A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA"

Átírás

1 A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA március 1

2 I.A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata évi gazdálkodásáról általánosságban, forgalmi adatok A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata július elsejétől biztosítja az I. kerület alapellátási valamint a kerületi lakosokon felül a más kerületekből hozzáforduló betegek szakorvosi, pszichiátriai gondozási és 2007 szeptemberétől egynapos sebészeti és foglalkozás egészségügyi ellátását is. A Szakrendelő, és az Intézmény központja is a XII. kerület Maros utca 16/b szám alatti telephelyen, valamint a háziorvosi, gyermekorvosi, felnőtt- és gyermekfogászati rendelők akadálymentessége biztosított. A Maros utcai épület fűtési rendszerének, kazánjának és a külső homlokzati nyílászárók cseréje a KEOP pályázat megnyerésével decemberében befejeződött, elszámolásunkat 2011 januárjában beküldtük a pályáztató szervhez, a pályázaton elnyert összeg kifizetése a mai napig nem történt meg. 2

3 A Szakrendelő tetőfelújítása után lehetőségünk volt az emelet felújítására, burkolatok cseréjére, mely október hónapban befejeződött. 3

4 A Mikó utcai Gyermekorvosi Rendelőben az Önkormányzat által biztosított forrásból augusztus első hétvégéjén kezdődött a nyílászárók cseréje, mely az ellátás zavartalan biztosítása érdekében két szakaszban került lebonyolításra. Először az orvosi oldalon, majd a védőnői területén kerül sor a munkálatokra. A munka műszaki átadása augusztus 16-án volt. 4

5 A gép-műszer ellátottság színvonala részben az Önkormányzat, részben a pénzmaradvány biztosította forrásokból évben is emelkedett, melyről a későbbiekben részletesen beszámolunk. A szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében folyamatosan, az elkövetkező években is szükség lesz a törvény előírása szerinti használati időt betöltött gépek, műszerek cseréjére. A főbb feladatok és teljesítménymutatók alakulása: Háziorvosi Szolgálat Szolgálatok száma 15 Ellátottak száma Házi Gyermekorvosi Szolgálat Szolgálatok száma 5 Ellátottak száma Járóbeteg Szakorvosi Ellátás Napi szakorvosi óraszám 147 Beavatkozások száma Járóbetegek gondozóintézeti ellátása Napi szakorvosi óraszám 6 Foglalkozás egészségügy Napi szakorvosi óraszám 6 Az Egészségügyi Szolgálat "Alapító Okiratában" foglaltaknak megfelelően tizenhárom szakfeladaton és kilenc telephelyen látja el tevékenységét, az alábbiak szerint: Háziorvosi Szolgálat A kerület fős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben 15 praxissal látjuk el, melyben 1 a közalkalmazott és 14 a vállalkozó háziorvosok száma. Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a háziorvosi rendelőkre vonatkozóan és a privatizált orvosok költségviselése változatlan maradt. A Csalogány utcai egyik háziorvosi praxist a tulajdonosa, dr. Juhász Tünde külföldi munkavállalása miatt eladta dr. Nagy Ágnes belgyógyász, kardiológus szakorvosnak, az adásvételhez a Képviselőtestület hozzájárult, a szerződést dr. Nagy Ágnes megkötötte, a tényleges átadás-átvétel szeptember 1-én történt meg. Házi Gyermekorvosi Szolgálat fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált praxisban két telephelyen, a Markovits és a Mikó utcai rendelőben történik, változatlan tárgyi és személyi feltételek között. Mindkét gyermekorvosi rendelő további felújításával és kisebb átalakításával a betegellátás és az ott dolgozók munkavégzési körülménye javítható lenne. 5

6 Háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége és betegkártya aránya és 2011 évben. FELNŐTT PRAXISOK KÓD OEP Ellátandó lakos Kártyaszám közalkalmazott KÓD 2010 éves 2011 éves 2010 éves 2011 éves 2010-es index 2011-es index % 74% privát % 119% privát % 82% privát % 75% privát % 77% privát % 90% privát % 52% privát % 101% privát % 78% privát % 78% privát % 146% privát % 66% privát % 79% privát % 80% privát % 117% Praxis összesen % 84% Közalkalmazotti % 96% Privát % 82% GYERMEKORVOSI PRAXISOK KÓD Ellátandó lakos Kártyaszám privát 2010 éves 2011 éves 2010 éves 2011 éves 2010-es index 2011-es index % 135% 6

7 privát privát privát privát Praxis összesen % 163% % 116% % 126% % 139% % 133% Ügyeleti Szolgálat Felnőtt háziorvosi ügyelet Az I. kerület 1992-től a XII. kerülettel közösen működteti a felnőtt ügyeleti ellátást, melyet jelenleg az Oxyteam Kft és az Orvosi Ügyelet Non-profit Kft közösen lát el a mindenkori OEP finanszírozás 84%-a, a közbeszerzési pályázatnak megfelelően. A felnőtt ügyeleti szolgálat forgalmi adatai Év Hívásr a történ t ellátás Ambulá ns (rendel őben) ellátás Ambul áns (közte rület) ellátás Összes betegellátá s Kórházba utalás OMSZ mentőszá llítás FŐNIX- MED Zrt. Mentőszállí tás Exit Véralkohol Látlelet Január február Március Április Május Június Július Augusz tus Szepte mber Októbe r Novem ber Decem ber Össz:

8 Gyermekorvosi ügyelet január 1.-től a hat budai kerület egységes gyermekügyeleti ellátását a Főnix Zrt vállalta az OEP finanszírozást meghaladó összegért. A felnőtt ügyeleti ellátás 15 %-os maradványösszege fedezi a Tb által térített gyerek lakosságszám arányos díj és a közreműködői szerződésben megállapodott összeg különbözetét. I. kerület korcsoport JANUÁR Ambuláns ellátás Hívásra történt ellátás 8 Összes betegellátás Kórházba utalás OMSZ mentőszállítás Exit 0-3 év év év év _ Összesen FEBRUÁR 0-3 év év év év _ Összesen MÁRCIUS 0-3 év év év év _ Összesen ÁPRILIS 0-3 év év év év _ Összesen MÁJUS 0-3 év év év év _ Összesen JÚNIUS 0-3 év év

9 6-12év év _ Összesen év év év év Július 16_ Összesen év év év év augusztus 16_ Összesen év év év év szeptember 16_ Összesen év év év év október 16_ Összesen év év év év november 16_ Összesen év év év év december 16_ Összesen összses hónap 0-3 év év

10 6-12év év _ Összesen A gyermekügyelet telephelye 2012 februárjában a Szt. János Kórház területére költözött. Védőnői Szolgálat A 43/ 1999.(III.3.) Kormányrendelet módosításával júniusától az előírt normatívák szerint öt iskola és öt területi védőnő látja el a éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó, mintegy 4500 tanuló egészségügyi ellátását. Védőnői jelentés összesítője 2011.év. Várandós anyák száma: hónaposok nyilvántartása: hónaposok nyilvántartása: évesek nyilvántartása: 613 Családlátogatások száma: Tanácsadáson az összes megjelenések száma: Iskola-egészségügyi Szolgálat A kerületi oktatási intézményekben mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban közel ötezer tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők - valamint részmunkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el szeptemberétől a Szent Benedek Általános Iskola elköltözött a Fő utcai telephelyéről, így tanulóinak számával fő - csökkent ellátási kötelezettségünk. Gyermek- és ifjúsági fogászat Az Önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján, és augusztus 1- től dr. Kovács Anna és dr. Bagyinszki Réka közvetlen OEP finanszírozással látja el a kerület gyermek és ifjúsági fogászati feladatait. 10

11 A Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium épületében elhelyezett rendelőhelyiségek működtetésével az Önkormányzat az Egészségügyi Szolgálat látja el. Fogorvosi Szolgálat szeptember 1-től kezdődően az öt I. kerületi fogorvosi alapellátás és a röntgen szakellátás az Önkormányzatunk beruházásban elkészült új, korszerű Roham utcai telephelyen kezdte meg a működését. A Mészáros utcai rendelőben marad a hat XII kerületi fogorvos a két kerület közötti megállapodás alapján. A rendelő működtetését a XII. kerületi fogorvosok elköltözéséig az Egészségügyi Szolgálat biztosítja. Az Egészségügyi Szolgálat - az Önkormányzat megbízása alapján július 1-től ellátja a rendelő működtetési feladatait. A két rendelő költségeit a két önkormányzat által megbízott fogorvosi vállalkozások viselik. A működtetési költségeken felül a Szolgálat feladatnövekedéséből adódó költségeket a fogorvosi praxisok 20 %-os rezsiköltség térítéséből és a Hegyvidéki Önkormányzat finanszírozott havi 80 ezer Ft-os gondnoki díjból oldja meg a Szolgálat. Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat A Maros utcai Szakrendelőben óta működik a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, alapellátás. Elsődleges feladata - a Képviselőtestület által meghatározott, a Magyar Orvosi Kamara Díjtétel egyeztető bizottsága által meghatározott ajánláshoz képest alacsonyabb térítési díjakkal - az Önkormányzathoz tartozó intézmények, iskolák, bölcsődék, óvodák, valamint a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ közalkalmazottai és köztisztviselőinek ellátása, de piaci alapú szerződések alapján vállalkozások ellátását is felvállalta december 31-el a Szent Benedek Általános Iskola a kerületből történt elköltözése miatt - felmondta a szerződését, ami az ellátotti létszámot 42 fővel, a 2012 évi várható bevételt 179 e Ft-tal csökkenti. Járó beteg Szakorvosi ellátás A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi rendelések működnek Nőgyógyászat Onkológia Reumatológia Röntgen Szemészet EKG 11

12 Belgyógyászat és társszakmák /endokrionológia, diabetologia és kardiológia / Fül-orr-gégészet Audiológa Ideggyógyászat Laboratórium Fizikoterápia Gyógytorna Sebészet (ezen belül érsebészet és proktológia is) Ortopédia (ezen belül gerincsebészeti szakrendelés is) Ultrahang-diagnosztika Pszichiátriai szakrendelés Pszichiátriai gondozó Bőrgyógyászat Lymphoedema rendelés Urológia továbbá a Maros utcai épületben nyertek elhelyezést a Szolgálat igazgatási és gazdasági feladatait ellátó közalkalmazottak. Az Egészségügyi Szolgálatnál a szakrendelőben, és az alapellátásban dolgozó orvosok közül jelentős számban rendelkeznek több szakvizsgával, másoddiplomával, tudományos fokozattal. A több szakvizsgás szakorvosoknak. háziorvosoknak köszönhetően a betegellátás minőségének színvonala biztosított. A szakorvosi ellátás egy része az elmúlt években már vállalkozó orvosok alkalmazásával került ellátására - belgyógyászat - diabetológia egy orvossal, heti 16 órában - nőgyógyászat heti 34 órában-öt orvossal - A szemészeti rendelést hat részmunkaidős szemész szakorvos vállalkozó és egy részmunkaidős közalkalmazott orvos látja el. A részmunkaidős Kolléga külföldi munkavállalás okán szeptembertől már nem rendel intézményünkben. A szakmai színvonal további emelése érdekében a Maros utcai Szakrendelőben havi rendszerességgel, akkreditált, orvosok számára pontszerző továbbképzéseket tartunk, melyet témától függően szakdolgozóink is látogatnak. Szakdolgozóink képzettségi szintje is folyamatosan emelkedik. Júniusban szerezte meg egyik asszisztensünk foglalkozásegészségügyi ápolói, míg nőgyógyászati szakasszisztensünk sonográfus emeltszintű, illetve felsőfokú OKJ-es szakképesítését. A folyamatos kreditpontszerző továbbképzésekkel, gyógytornászaink a holisztikus medicina mellett a McKenzie módszert és a lymphoedema therapeuta képesítést is elsajátították ben 4 alkalommal tartottunk szűréseket, egyszer a Maros utcai rendelőben, háromszor a Czakó utcai pályán szervezett rendezvényhez kapcsolódóan. 12

13 Az előző év azonos időszakához képest a járóbeteg szakellátásban 19 millióval nőtt az elért teljesítmény(német) pontok száma. A finanszírozás szabályait tartalmazó 43/1999 többszörösen módosított kormány rendelet az 1,50 Ft-os német pont/forint értéket a teljesítmény volumenkorlát (TVK) mértékéig finanszírozza teljes értéken, míg a járóbeteg és a laboratóriumi ellátás esetében TVK feletti teljesítmények egy részére csak degresszív, a továbbiakban nulla finanszírozást biztosít. Rendelés Eset Beavatkozás Teljesítménypontszám Belgyógyászat+EKG Bőrgyógyászat Fizikoterápia Gégészet Gyógytorna Ideggyógyászat Nőgyógyászat Onkologia Ortopédia Pszichiátriai rendelés Pszichiátriai gondozás Rheumatologia Röntgen+ultrahang Sebészet Szemészet Urologia Laboratorium Összesen: A teljesítmény és forgalmi adatok változása Év esetszám Beavatkozásszám Német pont növekedés A teljesítményadatok 20 millió pontot megközelítő növekedését a 2011 évi munkanapok számának figyelembevételével napi átlagban a bázisévhez viszonyítottan 13

14 - 11 esettel több ellátásával darabbal több elvégzett beavatkozással több pont megtermelésével értük el. III. A gazdálkodás részletes ismertetése Az Egészségügyi Szolgálat működését az önálló költségvetési intézmények gazdálkodását meghatározó államháztartási törvényben foglaltak, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó kormányrendelet, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény az Önkormányzat képviselőtestületének határozatai és rendeletei az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozatai a társadalombiztosítási természetbeni ellátások finanszírozásának szabályozásáról szóló kormányrendelet vonatkozó paragrafusai határozzák meg. Az alap- és szakellátás finanszírozási változásai, a sorozatos jogszabályi változások miatti változó teljesítmény elismerések bizonytalansága, az adó és járulékváltozások, a 2011 évi 3,5 %-os infláció az Egészségügyi Szolgálat működését megalapozó pénzügyi tervezésben, gazdálkodásban az eddigi takarékosság fokozását, a pénzügyi tartalék képzésre való törekvést erősíti. A legfontosabb meghatározó tényezők az alábbiak: - a 2011 évi bér-adó-kompenzáció hatása - a németpont 1,46-ról 1,5 Ft-ra, a súlyszám értékének az egynapos sebészetben ezer Ft-ról 150 ezer Ft-ra emelése - a finanszírozási rendszer többszöri változtatása: a teljesítmény volumenkorlát és a szezonális index hatása a járóbeteg szakellátásban, a volumenkorlátot meghaladó teljesítmények degresszív finanszírozása, a labor és a járóbeteg szakellás területén - a július-szeptember hónapokra biztosított 2,6 millió pont TVK többlet - a chips adó bevételéből a kiemelt egészségügyi területeken dolgozók egyszeri pótlék kiegészítése - Kasszasöprés 13,9 m Ft többletfinanszírozása - konszolídációs támogatás, csak előirányzat szintjén, a bankszámlán csak január 2-án jelent meg. - az egynapos sebészet 2011-re biztosított súlyszámának teljeskörű felhasználása 14

15 - az infláció hatása, - az energia árak emelése - a KEOP pályázat keretében végzett kazán- és nyílászárócsere révén elért első évi gázenergia megtakarítás 1. Létszám és bérgazdálkodás Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett álláshelyeinek számát a Fővárosi és Pest-megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés, lekötött kapacitás, illetve a közalkalmazotti háziorvosi és a védőnői körzetek, valamint a lakosságszám ellátásához szükséges létszám-normatíva határozza meg. Az Egészségügyi Szolgálat 2011-re tervezett nyitólétszáma 84 volt. A szakrendelő személyzeti struktúrájának revízióját a költséghatékonyság elsődleges szem előtt tartásával ben is folytattuk, mely 2 fő létszámcsökkenést eredményezett december 31-re. Betöltött álláshelyek alakulása 2011-ben Szakfeladat megnevezése Intézményüzemeltetési létszám / fő / Szakmai tevékenységet ellátók létszáma / fő / Összes létszám / fő / Háziorvosi Szolgálat 0,5 2,0 2,5 Iskola egészségügyi szolgálat 2,5 2,5 Munkaegészségügy 1,5 1,5 Járó beteg szakellátás 17,5 43,0 60,5 Védőnői szolgálat 10,0 10,0 Pszichiátriai gondozó 4,0 4,0 Közalkalmazottak száma összesen 18,00 63,0 81,0 Az engedélyezett álláshelyek száma december 31-én 82 volt, melyből 1 fő betöltetlen álláshely volt a gazdasági- műszaki területen. Tartósan távollévő: szülési szabadságon, illetve GYED-en 6 dolgozó van, tartósan beteg 2 fő volt 2-2 hónapig, GYET miatti fizetés nélküli szabadságról pedig február 15-én tért vissza 1 fő. Az üres, illetve a megüresedett álláshelyek betöltésére, a visszapótlásra, illetve új belépők alkalmazására a minimumrendeletben előírt személyi feltételek biztosítása miatt került sor. 15

16 Az álláshelyek alakulását az alábbiakban mutatjuk be: Álláshely megnevezés I. m. csoport orvos III. m. csoport szakdolgozó IV. m. csoport ügyviteli V. m. csoport fizikai Intézmény összesen Engedélyezett 19,2 44,6 12,7 5,5 82,0 Betöltött 19,2 44,6 11,7 5,5 81,0 Tartósan 6, ,0 távollévő Dolgozó 19,7 40,1 11,7 5,5 75,0 Üres 0 0 1,0 1,0 Munkaerőmozgás 2011.évben Munkaköri csoport Szervezett Belépő/fő Kilépő/fő állás/fő I. m. cs. Orvosok 19,2 2,0 2,0 III. m. cs. 44,6 4,0 5,0 Eü. Szakdolgozó IV. m. cs. Ügyviteli 12,7 4,0 4,0 V. m. cs. Fizikai 5,5 2,0 2,0 kisegítő Összesen: 82,0 12,0 13,0 Az egészségügyi szakdolgozók közül 2 fő védőnő távozott a pszichiátriáról, egyikük sajnálatos módon súlyosan megromlott egészségügyi állapota miatt, másikuk élve a jogával, negyvenévi munkaviszonyt elérve nyugállományba vonult. A pszichiátriai gondozóban a szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet adta lehetőséggel- a továbbiakban középfokú végzettségű szakdolgozókat foglalkoztatunk, a költséghatékonyságot is szem előtt tartva, továbbá az eddigi 3 fő szakdolgozói állásból egyet megszüntettünk. Lakóhelyéhez közelebb talált magasabb fizetésért- munkahelyet egy asszisztens a fizikotherápiáról, a kapacitáskihasználtságot figyelembe véve visszapótlására nem került sor. A gazdasági-műszaki területen a részmunkaidős bérszámfejtő és a részmunkaidős munkaügyi ügyintéző személyében történt változás az első félévben, valamint a logisztikus munkatársunk is élt a negyven év munkaviszony nyugdíj jogszerző lehetőségével, továbbá nyugdíjba ment a gondnokságvezetőnk is. Az állásokat viszonylag rövid időn belül sikerült betölteni. 16

17 Az intézmény bérgazdálkodását 2011 évben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény változásai, illetve annak végrehajtására az egészségügyi ágazatban kiadott rendelet határozták meg, nevezetesen: a háromévenkénti kötelező előrelépés kihatása a közszféra bérének befagyasztása az adóváltozás ellentételézésére szolgáló kompenzáció a jövedelemadó törvény gyermekes családokat érintő kedvező változása a költségvetési törvényben megállapított kötelező legkisebb munkabér illetve a garantált bérminimum növekedése az éves Cafetéria keret maximalizálása Sajnálatos módon a kötelező emeléseken túl a munka szerinti differenciálásra módunk és eszközünk nem maradt. Az előző évekhez hasonlóan általánosságban elmondható, hogy a különböző színvonalú munkát nyújtó közalkalmazottak illetménye között nincs lényegi különbség, csak a 2010 évi pénzmaradványból jutalmazásra fordított összeg jelentett anyagi ösztönzést a színvonalasabb munkavégzésre. A Cafetéria keret parlamenti és önkormányzati döntésű megtartása kedvezően befolyásolta a közalkalmazottak anyagi helyzetét. A Cafetéria keret éves szinten a jogszabályban megfogalmazottak arányában (évi bruttó 200 ezer, nettó 168. ezer Ft minden teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs esetében) havi nettó 14 ezer Ft adómentes juttatást jelent. A részmunkaidőben foglalkoztatottak munkaidejük arányában részesülnek a béren kívüli juttatásban. A felhasználási cél szabadsága, az adótörvény biztosította lehetőségek- helyi bérlet, melegétel utalvány, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás - jelentős segítség a közalkalmazottak évek óta szinte változatlan anyagi helyzetében. A személyi juttatások előirányzatának alakulása 2011évben (ezer Ft-ban) Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Eredeti eir Módosított eir Tény Tény/mód.eir % % % % 17

18 Összesen % Az átlagos besorolási bér és pótlék alakulása 2011 évben / forintban / Munkaköri csoport I. m. cs orvos III. m. cs. Eü szakdolg IV. m. cs. Ügyviteli V. m. cs. Fizikai kisegítő Intézet Összesen Alap bér Változás összesen Pótlék Összesen Alap Pótlék Összesen Alapbér bér Pótlék Összesen Az Intézmény közalkalmazottainak szakképesítése és közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő a meghatározó tényező az átlagbérek alakulásában. Mint a fenti táblázat is bemutatja, évben a személyi struktúra változása, valamint KJT hatálya szerint, a háromévenkénti kötelező előrelépés módosította az átlagbéreket. A bevételek alakulása évben Az Egészségügyi Szolgálat kiadásainak forrásai a alábbiak: 1. önkormányzati támogatás 2. a társadalombiztosítástól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök 3. saját működési és felhalmozási bevételek évi pénzmaradvány 2011.évben a bevételi tényadatok megoszlása alapján a TB támogatás az összes bevétel 82 % - legnagyobb hányad-, míg az önkormányzati működési támogatás 2 %-ot, az önkormányzati felhalmozási támogatás 1 %-ot az intézményi működési bevételek 7 %-ot, a pénzmaradvány felhasználása 8 %-ot képviselt. 18

19 Bevétel megnevezése Eredeti Módosított Index előirányzat előirányzat Teljesítés 4/ Önkormányzati működési támogatás % 2% Önk felhalmozási támogatás % 1% Előző évi alulfinanszírozás % 0% Tb támogatás % 82% Felhalmozási célú átvett pénzeszköz % 0% Intézményi működési bevétel % 7% Intézményi felhalmozási bevétel 10 0% 0% Felhalmozási célú pénzmaradvány % 3% Működési célú pénzmaradvány % 5% Összesen Megoszlás %-a tény % 100% 1. Az önkormányzati támogatás alakulása Az önkormányzat az alábbi előirányzat-módosításokat eszközölte A bérkompenzációra I-XII hóra az alapellátás eszközbeszerzésére pótigény a Mikó utcai ablakcseréhez intézmény vezető jutalmára Semmelweis díjra Egészségügyi szűrőprogram támogatására Összesen: e Ft e Ft e Ft 572 e Ft 508 e Ft 429 e Ft e Ft 19

20 2.A társadalombiztosítás alapjaitól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök alakulása a előirányzat módosítás az alábbi jogcímen történt: pont/ft érték változás és többletteljesítés e Ft TVK 2,5 m pont kasszamaradvány kiosztása decemberben e Ft labor finanszírozási rend változás e Ft háziorvos finanszírozási rend változás 572 e Ft munkahelyi pótlék chipsadó- keresetkie e Ft gészítés adósságkonszolídáció e Ft Összesen e Ft A gondozók tervezett finanszírozási változása a fixdíj megszüntetése és beépítése a teljesítménydíjba - csak a 2012 finanszírozási évben valósult meg. A háziorvosi és a laborkassza esetében december hónapban került sor a három helyett kéthavi késésű finanszírozási rendre való áttérésre. A KJT egészségügyi ágazatra vonatkozó jogszabály szerinti munkahelyi pótlékos munkakörben dolgozó orvosok, és szakdolgozók decemberben kapták meg a Kormány által a 262/2011(XII.13) rendeletben biztosított egyszeri kereset kiegészítést. A 337/2011(XII.29) Kormányrendelet a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásáról előirányzat szintjén 2011 évben jelent meg e Ft összegben, de sajnálatos módon a bevétel maga az egészségügyi intézményekhez csak 2012 január 2-án érkezett meg. A kasszánkénti bevétel az alábbi volt: Kasszaszakfeladat száma megnevezése Eredeti előirányzat e Ft Bevétel e Ft index tény / terv Megoszlás %-a / tény Háziorvosi szolgálat % 2% 20

21 Ügyeleti ellátás % 4% Járóbeteg szakellátás Pszichiátriai gondozó Egynapos sebészet Foglalkozásegészségügy Laboratóriumi ellátás Képalkotó diagnosztikai ellátás Fizikoterápiai ellátás Védőnői szolgálat Iskolaegészségügy OEP finanszírozás összesen % 50% % 4% % 12% 0 0 0% 0% % 7% % 7% % 4% % 7% % 3% % 100% Ebből alapellátás % 17% szakellátás % 83% A 2011 évi tervezetthez viszonyítottan intézményi szinten 12 %-al magasabbb bevételt realizáltunk mely részben a finanszírozási törvények változásának, részben a teljesítménynövekedésünknek, másrészt egyszeri egészségpolitikai döntések eredménye. Az összbevétel 17 %-át jelentő alapellátás 100 % -ban teljesítette az éves tervezett bevételét, míg a szakellátásban 15 %-nyi emelkedés 21

22 volt tapasztalható. A járóbeteg szakellátás 115 %, az egynapos sebészet 8%-kal, laboratórium 29%-al, a röntgen-ultrahang, a képalkotó diagnosztikai szakellátás 20 % - al több bevételt ért el. 3. Pénzmaradvány igénybevétel Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott évi pénzmaradványa ezer Ft, az alulfinanszírozás összege 69 ezer Ft volt. Felhasználás jogcíme Jóváhagyott Felhasznált Maradvány Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Működési célú összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási célú összesen Összesen: A pénzmaradvány felhasználása a kötelezettségvállalásoknak, illetve a jóváhagyásra felterjesztett jogcímeknek a működési pénzmaradványból teljeskörűen, a felhalmozási pénzmaradványból részlegesen megtörtént. A felhalmozási célú pénzmaradvány maradványát a 2012 évi pénzmaradvány jóváhagyásához a 2012 évi szakrendelői beruházási és felújítási felmerülő igényekre terjesztjük elő, illetve a felmerült 2012 évi beruházási forrást igénylő szerverszoba klímatizálás azonnali megoldása a megadott engedély alapján már 350 e Ft összegben felhasználtuk a szöveges indoklás beterjesztésének időpontjáig. 4. Intézményi üzemeltetési bevételek 2011 évben, annak ellenére, hogy az elmúlt években jelentős bérleti díjbevételt biztosító Várnegyed Patika működése augusztusban megszűnt, egyéb 22

23 jogcímeken sikerült 2,5 millió Ft tal meghaladó bevételt elérnünk a tárgyévre tervezetthez képest. A Várnegyed Patikával történt szerződéskötéskor háromhavi kaució befizetését kötöttünk ki, így a jelenleg fennálló tartozása mindösszesen 1,2 M Ft, melyet eddig - a működtető patikalánc többmilliárdos tartozása miatt nem sikerült végrehajtatnunk, erre reális esély nincs is. További cégek ellen is indítottunk ügyvédi, illetve közjegyzői be-illetve végrehajtást, mely nagyrészt eredményes volt. 5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök A KEOP pályázat elszámolásának benyújtása 2011 januárjában megtörtént. A beszámoló elkészítésének időpontjáig válasz nem érkezett. A kiadások alakulása A 2011.első félévi beszámolási időszakban a kiadásokat az alábbi tényezők befolyásolták: a személyi juttatások terén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. Törvény változásainak érvényesítése a közszféra bérének befagyasztása a 2011 évi adókompenzáció a munkaadókat terhelő járulékok tételein a KJT érvényesítésének hatása, valamint a járulékok változása az egynapos sebészet teljesítmény kifizetése a vállalkozóvá vált orvosok díjazása a laboratórium kiszervezésének hatása a dologi kiadásokra az orvosi gép-műszer állomány folyamatos működésének biztosításához elengedhetetlenül szükséges az OEP által előírt nagy költségigényű karbantartása, folyamatos ellenőrzése az alap és szakellátásban az infláció, a közüzemi díjak, az energia árának alakulása az OEP előírásainak megfelelő jelentéshez szükséges hardver - szoftver háttér biztosítása a háziorvosi rendelőkben, és a szakellátásban Kiadások alakulása 1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok A létszám és bérgazdálkodásnál már részletesen elemeztük az Intézmény 2011 első félévi munkaerő és bérgazdálkodását. 23

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Átlaglétszámok alakulása munkaköri csoportonként: Állománycsoport engedélyeze tt átlagos munkajogi % 2009. évi létszámadatok átlagos statisztikai

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Tájékoztató a védőnő ellátások 2010-2014. évi változásairól

Tájékoztató a védőnő ellátások 2010-2014. évi változásairól Tájékoztató a védőnő ellátások 2010-2014. évi változásairól A védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi ellátások előirányzata az elmúlt években az alábbiak szerint alakult az Egészségbiztosítási Alapban.

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

műszerbeszerzés, CTG/pénzügyileg teljesült, Kolposzkóp 445 3000

műszerbeszerzés, CTG/pénzügyileg teljesült, Kolposzkóp 445 3000 1. sz. melléklet 1. oldal 1. Laboratórium Labor berendezések cseréje/pénzügyileg teljesítve 3482 25000 Labor berendezések cseréje/köt.vállalás/pénzügyileg 2013-ban teljesült 15227 Hűtő kapacitás felújítása

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja 1. oldal e Ft 1. Laboratórium Klinikai és immunkémiai automata 15000 67000 2. Röntgen- Ultrahang UH helység felújítása, klimatizálása orvosi rendelő felújítása 10000 Sorszámosztó automata pénzm.terhére

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat sz. határozat 1. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(III.9.) Önkormányzati

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

MELLÉKLET ( 2014.évi költségvetés módosításához és költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz )

MELLÉKLET ( 2014.évi költségvetés módosításához és költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz ) MELLÉKLET ( 2014.évi költségvetés módosításához és költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz ) Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal- 2014.évi elszámolás I.- 2014.évi eredeti előirányzatok és járulékai

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II. 15.) Önkormányzati

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 08-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 08-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 08-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Előirányzat módosítás III. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők!

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! 1 Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére 5. sz. napirend Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben