A XX. század eleje: - A katonai orvostudomány az orvostudomány önálló tudományágává válik I. Világháború: Az orvostudomány specializálódása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XX. század eleje: - A katonai orvostudomány az orvostudomány önálló tudományágává válik I. Világháború: Az orvostudomány specializálódása"

Átírás

1

2

3 A XX. század eleje: - A katonai orvostudomány az orvostudomány önálló tudományágává válik I. Világháború: Az orvostudomány specializálódása eredményeként megjelenik a szakosított orvosi ellátás. - Motorizált ambulancia - Repülőgépeken történőkiürítés - Himlőés tífusz elleni védőoltás - Lőtt sérülések új kezelési eljárása - Szakaszos gyógykezelés - Vegyi fegyverek megjelenése

4 II. Világháború: Inkább a klinikai orvostudományok szolgálják a tábori sérültellátást. - Konzerv vér - Plazma pótszerek - Elsőkemoterápiás szerek - Penicilin - Atomeszközök megjelenésével új tudományágak születnek (heamatológia, sugárbiológia) II. Világháború utáni lokális háborúk: - Légi kiürítés jelentősége megnő - Stratégiai kiürítés problematikája

5 Koreai háború: A magyar és az európai plasztikai sebészet alapjai, Zoltán János XX. század utolsó évtizede és az I. Öbölháború jelentős áttörést és változást idézett elő. - Előkészítés tudományos megalapozottsága - Béke sürgősségi eljárás adaptálása - A haderőegészségügyi állapota igen magas prioritást élvez - Időnormák változása XXI. század: A kutatólaboratóriumból a hadszíntérre elvének megvalósulása

6 Az ország NATO csatlakozása jelentős változást jelentett: Reális elemként jelenik meg a határon kívüli, eddig ismeretlen alkalmazási viszonyok.

7 Az ország NATO csatlakozása jelentős változást jelentett: Ismeretlen technikák és kultúrák közötti alkalmazás iránti igény.

8 Az ország NATO csatlakozása jelentős változást jelentett: Sajátos és speciális műveleti követelmények (békefenntartás, őrzésvédelem, szállítmánykísérés, terror cselekmények, PRT feladatok).

9 1. Közös védelmi képesség fokozása (NATO Kiválósági Központ). 2. Béke ellátás színvonalának növelése (HK-ÁEK). 3. A szolgálat határait meghaladó, de az ország és a régió biztonságát szolgáló védelem-egészségügyi képességek fejlesztése (MH HEK). 4. Egészségügyi ismeretek oktatása, a katonai képzésbe történő adaptálása

10 SOTE - Katona-, Katasztrófa-orvostani, Oxyológiai Tanszék SZTE - Repülő-orvostani Tanszék PTE - Sürgősségi-Oxyológiai-Katonai és Katasztrófa-orvostani Intézet ZMNE - Védelem-egészségügyi Intézet

11 a. Kábítószer fogyasztási szokások felmérése a Magyar Honvédség személyi állományának körében, rendszeres szűrővizsgálatok végzése Megnevezés Összes mintaszám Pozitív (db) Pozitív (%) ,05 Hatósági katona (összesenbő l) ,33 BV állomány ,52 Civil állomány (szerz. és tanintézeti) ,28 Mindösszesen: ,16 Katona állomány (összesen)

12 b. Katonai toxikológiai feladatok: mérgező harcanyagok, ipari toxikus vegyületek kutatása: - Mérgezőharcanyagok hatásmechanizmusának kutatása, biológiai mintákból történőkimutatásukra analitikai eljárások kidolgozása. Elkészítettük azokat az analitikai eljárásokat, amelyekkel mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg meg tudjuk határozni a vizsgált minta hatóanyagtartalmát. A módszerek akkreditálása folyamatban van. A kapott eredményeink a katonai toxikológia területén gyakorlati szempontból kiemelten jelentősek és alapját képezik a vegyi fegyverek és ipari toxikus vegyületek elleni védelem egészségügyi feladatainak

13 c. Granulocita-trombocita kölcsönhatás szerepe a sebgyógyulásban: - Tovább vizsgáljuk a nanorészecskék biológiai fegyver segédanyagaként történőalkalmazhatóságát.

14 d. A biológiai fegyverként használható illetve súlyos megbetegedést okozó biológiai ágensek kimutatására alkalmas metodikák tesztelése MODELL rendszereken:: - Folytattuk a felületi plazmon rezonancia (SPR) technika kifejlesztését mikrobiológiai ágensek (baktériumok, toxinok, stb) és más antigén természetű biomolekulák (pl. citokinek) kimutatására kis mennyiségűmintából. A mű szer prototípusa elkészült.

15 e. A katonai identitás kialakulása, formálási lehetőségei és lehetséges Krizisei évben a Kutatási zárójelentés elkészült.

16 f. Kompetencia alapú kiválasztási rendszer működtetése évben a Kutatási zárójelentés elkészült.

17 g. A Mobil Biológiai Laboratórium Komplexum részére új reagensek, metodikák fejlesztése: Az MBLK-ban alkalmazott gyorsdiagnosztikai módszerekhez kifejlesztett, a különböző mikroorganizmusok kimutatására alkalmas reagensek folyamatos tesztelése

18 h. Az alkalmasság-vizsgálatokhoz kapcsolódó fontosabb kutatási témák: - Szakma-specifikus alkalmasság-vizsgálat a tű zszerészek pszichikai alkalmasság- és beválás-vizsgálat tükrében. - A külszolgálatok alkalmasság-vizsgálatának validálása. - Átállás a kompetencia alapú kiválasztásra a Magyar Honvédségnél.

19 Dekorporáló hatású gyógyszerkészítmények törzskönyvi dokumentációjának elkészítése, törzskönyveztetése. Modulrendszerűlaboratórium (biológiai) konténer komplexum. Mobil (telepíthető) kémiai laboratórium kifejlesztése, rendszeresítése. Genetikai ujjlenyomat bázis létrehozása személyi azonosítás céljából. A biológiai dozimetria katonai alkalmazási rendszerének kidolgozása, módszerek beállítása és fejlesztése. Páncélozott sebesültkihordó-szállító gépjármű.

20

21 Klinikai vizsgálat Előkészítés alatt Folyamatban (szerződött) Lezárult

22 Kardiológiai osztály A vizsgálat megnevezése: EMPHASIS 1. Protokoll szám: A Vizsgálatvezető: Prof. Dr. Préda István 3. Szponzor: Pfizer 4. Megkezdés időpontja: Tervezett befejezés: - 6. Tervezett betegszám: Beválasztott betegek száma: 9 8. Új beteg beválasztása lehetséges-e? Igen 9. A befejezett/kiesett/meghalt betegek száma: A szponzor által biztosított intézeti költség fedezete: 350 USD / befejezett beteg 11. Befogadó nyilatkozat Aláírva ( ) 12. Szerződéskötés: Jóváhagyott ( ) 13. OGYI engedély IKEB/RKEB jóváhagyás

23 Össz. fő Ebből aktív katona MTA D.Sc Habilitált 9 2 Hab. folyamatban 1 MTA C.Sc 24 1 PhD PhD folyamatban 16 9 Gyógyszerész MD 1 Tudományos fokozat Összesen:

24 Egyetemi tanárok száma: 21 fő. Akkreditált egyetemi szakképzőhelyek száma: 28 akkreditált osztály. Folyamatban lévőtudományos tevékenység (klinikofarmakológiai vizsgálatok száma): A HK-ÁEK összesen 85 db kutatást fogadott be, ebből jelenleg még 81 szerződés él. Továbbképzések (2010. szeptember 01-jei állapot): - orvos: szakdolgozó: 373

25 Publikációk száma (2010. szeptember 01-jei állapot): Eredeti közlemény (folyóirat, cikk) Megjelent publikáció (megjelenés összes adata) első szerző közte s szerz ő utolsó szerz ő első szerző közte s szerző utolsó szerző Magyar nyelvű Idegen nyelvű Könyv, monográfia fejezete Könyv, monográfia (tudományos, ismeretterjesztő, tankönyv, jegyzet) Absztrakt főszer keszt ő szerkeszt ő 2 társszerkeszt ő Könyv, monográfia fejezetrésze elsőv. egyedüli szerz ő társszerkeszt ő elsőv. egyedüli szerző társszerző elsőv. egyedüli szerző társszerző

26 Publikációk száma (2010. szeptember 01-jei állapot): Kongresszusi előadás Megjelent publikáció (megjelenés összes adata) Tudományos dolgozat, disszertáció elsőv. egyedüli szerző társszerző szerző Magyar nyelvű Idegen nyelvű Egyéb kiadvány fejezete Egyéb kiadvány főszerkesztő szerkesztő társszerkesztő elsőv. egyedüli szerző társszerző elsőv. egyedüli szerző társszerző Egyéb kiadvány fejezetrésze elsőv. egyedüli szerző társszerző

27 Egyetemi tanárok száma: 1 fő. PhD fokozatosak száma: 9 fő. Doktori iskolába járók száma: 5 fő. Publikációk száma (2010. szeptember 01-jei állapot): Megnevezés Magyar nyelven Idegen nyelven Publikáció 11 7 Előadás 23 10

28 Egyetemi tanárok száma: 1 fő. MTA doktor: 1 fő. PhD fokozatosak száma: 5 fő. Doktori iskolába járók száma: 3 fő. Publikációk száma (2010. szeptember 01-jei állapot): - Könyv: 1 db - Folyóirat cikk, magyar nyelven: 5 db idegen nyelven: 2 db - Előadás konferenciákon, egyetemeken: 23 db ebből idegen nyelven: 5 db

29 MTA doktora: 2 fő Prof. Dr. Hideg János Prof. Dr. Fűrész József Hadtudomány PhD fokozatosai: 12 fő Dr. Svéd László Dr. Zsíros Lajos Dr. Kohut László Dr. Békési Lívia Dr. Medveczki Zoltán Dr. Szternák Dóra Dr. Szabó Sándor Dr. Sandra Sándor Dr. Szakács Zoltán Dr. Hullám István Dr. Kopcsó István Dr. Várhelyi Levente = 2010-ben szerzett minősítés Orvostudomány PhD fokozatosai: 7 fő Dr. Rókusz László Dr. Schandl László Dr. Szilágyi Zsuzsanna Prof. Dr. Lakatos Zsuzsanna Dr. Helfferich Frigyes Dr. Vogt Gábor Dr. Abermanné Dr. Jäckel Márta A hadtudományban habilitáltak száma: 3 fő Prof. Dr. Grósz Andor (MTA C.Sc.) Prof. Dr. Orgován György (MTA C.Sc.) Prof. Dr. Fűrész József

30 Egyéb tudomány (fizika, biológia, gyógyszerészet) PhD fokozatosai: 7 fő Dr. Lengyel György Dr. Szentgyörgyi Viktor Dr. Tarnóczky Richárd Dr. Nagyné Bereczki Szilvia Dr. Galántai Rita Dr. Somosi Zoltán Dr. Karvaly Gellért Balázs = 2010-ben szerzett minősítés

31 PhD hallgatók száma: 20 fő Dr. Németh Károly Dr. Fazekas László Dr. Bakity Boldizsár Dr. Mátyus Mária Dr. Pellek Sándor Dr. Fekete László Dr. Péter László Dr. Záborszky Zoltán Dr. Suri Csilla Dr. Tamás Róbert Győrffy Ágnes Dr. Lévay Bernadett Dr. Németh Lajos Dr. Jasztrab Szilárd Dr. Szatmári Ákos Dr. Vekerdi Zoltán Sótér Andrea Dr. Halmy Csaba Juhász Zsolt Dr. Weinhoffer Judit = Nem hadtudományi PhD hallgatók

32

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Sótér Andrea alezredes Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati

Részletesebben

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy

Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben,

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám

LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám Szerkesztőbizottság Elnök: Elnökhelyettes: Főszerkesztő: Tb. Főszerkesztő: Tagok: Dr. Vekerdi Zoltán Dr. Zsiros Lajos Dr. Svéd László Dr. Grósz Andor Dr. Hideg János Dr. Bakity

Részletesebben

azok fejlesztésének lehetőségei

azok fejlesztésének lehetőségei NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Pápai Tibor Az egészségügyi tisztek és altisztek katona-egészségügyi ismeretei, kompetenciái, azok fejlesztésének lehetőségei Doktori (PhD)

Részletesebben

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kovács Péter őrnagy TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június. Pellek Sándor Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ pellekdoktor@freemail.hu

IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június. Pellek Sándor Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ pellekdoktor@freemail.hu IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Pellek Sándor Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ pellekdoktor@freemail.hu MOBIL EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TELEPÍTÉSE HADMŰVELETI TERÜLETEN (Az afganisztáni,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Túri Viktória százados 2010. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Túri Viktória százados A pszichés terhelés hatása különleges

Részletesebben

A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében

A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus, őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Alkalmasság-

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014.

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. TANÉV DEBRECEN, 2013. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...2

Részletesebben

Junior Prima Díj. Magyar Tudomány Kategória 2010. évi díjazottjai

Junior Prima Díj. Magyar Tudomány Kategória 2010. évi díjazottjai Ezt a világot nemcsak egyéni lángelmék teremtették meg, hanem azok is működtetik. Ez a civilizáció, egész technikai varázsával, éppen olyan gyorsan reked el és hal meg, mint ahogyan termel, ha különleges

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Dr. Péter László orvos alezredes 2014. 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Péter László orvos alezredes A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek

Részletesebben

X I. Program és összefoglalók. 2015. május 20-22. Eger

X I. Program és összefoglalók. 2015. május 20-22. Eger F i a t a l H i g i é n i k u s o k F ó r u m a X I. Program és összefoglalók 2015. május 20-22. Eger 1 2 KÖSZÖNTŐ Hol vettem oly fiatal létemre az erélyt ahhoz, hogy ily következetesen ellent álljak az

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IX. évfolyam 3. szám 2012. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IX. évfolyam 3. szám 2012. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IX. évfolyam 3. szám 2012. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juttatásokkal ösztönözzük a szakdolgozókat Megteremtettük

Részletesebben

DR. SZABÓ GYULA. A katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelésének módszerei

DR. SZABÓ GYULA. A katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelésének módszerei DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori és Habilitációs Tanács DR. SZABÓ GYULA A katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelésének módszerei című doktori

Részletesebben

FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva 2009. 12. 17.)

FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva 2009. 12. 17.) 1 FÜLEKY András ZMNE HDI doktorandusz fuleky.andras@freemail.hu FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY (leadva 2009. 12. 17.) A most közreadott forrásanyaggyűjtemény A harcművészeti kultúra alkalmazása a katonák felkészítésében,

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak! MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak! Az egészségügy

Részletesebben

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére dr. Polgár Csaba Budapest, 2014. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

SPECIÁLIS KATONAI BEOSZTÁSOK ORVOSI ÉS PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON

SPECIÁLIS KATONAI BEOSZTÁSOK ORVOSI ÉS PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON NAGYNÉ BERECZKI SZILVIA SPECIÁLIS KATONAI BEOSZTÁSOK ORVOSI ÉS PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON THE HISTORY OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE TESTS FOR SPECIAL ARMY ASSIGNMENTS

Részletesebben