Bellevue program. Partnerországok Németország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bellevue program. Partnerországok Németország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Magyarország"

Átírás

1 Bellevue program

2 Bellevue program Üdvözlés A cél Haszon Ajánlat Szervezési kérdések Pályázat Partnerintézetek Kapcsolattartó :: A határon átnyúló európai közigazgatási együttműködés fejlesztése :: Köztisztviselők cseréje hét európai partnerország között :: 12 hónapos külföldi tartózkodás a legfelsőbb állami hivatalok magasan képzett, leendő vezető köztisztviselői részére Védnökök Horst Köhler, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke Giorgio Napolitano, az Olasz Köztársaság elnöke Lech Kaczyński, a Lengyel Köztársaság elnöke Aníbal Cavaco Silva, a Portugál Köztársaság elnöke Danilo Türk, a Szlovén Köztársaság elnöke Spanyol királyi ház Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke Partnerországok Németország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Magyarország

3

4 Üdvözlés 5 Európa összenő! Elég ok van arra, hogy az Európai Unió tagállamainak minisztériumai és államigazgatási hivatalai közötti baráti együttműködést még szorosabbra fűzzük. A magasan képzett, leendő vezető köztisztviselők részére létrehozott Bellevue program kicsi de fontos hozzájárulás ehhez. Ennek a programnak a célja az, hogy a partnerországok politikai keretfeltételei iránti kölcsönös megértést fejlesszük és a közigazgatás vezetői között egy nemzetközi hálózat kiépülését támogassuk. Ez nem pusztán előmozdítja az európai integrációt, hanem egyúttal aktívan és a kölcsönös megértés jegyében alakítja is azt. Különösen a számos újonnan csatlakozott országra tekintettel szívügyem az európai integráció. A hivatali elődöm által életre hívott program feletti védnökséget ezért szívesen folytattam. Mi több, szeretném a Bellevue programot még tovább fejleszteni. A program aktív támogatást érdemel. A fiatal leendő vezetők részvétele kifizetődő befektetés a jövőbe. Minden egyes befejezett tanulmányi évvel növekszik annak reménye, hogy az emberek Európában egyre jobban megértik egymást. Horst Köhler a Német Szövetségi Köztársaság elnöke

5 6 A 2006 szeptemberi berlini bevezető szeminárium során a 2006/07 es évfolyam ösztöndíjasainak alkalmuk nyílt elődjeik megismerésére. Együtt látogatták meg a Német Szövetségi Gyűlést.

6 A Bellevue-ösztöndíjasok felvétele a szövetségi Pénzügyminisztériumba erősíti a kölcsönös Szövetségi a napi munkában. Ez a bilaterális együttműködés igazolja jelmondatunkat: Európa együtt sikerül. Dietrich Jahn, Szövetségi Pénzügyminisztérium, Európai Uniós Pénzügyi Kapcsolatok Alosztályának vezetője Uros Vajgl, 2005/06-os szlovéniai ösztöndíjas vendéglátó hivatala A cél Az elmélyülő integráció arra ösztönzi az Európai Unió tagállamait, hogy a határon átnyúló együttműködésnek új formáit fejlesszék ki. A közigazgatás működését egyre inkább az európai jogi normák határozzák meg, az EU hatásköreinek bővítése ma hagyományosan nemzeti politikai területeket is érint. Ugyanakkor olyan bel- és biztonságpolitikai témák, mint például a migráció, multilaterális egyeztetést és közös eljárást igényelnek. Az országhatárokon átívelő munkakapcsolatok felépítését azonban nem intézmények hajtják végre, hanem azok az emberek, akik ezekben dolgoznak. Személyes kapcsolatok és az eltérő munkakultúrák iránti megértés szükséges ahhoz, hogy a nemzeti közigazgatás korlátait leküzdjük. Hogyan lehet felkészíteni a nemzeti minisztériumok munkatársait ezekre a követelményekre? A kiemelkedő felsőfokú végzettség és a nemzeti közigazgatási rendszerben szerzett képesítés képezi az alapot. Erre felépítve kell minden, európai összefüggésben felelősséget vállaló hivatalnoknak hosszabb időn át gyakorlati tapasztalatot gyűjteni egy másik európai tagállamban. A program két szinten zajlik: egyrészt a hivatalnokok szakmai, interkulturális és európapolitikai kompetenciáját fejlesztjük, így a vezetői pozíciók átvételéhez szükséges potenciáljukat erősítjük. Másrészt a résztvevő minisztériumok határokon átnyúló együttműködését ösztönözzük és ezáltal azok Európa-képességét fokozzuk. A Bellevue program tudatosan nem kétoldalú program, hanem körkörös csere az európai partnerországok között. Így hosszú távon a közigazgatási vezetők Európára kiterjedő hálózata jön létre. A Bellevue program tartamánál, intenzitásánál és a résztvevő országok számánál fogva egyedülálló. A programot a Robert Bosch Alapítvány a Szövetségi Elnöki Hivatallal együtt 2004 ben hívta életre. A program a Bellevue kastélyról kapta a nevét, a Német Szövetségi Köztársaság elnökének hivatali székhelyéről. A Robert Bosch Alapítvány biztosítja a pénzügyi eszközöket a programhoz és felel a szervezési lebonyolításért. Hét EU-tagállam legfelsőbb állami hivatalainak magasan képzett, leendő vezető munkatársai részére nyílik lehetőség egy 12 hónapos munkatartózkodásra a partnerországok egyikében.

7 8 A bevezető szeminárium az új és az aktuális évfolyam ösztöndíjasai közötti eszmecserét is szolgálta. Az új ösztöndíjasok elődjeik iránymutatásaival és ajánlásaival jól felszerelkeztek a jövő évre.

8 Korábban a határon átívelő tranzakciók adóztatásával kapcsolatos problémák esetén hónapokig kellett hivatalos leveleket váltanunk. Most egyszerűen felhívhatom berlini kollégáimat. Mariusz Każuch, Nemzeti Pénzügyi Ellenőrző Hivatal, Lengyelország 2005/06-os ösztöndíjas, közreműködés a német Szövetségi Pénzügyminisztériumban Haszon A Bellevue programban való részvétel a külföldi tartózkodás intenzitása és tartama révén olyan esélyt nyújt a személyes és szakmai előrelépésre, amilyen a nemzeti közigazgatási rendszereken belül nem valósítható meg. A kiküldő hivataloknak ezzel további eszköz áll rendelkezésre a hosszú távú személyzeti fejlesztéshez. A munkatársak ezáltal felkészíthetők az európai vonatkozású vezetői feladatokra. Külföldi tartózkodásuk idején az ösztöndíjasok olyan tartós kapcsolatokat alapoznak meg a hazai és a vendéglátó országbeli hivatalok szakterületei között, amelyek mindkét hivatal számára hasznosak lehetnek. A határokon átívelő személyes kapcsolatok megkönnyítik a szakmai kérdésekhez kapcsolódó informális véleménycserét, a multilaterális munkacsoportokban végzett munkát és a közös felkészülést az európai kontroll- és szabályalkotó eljárásokra. Számos szakterületen úgy a gazdaságitudományos, mint például a jogi jellegűek esetében is az EU-tagállamok különböző kihívások előtt állnak, a gyakran teljesen eltérő történelmi és gazdasági keretfeltételek miatt. A vendéglátó hivatalnál végzett intenzív közreműködés lehetőséget biztosít az ösztöndíjas számára, hogy a vendéglátó ország fejlődését nyomon kövesse és a hazai helyzetre átvihető megoldásokat megismerje. A vendéglátó hivatal számára is kifizetődő befektetés az ösztöndíjas felvétele. A napi ügymenetben végzett felelős közreműködés mellett az ösztöndíjas tapasztalatot hozhat hazájából és az adott ország eljárásait és kérdésfeltevéseit új látószögből szemlélheti. A szakmai továbbfejlődés mellett éppen olyan fontos a résztvevők személyes látókörének bővítése a külföldön való eligazodás révén mind a magánéleti környezetben, mind az idegen munkakultúrában és a lehetőség, hogy egy új idegen nyelvet alaposan megtanuljanak. Mariusz Każuch Gazdaságtudományi tanulmányait és adótanácsadói vizsgáját követően Mariusz Każuch vámellenőrként kezdett dolgozni 1995-ben Varsóban óta a lengyel Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal adóosztályán dolgozik. Több németországi tartózkodás, többek között a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztériumnál töltött gyakorlat révén már voltak ismeretei a német adózásról és már nagyon jól beszélt németül. A Szövetségi Pénzügyi Minisztériumnál való tartózkodása során Mariusz Każuch az európai vállalkozások adóztatásának kérdéseivel foglalkozott.

9 Az integrációs kérdésekben a német-olasz kooperáció kiterjesztéséért álltam ki. Olaszországban érdekes kezdeményezések vannak ezen a területen, főként a muszlim közösségekkel folytatott állami párbeszéd területén. Hans-Christian Jasch, Szövetségi Belügyminisztérium, Németország 2005/06-os ösztöndíjas, közreműködés az olasz Kül- és Belügyminisztériumban Ajánlat A program menete és tartama A program minden évben szeptember végén egy bevezető szemináriummal kezdődik. Amennyiben az előkészüléshez nyelvtanulás szükséges, akkor már az októbertől decemberig terjedő három hónapot is a vendéglátó országban lehet tölteni. Januártól decemberig az ösztöndíjasok 12 hónapig a vendéglátó hivatalnál dolgoznak. Munkatartózkodás Az ösztöndíjév sikeressége szempontjából döntő a vendéglátó hivatalnál végzett munka minősége és intenzitása. A külföldi vendéget szakmai képzettségének megfelelően teljes értékű munkatársként kell alkalmazni. Az illetékes felettes és az ösztöndíjas közötti párbeszéd során igényes feladatkör kialakítása a cél, amelyből mindkét fél profitál. Szemináriumok A vendéglátó országban szerzett munkatapasztalaton kívül, amely a program magvát képezi, a szemináriumok a tartalmi és metodikai továbbképzést szolgálják, és lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy egymás között tartós személyes hálózatot építsenek ki. A berlini bevezető szeminárium előadásokon és döntéshozókkal való találkozókon keresztül bepillantást enged Németország aktuális üzleti és politikai kihívásaiba. Az ösztöndíjasok megvitatják az ösztöndíjévre készített terveiket és pontosítják a szakmai és személyes célkitűzéseiket. Egyidejűleg alkalmuk nyílik az aktuális ösztöndíjéven résztvevő kollegáik megismerésére és a tapasztalatcserére. Az ösztöndíjas felelőssége, hogy a vendéglátó hivatalon belül kapcsolatok hálóját építse ki és saját maga tegyen javaslatokat arra, hogy melyik projektekben és munkacsoportokban tudná tapasztalatait hasznosítani. Az Európai Unió alapvető működésének ismereteit feltételezzük a résztvevőkről. A program lehetőséget nyújt nekik arra, hogy Brüsszelben, Strassbourgban és Luxemburgban helyben beszélgethessenek az európai intézmények magas rangú képviselőivel és elmélyíthessék tudásukat. 10 napos szeminárium alatt tájékozódhatnak az aktuális európai fejleményekről, közelebbről megismerhetik az Unió politikai kultúráját és összefüggéseket találhatnak a saját hazai és vendéglátó országbeli munkájukkal.

10 11 A vezetői és csapatképesség magától értetődő feltételei az ösztöndíjasok szakmai pályafutásának. Ezért a soft-skill-szemináriumok magas szinten folyhatnak: a résztvevőknek tréner segít a nemzetközi tárgyalásvezetés, retorika és stratégiai döntéshozatal területén intenzív gyakorlatokkal abban, hogy továbbfejlesszék magukat és további képességeket szerezzenek. A szemináriumra júniusban, a program félidején kerül sor jó alkalom, hogy a kezdetnél kitűzött célokat felülvizsgálják, a hátralévő hónapokra vonatkozó további lépéseket megtervezzék és a többi ösztöndíjassal véleményt cseréljenek a vendéglátó országban szerzett tapasztalatokról. A programév végén a Robert Bosch Alapítvány az ösztöndíjasokat értékelő találkozóra hívja. Egykori ösztöndíjasok munkája Az ösztöndíjasok hálózata a programéven túl is fennmarad. Az összes évfolyam évenkénti találkozói, amelyeket a Robert Bosch Alapítvány támogat, az évfolyamok és országok határain átnyúló kapcsolatápolást szolgálja, és az egykori ösztöndíjasoknak alkalmat kínál a személyes és szakmai eszmecserére. Hans-Christian Jasch A berlini Humboldt Egyetemen végzett jogi tanulmányait Hans-Christian Jasch a második államvizsgával fejezte be ben kezdte meg pályafutását a Szövetségi Belügyminisztériumban. Ott a határrendészeti együttműködés Európa szerte végzendő javításához kapcsolódó projektekkel foglalkozott. Hans-Christian Jasch a Bellevue programban a migrációs politikán belüli európai kooperáció kérdésein kívánt dolgozni. Az erre vonatkozó illetékesség Olaszországban a bel- és külügyre van felosztva. Ezért aztán Jasch az olasz külügyminisztériumnak a migrációs és menekültügyi kérdésekkel foglalkozó részlegében dolgozott, majd a belügyminiszter kabinettjébe került, ahol a határvédelmi és migrációs politikai osztályokon tevékenykedett. A Bellevue ösztöndíjévet követően Hans-Christian Jascht a hazai hivatal ismét kiküldte: a német EUtanácselnökség alatt ő az EU-bizottság elnökhelyettesének stábtagja.

11 Amikor pályáztam, egy szót sem tudtam németül. Azonban rendkívül motivált voltam. És néhány hónap kemény munka után szinte folyékonyan tudtam beszélni. Segített persze, hogy csak ottaniakkal volt intéznivalóm. Joana de Araújo, Külügyminisztérium, Portugália 2004/05-ös ösztöndíjas, közreműködés a német Szövetségi Belügyminisztériumban Szervezési kérdések Kiküldés A programban való részvétel a kiküldő intézmény személyzeti politikája részének tekintendő. Ezért a felettesnek és személyzeti osztálynak hozzá kell járulnia a pályázathoz. A köztisztviselőket változatlan szerződéses viszony mellett legfeljebb 15 hónapra mentesítik a munkavégzés alól, és 12 hónapra küldik ki a vendéglátó hivatalhoz. Az illetményt (a külföldi munkavégzésnél irányadó pótlék nélkül) a kiküldő hivatal a kiküldetés teljes időtartama alatt tovább fizeti. A program lejárta után biztosítani kell a visszailleszkedést. A Robert Bosch Alapítvány által nyújtott támogatás Az ösztöndíjas az Alapítványtól havi ösztöndíjat kap a külföldi tartózkodásból adódó többletkiadások fedezésére. A kísérő házastárs és gyermek részére pótlék fizethető. Az Alapítvány ezenfelül megtéríti a költözési költségeket és a nyelvtanulás költségeit egy rögzített felső határig. Az Alapítvány vállalja a szemináriumokkal és egyéb kötelező rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő utazási, szállás-, és ellátási költségeket is. Az Alapítvány és a hazai partnerintézet munkatársai szervezési kérdésekben a lehető legnagyobb mértékben támogatják az ösztöndíjasokat. Ez nem érvényes olyan személy- és adójogi kérdésekre, amelyek a külföldi tartózkodással kapcsolatosak. A vendéglátó ország kiválasztása, nyelvismeret A vendéglátó ország kiválasztása az ösztöndíjas szakmai érdeklődésének, nyelvismeretének, valamint munkaadója szakmaistratégiai érdekének megfelelően kell, hogy történjen. A vendéglátó ország nyelvének jó ismerete kívánatos és természetszerűleg megkönnyíti a vendéglátó hivatalban végzendő közreműködést. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy jó nyelvi alapismeretekkel és a program előtti intenzív nyelvi tréninggel is produktív munkatapasztalat lehetséges a vendéglátó hivatalnál. A vendéglátó ország kiválasztásáról szóló végleges döntés a programba való felvételt követően, valamint az Alapítvánnyal és a hazai partnerintézetekkel történt egyeztetés után születik meg. A vendéglátó országnak az ösztöndíjasok soraiból jelzett igényekhez viszonyított felvevő kapacitása is szerepet játszhat e döntésben.

12 13 A vendéglátó hivatal kiválasztása A vendéglátó hivatal kiválasztása általában az ösztöndíjas szakmai hátterének megfelelően, az általa megjelenített kompetenciák és tapasztalok alapján történik meg. A a vendéglátó hivatal kiválasztásakor specifikus, és egyúttal az aktuális politikai és társadalmi fejlemények iránti szakmai érdeklődésnek kell az előtérben állni. Az anyahivatalnak az a kívánsága is gyakran szerepet játszik, hogy a vendéglátó ország minisztériumával szorosabb kapcsolatot építsen ki. Ennek kapcsán figyelembe kell venni, hogy a hét ország minisztériumainak hatáskörei részben különbözően vannak szervezve. A megfelelő vendéglátó hivatal keresése az ösztöndíjas önálló kezdeményezéseként, a Robert Bosch Alapítvány és a hazai partnerintézet támogatásával történik. Az anyahivatal fennálló kapcsolatait magától értetődően ki kell használni. A program kezdete előtt az ösztöndíjast a vendéglátó hivatal bemutatkozó beszélgetésre kéri. Az anyahivatalnak és a vendéglátó hivatalnak közösen kell az elérendő célt megállapítani a munkatárs számára, azért, hogy az ösztöndíjévet a hivatali teljesítményértékelésben figyelembe vehessék. A vendéglátó hivatallal általában nem jön létre szerződéses viszony. Biztosítani kell, hogy az ösztöndíjas hozzáférhessen a házon belüli információs rendszerhez, valamint megfelelően felszerelt irodai munkahelyet kapjon. Munkavédelmi-, biztosítási- és felelősségi kérdéseket külön kell tisztázni. Joana Araújo Jogi és államigazgatás-tudományi tanulmányait követően Joana Araújo 2000-től 2004-ig a portugál Pénzügyminisztérium Elvi ügyek osztályán dolgozott. Tapasztalatait a Bellevue ösztöndíjév alatt a Szövetségi Belügyminisztérium Közszolgálati osztályán alkalmazhatta, ahol munkaszerződésre vonatkozó joggal és bérezéssel foglalkozott. Sikeresen pályázott a portugál külügyi szolgálat diplomata-pályafutására júniusa óta Joana Araújo a Külügyminisztérium Személyzeti osztályán a követségi állások betöltésében illetékes.

13 Biztos vagyok abban, hogy a spanyol Igazságügyi Minisztériumban végzett munka során új munkamódszereket és szervezési módokat fogok megismerni, amelyek a jövőbeni magyarországi munkámban hasznosak lehetnek. Csilla Schalbert, Igazságügyi Minisztériumban, Magyarország 2006/07-es ösztöndíjas, közreműködés a spanyol Igazságügyi Minisztériumban Pályázat Akit keresünk A Bellevue program a németországi, olaszországi, lengyelországi, portugáliai, szlovéniai, spanyolországi és magyarországi legfelsőbb állami hivatalok munkatársainak szól. A pályázat azokat a köztisztviselőket szólítja meg, akik a közigazgatás területén már több éves tapasztalattal rendelkeznek, és bizonyos vezetői felelősséggel már bírnak, vagy vezetői tisztségre készülnek. Az Európai Unió működésének ismerete feltétel, az európai eszményért való személyes elkötelezettség magától értetődő. A holnap döntéshozóit keressük, akik tetterővel és lelkesedéssel kívánják alakítani az európai együttműködést. Pályázati feltételek :: Legmagasabb életkor 42 év, :: legalább 5 éves szakmai tapasztalat a tanulmányok lezárását követően, :: legalább 3 éves tevékenység legfelsőbb államhivatal köztisztviselőjeként (határozatlan idejű kinevezéssel), :: bizonyos vezetői tapasztalat illetve kilátás vezetői felelősség viselésére (besorolás: legalább Tanácsos), :: kiváló felsőfokú végzettség (Masterképesítés vagy ezzel egyenértékű), :: külföldi tartózkodás a tanulmányok és/ vagy szakmai tevékenység alatt, :: nagyon jó angolnyelv-ismeret, :: a célul kitűzött vendéglátó ország nyelvének legalább jó alapszintű ismerete, :: jó általános műveltség és a hazai valamint a nemzetközi politika és gazdaság ismerete, :: határozott érdeklődés Európa politikai fejlődése iránt, :: tárgyalási érzék, :: csapatmunka-képesség, :: önálló kezdeményezés és határozott teljesítési készség, :: nagyon jó írásbeli kifejezőképesség, :: képesség és kézség arra, hogy rövid időn belül különböző témákba bedolgozza magát, :: képesség és kézség arra, hogy szakterületeken átnyúló munkacsoportokban interdiszciplináris módon dolgozzon.

14 15 Benyújtandó dokumentumok A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: :: Angol nyelven kitöltött pályázati űrlap, :: Informatív életrajz angol nyelven, :: Két ajánlólevél, lehetőleg angol nyelvű fordításban, :: A felettes hozzájárulása a kiküldetéshez, :: A lényeges egyetemi bizonyítványok és munkaügyi dokumentumok másolata, :: Motivációs levél angol nyelven: Részletes írásos bemutatása azon motivációnak, hogy pályázni kíván az ösztödíjprogramra, valamint a vendéglátó országban való tartózkodáshoz kapcsolódó közép- és hosszútávú szakmai célok és elvárások leírása. Ki kell tünnie annak, hogy a pályázó az ösztöndíjprogramban szerzett új tapasztalatait jövőbeni tevékenysége során miként akarja alkalmazni. Az aktuális kiírással kapcsolatos minden információ valamint a pályázati űrlap megtalálható a weboldalon. A kiválasztás menete A pályázat lezárása április 15-e az ugyanazon naptári évben október 1-én kezdődő programévre vonatkozóan. Az előzetes kiválasztást a partnerintézmények végzik a beadott írásbeli dokumentumok alapján. Ez alapján minden országból legfeljebb négy jelölt javasolható. A végső kiválasztásról májusban egy olyan zsűri dönt, amely minden partnerország és a Robert Bosch Alapítvány képviselőiből áll. A pályázók május végén kapnak tájékoztatást a kiválasztási döntésről. Csilla Schalbert 2002 óta Csilla Schalbert a magyar Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Államtitkári Titkárságvezetője. Ezt megelőzően jogi tanulmányokat végzett a Budapesti Egyetemen és két évig a Legfelsőbb Bíróság joggyakornokaként dolgozott. A Bellevue programban Csilla Schalbert a spanyol Igazságügyi Minisztériumba kerül kiküldésre. Az Európai Együttműködési Osztályon a folyó jogi ügyekben való közreműködésen kívül az európai bíróságok összehasonlító vizsgálatát fogja elvégezni.

15 16 A fogadó hatóság kiválasztásának és a munkatartózkodás megszervezésének kérdése mellett tapasztalatcsere is zajlott arról, hogyan lehet a leggyorsabban haladni az új idegennyelv tanulásával.

16 Partnerintézetek 17 Magyarország Office of the President of the Republic of Hungary Dr. Pál Sonnevend, Director Directorate of Constitutional and Legal Affairs Sándor Palace, Szent György tér I., 1014 Budapest, Hungary Tel.: (00 361) Fax: (00 361) Németország Bundespräsidialamt Christian Nachtwey Stellvertretender Leiter der Zentralabteilung Spreeweg 1, Berlin Tel.: (00 49) Fax: (00 49) Portugália National Institute of Public Administration Professor Antonio Correia de Campos President Palacio dos Marqueses de Pombal Oeiras, Portugal Tel.: (00 351) Fax: (00 351) Szlovénia Office of the President of the Republic of Slovenia Magdalena Tovornik, Ambassador Adviser for Political Affaires Erjaceva 17, P.P 305, 1000 Ljubljana, Slovenia Tel.: ( ) Fax: ( ) Olaszország National School for Public Administration Professor Valeria Termini, Director Via dei Robilant 11, Roma, Italy Tel.: (00 39) Fax: (00 39) Lengyelország Chancellery of the President of the Republic of Poland, Office of Foreign Affairs Mariusz Handzlik Undersecretary of State Krakowskie Przedmieście 48/ Warszawa, Poland Tel.: (00 48) Fax: (00 48) Spanyolország Ministerio de Administraciones Públicas Dirección General de la Función Pública Sra. Isabel Hernández Subdirectora General de relaciones con otras Administraciones Tel.: ( ) Fax: ( )

17 18 Kapcsolattartó Christian Hänel Hhelyettes Osztályvezető Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße Stuttgart Tel.: 0711/ Fax: 0711/ Impresszum Kiadja a Robert Bosch Stiftung GmbH Kialakítás: Hesse Design, Düsseldorf Fotók: Tobias Bohm, Bundesbildstelle (S. 4, 1. u. 3.), illuscope (S. 4, 2.), Robert Thiele (S. 4, 4.) Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart. Minden jog fenntartva.

18 A Robert Bosch Alapítvány egyike a nagy, vállalatokhoz kötődő alapítványoknak Néme tországban ban alapították és folytatja az alapító Robert Bosch ( ) közhasz nú törekvéseit. Az alapítvány főként népek egymással való megértetése, képzés, és egészség területeire koncentrál.