A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA"

Átírás

1 A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA március 1

2 I.A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata évi gazdálkodásáról általánosságban, forgalmi adatok A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata július elsejétől biztosítja az I. kerület alapellátási valamint a kerületi lakosokon felül a más kerületekből hozzáforduló betegek szakorvosi, pszichiátriai gondozási és 2007 szeptemberétől egynapos sebészeti és foglalkozás egészségügyi ellátását is. A Szakrendelő, és az Intézmény központja is a XII. kerület Maros utca 16/b szám alatti telephelyen, valamint a háziorvosi, gyermekorvosi, felnőtt- és gyermekfogászati rendelők akadálymentessége biztosított. A Maros utcai épület fűtési rendszerének, kazánjának és a külső homlokzati nyílászárók cseréje a KEOP pályázat megnyerésével decemberében befejeződött, elszámolásunkat 2011 januárjában beküldtük a pályáztató szervhez, a pályázaton elnyert összeg kifizetése a mai napig nem történt meg. 2

3 A Szakrendelő tetőfelújítása után lehetőségünk volt az emelet felújítására, burkolatok cseréjére, mely október hónapban befejeződött. 3

4 A Mikó utcai Gyermekorvosi Rendelőben az Önkormányzat által biztosított forrásból augusztus első hétvégéjén kezdődött a nyílászárók cseréje, mely az ellátás zavartalan biztosítása érdekében két szakaszban került lebonyolításra. Először az orvosi oldalon, majd a védőnői területén kerül sor a munkálatokra. A munka műszaki átadása augusztus 16-án volt. 4

5 A gép-műszer ellátottság színvonala részben az Önkormányzat, részben a pénzmaradvány biztosította forrásokból évben is emelkedett, melyről a későbbiekben részletesen beszámolunk. A szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében folyamatosan, az elkövetkező években is szükség lesz a törvény előírása szerinti használati időt betöltött gépek, műszerek cseréjére. A főbb feladatok és teljesítménymutatók alakulása: Háziorvosi Szolgálat Szolgálatok száma 15 Ellátottak száma Házi Gyermekorvosi Szolgálat Szolgálatok száma 5 Ellátottak száma Járóbeteg Szakorvosi Ellátás Napi szakorvosi óraszám 147 Beavatkozások száma Járóbetegek gondozóintézeti ellátása Napi szakorvosi óraszám 6 Foglalkozás egészségügy Napi szakorvosi óraszám 6 Az Egészségügyi Szolgálat "Alapító Okiratában" foglaltaknak megfelelően tizenhárom szakfeladaton és kilenc telephelyen látja el tevékenységét, az alábbiak szerint: Háziorvosi Szolgálat A kerület fős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben 15 praxissal látjuk el, melyben 1 a közalkalmazott és 14 a vállalkozó háziorvosok száma. Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a háziorvosi rendelőkre vonatkozóan és a privatizált orvosok költségviselése változatlan maradt. A Csalogány utcai egyik háziorvosi praxist a tulajdonosa, dr. Juhász Tünde külföldi munkavállalása miatt eladta dr. Nagy Ágnes belgyógyász, kardiológus szakorvosnak, az adásvételhez a Képviselőtestület hozzájárult, a szerződést dr. Nagy Ágnes megkötötte, a tényleges átadás-átvétel szeptember 1-én történt meg. Házi Gyermekorvosi Szolgálat fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált praxisban két telephelyen, a Markovits és a Mikó utcai rendelőben történik, változatlan tárgyi és személyi feltételek között. Mindkét gyermekorvosi rendelő további felújításával és kisebb átalakításával a betegellátás és az ott dolgozók munkavégzési körülménye javítható lenne. 5

6 Háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége és betegkártya aránya és 2011 évben. FELNŐTT PRAXISOK KÓD OEP Ellátandó lakos Kártyaszám közalkalmazott KÓD 2010 éves 2011 éves 2010 éves 2011 éves 2010-es index 2011-es index % 74% privát % 119% privát % 82% privát % 75% privát % 77% privát % 90% privát % 52% privát % 101% privát % 78% privát % 78% privát % 146% privát % 66% privát % 79% privát % 80% privát % 117% Praxis összesen % 84% Közalkalmazotti % 96% Privát % 82% GYERMEKORVOSI PRAXISOK KÓD Ellátandó lakos Kártyaszám privát 2010 éves 2011 éves 2010 éves 2011 éves 2010-es index 2011-es index % 135% 6

7 privát privát privát privát Praxis összesen % 163% % 116% % 126% % 139% % 133% Ügyeleti Szolgálat Felnőtt háziorvosi ügyelet Az I. kerület 1992-től a XII. kerülettel közösen működteti a felnőtt ügyeleti ellátást, melyet jelenleg az Oxyteam Kft és az Orvosi Ügyelet Non-profit Kft közösen lát el a mindenkori OEP finanszírozás 84%-a, a közbeszerzési pályázatnak megfelelően. A felnőtt ügyeleti szolgálat forgalmi adatai Év Hívásr a történ t ellátás Ambulá ns (rendel őben) ellátás Ambul áns (közte rület) ellátás Összes betegellátá s Kórházba utalás OMSZ mentőszá llítás FŐNIX- MED Zrt. Mentőszállí tás Exit Véralkohol Látlelet Január február Március Április Május Június Július Augusz tus Szepte mber Októbe r Novem ber Decem ber Össz:

8 Gyermekorvosi ügyelet január 1.-től a hat budai kerület egységes gyermekügyeleti ellátását a Főnix Zrt vállalta az OEP finanszírozást meghaladó összegért. A felnőtt ügyeleti ellátás 15 %-os maradványösszege fedezi a Tb által térített gyerek lakosságszám arányos díj és a közreműködői szerződésben megállapodott összeg különbözetét. I. kerület korcsoport JANUÁR Ambuláns ellátás Hívásra történt ellátás 8 Összes betegellátás Kórházba utalás OMSZ mentőszállítás Exit 0-3 év év év év _ Összesen FEBRUÁR 0-3 év év év év _ Összesen MÁRCIUS 0-3 év év év év _ Összesen ÁPRILIS 0-3 év év év év _ Összesen MÁJUS 0-3 év év év év _ Összesen JÚNIUS 0-3 év év

9 6-12év év _ Összesen év év év év Július 16_ Összesen év év év év augusztus 16_ Összesen év év év év szeptember 16_ Összesen év év év év október 16_ Összesen év év év év november 16_ Összesen év év év év december 16_ Összesen összses hónap 0-3 év év

10 6-12év év _ Összesen A gyermekügyelet telephelye 2012 februárjában a Szt. János Kórház területére költözött. Védőnői Szolgálat A 43/ 1999.(III.3.) Kormányrendelet módosításával júniusától az előírt normatívák szerint öt iskola és öt területi védőnő látja el a éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó, mintegy 4500 tanuló egészségügyi ellátását. Védőnői jelentés összesítője 2011.év. Várandós anyák száma: hónaposok nyilvántartása: hónaposok nyilvántartása: évesek nyilvántartása: 613 Családlátogatások száma: Tanácsadáson az összes megjelenések száma: Iskola-egészségügyi Szolgálat A kerületi oktatási intézményekben mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban közel ötezer tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők - valamint részmunkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el szeptemberétől a Szent Benedek Általános Iskola elköltözött a Fő utcai telephelyéről, így tanulóinak számával fő - csökkent ellátási kötelezettségünk. Gyermek- és ifjúsági fogászat Az Önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján, és augusztus 1- től dr. Kovács Anna és dr. Bagyinszki Réka közvetlen OEP finanszírozással látja el a kerület gyermek és ifjúsági fogászati feladatait. 10

11 A Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium épületében elhelyezett rendelőhelyiségek működtetésével az Önkormányzat az Egészségügyi Szolgálat látja el. Fogorvosi Szolgálat szeptember 1-től kezdődően az öt I. kerületi fogorvosi alapellátás és a röntgen szakellátás az Önkormányzatunk beruházásban elkészült új, korszerű Roham utcai telephelyen kezdte meg a működését. A Mészáros utcai rendelőben marad a hat XII kerületi fogorvos a két kerület közötti megállapodás alapján. A rendelő működtetését a XII. kerületi fogorvosok elköltözéséig az Egészségügyi Szolgálat biztosítja. Az Egészségügyi Szolgálat - az Önkormányzat megbízása alapján július 1-től ellátja a rendelő működtetési feladatait. A két rendelő költségeit a két önkormányzat által megbízott fogorvosi vállalkozások viselik. A működtetési költségeken felül a Szolgálat feladatnövekedéséből adódó költségeket a fogorvosi praxisok 20 %-os rezsiköltség térítéséből és a Hegyvidéki Önkormányzat finanszírozott havi 80 ezer Ft-os gondnoki díjból oldja meg a Szolgálat. Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat A Maros utcai Szakrendelőben óta működik a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, alapellátás. Elsődleges feladata - a Képviselőtestület által meghatározott, a Magyar Orvosi Kamara Díjtétel egyeztető bizottsága által meghatározott ajánláshoz képest alacsonyabb térítési díjakkal - az Önkormányzathoz tartozó intézmények, iskolák, bölcsődék, óvodák, valamint a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ közalkalmazottai és köztisztviselőinek ellátása, de piaci alapú szerződések alapján vállalkozások ellátását is felvállalta december 31-el a Szent Benedek Általános Iskola a kerületből történt elköltözése miatt - felmondta a szerződését, ami az ellátotti létszámot 42 fővel, a 2012 évi várható bevételt 179 e Ft-tal csökkenti. Járó beteg Szakorvosi ellátás A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi rendelések működnek Nőgyógyászat Onkológia Reumatológia Röntgen Szemészet EKG 11

12 Belgyógyászat és társszakmák /endokrionológia, diabetologia és kardiológia / Fül-orr-gégészet Audiológa Ideggyógyászat Laboratórium Fizikoterápia Gyógytorna Sebészet (ezen belül érsebészet és proktológia is) Ortopédia (ezen belül gerincsebészeti szakrendelés is) Ultrahang-diagnosztika Pszichiátriai szakrendelés Pszichiátriai gondozó Bőrgyógyászat Lymphoedema rendelés Urológia továbbá a Maros utcai épületben nyertek elhelyezést a Szolgálat igazgatási és gazdasági feladatait ellátó közalkalmazottak. Az Egészségügyi Szolgálatnál a szakrendelőben, és az alapellátásban dolgozó orvosok közül jelentős számban rendelkeznek több szakvizsgával, másoddiplomával, tudományos fokozattal. A több szakvizsgás szakorvosoknak. háziorvosoknak köszönhetően a betegellátás minőségének színvonala biztosított. A szakorvosi ellátás egy része az elmúlt években már vállalkozó orvosok alkalmazásával került ellátására - belgyógyászat - diabetológia egy orvossal, heti 16 órában - nőgyógyászat heti 34 órában-öt orvossal - A szemészeti rendelést hat részmunkaidős szemész szakorvos vállalkozó és egy részmunkaidős közalkalmazott orvos látja el. A részmunkaidős Kolléga külföldi munkavállalás okán szeptembertől már nem rendel intézményünkben. A szakmai színvonal további emelése érdekében a Maros utcai Szakrendelőben havi rendszerességgel, akkreditált, orvosok számára pontszerző továbbképzéseket tartunk, melyet témától függően szakdolgozóink is látogatnak. Szakdolgozóink képzettségi szintje is folyamatosan emelkedik. Júniusban szerezte meg egyik asszisztensünk foglalkozásegészségügyi ápolói, míg nőgyógyászati szakasszisztensünk sonográfus emeltszintű, illetve felsőfokú OKJ-es szakképesítését. A folyamatos kreditpontszerző továbbképzésekkel, gyógytornászaink a holisztikus medicina mellett a McKenzie módszert és a lymphoedema therapeuta képesítést is elsajátították ben 4 alkalommal tartottunk szűréseket, egyszer a Maros utcai rendelőben, háromszor a Czakó utcai pályán szervezett rendezvényhez kapcsolódóan. 12

13 Az előző év azonos időszakához képest a járóbeteg szakellátásban 19 millióval nőtt az elért teljesítmény(német) pontok száma. A finanszírozás szabályait tartalmazó 43/1999 többszörösen módosított kormány rendelet az 1,50 Ft-os német pont/forint értéket a teljesítmény volumenkorlát (TVK) mértékéig finanszírozza teljes értéken, míg a járóbeteg és a laboratóriumi ellátás esetében TVK feletti teljesítmények egy részére csak degresszív, a továbbiakban nulla finanszírozást biztosít. Rendelés Eset Beavatkozás Teljesítménypontszám Belgyógyászat+EKG Bőrgyógyászat Fizikoterápia Gégészet Gyógytorna Ideggyógyászat Nőgyógyászat Onkologia Ortopédia Pszichiátriai rendelés Pszichiátriai gondozás Rheumatologia Röntgen+ultrahang Sebészet Szemészet Urologia Laboratorium Összesen: A teljesítmény és forgalmi adatok változása Év esetszám Beavatkozásszám Német pont növekedés A teljesítményadatok 20 millió pontot megközelítő növekedését a 2011 évi munkanapok számának figyelembevételével napi átlagban a bázisévhez viszonyítottan 13

14 - 11 esettel több ellátásával darabbal több elvégzett beavatkozással több pont megtermelésével értük el. III. A gazdálkodás részletes ismertetése Az Egészségügyi Szolgálat működését az önálló költségvetési intézmények gazdálkodását meghatározó államháztartási törvényben foglaltak, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó kormányrendelet, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény az Önkormányzat képviselőtestületének határozatai és rendeletei az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozatai a társadalombiztosítási természetbeni ellátások finanszírozásának szabályozásáról szóló kormányrendelet vonatkozó paragrafusai határozzák meg. Az alap- és szakellátás finanszírozási változásai, a sorozatos jogszabályi változások miatti változó teljesítmény elismerések bizonytalansága, az adó és járulékváltozások, a 2011 évi 3,5 %-os infláció az Egészségügyi Szolgálat működését megalapozó pénzügyi tervezésben, gazdálkodásban az eddigi takarékosság fokozását, a pénzügyi tartalék képzésre való törekvést erősíti. A legfontosabb meghatározó tényezők az alábbiak: - a 2011 évi bér-adó-kompenzáció hatása - a németpont 1,46-ról 1,5 Ft-ra, a súlyszám értékének az egynapos sebészetben ezer Ft-ról 150 ezer Ft-ra emelése - a finanszírozási rendszer többszöri változtatása: a teljesítmény volumenkorlát és a szezonális index hatása a járóbeteg szakellátásban, a volumenkorlátot meghaladó teljesítmények degresszív finanszírozása, a labor és a járóbeteg szakellás területén - a július-szeptember hónapokra biztosított 2,6 millió pont TVK többlet - a chips adó bevételéből a kiemelt egészségügyi területeken dolgozók egyszeri pótlék kiegészítése - Kasszasöprés 13,9 m Ft többletfinanszírozása - konszolídációs támogatás, csak előirányzat szintjén, a bankszámlán csak január 2-án jelent meg. - az egynapos sebészet 2011-re biztosított súlyszámának teljeskörű felhasználása 14

15 - az infláció hatása, - az energia árak emelése - a KEOP pályázat keretében végzett kazán- és nyílászárócsere révén elért első évi gázenergia megtakarítás 1. Létszám és bérgazdálkodás Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett álláshelyeinek számát a Fővárosi és Pest-megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés, lekötött kapacitás, illetve a közalkalmazotti háziorvosi és a védőnői körzetek, valamint a lakosságszám ellátásához szükséges létszám-normatíva határozza meg. Az Egészségügyi Szolgálat 2011-re tervezett nyitólétszáma 84 volt. A szakrendelő személyzeti struktúrájának revízióját a költséghatékonyság elsődleges szem előtt tartásával ben is folytattuk, mely 2 fő létszámcsökkenést eredményezett december 31-re. Betöltött álláshelyek alakulása 2011-ben Szakfeladat megnevezése Intézményüzemeltetési létszám / fő / Szakmai tevékenységet ellátók létszáma / fő / Összes létszám / fő / Háziorvosi Szolgálat 0,5 2,0 2,5 Iskola egészségügyi szolgálat 2,5 2,5 Munkaegészségügy 1,5 1,5 Járó beteg szakellátás 17,5 43,0 60,5 Védőnői szolgálat 10,0 10,0 Pszichiátriai gondozó 4,0 4,0 Közalkalmazottak száma összesen 18,00 63,0 81,0 Az engedélyezett álláshelyek száma december 31-én 82 volt, melyből 1 fő betöltetlen álláshely volt a gazdasági- műszaki területen. Tartósan távollévő: szülési szabadságon, illetve GYED-en 6 dolgozó van, tartósan beteg 2 fő volt 2-2 hónapig, GYET miatti fizetés nélküli szabadságról pedig február 15-én tért vissza 1 fő. Az üres, illetve a megüresedett álláshelyek betöltésére, a visszapótlásra, illetve új belépők alkalmazására a minimumrendeletben előírt személyi feltételek biztosítása miatt került sor. 15

16 Az álláshelyek alakulását az alábbiakban mutatjuk be: Álláshely megnevezés I. m. csoport orvos III. m. csoport szakdolgozó IV. m. csoport ügyviteli V. m. csoport fizikai Intézmény összesen Engedélyezett 19,2 44,6 12,7 5,5 82,0 Betöltött 19,2 44,6 11,7 5,5 81,0 Tartósan 6, ,0 távollévő Dolgozó 19,7 40,1 11,7 5,5 75,0 Üres 0 0 1,0 1,0 Munkaerőmozgás 2011.évben Munkaköri csoport Szervezett Belépő/fő Kilépő/fő állás/fő I. m. cs. Orvosok 19,2 2,0 2,0 III. m. cs. 44,6 4,0 5,0 Eü. Szakdolgozó IV. m. cs. Ügyviteli 12,7 4,0 4,0 V. m. cs. Fizikai 5,5 2,0 2,0 kisegítő Összesen: 82,0 12,0 13,0 Az egészségügyi szakdolgozók közül 2 fő védőnő távozott a pszichiátriáról, egyikük sajnálatos módon súlyosan megromlott egészségügyi állapota miatt, másikuk élve a jogával, negyvenévi munkaviszonyt elérve nyugállományba vonult. A pszichiátriai gondozóban a szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet adta lehetőséggel- a továbbiakban középfokú végzettségű szakdolgozókat foglalkoztatunk, a költséghatékonyságot is szem előtt tartva, továbbá az eddigi 3 fő szakdolgozói állásból egyet megszüntettünk. Lakóhelyéhez közelebb talált magasabb fizetésért- munkahelyet egy asszisztens a fizikotherápiáról, a kapacitáskihasználtságot figyelembe véve visszapótlására nem került sor. A gazdasági-műszaki területen a részmunkaidős bérszámfejtő és a részmunkaidős munkaügyi ügyintéző személyében történt változás az első félévben, valamint a logisztikus munkatársunk is élt a negyven év munkaviszony nyugdíj jogszerző lehetőségével, továbbá nyugdíjba ment a gondnokságvezetőnk is. Az állásokat viszonylag rövid időn belül sikerült betölteni. 16

17 Az intézmény bérgazdálkodását 2011 évben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény változásai, illetve annak végrehajtására az egészségügyi ágazatban kiadott rendelet határozták meg, nevezetesen: a háromévenkénti kötelező előrelépés kihatása a közszféra bérének befagyasztása az adóváltozás ellentételézésére szolgáló kompenzáció a jövedelemadó törvény gyermekes családokat érintő kedvező változása a költségvetési törvényben megállapított kötelező legkisebb munkabér illetve a garantált bérminimum növekedése az éves Cafetéria keret maximalizálása Sajnálatos módon a kötelező emeléseken túl a munka szerinti differenciálásra módunk és eszközünk nem maradt. Az előző évekhez hasonlóan általánosságban elmondható, hogy a különböző színvonalú munkát nyújtó közalkalmazottak illetménye között nincs lényegi különbség, csak a 2010 évi pénzmaradványból jutalmazásra fordított összeg jelentett anyagi ösztönzést a színvonalasabb munkavégzésre. A Cafetéria keret parlamenti és önkormányzati döntésű megtartása kedvezően befolyásolta a közalkalmazottak anyagi helyzetét. A Cafetéria keret éves szinten a jogszabályban megfogalmazottak arányában (évi bruttó 200 ezer, nettó 168. ezer Ft minden teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs esetében) havi nettó 14 ezer Ft adómentes juttatást jelent. A részmunkaidőben foglalkoztatottak munkaidejük arányában részesülnek a béren kívüli juttatásban. A felhasználási cél szabadsága, az adótörvény biztosította lehetőségek- helyi bérlet, melegétel utalvány, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás - jelentős segítség a közalkalmazottak évek óta szinte változatlan anyagi helyzetében. A személyi juttatások előirányzatának alakulása 2011évben (ezer Ft-ban) Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Eredeti eir Módosított eir Tény Tény/mód.eir % % % % 17

18 Összesen % Az átlagos besorolási bér és pótlék alakulása 2011 évben / forintban / Munkaköri csoport I. m. cs orvos III. m. cs. Eü szakdolg IV. m. cs. Ügyviteli V. m. cs. Fizikai kisegítő Intézet Összesen Alap bér Változás összesen Pótlék Összesen Alap Pótlék Összesen Alapbér bér Pótlék Összesen Az Intézmény közalkalmazottainak szakképesítése és közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő a meghatározó tényező az átlagbérek alakulásában. Mint a fenti táblázat is bemutatja, évben a személyi struktúra változása, valamint KJT hatálya szerint, a háromévenkénti kötelező előrelépés módosította az átlagbéreket. A bevételek alakulása évben Az Egészségügyi Szolgálat kiadásainak forrásai a alábbiak: 1. önkormányzati támogatás 2. a társadalombiztosítástól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök 3. saját működési és felhalmozási bevételek évi pénzmaradvány 2011.évben a bevételi tényadatok megoszlása alapján a TB támogatás az összes bevétel 82 % - legnagyobb hányad-, míg az önkormányzati működési támogatás 2 %-ot, az önkormányzati felhalmozási támogatás 1 %-ot az intézményi működési bevételek 7 %-ot, a pénzmaradvány felhasználása 8 %-ot képviselt. 18

19 Bevétel megnevezése Eredeti Módosított Index előirányzat előirányzat Teljesítés 4/ Önkormányzati működési támogatás % 2% Önk felhalmozási támogatás % 1% Előző évi alulfinanszírozás % 0% Tb támogatás % 82% Felhalmozási célú átvett pénzeszköz % 0% Intézményi működési bevétel % 7% Intézményi felhalmozási bevétel 10 0% 0% Felhalmozási célú pénzmaradvány % 3% Működési célú pénzmaradvány % 5% Összesen Megoszlás %-a tény % 100% 1. Az önkormányzati támogatás alakulása Az önkormányzat az alábbi előirányzat-módosításokat eszközölte A bérkompenzációra I-XII hóra az alapellátás eszközbeszerzésére pótigény a Mikó utcai ablakcseréhez intézmény vezető jutalmára Semmelweis díjra Egészségügyi szűrőprogram támogatására Összesen: e Ft e Ft e Ft 572 e Ft 508 e Ft 429 e Ft e Ft 19

20 2.A társadalombiztosítás alapjaitól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök alakulása a előirányzat módosítás az alábbi jogcímen történt: pont/ft érték változás és többletteljesítés e Ft TVK 2,5 m pont kasszamaradvány kiosztása decemberben e Ft labor finanszírozási rend változás e Ft háziorvos finanszírozási rend változás 572 e Ft munkahelyi pótlék chipsadó- keresetkie e Ft gészítés adósságkonszolídáció e Ft Összesen e Ft A gondozók tervezett finanszírozási változása a fixdíj megszüntetése és beépítése a teljesítménydíjba - csak a 2012 finanszírozási évben valósult meg. A háziorvosi és a laborkassza esetében december hónapban került sor a három helyett kéthavi késésű finanszírozási rendre való áttérésre. A KJT egészségügyi ágazatra vonatkozó jogszabály szerinti munkahelyi pótlékos munkakörben dolgozó orvosok, és szakdolgozók decemberben kapták meg a Kormány által a 262/2011(XII.13) rendeletben biztosított egyszeri kereset kiegészítést. A 337/2011(XII.29) Kormányrendelet a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásáról előirányzat szintjén 2011 évben jelent meg e Ft összegben, de sajnálatos módon a bevétel maga az egészségügyi intézményekhez csak 2012 január 2-án érkezett meg. A kasszánkénti bevétel az alábbi volt: Kasszaszakfeladat száma megnevezése Eredeti előirányzat e Ft Bevétel e Ft index tény / terv Megoszlás %-a / tény Háziorvosi szolgálat % 2% 20

21 Ügyeleti ellátás % 4% Járóbeteg szakellátás Pszichiátriai gondozó Egynapos sebészet Foglalkozásegészségügy Laboratóriumi ellátás Képalkotó diagnosztikai ellátás Fizikoterápiai ellátás Védőnői szolgálat Iskolaegészségügy OEP finanszírozás összesen % 50% % 4% % 12% 0 0 0% 0% % 7% % 7% % 4% % 7% % 3% % 100% Ebből alapellátás % 17% szakellátás % 83% A 2011 évi tervezetthez viszonyítottan intézményi szinten 12 %-al magasabbb bevételt realizáltunk mely részben a finanszírozási törvények változásának, részben a teljesítménynövekedésünknek, másrészt egyszeri egészségpolitikai döntések eredménye. Az összbevétel 17 %-át jelentő alapellátás 100 % -ban teljesítette az éves tervezett bevételét, míg a szakellátásban 15 %-nyi emelkedés 21

22 volt tapasztalható. A járóbeteg szakellátás 115 %, az egynapos sebészet 8%-kal, laboratórium 29%-al, a röntgen-ultrahang, a képalkotó diagnosztikai szakellátás 20 % - al több bevételt ért el. 3. Pénzmaradvány igénybevétel Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott évi pénzmaradványa ezer Ft, az alulfinanszírozás összege 69 ezer Ft volt. Felhasználás jogcíme Jóváhagyott Felhasznált Maradvány Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Működési célú összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási célú összesen Összesen: A pénzmaradvány felhasználása a kötelezettségvállalásoknak, illetve a jóváhagyásra felterjesztett jogcímeknek a működési pénzmaradványból teljeskörűen, a felhalmozási pénzmaradványból részlegesen megtörtént. A felhalmozási célú pénzmaradvány maradványát a 2012 évi pénzmaradvány jóváhagyásához a 2012 évi szakrendelői beruházási és felújítási felmerülő igényekre terjesztjük elő, illetve a felmerült 2012 évi beruházási forrást igénylő szerverszoba klímatizálás azonnali megoldása a megadott engedély alapján már 350 e Ft összegben felhasználtuk a szöveges indoklás beterjesztésének időpontjáig. 4. Intézményi üzemeltetési bevételek 2011 évben, annak ellenére, hogy az elmúlt években jelentős bérleti díjbevételt biztosító Várnegyed Patika működése augusztusban megszűnt, egyéb 22

23 jogcímeken sikerült 2,5 millió Ft tal meghaladó bevételt elérnünk a tárgyévre tervezetthez képest. A Várnegyed Patikával történt szerződéskötéskor háromhavi kaució befizetését kötöttünk ki, így a jelenleg fennálló tartozása mindösszesen 1,2 M Ft, melyet eddig - a működtető patikalánc többmilliárdos tartozása miatt nem sikerült végrehajtatnunk, erre reális esély nincs is. További cégek ellen is indítottunk ügyvédi, illetve közjegyzői be-illetve végrehajtást, mely nagyrészt eredményes volt. 5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök A KEOP pályázat elszámolásának benyújtása 2011 januárjában megtörtént. A beszámoló elkészítésének időpontjáig válasz nem érkezett. A kiadások alakulása A 2011.első félévi beszámolási időszakban a kiadásokat az alábbi tényezők befolyásolták: a személyi juttatások terén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. Törvény változásainak érvényesítése a közszféra bérének befagyasztása a 2011 évi adókompenzáció a munkaadókat terhelő járulékok tételein a KJT érvényesítésének hatása, valamint a járulékok változása az egynapos sebészet teljesítmény kifizetése a vállalkozóvá vált orvosok díjazása a laboratórium kiszervezésének hatása a dologi kiadásokra az orvosi gép-műszer állomány folyamatos működésének biztosításához elengedhetetlenül szükséges az OEP által előírt nagy költségigényű karbantartása, folyamatos ellenőrzése az alap és szakellátásban az infláció, a közüzemi díjak, az energia árának alakulása az OEP előírásainak megfelelő jelentéshez szükséges hardver - szoftver háttér biztosítása a háziorvosi rendelőkben, és a szakellátásban Kiadások alakulása 1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok A létszám és bérgazdálkodásnál már részletesen elemeztük az Intézmény 2011 első félévi munkaerő és bérgazdálkodását. 23