Bevezetés. A munkatársak felkészültsége, motiváltsága kiváló, amely biztos alapja lehet a következő időszak zavartalan működésének.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. A munkatársak felkészültsége, motiváltsága kiváló, amely biztos alapja lehet a következő időszak zavartalan működésének."

Átírás

1

2 Bevezetés évben a Vas Megyei TIT Egyesület szervezete jelentősen átalakult. Az Elnökség újjáalakult, áprilisától az új igazgató átvette a szervezet irányítását. A szervezetben betöltött munkakörök pontosításával, egyes tevékenységek átcsoportosításával, kiszervezésével a szervezet működése részben megváltozott. A változással egy fő munkaviszonya megszűnt. Jelenleg a Vas Megyei TIT Egyesület alkalmazotti létszáma 7+1 fő évben a gazdasági működés stabil volt. A kiadásokat jelentősen csökkentettük, a bevételek több mint fele vállalkozás típusú volt. Jelentős volt a pályázati bevétel is. A változások, a szervezet újjáalakítása az eddigi visszajelzések alapján megfelel a Vas Megyei TIT Egyesülettel szembeni elnökségi, piaci, civil - elvárásoknak. A munkatársak felkészültsége, motiváltsága kiváló, amely biztos alapja lehet a következő időszak zavartalan működésének. A gazdálkodás átalakítása folyamatban van. Itt elsősorban azokat az egyes tételeiben nem magas, de összességében mégis jelentős szerződéseket vizsgáljuk felül folyamatosan, amelyek a közvetlen működéshez, célok megvalósításához nem kapcsolódnak vagy olyan régi, gazdaságtalan szerződések, amelyek kiválthatók olcsóbb de tartalmában akár többet is nyújtó megoldásokkal évben jelentős előrelépés volt, hogy a Vas Megyei TIT Egyesület kintlévőségeit amelyek elsősorban az ETE és a TÁMOP pályázatokból fakadtak hatalmas mértékben sikerült csökkenteni. Jelenleg a pályázati finanszírozásból származó elhatárolások/kintlévőségek nem térnek el az utófinanszírozott pályázatok normális mértékétől. Megítélésem szerint a évi változások, átalakítások a Vas Megyei TIT Egyesület működését, céljait, hagyományos értékeit nem veszélyeztetik évben a pénztárosi munkakör megszüntetésével és a pénzügyi tevékenységek átszervezésével párhuzamosan 3 árajánlat bekérésével egy könyvelő irodával kötöttünk szerződést. Ez alapján, január 1-től a könyvelést és a bérszámfejtést külső cég végzi. A év legfontosabb feladata a hagyományos tevékenységek, a Vas Megyei TIT Egyesület értékeinek megóvása mellett olyan új források, tevékenységek néhol szemlélet meghonosítása, amelyek közép és hosszú távon biztosítják a Vas Megyei TIT Egyesület létezését. A szervezet minden munkatársa ismeri a fenyegetettségünket, minden alkalmazott folyamatosan tájékoztatva van a munkájának, felelősségének fontosságáról. Hitem szerint ez az egyik alapja annak, hogy valódi munkatársként viselkedjenek alkalmazottak helyett. Ebben az évben olyan új folyamatokat kívánunk elindítani, amely épít a hagyományokra, képes hosszú távú értékek megteremtésére. Ezek közül kiemelkedik: 1. a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem teljes megújítása, amelynek lényege a kiterjesztése olyan egész éves programsorozattá, amelyben különböző szakmai rendezvények épülnek egymásra a MUT koordinációjával 2. klubok tevékenységének hatékonyabb összehangolása féléves programtervezés, rendszeres egyeztetések 3. a Közéleti gondolkozó rendezvénysorozat újraszervezése és rendszeres megvalósítása 4. a Fordító iroda működésének kiterjesztése (zalaegerszegi iroda megnyitása), megújítása (elektronikus ügyintézés bevezetése) 5. képzések üzletszerű eladása képzési referensek munkájának megújítása 2

3 6. olyan rendezvénynaptár kialakítása, amely minden évben tartalmaz legalább egy országos, egy határon átnyúló, nemzetközi vagy szakmai konferenciát 7. pályázati célok tudatosabb összehangolása (az egyes pályázatokban egymásra épülő, de önállóan megvalósítható tevékenységek tervezése, a létrejött értékek felhasználása a napi tevékenységekben és más pályázatokban) 8. partnerségi kapcsolatok erősítése jelentősen nagyobb energiát fordítani a személyes (beszállítói, partneri, együttműködői) találkozásokra 2011-ben összességében két vezetői cél fogalmazható meg: 1. a működéshez szükséges feltételek zavartalan biztosítása alkalmazottak megtartása, iroda működtetése 2. közép és hosszú távú célokhoz tartozó tevékenységek tervszerű, tudatos megvalósítása, amely biztosítja a jelenlegi nehéz helyzet utáni gyors felemelkedést és megerősödést 3

4 Beszámoló a Vas Megyei TIT Egyesület évi szakmai teljesítéséről Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek évben a Szervezet összetétele és működése jelentősen megváltozott. Ezt elsősorban az igazgatóváltással együtt járó szemléletváltás hozta magával. A szervezet jól reagált a változásokra és változtatásokra. Ez a változás az Egyesület hagyományos tevékenységei közül a közművelődési területen hozta a legnagyobb módosulást évben új, közművelődési területre sorolható tevékenysége nem volt az Egyesületnek. A hagyományosnak mondható és ide sorolható tevékenységek közül a Magyar Énekmondók Találkozóját és néhány, a Közéleti gondolkozó sorozatba beilleszthető estet valósítottunk meg. Sikeres közművelődési tevékenységként értékelhető a Magyar Nyelv Hete, amelynek országos megnyitóját és a megyében összesen 17 előadását szerveztük meg. A klubok tevékenységét vizsgálva, megállapítható, hogy az év első felében még nem történt változás, ugyanakkor a második felében elkezdődött egy, a változásokat felvállaló és elfogadtató egyeztetés. Ez a folyamat jelenleg is tart. A célja kettős: egyrészt a tevékenységek tervezése és tudatosabb kommunikálása, másrészt a rendelkezésre álló elsősorban anyagi források egyenlőbb és igazságosabb elosztása. Emellett fontos cél volt a költséghatékony működés elfogadtatása. A klubok vezetőivel folytatott egyeztetések révén a évet úgy kezdtük meg, hogy minden klub átadta az első félévre vonatkozó terveit. A vidéki klubok közül egyedül a sárvári működött ez egyelőre évre is igaz, bár jelentősen kisebb összegű forrásokból. A várossal aláírt közművelődési megállapodásunk él évben a szervezet működését is meghatározta annak az elképzelésnek a megvalósítása, hogy a természet- és társadalomtudományi területen kiemelkedőt alkotók részére díjat alapítottunk. A Kneffel és a Szentléleky-díj átadását a 20 éves ünnepségünkön tettük meg először. A díjalapítást és átadást külön szabályzat írja le. A működéshez kapcsolódik, hogy évben kialakítottunk egy olyan elektronikus levelező rendszert, amely biztosítja minden munkatársunk számára, hogy bárhol a világban ahol Internet elérés van megnézhesse a leveleit. Együttműködés a társszervezetekkel A változás itt is jelentősen átalakította a folyamatokat. Gyakorlatilag újjáalakult a kapcsolatunk amely addig is kiváló volt a Munkaügyi Központtal. A megyével való kapcsolatunk nem változott, míg a várossal kialakított kapcsolataink gyakorlatilag megszűntek. A választásokat követő tisztségviselői átrendeződés hosszú ideig tartott, és inkább csak az év végén kezdett működni. Ugyanakkor mindkét kapcsolatra jellemző és ez biztosan megmarad évben is a források jelentős elapadása. Mára sikerült a várossal is kialakítani azokat a kapcsolatokat, amelyekben megismerhetik és támogathatják/támogatják a munkánkat. A város középiskoláival a kapcsolatunk átalakult. A Kanizsai Dorottya és a Nagy Lajos Gimnáziumokkal a kapcsolatunk felerősödött. Nyelvvizsgákat, tematikus szakmai napokat szerveztünk közösen, 4

5 amelyekben a várossal való együttműködés is megerősödött. Itt az Ifjúsági Irodával való kapcsolatunk révén sikerült előre lépni. A cél az, hogy a TIT-et a fiatalok is megismerjék. A városi Ifjúsági Iroda többször tartotta a TIT-ben a Diák Önkormányzati vezetők megbeszéléseit. A nyelvvizsgák népszerűsítése és a nyelvvizsgáztatói kör bővítése céljából felvettük a kapcsolatot az általános iskolákkal is. Jelentős sikerként könyvelhető el évben, hogy méltón ünnepelhettük meg a Vas Megyei TIT Egyesület megalakításának 20. évfordulóját. Talán ennek is köszönhető, sikerült elérni azt, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság 170. éves jubileumi ünnepségét mi szervezhetjük meg. Ez jó lehetőség adhat arra, hogy a zalaegerszegi és soproni társszervekkel az együttműködésünk megélénküljön évben a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem minimális költségvetéssel valósult meg. Ez a programokon kevésbé látszott meg, de erős jelzés volt arra, hogy módosítani kell. A Nyári Egyetem Tanácsa átalakult, új elnök lett és módosult a Tanács összetétele is. Már a rendezvény ideje alatt elkezdődött egy folyamat, amely remélhetőleg- biztosíthatja a teljes megújulását a rendezvényünknek. Fontos eredmény, hogy hosszas előkészítés után sikerült az NyME SEK-kel az együttműködési megállapodást megkötni. A következő év feladata lesz, hogy ezt tartalommal is megtöltsük évben újraéledő együttműködés eredményeként, a Gothard Asztrofizikai Obszervatóriummal kisebb szerep vállalva, de közösen sikerült megrendezni az ingakísérletet a Székesegyházban. Képzési, pályázati tevékenységek évben olyan nagy összegű pályázati kiírás, amelyre a Vas Megyei TIT Egyesület pályázhatott volna, nem volt. A kisebb, egyes tevékenységekre, működésre kiírt pályázatok mindegyikét beadtuk jellemzően sikerrel. A TÁMOP pályázatunk, a várossal közös IVS pályázatunk és az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia megvalósítását biztosító pályázataink kisebb mértékű eltérésekkel ugyan, de folyamatosan és a megfogalmazott/elvárt szakmai tartalomnak megfelelően zajlottak. A képzési tevékenységek statisztikai adatait a beszámoló következő fejezete tartalmazza évben a képzések terén átütő változás nem történt. Lezárult a Mérlegképes könyvelői és a PÉK OKJ-s képzés, folyamatos volt a HACCP és a Tűzvédelmi szakelőadók képzése. A következő időszakra vonatkozóan, egy jelentős változást értünk el: sikerült két olyan képzést is megvalósítani, amelyben a képzési programot, az akkreditációt, a tananyagok fejlesztését, a képzés szervezését és az oktatást is az Egyesület végezte. Ezzel részben sikerült azt az elképzelést megvalósítani, hogy az ötlettől, a felmerült igény megfogalmazásától a teljes megvalósításig képesek legyünk képzéseket végezni. Bár a képzés zárása áthúzódott évre, a TÁMOP-ban a KPCM képzésünkön a tervezett 100 fő helyett közel 120 fő tett sikeres vizsgát. A TÁMOP-ban sikerrel zárult a kémiai tehetséggondozás, az általános iskolai pályaorientációs tevékenységek. Nagy sikere volt a nyári táboroknak, amelyekben azonban nem sikerült a tervezett létszámot teljesíteni (70 fő helyett 63 fő vett részt). Az ETE pályázatban, sikeresen valósítottuk meg az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferenciát. Ebben a két szakminiszter találkozóját, az előadásokat, az egyéb rendezvényeket és a kirándulást is. 5

6 A várossal közös IVS pályázatban vállalt 8 rendezvényből 6-ot sikeresen valósítottunk meg évben. Klubélet évben az az elképzelés, hogy újabb, fiatalabb tagokkal rendelkező klubot hozzunk létre, nem sikerült. Ennek okait és megoldását keressük. A klubok működése nagyrészt a megszokásoknak megfelelően alakult. Valamennyi klub jól működött, de a második félévben, a klubvezetőkkel közösen elkezdtünk egy olyan párbeszédet, amelynek a célja a megváltozott helyzethez való jobb alkalmazkodás. A klubok programjai felkerültek a TIT honlapjára. A klubéletet a város évben több pályázattal is támogatta. Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda évben a Vas Megyei TIT Egyesület legsikeresebb tevékenysége a Fordító Iroda működtetése évben pénzügyileg túlteljesítette az évet. Megszülettek azok a tervek, amelyek az elektronikus ügyintézést (főleg cégek számára) és a regionális működést biztosítják évben a nyelvvizsgák szervezése folyamatos volt. Ugyanakkor csak az évvégére sikerült elérni azt, hogy megfelelő számú jelentkező legyen ahhoz is, hogy minden vizsgát mi szervezzünk meg és ne kelljen más vizsgáztató intézményekhez átirányítani a jelentkezőket. 6

7 Statisztikai jelentés a évi legfontosabb szakmai tevékenységekről Nyelvvizsgák Origó jan. márc. ápr. jún. szept. nov. Össz.: angol fő eszperantó fő francia fő latin fő német fő olasz 1 1 fő cigány fő horvát fő Össz.: fő Oeconom jan. máj. aug. Össz.: német fő angol fő olasz fő francia 2 2 fő Össz.: fő TELC márc. ápr. máj. aug. okt. dec. Össz.: angol fő német fő Össz.: fő Fordítóiroda A fordítások száma évben összesen 1257 volt. Rendezvények Magyar Énekmondók Találkozóján a fellépők száma: 15 volt Magyar Nyelv Hete: - az előadások száma a megyében: 17 előadás - résztvevők száma az országos megnyitón 53 résztvevő - résztvevők száma a megyei előadásokon: 356 fő Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencián a regisztrált résztvevők száma: 119 fő Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem a négy napon, naponta átlagosan 70 fő és összesen 25 előadó A 20 éves jubileumi megemlékezésen a regisztrált résztvevők száma: 99 fő 7

8 Képzések OKJ-s (PÉK): résztvevők száma: 13 fő OKJ-s(Mérlegképes): résztvevők száma: 14 fő KPCM: 50 fő (szombathelyi képzési helyszínen), további 70 fő a győri és soproni képzési helyszínen Egyéb szakmai képzések: HACCP Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő: 2 csop; 28 fő EU-s projektciklus menedzsment: 17 fő Német TIT-TELC 120 órás nyelvtanfolyam: 12 fő Munkavédelmi képviselők továbbképzése: 2 csop., 32 fő Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam: 2 csop., 28 fő Táblázatkezelés: 2 csop., 13 fő Német (Bögöte): 12 fő ECDL (Bögöte): 10 fő Klubok Foglalkozások száma Résztvevők Szenior klub fő Hölgyklub fő Ország-Világjárók fő Asztaltársaság fő Személyügyi klub 7 10 fő Kémiai tehetséggondozás: résztvevők száma 28 fő 8

9 A Vas Megyei TIT Egyesület évi szakmai terve Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek A Vas Megyei TIT Egyesület évben átesett egy jelentős szerkezeti és szervezeti változáson: megújult és átalakult az Egyesület Elnöksége, átszerveződött a munkatársi állománya. A Vas Megyei TIT Egyesület ezen tevékenységeinek forrásai a évben jelentősen lecsökkenek. A évben eltervezett lépések (célközönség kiterjesztése, iskolák és tanáraik bevonása, TIT tagok toborzása, tagszervezetek megújítása) csak kismértékben teljesültek. Ez elsősorban nem a tervezési irányok rosszul megválasztásából, hanem a tempó megjelöléséből fakadnak évben sikerült a város középiskoláival megerősíteni az együttműködést. A gimnáziumok közül kettővel elő és rendszeres a kapcsolatunk, a szakképzőkkel a TISZK-en keresztül megtörtént a kapcsolatfelvétel. Városi pályázatokba bekapcsolódva több középiskolában és általános iskolában is szerveztünk rendezvényeket, együttműködési megállapodás született a vasvári általános iskolával. Ebbe a tevékenységi körbe sorolhatóan sikerült a klubok működését megtartani és részben megújítani évben a évi elektronikus levelezés átalakítását folytatva célunk, hogy olyan dokumentumkezelő rendszert működtessünk, amely biztosítja a dokumentumok egységes tárolását elérését minden munkatárs számára. Idén elkészül a Vas Megyei TIT Egyesület Marketing terve, amely biztosítja a reklám és marketing tevékenységek tudatosabb és hatékonyabb működtetését évben az adózás változásai negatívan érintették a munkatársak bérét. A nettó bérekben átlagosan Ft-os csökkenés történt. Ezt, látva a év jelentős bizonytalanságait, nem tudjuk azonnali béremeléssel kompenzálni. A munkatársak ígéretet kaptak arra, hogy a év végén, az anyagi helyzetünket és a szakmai teljesítéseket látva, a lehetőségeink szerint, jutalmat kapnak, amely kompenzálhatja a kieső bért. Az adóváltozásokat felhasználva az étkezési hozzájárulást évben Ft-ról Ft-ra emeltük. Együttműködés a társszervezetekkel évben a működés zavartalanságának biztosítása érdekében az egyik legfontosabb feladat olyan valós tartalmú együttműködések kialakítása, amely tervezhető bevételi forrásokat is tartalmaz (cél szerinti egyéb tevékenységek megerősítése). Ehhez jó alapot nyújthatnak a városi ifjúsági szervezetekkel évben kialakított új kapcsolatok (DÖK találkozók a TIT-ben, iskolai rendezvények megvalósítása). Ugyanilyen lehetőség a Savaria TISZK-kel való együttműködés évben mi valósítjuk meg a Savaria TISZK egyik pályázatának összes szervezési tevékenységét. Ebben az évben az együttműködési megállapodás is megköthető. A saját TÁMOP pályázatunkat felhasználva, újragondoltuk a soproni és a zalaegerszegi TIT-tel a tevékenységeinket. Ezt erősítheti, hogy a 170 éves, országos TIT rendezvény megszervezésében és megvalósításában is közreműködnek. A soproni TIT pályázataiban keressük a saját helyünket, a kommunikáció folyamatossá vált. 9

10 2010. évben sikerrel valósítottuk meg a 20 éves jubileumi megemlékezésünket. Ezt is felhasználva, évben mi rendezhetjük meg a 170 éves, országos megemlékezést, amely segíthet a társszervekkel való kapcsolatok megújításában évben csak részben sikerült valamennyi, a működésünk szempontjából fontos, társszervvel felvenni a kapcsolatot évben a Kamarákkal (építész, mérnök, agrár) való kapcsolatfelvétel a legfontosabb feladat év a választások éve volt. Ez jelentősen átalakította a kapcsolatrendszereinket évben a legfontosabb feladat a várossal való kapcsolatunk kialakítása, megerősítése, hiszen gyakorlatilag a teljes városházi állomány lecserélődött. A megyével való kapcsolatunk hagyományosan jó, itt nem történt komoly változás. Azonban mindkét szervezet hozzáállását a munkánkhoz, átalakította a pénzügyi források szűkössége. Bár mindkét szervezet ismeri és elismeri a munkánkat, azokhoz anyagi támogatást csak nagyságrendekkel kisebb összegben biztosítanak. Ez ebben az évben a saját kéréseinket is ennek megfelelően kell megtervezni évben együttműködési megállapodást kötöttünk az NyME SEK-kel évben feladatunk, hogy ezt valós tevékenységekkel megtöltsük, kialakítsuk az együtt dolgozás rendszerét és rendszerességét. A évi pályázati lehetőségekre felkészülve, folyamatosan keressük azokkal a szervezetekkel az együttműködéseket, amelyekkel társulva pályázatok adhatók be, valósíthatók meg. A Gothard Asztrofizikai Obszervatórium az egyik lehetséges partner, akikkel közösen vagy társulva pályázhatunk évben. Ilyen szervezet még a zalaegerszegi és soproni TIT, Szombathely MJV, Savaria TISZK ezekkel a szervezetekkel konkrét, kiírás szintű egyeztetések történtek már meg. A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem megvalósításához kapcsolódó szervezetek és tevékenységek is jelentősen átalakultak évben amennyiben sikerül forrásokat találni tartalmában és megoldásaiban is megújulhat ez a rendezvényünk. Ennek érdekében újragondoltuk a MUT-tal való együttműködést, keressük az egyéb kapcsolatokat. Az NCA és NKA pályázatok forrásai jelentősen leapadtak. Ez évben elsősorban a közművelődési együttműködésekben rejlő lehetőségeket szűkítik le évben a Magyar Énekmondó Találkozóját már csak jelképesen tudtuk támogatni, a Magyar Nyelv Hetéhez kapcsolódó rendezvények is hasonlóan alakulnak. A Weöres Sándor Színház évben megkezdte a működést a saját épületében. Ez egyrészt elősegíti az együttműködés mindjobb meghatározhatóságát, másrészt azonban a tevékenységek átfedése miatt erős konkurenciát jelent elsősorban a hagyományos közművelődési tevékenységekben év feladata az egymást elismerő és segítő együttműködés kialakítása év feladatai közé került át az AGORA-val való együttműködések kialakítása. Megítélésem szerint, ez lesz az egyik legnehezebb feladat, hiszen az AGORA a városban az egyik legjobban beszűkült területen tevékenykedik. 10

11 Képzési, pályázati tevékenységek A TÁMOP pályázatunk lezárul év első felében. Ebben a legfontosabb feladat, hogy mind szakmailag, mind pénzügyileg sikeresen zárjuk a pályázatot. Ez lesz a év egyik legnagyobb és legfontosabb feladata évben, az Új Széchenyi Tervben több olyan pályázati kiírás is szerepel, amelyekre pályázhatunk évben a megszerezhető információk alapján, elkezdtük a lehetséges együttműködő partnerekkel az egyeztetéseket. Ebben az évben az előzetesen egyeztetett pályázatok esetében a terveink szerint több pályázatot is benyújtunk önállóan, konzorciumban vagy partnerként évben a Munkaügyi Központok csak a hiányszakmákhoz kapcsolódó képzéseket támogatják. Ezek jellemzően nem a TIT profiljába tartoznak, azonban az együttműködések révén tudjuk biztosítani a képzések megvalósítását évben a hírek szerint a ReMeK szerepköre jelentősen átalakul, ez valószínűleg átalakítja a piacot. Egyelőre nem tudni, milyen megoldások születnek, de itt is a legjobbnak tűnik a más szervezetekkel való együttműködés (Kamara, TISZK, stb.) évben terveztük az NyME PSZK-val való együttműködésünket, amely részben meg is valósult évben sikerült egy nagy pályázatukba bekapcsolódnunk (TEX-EASTile projekt). A Vas Megyei TIT a Pannon Business Network tagja évben tervezett együttműködés csak részben valósult meg a legnagyobb lehetőség, a kínai diákok képzése nem valósult meg. Az együttműködést erősíti, hogy az elnökség tagjaként képviselem a TIT-et. Az évek óta, a megye cégeinél, intézményeinél megvalósuló, kötelező szakmai, frissítő, jogszabályokban előírt és egyéb képzések szervezése és megvalósítása évben is folyamatos. A év feladataira is felkészülve, a évi terveknek megfelelően, a Vas Megyei TIT Egyesület szervezet átalakult. A feladatköröket újraterveztük, a munkaköröket minden dolgozó elfogadta évben a SZMJV IVS pályázatában két kiemelt rendezvényt szervezünk meg. Ezek előkészítése folyamatos és zavartalan évben sikerült a pályázatba azokat a módosításokat is beépíteni, amelyek a tevékenységünket jobban elősegítik (menedzsment költségek átcsoportosítása szakmai tevékenységek közé). A pályázatok között keressük azokat a forrásokat, amelyek biztosíthatják a vidéki ismeretterjesztés újraélesztését. Ennek előkészítéseként folyamatos egyeztetések zajlanak. Ezek a jelenlegi helyzetben azonban arra elegendőek, hogy amennyiben pályázati kiírás jelenik meg a témához kapcsolódóan, értelmes és valós szakmai tartalmat tudjunk megfogalmazni a beadott pályázatokban. Klubélet évben a jelenlegi klubélet megújításához kapcsolódóan, rendszeresen találkoztunk a klubvezetőkkel. A munkakörök kialakításakor egy személyhez kapcsolódtak a klubok tevékenységei. A klubok félévente tervezik a tevékenységeiket, amelyeket a jobb tájékoztatás érdekében a honlapunkon is megjelenítjük évben a klubok működésére fordítható források jelentősen lecsökkennek. A megszokott megvalósítási módok csak abban az esetben biztosíthatók, ha a klubvezetők ismerik, elfogadják és 11

12 segítik ennek a helyzetnek a kommunikációját évben a klubvezetőkkel való kapcsolattartás kiemelt feladatunk. A legfontosabb rendezvények a honlapon megtalálhatók év elején egy rendezvény megszervezésével gyakorlatilag újraterveztük a Közéleti gondolkozó programjait. Ez is a forráshiányos területeink közé tartozik, azonban a szervezése és megvalósítása nem igényel akkora forrást, hogy ez a feladat és tevékenység ne legyen kiemelt ebben az évben. Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda A Vas Megyei TIT Egyesület működésében a legstabilabb, leginkább ismert és a régióban elfogadott, jól működő egységünk évben a rendszer megerősítése a fordítók, tolmácsok meghívása, szakmai tapasztalatcserék biztosítása valamint a regionális terjeszkedés a cél. A zalaegerszegi fordító iroda működéséhez szükséges szerződés előkészítése lezárult. A tervek szerint, március 1.-től Zalaegerszegen működik egy fordító irodánk. Ugyanezt a folyamatot szeretnénk megvalósítani Sopronban is. Ennek egyelőre csak az előkészítése van folyamatban. A nyelvvizsgák folyamatos, nagy résztvevői létszámmal történő megvalósítás érdekében kidolgoztunk egy eljárást, amely segítségével újra (és remélem folyamatosan) felkeressük az iskolákat, társintézményeket évben ez a személyes szintű megkeresés nem volt elég erőteljes évben a cél, hogy a nyelvvizsgák folyamatosan a TIT-ben legyenek ne kelljen átirányítanunk az alacsony létszám miatt egyéb szervezethez jelentkezőket évi nagyrendezvények január 20. Magyar Énekmondók Találkozója március 30. Önkormányzati Akadémia (Martineum Felnőttképző Akadémia és a BFH Európa Kft.-vel közösen május Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia június A TIT 170 éves országos ünnepsége augusztus 1-5. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem november Kneffel Pál és Szentléleky Tihamér díjak átadása 12

13 Vas Megyei TIT Egyesület Küldöttgyűlésének és Elnökségének munkaterve Küldöttgyűlés Dátum: március Napirend Téma Előadó Beszámoló az Egyesület évi munkájáról A évi közhasznúsági jelentés Javaslat az Egyesület évi munkatervére és költségvetésére Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a évi működésről és gazdálkodásról Elnökségi ülések Dátum: február 23. Napirend Téma Beszámoló az Egyesület évi szakmai munkájáról Előadó Simon Zoltán Péter, igazgató Beszámoló az Egyesület évi gazdálkodásáról Őri Jenőné, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke Várfalvi Erzsébet, könyvvizsgáló Az Egyesület évi szakmai és pénzügyi tervének ismertetése Simon Zoltán Péter, igazgató Hegedüs Judit, gazdasági vezető Egyebek 13

14 Dátum: június Napirend Téma Előadó Beszámoló az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia megvalósításáról A 170 éves jubileumi ünnepség előkészítésének ismertetése A TÁMOP pályázat eredményeinek (szakmai és pénzügyi) lezárásának ismertetése Dátum: Napirend Téma Előadó Az Egyesület évi 1. félévi működési beszámolója Beszámoló a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem szakmai megvalósításáról Beszámoló a 170 éves jubileumi ünnepség megvalósításáról Kitüntetések (Kneffel, Szentléleky) díjak átadásának előkészítése Dátum: Napirend Téma Előadó Tájékoztató a évi munkáról Állófogadás 14

15

16 Bevezetés A 2011-es évet egy mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy minden mozgott körülöttünk. Folyamatos változások közepette a szervezet is folyamatosan változott és igyekezett a céljainak megfelelve, helyes válaszokat adni a környezete, megrendelői számára. Úgy ítélem meg, ez összességében egyértelműen sikeres volt. A 2011-es évben lezártuk a vezetőváltással együtt járó változásokat. A szervezet átalakításhoz kapcsolódó döntéseket még 2011-ben meghoztuk, de a megvalósítása áthúzódott 2012-re. Jelenleg a szervezet 5+1 fővel végzi a tevékenységét ben valamennyi szerződéses feladatunkat hiánytalanul, szakmailag kifogástalanul valósítottuk meg. A folyamatosan változó környezetben a 2010-ben megfogalmazott tervek és célok jelentős része megvalósult, ezáltal szakmailag és pénzügyileg is sikeres évet zártunk ben a legfontosabb cél, hogy képesek legyünk olyan szakmai teljesítményre, amely biztosítja a pénzügyi stabilitásunkat. Beszámoló a Vas Megyei TIT Egyesület évi szakmai teljesítéséről Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek 2011-ben a hagyományos tites tevékenységek száma és számossága nem nőtt és nem csökkent. Ezen a területen nem sikerült jelentős áttörést elérni. A klubjaink működése kismértékben, de fontos elemeiben megváltozott. A klubvezetők elfogadták a rendszeres megbeszéléseket, az azon elhangzottakat és együttműködők voltak a változások megvalósításában. Köszönet érte! A tervektől eltérően, de azért egy új felnőttképzési szakembereket tömörítő klubot képesek voltunk megszervezni és elindítani. Hagyományteremtő szándékkal, május 30-án megkoszorúztuk Wagner András volt polgármesterünk sírját, a Tóth István Baráti Kör aktív részvételével több más szervezettel összefogva a Király utcai emléktáblát. Ugyanilyen hagyományteremtő szándékkal, több lelkes civillel és a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral sikeresen közösen megszerveztük az első Magyar Nyelv Napja programot november 13- án. A működési tevékenységünkben sikerült a 2010-ben elhatározott, három nagy programot sikeresen megvalósítani: 1. az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia az átalakult kormányhivatali struktúrában is sikeres volt Kormánymegbízott úr még az ausztriai meghívást is elfogadta alkalommal megrendezett Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemben több újítást is sikeresen megvalósítottunk 3. pozitív visszajelzéseket kapunk a mai napig a TIT 170. éves évfordulójára megrendezett országos programról 2

17 A soproni és a zalaegerszegi TIT szervezetekkel mindig is jó volt a kapcsolat. Mégis úgy érzem, ezen sikerült a legtöbbet javítani. Gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk, közös pályázataink vannak, folyamatos a munkatársak között is az együttműködés. A Városfejlesztési pályázatban vállalt szerepeink egyik legfontosabb sikere és visszajelzése -, hogy a 2010-ben nagyon nehéznek vélt Polgármesteri Hivatali kapcsolataink kiválóvá váltak. Polgármester Úr több esetben is aktívan részt vett a programjainkon, szívesen látott partnerek vagyunk az irodájában. Ugyanez mondható el a Kormányhivatalról is. Kormánymegbízott Úr is több alkalommal elfogadta meghívásainkat, aktívan részt vett a programjainkon évben az adózás változásai negatívan érintették a munkatársak bérét. A nettó bérekben átlagosan Ft-os csökkenés történt. Ezt, látva a év jelentős bizonytalanságait, nem tudtuk azonnali béremeléssel kompenzálni. A munkatársak év végéig megkapták a nettó bércsökkenés kompenzációját. Emellett 2012-ben további bérkorrekciót hajtunk végre, amely a garantált bérminimumot biztosítja ben a béren kívüli, egyéb támogatásokat felfüggesztjük. Együttműködés a társszervezetekkel Az együttműködések rendszerében a kiemelt jelentőségű szervezetek, területek: 1. régióban működő TIT szervezetek 2. városi általános és középiskolák, TISZK-ek 3. önkormányzati, kormányhivatali szervezetek 4. egyetem és PSZK 5. városban, megyében működő civil szervezetek 6. budapesti TIT 7. cégek, vállalkozások, klaszterek 8. osztrák partnerek A régióban működő TIT szervezetekkel 2011-ben gyakorlatilag teljesen átalakult, az egyébként sem rossz kapcsolat. Közös megbeszélések, rendszeres, közös pályázati megvalósítások, egymásnak átadott munkák, programok, lehetőségek indultak el. Azt gondolom, az egyik olyan folyamat ez, amely hosszú időre meghatározó lesz számunkra. Az iskolák egyre nehezebb helyzetben vannak. Ennek számunkra egyik következménye, hogy bezárkóztak. Látják, tudják, hogy amivel megkeressük őket az értékes és hasznos, de a mindennapi gondjaik olyan mértékűvé váltak, hogy ezeket inkább elutasítják. Ezekben inkább azt a többlet terhelést látják, élik meg, amelyet már nem szívesen vállalnak fel. Ezzel együtt a gimnáziumokkal rendszeres volt 2011-ben is a kapcsolatunk. Több programot köztük egy városi szemétszedési akciót sikerült több szakképző intézménnyel összefogva megvalósítani. De szerveztünk hídépítő és virágkötő versenyt is szakképző iskolákkal közösen ben a hivatalok vezetői, valamint új hivatalok megalakulásával a közigazgatás átalakult. Az új vezetőkkel a szerepünk, szervezetünk elfogadtatása sok munkával járt. Elmondható, hogy ez a munka sikeres volt. Ismernek, elfogadnak bennünket. Anyagilag a lehetőségeikhez képest támogatnak, de 3

18 egyéb módon protokolláris részvétellel, helyszín biztosításával bármikor és teljes mértékben segítették a munkánkat. Az NYME SEK-kel a kapcsolatunk változatlan. A PSZK-val egy közös projektet megvalósítottunk, amelynek eredményeként a 2012-ben megjelenő pályázatokban több lehetőség is van az együttműködésre. A városi, megyei civil szervezetekkel a kapcsolataink inkább a személyes szinten erősödtek tovább. Az Önkéntes Centrummal több közös programunk volt, mi magunk is Önkéntes Ponttá váltunk. Rendszeresen befogadtuk a civil szervezetek rendezvényeit. Egyetlen megkeresést sem utasítottunk vissza. A budapesti TIT-tel a kapcsolatunk folyamatos. Rendszeresen tartunk egyeztetéseket, megbeszéléseket ben a legfontosabb közös rendezvényünk a 170 éves megemlékezés volt. A cégekkel, vállalkozásokkal elsősorban a képzések révén tartjuk a kapcsolatot. Ez 2011-ben jelentősen nem csökkent, de nem is erősödött az előző évekhez képest. Ebből a sorból kiemelkedik a PBN-nel (Barta Balázs) való együttműködésünk. Képzési, pályázati tevékenységek 2011-ben sikeresen lezártuk a TÁMOP projektet. Mind szakmailag, mind pénzügyileg, a szabályoknak, támogatási szerződésnek megfelelően, sikeres volt a megvalósítás. A pályázati tevékenységek elszámolása nagyrészt első félévében történt meg, ami jelentősen befolyásolta a 2011-es pénzügyi elszámolást. Egyéb pályázataink. Az NKA és NCA pályázatokon sikeresen vettünk részt. Ugyanakkor a pályázati források összege ezeken a pályázatokon jelentősen lecsökkent. A városi civil és kulturális pályázatokon 2011-ben - hivatkozva arra, hogy szervezetünk más forrásokból jelentős összegű támogatást kap a várostól nem nyertünk. A TIT központi támogatási is csökkent 2011-ben. A városfejlesztési (IVS) pályázatban a tevékenységeink sikeresek voltak. Többször sikerült jelentős számú és feltűnést keltő attrakciót megvalósítanunk, amelyet a város vezetése is elismert. Az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia 2011-ben is sikerrel zárult. A munkaügyi központok finanszírozási nehézségei miatt kisebb létszámban vettek részt a rendezvényen, de a programok minősége és a témaválasztás is megfelelő volt ben a képzések száma visszaesett a 2010-es évhez képest. Ennek egyik oka az adózási rendszer átalakulása: megszűnt a saját dolgozók képzésére fordítható, ún. szakképzési hozzájárulás rendszere. A piaci alapú képzésekre gyakorlatilag nem volt kereslet, a cégek jelentős részének sem a dolgozók képzése volt a legfontosabb. Klubélet 2011-ben (már 2012-re áthúzódva) sikerült egy új klubot elindítani. A felnőttképzési szakemberekből álló csoport egyik kiemelt célja, hogy andragógia szakos egyetemi hallgatókat bevonva, gyakorlati, szakmai feladatokat oldjanak meg. A klubok működése nagyrészt a megszokásoknak megfelelően 4

19 alakult. Valamennyi klub jól működött. A évben elkezdett, a klubvezetőkkel folytatott párbeszéd 2011-ben rendszeressé és sikeressé vált. A klubok programjai felkerültek a TIT honlapjára. Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda évben is, a Vas Megyei TIT Egyesület legsikeresebb tevékenysége a Fordító Iroda működtetése volt évben is pénzügyileg túlteljesítette az előző évet. Bár a tervekhez képest kevés eredménnyel, de működik a zalaegerszegi iroda, és mára lehetőség van elektronikus úton is eljuttatni részünkre fordítási megrendelést évben a nyelvvizsgák szervezése folyamatos volt. Egy vizsga kivételével, valamennyi vizsgaidőpontra megfelelő számú jelentkező volt, így a nálunk jelentkező vizsgázók a TIT-ben szerezhettek nyelvvizsga bizonyítványt. 5

20 Statisztikai jelentés a szakmai munkáról 2011-ben Nyelvvizsgák Origó jan. márc. ápr. jún. szept. nov. Össz.: angol fő eszperantó fő francia 1 1 fő spanyol fő német fő orosz 1 1 fő cigány fő finn 1 1 fő horvát 1 1 fő olasz 3 3 fő Össz.: fő Oeconom jan. máj. aug. Össz.: német fő angol fő olasz fő francia fő Össz.: fő TELC jan. márc. ápr. máj. aug. nov. Össz.: angol B fő német B fő angol B fő német B fő angol C1 német C1 Össz.: fő fő fő 6

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány j ö v ő t é p í t ü n k j jövőt ö v ő t é p í t ü n k Tartalom Elnöki köszöntő...3 Alapítói köszöntő...4 Ajánlások...5 Történetünk...6 Kuratóriumi elnökök...8 Egyetemi kapcsolatok...9

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata

ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának általános tisztújító választására Pécs 2011. június Tartalomjegyzék I. ÖNÉLETRAJZ:...3 1. EDDIGI KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEIM:...5

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

VEZETŐI KONCEPCIÓ KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERPES ATTILA

VEZETŐI KONCEPCIÓ KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERPES ATTILA VEZETŐI KONCEPCIÓ KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERPES ATTILA Tartalom Vezetői összefoglaló... 2 Bevezetés... 3 A Keresztury Dezső VMK szervezete... 4 Szakértői bürokrácia... 5 Divizionális

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. ÁPR. MÁJ. 19. ÉVF. 3. SZÁM A VOSZ Küldöttgyûlésének határozatai Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben