A Könyvtár szakmai beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Könyvtár szakmai beszámolója"

Átírás

1 2010 A Könyvtár szakmai beszámolója Készítette: Őry Endre

2 Tisztelt Képviselő testület! Szakmai tevékenységünket a könyvtári törvény (1997. évi CXL. Tv.), az érvényben levő kormány- és minisztériumi rendeletek alapján, és az intézmény belső szabályzatai szerint a felénk megnyilvánuló használói igények alapján végezzük. A könyvtárunk a törvényben meghatározott alapkövetelményeket maradéktalanul megvalósítja, mint: Mindenki által használható és megközelíthető Könyvtári szakembert alkalmaz (2 fő könyvtári alkalmazott) Rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel Rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva Helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek Statisztikai adatott szolgáltat Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja Kiemelt feladatunk a törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a településen. Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerűségét növelni, elsősorban a helyi kommunikációs eszközökön. Szolgáltatásainkról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. A használók felé szolgáltatásunkat az érvényes könyvtárhasználati szabályzat szerint végezzük

3 Szakmai tevékenység A statisztikai mutatók mögött mindig egyéves, komoly szakmai tevékenység van. A szakmán belül elsősorban az aktív könyvtárhasználók aránya a szolgálandó közönség létszámához viszonyítva jelenti a fő mérő mutatót. E százalékos arány számít az Európai Unión belül is elfogadott mérőszámnak, például a pályázatok tekintetében is. A 2010-es év statisztikai adatai az alábbiak szerint alakultak Regisztrált használó 432 Kölcsönzött dokumentum Közvetlenül helybeni használat 4386 Könyvtárközi kölcsönzés 40 Nagyon fontos és kiemelt figyelmet érdemel a gyermek korosztály közkönyvtári ellátása, hisz az olvasó, a könyvtárat használó gyermekből lesz a könyvtárat tudatosan használó felnőtté, ennek érdekében könyvtárhasználati órákat tartunk óvodai és iskolás osztályoknak, és az állomány bővítésénél igyekeztünk a gyerekek számára, olyan műveket választani, melyek ebben a felgyorsult és számítógépek által körbe font világban felkelti érdeklődésüket év legfontosabb teljesítmény mutatói: Egy lakosra jutó beszerzési kiadás (folyóirattal nélkül): 194,- Ft Egy beiratkozott olvasóra eső kölcsönzött dokumentumok száma: 41 db A regisztrált használók számának aránya a lakosság számához viszonyítva: 6,6 % Ellátottság (egy lakosra jutó könyvtári állomány): 3,6 könyv A beszerzett dokumentumok átlagára: 2026,- Ft Nagy gondot fordítunk az állománygyarapításra, a dokumentum beszerzésre. A rendeléseket az olvasói igények figyelembe vételével tervezzük. Rendeléseknél figyelembe vesszük a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. mellett a kiadók különböző akcióit is, hogy az állományra fordítható költségvetési összeget hatékonyan kihasználjuk Az állománygyarapításra fordítható összeg nagy részét különböző kiadóktól szereztük be. A költségvetési keret lehetőséget ad sajtótermékek beszerzésére is. Nagyon nagy az érdeklődés ezen szolgáltatás iránt is ben 23 féle időszaki kiadványt járattunk. Emellett 2007-ben elnyert Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári és Szépirodalmi Kollégiuma folyóirat támogatása 2010-ben (43 darab folyóirat)is rendszeresen járt a könyvtár részére

4 NKA folyóiratok: Alföld 3. Bárka 4. Beszélő 5. Csodaceruza 6. Édes anyanyelvünk 7. Élet- és tudomány 8. Életünk 9. Esély 10. Eszmélet 11. Forrás 12. Fórum 13. Földgömb 14. Hitel 15. Holmi 16. Irodalomtörténet 17. Jelenkor 18. Kalligram 19. Kassai Figyelő 20. Koráll 21. Kortárs 22. Korunk 23. Látó 24. Magyar Napló 25. Magyar nyelvőr 26. Moldvai Magyarság 27. Mozgó világ 28. Műhely 29. Művelődés 30. Nagyvilág 31. PRAE 32. Regio 33. Rubicon 34. Székelyföld 35. Szépirodalmi figyelő 36. Természet Búvár 37. Természet Világa 38. Thalassa 39. Tiszatáj 40. Tücsök 41. Új forrás 42. Valóság 43. Várak Kastélyok Templomok Jelentős támogatás volt felénk az évi CXL. Törvény 15/1998.(III.31.) MKM rendelete, melynek alapján igényelhető érdekeltség növelő támogatás, amelynek összege Ft volt 2010-ben. Intézményünk összesen eft értékben szerzett be állományegységeket, emellett 66 (saját+nka) különböző folyóirat jár rendszeresen könyvtárunkba, melyek felölelik a helyi közösség érdeklődési körét, azonban szeretnénk néhány nehezebben megfizethető folyóiratot is járatni még a könyvtár számára. Folyóiratok az olvasók számára a könyvekhez hasonlóan kikölcsönözhető. Az állományunkban nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk, abban az esetben, ha fizeti az olvasó a visszaküldés postaköltségét (törvény írja elő). A városi könyvtár mindig kiemelt feladatának tekintette, hogy a lehetőségekhez képest Könyvtárhasználói számára ugyanolyan szintű szolgáltatást tudjon nyújtani, mint ami a nagyvárosokban élők számára biztosított. A könyvtár infótéka részlegében jelenleg 6 működőképes számítógép áll rendelkezésre az olvasóink számára. Lehetőség van különféle adatbázisok és DVD- és CD- rom-ok, mint mesék, filmek, internetes adatbázisok és zene helyben használatára. Szeretnénk az Infotéka részleget a jövőben pályázati forrásból fejleszteni illetve a már rendelkezésre álló számítógépeket lecserélni modernebbekre

5 Állománygyarapítás és feltárás A beérkezett és állományba vett dokumentumok feltárása a gyakorlati munkánknak egy igen fontos területe. Nagyon sok időt kell rá fordítani. Ez a munka teszi lehetővé, hogy az olvasó megtaláljon egy könyvet Könyvek katalógusai: Raktári Olvasói betű-, olvasói szak Az olvasói katalógusok 1978 előtt beszerzett dokumentumok nem tartalmaznak. Az imént felsorolt katalógus rendszer felállítása, rendszeres karbantartása, azonban rengeteg ráfordítást igényel. Könyvtárunk 2009-ben régi rendszer kiváltására és elektronikus adatbázis kiépítésének céljából Oktatási és Kulturális Minisztérium által akkreditált Szirén könyvtári szoftvert vásárolta meg a teljes informatikai rendszer korszerűsítését teljessé téve a könyvtárban. Mindezen lépésekkel az olvasók számára a keresés sokkal inkább felhasználóbaráttá válik, amint az egész állományunk elektronikusan kereshetővé válik. Az állomány rögzítését passzív módon végzi a könyvtár. A kikölcsönzött dokumentumokat visszavételkor és az új könyveket szintén már az új integrált rendszerben rögzítjük a hagyományos címleltár- és csoportos címleltár könyv mellett. Jelenleg a könyvtár darabos állományának a 10 %-a van rögzítve elektronikusan. A könyvtári állomány egészét szeretnénk 2013-i határidőre rögzíteni a rendszerben. A gyarapodásról részletesen az alábbi táblázatok és az után lévő grafikonok adnak betekintést közötti gyarapodás változásai év átlagár/db db

6 közötti gyarapodás 2010 évi gyarapodás évi gyarapítás Általános művek 5 Filozófia, pszichológia, vallás, társadalomtudományok, földrajz, történelem 59 Nyelvészet és irodalom 19 Matematika és természettudományok 41 Alkalmazott tudományok 44 Művészetek, játékok és sport 13 Szépirodalom 216 Gyermek- és ifjúsági irodalom 224 Összesen 621 6

7 2010. év végi tényleges állomány Tényleges állomány Általános művek 469 Filozófia, pszichológia, vallás, társadalomtudományok, földrajz, történelem 2853 Nyelvészet és irodalom 1209 Matematika és természettudományok 2613 Alkalmazott tudományok 2268 Művészetek, játékok és sport 1773 Szépirodalom 8397 Gyermek- és ifjúsági irodalom 3925 Összesen

8 Állományapasztás Könyvtári állományunk folyamatos alakításához hozzátartozik az apasztás művelete is. Az állományapasztás leggyakoribb okai lehetnek: Tartalmi elavulás, ugyanolyan mű újabb, korszerűbb kiadásának hozzáférhetősége, a használati igény teljes hiánya, a forgalmazáshoz képest túl magas példányszám, gyűjtőköri módosulás, és a példány rongált állapota. Az itt felsoroltak a tervszerű apasztás lehetőségei, melyek segítenek abban, hogy a könyvtárunk gyűjteménye a feleslegessé vált tételektől megszabaduljon. A tervszerű apasztás mellett az állomány csökkenését eredményezi a dokumentum elvesztése is ben állományapasztás során 7 könyvet töröltünk az állományból. A törölt állományról részletesen az alábbi táblázat és az után lévő grafikon ad számszerű betekintést évi törlés Általános művek - Filozófia, pszichológia, vallás, társadalomtudományok, földrajz, történelem 2 Nyelvészet és irodalom - Matematika és természettudományok - Alkalmazott tudományok - Művészetek, játékok és sport - Szépirodalom 2 Gyermek- és ifjúsági irodalom 3 Összesen 7 8

9 Olvasószolgálati munka Az olvasószolgálat a könyvtári munkánknak azon ága, amelyen keresztül a könyvtár megvalósítja célját és feladatát. Előzőekben azokról a munkákról és feladatokról szóltunk, melyek megalapozzák az olvasószolgálati tevékenységet. Olvasószolgálati munka fő kategóriái: Felvilágosítás Adatszolgáltatás Irodalomkutatás Ezeken felül a könyvtáros feladata minden ezzel összefüggő adminisztrációs teendő ellátása is, mint könyvtári tagság megújítása, beiratkozás, számla adás és könyvtárközi kölcsönzés intézése. Együttműködés az intézményekkel Az együttműködés a 2010-es évben: Könyvtárhasználati foglalkozások Napközis csoportok rendszeres látogatása Óvodai csoportok könyvtárlátogatása Könyvtár igyekszik jó kapcsolatot kialakítani város oktatási intézményeivel, Általános Iskolával és az Óvodával. Együttműködés céljai: Kisgyermek korban megismertessük a gyerekeket könyvekkel, az olvasás szépségeivel Írni-olvasni tudás fejlesztésének segítése Az oktatás segítésére, a tanultak mélyebb megismertetése Az információk és tudományok közötti eligazodás segítése Könyvtárhasználati órák tartása 2011-es évben is igyekszünk lehetőleg még jobb együtt működést előmozdítani ezen intézményekkel. Kiváló kapcsolatot ápolunk jelenleg és a jövőben is a Katona József Megyei Könyvtárral. A megyei könyvtár által szervezett programokon és konferenciákon és esetleges továbbképzéseken mindig részt veszünk. Események, rendezvények Intézményünk a szorosan vett könyvtári szolgáltatásokon túl különböző rendezvényekkel várja a városban élőket Könyvtári óra, téma: Magyarországi útvonaltervezés Könyvtárismertető: Móra Ferenc Általános Iskola Könyvtári óra, téma: Kommunizmus áldozatai rendhagyó történelem óra Baba-Mama Klub Könyvtári óra, téma: Erkel Ferenc emlékév program Tavaszváró kézműves foglalkozás 9

10 Könyvtárismertető: Móra Ferenc Általános Iskola Baba-Mama Klub ig INTERNET FIESTA programhét Könyvtárismertető: Móra Ferenc Általános Iskola Baba-Mama Klub (babamasszázs előadás) Kézműves foglalkozás Könyvtárismertető: Óvoda Író olvasó találkozó, Bán Mór: Hunyadi Kerekítő foglalkozások elindítása (minden héten) Könyvtári óra, téma: Rendhagyó biológia óra Anyatejes világnap előadás ig Országos Családi Könyvtári Napok Könyvtári óra, téma: Kiskunsági Nemzeti Park tanulmányi verseny Könyvtári óra, téma: Móra Ferenc Általános Iskola rendhagyó történelmi órája Fábián László: Karácsonyi koncert 2010 január 1-től minden héten angol tanfolyam, összesen 35 alkalom 2010 november 1-től minden héten informatikai klub, összesen 8 alkalom 2010 november 1-től minden héten Ragacs-klub kézműves foglalkozások, összesen 8 alkalom Rendezvények látogatottsága: 14 éven aluli: 441 fő 14 éven felüli: 471fő Összes: 912 Képek a rendezvényeinkről 10

BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18

BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18 BESZÁMOLÓ 2014 Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető... 3 2. Az intézmény személyi feltételei... 3 3.Gazdasági feltételek... 4 4. Statisztikai adatok... 5 5.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Beszámoló. a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár. könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről. Körmend, 2009.

Beszámoló. a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár. könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről. Körmend, 2009. Beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről Körmend, 2009. Beszámoló a Faludi Ferenc Könyvtár tevékenységéről Könyvtárunk

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről, az intézmény 2015. évi munkaterve

Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről, az intézmény 2015. évi munkaterve Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről, az intézmény 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

2014/117 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/117 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/117 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. november 4. Közgyűjtemények, 213. Múzeumok, könyvtárak, levéltárak Tartalom Bevezető...1 Múzeumok...1 Könyvtárak...2 Levéltárak...4 Bevezető A közgyűjtemények 1 (múzeumok,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. május 24-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. május 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2011. évi tevékenységéről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata Készítette: Ilyésné Tóth Viktória könyvtáros Nyíregyháza, 2013.01.15. Szakértő által

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Beszámoló a csanádpalotai Városi Könyvtár 2011-2012. évi munkájáról

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Beszámoló a csanádpalotai Városi Könyvtár 2011-2012. évi munkájáról TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Beszámoló a csanádpalotai Városi Könyvtár 2011-2012. évi munkájáról A csanádpalotai Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, közművelődési könyvtár. Szakmai tevékenységünket

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2013. évi munkaterve Tisztelt

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2012. augusztus 28. 1. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Gyűjtőköri szabályzat A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtár az emberiség művelődéstörténetének

Részletesebben

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve Orosháza, 2015. január 30. Készítette: Buzai Csaba könyvtárigazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár jövőképe...3 2. Küldetésnyilatkozat...3

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben