Bellevue program. Partnerországok Németország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bellevue program. Partnerországok Németország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Magyarország"

Átírás

1 Bellevue program

2 Bellevue program Üdvözlés A cél Haszon Ajánlat Szervezési kérdések Pályázat Partnerintézetek Kapcsolattartó :: A határon átnyúló európai közigazgatási együttműködés fejlesztése :: Köztisztviselők cseréje hét európai partnerország között :: 12 hónapos külföldi tartózkodás a legfelsőbb állami hivatalok magasan képzett, leendő vezető köztisztviselői részére Védnökök Horst Köhler, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke Giorgio Napolitano, az Olasz Köztársaság elnöke Lech Kaczyński, a Lengyel Köztársaság elnöke Aníbal Cavaco Silva, a Portugál Köztársaság elnöke Danilo Türk, a Szlovén Köztársaság elnöke Spanyol királyi ház Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke Partnerországok Németország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Magyarország

3

4 Üdvözlés 5 Európa összenő! Elég ok van arra, hogy az Európai Unió tagállamainak minisztériumai és államigazgatási hivatalai közötti baráti együttműködést még szorosabbra fűzzük. A magasan képzett, leendő vezető köztisztviselők részére létrehozott Bellevue program kicsi de fontos hozzájárulás ehhez. Ennek a programnak a célja az, hogy a partnerországok politikai keretfeltételei iránti kölcsönös megértést fejlesszük és a közigazgatás vezetői között egy nemzetközi hálózat kiépülését támogassuk. Ez nem pusztán előmozdítja az európai integrációt, hanem egyúttal aktívan és a kölcsönös megértés jegyében alakítja is azt. Különösen a számos újonnan csatlakozott országra tekintettel szívügyem az európai integráció. A hivatali elődöm által életre hívott program feletti védnökséget ezért szívesen folytattam. Mi több, szeretném a Bellevue programot még tovább fejleszteni. A program aktív támogatást érdemel. A fiatal leendő vezetők részvétele kifizetődő befektetés a jövőbe. Minden egyes befejezett tanulmányi évvel növekszik annak reménye, hogy az emberek Európában egyre jobban megértik egymást. Horst Köhler a Német Szövetségi Köztársaság elnöke

5 6 A 2006 szeptemberi berlini bevezető szeminárium során a 2006/07 es évfolyam ösztöndíjasainak alkalmuk nyílt elődjeik megismerésére. Együtt látogatták meg a Német Szövetségi Gyűlést.

6 A Bellevue-ösztöndíjasok felvétele a szövetségi Pénzügyminisztériumba erősíti a kölcsönös Szövetségi a napi munkában. Ez a bilaterális együttműködés igazolja jelmondatunkat: Európa együtt sikerül. Dietrich Jahn, Szövetségi Pénzügyminisztérium, Európai Uniós Pénzügyi Kapcsolatok Alosztályának vezetője Uros Vajgl, 2005/06-os szlovéniai ösztöndíjas vendéglátó hivatala A cél Az elmélyülő integráció arra ösztönzi az Európai Unió tagállamait, hogy a határon átnyúló együttműködésnek új formáit fejlesszék ki. A közigazgatás működését egyre inkább az európai jogi normák határozzák meg, az EU hatásköreinek bővítése ma hagyományosan nemzeti politikai területeket is érint. Ugyanakkor olyan bel- és biztonságpolitikai témák, mint például a migráció, multilaterális egyeztetést és közös eljárást igényelnek. Az országhatárokon átívelő munkakapcsolatok felépítését azonban nem intézmények hajtják végre, hanem azok az emberek, akik ezekben dolgoznak. Személyes kapcsolatok és az eltérő munkakultúrák iránti megértés szükséges ahhoz, hogy a nemzeti közigazgatás korlátait leküzdjük. Hogyan lehet felkészíteni a nemzeti minisztériumok munkatársait ezekre a követelményekre? A kiemelkedő felsőfokú végzettség és a nemzeti közigazgatási rendszerben szerzett képesítés képezi az alapot. Erre felépítve kell minden, európai összefüggésben felelősséget vállaló hivatalnoknak hosszabb időn át gyakorlati tapasztalatot gyűjteni egy másik európai tagállamban. A program két szinten zajlik: egyrészt a hivatalnokok szakmai, interkulturális és európapolitikai kompetenciáját fejlesztjük, így a vezetői pozíciók átvételéhez szükséges potenciáljukat erősítjük. Másrészt a résztvevő minisztériumok határokon átnyúló együttműködését ösztönözzük és ezáltal azok Európa-képességét fokozzuk. A Bellevue program tudatosan nem kétoldalú program, hanem körkörös csere az európai partnerországok között. Így hosszú távon a közigazgatási vezetők Európára kiterjedő hálózata jön létre. A Bellevue program tartamánál, intenzitásánál és a résztvevő országok számánál fogva egyedülálló. A programot a Robert Bosch Alapítvány a Szövetségi Elnöki Hivatallal együtt 2004 ben hívta életre. A program a Bellevue kastélyról kapta a nevét, a Német Szövetségi Köztársaság elnökének hivatali székhelyéről. A Robert Bosch Alapítvány biztosítja a pénzügyi eszközöket a programhoz és felel a szervezési lebonyolításért. Hét EU-tagállam legfelsőbb állami hivatalainak magasan képzett, leendő vezető munkatársai részére nyílik lehetőség egy 12 hónapos munkatartózkodásra a partnerországok egyikében.

7 8 A bevezető szeminárium az új és az aktuális évfolyam ösztöndíjasai közötti eszmecserét is szolgálta. Az új ösztöndíjasok elődjeik iránymutatásaival és ajánlásaival jól felszerelkeztek a jövő évre.

8 Korábban a határon átívelő tranzakciók adóztatásával kapcsolatos problémák esetén hónapokig kellett hivatalos leveleket váltanunk. Most egyszerűen felhívhatom berlini kollégáimat. Mariusz Każuch, Nemzeti Pénzügyi Ellenőrző Hivatal, Lengyelország 2005/06-os ösztöndíjas, közreműködés a német Szövetségi Pénzügyminisztériumban Haszon A Bellevue programban való részvétel a külföldi tartózkodás intenzitása és tartama révén olyan esélyt nyújt a személyes és szakmai előrelépésre, amilyen a nemzeti közigazgatási rendszereken belül nem valósítható meg. A kiküldő hivataloknak ezzel további eszköz áll rendelkezésre a hosszú távú személyzeti fejlesztéshez. A munkatársak ezáltal felkészíthetők az európai vonatkozású vezetői feladatokra. Külföldi tartózkodásuk idején az ösztöndíjasok olyan tartós kapcsolatokat alapoznak meg a hazai és a vendéglátó országbeli hivatalok szakterületei között, amelyek mindkét hivatal számára hasznosak lehetnek. A határokon átívelő személyes kapcsolatok megkönnyítik a szakmai kérdésekhez kapcsolódó informális véleménycserét, a multilaterális munkacsoportokban végzett munkát és a közös felkészülést az európai kontroll- és szabályalkotó eljárásokra. Számos szakterületen úgy a gazdaságitudományos, mint például a jogi jellegűek esetében is az EU-tagállamok különböző kihívások előtt állnak, a gyakran teljesen eltérő történelmi és gazdasági keretfeltételek miatt. A vendéglátó hivatalnál végzett intenzív közreműködés lehetőséget biztosít az ösztöndíjas számára, hogy a vendéglátó ország fejlődését nyomon kövesse és a hazai helyzetre átvihető megoldásokat megismerje. A vendéglátó hivatal számára is kifizetődő befektetés az ösztöndíjas felvétele. A napi ügymenetben végzett felelős közreműködés mellett az ösztöndíjas tapasztalatot hozhat hazájából és az adott ország eljárásait és kérdésfeltevéseit új látószögből szemlélheti. A szakmai továbbfejlődés mellett éppen olyan fontos a résztvevők személyes látókörének bővítése a külföldön való eligazodás révén mind a magánéleti környezetben, mind az idegen munkakultúrában és a lehetőség, hogy egy új idegen nyelvet alaposan megtanuljanak. Mariusz Każuch Gazdaságtudományi tanulmányait és adótanácsadói vizsgáját követően Mariusz Każuch vámellenőrként kezdett dolgozni 1995-ben Varsóban óta a lengyel Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal adóosztályán dolgozik. Több németországi tartózkodás, többek között a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztériumnál töltött gyakorlat révén már voltak ismeretei a német adózásról és már nagyon jól beszélt németül. A Szövetségi Pénzügyi Minisztériumnál való tartózkodása során Mariusz Każuch az európai vállalkozások adóztatásának kérdéseivel foglalkozott.

9 Az integrációs kérdésekben a német-olasz kooperáció kiterjesztéséért álltam ki. Olaszországban érdekes kezdeményezések vannak ezen a területen, főként a muszlim közösségekkel folytatott állami párbeszéd területén. Hans-Christian Jasch, Szövetségi Belügyminisztérium, Németország 2005/06-os ösztöndíjas, közreműködés az olasz Kül- és Belügyminisztériumban Ajánlat A program menete és tartama A program minden évben szeptember végén egy bevezető szemináriummal kezdődik. Amennyiben az előkészüléshez nyelvtanulás szükséges, akkor már az októbertől decemberig terjedő három hónapot is a vendéglátó országban lehet tölteni. Januártól decemberig az ösztöndíjasok 12 hónapig a vendéglátó hivatalnál dolgoznak. Munkatartózkodás Az ösztöndíjév sikeressége szempontjából döntő a vendéglátó hivatalnál végzett munka minősége és intenzitása. A külföldi vendéget szakmai képzettségének megfelelően teljes értékű munkatársként kell alkalmazni. Az illetékes felettes és az ösztöndíjas közötti párbeszéd során igényes feladatkör kialakítása a cél, amelyből mindkét fél profitál. Szemináriumok A vendéglátó országban szerzett munkatapasztalaton kívül, amely a program magvát képezi, a szemináriumok a tartalmi és metodikai továbbképzést szolgálják, és lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy egymás között tartós személyes hálózatot építsenek ki. A berlini bevezető szeminárium előadásokon és döntéshozókkal való találkozókon keresztül bepillantást enged Németország aktuális üzleti és politikai kihívásaiba. Az ösztöndíjasok megvitatják az ösztöndíjévre készített terveiket és pontosítják a szakmai és személyes célkitűzéseiket. Egyidejűleg alkalmuk nyílik az aktuális ösztöndíjéven résztvevő kollegáik megismerésére és a tapasztalatcserére. Az ösztöndíjas felelőssége, hogy a vendéglátó hivatalon belül kapcsolatok hálóját építse ki és saját maga tegyen javaslatokat arra, hogy melyik projektekben és munkacsoportokban tudná tapasztalatait hasznosítani. Az Európai Unió alapvető működésének ismereteit feltételezzük a résztvevőkről. A program lehetőséget nyújt nekik arra, hogy Brüsszelben, Strassbourgban és Luxemburgban helyben beszélgethessenek az európai intézmények magas rangú képviselőivel és elmélyíthessék tudásukat. 10 napos szeminárium alatt tájékozódhatnak az aktuális európai fejleményekről, közelebbről megismerhetik az Unió politikai kultúráját és összefüggéseket találhatnak a saját hazai és vendéglátó országbeli munkájukkal.

10 11 A vezetői és csapatképesség magától értetődő feltételei az ösztöndíjasok szakmai pályafutásának. Ezért a soft-skill-szemináriumok magas szinten folyhatnak: a résztvevőknek tréner segít a nemzetközi tárgyalásvezetés, retorika és stratégiai döntéshozatal területén intenzív gyakorlatokkal abban, hogy továbbfejlesszék magukat és további képességeket szerezzenek. A szemináriumra júniusban, a program félidején kerül sor jó alkalom, hogy a kezdetnél kitűzött célokat felülvizsgálják, a hátralévő hónapokra vonatkozó további lépéseket megtervezzék és a többi ösztöndíjassal véleményt cseréljenek a vendéglátó országban szerzett tapasztalatokról. A programév végén a Robert Bosch Alapítvány az ösztöndíjasokat értékelő találkozóra hívja. Egykori ösztöndíjasok munkája Az ösztöndíjasok hálózata a programéven túl is fennmarad. Az összes évfolyam évenkénti találkozói, amelyeket a Robert Bosch Alapítvány támogat, az évfolyamok és országok határain átnyúló kapcsolatápolást szolgálja, és az egykori ösztöndíjasoknak alkalmat kínál a személyes és szakmai eszmecserére. Hans-Christian Jasch A berlini Humboldt Egyetemen végzett jogi tanulmányait Hans-Christian Jasch a második államvizsgával fejezte be ben kezdte meg pályafutását a Szövetségi Belügyminisztériumban. Ott a határrendészeti együttműködés Európa szerte végzendő javításához kapcsolódó projektekkel foglalkozott. Hans-Christian Jasch a Bellevue programban a migrációs politikán belüli európai kooperáció kérdésein kívánt dolgozni. Az erre vonatkozó illetékesség Olaszországban a bel- és külügyre van felosztva. Ezért aztán Jasch az olasz külügyminisztériumnak a migrációs és menekültügyi kérdésekkel foglalkozó részlegében dolgozott, majd a belügyminiszter kabinettjébe került, ahol a határvédelmi és migrációs politikai osztályokon tevékenykedett. A Bellevue ösztöndíjévet követően Hans-Christian Jascht a hazai hivatal ismét kiküldte: a német EUtanácselnökség alatt ő az EU-bizottság elnökhelyettesének stábtagja.

11 Amikor pályáztam, egy szót sem tudtam németül. Azonban rendkívül motivált voltam. És néhány hónap kemény munka után szinte folyékonyan tudtam beszélni. Segített persze, hogy csak ottaniakkal volt intéznivalóm. Joana de Araújo, Külügyminisztérium, Portugália 2004/05-ös ösztöndíjas, közreműködés a német Szövetségi Belügyminisztériumban Szervezési kérdések Kiküldés A programban való részvétel a kiküldő intézmény személyzeti politikája részének tekintendő. Ezért a felettesnek és személyzeti osztálynak hozzá kell járulnia a pályázathoz. A köztisztviselőket változatlan szerződéses viszony mellett legfeljebb 15 hónapra mentesítik a munkavégzés alól, és 12 hónapra küldik ki a vendéglátó hivatalhoz. Az illetményt (a külföldi munkavégzésnél irányadó pótlék nélkül) a kiküldő hivatal a kiküldetés teljes időtartama alatt tovább fizeti. A program lejárta után biztosítani kell a visszailleszkedést. A Robert Bosch Alapítvány által nyújtott támogatás Az ösztöndíjas az Alapítványtól havi ösztöndíjat kap a külföldi tartózkodásból adódó többletkiadások fedezésére. A kísérő házastárs és gyermek részére pótlék fizethető. Az Alapítvány ezenfelül megtéríti a költözési költségeket és a nyelvtanulás költségeit egy rögzített felső határig. Az Alapítvány vállalja a szemináriumokkal és egyéb kötelező rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő utazási, szállás-, és ellátási költségeket is. Az Alapítvány és a hazai partnerintézet munkatársai szervezési kérdésekben a lehető legnagyobb mértékben támogatják az ösztöndíjasokat. Ez nem érvényes olyan személy- és adójogi kérdésekre, amelyek a külföldi tartózkodással kapcsolatosak. A vendéglátó ország kiválasztása, nyelvismeret A vendéglátó ország kiválasztása az ösztöndíjas szakmai érdeklődésének, nyelvismeretének, valamint munkaadója szakmaistratégiai érdekének megfelelően kell, hogy történjen. A vendéglátó ország nyelvének jó ismerete kívánatos és természetszerűleg megkönnyíti a vendéglátó hivatalban végzendő közreműködést. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy jó nyelvi alapismeretekkel és a program előtti intenzív nyelvi tréninggel is produktív munkatapasztalat lehetséges a vendéglátó hivatalnál. A vendéglátó ország kiválasztásáról szóló végleges döntés a programba való felvételt követően, valamint az Alapítvánnyal és a hazai partnerintézetekkel történt egyeztetés után születik meg. A vendéglátó országnak az ösztöndíjasok soraiból jelzett igényekhez viszonyított felvevő kapacitása is szerepet játszhat e döntésben.

12 13 A vendéglátó hivatal kiválasztása A vendéglátó hivatal kiválasztása általában az ösztöndíjas szakmai hátterének megfelelően, az általa megjelenített kompetenciák és tapasztalok alapján történik meg. A a vendéglátó hivatal kiválasztásakor specifikus, és egyúttal az aktuális politikai és társadalmi fejlemények iránti szakmai érdeklődésnek kell az előtérben állni. Az anyahivatalnak az a kívánsága is gyakran szerepet játszik, hogy a vendéglátó ország minisztériumával szorosabb kapcsolatot építsen ki. Ennek kapcsán figyelembe kell venni, hogy a hét ország minisztériumainak hatáskörei részben különbözően vannak szervezve. A megfelelő vendéglátó hivatal keresése az ösztöndíjas önálló kezdeményezéseként, a Robert Bosch Alapítvány és a hazai partnerintézet támogatásával történik. Az anyahivatal fennálló kapcsolatait magától értetődően ki kell használni. A program kezdete előtt az ösztöndíjast a vendéglátó hivatal bemutatkozó beszélgetésre kéri. Az anyahivatalnak és a vendéglátó hivatalnak közösen kell az elérendő célt megállapítani a munkatárs számára, azért, hogy az ösztöndíjévet a hivatali teljesítményértékelésben figyelembe vehessék. A vendéglátó hivatallal általában nem jön létre szerződéses viszony. Biztosítani kell, hogy az ösztöndíjas hozzáférhessen a házon belüli információs rendszerhez, valamint megfelelően felszerelt irodai munkahelyet kapjon. Munkavédelmi-, biztosítási- és felelősségi kérdéseket külön kell tisztázni. Joana Araújo Jogi és államigazgatás-tudományi tanulmányait követően Joana Araújo 2000-től 2004-ig a portugál Pénzügyminisztérium Elvi ügyek osztályán dolgozott. Tapasztalatait a Bellevue ösztöndíjév alatt a Szövetségi Belügyminisztérium Közszolgálati osztályán alkalmazhatta, ahol munkaszerződésre vonatkozó joggal és bérezéssel foglalkozott. Sikeresen pályázott a portugál külügyi szolgálat diplomata-pályafutására júniusa óta Joana Araújo a Külügyminisztérium Személyzeti osztályán a követségi állások betöltésében illetékes.

13 Biztos vagyok abban, hogy a spanyol Igazságügyi Minisztériumban végzett munka során új munkamódszereket és szervezési módokat fogok megismerni, amelyek a jövőbeni magyarországi munkámban hasznosak lehetnek. Csilla Schalbert, Igazságügyi Minisztériumban, Magyarország 2006/07-es ösztöndíjas, közreműködés a spanyol Igazságügyi Minisztériumban Pályázat Akit keresünk A Bellevue program a németországi, olaszországi, lengyelországi, portugáliai, szlovéniai, spanyolországi és magyarországi legfelsőbb állami hivatalok munkatársainak szól. A pályázat azokat a köztisztviselőket szólítja meg, akik a közigazgatás területén már több éves tapasztalattal rendelkeznek, és bizonyos vezetői felelősséggel már bírnak, vagy vezetői tisztségre készülnek. Az Európai Unió működésének ismerete feltétel, az európai eszményért való személyes elkötelezettség magától értetődő. A holnap döntéshozóit keressük, akik tetterővel és lelkesedéssel kívánják alakítani az európai együttműködést. Pályázati feltételek :: Legmagasabb életkor 42 év, :: legalább 5 éves szakmai tapasztalat a tanulmányok lezárását követően, :: legalább 3 éves tevékenység legfelsőbb államhivatal köztisztviselőjeként (határozatlan idejű kinevezéssel), :: bizonyos vezetői tapasztalat illetve kilátás vezetői felelősség viselésére (besorolás: legalább Tanácsos), :: kiváló felsőfokú végzettség (Masterképesítés vagy ezzel egyenértékű), :: külföldi tartózkodás a tanulmányok és/ vagy szakmai tevékenység alatt, :: nagyon jó angolnyelv-ismeret, :: a célul kitűzött vendéglátó ország nyelvének legalább jó alapszintű ismerete, :: jó általános műveltség és a hazai valamint a nemzetközi politika és gazdaság ismerete, :: határozott érdeklődés Európa politikai fejlődése iránt, :: tárgyalási érzék, :: csapatmunka-képesség, :: önálló kezdeményezés és határozott teljesítési készség, :: nagyon jó írásbeli kifejezőképesség, :: képesség és kézség arra, hogy rövid időn belül különböző témákba bedolgozza magát, :: képesség és kézség arra, hogy szakterületeken átnyúló munkacsoportokban interdiszciplináris módon dolgozzon.

14 15 Benyújtandó dokumentumok A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: :: Angol nyelven kitöltött pályázati űrlap, :: Informatív életrajz angol nyelven, :: Két ajánlólevél, lehetőleg angol nyelvű fordításban, :: A felettes hozzájárulása a kiküldetéshez, :: A lényeges egyetemi bizonyítványok és munkaügyi dokumentumok másolata, :: Motivációs levél angol nyelven: Részletes írásos bemutatása azon motivációnak, hogy pályázni kíván az ösztödíjprogramra, valamint a vendéglátó országban való tartózkodáshoz kapcsolódó közép- és hosszútávú szakmai célok és elvárások leírása. Ki kell tünnie annak, hogy a pályázó az ösztöndíjprogramban szerzett új tapasztalatait jövőbeni tevékenysége során miként akarja alkalmazni. Az aktuális kiírással kapcsolatos minden információ valamint a pályázati űrlap megtalálható a weboldalon. A kiválasztás menete A pályázat lezárása április 15-e az ugyanazon naptári évben október 1-én kezdődő programévre vonatkozóan. Az előzetes kiválasztást a partnerintézmények végzik a beadott írásbeli dokumentumok alapján. Ez alapján minden országból legfeljebb négy jelölt javasolható. A végső kiválasztásról májusban egy olyan zsűri dönt, amely minden partnerország és a Robert Bosch Alapítvány képviselőiből áll. A pályázók május végén kapnak tájékoztatást a kiválasztási döntésről. Csilla Schalbert 2002 óta Csilla Schalbert a magyar Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Államtitkári Titkárságvezetője. Ezt megelőzően jogi tanulmányokat végzett a Budapesti Egyetemen és két évig a Legfelsőbb Bíróság joggyakornokaként dolgozott. A Bellevue programban Csilla Schalbert a spanyol Igazságügyi Minisztériumba kerül kiküldésre. Az Európai Együttműködési Osztályon a folyó jogi ügyekben való közreműködésen kívül az európai bíróságok összehasonlító vizsgálatát fogja elvégezni.

15 16 A fogadó hatóság kiválasztásának és a munkatartózkodás megszervezésének kérdése mellett tapasztalatcsere is zajlott arról, hogyan lehet a leggyorsabban haladni az új idegennyelv tanulásával.

16 Partnerintézetek 17 Magyarország Office of the President of the Republic of Hungary Dr. Pál Sonnevend, Director Directorate of Constitutional and Legal Affairs Sándor Palace, Szent György tér I., 1014 Budapest, Hungary Tel.: (00 361) Fax: (00 361) Németország Bundespräsidialamt Christian Nachtwey Stellvertretender Leiter der Zentralabteilung Spreeweg 1, Berlin Tel.: (00 49) Fax: (00 49) Portugália National Institute of Public Administration Professor Antonio Correia de Campos President Palacio dos Marqueses de Pombal Oeiras, Portugal Tel.: (00 351) Fax: (00 351) Szlovénia Office of the President of the Republic of Slovenia Magdalena Tovornik, Ambassador Adviser for Political Affaires Erjaceva 17, P.P 305, 1000 Ljubljana, Slovenia Tel.: ( ) Fax: ( ) Olaszország National School for Public Administration Professor Valeria Termini, Director Via dei Robilant 11, Roma, Italy Tel.: (00 39) Fax: (00 39) Lengyelország Chancellery of the President of the Republic of Poland, Office of Foreign Affairs Mariusz Handzlik Undersecretary of State Krakowskie Przedmieście 48/ Warszawa, Poland Tel.: (00 48) Fax: (00 48) Spanyolország Ministerio de Administraciones Públicas Dirección General de la Función Pública Sra. Isabel Hernández Subdirectora General de relaciones con otras Administraciones Tel.: ( ) Fax: ( )

17 18 Kapcsolattartó Christian Hänel Hhelyettes Osztályvezető Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße Stuttgart Tel.: 0711/ Fax: 0711/ Impresszum Kiadja a Robert Bosch Stiftung GmbH Kialakítás: Hesse Design, Düsseldorf Fotók: Tobias Bohm, Bundesbildstelle (S. 4, 1. u. 3.), illuscope (S. 4, 2.), Robert Thiele (S. 4, 4.) Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart. Minden jog fenntartva.

18 A Robert Bosch Alapítvány egyike a nagy, vállalatokhoz kötődő alapítványoknak Néme tországban ban alapították és folytatja az alapító Robert Bosch ( ) közhasz nú törekvéseit. Az alapítvány főként népek egymással való megértetése, képzés, és egészség területeire koncentrál.

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Esettanulmányok és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Siklós Márta Elek Diána 2015. május 7. Budapest Esettanulmányok Külföldi munkavállalók dolgozó külföldiek Áttekintés

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

a Bonafarm Csoportot!

a Bonafarm Csoportot! Bonafarm Vezetőképző Program Ismerd meg a Bonafarm Csoportot! Bonafarm Zrt. felelős a csoportszintű stratégia megalkotásáért és a hatékony együttműködés kialakításáért menedzseli azokat a funkciókat, ahol

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS (2011/C 198 A/02)

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.6. NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS (2011/C 198 A/02) Szeretne valamelyik európai intézményben dolgozni? Megfelel az elvárásoknak? Jelentkezzen! Tegye próbára

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata. I. Erasmus oktatói mobilitás

A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata. I. Erasmus oktatói mobilitás 1403/2013.07.19. szenátusi határozat 5. melléklet A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata I. Erasmus oktatói mobilitás 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

Tanács Rt. ( A vállalat)

Tanács Rt. ( A vállalat) Tanács Rt. ( A vállalat) A cég bemutatása A cég (továbbiakban Tanács Rt. ) a világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó szervezete. Legfőbb törekvése, hogy megoldásokat találjon azokra a bonyolult üzleti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak. Reference : IT-2013-944-002

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak. Reference : IT-2013-944-002 Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak Reference : IT-2013-944-002 Szervezett tanfolyamunk célja, hogy a migránsok társadalmi integrációjával foglalkozók, ill. a téma iránt érdeklődők gyakorlatban

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam: 2007-2013 Költségvetés: 885.000.000 Célcsoport: 13-30 éves fiatalok 2 A Fiatalok

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE Az IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ) országos gazdasági érdekképviselet pályázati

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: COMENIUS pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA Budapest, 2015 Szerzők: Széll Zoltánné dr. Asztalos Zsuzsa Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-481-4

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM Kft. 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások, ezen belül a fotovillamos technológiák alkalmazása

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07.

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Tartalom I. A munkaerő mobilitás és flexibilitás elméleti háttere II. Munkaerő mobilitás és flexibilitás

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom

Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom Bevezetés... 2 A program átfogó céljai... 2 A program felépítése, támogatható tevékenységek... 2 A program tervezett menetrendje...

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

60. Az Európai Bizottság jelentése a kulturális menetrend végrehajtásáról

60. Az Európai Bizottság jelentése a kulturális menetrend végrehajtásáról 60. Az Európai Bizottság jelentése a kulturális menetrend végrehajtásáról A kultúra az európai projektben kiemelt fontossággal bír, hiszen erre a sarokkőre épül az egység a sokféleségben európai uniós

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

IAIM Továbbképzési Konferencia, Tréneri - Ország képviselői nap és Közgyűlés Liszabon, 2012 október 10-23 Némethné Gregor Judit A Tempus

IAIM Továbbképzési Konferencia, Tréneri - Ország képviselői nap és Közgyűlés Liszabon, 2012 október 10-23 Némethné Gregor Judit A Tempus IAIM Továbbképzési Konferencia, Tréneri - Ország képviselői nap és Közgyűlés Liszabon, 2012 október 10-23 Némethné Gregor Judit A Tempus Közalapítvány támogatásával 2012 12.07. IX. MAGYE Továbbképző Kongresszus

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

NEM támogatható! Film és audiovizuális!

NEM támogatható! Film és audiovizuális! Kultúra Program információs nap 2011 Együttműködési projektek - 1.1 terület - 1.2.1 terület Kultúra Program: célok Kulturális szereplők transznacionális mobilitása Kulturális javak mobilitása Kultúrák

Részletesebben

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen Miért érdemes pályázni Mit kínál a SZE? Erasmus+ Egyetemi részképzési pályázat

Részletesebben

Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései ÁROP 2.2.21. Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései ÁROP 2.2.21. Tudásalapú közszolgálati előmenetel Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései I. Közszolgálati Egyéni Teljesítményértékelés

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.3.3. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 53 A/1 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázat az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala BEREC Hivatal

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

Hozzuk működésbe! Rövid útmutató arról, hogyan teheti a virtuális mobilitás hatékonyabbá a hallgatók nemzetközi szakmai gyakorlatát.

Hozzuk működésbe! Rövid útmutató arról, hogyan teheti a virtuális mobilitás hatékonyabbá a hallgatók nemzetközi szakmai gyakorlatát. Hozzuk működésbe! Rövid útmutató arról, hogyan teheti a virtuális mobilitás hatékonyabbá a hallgatók nemzetközi szakmai gyakorlatát. Mit? A nemzetközi szakmai gyakorlatok angolul work placement vagy internship

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

Közösségi egészségtervező

Közösségi egészségtervező Az Európai Unió által támogatott Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása című kiemelt projekt alábbi feladatkörére keresünk munkatársat.

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben