TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS"

Átírás

1 R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/ , 96/ H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Győr, Munkaszám: Rp.I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

2 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Felelős tervezők: Németh Gergely okl. településmérnök vezető településtervező Településrendezés... Tervezői névjegyzék szám: TT Pekkerné Szabó Piroska Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési szakmérnök táj- és kertépítész vezető tervező... Tervezői névjegyzék szám: TK Tervezői névjegyzék szám: TT Ferenczi Huba okl. gépészmérnök Közműrendszer... Tervezői névjegyzék szám: TE-T Tervezői névjegyzék szám: TV-T Tervezői névjegyzék szám: TH-T Réder Tibor Közlekedési szakág okl. építőmérnök okl. közlekedésépítő szakmérnök... Tervezői névjegyzék szám: K1d Munkatársak: Kalmár Ágnes, Szeredi Gábor Ügyvezető igazgató Pekkerné Szabó Piroska GYŐR, Felelős tervezőink a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész ill. Mérnök Kamarának tagjai. REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

3 2 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Jóváhagyásra kerülő munkarészek: TARTALOMJEGYZÉK Településszerkezeti terv Területfelhasználási terv I. (1. fedvény) TSZ-J1/1M M 1:4.000 Területfelhasználási terv I. (Arak) (2. fedvény) TSZ-J1/2M M 1: Határozat a településszerkezeti terv módosításáról /tervezet/ Szabályozási terv Szabályozási és övezeti terv I. (1. fedvény) SZ-J1/1M M 1:2.000 Szabályozási és övezeti terv I. (2. fedvény) SZ-J1/1M M 1:2.000 Szabályozási és övezeti terv I. (3. fedvény) SZ-J1/1M M 1:2.000 Szabályozási és övezeti terv I. (4. fedvény) SZ-J1/1M M 1:2.000 Szabályozási és övezeti terv I. (5. fedvény) SZ-J1/1M M 1:2.000 Szabályozási és övezeti terv I. (Arak) (6. fedvény) SZ-J1/2M M 1:2.000 Szabályozási és övezeti terv I. (Arak) (7. fedvény) SZ-J1/2M M 1:2.000 Szabályozási és övezeti terv I. (8. fedvény) SZ-J1/1M M 1:2.000 Szabályozási és övezeti terv I. (9. fedvény) SZ-J1/1M M 1: Rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról /tervezet/ Alátámasztó munkarészek: 03. Műszaki leírás Szövegközi rajzok: Hatályos településszerkezeti terv (kivonat) M 1:4.000 Hatályos településszerkezeti terv (Arak) (kivonat) M 1:4.000 Hatályos szabályozási terv (kivonat) M 1:5.000 Hatályos szabályozási terv (Arak) (kivonat) M 1:5.000 Hatályos szabályozási terv (külterület) (kivonat) M 1: REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

4 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 01. HATÁROZAT A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL (TERVEZET) REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

5 2 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/ , Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) határozata a Településszerkezeti Terv módosításáról Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja: A módosítás e határozat 1. mellékletét képező Területfelhasználási terv I. (1. fedvény) című, TSZ-J1/1M jelű, Rp.I munkaszámú terven, valamint 2. mellékletét képező Területfelhasználási terv I. (Arak) (2. fedvény) című, TSZ- J1/2M jelű, Rp.I munkaszámú terven a módosítással érintett területek határa jellel körülhatárolt területekre terjed ki az e határozat 3. mellékletét képező, Településszerkezeti Terv módosulása című leírásban foglaltak szerint. Majthényi Tamás polgármester dr. Kránitz Péter körjegyző 3. melléklet a./2012. (..) határozathoz Településszerkezeti Terv módosulása Területfelhasználás: A Halászi 088/3 hrsz-ú mg-i terület kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi felhasználása. /1. sz. módosítás/ Az Arak településrészen fekvő 1451, 1458/1, valamint az 1460/2 hrsz-ú mg-i terület különleges-kutyamenhely, lovarda beépítésre szánt területi felhasználása. /10. sz. módosítás/ A Halászi Szent Márton u. (455/14 hrsz) végén lévő tervezett falusias lakótelek zöldterületi felhasználása /E1. sz. módosítás/ TSZ-J1/1M, valamint a TSZ-J1/2M jelű, Rp.I munkaszámú tervlapokon jelölteknek megfelelően. REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

6

7

8

9 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 02. RENDELET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL /TERVEZET/ REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

10 2 Halászi Község Önkormányzatának. / (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló, többször módosított 10/2001. (VII. 15.) rendelet módosításáról Halászi Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával élve az alábbi rendeletet alkotja: Jelen rendeletével módosítja a 10/2001. (VII. 15.) rendeletét. Jelen rendelet hatályba lépésével a helyi építési szabályzatról szóló 10/2001. (VII. 15.) rendelet - az SZ-J1/1 jelű, Rp.I munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (belterület) - az SZ-J1/2 jelű, Rp.I munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (Arak) című mellékletén a jelen rendelet mellékletét képező - az SZ-J1/1M jelű, Rp.I munkaszámú, Szabályozási és övezeti terv I. (belterület) - az SZ-J1/2M jelű, Rp.I munkaszámú, Szabályozási és övezeti terv I. (Arak) című terven módosítással érintett területként lehatárolt területekre vonatkozó szabályozást át kell vezetni, egyúttal ezen mellékletek munkaszámát Rp.I ra kell változtatni. 1. A helyi építési szabályzatról szóló 10/2001. (VII. 15.) rendelet (továbbiakban: R.) 1. helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet - az SZ-J1/1 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (belterület) című, (továbbiakban SZ-J1 terv), Rp.I.170-8, - az SZ-J1/2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (Arak) című, (továbbiakban SZ-J1 terv) Rp.I.170-8, - az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület) című, (továbbiakban SZ-J2 terv) Rp.I.170-6, munkaszámú tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt alkalmazandó. 2. Az R. 4. (1) bekezdés ac) pontja a következő acg) alponttal egészül ki: (Különleges terület) acg) Kutyamenhely, lovarda B 3. Az R. 5. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Az eltérő területfelhasználási módok határvonala az SZ-J1 terven jelölttől az övezeti előírások paramétereinek betartása mellett 15,0-15,0 m mértékig elmozdíthatók. 4. (1) Az R. 15.A. (1) bekezdés harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Az Lke 31, Lke 32, és az Lke 33 jelű építési övezetekben telkenként, fő funkciót hordozó épületként egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóház, egyéb épületként egy darab tároló (gépkocsi, szerszám) épület építhető. REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

11 3 (2) Az R. 15.A. (2) bekezdés Lke 3 jelű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép: Övezeti besorolás: Lke 31 O 30/50 4,5 16/40/640 Lke 32 SZ 30/50 4,5 20/-/700 Lke 33 SZ 30/50 4,5 20/-/900 Beépíthetőség legnagyobb beépítettség 30% 30% 30% legkisebb zöldfelület 50% 50% 50% Épület legnagyobb építménymagasság 4,5 m 4,5 m 4,5 m legkisebb szélesség 16,0 m 20,0 m 20,0 m kialakítható mélység 40,0 m - - telekméretek telekméret 640 m m m 2 Az építési hely Építési vonal Egyéb előírás elhelyezkedése előkert oldalkert hátsókert oldalhatáron álló 5,0 m sarokteleknél a hosszabbik telekhatár mellett 3,0 m 3,0 m 6,0 m szabadonálló 5,0 m szabadonálló 5,0 m 4,5 m 6,0 m 4,5 m 6,0 m Az építési hely előkerti határvonala egyben építési vonal is. A szabályozási terven jelölt helyen a használatba vétel idejéig legalább 8,0 m széles háromszintű növényzetből álló alacsony cserje, magas cserje, lombos fa védőfásítást kell kialakítani. A fásítás 80%-át az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló rendelet 2. sz. melléklete szerinti őshonos fafajok alkossák. A fásítás létesítése, fenntartása, üzemeltetése és felújítása ellenkező megállapodás hiányában a terület tulajdonosának a kötelezettsége. 5. Az R. 17. (1) b) 2. táblázta helyébe a következő rendelkezés lép: övezeti besorolás: Gksz SZ 10/50 járműtároló, hulladékudvar 6,0 -/-/3000 beépítési mód: szabadonálló megengedett legnagyobb beépítettség: 10% kialakítandó legkisebb zöldfelület: 50% REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

12 4 megengedett legnagyobb építménymagasság: kialakítható legkisebb telekszélesség: kialakítható legkisebb telekmélység: kialakítható legkisebb telekterület: építési hely határai: - közterülettel határos telekhatárok mentén: - eltérő területfelhasználású területek felöl: 6,0 m m 2 5,0 m 6,0 m - kialakított telkek között: 4,0 m egyéb előírás: A területen a mezőgazdasági és közlekedési járművek számára tároló épületek építhetők, valamint hulladékudvar alakítható ki. Az építési övezet területe nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint. A szabályozási terven jelölt helyen a használatba vétel idejéig legalább 10,0 m széles háromszintű növényzetből álló alacsony cserje, magas cserje, lombos fa védőfásítást kell kialakítani. A fásítás 80%-át az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló rendelet 2. sz. melléklete szerinti őshonos fafajok alkossák. A fásítás létesítése, fenntartása, üzemeltetése és felújítása ellenkező megállapodás hiányában a terület tulajdonosának a kötelezettsége. 6. Az R. 19. (3) bekezdése a következő táblázattal egészül ki: (Övezeti előírások:) övezeti besorolás Gip E SZ 50/25 7,5 -/-/2500 beépítési mód szabadonálló megengedett legnagyobb beépítettség: 50% kialakítandó legkisebb zöldfelület: 25% megengedett legnagyobb építménymagasság: kialakítható legkisebb telekterület: szélesség /m/ mélység /m/ telekméret /m 2 / 7,5 m m 2 7. (1) Az R. 21. (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: (A különleges terület felosztása a sajátos területhasználat szerint:) g) kutyamenhely, lovarda REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

13 5 (2) Az R a a következő (7/A) bekezdéssel egészül ki: (7/A) Kutyamenhely, lovarda a) Az építési övezetben a kutyamenhely működéséhez szükséges épületek, építmények és kiszolgáló létesítmények, valamint a lótartáson, lovagláson, lovagoltatáson alapuló, szolgáltató, szabadidős, épületek, az állatok tartására szolgáló istállók és kiszolgáló épületek helyezhetők el. b) Az épületek kialakítása, anyaghasználata, színhasználata a tájbaillő módon történjen meg. c) Az építési övezet telkének lehatárolására csak sövénnyel takart drótháló létesíthető. d) A szabályozási terven jelölt helyen, valamint az építési övezetben kialakuló telkek közös határvonalán a használatba vétel idejéig legalább 8,0 m széles háromszintű növényzetből álló alacsony cserje, magas cserje, lombos fa takaró-védőfásítást kell kialakítani. A fásítás 80%-át az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló rendelet 2. sz. melléklete szerinti őshonos fafajok alkossák. A fásítás létesítése, fenntartása, üzemeltetése és felújítása ellenkező megállapodás hiányában a terület tulajdonosának a kötelezettsége. A védőfásítás csak a feltáróút, valamint a közművek helybiztosítása miatt szakítható meg. A takaró-védőfásítás kialakítása során figyelemmel kell lenni az j. országos mellékút mentén húzódó közművekre, valamint azok védőtávolságára. e) Az övezet területén a lóistállók együttes befogadó képessége legfeljebb 20 férőhely lehet. f) Az építési övezetben a létesítmény tulajdonosa számára szolgáló összesen 2 db lakóház építhető. g) Az állattartó épületek és a trágyatároló műtárgyak legkisebb megengedhető távolsága ga) a lakóépületektől 30,0 m, gb) a közúttól 20,0 m. h) A terület csak a KÖu Te (Püskire vezető települési mellékút) jelű útról tárható fel, a települési mellékút és az j. országos mellékút csomópontjától min. 50,0 m távolságban. i) Az építési övezetben az emberi tartózkodására szolgáló építmények a következő feltételekkel helyezhetők el, ha ia) a villamosenergia (közüzemi, vagy helyi) ellátás biztosított, ib) az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges közüzemi szükség esetén technológiai vízellátás is biztosított, ic) a keletkező szennyvíz elvezetése egyedi szennyvíztisztító alkalmazásával, vagy amennyiben kiépül közüzemi szennyvízcsatornával biztosított, id) a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése, illetve megfelelő szikkasztása biztosított, ie) a használat során keletkező hulladékok elszállítása biztosított. j) Építési övezeti előírások: Az építési hely Beépíthetőség Épület elhelyezkedése előkert oldalkert hátsókert Kutyamenhely, lovarda K szabadonálló 10,0 m 10,0 m 10,0 m legnagyobb beépítettség /%/ 20% legkisebb zöldfelület 60% legnagyobb építménymagasság 6,0 m istálló, tároló épület esetén 4,5 m egyéb épületek esetén legkisebb szélesség /m/ - kialakítható mélység /m/ - telekméretek telekméret /m 2 / m 2 REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

14 6 (3) Az R. 21. (8) bekezdés első mondata helyébe a következő lép: A különleges területek közműellátási előírásai, amennyiben az építési övezeti előírás másképp nem rendelkezik: (4) Az R. 21. (9) bekezdés első mondata helyébe a következő lép: A különleges területek környezetvédelmi előírásai, amennyiben az építési övezeti előírás másképp nem rendelkezik: 8. Az R. 26. (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) A V2 jelű övezetben egy darab, legfeljebb 120 m 2 alapterületű közös használatú horgászház, valamint legfeljebb 2 db önálló illemhely építhető. 9. (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. Majthényi Tamás polgármester dr. Kránitz Péter körjegyző Z á r a d é k: A képviselő-testület ezen rendeletét tartott ülésen fogadta el, s a rendelet kihirdetésre került. Halászi, dr. Kránitz Péter körjegyző REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 03. MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK TERVEZÉSI, DOKUMENTÁLÁSI FOLYAMAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TERVEZÉSI PROGRAM RENDEZÉSI LEÍRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ELJÁRÁS MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK... 8 Országos Területrendezési Terv... 8 Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv Örökségvédelem sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás, valamint egyéb módosítás (előzetes tájékoztatásban nem szerepelt) , 5. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás Egyéb módosítások, kisebb korrekciók (előzetes tájékoztatásban nem szerepelt) Biológiai aktivitási érték számítás TERVIRATOK REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

26 2 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Halászi Község Településrendezési Tervét és Helyi Építési Szabályzatát évben állapította meg a képviselő-testület, azóta azt többször módosította. A mostani változtatására azért van szükség, mert az utolsó (2008-as) módosítás jóváhagyása óta eltelt időben olyan változások történtek, olyan új igények jelentkeztek, melyek szükségessé teszik a településrendezési terv módosítását. A módosítási igényeket elsősorban a befektetők, valamint a terület tulajdonosai jelezték, illetve az önkormányzat Tervezési, dokumentálási folyamat Jelen terv jóváhagyását követően a Településrendezési Terv Településszerkezeti Terve 1:4.000-es, a Szabályozási Terve 1:2.000-es méretarányú térképrészleten kerül dokumentálásra, a jelenleg hatályos rendezési terv dokumentálásának tematikája szerint Településfejlesztési koncepció és tervezési program A településrendezési terv módosításának programját a képviselő-testület a szándékok, a lehetőségek és vélt következmények ismeretében az alábbiak szerint határozta meg: 1. sz. módosítás A 088/1 hrsz-ú, gazdasági területi övezetbe sorolt terület kiterjeszthetőségének vizsgálata a 088/3 hrsz-ú területre hulladékudvar létesítése céljából azért szükséges, mert a hulladékudvar területigénye jóval kisebb, mint az e célra kijelölt ingatlan területe. Az ingatlan megosztásához szükséges útkapcsolat megteremtése miatt azonban a tervezett hulladékudvar a 088/3 hrsz-ú ingatlan területére részben átnyúlik. 2. sz. módosítás A Gárdonyi Géza u. - Révai Miklós u. tervezett lakóterületi tömb övezeti előírásainak felülvizsgálata. A jelenlegi szabályozás mellett nem történt telekkialakítás, a korábbi tervmódosítás így nem érte el a célját. Ezért a telekalakítás szabályainak újragondolása vált szükségessé. REGIOPLAN KFT HALÁSZI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

27 3 3. sz. módosítás Az 1140 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építési előírások felülvizsgálata a mai előírásoktól eltérő telekalakítás érdekében: mindez azért szükséges, mert kisebb telekméret esetén több lakótelek alakítható ki, a közművek jobban ki lesznek használva, és a település lakossága is tovább nőhet. 4. sz. módosítás A Jókai M. utcában lévő 254, 255 hrsz-ú telkek telekhatár-rendezése. Az út és a telekhatár korrekciója szükséges a felszíni vízelvezetésének megoldása érdekében. 5. sz. módosítás A Dankó utcában lévő 284, 285, 328, 341/2 hrsz-ú telkek telekhatár-rendezése. A térképen szereplő helyi közút rég megszűnt, funkcióját veszítette. A jogi helyzet valós állapothoz történő kiigazítása szükséges. 6. sz. módosítás A Kossuth L. u. - Dankó P. u as u. lakóterületi tömbben a Vt (településközpont vegyes) övezet határának pontosítása. Az övezeti határ lakóterületi tömbhatárhoz való igazítása szükséges, mivel a jelenlegi határvonal kettévágja a tömböt, illetve az abban található ingatlanokat. 7. sz. módosítás A Kossuth L. u. - Temető köz - Petőfi S. u. - Ady E. u. tömb telekalakítási előírásainak felülvizsgálata további lakótelkek kialakíthatósága érdekében: mindez azért szükséges, mert kialakítható telkek miatt több család érkezhet a faluba, ezáltal az intézmények is jobban ki lesznek használva. 8. sz. módosítás A Szent Márton u. - Püski u. lakóterületi tömb övezeti előírásainak felülvizsgálata. A 664 hrsz-ú ingatlan megoszthatóságának vizsgálata érdekében szükséges.

28 4 9. sz. módosítás A Püski felé vezető, tervezett ipari gazdasági terület övezeti előírásainak felülvizsgálata. A jelenlegi szabályozásban szereplő minimális telekméret (5000 m 2 ) a kisebb vállalkozások letelepedését megnehezíti, ezért az övezetben kisebb telkek kialakításának lehetőségét is célszerű megteremteni. 10. sz. módosítás Arak településrészen kutyamenhely létesítésének vizsgálata a 1460/2, 1458/1, 1451 hrsz-ú területeken. Mindez azért szükséges, mert a település területén néhány engedély nélkül működő kutyamenhely üzemelt olyan területen, ami erre a helyi lakosság nyugalmának megzavarása okán nem volt alkalmas. Másrészt viszont a közterületeken kóborló kutyák száma jelentős. Célszerű egy e célra kijelölt, erre alkalmas területen a helyi civil szervezetekkel és állatvédőkkel együttműködve állatmenhelyet létrehozni, mely gondoskodna a kóbor kutyák befogásáról és elhelyezéséről. 11. sz. módosítás Arak településrészen Arany J. u. - Béke u. lakóterületi tömb övezeti előírásainak felülvizsgálata: A kultúrház jelenleg magántulajdonban álló ingatlanról közelíthető csak meg. A probléma kizárólag a terület tulajdonosával egyeztetve az érintett ingatlanok újraosztásával rendezhető, ennek feltételeit meg kell teremteni. 12. sz. módosítás A V2 (vízgazdálkodási terület) jelű övezetre vonatkozó előírások felülvizsgálata. A jelenlegi szabályozás nem életszerűen, azaz túlzottan szigorúan határozza meg a beépíthetőséget, ezért célszerű ezen enyhíteni, megteremtve ezzel a kiszolgáló létesítmények elhelyezésének lehetőségét. Egyéb módosítás (előzetes tájékoztatásban nem szerepelt) Az 1115 hrsz.-ú ingatlan zöldterületi besorolásának megszüntetése. Mindez azért szükséges, mert a hivatkozott terület zöldterületi besorolása indokolatlan, mivel az érintett területet sorból álló akácos véderdő veszi körül, déli és

29 5 keleti irányból magát a fenti ingatlant is közvetlenül ez határolja, valamint a területhez közel 2001-ben már kialakított az önkormányzat egy játszóteret. A Táncsics M. u.-kossuth L. utcai tömbben lévő 534 hrsz-ú zárványtelek építési telek lehessen, úgy hogy a rendezési terv a szabályozás eszközével biztosítsa a közterületi kapcsolatot. A Bajcsy-Zsilinszky u-ady Endre utcai tömbben lévő 949/10-12 hrsz-ú telkek a mai használat szerint legyenek szabályozva. Az érintett telkek évtizedek óta a csatlakozó telkekhez tartoznak, udvarként használják őket. A településrendezési tervi módosítások, a rendezési tervbe javasolt beavatkozások olyan jellegűek, illetve mértékűek, hogy azok nem ellentétesek a település korábban elfogadott településfejlesztési koncepciójával. Jelen módosítás a koncepcióban megfogalmazott célokkal és elhatározásokkal összhangban van, nem igényli annak módosítását.

30 6 2. RENDEZÉSI LEÍRÁS 2.1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat, akik az előzetes tájékoztató eljárás során nyilatkoztak, valamint azt, hogy a további eljárásban részt kívánnak-e venni, vagy sem Államigazgatási szerv Gy-M-S M. Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség küldött X X állásfoglalása, véleménye (jogszabályokon, általános előírásokon kívüli) A 3. sz. módosítási terület N2000 területtel határos, a tájékoztatásból nem derül ki a pontos megvalósítási cél, ezzel kapcsolatban véleményezési eljárás során tudnak megfelelő véleményt adni. 3. Gy-M-S M. Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve X X 4. Gy-M-S M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság X X 5. Gy-M-S M. Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség X X 6. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal X 7. Gy-M-S M. Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 8. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X Az 1. és a 6. sz. módosítás régészeti lelőhelyet érint, vizsgálni kell a tervbe vett változások a lelőhelyekre gyakorolt hatását. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése is szükséges. A 3. pontban említett ingatlan É-i irányban határos a N2000 gyepterülettel. A védett gyepterület felé szükséges előírni egy védő erdősávot. 9. Gy-M-S M. Kormányhivatal Földhivatala X X A 3. sz. módosítás érinti a Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Halászi 1116 hrsz-ú, 34 C 10. X Igazgatósága ütemtervezett erdőterületet. a további folyamatban részt kíván nem kíván venni részt venni X X X X nem nyilatkozott nem nyilatkozott 11. Gy-M-S M. Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága X X 12. HM Hatósági Hivatal X X 13. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság X X 14. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság X X

31 7 Szomszédos Önkormányzat 15. Dunakiliti Község Önkormányzata X nem nyilatkozott 16. Püski Község Önkormányzata X X 17. Darnózseli Község Önkormányzata X nem nyilatkozott 18. Feketeerdő Község Önkormányzata X nem nyilatkozott 19. Máriakálnok Község Önkormányzata X X 20. Dunasziget Község Önkormányzata X nem nyilatkozott 21. Kimle Község Önkormányzata X nem nyilatkozott 22. Mosonmagyaróvár Város PH Főépítész X X 23. Gy-M-S M. Önkormányzata Megyei Főépítész X X Egyéb szerv 24. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gy-M-S M. Igazgatóság X X Közműszolgáltató 25. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. X X 26. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. X X 27. AQUA Szolgáltató Kft. X A 4. és az 5. sz. módosítás esetén a végleges hozzájárulásukat az új telekhatárok pontos kijelölésének függvényében, a vezetékek elhelyezkedésétől függően tudják megadni. A 12. sz. módosítás részleteinek megismerése után tudnak érdemben nyilatkozni. X

32 Módosítással érintett területek Országos Területrendezési Terv Az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) az Országgyűlés április 28-i ülésnapján fogadta el törvény formájában. Az OTrT 2008-ban került felülvizsgálatra. Halászi Országos Területrendezési Terv Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből A települést érintő vonalas elemek: Országos kerékpárút törzshálózat ( ) Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű Euro Velo): A kerékpárút 1.A jelű, Rajka felől érkező, Győr felé továbbhaladó szakasza áthalad a településen. Burkolt út ( ) j. országos mellékút: Mosonmagyaróvár-Halászi-Darnózseli; j. országos mellékút: Halászi-Püski; j. országos mellékút: Halászi- Máriakálnok; j. országos mellékút: Halászi-Dunasziget; j. országos mellékút: j. országos mellékút-arak településrész.

33 9 Település közigazgatási területét érintő elemek: Települési térség ( ) Mezőgazdasági térség ( ) Vízgazdálkodási térség ( ) Vegyes területfelhasználású térség ( ) A települési térség az országos területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a települési területek közül a település belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak. A mezőgazdasági térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók. A vízgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik. A vegyes területfelhasználású térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe mozaikos szerkezetű erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és települési térségek tartoznak. A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok: A tv. 6. : (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a); b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető; d); e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható; f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;

34 10 g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. A következő országos övezetek érintik a település közigazgatási területét: Országos ökológiai hálózat övezete A módosítások jelentős része a belterületre korlátozódik, melyek részben, vagy egészében érintik a külterületet, azok közül egyik sem érinti az országos ökológiai hálózat övezetét. Halászi község közigazgatási határvonala Halászi község belterülete Országos Területrendezési Terv Kivonat az Országos ökológiai hálózat övezete tervlapból

35 11 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete A módosítások közül az 1. sz. módosítás érinti ezt az övezetet. Halászi község közigazgatási határvonala Halászi község belterülete Országos Területrendezési Terv Kivonat a Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete tervlapból Az övezetre vonatkozó szabályok: A tv. 13/A. : Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete A módosítások közül egyik sem érinti ezt az övezetet. Halászi község közigazgatási határvonala Halászi község belterülete Országos Területrendezési Terv Kivonat a Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete tervlapból

36 12 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Az övezet a település közigazgatási területének az déli részét érinti, a módosításokkal érintett területek egyike sem érintett jelen övezet által. Halászi község közigazgatási határvonala Halászi község belterülete Országos Területrendezési Terv Kivonat a Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete tervlapból Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét 2005-ben a közgyűlés a területrendezési szabályzatról szóló 10/2005. (VI. 24.) sz. rendeletével, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. határozatával hagyta jóvá ben a rendelet a 12/2010. (IX. 17.) számú rendelettel módosításra került, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. határozat helyébe a 190/2010. (IX. 17.) KH határozat lépett. A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó térszerkezeti és övezeti besorolásait.

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25.

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25. MONOSZLÓ KÖZSÉG Településszerkezeti terve 2005. július 25. Monoszló, Településszerkezeti terv Készítette Monoszló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Ö R K É N Y V Á R O S ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 110/2007. (X. 18.) KT. HATÁROZATA A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2007. (X. 18.) KT. RENDELETE

Részletesebben

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 47 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Pilisvörösvár

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben