Szolgáltatási Keretszerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási Keretszerződés"

Átírás

1 Szolgáltatási Keretszerződés Jelen Szolgáltatási Keretszerződés (a Keretszerződés ) létrejött alulírott helyen és napon az alábbi felek (együtt: a Felek, önállóan a Fél ) között (1) [ ] (székhely: [ ], cégjegyzékszám: [ ], nyilvántartó hatóság: [ ], közösségi adószám: [ ]), mint megrendelő (a Megrendelő ); (2) Lighthouse Travel Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 41., cégjegyzékszám: Cg , nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, közösségi adószám: HU ), mint szolgáltató (a Szolgáltató ); az alábbi feltételekkel és kikötések szerint: Bevezető rendelkezések (A) (B) (C) Megrendelő, illetve Vállalkozó utazásszervezési és közvetítési szolgáltatásokat végző vállalkozás, és tevékenysége részeként közvetít illetve szervez magyarországi és külföldi utazási szolgáltatásokat, turisztikai programokat; Felek utazási szolgáltatásaik során úgy működnek együtt, hogy eseti megrendelések alapján a Megrendelő szervezi meg a Magyarországra érkező külföldi csoportokat, és ezek Magyarországra utazását, illetve Magyarországról történő visszautazását, míg a Szolgáltató a Megrendelő megrendelése alapján magyarországi (földi) utazási szolgáltatásokat szervez meg és biztosít; Felek együttműködésük kereteit jelen Keretszerződésben rögzítik, amely szabályozza az egyedi szerződések létrejöttét (megrendelések feltételeit), és az eseti megrendelések útján létrejövő egyedi szerződések feltételeit (a Keretszerződés egyedi szerződésre vonatkozó rendelkezései az egyedi megrendelések alapján létrejövő egyedi szerződések részévé válnak). Operatív rendelkezések 1 Keretszerződés tárgya 1.1 A jelen Keretszerződés határozza meg a Szolgáltató magyarországi, be- és kiutazást magában nem foglaló szolgáltatásai (szállásfoglalás, transzfer, idegenvezetés, programok, etc.) megrendelésének, és ennek útján egyedi szerződések létrejöttének feltételeit. 1.2 Fenti 1.1. pont alapján Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató esetleges fenti 1.1. ponton kívüli szolgáltatásai nem képezik a jelen Keretszerződés tárgyát, így e szolgáltatásokra csak jelen Keretszerződésen kívüli, egyedi szerződés (ideértve Megrendelő írásbeli (beleértve a kézbesítési visszaigazolással küldött t is) megrendelése, és ennek Szolgálta írásbeli (beleértve a kézbesítési visszaigazolással küldött t is) elfogadása útján létrejövő szerződést is) alapján és feltételei szerint kerülhet sor. 1.3 Szolgáltatóra szolgáltatásnyújtási kötelezettséget Megrendelő által megtett, és Szolgáltató által elfogadott megrendelés útján létrejövő egyedi szerződés keletkeztet. 1.4 A jelen Keretszerződés az eseti megrendelések útján létrejött egyedi szerződések részévé válik, így meghatározza a Szolgáltató magyarországi, be- és kiutazást magában nem foglaló szolgáltatásai teljesítésének feltételeit is. 1

2 1.5 Jelen Keretszerződés feltételei egyéni és csoportos utazókra egyaránt kiterjednek. Felek eltérő kifejezett megállapodása hiányában csoportnak kell tekinteni a legalább 10 főből álló egyszerre érkező és távozó és azonos alapszolgáltatásokat igénybe vevő és egy számlával fizető vendégeket. 2 Megrendelés és egyedi szerződések létrejötte 2.1 A Keretszerződés hatálya alatt Megrendelő jogosult a Szolgáltató egyedi szolgáltatásait eseti megrendelés útján igénybe venni, amelynek Szolgáltató általi elfogadása (visszaigazolása) egyedi szerződést hoz létre. Szolgáltatóra kötelezettséget illetve felelősséget kizárólag a Keretszerződés rendelkezései szerint megtett, és visszaigazolt megrendelés, és ennek alapján létrejött egyedi szerződés keletkeztet. Az egyértelműség végett a jelen Keretszerződés hatálya alatt a Felek között a fenti 1.1. pont szerinti szolgáltatásokra a jelen Keretszerződés szerinti megrendelés és ennek visszaigazolása útján hozható létre egyedi szerződés, egyes szolgáltatások, szolgáltatáscsoportok (például egyes, külön időpontban érkező csoportok kiszolgálása) igénybevétele új Keretszerződés vagy mindkét Fél által aláírt új szerződés megkötését nem igényli. 2.2 Megrendelés formája A megrendelés csak írásban történhet (beleértve telefaxot, és kézbesítési visszaigazolással küldött t is) Amennyiben a megrendelés megadása telefonon történik, a telefonon megadott megrendelés kizárólag akkor hatályos, ha 24 órán belül a fenti pont szerint írásban megerősítik Felek részéről megrendelés adására, illetve visszaigazolására, vagy egyéb, a Keretszerződés és az egyedi szerződések tekintetében hatályos nyilatkozat tételére jogosult kapcsolattartókat a melléklet tartalmazza. 2.3 A megrendelésnek tartalmaznia kell a vendég-, csoport nevét, nemzetiségét, létszámát, szobabontást, szolgáltatást, tartózkodás időtartamát (érkezés és elutazás dátumát), az utazás célját (üzleti, vagy szabadidős, etc.) a megrendelt szolgáltatások részletezését (amely lehet a Szolgáltató és Megrendelő által összeállított forgatókönyv is árakkal). 2.4 Megrendelés visszaigazolása: Megrendelés kizárólag Szolgáltató általi visszaigazolás (elfogadás) útján hoz létre egyedi szerződést a Felek között, és keletkeztet kötelezettséget illetve felelősséget a Szolgáltató részére A megrendelés csak írásban történhet (beleértve telefaxot, és kézbesítési visszaigazolással küldött t is). A visszaigazolásra jogosult kapcsolattartókat a melléklet tartalmazza Szolgáltatónak írásbeli visszaigazolásában meg kell ismételnie a megrendelt szolgáltatásokat, meg kell jelölnie az árakat (a valutanemet) és azt a határidőt, ameddig az ajánlat érvényesnek tekinthető (opció). 2.5 Megrendelés megerősítése Megrendelő a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követően, a fenti pont szerinti opció lejáráig köteles megerősíteni a megrendelést, és a 2

3 megrendelés megerősítését követően teljesíteni a Keretszerződés 3.5. pont szerinti előlegfizetési kötelezettségét Amennyiben a fenti pont szerinti opció érvényességi idejének leteltéig a Megrendelő fenti pont szerinti kötelezettségeit nem teljesíti (azaz a megrendelést nem igazolja vissza és/vagy az előleget nem fizeti meg), Szolgáltató jogosult a létrejött egyedi szerződéstől elállni, és törölni valamennyi érintett foglalást. [Abban az esetben, ha a Megrendelő a fenti pont szerinti opció érvényességi ideje alatt a megrendelést visszaigazolja, azonban az előleget nem fizeti meg, a Szolgáltató az előbbiek szerinti elálláson és foglalás törlésen túlmenően az alábbi pont szerinti kötbér érvényesítésére is jogosult.] Az opció érvényességi határidejének lejárta után, amennyiben az opció érvényességi idején belül a megrendelést nem erősítette meg és/vagy előlegfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a Megrendelő Szolgáltató felé nem léphet fel igénnyel. 2.6 Megrendelés véglegesítése Megrendelő a csoport/vendég érkezés előtt legkésőbb 10 nappal végleges utaslistát, szobabontást és forgatókönyvet küld meg írásban a Szolgáltató részére Amennyiben a Megrendelő a fenti pont szerinti kötelezettségét elmulasztja, a Szolgáltató jogosult a visszaigazolt megrendelés alapján lefoglalt szobákat és programokat kiszámlázni, az esetleges, alábbi pont szerinti Kötbérre vonatkozó rendelkezéseket érvényesíteni a Megrendelővel szemben Abban az esetben, ha a Megrendelő fenti pont szerinti tájékoztatását követően a tájékoztatástól eltérően (például eltérő létszámú csoporttal) kívánja igénybe venni a szolgáltatást, Szolgáltató jogosult, de nem köteles a szolgáltatásokat a fenti pont szerinti tájékoztatástól eltérően nyújtani. Amennyiben a Szolgáltató az eltérő igénybevételi szándékot teljesíti (például az igényelt többletszobákat és program részvételi lehetőségeket nyújtja), a Megrendelő köteles az ebből eredő valamennyi többletköltséget és többletdíjat megtéríteni, és az alábbi pont szerinti kötbért megfizetni. Amennyiben az igényelt létszám, részvételi lehetőség száma alacsonyabb, a Megrendelő a fenti pont szerinti tájékoztatásban foglalt létszám után köteles a díjat megfizetni és ezen felül a Szolgáltató az alábbi pont szerinti kötbért érvényesítheti. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a fenti ponttól eltérően igényelt szolgáltatást az eltérő tartalommal nem vállalja, a Szolgáltató jogosult a visszaigazolt megrendelés alapján lefoglalt szobákat és programokat kiszámlázni, az esetleges, alábbi pont szerinti Kötbérre vonatkozó rendelkezéseket érvényesíteni a Megrendelővel szemben. 2.7 A megrendelés esetleges módosítása, visszavonása, a létrejött egyedi szerződés módosítása, megszüntetése (a Keretszerződés eltérő rendelkezése hiányában) a Felek írásbeli megállapodásával történhet, írásbeli alaknak tekintve a fenti pont szerinti alakban, és fenti pont szerinti kapcsolattartók útján megtett nyilatkozatváltást is. 3

4 3 Egyedi szerződések feltételei 3.1 Szolgáltatások 3.2 Árak A fenti 2. fejezet alapján létrejött egyedi szerződés alapján a Szolgáltató az általa visszaigazolt megrendelésben foglalt belföldi szolgáltatások nyújtására köteles Az egyértelműség végett a Magyarországra történő beutazás, illetve a Magyarországról történő kiutazás nem tartozik a Szolgáltató feladatkörébe, ezzel kapcsolatos szolgáltatást a jelen Keretszerződés alapján nem nyújt. A beutazással, illetve kiutazással kapcsolatos szolgáltatásokra a Szolgáltató kizárólag a fenti 1.2. pont szerinti külön szerződés alapján válik kötelezetté Szolgáltató az egyedi szerződés tárgyát képező egyes szolgáltatások/csomagok árait az árajánlatban rögzíti Megrendelő a megrendelés mellékleteként köteles az első megrendelés, és ezt követően a nyilatkozatban foglalt adatok, státusz megváltozásakor a melléklet szerinti nyilatkozat megküldésével nyilatkozni általános forgalmi adó státuszáról Az árszabás egyéb eltérő megállapodás esetén nettó. Az árak megállapításánál és közlésénél annak ÁFA, IFA és egyéb terhek taralmára ki kell térni Az árajánlatban meghatározott árak, díjak adótartama a szerződés napján hatályos jogszabályok alapján került megállapításra. Amennyiben az egyedi szerződés létrejötte és teljesítése között jogszabályi változás az egyedi szerződés szerinti szolgáltatás adótartamát vagy az adókötelezettség mértékét, feltételeit megváltozná, a Szolgáltató jogosult és köteles az általa nyújtott szolgáltatásra a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott adótartamot (illetve hatósági árat) alkalmazni, mely változás nem igényli az egyedi szerződés külön módosítását. 3.3 Megrendelő önálló kötelezettsége Megrendelő a megrendelt szolgáltatások ellenértékét arra tekintet nélkül köteles a Szolgáltató részére a Keretszerződés, illetve az ennek alapján létrejött egyedi szerződés feltételei szerint megfizetni, hogy az általa közvetített vendégek, illetve csoport ezen ellenértéket megfizették-e a Megrendelő részére, kötelesek-e megfizetni, illetve milyen fizetési ütemezéssel terheli őket fizetési kötelezettség Tekintet nélkül a Megrendelő és az általa szervezett utasok közötti jogviszonyra, a Keretszerződésben meghatározott esetekben a Megrendelő az általa szervezet utasok teljesítéséért helytállásra, vagy egyéb kötelezettség teljesítésére köteles. 3.4 Extra szolgáltatások A Szolgáltatóval létrejött egyedi szerződésben megjelölt, illetve a Szolgáltató által alkalmazott árban benne nem foglalt egyedi extra szolgáltatások ellenértékét a csoport tagjainak illetve az egyéni utasoknak, távozásuk előtt a 4

5 szolgáltatás helyén (szálloda recepció, étterem, stb.) és a szolgáltatás nyújtója részére kell kiegyenlíteniük Megrendelő - a csoport Megrendelő képviseletében eljáró kísérője (túravezető) útján köteles a fenti pont betartását ellenőrizni és a végrehajtásról gondoskodni Szolgáltató az extra szolgáltatások ellenértéke körében semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget sem vállal, beleértve, hogy ezek előlegezésére, megfizetésére, vagy azzal kapcsolatos biztosíték nyújtására a Szolgáltató nem köteles, és nem felel az extra szolgáltatások ellenértékének behajtása miatti késedelmes távozásért, illetve az extra szolgáltatások nyújtója által alkalmazott jogkövetkezményekért, biztosítékokért Szolgáltató és alvállalkozói (pl szállodák) fenntartja magának a jogot, hogy az egyéni utazóktól és a csoportoktól érkezéskor letétet, vagy hitelkártyagaranciát kérjen. Amennyiben valamely vendég megtagadja a garancia nyújtását, úgy ennek teljesítésére a Megrendelő köteles. 3.5 Ellenérték fizetése, előleg Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt előlegként kifizetni Szolgáltató részére az alábbiak szerint: (i) a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 10%-a megrendelés Megrendelő általi megerősítésekor fizetendő (fenti pont), (ii) (iii) a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 40%-a 60 nappal érkezés előtt fizetendő, a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 50%-a 40 nappal érkezés előtt fizetendő Az előlegfizetés módja banki átutalás. Az átutaláshoz kapcsolódó banki költségeket és közterheket Megrendelő viseli Kötbérmentes lemondás esetén Szolgáltató köteles a Megrendelőnek a kapott előleget visszatéríteni. Kötbérterhes lemondás esetén a Szolgáltató jogosult az előleget vagy annak arányos részét a kötbér összegébe beszámítani Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy fizetési és hitelezési politikáját a rendelkezésre álló információk alapján a Megrendelő fizetőképességében beállt változásokra tekintettel módosítsa. Ezen túlmenően is Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató jogosult a fenti pont szerinti részletfizetési kedvezményt megvonni, és az egyedi szerződés teljesítését az ellenérték 100 %-ának megfelelő előleg megerősítéskor (fenti pont) történő megfizetéséhez kötni Szolgáltató a fizetés biztosítékaként jogosult a megfelelő biztosíték rendelkezésére bocsátását kérni a Megrendelőtől Fizetési késedelem esetén Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles a késedelem teljes időtartamára, és köteles továbbá 40 EUR behajtási költségátalány megfizetésére. A késedelmi kamat mértéke forintban teljesítendő (lerovandó) fizetések esetében a számlázás időpontjában 5

6 érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszerese, EUR pénznemben teljesítendő (lerovandó) fizetések esetében a számlázás időpontjában érvényes EURIBOR + [7] % Fizetési késedelem esetében Szolgáltató jogosult az egyedi szerződést póthatáridő tűzése, vagy érdekmúlás bizonyítása nélkül felmondani Felek az egyértelműség végett rögzítik, hogy az egyedi szerződésben (egyedi megrendelésben és ennek visszaigazolásában jogosultak a jelen Keretszerződéstől eltérő feltételekkel, így különösen egyedi fizetési feltételekkel megállapodni, ilyen megállapodás esetén ennek feltételei a jelen Keretszerződést megelőzik). 3.6 Számlázás Szolgáltató számláját a Keretszerződés szerinti visszaigazolt megrendelés, és ennek alapján létrejött egyedi szerződés alapján, az abban foglalt teljesítés és árak alkalmazásával állítja ki a Megrendelő részére. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a számlázás EUR pénznemben történik A fenti 3.5. pont szerinti előlegösszegekről a Szolgáltató díjbekérőt állít ki a Megrendelő nevére, melyet a Megrendelő 8 munkanapon köteles kiegyenlíteni. Az előleg beérkezésekor a Szolgáltató kiállítja a számlát (a banki jóváírást követő 8 napon belül) és Megrendelőnek elektronikusan és postai úton is elküldi. 3.7 Felek további kötelezettségei Megrendelő vállalja, hogy megköti és fenntartja a tevékenysége végzéséhez szükséges biztosításokat, továbbá rendelkezik a tevékenységéhez szükséges engedélyekkel, jóváhagyásokkal, nyilvántartásba vétellel, bejelentésekkel (együtt: engedély ) Szolgáltató hasonlóképpen kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenységéhez szükséges biztosításokkal és engedélyekkel Szolgáltató felelőssége, hogy az általa alvállalkozókon keresztül biztosított szolgáltatások (idegenvezetők, buszok, programok, etc.) rendelkezzenek a szükséges engedélyekkel és biztosításokkal Szolgáltatót a nem alvállalkozóként igénybe vett egyéb szolgáltatók engedélyei, biztosításai körében semmilyen kötelezettség vagy felelősség sem terheli Szolgáltató megtagadhatja további szolgáltatásait, ha a Megrendelő utasa(i) akadályozzák a program lebonyolítását, vagy veszélyeztetik az utazás biztonságát Megrendelő az egyéni utazó, illetve valamely csoport tagja által okozott kárért mindaddig nem felel, amíg az egyéni utazóval, illetve a csoport tagjaival kötött megállapodásiban kifejezetten kiköti az utazó azon kötelezettségét, hogy az általa a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárt köteles megtéríteni. Ebben az esetben a Szolgáltató a kártérítési igényét vendéggel szemben közvetlenül érvényesíti. Az eljárásban a Megrendelő köteles a Szolgáltatóval együttműködni. Együttműködési kötelezettségének elmulasztása esetére Megrendelő a károkozó helyett készfizető kezesként felel, és ennek alapján 6

7 köteles megtéríteni Szolgáltató valamennyi igazolt kárát azzal, hogy károkozóval szembeni igényét visszigényként érvényesítheti. 3.8 Vis maior, egyéb rendkívüli helyzetek Ha a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése bármelyik Fél részéről elháríthatatlan akadályba ütközik (elemi csapás, földrengés, árvíz, zendülés, háború stb.), köteles szerződéses partnerét azonnal értesíteni, és a vis maior okozta késedelem, lehetetlenülés nem minősül szerződésszegésnek, károkozó magatartásnak Vis maior körén kívüli rendkívüli esetben a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő értesítése és vele történő egyeztetés mellett - a Csoport, illetve az egyéni utazó részére áremelés nélkül egy legalább azonos kategóriájú szolgáltatást nyújtson (pl szálloda, busz, idegenvezető, étterem, stb.). Ilyen esetekben a Szolgáltató a Megrendelőt a változásról haladéktalanul, de lehetőleg legkésőbb az érkezést megelőző 48 órán belül értesíteni kell. 3.9 Lemondás 3.10 Kötbér Megrendelő a Keretszerződés feltételei szerint, és ennek részeként kötbérterhesen, vagy kötbérmentesen jogosult a megrendelt szolgáltatások részleges, vagy teljes lemondására a Szolgáltatóhoz intézett (beleértve a kézbesítési visszaigazolással küldött t is) írásbeli nyilatkozat útján Teljes lemondás a megrendelés teljes időtartamára, valamennyi megrendelt szolgáltatásra és valamennyi, a megrendelésben meghatározott vendégre kiterjedő törlését jelenti Részleges lemondás a megrendelésben meghatározott szolgáltatások akár időbeli, akár létszámbeli, akár a megrendelt szolgáltatások körére kiterjedő szűkítését jelenti, a szűkítés mértékétől függetlenül A 60 nappal érkezés előtt közölt lemondás (kivéve, ha a megrendelésben foglalt szolgáltatások kiemelt időszakban teljesítendőek, vagy amennyiben az átajánlat ettől eltérő rendelkezést tartalmaz) kötbérmentes, egyebekben a jelen pont szerinti kötbér fizetendő A kötbér alapja a lemondással érintett szolgáltatás(részek) értéke azzal, hogy egyrészt a 10%-ot meghaladó részleges lemondás esetén csak a 10%-ot meghaladó rész után fizetendő kötbér (ez nem alkalmazandó teljes lemondásra), illetve amennyiben az árajánlat jutalékot tartalmaz (Szolgáltató a Megrendelő részére jutalék fizetését vállalja), a kötbér összege után jutalék nem jár., A kötbér összege nem haladhatja meg a megrendelt szolgáltatás értékét A kötbér összege: (i) A tervezett érkezés megelőző 60. (hatvanadik) nap előtti lemondás esetén a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 0 %-a, (ii) A tervezett érkezés megelőző 59. (ötvenkilencedik) és 45 (negyvenötödik) nap közötti lemondás esetén a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 30 %-a, 7

8 (iii) A tervezett érkezés megelőző 44. (negyvennegyedik) és 31. (harmincegyedik) nap közötti lemondás esetén a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 70 %-a, (iv) 30 napon belüli lemondás, vagy annak elmaradása (ilyenként tekintve a fenti pont szerinti eseteket is) esetén (no-show) a megrendelt szolgáltatás 100%-a A kötbér tekintetében lemondásnak minősül, amennyiben a Szolgáltató a Keretszerződést vagy bármely egyedi szerződést felmondja, vagy a Keretszerződés alapján valamely szolgáltatást töröl, továbbá a fenti pont szerinti esetek is. A lemondás időpontjának ez esetben a felmondás, vagy törlés időpontja minősül A szerződés felmondása Abban az esetben, ha valamelyik Fél a Keretszerződésben, vagy egyedi szerződésben vállalt bármely lényeges kötelezettségét megszegi, és szerződésszegése nem orvosolható, vagy azt a vétlen (sérelmet szenvedő) Fél által írásban tűzött, 8 munkanapos póthatáridőben sem orvosolja, a vétlen (sérelmet szenvedő) azonnali hatállyal felmondhatja a szerződésszegéssel érintett szerződést Megrendelő részéről lényeges szerződésszegésnek minősül bármely megrendelői fizetési kötelezettség elmulasztása azzal, hogy amennyiben a Megrendelőnek 30 napja lejárt esedékességű kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató a Keretszerződést és valamennyi további egyedi szerződést is jogosult felmondani. 4 Keretszerződés hatálya 4.1 Keretszerződés mindkét Fél általi aláírásával (külön időpontban történő aláírás esetében a legutolsó aláírással és annak időpontjával) jön létre érvényesen, és lép hatályba. Keretszerződés valamennyi hatályba lépését követő eseti megrendelésre, és ennek alapján létrejövő egyedi szerződésre irányadó. 4.2 Keretszerződés határozatlan időre szól, és bármely Fél által 30 napos rendes felmondással (szerződésszegés szükségessége nélkül). 4.3 Keretszerződés rendes felmondása a felmondási idő lejártáig megtett egyedi megrendeléseket és ezek útján létrejövő egyedi szerződéseket nem érinti. 4.4 Keretszerződés rendkívüli felmondása esetén a felmondás közlésének napját követő naptól kezdődő hatállyal Szolgáltató jogosult törölni valamennyi Megrendelő által foglalt szolgáltatást, Megrendelő pedig köteles megtéríteni Szolgáltató részére a felmondás időpontjáig teljesített valamennyi szolgáltatás Megrendelőt terhelő ellenértékét (beleértve a kötbért is). 5 Vegyes rendelkezések 5.1 A Keretszerződésre, és az ennek alapján létrejött egyedi szerződésekre, valamint a Felek ebből eredő jogviszonyára a magyar jog irányadó. 5.2 Minden értesítés egyéb közlés, amit a Keretszerződés vagy az egyedi alapján meg kell vagy meg lehet tenni, írásban (ideértve a kézbesítésről szóló visszaigazolási 8

9 kérelemmel ellátott üzenetet is) teendő meg a melléklet szerinti kapcsolattartók útján, illetve részére. A fentiek szerint elküldött értesítést, levelet akkor is megérkezettnek tekintik az igazolt elküldéstől számított 5. napon, ha a tértivevény nem kereste, elköltözött, nem vette át, címzett ismeretlen jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 5.3 A Keretszerződés, ennek alapján tett megrendelések, árajánlatok, az egyedi szerződések és az ezekben foglalt nettó árak, kidolgozott programok, üzleti feltételek bizalmasan, üzleti titokként kezelendők, nem hozhatóak nyilvánosságra, nem közölhetőek és nem tehetőek harmadik személy vagy nyilvánosság számára megismerhetővé (beleértve, hogy az internet útján sem közölhetőek vagy tehetőek megismerhetővé). Ezen kötelezettség megszegése azonnali szerződésfelmondást és kártérítési kötelezettséget eredményezhet. 5.4 A Keretszerződés a Felek ennek tárgyára vonatkozó teljes megállapodását képezi, és ebben a körben hatálytalanít minden, a Felek által egymás között a jelen Keretszerződés tárgyára vonatkozóan megkötött vagy megtett korábbi megállapodást, egyezséget és intézkedést, akár szóban, akár írásban tették. 5.5 A Keretszerződés fejezetekre, pontokra és alpontokra történt felosztása, címek és alcímek beiktatása kizárólag az olvasás és a hivatkozás kényelmét szolgálja, így a Keretszerződés értelmezése szempontjából nem irányadó és nem vehető figyelembe. 5.6 A Keretszerződés csak írásban, külön e célra szerkesztett dokumentum formájában módosítható. 5.7 Felek a Keretszerződés aláírására minden korlátozás nélkül jogosultak, rendelkeznek minden szükséges hozzájárulással, és jelen szerződést képviseletükben aláíró személyek nyilatkozata érvényes és hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent számukra, ennek hiánya azonban a jelen szerződés másik féllel szembeni érvényességét, hatályát és teljesítési kötelezettségüket nem érinti. 5.8 A jelen szerződés magyar és angol nyelven készült, azonban kizárólag a magyar szöveg bír joghatállyal, az angol szöveg kizárólag tájékoztatás célját szolgálja. 5.9 Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, annak eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános illetékességgel bíró magyar rendes bíróság illetékes A Keretszerződés, amely 9 oldalból, 4 fejezetből és 2 mellékletből áll, [4] egymással mindenben megegyező példányban kerül aláírásra. 9

10 Fentiek tanúsítására jelen Keretszerződést, átolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt Felek jóváhagyólag aláírták, és magukra nézve kötelezőnek ismerték el. Kelt: [ ] mint Megrendelő részéről Aláírás: Lighthouse Travel Kft. mint Szolgáltató részéről: Aláírás: Név: [ ] Név: [ ] Tisztség: [ ] Tisztség: [ ] 10

11 melléklet Kapcsolattartók 1 Megrendelő részéről 1.1 Név: [ ] Levelezési cím: [ ] Számlázási cím: [ ] 1.2 Név: [ ] Levelezési cím: [ ] [ ] 2 Szolgáltató részéről 2.1 Név: Nyitrai Orsolya Levelezési cím: [ ] [ ] 2.2 Név: Kiss Andrea Levelezési cím: [ ] [ ] 11

12 1. melléklet Nyilatkozat [Közösségi Áfa-szabályok alapján a nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező] Alulírott [ ] (cím: [ ], közösségi adószám: [ ]), mint megrendelő (a Megrendelő ) ezúton nyilatkozom, hogy a Lighthouse Travel Kft-től (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 41., közösségi adószám: HU ), mint szolgáltatótól (a Szolgáltató ) általam megvásárolt utazási csomago(ka)t (legalább 2 megrendelt szolgáltatást tartalmaz) (a) (b) végső felhasználóként (azaz utasként veszem igénybe), így tudomásul veszem, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényben ( Áfatv. ) meghatározott (jelen időpontban 27%-os) általános forgalmi adóval ( Áfa. ) növelt összeget fizetem ki, vagy továbbértékesítési céllal vásárolom, így az ügyletre a fordított Áfa szabály vonatkozik, tehát az Áfa. bevallása és befizetése nem a Szolgáltatót, hanem a Megrendelőt terheli. Felek megegyeznek abban, hogy a fenti nyilatkozat a keltezéstől számított minden visszaigazolt megrendelésre vonatkozik és visszavonásig, illetve az Áfatv. nyilatkozat tartamára kiható esetleges törvénymódosításig érvényes. Kelt: [ ] mint Megrendelő részéről Aláírás: Lighthouse Travel Kft. mint Szolgáltató részéről Aláírás: Név: [ ] Név: [ ] Tisztség: [ ] Tisztség: [ ] 12

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről

Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 152/2015. (IX.01.) határozata Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u. 32. 06 (1) 347-7300 www.lapker.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. július 15. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Hirdetések közzétételére

Hirdetések közzétételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hirdetések közzétételére A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a www.ozdsporjta.hu weboldal üzemeltetője ( Frölich Tamás egyéni vállalkozó,

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: a Balaton Média és Információs Központ kapcsolattartó: telefonszáma: e-mail címe: székhely: Veszprém, Virág Benedek u.4. telefon: +36 88-326-619 tel/fax:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Bordács Csaba, gazdasági igazgató

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Bordács Csaba, gazdasági igazgató VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott szerződő felek között : MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Képviselője : Bordács Csaba, gazdasági igazgató mint megrendelő,

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út / 9-es mellék ÜZLETSZABÁLYZAT

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út / 9-es mellék  ÜZLETSZABÁLYZAT TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-0000 / 9-es mellék www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2011.február 1. 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben