ACTA DOCTORANDORUM 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ACTA DOCTORANDORUM 2014"

Átírás

1

2 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1

3 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem! éves a DoSz - Gondolatok a szervezet volt elnökeinek tollából... 6 A Doktoranduszok Országos Szövetségének az érdekképviselet terén elért eredményei, megfogalmazott céljai Beszámoló a évi Tavaszi Szél Konferenciáról tudományos osztály mint a DOSz tudományszervezési és közösségi alapja Doktorandusz Nyári Tábor Doktorandusz érdekképviselet múltja és a doktorandusz önkormányzatok jelene A Magyar Doktorandusz Közösség EURODOC Közgyűlés Budapesten Javaslatok a doktoranduszok elvándorlásának kezelésére A DOSz javaslatai a Felsőoktatási Kerekasztalra ACTA DOCTORANDORUM

4 Lectori Salutem! Kedves Doktorandusz Kollégák! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében tisztelettel köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy megjelent köztestületté vált szervezetünk második Acta Doctorandorum című kiadványa. A kötet célja, hogy számot adjon szervezetünk tevékenységéről, segítséget nyújtson az érdeklődő olvasóknak. Rengeteget változott, fejlődött a Doktoranduszok Országos Szövetsége azóta, hogy a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény hatálybalépését követően, 2012 decemberében köztestületté alakult. A hajdani kis egyesület mára egy olyan szervezetté alakult, amely közvetlenül kapcsolatban áll több száz doktorandusszal és doktorjelölttel. Olyan partnerszervezetek tiszteltek meg bennünket bizalmukkal, mint a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Tudományos Diákköri Testület vagy a Felsőoktatási Tervezési Testület. Az utóbbi két esztendő kitartó munkájának köszönhetően a Doktoranduszok Országos Szövetsége mára a magyar felsőoktatás rendszerének megkerülhetetlen szereplőjévé vált. Kollégáimmal együtt egy komplex tervet készítettünk még ben, amelyben leírtuk gondolatainkat a magyarországi doktorképzés és a doktoranduszi érdekképviselet jövőjét illetően. A ban felfrissített tervezet végrehajtását folyamatosan végeztük, végezzük. Szerettünk volna előrelépéseket elérni a doktoranduszok szociális élethelyzetét illetően. Ez több szempontból is sikerült, hiszen bevezetésre került a PhD- és DLA-hallgatóknak is előnyös GYED+ intézménye. Hosszú évek után sikerült emelni a doktoranduszi ösztöndíjak mértékét is: szervezetünk folyamatos célja, hogy újabb emelésekkel végre versenyképes összeg legyen a doktoranduszok havi jövedelme. A Doktoranduszok Országos Szövetsége megkezdte hagyományos nagyrendezvényei rehabilitálását és új hagyományainak megteremtését. A Tavaszi Szél Konferencia esetében is könnyen megfigyelhető a fejlődés: tavaly Sopronban megrendezett multidiszciplináris tudományos találkozón a korábbi évek jelentkezéseit messze meghaladóan 300 vendég 250 előadása hangzott el. Ehhez képest az idei évben, Debrecenben mintegy 1000 regisztrált előadó és vendég fordult meg a rendezvényen: ők 20 szekció 50 alszekciójában 698 prezentáció közül választhatták ki a számukra érdekeseket ACTA DOCTORANDORUM 3

5 2014 Ez a roppant mértékű létszámgyarapodás számtalan körülménynek köszönhető. Egyfelől 2013-tól szervezetünk a legtehetségesebb, OTDK-helyezett vagy a Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjával jutalmazott graduális hallgatók előtt is megnyitotta a jelentkezés lehetőségét. Másfelől pedig 2014-re érett be igazán az a tudományszervező munka, amelyet szervezetünk a tudományos osztályok létrehozatalával vállalt magára. 2011/2012-ben még egyedül a Hittudományi Osztály működött a mai osztályok közül. Az önkéntes tagságon alapuló, doktoranduszokból és doktorjelöltekből álló közösség rendszeresen tájékoztatta a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlését az általuk rendezett konferenciákról, eseményekről, az általuk benyújtott sikeres pályázatokról. Működésük legfontosabb tapasztalata, hogy elhivatott doktoranduszok szervezetünk támogatásával rengeteget tudnak tenni saját szakterületük műveléséért, az azt kutató doktoranduszok fejlődésének elősegítéséért. A Doktoranduszok Országos Szövetségének újjáalakításán dolgozó kollégáimmal mindvégig egyetértettünk abban, hogy a hittudósok sikerét kellően elhivatott ifjú kutatók, megfelelő támogatás mellett más tudományterületeken is meg tudják ismételni. Az idő és a befektetett munka végül meghozta a gyümölcsét: ben már 20 tudományos osztály működik, amelyek összesített taglétszáma megközelíti az 500 főt. Felmérhetetlen ugyanakkor az a kapcsolati tőke, amelyet a tudományos osztályok megjelenítenek: rendezvényeiken az ország összes doktoranduszának, doktorjelöltjének mintegy harmada megfordult, a képzőhelyeken dolgozó, kutató aktív tagoknak köszönhetően pedig a Doktoranduszok Országos Szövetsége közvetlenül is kapcsolatban áll a képviselt doktoranduszokkal. A tudományos osztályok által megjelenített közösségek arra sarkallták a Doktoranduszok Országos Szövetségét, hogy két nagyrendezvényt is szenteljen a különleges struktúrának. Ezek egyike a hagyományos nyári tábor, amelyet 2013-ban Gödöllőn, 2014-ben pedig Miskolcon tartottunk. A Szent István Egyetem és a Miskolci Egyetem által vendégül látott nagyrendezvények a tavalyi első kísérleteket követően idén már határozottan a tudományos osztályok közösségének erősítését is célozták. Az idei évben már második alkalommal kerül megrendezésre az őszi Mérföldkő Találkozó, ahol az intézményi doktorandusz önkormányzatok vezetői és a tudományos osztályok képviselői találkoznak egymással. Az itt folyó eszmecserék rendkívül fontosak a szervezet jövőjének, célkitűzéseinek szempontjából is. 4 ACTA DOCTORANDORUM

6 Kedves Doktorandusz Kollégák, ha valaki, aki legutóbb 2011-ben találkozott a Doktoranduszok Országos Szövetségével, ma keresné fel szervezetünk irodáját vagy valamelyik rendezvényét, valószínűleg el sem hinné, hogy ez ugyanaz a szövetség. Rengeteget változtunk értetek és általatok, de mindez semmit sem ér nélkületek. Minderre tekintettel szeretettel invitállak benneteket is a Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015-ös rendezvényeire is! Tisztelettel: Csiszár Imre 2014 a DOSz elnöke ACTA DOCTORANDORUM 5

7 éves a DOSz - Gondolatok a szervezet volt elnökeinek tollából Dr. Gál András Levente Tisztelt Kollegák! november 19-én, egy napos őszi szombat délután doktoranduszok gyűltek össze az ELTE Egyetemi Színpadának szerb utcai épületében. Néhány héttel korábban ment körbe az ország doktori képzést folytató egyetemein, hogy érdemes lenne létrehozni egy a doktoranduszok érdekképviseletét végző és szakmai közéletét szervező egyesületet. A meghívásra közel harmincan jöttek el Magyarország összes jelentős felsőoktatási intézményéből. A hangulat jó volt, a találkozó alig tartott tovább két óránál, és döntés született, hogy meg kell szervezni a Doktoranduszok Országos Szövetségének formális alakuló taggyűlését, amelynek dátuma december 19. lett. A DOSZ megalakult, az elmúlt húsz évben jelentős utat járt be, és hű maradt az eredeti célokhoz. Létrejöttek doktorandusz szakmai közélet-szervezés eszközei úgy, mint a Tavaszi Szél, az Acta Doctorandorum, a Doktori Jegyzék, a tudományos osztályok. A DOSZ kezdeményezője és szervezője volt a világon első nemzetközi doktorandusz szervezetnek, a PI-NET-nek (Postgraudates International Network), és az alapszabályba foglalt nemzeti elkötelezettsége okán is aktívan közreműködött abban, hogy 90-es évek végén létrejöttek a határon túli magyar doktorandusz szervezetek: Erdélyben a RODOSZ, Felvidéken a Kempelen Farkas Társaság, Délvidéken a VAMADISZ és Kárpátalján KMDFKSZ. A DOSZ hatékonyan képviselte a doktoranduszok érdekeit és védte a doktori fokozat értékét az elmúlt időszakban a felsőoktatási törvények megalkotása során, az egyes felsőoktatási szakmai szervezetekben, kiegyensúlyozott viszonyt alakított ki a többi hallgatói szervezettel. A DOSZ életképességét bizonyítja, hogy az alapítók távoztával és kritikus korszakok után is képes volt mindig megújulni, elkerülte a szétesést vagy a gittesedést, sőt a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényben az intézményi doktorandusz önkormányzatok és a Doktoranduszok Országos Szövetségét nevesítésre került köztestületként. Húsz évvel ezelőtt alig egy éves volt a doktori képzés és fokozatadás jogát az egyetemeknek visszaadó 1993-as felsőoktatási törvény, minden mozgott, hasznos volt és kellett, hogy ebben a helyzetben a doktoranduszok ne csak nézzék a felsőoktatás fejlődését, hanem aktív és felelős alakítói legyenek a folyamatoknak. Sok minden változott, de az nem, hogy a fiatal értelmiségieknek, szakmájukat kiemelkedő színvonalon művelni akaróknak sok dol- 6 ACTA DOCTORANDORUM

8 guk a világban. Így dolguk, hogy tevékenyen szervezzék szellemi közösségüket, felkészüljenek a szerény, de mintát adó elit szerepére. Hitem szerint ebben a DOSZ-nak, a szervezet munkájában résztvevőknek fontos szerepe lehet és lesz. Ezekkel a gondolatokkal és reményekkel kívánok a DOSZ-nak, a magyar doktoranduszoknak eredményes további húsz-éveket! Gál András Levente a DOSz alapító elnöke 2014 ACTA DOCTORANDORUM 7

9 2014 Dr. Kocsis Miklós 2006 őszén doktori képzésem megkezdésekor kapcsolódtam be a DOSZ működésébe. Eseti feladatok ellátását követően ban Lasztovicza László elnökségének tagjaként alkalmam volt újjászervezni a Jogsegély-szolgálatot, részt venni számos szakmai javaslat kialakításában (többek között az akkor még távlati célként megfogalmazott doktorandusz önkormányzatok alapjainak megteremtésében), és számos fórumon képviselni a DOSZ érdekképviseleti munkájának eredményeit. A Küldöttgyűlés egyhangú döntésének eredményeképpen 2009-ben elnökként volt alkalmam hozzájárulni a DOSZ működéséhez. Elnökségem évében elsődlegesnek tartottam a Küldöttgyűlés által is elfogadott szakmai javaslataink képviseletét. Az igen intenzív közösségépítő, pályázati, rendezvényszervező és jövőépítő munka mellett ez adta az általam vezetett elnökség tevékenységének legfontosabb szeletét. A 2009-ben megkötött számos, szakmai szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás a DOSZ beágyazottságát és súlyát jelentősen növelte. Fontosnak tartom, hogy publikációs pályázat kiírásán keresztül a tagságot is törekedtünk bevonni abba a szakmai háttérmunkába, ami az utánam következő elnökségek működését is meghatározta. Örömtelinek tartottam, hogy jó hangulatú és egy irányba húzó Csapattal dolgozhattam. Főtitkárként Kucsera Tamás Gergely, elnökségi tagként Bojárszky András, Kriston Renáta, Molnár Péter és Nász Adrienn valamennyien elkötelezett módon, az általuk vállalt feladatokat lelkiismeretesen ellátva, ugyanakkor a közös célokat is szem előtt tartva tettek azért, hogy a DOSZ tevékenysége minél színvonalasabb lehessen. Tudományos és szakmai pályájuk mellett végzett színvonalas érdekképviseleti munkájukért azóta is hálás vagyok (utólag visszatekintve nem mellékes, hogy elnökségem tagjainak későbbi fokozatszerzési aránya mind a DOSZ életében, mind a magyar doktori képzés arányszámait tekintve kimagaslónak tekinthető). Elnökségem alatt fontosnak tartottam mind a DOSZ múltjának és örökségének felmutatását és a szervezeti kultúrába való beépítését, mind a jövendő megalapozását. Előbbi cél elérésének érdekében szerveztük meg az alapító elnökkel közösen a DOSZ 15 éves jubileumát, amelyet valamennyi korábbi elnök közös nyilatkozatban köszöntött. Utóbbi feladatunk ellátása érdekében számos fiatal Kollégát igyekeztem beépíteni a szervezet működésébe, akik a későbbi elnökségek tagjaként (avagy elnökként) igen színvonalas módon tudtak hozzájárulni közös munkánk sikeréhez. Meggyőződésem, hogy a magyar doktoranduszok és doktorjelöltek törvényben nevesített érdekképviseleti szervezete az elmúlt két 8 ACTA DOCTORANDORUM

10 évtizedben megfelelve az alapítók szándékainak elfogadott és elismert partnerévé vált a felsőoktatási szféra szereplőinek. Sikeres kezdeményezések, megvalósult elképzelések sorát tudhatja maga mögött, megbecsültséget szerezve a fiatal kutatóknak határainkon belül és azokon túl is. Örömmel és jó érzéssel gondolok vissza a DOSZ-ban eltöltött évekre, megtiszteltetésnek tartva, hogy ebben a munkában részt vehettem. Legjobb kívánságaim tolmácsolása mellett kívánom a jelen és jövő DOSZ vezetőinek, hogy munkájukat derűvel, kellő alázattal és sikereket aratva végezzék. Barátsággal, dr. Kocsis Miklós, PhD a DOSz egykori elnöke 2014 ACTA DOCTORANDORUM 9

11 2014 Dr. Kucsera Tamás Gergely 1996 óta közelebbről-távolabbról szemléltem a DOSz működését, majd 2006 végén Lasztovicza László elnöki meghívására részt vettem elnökségi ülésen, azt követően a szervezet mindennapjaiba bekapcsolódva, részt vállaltam a munkából 2007 szeptemberétől elnökségi tagként, 2009 elejétől főtitkárként, a 2010-es esztendőben elnökként, s utána is eseti szinten, ha kérés érkezett hozzám ben az elnökség felkérésére átfogó anyagokat készítettem a doktori képzésről és életpályamodellről, illetve a stratégiai anyagot a doktorandusz önkormányzatok felállításának lehetőségéről. Mindkét kérdésben ad hoc bizottság is működött, amely a DOSz álláspontot is előkészítette, s ezek munkájában is részt vállaltam; az előbbi tevékenysége általánosan alapozta meg a következő 5-6 év szervezeti stratégiáját, az utóbbi az intézményi DÖK-ök kérdésének adott elvi és gyakorlati kiindulópontot. Javaslatomra, s ugyancsak elnökségi kérésre előkészítettem a DOSz Alumni Egyesület Alapszabályának tervezetét, ennek megalakítására 2009-ben Kocsis Miklós elnöksége alatt került sor. A kezdetektől fogva céljaim között szerepelt korábbi civil és érdekképviseleti tapasztalataimra alapozottan a szervezet általános működésének a működési feltételektől, a munkaszervezésen át, az érdekképviselet és a társadalmi kommunikáció területéig fejlesztése, ezen területeken is kiváló csapatmunka mellett nagy eredményeket ért el a DOSz Lasztovicza László és Kocsis Miklós elnökségi időszakában, s talán azt követően is, koordinálásommal felélesztettük a pályázatírást, s részben ennek eredményként kiegészítő forrásokra alapozva 2007-ben újraindíthattuk az Actát, Kocsis Miklós szakmai irányítása mellett megerősítettük a Jogsegélyszolgálatot. Elnökségi tagságom idejében kezdeményeztem, illetve főtitkári, elnöki megbízatásom alatt, majd a leköszönésemet követő esztendőben is irányíthattam a DOSz megerősödő társadalomtudományi kutatási, valamint publikációs tevékenységét, amelyben Fináncz Judit, Szabó Andrea és Kocsis Miklós szerepe egyaránt meghatározó volt. Lasztovicza László, Kriston Renáta, majd Zadravecz Zsófia munkájának köszönhetően megerősödött a szervezet európai jelenléte, a nemzetpolitikai szerepvállalásunk erősítése végett - javaslatomra ben csatlakoztunk a Magyar Ifjúsági Konferenciához. Mindezek a sikerek úgy valósultak meg, hogy 2008-tól a szervezeti működésre adott állami támogatás csökkent, a finanszírozásban bekövetkezett váratlan és kedvezőtlen fordulat ellenére a szakmai munka egyenletesen jó színvonal és a partnerek elismerő együttműködése mellett zajlott. 10 ACTA DOCTORANDORUM

12 Elnökségem évében, 2010-ben korábban nem látott küldöttlétszám, mint belső nyilvánosság, valamint sajtómegjelenés, mint külső nyilvánosság előtt zajlott a szakmai munka. Ebben az évben a Tavaszi Szél bilingvis rendezvényként volt megszervezve, a Doktorandusz Tábor alatt minden megjelent DOSz-tag belső képzési programban vehetett részt, továbbá a szervezetben újraindultak a szabadidős rendezvényeknek, megerősödtek a Tudományos Osztályok. Kiemelendő, hogy 2010-ben együttműködési megállapodást írtunk alá, amelynek köszönhetően a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a DOSz ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdetett és hirdet azóta is a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. Az éveken és elnökségeken át tartó eredményes munkának a külső elismerése az volt, hogy a hazai tudomány- és felsőoktatáspolitika meghatározó szereplői 2010 őszén elfogadták a meghívást a DOSz elnöksége mellett felálló Tanácsadó Testületbe. Vezetők akkor végezték jól a dolgukat, ha távoztuk után is működnek az elindított folyamatok, és elfogadottak maradnak a szervezeti célok. Kiváló csapattagok folytatták az előző évek elnökségek munkáját: a Eurodoc alelnökévé is választott, a külügyeket koordináló Zadravecz Zsófia, a szervezet belső közéletét motorként hajtó Czene Gréta, a tudományos osztályok működését jól megalapozottá és rendszeressé tevő Szávay László, s az elnöki feladatokat vállaló Bojárszky András és Csiszár Imre működése során a szervezet tovább erősödött, mind a jogszabályi meghatározottságán, mind a doktorandusz önkormányzatokon keresztül. Jó volt a DOSz-ban dolgozni, jó ezekre az évekre visszaemlékezni, eredményes jövőbeni működést kívánok a húsz esztendős DOSznak! Dr. Kucsera Tamás Gergely 2014 a DOSz egykori elnöke ACTA DOCTORANDORUM 11

13 2014 A Doktoranduszok Országos Szövetségének az érdekképviselet terén elért eredményei, megfogalmazott céljai A felsőoktatási törvény rendelkezése értelmében a felsőoktatási intézmények doktori képzéseiben részt vevő hallgatóinak képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) látja el. A klasszikus értelemben vett érdekképviseletet jelenlétét, annak kiteljesülését négy alapvető síkon kívánom bemutatni a szervezet működésében. I. Érdekképviselet a Jogsegély-szolgálatban A DOSz e feladatkörének ellátása keretében Jogsegély-szolgálatot működtet - a felsőoktatást átfogó, hatályos jogi szabályozás ismeretének birtokában - a doktori képzésben részt vevők számára. A Jogsegély-szolgálat rendeltetése, hogy minden szinten védje a doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait, érdekeit és egyúttal gyors és szakszerű jogi segítségnyújtást biztosítson. Emellett fő célunk, hogy a Jogsegély-szolgálat által vizsgált ügyekből, problémakörökből kirajzolódó konzekvenciák felhasználásával, elősegítsük a DOSz érdekvédelmi és szakmai tevékenységének a kiteljesedését is. A felmerülő esetek jogi vizsgálatával kívánunk különböző állásfoglalásokat megfogalmazni, amelyek egyúttal az adott problémára, problémakörre vonatkozó megoldási javaslatnak is tekinthetők. A Jogsegély-szolgálat által megvizsgált ügyekből levont állásfoglalások, következtetések azok, amelyek - véleményünk szerint - előbbre vihetik a doktoranduszok, a doktorjelöltek, illetve tulajdonképpen az egész doktori képzés érdekvédelmi vetületének a fejlődését. II. Érdekképviselet az intézményi Doktorandusz Önkormányzatokban Napjainkban Magyarország 27 intézményében zajlik doktori képzés. Sajnos azonban megállapítható, hogy nem mindegyik intézményben alakult meg a doktorandusz önkormányzat. E szervezeti elemre azonban óriási szükség van, ugyanis az önálló doktorandusz önkormányzatok jelenthetik a bázisát annak, hogy a doktoranduszok érdekképviselete az egyéb más jellegű képviseletektől függetlenül tud megjelenni az intézményekben. Az érdekvédelem jegyében a DOSz egyik legfontosabb célkitűzése az országos szervezeti stabilitás megteremtése. Ennek érdekében segítséget kíván nyújtani a doktorandusz önkormányzatok életre hívásában azon intézményekben, ahol ez még valósult 12 ACTA DOCTORANDORUM

14 meg. A doktorandusz hallgatókat minél szélesebb körben kívánja elérni, illetve megszólítani. Ehhez, valamint a gördülékeny, akadálymentes kommunikációhoz szükséges az országos intézményi beágyazottság megteremtése, továbbá a megfelelő módon történő fenntartása. Az intézményi önkormányzatok vonatkozásában teljes körű segítséget biztosítunk a jogi fundamentumokra vonatkozó kérdések tisztázásában. Napjainkban nem lehet akadálya a legitimitásnak egy problémás alapszabály vagy bármely egyéb hasonló jellegű kérdéskör. Visszanyúlván az alapokhoz, hiszen ez adja egy szervezet tartását, rövid távú célkitűzésünk, hogy minden, a doktorképzésben érintett intézményben kezeljük, egyben megoldjuk a hasonló jellegű jogi, illetve adminisztrációs problémákat. A közös munka eredményeként egy stabil, erős intézményi alapokkal bíró DOSz-t szeretnénk építeni, amely a megfelelő intézményi bázisokkal kiteljesítheti mindazt a tudományos, tudományszervezési, érdekképviseleti, közéleti és szakmai potenciált, amelyet a szervezet magában hordoz III. Érdekképviselet, együttműködési lehetőségei a kormányzattal, a felsőoktatással, a köz- és vállalati szférával Céljainknak megfelelőn erős szervezeti alapokkal a DOSz a magyar felsőoktatás meghatározó szereplőjévé nőheti ki magát. Stabil országos jelenléttel, kiteljesedő érdekképviseleti arculattal, illetve a szervezetben lévő felbecsülhetetlen szakmai és szellemi tőkével felvértezve szeretnék képviselni a magyar doktorandusz közösség mindennemű érdekét a kormányzattal, a felsőoktatási vezetőkkel, illetve a köz- és vállalati szférával folytatott tárgyalásaink során. Az érdekképviseletre vonatkozó elképzeléseinket, amelyeket természetesen a doktorandusz önkormányzatokkal, illetve tudományos osztályainkkal együttesen alakítunk ki, a legmagasabb illetékes fórumok előtt kívánjuk képviselni, egyúttal megjeleníteni a doktorandusz közösség érdekeit, és azt lehetőség szerint sikerre vinni. A Felsőoktatási Kerekasztalra szervezetünk idén is összeállította javaslat-csomagját, amely a szakmai indokolásokkal kiegészülve - a következőkből állt: a doktoranduszi időszak beszámítása a nyugdíjjogosultság megállapítása során a doktoranduszok után fizetett hallgatói normatíva ACTA DOCTORANDORUM 13

15 2014 a doktorképzés időtartamának a növelése a doktorképzés és a szakvizsgák rendszerének összehangolása a Nemzeti Kiválóság Program lehetséges jövőképe a doktorképzés minőségbiztosításának bevezetése, doktorképzés minőségének javítása a doktori ösztöndíjak reálértékének konszolidációja a doktoranduszok megélhetési költségeinek tükrében IV. Érdekképviselet az ifjúságpolitika vonatkozásában Meglátásunk szerint napjainkra óriási aktualitással bír, hogy az érdekképviselet jegyében a nagy nyilvánosság előtt is megjelenítsük az DOSz ifjúságpolitikai karakterét, és az abban rejlő potenciált. Ebbe a szakmai munkába be kell vonni a hallgatói képviseleteket, az adott szakpolitikákat, azok vezetőit, továbbá az egyéb partnereinket is. Ezen munkacsoportoknak szükséges megalkotni mindazon szervezeti reformokat és aktuális ifjúságpolitikai programokat, stratégiákat, amelyek elősegítik a stabilitás és a széles körű fejlődés kettősének lehetőségét. Különböző hosszú távú és specifikus, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat kell együttesen megalkotnunk. Továbbá meglátásunk szerint az ifjúságpolitikának és az ahhoz szervesen kapcsolodó doktoranduszképzésnek kiemelt szerepet kell biztosítani a mindenkori kormányzati struktúrában is. dr. Fazekas Kornél a DOSz elnökségi tagja 14 ACTA DOCTORANDORUM

16 Beszámoló a évi Tavaszi Szél Konferenciáról Kedves Doktorandusz Kollégák! A Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzatát 2014-ben az a megtiszteltetés érte, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetségével együttműködésben házigazdája lehetett a Tavaszi Szél Konferenciának. A multidiszciplináris tudományos találkozó minden korábbit meghaladó érdeklődés mellett zajlott le március 21. és 23. között a Debreceni Egyetem főépületi campusán. A rendezvény előkészítését már 2013-ban elkezdte a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzata. A szervezők által összeállított pályázat célja volt a magyarországi doktorképzések sokszínűségének leképezése és a korábbi hagyományok ápolása mellett új tradíciók megteremtése. A debreceni csapat egy fiatalos, lendületes rendezvényt álmodott meg, a kidolgozott koncepció pedig elnyerte a Doktoranduszok Országos Szövetségének tetszését is. A vándorkonferencia idén 17. alkalommal került megrendezésre, és a cívisvárost megelőzően a Szegedi Tudományegyetem (2009), a Pécsi Tudományegyetem (2010), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai központja (2011), a győri Széchenyi István Egyetem (2012) és a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem (2013) láthatta vendégül az eseményt. A tavalyi év kimagasló részvételi adata (mintegy 250 előadás) után az idei évre is magas részvételi arányt prognosztizáltunk, a 698 elhangzott előadás azonban minden előrejelzést felülmúlt ACTA DOCTORANDORUM 15

17 2014 A rekordszámú résztvevő mellett lehetőség nyílt arra, hogy a korábbinál tagoltabb szekció- és alszekció-beosztásokat készítsünk. A Debreceni Egyetem, az ország meghatározó kutató-elitegyetemeként vállalta, hogy a szekciók munkáját tudományos minősítéssel bíró szekcióvezetők közreműködésével segíti. A Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályai vállalták, hogy a szekcióvezetésbe az ország neves kutatóit, oktatóit kérik fel, így a debreceni és külsős szekcióvezetőkből létrejött bizottságok magas szakmai nívón, egymást kiegészítve végezhették munkájukat. A rendezvény, amelynek fővédnökségét Prof. Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vállalta, a március 21-i ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága nevében Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár, a Magyar Rektori Konferencia nevében Prof. Dr. Bódis József, a szervezet tiszteletbeli elnöke, egyben a Pécsi Tudományegyetem rektora, az Országos Doktori Tanács nevében Prof. Dr. Csernoch László elnök, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese, az Országos Tudományos Diákköri Tanács nevében Prof. Dr. Szendrő Péter elnök, a Felsőoktatási Tervezési Testület nevében pedig Dr. Székely Mózes elnök 16 ACTA DOCTORANDORUM

18 köszöntötte az összegyűlteket. A rendezvény házigazdái közül Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora és Szávay László, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökhelyettese mellett engem is az a megtiszteltetés ért, hogy köszönthettem az összegyűlt kutatókat. A Tavaszi Szél Konferencia ünnepélyes megnyitóján hangzott el először az a fanfár, amelyet Solti Árpád Junior Príma-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem DLA-hallgatója a rendezvény szervezőinek felkérésére komponált. Az ősbemutatón a Liszt Ferencz Zeneművészeti Egyetem rézfúvós doktoranduszai működtek közre Kovács Zalán László vezetésével A megnyitót követően vették kezdetüket a párhuzamos szekcióülések, amelyek estig, illetve szombaton egész nap zajlottak. A konferencia hivatalos munkanyelve magyar és angol volt, egyegy előadó átlagosan 15 perces prezentációt tarthatott, amelyet tudományterületi sajátosságok figyelembevételével vita követett. Az utóbbi évekkel ellentétben idén a szekcióülésekkel párhuzamosan nem zajlottak szabadidős vagy ismeretterjesztő rendezvények, így több doktorandusznak nyílt lehetősége arra, hogy saját előadását követően akár más alszekciók, szekciók munkájába kapcsolódjon be. A Tavaszi Szél Konferencia egyik legfontosabb feladata a kapcsolatépítési lehetőségek biztosítása: ennek az idei évben is messzemenőkig megfelelt a rendezvény. Az esti csapatépítő kikapcsolódásokon a doktoranduszok speciális napszemüvegeik segítségével mutathatták meg, hogy melyik tudományterületen kutatnak. ACTA DOCTORANDORUM 17

19 2014 A rendezvény szombati ünnepélyes zárásán került sor a szekciókban felállított sorrend kihirdetésére. A legjobb előadást tartó doktoranduszok a Magyar Tudományos Akadémia illetékes tudományos osztályai előtt mutathatják be kutatásaikat. Az elismerő okleveleket Prof. Dr. Csernoch László, az Országos Doktori Tanács elnöke és Csiszár Imre, a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnöke adta át. Az egybegyűlteket köszöntötte Prof. Dr. Bitskey István, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának elnöke is köszöntötte. Az eseményen a Debreceni Egyetem három centenáriumát ünneplő karának, az Általános Orvostudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar és az Állam- és Jogtudományi Kar vezetői is felszólaltak. A rendezvény záróünnepségével természetesen nem ért véget a szervezők munkája. A konferencia folyományaként mintegy 6000 oldalnyi tanulmány érkezett be publikálásra, amelynek lektorálása, tördelése és nyomtatása hónapokig tartó feladat. Büszkék lehetünk azonban arra, hogy sikerülhet egy adott kutatói korosztály tekintetében egy olyan kötetet összeállítani, amely ékesen bemutatja majd mindazokat a tudományos problémákat és felvetéseket, amelyek 2014-ben foglalkoztatták hazánk doktoranduszait. 18 ACTA DOCTORANDORUM

20 2014 A rendezvény nem jöhetett volna létre támogatóink, Debrecen városa, a Siemens, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Henkel, a HUNÉP KLK Hotel, a Richter Gedeon, a Debreceni Egyetem, a Nemzeti Tehetség Program és a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának nagylelkű felajánlásai nélkül. Ezúton szeretnék köszönetet mondani segítő közreműködéséért a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségének, titkárságának és tudományos osztályainak, a Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Képviselet tisztségviselőinek és munkatársainak, a Debreceni Universitas N. K. Kft. és a Debreceni Campus N. K. Kft. munkatársainak, az Univerzum Média Kft-nek, a debreceni szervezőbizottságnak és a Debreceni Egyetem valamennyi polgárának, akik nélkül lehetetlen lett volna megszervezni a Tavaszi Szél Konferenciát! Tisztelettel: dr. Kőmíves Péter Miklós a DE DÖK elnöke ACTA DOCTORANDORUM 19

21 tudományos osztály mint a DOSz tudományszervezési és közösségi alapja A tudományos osztályok rendszerének létrehozását az a felismerés alapozta meg, hogy a DOSz ismertsége és elismertsége csak úgy lenne növelhető, ha a szervezet maga is végezne érdemi tudományszervező tevékenységet. A 2010 óta sikeresen működő Hittudományi Osztály mellett az elmúlt két évben további 19 új osztályt volt szerencsém kitűnő kollégák közreműködésével megalapítani, melyek az interdiszciplinaritás és a doktoranduszokat közösségként mozgató programjainak jegyében a jövőbeni DOSz tudományos és közösségi alapjává vált. A tudományos osztályok rendszere rendszer abban az értelemben is, hogy az egészet nem elkülönült részek egymás mellett működése, hanem együttélése, szerves kapcsolatok, együttműködések, barátságok, számos tudományos jellegű és személyes, közösségi élmény is jellemzik. Ennek szellemében választottam a DOSz tudományos osztályai számára kiírt első belső pályázat számára címet, amely időközben az egész szervezet sokat idézett jelmondatává vált: Közösség a tudományért. A tudományos osztályok és a központi szervezet működésének köszönhetően radikálisan csökkent azon doktoranduszok száma Magyarországon, akik nem hallottak a DOSz működéséről. Elvárás volt és szinte minden osztályban teljesült, hogy az osztályoknak az összes, osztályokhoz tartozó tudományági doktori képzést biztosító magyar doktori iskolájából le kell tagokkal rendelkezniük. Minden osztálynak van külön Facebook-oldala, amelyek közül egy-egy már országosan is az adott tudományágban tevékenykedő doktoranduszok egyik legfontosabb információs forrásává vált konferenciák, ösztöndíjak, kutatási lehetőségek tekintetében. Kiemelendő, hogy számos tudományos osztály rendelkezik szépszámú és aktív külhoni magyar tagsággal, ennek köszönhetően eddig is több osztályrendezvény valósult meg például Erdélyben és Felvidéken, ill. több rendezvény szervezése most is folyamatban van. A tudományos osztályok egyre-másra adják ki saját tanulmányköteteiket, öröm látni, hogy egy-egy doktorandusz közösség munkája kiadványok formájában is megmutatkozik. Az osztályrendszer kialakulásával lehetőségünk nyílt a DOSz-t és annak tudományos osztályait összekapcsolni az OTDK intézményével. A 2014 októberében a Dunaújvárosi Főiskolán tartott OTDK Fórumon a tudományos osztályok bemutatkoztak az OTDT szakmai bizottságai előtt. A kialakuló együttműködés alapja az osztályok tagságának az OTDK szekciók megszervezésében, lebonyolításához felajánlott segítsége jelenti. 20 ACTA DOCTORANDORUM

Doktoranduszok. Országos Szövetsége SzsSzövetsége

Doktoranduszok. Országos Szövetsége SzsSzövetsége Doktoranduszok Országos Szövetsége SzsSzövetsége 2015 ACTA DOCTORANDORUM 2015 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége Szerkesztette: Kohus Zsolt Tartalomjegyzék Lectori Salutem!...3 A doktori képzés

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. , amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén 2014. március 22-én 14 órakor.

Jegyzőkönyv. , amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén 2014. március 22-én 14 órakor. Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén 2014. március 22-én 14 órakor. Jelen vannak: lásd jelenléti ív (2. számú melléklet) Helyszín: Debreceni Egyetem Főépület

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.)

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.) A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.) Tisztelt Osztálytagok, tudományos osztályok, DOSZ vezetőség! 2013-ban a DOSZ

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet X. éves a Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. november 7-8. Debrecen Általános

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM. 2010. 2. szám

ACTA DOCTORANDORUM. 2010. 2. szám ACTA DOCTORANDORUM 2010. 2. szám IMPRESSZUM ACTA DOCTORANDUM 2010/II. Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. Felelős kiadó a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke. ISSN 1418-4605 Szerkesztette:

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

d o c t o r a n d o r u m

d o c t o r a n d o r u m d o c t o r a n d o r u m 2013 ACTA DOCTORANDORUM 2013 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. Felelős kiadó a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Joó Balázs,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

HTE stratégiai ad hoc bizottság beszámolója

HTE stratégiai ad hoc bizottság beszámolója HTE stratégiai ad hoc bizottság beszámolója Dr. Imre Sándor választmányi tag HTE elnökségi ülés 2013. április 18. Az Ad hoc bizottság tagjai Huszty Gábor Imre Sándor Magyar Gábor Sallai Gyula Nagy Péter

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért TanodaPlatformkonferencia a tanodamozgalom fejlesztéséért 2014. december 12. 10.00 15.30 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. Mi is az a tanoda Miről szól ez a konferencia

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen A felsőoktatás hazai történetiségét tárgyaló konferencia előadásai sorába illesztettem egy egyszerre tudományági s

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj Az Európai Ifjúsági Károly-díj lehetőség arra, hogy a fiatalok bemutassák Európára vonatkozó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS NÓGRÁDI GEOPARK EGYESÜLET 2011. éves gazdasági évéről A közhasznúsági jelentés tartalma: a). a számviteli beszámolót; b). a költségvetési támogatás felhasználását; c). a vagyon felhasználásával

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 39/2015. Kedves Kolléga!

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 39/2015. Kedves Kolléga! Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 39/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk arról, hogy Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség (CPA) magas

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok január 23 24. SYMA Csarnok Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Németh Gergő elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 28. Dunaújváros Egyeztetés - EFOTT civil falu Téma: Feladatkörök beosztása 2015. február. 28. Dunaújváros Egyeztetés

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1 A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-1/1 Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 9. TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat Konstrukció neve Támogatás célja Nyerhetı összeg Projekt futamideje

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére

Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére Sárhegyi István Jogász III. Évfolyam Neptun-kód: EK5J7A 2014.10.02.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.)

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) 5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011. május 27-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a DOSz Filozófiatudományi Osztályának üléséről

JEGYZŐKÖNYV a DOSz Filozófiatudományi Osztályának üléséről JEGYZŐKÖNYV a DOSz ának üléséről Az ülés időpontja: 2015. augusztus 29. 11.30. Az ülés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara, 205-ös terem Az ülést a DOSz-FiTO leköszönő elnöke,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a program célja a minél szélesebb körű ismeretetek átadása, a tanulmányút során számos intézménylátogatásra is sor került.

Tekintettel arra, hogy a program célja a minél szélesebb körű ismeretetek átadása, a tanulmányút során számos intézménylátogatásra is sor került. Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk arról, hogy Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség (CPA) magas rangú delegációja érkezett tanulmányútra a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben