LELKI-TÁRSAK LÉLEK MUNKAFÜZET CSOPORTOS FOGLALKOZÁSHOZ. ESTES PARK, CO július 25 augusztus 1. Készítette: Novák József

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKI-TÁRSAK LÉLEK MUNKAFÜZET CSOPORTOS FOGLALKOZÁSHOZ. ESTES PARK, CO 2010. július 25 augusztus 1. Készítette: Novák József"

Átírás

1 LELKI-TÁRSAK LÉLEK 1 MUNKAFÜZET CSOPORTOS FOGLALKOZÁSHOZ ESTES PARK, CO július 25 augusztus 1 Ne vacakolj már, ennyi idő után sem ismersz? Amikor azt hallod, hogy egy oktávval magasabban böfögök, akkor nagyon jól érzem magam... Készítette: Novák József

2 HÉTFŐ LELKI ÉLETÜNK. KAPCSOLATUNK ISTENNEL, LELKI KAPCSOLATUNK A MÁSIK EMBERREL Nincsen szentebb kötelék a baráti hűségnél. Lélek és nem vér szerinti rokonságot kötni csak az ember képes. Gogol. A lélek szerinti rokonságot megtörni is csak mi vagyunk képesek. Nézzük erről az ősi példát, majd az Úr Jézusban kínált megoldást! Lelki-társak vs. lélek-társak. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé... (1Móz 2,7) 2 Ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra... megteremtette Isten az embert a maga képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok... (1Mózes 1,26-28). Ültetett az Úristen egy kertet Édenben...és fogta az embert, elhelyezte Éden kertjében, hogy művelje... de parancsolta az embernek:...a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz... Azután ezt mondta: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat... (1Móz 2,8ff)...nem szégyellték magukat... a kígyó...az asszony látta, hogy jó volna enni arról a fáról...adott a vele levő férjének...ő is evett... és észrevették, hogy mezítelenek... Hallották az Úristen hangját...elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek... az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el... Kol 3:1 Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. 2 Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. 3 Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. 4 Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. 5 Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, 6 mert ezek miatt haragszik Isten. 7 Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; 8 most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. 9 Ne hazudjatok egymásnak... - Isten-képmásai a másik nemmel való kapcsolatban vagyunk - A fizikai és a lelki egymástól el nem szakítható részei az emberi életnek - Lelki értelemben is meghatározó hatással vagyunk egymásra - Isten felelősségre vonja az embert a lelki hatásokért A bűneset után is van lelki érzékenysége az embernek: - képes arra, hogy szégyenkezzen, Isten hangját hallja és válaszoljon... - Az újjáteremtés csodája az, hogy Krisztussal megélhető MÉGISCSAK, az Édentől távol is, az Úr által kínált élet.

3 MIBEN KÜLÖNBÖZIK A KERESZTYÉN HÁZASSÁG A VILÁGITÓL? 1 KATEGÓRIÁK KERESZTYÉN VILÁGI bár lehet vallásos is egyén Jézus Krisztusnak elkötelezett a boldogulását keresi és a jogaiért harcol házaspár Isten törvény szerint, J.K. tanítása szellemében él a boldogságot ígérő helyzeteket keres, és azt nélkülözőktől menekül célok egyéni -, és közös célok (főleg anyagi és érzelmi) 3 erőforrás a Szentlélek Isten akarat, képesség, motiváltság házassági fogadalom élethosszig tartó hűség, szexuális tisztaság, a másik szolgálata amíg az egyén érdekeit szolgálja a házasság szeretet az agapé -szeretet az első vonzódás, a szeretet is az egyén érdekeinek a szolgálatában áll a világ ideál gyermekek otthon siker életszentség Keresztyén család, Isten és a környezet szolgálatában Isten áldása a házasságon. Nevelésüket a házastársak Istentől nyert megbízásnak tartják (akár biológiai, vagy adoptált gyermekekről van szó) a család közvetlen élettere, ahol az egyén fejlődésére és a közösen végzett szolgálatra felkészülnek Kihívás az egyéni, gazdasági célok elérését veszélyeztető tényező egy privát világ, ahol bármiféle külső korlátozástól szabadon élhet az egyén 1 Randy & Theresa Cirner: Is Christian Marriage Any Different?, from Howard & Jeanne Hendricks ed., Husbands & Wives *Wheaton, IL: Victor Books, 1988), o. A könyvben található táblázatot extra kategóriákkal bővítettem.

4 KEDD MILYEN FONTOS NEKED A HÁZASSÁG? Már előre tudta, mi történik majd, ha hazaér a férje. Szinte vonszolja magát a fáradtságtól... beesik az ajtón, és ha még nem kész a vacsora, leül a tévé elé. Szereti őket, de valahogyan könnyebb a meccset nézni, mint a gyerekek történeteit hallgatni, és arra már tényleg nincsen energiája, hogy segítseni a gyerekeknek a leckéjükben. Kimerült, már lelkileg is... A vacsorával sietni kell, mert valakinek le kell még ellenőrizni, hogy minden készen legyen holnapra az iskolához. A munkájából otthonra is jut. Ha megszólal az a fránya telefonon, csendet követel mindenkitől. Egyszerre esnek az ágyba, és ki is húzódnak mindjárt a szélére. Ez így megy nap nap után... 4 Tegyük fel, van még annyi energiájuk, hogy beszélgessenek. Mit mondana vajon a feleség, és mit a férj? Mit tudhatunk ennyiből is erről a házasságról? Ha olyan közel vagyunk hozzájuk, mert pl. együtt szolgálunk a gyülekezetben, hogy beszélgethetnénk ezekről, mit mondanának a nők a feleségnek, és a férfiak a férjnek? A lélek-társak kapcsolatáról (házasságunkról) úgy gondolkozzunk, mint egy élő dologról, ami nő, erősödik, szépül, vagy gyengül, szürkül, és terhessé is válhat. A házasság legfontosabb pillanatai nem a szeretkezés, a munka, a pihenés, a gyerekek nevelése, mégcsak nem is a szolgálat, vagy az imádkozás, hanem az, amikor ALKALMAT KERÍTÜNK arra, hogy kettőnk kapcsolatáról beszélgessünk. Arról, hogy mi történt velünk (jó, vagy rossz), hogyan érzünk egymás felől, hogy jó irányba haladunk-e, és hogy mivel támogathatjuk egymást? Én szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Jöjj, menjünk ki a mezőre... (ÉnekÉn 7,11-12) Ha van közösség a Lélekben..., akkor ugyanazt akarjátok...semmit se tegyetek önzésből...az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt... (Fil 2,1-5) MIT TESZEL MÁR EZEN A HÉTEN AZÉRT, HOGY A HÁZASSÁGOTOK FONTOSSÁGÁRÓL - SZÁMÁRA ÉRTHETŐ MÓDON - BIZTOSÍTSD A LÉLEK-TÁRSADAT?

5 AZ ÖSSZETARTOZÁS ISMÉRVEI SZERDA A LÉLEK-TÁRSAK ÖSSZETARTOZÁSA 1. Közelség (fizikai, érzelmi és lelki) 2. Biztonságérzet a másik jelenlétében 3. Együtt épített bázis, amiről kilépnek a világba, és ahova hazatérnek (az otthon) 4. Az egymástól való elszakadás közös félelme 5. A másik elvesztése okozta seb, a gyász; a szeretett ajándéka 5 1. ábra The Bowlby Attachment Behavioral System 2 2 A Bowlby Attachment Behavioral System (kisebb módosításokkal) - J. Holmes, John Bowlby and Attachment Theory (New York: Routledge, 1993).

6 A HÁZASTÁRSI KAPCSOLAT MINŐSÉGE (ÉS AMI MÖGÖTTE VAN...) 3 szeretetteljes, félelemmentes (secure), (és ami mögötte van...) érzelmi kötődés ami a felek egyéni fejlődését nem gátolja kölcsönös bizalom a másik másságának ünneplése fizikai, nem csak szexuális érintkezés készség az örömszerzésre vegyes (ambivalent) hűvös (avoidant) rendezetlen (disorganized) 6 1. VEGYES. Amikor a házasság olyan, mint egy piaci vásár. Éretlen kapcsolat. Okai... Hol a kofa, hol meg a vásárló szerepében találkoznak egymással a házastársak. Most éppen nincs szükségem arra, amit árulsz. Túl drágán méred.... Csak akkor jössz hozzám, amikor.... Kinek nézel te engem?. Milyen jelei vannak, ha csak sajátos érdekeik mentén találkoznak egymással a házastársak? 1. Valamelyik megelégeli a szerepét, és vagy kitör, vagy magába fordul. A válásoknak ez a leggyakoribb oka 2. Megjelenik a hős szerelmes, hogy hódítson. A portékát és a szükséget drámai módon adják elő. 3. Harag (üres ágy, lyukas gyomor) 3 T. Clinton & G. Sibcy, Attachments. Why You Love, Feel, and Act the Way You Do (Brentwood, TN: Integrity Media Inc., 2002), o.

7 2. HŰVÖS Visszaélés a szeretettel. Csak az bírja ki, akit árnyékban volt sokáig hozzászokott (ő is lehűlt ). A közvetlen környezetében valakihez igazodott, úgy, hogy - imádnia kellett a másikat. A nárcizmus bálványozásra nevel (muszájból szeretés ). - nem szerethette a másikat. Pl. a túlzottan magába fordult személyiség, vagy akinek az önértékelése irreális, visszautasítja a közeledést, - nem érhette fel a másikat. A maximalistát nem lehet utolérni, nála a szeretet és az összetartozás érzései helyett a logika és a rend dominálnak. 7 Hogyan kompenzálja a házassági kapcsolat ridegségét a sérült lélek? Függőségbe menekül, mert úgy érzi, hogy önellátónak kell lennie (alkoholizmus; drog; evési-, vásárlási -, nemi önkielégülési- kényszer; vad fantáziálás; veszélykeresés, stb.). Isten ellen fordul. Durcás kétkedés (volitional doubt). Azt igyekszik a maga módján megbünteti, akit valójában a legtávolabb érez magától Istent. 3. RENDETLEN házasság. Zárolt tragédiák terhe alatt amikor sérült lelkek sértik egymást. Tragédiák a múltból. Élő sebek. Tragikus jövőkép: a kikerülhetetlen.... A zárolt tragédiák megismétlődhetnek, ha nem rendezzük azokat. Ezt mindenki tudja; ám ennek az eshetőségnek az ellenszerét kevesen ismerik ti férfiak, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. 1Pét 3,7 megértően élni = Hogyan tisztelheti egy férj a feleségét? Mit jelent az neked, hogy a férjed / feleséged örököstársad az élet kegyelmében? Vajon, milyen megfontolásból rendelkezett Isten úgy, hogy aki figyelmetlen, netán dúrva a lélek-társa iránt, annak ütközzön akadályba az imádsága?

8 CSÜTÖRTÖK HOGYAN BOLDOGULUNK A HÁZASSÁGBAN? Marital Satisfaction: Stanley, S.M. & Markman, H.J. (1996) 8 A HÁZASSÁG SZAKASZAI A lélek-társak másként élik meg ezeket, de mivel a családi élet sajátos kihívásai alól a hívők sem mentesek, a házasság különböző fázisainak a sajátosságait (örömöket és kísértéseket) ők is ismerik. ELRAGADTATÁS - PASSION DÖBBENET - REALIZATION LÁZADÁS - REBELLION ÖSSZEFOGÁS COOPERATION EGYMÁSRA TALÁLÁS REUNION ROBBANÁS EXPLOSION HAPPY ENDING - COMPLETION ESEMÉNYEK VILÁGI... KERESZTYÉN REAKCIÓ szerelem, első gyerek... a családi élet terhei

9 Az élet minden kihívására (kísértések, próbák) felkészülni nem tudunk, de mint lélek-társak, az adott helyzetekben elégséges segítséget nyerünk az Úrtól. Jézus tanítványaiként Mt 11, Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok... Lk 18,28-30 Elhagytunk mindent..., Jézus: senki sincs, aki elhagyta... hogy ne kapná vissza... 9 Jn 8, Ha megtartjátok igémet... megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket Ef 3, Ő mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk... A Szentlélek vezetése és oltalma alatt Jn 14, Ha megtartjátok parancsolataimat, az Atya a Pártfogót adja nektek Jn 16, az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek ApCsel 1,8 - tanúim lesztek közelben és távolban, otthon és az idegenben, a föld határáig Róm 8, a Szentlélek esedezik értünk 1Tim 1,14 A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által Tanulunk egymástól és segítünk egymásnak, mint Krisztus testének tagjai Igénybe vesszük Isten áldásait, melyeket gondviselése jeleként értékelünk a világban

10 PÉNTEK A LÉLEK-TÁRSAK HÁZASSÁGÁNAK LENYOMATA Olvasd el a pénteki foglalkozás előtt ezt az írást, az aláhúzott kifejezésekre különös figyelmet fordítva! Bár e cikk elsősorban a gyermekeinkre mért hatásról szól, a beszélgetésben arról is szót ejtünk majd, hogy milyen lenyomatot hagy a hívő házasság a tágabb környezeten. Ennek a foglalkozásnak az a célja, hogy feltérképezd azokat a kapcsolatokat, amelyekben a te házasságod só és világosság lehet. Házasságunk lenyomata gyermekeink lelkén 10 Forrás: Mértékadó. III. évfolyam 13. szám 4 Másfél évtizeddel ezelőtt egy forgalmas budapesti utcából kiköltözhettünk a városon kívülre, egy családi házba. Nagy lelkesedéssel kertépítésbe fogtam. Különösen a ház nyugati oldalán egy jókora területre figyeltem fel, ahol semmiféle hasznos növény nem élt, csak gyomok. Micsoda paradicsomokat fogok itt termeszteni! lelkesedtem. De már az első percben, amikor lenyomtam az ásót, megcsikordult valami. Kiderült, hogy a kiszemelt területen a föld tele van építkezési törmelékkel. Ma sem tudom, hogy az előző tulajdonos miért ásta el oda a sittet, ahelyett, hogy elhordatta volna. Több évbe telt, amíg sikerült ott termőtalajt létrehozni. Ahogy a facsemetének, a gyermek egészséges lelki fejlődésének előfeltételei 5 is közvetlen környezetében, a lelki táptalajban vannak. Aki gyümölcsfát nevel, tudja, hogy sokkal több időt és energiát kell fordítani a talajra, mint magára a fára. Hiszen a talajt kell lazítani, a talajból kell irtani a gyomokat, a talajba kell bejuttatni a tápanyagokat, a talajt kell öntözni, hogy a gyökerek fel tudják szívni a tápsókat. Igen, magát a fát kell metszeni és permetezni, de ezek a munkák sokkal kevesebb időt és energiát igényelnek a kertésztől, mint a talaj művelése. A gyermeki fejlődés eredeti táptalaja a család. Nem az óvoda, nem az iskola, hanem a család. Hiába neveljük a gyermeket a tanácsadó könyvek okos tanácsai szerint, ha a családból hiányoznak a lelki fejlődéshez szükséges tápsók (sőt, esetleg mérgeket tartalmaz a környezet talaja ), nem várható harmonikus lelki fejlődés. A harmonikus lelki fejlődéshez különösen négy lelki tápsó nélkülözhetetlen: biztonság, fontosság, értékek, magatartási és kommunikációs minták. Már a múlt század első felében felfedezte a fejlődéspszichológia, hogy érzelmi harmónia és megfelelő kapcsolatkészség csak azoknál a gyerekeknél alakul ki, akik biztonságban érzik magukat. Már a 4 5 Az aláhúzásos kiemelése a kulcsszavaknak tőlem származik (NJ)

11 csecsemőnek legalább olyan mértékben szüksége van arra, hogy ölbe vegyék, babusgassák, szeretgessék, mint arra, hogy táplálékhoz jusson, tisztába tegyék, és megfelelő hőmérsékleten tartsák. Megfelelő anyagyermek kapcsolat nélkül nincs megfelelő lelki fejlődés hangsúlyozták. Ma már tudjuk azt is, hogy a csecsemő és a kisgyermek biztonságérzetéhez nemcsak arra van szükség, hogy a szülei szeressék őt, hanem arra is, hogy szeressék egymást. Hiszen ha azok pusztítják egymást, akiktől az ő élete függ, akkor azt éli át, hogy ő nincs biztonságban. A veszélyzónából (az égő erdőből vagy az árvíz elől) az állatok menekülnek. A csecsemő nem tud elmenekülni, ehelyett betokozódik, mint az egysejtűek, amikor kiszárad a környezetük: túl sokat szopja az ujját, kizárja a felnőtteket a maga kis világából. Később felserdülve valóban menekül bandába, kábulatba, stréberségbe, elsietett párkapcsolatba, mert otthon nem bírja a légkört. A család légköre (a gyermek lelki környezete) a házaspár egymással való kapcsolatán múlik elsősorban. A házassággondozás preventív gyermekvédelem. 11 Egészséges családban a gyermek spontán átéli azt, hogy ő fontos. Hiszen a szülei, a nagyszülők, sőt a család barátai minden fejlődési vívmányát észreveszik és értékelik: már feláll, már szavakat formál, már énekel stb. És ami még nagyon fontos: a szülőknek van rá idejük. A saját személyének fontosságát átélő gyermek juthat el egészséges önértékelésre. (Néhány kollégámmal ellentétben nem azt gondolom, hogy a gyermeknek pozitív önértékelésre van szüksége, hanem arról vagyok meggyőződve, hogy reális önértékelésre kell jutnia. Aki úgy ismeri fel a képességeit, hogy közben a hátrányainak esetleges fogyatékának is tudatában van, több eséllyel válik harmonikus személyiséggé, mint az, aki a hátrányairól nem vesz tudomást és túlkompenzálja azokat.) Döntéseink sorozatát életvezetésünket értékrendünk határozza meg. Korunk fogyasztói értékrendje önző embereket produkál. Jézus a Hegyi Beszédben a mulandó értékekkel (amiket megrághat a moly, megemészthet a rozsda, ellophatják a tolvajok) a maradandó mennyei kincseket állítja szembe. A gyermek önkénytelenül is átveszi szülei értékrendjét, hiszen tapasztalja, hogy a szülei mire képesek időt és energiát, esetleg pénzt áldozni, hogy mi ér nekik többet: az együtt töltött idő vagy a még több anyagi haszon, hogy Kőmíves Kelemen módjára feláldozzák-e egymást fél véka ezüstért, vél véka aranyért. A szülők közti kapcsolat minőségét (szerelmet, megbecsülést, barátságot, vagy éppen kihűlt érzelmeket és ellenségeskedést) egymással szemben megnyilvánuló magatartásuk és a kommunikáció sokféle módja az arckifejezéstől a szavakig félreérthetetlenül közli a gyermekkel. Mindez mintául is szolgál számára későbbi társas viselkedéséhez. Ha jó a szülői minta, várható nála is később a szocializált magatartás. Ha túlnyomórészt közönyt vagy ellenségeskedést kifejező kommunikációs mintákat kap, nehézségei lesznek bensőséges kapcsolatok ápolásában. Milyenek a mai családok? Milyenek a mai (egyre csökkenő számú) házasságok? Sittel tömött talajhoz hasonlítanak, vagy még azt is leöntötték betonnal? Nagyon remélem, hogy vannak még élettel benőtt szigetek, és ezek területe növelhető. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy a mai gyerekek egyre növekvő mértékben családon kívüli tényezők hatása alatt állnak: tápsókat vagy mérgeket a médián keresztül szívnak magukba. Sokan közülük otthon alszanak, de nem otthon élnek. Maga a család is a képernyőn keresztül táplálkozik lelkileg és szellemileg, és az onnan átvett értékeket és mintákat adja tovább a gyerekeknek. Káros sugárzások ellen megvéd minket az ózonpajzs. Sajnos napjainkban ez a

12 pajzs sérült, töredezett és lyukas, nem biztosítja számunkra a teljes védelmet. Vannak ártalmas lelki hatások is, mint a krimi, a horror, a pornó, a sci-fi és az okkultizmus. Ellenük a keresztény család védőpajzsa véd a leghatékonyabban, ahol Jézus Krisztus áll a középpontban. Az Ő jelenlétében biztonságban lehetünk, testté létele arról győz meg, hogy fontosak vagyunk számára, Ő közvetít számunkra maradandó értékrendet, az Ő élete nyújt megfelelő magatartási és kommunikációs mintát. (Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus, családgondozó) 12 Mi tehetünk, ha gyermekeinkre káros hatással voltunk? Melyek azok a házas kapcsolatok (ismerőseid köréből), akikre pozitív hatással lehettek, mint hívő házaspár? Egy barátunk véleménye rólunk (példa). Beszélgessünk gyülekezetünk együttes hatásáról a házasélet kérdésében! Egyet értesz ezzel a megállapítással? Az Egyesült Államokban és Kanadában az Úr Jézus követésének legkönnyebben felismerhető, és a világiak által is pozitívnak értékelhető következménye a lélek-társak kapcsolatának szépsége, örömük, és szolgáló életük hasznos példája.

13 SZOMBAT A LÉLEK-TÁRSAK ÍGY ÖLTÖZNEK - gyakorlati útravaló a házaspárok következő találkozójáig - Kol 3, Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Kik vagyunk? Ez a felöltözés a megváltottak kiváltsága ÉS felelőssége (van leölni, és levetkőzni valónk is!, lásd: Kol 3:5-11) nem körülöttem forog a világ van mit adjak a legnagyobb bűnnek, a gőgnek ellentétje amint Jézustól tanulom kitartani a teher alatt viselni mások súlyából is mi tudjuk, hogy mit jelent megbocsájtottnak lenni ezeket ne muszájból, hanem szeretettel tegyük! egy test vagyunk a Krisztus uralma alatt szakítsunk a magyar nyavalyával! gazdagon énekeljetek szívetekben Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. 18 Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. 19 Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. A lélek-társak Jézusból és Jézusért élnek

14 IDÉZETEK A LÉLEKRŐL Ellenállhatatlan varázs van abban, ha másnak a lelkében a magunkéval találkozunk Józsika Miklós A barátság egy lélek, mely két testben lakozik Arisztotelész 14 Minden embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek Babits Mihály Az ember csak lelki tulajdonságokba tud igazán belé szeretni Németh László Ha tested fázik, lelkem Rád adom. József Attila A CSALÁD SZEREPÉRŐL A TÁRSADALOMBAN The family performs a crucial and irreplaceable social function. Inside a family, helpless babies are transformed from self-centered bundles of impulses, desires, and emotions to fully socialized adults. The family teaches trust, cooperation, and self-restraint. The family is uniquely situated to teach these skills because people instill these qualities in their children as a side effect of loving them. Contracts and free political institutions, the foundations of a free society, require these attributes that only families can inculcate. Without loving families, no society can long govern itself...a free society requires selfrestraining, self-monitoring, self-governing adults. But we are not born as adults. Contrary to the romantic view, babies are not noble savages: they are just cute savages who have the potential to be civilized. It is not a foregone conclusion that any particular child will be civilized Jennifer Roback Morse, Love & Economics. Why the Laissez-Faire Family Doesn t Work (Dallas, TX: Spence Publishing Co., 2001), 5-6.o.

15 Ó, boldog ház, hol ketten eggyé válnak; Hol békesség és szeretet honol. Az élet útján híven együtt járnak, Egy hitben élnek, rád figyelve jól. Hol rajtad csüggő szemmel mind a ketten Örömben, bajban összetartanak. Tevéled vágynak élni reménységben, Ha verőfényes, vagy ha zord a nap. Ó, boldog ház, hol féltő ima-kézzel A gyermek sorsát szívedre teszik, Gyermekbarát, te áldva rájuk nézel, Tőled a legjobb tanítást nyerik. Mind boldogan lábad köré leülnek, És hallgatják ajkad szelíg szavát. Már kicsi korban néked úgy örülnek, És megtanulják neved dallamát. 15

16 16

17 17

18 Atyánk teremtő szavát Minden ember hallja hát! Bűnből adjon gyógyulást, Küzdőknek támogatást! Szentléleknek erejét Sugározzad szerteszét! Ő gyengéden gyámolít, Jó szándékban bátorít. 18

19 Jézusért élek egészen, Néki, íme, átadom Minden vágyam, szóm és tettem, Éjjelem és nappalom. Jézusért élet egészen Mindenkor e földön itt, Érte vagyok mindig készen: Ez örökre boldogít. Amióta megtaláltam, Jézusom legszebb nekem, Ott, a kínkereszten láttam, S most mindig látja szemem. Szívvel, kézzel Őt szolgálom, Véle járom utamat; Szent parancsát készen várom, S így követem Uramat. Nagy kirány Ő fent az égben, S bár kezében szent jogar: Elhalmoz szeretetével, Szárnyaival betakar. 19 Pár ékes hangú jómadár Vidáman énekel, Mert házasságról a nevelést, Pont így képzelték el: A lelkipásztor tee-est-vér, Míg közös bajaikról beszél, Ők szépen körbe ülnek, És jól eldisputálnak Az asszonylélek dolgairól. Igen, de számításukba Belepottyant egy légy, Hisz itt vannak a hölgyek is, Kik arra várnak rég, Hogy előadják az esetet, Jó férjükről a balesetet, Mikor a lélek kész volt, De a test vonakodott Jaj, ne folytassuk ezt a sztórit! Az egyenjogúságnak itt Most gátat kell szabnunk, Mert nagyon rosszul jön ki az, Ha igazat mondunk. A magyar emberek jóhírén, Mért esne csorba a hétvégén? Figyeljünk az Igére!, Abból meg oly leckére, Mit máris túlteljesítettünk! Kérded, hogy hol van íly ige - Mert te is bajban vagy? Hát elmondom, de ne feledd, kutyajó dolgodban! Mit eléd raknak, mind egyed meg! Ne nézd mi esett a levesbe! Az Estes Park-i kúzin, Olcsóbb mint a Chuck-E-Cheese, Csak nyeld le bátran ezt a legyet!

20 20 LEGÉNYEK: Látod e, babám, látod e babám amott azt a nagy hegyet? LEÁNYOK: Míg azt látod, míg azt látod, én a tied nem leszek. Azt a hegyet a zsebkendőmnek a négy sarkában is elhordom. Mégis az enyém, mégis az enyém leszel, édes galambom. MUNKAFÜZET CSOPORTOS FOGLALKOZÁSHOZ Látod e, babám, látod e babám amott azt a nagy tüzet? Míg azt látod, míg azt látod, én a tied nem leszek. Azt a tüzet a két szememnek a könnyeivel is eloltom. Mégis az enyém, mégis az enyém leszel, édes galambom. Látod e, babám, látod e babám amott azt a nagy vizet? Míg azt látod, míg azt látod, én a tied nem leszek. Azt a vizet a kalapomnak a karimáján is elhordom. Mégis az enyém, mégis az enyém leszel, édes galambom. Menyasszony, vőlegény, de szép mind a kettő, Olyan mind a kettő, mint az arany vessző. Hej, mint az aranyvessző. Csipkefa, rózsafa, nem árt neki a tél, Köszönöm édesem, hogy eddig szerettél, Hej, hogy eddig szerettél.

A régmúlt és az új kenyér

A régmúlt és az új kenyér 1394 2008 2008. augusztus XV. évfolyam 8. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Képviselõ-testületünk 2008. június 26-i ülésén elfogadta

Részletesebben

Barátunk a teremtett világ

Barátunk a teremtett világ Barátunk a teremtett világ A környezettel való harmonikus kapcsolat alakítását segítő nevelés biblikus alapjai és a megvalósulását támogató szempontok Segédanyag a katolikus óvodákban megvalósuló nevelőmunkához

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA www.bibliakiado.hu/kerak 2003/3. A z I dõk J elei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A KERESZTÉNY OTTHON LÉGKÖRE, A CSALÁDI ÁHÍTAT ÉLETÜNK EGY SZAKASZÁNAK KRÓNIKÁJA KERESZTÉNY NEMZET? A KIS

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 3485. ELŐSZÓ Hála a HANG-nak a vigasztalásért,

Részletesebben

A bölcsesség igéi. példabeszédek. könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1.

A bölcsesség igéi. példabeszédek. könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1. A bölcsesség igéi példabeszédek könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2015/1. A bölcsesség igéi PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Bálint

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 171. E L Ő S Z Ó Istennek hála és dicsőség,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem. ISTEN SZERETETE Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben