PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA MÁJUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA 2008. MÁJUS"

Átírás

1 XVII. évfolyam 10. szám VÁROSKÉP PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA MÁJUS 26. A rend kiváló õrei Szent György és Szent Flórián napja alkalmából április 29-én a XVIII. kerület Közbiztonságért Közalapítvány kuratóriuma Szent György- illetve Szent Flórián-díjjal jutalmazott egy rendõrt és egy tûzoltót, továbbá dicséretben, s jutalomban részesítette mindazon rendõröket, tûzoltókat, polgárõröket, akik többéves kiváló munkájukkal hozzájárultak a kerületi közbiztonság javításához. Az ünnepélyes eseménynek a Kondor Béla Közösségi Ház adott otthont. 3. OLDAL Megújul a Rákóczi utcai gyermekintézmény A tiltás ellenére Immár második éve, hogy a kerület több pontján nehézgépjármûvek áthaladását tiltó táblákat helyeztek el. A tiltás azonban csak akkor ér valamit, ha azt be is tartják, tartatják. Ezért május 7-én, az ott élõ lakosok kezdeményezésére a XVIII. kerületi rendõrség ellenõrzést tartott a Felsõcsatári úton. A rendõrkapitány megígérte, hogy gyakori lesz a kontroll. 3. OLDAL Nyár végén újabb óvoda nyílik Pestszentimrén. Ötven kisgyermek, kettõ és hét év közöttiek ellátását vállalta a Varázsfelhõ a Boldog Gyermekekért Humán Szolgáltató Alapítvány a Rákóczi utca 60. szám alatti épületben (korábban bölcsõde volt a falak között. Az ingatlan bérleti jogát a pestszentimrei civil szervezet 15 évre kapta meg. A bérlet fejében az alapítvány mintegy 50 millió forintot költ az épület felújítására. 9. OLDAL Százéves a Pestszentimrei Sportegyesület A Pestszentimrei Sportegyesület az idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ez alkalomból, április 26-án átadták a felújított sportpályát, amely a kerületi önkormányzat, a pestszentimrei vállalkozók, az egyesület tagjai és szurkolói, valamint magánszemélyek támogatásával és összefogásával készülhetett el. 21. OLDAL

2 MÁJUS 26. ÖNKORMÁNYZAT Fapótlás A Városüzemeltetõ Kht. megkezdte a kerületben a közterületeken a fapótlást és faültetést. Hogy hova milyen fafajta kerül, abban több szempont játszik szerepet. A fa kiválasztásánál és az ültetés helyének meghatározásánál elsõdleges szempont a fa térigénye. Fontos, hogy milyen magasra és milyen szélesre nõ a fa. Április án testvérvárosi konferenciát szervezett a kerületi önkormányzat a Rózsa Mûvelõdési Házban. A program témája a kerület testvérvárosainak kulturális együttmûködésen alapuló európai uniós tematikus hálózatfejlesztése volt. A találkozóra testvérvárosaink voltak hivatalosak: Dabrowa Tarnowska (Lengyelország), Neszebar (Bulgária), Tusnádfürdõ (Románia), Roding (Németország), San Nicola la Strada (Olaszország). A munkakonferencia alapvetõ célja az volt, hogy a résztve- Mártírok napja a kerületben Pestszentlõrinc- Pestszentimre Önkormányzata június 16-án, 17 órakor tartja a Mártírok napját a Pestszentlõrinci Temetõben. Ünnepi szónok: Hámori László, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat elnöke. A nagy fákat, amelyek méterre nõnek egymástól 8-10 méterre, a kisebbeket, amelyek vezetékek alatt is elférnek, vagy gömbkorona formájúak, azokat 6-8 méterre célszerû egymástól ültetni. Figyelembe kell venni a földben futó közmûvezetékek elhelyezkedését is. Az ültetést követõen a fiatal fákat legalább három évig gondozni kell, hogy biztosan megeredjenek. A nyári melegben heti egy alkalommal legalább 50 liter vizet célszerû a gyökérzónába eljuttatni. Õsszel a töveket be kell takarni földkupaccal, hogy a fagytól óvjuk. Tavasszal ki kell bontani és tányért kell készíteni, ami az öntözésnél is segítséget jelent. Az ültetést a Városüzemeltetõ Kht. szakemberei végzik el, így biztosított, hogy a kiválasztott fához szükséges, megfelelõ fagödör készüljön el. A kiültetett fák esetében a gondozást a korábbi évekhez hasonlóan több esetben a lakók vállalják. A kerületben telepítésre javasolt kisebb termetû fajták a gömbakác, a gömbjuhar, a gömbkõris, a mogyoró, a vérszilva és a díszkörte illetve a nagyobb termetû hársok (15-20 méterre nõnek). (A honlapon elindított szavazáson kiválaszthatja a javasolt fatípusok közül az Ön számára legkedvesebbet! Melyik fafajtából szeretne többet látni a kerület közterein és utcáin?) Cs. Gy. Testvérvárosi konferencia Kerületünk rodingi testvérvárosa leköszönõ polgármesterének, Gisela Westermeiernek, nyugdíjba vonulása alkalmából rendezett ünnepségen dr. Mester László polgármester, országgyûlési képviselõ a testvérvárosi kapcsolatok kialakításáért és ápolásáért võ településeket mûködõ, ún. európai tematikus hálózatba fogja össze, elsõsorban a kulturális együttmûködés terén, és elõsegítse, hogy az EU Európa a Polgárokért Programjában és azon túlmenõen közös projektek szülessenek. A tanácskozást dr. Mester László polgármester, országgyûlési képviselõ nyitotta meg. F. E. Testvérvárosi kitüntetés Kerületért Polgármesteri Elismerõ Oklevelet adományozott. Elsõ ízben került sor külföldön élõ személy kitüntetésére. Továbbá a XVIII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat nevében Lelkes Gáborné nyújtott át díjat az ünnepeltnek. (F. E.) Törvény a színesfémlopások ellen Bizonyára sokan emlékeznek rá, miként hírt adtunk egy éve arról, hogy ismeretlen tettesek egy márciusi éjszakán elvitték Szécsi Margit bronzból készült mellszobrát a Kossuth térrõl. A tettesek személyét a homály fedi. Valószínûsíthetõ, hogy színesfémlopás áldozata lett az emlékhely. A mellszoborért néhány tízezer forintot kaphattak a garázdálkodók, de az anyagi kár csekély a kulturális örökség elleni vétekkel szemben. Azóta a kerületi önkormányzat közel egymillió forintból újra kiöntette Kõ Pál Kossuth-díjas szobrászmûvésszel a szobrot és áprilisban, a költészet napján ismét felavatta azt. Az ünnepségen mondott avató beszédében dr. Vasy Géza, Lõrincen élõ irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség elnöke brutális bûncselekményként jellemezte az ilyen tettet és fellépést sürgetett az elkövetõk szigorúbb megbüntetése, valamint az ilyen és hasonló bûncselekmények megelõzése érdekében. Talán ezt politikusaink is felismerték, mert várhatóan tavasszal tárgyal az Országgyûlés a színesfémlopások megakadályozásáról szóló törvénytervezetrõl. Az MTI szerint a javaslat lényeges eleme, hogy a jövõben színesfém-kereskedelmet csak üzletben lehessen folytatni, a mûködéshez pedig biztosítékot kelljen letenni. Az üzletek engedélyezését és ellenõrzését a vám- és pénzügyõrség végezné. A javaslatban tíznapos tárolási kötelezettséget is elõírnának a kereskedõknek, tehát addig nem lehetne feldolgozni, beolvasztani a hulladékot. Ugyancsak a tervek között szerepel, hogy a különbözõ szakrális vagy nemzeti kulturális örökséghez tartozó tárgyak például köztéri szobrok, dombormûvek beolvasztásához hatósági engedélyre legyen szükség. Ezekre a tárgyakra egyedi azonosítót szerelnének, ami csak magas hõfokon semmisül meg. Meg kell vizsgálni a büntetõjogi szankciók szigorítását is. Az ellenõrzésbe be kell vonni azokat a szervezeteket (MÁV, elektromos mûvek) amelyek különleges szaktudással és közvetlen érdekeltséggel rendelkeznek a színesfémlopások megakadályozásában. Nagyon fontos a bûnmegelõzés is, például az okozott kár bemutatása a lakosságnak. Körülbelül húszezren foglalkoznak színesfém-kereskedelemmel, és becslések szerint háromszázan vannak azok, akik visszaélnek a jelenlegi szabályokkal. Szerk. Dr. Mester László és Gisela Westermeier

3 (Folytatás a címoldalról) Az eseményen többek között rész vett Dúzs József rendõrdandártábornok, Bodnár Zsolt rendõrezredes, Ladányi Sándor rendõrezredes, dr. Csizmadia Zoltán tûz- A rend kiváló õrei oltó alezredes, dr. Kõhalmi Zsolt rendõr alezredes, a XVIII. kerületi rendõrkapitányság nemrégiben kinevezett vezetõje, Bíró István polgári védelmi alezredes, a kerületi parancsnokság vezetõje, dr. Mester László pol- ÖNKORMÁNYZAT gármester, Ferencz István közbiztonságot felügyelõ alpolgármester. Az ünnepségen közremûködött a Dohnányi Ernõ Zeneiskola, valamint Bodor-Palkó Pál Radnóti Miklós-díjas elõadómûvész. Dr. Mester László köszöntötte a megjelenteket és a rend õreinek vezetõivel együtt adta át a díjakat. Szent György Díjat kapott Szegedi Andrea rendõrzászlós. Alapítványi dicséretben és jutalomban részesült: Bérces Dávid rendõrõrmester, Bukovenszkiné Almássy Anita Viola rendõrhadnagy, dr. Juhász Eleonóra rendõr õrnagy, Vad András polgárõr (Imrei Polgárõr Csoport), Zsolnai András polgárõr (Lõrinci- Szemeretelepi Polgárõrség), Temesfõi László polgárõr (Erzsébettelepi Polgárõr Csoport), Braczkó Gábor polgárõr (Lõrinc-Kertváros Polgárõr Csoport) MÁJUS Szent Flórián Díjban részesült Horváth László tûzoltó-fõtörzszászlós. Alapítványi di.- cséretben és jutalomban részesült: Csetõ Zoltán tûzoltó-fõtörzsõrmester, Drengubák Gábor tûzoltó-törzsõrmester, Takács István tûzoltó-fõtörzsõrmester. F. E. (Folytatás az 1. oldalról) A XVIII. kerület úthálózatát jelentõs átmenõ forgalom terheli. Gyakran felvetõdött kérésként lakossági fórumokon, hogy az önkormányzat tegyen intézkedéseket a forgalom mérséklésére, illetve ahol lehetséges, korlátozza a nehéz tehergépjármû-forgalmat. A kerület vezetése közbenjárására két éve a Fõvárosi Közlekedési Fõosztály kiadta súlykorlátozásra az engedélyt, hogy némileg enyhüljön az átmenõ forgalom a XVIII. kerület egyes fõútvonalain. A végleges megoldást természetesen az M0-ás körgyûrû megépülése jelentheti, azonban a tehergépjármû-forgalom korlátozása és kitiltása nyomán is érezhetõ változás a fõútvonalakon. A Méta úton csak az Ipacsfa utcáig hajthatnak be a nehéz tehergépjármûvek, vagyis nem haladhatnak át a A tiltás ellenére Goroszló-Sallai utcai körbe forgalom útvonalon sem. Tiltott a tehergépjármûvek forgalma a Margó Tivadar utcában, a Barta Lajos utcában, a Gilice téren, a Sallai utcában, a Honvéd, Bajcsy-Zsilinszky útvonalon, a Péterhalmi Lõrinci Kisfaludy útvonalon, a Nemes Királyhágó Nagybánya utcában. A Lakatos utcában lévõ ipari területek miatt megengedett a nehéz tehergépjármûvek célforgalma a Fedezék utca Lakatos út útvonalon. A Haladás és Ráday Gedeon utcákban is nagy az átmenõ teherforgalom, ugyanis a peremkerületek között zajló haránt irányú közlekedés jelentõs része itt zajlik. Ezen utak tehermentesítése csak a körgyûrû keleti szektorának megépülte után várható. Nem csökkenthetõ Ferencz István és dr. Kõhalmi Zsolt is jelen volt az akción az átmenõ forgalom a több kerületen áthaladó, és fõvárosi tulajdonú sugárirányú fõutakon, mint a Nagykõrösi út, Üllõi út és Gyömrõi út. A tiltás akkor ér valamit, ha azt be is tartják, betartatják. Nagyon sok lakossági panasz érkezett a Felsõcsatári út hatalmas tehergépjármûforgalmára, ezért május 7-én a kerületi rendõrség ellenõrzést szervezett. Egymás után érkeztek a kamionok és a tehergépjármûvek. A rendõrség minden nehéz tehergépjármûvet megállított, s ha a gépkocsi vezetõjének nem volt érvényes útvonalengedélye, arra súlyos büntetést szabott ki. Az akció fõ célja a 12 tonnát meghaladó össztömegû gépjármûvek behajtani tilos közlekedési jelzõtáblát figyelmen kívül hagyó gépjármûvezetõk személyazonosságának megállapítása, valamint az elkövetett szabálysértés súlyával arányos szankciók végrehajtása volt. Összesen 81 tehergépkocsit ellenõriztek. Két feljelentésre, egy forgalmi engedély elvételére, hét fõnél 65 ezer forintos helyszíni bírság kivetésére került sor. Az akciót figyelemmel kísérte Ferencz István alpolgármester és dr. Kõhalmi Zsolt, kerületünk új rendõrkapitánya is. Az ellenõrzés nem csak egyszeri alkalom volt, a rendõrkapitány további ígért. kontrollokat F. E.

4 MÁJUS 26. ÖNKORMÁNYZAT Megegyezés lesz a paraméterkönyvrõl Várhatóan még májusban elfogadja a fõvárosi önkormányzat a tömegközlekedés változását célzó új paraméterkönyvet, miután többnyire jóváhagyták a kerületek javaslatait. Errõl Sándor László alpolgármester nyilatkozott a Városképnek. A BKV Zrt. külsõ szakértõk, civil szervezetek véleménye alapján állította össze februárban a fõváros közlekedését meghatározó paraméterkönyv munkaanyagát. A paraméterkönyv olyan javaslatokat tartalmazott azonban, amelyek ellen sorra tiltakoztak a kerületek polgármesterei, köztük a XVIII. kerületi vezetés. A dokumentum ugyanis 6-8 százalékos járatritkítást, megszûnõ buszjáratokat sorolt fel. A konkrét egyeztetésre a közlekedési társasággal és a fõváros szakembereivel március 21-én került sor a helyi Városházán, ahol a kerület teljes vezetése képviseltette magát. Ezt követõen a fõvárosi önkormányzat és a BKV Zrt. között folyt a vita, amely fõleg az anyagiakról, a közlekedési társaság támogatásáról szólt. A kerületekkel történõ egyeztetéseken egy prioritási lista készült, amely tartalmazta az önkormányzatok igényeit. Ezeket vették sorra és alakítottak ki egy közös véleményt április 29-ére. Az új paraméterkönyv-tervezetet megküldték a kerületeknek. Ebbõl úgy tûnik, lesz olyan járat, amely az eddigieknél jobban szolgálja a kerületiek érdekét, így a sok-sok egyeztetés, az elvesztegetett idõ nem volt hiábavaló. Sándor László szerint abban mindig is egyetértés volt a fõvárosiakkal, hogy át kell gondolni a tömegközlekedést a kerületben, hiszen volt olyan buszjárat, amelyen három-öt utasnál nem volt több, ugyanakkor zsúfolt buszok is járnak a kerületben. Ezért szakmai érvek sokaságát igyekeztek elfogadtatni a közlekedési társaság vezetõivel, akik jórészt elfogadták a helyiek javaslatait. A tervezet szerint a lakosság számára fontos összes járat megmarad, ezen kívül olyan új útvonalakon is lesz buszközlekedés, ahol korábban nem volt, illetve olyan járatösszevonásokra lesz szükség, amivel csökkenthetõ az átszállások száma. Az alpolgármester az elmúlt hónapok tárgyalásait összegezve úgy ítéli meg, a kerület megfelelõen érvelt, tárgyalt, és jól döntött, Sándor László amikor nem a tüntetéssel és rossz hangulatkeltéssel próbálta érvényesíteni érdekeit. Lapunk nyomdába adása elõtt hallottuk, hogy a BKV, május 20- i sajtótájékoztatóján tájékoztatott arról, hogy az új paraméterkönyvet elfogadta a fõváros vezetése. 34 busszal, 10 trolival lesz kevesebb a tervezet szerint. Ezzel 1 milliárd forintos spórolást eredményezhet a társaság (szemben a korábbi hat milliárddal). Az átszervezésrõl szóló tervrõl május végén a szakbizottság is tárgyal. pte Jelenlegi szám Új szám Forgalmi változás Jelenlegi szám Új szám Forgalmi változás Villamos: 50 Bõvül az üzemidõ, kora reggel és késõ este is közlekedik. Busz: gy 217E Pestszentlõrinc, Szarvas csárda tér Blaha Lujza tér között közlekedik Meghosszabbítva Csepel, Csillagtelepig közlekedik összevonva az 59A járattal A 93-as busszal összevonva közlekedik Kõbánya-Kispest Ferihegy 1 között. 59A 36 Meghosszabbítva Pestszentlõrinc, vasútállomásig közlekedik összevonva a 19-es járattal Meghosszabbítva a Dél-Pesti Autóbuszgarázs Rákoscsaba- Újtelep, Tóalmás utca között közlekedik az Újlak utcai uszoda érintésével. 93 Összevonva közlekedik a 36-os autóbusszal. 94gy, 94E 94E Minden nap teljes üzemidõben közlekedik. 98gy 98E 117 Az Újhegyi úti lakótelepen módosított útvonalon közlekedik , 266 Meghosszabbítva Pesterzsébet városközpontig közlekedik összevonva a 166-os járattal. 136gy 136E 154 Nem közlekedik, szerepét a 194A 154B betétjárat veszi át. Nem közlekedik, szerepét a 194A betétjárat veszi át , 266 Meghosszabbítva Ferihegy vasútállomásig közlekedik összevonva a ös járatokkal. 194 A vonalon 194A jelzéssel betétjárat is közlekedik Kispest, Határ út Áchim András utca között. 198 Meghosszabbítva a Dél-Pesti Autóbuszgarázs Rákoscsaba- Újtelep, Tóalmás utca között közlekedik az Újlak utcai uszoda érintésével. 254gy 254E A járat csak munkanapokon csúcsidõszakban közlekedik szóló jármûvekkel. Pestszentimre 293 (A többi járat változatlanul közlekedik.)

5 ÖNKORMÁNYZAT MÁJUS 26. 5

6 MÁJUS 26. RÖVIDEN Újabb trükkös csalások! Ismeretlen személyek T-Com, vagy T- Mobile, Pannon cég alkalmazottjának kiadva magukat, mobiltelefonon jelentkeznek a sértetteknél és azt mondják, hogy sorsoláson ezer forintot nyert az illetõ, de ezt akkor kapja meg, ha feltöltõ kártyát vásárol ezer Ft értékben és annak számát bediktálja, amikor késõbb visszahívja. Sajnos sokan bedõltek ennek a trükknek és vásároltak kártyát, bediktálták a számukat, amivel az illetõ csalók a saját mobil telefonjukat töltötték fel. Egy másik csalás, amely mostanában a rendõrség tudomására jutott: ismeretlen férfi és nõ családi házas övezetbe csönget be és azt mondja, hogy egy árubemutatón kisorsolták az ott lakót, nyertek két garnitúra gyapjú ágynemût, de ezt akkor kaphatják meg, ha egy harmadik garnitúrát vásárolnak 100 ezer Ft értékben. (A három garnitúra értéke kb. 40 ezer Ft! Volt, aki kifizette a 100 ezer Ft-ot, de a többi pénze is eltûnt.) Legyünk óvatosabbak! Nyugdíjas pedagógus ünnepség A nyugdíjas pedagógusok diplomaátadási ünnepsége június 5-én, 15 óra 30 perckor a Karinthy Frigyes Gimnáziumban lesz. Valószínûleg mindenki hallott vagy akár személyesen is tanúja volt már olyan esetnek, amikor piaci árusokat bírságoltak meg ellenõrök. Nemrégiben a Havanna lakótelepi piacon volt ellenõrzés. Ilyenkor általában vegyes érzelmek lesznek úrrá rajtunk. Miként vélekedjünk errõl a helyzetrõl? Egyfelõl ugyanis sajnáljuk az árust. Másfelõl viszont szembesülünk azzal, hogy valójában semmi nem változott: az eladók kifizetik a büntetést ugyanolyan rossz higiéniás körülmények között továbbra is értékesítik termékeiket. Az igazi vesztesei ennek a történetnek így egyedül mi, fogyasztók vagyunk. Többek között ezért is szorgalmazta Simon Gábor munkaügyi és szociális államtitkár, önkormányzati tanácsnok, hogy végre tûzze napirendjére a Kormány a fogyasztóvédelem szigorítását. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy a termelõk olyan bírságot fizessenek, amelynek aztán nincs visszatartó ereje. Nem engedhetõ meg az sem, hogy a nagy szupermarketekkel szemben kizárólag a maximálisan kiróható 1 millió forintos bírság kiszabása jelentsen védelmet, miközben napi bevételük ennek sokszor az ötszázszorosa. Az államtitkár szerint tehát szükség van ezért arra a szigorításra, amelynek értelmében ezentúl az üzlet ideiglenes bezárását elrendelõ, és az adott termék forgalmazását megtiltó határozatokat közzé kell tenni. Ez visszatartó erõ lehet. Remélhetõleg az is jó hatással lesz a fogyasztóvédelemre, hogy a kisebb (10 millió forint ÖNKORMÁNYZAT Új fogyasztóvédelmi törvény kell! Simon Gábor alatti éves nettó árbevételû) vállalkozások, egyéni vállalkozók esetében a bírságplafon 1 millió forint lesz. A legnagyobb (10 milliárd forintnál nagyobb éves nettó árbevételû) cégek pedig bírságminimumként 600 ezer forinttal számolhatnak, bírságmaximumként éves nettó árbevételük 10%-ával, adott esetben akár 2 milliárd forinttal. Erõs és betartható rendelkezéseket hoztak azzal, hogy bõvítették a fogyasztóvédelmi hatóság szankcionálási lehetõségeit. Ennek köszönhetõen például lehetõség lesz az üzlet legyen az akár a legnagyobb áruházlánc is ideiglenes bezáratására, ezenkívül mindenképpen bírságot kell kiszabni olyan jogsértés esetén, amely a fogyasztók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti. Ugyanez a helyzet akkor is, ha ismételten elkövetik a jogsértést, emellett az új javaslat különösen bünteti majd azt, ha a 18 éven aluli fogyasztók ellen követnek el jogszabálysértést. Túlhaladta az idõ a panaszkönyvet is! A hamarosan életbe lépõ törvény lehetõvé teszi majd, hogy a panaszt az ügyfelek telefonon, faxon, valamint elektronikus úton, ben is megtehessék. Szerk. Régi-új nevelési, oktatási igazgatók Az önkormányzat május 15-én döntött az óvodákban, iskolákban lejárt intézményvezetõi posztokról, a beérkezett pályázatokról. A Barcika tér 8. sz. alatti Aprók Falva Óvoda vezetésével Minkolényi Ilonát, a Dráva u. 34/b sz. alatti Dráva Óvoda vezetésével Borbély Zoltánnét, a Vezér u. 46. sz. alatti Gyöngyszem Óvoda vezetésével Gajdosné Szabó Anitát, a Kondor B. stny. 3. sz. alatti Eszterlánc Óvoda vezetésével Czauner Lajosnét, a Szélmalom u sz. alatti Mocorgó Óvoda vezetésével Takácsné Boda Erzsébet Beátát, a Kondor B. stny. 12. sz. alatti Pitypang Óvoda vezetésével Knizner Anikót, a Vándor S. u. 7. sz. alatti Vándor Óvoda vezetésével Szlezákné Czirják Juditot, a Darus u. 3. szám alatti Darus Utcai Általános és Magyar- Német Két Tannyelvû Iskola vezetésével Balázsné dr. Drozgyik Klárát, a Lakatos u. 30. szám alatti Eötvös Loránd Általános Iskola vezetésével Kuba Gábort, a Kossuth tér 2. sz. alatti Hunyadi Mátyás Gimnázium vezetésével Kabdebó Ferencet bízták meg. A képviselõk a Csontvári K. T. Általános és Alternatív Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánították, egyben megbízták Gál Józsefné igazgató-helyettest egy évre a vezetõi teendõk ellátásával. (pte) Jolika néni elment. Fájó szívvel tudatjuk, hogy Stumpf Józsefné (Jolika), a Fecskefészek Bölcsõde gondozónõje: május 3-án elhunyt. Végsõ búcsúztatása június 10- én 13 órakor lesz a Rákoskeresztúri Újköztemetõben. Stumpf Józsefné november 13-án született Ibrányban óta dolgozott a kerületünk intézményeiben. Pályáját a Kondor Béla sétány 17. szám alatti bölcsõdében kezdte, majd annak bezárása után került át a Kondor Béla sétány 15. szám alatti bölcsõdébe. Ezen intézmény megszûnése után is hû maradt választott hivatásához, és munkáját a Fecskefészek Bölcsõdében folytatta tovább töretlen lelkesedéssel és hûséggel. Több mint 40 éves munkája során több száz kisgyermek számára nyújtott a Havanna lakótelepen, majd a volt KISZ-telepen, biztonságot, szeretetet. Munkája elismeréseként március 15-én Gondoskodás az emberért-díjban részesült. Gyógyíthatatlan betegségét méltósággal és türelemmel viselte. Kedves mosolyát, vidámságát, példamutató munkáját soha nem feledjük. (Munkatársai)

7 Magyar Mûvészetoktatásért díjat vehetett át április 27-én a Vörösmarty Mihály Ének-zenei és Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Szolnokon, az Aba-Novák Kulturális Központban. A mûvészetoktatás napja alkalmából a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége és a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete által létrehozott szakmai kuratórium a XVIII. kerületi Vörösmarty iskola részére a magyar mûvészeti nevelés oktatás terén elért kiemelkedõ A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából Tavaszi zsongás címmel jubileumi gálamûsort rendezett április 25-én, a Pestszentimrei Sportkastélyban. IFJÚSÁGI HÍREK Elismerés a vörösmartysoknak eredményeiért a Magyar Mûvészetoktatásért intézményi szakmai díjat adományozta. A díj átadásával a mûvészetoktatásban érdekelt két országos szervezet a szakmai megbecsülését fejezte ki azoknak az iskoláknak és pedagógusoknak, akik különösen sokat tettek a magyar mûvészeti nevelésért, oktatásért, és évtizedeken keresztül színvonalukkal, MÁJUS 26. Félévszázados jubileum a Vörösmartyban 7 eredményeikkel az oktatás élvonalában teljesítettek. Az ünnepségen négy intézményi és hat pedagógiai díjat adtak át. A magyar mûvészetoktatás napja alkalmából az emlékplakettet Pecze István, a Liszt Ferenc Mûvészeti Iskola igazgatója (Szekszárd), a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége elnökhelyettese adta át a Vörösmarty iskolának, melyet az intézmény nevében Járainé dr. Bõdi Györgyi igazgató vett át Szolnokon, az Aba-Novák Kulturális Központban. A szakmai elismerés alkalmából Mogyorósiné dr. Pécsi Ildikó, a XVIII. kerületi oktatási, közmûvelõdési, sport és ifjúsági bizottság elnöke is elismerõen szólt a Vörösmarty iskolában végzett szakmai munkáról, és az önkormányzat nevében gratulált az intézmény vezetõjének. Fülep E. A Vörösmarty iskolában a zenetagozat 50 éve, 1957-ben Bárdos Lajos megnyitójával kezdte meg mûködését. Az iskola napjainkra, modern technokrata világunkban a 12 évfolyamon át tartó zenei A korábban megrendezett, beszédhibával küzdõ gyerekek jubileumi versmondó versenyéhez kapcsolódva elsõ alkalommal hirdették meg a rajz és versírópályázatot, amelynek címe Élet az erdõben, mottójául Schmidt Egon idézete Rajzok, versek, egy kicsit másképp A Speciális Oktató és Fejlesztõ Intézmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet (SOFI EGYMI) Logopédiai Szakszolgálata az ötödik, jubileumi versmondó versenyhez kapcsolódva rajz- és versírópályázatot hirdetett a kerületi óvodás és kisiskolás korosztálynak. Az eredményhirdetésre és díjátadásra május 5-én, a Lõrinci Nagykönyvtárban került sor. szolgált: Körülöttetek a természet, csak fel kell fedeznetek! A pályázat egyik célja, hogy a beszédhibához társuló gátlások és félelmek az alkotás folyamatán keresztül is oldódjanak, valamint a gyermekek közelebb kerüljenek a természethez. Nehéz dolga volt a zsûrinek, amikor a közel 150 pályamûbõl kiválasztotta a nyerteseket, ezért több kategóriában osztott ki nevelés utolsó végvárai közé tartozik. Az intézmény ez évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A jubileum alkalmából rendezett ünnepséget Szaniszló Sándor alpolgármester nyitotta meg, köszöntõt mondott Járainé dr. Bõdi Györgyi, az iskola igazgatója. Ezt követõen mûsort adtak az iskola diákjai. F. E. díjakat. A rajzokat a Lõrinci Nagykönyvtár Gyermekkönyvtár részlegében állították ki. A versírópályázat gyõztesei maguk olvasták fel költeményeiket a közönségnek. A díjátadáson jelen volt Remeczné Komár Gabriella, a Nemzeti Tankönyvkiadó fõszerkesztõje. A kiadó évek óta a Meixner-módszerhez kapcsolódó könyveket jelentet meg, ezzel is segítve a logopédusok munkáját és a szülõket. (A díjazottakat a honlapon olvashatják.) Gyüre I.

8 MÁJUS 26. IFJÚSÁGI HÍREK RÖVIDEN Bölcsõdei dolgozók továbbképzésen Április 27-én, gondozás nélküli munkanapon, minden kerületi bölcsõdei dolgozóra kiterjedõ továbbképzésre került sor a Bababirodalomban és a Fecskefészek Bölcsõdében. A szakmai nap hét szekcióban folyt, két helyszínen, miután közel 220 munkatárs részvételével zajlottak az események. A nap zárásaként a szekcióvezetõk nevében Acsainé Végvári Katalin, a Magyar Bölcsõdék Egyesületének vezetõje értékelte a szakmai napot és igényesen szervezett, minden munkakörre kiterjedõ, átfogóan megmozgató szakmai napnak értékelte a látottakat. F. E. Adys Ki mit tud? Az Ady Endre Általános Iskola vállalkozó szellemû tanulói új, elsõ alkalommal megrendezett házi Ki mit tud? on csillogtathatták meg mûvészi tehetségüket. A hagyományteremtõ verseny sajátossága, hogy az iskola diákönkormányzatának kezdeményezésére rendezték, a tanári kar teljes körû támogatásával. Bárki, bármilyen produkcióval nevezhetett, amelyeket végül négy hangszer, vers, tánc és egyéb kategóriákba soroltak. A pedagógiai programba beépített, Schönerné Lindwurm Eszter által szervezett Ki mit tud? kiváló lehetõség a gyerekek számára, hogy megmutassák irányultságukat és tehetségüket. A díjazottak listája az iskola honlapján olvasható. Gyüre Ildikó Az önkormányzat május 15-én nevelési-oktatási intézményfejlesztési programot fogadott el. Folyamatos, tervszerû és tudatos intézményi fejlesztés zajlik a XVIII. kerületben, mégis a kerület bölcsõdéi és óvodái zsúfoltak, illetve egyre több kisgyermekes család kényszerül szembesülni a ténnyel, hogy gyermekük elhelyezését helyhiány miatt elutasították az intézmények. A már meglévõ gondokat nehezíti, hogy 2010-tõl minden óvodás korú gyermek elhelyezésérõl gondoskodnia kell az önkormányzatnak. Ezek a té- Környezeti konferencia A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény már hosszú évek óta segíti a környezettudatos nevelést a kerületi intézményekben, így a tavalyi év után az idén is megrendezésre került a Föld napja alkalmából április 23-án, az immár hagyományossá vált környezeti konferencia a Rózsa Mûvelõdési Házban. Ebben az évben a szervezõk arra fókuszáltak, hogy komplex módon egységes kép rajzolódjon ki a környezettudatos nevelésrõl, ennek lehetõségeirõl, módszereirõl és mindennek a gyakorlatban megvalósítható gazdag tárházáról. Bõvül a nevelési-oktatási intézményhálózat nyezõk indokolták, hogy az önkormányzat hosszú távon gondolja át és készítsen tervet meglévõ intézményeinek átalakítására. A képviselõ-testület május 15-én tárgyalta a kerület intézményfejlesztési programját. Ismert, hogy az elmúlt két évben új bölcsõde és óvoda épült, illetve többük új férõhelyekkel vagy éppen tornateremmel és tanteremmel bõvült: ben a Gulner iskolában tornaterem készült el (200 millió forintból), 2006-ban a Piros iskola tornaterme (állami segítséggel, 400 millió forintból), ben adták át a Bababirodalmat 80 férõhellyel az Alacska lakótelepen (uniós támogatással 360 millió forintból), 2007-ben 300 négyzetméterrel bõvült a Csemete Nevelde Óvoda az Üllõi út Nagyenyed utca sarkán (50 millió forintból), továbbá Az általános iskolák alsó tagozatán meghirdetett rajzpályázat ünnepélyes díjkiosztójára az esemény elején került sor. Az elsõ három Tavaly új óvoda épült az Attila utcában 2007-ben 125 férõhelyes korszerû új óvoda épült Erzsébet- és Bélatelepen 484 millió forintos beruházásban, az idén Pestszentimrén, a Rákóczi u. 60. sz. alatt alapítványi gyermekintézmény kezdi meg mûködését a Varázsfelhõ Alapítvány és az önkormányzat együttmûködésében (50 millió forintos magántõkés beruházásban). A képviselõ-testület döntött továbbá arról is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a volt Attila úti óvoda átalakításával egy 40 férõhelyes bölcsõde, valamint egy helyezett és a különdíjasok könyvjutalmat és elismerõ oklevelet vehettek át. Az alkotásokat Lázárné Szabó Szilvia területgondozó 1400 adagos központi elõkészítõ konyha megépítésére, és határoztak a képviselõk egy óvodai komplexum létrehozásáról a Podhorszki-Wesley-Vezér Forfa épületegyüttesben (ez legalább három, vagy öt óvodai csoporttöbbletet jelent mintegy 500 millió forintos költséggel). Ezzel a döntéssel összefüggésben átalakulna a Havanna lakótelepi Csontváry iskola, itt nyerne elhelyezést a Wesley Kincsei Iskola, azaz a Wesley feladatait is a Csontváry veszi át. Szerk. értékelte. A konferenciát Ferencz István alpolgármester nyitotta meg. Felvezetõjében kiemelte, hogy a kerület vezetése fontosnak véli a környezet tudatos megóvását, és mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek erre irányulnak. Ehhez kapcsolódott Frank Gabriellának, a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény igazgatójának a beszéde, aki kiemelte, hogy napjainkban miért olyan fontos a szociális, környezeti és életviteli kompetenciák jelentõsége. Õt több szakmai elõadás követte. A rendezvény szervezõi Patakfalvi Attiláné és Madár Ildikó közoktatási szakértõk voltak. (Sz.)

9 (Folytatás a címoldalról) 2007 tavaszán nyitotta meg kapuit a Bababirodalom az Alacska lakótelepen. Ez sokat enyhített a bölcsõdei zsúfoltságon és az ellátás színvonalán, de a demográfiai elõrejelzések szerint nõ az ellátandó kisgyermekek száma a településrészen. Az új intézménytõl nem messze található az az épület, ahol korábban a Gondos Bocsok Bölcsõde mûködött Pestszentimrén, családi házas környezetben, a Rákóczi utca 60. szám alatt. Az épület ben épült, falai nedvesedtek, rossz állapotban volt a tetõszerkezete. (1948 óta mûködött adaptált épületben a bölcsõde.) Miután az önkormányzat saját erõbõl nem tudta felújítani az épületet, pályázatot írt ki annak hasznosítására azzal a megkötéssel, hogy gyermekintézményként kell mûködnie továbbra is. Mivel ezen a településrészen is örvendetesen emelkedik a gyermeklétszám; s jelenleg 540 bölcsõdei helyre 758 gyermek felvételét kérték a szülõk, mindenképpen szükség van bölcsõdei, illetve óvodai férõhelyek bõvítésére nyilatkozta Ferencz István alpolgármester. Ezért is kézenfekvõ volt, hogy a Gondos Bocsok Bölcsõde helyén gyermekintézmény mûködjön. A beruházásra négy pályázat érkezett, melybõl a Varázsfelhõ a Boldog Gyermekekért Humán Szolgáltató Alapítvány ajánlata ígérkezett a legjobbnak. Az alapítvány szerzõdést kötött az önkormányzattal, mely szerint a Rákóczi utcai épület bérleti jogát 15 évre átvette, cserébe felújítja az ingatlant és ott kisgyermek ellátását biztosítja. Az intézménybe kétéves kortól az óvodáskor végéig (hétéves korig) járhatnak majd a gyerekek. A nyár végén már jöhetnek az elsõ fecskék, elkezdõdhet a beszoktatás idõszaka. Szeptember 1-jétõl ötven fõ elhelyezését tudják vállalni. A szolgáltatások európai színvonalúak lesznek Szita Veronika, az alapítvány képviselõje. Az alapítványt két tõsgyökeres pestszentimrei alapította. szülõ IFJÚSÁGI HÍREK Egy komoly gyakorlattal rendelkezõ óvodavezetõt hívtak, saját, egyedi nevelési programjuk megvalósítása érdekében. Elsõsorban a környezettudatos nevelést tûzték ki célul, de lesz sószoba, tornaszoba is a kicsik megfelelõbb ellátásáért. Az óvodai Április 28-án az Ifjúsági Mûvészeti Fesztivál utolsó versenyeseményeként rendezte meg a Vécsey Színpad, írói pályázatának díjkiosztóját a Kondor Béla Közösségi Házban. fejlesztéseket a kerületben a gyermeklétszám-növekedésen túl törvényi változás is indokolja, hiszen tõl minden hároméves vagy afölötti gyermek ellátásáról az önkormányzatnak gondoskodni kell, amennyiben a szülõ igényt tart az elhelyezésére. Ötödik alkalommal írták ki a pályázatot, téma és mûfaji megkötés nélkül a 6-20 éves korosztály számára. A fõvárosi meghirdetésre 102 fiatal küldte be írásait, a legifjabbak 9 évesek voltak. A 186 alkotást (vers, novella, regényrészlet, mese, jelenet) a zsûri Gabnai Katalin dramaturg, drámatanár, színikritikus és Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének alelnöke, a Versmondó folyóirat fõszerkesztõje, a XVIII. kerületi Közmûvelõdési Közalapítvány elnöke, nagy elismeréssel fogadta. Oly sok alkotást javasoltak megdicsérendõnek, hogy a díjak mellett a dicsérõ oklevelek kiosztására is sor került. A díjátadón felolvasták a díjazott alkotásokat. Idén Szauter Dominika és Jankovics Anna, a 2007-es Kaleidoszkóp Versfesztivál fõdíjasai tolmácsolták a mûveket. B. E MÁJUS 26. Megújul a Rákóczi utcai gyermekintézmény Tollal, szóval Ilyen volt. A napokban új ruhát kap a Rákóczi utcai gyermekintézmény Ferencz István és Szita Veronika, az alapítvány képviselõje 9 Az alpolgármester lapunknak elmondta, hogy miután az elmúlt években a kerületünkben a bölcsõdék és óvodák iránti igény egyre növekedett, az önkormányzat szükségesnek látja az elkövetkezõ évek fejlesztésének átgondolását. Ezért intézményfejlesztési programot dolgoztak ki, ami hosszú távú megoldást jelenthet a bõvítésre, valamint az infrastrukturális feltételek javítására. A fejlesztés több módon képzelhetõ el, egyrészt új létesítmények építésével, valamint funkciójukat vesztett épületek hasznosításával, átalakítva az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelõen, és férõhelyek bõvítésével oly módon, hogy az önkormányzat szerzõdést kötne a már mûködõ magánintézményekkel. Azok a gyerekek, akik nem jutottak be önkormányzati intézménybe (bölcsõde, óvoda), rászorulóként (önkormányzati támogatással) magánóvodába kaphassanak felvételt. Természetesen a szülõnek ez nem járna többletköltséggel, mert a különbözetet a kerület állná. Ez azonban még egyelõre elképzelés. A programot május 15-én fogadta el az önkormányzat. (Errõl a 8. oldalon olvashatnak.) Szerk.

10 MÁJUS 26. IFJÚSÁGI HÍREK Informatika és a reneszánsz Idén elõször az üzleti és civil szféra összefogásával zajlott a XVIII. kerület tíz általános iskolájának informatikai versenye. A Pestszentlõrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában rendezett vetélkedõ témáját a Reneszánsz Év adta, a versenyt az Euro One Számítástechnikai Zrt. támogatta. Az eseményt Szaniszló Sándor alpolgármester nyitotta meg. A tisztelet és a kegyelet jeléül az iskola három volt diákja, Bókay András (Bókay Árpád, János testvérének az unokája) kíséretében virágot helyezett el az iskola név- Április 24-én összemérték tudásukat kerületünk általános iskolásai a Pestszentlõrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában. A verseny a Reneszánsz Évhez igazodott, a vetélkedõn négyfõs csapatok négy versenyszámban: számítógépes plakátszerkesztésben, szórólapkészítésben, Power- Point bemutató összeállításában és internetes böngészési feladatokban mérték össze tudásukat. Legjobban mindezt a Brassó iskola diákjai teljesítették, a második és harmadik helyet a Kapocs és a Pitagorasz iskola szerezte meg. Az évrõl évre megrendezett általános iskolai vetélkedõkhöz képest az idén több újdonság is volt. Egyrészt a korábbi évek 10. biológiaverseny Negyvennégy általános iskolából ötven versenyzõ mérte össze tudását és felkészültségét a 10. országos biológiai versenyen április 25-én, a Bókay Árpád Általános Iskolában. A hét budapesti kisdiákon kívül az ország különbözõ régiójából érkeztek a felsõ tagozatos versenyzõk. Az egész napos versenyen délelõtt az írásbeli, délután pedig a szóbeli vizsgára került sor. adójának táblájánál. Az iskola folyosóján kiállított pályamunkák is fémjelezték a verseny nívósságát és többrétûségét. A korcsoportnak megfelelõ témakörökben az 5-6. osztályosok a Házunk tája, míg a 7-8. osztályosok egyéni megmérettetéseivel ellentétben most a diákok iskolánként, csapatokban indultak, eszerint kapták a díjakat is. Másrészt most elõször a rendezvény támogatására külsõ szponzorként jelentkezett az Euro One Számítástechnikai Zrt., melynek segítségével a résztvevõk díjazása is bõkezû lehetett. Sz. A pénzen vett betegség címmel pályázhattak. A beérkezett pályamunkák alapos otthoni felkészülést, kísérletezéseket és kutatómunkát takartak. Az eredményhirdetés és a díjak átadását követõen Babák Sándorné igazgató köszönetet mondott Krakkerné Berki Hajnalka pedagógusnak, szakmai vezetõnek a tíz év fáradhatatlan munkájáért és a verseny szervezéséért. Boros Eszter Mozdulj a Halmi erdõért! Erdõmentõ családi nap lesz az erdei játszótéren (Sas utca) június 1-jén 16 órakor. Gyülekezõ tõl pestszentlõrincieknek: Üllõi út Vág utca sarok, pestszentimreieknek: Cséry-telep (Kettõs-Körös utcai bejárat). Futóverseny (4 km), ügyességi játékok, kézmûvesség, koncertek! Sztárfellépõk: Bagi- Nacsa duó, Dobrády Ákos, Hevesi Tamás, Komár László, Palcsó Tamás, Majka, Pierrot, Sipos F. Tamás, Zalatnay Sarolta. Mindenkit szeretettel vár az Együtt Pestszentimréért Egyesület, és a Zöld Sorompó Egyesület. Jótékonysági buli a nehéz sorsú gyermekekért Az Európai Bizottság Esélyegyenlõség Éve kapcsán az Alapítvány Pestszentimre-Pestszentlõrinc Jövõjéért felhívással fordult minden szociálisan érzékeny, mások problémái iránt nyitott budapesti lakoshoz felnõttekhez, gyerekekhez egyaránt a XVIII. kerületi általános iskolák nehéz sorsú végzõs tanulóinak felkarolása, továbbtanulási esélyeik növelése, késõbbi pályakezdésük megalapozása érdekében. A támogatás formája: szükséglethez igazodó, kizárólag természetbeli juttatás (étkezési utalvány, tankönyv, taneszköz, iskolai felszerelés vásárlás, tanfolyami, táborozási költségek fedezése), a közintézményekben is megvásárolható sorsjegy, készpénz adomány, valamint a május 29- én, kor, a Lõrinci Sportcsarnokban rendezendõ jótékonysági buli jegybevétele, amelyen neves mûvészek lépnek fel, jótékony céllal. A Bal18 programsorozat részeként megrendezendõ bulin népszerû zenészek, országos hírû sztárok, mûvészek lépnek majd színpadra, hogy mûsorukkal járuljanak hozzá a továbbtanuló diákok esélyegyenlõségének növeléséhez. 18 év kor alatt ingyenes a belépés, a felnõttek 1000 Ft-os támogató jegy vásárlásával vehetnek részt a rendezvényen.

11 IFJÚSÁGI HÍREK Sikerrel szerepeltek a dohnányisok Április 26-án volt a Pestmegyei Marschall József Emlékverseny Soroksáron, április ig, Szolnokon a VI. Országos Zenekari Verseny, és ezzel egy idõben a VI. Országos I. Nemzetközi Simándy József Emlékverseny Szegeden. Mind a három verseny helyszínérõl rangos elismeréssel tértek haza a dohnányisok. Eredményes április végi hétvégét tudhat maga mögött a Dohnányi Ernõ Zeneiskola. Április 26-án rendezték meg a Pest-megyei Marschall József Emlékversenyt a Galambos János Zeneiskolában Soroksáron, melyen Havjár Bogdán tenorkürtön szép sikerrel szerepelt. Tanára, Nyíri János Tanári díjat vehetett át kimagasló felkészítõ munkájáért. Április ig zajlott Szolnokon a VI. Országos Zenekari Verseny, melyen egy elõzetes regionális válogató alapján a zeneiskola ifjúsági vonószenekara és harmonika együttese vett részt. A nagynevû karmesterekbõl, egyetemi tanárokból álló zsûri mindkét együttes teljesítményét a második helyezéssel díjazta, valamint Karmesteri díjat kapott Tóth Gergely József, a vonószenekar vezetõje. A díjakat Muity Mária, a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezetének országos titkára adta át Szolnokon, az Aba-Novák Kulturális Központban. Ezzel egy idõben zajlott a VI. Országos I. Nemzetközi Simándy József Emlékverseny Szegeden, ahol szépen szerepelt Kerekes Ágnes. A nemzetközi hírû mûvészekbõl és professzorokból álló zsûri Kiss Andrásnak a második díjat ítélte oda. Mindkettõjük tanára Szilágyi Olga, a zeneiskola énekes mûvésztanára. Sz MÁJUS 26. RÖVIDEN 11 Tisztelt kisgyermekes szülõk! Pestszentlõrinc-Pestszentimre önkormányzata szeretne megfelelni a lakossági elvárásoknak és törvényi kötelezettségeinek, ezért arra kér minden kerületünkbe költözõ és itt élõ családot, hogy az óvodai helyek tervezhetõsége érdekében, a beköltözést követõen, illetve a gyermek születésekor a lakcím bejelentési kötelezettségnek az okmányirodán (Batthyány L. u. 80, Ady E. 100.) tegyenek eleget. Fut, robog a kicsi kocsi Ebben az évben nyolcadik alkalommal rendezték meg a már hagyományosnak mondható Fut, robog a kicsi kocsi címmel meghirdetett kerületi rajzpályázat eredményhirdetését a Robogó Óvodában. A pályázatra 16 óvodából 152 gyermektõl, 173 alkotás érkezett, 69 óvodapedagógus közremûködésével. Minden résztvevõ gyermek, óvónõ és Április 27-én a Tánciskolai táncosok XVI. találkozójának, a IV. PIK-kupának a Pestszentimrei Sportkastély adott otthont. óvoda emléklapot kapott. A díjak ünnepélyes átadása április 25- én volt a Robogó Óvodában. A rajzpályázatra beküldött alkotásokat zsûrizte: Czinczkyné Fejes Mónika, a Kondor Béla Közösségi Ház munkatársa, Erdélyi Ágnes, a Csontváry iskola pedagógusa, Végh Mónika és Lédl László pedagógusok, a Vörösmarty iskolából. Tánciskolák versenye a sportkastélyban Az országos táncversenyt immár tizenhatodik, s ezen belül a PIK-kupát negyedik alkalommal rendezte meg a Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) a PIK SE szakmai támogatásával, ezúttal a Pestszentimrei Sportkastélyban. Klinda Dénes a lelke és motorja a versenynek. Az eseményt az idén Szaniszló Sándor alpolgármester nyitotta meg. (Az eredményeket a honlapon olvashatják az érdeklõdõk.) Gyüre I. Eredmények: 4 évesek, I. Szõgyéni Mária, Bóbita, II. Joó Milán, Csemete, III. Csiernyik Klaudia, Robogó, 5 évesek, I. Pécs Tomi, Dráva, I. Sipos Botond, Dráva, II. Kaszás Luca, Robogó, II. Nagy Bence, Robogó, 6-7 évesek, I. Kádár Balázs, Aprók Falva, I. Faragó Dani, Dráva, I. Banitz Róbert, Gyöngyszem, I. Lénárt Aletta, Robogó, II. Képes Dávid, Robogó Óvoda, II. Bánhidi Botond, Robogó, II. Frauerberger Márton, Vackor, III. Büki Balázs, Nyitnikék, III. Selley Márton, Kerekerdõ, IV. Molnár Blandina Robogó, különdíj, Váczi József, Gyöngyszem, Horváth K. Levente, Aprók Falva, Weidel Márton, Nyitnikék, Lénárt Zsolt, Robogó, térbeli technika különdíja: Süni csoport Zenevár Óvoda. P. Daróczi Julianna A Piros iskola bajor vendégei Bajorországi marktoberdordfi diákok látogattak el kísérõtanáraikkal április 29-én, a kerületi Városházára. A vendégeket dr. Mester László polgármester, országgyûlési képviselõ fogadta. A Piros iskola immár 1989-tõl ápol kapcsolatot a marktoberdordi iskolával. A Pirosból 23 diák utazott április között Németországba, majd a vendéglátó gyermekekkel és kísérõtanáraikkal együtt érkeztek haza, hogy egy hetet itt töltsenek. Április 29-én dr. Mester László polgármester fogadta a gyerekeket, valamint kísérõtanáraikat a Városházán. F. E.

12 MÁJUS 26. IFJÚSÁGI HÍREK Volt véleményük Május 6-án került sor a Rózsa Mûvelõdési Házban arra a rendhagyó eseményre, amely azokhoz szólt, akik tenni tudnak az értelmileg akadályozott emberekért. A rendezvényen maguk a fogyatékkal élõ emberek beszéltek legjellemzõbb problémáikról, jogaikról, a Van véleményem! címû programról. A Kézenfogva Alapítvány szervezésében ban valósult meg a Felmegyek a miniszterhez címû program, amely során az értelmileg akadályozott és a mentálisan hátrányos helyzetû résztvevõk egy többfordulós nemzetközi felkészítõ tréning után, a parlamenti pártok képviselõivel is találkoztak. A program folytatása a Nem Adom Fel Alapítvány koordinálásával, Van véleményem! címmel indult el, hogy a ma Magyarországon élõ több mint hatvanezer értelmileg akadályozott ember mind helyi, mind országos szinten képessé váljon befolyásolni az életével kapcsolatos döntéseket. A program célja, hogy a segítõk támogatásával az értelmileg akadályozott emberek országosan, lehetõleg minden intézményben hozzanak létre helyi önérvényesítõ csoportokat, amelyek segítségével információt kaphatnak az életüket érintõ legfontosabb kérdésekrõl, megismerhetik jogaikat, kialakíthatják egyéni illetve közös véleményüket, lépéseket tehetnek jogaik érvényesítésére. Mindeközben fejlõdik a személyiségük, és erõsödik a saját életükre vonatkozó kompetenciaérzés. A résztvevõket Oláh Anna, az önkormányzat esélyegyenlõségi referense köszöntötte, majd dr. Mester László polgármester, országgyûlési képviselõ nyitotta meg a programot. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával hat magyarországi civil szervezet értelmileg akadályozott képviselõi vettek részt tapasztalati szakértõként ezen a megbeszélésen, amely éppen abban különbözött a hasonló szakmai konferenciáktól, hogy itt nem mások beszéltek, hanem maguk az értelmileg akadályozottak a saját szemszögükbõl világítottak rá gondjaikra. A program végén a Nem adom fel együttes zenélt. Az együttest a Down Alapítvány hozta létre értelmileg fogyatékos fiatalokkal. Fülep E. Speciális kerékpárt 16. Tébláb-fesztivál Ezúttal is remek kapott Gergõ program várta azokat, akik április végén részt vettek a XVI. Tébláb fesztiválon. Ahhoz, hogy a kerületben élõ halmozottan sérült Gergõ mozgása tovább fejlõdjön, speciális, fejlesztõ kerékpárra volt szüksége. Azonban az eszköz beszerzését a család önerõbõl nem tudta elõteremteni. Ternyák András önkormányzati képviselõhöz fordultak segítségért, aki ehhez megnyerte a képviselõ-testület támogatását is. Nagy volt a család öröme, amikor megérkezett áprilisban a speciális kerékpár. Az eseményen részt vett dr. Mester László polgármester, országgyûlési képviselõ és Ternyák András. F. E. A Tébláb-fesztivált immár hagyományosan a Tébláb Táncmûvészeti Alapítvány rendezte meg. A színpadi produkciók mellett nagy népszerûségnek örvendõ táncház programra is sor került a rendezvény ideje alatt. A fesztivál vendégei voltak azok a határon innen és túlról érkezõ csoportok, amelyekkel évek óta szoros baráti kapcsolatokat ápol az iskola. (Rendszeresen helyt adnak a testvérvárosi kulturális csoportok bemutatkozásának, illetve más európai együtteseket is vendégül látnak.) F. E.

13 Az újság májusi megjelenésére lassan véget ér a színházi évad, de amiben biztosak lehetünk: a Lõrinci Színpad jövõre is három új, színvonalas bemutatóval várja a színházszeretõk apraját-nagyját. A márciusban bemutatott Tûzpiros virág címû darab egyik elõadása után Tunyogi István vezetõvel beszélgettünk. Három bemutatóval készülnek a 2008/2009-es színházi évadban is? Igen, de ez is 36 elõadást jelent. Sajnos, mióta 3,5 millió forintra csökkent az önkormányzati támogatásunk, már nincs lehetõségünk rendhagyó irodalomórákat tartani, vagy több ifjúsági darabot, kötelezõ olvasmányt színre vinni. Ennek ellenére csak hivatásos színészekkel dolgozunk, és mindig nívós darabot állítunk színpadra, ami nem csak a gyerekeknek szól. Ráadásul a felnõtteknek meg kell érteni, hogy a gyerek nem hülye, csak gyerek, ezért a saját életkori sajátosságainak megfelelõ, de irodalmilag színvonalas mûvekkel készülünk a legkisebbeknek is. Hiszen a mese minden mû alapja! Mikszáth, Jókai, Moliere és Victor Hugo sem gyerekszerzõk voltak, a mese minden korosztálynak szól, mert élni tanítja az embert és tanulsága van! Az idei Háry János az Obsitos és a Harisnyás Pippi bemutatóját A tûzpiros virág, egy klasszikus orosz népmese követte. Hogyan készültek erre? A tûzpiros virág is a három testvért veszi alapul, és természetesen itt is a legkisebb a IFJÚSÁGI HÍREK Jövõre jön a János vitéz! Énekelt a Nyitnikék Április 5-én a Nyitnikék Gondozónõi Kamarakórusa hangversenyt tartott a Városháza Dísztermében. A 2001-ben alakult kórus Kodály Zoltánt idézve választott mottót: Az ének szebbé teszi az életet, az éneklõk másokét is. Április 27-én a kamarakórus immár hagyományosan Vasárnapi kórus muzsika és Családi vasárnap keretében adott koncertet a Budai Vár Nemzeti Tunyogi István legkedvesebb, legszeretetreméltóbb. Törtei Tünde alakította õt, míg nõvérei a Jászaidíjas Molnár Zsuzsa és Lipcsey Colini Bori voltak. A két férfi fõszereplõ Matoricz József és Tóth Roland, aki ugyan szörnyként lép be a mesébe, Aljenuska szeretete azonban visszavarázsolja egy daliává. Fontos, hogy a zene is tükrözze a mese hangulatát, ezért választottam Csajkovszkij, Muszorgszkij darabokat háttérnek. Nagystílû jelmezekre nincs pénz, de sokszor a Gyõri Színháztól kapunk kölcsön ruhákat. A díszlet ugyancsak gyakran a Gyõri Színháztól leselejtezett, átalakított, átfestett háttér. Melyek a jövõ évadi tervek? Már régóta szeretném a János vitézt színre vinni, valószínûleg ez lesz az egyik, és a költségkímélés érdekében egy másik bemutatónk a csak négyszereplõs A császár új ruhája lesz. Szeptemberben küldjük szét az évad reklámját, és szerencsére sok kerületi iskola osztálya bérletet vásárol. A hét közbeni elõadásaink csaknem mindig teltházasak, tehát egy évadban közel tízezer gyereknek nyújtunk tartalmas kikapcsolódást állandó helyszínünkön, a Rózsa Mûvelõdési Házban! Szabó Anikó Galéria Kupolatermében. Dr. Döbrössy János karnagy vezényletével Kárpát-medencei bölcsõdei dalok, gregorián énekek, Bartók, Kodály, Bárdos Gy., Szõnyi Erzsébet gyûjtéseibõl hangoztak el dalok. Zongorán kísért: Erdélyi Ilona. A hangverseny végén a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége díszoklevelet adott át a kamarakórusnak. Sz MÁJUS 26. RÖVIDEN Pályázati felhívás 13 A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény rajz munkaközössége pályázatot hirdet kódexkészítés témakörében általános iskolák számára. Olyan pályamunkákat várunk, amelyek reprezentatívan tükrözik az iskola arculatát, egyéniségét, eredményeit. A pályázat témája: kódex készítés a Reneszánsz év alkalmából: I. kódex külsõ borító terve, alaki feltételei: méret mm/borítóoldal, gerinc vastagsága: mm (hogy a kapcsos rész beleragasztható legyen), anyag: szabadon választott, illeszkedjen a kódex-szerûséghez, díszítõtechnika: szabadon választott kivéve: digitális technikák, elõnyt élveznek a kézmûves technikával készült alkotások (pl.: batik, domborítás, stb.), II. belsõ oldalak alaki feltételei: beadható max. 3 lap, laponként csak az egyik oldal tartalmazhat szöveget, ábrát (kiállíthatósági szempontból fontos), a másik oldal üres, a lapok mérete és anyaga: A/4 méretû, illeszkedjen a kódex-szerûséghez, ajánlott pl. merített papír, margótávolságok: bal és jobb oldalon min. 20 mm, felül 25, alul 30 mm, oldaltájolás (formátum): álló (függõleges), kizáró ok a digitális technikák használata (nyomtatott képek, betûk, stb.), betûtípus: nincs megkötve, javasolt kalligrafikus, tartalmi feltételei: elsõ oldal, iniciálé (kézzel festve), második illetve harmadik oldal, iskolatörténet (kézzel írott; javasolt tustintával, vágott tollal), az iskola logója, kitüntetései, plakettjei. Leadási határidõ: május 30. Leadás helye: Pestszentimrei Közösségi Ház, 1188 Budapest, Vasút u. 48. T.: , Egy iskola több pályamûvel is szerepelhet. A kódexben külön lapon kérjük feltüntetni a pályázó(k) nevét, életkorát, a felkészítõ tanár(ok) nevét, az iskola címét, telefonszámát.

14 MÁJUS 26. TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDEN Felhívás Kedves Gulner iskolába (Engels iskolába) járó volt diákok, kollégák, szülõk! Az iskola 80 éves évfordulója alkalmából június 10-én 17 órától Gulner-pikniket szervezünk az iskolában, melyre szeretettel várunk minden érdeklõdõt! Régi emlékei mellé hozzon mindenki valami meglepetést a közös piknik-asztalra! (Kerekes Elek igazgató) Esély a túlélésre június 4-én (szerdán) kor a Kandó Téri Általános Iskolában Esély a túlélésre (avagy hogyan elõzhetõ meg a stroke és a szívinfarktus) címmel elõadást tart dr. Felkai Mária szakorvos. Reneszánszpályázatok Új pályázatok jelentek meg a Reneszánsz-év 2008-ra létrehozott honlapon. A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus közmûvelõdési pályázatai: 1. Új Komédiák drámaírói pályázat, 2. Reneszánsz daloskönyv magyar vers-, próza és énekmondó verseny, 3. Reneszánsz életérzés a kortárs fotómûvészetben nyílt fotópályázat, 4. Reneszánsz Kavalkád elõadómûvészeti pályázat, 5. Reneszánsz Kavalkád pályázathoz illeszkedõ partnerség, 6. Lakóhelyem reneszánsza. További információ: 08.hu. Fotópályázati felhívás Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselõ-testület Oktatási, Közmûvelõdési, Sport- és Ifjúsági Bizottsága pályázatot ír ki Hunyadi Mátyás trónra lépése 550. évfordulója alkalmából meghirdetett a magyar Reneszánsz Év kerületi rendezvényei között az alábbi témában: A reneszánsz emlékei a történelmi Magyarországon fotón. A pályázat célja a történelmi Magyarország területén lévõ építészeti, képzõmûvészeti emlékek megörökítése és megismertetése a kerület nagyközönségével. A pályázat keretében olyan fotókat várunk, amelyeken Hunyadi Mátyás trónra kerülésétõl a XVI. század végig tartó idõszakban keletkezett, a reneszánsz stílusjegyeket mutató és építészeti és mûvészeti emlékek eredetijérõl készült alkotások láthatóak. A fotót a pályázónak kell készítenie és a pályázati idõszakban kell készülnie. Korábban készült fotókkal, vagy azok másolatával nem lehet pályázni. A pályázati idõszak a meghirdetéstõl szeptember 1-jéig tart. A pályázaton azok vehetnek részt, akik ezen határidõ lejártáig küldik be mûveiket. Pályázni lehet hagyományos és digitális képekkel. Legfeljebb öt kép küldhetõ be. A képeket A/4-es méretben, kinyomtatva kell eljuttatni az alábbi címre: Polgármesteri hivatal, fszt szoba (Bp. XVIII., Üllõi út 400.) Hajduné Giron Éva. A pályázaton kerületi lakosok vehetnek részt, korhatár nélkül. Elõnyben részesülnek az olyan alkotások, amelyek határainkon túli magyar reneszánsz építészeti emlékeket mutatnak be, továbbá a reneszánsz emberábrázolást elevenítik fel. A pályázati anyagot novemberében, a Városháza Galériában, kiállításon mutatjuk be. A pályázatokat szakmai zsûri értékeli. A helyezettek jelképes tárgyi jutalmakat kapnak. A mi kertünk rajzpályázat Budapest XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága képzõmûvészeti pályázatot hirdet a XVIII. kerületben élõ óvodáskorú és általános iskolás gyermekek részére. A pályázat témája: A mi kertünk. Szeretnénk, ha a legifjabbak is megmutatnák azt, hogy milyennek látják virágos környezetüket, a családi-városi kerteket, parkokat. Bízunk benne, hogy az évek óta kerületünkben sikeresen mûködõ Szebb, virágosabb kerületünkért mozgalom nemes szellemisége már ezt a korosztályt is megérintette. A pályázatra elsõsorban síkjellegû alkotásokat várunk (festmény, zsírkrétarajz, tollrajz, stb.). A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet jelentkezni: I. óvoda, II. általános iskola osztály, III. általános iskola osztály, IV. általános iskola osztály. A munkák mérete: min. 20x15 cm, max. 50x70 cm. A beküldött munkák hátulján kérjük feltüntetni, a következõ adatokat: név, cím, telefonszám, intézmény neve, felkészítõ pedagógus neve, kategória. A munkákat szakmai zsûri értékeli, a díjazás a beküldött munkák színvonalától függõen történik. Értékes könyvjutalmakat, okleveleket kapnak a díjazottak. A beküldés határideje: október 17. (péntek) 12 óráig. A beküldés helye: Budapest XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1184 Bp., Üllõi út 400.) Városüzemeltetési Intézményirányítási és Koordinációs Iroda Környezetvédelmi Csoport. Helytörténeti felhívás A XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény kiállítást tervez az Állami lakótelep benépesülésének 85. alkalmából. A kiállításhoz, illetve a készülõ emlékkötethez kérjük az Önök segítségét. Várjuk mindazok jelentkezését, akik emlékeikkel, visszaemlékezéseikkel, fotóikkal, dokumentumaikkal segítenék a kiállítás és a kötet anyagának gazdagabbá tételét. A kiállítás szeptemberben a Kondor Béla Közösségi Házban, a Havanna-napok keretében tekinthetõ majd meg. A kötetet 2009 elsõ felében szeretnénk megjelentetni. Jelentkezni a PIHGYben (1181 Bp., Kondor Béla sétány 10.) a gyûjtemény munkatársainál (Heilauf Zsuzsanna, Szegediné, Ritterné) személyesen, a es telefonszámon, illetve a e- mail címen lehet. A visszaemlékezések megkönnyítésére minden jelentkezõnek átadjuk a telep házszámokkal ellátott térképvázlatát. Helytörténeti felhívás Ebben az évben ünnepeljük a pestszentimrei oktatás 110. évfordulóját óta mûködött a településen községi iskola és 100 éve, végén építették fel az elsõ iskolaépületet. A XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény a Pestszentimrei Közösségi Házban 2008 szeptemberében kiállítással szeretne megemlékezni a jeles eseményrõl, ehhez kérjük az Önök segítségét. Olyan fotókat, dokumentumokat, tárgyakat várunk, melyek a mai gyermekek és felnõttek számára közelebb hozzák, megelevenítik, felidézik az elmúlt 110 évet. Jelentkezni lehet a helytörténeti gyûjtemény (1181 Kondor Béla stny. 10.) munkatársainál (Heilauf Zsuzsanna, Ritterné Pajor Csilla, Szegediné Mucsi Eleonóra, Feitl Írisz) telefonon ( ), en illetve személyesen, valamint a Pestszentimrei Közösségi Házban, tel.: , A kölcsönzésre szánt dokumentumokat és tárgyakat a PIKben (1188 Bp., Vasút u. 48.) lehet hagyni, aláírt kölcsönzési jegyzék készítése után. Pedagógiai innovációs pályázat Az oktatási, közmûvelõdési, sport és ifjúsági bizottság pályázatot ír ki az alábbi témákban: új pedagógiai megoldások, kreatív, újszerû szakmódszertani eljárások, segédanyagok intézményi megjelentetése, bel- és külföldi egyéni vagy csoportos szakmai együttmûködésre tanulmányutakra (a pályázathoz teljes programot kell mellékelni), szakmai konferenciákon való részvétel (a pályázatokhoz részletes költségvetést, illetve a támogatási kérelem indoklást mellékelni kell). Pályázhatnak: önkormányzati fenntartású iskolai óvodai és kerületi munkaközösségek, szakmai csoportok valamennyi témára. Egy intézmény maximum 2 pályázatot adhat be. A pályázatra Ft áll rendelkezésre. A pályázat beadására két idõpontban kerül sor: május 21., és augusztus 31. A pályázatokat az alábbi címre juttassák el: Innováció VIKI Erdélyi László irodavezetõ. A támogatási összeggel a hatályos jogszabályoknak megfelelõen december 15-ig kell elszámolni.

15 Európában, Magyarországon is, egyre gyakrabban felismert rosszindulatú daganat, a prosztatarák, amely fõleg az 50 év feletti férfiaknál fordul elõ. (fiatalabb korban is lehetséges!). Daganatos halálozásban a 4. helyen áll, évente 1300 férfi hal meg, ugyanakkor közel 4 ezer új beteget jelentenek be. Hererák fõleg fiatal férfiaknál gyakori, éves korban. Magyarország a 2. helyen áll a rákhalálozásban az európai országok között, jóllehet az egyik leghatékonyabban kezelhetõ daganatos betegség, ha idejében felfedezik, 96%-ban gyógyítható! Mindkét daganatos megbetegedés okozója: a fiatal korban elkezdett dohányzás, alkoholfogyasztás; az egészségtelen, zöldségfélékben, gyümölcsökben szegény táplálkozás és elhízás; a fizikai aktivitás hiánya; a nagyfokú környezetszennyezõdés; a nem megfelelõ higiene, tisztálkodás. Gyakran írják le fiatal férfiaknál hajlamosító tényezõként a szûk alsónemû illetve nadrágok használatát is. Fontos szempont a családi elõfordulás: fokozott kockázatot jelent, ha a családban (nagyapa, apa, fiútestvér) már elõfordult prosztata vagy hererák. A prosztata gesztenye alakú és nagyságú mirigy, amely a hímivarsejtek táplálására szolgáló tejszerû váladékot állítja elõ, majd tárolja. Az ondó képzésében vesz részt. A húgyhólyag alatt és a végbél elõtt helyezkedik el, körülveszi a húgycsövet. Ha a prosztata megnagyobbodik, a vizelet áramlása lelassulhat, vagy leállhat. A prosztata mûködését hormonok irányítják, amelyet elsõsorban a herék termelnek. A here, páros szerv, a herezacskóban helyezkedik el és a férfi szaporító szervrendszer része. Sima felszínûek, ovális alakúak, szilva nagyságúak és kissé tömött, rugalmas tapintatúak. Normális esetben a születés elõtt vándorolnak a hasüregbõl le a herezacskóba. Minden csecsemõnél ellenõrizni kell a folyamatot, mert elmaradása esetén a heréket mûtéttel kell lehelyezni a herezacskóba. Ellenkezõ esetben meddõség, daganatveszély lesz a következmény. A herék hátsó részén a mellékhere található, nyomásra érzékeny, tapintható csomó érzetét kelti. A here hímivarsejteket és a férfi hormont, tesztoszteront termel, amely meghatározza a férfi nemi jelleget. A prosztata 50 éves kor után fokozatosan megnagyobbodik, 70 év pedig felett általánossá válik. Ez legtöbbször jóindulatú és rendszerint vizelési panaszokat okoz. Ha a tünetek súlyosak a betegség kezelésre szorul. A prosztatarák rosszindulatú, túlterjed a prosztata tokján, behatol a közeli nyirokcsomókba, más szervekbe, csontokba, húgyhólyagba, végbélbe. Korai stádiumban tünetet nem okoz, de figyelmeztetõ jel, orvoshoz kell fordulni: gyakori vizelési inger (fõleg éjszaka); vizelet ürítés megindításának vagy visszatartásának nehézsége; vizeletürítés képtelensége; vizeletsugár gyenge vagy akadozó; fájdalmas vagy elakadó vizeletsugár; fájdalmas vagy égõ érzés vizeletürítéskor; merevedési (erekciós) zavar; fájdalmas ondóürítés (ejakuláció); vér a vizeletben vagy az ondóban; gyakori fájdalom a hát alsó részén, a csípõtájékon vagy a comb felsõ részén. Ebben az esetben fel kell keresni a háziorvost, onkológust, urológust, aki megkezdi a kivizsgá- EGÉSZSÉGÜGY Prosztata és heredaganatok Szûrési, diagnosztikai, gyógyulási lehetõségek lást! A heredaganatot sok esetben a férfiak maguk fedezik fel: fájdalmatlan duzzanat vagy csomó egyik herében; a here megnagyobbodása vagy tapintásának változása; nehézségérzet a herezacskóban; tompa fájdalom a has alsó részén, a háton vagy lágyékban; hirtelen kialakuló folyadékgyülem a herezacskóban; fájdalom vagy kellemetlen érzés az egyik herében vagy herezacskóban. Fontos a herék önvizsgálata havonta egyszer meleg fürdõ vagy zuhany után. A meleg hatására a here ellazul és bármiféle szokatlan dolog a belsejében könnyebben felismerhetõvé válik. Az önvizsgálat egyszerû, pár percig tart (háziorvos, onkológus, urológus megtanítja!). Ha bármiféle eltérést tapasztalunk, sürgõsen orvoshoz kell fordulni, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat. Az orvos végbélen keresztül tapintásos vizsgálattal tájékozódik a prosztata méretérõl. Vérvizsgálatot végeztet PSA meghatározására. 50 éves kortól minden férfinak ajánlott évente elvégeztetni mindkét vizsgálatot, családi elõfordulás esetén pedig már 40 éves kortól! Emelkedett PSA szint korai jele lehet a prosztataráknak, de jóindulatú megnagyobbodás, gyulladás, húgyuti fertõzés esetén is magasabb értéket ad. Ilyen esetben további vizsgálat (ultrahang, CT stb.) szükséges. Ha prosztatarák alapos gyanúja áll fenn, szövetmintát vesznek a prosztatából. Eldöntendõ, hogy jó- vagy rosszindulatú daganatról van-e szó. Herevizsgálatkor: a herék, herezacskó tapintásos vizsgálatával kezdi az orvos, majd a has, mellek, nyirokcsomók áttapintásával folytatja. Laboratóriumi: vér, vizelet, tumor marker vizsgálat követi, majd ultrahang vizsgálat (here, hasüreg) illetve CT vizsgálat. A XVIII. kerület önkormányzata hathatós segítséget nyújt a lakosság számára. Minden korszerû szûrési, diagnosztikai és terápiás lehetõség rendelkezésre áll. Szûrõvizsgálatra a háziorvosoknál, az Egészségügyi Szolgáltató Kft. szakrendelésein: onkológia, urológia (XVIII., Thököly út 3. Telefon: , , ) lehet jelentkezni. A szûrõvizsgálat ingyenes! Dr. Mikecz Tibor (vezetõ fõorvos) Pályázati felhívás A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû súlyos mozgáskorlátozott fiatalok támogatására pályázatot hirdet, amely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási, illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ. Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségének 25%-ánál, de legfeljebb Ft. Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban együtt élõk évi jövedelemnyilatkozatait. A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat Prof. Dr. Kováts István Alapítvány 1052 Budapest, Városház u címre kérjük beküldeni augusztus 31-ig. Minden pályázó október 31- ig kap értesítést a kuratórium döntésérõl. A nyertes pályázók a Fogyatékosok Napja fõvárosi rendezvénye keretében vehetik át a díjakat MÁJUS 26. RÖVIDEN 15 Újdonságok! A Pestszentlõrinc- Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft. Thököly úti szakorvosi rendelõintézetében a lakosság igényeit figyelembe véve, új részleget indítottak. Az infúziós kezelõ részlegen a betegek ambuláns ellátás keretében három óra bent fekvéssel kényelmesen kialakított kórteremben kapják meg a szükséges ellátást. Az infúziós kezelõ részleg vezetõ fõorvosa dr. Tolnai Ágnes ideggyógyász fõorvos. A kezelésre az ideggyógyászat, fül-orr-gégészet, reumatológia, szemészet szakrendelés orvosai utalják be a betegeket. Adott szakrendelésen a kúrát elrendelõ szakorvos részletesen tájékoztatja a beteget a beavatkozás menetérõl. Elõzetesen egyeztetett idõpontban két ágyon naponta hat beteget tudnak fogadni. A kezelések tervezett kezdési idõpontja munkanapokon óra, egy kúra idõtartama betegenként öt nap. A meglevõ gyógytorna rendelés továbbfejlesztésével mozgásszervi rehabilitációt indított a Thököly úti szakrendelõ. A mozgásszervi rehabilitáció sérülések, érbetegségek, gyulladások következtében kialakuló elváltozások kezelését célozza. A vezetõ fõorvos dr Kovács Matild rendelési ideje hétfõ: 14-tõl 17 óráig, csütörtökön: 15-tõl 18 óráig. A rendelésre elõjegyzési idõpontot kell kérni. A mozgásszervi rehabilitáció keretében szakorvosi beutalóval gyógymasszázs is igénybe vehetõ.

16 MÁJUS 26. PROGRAMAJÁNLÓ PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY Kondor Béla stny. 10. T.: , Május 29-én 15 órakor: Györffy László: Szent Lõrinc freskója címû, az író pestszentlõrinci élményeit feldolgozó szépirodalmi kötetének bemutatója az ideiglenes kiállítóhelyen (Szent Lõrinc sétány 2.). Június óra: A PIHGY idén 10. alkalommal rendezi meg az Aranygálát, melyen a kerületi versenyek elsõ helyezett diákjait jutalmazza a Kondor Béla Közösségi Házban. Június órától: Mátyás és kora zárónap a Kondor Béla Közösségi Házban, a PIHGY szervezésében. Események: keretjátékként megelevenedik Mátyás udvara, eredményhirdetés a reneszánsz éve alkalmából kiírt pályázatokra beérkezett pályamûvekbõl (történelmi esszéíró, középkori vár makettkészítõ, kódexkészítõ, reneszánsz ének-zene-tánc, színjátszó találkozó, Mátyás és kora az informatika nyelvén); gálamûsor (ének-zene-tánc, színjátszó verseny nyertesei), kiállítás a Makett-, Kódex-, Esszékészítõ verseny pályamûveibõl, kézmûves foglalkozás (korhoz illõ ékszerek készítése), játékos vetélkedõ. Felhívás! A Reneszánsz Évhez is kapcsolódik a PIHGY Színjátszó Fesztiválja. Rendezvényünket a Rózsa Mûvelõdési Házban május 30-án délután tartjuk, a gyermekszínjátszás ünnepeként. A fesztiválon témamegkötés nélkül vehetnek részt a kerületi iskolák kicsinyei és nagyjai. Programunkban határon túli vendégelõadást, közös reneszánsz játékokat is kínálunk. A közönség soraiba szeretettel várunk minden, a gyermekek játéka iránt érdeklõdõ felnõttet és gyereket. VÁROSHÁZA GALÉRIA Üllõi út 400. Május 26 június 7.: Buna Konstantin képzõmûvész kiállítása, születésének 70. évfordulója alkalmából. Ünnepélyes megnyitó: május 28-án, szerdán 18 órakor. Június között Pillanatképek Hobbágyi Homolya Jenõ 80 éve született címmel rendez tárlatot a Nõk a XVIII. kerületért Alapítvány. Június 23.-július 5-ig Az én Jerevánom, kiállítás a XVIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat szervezésében. VÁROSHÁZA DÍSZTERME Városház u. 16. A június 6-i zenei est elmarad! Június óra, Kerületi tehetségek Tihanyszegi Zsolt és Lajkó István estje, a Nõk a XVIII. kerületért Alapítvány szervezésében. A Napraforgó Óvoda Gilice-díj átadó ünnepsége június 12-én kor lesz. A PIHGY szervezte Innovatív bemutatókat vállaló kerületi pedagógusok köszöntését június 19-én, 14-kor rendezik meg. BÓKAY KERT KHT. Szélmalom u. 33. T.: A Botafogo Táncegyüttes tanfolyamai általános és középiskolások részére, felnõtt tánciskola. Tánctanárok: Dalotti Tibor nívódíjas tánctanár, Krizsa Mária nemzetközi bajnok. Foglalkozások napjai: csütörtök, péntek. A részletekrõl érdeklõdni lehet: Ágas-Bogas Kreatív Mûhely: Iskolai, óvodai foglakozások hétfõtõl péntekig 8-17 óra között. Új ajánlatok: képvarrás papírlapon történõ öltögetés színes varrócérnával, gyöngybõl készült tavaszi virágok, gyékényezés gyékénymadár készítése, apró kreppgolyókból készült falikép, spatulázás, raffia és csuhévirág készítése. Érdeklõdni lehet: Ferenc Rita mûhelyvezetõnél, tel.: Zsúrszolgálat: gyermekek név- és születésnapi bulijának szervezése. Gyermekmegõrzés: szakképzett nevelõkkel, 3 éves kortól, munkanapokon 8-20 óráig. Bejelentkezés 24 órával elõbb. T.: , vagy Schmidt Ágnesnél, Nemezelés tanfolyam: 8 hét, csütörtök ig. Szakajtókészítõ: 6 hét, hétfõ óráig. Folyamatos jelentkezést elfogadunk. SZABADTÉRI SZÍNPAD Június óra: Két férfi, egy nõ, meg egy férfi a L art pour l art Társulat mûsora. PARK USZODA Szélmalom u. 33. Május óráig: az uszoda tanfolyamain résztvevõk úszóversenye Június órától: Kerületi óvodák úszóversenye. Június 14.: strandnyitás az idõjárás függvényében IFJÚSÁGI KLUB GALÉRIA TÉGLAGYÁRI MEGÁLLÓ Üllõi út 453. T.: Ifjúsági Klub Galéria: Internet teázó: H-V óráig. Csocsó- és biliárd klub: H-P óráig. Egészségügyi kurzus: hétfõn ig. Póker klub: szombaton 19 óra. Téglagyári Megálló: Május óra: Red Vajling Band. Május óra: Belfegor 20 éves születénapi koncert. RÓZSA MÛVELÕDÉSI HÁZ Városház u T.: , Május 31-én 16 órakor: Magyar táncház gyerekeknek, 19 órától felnõtteknek. Terembérlési lehetõség elõzetes egyeztetés alapján! SPORTSZERÛ KFT. PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY Kisfaludy utca 33/c. T.: Május 30.: Gyimnastics Nemzetközi Sportóvoda Évadzáró Gála, sztárvendég: Groovehouse. Május 31.: Hip hop Európa Bajnokság. Június 7-8.: Show Tánc Európa Bajnokság. Június : PEKOSI Kosárlabda Torna. Június 15.: Hip-hop táncverseny. Június 21 tõl: EB labdarúgó falu (részletek honlapunkon). Minden hétfõn óráig Fitszínház és Gimnasztika Óvoda foglalkozások. Hétfõtõl péntekig óráig ritmikus gimnasztika, WHU SU, fiú torna edzések a Pestszentlõrinci Gimnasztika Sportegyesület szervezésében. Minden kedden és szerdán óráig, illetve minden csütörtökön óráig kosárlabda-edzések a PEKOSI Egyesület kiváló edzõivel. Szerdán: óráig nõi labdarúgás, Univerzum NFC szervezésében. Minden csütörtökön és vasárnap: teremfoci bajnokság a Pestszentlõrinci Sportszervezõ Egyesület szervezésében. Minden pénteken óráig Tánc és Fitszínház foglalkozások. Szolgáltatások: konditerem és szauna, szolárium, büfé és sporteszköz bolt. ÚJ! Test restaurátor több mint hat fajta masszázzsal várja vendégeit Szeli Erika és Szeli Sándor. Bejelentkezés: vagy Konditerem és szauna szeptember közepétõl új szolgáltatással várja vendégeit a Sportkastély a Goda Body Building Sport Kft. vállalkozásában, 100 nm-en, magas színvonalú gépekkel. LÕRINCI SPORTCSARNOK Thököly utca 5. T./fax: Május óra: Jótékonysági gála nehézsorsú, tehetséges gyermekek továbbtanulási esélyeinek elõsegítésére. Május 31.: A Vörösmarty Mihály Énekzenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Vidámság háza zenés-táncos rendezvénye. Minden hétfõn óráig: teremlabdarúgás a Wizz Air Hungary Kft. szervezésében. Minden kedden és szerdán óráig: jármûkupa labdarúgás a H&T Dynamic Team szervezésében. Minden szerdán ig: Malév teremlabdarúgás. Minden csütörtökön óráig: teremlabdarúgás CBARC Kft. szervezésében. Minden pénteken óráig teremlabdarúgás az 1908 Szentlõrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesülete szervezésében. Filmajánló. Csorvási László Ábel kerületi producer (VEAN Produkció Bt.) Az ébrenlét mögött címû dokumentumfilmjének mtv1- es bemutatója június 3-án, kedden 21-kor lesz ( A korabeli szanticskai Szent-István táborról szól a film ( között), ahová számos lõrinci iskolás korú fiatal is eljutott.

17 PROGRAMAJÁNLÓ MÁJUS LÕRINCI NAGYKÖNYVTÁR Thököly út 5. T Nyitva: H, SZ, CS, P: 9-19, K és SZO: Május 27-én, kedden órakor: A Biblia könyvei Soós Attila és Vígh Ágnes mûvelõdés- és vallástörténeti sorozata. Májusban válogatás a Zaranor Bergozamagángyûjteménybõl: Buzás András erdélyi mûvész csendéletei, tájképei a Galéria 18-on. Júniusban a Galéria 18-on Csillagné Lõrincz Zsuzsa festõmûvész munkáit mutatjuk be. Június 11., szerda 17 óra: KézmûveSzerda családi kézmûves foglalkozások: gyöngyállatkert Június 13., péntek 10 óra: Izgõ-mozgó családi program kisgyerekes szülõknek, gyerekeknek: Itt a nyár! VilágKépzõ a második évad lezárult, de az októberben kezdõdõ harmadik évad elõadóira örömmel várunk javaslatokat a könyvtár -címén: fszek.hu. Online internetes könyvtári kalandjáték honlapunkon Házhoz kötött beteg, idõs embereknek: Könyvet házhoz szolgáltatás. Információ: A könyvtárban hétköznap 9-12-ig 62 éven felüli olvasóink ingyenesen internetezhetnek! WebJogtár és számtalan adatbázis mindenkinek ingyenesen használható. PESTSZENTIMREI KÖNYVTÁR Nagykõrösi út 56. T.: Nyitva: H, SZ, P: és CS: Május 30-án, pénteken 16 órától: Mesekuckó: diavetítés. Június 11-én, szerdán óráig: Szélforgó készítés dekorgumiból. Ki lehetek én? Játék honlapunkon: HAVANNA LAKÓTELEPI KÖNYVTÁR Csontváry utca 32. T.: Nyitva: H, Sz, P: és CS: 9-15 Június 5., csütörtök 10 óra: Csevegõ csütörtök nyugdíjasoknak. Június 12., csütörtök 14 óra: Kis könyvtáros klub kisiskolásoknak. BAL 18 Üllõi út 337/1. T.: Ingyenes jogi tanácsadás elõzetes bejelentkezésre. Május 24-én a gyermekprogram keretében Fõzõ Ágnes drámapedagógus a természet, az állatok és az ember barátságát, együttélését mutatja be játékosan a gyerekeknek. A belépés díjtalan, a foglalkozás 14 órakor kezdõdik. TV 18 XIX., Batthyány u. 5. T.: A TV18 interneten is nézhetõ a 18.hu-n. Új adás péntekenként 16 órától! Ismétlés minden nap óra között folyamatosan és reggel 9 órakor. PESTSZENTIMREI KÖZÖSSÉGI HÁZ Vasút u. 48. T.: , Van képe hozzá? Kodrucz Gergõ kiállítása május 31-ig látható. Május 30-án, pénteken 18 órától: Táncsics gála. Június 4-én, szerdán 18 órától: Vándorkiállítás a fákért a Szemléletváltás az Életért, Ember- és Környezetvédõ Közhasznú Egyesület kiállítása. Megnyitja: Karai Zsófia, a SZÉL egyesület elnöke. Június 6-7-én: Kreatív kézmûves hétvége. Pénteken 18 órától tanfolyam felnõtteknek, szombaton 10 órától játszóház gyerekeknek. Belépõdíj nincs, csak a felhasznált alapanyagot kérjük fizetni. Nyári táborok: Képzõmûvész tábor június ig, hétfõtõl péntekig, naponta 9-13 óráig. Díja 5 napra 3500 Ft, 10 napra 5500 Ft. Vezeti: Nagy Ernõ festõmûvész. Kreatív kézmûves tábor a Lila Cápával július ig, naponta óráig. Díja: 1200 Ft/nap, vezeti Balog Kata. Színjátszó tábor a Vécsey Színpaddal június ig és június 30-tól július 4-ig. Vezeti: Ledõné Dolmány Mária. Jelentkezés: vagy Részletes információk: Csillagfény musical tábor június 30-tól július 5-ig, naponta 9-16 óráig a Madách Színház ifjú mûvészeinek vezetésével. Díja: 4000 Ft/nap. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap leadásával lehet június 25- ig. Jelentkezési lap letölthetõ a oldalról, vagy személyesen kérhetõ a PIK-ben. Soltszentimrei tánctábor a társastáncversenytánc iránt érdeklõdõ, 9-13 éves gyerekeknek július 27-tõl augusztus 2-ig. Jelentkezési határidõ: május 28. Bõvebb információ: Klinda Dénes: vagy PIK: IMRE-PONT Kisfaludy utca 68/B. Hétfõn a Családsegítõ Központ fogadóórája óráig. Szerdán a Fogyasztóvédelmi Egyesület fogadóórája óráig. Minden szerdán 17 órától kézimunka szakkör, ahova várjuk az alkotókedvû tagokat. Tagsági díj: 500 Ft/hó. Szolgáltatások: internet, fax, fénymásolás, nyomtatás. POLGÁROK HÁZA Üllõi út 517. Május 30-án, pénteken 18 órától beszélgetés a lengyel-magyar barátság hagyományairól. Június 7-én, szombaton az Ünnepi Könyvhét keretein belül egész délután különbözõ rendezvényekkel várjuk az érdeklõdõket, 18 órától Szita Károly, Kaposvár polgármestere a vendég, akivel munkájáról, tapasztalatairól, és a róla megjelent könyvrõl mesél. Ez a beszélgetés a tervezett, Ughy Attila fõvárosi képviselõ által vezetett, A siker titka Polgármesterek vendégségben elõadássorozat elsõ része. KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ Kondor Béla stny. 8. T.: , , , Május : Panboro Fesztivál a Panboro Mozgásszínház szervezésében. Május óra és május óra: Ünnep Cirkuszszínház. Május óra: Látogató bemutató elõadás. Május óra: Tavaszi áldozat bemutató elõadás. Május óra: Baba-mama holmik börzéje. Június 5., 14 óra: Aranygála a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény rendezvénye. Június 5-ig látható Péterfy Gizella festõés szobrászmûvész, Muhi Gaffer iraki festõmûvész és Kõ Pál Kossuth-díjas szobrászmûvész kiállítása. Június 7. 8 óra: Militária hadtörténeti gyûjtõtalálkozó. Június óra: Lakótelepi gyermeknap artista- és bohócmûsor, táncbemutatók, sportbemutatók, kutyás bemutatók, gyermekelõadás, koncertek, kirakodó vásár, légvár stb. Június 11. július 2.: A Kondor Béla Közösségi Ház Képzõmûvész Köre 20. éves fennállásának ünnepi kiállítása. Június óra: Vadnai Zsolt természetgyógyász elõadása. ÚT GALÉRIA (ALKOTÓHÁZ) Madách I. u. 49. Május 30-ig látható Kacsó Gergely Prelüd címû kiállítása. Felhívás! A Kondor Béla Közösségi Ház, a Magyar Versmondók Egyesülete, a balatonszemesi Latinovits Zoltán Mûvelõdési Ház támogatásával, vers- és prózamondó tábort szervez Balatonszemesen a éves korosztály, általános iskola felsõ tagozatosai részére, június 29 július 5-ig. A tehetséggondozó mûvészeti tábor, egy kellemes balatoni üdülés keretében, a vers- és prózamondás szakmai ismereteinek megalapozásán, illetve továbbképzésén kívül személyiségfejlesztõ gyakorlatokat, mûelemzéseket, irodalmi bemutatókat és vetélkedõt foglal magába. A tematikus órák felhõtlen hangulatban, kifejezetten gyerekekre épített módszerek szerint zajlanak, neves szakemberek mûvészek és pedagógusok közremûködésével. A kurzus hasznos felkészítést nyújt a különféle iskolai- és egyéb költészeti rendezvényeken való részvételhez, valamint versmondó versenyekhez. Mindemellett a tábor a sajátos drámapedagógiai módszertan miatt egyén- és közösségépítõ jellegû. A versmondó palánták a tábor végén közös, nyilvános gálamûsort adnak. Az érdeklõdõk június 16-ig a név, születési idõ, pontos lakcím és telefonszám, valamint az iskola megnevezésével az alábbi címen jelentkezhetnek: Czinczkyné Fejes Mónika szervezõnél, Kondor Béla Közösségi Ház, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. T:

18 MÁJUS 26. KULTÚRA Vágó István új szerepben Három mûvész közös kiállítása nyílt meg a Kondor Béla Közösségi Házban május 6-án: Péterfy Gizella festõ- és szobrászmûvész, Kõ Pál Kossuth-díjas szobrászmûvész és Muhi Gaffer iraki festõmûvész mutatta be alkotásait. Kiss Marianna igazgató a mûvészek közül csak Péterfy Gizellát tudta személyesen köszönteni, Kõ Pál és Muhi Gaffer nem tudott személyesen részt venni a tárlatmegnyitón. Ezúttal jelen volt Kondor Mária, a közösségi ház névadójának húga is, továbbá a kerületi mûvészek közül Nemcsics Antal festõmûvész, díszpolgár. Szaniszló Sándor alpolgármester köszöntõjében megemlítette, hogy Péterfy Gizella és volt férje, Kõ Pál a KISZ-lakótelep elsõ beköltözõinek Vágó István Farkas Ferenccel, a könyvtár vezetõjével A VilágKépzõ ismeretterjesztõ elõadássorozat második évadának utolsó vendége Vágó István, a kvízmûsorokból ismert televíziós személyiség volt. Az idén a leghitelesebb embernek választott mûsorvezetõ évek óta harcol az emberi hiszékenységet kihasználó kuruzslók ellen. A Szkeptikusok Társaságának elnökeként május 8-án, a Lõrinci Nagykönyvtárban az áltudományos csalásokról tartott elõadást. Vágó István vegyészmérnökként végzett, kilenc nyelven angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, lengyel, svéd és portugál beszél, tudásának sokoldalúságát mutatja idegenvezetõi ismerete, valamint, hogy évek óta hobby szinten zenél. A televízió Riporter kerestetik címû tehetségkutató mûsorában Vitray Tamás figyelt fel képességeire, és felkérte a barkochba játék vezetésére, így 1976-tól neve öszszeforrt a kvízmûsorokkal. Vágó, szkeptikusnak vallja magát, de ez a kétkedés nyitott érdeklõdéssel párosul. Szkeptikusnak lenni, vagyis kétkedni, és csak annak hinni, amit az ember a saját szemével lát, a maga mód- egyike volt, és bár azóta elköltöztek, szívükben kerületiek maradtak, hisz itt született kislányuk, Kõ Virág. Molnár Edit fotómûvész nyitotta meg a tárlatot, aki elmondta, hogy Kondor Béla valahol fönt most mosolyog, hiszen a bejáratnál a róla készült mellszobor és Péterfy tük- szereivel megtapasztal, az nem teszi az embert népszerûvé. Nem lehet azt állítani, hogy a könnyebb ellenállás irányába megy, sok olyat mond, ami megosztja az embereket, de ez a hitelességet növeli. Semmiképpen nem vádolható, hogy az emberek szeretetét akarná kivívni. Ennek ellenére persze sokan kedvelik. Elõadásában mesélt rös portréja vezetik be a látogatót a szentélybe. Molnár kiemelte, hogy Péterfy mindig Kondor Béla nagy tisztelõje volt, és továbbviszi az elõd érzékenységét, gondolatvilágát. A fotómûvész példaértékûnek nevezte Péterfy Gizella aszszonyábrázolásait, de felhívta a figyelmet a a kezdetekrõl is. A 80- as évek elején, a Vasárnap délután címû mûsorába kíváncsiságból meghívott egy, magát asztrológusnak valló vendéget. Ez a tevékenység akkor még kevésbé volt ismert hazánkban, és felkavarta a kedélyeket. A 90-es években már nem volt mi gátat szabjon az ilyen irányú tevékenységnek, így gombamód szaporodtak az emberi hiszékenységet kihasználó kuruzslók. Legtöbben azért dõlnek be a csodatévõ ígéreteknek, mert az élet bonyolult dolgaira egyszerû válaszokat várnak és ebben megnyugszanak. Azért küzdök ellene, mert úgy gondolom, életveszélyes, amikor valaki televízión keresztül való gyógyításba csap át, vagy egy kapcsolatban meghatározónak tekintik párok, hogy a horoszkóp szerint öszszeillenek-e vagy sem. Bíróság elé akartam Kondor-portré Petõfi és Kodály mellett mûvész szülõföldjét, Erdélyt ábrázoló tájképekre is. Kõ Pál sajátos, kézmûves szürrealizmusa megnyilvánult a Kondorban kiállított mûvekben is. Molnár Edit Kõ Pál bemutatott munkái közül az örökké aktuális alkotókat, Kodályt és Petõfit ábrázoló szob- vinni ezeket az ügyeket, de kiderült, hogy a bíróság soha nem a dolognak az érdemi részét, az állítás valódiságát vizsgálja, hanem például azt, hogy én sértem-e annak az embernek a kereskedelmi érdekeit mondta Vágó István. A legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben ma már a Szkeptikusok Társaságának véleményét is kikérik, ha egyegy csodaszámba menõ eseményrõl adnak hírt. Szóba került a vallás, amely nélkülözve minden tudományos magyarázatot, szintén a hiten alapszik. Bár a mûsorvezetõ saját bevallása szerint nem vallásos, de tiszteletben tartja mások hitét, egyedül azt furcsállja, hogy a hívõk nem érzik istenkáromlásnak, ha valaki gyógyítónak nevezi magát. Gyüre Ildikó rot, valamint a mindenkinek erõt adó Életfát emelte ki. Kõ Pál, a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola docense, egyetemi tanár egykori tanítványa volt az Irakból származó Muhi Gaffer. A megnyitóbeszédben elhangzott, hogy bár õ egészen más arctípusokat fest, mégis ugyanazok a szenvedések, gyötrõdések látszanak portréin, mint Péterfyéin. Molnár szerint a mûvész, aki nyilvánvalóan szülõföldje elhagyására kényszerült, hajót ábrázoló képeivel az örök útrakelést, menekülést szimbolizálja. A megnyitót a Kiss mûvészcsalád: Kiss Ernõné zongoramûvész, Kiss Melinda és Kiss Ernõ hegedûmûvészek virtuóz játéka tette még ünnepélyesebbé. A kiállítást június 1-jéig tekinthetik meg az érdeklõdõk. Szabó Anikó

19 KULTÚRA Az esõ most sem maradt el a majálisról Kodrucz Gergõ május 7-én nyílt elsõ, önálló kiállításának címe Van képe hozzá?, jól tükrözi a fiatal fotóriporter lendületességét, amely a képekbõl árad. Az elmúlt idõszakban készült fotókból válogatott tárlat a Pestszentimrei Közösségi Házban, május 31- ig látható MÁJUS Van képe hozzá? Bálint György Újságíró Akadémia fotóriporteri szakán, bár még a szárnyait bontogatja, de már hat világbajnokságon, négy Európa-bajnokságon fotózott több sportágat, fotói számos honlapon és újságban jelentek meg. Gyermekként számos sportágat kipróbált, talán ennek is köszönhetõ, hogy könnyedén felveszi a sportolók ritmusát, így felejthetetlen pillanatokat örökítve meg az utókornak. A tárlatot Hász András fotográfus nyitotta A kerületi majálisi programot dr. Mester László polgármester, országgyûlési képviselõ nyitotta meg, s a Bókay-kert mindhárom színpadán színes mûsor várta az érdeklõdõket. De nemcsak a színpadokon folytak a programok, hanem kézmûves foglalkozások, gyermekjátékok, népi játékok, sportprogramok, népi-, és iparmûvészeti vásár is gazdagította a kínálatot. A majálison elsõ ízben került sor drogsátor felállítására, ahol drog- és egészségügyi totóval, kézmûves foglalkozásokkal, felvilágosító beszélgetésekkel várták a szervezõk az érdeklõdõket, továbbá sor került a Havanna lakótelepi Szeretnél egy szebb lakótelepet? címmel meghirdetett rajzverseny eredményhirdetésére is, melyet a kerületi önkormányzat és a Studio Metropolitana együttesen hirdetett meg. (A rajzverseny eredménye a bp18.hu honlapon olvasható.) Az esõ sajnos most sem maradt el a majálisról, de szerencsére csak a késõ esti programokat zavarta meg. F. E. Szécsi Pál-dalok Lõrincen A száz elõadást is megért Szécsi Pál címû zenés játék a kerületbe is megérkezett: április 27-én a Rózsa Mûvelõdési Házban mutatta be Gergely Róbert, Radó Denise, Maronka Csilla, Borbáth Ottília és Nádas György. Az 1944-ben született, a 67-es Táncdalfesztiválon befutott, de már 30 éves korában elhunyt énekes még ma is népszerû Magyarországon. A darabban tizenhét Szécsi-dal csendült fel (többek között a Távollét, a Pillangó, a Két öszszeillõ ember) mai hangszereléssel. Szabó Anikó Kodrucz Gergõ, édesapja (Kodrucz Sándor fotós) sikerein felbuzdulva, maga is a fotóriporteri pályát választotta. A kiállítás több sport, természet, és riport fotó témában készített képet mutat be, de számára az igazi kihívást a sportfotózás jelenti. Olyan pillanatokat próbálok elkapni, lefotózni, amelyeket mások esetleg észre sem vesznek. A képeket nézve, viszont évekkel késõbb is átélhetik azt a csodás eseményt, annak élményét, hangulatát mondta a fiatal mûvész. Kodrucz Gergõ tavaly végzett a MÚOSZ meg, utalva arra, hogy egy képben mindig két ember van, maga a fotós és a nézõ. Míg a fotós személyiségének lenyomata örök, a nézõ megítélése alapján állandóan változik a kép. A megnyitónak ünnepélyes hangulatot kölcsönzött Vincze Gabriella és Kapcsos Szabina, a Dohnányi Ernõ Zeneiskola mûvésztanárai által elõadott mexikói szonáta. Gyüre Ildikó

20 MÁJUS 26. CIVIL OLDAL RÖVIDEN Lõrinci egyházi igazgató Beiktatták hivatalába az evangélikus egyház országos irodájának új igazgatóját, Kákay Istvánt, aki családjával Pestszentlõrincen él. A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata február 16-i ülésén megválasztotta az egyház országos adminisztrációs központjának új vezetõjét Kákay István Dezsõ személyében, akit április 24-én iktatott be hivatalába Ittzés János elnök-püspök és dr. Korányi András, a zsinat lelkészi alelnöke. Kákay István egyházi szolgálatba állása elõtt a Magyar Állami Operaház fõtitkáraként és mûsorigazgatójaként tevékenykedett. Meghatározó számára a zene, sokan zenés összeállításairól és az általa vezetett Poézis együttesrõl ismerik. Legutóbbi, nagy népszerûségnek örvendõ darabjai a Pilátus és a Hét ima, de a százhetvenet közelíti megzenésített verseinek száma. Pestszentlõrincen él feleségével és két gyermekével. Az evangélikus gyülekezet tagja. Családja generációk óta kerületünkhöz kötõdik: Felmenõi között találjuk Pestszentlõrinc egykori bíráját, a helyi evangélikus közösség felügyelõjét és Kuthy Dezsõ püspököt is. Kákay István országos irodaigazgatói megbízatása hat évre szól. Hulej Enikõ Egészségnap a Rózsában A Reform Régió Egyesület immár 18. alkalommal várta érdekes, változatos és újszerû programokkal az érdeklõdõket április 20-án, a Családi egészségnapon a Rózsa Mûvelõdési Házban. Az elõadások és az alternatív gyógyászatok kiállítói között mindenki találhatott számára fontos, érdekes eseményt és gyógymódot. Az egészségnapot a Nem adom fel együttes koncertje zárta. A következõ egészségnapot november végén tartja az egyesület. B. E. Az egész napos rendezvényen extrém Extrém sport- és kulturális nap A kultúrák közötti párbeszéd európai éve rendezvénysorozathoz csatlakozva, a XVIII. kerületi önkormányzat támogatásával szervezte meg április 5-én az Agapé Gyülekezet az Agape Game House 2, extrém sport- és kulturális napot, vetélkedõt a Pestszentimrei Sportkastélyban. sportolási lehetõségekkel ismerkedhettek meg az érdeklõdõk, majd kulturális programok keretén belül fellépett Rontó Attila és a Csillag születik showmûsorból megismert Rontó Kitti, megismerkedhettünk a modern és Templomépítés összefogással Április 20-án hangverseny csendült fel a Szemeretelepi Református templomban. A koncertre jótékonysági célból került sor, új templom építésére gyûjtöttek adományokat. A jótékonysági hangversenyen a gödi I. Korintus 13 kórus énekelt. latin hangzásvilágú egyházi zenével, valamint meghallgathattuk egy nemzetközileg elismert madridi pásztor, Juan Lopez szolgálatát. Az est kispályás foci-vetélkedõvel zárult. (Sz.) Civil mûhelyek napja a Bókay-kertben június 14-én (szombaton) 10 órától 15 óráig rendezi meg a XVIII. kerületi önkormányzat és a Civil Kerekasztal a mûhelyek napját, melyen játékos vetélkedõkkel, gyermeksarokkal, zenés és egyéb szórakoztató programokkal várják az érdeklõdõket. (A rendezvénnyel kapcsolatosan bõvebb információ dr. Bucsi Anikó civil referenstõl kérhetõ, tel.:: )

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

tanév Iskolanyitogató

tanév Iskolanyitogató 2019-2020 tanév Iskolanyitogató http://kk.gov.hu/kulsopest Bak Ferenc igazgató Külső-Pesti 1 Tankerületi Központ Intézmény Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád

Részletesebben

Művészetek hete. Reneszánsz. a Debreceni Benedek Elek Általános Iskolában

Művészetek hete. Reneszánsz. a Debreceni Benedek Elek Általános Iskolában Művészetek hete a Debreceni Benedek Elek Általános Iskolában Reneszánsz Iskolánkban október 1. és 5. között rendeztük meg a Művészetek hetét. A diákok és a tantestület tagjai ezáltal kicsit visszacsöppentek

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A MESEKERT ELNEVEZÉSŰ, ÓVODÁSOKNAK MEGHIRDETETT VERSENYRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A MESEKERT ELNEVEZÉSŰ, ÓVODÁSOKNAK MEGHIRDETETT VERSENYRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A MESEKERT ELNEVEZÉSŰ, ÓVODÁSOKNAK MEGHIRDETETT VERSENYRŐL A verseny megrendezésének időpontja: 2019. január 22. rendező intézményének neve: Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Éves beszámoló a TÁMOP A-12/ számú projekthez kapcsolódóan

Éves beszámoló a TÁMOP A-12/ számú projekthez kapcsolódóan Éves beszámoló a TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-102 számú projekthez kapcsolódóan A Jászsági Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola a Testvériskolai kapcsolatok

Részletesebben

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be.

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be. Tanulók produkciói: A programot a szervező iskolák az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Dr. Török Béla Általános Iskola valamint a Benedek Elek EGYMI tanulóinak produkciói színesítették.

Részletesebben

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot.

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot. Egressy Géniusz Tehetségnap 2011. április 7-én került sor az Egressy Géniusz Tehetségnapra, amelynek részét képezte a Fülemüle Országos Informatika Verseny díjkiosztója is. A Tehetségnap részletes programja,

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat 392. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2011-06-09 ************************************************************************** Nemzetközi kulturális hírek A KultúrPont Iroda ingyenes elektronikus hírlevele hirlevel@kulturpont.hu

Részletesebben

Egy hét a kedvencemmel

Egy hét a kedvencemmel PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Igazgatók, Igazgatónők, Pedagógusok! A környezeti nevelés és a felelős kisállattartás fontosságának hangsúlyozására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Oktatási Hivatal B U D A P E S T I P E D A G Ó G I A I O K T A T Á S I K Ö Z P O N T 1088 Budapest, Vas u. 8. Telefon: (+36 1) 374-2161 Honlap: www.oktatas.hu E-mail: POKBudapest@oh.gov.hu VERSENYKIÍRÁS

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 201 évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 1. Bolgár gyermeknapi rendezvény.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. 2018/2019 TANÉV Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskola

Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. 2018/2019 TANÉV Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskola Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2018/2019 TANÉV Különös közzétételi lista - Alapfokú iskola Országos,, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

PRO PATRIA ET LIBERTATE. Az Országos II. Rákóczi Ferenc Latin Fordítási Verseny döntője. Beszámoló 2016

PRO PATRIA ET LIBERTATE. Az Országos II. Rákóczi Ferenc Latin Fordítási Verseny döntője. Beszámoló 2016 PRO PATRIA ET LIBERTATE Az Országos II. Rákóczi Ferenc Latin Fordítási Verseny döntője Beszámoló 2016 2016. április 9-én ötödször rendezhettük meg az Országos II. Rákóczi Ferenc Latin Fordítási Versenyt.

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

BRFK XVIII.kerületi Rendőrkapitányság A körzeti

BRFK XVIII.kerületi Rendőrkapitányság A körzeti Körzeti megbízott Neve Rendfokozata* Mobiltelefonsz áma** Kovács Béla főtörzsőrmester 06-20-852-26-01 1183. Budapest, Üllői BRFK XVIII.kerületi A körzeti KMB iroda címe, megbízott telefonszáma*** e-mail

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Országos Gyermek Táncművészeti Fesztivál 2018.

Országos Gyermek Táncművészeti Fesztivál 2018. XXVII. Országos Táncművészeti Fesztiválok 2018. Országos Ifjúsági és Felnőtt Táncművészeti Fesztivál Országos Junior és Művészeti Szakközépiskolások fesztiválja Országos Gyermek Táncművészeti Fesztivál

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓ A 2016/2017. TANÉVRŐL (VÁZLAT)

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓ A 2016/2017. TANÉVRŐL (VÁZLAT) HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓ A 2016/2017. TANÉVRŐL (VÁZLAT) Szerteágazó és színes tevékenység a tanév során: - Diákok számára élményt jelentő, igényes tantárgyi programok - Versenyfelkészítések, örvendetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 0 tartózkodás 0 nem. Szita Károly polgármester dr. Gróf Regina irodavezető

JEGYZŐKÖNYV. 0 tartózkodás 0 nem. Szita Károly polgármester dr. Gróf Regina irodavezető Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. november 29. napján, Kaposváron a Fő utca 63.szám alatti

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 27-i ülésére. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 27-i ülésére. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Titkárság E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 27-i

Részletesebben

A tanév tanulója. Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára.

A tanév tanulója. Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára. A tanév tanulója Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára. Cél: a kiemelkedő tanulmányi munkát végző tanulók jutalmazása. Ezáltal az iskolánkban

Részletesebben

137/2005. (XI. 16.) Okt. és Ifj. Biz. sz. határozat

137/2005. (XI. 16.) Okt. és Ifj. Biz. sz. határozat 137/2005. (XI. 16.) Okt. és Ifj. Biz. sz. határozat Szombathely Megyei J a Zrínyi Ilona Matematika verseny költségeihez 100.000,-Ft a Bolyai Középiskolai Matematika verseny költségeihez 80.000,-Ft az Eötvös

Részletesebben

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett

VERSENYKIÍRÁS. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett VERSENYKIÍRÁS Az Győri Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett 15. Tiszán innen, Dunán túl országos népdaléneklési minősítő verseny az 5-6.; 7-8. és 9-12. évfolyamos tanulók számára A verseny

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016-17. AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

Összefoglaló "Az Úr csodái" XV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XV. Országos Óvodai Rajzversenyről Összefoglaló "Az Úr csodái" XV. Országos i Rajzversenyről A verseny megrendezésének időpontja: 2017. március rendező intézményének neve: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása:

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Hírek FÖLD PROJEKT április

Hírek FÖLD PROJEKT április Hírek 2016. április 18-22. FÖLD PROJEKT A projekt témája: a FÖLD A projekt megvalósításának helyszíne: Monorierdei Fekete István Általános Iskola A projekt időtartama: 2016. április 18-22. A projekt résztvevői:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A TÖRD A FEJED! ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ MATEMATIKAVERSENYRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A TÖRD A FEJED! ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ MATEMATIKAVERSENYRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A TÖRD A FEJED! ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ MATEMATIKAVERSENYRŐL A verseny megrendezésének időpontja: 2019. március 22. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Óvoda és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: Miniszteri dicséretben részesült az Irinyi János Általános Iskola

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: Miniszteri dicséretben részesült az Irinyi János Általános Iskola A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: Miniszteri dicséretben részesült az Irinyi János Általános Iskola A Virágos Magyarország környezetszépítő versenyben az idei évben Létavértes település

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Érvényes: 2015. július 15-től Rendezvény helyszíneink PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY a korszerű rendezvénycsarnok A 2006-ban átadott modern rendezvénycsarnok

Részletesebben

Versenykiírás. A pályázás menete:

Versenykiírás. A pályázás menete: Versenykiírás A Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület orosz-magyar mesemondó versenyt hirdet minden olyan hazai és határon túli általános iskola számára, ahol tanítják az orosz nyelvet,

Részletesebben

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf.

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Énekverseny 1-4. évf. Bolyai Matematika Csapatverseny 3-4. évf. Bolyai

Részletesebben

Díjazzák a kiváló diákokat

Díjazzák a kiváló diákokat VI. évf. 21. szám 2016. november 14. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a Fotó: xv média, Nagy botond Díjazzák a kiváló diákokat Átadták a kínai iskolát hajléktalanellátás

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Pedagógiai Szakszolgálatok Hete április PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET

Pedagógiai Szakszolgálatok Hete április PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Szakszolgálatok Hete 2019. április 8-12. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Kollégák! Tisztelt Szülők! 2019. 2019. április

Részletesebben

Lajosmizse Város évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2018. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője Ceglédi Alkotók Egyesületének 2018. január 09-27. képzőművészeti kiállítása Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

1. melléklet az FPH003/41-39/2016. számú előterjesztéshez

1. melléklet az FPH003/41-39/2016. számú előterjesztéshez 1. melléklet az FPH003/41-39/2016. számú előterjesztéshez Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének.../2016. (......)önkormányzati rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről,

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben