Bevezetés. 1. Helyzetelemzés Győr földrajzi fekvése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. 1. Helyzetelemzés. 1. 1. Győr földrajzi fekvése"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Bevezetés Helyzetelemzés Győr földrajzi fekvése A város gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete Demográfiai tendenciák a városban Munkaerőpiac, szakmaszerkezet a városban A közoktatási feladatellátás jellemzői A közoktatási feladatellátás jogszabályi háttere A város közoktatási feladatellátása Intézményfenntartás a városban A kistérség szerepe a közoktatási feladatellátás területén Az egyes közoktatási feladatok ellátásának jelenlegi helyzete Óvodai ellátás Általános iskolai ellátás Gyógypedagógiai ellátás Középfokú iskolai ellátás Kollégiumi ellátás Művészetoktatási feladatellátás (Alapfokú művészetoktatás) Felnőttoktatás Szakszolgálati feladatellátás Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Összegezve Működtetés Szakmai, pedagógiai terület A város közoktatás-fejlesztési céljai, feladatai Stratégiai célok Fejlesztési feladatok Óvodai ellátás Általános iskolai ellátás Gyógypedagógiai ellátás Középfokú iskolai ellátás Kollégiumi ellátás Művészetoktatási feladatellátás (Alapfokú művészetoktatás) Felnőttoktatás Szakszolgálati feladatellátás Pedagógiai-szakmai szolgáltatás A város és a kistérség kapcsolata A várható fejlesztések a városban Finanszírozási feltételek (tárgyi, személyi feltételek) Intézményenkénti feladat-ellátási tervezet Záró rendelkezések

2 Bevezetés 1. Helyzetelemzés Győr földrajzi fekvése Győr a "folyók városa", a "három folyó városa" a Kisalföld keleti felében a Mosoni-Duna mellett, a Rába és a Rábca torkolatánál épült. A legfontosabb tényező, amely a település kialakulását, fejlődését előmozdította, a Duna menti fekvése. A Duna mentén, annak jobb partján alakult ki az a fontos közlekedési útvonal, amely már a római uralom idején összekötötte Aquincumot (Budát) és Vindobonat (Bécset). A Duna keletnyugati szakaszának ezen a részén mindig is kedvezőbbek voltak a természeti viszonyok, mint az északi oldalon, ahol több nagyobb folyó ömlött a Dunába, ami kedvezőtlenül hatott a közlekedésre. A többi területen az árvízmentes teraszok és Győrtől nyugatra az ugyancsak árvízmentes magasártér előnyösen hatottak a közlekedésre. A Mosoni-síkság mintegy 4-6 m-rel fekszik magasabban a Hanság mocsaras felszínénél, és megfelelő terepet nyújt a közlekedés számára. Ezt az előnyös földrajzi helyzetet látszólag csökkenti az a tény, hogy Győr nem a Duna főága, a Nagy-Duna vagy Öreg-Duna mellé, hanem annak egyik mellékága, a Mosoni- Duna mellé települt. Ez a hátrány azonban csak látszólagos, mert a dunai hajózást egészen a szabályozásig ( ) a Mosoni-Dunán, más néven a Győri-Duna-ágon bonyolították le. A szigetközi Duna rendkívül elfajult medre,a mellékágak, holtágak, szigetek, zátonyok labirintusával a szabályozás előtt alkalmatlan volt a hajózásra, de a szárazföldi útvonal sem haladhatott a főág mellett a Szigetközben. Ezen az útvonalon a Rába és a Rábca képezett akadályt. A két folyót ez a főútvonal csak a dunai torkolatánál léphette át, ami szintén hozzájárult, hogy itt település jöjjön létre. Az útvonalon található természetes, de leküzdhető akadályok tömörülést, csomópontot hoznak létre. Így válik természetes közlekedési csomóponttá Győr is. A kelet-nyugati főútvonalból már a római korban itt, Arrabonában (Győrben) ágazott ki a Hanság déli szegélyén Scarbantia (Sopron) felé vezető, a Rába vonalát követő Savaria (Szombathely) - Graz - Itália, a Pannonhalmi-dombságon keresztül Cimbria (Veszprém) és a Bakony-Vértes közötti Móri-árkon keresztül Székesfehérvárra vezető útvonal. A város kialakulásában a geomorfológiai viszonyok is szerepet játszottak azzal, hogy a Rába torkolata mellett, a mai Belváros területén egy árvízmentes teraszt találunk. Ezt a teraszt egy parti dűne is megemelte és így vár építésére alkalmassá tette. Ennek jelentős szerepe volt már a római korban, de ez még inkább növekedett a török időkben, amikor Győr hazánk legfontosabb végvára lett. Mivel a török Bécs felé való előretörését akadályozta, fontossága még inkább növekedett. Bizonyos időben a vizek, főleg a Mosoni-Dunának a szerepe is megnövekedett. A vizeknek, a Rábának, a Mosoni-Dunának a vár védelmében volt fontos szerepe, később a Mosoni-Duna a szállításban, illetve a gabonakereskedelemben töltött be igen fontos feladatot, hisz bizonyos időszakban Győr az ország legnagyobb gabonakereskedelmi és exportáló központja volt. A felszíni vízfolyások, a magas talajvíz minden korszakban biztosítani tudta a város ivóvízellátását, a legújabb időszakban ezen kívül az ipar vízszükségletét is. A második világháború után pedig a mélyfúrással felszínre hozott termálvizet az üdülés mellett gyógyászati célokra is felhasználják. Győr földrajzi helyzetét a következő koordinátákkal jellemezhetjük: K-i hosszúság 17 38', É-i szélesség 48 41'. Ennek következtében a Nap 10 perc 32 másodperccel korábban delel Győrött, mint a közép-európai zónaidő. Ez azt is jelenti, hogy Győr valóban Közép-Európa egyik városa, hisz az eltérés a zónában perc lehet. (A dokumentum a Városi Levéltár Honapjáról származik: Göcsei Imre: Győr földrajza /részlet/ I/1. Győr földrajzi helyzete) 2

3 1. 2. A város gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete Győr Megyei Jogú Város lakosainak száma 130 ezer. Ipara tudatos fejlesztéssel dinamikusan fejlődik. Az Ipari Park területén és azon kívül is számos multinacionális cég telepedett le (AMACO, Audi, Philips, Totalgas, United Biscuits, stb.) biztosítva ez által több ezer győri polgár számára a munkalehetőséget. A piacgazdaságra való átállás városunkat is megrázta, ennek ellenére a tudatos iparfejlesztésnek köszönhetően a munkanélküliség az országos átlag alatt maradt. A lakosság életszínvonala, kulturális szokásrendszere, iskolázottsága meghaladja az országos átlagot, melyet nagymértékben befolyásol és meghatároz a nyugati határ húzóereje, lakóinak igényessége. Az ipargazdaság fejlődését a szolgáltatások, előretörése kíséri: bankok, államigazgatási intézmények, stb. Megjelentek a bevásárlóközpontok (InterSpar, Metro, Plaza, Praktiker, Tesco, stb.) Az európai uniós követelményeknek való megfelelés igénye motiválta a gazdálkodó szervezetéket és intézményeket minőségügyi rendszerük kidolgozására és folyamatos működtetésére. A város kapcsolatrendszere kiterjedt. Gyakori és többoldalú az érintkezése mindhárom szomszédos megyével. Intézményhálózata és a Széchenyi István Egyetem, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kara révén kapcsolatai azonban messze továbbnyúlnak. A város fejlesztési-stratégiai célként kezelte az egyetemfejlesztést, mely az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eredménye volt Demográfiai tendenciák a városban Győrről, mint vonzó lakóhelyről egy országos felmérésben mutatók jutottak a válaszadók eszébe (gyakorisági sorrendben): kedvező foglalkoztatási körülmények, megfelelő települési infrastruktúra és közlekedési kapcsolatok, valamint az oktatási és egészségügyi szolgáltatások, szabadidős lehetőségek megléte. Az oktatási viszonyokat, a városi szerepkörök szélességét és a lakásállomány jellemzőit a nyugat-dunántúli válaszadók ennél is jóval kedvezőbbnek ítélik meg Győrben, míg a lakókörnyezet állapotát és a szabadidős lehetőségeket valamivel kisebb arányban sorolják a versenyképességet magyarázó okok közé, mint az országos válaszadók. Városunkról a saját régiónkban, elsősorban, mint oktatási és foglalkoztatási központ, másrészt kedvező közlekedési kapcsolatai, egészségügyi szolgáltatásai kapcsán gondolják, hogy vonzó lakóhely. (Koltai Zoltán: A magyarországi városok versenyképességének lakossági megítélése napjainkban, 3

4 életkor A győri 0-1 állandó népesség 1-2 száma 2-3 korcsoportok 3-4 szerint január 1-jén gyermekek száma gyermekek száma életkor gyermekek száma A született gyermekek száma évtől, évig év gyermekek A született gyermekek száma (Győr állandó lakosai). gyermekek Oszlop B Oszlop C Oszlop D Oszlop E Oszlop F Oszlop G Oszlop H Oszlop I év Oszlop J Oszlop K Oszlop L Oszlop M Oszlop N Oszlop O Oszlop P Oszlop Q Munkaerőpiac, szakmaszerkezet a városban A város foglalkoztatási szerkezetét szignifikánsan megváltoztatták azok a változások, melyek a nagy múlttal rendelkező győri vállalatok esetében, mint például a Graboplast Rt., a RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár Rt. a Győri Keksz Kft., a Gardénia Csipkefüggönygyár Rt, Rába- 4

5 text.következtek be. A textilipar városunk ipari életében betöltött vezető szerepe ma már a múlté. A mezőgazdaságban bekövetkezett változások jelentősen megváltoztatták a győri mezőgazdasági termékeket feldolgozó ipari ágazatok helyzetét negatív irányban. Az építőipar helyzete változó. A szállítás, raktározás, a gépipar, az elektronika súlya azonban folyamatosan nő, éppúgy mint a szolgáltatási ágak esetén. A multinacionális cégek fejlesztései nyomán nagyszámú új munkahely jött létre. Az egyéni vállalkozások közül az építőipariak száma emelkedett folyamatosan, de megjelentek addig még meg nem hódított területeken is, mint pl. pénzügyi, biztosítási, és oktatási területek ban a hazánkba beáramló külföldi befektetések 15 %-a a megyében telepedett le. A legtöbb vegyes vállalat Győrött található. A foglalkoztatási helyzet jelentősen megváltozott az AUDI Hungaria Motor Kft., a Philips Elektronikai Kft., az Amoco Fabrics Kft, VAW Alumínium Kft, a METRO, a TESCO, a Semperit, az Autoliv, valamint más bevásárlóközpontok kialakításával, építőipari cégek, autóipari szolgáltatások letelepedésével. A térség nagyvállalatai Rába Magyar Vagon és Gépgyár Rt. Kisalföld Volán Rt. A település és kistérségének legnagyobb hazai tulajdonú vállalatai gépjárműgyártás szállítás Graboplast Rt. Pannonvíz Rt. Pannon Baromfi Feldolgozó és Értékesítő Kft. Uniontext Textilipari Kft. Pannonflax Győri Lenszövő Rt. Pannon Gabona Rt. textilipar vízgazdálkodás élelmiszeripar textilipar textilipar élelmiszeripar A város jelentősebb külföldi beruházói AUDI Hungária Motor Kft. motorgyártás Philips Components Kft. elektronika Észak-Dunántúli Áramszolgáltató közszolgáltatás Győri Keksz Kft. élelmiszeripar Rudolph Logistik Kft. logisztika Észak-Dunántúli Gázszolgáltató Rt. közszolgáltatás Győri Plast Műanyagipari Kft. műanyagipari VAW aluminiumtechnika Kft. hengerfejgyártás Robust Plastik Assembling Kft. - Skiny Gyártó Kft. textilipar AMOCO Fabrics Magyarország Termelő Kft. textilipar Forrás: Hoopenstedt Bonnier Magyarország nagy- és középvállalatai 2001 A munkaerő-piaci igények szakmánkénti alakulása a következő. A cégek részéről keresettek az NC és CNC gépkezelők, gépjármű motorszerelők, géplakatosok, szerszámkészítők, kovácsok, a gyártósori összeszerelők és az egyéb fém- és gépipari szakmunkások. Más területen keresett a pék, a szakács, a felszolgáló, a épületburkoló, a kőműves, valamint az ács-állványozó. Az érettségivel és valamilyen képzettséggel rendelkezõ szakemberekre már csak azért is 5

6 van szükség, mert a Magyarországra betelepülõ cégek már nem az olcsó, betanított munkaerõ miatt jönnek, hanem a több hozzáadott értéket keresik. Szellemi munkakörökben keresett az idegen nyelvet beszélő gépészmérnök, villamosmérnök és különböző tevékenységekhez kapcsolódó üzletkötő. Könnyebben találnak munkahelyet az informatikai szakemberek, fõleg a szoftverfejlesztés és az informatikai infrastruktúra területén, éppúgy, mint az elektromérnökök és a folyamatmérnökök, de a fejvadászok sokszor azzal szembesülnek, hogy a jelöltek nem beszélnek nyelveket. A betelepülõ cégek egy része nem multi, ahol az angol nyelvre van szükség, hanem a környezõ országokból érkezik, és például német nyelvtudást követel meg Az alábbi szakmák romló pozíciójú, vagy túltelített foglalkozások: textilipari gépkezelő, kozmetikus, fodrász, valamint a mezőgazdasági szakmák. Szellemi munkakörökben pedig az adminisztrátor, jogász, közgazdász, a pedagógus, a szociálpedagógus és művelődésszervező. Győr-Moson-Sopron megyében a regisztrált munkanélküliek és álláskeresők száma évben a következőképpen alakult a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ adatai szerint: Regisztráltak számának alakulása decembertől decemberig* dec jún dec jún dec jún dec jún dec dec jún jún dec jún dec jún dec jún dec jún dec jan febr márc ápr máj jún aug júl szept okt nov dec. Prognosztizált Tényleges A regisztrált munkanélküliek és álláskeresők száma a megyében 9922 fő volt. A munkanélküliségi ráta 5,1%-os, míg a győri kirendeltségen nyilvántartott 4752 ( 4,9%) regiszráltból 2851 fő volt győri illetékességű. A regisztráltak számának változása kirendeltségenként 6

7 Regisztráltak száma kirendeltségenként Győr Kapuvár Móvár Sopron Csorna Összesen 2005.jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec A közoktatási feladatellátás jellemzői A közoktatási feladatellátás jogszabályi háttere Győr közoktatási feladat-ellátási kötelezettségét két jogszabály határozza meg alapvetően, az évi LXXIX. törvény a közoktatásról és az évi LXV. törvény. Városunknak, mint településnek vannak kötelezően ellátandó feladatai, illetve mint megyei jogú városnak feladatátvételre a megyétől átvállalt feladatai. A város, a megyei jogú város, a kistérség, illetve a megye feladat-ellátási megosztását a következő táblázat szemlélteti: ( = kötelező feladatellátás, X =lehetséges ellátó) 7

8 Feladat Város Megyei jogú Kistérség Megye város Óvodai nevelés 86. (1) Általános iskolai oktatás 86. (1) Nemzeti, etnikai kisebbség számára nyújtott óvodai és általános iskolai ellátás 86. (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása óvodában, általános iskolában 86. (2) Kollégiumi ellátás, nemzeti, etnikai kisebbség kollégiumi ellátása 86. (3) a) X X X Középiskolai és szakos ellátás 86. (3) b) X X X Nemzeti, etnikai kisebbség középiskolai, szakiskolai ellátása 86. (3) c) X X X Felnőttoktatás 86. (3) d) X X X Alapfokú művészetoktatás 86. (3) e) X X X Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 86. (3) F) X X X Nevelési tanácsadás 86. (3) f) X X X Logopédiai szolgáltatás 86. (3) f) X X X Gyógytestnevelés 86. (3) f) X X X Kiegészítő kisebbségi oktatás 86. (5) Tankötelezettség végrehajtásának biztosítása, amennyiben helyben nem biztosítottak a feltételek 87. (1) a) Középiskolai, szakiskolai felvétellel összefüggő tájékoztató tevékenység 87. (1) b) Önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatás 87. (1) c) Tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás 87. 8) d) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai, általános iskolai, kollégiumi nevelése, amennyiben a többi gyermekkel együtt nem foglalkoztathatók (utazó szakemberhálózat működtetésével) 87. (1) e) Képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről 87. (1) f) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 87. (1) g) Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység megszervezése 87. (1) g) Konduktív pedagógiai ellátás 87. (1) a) Gyógytestnevelés feladatának ellátása utazó szakemberhálózattal 87. (1) h) Megyei állandó helyettesítési rendszer működtetése 87. (4) A város közoktatási feladatellátása A MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI 8

9 FELADATOK A megyei jogú város kötelezően ellátandó feladatai A megyei jogú város önként vállalt feladatai Jogszabályi hivatkozási hely A feladatellátás módja óvodai nevelés x évi LXXIX. tv. 86. (1) LXV. tv. 8. (1) 27 óvodában, vagy óvodai egységben sajátos nev. igényű gy. óvodai nev.(integrálhatóak) x évi LXXIX. tv. 86. (1) 27 óvodában, vagy óvodai egységben általános isk. nappali okt. nev. x évi LXXIX. tv. 86. (1) LXV. tv. 8. (1) 24 általános iskolában, vagy ált. iskolai egységben SNI nappali rendszerű ált. isk nev. okt. (integrálhatóak) x évi LXXIX. tv. 86. (2) 24 általános iskolában, vagy ált. iskolai egységben napközi+tan. szoba x évi LXXIX. tv. 86. (2) az általános- és középiskolai feladatellátáson belül nemz. etnikai nev. okt.(óv.+isk.) ped. szakszolg. x x évi LXXIX. tv. 86. (3) évi LXXIX. tv. 87. (1) 2 óvodában és 2 általános iskolában Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központban,Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszich. Szolgáltató Központ diáksport X LXV. tv. 61. (5) az általános- és középiskolai feladatellátáson belül szakképzés x évi LXXIX. tv. 86. (3) 20 középfokú oktatást, nevelést végző intézményen belül iskola x évi LXXIX. tv. 86. (3) 17 középfokú oktatási, nevelési intézményben Felnőttképzés-szakképzés x évi LXXIX. tv. 86. (3) LXV. tv. 61. (5) Eötvös József Ált. Iskola, Felnőttek Középiskolája a szakképzést végző valamennyi intézményben gimnázium nappali rendszerű kollégium x x évi LXXIX. tv. 86. (3) évi LXXIX. tv. 86. (3) LXV. tv. 61. (5) LXV. tv. 61. (5) 9 középfokú oktatási, nevelési intézményben 11 kollégiumban ÁMK x évi LXXIX. tv oktatási, nevelési intézményben felnőttek alap-, és középfokú oktatása x évi LXXIX. tv. 86. (3) LXV. tv. 61. (5) Az Eötvös József Általános Iskolában és a Felnőttek Középiskolájában alapfokú művészeti oktatás x évi LXXIX. tv. 86. (3) LXV. tv. 61. (5) 2 oktatási, nevelési intézményben A MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI FELADATOK továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás A megyei jogú város kötelezően ellátandó feladatai A megyei jogú város önként vállalt feladatai x Jogszabályi hivatkozási hely évi LXXIX. tv. 86. (3) A feladatellátás módja Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ 9

10 nevelési tanácsadás x évi LXXIX. tv. 86. (3) Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ logopédiai szolg. x évi LXXIX. tv. 86. (3) Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központban és 2 óvodai, 2 általános iskolai egységben gyógytestneve lés x évi LXXIX. tv. 86. (3) az általános- és középiskolai feladatellátáson belül SNI óvoda+ ált. isk+koll.(nem integrálhatóak). x évi LXXIX. tv. 87. (1) 2 óvodai egységben, 1 óvodában és a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központban gyógyped. tanácsadás x évi LXXIX. tv. 87. (1) Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központban és 2 óvodai, 2 általános iskolai egységben korai fejlesztés x évi LXXIX. tv. 87. (1) A Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központban és a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központban konduktív ped. ellátás x évi LXXIX. tv. 87. (1) 1 óvodában, 2 általános iskolai egységben és a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központban gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok x LXV. tv. 8. (1) az általános- és középiskolai feladatellátáson belül Intézményfenntartás a városban Városunkban összesen 77 közoktatási intézmény működik. Közülük 64 önkormányzati fenntartású. Ebből 17 tiszta profilú óvoda, 1 óvoda és művelődési egység (ÁMK.), 11 tiszta profilú általános iskola, 6 általános iskola és óvoda, 2 óvoda, általános és középiskola többcélú intézmény, 1 általános iskola és középiskola többcélú intézmény, illetve ÁMK, 17 tiszta profilú középiskola, 1 óvoda, általános iskola és művelődési egység (ÁMK), 1 középiskola és műve- 10

11 lődési egység (ÁMK), 1 önálló kollégium, és 3 a közoktatási feladatok ellátását segítő egyéb intézmény (GEK, Gyermektábor, Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ). Ezeken belül 1 alapfokú művészetoktatási intézmény, és 2 gyógypedagógiai intézmény önkormányzati fenntartású. 18 intézmény nem önkormányzati fenntartású. Ezek közül 1 tiszta profilú óvoda, 1 tiszta profilú általános iskola, 1 gyógypedagógiai intézet, 4 tiszta profilú kollégium, 2 iskola, 1 szakiskola, és 1 művészeti intézmény, míg a többi többcélú intézményként működik. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen 86 intézményt tart fent, melyből 64 az oktatás területén működik ( 61 közoktatási és 3 az oktatást-nevelést szolgáló intézmény). A fenntartott intézmények 72 %-a a közoktatás céljait szolgálja. A évi beszámoló adatai szerint az intézményekre fordított állami és önkormányzati támogatás összesen 17,69 Milliárd forint volt, melyből az oktatási intézmények 12,27 Milliárd forintot kaptak, ez az összes intézmény tekintetében 69,36%. A év végén a kiadások teljesítését vizsgálva ez az arány 66,96%. A város 38,249 Milliárdos költségvetését tekintve, az összes intézmény fenntartására a város 21,437 Milliárd forintot fordít, ez a költségvetés 56,05 %-a. Ebből az oktatási ágazat 14,353 Milliárd forintos teljesítése 37,53 %-ot jelent. Az intézményi működési, fenntartási kiadások alakulására ható tényezők között jelentős szerepet játszott a takarékosabb gazdálkodásra ösztönző forrásbiztosítás, és a költségvetési rendeletben meghatározott szigorú szabályozórendszer. Kedvező irányba hatott az intézményi beszerzések korlátozása, párosulva a központosított beszerzési tartalék intézményével, továbbá az intézményi támogatások rendelkezésre bocsátásának időbeli korlátozása, valamint az, hogy pótelőirányzatok biztosítására csak az év végi teljesítési adatok birtokában, erősen korlátozottan került sor A kistérség szerepe a közoktatási feladatellátás területén Győr városa régóta jó kapcsolatokat ápol a vonzáskörzetébe tartozó települések önkormányzataival és az ott működő közoktatási intézményekkel, az ott dolgozó pedagógusokkal. A győri kistérség 27 település társulásával jött létre először területfejlesztési céllal júniusában (Győr és Kistérsége Területfejlesztési Társulása néven), majd májusában többcélúvá vált. A többcélú társulások feladata a közszolgáltatások ésszerűbb és hatékonyabb megszervezése, biztosítása. Jogszabályi rendelkezés értelmében többcélúvá, így támogathatóvá akkor válik egy társulás, ha a területfejlesztés mellett az alapfokú közoktatás, egészségügyi ellátás, gyermekjóléti vagy szociális feladatok ellátására, megszervezésére is vállalkozik. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepülései: Abda Börcs Bőny Dunaszeg Dunaszentpál Enese Gönyű Győr Győrladamér Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly Ikrény Kisbajcs Koroncó Kunsziget Mezőörs Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény 11

12 Pér Rábapatona Rétalap Töltéstava Vámosszabadi Vének. A közoktatási feladatellátás keretén belül 14 település dolgozik együtt, önállóan, illetve mikrotársulásban. Az együttműködő települések fő célkitűzése a pedagógiai szakszolgálati feladatok kistérségi szintű működtetése az alábbiak szerint: oktatási, nevelési, diagnosztikai és tanácsadási feladatok (logopédiai tanácsadás, konduktív tanácsadás, gyógytestnevelési tanácsadás, tanácsadás beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek és szüleiknek, tanácsadás tanulási zavarokkal küzdő gyermekeknek és szüleiknek, tanulási képességek vizsgálata); diagnosztizálás, mérés; iskola és pályaválasztási tanácsadás,; tehetséggondozás, tehetségfejlesztő tanácsadás; A Társulás a vállalt feladatot a Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központtal kötött együttműködési megállapodás alapján látja el. A szolgáltatást, az ellátást az igénylők lakhelyükön, mikrotársulások esetén a mikrotársulás központjában, illetve a feladatellátás egyes elemei esetében, amikor azok helyhez kötött eszközöket igényelnek, az eszközökkel rendelkező telephelyen vehetik igénybe. A központ az előzetes felmérések szerint várhatóan gyermek gondozását látja el a évben (sajátos nevelési igényű gyermekek 973 fő /főképp logopédiai ellátás/, gyógytestnevelés 54 fő, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 595 fő, fejlesztő pedagógia 21 fő, nevelési tanácsadás 1710 fő) Az egyes közoktatási feladatok ellátásának jelenlegi helyzete Óvodai ellátás Győr városában 18 önálló óvoda és 14 óvodai egység működik többcélú intézmények részeként. A 32 intézményből 5 egyházi, illetve alapítványi fenntartású. A győri óvodába járó gyermekek száma a 2005/2006. nevelési év végére fő. A város vonzáskörzetéből érkező, úgynevezett bejáró gyermek bejárók száma a 2003/2004. nevelési évtől fokozatosan növekszik, ez abban az évben 8,7 % volt. Jelenleg az óvodások 9,3 %-a bejáró. (Ez a számarány az önkormányzati óvodákban 9,6%, az egyéb fenntartású óvodákban 11,7%.) A 27 önkormányzati óvodában, illetve óvodai egységben a gyermeklétszám az elmúlt években az október 1-jei statisztikai jelentések alapján - a következőképpen alakult: 12

13 sorszám évek óvodás korosztály létszáma / / / / / / / / / / / / / / / / / óvodás korosztály létszáma gyermeklétszám óvodás korosztály létszáma 1989/ / / / / / / / /2006 nevelési évek A városi szinten rohamosan csökkenő gyermeklétszám következtében az óvodák kihasználtsági mutatója az 1997-es 108 %-hoz képest 2001-ben 88 %-ra esett vissza, a 2003/2004. nevelési évben ez a mutató 93% volt, jelenleg lassan emelkedve 95%. A városban a sajátos nevelési igényű kisgyermekek a száma, három éve tartósan 2 % fölött van. Az óvodások 14 %-a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, 14,9 %-uk étkezési támogatásban részesül. Tárgyi feltételek Az óvodák legnagyobb része éve épült, 53 %-uk kisebb, 28 %-uk átfogó felújításra szorul. A legtöbb intézményben a nyílászárók cseréje, valamint a vizesblokkok felújítása okoz komoly problémát. A városi óvodák 34 %-ában nincs tornaszoba. A korszerű óvodai neveléshez szükséges feltételek az óvodák többsége számára biztosítottak. A tárgyi feltételek javítása az óvodák esetében az önkormányzati támogatás mellett, legnagyobb részt alapítványi forrás- 13

14 ból, illetve szponzori támogatásból valósul meg. A költségvetésben erre fordítható összeg csekély mértékben áll rendelkezésre. A kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben található eszközök és felszerelések beszerzésére az önkormányzat halasztást kért és kapott 2008-ig az OKÉV-től. Személyi feltételek Az önkormányzati óvodák mindegyike rendelkezik a jogszabályi előírások által meghatározott személyi feltételekkel (csoportonként 2 óvodapedagógus, 1 dajka). Az óvodapedagógusok 96,5 %-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Speciális képesítésük kizárólag az önkormányzati óvodákban dolgozó óvodapedagógusoknak van (fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, logopédus, stb ). A dajkák 70,8 %-ának OKJ-s végzettsége van. Szakemberhiány gyógypedagógusból, pszichológusból, fejlesztő pedagógusból mutatkozik. Valamennyi óvodapedagógus és dajka teljes munkaidős alkalmazású női munkaerő. Az óvodapedagógusok 93 %-a Győr városában teljesítette a október 1-jéig kötelezően előírt 120 órás továbbképzést, 26 %-uk rendelkezik pedagógus szakvizsgával Általános iskolai ellátás Hosszabb időintervallumban vizsgálva a statisztikai adatokat megállapítható, hogy az általános iskolai tanulók száma, a 2001/2002. és a 2003/2204. tanéveket kivéve, jelentősen csökkent. Az alapfokú intézményekben az utóbbi tíz évben lezajló szerkezeti átrendeződés fokozta a versenyképességet mind szakmai, mind feltételbeli vonatkozásban. Egyes alapfokú nevelési-oktatási intézményeink különösen nagy népszerűségre tettek szert, míg mások lemaradtak a gyermekekért folytatott versenyben. Ezért kiemelt jelentőséget kapott a város életében az iskolahálózatában rejlő kapacitás egyenletesebb kihasználására való törekvés, s annak az összhangnak a megteremtése, mely a város feladat-ellátási kötelezettségéből és intézményfenntartó szerepéből következik. Városi szinten a más településekről érkező általános iskolai tanulók aránya 15,7 % ( ez az arány az önkormányzati intézmények esetében több éve 14%, illetve 13% körül mozog.). Növekedést mutat a napközis, az iskolaotthonos és tanulószobás foglalkoztatás iránti szülői igény. Nagy az érdeklődés azon iskolák iránt, melyek az egyes tantárgyakból elsősorban számítástechnika, nyelvek, különböző sportágak emelt óraszámú oktatást biztosítanak. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását egyre több önkormányzati intézmény vállalja fel, biztosítva a számukra szükséges speciálisan képzett szakembereket. Tárgyi feltételek Egyre nagyobb gondot jelent a városnak, hogy az iskolaépületek állapota folyamatosan romlik, s költségvetési keretszámaikból a kötelezően biztosítandó személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, a megemelkedett közüzemi díjak beálltásán túl egyéb kiadásaikra csekély mértékben tudnak előirányzatot biztosítani a karbantartási, felújítási költségek fedezeté- 14

15 nek megteremtésére Az önkormányzat egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz az épületek állagmegóvására, karbantartására. Az általános iskolák 54,8 %-a kisebb, 19%-uk átfogó felújításra szorul. Az a körülmény, hogy a tervszerű, átgondolt folyamatos karbantartási munkálatok, elvégzésére alig van lehetőség, ezért rendszerint csak az akut problémák kényszerítik ki az elengedhetetlenül szükséges munkálatok elvégzését. Számos intézményünknél indokolt lenne a nyílászárók cseréje, a homlokzat illetve a tető felújítása, a villamos vezetékek karbantartása, cseréje valamint komplett vizesblokk felújítási munkálatok elvégzése, azonban a rendelkezésre álló források nem tették lehetővé a pót-előirányzati igények maradéktalan kielégítését. Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt évben is több intézmény esetében azonnali beavatkozásra volt szükség a váratlan meghibásodások (kazáncsere, csővezetékcsere) valamint a szélsőséges időjárás miatti tető- és pincebeázások következtében keletkezett károk helyreállítására. Érezhető javulást jelent a közgyűlés által 2006 áprilisában nyújtott mintegy 700 millió forintos felújítási, karbantartási támogatás. Az intézmények saját bevételeinek jelentős hányada az intézményi étkeztetéshez kapcsolódik. Helyiségeik bérbeadásával, szponzori támogatások és pályázati lehetőségek kihasználásával, igyekeznek bevételi forrásokhoz jutni. A folyamatosan amortizálódó eszközállomány, számítástechnikai park felújítása, szemléltető eszközök beszerzése, új nevelési, oktatási programok beindítása legtöbb intézményünkben pályázati forrásokból valósult meg. A benyújtott pályázatoknak mintegy 80 %-a volt sikeres. Intézményeink 90%-a jól, illetve megfelelően felszerelt. Személyi feltételek Az általános iskolákban, illetve általános iskolai egységgel rendelkező többcélú intézményekben dolgozó pedagógusok 90 %-a rendelkezik a jogszabályokban előírt megfelelő végzettséggel. Egyre több a pedagógus munkát közvetlenül segítő közalkalmazott az intézményekben, mint például rendszergazda, gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező, pszichológus, pedagógiai asszisztens. Győr város nevelési-oktatási intézményeiben a szakos ellátottság 98%, és 100% között mozog. Jónak mondható ez az arány a modulok tekintetében is. Szakemberhiány az intézmények 70%-ban egyáltalán nincs, a többi iskolában is időszakosan mutatkozik egyes tantárgyak területén. A tanulók szakszolgálati ellátása megoldott, részint helyben az iskolák saját szakembereivel, részint pedig a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ utazó szakemberhálózata segítségével. Az ügyviteli dolgozók 35 %-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A TANULÓLÉTSZÁM VÁLTOZÁSA GYŐR ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEIBEN iskola 1995/ / / / / / / / / / / Balassi

16 2 Bartók Eötvös Fekete Gárdonyi Gyárv-rosi Győri Tánc Jókai Kodály Kovács M. ÁMK Kossuth Kölcsey Marcalvárosi K.K Móra Móricz Nádorvárosi K.K Petőfi ÁMK Radnóti Radó Szabadhegyi K.K Szent-Györgyi Tulipános Váci Összesen Főcím tanulók száma / / / / 1999/ / 01 tanév / / / / / tanulók száma 16

17 Az önkormányzat 2000-ben a hatékonyabb működtetés érdekében döntött az óvodák és iskolák valamint általános iskolák és középfokú intézmények önkéntes alapon történő folyamatos integrációjáról, majd később, 2003-ban a Balázs Béla Általános Művelődési Központ átszervezéséről. Az integrálódott többcélú intézményekben a működés tárgyi és személyi feltételei optimalizálódtak, az együttműködés az intézményegységek szakmai önállóságának megtartása mellett kedvezően alakult. A tanulólétszám változása, és annak egyenetlen eloszlása a város önkormányzati fenntartású alapfokú iskoláiban a fenntartó önkormányzatot a feladatellátási kötelezettség és az intézmény-fenntartási feladatok folyamatos áttekintésére készteti. A létszámokat tekintve szükséges folyamatosan figyelemmel kísérni Gyárváros két alapfokú oktatási, nevelési intézményének ( a Balassi és Gyárvárosi iskolák), valamint Révfalu két nevelési, oktatási intézményének helyzetét ( a Tulipános iskola a 2005/2006. tanévben csak tagiskolájában indított első osztályt, s a Szent-Györgyi iskola általános iskolai egységében a 2006/2007. tanévben nem indul első osztály), s hozzáalakítani a intézmények szerkezetet a gyermeklétszám okozta változásokhoz, illetve a intézmények kapacitásához. A Marcalvárosban működő három önkormányzati fenntartású általános iskola helyzete prognosztizálja a Jókai iskola alapfokú egységében tanuló diákok számának lassú csökkenését (bár itt keresett szakiskolai képzések is folynak), a Marcalvárosi Közoktatási Központ hat év alatt várhatóan beáll az évfolyamonkénti 2-2 osztályra ( jelenleg 30 tanulócsoportról 16 tanulócsoportra csökkentve az osztályok számát). Célszerűnek látszik a szomszédos Krúdy középiskola és a Marcalvárosi Közoktatási Központ jövőjével kapcsolatos elgondolások együttes kezelése. A Szentivánon működő két általános iskola közül a Váci iskolában a gyermekek száma nagyobb, mint a Móricz iskolában, ahol évről-évre fokozatosan csökken. A távlati tervekben ennek a két iskolának az együttműködését valószínűleg szorosabbra kell vonni, s az esetlegesen felszabaduló osztálytermeket a városrész fiataljainak, idősebbjeinek fejlődését, szórakozását szolgáló tevékenységek, programok szolgálatába kellene állítani. Célszerű lenne a Szentivánon épülő közösségi ház és a két iskola városrészben betöltött szerepét együttesen értékelni, és áttekinteni Gyógypedagógiai ellátás Győr városában központi idegrendszeri károsodásban szenvedő, mozgássérült gyermekek korai fejlesztésével az Erzsébet ligeti Óvodában foglalkoznak, szakképzett konduktorok segítségével. Súlyosan beszédhibás gyermekek különleges gondozását a Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda, valamint a Fekete István Általános Iskola és Óvoda óvodai egységeiben végzik, logopédus szakemberek közreműködésével. A város többi óvodájában az enyhe beszédhibás gyermekek kiszűrését és fejlesztését utazó logopédusok végzik, akiknek munkáját a Radó Tibor Általános Iskola koordinálja és felügyeli. 17

18 Győr városában az enyhe értelmi fogyatékos tanköteles korú tanulók alapfokú nevelését-oktatását a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ látja el. A gyermekek nevelési feltételeinek javítása érdekében az intézmény épületeinek szétszórt ságát megszüntettük, a gyermekek számára az állandóságot ez által is biztosítottuk. A korábban hat épületben működő iskolát a József Attila úton három épületben helyeztük el. A tanulók egyharmada gyógytestnevelésre is szorul, fizikai erejük, magatartás problémájuk megkívánta a tornaterem használatát. Nagy előrelépés volt a mindennapos testedzésük és a manuális foglalkoztatásuk megfelelő színvonalon történő biztosítása, a József Attila úton lévő épületekben való elhelyezésük. A tanulásban akadályozott gyermekek oktatását gyógypedagógiai végzettségű pedagógusok láthatják el. Az iskola szakos ellátottsága 90% feletti, jóval az országos átlag felett van. A nevelő-oktató munkát gyógytornász, logopédusok, orvos asszisztens, gyermek pszichiáter és pedagógiai asszisztensek segítik. A jelenleg 17 fő autista tanuló fejlesztése 4 csoportban történik. Logopédiai ellátás A logopédiai ellátást 12 főállású szakember biztosítja az önkormányzat fenntartása alá tartozó óvodák és iskolák növendékei részére- mely a 2004/2005. tanévben kb. 725 gyermek. A logopédiai ambulancia jó feltételekkel (jó körülmények között, színvonalas felszereltség mellett és magasan kvalifikált szakemberek vezetésével) működik, mely szervezetileg a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központhoz tartozik. Az iskola jelzése alapján az alapfokú nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott gyermekek 8%-át részesítik beszédfejlesztésben. Ellátatlan beszédhibás, ellátatlan dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás gyermek nincs a városban. Éves szinten gyermek esetében a szülő nem igényli az ingyenes szolgáltatást. Az ellátás színvonalának emelése megköveteli a szakemberek számának növelését, mivel egy logopédusra átlag 60 fő beszédhibás gyermek jut. Ezt a törvény főben határozza meg. A Fekete István Óvoda, Általános Iskolában 1-8. évfolyamon egy-egy csoportban 107 szakértői véleménnyel rendelkező tanuló logopédiai fejlesztése folyik jó körülmények között. A hátránykompenzálás miatt a városban kis-létszámú fejlesztő osztályok működnek a Balassi, a Kossuth iskolákban, valamint a Marcalvárosi Közoktatási Központban. A tananyagot a számukra összeállított program szerint sajátítják el. A fejlesztő osztályokban több a dyscalculiás gyermek, ezek oktatását korrepetálásokkal, logopédiai terápiával segítik. Az Eötvös József Általános Iskolában 5-8. évfolyamon 166 fő magatartási és tanulási zavarokkal küszködő tanköteles tanulót foglalkoztatnak. Pedagógiai programjukban kiemelt szerepet kap az önismeret, az egészségnevelés, a bűnmegelőzés. Az önkormányzat 2004-ben megoldotta az intézmény végleges, megfelelő szintű elhelyezését, így az iskola 2004/ tanévet már új, komfortosabb épületben kezdhette meg, mely alkalmas a tanulók nevelésére-oktatására Középfokú iskolai ellátás 18

19 Győr városában, 35 intézményben, köztük 25 önkormányzati intézményben folyik középfokú oktatás, nevelés. A 2005/2006. tanévben Győr város területén működő középfokú intézményekbe tanuló jár, 55,3%-uk nem győri állandó lakóhelyű ( 42,9%-uk bejáró, 12,4%-uk kollégista). Az adatok szerint a középiskolákba a tanulók 78, 5%-a jár (35, 4%-uk gimnáziumba, 43%-uk iskolába). A szakiskolai képzést a diákok 21, 6%-a választotta. A város önkormányzati fenntartású középfokú nevelési-oktatási intézményeiben tanul a tanulók 88%-a, míg 12%-uk az egyházi, alapítványi, illetve egyéb fenntartású intézményeket választották. A 2001 óta eltelt időszak változó igényeihez igazodva a középfokú képzés strukturális sokszínűsége még inkább kiteljesedett: A korábban csak szakmunkásképzéssel foglalkozó oktatási intézmények érettségihez kötött szakmai képzéseket indítottak. A iskolai képzést folytató iskolák közül többen gimnáziumi képzést is indítottak. Két gimnázium, oktatási megfontolásból, hat-, illetve nyolcosztályos képzésbe fogott. 13 intézményben indult nyelvi előkészítő osztály. Bővült a két tanítási nyelvű iskolák száma. Az általános iskolák egy része, általában a gyermeklétszám csökkenése miatt, felfelé terjeszkedett, és gimnáziumi, vagy szakképzésbe kezdett. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos, valamint magatartási-, tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokat nevel, oktat, képez szakmára. A Felnőttek Középiskolája esti, levelező, valamint nappali tagozatos felnőttképzést folytat. Megjelentek a kizárólag szakképzéssel foglalkozó nem önkormányzati fenntartásban lévő intézmények. A Bercsényi Miklós Középiskola szeptemberétől sportiskolai módszertani központtá vált. Az önkormányzati középiskolákban nappali tagozaton tanulók összlétszáma az 1988/89-es tanévtől dinamikusan emelkedett tanulóról 1993/94. tanévig, ahol is a tanulólétszám elérte az eddigi legmagasabb számot, tanulót. Az emelkedés okaként említhetjük, a gimnáziumi osztályok számának növekedését, s a 6, 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok megjelenését, több eddig csak szakmunkásképzéssel foglalkozó oktatási intézmény indított iskolai osztályt. Ezt követően ismét csökkenésnek indult a létszám, egészen 1998/99. tanévig, ahol kisebb emelkedést figyelhetünk meg, melyet a középfokú iskolaszerkezet új, belső arányainak kiteljesedése magyaráz. Majd a létszám újra lassú visszaesésnek indult, kicsit ingadozva, egészen a 2003/2004. tanévig, egy újabb, de már kisebb csúcspontig. Az indokok között említhetjük a szakképzés szerkezeti átalakulásának hatását (szakiskolai képzés 3 évre emelkedett, az érettségire épülő képzés 1, illetve 2 évre nőtt), és az idegen nyelvi előkészítő osztályok beindulását. Ekkor a tanulók száma fő volt, jelenleg, a 2005/2006. tanévben pedig fő. 19

20 1988/ / / / / / / / / / / / Gimnázium 4 osztályos osztályos Szakközép Szakmunkás Szakiskola Összes / / / / / / Gimnázium 4 osztályos osztályos Szakközép Szakmunkás Szakiskola Összes tanulók középfokú intézmények tanulólétszáma / / / / / / / / /0 5 tanév 20

Kiadási főcsoport bontásban Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 0 2 Családsegítő Szolgálat 4.248 3.239 788 221 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 0 4 Egyesített

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2009/2010. TANÉVBEN GIMNÁZIUMI

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. Az 51/2006. (VI. 15) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. -ában foglaltak és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013.

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. TANÉVBEN A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja korábbi

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. A 35/2005. (IV. 21.) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 6.

FIT-jelentés :: KLIK Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 6. FIT-jelentés :: 2013 KLIK Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. Fenntartói azonosító: 39011654-074000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A B C D E F

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 6.

FIT-jelentés :: KLIK Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 6. FIT-jelentés :: 2015 KLIK Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. Fenntartói azonosító: 39011654-074000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A B C D E F

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35.

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 003 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 201/2006. (IX. 13.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 201/2006. (IX. 13.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 0/006. (IX. 3.) számú h a t á r o z a t a a 006/007-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés./ az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. A 152/2007. (IX. 13.) MÖK határozat mellékletei ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. -ában foglaltak, valamint

Részletesebben

Munkaerő-piaci adatok

Munkaerő-piaci adatok FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012 2016 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc. ápr. m áj. j ún. j

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Az SZSZBTISZK létrejötte

Az SZSZBTISZK létrejötte Az SZSZBTISZK létrejötte Törvényi változások A szakképzés minőségének javítása érdekében létrejön a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzésszervezési Önkormányzati Társulási (Tiszk 6 fenntartó 12 intézménye)

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta Nagy Eszter Oligofrén pedagógia- szurdopedagógia szakos tanár Tárogató Óvoda Micimackó Óvoda - Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája Győrszentiván: Váci Mihály Általános Iskola Jelencsics Beáta Szakvizsgázott

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat!

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat! KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 3. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben