J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 6-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné Török Mária Dr. Molnár Gábor Török Endre Turi Tibor Vámosi Imre Borbély Gábor Derekas András Kapitány Julianna Loibl László Szabó Lászlóné Török Gusztáv Andor Varga Nelli Vén János Képviselő 16 fő Távollévő képviselők: Dr. Hargitai László Szakál Tibor Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Polgármesteri Hivatal osztályvezetői: Dr. Kiss Csaba aljegyző Pintér Ferenc Gömöriné Balla Erzsébet Hajdú István Vargáné Tóth Mária Török Gusztáv polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 képviselőből 16 képviselő jelen van. Bejelenti, hogy a szavazatszámláló rendszer meghibásodása miatt a mai ülésen a szavazás kézfeltartással történik. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Török Endre és Varga Nelli képviselőket javasolja. Képviselő-testület a polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát 15 igenlő szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta. Török Gusztáv polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja azzal, hogy a 4. napirendi pont után tárgyalják a 6. napirendi pontot, mivel a két előterjesztés összefügg egymással, illetve az 5. napirend tárgyának módosítását pontosítását javasolja: 5.) Mozgáskorlátozottak Egyesületének jelzálogjog biztosítása

2 2 Egyéb ügyek keretében az alábbi napirend megtárgyalását indítványozza: - Városi Sporttelep bitumenes pálya mű-gumifüves borítása Előadó: Török Endre képviselő - Vagyonvédelmi Alapítvány támogatása (melyről már döntöttek a költségvetési rendeletben, de a számvevőszéki vizsgálat az hozta ki, hogy az alapítványoknak adott támogatásról külön határozatot kell hozni) Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző - Fellebbezés elbírálása (zárt ülés keretében) - Polgármester tájékoztatója Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel, illetve sorrendiségi indítványával kapcsolatban. Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. Képviselő-testület a polgármester sorrendiségi indítványát egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D : 1.) A évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 2.) évi belső ellenőrzési terv módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 3.) évi közbeszerzési terv módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 4.) Ipari Parkhoz és repülőtérhez vezető iparvágány fejlesztése és hasznosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 5.) Mozgáskorlátozottak Egyesületének jelzálogjog biztosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 6.) 30 méteres magasból mentő gépjárműre és 70 db egyéni védőruhára való pályázat a kalocsai tűzoltóság részére Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 7.) Tájékoztató a szervezetfejlesztési pályázatról (ÁROP pályázat) Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző 8.) Egyéb ügyek - Városi Sporttelep bitumenes pálya mű-gumifüves borítása Előadó: Török Endre képviselő

3 3 - Vagyonvédelmi Alapítvány támogatása Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző - Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester - Polgármester tájékoztatója - Fellebbezés elbírálása (zárt ülés keretében) 1.) A évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az előterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzatának 11/2010. (V.14.) számú rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány alakulásáról szóló 10/2010. (IV.30.) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII tv ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló 10/2010. (IV.30.) ör. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A 10/2010. (IV.30.) ör. sz. rendelet 4. sz. melléklete helyébe a jelen előterjesztésben meghatározott 4. sz. melléklet lép. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 2. Kalocsa, május 6. ( Török Gusztáv Andor ) ( Dr. Bálint József ) polgármester címzetes főjegyző

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 2.) évi belső ellenőrzési terv módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Endre képviselő: Kérdése, hogy ez miért nem szerepelt az eredeti tervben, mi tette most szükségessé, hogy bekerül? Török Gusztáv polgármester: Annyit tud róla, hogy a számvevőszék kezdeményezte, hogy ezt meg kell tárgyalniuk tulajdonképpen ez kimaradt az ellenőrzési tervből és be kell tenniük. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 80/2010.öh évi belső ellenőrzési terv módosítása Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) a évi belső ellenőrzési munkatervének 2. számú melléklete az alábbival egészíti ki, illetve módosul: sorszám Az ellenőrzött szervezet megnevezése Az ellenőrzés megnevezése, tartalma Ellenőrzés típusa időtartam időpont Pénzügyi Szabályszerűségi Rendszer Teljesítmé ny Megbíz hatósági 13 Kalocsa PH Műszaki osztály 14 Rendkívüli ellenőrzések Közbeszerzési eljárások x 60 óra június 15- június óra 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek

18 18 3.) évi közbeszerzési terv módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a képviselőket, hogy ezt is folyamatosan szokták módosítani: ahogyan nyerik a pályázatokat, be kell tenniük. Korábban döntöttek a hitelről megnyertek egy pályázatot, ahhoz saját erő kell -, és ezt a közbeszerzésben végig kell futtatniuk (bár már postára adták, de ma tudták behozni a testület elé), illetve a másik esetben már beszámolhat arról, hogy véglegesen megnyerték a kishajó kikötő pályázatot is, és ezt a Duna-Mecsekhez is beadják (már tárgyaltak is róla), viszont a közbeszerzést majd meg kell hirdetniük. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 81/2010.öh évi közbeszerzési terv módosítása Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) a évi közbeszerzési tervet az alábbival egészíti ki: sorszám Beruházás megnevezése Becsült értéke Közbeszerzési eljárás Tervezett eljárás tervezett kezdete 2010 fajtája 18 Beruházási hitelfelvétel 30 millió április Közösségi nyílt 300.milló Ft 19 Turisztikai atrakció 3,5 millió május Hirdetmény nélküli kiviteli terv (Meszes tárgyalásos Dunapart) 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek

19 19 4.) Ipari Parkhoz és repülőtérhez vezető iparvágány fejlesztése és hasznosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a képviselőket, hogy volt már e témáról szó: tulajdonképpen élő vasútról van szó, egyenlőre az önkormányzat használatában van (igény egyenlőre nincs rá). Tavaly megkereste a város a Gabonatároló és Logisztikai Kft., hogy szeretné kivinni a foktői kikötőjükhöz a vasutat tovább, de ezzel párhuzamosan fel is újítaná a régi részeket. Az új építéshez nincs köze a városnak, a régihez azért van köze, mivel egy részénél megvannak a helyrajzi számok a föld tulajdonjoga (csak a földé) a városé, a sín a magyar állam és a MÁV tulajdona, a városnak van használati joga. Azért szerezték meg, hogy ne szüntessék meg a vasutat (mivel egyébként már fölszedték volna). Most van jelentkező és véleménye szerint támogassák ez a dolgot. Tulajdonképpen azért kell neki és emlékeztet arra, hogy korábban döntött arról a testület, hogy ne adják el, hanem hosszú távú bérbe, vagy használati jogba adják és ők ehhez ragaszkodnak mivel így tudnak pályázni. Sem sima bérleti joggal, sem úgy, hogy a város tulajdona és semmi jogosítványuk nincs, nem tudnának uniós pénzekre pályázni és így nem tudnák felújítani ezért kérik a használati jogot. Elméletileg megállapodtak 25 millió Ft + ÁFA-ban, ez 30 éves használati jog és felolvassa ennek kapcsán a szándéknyilatkozatot, amit megküldtek. Létrejön: Kalocsa Város Önkormányzata és a Gabonatároló és Logisztikai Kft. között (cím, képviseleti jog stb.). A tulajdonos kijelenti, hogy 1/1 tulajdoni hányadban kizárólagos tulajdonában állnak a kalocsai körzeti földhivatalnál Kalocsa külterület 0550/8 hrsz. alatt kivett vasútként nyilvántartott 3551 m2 alapterületű magyarul 1/3 ha-nyi a sín alatti terület valamint a kalocsai körzeti földhivatalnál Kalocsa külterület 0550/9 hrsz. alatt kivett vasútként nyilvántartott 524 m2 alapterületű ingatlanok (továbbiakban: ingatlanok). Tehát a város tulajdonába van, és még egyszer pontosítaná, hogy ez a sín alatti föld. A társaság kijelenti, hogy az érdekeltségébe tartozó, Baráka-Foktő térségben épülő növényolajgyár beruházáshoz kapcsolódóan az ingatlanokon található vasúti vágányok is fejlesztését tervezi. Fentiekre tekintettel a felek kifejezik abbéli szándékukat, hogy jelen Szándéknyilatkozat aláírásától számított 30 napon belül az ingatlanok teljes területére vonatkozóan földhasználati jogot alapító szerződést kötnek a következő főbb tételek szerint: A szerződéssel alapított földhasználati jog alapján a társaság az ingatlanok birtoklására, használatára, hasznainak szedésére jogosult, a földhasználati jog alapításának ellenértékeként pedig 25 millió Ft + ÁFA, azaz huszonötmillió forint + ÁFA egyszeri összeget tartozik a tulajdonosnak a szerződésben meghatározott bankszámlájára történő átutalással megfizetni a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. A tulajdonos kijelenti és szavatol azért, hogy az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. A földhasználati jog a szerződés aláírásáról számított 30 év határozott időre jön létre. határozott időt gondoltak, mert a határozatlan nyilván az önkormányzatnak sem felel meg, nekik is megfelel nyilván (bár ők úgy kezdték, hogy 90 év de ő végül is 30 évet kezdeményezett és ebben állapodtak meg).

20 20 Az ingatlanok fenntartásával járó költségeket, terheket a társaság viseli. Az ingatlanok területén található vasúti pályaszakasz vonatkozásában a társaság átvállalja a tulajdonos mint megrendelő és a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint szolgáltató között létrejött, januári keltezésű, csatlakozó, összekötő és saját célú pályahálózat használatára és vasúti üzemviteli szolgáltatásokra szóló szerződést amiről már beszélt, hogy az önkormányzatnak van egy használati szerződése, amit 2007-ben megújítottak 3. pontja szerint a tulajdonost terhelő használati és szolgáltatási díjakat tehát nyilván ő fizeti tovább valamint a szerződés pontja szerinti költségek megfizetésének kötelezettségét ez az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos költségek. E fizetési kötelezettségek átvállalásának időpontja május 1. napja. tehát ő nyilván adta a szándéknyilatkozatot május 1-re, de a szerződésben ez nem május 1. lesz, hanem valószínűleg a szerződés aláírásának a dátuma lesz. A társaság köteles az ingatlanokon található meglévő és későbbiekben felújítandó vasúti vágányokon váltószerkezetet telepíteni a kalocsai ipari park vasúti megközelíthetősége és logisztikai kiszolgálása céljából. tehát ez volt a lényeg, amiben kvázi kötekedtek egymással. A tervek szerint foktői területen viszik tovább a vasutat. Ez a repülőtér előtt elkanyarodik a Duna felé a városnak viszont Északra van egy vasúti vágánya, ami részben felszedésre került amikor a kerozint kiszedték -, de részben még meg van. Ezt nem szeretnék megszüntetni, mivel ez jogilag is most vasútnak minősül (függetlenül attól, hogy nincs érvényes működési engedélye, mert a mai szabványoknak már nem felel meg). Ezért azt kérte tőlük, hogy ez ne kerüljön megszüntetésre ez a vasútvonal -, mivel ez a városé marad, hanem ott a végén ahol elkanyarodik a Duna felé az ő új vágányuk egy váltót építsenek ki a saját költségükön, hogy ha a város, vagy egy másik cég, aki akarja használni a város vasútvonalát (ami a város tulajdona Északra), akkor azt egy váltóval lehessen kezelni. Tulajdonképpen ez az egy volt, ami a várost sérthette volna, a többi passzus úgy gondolja mindenkinek jó. Ezt nem nagyon akarták, de végül is megértették, hogy akkor nem lesz használati jog. Így ere itt a garancia, a szerződésbe leírták, be fog kerülni és még egyszer felolvassa: A társaság köteles az ingatlanokon található meglévő és későbbiekben felújítandó vasúti vágányokon váltószerkezetet telepíteni a kalocsai ipari park vasúti megközelíthetősége és logisztikai kiszolgálása céljából. magyarul nem lesz zsákutca a dolog, hanem megmarad. A tulajdonos az ingatlanokat csak a társaságot illető, a mindenkori állami díjjal azonos pályahasználati díj fizetése ellenében használhatja, az ingatlanokon fennmaradó rendelkezési jogát pedig csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben azzal a földhasználat gyakorlását nem akadályozza. ezt majd megmagyarázza, hogy miről van szó A felek kifejezetten rögzítik, hogy a társaság földhasználati jogában foglalt hasznok szedésére vonatkozó részjogosítványok kiterjednek többek között arra is, hogy amennyiben harmadik személlyel az ingatlanokon található vasúti pályaszakaszt bármely célja használni kívánja, az erre vonatkozó megállapodást a harmadik személlyel a társaság jogosult megkötni és az ilyen megállapodásból származó ellenérték a társaságot illeti meg. Ez egy másik lényeges dolog volt: az ő használatába kerül a sín a MÁV-al megköti a szerződést, felújítja -, akkor a város sín-részére engedje be a vonatokat (ez a pont erről szól). Nyilván meg kell fizetni a mindenkori MÁV-díjat. Tehát ha valaki ott vásárol területet és használja a sínt, akkor nem tilthatja meg ez a társaság, hogy keresztül menjen az ő által felújított sínszakaszon. Köteles átengedni, de nyilván megfizeti a sínhasználati díjat mivel ő is fizet sínhasználati díjat a honvédségi területen levő állami sínre. Ez volt egy másik lényeges: nehogy véletlenül lezárja, vagy ha a város, vagy akinek eladnak ott földterületet,

21 21 vagy valaki ott akar építeni, vagy a repülőtérhez stb. kell, akkor oda bemehessenek vonatok. Tehát ez tulajdonképpen használati jog, pénz ellenében. A tulajdonos kijelenti, hogy az ingatlanokon található vasúti pályaszakasz tekintetében lemond a vasút üzemeltetésének jogáról és a szerződés megkötésével ezt a társaságra engedményezi, amely ezzel egyidejűleg e jogot a tulajdonostól átvállalja. Ez miről szól: megismétli, hogy azért kötöttek évvel ezelőtt szerződést, hogy nehogy véletlenül megszüntesse a MÁV a vasutat (ezért szerződést kötöttek üzemeltetésre meg használati jogot szereztek). Ezeknek az átruházása történik. A földhasználati jog alapján a társaság az ingatlanokra vonatkozóan a mindenkori hatályos jogszabályok szerint elővásárlási joggal rendelkezik. Ezt nem szívesen engedélyezte, volt ebből vitájuk, de tulajdonképpen semmit nem jelent ez. Annyit jelent, ha az önkormányzat el akarja adni azt a földet amit most használatba adnak -, akkor ő elővásárlási jogot kér. Ez nyilván logikus, hiszen befektet több száz millió Ft-ot. Viszont a képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy nem adják el hanem használatba. A szerződés aláírásával egyidejűleg a tulajdonos a földhasználati jognak a társaság javára való ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad és letétbe helyez és írják, hogy mely ügyvédi irodánál (ez az ő ügyvédi irodájuk) letéti szerződés alapján, mely okirat példányait a letéteményes ügyvédi iroda 3/1. pont szerinti ellenérték megfizetésének hitelt érdemlő igazolása esetén a 25 millió Ft jogosult és köteles kiadni a társaságnak. A társaság kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ellene csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban, szerződéskötési képessége korlátozás alá nem esik. Külön kérte, hogy ezt garantálják a szerződésben. A tulajdonos kijelenti, hogy önkormányzat szerv. ezt majd kéri jegyző urat, hogy pontosítsák, mivel nem szerv, hanem önkormányzat. A tulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szándéknyilatkozat megkötéséhez minden szükséges jóváhagyással rendelkezik, ezért szerződéskötési képessége korlátozás alá nem esik. Magyarul: ha a testület jóváhagyja. A felek a jelen szándéknyilatkozat teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely jelen szándéknyilatkozat szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Minden, a jelen szándéknyilatkozat alapján intézett értesítés, kérés, felszólítás személyesen, tértivevényes levélben, vagy faxon kell kézbesítésre a felek között, vagy az általuk kijelölt személyek részére az alábbi címekre. Itt szerepel az ő címe és a cégvezető címe. Minden, a jelen pont alapján intézett értesítés, kérés, felszólítás kézhezvettnek tekintendő a kézhezvételkor, amennyiben személyesen, kézbesítő szolgálat vagy fax útján kerül kézbesítésre és aláírásra. A felek a jelen szándéknyilatkozattal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitájukat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének stb. stb. már nem olvassa fel amennyiben a pertárgy értéke 5 millió Ft-ot nem haladja meg, egyéb esetekben pedig a polgári rendtartás szerinti törvényi előírások irányadók. Felek a jelen szándéknyilatkozatot elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

22 22 Tehát tulajdonképpen az egész lényege, hogy az önkormányzatnak van egy földterülete, amin sín van. Ezt 30 évre használatba adják és két dolgot építenek be: váltót kell építeniük, illetve átenged minden önkormányzat, vagy általa megbízott jogi vagy magán személy szerelvényét, aki egyébként sínhasználati díjat fizet és ezért 25 millió Ft-ot kérnek. Semmi nem változik egyébként a tulajdonjog marad -, illetve annyi, hogy ők építhetik tovább (a foktői területen). Turi Tibor képviselő: Kérdése, hogy a 30 év alatt a mindenkori MÁV díjat kérheti (nem kérhet többet)? Török Gusztáv polgármester: Igen, az akkori MÁV díjat amikor más szerelvénye megy. Ha kér szolgáltatást, az más ügy, azt külön megfizeti (rakodás stb.) de ez már nem az önkormányzat ügye. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását azzal, hogy a határozati javaslat kiegészül egy 3. ponttal: 3.) felhatalmazza a polgármestert a szerződések és egyéb megállapodások aláírására. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 82/2010.öh. Ipari Parkhoz és repülőtérhez vezető iparvágány fejlesztése és hasznosítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.) egyetért és elfogadja a Gabonatároló és Logisztikai Kft. (Budapest, Népfürdő u. 22. B/13. H-1138) szándéknyilatkozatában foglaltakkal, amely az Ipari Parkhoz vezető iparvágány fejlesztését célozza és ennek érdekében az iparvágány alatti 0550/8 és 0550/9 hrsz.-ú ingatlanokra a 30 éves időszakra terjedő földhasználati jog alapítását lehetővé teszi, a szándéknyilatkozatban tett további kötelezettségvállalások mellett. 2.) a földhasználati jog, továbbá a szándéknyilatkozatban vállalt jogok és kötelezettségek ellenértékeként 25 millió Ft + ÁFA megfizetését elfogadja. 3.) felhatalmazza a polgármestert a szerződések és egyéb megállapodások aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester 4.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály És általuk az érintettek

23 23 6.) 30 méteres magasból mentő gépjárműre és 70 db egyéni védőruhára való pályázat a kalocsai tűzoltóság részére Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az előző napirenddel függ össze a téma: tavaly jelezték már a problémát és azt mondta nekik, hogy tárgyaljanak a tűzoltóparancsnokkal. Mivel magas épületet fognak építeni, ahhoz különleges tűzoltóberendezést kellene nekik építeni. Felmerült a szakemberek részéről, hogy minek építenének, hiszen itt van a tűzoltóság és olyan eszközt vásárolnak, mely alkalmas arra, hogy ott tüzet lehessen oldani ezekben az épületekben. Ez a tárgyalás lezajlott parancsnok úr és a cég között (mivel szakmai kérdésről van szó), és olyan megállapodás születne velük, hogy az önkormányzat bead egy pályázatot gép beszerzésére, és ha nyernek, akkor a saját erőt kifizeti (a városnak pedig lesz egy ilyen gépe, melyet máshol is tudnak nyilván használni). Egyébként kötelező katasztrófavédelem szempontjából, ha nem tudnak oltani, akkor is ki kell vonulniuk és így lenne egy nagyértékű berendezés, a régit pedig ki lehetne selejtezni. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 83/2010.öh. 30 méteres magasból mentő gépjárműre és 70 db egyéni védőruhára való pályázat a kalocsai tűzoltóság részére Kalocsa Város Képviselő-testülete H a t á r o z a t 1. részt vesz a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokságok szerállományának, technikai eszközeinek fejlesztésére kiírt pályázaton. 2. a 30 méteres magasból mentő gépjármű beszerzéséhez szükséges teljes önerőt a Foktő, Baráka területen létesítendő növényolajgyár beruházója szándéknyilatkozatában vállalta magára. 3. a 70 db egyéni védőruha beszerzéséhez szükséges önerőt a kalocsai tűzoltóság a műszaki fejlesztési számlájáról fedezi. 4. Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Kalocsa És általuk az érintettek

24 24 5.) Mozgáskorlátozottak Egyesületének jelzálogjog biztosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy nyertek egy pályázatot, és a nyert összeg értéke nagyobb, mint amit fedezeti jogban arra az önkormányzati épületre rátesznek. Ezért kérik, hogy a jelzálogjogot toldják meg annyival, hogy fedezze a támogatási összeget. Rizikó különösebben nincs benne, mivel mind a két épület az önkormányzat tulajdona: tehát az önkormányzat Kossuth Lajos utcai épületére teszik rá a nyert összeget. A város gazdagodik és a városnak kellene adni a jelzálogjogot (ez a kérésük, melyet támogat, mivel egyébként elveszítik a nyert összeget). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a módosított előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 84/2010.öh. Mozgáskorlátozottak Egyesületének jelzálogjog biztosítása A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) hozzájárul, hogy a szeptember 10-i ülésen 121/2009.öh. számmal elfogadott határozat 1.) pontja az alábbiak szerint módosuljon: Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonát képező kalocsai 884 hrsz alatt felvett, természetben a Kalocsa, Kossuth Lajos u. 41 szám alatti ingatlanra a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vidéke civil szervezet az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásával megvalósuló Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén pályázatához az egyesületnek a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeinek nem teljesítése esetére, a támogatási szerződéstől való elállás miatt visszakövetelt támogatási összeg és annak járulékai erejéig, ,-Ft összegben jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály Mozgáskorlátozottak Egyesülete

25 25 És általuk az érintettek 7.) Tájékoztató a szervezetfejlesztési pályázatról (ÁROP pályázat) Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az előterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 85/2010.öh. Tájékoztató a szervezetfejlesztési pályázatról (ÁROP pályázat) A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) tudomásul veszi a szervezetfejlesztési pályázatról (ÁROP pályázat) szóló tájékoztatót. 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály Hatósági és Igazgatási Osztály És általuk az érintettek 8.) Egyéb ügyek - Városi Sporttelep bitumenes pálya mű-gumifüves borítása Előadó: Török Endre képviselő (előterjesztés írásban mellékelve) A napirend tárgyalása előtt eltávozott az ülésről Kondéné Török Mária képviselő, így a jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Török Endre képviselő: Előterjesztését az tette szükségessé, illetve gyorsította meg mivel ez már napirendi pontként szerepelt -, hogy a múlt héten két komoly baleset történt ezen a pályán (kulcs-csonttörés és egy váll-törés). Rendkívül balesetveszélyes ez a pálya, mert az izületeket, szalagokat nagyon igénybe veszi, és ez csak később jelentkezik.

26 26 Utána járt ennek a dolognak, egyeztetett a sportfelügyelővel is. Ez nem azonos a műfüves pályával, ez egy olcsóbb változata, kb. 1/3 részébe kerülne ennek a pályának a leborítása, mely 28 mm vastag. A kivitelező és referencia helyet is meg tudnak nevezni, mely Kiskunhalason van, 5 éve működik ilyen borítású pálya Ft/m2-ért csinálná meg. Ez tartalmazná a vízelvezetéstől a borításig mindent, és ez a pálya évet úgy kibír, hogy semmiféle karbantartást nem igényel. A világítást az teszi szükségessé, hogy azok a sportolók, kalocsai polgártársak, akik munkaidő után sportolnak aminek úgy gondolja, mindenki örül -, az őszi és kora tavaszi napokon az esti, illetve délutáni mérkőzéseket le tudnák folytatni. Amennyiben kérdés lenne és tud, válaszolna rá. El kívánja még mondani, hogy ebből a dologból nem csinál hiúsági kérdést: ha valakinek olyan ötlete van, mely előbbre viszi, azt módosító indítványként elfogadja. Egy kérése van: ennek a dolognak adjanak zöld utat tekintettel arra is, hogy próbáltak pályázni és pályázati pénzből nem tudják ezt kivitelezni. Török Gusztáv polgármester: Igen, a sportfelügyelő többször próbálkozott, de egyszer sem nyertek, illetve a szociális városrehab. címszóval nyertek két pályát a Vásártéren. Tehát ott megvalósul (műanyag borítási pályák épülnek). Ha jól értette, amit képviselő úr kezdeményezett, Ft/m2. Kérdésére Török Endre képviselő elmondja, hogy 800 m2. Ha 800 m2, akkor eft-ba kerül rá a gumi. Kérdésére Török Endre képviselő elmondja, hogy a Ft bruttó. Javasolja, hogy mivel nem terveztek ilyen beruházást, egyéb kisebb beruházások címmel van egy keret (6. sz. mellékletben), a világításba ne menjenek bele (majd jövőre végiggondolják), és szavazzák meg, hogy az egyéb kisebb beruházások terhére (amit a költségvetési rendeletben megfogalmaztak) 5 MFt-ot biztosítsanak. Török Endre képviselő: A sportfelügyelővel is egyeztetett ebben a dologban. Kiskunhalason van egy ilyen pálya, nem régen volt ott: 5 éves a pálya és tökéletes állapotban van most is. Tehát ez a szám elviekben ül. További információkkal tud majd szolgálni ebben a dologban. Török Gusztáv polgármester: A korábbi kezdeményezések MFt-ról szóltak ha jól emlékszik -, azt nem tudja, hogy a miskei mennyibe került. Török Endre képviselő: El kívánja még mondani, hogy a műfüves pálya csak egy funkciós pálya: ott csak futballozni lehet. Ezen a pályán pedig mindenféle labdajátékot lehet művelni. Ez azt jelentené, hogy délelőttönként tudnák használni a város intézményei, iskolái is. Tehát ez többfunkciós dolog, szemben azzal, hogy a költsége és megismétli, hogy egyeztetett a sportfelügyelővel is, a

27 27 véleményük azonos volt, a számadatok egyformák voltak harmadrészébe kerül, mint a műfüves. Török Gusztáv polgármester: Tehát a lényeg: nem új pálya építéséről van szó, egy régi pálya műanyaggal való lefedéséről. Borbély Gábor képviselő: Az elmúlt ciklusban közel fél tucatszor javasolt hasonló kezdeményezést, előterjesztést, amiben a Török Endre képviselő társa által említett közel 500 fő kérését tolmácsolta, hogy a bitumen pályák és a rajta lebonyolított sportesemények balesetveszélyesek. Ő is focizott ezen a pályát, és ő is azért nem teszi a mai napig, mert az izületei nem bírják. Elavult, rossz technológia és nagyon sokan ez miatt hagyták abba a helyi sportolást. Többször előterjesztette ezt az indítványt, voltak fokozatai: kisebb költségvetéssel rugalmas felület, világítás, és adott esetben a pálya kerítése, lelátó, palánk építés stb. Tud válaszolni a miskei pályának az össz. költségvetésére, ugyanis polgármester úrral és az ottani kivitelezést végző gazdasági társasággal is tárgyalt abban az időben, hogy informálódjon a beruházást illetően: MFt egy komplex pálya építése (világítással, környező palánkokkal, borítással és lelátóval együtt). Úgy gondolja, hogy a helyi kispályás futballtársadalom az irány, az ő elvárásuk az elsőrendű irány számukra, de ettől függetlenül úgy gondolja, hogy képviselő társa indítványa pozitív elmozdulást jelentett abba az irányba, melyet közel 4 éve képvisel a testületben. Arra kér minden képviselőt, hogy támogassák ezt az indítványt. Török Gusztáv polgármester: Az MFt-ról szólt mindig, nem 4-5 MFt-ról. Akkor is abban maradtak, ha lesz olyan pályázat, akkor indulnak, de 15 MFt nem volt rá. Vén János képviselő: A fajlagos árral kapcsolatban úgy gondolja, hogy ennek ára megegyezik a bitumenes fedéssel tehát viszonylag olcsó ár -, el kell fogadni és minél előbb működjön a létesítmény. Török Gusztáv polgármester: Azt javasolja, hogy egyenlőre a világítás témájával ne foglalkozzanak (azt külön lehet választani) és 5 MFt-ot hagyjanak jóvá (persze ha 5 MFt-ba belefér a világítás is, akkor semmi gond nincs vele de az egy másik ügy), és a bizottságot bízzák meg, hogy a részletekről tárgyaljon. Katus Attila képviselő: Ezzel kapcsolatban mondaná el, hogy nyár közepére elkészül a szoc. városrehab. 2 pálya, és az világított lesz. Török Gusztáv polgármester: Igen, ott lesz 2 pálya, és az ki lesz világítva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. november 9-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Rumi László Szabó Patrik Turi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének január 22-i rendkívüli ülésérõl.

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének január 22-i rendkívüli ülésérõl. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. január 22-i rendkívüli ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Kapitány

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző.

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző. Jegyzőkönyv Készült: 2009.június 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 205-144/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. április 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. A Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve. b.

TÁRGYSOROZAT. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai, rendeletei: 173-176/2011. (XII.07.) TÁRGYSOROZAT 1.)

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben