Bevezetés. A munkatársak felkészültsége, motiváltsága kiváló, amely biztos alapja lehet a következő időszak zavartalan működésének.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. A munkatársak felkészültsége, motiváltsága kiváló, amely biztos alapja lehet a következő időszak zavartalan működésének."

Átírás

1

2 Bevezetés évben a Vas Megyei TIT Egyesület szervezete jelentősen átalakult. Az Elnökség újjáalakult, áprilisától az új igazgató átvette a szervezet irányítását. A szervezetben betöltött munkakörök pontosításával, egyes tevékenységek átcsoportosításával, kiszervezésével a szervezet működése részben megváltozott. A változással egy fő munkaviszonya megszűnt. Jelenleg a Vas Megyei TIT Egyesület alkalmazotti létszáma 7+1 fő évben a gazdasági működés stabil volt. A kiadásokat jelentősen csökkentettük, a bevételek több mint fele vállalkozás típusú volt. Jelentős volt a pályázati bevétel is. A változások, a szervezet újjáalakítása az eddigi visszajelzések alapján megfelel a Vas Megyei TIT Egyesülettel szembeni elnökségi, piaci, civil - elvárásoknak. A munkatársak felkészültsége, motiváltsága kiváló, amely biztos alapja lehet a következő időszak zavartalan működésének. A gazdálkodás átalakítása folyamatban van. Itt elsősorban azokat az egyes tételeiben nem magas, de összességében mégis jelentős szerződéseket vizsgáljuk felül folyamatosan, amelyek a közvetlen működéshez, célok megvalósításához nem kapcsolódnak vagy olyan régi, gazdaságtalan szerződések, amelyek kiválthatók olcsóbb de tartalmában akár többet is nyújtó megoldásokkal évben jelentős előrelépés volt, hogy a Vas Megyei TIT Egyesület kintlévőségeit amelyek elsősorban az ETE és a TÁMOP pályázatokból fakadtak hatalmas mértékben sikerült csökkenteni. Jelenleg a pályázati finanszírozásból származó elhatárolások/kintlévőségek nem térnek el az utófinanszírozott pályázatok normális mértékétől. Megítélésem szerint a évi változások, átalakítások a Vas Megyei TIT Egyesület működését, céljait, hagyományos értékeit nem veszélyeztetik évben a pénztárosi munkakör megszüntetésével és a pénzügyi tevékenységek átszervezésével párhuzamosan 3 árajánlat bekérésével egy könyvelő irodával kötöttünk szerződést. Ez alapján, január 1-től a könyvelést és a bérszámfejtést külső cég végzi. A év legfontosabb feladata a hagyományos tevékenységek, a Vas Megyei TIT Egyesület értékeinek megóvása mellett olyan új források, tevékenységek néhol szemlélet meghonosítása, amelyek közép és hosszú távon biztosítják a Vas Megyei TIT Egyesület létezését. A szervezet minden munkatársa ismeri a fenyegetettségünket, minden alkalmazott folyamatosan tájékoztatva van a munkájának, felelősségének fontosságáról. Hitem szerint ez az egyik alapja annak, hogy valódi munkatársként viselkedjenek alkalmazottak helyett. Ebben az évben olyan új folyamatokat kívánunk elindítani, amely épít a hagyományokra, képes hosszú távú értékek megteremtésére. Ezek közül kiemelkedik: 1. a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem teljes megújítása, amelynek lényege a kiterjesztése olyan egész éves programsorozattá, amelyben különböző szakmai rendezvények épülnek egymásra a MUT koordinációjával 2. klubok tevékenységének hatékonyabb összehangolása féléves programtervezés, rendszeres egyeztetések 3. a Közéleti gondolkozó rendezvénysorozat újraszervezése és rendszeres megvalósítása 4. a Fordító iroda működésének kiterjesztése (zalaegerszegi iroda megnyitása), megújítása (elektronikus ügyintézés bevezetése) 5. képzések üzletszerű eladása képzési referensek munkájának megújítása 2

3 6. olyan rendezvénynaptár kialakítása, amely minden évben tartalmaz legalább egy országos, egy határon átnyúló, nemzetközi vagy szakmai konferenciát 7. pályázati célok tudatosabb összehangolása (az egyes pályázatokban egymásra épülő, de önállóan megvalósítható tevékenységek tervezése, a létrejött értékek felhasználása a napi tevékenységekben és más pályázatokban) 8. partnerségi kapcsolatok erősítése jelentősen nagyobb energiát fordítani a személyes (beszállítói, partneri, együttműködői) találkozásokra 2011-ben összességében két vezetői cél fogalmazható meg: 1. a működéshez szükséges feltételek zavartalan biztosítása alkalmazottak megtartása, iroda működtetése 2. közép és hosszú távú célokhoz tartozó tevékenységek tervszerű, tudatos megvalósítása, amely biztosítja a jelenlegi nehéz helyzet utáni gyors felemelkedést és megerősödést 3

4 Beszámoló a Vas Megyei TIT Egyesület évi szakmai teljesítéséről Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek évben a Szervezet összetétele és működése jelentősen megváltozott. Ezt elsősorban az igazgatóváltással együtt járó szemléletváltás hozta magával. A szervezet jól reagált a változásokra és változtatásokra. Ez a változás az Egyesület hagyományos tevékenységei közül a közművelődési területen hozta a legnagyobb módosulást évben új, közművelődési területre sorolható tevékenysége nem volt az Egyesületnek. A hagyományosnak mondható és ide sorolható tevékenységek közül a Magyar Énekmondók Találkozóját és néhány, a Közéleti gondolkozó sorozatba beilleszthető estet valósítottunk meg. Sikeres közművelődési tevékenységként értékelhető a Magyar Nyelv Hete, amelynek országos megnyitóját és a megyében összesen 17 előadását szerveztük meg. A klubok tevékenységét vizsgálva, megállapítható, hogy az év első felében még nem történt változás, ugyanakkor a második felében elkezdődött egy, a változásokat felvállaló és elfogadtató egyeztetés. Ez a folyamat jelenleg is tart. A célja kettős: egyrészt a tevékenységek tervezése és tudatosabb kommunikálása, másrészt a rendelkezésre álló elsősorban anyagi források egyenlőbb és igazságosabb elosztása. Emellett fontos cél volt a költséghatékony működés elfogadtatása. A klubok vezetőivel folytatott egyeztetések révén a évet úgy kezdtük meg, hogy minden klub átadta az első félévre vonatkozó terveit. A vidéki klubok közül egyedül a sárvári működött ez egyelőre évre is igaz, bár jelentősen kisebb összegű forrásokból. A várossal aláírt közművelődési megállapodásunk él évben a szervezet működését is meghatározta annak az elképzelésnek a megvalósítása, hogy a természet- és társadalomtudományi területen kiemelkedőt alkotók részére díjat alapítottunk. A Kneffel és a Szentléleky-díj átadását a 20 éves ünnepségünkön tettük meg először. A díjalapítást és átadást külön szabályzat írja le. A működéshez kapcsolódik, hogy évben kialakítottunk egy olyan elektronikus levelező rendszert, amely biztosítja minden munkatársunk számára, hogy bárhol a világban ahol Internet elérés van megnézhesse a leveleit. Együttműködés a társszervezetekkel A változás itt is jelentősen átalakította a folyamatokat. Gyakorlatilag újjáalakult a kapcsolatunk amely addig is kiváló volt a Munkaügyi Központtal. A megyével való kapcsolatunk nem változott, míg a várossal kialakított kapcsolataink gyakorlatilag megszűntek. A választásokat követő tisztségviselői átrendeződés hosszú ideig tartott, és inkább csak az év végén kezdett működni. Ugyanakkor mindkét kapcsolatra jellemző és ez biztosan megmarad évben is a források jelentős elapadása. Mára sikerült a várossal is kialakítani azokat a kapcsolatokat, amelyekben megismerhetik és támogathatják/támogatják a munkánkat. A város középiskoláival a kapcsolatunk átalakult. A Kanizsai Dorottya és a Nagy Lajos Gimnáziumokkal a kapcsolatunk felerősödött. Nyelvvizsgákat, tematikus szakmai napokat szerveztünk közösen, 4

5 amelyekben a várossal való együttműködés is megerősödött. Itt az Ifjúsági Irodával való kapcsolatunk révén sikerült előre lépni. A cél az, hogy a TIT-et a fiatalok is megismerjék. A városi Ifjúsági Iroda többször tartotta a TIT-ben a Diák Önkormányzati vezetők megbeszéléseit. A nyelvvizsgák népszerűsítése és a nyelvvizsgáztatói kör bővítése céljából felvettük a kapcsolatot az általános iskolákkal is. Jelentős sikerként könyvelhető el évben, hogy méltón ünnepelhettük meg a Vas Megyei TIT Egyesület megalakításának 20. évfordulóját. Talán ennek is köszönhető, sikerült elérni azt, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság 170. éves jubileumi ünnepségét mi szervezhetjük meg. Ez jó lehetőség adhat arra, hogy a zalaegerszegi és soproni társszervekkel az együttműködésünk megélénküljön évben a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem minimális költségvetéssel valósult meg. Ez a programokon kevésbé látszott meg, de erős jelzés volt arra, hogy módosítani kell. A Nyári Egyetem Tanácsa átalakult, új elnök lett és módosult a Tanács összetétele is. Már a rendezvény ideje alatt elkezdődött egy folyamat, amely remélhetőleg- biztosíthatja a teljes megújulását a rendezvényünknek. Fontos eredmény, hogy hosszas előkészítés után sikerült az NyME SEK-kel az együttműködési megállapodást megkötni. A következő év feladata lesz, hogy ezt tartalommal is megtöltsük évben újraéledő együttműködés eredményeként, a Gothard Asztrofizikai Obszervatóriummal kisebb szerep vállalva, de közösen sikerült megrendezni az ingakísérletet a Székesegyházban. Képzési, pályázati tevékenységek évben olyan nagy összegű pályázati kiírás, amelyre a Vas Megyei TIT Egyesület pályázhatott volna, nem volt. A kisebb, egyes tevékenységekre, működésre kiírt pályázatok mindegyikét beadtuk jellemzően sikerrel. A TÁMOP pályázatunk, a várossal közös IVS pályázatunk és az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia megvalósítását biztosító pályázataink kisebb mértékű eltérésekkel ugyan, de folyamatosan és a megfogalmazott/elvárt szakmai tartalomnak megfelelően zajlottak. A képzési tevékenységek statisztikai adatait a beszámoló következő fejezete tartalmazza évben a képzések terén átütő változás nem történt. Lezárult a Mérlegképes könyvelői és a PÉK OKJ-s képzés, folyamatos volt a HACCP és a Tűzvédelmi szakelőadók képzése. A következő időszakra vonatkozóan, egy jelentős változást értünk el: sikerült két olyan képzést is megvalósítani, amelyben a képzési programot, az akkreditációt, a tananyagok fejlesztését, a képzés szervezését és az oktatást is az Egyesület végezte. Ezzel részben sikerült azt az elképzelést megvalósítani, hogy az ötlettől, a felmerült igény megfogalmazásától a teljes megvalósításig képesek legyünk képzéseket végezni. Bár a képzés zárása áthúzódott évre, a TÁMOP-ban a KPCM képzésünkön a tervezett 100 fő helyett közel 120 fő tett sikeres vizsgát. A TÁMOP-ban sikerrel zárult a kémiai tehetséggondozás, az általános iskolai pályaorientációs tevékenységek. Nagy sikere volt a nyári táboroknak, amelyekben azonban nem sikerült a tervezett létszámot teljesíteni (70 fő helyett 63 fő vett részt). Az ETE pályázatban, sikeresen valósítottuk meg az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferenciát. Ebben a két szakminiszter találkozóját, az előadásokat, az egyéb rendezvényeket és a kirándulást is. 5

6 A várossal közös IVS pályázatban vállalt 8 rendezvényből 6-ot sikeresen valósítottunk meg évben. Klubélet évben az az elképzelés, hogy újabb, fiatalabb tagokkal rendelkező klubot hozzunk létre, nem sikerült. Ennek okait és megoldását keressük. A klubok működése nagyrészt a megszokásoknak megfelelően alakult. Valamennyi klub jól működött, de a második félévben, a klubvezetőkkel közösen elkezdtünk egy olyan párbeszédet, amelynek a célja a megváltozott helyzethez való jobb alkalmazkodás. A klubok programjai felkerültek a TIT honlapjára. A klubéletet a város évben több pályázattal is támogatta. Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda évben a Vas Megyei TIT Egyesület legsikeresebb tevékenysége a Fordító Iroda működtetése évben pénzügyileg túlteljesítette az évet. Megszülettek azok a tervek, amelyek az elektronikus ügyintézést (főleg cégek számára) és a regionális működést biztosítják évben a nyelvvizsgák szervezése folyamatos volt. Ugyanakkor csak az évvégére sikerült elérni azt, hogy megfelelő számú jelentkező legyen ahhoz is, hogy minden vizsgát mi szervezzünk meg és ne kelljen más vizsgáztató intézményekhez átirányítani a jelentkezőket. 6

7 Statisztikai jelentés a évi legfontosabb szakmai tevékenységekről Nyelvvizsgák Origó jan. márc. ápr. jún. szept. nov. Össz.: angol fő eszperantó fő francia fő latin fő német fő olasz 1 1 fő cigány fő horvát fő Össz.: fő Oeconom jan. máj. aug. Össz.: német fő angol fő olasz fő francia 2 2 fő Össz.: fő TELC márc. ápr. máj. aug. okt. dec. Össz.: angol fő német fő Össz.: fő Fordítóiroda A fordítások száma évben összesen 1257 volt. Rendezvények Magyar Énekmondók Találkozóján a fellépők száma: 15 volt Magyar Nyelv Hete: - az előadások száma a megyében: 17 előadás - résztvevők száma az országos megnyitón 53 résztvevő - résztvevők száma a megyei előadásokon: 356 fő Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencián a regisztrált résztvevők száma: 119 fő Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem a négy napon, naponta átlagosan 70 fő és összesen 25 előadó A 20 éves jubileumi megemlékezésen a regisztrált résztvevők száma: 99 fő 7

8 Képzések OKJ-s (PÉK): résztvevők száma: 13 fő OKJ-s(Mérlegképes): résztvevők száma: 14 fő KPCM: 50 fő (szombathelyi képzési helyszínen), további 70 fő a győri és soproni képzési helyszínen Egyéb szakmai képzések: HACCP Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő: 2 csop; 28 fő EU-s projektciklus menedzsment: 17 fő Német TIT-TELC 120 órás nyelvtanfolyam: 12 fő Munkavédelmi képviselők továbbképzése: 2 csop., 32 fő Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam: 2 csop., 28 fő Táblázatkezelés: 2 csop., 13 fő Német (Bögöte): 12 fő ECDL (Bögöte): 10 fő Klubok Foglalkozások száma Résztvevők Szenior klub fő Hölgyklub fő Ország-Világjárók fő Asztaltársaság fő Személyügyi klub 7 10 fő Kémiai tehetséggondozás: résztvevők száma 28 fő 8

9 A Vas Megyei TIT Egyesület évi szakmai terve Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek A Vas Megyei TIT Egyesület évben átesett egy jelentős szerkezeti és szervezeti változáson: megújult és átalakult az Egyesület Elnöksége, átszerveződött a munkatársi állománya. A Vas Megyei TIT Egyesület ezen tevékenységeinek forrásai a évben jelentősen lecsökkenek. A évben eltervezett lépések (célközönség kiterjesztése, iskolák és tanáraik bevonása, TIT tagok toborzása, tagszervezetek megújítása) csak kismértékben teljesültek. Ez elsősorban nem a tervezési irányok rosszul megválasztásából, hanem a tempó megjelöléséből fakadnak évben sikerült a város középiskoláival megerősíteni az együttműködést. A gimnáziumok közül kettővel elő és rendszeres a kapcsolatunk, a szakképzőkkel a TISZK-en keresztül megtörtént a kapcsolatfelvétel. Városi pályázatokba bekapcsolódva több középiskolában és általános iskolában is szerveztünk rendezvényeket, együttműködési megállapodás született a vasvári általános iskolával. Ebbe a tevékenységi körbe sorolhatóan sikerült a klubok működését megtartani és részben megújítani évben a évi elektronikus levelezés átalakítását folytatva célunk, hogy olyan dokumentumkezelő rendszert működtessünk, amely biztosítja a dokumentumok egységes tárolását elérését minden munkatárs számára. Idén elkészül a Vas Megyei TIT Egyesület Marketing terve, amely biztosítja a reklám és marketing tevékenységek tudatosabb és hatékonyabb működtetését évben az adózás változásai negatívan érintették a munkatársak bérét. A nettó bérekben átlagosan Ft-os csökkenés történt. Ezt, látva a év jelentős bizonytalanságait, nem tudjuk azonnali béremeléssel kompenzálni. A munkatársak ígéretet kaptak arra, hogy a év végén, az anyagi helyzetünket és a szakmai teljesítéseket látva, a lehetőségeink szerint, jutalmat kapnak, amely kompenzálhatja a kieső bért. Az adóváltozásokat felhasználva az étkezési hozzájárulást évben Ft-ról Ft-ra emeltük. Együttműködés a társszervezetekkel évben a működés zavartalanságának biztosítása érdekében az egyik legfontosabb feladat olyan valós tartalmú együttműködések kialakítása, amely tervezhető bevételi forrásokat is tartalmaz (cél szerinti egyéb tevékenységek megerősítése). Ehhez jó alapot nyújthatnak a városi ifjúsági szervezetekkel évben kialakított új kapcsolatok (DÖK találkozók a TIT-ben, iskolai rendezvények megvalósítása). Ugyanilyen lehetőség a Savaria TISZK-kel való együttműködés évben mi valósítjuk meg a Savaria TISZK egyik pályázatának összes szervezési tevékenységét. Ebben az évben az együttműködési megállapodás is megköthető. A saját TÁMOP pályázatunkat felhasználva, újragondoltuk a soproni és a zalaegerszegi TIT-tel a tevékenységeinket. Ezt erősítheti, hogy a 170 éves, országos TIT rendezvény megszervezésében és megvalósításában is közreműködnek. A soproni TIT pályázataiban keressük a saját helyünket, a kommunikáció folyamatossá vált. 9

10 2010. évben sikerrel valósítottuk meg a 20 éves jubileumi megemlékezésünket. Ezt is felhasználva, évben mi rendezhetjük meg a 170 éves, országos megemlékezést, amely segíthet a társszervekkel való kapcsolatok megújításában évben csak részben sikerült valamennyi, a működésünk szempontjából fontos, társszervvel felvenni a kapcsolatot évben a Kamarákkal (építész, mérnök, agrár) való kapcsolatfelvétel a legfontosabb feladat év a választások éve volt. Ez jelentősen átalakította a kapcsolatrendszereinket évben a legfontosabb feladat a várossal való kapcsolatunk kialakítása, megerősítése, hiszen gyakorlatilag a teljes városházi állomány lecserélődött. A megyével való kapcsolatunk hagyományosan jó, itt nem történt komoly változás. Azonban mindkét szervezet hozzáállását a munkánkhoz, átalakította a pénzügyi források szűkössége. Bár mindkét szervezet ismeri és elismeri a munkánkat, azokhoz anyagi támogatást csak nagyságrendekkel kisebb összegben biztosítanak. Ez ebben az évben a saját kéréseinket is ennek megfelelően kell megtervezni évben együttműködési megállapodást kötöttünk az NyME SEK-kel évben feladatunk, hogy ezt valós tevékenységekkel megtöltsük, kialakítsuk az együtt dolgozás rendszerét és rendszerességét. A évi pályázati lehetőségekre felkészülve, folyamatosan keressük azokkal a szervezetekkel az együttműködéseket, amelyekkel társulva pályázatok adhatók be, valósíthatók meg. A Gothard Asztrofizikai Obszervatórium az egyik lehetséges partner, akikkel közösen vagy társulva pályázhatunk évben. Ilyen szervezet még a zalaegerszegi és soproni TIT, Szombathely MJV, Savaria TISZK ezekkel a szervezetekkel konkrét, kiírás szintű egyeztetések történtek már meg. A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem megvalósításához kapcsolódó szervezetek és tevékenységek is jelentősen átalakultak évben amennyiben sikerül forrásokat találni tartalmában és megoldásaiban is megújulhat ez a rendezvényünk. Ennek érdekében újragondoltuk a MUT-tal való együttműködést, keressük az egyéb kapcsolatokat. Az NCA és NKA pályázatok forrásai jelentősen leapadtak. Ez évben elsősorban a közművelődési együttműködésekben rejlő lehetőségeket szűkítik le évben a Magyar Énekmondó Találkozóját már csak jelképesen tudtuk támogatni, a Magyar Nyelv Hetéhez kapcsolódó rendezvények is hasonlóan alakulnak. A Weöres Sándor Színház évben megkezdte a működést a saját épületében. Ez egyrészt elősegíti az együttműködés mindjobb meghatározhatóságát, másrészt azonban a tevékenységek átfedése miatt erős konkurenciát jelent elsősorban a hagyományos közművelődési tevékenységekben év feladata az egymást elismerő és segítő együttműködés kialakítása év feladatai közé került át az AGORA-val való együttműködések kialakítása. Megítélésem szerint, ez lesz az egyik legnehezebb feladat, hiszen az AGORA a városban az egyik legjobban beszűkült területen tevékenykedik. 10

11 Képzési, pályázati tevékenységek A TÁMOP pályázatunk lezárul év első felében. Ebben a legfontosabb feladat, hogy mind szakmailag, mind pénzügyileg sikeresen zárjuk a pályázatot. Ez lesz a év egyik legnagyobb és legfontosabb feladata évben, az Új Széchenyi Tervben több olyan pályázati kiírás is szerepel, amelyekre pályázhatunk évben a megszerezhető információk alapján, elkezdtük a lehetséges együttműködő partnerekkel az egyeztetéseket. Ebben az évben az előzetesen egyeztetett pályázatok esetében a terveink szerint több pályázatot is benyújtunk önállóan, konzorciumban vagy partnerként évben a Munkaügyi Központok csak a hiányszakmákhoz kapcsolódó képzéseket támogatják. Ezek jellemzően nem a TIT profiljába tartoznak, azonban az együttműködések révén tudjuk biztosítani a képzések megvalósítását évben a hírek szerint a ReMeK szerepköre jelentősen átalakul, ez valószínűleg átalakítja a piacot. Egyelőre nem tudni, milyen megoldások születnek, de itt is a legjobbnak tűnik a más szervezetekkel való együttműködés (Kamara, TISZK, stb.) évben terveztük az NyME PSZK-val való együttműködésünket, amely részben meg is valósult évben sikerült egy nagy pályázatukba bekapcsolódnunk (TEX-EASTile projekt). A Vas Megyei TIT a Pannon Business Network tagja évben tervezett együttműködés csak részben valósult meg a legnagyobb lehetőség, a kínai diákok képzése nem valósult meg. Az együttműködést erősíti, hogy az elnökség tagjaként képviselem a TIT-et. Az évek óta, a megye cégeinél, intézményeinél megvalósuló, kötelező szakmai, frissítő, jogszabályokban előírt és egyéb képzések szervezése és megvalósítása évben is folyamatos. A év feladataira is felkészülve, a évi terveknek megfelelően, a Vas Megyei TIT Egyesület szervezet átalakult. A feladatköröket újraterveztük, a munkaköröket minden dolgozó elfogadta évben a SZMJV IVS pályázatában két kiemelt rendezvényt szervezünk meg. Ezek előkészítése folyamatos és zavartalan évben sikerült a pályázatba azokat a módosításokat is beépíteni, amelyek a tevékenységünket jobban elősegítik (menedzsment költségek átcsoportosítása szakmai tevékenységek közé). A pályázatok között keressük azokat a forrásokat, amelyek biztosíthatják a vidéki ismeretterjesztés újraélesztését. Ennek előkészítéseként folyamatos egyeztetések zajlanak. Ezek a jelenlegi helyzetben azonban arra elegendőek, hogy amennyiben pályázati kiírás jelenik meg a témához kapcsolódóan, értelmes és valós szakmai tartalmat tudjunk megfogalmazni a beadott pályázatokban. Klubélet évben a jelenlegi klubélet megújításához kapcsolódóan, rendszeresen találkoztunk a klubvezetőkkel. A munkakörök kialakításakor egy személyhez kapcsolódtak a klubok tevékenységei. A klubok félévente tervezik a tevékenységeiket, amelyeket a jobb tájékoztatás érdekében a honlapunkon is megjelenítjük évben a klubok működésére fordítható források jelentősen lecsökkennek. A megszokott megvalósítási módok csak abban az esetben biztosíthatók, ha a klubvezetők ismerik, elfogadják és 11

12 segítik ennek a helyzetnek a kommunikációját évben a klubvezetőkkel való kapcsolattartás kiemelt feladatunk. A legfontosabb rendezvények a honlapon megtalálhatók év elején egy rendezvény megszervezésével gyakorlatilag újraterveztük a Közéleti gondolkozó programjait. Ez is a forráshiányos területeink közé tartozik, azonban a szervezése és megvalósítása nem igényel akkora forrást, hogy ez a feladat és tevékenység ne legyen kiemelt ebben az évben. Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda A Vas Megyei TIT Egyesület működésében a legstabilabb, leginkább ismert és a régióban elfogadott, jól működő egységünk évben a rendszer megerősítése a fordítók, tolmácsok meghívása, szakmai tapasztalatcserék biztosítása valamint a regionális terjeszkedés a cél. A zalaegerszegi fordító iroda működéséhez szükséges szerződés előkészítése lezárult. A tervek szerint, március 1.-től Zalaegerszegen működik egy fordító irodánk. Ugyanezt a folyamatot szeretnénk megvalósítani Sopronban is. Ennek egyelőre csak az előkészítése van folyamatban. A nyelvvizsgák folyamatos, nagy résztvevői létszámmal történő megvalósítás érdekében kidolgoztunk egy eljárást, amely segítségével újra (és remélem folyamatosan) felkeressük az iskolákat, társintézményeket évben ez a személyes szintű megkeresés nem volt elég erőteljes évben a cél, hogy a nyelvvizsgák folyamatosan a TIT-ben legyenek ne kelljen átirányítanunk az alacsony létszám miatt egyéb szervezethez jelentkezőket évi nagyrendezvények január 20. Magyar Énekmondók Találkozója március 30. Önkormányzati Akadémia (Martineum Felnőttképző Akadémia és a BFH Európa Kft.-vel közösen május Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia június A TIT 170 éves országos ünnepsége augusztus 1-5. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem november Kneffel Pál és Szentléleky Tihamér díjak átadása 12

13 Vas Megyei TIT Egyesület Küldöttgyűlésének és Elnökségének munkaterve Küldöttgyűlés Dátum: március Napirend Téma Előadó Beszámoló az Egyesület évi munkájáról A évi közhasznúsági jelentés Javaslat az Egyesület évi munkatervére és költségvetésére Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a évi működésről és gazdálkodásról Elnökségi ülések Dátum: február 23. Napirend Téma Beszámoló az Egyesület évi szakmai munkájáról Előadó Simon Zoltán Péter, igazgató Beszámoló az Egyesület évi gazdálkodásáról Őri Jenőné, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke Várfalvi Erzsébet, könyvvizsgáló Az Egyesület évi szakmai és pénzügyi tervének ismertetése Simon Zoltán Péter, igazgató Hegedüs Judit, gazdasági vezető Egyebek 13

14 Dátum: június Napirend Téma Előadó Beszámoló az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia megvalósításáról A 170 éves jubileumi ünnepség előkészítésének ismertetése A TÁMOP pályázat eredményeinek (szakmai és pénzügyi) lezárásának ismertetése Dátum: Napirend Téma Előadó Az Egyesület évi 1. félévi működési beszámolója Beszámoló a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem szakmai megvalósításáról Beszámoló a 170 éves jubileumi ünnepség megvalósításáról Kitüntetések (Kneffel, Szentléleky) díjak átadásának előkészítése Dátum: Napirend Téma Előadó Tájékoztató a évi munkáról Állófogadás 14

15

16 Bevezetés A 2011-es évet egy mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy minden mozgott körülöttünk. Folyamatos változások közepette a szervezet is folyamatosan változott és igyekezett a céljainak megfelelve, helyes válaszokat adni a környezete, megrendelői számára. Úgy ítélem meg, ez összességében egyértelműen sikeres volt. A 2011-es évben lezártuk a vezetőváltással együtt járó változásokat. A szervezet átalakításhoz kapcsolódó döntéseket még 2011-ben meghoztuk, de a megvalósítása áthúzódott 2012-re. Jelenleg a szervezet 5+1 fővel végzi a tevékenységét ben valamennyi szerződéses feladatunkat hiánytalanul, szakmailag kifogástalanul valósítottuk meg. A folyamatosan változó környezetben a 2010-ben megfogalmazott tervek és célok jelentős része megvalósult, ezáltal szakmailag és pénzügyileg is sikeres évet zártunk ben a legfontosabb cél, hogy képesek legyünk olyan szakmai teljesítményre, amely biztosítja a pénzügyi stabilitásunkat. Beszámoló a Vas Megyei TIT Egyesület évi szakmai teljesítéséről Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek 2011-ben a hagyományos tites tevékenységek száma és számossága nem nőtt és nem csökkent. Ezen a területen nem sikerült jelentős áttörést elérni. A klubjaink működése kismértékben, de fontos elemeiben megváltozott. A klubvezetők elfogadták a rendszeres megbeszéléseket, az azon elhangzottakat és együttműködők voltak a változások megvalósításában. Köszönet érte! A tervektől eltérően, de azért egy új felnőttképzési szakembereket tömörítő klubot képesek voltunk megszervezni és elindítani. Hagyományteremtő szándékkal, május 30-án megkoszorúztuk Wagner András volt polgármesterünk sírját, a Tóth István Baráti Kör aktív részvételével több más szervezettel összefogva a Király utcai emléktáblát. Ugyanilyen hagyományteremtő szándékkal, több lelkes civillel és a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral sikeresen közösen megszerveztük az első Magyar Nyelv Napja programot november 13- án. A működési tevékenységünkben sikerült a 2010-ben elhatározott, három nagy programot sikeresen megvalósítani: 1. az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia az átalakult kormányhivatali struktúrában is sikeres volt Kormánymegbízott úr még az ausztriai meghívást is elfogadta alkalommal megrendezett Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemben több újítást is sikeresen megvalósítottunk 3. pozitív visszajelzéseket kapunk a mai napig a TIT 170. éves évfordulójára megrendezett országos programról 2

17 A soproni és a zalaegerszegi TIT szervezetekkel mindig is jó volt a kapcsolat. Mégis úgy érzem, ezen sikerült a legtöbbet javítani. Gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk, közös pályázataink vannak, folyamatos a munkatársak között is az együttműködés. A Városfejlesztési pályázatban vállalt szerepeink egyik legfontosabb sikere és visszajelzése -, hogy a 2010-ben nagyon nehéznek vélt Polgármesteri Hivatali kapcsolataink kiválóvá váltak. Polgármester Úr több esetben is aktívan részt vett a programjainkon, szívesen látott partnerek vagyunk az irodájában. Ugyanez mondható el a Kormányhivatalról is. Kormánymegbízott Úr is több alkalommal elfogadta meghívásainkat, aktívan részt vett a programjainkon évben az adózás változásai negatívan érintették a munkatársak bérét. A nettó bérekben átlagosan Ft-os csökkenés történt. Ezt, látva a év jelentős bizonytalanságait, nem tudtuk azonnali béremeléssel kompenzálni. A munkatársak év végéig megkapták a nettó bércsökkenés kompenzációját. Emellett 2012-ben további bérkorrekciót hajtunk végre, amely a garantált bérminimumot biztosítja ben a béren kívüli, egyéb támogatásokat felfüggesztjük. Együttműködés a társszervezetekkel Az együttműködések rendszerében a kiemelt jelentőségű szervezetek, területek: 1. régióban működő TIT szervezetek 2. városi általános és középiskolák, TISZK-ek 3. önkormányzati, kormányhivatali szervezetek 4. egyetem és PSZK 5. városban, megyében működő civil szervezetek 6. budapesti TIT 7. cégek, vállalkozások, klaszterek 8. osztrák partnerek A régióban működő TIT szervezetekkel 2011-ben gyakorlatilag teljesen átalakult, az egyébként sem rossz kapcsolat. Közös megbeszélések, rendszeres, közös pályázati megvalósítások, egymásnak átadott munkák, programok, lehetőségek indultak el. Azt gondolom, az egyik olyan folyamat ez, amely hosszú időre meghatározó lesz számunkra. Az iskolák egyre nehezebb helyzetben vannak. Ennek számunkra egyik következménye, hogy bezárkóztak. Látják, tudják, hogy amivel megkeressük őket az értékes és hasznos, de a mindennapi gondjaik olyan mértékűvé váltak, hogy ezeket inkább elutasítják. Ezekben inkább azt a többlet terhelést látják, élik meg, amelyet már nem szívesen vállalnak fel. Ezzel együtt a gimnáziumokkal rendszeres volt 2011-ben is a kapcsolatunk. Több programot köztük egy városi szemétszedési akciót sikerült több szakképző intézménnyel összefogva megvalósítani. De szerveztünk hídépítő és virágkötő versenyt is szakképző iskolákkal közösen ben a hivatalok vezetői, valamint új hivatalok megalakulásával a közigazgatás átalakult. Az új vezetőkkel a szerepünk, szervezetünk elfogadtatása sok munkával járt. Elmondható, hogy ez a munka sikeres volt. Ismernek, elfogadnak bennünket. Anyagilag a lehetőségeikhez képest támogatnak, de 3

18 egyéb módon protokolláris részvétellel, helyszín biztosításával bármikor és teljes mértékben segítették a munkánkat. Az NYME SEK-kel a kapcsolatunk változatlan. A PSZK-val egy közös projektet megvalósítottunk, amelynek eredményeként a 2012-ben megjelenő pályázatokban több lehetőség is van az együttműködésre. A városi, megyei civil szervezetekkel a kapcsolataink inkább a személyes szinten erősödtek tovább. Az Önkéntes Centrummal több közös programunk volt, mi magunk is Önkéntes Ponttá váltunk. Rendszeresen befogadtuk a civil szervezetek rendezvényeit. Egyetlen megkeresést sem utasítottunk vissza. A budapesti TIT-tel a kapcsolatunk folyamatos. Rendszeresen tartunk egyeztetéseket, megbeszéléseket ben a legfontosabb közös rendezvényünk a 170 éves megemlékezés volt. A cégekkel, vállalkozásokkal elsősorban a képzések révén tartjuk a kapcsolatot. Ez 2011-ben jelentősen nem csökkent, de nem is erősödött az előző évekhez képest. Ebből a sorból kiemelkedik a PBN-nel (Barta Balázs) való együttműködésünk. Képzési, pályázati tevékenységek 2011-ben sikeresen lezártuk a TÁMOP projektet. Mind szakmailag, mind pénzügyileg, a szabályoknak, támogatási szerződésnek megfelelően, sikeres volt a megvalósítás. A pályázati tevékenységek elszámolása nagyrészt első félévében történt meg, ami jelentősen befolyásolta a 2011-es pénzügyi elszámolást. Egyéb pályázataink. Az NKA és NCA pályázatokon sikeresen vettünk részt. Ugyanakkor a pályázati források összege ezeken a pályázatokon jelentősen lecsökkent. A városi civil és kulturális pályázatokon 2011-ben - hivatkozva arra, hogy szervezetünk más forrásokból jelentős összegű támogatást kap a várostól nem nyertünk. A TIT központi támogatási is csökkent 2011-ben. A városfejlesztési (IVS) pályázatban a tevékenységeink sikeresek voltak. Többször sikerült jelentős számú és feltűnést keltő attrakciót megvalósítanunk, amelyet a város vezetése is elismert. Az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia 2011-ben is sikerrel zárult. A munkaügyi központok finanszírozási nehézségei miatt kisebb létszámban vettek részt a rendezvényen, de a programok minősége és a témaválasztás is megfelelő volt ben a képzések száma visszaesett a 2010-es évhez képest. Ennek egyik oka az adózási rendszer átalakulása: megszűnt a saját dolgozók képzésére fordítható, ún. szakképzési hozzájárulás rendszere. A piaci alapú képzésekre gyakorlatilag nem volt kereslet, a cégek jelentős részének sem a dolgozók képzése volt a legfontosabb. Klubélet 2011-ben (már 2012-re áthúzódva) sikerült egy új klubot elindítani. A felnőttképzési szakemberekből álló csoport egyik kiemelt célja, hogy andragógia szakos egyetemi hallgatókat bevonva, gyakorlati, szakmai feladatokat oldjanak meg. A klubok működése nagyrészt a megszokásoknak megfelelően 4

19 alakult. Valamennyi klub jól működött. A évben elkezdett, a klubvezetőkkel folytatott párbeszéd 2011-ben rendszeressé és sikeressé vált. A klubok programjai felkerültek a TIT honlapjára. Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda évben is, a Vas Megyei TIT Egyesület legsikeresebb tevékenysége a Fordító Iroda működtetése volt évben is pénzügyileg túlteljesítette az előző évet. Bár a tervekhez képest kevés eredménnyel, de működik a zalaegerszegi iroda, és mára lehetőség van elektronikus úton is eljuttatni részünkre fordítási megrendelést évben a nyelvvizsgák szervezése folyamatos volt. Egy vizsga kivételével, valamennyi vizsgaidőpontra megfelelő számú jelentkező volt, így a nálunk jelentkező vizsgázók a TIT-ben szerezhettek nyelvvizsga bizonyítványt. 5

20 Statisztikai jelentés a szakmai munkáról 2011-ben Nyelvvizsgák Origó jan. márc. ápr. jún. szept. nov. Össz.: angol fő eszperantó fő francia 1 1 fő spanyol fő német fő orosz 1 1 fő cigány fő finn 1 1 fő horvát 1 1 fő olasz 3 3 fő Össz.: fő Oeconom jan. máj. aug. Össz.: német fő angol fő olasz fő francia fő Össz.: fő TELC jan. márc. ápr. máj. aug. nov. Össz.: angol B fő német B fő angol B fő német B fő angol C1 német C1 Össz.: fő fő fő 6

A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS MUNKATERVE 1 Bevezetés

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2008 Budapest, 2009.május 22. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

A Fejér Megyei Építészek Kamarájának elnöki beszámolója a 2014. évről (2015. április 14-i Taggyűléshez)

A Fejér Megyei Építészek Kamarájának elnöki beszámolója a 2014. évről (2015. április 14-i Taggyűléshez) A Fejér Megyei Építészek Kamarájának elnöki beszámolója a 2014. évről (2015. április 14-i Taggyűléshez) Alapszabályunk értelmében a Taggyűlés feladata az elnöki beszámoló elfogadása, melynek része a költségvetési

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Aranyhíd Nevelési-Okatási Integrációs Központ 2. sz. melléklet A Ktv.40 /11/ alapján, mint önkormányzati fenntartású

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

Képzések kínálatának jellemzői és finanszírozási lehetőségei a Nyugat-Dunántúlon

Képzések kínálatának jellemzői és finanszírozási lehetőségei a Nyugat-Dunántúlon Képzések kínálatának jellemzői és finanszírozási lehetőségei a Nyugat-Dunántúlon Fejes Ágnes, a Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft. ügyvezetője A magasan képzett és alkalmazkodóképes munkaerő

Részletesebben

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök ÉVES KÖZGYŰLÉS Elnöki beszámoló 2012. május 9. 2014. május 14. 2013. május 14. Hercegh Imre elnök Miről lesz szó? 2014 Tisztújító Közgyűlés Mit végeztünk az elmúlt időszakban? Mit hagyunk hátra a következő

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2017. évi köznevelési

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013.11.28. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA a 2011. évi közhasznú tevékenységéről Összművészeti központként egyesületünk közhasznú tevékenysége változatlanul a kulturális, művészeti programok szervezése és bonyolítása,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről Részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Kapott támogatások és felhasználásuk 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Dokumentum: Operatív javaslatok

Dokumentum: Operatív javaslatok Tevékenység: Támogatói infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Operatív javaslatok ÁROP-1.A.5; ÁROP-3.A.2 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2006

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2006 Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11. Adószám: 1810727-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2006 Számviteli beszámoló A Magyar

Részletesebben

1. Szöveges beszámoló a évi közhasznúsági tevékenységről

1. Szöveges beszámoló a évi közhasznúsági tevékenységről 1. Szöveges beszámoló a 2007. évi közhasznúsági tevékenységről 2007. évben is részesültünk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásából, amely az előző évekhez képest harmadával csökkent,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év Nyíregyháza, 2012.május 18. Losonczi László ügyvezető igazgató 1 AZ MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

Előadók: Páliné Keller Csilla 4. napirend Munkaszervezet évi munkatervének és költségvetési tervének bemutatása Előadók: Páliné Keller Csilla 5.

Előadók: Páliné Keller Csilla 4. napirend Munkaszervezet évi munkatervének és költségvetési tervének bemutatása Előadók: Páliné Keller Csilla 5. Szám: 1/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület 2010. május 18.-án 15.00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén. Helye: Fertőszentmiklós, Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus ZÁRÓKIADVÁNY A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető Sopron, 2014. augusztus Összefoglaló a pályázatról A projekt keretében 3 szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10.

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület 6500 Baja, Viza u. 13. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Baja, 2010. április 10. Bertáné

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014-03-21 A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-as

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 OPSZ fő céljai a 2015.év gazdálkodásában Adminisztrációs terhek csökkentése a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

2011. I. félévi mérlegbeszámoló

2011. I. félévi mérlegbeszámoló Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011. I. félévi mérlegbeszámoló Velencei Pál Ügyvezető igazgató Szöveges kiegészítés a Szombathelyi Televízió és Rádió NonprofitKft. 2011. I. félévi

Részletesebben

Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca évi Közhasznúsági jelentése

Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca évi Közhasznúsági jelentése Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca 19 1173. 2014 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2015. május 28 Hódos Mária. elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2011 február 23.-án alakult. 2014 évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya évi Közhasznúsági jelentése

Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya évi Közhasznúsági jelentése Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. február 4. Husza György elnök A Tápiószecső Football Club és Szabadidő

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51.

Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51. Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51. Adószám: 18880302-1-18 Pk.60.168/1992/23 2016. évi Közhasznúsági jelentése Bérbaltavár, 2017.

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI MŰHELY KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY 9024 Győr, Táncsics Mihály utca 9. A/1.

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI MŰHELY KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY 9024 Győr, Táncsics Mihály utca 9. A/1. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI MŰHELY KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY 9024 Győr, Táncsics Mihály utca 9. A/1. 2007 évi Közhasznúsági jelentése Készült: Győr, 2008. 05. 31. Összeállította: Wenhard Andrea, kuratóriumi

Részletesebben

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a MAITT 2014. évi működéséről Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság /EB/ a 2003. évi Közgyűlés által elfogadott működési rend szerint tevékenykedik.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben