BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Rendeletek 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2/2011. (I. 28.) önkormányzat rendelet BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok 1/2011. (I. 27.) BVKt határozat Lejár határidejű két ülés közötti polgármesteri jelentés elfogadásáról 2/2011. (I. 27.) BVKt határozat A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról C8 3/2011. (I. 27.) BVKt határozat A közművelődési intézmények munkájáról szóló J1 beszámoló elfogadásáról 4/2011. (I. 27.) BVKt határozat A Városi Művelődési Ház és Könyvtár munkatervének J1 jóváhagyásáról 5/2011. (I. 27.) BVKt határozat A Városfejlesztési Kft évi üzleti tervének Z1 elfogadásáról 6/2011. (I. 27.) BVKt határozat A Városgazdálkodási Nonprofit Kft évi üzleti Z1 tervének elfogadásáról 7/2011. (I. 27.) BVKt határozat Az iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási díj Z1 meghatározásáról 8/2011. (I. 27.) BVKt határozat A karbantartási és takarítási feladatok ellátására Z1 vonatkozó vállalkozási díj meghatározásáról 9/2011. (I. 27.) BVKt határozat A közterület üzemeltetésére vonatkozó vállalkozói díj Z1 meghatározásáról 10/2011. (I. 27.) BVKt határozat A szállítási feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói Z1 díj meghatározásáról 11/2011. (I. 27.) BVKt határozat A kézbesítési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói Z1 díj meghatározásáról 12/2011. (I. 27.) BVKt határozat A piactéri elárusító asztalok festéséről és ponyvázásáról Z1 13/2011. (I. 27.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról hosszabb időtartamú A15 közfoglalkoztatás támogatására 14/2011. (I. 27.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról rövid időtartamú A15 közfoglalkoztatás támogatására 15/2011. (I. 27.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról CIVILCOM számítástechnikai A15 infrastruktúra fejlesztése 16/2011. (I. 27.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról közfoglalkoztatás-szervezők A15 foglalkoztatásának támogatására 17/2011. (I. 27.) BVKt határozat Pályázat Művelődési Ház rendezvények támogatására A15 18/2011. (I. 27.) BVKt határozat Könyvvizsgáló megbízásáról Általános Iskola felújítása Z1 projekthez 19/2011. (I. 27.) BVKt határozat Könyvvizsgáló megbízásáról közművelődési Z1 körzetközpont funkcióbővítő projekthez 20/2011. (I. 27.) BVKt határozat Petőfi S. tagiskolában közalkalmazott munkaidejének J4 csökkentéséről 21/2011. (I. 27.) BVKt határozat Bojti tagóvodában 1 fő óvónő munkaidejének J4 csökkentéséről 22/2011. (I. 27.) BVKt határozat A Petőfi S. tagiskola átszervezésének előkészítéséről L6 35/2011. (I. 27.) BVKt határozat Nagykereki Községben a jegyző helyettesítéséről Z1 I3 L3 C5

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 27-én csütörtök du. 13 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Barabás Ferenc Semlyényiné Mizák Ágota polgármester alpolgármester Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás helyi képviselők Butt János román kisebbségi önkormányzat elnöke kisebbségi szószóló Varga Ernő cigány kisebbségi önkormányzat elnöke kisebbségi szószóló Árgyelán Andrea Dr. Nagy Csaba Nagy Albertné jegyző aljegyző jegyzőkönyvvezető Igazoltan távol: Zsilinyi László helyi képviselő Meghívottak, vendégek: Balláné Nagy Tünde bizottsági tag Boros Beáta intézményvezető Csaláné Bartha Csilla bizottsági tag Kiss Józsefné intézményvezető Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető Németh Ernőné intézményvezető, bizottsági tag Sándor Péter polgárőr Sárvári Kálmánné bizottsági tag Szűcs Andrásné Fehér Mályva HÖE tagja Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető Barabás Ferenc polgármester ülésvezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 2

3 2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről 3. Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítására 4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) BVKt. rendelet módosításáról 5. Előterjesztés a közművelődési intézmények évi munkájának értékelésére 6. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására 7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének elfogadásáról 8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadásáról 9. Előterjesztés az önkormányzat és a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közötti megállapodások felülvizsgálatára: a) Előterjesztés az iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról b) Előterjesztés a karbantartási és takarítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról c) Előterjesztés a közterület üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról d) Előterjesztés a szállítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról e) Előterjesztés a kézbesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról 10. Előterjesztés a Kossuth u. 25. szám alatti piactéri elárusító asztalok festésére és ponyvázására 11. Előterjesztés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására pályázat jóváhagyásáról 12. Előterjesztés Szervezetek/ intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázat beadására 13. Előterjesztés A közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű pályázat jóváhagyására 14. Előterjesztés a Közművelődés reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatására, a nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények megrendezésére pályázat jóváhagyására 15. Előterjesztés az Általános Iskola és tornacsarnok felújítása, korszerűsítése Biharkeresztesen című pályázat fizikai és pénzügyi lezárásához szükséges könyvvizsgáló kiválasztásához 3

4 16. Előterjesztés a Biharkeresztes közművelődési és gazdasági körzetközpont funkciójának bővítése című pályázat fizikai és pénzügyi lezárásához szükséges könyvvizsgáló kiválasztásához 17. Különfélék Napirendek tárgyalása: 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről Barabás Ferenc polgármester: A jelentéseket a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirenddel kapcsolatosan. Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti jelentés 5. pontjáról kér információt. Barabás Ferenc polgármester: A Megyeházán volt egy fórum, ahol a közfoglalkoztatással kapcsolatos dilemmákat vitatták meg. Az új program sokban különbözik az út a munkához programtól. Nagy előnye, hogy vállalkozók is pályázhatnak. Az önkormányzatot érinti, hosszabb időn keresztül lehet foglalkoztatni azokat, akik értékteremtő, vagy hasznos tevékenységet folytatnak az intézményekben. Sajnos be vannak korlátozva a lehetőségek, ez a foglalkoztatás nyolc, illetve hat órában történik, 9-10 hónapon keresztül. Kevésbé pozitívuma a programnak, hogy az emberek többségét, Biharkeresztes esetében 230 fő, aki bérpótló támogatásban részesül, 4 órában 2-4 hónapon keresztül kell foglalkoztatni. A város számára biztosított összeget úgy kell elosztani, hogy minden embert behívjanak, másként 2012-ben nem lesznek jogosultak ellátásra. Kezdeményezték, hogy az összeget csoportosítsák át a hosszú és a rövid távú foglalkoztatás között. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 1/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést. Határidő: január Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők írásban megkapták, melyből kitűnik, hogy elég nehéz év elé néz az önkormányzat. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 4

5 2/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: január Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Az ügyrendi és a pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. Barabás Ferenc polgármester: Gyakorlatilag technikai kérdésről van szó, azért kellet módosítani, mert a csatornadíj esetében olyan fogalmat használtak, amelyet a Debreceni Vízmű kifogásolt. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet módosításával. rendeletet alkotta: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Az árak megállapításáról szóló módosított évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében és a 11. (1) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága; Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet 15. (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság; a 15. (5) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság; a 15. (5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság; a 15. (5) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; a 15. (5) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 5

6 1. A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Biharkeresztes Város közigazgatási területén a) az ivóvíz díja két tényezőből tevődik össze: aa) 288,10 Ft/m3 mennyiségi díj; ab) 270 Ft/hó/fogyasztási hely alapdíj. b) a csatorna díja két tényezőből tevődik össze: ba) 322 Ft/m3 szennyvízelvezetés és tisztítás díja; bb) 315 Ft/hó/fogyasztási hely alapdíj. A díjak a szolgáltatás Áfa-ját nem tartalmazzák. 2. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 27/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelet. Barabás Ferenc sk. polgármester Árgyelán Andrea sk. jegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve január 28. napján. Árgyelán Andrea jegyző 4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) BVKt. rendelet módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Az ügyrendi és a pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. Dr. Nagy Csaba aljegyző: A BESZI vezetőjétől, az óvodától és a Sörpark kft-től megkapták a nyersanyagnormákat, díjemelést nem irányoztak elő. Az egyesített szociális intézmények kérte a házi segítségnyújtás díjának eltörlését, ez, amit tartalmaz a módosítás. 6

7 Gyökös Zoltán képviselő: A kistérségben megjelentek olyan szervezetek, amelyek 0 Ft-on látják el a feladatot. Remélik, átjönnek az intézményhez a házi segítségnyújtásra szorulúk, mivel szakmailag sokkal felkészültebb dolgozókkal vannak ellátva, mint a civil-, és egyházi keretek között működő szervezetek. Az éves normatíva sokkal fontosabb, minthogy elveszítsék az ügyfeleket. Ezért javasolták bizottsági ülésen is a módosítás elfogadását. Barabás Ferenc polgármester: Pozitívum az is, hogy nem történik díjemelés, nincs áremelés. Bízik benne, hogy a minőség nem fog romlani, ugyanazt a minőséget és mennyiséget biztosítják az ellátottak számára, mint a évben. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet-tervezettel. rendeletet alkotta: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (2) bekezdés f) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdésének a) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága; Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet 15. (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság; a 15. (5) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság; a 15. (5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság; a 15. (5) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; a 15. (5) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. helyébe a következő rendelkezés lép: [Intézményi térítési díjak] 4. (1) Az intézményi térítési díj összege: 7

8 a) Bölcsödében: aa) reggeli: ab) tízórai: ac) ebéd: ad) uzsonna: Összesen: b) Óvodában: ba) tízórai: bb) ebéd: bc) uzsonna: Összesen: c) Iskolai napköziben: ca) tízórai: cb) ebéd: Összesen: 45 Ft. 30 Ft. 140 Ft. 35 Ft. 250 Ft. 45 Ft. 160 Ft. 45 Ft. 250 Ft. 50 Ft. 250 Ft. 300 Ft. d) Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézményekben: da) házi segítségnyújtás térítési díja: díjmentes db) étel házhozszállítása: 80 Ft/nap/fő (2) Szociális étkeztetés személyi térítési díja: a) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének aa)100%-át, akkor 250,- Ft/nap, ab) 125%-át, akkor 285,- Ft/nap, ac) 150%-át, akkor 310,- Ft/nap, ad) 200%-át, akkor 380,- Ft/nap, b) Ha az igénylő havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, akkor 380,-Ft/nap. (3) Idősek Klubjában fizetendő személyi térítési díj a) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének aa) 100%-át, akkor 250,- Ft/nap, ab) 125%-át, akkor 295,- Ft/nap, ac) 150%-át, akkor 330,- Ft/nap, ad) 200%-át, akkor 380,- Ft/nap, b) Ha az igénylő havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, akkor 380,- Ft/nap. 8

9 (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj: 300 Ft/fő/hó. 2. (1) Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 28/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. Barabás Ferenc sk. polgármester Árgyelán Andrea sk. jegyző Záradék: E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve január 28. napján. Árgyelán Andrea jegyző 5. Előterjesztés a közművelődési intézmények évi munkájának értékelésére Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági- és Sportbizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a beszámolót. Megállapították, hogy formailag is nagyon áttekinthető, nyomon követhető, a közművelődési intézmény valamennyi részterületére kiterjed, igen alapos, precíz, számokkal alátámasztott. Nagyon örültek, hogy a pályázatok nagy helyet foglaltak el. A bizottság véleménye szerint, mind a könyvtárban, mind a művelődési házban komoly munka folyik, a civil szervezetek segítésén, állami ünnepségek lebonyolításán, egyéb szórakoztató műsorokon keresztül. A beszámoló dicsérettel való elfogadását javasolják. Boros Beáta intézményvezető: A beszámoló készítésekor folyamatban volt az akkreditáció megszerzése, időközben megkapták a tanúsítványt, a TÁMOP-s pályázat eredményeként és a munkájukat beletéve a Városi Művelődési Ház és Könyvtár négy évre felnőttképzési akkreditációval rendelkező intézmény lett. Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Véleménye szerint az intézmény magas színvonalú munkát végez, csatlakozik a dicsérethez. Tolmácsolni kívánja a Hagyományőrző Egyesület vezetésének köszönetét a művelődési háznak, és a képviselő-testületnek is, hogy a termet használhatják. Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondolja az intézményvezetőnek egyszerre volt nehéz, és könnyű dolga, amikor elkészítette a beszámolót. Van, miről beszámoljon, össze kellett gyűjteni, és olyan formában megjelentetni az egész éves tevékenységet, hogy az érdeklődésükre is számot tartson. Valamennyien tapasztalhatják, hogy az intézmény élete, 9

10 tevékenysége az elmúlt éveken keresztül megváltozott. Szubjektív ok, hogy jól képzett szakemberek dolgoznak az intézményben, akik szívügyüknek tekintik a közművelődést. Objektív ok, hogy a lehetőségek bővültek azáltal, hogy az intézmény korszerűsítése, felújítása megtörtént. Nagy dolognak tartja, hogy új feladatokat lát el, funkciójában is bővült. Gondol itt a felnőttképzésre. Amikor a nagy munkanélküliségről beszélnek, megszüntetésének egyik feltétele a képzés, ebben nyújt segítséget az intézmény. Ma már a vállalkozásoknak képzetlen munkaerőre nincs szükségük. Az éves programok egyre inkább színesek, változatosak, minden rendelkezésre álló lehetőséget kihasználnak. Sok civilszervezet műk a városban, ennek nagy jelentőséget tulajdonít. Megítélése szerint a művelődési ház jól tudja segíteni a civilszervezetek munkáját. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy dicsérettel fogadják el a beszámolót. 3/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja. Határidő: január Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági- és Sportbizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a munkatervet, klasszikus már megszokott formában készült el, minden részterületre kiterjed, végig gondolva, a feladatokat számba véve határozza meg, amit el akarnak érni. Végtelenül sajnálja, hogy a könyvtárba beiratkozók száma csökken. Ez nem a könyvtár hibája. Megkapták a programtervet, átlátható, vannak benne új elemek, de többségben a hagyományokra épülő. Elfogadásra javasolják. Boros Beéta intézményvezető: A hagyományokhoz híven készült, nem tudták rögzíteni a TÁMOP 2. pályázat segítségével a nyár folyamán 5 ifjúsági tábor megrendezést az iskolával közösen tudják megvalósítani, másfél éven keresztül áthúzódó projekt lesz. Barabás Ferenc polgármester: Valóban csökkent a könyvtár látogatók száma, három hónapon keresztül a felújítás miatt zárva volt a könyvtár, azonban a könyvállomány folyamatosan gyarapodik. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 10

11 4/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő testülete a Városi Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervét jóváhagyja. Határidő: január Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének elfogadásáról Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta a Városfejlesztési Kft üzleti tervét, egyhangúlag elfogadásra javasolták. Barabás Ferenc polgármester: Mindannyiuk számára öröm, az előterjesztésből kitűnik, a Kftnek mérleg szerint eredménye van tervezve 2011-re is. Az ügyvezető a pénzügyi bizottság ülésén elmondta, hogy nem túl bátran tervezett, lesznek még olyan bevételei, melyek az eredményt fogják növelni. Alaposan átgondolt az üzleti terv, várja, kéri, hogy az eredmény több legyen. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az üzleti tervet. 5/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft évi üzleti tervét elfogadja. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadásáról Barabás Ferenc polgármester: A Nonprofit Kft üzleti tervét a képviselők megkapták, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A Városgazdálkodási Nonprofit Kft üzleti tervét a pénzügyi bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolják. Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: A pénzügyi bizottság ülésén részt vett, ahol a felmerült kérdéseket megbeszélték, itt is törekedtek arra, hogy az óvatos becslés érvényesüljön. Barabás Ferenc polgármester: Az üzleti terv mérleg szerinti eredménnyel számol. Nagy erénye, hogy nem úgy kívánja az eredményt elérni, hogy az önkormányzati intézmények számára nyújtott szolgáltatás értékét emeli, hanem más módon. Ilyen gazdasági helyzetben 11

12 pozitívum, ez jó az önkormányzat számára. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 6/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft évi üzleti tervét elfogadja. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 9. Előterjesztés az önkormányzat és a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közötti megállapodások felülvizsgálatára: Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a megállapodások módosítását, elfogadásra javasolják. Barabás Ferenc polgármester: Öt szerződés módosításáról szól az előterjesztés, az iskolabusz üzemeltetésének kivételével, talán mindenhol csökkennek az intézmény által fizetendő díjak. a) Előterjesztés az iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításával. 7/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a január 1. napjától december 31-ig terjedő határozott időre az iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díjat ,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 12

13 b) Előterjesztés a karbantartási és takarítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a karbantartási és takarítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításával. 8/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a január 1. napjától december 31-ig terjedő határozott időre a karbantartási feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díjat ,- Ft/hó + Áfa, míg a és takarítási feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói díjat ,- Ft + Áfa összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: február 1. c) Előterjesztés a közterület üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a közterület üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításával. 9/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a január 1. napjától december 31-ig terjedő határozott időre a közterület üzemeltetésére vonatkozó megállapodásban rögzített vállalkozói díjat ,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 13

14 d) Előterjesztés a szállítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a szállítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításával. 10/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a január 1. napjától december 31-ig terjedő határozott időre a szállítási feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban rögzített vállalkozói díjat ,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal e) Előterjesztés a kézbesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a kézbesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításával. 11/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a január 1. napjától december 31-ig terjedő határozott időre a kézbesítési feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban rögzített vállalkozói díjat ,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 14

15 10. Előterjesztés a Kossuth u. 25. szám alatti piactéri elárusító asztalok festésére és ponyvázására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják. Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Az elárusító asztaltok felújítása szükséges, mindenképpen meg kell csinálni, pályázat része. Barabás Ferenc polgármester: A piacnál az asztalok festésére sor kerül, picit át lesznek alakítva, a tetőrész meg lesz hosszabbítva, küllemében is megszépül. Jelenleg zsúfoltan vannak az asztalok, a végleges helyükre fognak kerülni. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 12/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a piactéri elárusító asztalok festésére és ponyvázására vonatkozó, a Biharkeresztesi Városfejlesztési Szolgáltató Kft.-vel (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. Biharkeresztes, Ady E. u. 12.) kötendő szerződés aláírására Barabás Ferenc polgármestert felhatalmazza. Határidő: február Előterjesztés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására pályázat jóváhagyásáról Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, melynek ugyancsak része a rövid időtartamú közfoglalkoztatás is. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják. Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztésben a számok is láthatók, 20 főt tudtak bepályázni, 6 főt 8 órában, 14 főt 6 órában. Több embert tudnának foglalkoztatni, aki hasznos tevékenységet folytatna, de sajnos a munkaügyi kirendeltség által meghatározott felhasználható összeg több fő foglalkoztatását nem teszi lehetővé. Sajnos az összegek tényszámok, nagyon körültekintően kellett elkészíteni a pályázatot. A rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 3 alkalommal lehet benyújtani pályázatot, ez az első, miután tél van, a szabadban dolgozni nem igazán lehet, ezért kevés embert kívánnak most foglalkoztatni. A következő pályázatot márciusban, az utolsót júliusban fogják benyújtani. Maximum 4 órában, 15

16 maximum 4 hónapig foglalkoztatható egy fő. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetérteneke az I. számú határozati javaslattal. 13/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A pályázat összköltsége (munkabér+ járulékai 100%): Ft Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség): Ft Önkormányzati önrész: Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a határozatból eredő feladatok végrehajtására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a II. számú határozati javaslattal. 14/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet alapján meghirdetett rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 100%): Ft Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség): Ft Önkormányzati önrész : Ft A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a határozatból eredő feladatok végrehajtására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 12. Előterjesztés Szervezetek/ intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázat beadására 16

17 Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Örülnek, hogy van ilyen lehetőség, regisztrációs díj ellenében ilyen fejlesztésre kerülhet sor, kicsit hihetetlen, de remélik sikerülni fog. Barabás Ferenc polgármester: Nagyobb cégeknek van kötelezetségük, hogy bizonyos összeget alapítványoknak fizessenek be. Reménykednek a támogatásban, biztosan sokan fognak benyújtani pályázatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 15/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a CIVILCOM Egyesület által kiírt Szervezetek/ intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázati felhívására. Igényelt támogatási összeg: Ft. A támogatás mértéke 100%-os intenzitású, regisztrációs díj 4850 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: február Előterjesztés A közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű pályázat jóváhagyására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják a pályázat benyújtását. Barabás Ferenc polgármester: Látva a kereteket, 6 közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására kívánnak pályázni, 200 embert foglalkoztatni, gyakorlatilag két nagy csoportban, hat embernek nehéz lehet koordinálni. Egy embernek folyamatosan az adminisztrációval kell foglalkozni. Borzasztóan nagy az adminisztrációja, rengeteg papírt használ a hivatal erre. Reméli, méltányolják, próbáltak a tavalyi szinten maradni, picit kedvezőtlen, hogy 6 órában történhet a foglalkoztatás. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 17

18 16/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által meghirdetett közfoglalkoztatás- szervezők foglalkoztatásának támogatására pályázati felhívásra. A pályázat keretei belül 4 fő középfokú végzettségű, és 2 fő felsőfokú végzettségű, 6 órában 6 hónapon keresztül kerülne foglalkoztatásra. A pályázaton igényelt támogatás: Ft A pályázati díj Ft. A pályázat önerőt nem igényel, 100%-os támogatottságú. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a határozatból eredő feladatok végrehajtására. Határidő: február Előterjesztés a Közművelődés reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatására, a nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények megrendezésére pályázat jóváhagyására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést, szintén a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják. Boros Beáta intézményvezető: A nyári programjaikat szeretnék színesíteni. Barabás Ferenc polgármester: Az önerőt a művelődési ház költségvetése biztosítja. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 17/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzata hozzájárul a Városi Művelődési Ház és Könyvtár pályázata benyújtásához a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott Közművelődés reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatására, a nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények megrendezésére felhívásra. 18

19 A képviselő-testület az önrészt, azaz Ft-ot a Városi Művelődési Ház és Könyvtár évi költségvetése terhére biztosítja. Határidő: január Előterjesztés az Általános Iskola és tornacsarnok felújítása, korszerűsítése Biharkeresztesen című pályázat fizikai és pénzügyi lezárásához szükséges könyvvizsgáló kiválasztásához Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy örülnek, hogy Farkas Lajos könyvvizsgáló adta be a legkedvezőbb ajánlatot, úgy gondolják rálátása a város költségvetésére, gazdálkodására jól kialakult, a munkát hatékonyan, jó színvonalon el tudja látni, a díja az önkormányzat költségvetését nem terheli meg. Árgyelán Andrea jegyző: Öt százalékkal kell kiegészíteni, a megbízási díj 95 %-a pályázat keretében elszámolható. Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 18/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Farkas Lajos (4031 Debrecen, Herczeg u. 22.) könyvvizsgálót az ÉAOP-4.1.1/B Általános Iskola és tornacsarnok felújítása, korszerűsítése Biharkeresztesen elnevezésű jóváhagyott projekt könyvvizsgálói feladatainak elvégzésével. Fenti tevékenység elvégzéséért bruttó Ft. megbízási díj illeti meg, melynek 95%-a a projekt keretében elszámolható vissza nem térítendő támogatás és melyhez 5%-ot, azaz bruttó Ft-ot Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat évi felhalmozási kerete terhére biztosít. Felhatalmazza a polgármestert Farkas Lajos könyvvizsgálóval való megbízási szerződés aláírására. Határidő: február Előterjesztés a Biharkeresztes közművelődési és gazdasági körzetközpont funkciójának bővítése című pályázat fizikai és pénzügyi lezárásához szükséges könyvvizsgáló kiválasztásához 19

20 Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés az előző napirendéhez hasonló, szintén a pénzügyi bizottság tárgyalta. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják. Barabás Ferenc polgármester: Amint látják, Farkas Lajos adta a legkedvezőbb ajánlatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 19/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Farkas Lajos (4031 Debrecen, Herczeg u. 22.) könyvvizsgálót az ÉAOP-5.1.1/G Biharkeresztes közművelődési és gazdasági körzetközpont funkciójának bővítése elnevezésű jóváhagyott projekt könyvvizsgálói feladatainak elvégzésével. Fenti tevékenység elvégzéséért bruttó Ft. megbízási díj illeti meg, melynek 95%-a a projekt keretében elszámolható vissza nem térítendő támogatás és melyhez 5%-ot, azaz bruttó Ft-ot Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat a évi felhalmozási kerete terhére biztosít. Felhatalmazza a polgármestert Farkas Lajos könyvvizsgálóval való megbízási szerződés aláírására. Határidő: február Különfélék K/1. Előterjesztés a Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezéseihez Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban kapták meg. Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A kezdeményezés a január 21-i ülésén történt a bojti önkormányzatnak. Két elemről mindenképpen döntést kell a mai ülésen hozni, amiatt, hogy intézményátszervezésről van szó. Az okot az előterjesztés tartalmazza. Az oktatási bizottság tárgyalt róla, határozatot nem hozott. Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: A bizottság beszélt róla. Sajnálják, hogy ilyen döntések meghozatalára kényszerül a bojti önkormányzat, és ezáltal Biharkeresztes is, de figyelembe kell venni a költségvetési helyzetet. Úgy tűnik, hogy a bojti iskolában nyugdíjazásokkal megoldható a létszámcsökkentés. Szakmai szempontból úgy gondolják, ha az ötödik osztályban kerülnek be a bojti gyerekek, a számukra új és idegen környezetbe, akkor talán könnyebben tudnak alkalmazkodni, könnyebben tudnak beilleszkedni. 20