Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 GeoGreen Zrt Budapest, Batthyány u. 56. telefon: fax:

2 GeoGreen a GeoGreen misszió A GeoGreen Zrt. célja, hogy a megújuló energiák felhasználását elõsegítve hatékonyan hozzá tudjon járulni a klímaváltozás káros hatásainak és a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentéséhez. Fõ tevékenységünk a kiemelkedõen jó magyarországi geotermikus és geotermális adottságok kihasználása, annak energiatermelésre és energiaszolgáltatásra való felhasználásával.

3 energia forrása a geotermikus és geotermális energia forrása, melyet hasznosítunk miért miért dolgozzon velünk? Magyarország világviszonylatban is kiemelkedõ geotermális és geotermikus adottságokkal rendelkezik. Ahol a földkéreg elvékonyodik, ott a felszínre jutó hõáram megnõ. Ilyen területek általában a mély medencék területei. Az alföldi hõáram Magyarországon körülbelül kétszerese a földi hõáram világátlagának. Minél mélyebbre hatolunk a föld belsejébe, annál melegebb lesz. Ezt a hõmérsékletnövekedést a geotermikus gradiens írja le. Az országunk területének 80%-án a geotermikus gradiens a világátlagot jelentõsen meghaladja. Az Alföldön az átlagos geotermikus gradiens 60 C/km, szemben az európai átlaggal, amely 30 C/km. Ennek egyik következménye, hogy Magyarország termálvizekben gazdag és balneológiai eredményei hõmérsékletek a föld alatt Celsius fok világhírûek. Mindezek az adottságok lehetõvé teszik, hogy az országos energiafelhasználásban a geotermális és geotermikus energiahasznosítás részaránya akár a világátlagot meghaladóan is növekedjen. A GeoGreen az elsõ olyan társaság a geotermikus és geotermális energiahasznosításban, amelynek többségi tulajdonosa az amerikaimagyar Green-Invest jelentõs pénzügyi erõforrásokkal bír. Ha Magyarországon a geotermikus energiahasznosítás túl akar lépni a lakóépület méretû és bonyolultságú projekteken, akkor semmiképp sem hagyhatjuk figyelmen kívül a finanszírozási hátteret, mint kiemelt versenytényezõt. A nagy projektek bonyolultsága nem csak mûszaki/technológiai profeszszionalizmust, de komplex, világszínvonalú, projektvezetést is igényel. Hisszük, hogy projektjeink megvalósulásának két egyenrangú feltétele van: a.) a finanszírozás hatékony és kreatív megszervezése az ügyfél számára és b.) az ügyfél energetikai problémáinak az adott projekten túlmutató megértése.

4 szolgáltatások GeoGreen szolgáltatásai hõközpont lakóépület A GeoGreen Zrt a Green-Invest Csoport tagjaként vállalja geotermikus és szénhidrogén mélyfúrások, termálkutak, vízkutak, fürdõk fáradtvizeinek közvetlen vagy hõszivattyús kiegészítésû rendszereinek kulcsrakész megvalósítását, tervezési, kivitelezési és karbantartási feladatait, valamint hosszú távú energiaszolgáltatást is. Társaságunk elõnyben részesíti a komplex geotermikus megoldások tervezését és kivitelezését. Ezek az ún. kaszkád-rendszerek, a fogyasztók részére a fosszilis energiahordozók árához képest lényegesen versenyképesebb áron biztosítják az energiaszolgáltatást. Projektek finanszírozása esetén a GeoGreen Zrt. kérésre segítséget nyújt az optimális lehetõség megtalálásához. A Green-Invest Csoport pénzügyi tapasztalata segítséget nyújt a projektek elindításában és finanszírozási hátterének kialakításában. Szakembereink többéves tapasztalattal rendelkezve kiválasztják az Ön épületéhez, mûszaki objektumához illõ legmegfelelõbb, környezetbarát fûtési/hûtési geotermikus energia, hõszivattyús rendszert a legrövidebb megtérülési idõ és a legkedvezõbb üzemeltetés szem elõtt tartásával, akár más mûszaki megoldások kombinációjával is (napelemek, napkollektorok, szélkerekek, biomassza, biogáz hõközpontok megvalósításával), amelyet gyors szakszerû és garanciális kivitelezéssel meg is valósítunk. Technológiai felkészültségünk, megszerzett tapasztalataink, és referenciáink alapján képesek vagyunk az alábbi komplex geotermikus energiahasznosító megoldások kivitelezésére: Meddõ szénhidrogén (CH) kútpárok energetikai kiaknázása. Az országban a szénhidrogén kutatófúrások eredményeként létrejött mélyfúrású kutak megfelelõ átalakítás után geotermikus energiahasznosításra is alkalmasak. Termelõ és visszasajtoló kútpáros rendszerek hasznosítása. Ennek során a termálvízzel a felszínre hozott hõmennyiség, az arra alkalmas hõhasznosító rendszerben kinyerhetõ majd a lehûlt víz egy másik kútba visszavezethetõ, biztosítva ezzel a termál vízkészletek hosszú távú egyensúlyát, megújuló energiaforrás fenntartását. hõszivattyú víz visszasajtolás altalaj hõcserélõ vízkiemelõ mû termálvíz réteg

5 kondenzátor elektromos energia betáplálás kompresszor mûködés a hõszivattyúk mûködése hõleadás a környezet felé (fûtés) hõelvonás a környezettõl (hûtés) fojtó szelep elpárologtató A hõszivattyú alacsony hõmérsékletû környezetbõl (levegõbõl, vízbõl vagy földbõl) hõt von el, és azt egy nagyobb hõmérsékleten teszi felhasználhatóvá, pl. egy épületben. A módszerrel a környezetbõl a hõt külsõ energia befektetésével szivattyúzza át a hasznosítható hõmérsékletre. Általában 75% megújuló földhõt hasznosítunk 25% elektromos energia befektetésével. primerenergetikai hatásfok százalékban [%] Az ábrából jól láthatók a különféle hõszivattyúk használatának energetikai elõnyei. A hagyományos energiaforrások hatásfoka legjobb esetben sem haladhatja meg a 100%-ot. A hõszivattyús rendszerek azonban 100% feletti (három legmagasabb oszlop) primer befektetett energiára vonatkozó hatásfokot is elérhetnek. A hõszivattyúk üzemeltetésük során a bevitt energiát megtöbbszörözve adnak le hõt. 0 villanyfûtés régi olajkazán régi gázkazán új olajkazán új gázkazán kondenzációs gázkazán abszorpciós gázhõszivattyú villamos hõszivattyú gázmotoros hõszivattyú

6 hõnyerés honnan nyerhetünk hõt a hõszivattyú mûködéséhez? talaj-kollektor Több száz méter hosszú speciális kemény PVC köpenynyel ellátott rézcsövet, vagy polietilén csövet fektetnek le horizontálisan 1-2 méter mélyen. Hátránya, hogy nagy felületen (a fûtött alapterület másfél-háromszorosán) kell megbontani a telket a csövek lefektetésekor, ezért leginkább új építésû házak esetén jöhet szóba. A talaj-kollektor hatásfoka kisebb, mint a vertikális földszondáké, COP (energia hasznosítási arányszám, értéke minél nagyobb annál kedvezõbb az energianyerés): 3,5. földhõ szonda Ennél az eljárásnál kb. 15 cm átmérõjû, méter mély lyukat fúrnak a földbe függõlegesen. Ebbe helyezik az U alakú (szimpla vagy dupla, 2 vagy 4 csöves) szondát, amiben zárt rendszerben cirkulál a hûtõközeg. 100 méteres mélység esetén területi adottságtól függõen C-os a kõzet hõmérséklete. A földhõszonda hatékonysága jó. COP: 4,0-4,5 és biztonságos, örökös energiaellátást biztosít.

7 talajvíz-kút Talajvíz, vagy rétegvíz kútból búvárszivattyúval nyert víz hõjének elvonása után a vizet vagy egy másik kútba, vagy felszíni vízbe (patak, tó, folyó) vezetik, vagy elszivárogtatják földbe fektetett dréncsöveken át. A talajvíz állandó hõmérséklete (10 C-12 C) és jó hõvezetõ-képessége révén ideális hõforrás. További speciális alkalmazás, amikor hõforrásként egy tó szolgál. Ebbe helyezik el körkörösen a kollektorként szolgáló csöveket. A talajvíz-kút hatékonysága magas értékû, COP 5,0 körüli. Passzív hûtés esetén közvetlen kútvíz felhasználással a hûtési energia megtakarítás különösen magas lehet. külsõ levegõ Ventillátorokkal kerül beszívásra a levegõ, amit a hõszivattyú hût le. Hátránya, hogy a külsõ környezeti levegõ hõmérséklete nem állandó, így a rendszer általában -5 C-ig mûködik hatékonyan. Az új fejlesztésû levegõs rendszerek hõhasznosítása még -15 C-on is mûködik. A ventillátorok által keltett zajszint a modern fejlesztésû levegõs hõszivattyúknál egyre csökken. A külsõ levegõs hõszivattyúk hatékonysága: közepes. COP: 2,5-2,9. Itt szükséges kiegészítõ cirkófûtés kiépítése.

8 fûtés hova kerülhet a hõszivattyúból a hõ? A hõleadó oldal kialakítása messzemenõkig rugalmasan alakítható a megrendelõ igényeinek megfelelõen. A legelterjedtebb megoldási lehetõségek: radiátorfûtés, megfelelõen méretezett nagyságú radiátorokkal az alacsonyabb vízhõmérséklet miatt (35-45 C) padlófûtés falfûtés-hûtés mennyezetfûtés-hûtés légbefúvásos fûtés-hûtés, fan coil rendszerek Lehetõség van a már kialakított rendszerek átalakítására is, utólagos fûtési eljárások beépítésére a már meglévõ épületek adottságainak megfelelõen. Energetikai felmérés alapján javaslatot adunk a hatékony átalakításra. Blokkházak komplett hõtechnikai felújításához (külsõ szigetelés, nyílászáró csere) kapcsolódva elkészítjük a megújuló energián alapuló gazdaságos, automatikus szabályozású hõközpontot, ezzel szükség esetén kiváltva a távhõszolgáltatást. radiátor és padlófûtés légbefúvásos fûtés-hûtés fal és mennyezet fûtés-hûtés

9 igazgatóság Ádám Béla vezérigazgató Bányamérnök, mélyfúrási, geológiai, geofizikai és projekt vezetési gyakorlatát a MOL NyRt-nél hazai és külföldi olaj és gázkutatás területén szerezte az olajiparban. A geotermikus energia hasznosításával és hõszivattyús rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozik tõl a hazai alkalmazások egyik kezdeményezõje és a megújuló energiák felhasználásának hazai és nemzetközileg ismert képviselõje. A Magyar Mérnöki Kamara szakértõje több szakterületen, köztük a megújuló energia hasznosítása területén. Dr. Pozsonyi Gábor igazgatóság elnöke 1991 óta kereskedelmi bankárként és pénzintézeti tanácsadóként dolgozik. Az OTP Bank stratégiai igazgatójaként, majd a KPMG Közép-európai Pénzintézeti Tanácsadó csapatában Senior Manager-ként dolgozott tõl, két pénzügyi éven át a cég pénzintézeti tanácsadásért felelõs Partnere Közép-Európában. Ebben a szerepében elsõsorban ügyfélgazdálkodási (CRM) és kockázat kezelési tanácsadással foglalkozott ban csatlakozott a CIB Bank Rt.-hez, mint értékesítési- és marketing ügyvezetõ igazgató, majd a Carnation Rt. igazgatóságának elnöki posztját töltötte be áprilisától vállalatvezetési tanácsadással foglalkozik.

10 referenciák Raiffeisen Bank Rt Back Office, kW Monicomp Kft Logisztikai központ, kW Oriental Herbs Kft Iroda+raktár+gyógyszerüzem, kW AIVAREX Kft Ipari üzem és Iroda, kW TESCO Áruház Dorog, kW Gablini M3 Autószalon, kW Suzuki SÓS Kft Autószalon Hatvan és Jászberény, kW és 56kW Családi és társasházak, kW

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben KÉZIKÖNYV Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben Tartalom Előszó 3 1. A geotermikus energia 4 2. Magyarország geotermikus adottságai 5 3. Hőszivattyús megoldások 6 4. A hőszivattyú története

Részletesebben

PASSZÍV HÁZ. Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói

PASSZÍV HÁZ. Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói PASSZÍV HÁZ Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói 0 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...2 2. Kiotói jegyzőkönyv...2 3. Üvegházhatás fogalma...2

Részletesebben

TUDATOS KÖRNYEZET- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM A HELYI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁVAL 2007. 06. 19. ALSÓÖRS

TUDATOS KÖRNYEZET- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM A HELYI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁVAL 2007. 06. 19. ALSÓÖRS BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETFEJLESZTÉS TÁJGAZDÁLKODÁS ENERGIAHATÉKONYSÁG keretében a: TUDATOS KÖRNYEZET- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM A HELYI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁVAL 2007.

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS:

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: ALTERNATÍV ENERGIA, AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS - 1 - Bevezete s Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Magyar Bányászati Hivatal Budapest, KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Készítette: Fodor Zoltán Okl. mg.gépészm., épületgépészm. 5600 Békéscsaba,Szabó D.u.25. Tartalomjegyzék 1. VERTIKÁLIS ZÁRT HURKÚ

Részletesebben

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban AKCIÓTERV a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban Tartalomjegyzék 1. Háttér... 2 2. A GEO.POWER projekt keretében azonosított jó gyakorlatok... 3 2.1. Távfűtő rendszer,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

2009/2010. Mérnöktanár

2009/2010. Mérnöktanár Irányítástechnika Hőszivattyúk 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Bevezetés Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat. (Galilei) 2 Hőszivattyúról

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

Folytatás a 15. oldalon

Folytatás a 15. oldalon 2. oldal ENERGIA HÍREK XXV. ÉVF 1. SZÁM Hõmennyiségmérés lakásonként A távhõ felhasználóinak régi igénye a lakásonként teljes önállóságot biztosító szolgáltatás. A fûtés esetében ez a megfelelõ mûszaki

Részletesebben

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I Jelen írásomban a háztartási hőtermelési célra használható megújuló energiák összehasonlításával foglalkozom. A geotermikus energiát (hőszivattyús

Részletesebben

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Tartalom A GeoSEE projekt és résztvevői 4 Magyarország geotermikus potenciálja és lehetőségei 5 Termálvizek

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben A tartalomból: Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben Víz és élelem a jövő két globális kihívása Pitvaros Község pályázatáról

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN Dr. Kulcsár Balázs adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4., Tel: +36 30

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

MEGÚJULÓK OTTHON. Avagy amit a megújuló energiákról tudni érdemes

MEGÚJULÓK OTTHON. Avagy amit a megújuló energiákról tudni érdemes MEGÚJULÓK OTTHON Avagy amit a megújuló energiákról tudni érdemes E MEGÚJULÓ ENERGIÁKRÓL MINDENKINEK Ha megújuló energiákról hallunk, akkor a legtöbb embernek sebesen pörgô szélkerekek, csillogó napelemek

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Megoldás házak fűtésére és hűtésére

Megoldás házak fűtésére és hűtésére Megoldás házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű felszerelés 2008 Hőszivattyús technológia a szakértőtől A Daikin hőszivattyús, hűtő és melegvízes egységgel ellátott Altherma típusú komplett

Részletesebben