BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, /18

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ 2014 Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, /18

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az intézmény személyi feltételei Gazdasági feltételek Statisztikai adatok Tárgyi feltételek: Könyvtári munkafolyamatok: Közösségi szolgálat (középiskolás diákok) emagyarországpont a könyvtárban Helytörténeti tevékenység A könyvtárban működő közösségek: Kapcsolataink: Rendezvényeink Összefoglaló /18

3 1.Bevezető Szakmai tevékenységünket a könyvtári törvény (1997. évi CXL. tv.), az érvényben levő kormány- és miniszteri rendeletek alapján, és az intézmény belső szabályzatai szerint a felénk megnyilvánuló használói igények alapján végezzük. Kiemelt feladatunk a könyvtári törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a településen, ennek érdekében hatékony marketing tevékenység folytatása. Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerűségét növelni, elsősorban a helyi kommunikációs eszközökön és saját honlapunkon keresztül. A könyvtár saját rendezvényein kívül, tevékenyen részt vállal a városi nagyrendezvények lebonyolításában is. Káposztafeszt, Mesefesztivál. Bekapcsolódtunk az országos könyves programokba. Könyvfesztivál, Internet Fiesta, Ünnepi könyvhét, Könyves vasárnap, Őszi könyvtári napok. Kiemelt figyelmet fordítottunk a helyi szerzők megjelent könyveinek bemutatására. Szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről és eredményeinkről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi médiákkal. 2. Az intézmény személyi feltételei Hat fő szakalkalmazott látja el a könyvtári teendőket. Dolgozó neve Főfoglalk. Beosztása Végzettsége Szakképzettsége Bakkné Pokorny 8 órás Feldolgozó köynvtárosgazdasági Főiskola Könyvtáros Ágnes ügyintéző Balogh Barbara 8 órás Adatrögzítő Érettségi- - Főiskolai hallgató Nagy Éva 8 órás Gyermekkönyvtáros Főiskola Művelődés szervező Vadászi Istvánné 8 órás Vezető Egyetem Informatikus könyvtáros Valentsik Emma 8 órás Feldolgozó könyvtáros Érettségi Könyvtáros Könyvtári asszisztens Vida Nikoletta 8 órás Tájékozató Főiskola Könyvtáros Az elmúlt években, intézményünkben sikerült stabil, lelkes és kreatív munkatársi közösséget létrehozni. A pályán maradást, a pályára kerülést segíti a diplomás minimálbér bevezetése, a szakma nagyobb anyagi és erkölcsi elismerése. 3/18

4 A Városi Könyvtárban és részlegeiben folyó munka szervezeti felépítése, munkakörök 2014-ben. - igazgató - feldolgozók (tartalmi és formai) - olvasószolgálati könyvtárosok (felnőtt-részleg, gyermek-részleg) - tájékoztató könyvtárosok (felnőtt olvasószolgálati és helytörténeti) - informatikus rendszergazda - könyvtári kiegészítő szolgáltatásokat végző munkatárs, médiatár és reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, CD- és DVD kölcsönzés, könyvértékesítés, stb.) - A szakmai munkát 2 fő segíti: 1 fő takarító (2 órás)1 fő adminisztrátor (4órás) Jelenlegi képzettségi helyzet: 4 fő felsőfokú (egyetemi illetve főiskolai) végzettségű, 2 fő középfokú szakirányú végzettségű. Munkatársaim döntő többsége hivatásként, elkötelezetten végzi munkáját, szolgálatnak tekinti a könyvtárosi munkát. 3.Gazdasági feltételek Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az intézmény által összeállított, a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetésből gazdálkodott 2014-ben. Költségvetésünk Ft Könyvtárunk gazdálkodása önkormányzati költségvetésből, másrészt pályázaton elnyert pénzösszegekből tevődik össze. Pályázati bevételek: 2014 EMMI Érdekeltségnövelő pályázat ,-Ft Márai program Dokumentumvásárlás ,-Ft NKA Ismeretterjesztő előadássorozat ,-Ft I. V.H. Centenáriumi Kiállító vitrinek vásárlására ,-Ft Emlékbiz. Összesen: ,-Ft 4/18

5 Pályázati bevételek alakulása Könyvtár bevételei 2014 Beiratkozás Késedelmi díj 4280 Könyvtérítés Sokszorosítás Internet Hangoskönyv kölcsönzés Terembérlet Összesen: Statisztikai adatok Olvasók létszámának alakulása: A statisztikai mutatók mögött mindig egyéves, komoly szakmai tevékenység van. A szakmán belül elsősorban az aktív könyvtárhasználók aránya a szolgálandó közönség létszámához viszonyítva jelenti a fő mérő mutatót év legfontosabb teljesítmény mutatói: Egy lakosra jutó könyvbeszerzési kiadás (folyóirat nélkül): 97,- Ft Egy beiratkozott olvasóra eső kölcsönzött dokumentumok száma: 21 db Ellátottság (egy lakosra jutó könyvtári állomány): 2,4 könyv A beszerzett dokumentumok átlagára: 995,-Ft 5/18

6 Regisztrált olvasó létszám: A könyvtár állománya év végén. (kötet) A beérkezett és állományba vett dokumentumok feltárása a gyakorlati munkánknak egy igen fontos területe. Nagyon sok időt kell rá fordítani. Ez a munka teszi lehetővé, hogy az olvasó megtaláljon egy könyvet ben könyvbeszerzésre 3 forrás állt rendelkezésünkre. Összesen ,-Ft értékben tudtunk új dokumentumokat vásárolni. Részletezve Önk. költségvetés: Érdekeltségnövelő támogatás: Márai program: ,-Ft ,-Ft ,-Ft Felnőtt db Gyerek db Összesen db 2014-ben leltárba vett állomány (új) dec. 31-i. állomány /18

7 7/18

8 Könyvtári statisztika alakulása Alapterület 233 m m Könyvtári állomány könyvállomány db Hangdokumentum 793 db Képdokumentum db Folyóiratok Könyvtárhasználat Regisztrált használó Fő Regisztrált használó 14 éven aluli 540 Fő Regisztrált használó 65 év fölötti 110 Fő Újonnan regisztrált 657 Fő Kölcsönzött dokumentum db Helyben használat db Könyvtárközi kölcsönzés 34 db Könyvtári rendezvények Kiállítás Látogatók száma 75 Fő 800 Fő 900 Fő Egyéb rendezvény Látogatók száma 959 Fő ben 1917 darab dokumentumot töröltünk a könyvtár állományából. A raktárban tárolt könyveink elavultak és esztétikailag sem felelnek meg a követelményeknek, ezért volt szükség a nagyszámú törlésre. 5. Tárgyi feltételek: Az informatika gyors fejlődése következtében minden évben szükségünk van a meglévő SZIKLA integrált könyvtári rendszer, program és szoftver frissítésére, valamint az elavult gépek memória bővítésére vagy újak vásárlásár. Az új könyvtárban beléptető kapu van, ami meggátolja a dokumentumok illetéktelen kijuttatását. Két számítógépen folyik a kölcsönzés, 8 számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, ahol internetezési lehetőség van. 8/18

9 6. Könyvtári munkafolyamatok: Tájékoztatás: A Városi Könyvtár állományát széles társadalmi rétegek igényeire építve alakítjuk, minél többféle dokumentum beszerzésével. Szerzeményezésünkben különös gondot fordítunk a gyermekek és az ifjúság számára beszerzendő minőségi irodalomra, a továbbtanulásbantovábbképzésben résztvevők igényeinek kielégítésére, az idegen nyelvű irodalom népszerűsítésére, a nyelvtanulás segítésére, hagyományos és nem hagyományos dokumentumokkal egyaránt. A könyvtári dokumentumok beszerzésekor felkutatjuk a legkedvezőbb árat ajánló kiadókat, terjesztőket, az on-line rendelési lehetőségeket. Mivel a könyvtárnak nemcsak az olvasási igények kielégítése a feladata, hanem tájékoztatási feladatokat is el kell látnia, fontosnak tartjuk a jól felépített könyvtári állomány kialakítását. Mint a fenti statisztikai adatok is mutatják, településünkön sokan "csak" használói a könyvtárnak, azaz csak informálódni jönnek be intézményünkbe. Az igényekhez, kérésekhez, kérdésekhez igazodva fejlesztjük a könyvtári állományba kerülő dokumentumok és a tájékoztatáshoz szükséges információ hordozók féleségét. Könyvtárunkban 2004 óta működik emagyarország pont, melynek szerepe, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé tegye az elektronikus szolgáltatásokat Az Internet hozzáférési lehetőséggel, melynek a tájékoztatásban egyre nagyobb szerepe van, (CD-ROM-ok használata, testületi ülések jegyzőkönyveihez hozzáférési lehetőség, jogszabályok azonnali visszakereshetősége, azokról másolat készítése stb.) fontos, hogy a lakosság részére a mindennapi életben szükséges igényeket tudjuk kielégíteni. Kölcsönzés: A számítógépes kölcsönzési nyilvántartás bevezetésével (SZIKLA integrált könyvtári rendszer) minőségi változás következett be a dokumentumok nyomon követhetőségének folyamatában, a kölcsönzési statisztikák igény szerint, gyorsan szolgáltathatók. A számítógépes kölcsönzésben rejlő további lehetőségeket is sikerült kihasználnunk: az olvasók honlapunkon keresztül történő könyvtárhasználata nagy előrelépés az olvasó kényelme, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. A költségkímélés érdekében előnyben részesítjük az ben, vagy sms-ben történő olvasói értesítéseket. (előjegyzés, felszólítás). Könyvtárközi kölcsönzés Az állományunkból hiányzó, speciális ismereteket tartalmazó dokumentumokat az Országos Dokumentum-ellátó Rendszeren (ODR) keresztül szerezzük be olvasóinknak. Sajnos, néhány éve megszűnt a dokumentum-küldés állami támogatása, így az olvasóknak a postaköltséget meg kell fizetni. Ez némiképp csökkentette a szolgáltatás iránti igényt. 9/18

10 A könyvtár népszerűsítése: A könyvtár népszerűsítésének, megismertetésének hatásos módja a könyvtárlátogatások és könyvtárismertető előadások szervezése. Alsó tagozatban, az ifjúsági könyvtárban, 8. osztályosok részére a felnőtt könyvtárban tett csoportos látogatások alkalmával ismerkedhetnek meg a tanulók a könyvtár állományával. Mindkét (felnőtt+ifjúsági) intézményben tájékoztató szórólapokkal népszerűsítjük a könyvtárat és annak szolgáltatásait, valamint rendszeresen igénybe vesszük a helyi média által nyújtott lehetőségeket. A könyvtár népszerűsítésében a tájékoztató szolgálatban dolgozó könyvtáros is fontos szerepet tölt be. A könyvtár jó hírét erősíti, ha jól, és gyorsan tudunk válaszolni a feltett kérdésekre. Gyakran élünk a személyes kommunikációs eszközök igénybevételével tevékenységünk propagálása érdekében. Rendezvényeinkről olvasóinkat e- mailben és honlapunkon keresztül is értesítjük. Új kezdeményezésként a közösségi oldalakat is felhasználjuk: egyik munkatársunk a Facebook-on nyitott könyvtárunknak önálló oldalt. 7. Közösségi szolgálat (középiskolás diákok) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az ötven óra közösségi szolgálat elvégzése intézményekben a a civil közösségekben, mely az iskola és a fogadó szervezet közt létrejött Együttműködési megállapodás keretében, annak szabályai szerint végezhető ben 2-ről 10-re bővült azon iskolák száma, melyekkel együttműködési megállapodást kötöttünk a közösségi szolgálat megszervezéséről. A diákok 60 %-a aktívan részt vett az intézmény munkájában, elsődlegesen a közművelődési programokban (gyermekprogramok, városi ünnepek, dekoráció), de végeztek könyvtári feladatokat is. Tevékenységük a Városi Könyvtár intézményi egységben: raktári rend biztosítása a szabadpolcon kölcsönözhető folyóiratok rendezése helyismereti cikkek kigyűjtése könyvjelzők készítése raktári jelzetek pótlása terek dekorálása 8. emagyarországpont a könyvtárban A 2003 óta működő emagyarország Pont tevékenysége bővült. Konkrét gyakorlati segítséget nyújtunk látogatóinknak a hivatalos ügyeik intézésében, pl ben is komoly igény volt az Erzsébet programban igényelhető utalványok igénylésére. 10/18

11 9. Helytörténeti tevékenység A városi könyvtárak kötelező feladata a helyismereti dokumentumok gyűjtése, rendszerezése és rendelkezésre bocsátása. Elsősorban nyomtatott, írott dokumentumok gyűjtése az alapfeladat, de a helyismereti munkához elválaszthatatlanul hozzá tartozik a képi és hangzó dokumentumok gyűjtése is. A gyűjtemény a város múltjáról szóló dokumentumokat gyűjti, őrzi, feldolgozza és a nyilvánosság számára elérhetővé teszi. Gyarapítása adományokkal, vásárlás útján, cserével, kötelespéldányokkal történik. Folyamatos feladatok: - A képi dokumentumok digitalizálása, tartalmi feltárása (képeslapok, fotók, térképek, oklevelek, stb.) - Egyes írásos/nyomtatott dokumentumok digitalizálása, teljes szövegű elérhetősége a - Szakirodalmi adatbázisok használata (témafigyelés, folyóiratfigyelés) - A vecsési életrajzi lexikon megjelentetése honlapunkon. 10. A könyvtárban működő közösségek: Ferenczy Hanna irodalmi kör A könyvtár falai között számtalan, különböző jellegű és tematikájú, többnyire irodalmi témájú előadás megszervezésére kerül sor. Vezetője Szénási Sándor István Róder Imre Olvasókör/Irodalmi kör A könyvtár vezetése és keretei között létrehozott egyesület 2005-től működik. Havonta egyszer találkozunk, 10 fő alkotja az aktív kört, de mindig van 1-2 fő látogató, akit éppen az aktuális téma vonz az adott alkalomra. Kézműves szakkör A szakkörként működő foglalkozásokat az ifjúsági részlegben péntek délutánonként látogathatják gyerekek és felnőttek. Bélyeg szakkör Havi egy alkalommal tartja összejövetelét a könyvtárban. Vezetője: Ősz Béla 11/18

12 11. Kapcsolataink: Az előzőekben leírt beszámolómból nyilvánvalóvá válik, hogy munkánk során számos intézménnyel, csoportosulással kell együtt dolgozni, valamint fontos az egyes emberekkel való kapcsolat kiépítése is. Úgy gondolom, nyitottak vagyunk minden területen, a különböző jellegű rendezvényeket, csak így tudjuk megvalósítani. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a város oktatási intézményeivel. Együttműködés céljai: Kisgyermek korban megismertessük a gyerekeket könyvekkel, az élményszerű olvasás megszerettetése. Írni-olvasni tudás fejlesztésének segítése Az információk és tudományok közötti eligazodás segítése Könyvtárhasználati órák keretében megismerjék a könyvtárhasználat alapvető szabályait, tájékozódni tudjanak. A gyermekkönyvtár csoportos foglalkozásait az előző évek gyakorlatát követve szervezi. A csoportos foglalkozások célja, hogy a gyerekek megismerjék a könyvtárhasználat alapvető szabályait, megszeressék az olvasást ben 52 foglalkozást tartottunk 922 fő részvételével. Gyakran élünk a személyes kommunikációs eszközök igénybevételével tevékenységünk propagálása érdekében: Rendezvényeinkről olvasóinkat ben és honlapunkon keresztül is értesítjük. Új kezdeményezésként a közösségi oldalakat is felhasználjuk: egyik munkatársunk a Facebook-on nyitott könyvtárunknak önálló oldalt. 12/18

13 12. Rendezvényeink 2014 Minden hónap első hétfőjén G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör összejövetele Minden hónap utolsó csütörtökén Róder Imre Olvasókör összejövetele Minden pénteken kézműves foglalkozás RENDEZVÉNYEK Bowen technika Vargáné Bárdos Eszter előadássorozata Magyar Kultúra Napja Vendégünk Nyáry Krisztián Fotópályázat Vecsés télen, ahogy én látom! Farsang a könyvtárban Jégtörő Mátyás Varsa Mátyás előadói estje 13/18

14 Olvasókör összejövetele Mert olvasni jó! Internet Fiesta Az internet közösségteremtő szerepe Irodalmi adatbázisok bemutatása Ismerd meg a MEK, a MaNDA szolgáltatásait Kultúra a neten! Színházjegy, könyvvásárlás stb. Tanfolyam Magyar Költészet Napja Mi újság zenekar koncertje Sokarcú kultúra Fekete Afrika Föld Napja Mátis András a Planetárium dolgozójának előadása G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör összejövetele Dinnyés József zenés estje Veréczi Zsuzsa: A repülés szolgálták c. könyv KÖNYVBEMUTATÓJA Beteg voltam, meggyógyultam c. könyv KÖNYVBEBUTATÓJA 14/18

15 Ünnepi Könyvhét Pest Megyei Könyvtárosnap 150 könyvtáros részvételével KIÁLLÍTÁS Vecsésiek az I. világháborúban Országos Könyvtári Napok Találkozunk a Könyvtárban - Az egymásra épülő, valamennyi korosztály igényeire figyelő rendezvénysorozat a településeken működő könyvtárak szolgáltatásait igyekezett népszerűsíteni DEDIK JÁNOS szerzői estje és kalapbemutatója 15/18

16 Író olvasó találkozó SZÁVAI GÉZÁVAL A magyar csillagászat nagyjai MIZSER ATTILA a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkárának előadása Halloween a könyvtárban 16/18

17 Földön kívüli Földek Dr. Kiss László csillagászati előadása A Vecsésen élő vitézek című album KÖNYVBEMUTATÓJA KÖNYVBEMUTATAÓ Beteg voltam, meggyógyultam. II. kötet 17/18

18 13. Összefoglaló A könyvtár dolgozói segítőként tevékenyen részt vesznek a Tavaszi Fesztivál és a Káposztafeszt lebonyolításában. Könyvtárunk bekapcsolódott, illetve szerves része lett a helyi, kistérségi, regionális kulturális életnek, a megyei és országos szakmai életnek, mind információ-szolgáltatóként, mind értékmegőrző és értékközvetítőként. Szakmánk, intézményünk az elmúlt években, sok változáson ment keresztül. Megváltozott a világ körülöttünk, új kihívásoknak kell, nap mint nap megfelelnünk. A szakmai elvárásoknak csak felkészült, elhivatott munkatársakkal lehet megfelelni. A Városi Könyvtár az elmúlt években, tartalmában is megújulni képes intézmény volt, olyan, amely épít az elődök eredményeire, és sikerrel használja fel azok pozitív tapasztalatait. Szakmánk, hivatásunk legfontosabb alaptétele a szolgálat - a köz, a város lakóinak szolgálata. E szerint az elv szerint dolgozom évek óta, s ezt képviselik a velem együtt dolgozó munkatársaim is. Köszönöm Vecsés Város Önkormányzatának intézményünk, munkánk támogatását! Kérem a évre szóló intézményvezetői beszámoló elfogadását! Vecsés, június 15. Vadászi Istvánné igazgató 18/18

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Csorvás, 2011. június 17. 1 A könyvtár 2010. évi munkájának értékelése Könyvtárunk típusából adódóan kettős funkciót lát

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

MUNKATERV 2015 1. HELYZETELEMZÉS 2. VEZETÉSI FELADATOK

MUNKATERV 2015 1. HELYZETELEMZÉS 2. VEZETÉSI FELADATOK MUNKATERV 2015 1. HELYZETELEMZÉS 2. VEZETÉSI FELADATOK 2.1 Minőségirányítás 2.2 Alapdokumentumok módosítása 2.3 Gazdasági folyamatok, épületüzemeltetés 2.4 Belső ellenőrzési terv 2.5 Partnerkapcsolatok

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2013. évi munkaterve Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 6001/2013. 11. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben