BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testületének február 19-én (szerdán), órakor a Budapest XVII., Kecel u. 13. szám alatt megtartott üléséről Jelen vannak a később érkezettel együtt: Buskó András elnök, Puskás Zoltán elnökhelyettes, Buskó Gábor Balázs képviselő Olejnik Marek képviselő Buskó András: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy megjelent 4 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Buskó András: szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot: 1./ évi költségvetés módosítás elfogadása (írásbeli előterjesztés) 2./ évi költségvetési előirányzat elfogadása (írásbeli előterjesztés) 3./ Döntés Babusa János II. János Pál pápa kisplasztikájának adományozásáról a Küngösi Szent Kinga-templomnak (szóbeli előterjesztés) 4./ Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat állagrendezése, különös tekintettel a Pesti út 80. szám alatti ingatlanban maradt eszközökkel kapcsolatban (szóbeli előterjesztés) 5./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés) 6./ Egyebek (szóbeli előterjesztés) 1/22

2 Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 1/2014. (II. 19.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a február 19-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1./ évi költségvetés módosítás elfogadása (írásbeli előterjesztés) 2./ évi költségvetési előirányzat elfogadása (írásbeli előterjesztés) 3./ Döntés Babusa János II. János Pál pápa kisplasztikájának adományozásáról a Küngösi Szent Kinga-templomnak (szóbeli előterjesztés) 4./ Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat állagrendezése, különös tekintettel a Pesti út 80. szám alatti ingatlanban maradt eszközökkel kapcsolatban (szóbeli előterjesztés) 5./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés) 6./ Egyebek (szóbeli előterjesztés) 1./ évi költségvetés módosítás elfogadása (írásbeli előterjesztés) Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a évi költségvetési határozat módosítására csak a évi zárszámadás tárgyalását megelőző képviselő-testületi ülésen van lehetőség. A évi költségvetési határozaton át kell vezetni a december 31-ig beérkezett bevételeket, és a kiadási előirányzatok változását. Tisztelt képviselő-testület! Előterjesztésemben javaslatot teszek a évi költségvetésről szóló határozat módosítására, amelyre az alábbiak miatt van szükség: 1. Az államháztartás alrendszereiből biztosított pótelőirányzatok illetve zárolások összegével az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. -a alapján a költségvetési határozatot módosítani kell. 2/22

3 2. A képviselő-testületi határozatok végrehajtása érdekében szintén szükségessé vált a költségvetési határozat módosítása. 3. A fentiekre való tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Határozati javaslat Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetését e határozat mellékletét képező 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Budapest, február 5. Buskó András elnök Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2/2014. (II. 19.) LNÖ határozata az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 18/2013. (II. 19.) határozatának módosításáról 1. Az önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások (1) A augusztus 16. és december 31. között pótelőirányzatként: a feladatalapú költségvetési támogatás: Ft a saját kamatbevétel: Ft a bevételi előirányzatokat érintő átvezetése miatt az alaphatározat 2. -ában megállapított Költségvetési kiadási főösszegét 4 E Ft-tal, Költségvetési bevételi főösszegét 4 E Ft-tal módosítja és így a nemzetiségi önkormányzat évi Módosított költségvetési bevételét Módosított költségvetési kiadását állapítja meg E Ft-ban E Ft-ban 2. A költségvetési határozat módosításának részletezése A nemzetiségi önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1-2. mellékletek tartalmazzák. 3. A határozat végrehajtásának rendje (1) Ez a rendelet december 31. napján lép hatályba. (2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 3/22

4 2./ évi költségvetési előirányzat elfogadása (írásbeli előterjesztés) Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.. rendelkezései alapján és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. -a szerint a tárgyévi költségvetési határozatot a Magyarország évi költségvetéséről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A költségvetési határozattervezetben be kell mutatni a költségvetési szervek bevételeit, kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban. Bevételek - pénzmaradvány: E Ft Összesen: E Ft Kiadások - személyi juttatások: 0 E Ft - kifizetőt terhelő járulékok: 0 E Ft - dologi kiadások: E Ft - egyéb működési célú kiadások: 0 E Ft - tárgyi eszköz beszerzés: 0 E Ft Összesen: E Ft Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3/2014. (II. 19.) LNÖ határozata a évi költségvetésről A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi önkormányzat) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 114. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 1. A határozat hatálya A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 2.. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetését 4/22

5 állapítja meg E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési előirányzattal (2) A Nemzetiségi önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását főbb jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a 2. mellékletek szerint fogadja el. (4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében beruházási és felújítási kiadási előirányzat nem szerepel. (5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. (6) A Nemzetiségi önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek. (7) A Nemzetiségi önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokban és projektekben nem vesz részt. 3.. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 4.. Az előirányzat módosítása (1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 5.. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A Nemzetiségi Önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 5/22

6 6.. Záró és vegyes rendelkezések A költségvetési határozat február 20-án lép hatályba és rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 3./ Döntés Babusa János II. János Pál pápa kisplasztikájának adományozásáról a Küngösi Szent Kinga-templomnak (szóbeli előterjesztés) Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy Beke Zsolt esperes plébános és Szabó Gergely, Küngös Község Polgármestere meghívta a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatot a március 1-jén, Küngösön megrendezésre kerülő ünnepi szentmisére az Árpád-házi Szent Kinga-templomba. Az ünnepi szentmisét Bíró László tábori püspök, katonai ordinárius úr celebrálja. A szentmisében megáldja II. János Pál pápa szobrának kisplasztikáját, Babusa János szobrászművész alkotását. E szobrot Babusa János szobrászművész és a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat adományozza a templomnak. Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint: 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Babusa János szobrászművész II. János Pál pápa szobrának kisplasztikáját adományozza a küngösi Árpád-házi Szent Kinga-templomnak. 2. A kisplasztika 200 E Ft költségeire a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete által évi nemzetiségi pályázatának 4/A Kapcsolattartó rendezvények szervezése, lebonyolítása, más, hazai települések kisebbségeivel, az anyanyelvet beszélő országgal, országokkal előirányzatából 100 E Ft-ot használ fel. 3. A fennmaradó 100 E Ft-ot a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadásainak terhére kell elkülöníteni. 4. Elszámolás Babusa János szobrászművész úr számlája ellenében történik. 5. A szobor átadásának-átvételének időpontja: március 1. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 4/2014. (II. 19.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Babusa János szobrászművész II. János Pál pápa szobrának kisplasztikáját adományozza a küngösi Árpád-házi Szent Kinga-templomnak. 2. A kisplasztika 200 E Ft költségeire a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete által évi nemzetiségi pályázatának 4/A Kapcsolattartó rendezvények szervezése, lebonyolítása, más, hazai települések kisebbségeivel, az anyanyelvet beszélő országgal, országokkal előirányzatából 100 E Ft-ot használ fel. 6/22

7 3. A fennmaradó 100 E Ft-ot a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetése dologi kiadásainak terhére kell elkülöníteni. 4. Elszámolás Babusa János szobrászművész úr számlája ellenében történik. 5. A szobor átadásának-átvételének időpontja: március 1. 4./ Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat állagrendezése, különös tekintettel a Pesti út 80. szám alatti ingatlanban maradt eszközökkel kapcsolatban (szóbeli előterjesztés) Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy októberében megalakult Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a kerületi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében a Budapest, XVII. kerület Pesti út 80. sz. alatt kapott közös földszinti helyiséget a ruszin és görög kisebbségi önkormányzatokkal. A helyiséget később a ruszin és a görög kisebbségi önkormányzatok használták, azonban kis értékű fogyóeszköz (asztal, székek, iskolai műanyag tábla, szekrény stb.) beszerzésére került sor, melyet a helyiségben először a lengyel nemzetiségi nyelvoktató iskola kihelyezett tagozata részére bocsátották rendelkezésre. Az elmúlt időszakban ezt a helyiséget minden előzetes lengyel nemzetiségi önkormányzati értesítés nélkül a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) kapta meg, így a helyiségben kis értékű fogyóeszközök maradtak, melynek állagrendezése szükséges. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy elnöke útján felkéri Fohsz Tivadart, Rákosmente Önkormányzata nemzetiségekért felelős alpolgármesterét, hogy a Budapest Főváros, XVII. kerület Pesti út 80. sz. alatt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) részére átadott helyiségben maradt kis értékű fogyóeszközök állagrendezését segítse elő. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 5/2014. (II. 19.) LNÖ határozata A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy elnöke útján felkéri Fohsz Tivadart, Rákosmente Önkormányzatának nemzetiségekért felelős alpolgármesterét, hogy a Budapest Főváros, XVII. kerület Pesti út 80. sz. alatt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) részére átadott helyiségben maradt kis értékű fogyóeszközök állagrendezését segítse elő. 7/22

8 5./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés) a) Kis értékű anyagbeszerzés a honlap üzemeltetéséhez Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy 2014-ben a SYREX Kereskedelmi Kft-nél Ft Ft kis értékű beszerzésre került sor (GP 2700 ma ceruza akku 8 db, akku 1,2 V AAA Micro Camelion 4 db, Akkutöltő Emos N db, polárszűrő cirkulár M58 1 db, KAISER Polár Filter 67 mm 1 db). Elszámolás számla ellenében történt. b) Lengyel Bál támogatása Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy az Országos Lengyel Önkormányzat február 15-én rendezte meg a Bal Polski idei programját a "Hotel Hungária" szálloda báltermében. Az est védnökei Dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűlés Alelnöke, Roman Kowalski nagykövet és Sagatowska Janina szenátor volt. Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete és Dr. Csúcs Lászlóné, az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket. A jó hangulatról a lublini "Music Band" gondoskodott. A vendégek köszöntése után a "4 Muskétás Dance" akrobatikus táncegyüttes fellépése szórakoztatta a megjelent vendégeket, akik hajnalig tartó táncmulatságban vettek részt. A rendezvényt többek között a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta. Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint: 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a február 15-én, a "Hotel Hungária" szálloda báltermében megrendezésre került Lengyel Bálról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 2. A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató és az Országos Lengyel Önkormányzat, mint támogatott között január 17-én megkötött Megállapodás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete által évi nemzetiségi pályázatának 2/A Művészeti, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása előirányzatából 60 E Ft-ot használ fel. 3. Elszámolás a Megállapodás 2. pontja alapján megállapítottak szerint történik. 8/22

9 Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 6/2014. (II. 19.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy február 15-én, a "Hotel Hungária" szálloda báltermében megrendezésre került Lengyel Bálról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 2. A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató és az Országos Lengyel Önkormányzat, mint támogatott között január 17-én megkötött Megállapodás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete által évi nemzetiségi pályázatának 2/A Művészeti, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása előirányzatából 60 E Ft-ot használ fel. 3. Elszámolás a Megállapodás 2. pontja alapján megállapítottak szerint történik. c) A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára támogatásának elszámolása Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat LNÖ 58/2013. (IX. 5.) sz. határozata alapján a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára között létrejött Megállapodás alapján, a Múzeumi tükör c. kiadvány elszámolása megtörtént. d) Nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 85.. (1) bekezdése alapján a helyi választási irodáknál megkezdődött a nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel. Kéri a megjelent képviselőket, hogy a kerületi lengyelség körében a helyi lengyel nemzetiségi önkormányzati választások előtt meghatározott időpontig a szükséges támogatást megadni szíveskedjenek. Buskó András az Országos Lengyel Önkormányzat országgyűlési képviselők választása listáján helyi szószóló jelöltként az 5. helyen szerepel. e) Újévi Koncert a Gózon Gyula Kamaraszínházban A Gózon Gyula Kamaraszínház és Rákosmente Önkormányzata által közösen megrendezett VI. Újévi Hangversenyt tartották meg a rákosligeti teátrumban. A már hagyománynak számító koncertet Rákosmente díszpolgárai, díjazottjai, a színház mecénásai, művészei mellett az önkormányzat több munkatársa, valamint számos képviselő tisztelte meg jelenlétével. 9/22

10 A Lanner Kvartett előadásában többek közt olyan művek csendültek fel, mint Strauss: Denevér nyitány vagy Ponchielli: Órák tánca a La Gioconda című operából. A hangverseny különleges egyedi táncprodukcióval zárult az ExperiDance Production előadásában, melynek koreográfusa a világhírű Román Sándor. Dunai Mónika önkormányzati képviselő pohárköszöntőjében jókívánságai mellett felhívta a figyelmünket arra, hogy a 2014-es esztendőben sem csak a szerencsén múlik, hogy sikeresek leszünk-e, hanem a kitartó munkán és a tehetségen egyaránt. Forrás: GÓZON GYULA KAMARASZÍNHÁZ január óra Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Gózon Gyula Kamaraszínház az újév első hangversenyén közös műsorban léptette fel a Lanner Kvartettet és az ExperiDance Produkció táncosait. A kvartett Joseph Lanner a bécsi zeneszerző nevét viseli. ( ) Philipp Steidler olajfestménye (Wien Museum Karlsplatz, Bécs) A LANNER KVARTETT 10/22

11 Fellépők: Lanner Kvartett Selmeczi Gábor - hegedű Kostyál Péter - hegedű Fekete Zoltán - brácsa Martos Attila nagybőgő Az együttes 2012 nyarán alakult azzal a céllal, hogy felelevenítsen egy régi, 200 éves tradíciót, a "házi-muzsikálást". Tagjai - akik egyben a Budapesti Fesztiválzenekar művészei is - eltökéltek abban, hogy - erre a régi bécsi tradícióra támaszkodva - a hagyományos vonósnégyesektől eltérően különleges formációban, a cselló helyett nagybőgővel keltsék újra életre a koncertezésnek ezt a formáját, amely a XIX. század eleji polgári szalonokban oly népszerű volt. Előadásaikat éppen ezért nem is koncerteknek, hanem zenés vendégségnek hívják, ahol nincsen belépőjegy és a muzsikálás során valóban vendégül látják a zeneszerető embereket, nemcsak zenével, de valamilyen kulináris finomsággal is. Fellépéseiket szeretnék interaktívvá és egyedivé tenni úgy, hogy gyerekek és felnőttek is önfeledten, a koncerttermi kötöttségektől megszabadulva lehessenek együtt zenehallgatás közben. Egyetlen céljuk, hogy vendégeik - elfeledve a mindennapok gondját, baját - tartalmas, ugyanakkor könnyed kikapcsolódás által kerüljenek közelebb egy már-már feledésbe merülő világhoz. S hogy erre mekkora szükség van ma, döntse el a kedves közönség! A vonósnégyes kellemes és szórakoztató műsoraiban éppúgy megtalálhatóak a bécsi klasszika remekművei, mint a Strauss család vagy Lanner keringői, polkái. Igényes válogatásukban Magyarországon ritkán játszott darabok és átiratok is szerepelnek. A kvartett előadásában a következő művek csendültek föl: Strauss: Denevér nyitány Lanner: Die Werber - keringő Lanner: Regata - galopp Kreisler: Alt Wiener Volkweisen Strauss: Reise - galopp Strauss: Leichtes Blut Ponchielli: Órák tánca (a Gioconda-ból) ExperiDance Produkció EXCLUSIVE MONTAGE egyedi koreográfiája koreográfus: Román Sándor ExperiDance - A Ritmus Ünnepe Az ExperiDance Production-t évi megalakulása óta a hagyományok tisztelete mellett a tradicionális formáktól való bátor eltérés, a megújulásra törekvés, az újdonság íz világa jellemzi. A sokévnyi alkotómunka eredménye egy letisztult egyedi tánc, zenei és fény világ, melynek köszönhetően ma már társulatunkat határon belül és túl a magyar tánckultúra utazó nagyköveteként tartják számon! Az általunk újra gondolt magyar néptáncművészet, melyet a mai modern táncirányzatok elemeivel vegyítünk, az előadásainkon, országhatárokat nem ismerő turnéinkon keresztül évről évre egyre szélesebb közönséghez juthat el. Kihívásokkal teli nehéz feladat a miénk, hiszen a régi hagyományokat ápolva a mai színpadi show-k világát kell a nézőink elé varázsolnunk ezáltalis erősítve a tradicionális magyar néptánc színes és széles tárházát. Tánctársulatunk, melyek tagjai mind Táncművészeti Főiskolát végzett hivatásos táncosok mellett komoly apparátus gondoskodik a látványos nagyszínpadi szórakoztatásról. Ez az olajozottan együttműködő gépezet: koreográfus, zeneszerző, jelmez- és díszlettervező, dramaturg, táncosok, technikusok garancia a biztos sikerre. Ezek a szakemberek közösséget vállalnak egy fontos célban, melyet a társulatunk képvisel, estéről estére rabul ejteni a nézők szívét! 11/22

12 Az újévi koncertet követően Dunai Mónika önkormányzati képviselő mondott köszöntőt és kívánt további sikereket Rákosmente lakosainak, önkormányzati és civil tisztségviselőinek és a színház társulatának. Forrás: Az ünnepi rendezvényen a kerületi lengyelek is nagy számban jelentek meg. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a január 5-én, a "Gózon Gyula kamaraszínházban" megrendezésre került Újévi Koncertről szóló elnöki beszámolót elfogadja. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 7/2014. (II. 19.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy január 5-én, a "Gózon Gyula kamaraszínházban" megrendezésre került Újévi Koncertről szóló elnöki beszámolót elfogadja. f) Ünnepi koncert a zeneakadémián Ünnepi koncert a Zeneakadémián január 29-én este a Liszt Ferenc Zeneakadémián ünnepi hangversenyt rendeztek Orbán Viktor kormányfő és Donald Tusk lengyel miniszterelnök részvételével. Donald Tusk köszöntőjében hangsúlyozta: a magyarok és a lengyelek tudják mit jelent, hogy szabadok, ezért el kell vinniük a reményt azoknak a népeknek, amelyek ezt még nem érték el. E két népet sok minden összeköti: az évszázadokkal korábbi magyar és lengyel királyok, Bem apó, Kossuth Lajos, a Magyarországra menekült lengyeleknek nyújtott segítség, a lengyelek szolidaritása 1956-ban és a lengyel Szolidaritás mozgalom támogatása a magyarok részéről a nyolcvanas években - sorolta. Hozzátette: a lengyelek tudják, hogy a magyarokra mindig számíthatnak. A lengyel kormányfő azt mondta, a múlt század legrosszabb időszaka volt a totalitárius rendszer és az ezzel szemben kibontakozó ellenállás korszaka. Ezek az események befejeződtek 1989-ben, és amint a 25. évfordulója közeledik annak, hogy visszatértek a szabad népek családjába, a magyarok és a lengyelek büszkék lehetnek arra, hogy ezt elérték - hangoztatta. Donald Tusk arról beszélt, hogy miközben ma a szabadságukat ünnepelik, nem feledkezhetnek el azokról, akiknek ez még nem adatott meg. Az ukránok megmutatták, hogy készen állnak arra, hogy nagy árat fizessenek szabadságért, és ezt kell üzenni nekik, hogy a helyzetükben nem lehet jobb megoldás, mint a megegyezés. A lengyel miniszterelnök felidézte Orbán Viktor októberben mondott szavait, amelyek szerint a szabadság nem sors, hanem választás, akarat, szándék kérdése. Pár évtizede a magyar és lengyel nép csatlakozni akart a szabad népekhez. Ők tudják, hogy mit jelent a szabadság, ezért el kell vinniük a reményt azoknak, akik ezt még mindig nem érték el. Orbán Viktor lengyel partnerét köszöntve úgy fogalmazott: "a mi nemzedékünk számára ők, a lengyel Szolidaritás és antikommunista ellenállás résztvevői a személyes hőseink". Tőlük tanulták meg, hogy milyen harcmodorral lehet megdönteni a kommunizmust A magyar és a 12/22

13 lengyel népet hosszú, évszázadok óta tartó kötelék fűzi össze. A mohácsi csatában például 1600 lengyel lovag is elesett, a 15. században a krakkói egyetem a magyar diákság szellemi központja is volt, 1200 magyar diák tanult ott 1956-ot is együtt élték át, akkor a lengyelek véradást és adománygyűjtést szerveztek. - fűzte hozzá. A kormányfő elmondta: közismert az is, hogy lengyel katonák is harcoltak többek között Bem József tábornok vezetésével az ben a magyar felkelők oldalán, ugyanakkor az 1863-as lengyel felkelésben magyarok is részt vettek a felkelők oldalán ban, a lengyel történelem egy fontos pillanatában, amelyet a lengyelek Csoda a Visztulánál elnevezésen tartanak nyilván, "mi, magyarok is szereztünk érdemeket", Pilsudski marsall serege a magyar lőszerszállítmányból kaptak utánpótlást. Orbán Viktor hangoztatta: Lengyelország vezetése és népe az utóbbi években is "minden nehéz pillanatban mellettünk állt, sőt kiállt értünk, köszönet illeti ezért a lengyel barátainkat". Fotó: Glos Polonii A díszelőadáson mások mellett részt vett Hende Csaba honvédelmi miniszter, Darák Péter, a Kúria elnöke, Polt Péter legfőbb ügyész és a diplomáciai testület tagjai, dr. Csúcs Lászlóné, az országos lengyel önkormányzat elnöke és Buskó András alelnök valamint a lengyel civil szervezetek képviselői is. A műsorban Bogányi Zongoraművész és a Wrocław Chamber Orchestra Leopoldium (koncertmester: Christian Danowicz) közreműködött. A műsorban K. Penderecki, F. Chopin és Liszt Ferenc és W. Kilar művei hangzottak el. Forrás: MTI, POLAKIA MAGAZIN Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a január 29-én este a Liszt Ferenc Zeneakadémián megrendezésre került Újévi Koncertről szóló elnöki beszámolót elfogadja. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 13/22

14 8/2014. (II. 19.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy január 29-én este a Liszt Ferenc Zeneakadémián megrendezésre került Újévi Koncertről szóló elnöki beszámolót elfogadja. g) Bartók Béla szoborcsoport bemutatása Babusa János Bartók-szoborral üzent az összefogásért A népdalgyűjtő Bartók című Babusa János szoborkompozíció bemutatója zajlik a Gregor Iskolában. Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola rektora méltatja a kép hátterében látható alkotást. A rákoskeresztúri szlovák és német lányoktól népdalt gyűjtő Bartók Bélát örökíti meg Babusa János szobrászművész legújabb alkotása. A bronzformázáshoz alapot adó gipszmodellnek ma volt a nyilvános bemutatója a Gregor József Általános Iskolában. Mint Bella Tibor Iskolaigazgató elmondta, az iskola azért adott helyet e jeles eseménynek, mert az általa vezetett intézmény elkötelezett híve a minőségi énekoktatásnak, a magyar kultúra, ezen belül a magyar zenei kultúra ápolásának. A sajtótájékoztatón dr. Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola rektora, a Kölcsey Társaság elnöke köszöntötte a szobor alkotóját, s méltatta az alkotást, elhozva az eseményre Kölcsey Ferenc születési helyének, Szatmárcsekének üzenetét január 22-én e kis faluban vetette papírra Kölcsey Ferenc, a nagyszerű szónok, politikus, esztéta, költő, a reformkor kiemelkedő személyisége a magyar himnuszt, 1989 óta ez a nap a Magyar Kultúra Napja. Mint mondta, Kölcseynek számos örököse van a magyar kultúrában a magyar történelemben. Közéjük tartozik Bartók Béla is. Kiemelte, ha egy szobrász napjainkban Bartók Bélát ábrázolja egy szlovák és egy német leány társaságában, akkor fontosat akar mondani a magyarságról, a kultúráról, a nemzetek összetartozásáról, összefogásáról. Ez a szoborcsoport azt énekli majd leendő helyén a rásütő napfényben, a rázuhogó esőben, a rászakadó hóban, ami a legfontosabb emberi tapasztalat és a jövőnek szóló leginkább emberi kiáltás. Az élet szépségét, erejét, méltóságát a történelmi és személyes csalódások közepette 14/22

15 is, a vágyódást a szépségért, a szerelemért, a szeretetért, az arányos életért, jogot a boldogságra, erőt az élet árnyainak fénnyel való megtöltésére. Kiáltja a nemzetek dalainak ölelkezését, az egyetemes zenére ható esélyeit sugározva, válaszul a történelem egymást sebző, olykor keresztre feszítő kínzásaira és a testvériséget sújtó rombolásra, hangsúlyozta egyebek mellett Jánosi Zoltán. Eztán a technika segítségével elhangzott egy eredeti, Bartók Béla által 1915-ben itt, Rákoskeresztúron ahogy a szoborcsoportban is látható fonográffal rögzített, kedvesen recsegő hangfelvétel. A népdalgyűjtő Bartók című alkotás végső helye még kérdéses. Babusa János az időpontra vonatkozóan azonban elmondta, felállítása 2015 januárjában lesz, a rákoskeresztúri dalok begyűjtésének 100. évfordulóján. A szobor létrejöttét támogatta Rákosmente, illetve a XVII. kerület Szlovák és Német Önkormányzata. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a 2014 januárjában, a Gregor József Általános Iskolában megrendezésre került sajtótájékoztatóról szóló elnöki beszámolót elfogadja. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 9/2014. (II. 19.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy 2014 januárjában, a Gregor József Általános Iskolában megrendezésre került sajtótájékoztatóról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 15/22

16 h) Évkezdés a Rázenével Évkezdés a Rázenével Vidám fúvósmuzsikával köszöntötte az újévet a Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete január 19-én a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. A RÁZENE Városi Fúvószenekar tagjai a keringőktől az indulókig, polkáktól a filmzenékig, szólódaraboktól a musical-adaptációkig sok-sok meglepetéssel készültek a megjelenteknek. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a január 19-én, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban megrendezésre került RÁZENE Újévi Koncert rendezvényről szóló elnöki beszámolót elfogadja. A rendezvényen a kerületi lengyelek is nagy számban megjelentek. 16/22

17 Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 10/2014. (II. 19.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy január 19-én, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban megrendezésre került RÁZENE Újévi Koncert rendezvényről szóló elnöki beszámolót elfogadja. i) Antall szobor áll Kolozsnémán is február 16-án, Kolozsnémán avatták fel Babusa János szobrászművész alkotását, az első Antall József szobrot a Felvidéken az Antall József Alapítvány és a Csemadok Komáromi Területi Választmánya szervezésében. Az ünnepség keretében Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, szlovákiai magyar köztársasági elnök-jelöltje valamint Makay Zsolt, az Antall József Alapítvány kurátora, a JESZ elnöke mondott ünnepi köszöntőt. A szobrot mindhárom keresztény felekezet lelkésze és papja is megáldotta. Ezt követően az ökumenikus istentisztelet a kolozsnémai katolikus templomban Karaffa János katolikus plébános mutatta be Lévai Attila református tiszteletes közreműködésével. Itt Harmati Zsolt, a Magyarország pozsonyi nagykövetségének első beosztottja és Petheő Attila, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke mondott beszédet. A program zárásaként állófogadást tartottak a helyi kultúrházban a meghívottak részére, ahol Szalay Rozália, Kolozsnéma polgármestere köszöntötte a megjelent vendégeket és gratulált az éppen fél évszázados jubileumát ünneplő szobrászművésznek. Az ünnepségen megjelent többek között Buskó András, az Országos Lengyel Önkormányzat alelnöke, parlamenti szószóló-jelölt is, aki nagy jelentőséget tulajdonít a megosztott magyarság szellemi, kulturális és politikai egységesítéséhez, a diaszpórában élő magyarság nemzeti öntudatának erősítéséhez, hangsúlyozva és példaként állítva a világban élő szétszórt lengyelség önazonosságát és az anyaországhoz való szoros kötődését. 17/22

18 6./ Egyebek (szóbeli előterjesztés) a) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi beszámolója Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi beszámolója elkészült és a Magyar- Lengyel Baráti Kör évi tevékenységéről szóló összefoglaló is összeállításra került. Közzétéve: a honlapon. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, miszerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete az elkészült évi beszámolót elektronikus úton megküldi: a Magyarországi Lengyelség Múzeumának és Levéltárának valamint az Országos Lengyel Önkormányzatnak. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy a évi beszámolót elektronikus úton a fenti szervezeteknek küldje meg. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 11/2014. (II. 19.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy az elkészült évi beszámolót elektronikus úton megküldi: a Magyarországi Lengyelség Múzeumának és Levéltárának, az Országos Lengyel Önkormányzatnak, 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy a évi beszámolót elektronikus úton a fenti szervezeteknek küldje meg. b) A évi tevékenység kereteinek meghatározása Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységének kereteit meg kell határozni. A szükséges tárgyalások lefolytatása érdekében az alábbi határozatok meghozatala és elfogadása szükséges. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, miszerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a nemzetiségi elektronikus média részeként a évben továbbra is működtetni kívánja a honlapot. A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének dologi kiadásai terhére, átutalási számla ellenében a Gy-System Kft. (1172 Budapest, Újszilvás utca 28.) a szerver tárhelyet továbbra is fenntartja. 18/22

19 Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 12/2014. (II. 19.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi elektronikus média részeként a évben továbbra is működtetni kívánja a honlapot. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének dologi kiadásai terhére, átutalási számla ellenében a Gy-System Kft. (1172 Budapest, Újszilvás utca 28.) részére az 1. pontban foglalt döntés megvalósítása érdekében a tárhelyet továbbra is fenntartja. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a évi programjai során az Országos Lengyel Önkormányzat és a Fővárosi Lengyel Önkormányzat munkaprogramjaihoz kíván csatlakozni. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy a évi program összeállítása érdekében a tárgyalásokat kezdje meg. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 13/2014. (II. 19.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi programjai során az Országos Lengyel Önkormányzat és a Fővárosi Lengyel Önkormányzat munkaprogramjaihoz kíván csatlakozni. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntése alapján a évi program összeállítása érdekében a tárgyalásokat kezdje meg. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete kiemelten támogatni kívánja a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör tevékenységét. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör vezetőségével. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 19/22

20 14/2014. (II. 19.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy kiemelten támogatni kívánja a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör tevékenységét. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör vezetőségével. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete továbbra is ápolni kívánja a kialakult jó kapcsolatot a rákoscsabai 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapattal, a Budapest XVII., Péceli út 228. szám alatti lengyel kegyoszlop környezetét továbbra is gondozni kívánja. Különös jelentőséggel és kiemelten támogatja a II. világháború kitörésének 75. évfordulója alkalmából szeptember hónapban a lengyel katonai táborral kapcsolatosan megrendezésre kerülő megemlékezést. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat a 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat új vezetőségével. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 15/2014. (II. 19.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy továbbra is ápolni kívánja a kialakult jó kapcsolatot a rákoscsabai 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapattal, a Budapest XVII., Péceli út 228. szám alatti lengyel kegyoszlop környezetét továbbra is gondozni kívánja. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat a 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat új vezetőségével. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete elő kívánja segíteni a Diadal Úti Általános Iskolában a korábbi években elkezdődött lengyel kulturális hagyományőrzést, a lengyel kultúra ápolását és a lengyel nyelvi képzést. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Diadal Úti Általános Iskola igazgatójával. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 20/22

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-6/2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/8/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 1 0. á p r i l i s Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

Okmányiroda a Kucorgónál is Ügyfélszolgálat is várja a lakosokat Rákoskerten

Okmányiroda a Kucorgónál is Ügyfélszolgálat is várja a lakosokat Rákoskerten 2008. június 26. hirhozo@t-online.hu A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 11. szám Okmányiroda a Kucorgónál is Ügyfélszolgálat is várja a lakosokat Rákoskerten

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY I N G Y E N E S K I A D V Á N Y X V I. É V F O L Y A M 5. S Z Á M A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K H A V I L A P J A 2 0 1 5. M Á J U S IVÓKÚT CSOBOG A FŐUTCÁN Új köztéri dísszel gazdagodott

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolója 1 / 269 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolója 2 / 269 TARTALOM I. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK KÜLFÖLDI HÍREK Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 11 Etnikai adatokat is rögzíthetnek a 2011. évi népszámláláson...

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1 /8 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-205/14/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben