BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Rendeletek 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2/2011. (I. 28.) önkormányzat rendelet BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok 1/2011. (I. 27.) BVKt határozat Lejár határidejű két ülés közötti polgármesteri jelentés elfogadásáról 2/2011. (I. 27.) BVKt határozat A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról C8 3/2011. (I. 27.) BVKt határozat A közművelődési intézmények munkájáról szóló J1 beszámoló elfogadásáról 4/2011. (I. 27.) BVKt határozat A Városi Művelődési Ház és Könyvtár munkatervének J1 jóváhagyásáról 5/2011. (I. 27.) BVKt határozat A Városfejlesztési Kft évi üzleti tervének Z1 elfogadásáról 6/2011. (I. 27.) BVKt határozat A Városgazdálkodási Nonprofit Kft évi üzleti Z1 tervének elfogadásáról 7/2011. (I. 27.) BVKt határozat Az iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási díj Z1 meghatározásáról 8/2011. (I. 27.) BVKt határozat A karbantartási és takarítási feladatok ellátására Z1 vonatkozó vállalkozási díj meghatározásáról 9/2011. (I. 27.) BVKt határozat A közterület üzemeltetésére vonatkozó vállalkozói díj Z1 meghatározásáról 10/2011. (I. 27.) BVKt határozat A szállítási feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói Z1 díj meghatározásáról 11/2011. (I. 27.) BVKt határozat A kézbesítési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói Z1 díj meghatározásáról 12/2011. (I. 27.) BVKt határozat A piactéri elárusító asztalok festéséről és ponyvázásáról Z1 13/2011. (I. 27.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról hosszabb időtartamú A15 közfoglalkoztatás támogatására 14/2011. (I. 27.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról rövid időtartamú A15 közfoglalkoztatás támogatására 15/2011. (I. 27.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról CIVILCOM számítástechnikai A15 infrastruktúra fejlesztése 16/2011. (I. 27.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról közfoglalkoztatás-szervezők A15 foglalkoztatásának támogatására 17/2011. (I. 27.) BVKt határozat Pályázat Művelődési Ház rendezvények támogatására A15 18/2011. (I. 27.) BVKt határozat Könyvvizsgáló megbízásáról Általános Iskola felújítása Z1 projekthez 19/2011. (I. 27.) BVKt határozat Könyvvizsgáló megbízásáról közművelődési Z1 körzetközpont funkcióbővítő projekthez 20/2011. (I. 27.) BVKt határozat Petőfi S. tagiskolában közalkalmazott munkaidejének J4 csökkentéséről 21/2011. (I. 27.) BVKt határozat Bojti tagóvodában 1 fő óvónő munkaidejének J4 csökkentéséről 22/2011. (I. 27.) BVKt határozat A Petőfi S. tagiskola átszervezésének előkészítéséről L6 35/2011. (I. 27.) BVKt határozat Nagykereki Községben a jegyző helyettesítéséről Z1 I3 L3 C5

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 27-én csütörtök du. 13 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Barabás Ferenc Semlyényiné Mizák Ágota polgármester alpolgármester Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás helyi képviselők Butt János román kisebbségi önkormányzat elnöke kisebbségi szószóló Varga Ernő cigány kisebbségi önkormányzat elnöke kisebbségi szószóló Árgyelán Andrea Dr. Nagy Csaba Nagy Albertné jegyző aljegyző jegyzőkönyvvezető Igazoltan távol: Zsilinyi László helyi képviselő Meghívottak, vendégek: Balláné Nagy Tünde bizottsági tag Boros Beáta intézményvezető Csaláné Bartha Csilla bizottsági tag Kiss Józsefné intézményvezető Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető Németh Ernőné intézményvezető, bizottsági tag Sándor Péter polgárőr Sárvári Kálmánné bizottsági tag Szűcs Andrásné Fehér Mályva HÖE tagja Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető Barabás Ferenc polgármester ülésvezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 2

3 2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről 3. Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítására 4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) BVKt. rendelet módosításáról 5. Előterjesztés a közművelődési intézmények évi munkájának értékelésére 6. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására 7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének elfogadásáról 8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadásáról 9. Előterjesztés az önkormányzat és a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közötti megállapodások felülvizsgálatára: a) Előterjesztés az iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról b) Előterjesztés a karbantartási és takarítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról c) Előterjesztés a közterület üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról d) Előterjesztés a szállítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról e) Előterjesztés a kézbesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról 10. Előterjesztés a Kossuth u. 25. szám alatti piactéri elárusító asztalok festésére és ponyvázására 11. Előterjesztés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására pályázat jóváhagyásáról 12. Előterjesztés Szervezetek/ intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázat beadására 13. Előterjesztés A közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű pályázat jóváhagyására 14. Előterjesztés a Közművelődés reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatására, a nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények megrendezésére pályázat jóváhagyására 15. Előterjesztés az Általános Iskola és tornacsarnok felújítása, korszerűsítése Biharkeresztesen című pályázat fizikai és pénzügyi lezárásához szükséges könyvvizsgáló kiválasztásához 3

4 16. Előterjesztés a Biharkeresztes közművelődési és gazdasági körzetközpont funkciójának bővítése című pályázat fizikai és pénzügyi lezárásához szükséges könyvvizsgáló kiválasztásához 17. Különfélék Napirendek tárgyalása: 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről Barabás Ferenc polgármester: A jelentéseket a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirenddel kapcsolatosan. Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti jelentés 5. pontjáról kér információt. Barabás Ferenc polgármester: A Megyeházán volt egy fórum, ahol a közfoglalkoztatással kapcsolatos dilemmákat vitatták meg. Az új program sokban különbözik az út a munkához programtól. Nagy előnye, hogy vállalkozók is pályázhatnak. Az önkormányzatot érinti, hosszabb időn keresztül lehet foglalkoztatni azokat, akik értékteremtő, vagy hasznos tevékenységet folytatnak az intézményekben. Sajnos be vannak korlátozva a lehetőségek, ez a foglalkoztatás nyolc, illetve hat órában történik, 9-10 hónapon keresztül. Kevésbé pozitívuma a programnak, hogy az emberek többségét, Biharkeresztes esetében 230 fő, aki bérpótló támogatásban részesül, 4 órában 2-4 hónapon keresztül kell foglalkoztatni. A város számára biztosított összeget úgy kell elosztani, hogy minden embert behívjanak, másként 2012-ben nem lesznek jogosultak ellátásra. Kezdeményezték, hogy az összeget csoportosítsák át a hosszú és a rövid távú foglalkoztatás között. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 1/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést. Határidő: január Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők írásban megkapták, melyből kitűnik, hogy elég nehéz év elé néz az önkormányzat. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 4

5 2/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: január Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Az ügyrendi és a pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. Barabás Ferenc polgármester: Gyakorlatilag technikai kérdésről van szó, azért kellet módosítani, mert a csatornadíj esetében olyan fogalmat használtak, amelyet a Debreceni Vízmű kifogásolt. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet módosításával. rendeletet alkotta: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Az árak megállapításáról szóló módosított évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében és a 11. (1) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága; Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet 15. (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság; a 15. (5) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság; a 15. (5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság; a 15. (5) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; a 15. (5) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 5

6 1. A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Biharkeresztes Város közigazgatási területén a) az ivóvíz díja két tényezőből tevődik össze: aa) 288,10 Ft/m3 mennyiségi díj; ab) 270 Ft/hó/fogyasztási hely alapdíj. b) a csatorna díja két tényezőből tevődik össze: ba) 322 Ft/m3 szennyvízelvezetés és tisztítás díja; bb) 315 Ft/hó/fogyasztási hely alapdíj. A díjak a szolgáltatás Áfa-ját nem tartalmazzák. 2. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 27/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelet. Barabás Ferenc sk. polgármester Árgyelán Andrea sk. jegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve január 28. napján. Árgyelán Andrea jegyző 4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) BVKt. rendelet módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Az ügyrendi és a pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. Dr. Nagy Csaba aljegyző: A BESZI vezetőjétől, az óvodától és a Sörpark kft-től megkapták a nyersanyagnormákat, díjemelést nem irányoztak elő. Az egyesített szociális intézmények kérte a házi segítségnyújtás díjának eltörlését, ez, amit tartalmaz a módosítás. 6

7 Gyökös Zoltán képviselő: A kistérségben megjelentek olyan szervezetek, amelyek 0 Ft-on látják el a feladatot. Remélik, átjönnek az intézményhez a házi segítségnyújtásra szorulúk, mivel szakmailag sokkal felkészültebb dolgozókkal vannak ellátva, mint a civil-, és egyházi keretek között működő szervezetek. Az éves normatíva sokkal fontosabb, minthogy elveszítsék az ügyfeleket. Ezért javasolták bizottsági ülésen is a módosítás elfogadását. Barabás Ferenc polgármester: Pozitívum az is, hogy nem történik díjemelés, nincs áremelés. Bízik benne, hogy a minőség nem fog romlani, ugyanazt a minőséget és mennyiséget biztosítják az ellátottak számára, mint a évben. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet-tervezettel. rendeletet alkotta: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (2) bekezdés f) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdésének a) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága; Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet 15. (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság; a 15. (5) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság; a 15. (5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság; a 15. (5) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; a 15. (5) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. helyébe a következő rendelkezés lép: [Intézményi térítési díjak] 4. (1) Az intézményi térítési díj összege: 7

8 a) Bölcsödében: aa) reggeli: ab) tízórai: ac) ebéd: ad) uzsonna: Összesen: b) Óvodában: ba) tízórai: bb) ebéd: bc) uzsonna: Összesen: c) Iskolai napköziben: ca) tízórai: cb) ebéd: Összesen: 45 Ft. 30 Ft. 140 Ft. 35 Ft. 250 Ft. 45 Ft. 160 Ft. 45 Ft. 250 Ft. 50 Ft. 250 Ft. 300 Ft. d) Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézményekben: da) házi segítségnyújtás térítési díja: díjmentes db) étel házhozszállítása: 80 Ft/nap/fő (2) Szociális étkeztetés személyi térítési díja: a) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének aa)100%-át, akkor 250,- Ft/nap, ab) 125%-át, akkor 285,- Ft/nap, ac) 150%-át, akkor 310,- Ft/nap, ad) 200%-át, akkor 380,- Ft/nap, b) Ha az igénylő havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, akkor 380,-Ft/nap. (3) Idősek Klubjában fizetendő személyi térítési díj a) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének aa) 100%-át, akkor 250,- Ft/nap, ab) 125%-át, akkor 295,- Ft/nap, ac) 150%-át, akkor 330,- Ft/nap, ad) 200%-át, akkor 380,- Ft/nap, b) Ha az igénylő havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, akkor 380,- Ft/nap. 8

9 (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj: 300 Ft/fő/hó. 2. (1) Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 28/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. Barabás Ferenc sk. polgármester Árgyelán Andrea sk. jegyző Záradék: E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve január 28. napján. Árgyelán Andrea jegyző 5. Előterjesztés a közművelődési intézmények évi munkájának értékelésére Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági- és Sportbizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a beszámolót. Megállapították, hogy formailag is nagyon áttekinthető, nyomon követhető, a közművelődési intézmény valamennyi részterületére kiterjed, igen alapos, precíz, számokkal alátámasztott. Nagyon örültek, hogy a pályázatok nagy helyet foglaltak el. A bizottság véleménye szerint, mind a könyvtárban, mind a művelődési házban komoly munka folyik, a civil szervezetek segítésén, állami ünnepségek lebonyolításán, egyéb szórakoztató műsorokon keresztül. A beszámoló dicsérettel való elfogadását javasolják. Boros Beáta intézményvezető: A beszámoló készítésekor folyamatban volt az akkreditáció megszerzése, időközben megkapták a tanúsítványt, a TÁMOP-s pályázat eredményeként és a munkájukat beletéve a Városi Művelődési Ház és Könyvtár négy évre felnőttképzési akkreditációval rendelkező intézmény lett. Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Véleménye szerint az intézmény magas színvonalú munkát végez, csatlakozik a dicsérethez. Tolmácsolni kívánja a Hagyományőrző Egyesület vezetésének köszönetét a művelődési háznak, és a képviselő-testületnek is, hogy a termet használhatják. Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondolja az intézményvezetőnek egyszerre volt nehéz, és könnyű dolga, amikor elkészítette a beszámolót. Van, miről beszámoljon, össze kellett gyűjteni, és olyan formában megjelentetni az egész éves tevékenységet, hogy az érdeklődésükre is számot tartson. Valamennyien tapasztalhatják, hogy az intézmény élete, 9

10 tevékenysége az elmúlt éveken keresztül megváltozott. Szubjektív ok, hogy jól képzett szakemberek dolgoznak az intézményben, akik szívügyüknek tekintik a közművelődést. Objektív ok, hogy a lehetőségek bővültek azáltal, hogy az intézmény korszerűsítése, felújítása megtörtént. Nagy dolognak tartja, hogy új feladatokat lát el, funkciójában is bővült. Gondol itt a felnőttképzésre. Amikor a nagy munkanélküliségről beszélnek, megszüntetésének egyik feltétele a képzés, ebben nyújt segítséget az intézmény. Ma már a vállalkozásoknak képzetlen munkaerőre nincs szükségük. Az éves programok egyre inkább színesek, változatosak, minden rendelkezésre álló lehetőséget kihasználnak. Sok civilszervezet műk a városban, ennek nagy jelentőséget tulajdonít. Megítélése szerint a művelődési ház jól tudja segíteni a civilszervezetek munkáját. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy dicsérettel fogadják el a beszámolót. 3/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja. Határidő: január Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági- és Sportbizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a munkatervet, klasszikus már megszokott formában készült el, minden részterületre kiterjed, végig gondolva, a feladatokat számba véve határozza meg, amit el akarnak érni. Végtelenül sajnálja, hogy a könyvtárba beiratkozók száma csökken. Ez nem a könyvtár hibája. Megkapták a programtervet, átlátható, vannak benne új elemek, de többségben a hagyományokra épülő. Elfogadásra javasolják. Boros Beéta intézményvezető: A hagyományokhoz híven készült, nem tudták rögzíteni a TÁMOP 2. pályázat segítségével a nyár folyamán 5 ifjúsági tábor megrendezést az iskolával közösen tudják megvalósítani, másfél éven keresztül áthúzódó projekt lesz. Barabás Ferenc polgármester: Valóban csökkent a könyvtár látogatók száma, három hónapon keresztül a felújítás miatt zárva volt a könyvtár, azonban a könyvállomány folyamatosan gyarapodik. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 10

11 4/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő testülete a Városi Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervét jóváhagyja. Határidő: január Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének elfogadásáról Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta a Városfejlesztési Kft üzleti tervét, egyhangúlag elfogadásra javasolták. Barabás Ferenc polgármester: Mindannyiuk számára öröm, az előterjesztésből kitűnik, a Kftnek mérleg szerint eredménye van tervezve 2011-re is. Az ügyvezető a pénzügyi bizottság ülésén elmondta, hogy nem túl bátran tervezett, lesznek még olyan bevételei, melyek az eredményt fogják növelni. Alaposan átgondolt az üzleti terv, várja, kéri, hogy az eredmény több legyen. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az üzleti tervet. 5/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft évi üzleti tervét elfogadja. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadásáról Barabás Ferenc polgármester: A Nonprofit Kft üzleti tervét a képviselők megkapták, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A Városgazdálkodási Nonprofit Kft üzleti tervét a pénzügyi bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolják. Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: A pénzügyi bizottság ülésén részt vett, ahol a felmerült kérdéseket megbeszélték, itt is törekedtek arra, hogy az óvatos becslés érvényesüljön. Barabás Ferenc polgármester: Az üzleti terv mérleg szerinti eredménnyel számol. Nagy erénye, hogy nem úgy kívánja az eredményt elérni, hogy az önkormányzati intézmények számára nyújtott szolgáltatás értékét emeli, hanem más módon. Ilyen gazdasági helyzetben 11

12 pozitívum, ez jó az önkormányzat számára. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 6/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft évi üzleti tervét elfogadja. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 9. Előterjesztés az önkormányzat és a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közötti megállapodások felülvizsgálatára: Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a megállapodások módosítását, elfogadásra javasolják. Barabás Ferenc polgármester: Öt szerződés módosításáról szól az előterjesztés, az iskolabusz üzemeltetésének kivételével, talán mindenhol csökkennek az intézmény által fizetendő díjak. a) Előterjesztés az iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításával. 7/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a január 1. napjától december 31-ig terjedő határozott időre az iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díjat ,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 12

13 b) Előterjesztés a karbantartási és takarítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a karbantartási és takarítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításával. 8/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a január 1. napjától december 31-ig terjedő határozott időre a karbantartási feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díjat ,- Ft/hó + Áfa, míg a és takarítási feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói díjat ,- Ft + Áfa összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: február 1. c) Előterjesztés a közterület üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a közterület üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításával. 9/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a január 1. napjától december 31-ig terjedő határozott időre a közterület üzemeltetésére vonatkozó megállapodásban rögzített vállalkozói díjat ,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 13

14 d) Előterjesztés a szállítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a szállítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításával. 10/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a január 1. napjától december 31-ig terjedő határozott időre a szállítási feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban rögzített vállalkozói díjat ,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal e) Előterjesztés a kézbesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításáról Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a kézbesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosításával. 11/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a január 1. napjától december 31-ig terjedő határozott időre a kézbesítési feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban rögzített vállalkozói díjat ,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 14

15 10. Előterjesztés a Kossuth u. 25. szám alatti piactéri elárusító asztalok festésére és ponyvázására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják. Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Az elárusító asztaltok felújítása szükséges, mindenképpen meg kell csinálni, pályázat része. Barabás Ferenc polgármester: A piacnál az asztalok festésére sor kerül, picit át lesznek alakítva, a tetőrész meg lesz hosszabbítva, küllemében is megszépül. Jelenleg zsúfoltan vannak az asztalok, a végleges helyükre fognak kerülni. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 12/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a piactéri elárusító asztalok festésére és ponyvázására vonatkozó, a Biharkeresztesi Városfejlesztési Szolgáltató Kft.-vel (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. Biharkeresztes, Ady E. u. 12.) kötendő szerződés aláírására Barabás Ferenc polgármestert felhatalmazza. Határidő: február Előterjesztés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására pályázat jóváhagyásáról Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, melynek ugyancsak része a rövid időtartamú közfoglalkoztatás is. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják. Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztésben a számok is láthatók, 20 főt tudtak bepályázni, 6 főt 8 órában, 14 főt 6 órában. Több embert tudnának foglalkoztatni, aki hasznos tevékenységet folytatna, de sajnos a munkaügyi kirendeltség által meghatározott felhasználható összeg több fő foglalkoztatását nem teszi lehetővé. Sajnos az összegek tényszámok, nagyon körültekintően kellett elkészíteni a pályázatot. A rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 3 alkalommal lehet benyújtani pályázatot, ez az első, miután tél van, a szabadban dolgozni nem igazán lehet, ezért kevés embert kívánnak most foglalkoztatni. A következő pályázatot márciusban, az utolsót júliusban fogják benyújtani. Maximum 4 órában, 15

16 maximum 4 hónapig foglalkoztatható egy fő. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetérteneke az I. számú határozati javaslattal. 13/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A pályázat összköltsége (munkabér+ járulékai 100%): Ft Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség): Ft Önkormányzati önrész: Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a határozatból eredő feladatok végrehajtására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a II. számú határozati javaslattal. 14/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet alapján meghirdetett rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 100%): Ft Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség): Ft Önkormányzati önrész : Ft A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a határozatból eredő feladatok végrehajtására. Felelős: Határidő: Barabás Ferenc polgármester azonnal 12. Előterjesztés Szervezetek/ intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázat beadására 16

17 Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Örülnek, hogy van ilyen lehetőség, regisztrációs díj ellenében ilyen fejlesztésre kerülhet sor, kicsit hihetetlen, de remélik sikerülni fog. Barabás Ferenc polgármester: Nagyobb cégeknek van kötelezetségük, hogy bizonyos összeget alapítványoknak fizessenek be. Reménykednek a támogatásban, biztosan sokan fognak benyújtani pályázatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 15/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a CIVILCOM Egyesület által kiírt Szervezetek/ intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázati felhívására. Igényelt támogatási összeg: Ft. A támogatás mértéke 100%-os intenzitású, regisztrációs díj 4850 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: február Előterjesztés A közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű pályázat jóváhagyására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják a pályázat benyújtását. Barabás Ferenc polgármester: Látva a kereteket, 6 közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására kívánnak pályázni, 200 embert foglalkoztatni, gyakorlatilag két nagy csoportban, hat embernek nehéz lehet koordinálni. Egy embernek folyamatosan az adminisztrációval kell foglalkozni. Borzasztóan nagy az adminisztrációja, rengeteg papírt használ a hivatal erre. Reméli, méltányolják, próbáltak a tavalyi szinten maradni, picit kedvezőtlen, hogy 6 órában történhet a foglalkoztatás. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 17

18 16/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által meghirdetett közfoglalkoztatás- szervezők foglalkoztatásának támogatására pályázati felhívásra. A pályázat keretei belül 4 fő középfokú végzettségű, és 2 fő felsőfokú végzettségű, 6 órában 6 hónapon keresztül kerülne foglalkoztatásra. A pályázaton igényelt támogatás: Ft A pályázati díj Ft. A pályázat önerőt nem igényel, 100%-os támogatottságú. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a határozatból eredő feladatok végrehajtására. Határidő: február Előterjesztés a Közművelődés reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatására, a nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények megrendezésére pályázat jóváhagyására Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést, szintén a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják. Boros Beáta intézményvezető: A nyári programjaikat szeretnék színesíteni. Barabás Ferenc polgármester: Az önerőt a művelődési ház költségvetése biztosítja. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 17/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzata hozzájárul a Városi Művelődési Ház és Könyvtár pályázata benyújtásához a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott Közművelődés reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatására, a nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények megrendezésére felhívásra. 18

19 A képviselő-testület az önrészt, azaz Ft-ot a Városi Művelődési Ház és Könyvtár évi költségvetése terhére biztosítja. Határidő: január Előterjesztés az Általános Iskola és tornacsarnok felújítása, korszerűsítése Biharkeresztesen című pályázat fizikai és pénzügyi lezárásához szükséges könyvvizsgáló kiválasztásához Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy örülnek, hogy Farkas Lajos könyvvizsgáló adta be a legkedvezőbb ajánlatot, úgy gondolják rálátása a város költségvetésére, gazdálkodására jól kialakult, a munkát hatékonyan, jó színvonalon el tudja látni, a díja az önkormányzat költségvetését nem terheli meg. Árgyelán Andrea jegyző: Öt százalékkal kell kiegészíteni, a megbízási díj 95 %-a pályázat keretében elszámolható. Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 18/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Farkas Lajos (4031 Debrecen, Herczeg u. 22.) könyvvizsgálót az ÉAOP-4.1.1/B Általános Iskola és tornacsarnok felújítása, korszerűsítése Biharkeresztesen elnevezésű jóváhagyott projekt könyvvizsgálói feladatainak elvégzésével. Fenti tevékenység elvégzéséért bruttó Ft. megbízási díj illeti meg, melynek 95%-a a projekt keretében elszámolható vissza nem térítendő támogatás és melyhez 5%-ot, azaz bruttó Ft-ot Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat évi felhalmozási kerete terhére biztosít. Felhatalmazza a polgármestert Farkas Lajos könyvvizsgálóval való megbízási szerződés aláírására. Határidő: február Előterjesztés a Biharkeresztes közművelődési és gazdasági körzetközpont funkciójának bővítése című pályázat fizikai és pénzügyi lezárásához szükséges könyvvizsgáló kiválasztásához 19

20 Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés az előző napirendéhez hasonló, szintén a pénzügyi bizottság tárgyalta. Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják. Barabás Ferenc polgármester: Amint látják, Farkas Lajos adta a legkedvezőbb ajánlatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. 19/2011. (I. 27.) számú BVKt határozat: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Farkas Lajos (4031 Debrecen, Herczeg u. 22.) könyvvizsgálót az ÉAOP-5.1.1/G Biharkeresztes közművelődési és gazdasági körzetközpont funkciójának bővítése elnevezésű jóváhagyott projekt könyvvizsgálói feladatainak elvégzésével. Fenti tevékenység elvégzéséért bruttó Ft. megbízási díj illeti meg, melynek 95%-a a projekt keretében elszámolható vissza nem térítendő támogatás és melyhez 5%-ot, azaz bruttó Ft-ot Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat a évi felhalmozási kerete terhére biztosít. Felhatalmazza a polgármestert Farkas Lajos könyvvizsgálóval való megbízási szerződés aláírására. Határidő: február Különfélék K/1. Előterjesztés a Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezéseihez Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban kapták meg. Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A kezdeményezés a január 21-i ülésén történt a bojti önkormányzatnak. Két elemről mindenképpen döntést kell a mai ülésen hozni, amiatt, hogy intézményátszervezésről van szó. Az okot az előterjesztés tartalmazza. Az oktatási bizottság tárgyalt róla, határozatot nem hozott. Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: A bizottság beszélt róla. Sajnálják, hogy ilyen döntések meghozatalára kényszerül a bojti önkormányzat, és ezáltal Biharkeresztes is, de figyelembe kell venni a költségvetési helyzetet. Úgy tűnik, hogy a bojti iskolában nyugdíjazásokkal megoldható a létszámcsökkentés. Szakmai szempontból úgy gondolják, ha az ötödik osztályban kerülnek be a bojti gyerekek, a számukra új és idegen környezetbe, akkor talán könnyebben tudnak alkalmazkodni, könnyebben tudnak beilleszkedni. 20

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 9-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 9-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 9-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 119/2015. (VI. 9.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról az ártándi tagóvoda

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet A szociális rászorultságtól függő pénzbeli

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. SZEPTERMBER 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. SZEPTERMBER 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTERMBER 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 19/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 20/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 13-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 13-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 13-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 13/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 14/2012. (VI. 14.) önkormányzati

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚLIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚLIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚLIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 14/2015. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 15/2015. (VII. 30.) önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. AUGUSZTUS 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. AUGUSZTUS 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 109/2014. (VIII. 7.) BVKt 110/2014. (VIII. 7.) BVKt 111/2014. (VIII. 7.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 8/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat 9/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat a Szivárvány

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 53/2011. (V. 2.) TKt határozat a Biharkeresztes Város Önkormányzat Körjegyzőségi feladatok ellátásához

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 103/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat 104/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. ÁPRILIS 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. ÁPRILIS 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. ÁPRILIS 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 8/2014. (IV.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 58/2014. (X. 02.) számú 59/2014. (X. 02.) számú 60/2014. (X. 02.) számú a szociális

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 24-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 24-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 24-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 51/2011. (II. 24.) BVKt határozat Az állami tulajdonú ingatlanok ingyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 58/2015 (VI.18.) számú Bkt. 59/2015 (VI.18.) számú Bkt. 60/2015 (VI.18.) számú Bkt.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. DECEMBER 10-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. DECEMBER 10-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 10-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 19/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 20/2014.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 30-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 30-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 30-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 1/2014. (I. 30.) számú 2/2014. (I. 30.) számú 3/2014. (I. 30.) számú 4/2014. (I. 30.) számú 5/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 1. Az étkeztetést biztosító intézmények vezetői

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. augusztus 26-án a ség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Bódis Józsefné, Dávid Tamás,

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. DECEMBER 20-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. DECEMBER 20-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. DECEMBER 20-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 12/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 13/2011. (XII. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére 6001-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 27/2014. (III. 5.) BVKt határozat 28/2014. (III. 5.) BVKt határozat 29/2014.

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁJUS 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁJUS 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁJUS 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 75/2014. (V. 29.) számú 76/2014. (V. 29.) számú 77/2014. (V. 29.) számú 78/2014. (V.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben