Beszámoló Állomány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Állomány"

Átírás

1 Beszámoló Állomány A beszerzett könyvek számában további csökkenés tapasztalható: közel 28%-kal kevesebb könyvet tudtunk vásárolni, mint 2016-ban. Jelentősen csökkent az ajándékba kapott művek száma is. Ezt ellensúlyozza, hogy 2017-ben alig apasztottunk, csak a beszerzés mértékével egyező mennyiséget. A kötelező irodalmak magyar nyelven továbbra is rendelkezésre állnak, a könyvet kötelező irodalomként megkapó hallgatók 10%-át ki tudjuk szolgálni az adott művel, ahogyan az főszabályként a gyűjtőköri szabályzatunkban rögzítve van. Az idegennyelvű állományra ez a kitétel már nem igaz, itt 2018-ban jelentős fejlesztéseket kell megvalósítanunk. Könyvtárunk állománya két pályázati forrásból is gyarapodott. A Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából 12 mű Ft értékben került állományunkba, míg a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarának köszönhetően 20 példány Ft értékben. Szintén jelentős adományozónk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a szervezettől 11 mű Ft értékben lett könyvtári tulajdon. A kiadványok főként a forráshiány miatt hanyagolt mellékgyűjtőköri témákat gazdagították. A folyóiratoknál kevéssé volt feltűnő a csökkenés. Sajnos ismét szűntek meg folyóiratok év közben, de cserébe új kiadványokat is sikerült beszereznünk. Mindezt ellensúlyozza, hogy előfizetett adatbázisaink révén tízezernyi idegennyelvű folyóirathoz férhetnek hozzá olvasóink, illetve a MATARKA és az Akadémiai Folyóiratok adatbázis révén a magyar tartalmakhoz is. Noha olvasóink egy része még keresi az EBSCO adatbázisait, őket sikerült átterelnünk a nagyon hasonló profilú ProQuest Central adatbázisra. Továbbra is elérhetőek többek között az Emerald, a Science Direct vagy épp a Cambridge Journals tartalmai. Új előfizetés az Akadémiai Kiadó szakkönyveit felvonultató MeRSZ, illetve az UNWTO turisztikai adatbázisa és a Taylor and Francis folyóirat-csomagja. A MeRSZ adatbázis látogatottsága óriási, BGE-szinten letöltést produkáltak olvasóink. A könyvtári honlapon keresztül továbbra is számtalan ingyenesen elérhető vagy Open Access tartalommal bíró adatbázisról adunk tájékoztatást, így a kínálat impozáns ben számtalan próbahozzáférést eszközöltünk felhasználóink számára: adatbázis neve The Business & Management Collection (HSTalks kiadó) a teszt időszaka január 13 március 15. 1

2 Altmetric Explorer március Wiley március 13 május 12. EMIS szeptember 14 október 11. Taylor & Francis folyóiratok szeptember 26 október 20. Noha a tesztelésre buzdító felhíváskor minden esetben kérünk visszajelzést, az nem áll rendelkezésünkre a fenti adatbázisokról. 2. Könyvtárhasználat A látogatószám tovább csökkent, ami a könyvtárhasználat iránti érdeklődés és a hallgatói létszám csökkenése miatt is bekövetkezett (kb. annyival csökkent a regisztrált használók száma, mint a kar hallgatóinak száma). Sajnos csökkent az újonnan beiratkozók száma is, ellenben a helyben használat nőtt. Ennek egyik oka a könyvtár fiatalosított olvasói tereiben kereshető (mind a Folyóirat-olvasótermet, mind a könyvtárat átrendeztük a nyáron), másrészt a szakdolgozatok helybeni megtekintési lehetősége és a környéken kizárólag nálunk elérhető reprográfiai szolgáltatások. A használóknak továbbra is nagy arányát teszik ki a Stipendium Hungaricum ösztöndíj, illetve az Erasmus program külföldi hallgatói. A távhasználat ismét növekedett, főleg a katalógushasználat. Az előértesítő szolgáltatásunkban idén nem volt fennakadás, minden rendben működik. A kölcsönzött dokumentumok száma csökkent. Egyrészt a könyvekre lesz egyre kisebb az igény, másrészt a szakdolgozatokat nem kérik már ki a raktárból, lévén meg tudják őket nézni a repozitóriumos számítógépeken (vagyis a helyben kölcsönzés száma zuhant nagyot). Ezt ellensúlyozzák az adatbázishasználati statisztikák (a statisztika BGE-szinten ad tájékoztatást a használatról): Arcanum Digitális Tudománytár Akadémiai folyóiratok MeRSZ Akadémiai szótárak EconLit Index ProQuest Central Science Direct SpringerLink Web of Science (PDF oldalmegtekintések) 230 (letöltések) (megnyitott dokumentumok) (szócikk-megtekintések) 794 (rekordmegtekintések) (letöltések) (letöltések) (letöltések) 457 (rekordmegtekintések) A kötelező és ajánlott irodalmakat tartalmazó MeRSZ szépen ellensúlyozza a kölcsönzések csökkenését. A folyóiratok csökkenő számát az általános adatbázis, a ProQuest Central billenti 2

3 vissza az egyensúlyba a maga közel letöltésével. Ennek ellenére az adatbázisok kihasználtságának növeléséért még tenni kell. A könyvtárközi kölcsönzésben a mi kéréseinkben tapasztalható némi visszaesés, ellenben a nekünk küldött kérések száma drasztikusan növekedett (100%-kal). Különösen a BGE könyvtárakon belüli kérések, illetve a vidéki városi könyvtárak kérései nőttek meg. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az ODR-ben szolgáltató könyvtár lettünk, noha az állományunk még nem kereshető az adatbázisban. A hallgatói oldal továbbra is kevéssé veszi igénybe a könyvtárközi kölcsönzést a bizonytalan beszerzési idő, ígérjük bármennyire kevésre is, eltántorítja a hallgatókat a cikk- és könyvkéréstől, inkább keresnek másik forrást a tanulmányaikhoz. Alapszolgáltatásaink továbbra is elérhetőek a könyvtári törvényben rögzített módon. Az ülőhelyek számában minimális a változás: 168 ülőhellyel várjuk a felhasználókat, ami 16-tal kevesebb, mint korábban. Ennek oka, hogy átrendeztük két olvasótermünket, így a csoportos és egyéni tanulás számára is lettek elkülönült terek. A számítógépeink száma nőtt, már 47 számítógépet használhatnak az olvasók; két számítógépet állíttattunk be a Folyóiratolvasóterembe, illetve az egyik kézikönyvtári gépet a repozitórium elérése alkalmassá kellett tenni a megnövekedett használat miatt. A gépek mindegyike internet-hozzáféréssel rendelkezik, illetve nyomtatás is indítható róla (utóbbi szempont alól a három repozitóriumos gép a kivétel). A vékonykliensek használata a domináns, ami a hallgatók számára egyetlen kényelmetlenséggel jár: hangot nem tudnak lejátszani ezek a gépek. Ez különösen a kommunikáció és média szakos hallgatóknak jelent problémát. A helyben használatot erősíti 3 számítógép, amelyen a Dolgozattár repozitórium tartalma, vagyis a szakdolgozatok érhetőek el. Ezek iránt folyamatosan nő az érdeklődés, kihasználtságuk nagy. A nyitvatartási időnk változatlan: hétfőtől csütörtökig reggel 8 és este 6 óra között várjuk olvasóinkat, pénteken 8 és 14 óra, míg szombaton 9 és 15 óra között. A tapasztalatok eddig nagyon pozitívak: még csütörtök este 6-kor is folyamatos a forgalom. Olvasóink igényeit és szükségleteit egy, csak a Külkereskedelmi Kar Könyvtárára kiterjedő kérdőíves felméréssel próbáltuk feltérképezni 2017 novemberében. A rendkívül rövid, inkább az elégedettségre kíváncsi kérdőívet 309-en töltötték ki, ami értékelhető eredményeket hozott. Összességében elégedettek olvasóink a könyvtárral, de kritikákat is fogalmaztak meg, amiket a 2018-as évben figyelembe kell vennünk. A nyomtatásmenedzseri rendszer működik, bár vannak vele problémák: az ezt kiszolgáló multifunkciós gépek öregek, egyre többet kell őket javíttatni. A színes gépnek évek óta rossz a kijelzője, de nincs módunk újat vásárolni helyette. A jogosultságok beállítása és a tartozások rendezése is minden félévben felbukkanó problémákat okoznak, amiket több-kevesebb sikerrel tudunk megoldani. 3

4 3. Oktatást, kutatást, tanulást segítő feladatok A szakdolgozati tréningekre, amelyeket a könyvtárosi tapasztalatunkra építve a szakdolgozatírás rejtelmeiről tartunk, a tavaszi félévben március 28-án és április 4-én került sor. A két előadást csak a kari honlapon és a Facebook-oldalunkon hirdettük, így a látogatottsága igen alacsony volt: az esti előadásra 10-en jöttek el, a nappalira senki. Az őszi változatok október 17-én és október 25-én kerültek megrendezésre; ezeken már a megszokott volt az érdeklődés, alkalmanként 60-an jöttek el köszönhető a Neptun-üzenetnek, amellyel felhívtuk a hallgatók figyelmét a rendezvényre. Az eseményekre átlagosan és alkalmanként 60 fő jött el. Az előadásokon a könyvtári információkeresésről és a hivatkozások és felhasznált irodalom elkészítéséről éppúgy beszéltünk, mint a konzulens- és témaválasztás fontosságáról. A szakdolgozatok esetében kardinális kérdés a hallgatók részéről a hivatkozások helyes elkészítése. Hiába tanulják például Tanulás- vagy Kutatásmódszertan órákon ennek módját, az ismétlésre szükségük van. Ezt az igényt kielégítve hirdettük meg a tavaszi és az őszi félévben is hivatkozásokkal kapcsolatos miniszemináriumunkat. Matyasovszkiné Nagy Erika előadásában és vezényletével gyakorlati példákkal és a közvetlen kérdezés lehetőségével sajátíthatták el a hallgatók a hivatkozások és felhasznált irodalom alkotásának módjait. A tavaszi félévben sokkal aktívabb volt a részvétel, amelyről a számok alább olvashatóak: időpont részvevő hallgatók száma résztvevő oktatók száma április 6. csütörtök április 10. hétfő április 12. szerda április 18. kedd (a nagy érdeklődés 0 miatt ketten tartották a szemináriumot) április 19. szerda április 24. hétfő november 7. kedd november 8. szerda november 9. csütörtök november 13. hétfő

5 november 14. kedd november 15. szerda Mind a tavaszi, mind az őszi félévben részt vettük az NG és KM III. évfolyamos hallgatóinak kötelező Kutatásmódszertan kurzus néhány óráján (február és október 31., november 7.), ahol a könyvtárakról és a könyvtári keresésről, illetve a szakirodalmi adatbázisokról beszéltünk a hallgatóknak április 11-én megjelent a könyvtár a GÜSZT francia képzés szakdolgozati tájékoztatóján, ahol Lőrincz Andrea beszélt a francia nyelvű szakfolyóiratcikkek keresési lehetőségeiről. Az elsőéveseknek kötelező Tanulásmódszertan kurzus keretében december 5-én játékos formában ismerkedhettek meg a hallgatók a könyvtárhasználattal szeptember 13-án tájékoztató előadást tartott Tabányi Réka a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatóknak angol nyelven a könyvtárhasználatról, az adatbázisokról. A külföldi hallgatók egyre fontosabb célcsoportja a könyvtárnak, így az angol nyelvű kiadványok, tájékoztatók sorát bővíteni kell a továbbiakban. Oktatóink is számos tréninggel, előadással találkozhattak a két tanév során március 9. MERSZ tréninget és az adatbázis bővítését célzó beszélgetést hirdettünk meg, erre sajnos 1 oktató jött csak el. A plágiumellenőrzés tavaszi bevezetésekor az alábbi tréningeket tartottuk: tanszéki előadóknak május 9. (kedd) a K.II.06 nagy tanácsterem oktatóknak május 3. szerda május 3. szerda május 8. hétfő május 9. kedd május 11. csütörtök a Médiatárban. Sajnos a látogatottság igen alacsony volt, csak az elsőre jöttek el hatan, a másodikra ketten, a többire senki szeptember 21-én Információs Napot tartottunk, amelyen az adatbázisainkról tájékoztatót, az MTMT-ről keresési fortélyokat mutattunk volna ezekre a programokra csak 2 fő jött el. A könyvtártúra sem volt sokkal sikeresebb: 2 kolléga volt kíváncsi arra, milyen háttérmunkákat végeznek a könyvtárosok, hogyan néz ki a tömörraktár. A Pearson kiadó bemutatkozására 3 fő jött el. Sajnos az oktatóinkat legalább olyan nehéz megszólítani, mint a hallgatókat. Augusztus-szeptemberben minden tanszékre ellátogatott a könyvtár vezetője, és a könyvtár szolgáltatásairól beszélt. Az oktatók nagy örömmel fogadták ezt, azóta számos oktatói megkeresés érkezett a könyvtár felé, illetve épültek be a tanórákba könyvtári feladatok. Ennek lett folyománya a részvétel november 9-én a Módszertani Tanszéki Osztály szakmai teadélutánján, ahol Lőrincz Andrea a szakirodalmi adatbázisokról és a Google Scholarról mesélt az oktató kollégáknak. 5

6 A repozitóriumok feltöltése folyamatos feladat. A Dolgozattár feltöltése zökkenőmentesen zajlott mindkét záróvizsga időszak előtt, a benne lévő adatok ellenőrzésével párhuzamosan a TextLib integrált könyvtári rendszerünkbe is belekerülnek az adatok. A Publikációtárba folyamatosan kapjuk a feltöltendő műveket, illetve az engedélyek aláíratását követően egyre több mű került ki az élő archívumba. Ezt a munkát folyamatosan végezzük, az oktatókat buzdítjuk a repozitórium használatára. A népszerűsítést folytatjuk, hogy minél jobban bővülhessen a tartalom. A Publikációtár repozitórium minősítése megtörtént, így az MTMTvel hatékonyabban kommunikálhat az adatbázis, illetve a nemzetközi aggregálás is biztosítva lesz. Az MTMT építése továbbra is komoly feladatunk. Az oktatókat, kutatókat a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes rendszeresen emlékezteti az MTMT adatszolgáltatás fontosságára, aminek révén az adatbázis feltöltése folyamatos. Örömmel tapasztaljuk, hogy az oktatók egy része maga is aktívan tölti fel adatait és idézőit, de a többség inkább a könyvtár rendelkezésére bocsátja az eredeti művet. Ez alapján nemcsak az adatrögzítést, de az admin láttamozást és az érvényesítést is el tudjuk végezni. Továbbra is elvégezzük a könyvtárba kerülő, felhasznált irodalmat tartalmazó folyóiratok cikkeinek átnézését, illetve a feldolgozást követő revízió során is áttekintjük a könyvek felhasznált irodalmát külkeres oktatóra vonatkozó hivatkozást keresendő. A meglelt hivatkozást rögzítjük, erről az oktatót értesítjük. Ez egyrészt jó képet alakít ki a könyvtárról, másrészt az oktatót is emlékezteti MTMT-s kötelezettségeire és napirenden tartja az adatbázis kezelését. A Digitális Tankönyvtár mellett az Akadémiai Kiadó MERSZ adatbázisában található könyveket is belinkeljük a meglévő, papír alapon elérhető könyveink bibliográfiai leírásai mellé, ezzel segítve elő a minél kényelmesebb hozzáférést. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a hallgatók továbbra is a papír alapú könyveket részesítik előnyben és veszik föl az előjegyzéseket az Akadémiai Kiadó könyveire. Ennek lehet még egy oka: a MERSZ csak az intézmény területéről érhető el, otthonról és útközben nem, ami nagyon komoly versenyhátrány a papír kiadással szemben. Noha mind a könyvtári honlapon, mind személyesen a könyvtárosok erősen propagálják a VPN-hozzáférést, azzal egyelőre nagyon kevés hallgató él. Ettől függetlenül az adatbázis letöltési statisztikája növekszik. A MATARKA adatbázisba továbbra is számos kurrens folyóirat számai kerültek rögzítésre, ezt a feladatot folyamatosan végezzük a továbbiakban is ben 3722 cikk került a könyvtárunk 3 munkatársa révén az adatbázisba. A nyári, lazább időszakban van mód retrospektív, de szakterületünk számára fontos folyóiratok adatainak rögzítésére, illetve az esetleges hiányok pótlására (ha mondjuk kimaradt egy lapszám egy más által feldolgozott lapból, ami nekünk viszont megvan). 6

7 Integrált könyvtári rendszerünkben továbbra is elérhetőek a könyvek borítóképei, ami a bizonytalan olvasókat segítheti. A HTTPS protokoll használatát előkészítettük 2017-ben, de a bevezetése még várat magára. A tavaly ÖTÉR egyéni célként összeállított, az adatbázisok használatát elősegítendő elektronikus és nyomtatott kiadványt, amelyben tudományterületenként és tematikusan is csoportosítva jellemeztük az egyes adatbázisokat, 2017-ban is elkészült. A kiadványt elektronikusan minden kari munkatárs postafiókjába és papír alapon a tanszékekre juttattuk el. Néhány példányt kiraktunk a hallgatóknak is, és azt tapasztaltuk, hogy forgatják, belenéznek, tájékozódnak belőle, így az egérpadként használt rövid, tömör adatbázisismertetők mellett ez a kis kiadvány is folyton jelen lesz a számítógépek mellett. A folyóiratokra vonatkozó tartalomjegyzék szolgáltatásunk továbbra is népszerű, az oktatóktól számos megkeresést kaptunk ennek kapcsán cikkek szolgáltatására. Ennek összefoglalása az alábbi táblázatban olvasható: a folyóiratok száma a szolgáltatásban résztvevő folyóiratok száma a szolgáltatást igénybe vevő oktatók száma Magyar nyelvű Angol nyelvű Francia nyelvű Német nyelvű Olasz nyelvű Orosz nyelvű Portugál nyelvű Spanyol nyelvű Összesen: Házunk tája A könyvtári honlap mellett Facebook-oldalunkon adtunk hírt angol és magyar nyelven rendezvényekről, érdekességekről, hírekről. Könyvtári híreinket a kar hivatalos Facebookoldala is rendszeresen átvette, így adva még nagyobb publicitást a híreinknek. Havonta ben részletes bibliográfiai adatokkal ellátott listát küldünk ki az újonnan beszerzett könyvekről az oktatóknak és a kar dolgozóinak. Ugyanígy kör ben hívjuk fel a figyelmet az újonnan vagy próbahozzáféréssel elérhető adatbázisokra is. 7

8 A Facebookon legtöbbet megosztott hírünk a könyvtár megújításáról készített bejegyzés volt. Színes festékkel átfestettünk néhány oszlopot a kölcsönzői térben, új dizájnelemként papírpillangók- és virágok kerültek a falra, amitől sokkal vidámabb, fiatalosabb, otthonosabb lett a könyvtár. A bútorok egy részét is átpakoltuk, például kisebbek lettek a könyvtáros pultok, ezzel is biztatva az olvasókat, hogy jöjjenek oda a könyvtároshoz, kérdezzenek! Márciusban kölcsönadtuk az Arcanum Adatbázis Kft-nek a Világgazdaság évi lapszámait és a História 1999/1. számát az általunk is használt ADT Plusz adatbázis bővítéséhez. Szintén tavasszal annotált bibliográfiát állítottunk össze a kancellária részére Az önkormányzatok helyi szintű marketing eszköztára, annak alkalmazási lehetőségei, Az imázsformálás felelőssége, mérése, a helymárkázás jelentősége, településfejlesztés és Az események, rendezvények szerepe a településfejlesztésben és településmarketingben témakörében március 22-én dékán asszony látogatott le a könyvtárba, ahol a könyvtárosokkal a hallgatók és oktatók könyvtárhasználati szokásairól beszélgetett, meghallgatta fejlesztési javaslatainkat és válaszolt a kérdéseinkre. A nyár folyamán kialakítottuk a minőségirányítás bevezetéséhez szükséges kereteket. A munkában alapvetően Lőrincz Andrea könyvtárvezető és Turányi Nóra vesz részt, utóbbi minőségirányítási továbbképzésen sajátította el a legfontosabb tudnivalókat. Mivel ez egy hatalmas feladat, mindenki részt vesz benne akár információkereséssel, akár az intézkedések és önértékelés megfogalmazásával. 5. Továbbképzés, szakmai szervezetekben való részvétel Lőrincz Andrea könyvtárvezető ez évben is a Szenátus tagjaként működött, ennek révén képviselte nemcsak a könyvtárosokat, de minden nem oktató dolgozót az Egyetem legfőbb döntéshozó szervében ben számos házi (kari vagy BGE-szintű) tréninget, bemutatót tartottunk a kollégáknak. Január 18-án a PSZK könyvtárában a Turnitin plágiumkereső szoftverről volt bemutató az egyik ottani könyvtáros vezényletével, míg november 7-én Könyvtárszakmai Napot tartott a PSZK Könyvtára, ahol a 2017-es évben lezajlott külső továbbképzésekről, konferenciákról számoltunk be egymásnak. Lőrincz Andrea a szerzői jogi továbbképzéséről beszélt, amelyen február 7-8-án vett részt. A Külkereskedelmi Kar Könyvtárában a helyi könyvtárosoknak március 21-én volt házi tréning az adatbázisok használatáról, amelyet a könyvtár vezetője tartott. 8

9 A szakirodalmi adatbázisokhoz kapcsolódóan is voltak továbbképzések: január 25-én ProQuest Central továbbképzésen vett részt Lőrincz Andrea és Tabányi Réka, február 9- én a BCE Könyvtára MERSZ és De Gruyter adatbázisbemutatót tartott, amelyen Lőrincz Andrea volt jelen. Szeptember 27-én délután a PSZK Könyvtárában a GALE Journals használatáról kaptak tájékoztatást a könyvtárosok. Október 11. Scopus és ScienceDirect tréningen voltunk a BGE Berzsenyi utcai kampuszán, ahol Kovály Erzsébet és Lőrincz Andrea képviselte a Külkereskedelmi Kart. Lőrincz Andrea részt vett a BGE Oktatás-módszertani Központ szervezésében megvalósuló Gondolattérkép/Fogalomtérkép a hatékony tanulás szolgálatában című oktatói képzésen május 29-én, hétfőn 14 órától, amelyet Dr. Jármai Erzsébet tréner tartott. Matyasovszkiné Nagy Erika részt vett a szintén a BGE Oktatás-módszertani Központja által szervezett On-line eszközök használata a felsőoktatásban című képzésen május 31-én, szerdán 14 órától szeptember 27-én Réka részt vett a Mikor, mit, hova? avagy publikációs tippek és trükkök kezdőknek és haladóknak, a Módszertani fejlesztés műhelysorozat előadásán. Október 11. délután Hogyan éljem túl az első konferencia-előadásomat? tréning volt ebben a sorozatban, ezen Lőrincz Andrea vett részt. Tabányi Réka részt vett az MTA Könyvtárában az ORCID-ről tartott tájékoztató napon május 25-én március 29-én részt vettünk a BGE Kutatói Napokon, ahol A digitális gazdaság egyes jogi aspektusai (modulvezető: Dr. Kreisz Brigitta) modulhoz adtunk illusztrációként szakirodalmat, illetve Tabányi Réka és Lőrincz Andrea a hallgatóságot erősítette az előadásokon szeptember 19. a Prospero szervezte Vihar-napon a BGE könyves közbeszerzési lehetőségeiről volt előadás, ezen Lőrincz Andrea könyvtárvezető vett részt. Az MTA Könyvtár és Információs Központ együttműködésben a THOR projekt munkatársaival kétnapos rendezvényt szervezett szeptember én, melynek témája az egyedi azonosítók (Persistent Identifiers, PIDs) használata volt, célja pedig, hogy gyakorlati foglalkozások segítségével ösztönözze az egyedi azonosítók használatát, támogassa a technikai integrációt és a stratégiai tervezést; Tabányi Réka vett rajta részt. A KSH-ban a Szakkönyvtári seregszemle című programon a könyvtári statisztika változásairól, pályázati lehetőségekről és a hatékony névterek kialakításáról volt szó október 16-án, és ahol Lőrincz Andrea képviselte a könyvtárat. November 22-én Tabányi Réka vett részt a Közép- Európai Egyetem Könyvtára, az SKS és az EISZ által közösen szervezett Focus on Open Science konferencián. Az előadásokon szó volt a felsőoktatási intézmények és a könyvtárak nyílt tudományban betöltött szerepéről, a legújabb nemzetközi fejleményekről német és angol példákon keresztül, a közösségi tudomány alapjairól, illetve a LIBER új, 2018-ban életbe lépő stratégiájáról is. November 24-én egésznapos motivációs tréningen vettek részt a könyvtárosok. A pszichológus vezette programokon egymás megismerése és a feladatok összehangolása 9

10 éppúgy szempont volt, mint a mindennapi céljaink kialakítása annak érdekében, hogy felhasználóinkat még hatékonyabban szolgálhassuk ki. 6. Személyi ügyek 2017-ben személyi változás nem történt a könyvtárban. Ősztől közösségi szolgálatos középiskolás diák dolgozott itt, aki a raktári rend kialakításában, az elhasználódott raktári jelzetek cseréjében és egyéb, könyvtárosi szakképesítést nem igénylő feladatokat végzett. A kollégák továbbra is az előző szervezeti struktúrának (rektori irányítás) megfelelő munkaköri leírással dolgoznak. Noha többször jeleztük és küldtük be javaslatainkat a hatályos munkaköri leírásokra vonatkozóan, azokat még nem kaptuk vissza. A BGE könyvtárosai december 8-án közösen ünnepelték a karácsonyt, az év végét. Néhány szendvics és sütemény, illetve üdítő mellett beszélgettünk az évben történt eseményekről, osztottuk meg örömünket, bánatunkat, és készültünk fel lélekben a 2018-as év feladataira. 7. Problémák A könyvtár munkáját számos probléma nehezíti. Az egyik legfontosabb az oktatói passzivitás. A tréningekre nem jönnek el, a tesztelésekről nem adnak visszajelzést, így nem látjuk, hogy a könyvtár által kezdeményezett bemutatók, előfizetések egyáltalán jók-e számukra. A problémát jeleztük a dékán felé is, aki hasonló nehézségekről számolt be a saját területéről. A könyvtári helyben használatot és élményalapú tanulást továbbra is jelentősen korlátozza az elavult bútorzat. Évek óta küzdünk érte, hogy a balesetveszélyes polcaink, rozoga székeink lecserélésre kerüljenek, de a beszerzési korlátozások és a kar anyagi helyzete miatt erre eddig nem került sor. A falakon már segítettünk, de a bútorzat cseréje egy átgondoltabb, hosszútávú beruházás lenne, aminek megvalósulásában továbbra is bízunk. A szinte csak a könyvtárban igénybe vehető reprográfiai szolgáltatások minőségén is volna mit javítani. A multifunkciós gépek elavultak, gyakran kell hozzájuk szerelőt hívni. A nyomtatásmenedzseri rendszer nehézkes működése inkább a szervezeti egységek közti kommunikációs problémákra vezethető vissza, amik megoldása nem csak könyvtári feladat lenne. 10

Adatbázisok 2018-ban ADT- ARCANUM DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR AKADÉMIAI KIADÓ FOLYÓIRATAI AKADÉMIAI KIADÓ MERSZ ADATBÁZIS AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRAI CAMBRIDGE

Adatbázisok 2018-ban ADT- ARCANUM DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR AKADÉMIAI KIADÓ FOLYÓIRATAI AKADÉMIAI KIADÓ MERSZ ADATBÁZIS AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRAI CAMBRIDGE Adatbázisok 2018-ban ADT- ARCANUM DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR AKADÉMIAI KIADÓ FOLYÓIRATAI AKADÉMIAI KIADÓ MERSZ ADATBÁZIS AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRAI CAMBRIDGE JOURNALS EBSCO JSTOR L HARMATTAN KIADÓ MATHSCINET

Részletesebben

Az Eszterházy Károly Egyetem Könyvtári szolgáltatásai szeptember 17. Gál Tibor Tittel Pál Könyvtár

Az Eszterházy Károly Egyetem Könyvtári szolgáltatásai szeptember 17. Gál Tibor Tittel Pál Könyvtár Az Eszterházy Károly Egyetem Könyvtári szolgáltatásai 2018. szeptember 17. Gál Tibor Tittel Pál Könyvtár Az egyetem könyvtári rendszere Tittel Pál Könyvtár (TPK) Eger Gyöngyös Jászberény Sárospatak Országos

Részletesebben

Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtárai szeptember 22.

Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtárai szeptember 22. Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtárai 2017. szeptember 22. Az egyetem könyvtári rendszere Tittel Pál Könyvtár Eger Gyöngyös Jászberény Sárospatak Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Tittel Pál (1784-1831)

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ÉS IGÉNYEINEK FELMÉRÉSE A 2017/2018-AS TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ÉS IGÉNYEINEK FELMÉRÉSE A 2017/2018-AS TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ÉS IGÉNYEINEK FELMÉRÉSE A 2017/2018-AS TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN Veszprém, 2018. április 20. A felmérés előzménye A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtári rendszere, tudományos tartalomszolgáltatás Oszlánczi Krisztina Gál Tibor

Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtári rendszere, tudományos tartalomszolgáltatás Oszlánczi Krisztina Gál Tibor Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtári rendszere, tudományos tartalomszolgáltatás Oszlánczi Krisztina Gál Tibor Az egyetem könyvtári rendszere Tittel Pál Könyvtár (TPK) Eger Gyöngyös Jászberény Sárospatak

Részletesebben

Publikációs stratégia, tudománymetria, open access, szakirodalmi adatbázisok április 11.

Publikációs stratégia, tudománymetria, open access, szakirodalmi adatbázisok április 11. Publikációs stratégia, tudománymetria, open access, szakirodalmi adatbázisok 2018. április 11. Miért írunk cikket? A tanulmány megjelentetésének lépései (0,5-2,5 év időtartam) Szakirodalmazás Téma meghatározása

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár október 13.

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár október 13. Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár 2016. október 13. A Tittel Pál Könyvtár felépítése: Egri Campus Gyöngyösi Campus Jászberényi Campus Sárospataki Campus Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák

Részletesebben

Online tartalmak konzorciumi beszerzése

Online tartalmak konzorciumi beszerzése Online tartalmak konzorciumi beszerzése Lencsés Ákos Sütő Péter 2018. október 10. A konzorciumi beszerzés szempontjai könyvtári oldalról A konzorciumalapítás szempontja lehet: földrajzi elhelyezkedés;

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12.

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2014. szeptember 12. Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák éjféli barátja 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép + WIFI 2013-ban

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy az hol lelhető fel. Samuel Johnson

Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy az hol lelhető fel. Samuel Johnson Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy az hol lelhető fel. Samuel Johnson Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Aktualizálva: 2013. január 15. Aktualizálva:

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Tudományos adatbázisok Abonyi Brigitta könyvtáros NKE EKKL ÁKK Kari Könyvtár Nemzeti Közszolgálati Egyetem AZ NKE HONLAPJÁN

Részletesebben

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének eredményei 2017/18. tanév őszi félév

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének eredményei 2017/18. tanév őszi félév Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének eredményei 217/18. tanév őszi félév Az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa a 217. november 29-i ülésén elfogadta az új Oktatói, Kutatói Teljesítményértékelő Rendszert

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Használói elégedettség- és igénymérés a BGE GKZ Könyvtárára vonatkozóan ( )

Használói elégedettség- és igénymérés a BGE GKZ Könyvtárára vonatkozóan ( ) 1. Elégedettségmérés Használói elégedettség- és igénymérés a BGE GKZ Könyvtárára vonatkozóan (2016-2017) 1.1. Az EFQM alapú intézményi felmérés könyvtári vonatkozású eredményei A BGE könyvtári hálózatának

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

A könyvtárhasználók elégedettségének vizsgálata és igényeinek felmérése a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében

A könyvtárhasználók elégedettségének vizsgálata és igényeinek felmérése a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár SZIE-R/2157-1/2017 A könyvtárhasználók elégedettségének vizsgálata és igényeinek felmérése a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében Gödöllő, 2017.

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzata

Könyvtárhasználati szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 1. sz. melléklet A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzata Érvényes: 2006. szeptember 11-től Aktualizálva: 2013. január

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR INTÉZETI KÖNYVTÁRAINAK NYILVÁNTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR INTÉZETI KÖNYVTÁRAINAK NYILVÁNTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR INTÉZETI KÖNYVTÁRAINAK NYILVÁNTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2018 1.1.9.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

A Bibliotéka Egyesület Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Bibliotéka Egyesület Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Bibliotéka Egyesület Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Biblioteka Egyesület könyvtára nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2014.

Használói elégedettségvizsgálat 2014. Használói ségvizsgálat 2014. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

Szada, Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár. Könyvtárának használati szabályzata

Szada, Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár. Könyvtárának használati szabályzata Szada, Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának használati szabályzata Szolgáltatások - a könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata ( olvasóterem, helytörténet) - az állományfeltáró

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ALAPISMERETEK Az Egyetem földrajzi széttagoltsága miatt a Könyvtár tagkönyvtárakból áll és az egységes működés érdekében könyvtárhálózatot

Részletesebben

MTMT lehetőségek a kutatásszervezésben és a kutatásban

MTMT lehetőségek a kutatásszervezésben és a kutatásban IS IM 2012 szeptember 28. Holl A.: MTMT 1 MTMT lehetőségek a kutatásszervezésben és a kutatásban Holl András - MTMT ITSzB, MTAK, MTA CsFK CsI Informatio Scientifica Informatio Medicata 2012 szeptember

Részletesebben

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Készítette: Sunyovszky Anna Budapest, 2010 1. Az iskolai könyvtárat

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2017.

Használói elégedettségvizsgálat 2017. Használói elégedettségvizsgálat 2017. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Edutus Egyetem Szenátusa által 82/2018. (aug. 31.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Kiadás száma Módosítás száma Határozat száma Hatályos

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem open access politikája: tudománymenedzsment a Klebelsberg Könyvtárban

A Szegedi Tudományegyetem open access politikája: tudománymenedzsment a Klebelsberg Könyvtárban KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Szegedi Tudományegyetem open access politikája: tudománymenedzsment a Klebelsberg Könyvtárban Keveházi Katalin Nemzeti

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 2. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 64-2015/2016. (2016.01.19.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010. Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke

Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010. Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010 Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke A program költsége 1 200 1 000 Milló Ft 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Kérdőíves felmérés szeptember. Külön lehetőséget biztosítottunk írásbeli vélemény nyilvánításra a változtatás igényével kapcsolatosan.

Kérdőíves felmérés szeptember. Külön lehetőséget biztosítottunk írásbeli vélemény nyilvánításra a változtatás igényével kapcsolatosan. Kérdőíves felmérés 2016. szeptember Könyvtárunk szolgáltatási színvonalának mérésére kérdőíves felmérést végzett 2016. szeptember 20 és október 20 közötti időszakban. A mintavétel módja véletlenszerű kiválasztással

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

I. Demográfiai kérdések. II. Használói szokások

I. Demográfiai kérdések. II. Használói szokások I. Demográfiai kérdések 1. Az Ön életkora? Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ! 14-18 éves 13 19 % 19-25 éves 8 12 % 26-40 éves 14 20 % 41-65 éves 25 36 % 65 év feletti 9 13 % 2. Legmagasabb iskolai

Részletesebben

Open Access - tájékoztató, dokumentáció szerzőknek és adminisztrátoroknak

Open Access - tájékoztató, dokumentáció szerzőknek és adminisztrátoroknak Open Access - tájékoztató, dokumentáció szerzőknek és adminisztrátoroknak Az elérhetőség jelölése az MTMT-ben Bevezetés A közlemények teljes szövegének olvashatóságát, hozzáférhetőségét (pl. open access)

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára a Széchenyi István Egyetemen

Magyar Tudományos Művek Tára a Széchenyi István Egyetemen Magyar Tudományos Művek Tára a Széchenyi István Egyetemen Bella Szilvia Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár Intelligens szolgáltatás A szolgáltatások intelligenciája Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Részletesebben

Tudományos láthatóság vizsgálata a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén

Tudományos láthatóság vizsgálata a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén Tudományos láthatóság vizsgálata a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens Stúrovo (Párkány), Szlovákia, 06. április 4-5. . Bevezetés Forrás: Jeroen Bosman - Bianca

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára elégedettségi kérdőív 2014

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára elégedettségi kérdőív 2014 Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára elégedettségi kérdőív 2014 Összegzés 113 válasz 1) Státusza Oktató 9 8% Dolgozó 12 11% Hallgató, nappali tagozat 57 50% Hallgató, levelező tagozat 35 31% Külső

Részletesebben

PhD dolgozatok repozitóriumi elhelyezése, DOI azonosítóval való megjelölése

PhD dolgozatok repozitóriumi elhelyezése, DOI azonosítóval való megjelölése PhD dolgozatok repozitóriumi elhelyezése, DOI azonosítóval való megjelölése Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács ülése Gödöllő, 2014. február 6. 13.00 óra Koósné Török Erzsébet főkönyvtáros Berze Lajos

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

Kurzus címe: Könyvtárinformatika. Kurzus oktatója: Dr. Léces Melinda Kurzus tematikája: Cél:

Kurzus címe: Könyvtárinformatika. Kurzus oktatója: Dr. Léces Melinda Kurzus tematikája: Cél: Kurzus címe: Könyvtárinformatika Kurzus oktatója: Dr. Léces Melinda Kurzus tematikája: Cél: A könyvtári információkeresés módszertana, online bibliográfiai adatbázisok, és online könyvtári katalógusok

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára Elmélet és feltöltési alapok. ELTE Egyetemi Könyvtár Szabó Panna október 8.,

Magyar Tudományos Művek Tára Elmélet és feltöltési alapok. ELTE Egyetemi Könyvtár Szabó Panna október 8., Magyar Tudományos Művek Tára Elmélet és feltöltési alapok ELTE Egyetemi Könyvtár Szabó Panna 2015. október 8., mtmt@lib.elte.hu Tartalom Az MTMT céljai, szolgáltatásai Az országos és az ELTE-s szabályok

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 5 éve Mikolasek Zsófia

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 5 éve Mikolasek Zsófia A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 5 éve 2013-2018 Mikolasek Zsófia József Attila Megyei és Városi Könyvtár KSZR Szakma Nap, Tatabánya, 2018.06.18. Törvényi háttér 2013. május 31. 39/2013 EMMI rendelet

Részletesebben

Az ELDORADO-projekt. Káldos János Az ELDORADO projekt Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója Budapest,

Az ELDORADO-projekt. Káldos János Az ELDORADO projekt Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója Budapest, Az ELDORADO-projekt. 1 Pályázat TÁMOP-3.2.4.B-11/1 Tudásdepó-Expressz - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében Célok: a szerzői jog által nem

Részletesebben

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2013 Munkaterv 2014

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2013 Munkaterv 2014 Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Évi jelentés 2013 Munkaterv 2014 Budapest, 2014 Tartalomjegyzék Az év legfontosabb eseményei 3 I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2013-BAN 6 1. Gazdálkodás 6 2. Személyzeti

Részletesebben

A BCE Egyetemi Könyvtár 2015. évi beszámolója

A BCE Egyetemi Könyvtár 2015. évi beszámolója 2016 A BCE Egyetemi Könyvtár 2015. évi beszámolója Budapest, 2016. március 23. 0 Tartalomjegyzék A 2015. év fontosabb történései 3 A könyvtári szervezet változásai 3 A könyvtári szolgáltatások minőségének

Részletesebben

Ezt követően az Adatbevitel Új tétel választásával kezdhetik meg a feltöltést.

Ezt követően az Adatbevitel Új tétel választásával kezdhetik meg a feltöltést. SZAKDOLGOZAT FELTÖLTÉSE A REPOZITÓRIUMBA Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a szakdolgozat és a projektmunka (záró dolgozat) leadását kényelmesebbé tettük a hallgatók számára. A dolgozat elektronikus verzióját

Részletesebben

SZIEGTK Tudományos Diákköri programjainak támogatása a 2017/18. tanévben NTP-HHTDK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

SZIEGTK Tudományos Diákköri programjainak támogatása a 2017/18. tanévben NTP-HHTDK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar SZIEGTK Tudományos Diákköri programjainak támogatása a 2017/18. tanévben NTP-HHTDK-17-0036 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Gödöllő, 2018. NTP-HHTDK-17-0036 SZIEGTK

Részletesebben

TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE MTMT ÉS MTMT2

TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE MTMT ÉS MTMT2 TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE MTMT ÉS MTMT2 MAKARA GÁBOR MTA KIK - MTMT OSZTÁLY 2015.08.26. A PROJEKT RÉSZEI

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Web of Science (WoS) Bemutató

Web of Science (WoS) Bemutató Web of Science (WoS) Bemutató Összeállította: Tóth Nándor 2013.10.14. - A WoS az Institute for Scientific Information (ISI) bibliográfiai adatbázisa - Interdiszciplináris adatbázis, heti rendszerességgel

Részletesebben

Kedves távoktatásos végzős Hallgatók!

Kedves távoktatásos végzős Hallgatók! Kedves távoktatásos végzős Hallgatók! Akik a novemberi államvizsgára készülnek, azoknak a SZAKDOLGOZAT LEADÁSI HATÁRIDŐ 2016. OKTÓBER 5. (-ig ingyenes)! Záróvizsgára jelentkezés határideje 2016. SZEPTEMBER

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

36/2016. (XII. 22.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének kezdésével kapcsolatos teendőkről

36/2016. (XII. 22.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének kezdésével kapcsolatos teendőkről REKTOR KANCELLÁR 36/2016. (XII. 22.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének kezdésével kapcsolatos teendőkről A kollégiumi felvételi eljárás, valamint a Corvinus

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Eljárási követelmények szakdolgozat/projektmunka feltöltéshez, leadáshoz a BGE KVIK

Eljárási követelmények szakdolgozat/projektmunka feltöltéshez, leadáshoz a BGE KVIK Eljárási követelmények szakdolgozat/projektmunka feltöltéshez, leadáshoz a BGE KVIK FOSZK, alapképzés (BSc/BA) és mesterképzés (MSc/MA) hallgatói számára A szakdolgozat/projektmunka leadásának lépései

Részletesebben

A Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Művek Tára MKE 43. Vándorgyűlés 2011 július 15. Holl A. Makara G.: Az MTMT 1 A Magyar Tudományos Művek Tára Holl András - MTMT ITSzB, MTAK, MTA KTM CsKI Makara Gábor - MTMT MKE 43. Vándorgyűlés, Pécs 2011 július

Részletesebben

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Délelőtt ZÁRVA 11:00-11:45

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Holl András - MTAK, MTA CsFK CsI Bilicsi Erika, MTMT. REAL adminisztrátor képzés 2012 november 27. / december 4.

Holl András - MTAK, MTA CsFK CsI Bilicsi Erika, MTMT. REAL adminisztrátor képzés 2012 november 27. / december 4. REAL admin 2012 nov 27. / dec. 4. Holl A. 1 MTA OA rendelet REAL Holl András - MTAK, MTA CsFK CsI Bilicsi Erika, MTMT REAL adminisztrátor képzés 2012 november 27. / december 4. REAL admin 2012 nov 27.

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

A Humanus adatbázis a Magyar Tudományos Művek Tára human-reál egyensúlyának

A Humanus adatbázis a Magyar Tudományos Művek Tára human-reál egyensúlyának Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár A Humanus adatbázis a Magyar Tudományos Művek Tára human-reál egyensúlyának megteremtésében Hagyományok és kihívások II. Szakmai nap az Egyetemi Könyvtárban

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ALAPISMERETEK

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ALAPISMERETEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ALAPISMERETEK EFOP-3.4.3-16-2016-00023 Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében AZ EGYETEMI

Részletesebben

EISZ Programtanács ülés június 22.

EISZ Programtanács ülés június 22. EISZ Programtanács ülés 2018. június 22. Napirend Napirend előtt: új tagok köszöntése Beszámoló az elmúlt hónapok munkájáról: USC SOÁ Alapítvány VHA beszerzés, a kiadói tárgyalások jelen állása, OA szakmai

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben