Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban."

Átírás

1 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2006. Jegyzőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének március 13-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Önkormányzat részéről: Leiz Sándor, Serbán György, Mózer Gyula, Fogl András, Farkas Mihály, Kertész- Farkas Zsuzsanna, Nagy Béla, Csomor Lajos, Feró Sándor, Dr. Tárai Éva, Dósai Imre, Terbe Zoltán, Farkas Zoltán, Kiss Károly, Dr. Szabó Lajos, Kolompár Orbán képviselők és Faludi Tamás polgármester /17 fő 2 fő később érkezik 84,21%/ Jelen vannak továbbá: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző, Dr. Dörmő Róbert aljegyző, Béres László, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, Nyerges Éva, Gulyás Jánosné osztályvezetők, Deményi Ernő főtanácsos, Hegyi Lászlóné és Halász Mónika revizor, intézményvezetők, lakosság részéről 10 fő, Faludi Tamás polgármester köszönti a jelenlévőket, külön is köszönti Szalontai Mária könyvvizsgáló asszonyt, megállapítja, hogy 15 fővel az ülés határozatképes, azt megnyitja. Udvardi Illés képviselő úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Farkas Mihály képviselő úr pedig jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Dr. Tárai Éva és Leiz Sándor képviselőket. Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével, kéztartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét 15 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadta. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Dósai Imre képviselő ügyrendi kérdésben kér szót: Észrevételemet az Ügyrendi bizottság és a Közigazgatási Hivatal felé is jeleztem, mely a meghívók kiküldésével és a rendkívüli ülések összehívásával kapcsolatos. Helytelennek tartom a rendkívüli ülés összehívási módját. Rendkívüli ülést csak kötött napirenddel lehet összehívni, Ön a héten kiküldött egy módosító levelet, egy újabb meghívót erre az ülésre. A rendkívüliség ismérveinek fennállása nélkül nem lehet rendkívüli ülést összehívni 13 nappal

2 2 az ülés előtt. Kérném, hogy ameddig a Közigazgatási Hivatal nem foglal állást ezzel kapcsolatban, addig tartózkodjon a rendkívüli ülések ilyen irányú összehívásától. Faludi Tamás polgármester válaszol: Természetesen megvárjuk a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását, de addig is, ha szükséges összehívom a rendkívüli ülést. Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, Faludi Tamás polgármester a napirendi pontok tartását felteszi szavazásra. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontok tartását 12 szavazattal 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta. N a p i r e n d 1././2006. (.) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának évi költségvetéséről, könyvvizsgálói jelentés elfogadása Előadó: Faludi Tamás polgármester Szalontai Mária könyvvizsgáló 2./ A bizottsági ülések határozatképtelenségének megszűntetésére vonatkozó indítvány kapcsán./2006. (.) számú rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 15/2003. (IV.30.) Ktr. módosításáról Előadó: dr. Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke 3./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző 1./Napirend /2006. ( ) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának évi költségvetéséről, könyvvizsgálói jelentés elfogadása Előadó: Faludi Tamás polgármester Szalontai Mária könyvvizsgáló /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Faludi Tamás polgármester ismerteti: Módosító indítvány nem érkezett a költségvetéssel kapcsolatban, ezért változatlan formában terjesztem a Tisztelt Testület elé. Elhangzottak kérések, melyeknek próbáltunk eleget tenni. Dósai Imre képviselő úr kérése volt, hogy egy intézkedési terv kerüljön Önök elé az ingatlanértékesítésekből származó bevételek teljesülésére. Kérték azt is, hogy kerüljön Önök elé Kiskunmajsa Város Önkormányzatának nem kötelező feladatai. Ezen a kérésükön meglepődtem, mert úgy gondoltam minden képviselő társam ismeri ezen feladatokat, de természetesen ezt is mellékeltük az előterjesztéshez. Talán azért, hogy a városlakók is megismerjék ezen feladatokat szeretném most ezt ismertetni.

3 3 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Kiadás összesen: ,7 eft Önkormányzati kiegészítés: ,8 eft 47,2% -át a költségvetésének. Barátság Egyesített Szociális Intézmény: Kiadás összesen: ,3 eft Önkormányzati kiegészítés: ,5 eft 44,3%- az intézmény költségvetésének. Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Kiadás összesen: ,1 eft Önkormányzati kiegészítés: ,5 eft 47,4% Múzeum, Tájház támogatása: 5501,0 eft 56-os Történelmi Alapítvány támogatási előleg: 1.000,0 eft Nem kötelező feladatok továbbá: Önkormányzat által alapított kitüntetések Városi kábeltelevízió működtetése Víz- és csatornadíj átvállalása Tömegsport feladatok Vállalkozó háziorvosok támogatása ÁFÉSZ Kígyósi bolt üzemeltetése Vakáció Kht. támogatása Tradícionális sportegyesületek támogatása Egyéb önszerveződések támogatása Külföldi tanulmányutak támogatása Idősek karácsonyi csomagja Beiskolázási támogatás Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat Iskolatej Lakástámogatási alap + évközi törlesztései Felhalmozási alap Ügyvédek díja eft eft eft 412 eft eft 600 eft eft eft eft 150 eft eft eft 284 eft eft eft 500 eft eft 864 eft Szintén kérés volt, hogy a kiadási struktúra kerüljön felülvizsgálatra ben egy nagyon komoly felülvizsgálat történt, melyet a 167/2001-es határozat magába foglal. Ebben több javaslat is szerepel a pénzügyi helyzet javítására. Ezt a határozatot azzal a szándékkal küldtem ki Önöknek, hogy minden bizottság tárgyalja újra ezt az előterjesztést, aktualizálja és amely pontokra azt javasolja, hogy tárgyalja újra a bizottság, akkor azt megtesszük, átdolgozzuk és akkor újra a testület elé fog kerülni. Ennél jobb előterjesztést nem tudok letenni Önök elé. Ha képviselőtársaim tanulmányozták már ezt a határozatot, akkor tudják, hogy ebből természetesen vannak olyan javaslatok, amelyeket már nem lehet megvalósítani, ilyen például a bodoglári óvoda kérdése. Akkor, amikor ez 2001-ben napirenden volt, akkor született egy megállapodás a boldoglári szülőkkel, hogy nem zárjuk be az óvodát, ha minden gyermeket a majsai iskolákba fogják járatni. Terbe Zoltán képviselő úr beadott egy határozati javaslatot, amely szintén erre vonatkozik, azzal a módosítással, hogy a Polgármester tegyen előterjesztést. Ezzel szemben szeretném kérni, hogy minden bizottság tárgyalja újra ezt a határozati javaslatot, és amely intézkedést elfogadhatónak tartják az kerüljön a Képviselő-testület elé.

4 4 Dr. Tárai Éva képviselő mondja: Terbe Zoltán képviselő úr egy határozati javaslatot nyújtott be, amely összefoglalja mindazt, amelyet Ön most elmondott. Szeretném, ha erről a határozatról szavaznánk. Faludi Tamás polgármester hozzáteszi: Természetesen ezt is, és az én javaslatomat is szavazásra fogom tenni. A két javaslat között csak annyi a különbség, hogy a bizottságok tárgyalják újra ezt a határozatot és ne én tegyek előterjesztést, hanem a szakbizottságok. Terbe Zoltán képviselő elmondja: Örömmel tölt el, hogy a 2001-es évi munkánkat elismeri, azonban azóta már eltelt 5 év, tehát ez a határozat már idejét múlt. Azóta már sokkal nagyobb lett a baj, és ezért újabb intézkedési csomag készítésére lenne szükség. A 2001-es tervezetből gondolatok átvehetők, de átfogóbb intézkedési tervre van szükség. Kérném, hogy az általam javasolt határozati javaslatot fogadja el a Tisztelt Testület. Nem kívántam mindent leírni, hogy mire lenne szükségünk, hiszen a könyvvizsgáló asszony nagyon szépen megfogalmazta jelentésében, hogy melyek azok a kiadások amelyekre oda kell figyelni. Mózer Gyula alpolgármester véleménye: Ha valóban komolyan és felelősségteljesen gondolkozunk erről a kérdésről, akkor a kiadási struktúra átalakítását közösen kell megvizsgálnunk, bizottsági munkára van szükség és a testületnek is össze kell fognia. Ez nem lehet csak a Polgármester feladata. Magam is azt támogatom, hogy a 2001-es tervezetet a szakbizottságok vizsgálják át és tegyenek előterjesztést a hozzájuk tartozó területről. Dósai Imre képviselő kifejti: Polgármester úr azzal kezdte az ismertetést, hogy kiegészítette az előző költségvetési rendelet anyagát. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy érdemi kiegészítés nem került a testület elé, hiszen amit Ön intézkedési tervnek nevez, egy egyszerű felsorolás, melyben elmondja azokat a bevételi tételeket, melyek már a rendelet tervezetben szerepelnek. A két ülés között kezdeményeztem az illetékes bizottságnál, hogy mivel ezen határozatok végrehajtási ideje már lejárt, így ezekre nem épülhet a költségvetés bevételi oldala. A Vagyongazdálkodási bizottság írásos kérésemre sem került összehívásra, pedig az értékesítendő telkek jó része már évek óta szerepel a testület előtt. Ezeket érdemben meg kellett volna vizsgálni, hogy mi az oka a nem teljesülésnek. Esetleg lehetett volna az árat csökkenteni a teljesülés érdekében. Értékelésem szerint törvénytelen lábakon áll a költségvetés bevételi oldala. A másik lényegi kérdésben sem történt változás, hiszen a 2007-es évre ez a 130 millió forintos hiányra semmilyen elképzelési terv nem fogalmazódott meg Polgármester úr részéről. A bevételi terveknél nem látom, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás milyen lehetőségeket hordoz magában és általa milyen bevételekhez juthat az Önkormányzat. Terbe Zoltán képviselőtársam által benyújtott módosító határozati javaslat a könyvvizsgálói jelentéshez kapcsolódik, mely több képviselő egyetértésével fogalmazódott meg. Ez a kiadási struktúra módosításának, átalakításának elképzelésére

5 5 vonatkozott, hogy erre Polgármester úr tegyen javaslatot. Ezzel szemben Ön elmondja, hogy tegyenek javaslatot a bizottságok. Kérem, mivel az Ön segítéségére van a Hivatal szakmai apparátusa, az esetleges korábbi próbálkozások is rendelkezésre állnak, tegye meg azt az intézkedési javaslatot, hogy mely területen, milyen mértékben, milyen átfogó jogi szabályozások figyelembevételével tárgyalják meg ezt a bizottságok. A szakbizottságok nem látják át Kiskunmajsa város költségvetésének egészét, csak annak egyes részfeladatait, de hogy ezek jogszabályilag hogyan ütemezhetőek, ahhoz komoly szakmai munka kell. Ahhoz, hogy a kiadási struktúra átalakítása sikeres legyen, ahhoz ismerni kell a jogszabályokat és azt előzetesen rendelkezésre kell bocsátani, ezt az ütemezést Polgármester úr tudja megtervezni és a határidők ismeretében lehet ráterhelni ezt a feladatot a bizottságokra. Faludi Tamás polgármester reflektál: Egyetértünk Képviselőtársammal, hiszen Ön is elmondta, hogy ezt a feladatot a bizottságoknak kell megvizsgálni. Amikor a bizottsági elnökök összehívják a bizottsági ülést és bekérik a döntéshez a szükséges adatokat, akkor a hivatal szakmai apparátusa természetesen segíteni fog ebben. Ez nagyon hosszú és komoly előkészítő munkát igényel. Ennek mindenképpen közös munkának kell lennie. Dr. Tárai Éva képviselő elmondja: Ezt az egész helyzetet egy olyan csatához tudnám hasonlítani, ahol nincs parancsnok és fejetlenség uralkodik. Egyetértek Dósai képviselő úrral, először kell egy konkrét terv, azután le kell osztani a feladatokat és már csak a döntő munkát kell a bizottságokra bízni, úgy hogy akkor már legyen egy kész tervezet. Faludi Tamás polgármester hozzáteszi: A 2001-es határozat mindent magába foglal, azt viszont a bizottságoknak kell eldönteni, hogy mi kerüljön a testület elé. Dósai Imre képviselő mondja: Nem mintha ellenemre lenne, hogy valamiben végre egyetértsünk, de most a látszatát is szeretném elkerülni annak, hogy én azt javasoltam, hogy ezeket az előterjesztéseket, struktúra átalakítási terveket a bizottságoknak kellene kezdeményezni. Kezdeményeznie Önnek, Dr. Csávolszki László jegyző úrnak és a hivatal dolgozóinak kell. Venni kell a bátorságot, mint ahogy tette azt annak idején Kiss Károly is és nekikezdett a kiadási struktúra átvilágításának. Ön most nem ellenzék, hanem polgármester és meg kell tennie a szükséges lépéseket, hogy ezek alapján a bizottságok megfelelően tudjanak előterjesztést készíteni. Faludi Tamás polgármester köszöni a hozzászólást: Annak idején, amikor ez a döntés meg lett torpedózva, Ön alpolgármester volt, az ellenzék pedig négy főt jelentett. Nem ez a négy fő szavazta le Önöket, akkor is minden bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést. Most az első lépést megtettem, kiosztottam ezt a határozatot, melyen el lehet indulni. Szeretnék néhány javaslatot kiemelni ebből a határozatból, például: az iskolák vonatkozásában további tételes pénzügyi és szakmai

6 6 vizsgálatot tart szükségesnek a konkrét megtakarításokat illetően. A vizsgálat két változatban mutassa ki az eredményeket, az egyik változat szerint a meglévő iskolaszerkezet milyen megtakarításokat tesz lehetővé. A másik változat az Arany János Általános Iskola, a Széchenyi István Általános Iskola és az Egressy Béni Zeneiskola összevonása esetén hogyan alakulna a megtakarítás. Ez esetben azt is vizsgálni kell, a zeneiskolai feladatok hogyan adhatók át a megye részére egységes intézményi szerkezetben. Ez egy nagyon komoly feladat, komoly döntés. Szeretném itt megemlíteni, amit eddig is mindig kértem Képviselő-társaimtól, hogy ezt a kérdést egy szakértőnek is meg kell vizsgálnia. Örömmel jelenthetem be, hogy ma délelőtt aláírtam a szerződést egy oktatási szakértővel, melynek költségét a Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozza. Ez a munka a bizottságoknak is nyújthat némi segítséget. A lecsökkent gyermeklétszám miatt az Arany János és a Széchenyi István Általános Iskolákban összesen 4 felmenő első osztály indítását engedélyezi, úgy hogy az Aranyban 3, a Széchenyiben 1 felmenő első osztály indulhat, a jelenlegi létszámarányok miatt. Ezt újra meg kell vizsgálni, de ezt szakembereknek kell megvizsgálni, és a szakemberek a bizottságokban vannak. Meg kell vizsgálni, hogy azóta milyen változások történtek. A múzeum vonatkozásában tisztázni kell, hogy van-e lehetőség más működtetési formára, a költségek csökkentésére. Esetleg egy főállású dolgozóval, múzeumi kiállítóhelyként működtetni az intézményt. Természetesen most épül az új múzeum, de ezeket a lehetőségeket akkor is meg kell vizsgálni. A Művelődési Központ vállalkozásban történő működtetését ki kell dolgozni. Ez a lehetőség most is fennáll. - A bizottságban ülő szakemberek, esetleg szakértő bevonásával ezt vizsgálják meg, hogy ez a javaslat aktuális-e még. A mozi jelenlegi formában történő üzemeltetése már 2001-ben is kérdés volt, hiszen már akkor is ,-forinttal támogatta az Önkormányzat. A segélyek vonatkozásában szigorítani kell a rendeleteket, és éves szinten átlagosan 25%.os megtakarítást kell elérni. Erre szintén nem nekem kell előterjesztést tennem, hanem a szakmának, ismerve a jelenlegi helyzetet. A Kht. alapítás gondolatával már akkor is foglalkozott a testület. Meg kell vizsgálni, hogy ez a lehetőség helytálló e még. A megfelelő bizottság tárgyalja ezt újra. A konyhák vonatkozásában elő kell készíteni a magánosítást. Úgy, hogy kapjanak lehetőséget a most ott dolgozók a vállalkozás megszervezésére és működtetésére. Ha ez nem lehetséges, akkor meg hirdetni a külső befektetők felé. A konyhák kérdése szerepelt már az Önkormányzat előtt, egyenlőre olyan döntés született, hogy ez az önkormányzat már nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, első feladata lesz ez. A sportlétesítményeknél szintén a vállalkozásban való üzemeltetés lehetőségének megvizsgálása szükséges. Ezt a lehetőséget is meg kell vizsgálnia a bizottságoknak. Ezzel én úgy gondolom megtettem az első lépést, mindenképpen szeretném, ha erről a bizottságok tárgyalnának és természetesen ha ezenkívül bárkinek van még ötlete, akkor arról a bizottságoknak mindenképpen tárgyalni kell.

7 7 /Megérkezett Farkas Mihály és Kolompár Orbán képviselő/ Dósai képviselő úr elmondta, hogy törvénytelen alapokon nyugszik a költségvetésünk. Semmilyen törvénytelen alapról nem tudok. Az egy fontossági kérdés, hogy egy költségvetés végrehajtható-e, vagy sem. Azt, hogy a kiadási struktúra felülvizsgálatát a polgármesternek kell elkezdeni, ezzel a felvetésével egyetértek, de azt nem tudom elfogadni, hogy ez csak az én felelősségem. Ehhez kapcsolódóan szeretnék felolvasni egy részt a 2001-es jegyzőkönyvből, csak azért mert Ön gondosan kihangsúlyozta, hogy akkor ellenzék, most polgármester és minden egy személyben a polgármester felelőssége. Dósai Imre alpolgármester elmondja: - A Polgármester úrnak igaza van abban, hogy a felelősség ami előttünk áll, az közös. Az is igaz, az a felelősség is közös, amivel idáig eljutottunk. Ez a felelősség nem csak az önkormányzatot terheli, hanem ez következik egy-két kormányzati intézkedésből is. Valóban a személyi jövedelemadó kiesés miatt jelentősen csökkent az önkormányzatok bevétele. Ezzel szemben a kormány olyan pályázati rendszereket állított fel, amelyek jelentős bevételt nyújthatnak, minden sikeresen pályázó önkormányzat számára. Őszintén be kell vallani ez is súlyos felelősségünk ezekben a pályázatokban kevés sikert értünk el. Vannak ezen a téren is sikereink, gondoljunk a most elnyert KAC ígérvényre, vagy a kilátásba helyezett céltámogatás elnyerésének lehetőségére. Mindezeket a lehetőségeket, teendőket közös felelősséggel kell felvállalni. Nem egyik napról a másikra kerültünk bele ebbe a helyzetbe, ez egy folyamat volt, a könyvvizsgáló évek óta felhívja az önkormányzat figyelmét arra, a kiadási struktúrát gondolja át, ahhoz, hogy ne kerüljön még rosszabb anyagi helyzetbe. Ebben a 2001-es felszólalásában többször is hivatkozik arra, hogy a felelősség közös, akkor most 2006-ban miért nem az? Úgy érzem, nem állunk most sem a csőd szélén, természetesen a szükséges intézkedéseket meg kell hozni, ehhez azonban valóban össze kell fognunk. Fogl András képviselő ügyrendileg kér szót: Úgy érzem ez a vita már kezd személyeskedésbe átmenni, ez méltatlan az ügy fontosságához. Ügyrendi javaslatom, hogy Polgármester úr a vitát lezárva a módosító indítványokat tegye fel szavazásra. Faludi Tamás polgármester mondja: Nem éreztem semmi személyeset és méltatlant, egy év költségvetésének eldöntésekor úgy érzem mindenkinek joga van elmondani a véleményét. Fogl András képviselő a vitát lezárva kéri megszavaztatni az előterjesztést, kérem aki ezzel egyetért, hogy zárjuk le a vitát kézfelemeléssel jelezze. /5, 2 tartózkodás, 7 ellen szavazat/

8 8 Faludi Tamás polgármester a vitát folytatva, kéri a képviselőket tegyék meg észrevételeiket a költségvetéssel kapcsolatban. Kertész Farkas Zsuzsanna képviselő a következőket mondja el: Szeretném jegyzetemet felolvasni, csak azért, hogy ne gabalyodjak bele a gondolataimba, úgy mint Dósai képviselő úr a költségvetés előző tárgyalásakor, mert a végén neki is Polgármester úr segítéségét kellett kérni, módosító indítványa megértetéséhez. A helyi költségvetés készítésére késő ősszel kerül sor, amikor már ismert a kormány által előkészített és elfogadott törvényjavaslat, a város háromnegyed éves gazdálkodásának mérlege, továbbá a Képviselő-testület határozatai, melyek a következő gazdasági év kiadásait terhelik. A helyi költségvetés ezen ismeretek birtokában a koncepció kidolgozása után szinte már kész is, csak a számadatokat kell behelyettesíteni. Az igaz, hogy ez a kis számszaki művelet akár 3 hónapot is igénybe vesz. Gyakorlatilag, ha a koncepciót a Képviselő-testület elfogadja a költségvetést fogadja el. A koncepció ebben az évben is nagyon kevés mozgásteret enged az intézményeknek, a kötelező feladatok finanszírozásán túl semmi pluszt nem tartalmaz. A költségvetés tervezését két irányból lehet megközelíteni, az egyik amikor a bevételekhez igazítjuk a kiadásokat, a másik pedig, amikor a kiadásokhoz keressük a forrásokat. Városunk az utóbbi tervezési módot alkalmazza. A február 22-i ülésre az ezek alapján készült költségvetés hiányát, az ingatlanok értékesítése és a több mint 220 millió forintos hitel fedezte, a Képviselőtestület ezt a költségvetést 7 szavazat, 7 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett nem fogadta el. Az ülést követően több képviselőtől is hallottam a nem és a tartózkodom magyarázatát. Az első indok, hogy ez a szavazás próbaszavazás volt, - napokig nem értettem azt, hogy egy város működőképességével, közel 450 közalkalmazott és köztisztviselő fizetésével hogyan lehet játszani. Bevallom ezt most sem értem. Milyen felelősségtudattal rendelkezik az a képviselő, aki a közel lakosú város működőképességét kockáztatja, hogy kiderítse melyik képviselő, melyik oldalon áll. Kedves Majsaiak! Én azért szavaztam nel, mert bízom abban, hogy tudjuk kezelni a hitelállományt, ezáltal biztosítani tudjuk városunk működését. A másik érvelés, amit hallottam képviselőtársaimtól, hogy nálunk működik a frakciófegyelem Tisztelt Képviselőtársaim, egy város költségvetését hogyan lehet kockára tenni, csak azért mert van aki az ellenzékhez tartozik. A Képviselő-testületnek nem az lenne a feladata, hogy a városért, annak fejlődéséért dolgozzon? Tisztelt ellenzék, Önök szerint mi a feladatuk? Szerintem Önöknek is az lenne az elsődleges feladatuk, hogy a város gazdagodjon, fejlődjön ben a helyi gimnázium igazgatójával Farkas Zoltánnal az egyetemen együtt végeztük a közoktatási vezetői szakot, a tankönyv szerint az igazgató, az iskola ügyeit képviseli és ezzel szolgál igaz közügyet. A tankönyv úgy fogalmaz, ha az igazgató egyben képviselő arra vigyázzon, hogy közszereplését ne az iskola rovására tegye. Kedves Igazgató Úr, Ön a frakciófegyelem égisze alatt tartózkodásával felvállalta azt, hogy esetleg áprilistól nem tud bért fizetni intézménye dolgozóinak. Ön mivel egyezteti össze az igazgató és a politikus szerepét? A február 24-i Kun-Majsa oldalán olvasom Terbe Zoltán polgármesteri kampánybeszédét, arról hogy a város költségvetése nem jobb és nem rosszabb attól, mint ami a város jelenlegi pénzügyi helyzetében elképzelhető. Ezt a mondatot úgy értelmezem, mintha Ön elfogadhatónak tartaná a költségvetésünket, a 22-ei testületi ülésen mégis nemmel szavazott. A Majsai Polgári Fórum szerkesztőjének szarkazmusát dicséri, hogy Terbe képviselő úr fényképes kampánybeszéde mellett Sajtótisztesség címmel cikket helyezett el, melyből az első mondatot szeretném felolvasni: - Férfiember választások előtt és vadászat után hazudik a legtöbbet. az újságot a

9 9 Kiskunmajsai Városi Egylet adja ki, melynek tagjai ellenzéki képviselők, ők a költségvetés szavazásakor a nem mellett tették le a voksukat, gondolom a magas hiteltervezet miatt. A Majsai Polgári Fórum e számában arról is hírt adtak, hogy a gimnázium ebben az évben ünnepli fennállásának 50 éves évfordulóját. A nagyszabású ünnepség megvalósításában természetesen számítanak a városvezetés támogatására is, nyilatkozott Nyerges Benjámin az iskola igazgatóhelyettese. Azt nem is hangsúlyozom, hogy a gimnázium évi költségvetésének 45%-át fedezi az Önkormányzat. Terbe Zoltán a Főhajtás a kommunizmus áldozatai előtt című cikkében szinte felszólítja a városvezetést, hogy Kiskunmajsa város Önkormányzata szánjon némi forrást az ünnepségsorozat méltó megünnepléséhez és lebonyolításához. Miből, további hitelből? De Önök nem éppen a magas hitel beállítása miatt nem fogadták el a költségvetést? Az elmúlt három hét alatt hallhattam a költségvetésről jót és rosszat, pro és kontra. Hogy mi az igazság, azt Önöknek kell eldönteni. Véleményük kialakításánál azonban ne feledjék, hogy a harcmodor, a stílus maga az ember. Tisztelt Polgármester úr, kérem a költségvetés szavazásakor név szerinti szavazást rendeljen el, hogy tudják meg a városlakók, hogy akik nel szavaznak, azt milyen indokkal teszik, hogy ha esetleg csődbe viszik a várost, a nemmel szavazóktól, hogy milyen érdekek alapján tették működésképtelenné a várost. A tartózkodás az én megfogalmazásomban annyit jelent, hogy nem érdekel más jelene, más jövője. Ha valaki rendszeresen látogatja a testületi üléseket, az tudja kik a rendszeres tartózkodó képviselők, de akkor ők miért akarnak polgármesterek lenni? Faludi Tamás polgármester mondja: Természetesen kérni fogom a névszerinti szavazást. Két határozati javaslat szerepel előttem, úgy gondolom a kettőt össze lehet olvasztani. Terbe Zoltán képviselő ügyrendi kérdésben kér szót: Kérem, hogy az általam benyújtott javaslatot kiegészítések nélkül tegye fel szavazásra. Dr. Tárai Éva képviselő ügyrendileg szól hozzá: Kérném Polgármester urat, hogy olvassa fel a határozati javaslatot, hogy a városlakók is hallhassák ezt. Faludi Tamás polgármester felolvassa a Terbe Zoltán képviselő által benyújtott határozati javaslatot, mely szerint: Kiskunmajsa Város Önkormányzata megbízza Faludi Tamás polgármestert, hogy a évi költségvetés tervezetéhez csatolt, Szalontai Mária könyvvizsgáló által készített jelentésben foglaltaknak megfelelően készítse el Kiskunmajsa Város takarékossági intézkedési tervét. A tervben készítsen javaslatot a jelentésben foglalt elvárásoknak megfelelően az önkormányzat számára az immár égetően szükségessé váló takarékossági intézkedésekre. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: április 15.

10 10 Egyéb hozzászólás nem érkezett, így Faludi Tamás polgármester a Terbe Zoltán által benyújtott határozati javaslatot elfogadásra ajánlja, kéri aki egyetért az abban foglaltakkal kéztartással szavazzon. /10 szavazat, 7 ellen szavazat/ 18/2006. sz. határozat Kiskunmajsa Város Intézkedési tervének kidolgozása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata megbízza Faludi Tamás polgármestert, hogy a évi költségvetés tervezetéhez csatolt, Szalontai Mária könyvvizsgáló által készített jelentésben foglaltaknak megfelelően készítse el Kiskunmajsa Város takarékossági intézkedési tervét. A tervben készítsen javaslatot a jelentésben foglalt elvárásoknak megfelelően az önkormányzat számára az immár égetően szükségessé váló takarékossági intézkedésekre. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: április 15. Faludi Tamás polgármester hozzáteszi: Holnap minden bizottsághoz írásban fogok fordulni és kérem, hogy az általam kért 167/2001. számú határozatot minden bizottság sürgősséggel tárgyalja meg, segítve ezzel azt a munkát, mellyel a Képviselő-testület bízott meg és ebből fogok tudni előterjesztést tenni április 15-ig. Farkas Zoltán és Kiss Károly képviselők jelezték, hogy a szavazás után szeretnének szót kérni. Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett a költségvetéssel kapcsolatban, így Faludi Tamás polgármester kéri, aki egyetért a névszerinti szavazással kéztartással szavazzon. /13 szavazat, 4 ellenszavazat/ Ezek után a Polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét az elfogadott módosításokkal együtt, és a könyvvizsgálói jelentést, kéri a képviselőket hogy az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket,,,,,nem vagy,,tartózkodom -mal hangosan jelezzék.

11 11 Csomor Lajos Dósai Imre Faludi Tamás Farkas Mihály Farkas Zoltán Feró Sándor Fogl András Kertész Farkas Zsuzsanna Kiss Károly Kolompár Orbán Leiz Sándor Mózer Gyula Nagy Béla Serbán György Dr. Szabó Lajos Dr. Tárai Éva Terbe Zoltán tartózkodom Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatának évi költségvetéséről, könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról szóló előterjesztést a kiegészítésekkel együtt 16 szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és megalkotja az alábbi rendeletét. KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2/2006. ( III.17.) rendelete Kiskunmajsa Város évi költségvetéséről Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CLIII. tv. alapján a évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

12 12 A költségvetés címrendje és fő összegei 2.. (1) Az Áht (3) bekezdése alapján az Önkormányzat a költségvetési címrendet évre a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Széchenyi István Általános Iskola 2. Dózsa Gy. Gimnázium, Szakközép.Isk.és Koll. 3. Barátság Egyesített Szociális Intézmény 4. Városgazdálkodási Intézmény 5. Művelődési Központ 6. Városi Könyvtár 7. Arany János Általános Iskola 8. Egressy Béni Alapfokú Művészoktatási Intézmény 9. Napsugár Óvoda 10. Városi Bölcsőde 11. Polgármesteri Hivatal (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét ,0 ezer Ft-ban, ezen belül - működési célú bevételt ,0 ezer Ft-ban, - a működési célú kiadást ,0 ezer Ft-ban, a kiadásokon belül: - a személyi jellegű kiadásokat ,0 ezer Ft-ban, - a munkáltatót terhelő járulékokat ,0 ezer Ft-ban, - a dologi jellegű kiadásokat ,0 ezer Ft-ban, - az ellátottak pénzbeni juttatását 582,0 ezer Ft-ban, - a speciális célú támogatásokat ,0 ezer Ft-ban, - a felhalmozási célú bevételt ,0 ezer Ft-ban, - a felhalmozási célú kiadást ,0 ezer Ft-ban, a kiadásokon belül: - felhalmozási kiadások ,0 ezer Ft-ban,

13 13 - felújítási kiadások ,0 ezer Ft-ban, - egyéb felhalmozási kiadások ,0 ezer Ft-ban, felhalmozásra átadás ,0 ezer Ft finanszírozási kiadás 3.469,0 ezer Ft állapítja meg. Az önkormányzat céltartaléka ,0 ezer Ft-ban, melyből ~ működési jellegű ,0 eft = ebből államháztartási tartalék SZJA-ból 4.001,1 eft. ~ felhalmozási jellegű ,0 eft. Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretet 455,4 főben határozza meg. (3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által megállapított bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban a 2. számú melléklet részletezi. A megállapított bevételeket intézményi bontásban a 2/a, 2/b. számú mellékletekben mutatjuk be. (5) A Képviselőtestület a évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási -ezen belül kiemelt- előirányzatait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű kiadásait feladatonként - ezen belül kiemelt előirányzatonként - a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kapcsolódó 4/a és 4/c mellékletekkel együtt. (7) A 4/b. számú mellékletben szereplő támogatások felosztásáról a közművelődési megállapodás kivételével - a szakbizottság dönt. (8) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. (9) A Képviselő-testület a felújítási és felhalmozási előirányzatokat - célonként - a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát eft összegben a 7. számú mellékletben megjelölt célokra állapítja meg, ezen belül az államháztartási tartalék összege 4.001,1eFt. (11) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. számú melléklet szerint fogadja el, azzal hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

14 14 Az önkormányzat hitelállománya a tervezett évi hitelfelvétellel együtt ,0 eft december 31-én a 9. számú melléklet szerint, mely tartalmazza az állomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban. (12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és pénzkészletének alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről. (14) Az értékesítésre kijelölt ingatlanokat a 12. számú melléklet mutatja be. (15) Az önkormányzatot megillető központi támogatás jogcímeit, összegét és mutatóit a 13, 14. számú mellékletek tartalmazzák. (16) A város bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban a 15. számú melléklet részletezi. (17) A megállapított rendes és rendkívüli bevételi és kiadási főösszeget a 16. számú melléklet tartalmazza. (18) Az önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések részbeni figyelembe vételével - a 17. számú mellékletben mutatja be. (19) Az intézmények finanszírozási tervét a 18. számú melléklet tartalmazza. (20) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a 19. számú melléklet mutatja be. (21) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében ,0 eft hitel felvételét határozza el. A hitel felvételének elrendelésére az önkormányzat a polgármestert hatalmazza fel, az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan a tényleges szükséglet mértékéig, az elérhető legkedvezőbb hitelfelvételi lehetőségek mellett. Intézményi gazdálkodás 3.. (1) Az intézmények évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak. A Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,

15 15 - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével, - feladat csökkenéssel összefüggésben. (2) Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványból a Képviselő-testület jóváhagyása után. Az intézményt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet. A testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 4.. ( 2 ) bekezdésében foglaltak szerint. (3) Az intézmény -indokolt esetben- kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Polgármesteri Hivatallal történt előzetes egyeztetése után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán és a későbbi években sem működési, sem felhalmozási, sem felújítási többlet támogatási igénye nem keletkezik. (4) A munkaadót terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható. Az ellátottak pénzbeni juttatása előirányzata nem csökkenthető. (5) Az intézmény évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelését az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. számú rendelet előírásainak betartásával kérheti. (6) A (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt következő években nem járhat. (7) Az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat, valamint az engedélyezett létszámkeretet is köteles betartani. (8) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (9) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik kamatfizetési kötelezettsége a évi normatív állami hozzájárulás során, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, illetve módosításakor annak következményét -támogatás csökkenését- az adott intézmény viseli. (10) Az intézmény kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot, abban az esetben ha a pályázott feladat ellátása az adott évben, illetve az azt követő években költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat az adott évben, illetve az azt követő években költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az intézmény a pályázatról, annak benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt.

16 16 (11) Az intézménynek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az önkormányzat mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók. (12) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály adható pótlékról, kedvezményről stb. rendelkezik, és feltételként önkormányzati támogatást vagy intézményi forrás nevez meg, az intézményvezető köteles kérni a fenntartó előzetes hozzájárulását. (13) A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. (14) A pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: a) a végeleges feladatelmaradás miatti összeg; b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek; c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához; d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 4.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. számú rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján. (2) A Képviselő-testület a évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb február 28-ig - december 31-i hatállyal - módosítja. Egyébként a Képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell. (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását az önkormányzat hivatala, a 32/2002. (XII. 31.) Ktr.szerint végzi. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot év közben céljelleggel megillető központi támogatások saját hatáskörben történő felosztására, amelyről a polgármester a Képviselő-testületet mindig a soron következő ülésen

17 17 tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a (2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja. (5) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A hivatal köteles ellenőrizni a támogatás céljellegű felhasználását és az elszámolást. (6) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítására a közbeszerzési törvény, valamint a beruházási szabályzat előírásai szerint történhet. Minden beruházást és felújítást pályázat útján kell vállalkozásba adni. (7) A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratában foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételek erejéig felújítási alap képzésére. Felhasználásáról felújítási tervet készít, melyet a Képviselőtestület hagy jóvá. Az intézmény egyéb tervezett felújítási és felhalmozási kiadása az OEP által finanszírozott. (8) A képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítási jogát az önkormányzati lakások értékesítése, a lakástámogatási alap, az államháztartási tartalék és a felhalmozási alap kivételével a Költségvetési Bizottságra ruházza át. (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az intézmények évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. A pénzmaradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján -az illetékes szakmai bizottságok véleményei figyelembevételével- a képviselőtestület dönt. (10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. (11) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Záró rendelkezések 5.. Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban év január 1. napjától kell alkalmazni.

18 18 Kiss Károly képviselő érintettség címén kér szót: Hangomnak nem volt értelme, ezért nem is akartam hallatni. Nagyon meglepődtem a 2001-es határozat elővételén, és úgy éreztem ez egy áprilisi tréfa. Nagyon jól emlékszem ezen határozat elkészítésére és ennek lebonyolítására. Arra is nagyon jól emlékszem, amikor még Kertész Farkas Zsuzsanna nem volt képviselő, csak az Arany János Általános Iskola tanára és emlékszem a határozat miatti felháborodására is. Ijesztő volt, és most is ezeket a hangokat hallottam ki a mondanivalójából. Ezen határozat végrehajtásához számítottam arra, hogy Képviselő-társaim mellém állnak és segítenek ebben, erre ígéretet is kaptam tőlük. Sajnos azonban a hozzátartozóik miatt, amikor kellett volna mégsem voltak mellettem. Ha ez a takarékossági felhívás 2003-ban újra a testület elé került volna, én két kézzel szavaztam volna meg, mert erre bizony szükség lett volna helyett most megkaptuk, ez bizony rosszul esett. Ezt már senki nem meri felvállalni. Mérhetetlenül rosszul esett Kertész Farkas Zsuzsanna hozzászólása. A másik dolog amit a költségvetéssel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy én még Terbe képviselő úr javaslatát is kevésnek tartom, mindenféleképpen a kiadási struktúrát át kell alakítani. A jelenlegi költségvetésben minden tényező benne van, ha ebből év közben bármit ki merészelünk venni, megint megindulnak a lobbik. Az elmúlt évben is hányszor került a testület elé olyan kérelem, amit bármi áron is meg kellett szavazni, és az előterjesztés végén mindig az szerepelt, hogy a felvevendő hitelkeret terhére. Most is ez fog történni. Szeretném még elmondani, hogy az üzenetet megkaptam az Új Kun-Majsa újságból, ezt azonban szóban is megértettem volna. Egy dolog azonban örömmel töltött el, hogy úgy mint három évvel ezelőtt most is péntek délelőtt az újság benne volt a postaládában. Van olyan időszak, hogy 5-6 hét újságját kapom meg egyben, ezt most megkaptam. Farkas Zoltán képviselő reagálása: Engem is meglepett a képviselő asszony hozzászólása, hiszen annak idején ő volt a fő szervezője az akkori takarékossági program végrehajtás elleni megmozdulásnak, talán nem biztos, hogy most hozzá kellett volna szólnia ehhez a témához. Mindannyian nagyon jól tudjuk, ha akkor ezen tervből egy két javaslat végrehajtásra kerül, akkor nem biztos, hogy városunk most itt tart. Meg kellett volna győződnie a dolgok valóságtartalmáról. Ön megkérdezte, hogy igazgatóként hogyan tudom összeegyeztetni ezeket a dolgokat. Egy igazgatónak elsősorban az intézményét kell képviselnie, mint majsai polgárnak azonban elsősorban a város érdekeit kell szem előtt tartania. Az a jó, ha ezek összeegyeztethetők, soha nem próbáltam meg képviselőként intézményemért lobbizni. Mindig megpróbáltam összeegyeztetni intézményem érdekeit a város érdekeivel, most is ezt tettem. Akik azt mondják, hogy akik múltkor nem szavazták meg a költségvetést, azok jellemtelen emberek és nem érdekli őket a város sorsa. Ők azt mondják, hogy a város jó helyzetben van, de akik kicsit is értenek hozzá és megnézik a város költségvetését, azok elmondhatják, hogy a város rövid időn belül csődhelyzetbe fog kerülni. Az a felelőtlen képviselő aki ezzel nem számol, így hagyjuk hátra a következő testületnek a várost? Múltkor azért szavaztam nemmel, mert láttam esélyt arra, hogy talán a testület most végre komolyan veszi azt, hogy tényleg nagy a baj és tesz valamit ezért. Erre garanciák kellenek, és erre az a garancia, ha a város első embere élére

19 19 áll ennek a nagy feladatnak. A 2001-es határozati javaslatot már ebben az esetben nem lehet komolyan venni. A másik észrevételem a frakciófegyelemmel kapcsolatos idézet. Ez a Polgármester úr által megírt mondat, egy négyszemközti beszélgetés alkalmával hangzott el, melyet humorosan mondtam el és ő félreértette. Ő, akinek csínján kell bánni az ilyen négyszemközti beszélgetésekkel, ezt nyilvánosság előtt idézi és én az intézményvezetői megbeszélés után kértem, hogy ezt többé ne hangoztassa, ő még ezek után az újságban is leírja. Ez helyes dolog? Úgy érzem, pont rólam nem mondható el az, hogy a frakciófegyelem szerint szavazok. Képviselőasszony elmondta a nem kötelező feladatokat, de mondanivalójához azt nem tette hozzá, hogy a kötelező feladatoknál is nagyon nagy plusz kiadása van a városnak, sőt jóval nagyobb, mint a nem kötelezőknél. Arra ugye senki nem gondol, hogy a kötelező feladatokat is a többszörösével kell működtetni, mint amennyiből azt meg lehet oldani. Kérnénk a kimutatást a kötelező feladatokról is. A kiküldött anyagban már pontos adatok legyenek, mert itt sem értem, hogyan számolták ki a százalékos megosztásokat. A gimnázium támogatása valóban sok, de ebben benne vannak a konyhák is, a gimnáziumé közel 30 millió forintos összeggel, melyből a Széchenyi iskola és az óvoda közel 20 milliós összeggel szerepel. Ennek nem a gimnázium kiadásai között kellene szerepelnie. Nem szerepel az előterjesztésben, hogy a Megyei Önkormányzat mennyivel járul hozzá a középiskolák üzemeltetéséhez. Szeretném megkérdezni, hogy ki az a szakértő, akit felkért a Többcélú Kistérségi Társulás? Milyen szempontok alapján történt a szakértő kiválasztása? Valamint vizsgálódhat-e a város azon intézményeiben is, melyek nem tartoznak a kistérséghez? Faludi Tamás polgármester válaszol: Mivel érintettség címén kértek szót, ezért mindkét esetben meg is adtam azt, de minkét hozzászólás jó része a költségvetéshez kapcsolódott. Nem szeretnék erről vitát nyitni, kérdésére Ön is választ fog kapni, de most szorítkozzunk arra, hogy rendkívüli ülés van. Három képviselőtársam kért szót ügyrendi kérdésben, egy kérés lenne, hogy ezekben az ügyrendről szóljanak. Nem szeretném tovább gerjeszteni ezt a vitát, de kérdéseikre természeten válaszolok. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy Önök most ezt a 2001-es határozatot komolytalannak tartják, hát éppen ezért bukott meg az Önök irányítása alatt. Ez a határozat minden csak nem komolytalan. Dósai Imre képviselő ügyrendi kérdésben kér szót: Ügyrendi kérésem, hogy Polgármester úr térjen vissza az ülés kiegyensúlyozott és elfogulatlan vezetéséhez, és az ilyen újságcikk felolvasásokat mind az Ön mind a képviselők részéről mellőzni szíveskedjen.

20 20 Faludi Tamás polgármester hozzáteszi: Kertész Farkas Zsuzsanna képviselőasszony a saját jegyzetét olvasta fel és nem az újságcikket. Kolompár Orbán képviselő ügyrendileg szól hozzá: Az előbbi szavazással kapcsolatban szeretném elmondani javaslatomat, mely szerint Polgármester úr egy meghatározott időn belül tegyen a Testület elé egy takarékossági intézkedési csomagot. Polgármester urat arra kérem, hogy minden Képviselőtársunktól írásban kérjen javaslatot, ugyanis nem lenne szerencsés, ha az elkövetkezendő testületi ülésen úgy ülnénk le egy komplex csomagról tárgyalni, hogy időt húzva vagdalózunk és a végén nem tudunk konszenzusra jutni. Továbbá javasolnám, hogy ezt a takarékossági csomagot a testületi ülés előtt egy összevont bizottsági ülésen is tárgyaljuk meg. Dr. Tárai Éva képviselő hozzászól: Amit most Kolompár Orbán képviselőtársam elmondott semmiféleképpen nem függ össze az ügyrenddel. Javaslata teljesen megkötné a Polgármester úr kezét, ez egy technikai kérdés. Faludi Tamás polgármester hozzáteszi: Az elmúlt testületi ülésen Dósai képviselő úr 13 percet beszélt ügyrendi kérdésben, és egy csomó módosító javaslatot tett a költségvetéshez. Akkor nem tetszett tiltakozni. Mózer Gyula alpolgármester csatlakozik az előtte szólóhoz: Támogatom Kolompár Orbán képviselő úr javaslatát, azért mert elgondolkodtató a kérdés. Ez egy politikai játék, mely arról szól, hogy ki tudja azt a bizonyos labdát magasabbra dobni. Most képviselőtársaimon látom a megelégedettséget, hogy sikerült elfogadtatni Terbe képviselő úr javaslatát. Annak idején Önök előtt volt ez a komplex, takarékosságra vonatkozó határozat, és akkor nem támogatták az Önök vezetőjét, akkor hogyan fogják támogatni az Önök által ellenzéknek vélt polgármestert. Ez egy olyan oda-vissza játék, melyben ezt a kérdést, hogy a város érdekeit képviselik nem lehet megoldani. Mindenképpen az intézkedési terv bizottságok elé menjen és összevont bizottsági ülésen is tárgyaljunk erről. Serbán György képviselő ügyrendileg hozzáteszi: Annyit szeretnék ehhez a vitához hozzátenni, ha már megadták, hogy minden képviselő tegyen javaslatot, akkor már azt is hozzátehetnék, hogy mekkora legyen a terjedelme. A Polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, ezért a vitát lezárja.

21 21 2./ N a p i r e n d A bizottsági ülések határozatképtelenségének megszűntetésére vonatkozó indítvány kapcsán./2006. (.) számú rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 15/2003. (IV.30.) Ktr. módosításáról Előadó: Dr. Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke /Írásos előterjesztés mellékelve. / Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kertész Farkas Zsuzsanna képviselő mondja: Én ezzel az előterjesztéssel nem értek egyet. Mindenkinek az életében előfordulhat, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen. Ez a képviselőség egy önként vállalt feladat, én amikor ezt vállaltam, azt is eldöntöttem igyekszem az üléseken részt venni. A bizottsági és a testületi ülésen végzett munkánkért mi tiszteletdíjat kapunk, mely egy főiskolai, egyetemi végzettségű kezdő fizetésének felel meg, ami nem kis összeg. Egy minimálbér ,- Ft között van, ezért emberek órát dolgoznak. Itt pedig van olyan képviselő, kültag akit a 3 év alatt háromszor láttam a bizottsági üléseken, és rendszeresen nem jár el a testületi ülésekre. Módosító indítványom, ne 5.000,- Ft-os bírságban részesüljenek, hanem abban a hónapban ne kapjanak tiszteletdíjat. Amennyiben a testületi ülésen nem vesznek részt, abban az esetben képviselői tiszteletdíjuk ne kerüljön számfejtésre, ha a bizottsági ülésen, akkor a bizottsági tagsági díjuk. Fogl András képviselő hozzáfűzi: Attól félek a javaslat nem fog a szavazáson átmenni, de csatlakozni szeretnék a Képviselő Asszony által elmondottakhoz. Három évvel ezelőtt javasoltam a képviselőtársaimnak vegyük szigorúbban a bizottságok és a képviselő-testület munkájában való részvételt, ellenkező esetben mind a bizottságok, mind az önkormányzat munkáját látom veszélyeztetettnek. Sajnálatos módon ez igazzá vált, hiszen ahogyan a Képviselő Asszony mondta, akár családi, akár más szubjektív vagy objektív okok miatt nagyon sokan nem járnak el az ülésekre. Az én értelmezésem szerint is tartalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzatunk, illetve az önkormányzati törvény, hogy az önkormányzati képviselőnek kötelessége részt venni az önkormányzat munkájában. Az én értelmezésem szerint bár nem vagyok jogász végzettségű ez azt jelenti érintettek az üléseken megjelennek, az ott folyó munkában részt vesznek, javaslatot tesznek és szavaznak. Teljes egészében egyetértek a Képviselő Asszonnyal abban, hogy ez nem kevés pénzzel jár. Ezen feladat ellátása nem kötelező, nem titok a város lakossága előtt, hogy egy képviselő alapdíja bruttó ,- Ft, bizottsági elnöki díj ,- Ft és újabb bizottsági tagságokért ,- Ft-ot lehet kapni. Ez bruttó ,- Ft feletti összeg is lehet, ezzel szemben az én bizottságomban is van olyan képviselőtársam, aki most sincs jelen, aki egy éven keresztül egyetlen egy alkalommal nem vett részt a bizottság munkájában, ami 11 alkalmat jelentett.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2004. (III.01.) Ktr. Kiskunmajsa város évi költségvetéséről

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2004. (III.01.) Ktr. Kiskunmajsa város évi költségvetéséről KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2004. (III.01.) Ktr. Kiskunmajsa város 2004. évi költségvetéséről Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a évi költségvetésről szóló. 2/2013. (II. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a évi költségvetésről szóló. 2/2013. (II. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: a 8/2013. (III. 26.), 18/2013.

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló. 5/2017. (II. 28.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló. 5/2017. (II. 28.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 207. évi költségvetéséről szóló 5/207. (II. 28.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: a 3/207. (VI. 27.),

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2006. (II. 24.) KT r e n d e l e t e

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2006. (II. 24.) KT r e n d e l e t e IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2006. (II. 24.) KT r e n d e l e t e Ibrány Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 27.) számú rendelete az Önkormányzat évi Zárszámadásáról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 27.) számú rendelete az Önkormányzat évi Zárszámadásáról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2013. évi Zárszámadásáról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. ( II. 14.) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. ( II. 14.) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. ( II. 14.) rendelete a nagyközség 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. március 22-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 1

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014.(II.24.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014.(II.24.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014.(II.24.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 9/2014.(VIII.14.),

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2012.(I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2012.(I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2012.(I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló. 5/2017. (II. 28.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló. 5/2017. (II. 28.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 1 Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Szécsény

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 1 Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Szécsény

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelete

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelete iszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat 2015. évi válságköltségvetéséről. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hatályos:2014-03-04 -tól Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati

Részletesebben

1. Fejezet: Kiskunhalas Város Önkormányzata 1. Cím: Polgármesteri Hivatal 2. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3. Cím: Német Kisebbségi Önkormányzat

1. Fejezet: Kiskunhalas Város Önkormányzata 1. Cím: Polgármesteri Hivatal 2. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3. Cím: Német Kisebbségi Önkormányzat KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(III.04) sz. rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.13.) ÖKT sz. rendelete

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.13.) ÖKT sz. rendelete Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.13.) ÖKT sz. rendelete Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Tetétlen Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ludányhalászi község Képviselő-testületének 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.

Ludányhalászi község Képviselő-testületének 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1. Ludányhalászi község Képviselő-testületének 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Ludányhalászi községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 /2011. (II.10) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 /2011. (II.10) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2011. (II.10) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 29-én megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 6-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012.(II.27.), 31/2011.(XII.19.), 29/2011.(XI.22.), 26/2011.(XI.02.) 19/2011.(VIII.26.), 18/2011.(VII.15.), 17/2011.(VII.12.) 16/2011.(VI.20.) 15/2011.(V.17.),

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. ( III.29.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. A költségvetés címrendje. I. cím Hajdúbagos Község Polgámesteri Hivatala II. cím Idősek Otthona III. cím Gondozási központ

1. A költségvetés címrendje. I. cím Hajdúbagos Község Polgámesteri Hivatala II. cím Idősek Otthona III. cím Gondozási központ 1 HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CIGÁND Város Önkormányzatának

CIGÁND Város Önkormányzatának CIGÁND Város Önkormányzatának 4/2009.(02.13.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Hatályos 2017.02.14-től Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete./2019. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete./2019. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete./2019. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) ÖT. sz. rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) ÖT. sz. rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat évi költségvetéséről Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) ÖT. sz. rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZADERZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat évi válságköltségvetéséről

TISZADERZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat évi válságköltségvetéséről TISZADERZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2012. évi válságköltségvetéséről Tiszaderzs Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2013. (II. 19.) rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetéséről Gyöngyössolymos község Önkormányzatának

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete. 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Iktatószám: 320-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete. 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Iktatószám: 320-1/2015. I. Iktatószám: 320-1/2015. JEGYZŐKÖNYV A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről 1/2015.(II.26.) Jászladányi Roma Nemzetiségi 2/2015.(II.26.)

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete 2013. évi zárszámadásról. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben