BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testületének február 2-án (hétfőn), órakor a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal III. em sz. tárgyalójában megtartott üléséről Jelen vannak a később érkezettel együtt: Buskó András elnök, Puskás Róbert Zoltán elnökhelyettes, Olejnik Marek képviselő Jelen van továbbá: dr. György Bence jegyzői referens Buskó András: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy jelen van a képviselő-testület 2 tagja, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Buskó András: szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot: 1./ A évi költségvetés elfogadása (írásbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök 2./ A évi munkaterv elfogadása (szóbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök 3./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök 4./ Egyebek (szóbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 2 fő képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 1/29

2 1/2015. (II. 2.) LNÖ határozata 1./ A évi költségvetés elfogadása (írásbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök 2./ A évi munkaterv elfogadása (szóbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök 3./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök 4./ Egyebek (szóbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök (2 igen szavazat, egyhangú) 1./ évi költségvetési előirányzat elfogadása (írásbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.. rendelkezései alapján és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. -a szerint a tárgyévi költségvetési határozatot a Magyarország évi költségvetéséről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A költségvetési határozattervezetben be kell mutatni a költségvetési szervek bevételeit, kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban. Bevételek - állami támogatás: Ft - pénzmaradvány: Ft Összesen: Ft Kiadások - személyi juttatások: 0 Ft - kifizetőt terhelő járulékok: 0 Ft - dologi kiadások: Ft - egyéb működési célú kiadások: Ft - tárgyi eszköz beszerzés: 0 Ft Összesen: Ft Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 2 fő képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 2/29

3 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2/2015. (II. 2.) LNÖ határozata a évi költségvetésről A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi önkormányzat) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 114. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 1. A határozat hatálya A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 2.. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetését állapítja meg. 917 E Ft Költségvetési bevétellel 917 E Ft Költségvetési előirányzattal (2) A Nemzetiségi önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását főbb jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a 2. mellékletek szerint fogadja el. (4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében beruházási és felújítási kiadási előirányzat nem szerepel. (5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. (6) A Nemzetiségi önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek. (7) A Nemzetiségi önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokban és projektekben nem vesz részt. 3.. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 4.. Az előirányzat módosítása (1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja. 3/29

4 (3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 5.. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A Nemzetiségi Önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 6.. Záró és vegyes rendelkezések A költségvetési határozat február 3-án lép hatályba és rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2 igen szavazat, egyhangú) 2./ A évi munkaterv elfogadása (szóbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a évi munkatervet a várható bevételek és kiadások figyelembe vételével, a képviselőkkel egyeztetetten összeállította. Javasolja a munkaterv megtárgyalását és elfogadását. AZ ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MUNKATERVE ÉS PROGRAMJA Célkitűzés: erősíteni szükséges Lengyelországgal, mint anyaországgal való kapcsolatot; jó partneri viszonyt kell fenntartani a Lengyel Köztársaság Nagykövetségével; a Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet segítségével Lengyelországot bemutató programokat kell szervezni és lebonyolítani; Lengyelország történelméből és földrajzából, Magyarországgal kapcsolatos 1000 éves történelmi értékeiből vetélkedőket kell szervezni; Feladat: február 7.: Lengyel Bál (Bal Polski) szervezése 2. Részvétel a közös ünnepségeken 4/29

5 3. Lengyelország földrajzi, történelmi és kulturális helyeinek feltárása és bemutatása (pl. Rally Polska programsorozat) Bp. XVII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzat: A Rally Polska nyári autós túra folytatása, Lengyelország földrajzi, történelmi, kulturális és gazdasági helyeinek feltárása, közzététel a internetes honlapon. Célkitűzés: az Országos Lengyel Önkormányzat, a területi és területi nemzetiségi önkormányzatok között megfelelő partneri viszonyt kell kialakítani; a települési nemzetiségi önkormányzatok települési önkormányzatok egyenrangú partnereivé váljanak; a Lengyel Nemzetiségi Fórum szervezésével elő kell segíteni valamennyi önkormányzati szint jó kapcsolatát, a lengyel nemzetiséget beleértve a civil szervezetet is érintő kérdések hatékony megvitatását és megoldását; feladataiknak megfelelő támogatásban részesüljenek. Feladat részvétel az országos Lengyel Önkormányzat ülésein: 1. Február 14.: OLÖ Közgyűlés 2. Május 16.: OLÖ Közgyűlés és Lengyel Nemzetiségi Fórum szervezése szeptember 26.: OLÖ Közgyűlés november 7.: OLÖ közgyűlés és közmeghallgatás Bp. XVII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzat: február: közgyűlés május: közgyűlés július: közgyűlés szeptember: közgyűlés október: közgyűlés november: közgyűlés és közmeghallgatás december: közgyűlés Célkitűzés: fenn kell tartani a megfelelő anyanyelvi képzést, ennek érdekében jól működő anyanyelvi óvodai és iskolai hálózatot kell kialakítani; a tanárok rendszeres és tudományos továbbképzését meg kell oldani és folyamatosan biztosítani kell; partneri szinten együtt kell működni a magyarországi kultúráért és oktatásért felelős Nemzeti Erőforrás Minisztériummal; ki kell dolgozni az interaktív távoktatás kereteit, megfelelő oktatási és képzési szakanyagot kell kidolgozni az otthoni tanulás érdekében; az oktatás terén hatékonyan kell alkalmazni az informatikai eszközöket, megfelelő tudományos ismertetőanyagot kell kidolgozni a lengyel történelem, földrajz, gazdaság és kultúra terén; 5/29

6 korszerűsíteni kell a tananyagot, a nyomtatott tankönyvek helyett könnyen korszerűsíthető digitális tankönyveket kell készíteni az oktatás és felvilágosítás érdekében; a nyelvi képzéshez fel kell használni a már rendelkezésre álló korszerű oktatási anyagokat és az internetes eszközöket; lengyel nemzetiségi Ki-Mit-Tud szervezése iskolások részére; országos vers- és prózamondó verseny keretében elő kell segíteni a diákok szellemi fejlődését; nyári tábor szervezése Lengyelországban és Magyarországon az ismeretek elmélyítése érdekében; elő kell segíteni az anyanyelvű könyvek beszerzését és terjesztését. Feladat: 1. A Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola működési feltételeinek felülvizsgálata, korszerű taneszközök beszerzése 2. A tanárok továbbképzésének biztosítása 3. Taneszközök bővítése és korszerűsítése 4. Digitális oktatási anyagok készítése és közzététele 5. Vetélkedő szervezése Lengyelország földrajzából, történelméből és kultúrájából 6. Nyári nyelvi tábor szervezése Bp. XVII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzat: A Diadal úti Általános Iskola művészeti csoportjának támogatása és lengyel koreográfusok meghívása a Krosnói Járásból Az internetes polsko-węgierska encyklopedia szerkesztése, fejlesztése és a hibák javítása, közzététele a honlapon Pedagógiai szakmai továbbképzés az internetes források alapján Célkitűzés: a lengyel nemzetiség tárgyi örökségének és szellemi értékeinek megőrzése érdekében hatékony múzeumi és levéltári hálózatot kell fenntartani, melynek során: az összegyűjtött tárgyi anyagot szakszerűen kell kezelni, beleértve a nyilvántartást, a tárolást és megőrzést is; a múzeumi szervezet és hálózat emberi erőforrás és anyagi eszközeit biztosítani kell; a digitalizálható anyagokat az informatikai eszközök felhasználásával fel kell dolgozni és közzé kell tenni; a lengyel nemzetiség körében keletkező tudományos értékű anyagokat a levéltári rendszer keretében össze kell gyűjteni és meg kell őrizni; rendszeresen közzé kell tenni a múzeum és levéltár programjait és elért eredményeit; országos múzeumi és levéltári hálózatot kell kialakítani. Feladat: 1. A múzeumi és levéltári anyag pontos felmérése, nyilvántartásba vétele, 2. A múzeumi nyitva tartás korszerűsítése 3. A belépőjegyek bevezetése, a látogatók számának bővítése 4. Korszerű, tudományos előadások szervezése 6/29

7 Bp. XVII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzat: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közötti levéltári anyagának feldolgozása, a szükséges irattári tevékenység és levéltári munka elvégzése. Célkitűzés: a lengyel nemzetiség hagyományait ápolni kell, melynek keretében: elő kell segíteni a magyarországi lengyelség hagyományainak feltárását és ápolását; a katonai hagyományőrzés keretében lehetővé kell tenni a magyar-lengyel történelmi kapcsolatok ápolását, népszerűsítését; kiemelten kell kezelni a Szent László Nap rendezvénysorozatot, az es forradalom és szabadságharc lengyel vonatkozásait; képviseletet kell biztosítani az I. és II. világháború korabeli magyar-lengyel történelmi kapcsolatokat ápoló megemlékezések és rendezvények terén. Feladat: 1. A Wysocki Légió támogatása, felszerelésének bővítése 2. Részvétel a magyarországi hagyományőrző rendezvényeken: káli csata, szolnoki csata, isaszegi csata stb. 3. Március 14. Megemlékezés Bem József szobránál június: Szent László Nap rendezése az országos rendezvényekkel egyidejűleg, hálózat kiépítése 5. Megemlékezések tartása az I. és II. világháború idejéből: szeptember 1. Farkas réti temető, szeptember 17. Ferenciek tere stb. 6. Megemlékezések október 23-a alkalmából 7. November 11.: Lengyel Függetlenség Ünnepe koszorúzás Bp. XVII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzat: március 1.: Részvétel a kápolnai csatában március 7-8.: Részvétel a szolnoki csatában március 15.: Megemlékezés az 513. utcában lévő emlékműnél április 5. Gyalogmenet Tápióbicske-Isaszeg június 27. Szent László Ünnep szeptember: Megemlékezés a Péceli út 228. sz. Lengyel kegyoszlopnál a 140. sz. PRO PATRIA Cserkészcsapat részvételével október 6. Emlékezés az aradi vértanúkra Megemlékezések október 23-a alkalmából Célkitűzés: a helyi civil szervezetek támogatását elő kell segíteni; pályázatok útján biztosítani kell a megfelelő anyagi forrásokat; országos vetélkedők keretében lehetővé kell tenni a kiváló egyének és szervezetek támogatását és díjazását. Feladat: A helyi civil szervezetek támogatása pályázat útján Vetélkedők szervezése a történelem-földrajz területén 7/29

8 Bp. XVII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzat: A rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör tevékenységének támogatása Kapcsolattartás a magyarországi lengyel civil szervezetekkel, köztük a Pilsudski Történelmi Társasággal, a Bem József Lengyel Kulturális Egyesülettel és a Magyarországi lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületével Célkitűzés: a civil társadalom a fejlett polgári demokrácia egyik alappillére: megfelelő állami támogatásban részesüljön; a nemzetiségi egyesületek, szervezetek működését kiszámítható normatív támogatás segítse; a szervezetek hosszabb távra tervezhető és igazságosan felosztott program és projekttámogatásokat kapjanak; Feladat: január 17.: Fórum Együttműködés a nemzetiségi szószólóval A civil szervezetek munkájának támogatása és eredményeik bemutatása Bp. XVII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzat: A rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör tevékenységének támogatása február 27.: Farsang a Csekovszky Árpád Művelődési Házban a Magyar- Lengyel Baráti Kör körében: zongoraest + Picnic Együttes Célkitűzés: korszerű informatikai eszközök és a média bevonásával hatékonnyá kell tenni a lengyel nemzetiség életének bemutatását; a lengyel nemzetiség eredményeinek bemutatása érdekében a hagyományos újságírói és sajtó tevékenységen túlmenően ki kell alakítani és hatékonyan kell alkalmazni a települési nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek levelező rendszerét; a lengyel szervezetek normális és egymást tisztelő és megbecsülő együttműködése érdekében ki kell zárni a gyalázkodó és egymást lenéző nem megfelelő anyagok közzétételét; interaktív információs hálózatot kell működtetni a problémák feltárása érdekében. Feladat: 1. Önálló internetes portál kiépítése 2. A helyi levelező rendszer kiépítése Bp. XVII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzat: A internetes portál működtetése A POLAKIA MAGAZIN internetes újság szerkesztése A Polonia Węgierska újság támogatása Célkitűzés: a lengyel nemzetiség az európai keresztény kultúra része és ápolója, ennek megfelelően: a lengyel anyanyelvű római katolikus hitéleti tevékenységet támogatni kell; lehetővé kell tenni az anyanyelvű misék és szertartások bemutatását; 8/29

9 ki kell alakítani a magyarországi lengyelség vallási és egyházi hálózatát, a magyarországi lengyel kegyhelyek ápolását; kiemelten kell kezelni a hagyományos derenki búcsú szervezését és támogatását. Feladat: március: Küngös Megemlékezés Árpád-Házi Szent Kinga születéséről május 3. Lengyel templom április: Megemlékezés II. János Pál pápáról július: Derenki búcsú 5. Sziklakápolna december: Lengyel karácsony szervezése Bp. XVII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzat: március: Részvétel a küngösi templom kisbúcsúján, Szent Kinga ünnepén április: Megemlékezés II. János Pál pápa rákoshegyei emlékművénél Célkitűzés: a magyar és lengyel történelmi kapcsolatok 1000 évre tekintenek vissza, melynek további fenntartása és ápolása a közép-európai történelem és kultúra részeként kiemelt tevékenység: 1. mindent meg kell tenni a magyar-lengyel barátság megőrzéséért; 2. tudatosítani kell, hogy a magyarokat és a lengyeleket sok kapcsolat köti össze, együtt léptek be az Európai Unióba és a NATO-ba, és a két nemzet történelmében a menekülni, bujdosni kényszerültek mindig számíthattak befogadásra a másik országban; 3. évente egy alkalommal, március 23-án, továbbra is meg kell tartani a Magyar-Lengyel Barátság Napját; 4. mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a magyar-lengyel barátság megmaradjon, ezért a fiatalok felé is át kell örökíteni az eddigi kapcsolatokat. Feladat: 1. Helyi magyar-lengyel barátság napi programok szervezése március 23.: Részvétel a évi katowicei központi ünnepségen 3. A magyar-lengyel közös együttműködés és eredmények bemutatása Bp. XVII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzat: március : Magyar-Lengyel Barátság Nap szervezése a Bartók Béla Zeneházban Rákoshegyen, a Magyar-Lengyel Baráti Kör részvételével A fenti programok maradéktalan megvalósítása érdekében a magyarországi lengyelség egységes összefogására van szükség. A fentiek figyelembe vételével a évi munkatervet az alábbiak szerint javasolja elfogadni: február: közgyűlés február 27.: Farsang a Csekovszky Árpád Művelődési Házban a Magyar- Lengyel Baráti Kör körében: zongoraest + Picnic Együttes március 1.: Részvétel a kápolnai csatában március: Részvétel a küngösi templom kisbúcsúján, Szent Kinga ünnepén március 7-8.: Részvétel a szolnoki csatában 9/29

10 2015. március 15.: Megemlékezés az 513. utcában lévő emlékműnél március : Magyar-Lengyel Barátság Nap szervezése a Bartók Béla Zeneházban Rákoshegyen, a Magyar-Lengyel Baráti Kör részvételével A Diadal úti Általános Iskola művészeti csoportjának támogatása és lengyel koreográfusok meghívása a Krosnói Járásból április: Megemlékezés II. János Pál pápa rákoshegyei emlékművénél április 5. Gyalogmenet Tápióbicske-Isaszeg május: közgyűlés június 27. Szent László Ünnep július: közgyűlés A Rally Polska nyári autós túra folytatása, Lengyelország földrajzi, történelmi, kulturális és gazdasági helyeinek feltárása, közzététel a internetes honlapon szeptember: megemlékezés a Péceli út 228. sz. Lengyel kegyoszlopnál a 140. sz. PRO PATRIA Cserkészcsapat részvételével szeptember: közgyűlés október 6. Emlékezés az aradi vértanúkra október: közgyűlés Megemlékezések október 23-a alkalmából november: közgyűlés és közmeghallgatás december: közgyűlés A internetes portál működtetése, az internetes polsko-węgierska encyklopedia szerkesztése, fejlesztése és a hibák javítása, közzététele a honlapon, a POLAKIA MAGAZIN internetes újság szerkesztése Pedagógiai szakmai továbbképzés az internetes források alapján Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közötti levéltári anyagának feldolgozása, a szükséges irattári tevékenység és levéltári munka elvégzése Kapcsolattartás a magyarországi lengyel civil szervezetekkel, köztük a Pilsudski Történelmi Társasággal, a Bem József Lengyel Kulturális Egyesülettel és a Magyarországi lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületével, a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör tevékenységének támogatása A Polonia Węgierska újság támogatása Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 2 fő képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el a évi munkatervet: 10/29

11 3/2015. (II. 2.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi lengyel Nemeztiségi Önkormányzat évi Munkaterve: február: közgyűlés február 27.: Farsang a Csekovszky Árpád Művelődési Házban a Magyar- Lengyel Baráti Kör körében: zongoraest + Picnic Együttes március 1.: Részvétel a kápolnai csatában március: Részvétel a küngösi templom kisbúcsúján, Szent Kinga ünnepén március 7-8.: Részvétel a szolnoki csatában március 15.: Megemlékezés az 513. utcában lévő emlékműnél március : Magyar-Lengyel Barátság Nap szervezése a Bartók Béla Zeneházban Rákoshegyen, a Magyar-Lengyel Baráti Kör részvételével A Diadal úti Általános Iskola művészeti csoportjának támogatása és lengyel koreográfusok meghívása a Krosnói Járásból április: Megemlékezés II. János Pál pápa rákoshegyei emlékművénél április 5. Gyalogmenet Tápióbicske-Isaszeg május: közgyűlés június 27. Szent László Ünnep július: közgyűlés A Rally Polska nyári autós túra folytatása, Lengyelország földrajzi, történelmi, kulturális és gazdasági helyeinek feltárása, közzététel a internetes honlapon szeptember: megemlékezés a Péceli út 228. sz. Lengyel kegyoszlopnál a 140. sz. PRO PATRIA Cserkészcsapat részvételével szeptember: közgyűlés október 6. Emlékezés az aradi vértanúkra október: közgyűlés Megemlékezések október 23-a alkalmából november: közgyűlés és közmeghallgatás december: közgyűlés A internetes portál működtetése, az internetes polsko-węgierska encyklopedia szerkesztése, fejlesztése és a hibák javítása, közzététele a honlapon, a POLAKIA MAGAZIN internetes újság szerkesztése Pedagógiai szakmai továbbképzés az internetes források alapján Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közötti levéltári anyagának feldolgozása, a szükséges irattári tevékenység és levéltári munka elvégzése. Kapcsolattartás a magyarországi lengyel civil szervezetekkel, köztük a Pilsudski Történelmi Társasággal, a Bem József Lengyel Kulturális Egyesülettel és a 11/29

12 Magyarországi lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületével, a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör tevékenységének támogatása A Polonia Węgierska újság támogatása (2 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységének kereteit meg kell határozni. A szükséges tárgyalások lefolytatása érdekében az alábbi határozatok meghozatala és elfogadása szükséges. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, miszerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a nemzetiségi elektronikus média részeként a évben továbbra is működtetni kívánja a honlapot. A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének dologi kiadásai terhére, átutalási számla ellenében a Gy-System Kft. (1172 Budapest, Újszilvás utca 28.) a szerver tárhelyet továbbra is fenntartja. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 2 fő képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 4/2015. (II. 2.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi elektronikus média részeként a évben továbbra is működtetni kívánja a honlapot. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének dologi kiadásai terhére, átutalási számla ellenében a Gy-System Kft. (1172 Budapest, Újszilvás utca 28.) részére az 1. pontban foglalt döntés megvalósítása érdekében a tárhelyet továbbra is fenntartja. (2 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a évi programjai során az Országos Lengyel Önkormányzat és a Fővárosi Lengyel Önkormányzat munkaprogramjaihoz kíván csatlakozni. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 5/2015. (II. 2.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi programjai során az Országos Lengyel Önkormányzat és a Fővárosi Lengyel Önkormányzat munkaprogramjaihoz kíván csatlakozni. 12/29

13 (2 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete kiemelten támogatni kívánja a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör tevékenységét. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör vezetőségével. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 6/2015. (II. 2.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy kiemelten támogatni kívánja a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör tevékenységét. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör vezetőségével. (2 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete továbbra is ápolni kívánja a kialakult jó kapcsolatot a rákoscsabai 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapattal, a Budapest XVII., Péceli út 228. szám alatti lengyel kegyoszlop környezetét továbbra is gondozni kívánja. Különös jelentőséggel és kiemelten támogatja a II. világháború kitörésének 76. évfordulója alkalmából szeptember hónapban a lengyel katonai táborral kapcsolatosan megrendezésre kerülő megemlékezést. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy a döntés végrehajtása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat a 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat új vezetőségével. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 7/2015. (II. 2.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy továbbra is ápolni kívánja a kialakult jó kapcsolatot a rákoscsabai 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapattal, a Budapest XVII., Péceli út 228. szám alatti lengyel kegyoszlop környezetét továbbra is gondozni kívánja. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat a 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat új vezetőségével. 13/29

14 (2 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete elő kívánja segíteni a Diadal Úti Általános Iskolában a korábbi években elkezdődött lengyel kulturális hagyományőrzést, a lengyel kultúra ápolását és a lengyel nyelvi képzést. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Diadal Úti Általános Iskola igazgatójával. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 8/2015. (II. 2.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy elő kívánja segíteni a Diadal Úti Általános Iskolában a korábbi években elkezdődött lengyel kulturális hagyományőrzést, a lengyel kultúra ápolását. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat a Diadal Úti Általános Iskola igazgatójával. (2 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Körrel közösen február végén megrendezi a Csekovszky Művelődési Házban a kerületi Lengyel Bált. A bálra a Picnic együttest hívja meg, melyhez a évi dologi kiadás terhére 50 E Ft támogatást nyújt. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 9/2015. (II. 2.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Körrel közösen február 27-én megrendezi a Csekovszky Művelődési Házban a kerületi Lengyel Bált. A bálra a Picnic együttest hívja meg. 2. Az 1. pontban foglalt feladat megvalósításához a évi dologi kiadás terhére 50 E Ft támogatást nyújt. 3. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy a Vigyázó Sándor Művelődési Ház igazgatónőjével és a Magyar- Lengyel Baráti Kör vezetőjével vegye fel a kapcsolatot. (2 igen szavazat, egyhangú) 14/29

15 3./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök a) Elkészült a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi önkormányzat évi naptára. Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy elkészült a kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi naptára, mely minden érintettnek megküldésre került (sajnálatos módon a dátumok elírásra kerültek). Puskás Zoltán: közli, hogy az ellenőrzés szükséges és a helyesbítést végre kell hajtani. 15/29

16 Buskó András: megállapítja, hogy időközben megérkezett Olejnik Marek képviselő, a képviselő-testület 3 fővel folytatja az ülést. b) Adamczyk Bogdan könyvének megjelenése A pozsonyi Madách Egyesület gondozásában megjelent Adamczyk Bogdan OFMCONV "Isten Szolgája P. Kelemen Didák élete és tiszteletének kibontakozása" c. könyv. A mű Kelemen Didák (Baksafalva, ma Kézdialmás, Háromszék, 1683 Miskolc, április 28.) hittérítő és író életét mutatja be. Kelemen Didák 1717-ben a magyar minoritarend főnöke és generális komisszáriusa, majd 1720-ban a maga alapította nyírbátori kolostor főnöke lett. Rendkívül buzgó térítői munkát folytatott a tiszai részeken. Az országgyűléseken és vallásügyi komissziókon is érvényesítette befolyását hittársai érdekében. Számos iskolát és templomot épített, a szegények nagy pártfogója volt. Páter Kelemen Didák minorita szerzetes 1683-ban született a háromszéki Kézdialmás-Baksafalván, de születésének pontos dátumát nem tudjuk, mert a lemhényi anyakönyvezés csak 1712-ben indult el. Tanulmányait a minoriták eperjesi főiskoláján folytatta, majd kitűnő eredményei következtében tanári állást kapott itt. Tanárkodása nem tartott sokáig, mert az ellenreformáció időszakában különösen a Partiumban szükség volt a katolikus hit védelmezésésre, templomok, iskolák építésére, s ezzel a feladattal bízták meg felettesei. Kétszer választották meg a Minorita rend magyarországi tartományfőnökévé. Nevéhez fűződik a miskolci Nagyboldogasszony templom (minorita templomként ismert), rendház és iskola építése, a nyírbátori templom és rendház építése, a besztercei ferences rendház és templom restaurálása. A katolikus hitélet apostola április 21-én halt meg Miskolcon. Boldoggá avatása folyamatban van. Sírja, emléktáblája és arcmása az általa alapított templomban látható. P. Kelemen Didákot iskolák és templomok építőjeként tartják számon, emellett irodalmi munkássága is jelentős. 13 kötetnyi könyv szerzője, s e munkák közül legkiemelkedőbb a Búzafejek című prédikációskötete, mely nyelvművelő szempontból is igen értékes. A kézdialmási iskola 1994-ben, Kelemen Didák halálának 250. évfordulóján felvette a nevét jelezvén ezzel, hogy méltó elődöt lát benne a katolikus hitközösség, olyat, kinek élete, munkássága példaértékű az utókor számára. Fehérgyarmaton a Kulturális Örökség Napok keretében szeptember 20-án ünnepélyesen megnyitották a Kelemen Didák Római Katolikus Könyvtárat - tisztelegve a Felső-Tiszavidék apostola előtt, aki a reformációt 16/29

17 követő első fatemplomot felépítette Fehérgyarmaton, és munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy Szatmárból ne tűnjön el a katolikus vallás. Gratulálunk a szerzőnek! c) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi beszámolója Előadó: Buskó András elnök Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi beszámolója elkészült és a Magyar- Lengyel Baráti Kör évi tevékenységéről szóló összefoglaló is összeállításra került. Közzétéve: a honlapon. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, miszerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete az elkészült évi beszámolót elektronikus úton megküldi: a Magyarországi Lengyelség Múzeumának és Levéltárának valamint az Országos Lengyel Önkormányzatnak. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy a évi beszámolót elektronikus úton a fenti szervezeteknek küldje meg. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 10/2015. (II. 2.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy az elkészült évi beszámolót elektronikus úton megküldi: a Magyarországi Lengyelség Múzeumának és Levéltárának, az Országos Lengyel Önkormányzatnak. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy a évi beszámolót elektronikus úton a fenti szervezeteknek küldje meg. (3 igen szavazat, egyhangú) 17/29

18 d) Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi munkaterve a RÁKOSMENTE TV Kaleidoszkóp műsorában: Mészáros Kata riporter a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi munkatervéről beszélgetett Buskó András elnökkel, a RÁKOSMENTE TV Kaleidoszkóp január 9-i műsorában. Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete kiemelten fontosnak tartja a helyi médiával való szoros kapcsolatot, és úgy dönt, hogy a Rákosmente TV-ben rendszeresen beszámol kiemelt feladatairól. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 11/2015. (II. 2.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete kiemelten fontosnak tartja a helyi médiával való szoros kapcsolatot, és úgy dönt, hogy a Rákosmente TV-ben rendszeresen beszámol kiemelt feladatairól. (3 igen szavazat, egyhangú) 18/29

19 e) Rázene Újévi Koncert a Vigyázó Sándor Művelődési Házban A Rázene Városi Fúvószenekar meghívására részt vettünk a január 11-én megrendezett Újévi Koncerten a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a január 11- én, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban megrendezésre került RÁZENE Újévi Koncert rendezvényről szóló elnöki beszámolót elfogadja. A rendezvényen a kerületi lengyelek is nagy számban megjelentek. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 12/2015. (II. 2.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy január 11-én, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban megrendezésre került RÁZENE Újévi Koncert rendezvényről szóló elnöki beszámolót elfogadja. (3 igen szavazat, egyhangú) 19/29

20 f.) Herencsár Viktória újévi koncertje A Cimbalom Világszövetség meghívására részt vettünk a Herencsár Viktória újévi cimbalomkoncertjén, amelyre január 15-én került sor a Rákoshegyi Baptista Imaházban. Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a Rákoshegyi Baptista Imaházban, január 15-én megrendezésre került Herencsár Viktória cimbalomművész újévi cimbalomkoncertjéről szóló elnöki beszámolót elfogadja. 20/29

21 Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 13/2015. (II. 2.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a Rákoshegyi Baptista Imaházban, január 15-én megrendezésre került Herencsár Viktória cimbalomművész újévi cimbalomkoncertjéről szóló elnöki beszámolót elfogadja. (3 igen szavazat, egyhangú) g) január 17.: Lengyel Fórum Kőbányán Az Országos Lengyel Önkormányzat az intézményvezetők és a nemzetiségi szervezetek részvételével lengyel fórumot tartott Kőbányán, az Állomás utca 11. szám alatt. A Fórumon a évi kiemelt lengyel nemzetiségi kulturális programok összeállításáról volt szó. A Magyar-Lengyel Pilsudski Történelmi Társaságot Buskó András, a XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke képviselte. Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy az Országos Lengyel Önkormányzat által január 17-én megtartott Lengyel Fórumról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 21/29

22 Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 14/2015. (II. 2.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy az Országos Lengyel Önkormányzat által január 17-én megtartott Lengyel Fórumról szóló elnöki beszámolót elfogadja. (3 igen szavazat, egyhangú) 4./ Egyebek (szóbeli előterjesztés) Előadó: Buskó András elnök a) Lengyelország kiállítás a Czimra Gyula Általános Iskolában Buskó András tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy Lengyelország kiállításra került sor a Czimra Gyula Általános Iskolában: Lengyelország kiállítás A 2014/2015-ös tanévben iskolánk, a XVII. kerületi Czimra Gyula Általános Iskola Nemzetek Napja versenyt szervezett a felső tagozatos osztályoknak. E verseny keretében mindenik osztálynak egy európai országot kellett bemutatni plakátokon: földrajzi, történelmi, irodalmi szempontból, képekkel, fényképekkel illusztrálva. Iskolánk egyik hetedikes osztályának Lengyelországot kellett bemutatnia. A kiállítás anyagához segítséget kértünk és kaptunk a budapesti Lengyel Intézettől és a XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattól. A sok színes képet és brosúrát hosszú órákon át válogattuk a diákokkal és ragasztottuk plakátokra, majd a folyosói hirdetőtáblákra nagy élvezettel. A diákoktól és tanároktól való visszajelzések szerint szép és gazdag kiállítást sikerült összeállítani és reméljük, hogy iskolánk diákjai ezzel közelebb kerültek e szép országhoz és sok érdekes információt megtudtak róla. Ezúton szeretném megköszönni Buskó Andrásnak, a kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökének önzetlen segítségét és áldozatos munkáját a kiállítás anyagának összegyűjtésében és Felvidéki Eszternek a Lengyel Intézet munkatársának a Lengyelországról szóló könyvek és újságok adományozásáért. Bota Melinda tanárnő Czimra Gyula Általános Iskola 22/29

23 23/29

24 b) Lengyel Bál Buskó András: tájékoztatja a megjelenteket, hogy február 7-én lengyel Bál lesz a Hungária Szállóban. Az Országos Lengyel Önkormányzat a lengyel hagyományok szerint megszervezi a Lengyel Bált, amely február 7-én, a budapesti Hotel Hungariában (VII. kerület, Rákóczi út 90.) lesz megtartva. A rendezvény tiszteletbeli védnökségét Roman Kowalski nagykövet úr, valamint Soltész Miklós államtitkár úr, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára vállalta. Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy Testület képviseletében a Lengyel Bálon részt kíván venni. A Bál meghívóját közzé teszi a kerületi POLAKIA MAGAZIN facebook oldalon. 24/29

25 Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 15/2015. (II. 2.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy az Országos Lengyel Önkormányzat meghívására a Testület elnöke részt kíván venni a Lengyel Bálon. A Bál meghívóját közzé teszi a kerületi POLAKIA MAGAZIN facebook oldalon. (3 igen szavazat, egyhangú) b) február 28-március 1. X. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozó Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a kápolnai csata 166. évfordulója alkalmából 10. éve kerül megrendezésre Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozó elnevezésű Emlékcsata sorozat ben, a csata évfordulója alkalmából a települési önkormányzatok (Kál, Kápolna, Kompolt), a katonai hagyományőrző szervezetek, az Országos Lengyel Önkormányzat mellett a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat is támogatja a rendezvénysorozatot. 25/29

26 26/29

27 Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a kápolnai csata 166. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő X. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozó elnevezésű Emlékcsata sorozat megrendezéséhez 2015-ben a települési önkormányzatok (Kál, Kápolna, Kompolt), a katonai hagyományőrző szervezetek, az Országos Lengyel Önkormányzat mellett a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 40 ezer Ft támogatást nyújt a évi dologi kiadás terhére számla ellenében. 27/29

28 Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 16/2015. (II. 2.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a kápolnai csata 166. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő X. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozó elnevezésű Emlékcsata sorozat megrendezését 2015-ben a települési önkormányzatok (Kál, Kápolna, Kompolt), a katonai hagyományőrző szervezetek, az Országos Lengyel Önkormányzat mellett a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat is támogatja. 2. Az 1. pontban foglalt feladat megvalósításához a évi dologi kiadás terhére 40 E Ft támogatást nyújt. 3. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy László Zoltán századossal, a Honvédvadász Hagyományőrző és Sport Szakcsoport parancsnokával vegye fel a kapcsolatot. (3 igen szavazat, egyhangú) d) Elkészült a lengyel-magyar enciklopédia évi javított változata Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy elkészült a lengyel-magyar enciklopédia évi javított változata. Az enciklopédia a honlapon kerül közzétételre. 28/29

29 Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a lengyel-magyar enciklopédia évi javított változata a honlapon közzétételre kerül. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 17/2015. (II. 2.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a lengyel-magyar enciklopédia évi javított változata a honlapon közzétételre kerül. (3 igen szavazat, egyhangú) e) Diadal úti Általános Iskola művészeti csoportjának támogatása Olejnik Marek: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy lengyel koreográfus érkezik március 14-én, egy hétig marad és segíti a művészeti csoport tevékenységét új lengyel nemzeti táncok betanításával. A koreográfus ellátásának költségét, valamint a kulturális rendezvények belépő díját és visszautazását a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatja. Előirányzatként 50 E Ft-ot javasolt elkülöníteni a évi dologi kiadások terhére. 18/2015. (II. 2.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a Diadal úti Általános Iskola művészeti csoportjához érkező lengyel koreográfus ellátási költségét, valamint a kulturális rendezvények belépő díját és visszautazását 50 E Ft-tal támogatja a évi dologi kiadások terhére számla ellenében. (3 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: más észrevétel, javaslat nincs, az ülést bezárja. k.m.f. Olejnik Marek jegyzőkönyv hitelesítő Buskó András elnök 29/29

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/8/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

1/9 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/9 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/9 Ikt.szám.: 186/3/2009. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/9/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi beszámolója

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi beszámolója BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD NARODOWOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1173. Budapest, XVII., Pesti út 165. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám.: 18-6/7/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-5/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK február 14. napján megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK február 14. napján megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2013. február 14. napján megtartott üléséről Határozatok száma: 1-9/2013. (ll. 14.) határozat JELENLÉTI ív Hajmáskér

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący 1 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący Ikt.szám: 18-3/7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

/13. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

/13. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1 Ikt.szám: 18-202/4/2004. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1/9. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/9. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/9 Ikt.szám: 18-205/2/2003. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący 1 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący Ikt.szám: 18-202/7/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám.: 18-1/9/2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

1/6. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 Ikt.szám: 18-205/3/2003. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1 /7 Ikt.szám: 18-204/7/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

1/6. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 Ikt.szám: 18-205/2003. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Közgazdasági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága,

Részletesebben

1/5. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/5. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/5 Ikt.szám: 18-205/4/2003. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Közgazdasági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága,

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/4 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-205/16/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

1/8. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/8. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/8 Ikt.szám: 18-205/5/2003. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-6/2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący 1/9 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke 18-202/6/2004. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ a Budapest

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. január 27.- én (szerdán) 15 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 18-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előadó: Előkészítette: Tapolca

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/5 Ikt.szám.: 18- /2011. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 10-én (szerda) 09:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. december 10. Határozat:

Részletesebben

1/12. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/12. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/12 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-202/2004. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

1/7 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/7 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/7 Ikt.szám: 18-3/8/2008. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1 /8 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-205/14/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog István polgármester Kecskés Mihályné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

23. kép: Siekerszki Zenobia festőművész kiállítása 24. kép: XVII. kerületi Lengyelekért díj átadása

23. kép: Siekerszki Zenobia festőművész kiállítása 24. kép: XVII. kerületi Lengyelekért díj átadása 2004. Január 28.: Farsang. Február 17. Művészeti Szalon a Csekovszky Árpád Művelődési Házban: Siekerszki Zenobia festőművész Lengyel-magyar tájakon c. kiállítása. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2/2014. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 22. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én 17:30

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30. napján 10 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1 /4 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 18-7/7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 231/2013. B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS RÁPOLT Száma: Ö/515-10/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor. Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Medgyesbodzás Község

Részletesebben