Hazai Lászlóné dr. OKMÁNYHAMISÍTÁS? OKMÁNYVÉDELEM!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai Lászlóné dr. OKMÁNYHAMISÍTÁS? OKMÁNYVÉDELEM!"

Átírás

1 Belügyi Szemle, 50. évf sz., 2002 Hazai Lászlóné dr. OKMÁNYHAMISÍTÁS? OKMÁNYVÉDELEM! Hamisítás évezredek óta létezik. A hamisítási tevékenység, és így az ezzel összefüggő probléma a történelem során többször jelentős méretet öltött. Napjainkban a hamisítási tevékenység gyakorlatilag az életünk minden területét érintő okmányok, iratok, értékcikkek körére, illetőleg a bankjegyek, az egyéb fizető eszközök hamisítására kiterjed. A digitális forradalom eredményeként a számítástechnika robbanás szerű fejlődésével és a reprodukciós technikák széleskörű elterjedésével a hamisítók lehetőségei is megnövekedtek. A jól kiépített személyi számítógépek és perifériák (nagy sebességű processzor, nagy felbontású scanner, fotó minőségű inkjet nyomtató, kép átalakító és szerkesztő software) hozzáférhető áron megvásárolhatók. A hamisítók tehát egyre fejlettebb technikai eszközöket alkalmaznak és a házilagosan kivitelezett, egyedi hamisításokról a hangsúly az elmúlt években fokozatosan a nyomdai, illetve a számítástechnikai rendszereken, korszerű másolástechnikai eszközökön elkészített nagyobb példányszámú hamisítások irányába tevődött át. A bűnözői csoportok jól felkészült és jól felszerelt hamisítókat alkalmaznak, hamisítói csoportokat hoznak létre. Az okmányvédelem területén dolgozó, és a hamisítások felfedésén munkálkodó szakterületeknek a feladata ennek a kihívásnak megfelelni, a lehetőségekhez mérten maximálisan megnehezíteni az illegális termékek elkészítését, illetve biztosítani a gyors felismerés és azonosítás lehetőségét. Optimális okmányvédelem, okmányfejlesztés elvei, irányai A korszerű informatikai eszközök, számítástechnikai konfigurációk a hamisítások felderítésében és az okmányvédelemben, a biztonságtechnikai koncepciók kialakításában is fontos szerepet játszanak. A fontos és kiemelt jelentőséggel bíró biztonsági okmányokat 1 illetően nemzetközi törekvés az okmányvédelem terén egy integrált, egységes, hatékony technikai koncepció kialakítása. Az Európai Unióban a szervezett bűnözés és az illegális bevándorlás elleni harc fontos eleme 1 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. biztonsági okmány: a természetes és jogi személyekkel, tárgyakkal, objektumokkal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban lévő olyan irat, amely tulajdonosának (birtokosának) személyét hitelesen igazolja, vagy jogosultságok gyakorlását, illetve kötelezettségek teljesítését teszi lehetővé, amennyiben az irat jogszerűtlen, illetve rendeltetésellenes használata nemzetbiztonsági, közbiztonsági-bűnügyi, igazgatási vagy egyéb nemzetgazdasági érdekeket súlyosan sérthet.

2 - 2 - a hamisításokkal szembeni védekezés, az egységes védelmi és ellenőrzési terv kidolgozása. Ennek érdekében, az okmányvédelmet illetően az uniós szintű szabályozások 2 része a tagállamok közös álláspontjának kialakítása, a biztonságot, az okmányvédelmet erősítő közös intézkedések elfogadása, illetve elfogadtatása, és a cél a: - a biztonság fokozása, - a liberalizmus érvényesítése, az állampolgárok szabad mozgásának biztosítása, - az ellenőrzés hatékonyságának, gyorsaságának növelése. A biztonsági okmányok hamisítás elleni védelmének általános elvei: az okmányok előállítása a kockázati és a felderítési tényezők mérlegelésével a lehető legmagasabb technológiai, okmányvédelmi színvonalon történjen; az okmányok előállítására, védelmére felhasznált anyagokat és módszereket hatékonyan védeni kell az esetleges visszaélésekkel szemben; az okmányok védelmének kialakításánál különböző szintű védelmet kell alkalmazni, és biztosítani kell az egyes szintekhez tartozó okmányvédelmi megoldások, eredetiséget igazoló jellegzetességek egységes, gyors és biztonságos ellenőrzési feltételeit. Általános követelmény, hogy minden biztonsági okmányt, illetve egyéb - biztonsági megoldásokat kötelezően tartalmazó - okiratot, vagy más terméket (bankjegy, értékcikk, stb.) olyan stabil ellenőrizhető kémiai, technológiai, illetve adminisztratív védelemmel kell ellátni - amely megnehezíti, optimális esetben megakadályozza a hamisítást; - amely biztosítja a hamisítványok azonosítását. A klasszikus okmányvédelmi elemek tárháza (anyagok, módszerek, technológiák) igen széleskörű és folyamatos, dinamikus fejlesztés jellemzi. Újabb és újabb anyagok, megoldások, okmányvédelmi módszerek szükségesek a korszerű okmány előállítási technológiákhoz. Az optimális okmányvédelemre törekvő fejlesztési koncepcióban a biztonsági okmányok egy komplex rendszer részei. A rendszerben az okmányok adattartalma, okmánybiztonsági elemei, ismérvei (kémiai, technológiai, adminisztratív) és a gépi kiértékelő- és feldolgozó program együtt teszik lehetővé a biztonság javítását az ellenőrzés hatékonyságának és gyorsaságának növelését. A kiemelt fontosságú okmányok utazásra, határátlépésre, személyazonosításra alkalmas okmányok - okmánytechnikai fejlesztésénél, a gépi azonosításnál az ICAO 3 (International Civil Aviation Organization) - mint a feladatra kijelölt nemzetközi szervezet - előírásai, 2 Schengen-i Egyezmény, Az EU Tanács vonatkozó határozatai, előírásai. 3 Az ICAO útlevél szabvány koncepciója az 1920-as évekre vezethető vissza novemberében adták ki a géppel olvasható útlevelek alap dokumentumaként a nemzetközileg elfogadott, és az EU tagállamaiban kötelező érvényű 9303 számú specifikációt, és az ebben foglaltak fejlesztése folyamatos.

3 - 3 - illetve ajánlásai az irányadók, ezeket ISO szabványként is rögzítették. Ennek elfogadása és alkalmazása az EU csatlakozás része. Az ICAO folyamatosan fejleszti gépi azonosító programját. A technika fejlődése és a géppel olvasható okmányoknál a gyakorlatban felmerülő problémák szükségessé teszik, hogy folyamatosan javítsák, fejlesszék a programot. Az ICAO főbb fejlesztési célkitűzései napjainkban: a géppel olvasható okmányok alkalmazásának kiterjesztése; specifikációk kidolgozása az okmányok adattároló kapacitásának továbbfejlesztésére az optikai karakter felismerő szabvány (OCR) megtartásával; nemzetközi koncepciók kidolgozása az okmányok és tulajdonosuk azonosítására biometriai azonosítási módszerek alkalmazásával; az okmányok eredetiségét igazoló ismérvek, okmányvédelmi elemek gépi azonosításának nemzetközileg alkalmazható módszereinek kidolgozása (digitális grafikai, szöveges, képi információk). Az okmányok biztonságának növelése, az eredetiség ellenőrzésére alkalmas módszerek A géppel történő eredetiség, hitelesség megállapítás lehetséges eszközei a következők: az okmányok egyes biztonsági elemeinek, jellemző tulajdonságainak detektálása (színtani tulajdonságok, lumineszcencia, anyagszerkezet, mágneses tulajdonságok, stb.) az un. információs elemek detektálása (digitálisan kódolt képi, illetve szöveges információk, hagyományos, vagy digitális grafikai rendszerek elemei) adatkonfigurációk vizsgálata (ellenőrző jelek, kódolt, illetve kódolatlan adatok és más okmánybiztonsági elemek kombinációja) Az, hogy melyik módszer valósítható meg, az több tényező függvénye. A választást meghatározza, egyrészt az adott fizikai paraméter, okmányvédelmi elem, illetve biometriai azonosító tárolási hely igénye, másrészt az adott okmány, illetve az okmányon elhelyezhető adathordozó tároló kapacitása. Az ellenőrzés jelentősége és szintjei az okmányvédelemben Az okmányvédelem alapelveinél megfogalmazott harmadik axióma az okmányok védelmi szintjei és az ezekhez tartozó ellenőrzési feltételek összefüggéseire hívja fel a figyelmet.

4 - 4 - Az okmányok védelmének tervezésénél fontos szempont az ellenőrzési szinteknek, szituációknak az ismerete, illetve figyelembe vétele. Az ellenőrzési helyzeteknek megfelelően, az ellenőrzés technikai adottságaitól függően különböző szintű okmányvédelem kialakítására kell törekedni. Ez az okmányok tervezését végző szakemberek feladata. Ugyanakkor nagyon fontos eleme a hatékony ellenőrzésnek az okmányvédelem és az ellenőrzés szakterületeinek az együttműködése, az ellenőrzést végzők számára a szükséges ismeretek, információk átadása, illetve az ellenőrzés tapasztalatainak figyelembe vétele az okmányvédelem fejlesztésénél. Az ellenőrzés szintjei: vizuális I. szint ellenőrzés a felhasználók teljes köre (mindenki, aki az okmányt kézbe veszi) részére készült azonosító jellegzetességek. Az alap szintű biztonsági elemek jól látható, gyorsan megtanulható, alapvetően vizuális ellenőrzéssel azonosítható jellegzetességek. Ilyenek lehetnek az okmányok, biztonsági termékek formai, szöveges, grafikai és speciális képi tulajdonságai (megjelenés, szín, stb.). Példának említhető az új, technológiájában, okmányvédelmi színvonalában az EU követelményeknek megfelelő Vízum bélyeg. 105 x 75 mm méretű, lekerekített sarkú öntapadós papírra készült bélyeg.

5 - 5-1) A biztonsági alnyomatban, a kitöltési mező közepén kék színben a Parlament épülete látható, az OCR (gépi olvasással ellenőrizhető adatmező) sávban futó lovak rajzolódnak ki. 2) Arany-zöld színváltó (OVI) grafikai elem. 3) Egyedi grafikájú, pozicionált kinegram, amely lekerekített pajzs alakú, hullámos szélű. A kinegram bal felső részén H betű, a jobb alsó részén Európa térkép látható, benne Magyarország. A H betű alatt a HUNGARY felirat olvasható. 4) Látenskép (rejtett kép) - közel szemmagasságban, síkban elforgatva a Vízum bélyeget a grafikai elemből H betű rajzolódik ki. 5) Metszetnyomtatott grafikai elem, benne negatív VÍZUM felirat. 6) Sorszám, amely egy betűből (H) és hét szám karakterből áll. 7) Az adat mező területét fedő vonal rendszer, az adat feliratok metszetnyomtatással készülnek. II. szint gépi azonosítás egyszerű eszközökkel történő vizsgálat vizuális ellenőrzés Az adott okmánnyal hivatalból foglalkozók, az ellenőrzést végző szakterületek munkáját segítő, összetett azonosító jellegzetességek. Az ellenőrzés helyétől függően különböző környezeti, technikai feltételek és szituációk lehetnek és ez indokolja a szinten belüli fokozatok létrehozását.

6 - 6 - Példák a II. szintű okmányvédelmi megoldásokra: Speciális technikájú grafikai megoldások. UV fénnyel történő megvilágítás esetén látható nyomatok (különböző hullámhosszú megvilágítás, különböző színű nyomatok). Normál megvilágításnál UV 365nm megvilágításnál Normál megvilágításnál UV 365nm megvilágításnál Gépi olvasásra: OCR kód Kétdimenziós bar kód

7 - 7 - III. szint speciális ismérvek és A szakértők, speciális szakmai vizsgálati módszerek ismeretekkel rendelkezők az okmányvédelem szakterületei részére alkalmazott azonosítási jellegzetességek /különböző szinten minősített információk/. A III. szintű speciális védelemre két példa. Grafikába rejtett mikro betűk Speciális grafika Mint azt az előzőekben már említettem a védelmi megoldások palettája igen színes. Nagyon sokféle technika, megoldás lehetséges. Fontos azonban tudni, hogy az okmányvédelmi elemek, technikák, megoldások akkor jók, ha okmányvédelmi rendszerben is jól működnek, és nem oltják ki vagy gyengítik egymást. Az okmányhamisítás gyakori kísérője az illegális migrációnak, az embercsempészetnek, a pénzmosásnak. A hamisítás elleni hatékony fellépés csak az okmányvédelmi fejlesztés és az ellenőrzés stratégiai együttműködésén alapulhat.

8 - 8 - Okmánytechnika, okmányvédelem hazai helyzete A biztonsági okmányok védelmének, gyártásának hatósági felügyeletének szabályait a 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet írja elő. A kormányrendelet hatósági jogkörrel ruházza fel a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot. A hatósági jogkörrel járó feladatok: a biztonsági okmányok okmányvédelmére és az eredetiség ellenőrzésére vonatkozó általános szempontok meghatározása; az okmányvédelmi tervek és az okmányok előállítóinak technikai és okmánybiztonsági véleményezése; az okmányok előállításának engedélyezése és a biztonsági okmányok védelmének, gyártásának időszakos technológiai ellenőrzése; a kibocsátók szakértői támogatása a biztonsági okmányok védelmével kapcsolatban, tájékoztatás és továbbképzés; a szakértői tapasztalatok, valamint az okmány-előállítás technológiájának fejlődése ismeretében időszakonként a biztonsági okmányok felülvizsgálata, védettségi színvonalának véleményezése és újraminősítése. Az okmányvédelmi szempontból szükségesség váló változtatások kezdeményezése. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete az előzőekben felsorolt feladatok ellátásán túl e témakörben a biztonsági okmányok védelmi szintjét növelő új okmányvédelmi módszerek, technológiák kutatásával, fejlesztésével, illetve ezek alkalmazhatóságának vizsgálatával, az ellenőrzés szempontjainak meghatározásával segíti a hazai okmányok megfelelő védelmi szinten tartását. Ezen túl szakvéleményeket készít okmánytechnikai, technológiai kérdésekben és javaslatokat tesz új védelmi módszerek bevezetésére, szem előtt tartva az európai gyakorlat, és az Európai Unió ajánlásait és határozatait. Az EU Tanács rendeletei, határozatai, előírásai az Európai Unión belül az utazásra és tartózkodásra jogosító biztonsági okmányok vonatkozásában konkrét és egységes elvárásokat határoznak meg, melyeknek való megfelelés része az ország megítélésének. A magyar okmányok helyzete, okmányreform Összhangban az európai törekvésekkel és figyelemmel az ICAO és az EU Tanácsának ajánlásaival az új, védelmi rendszerében megújított, technológiájában korszerű okmánycsalád fejlesztése 1996-ban kezdődött el, és az alábbi ütemben kerültek bevezetésre a kiemelt okmányok: szeptember1. Útlevelek január 1. Jármű forgalmi engedély és Törzskönyv január 1. Személyazonosító igazolványok január 1. Gépjármű vezetői engedély Vízum Tartózkodási engedély és letelepedési engedély

9 - 9 - Az előzőekben felsorolt okmányok az előállítás technikáját, az okmányvédelmi szintet illetően korszerű, EU kompatibilis okmányok. Az EU gyakorlatában a biztonsági okmányok védelmét folyamatosan fejlesztik, és minden két évben felülvizsgálják az okmányok védelmét, biztonsági és technikai színvonalát. Függetlenül attól, hogy történt-e hamisítás, vagy hiányoznak-e biankó okmányok, mert ezekben az esetekben a felülvizsgálat értelemszerű. A hazai szakemberek részére fontos az ICAO és az EU vonatkozó új fejlesztéseinek követése, az okmányvédelmet és az okmányok ellenőrzését érintő döntések, határozatok, ajánlások ismerete. A magyar okmányok esetén az EU csatlakozáskor megismerhető védelmi és ellenőrzési szempontok figyelembevételével (az egységes formátumú és egységes védelmi rendszerű okmányok esetén) és a minimum biztonsági követelmények teljesítésével (az egységes formátumú és védelmi rendszerében az EU által felállított minimum követelményeknek megfelelő okmányok esetén) kell az optimális okmányvédelmi rendszereket kialakítani, és a fejlesztést folytatni. * * *

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7.

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7. Ajánlás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elektronikus információs rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelésének biztosításáról 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ MÁTÉ CSABA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * A TÁMOP projekt keretében

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA [A koncepció az új repülésről szóló törvényben szabályozandó tárgyköröket, alapelveket tartalmazza. Meghatározza az átfogó módosítás tartalmát, és az egyes tárgykörökben

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003.

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. KÉSZÍTETTE: MIHALIK JÓZSEF

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. Tel.: +36 1 215 6440 / 178 Fax: +36 1 215 6440 / 178 Honlap: www@itlogicom.hu E-mail: sales@itlogicom.hu Minőségirányítási Kézikönyv MSZ

Részletesebben

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN V. Évfolyam 4. szám - 2010. december Kuris Zoltán Zoltan.Kuris@bm.gov.hu A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Absztrakt Jelen közleményben a szerző

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

Kutatási terv TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV. Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola

Kutatási terv TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV. Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola Kutatási terv Egészségvédő és sportélelmiszerek eredetvédelmének és biztonságának erősítése újonnan kidolgozott analitikai és molekuláris biológiai módszerekkel nyert egyedi paraméterkomplexeket tartalmazó,

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004.

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK 1.7 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetértékelés... 4 2.1 A rendvédelmi tevékenység általános jellemzése...

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben