsúlyozza. Az állomásnál a vasúti közlekedéshez milyen tömegközlekedési eszközt lehet hozzárendelni? Javasolja az egész távlati fejlesztési terv átgondolását. Dr. Balogh András (képviselő): A tervezés már befejeződött? Javasolja, hogy Rákospalota kertváros megállóhelyre is terjesszék ki a tervezést. A 25 éves, több ütemre osztott terv mellett, olyan elképzelésre is kíváncsi lenne, mely a korlátozott lehetőségek mellett a tervezői fantáziát helyezi előtérbe. Örömét fejezi ki, hogy készülnek ilyen jellegű tervek. Amennyiben megvalósul valóban sokan fogják használni, példaként említi a kiépített kerékpár úthálózatot. Szükségesnek tartja a tömegközlekedés és a fejlesztési terv összehangolását. Báder György (képviselő): Évek óta kérdés, a Körvasútsor, a Ferihegyi gyorsvasút. A tervben nem érezhető, hogy bekapcsolódik az elővárosi vasút tervébe. Felmerült-e az összekapcsolás lehetősége? Mikor számíthatnak az első lépcsőre?

4 4 Ferenc Gyuláné: A feltehetően minőségi változást eredményező első ütem mikor kezdődik el? A Pozsonyi utcai aluljáró kérdése 50 éve függőben van. Rákospalota bejárata siralmas állapotot tükröz. A vasútállomással és környékével kapcsolatban elmondja, hogy a Sín utca végig nyitott ezáltal roppant balesetveszélyes. A korábbi ígéretekkel szemben a Novák piacnak helyet adó vasúti terület (rendszeres) takarítása is elmarad(t). Örül az Újpesti oldalon elért változásoknak, ellenben itt is szeretne pozitív előrelépést látni. Mikóvits József: Egy átfogó tervismertetést várt, mely a már meglévő vasúti infrastruktúra tovább gondolását, tovább fejlesztését taglalta volna az elővárosi tömegközlekedés kialakítása reményében. A terv részeként került volna kidolgozásra a kerületet érintő beruházási terv. Fontosnak tartja, hogy egy ilyen nagy és átfogó beruházásnál tervpályázatot írjanak ki. Kifogásolja a prezentáció értelmezhetőségét. Javasolja, hogy az önkormányzatnál a tervek az érdeklődők számára is megtekinthetőek legyenek. Kéri, hogy a témával kapcsolatban legyenek még fórumok. Gyurcsánszky János: Kéri a jelenlévőket vegyék figyelembe, hogy MÁV területet, MÁV fejlesztést érintő és, MÁV, illetve EU finanszírozott tervről van szó. Szilasi János: A Sín utca forgalmára kihatással lesz a forgalom egyirányúsítása? A tehervonatok fogadására kiépített nagyobb teherbírású sínpár közelebb kerül a házakhoz? A jelenlegi vonatforgalom is károsan befolyásolja a házak állapotát. Réthelyi Géza: Az új vágányok el lesznek látva rezgéscsillapítással? Botrágyi Józsefné:Az Istvántelki megállónál a felújítandó felüljáró helyett nem lehet aluljárót kiépíteni? Az állomást és a Sín utcát aluljáróval kötik össze? Csaba Zsolt: Rákospalota-Újpest állomáshoz hasonlóan Istvántelek megállónál is kialakítanak biciklitárolót? A vonatforgalmat érinti a fejlesztés? A megemelkedett vonatszám miatt a Szerencs utcai útátjáró használhatatlan lesz? Dr. Varga Erzsébet (Együtt Újpalotáért É.E.): A váci vonallal, az újpesti állomással, a zónásítással, illetve a vasúti kocsik állapotával kapcsolatban mondja el észrevételeit. Mint dunakanyari üdülőtulajdonos nehezményezi, hogy az újpesti állomás felújítása mellett a váci megállót mint fogadóállomást nem újítják fel. A turizmus szempontjából is fontos állomáson nincs peron, kritikus állapotok vannak. A zónásítást nem tartja jó megoldásnak, noha a vonatok félóránként járnak. A Szob felől érkező ingavonatok miért nem állnak meg Újpest állomáson? Ezt az iskolába járó diákok is ki tudnák használni,

5 5 amennyiben a megfelelő tömegközlekedést is mellé rendelik. A vonatok állapotát szégyenteljesnek ítéli. A kihasználtságot illetően is aggályai vannak. Ez mennyire éri meg a MÁV-nak? Gyurcsánszky János: Felkéri a tervezőket válaszadásra. A MÁV ZRt. hatáskörébe tartozó kérdésekre nem tudnak válaszolni, azokat illetékességből továbbítják a vasúttársaságnak. Kovács Ambrus (NIF ZRt.): Köszöni a kérdéseket. Rákospalota-Újpest régi felvételi épülettel kapcsolatban elmondja, hogy az épület a beruházás keretén belül felújításra kerül. A körvasút a fővárosi tömegközlekedés része lesz? Komplex elővárosi tanulmány készült, mely a web-oldalon megtekinthető. A honlap az érintett tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre is választ ad. Miért csak Rákospalota-Újpest vonatkozásában volt szó a vonalról? A 71-es vonalra vonatkozó tenderkiírás a héten megtörtént. Vác állomásig folyamatban van a tervezési feladat kiírása és ütemesen a megvalósítása is. A tömegközlekedés csatlakoztatásával kapcsolatban elmondja, hogy fős közvélemény kutatáson alapuló, több lakossági fórumon ismertetett anyagról van szó. A racionális észrevételeket figyelembe veszik, civil szervezetekkel és az önkormányzatok segítségével a lakossággal is egyeztetnek. Valamennyi létesítmény kétféle módon kivitelezhető, végleges kialakítással, illetve bővíthető formában ben elkezdődhetnek az építési munkálatok amennyiben a tőke pályázatok és az engedélyek rendelkezésre fognak állni. A munkák befejezésének ütemezetten 2013-ig kell befejeződnie. A Pozsony utcai aluljáró vasúttal érintkező részét szigeteléssel fogják ellátni. Sín utcai átjárást megszüntetik, a későbbiek folyamán kizárólag az aluljárót lehet igénybe venni. A tervpályázatra vonatkozóan elmondja, hogy valamennyi esetben közbeszerzési eljárással választják ki a tervezőket. A Sín utca forgalma nem fog változni, kizárólag biciklitárolók kerülnek kialakításra. A vágányok valóban közelebb kerülnek a házakhoz, ellenben a kialakítandó zajvédő falak a jelenleginél kedvezőbb feltételeket teremtenek. A rezgéscsillapítás véleménye szerint az újjáépített, hézagnélküli felépítmény tükrében előnyösen befolyásolja a kérdést. Az Istvántelki felüljáró helyett létesítendő aluljáróval kapcsolatban vázolja, hogy a jelenlegi két felüljáróból egyet elbontanak, melyet aluljáróval helyettesítenek. Rákospalota-Újpest állomásépületnél is lesz aluljáró. Az Istvántelki megállónál igény híján nem terveztek biciklitárolót. A vonatszámot tekintve, az útátjárók biztosítási módját meghatározták és a javaslatokat a felügyelet felé beadták. Az ütemes közlekedés kialakítása miatt a jelenleginél adott esetben jobb helyzet alakítható ki. Törekedtek arra, hogy a kerület vonatkozásában fontos kérdéseket hangsúlyozzák ki. Sokkal komfortosabb aluljáróval, magas peronnal biztosított közlekedés lesz, az átszálló kapcsolatok is jobbak lesznek. A 7-es és a 2-es vonal munkálatai jelenleg már

6 6 folynak, gyakorlatilag ez a probléma is meg fog oldódni. Miért nem állnak meg a vonatok egy-egy állomáson? Ez MÁV Startot érintő kérdés. Javasolja, hogy a kérdező írjon levelet a MÁV Start felé. A vonatok állapotával kapcsolatban elmondja; az egész elővárosi vonalon a járművek is le lesznek cserélve. Korszerű vonatok fognak közlekedni, ezek együtt valósulnak meg a pályafejlesztésekkel. Szedő Gyula (COWI Magyarország Kft.): A távlati koncepció iránt nagy érdeklődés mutatkozott a kérdezők részéről. Rákospalota kertváros, a 71-es vonal fejlesztése most kerül kiírásra, itt kétvágányú pálya lesz Veresegyház felé. Hasonló gyorsasággal el lehet majd érni az érintett településeket is. Káposztásmegyer bekötését is vizsgálták, megállapították, hogy Dunakesziig a négy vágányt tovább kell vinni. Az állomás kapacitása és struktúrája lehetővé teszi, hogy négy vágány menjen Dunakeszi állomásig, és akár Káposztásmegyer megállóhelyet is ki lehet építeni. A jelenlegi és a távlati menetrend alapján elemezték ezt, jelen pillanatban még nincs akkora kapacitás Vác felé, hogy többletmegállókat be lehessen építeni. Az összhangot úgy lehet megteremteni, ha a nyílt vonali vágány, vagyis a két állomás közötti vágányhálózat is fejlesztésre kerül. A Pozsonyi úti aluljáróval kapcsolatban elmondja, hogy bizonyos szigetelések mellett rezgésvédelemmel kerül kialakításra. Az egész állomás új felépítményt kap, talajcsere mellett, vagyis a nagyobb terhelés mellett, amit a sebesség okoz, kevesebb rezgés kerül át a földbe. Erre méréseket végeztek a környezetvédelmi kollegák. A Körvasút sorral kapcsolatban elmondja, a koncepcióban szerepel, hogy akár Rákospalota-Újpest felől, a veresegyházi vonatok ne a Nyugati Pályaudvaron menjenek el, hanem a Körvasút soron. Ez a MÁV belügye. A távlati fejlesztésekben szerepel az is, hogy Rákosrendező felé a jelenlegi három vágány helyett négy vágány megy ki. Ez szintén vasútszakmai kérdés, mely a jövőben kerülhet tisztázásra természetesen az anyagi fedezet mellett. A javaslatok erre vonatkozólag is elkészültek. A vonatforgalomra kihatással van a pályarendszer kialakítása is. Egy-egy sínpár nem bír el forgalomilag többet. A Sín utcai lakóknak elmondja, hogy a fejlesztéseket követően sem lesz 5-6 tehervonatnál több napi szinten. Dávid Gábor (Közlekedés Kft.): Egy rövid gondolattal szeretné kiegészíteni, amit Kovács Ambrus úr mondott, hogy mely vágányok kerülnek közelebb a lakott területekhez. A rajzon is látszik, hogy vannak olyan vágányok, melyek valóban közelebb vannak a lakóterületekhez, azonban azok a vágányok, melyeken vonatforgalom zajlik a mai helyükön maradnak, illetve az újpesti oldalon mozdulnak el. Az elhangzottakkal együtt, tehát a pályakorszerűsítéssel, a zajvédő falakkal, a jelenleginél jobb feltételek alakulnak ki ezzel a beruházással.

7 7 Kovács Zsolt (VITEKO Kft.): A tömegközlekedés tekintetében elmondja, a 2013-as elképzelések szerint a Nyugati Pályaudvar kapcsolatai nem változnak, Rákosrendező állomáson az utasforgalom átkerül a Hungária körúthoz, és az 1- es villamoshoz igen kedvező átszállási kapcsolatok létesülnek, méteres gyaloglással át lehet szállni a vasútról a villamosra. Istvántelken megmaradnak az autóbusz kapcsolatok, ennek a megállónak nem is az a célja, hogy nagy átszálló állomássá lépjen elő. Ezt sem a környezete nem engedi meg, sem pedig ilyen igény nincs ott. Rákospalota-Újpest állomásnál első ütemben megmarad a villamos felé, illetve az autóbuszok felé a kapcsolat, és egyszer az északdéli metró is eléri Rákospalota - Újpest állomást, de nem ennek a projektnek a keretében, hanem fővárosi fejlesztés keretében. Ez a fejlesztés szerepel a főváros elképzelési között, de nyilván nem ugyanebben az ütemben. Káposztásmegyer lesz a következő jelentős átszálló állomás, ahol szintén komoly viszonylatok találják meg a vasútvonalat. Gyurcsánszky János: Ez a beruházás a kerület érdekeit is szolgáló MÁV beruházás, mellyel jól jár a kerület lakossága, és területileg határos a kerület a MÁV területtel és a vasútállomással. A kerületnek illik és kell véleményt mondania, meg kell határozni, hogy legyen környezetvédelmi és zajvédelmi hatástanulmány, amely számba veszi mindazt, milyen ártalmakat okozhat ez a beruházás, vagy milyen kedvező hatása lesz. Mint a területet érintő önkormányzat így adtak előzetes hozzájárulást az elképzelésekhez, néhány kikötést tettek, például azt, hogy szabályozási tervet kell készíteni a területre. A Dugonics utcán végighaladva az Istvántelki főműhelyig, nagyon sokan élnek a környéken rákospalotaiak is, az Istvántelki főműhelyben ma is folyik termelőmunka, nem annyi mint korábban, de jelentős számban dolgoznak olyanok akik igénybe veszik a vasúti szolgáltatást. A Dugonics utcánál a sínpálya korszerűsítésnél, a peronmegemelésen túl két áthaladási lehetőség van, egy aluljáró, ahol akadálymentesen kerékpárral is meg lehet közelíteni a vasútállomást, és lesz egy felüljáró, amely fel lesz újítva. Kerékpár tároló nem épül, mert ilyen lakossági igény nem érkezett. De ha lesz erre igény, akkor a kerületi önkormányzat valószínűleg meg fogja teremteni ennek lehetőségét. Néhány kerékpár tárolót megépíteni nem lehet pénzkérdés. A Rákospalota Újpesti vasútállomásnál két darab aluljáró lesz. Egy a Fő út vonalában, egy a Lukácsi Sándor utcánál, ahol 20 db kerékpártároló fog épülni, amely szükség esetén bővíthető. Ezek az aluljárók korszerű világítással készülnek el, be lesznek kamerázva, vagyis a közbiztonság szempontjából sok garanciális elemet fog tartalmazni. A Sín utca mellett ha lesz közelebb egy vágány, a pályakorszerűsítésnél is csökken a zajártalom, amit a zajvédő fal is csökkenteni fog, az ott élők így nem kerülhetnek kedvezőtlenebb helyzetbe. A beruházás várhatóan 4-5 év múlva fog elkezdődni, mert tervdokumentáció kell a pályáztatáshoz, az EU-forrásokhoz. Ma a jövőről kell dönteni. Abban reménykedni, hogy a földalatti ki fog jönni a Körvasútsorig, teljesen hiú ábránd,

8 8 nincs benne a távlati fejlesztési tervben. Nem valósul meg sajnos a Dél-Buda Rákospalotai metró sem, mert a Bosnyák térnél befejeződik. A MÁV tevékenységét illetően elmondja, akár a vasútállomás területe, akár a tisztaság, akár más csatlakozási pontokról van szó, ebben nem tudnak most megállapodni, mert ezek a problémák ennek a projektnek nem része. Ezek jogos igények, de nem része a tervnek. Minél több garanciát szeretne kérni a tervezésben, hogy majdan a kivitelezésben ne legyenek gondok, problémák, vagy lehetőleg minimalizálva legyenek. Abban a reményben támogatja az önkormányzat az elképzeléseket, hogy a lakosság egyetértésével találkozik. Kéri a lakosság támogatást. A munka tovább folyik, elkezdődik a kerületi szabályozási terv készítése, melynek tárgyában további lakossági fórumokon találkozik az önkormányzat a kerület lakosaival. Három négy év múlva biztos részleteket tudnak már mondani; nyert-e a kerület erre a célra pénzt, illetve a MÁV nyert-e pályázati forrást az Európai Uniótól, illetve mikor tudja megvalósítani ezt a fontos beruházást, amely remélhetőleg a kerület lakosságának hasznára fog válni. A MÁV felé feltett kérdéseket ahogy korábban is továbbítani fogják a MÁV-nak. Az aluljáró tisztasága fővárosi feladat, a NOVÁK piac melletti tisztasággal kapcsolatos probléma a XV. kerületi Önkormányzat felelősége is, illetve az ottani kereskedőké. XV. kerületi lakos: Az állomás felújításával kapcsolatban kérdezi, hogy milyen lesz a tervek szerint? Dávid Gábor (Közlekedés Kft.): Műemléki helyi védettség alatt van, csak renoválni lehet, a mai kor követelményeinek megfelelő technológiával. Gyurcsánszky János: Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, a tervezőknek a prezentációt, a lakossági fórumot bezárja. K.m.f. Gyurcsánszky János alpolgármester

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtóban és a szakemberek között is éles viták zajlanak.

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

Budapest Hatvan vasútvonal fejlesztése. Lakossági fórum Gödöllő, 2013. szeptember 18.

Budapest Hatvan vasútvonal fejlesztése. Lakossági fórum Gödöllő, 2013. szeptember 18. 1 Budapest Hatvan vasútvonal fejlesztése Lakossági fórum Gödöllő, 2013. szeptember 18. 2 Bemutatkozás Beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. (1) 436-8100 info@nif.hu

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György E l ő t e r j e s z t é s FORGALOMTECHNIKAI FÁZISOKRÓL, a Püspökladány, Baross utcai közműkiváltási és

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol.

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest XV. kerület, 71. sz. Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal és környezete területére szabályozási terv készítése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Intermodális központ Székesfehérváron Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Közlekedési projekt előkészítési napok, Visegrád, 2013. november 27. Tartalom VÁLTOZATOK ISMERTETÉSE

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2011. február 21-i nyilvános üléséről. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, Kossuth terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2011. február 21-i nyilvános üléséről. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, Kossuth terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága TVÉKB ülés sz.: 113-4/2011.

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

KÁPOSZTÁSMEGYER INTERMODÁLIS KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT TANULMÁNYTERVE

KÁPOSZTÁSMEGYER INTERMODÁLIS KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT TANULMÁNYTERVE Tsz: 4270 KÁPOSZTÁSMEGYER INTERMODÁLIS KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT TANULMÁNYTERVE Tervező: Rhorer Ádám 01-3157 Ügyvezető igazgató: Várady Tamás Budapest, 2011. augusztus 1 Tartalomjegyzék I. Közlekedési vizsgálat

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON Kerékpárszállítás buszon, metrón, villamoson Kovács Gergely COWI Magyarország Kft. # 2011.03.16. Jelenlegi helyzet Budapest fogaskerekű HÉV vasút # # # # #

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület számáraaz Újpest-Káposztásmegyer Intermodális Központ létesítésével kapcsolatban

POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület számáraaz Újpest-Káposztásmegyer Intermodális Központ létesítésével kapcsolatban 1041 Budapest, István út 14. 231-3131, Fax.: 231-3133 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület számáraaz Újpest-Káposztásmegyer Intermodális Központ

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i"1-j

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i1-j IKTATAS Készült a Gazdasági Bizottság 2014. június Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés kezdetének időpontja: 9 10 óra e~~ 12-én a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

Szombathely Közlekedés Konzorcium

Szombathely Közlekedés Konzorcium Sas utca közút kontúrja telekhatár korlát kerékpáros rámpa feljárat meglévő vasúti peron vasúti peron kontúrja gyalogos közlekedő kizárólag kerékpáros közlekedő sáv dilatáció feljárat a peronra kerékpáros

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2014(?) Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése nagyprojekt CCI 2008HU161PR014

Részletesebben

-:fjj. számú előterjesztés

-:fjj. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere -:fjj. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Vaspálya utca 42151/2 hrsz.-ú közterületen fekvő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013.

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013. ALÁÍRÓLAP KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET (Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Mester utca által határolt területre vonatkozó) a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés H-9700 Szombathely Laky Demeter u. 8. Tel: +36-20-311-9750. Szombathely, 2015. május 22. Tartalomjegyzék: Címlap Tartalomjegyzék 1.0 Műszaki leírás Általános adatok Tervezési feladat Kiinduló adatok Jelenlegi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Szeged 2013. január 23. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

,).fd. számú előterjesztés

,).fd. számú előterjesztés ,).fd. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, vasútállomás

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés CPV kód Irányadó rend Tervezett i típus Időbeli ütemezés az megindításának,

Részletesebben

J_;f,1 számú előterjesztés

J_;f,1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J_;f,1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Kőbánya-alsó

Részletesebben

Osztrák vasutak a közép-európai környezetben

Osztrák vasutak a közép-európai környezetben SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA Osztrák vasutak a közép-európai környezetben Az európai teherszállításban mindinkább háttérbe szorulni látszik a vasúti közlekedés. Az európai fejlesztési programok talán térségünkben

Részletesebben

3. TERVIRATOK PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

3. TERVIRATOK PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 84 3. TERVIRATOK 1. Képviselő-testületi határozat a településrendezési terv módosításának megindításáról 2. Határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól 3. Az előzetes tájékoztatási eljárás során beérkezett

Részletesebben

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV születése 1872. okt. 15. Koncesszió a Győr (Raab) Sopron (Oedenburg) - Neufeld/Leitha vonal építésére Victor von Erlanger báró részére -az állam részéről

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Tisztelt Projektvezető Úr!

Tisztelt Projektvezető Úr! DIGICART-GEODÉZIA EGER M0 Konzorcium 1145 Budapest, Gyarmat utca 40. I.em.1 DIGICART Geodéziai Szolgáltató és Fejlesztő Kft. 1145 Budapest, Gyarmat utca 40. I.em.1 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Részletesebben

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Wien Budapest Debrecen/Beograd Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Válasszon Ön is START Klub kártyát! Akár féláron vagy díjmentesen is utazhat vonatainkon a START Klub

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Megjegyzések a 30-as vonal nagytétényi szakasza rekonstrukciója, és Nagytétény vasúti megálló áthelyezése kérdéséhez, 2011.

Megjegyzések a 30-as vonal nagytétényi szakasza rekonstrukciója, és Nagytétény vasúti megálló áthelyezése kérdéséhez, 2011. Megjegyzések a 30-as vonal nagytétényi szakasza rekonstrukciója, és Nagytétény vasúti megálló áthelyezése kérdéséhez, 2011. december A 2011. november 28-án megtartott lakossági fórumon elhangzott a NIF

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MÛSZAKI LEÍRÁS 2007. szeptember TERV ÉS IRATJEGYZÉK KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 1 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció Vezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS Támogatási források 2014-2020 között Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Integrált

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében 2. egyeztetés KTI Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK 2014 nyarán megkezdte az 1-es villamosvonal Rákóczi hídon át, az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt

A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt összefoglaló jelentés 2009. október 19. I. BEVEZETÉS, KÖZLEKEDÉSI HELYZET ÉS TENDENCIÁK II. MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK III. ELŐKÉSZÍTÉS IV. KIVITELEZÉSI

Részletesebben

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV ZRT. Elmúlt 3 évének történései Miről is lesz szó A működést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét.

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5. napján 15,30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

Fejlesztések a GYSEV - nél. Előadó: Pál László Stratégiai Műszaki Fejlesztés vezető

Fejlesztések a GYSEV - nél. Előadó: Pál László Stratégiai Műszaki Fejlesztés vezető Fejlesztések a GYSEV - nél Előadó: Pál László Stratégiai Műszaki Fejlesztés vezető A GYSEV Zrt. magyarországi vonalhálózata 438 km-re bővült 2011. október 1-től Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21.

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Elindult a csepeli szennyvízcsatornázás! ÍGÉRETEK HELYETT CSELEKVÉS! Uniós támogatásból megoldódik az évtizedek óta húzódó szennyvízprobléma,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben