agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?"

Átírás

1 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti partnerei 30 napnál hosszabb futamidõvel fizetnek? Esetleg ÁFA-visszaigénylése van? Likviditási problémáira kínál megoldást a Kvantum Faktor Zrt. Telefon: Partner a mezõgazdaság finanszírozásában

2

3 Tisztelt Olvasó! Õsszel-télen Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter többször is nyilatkozta, hogy az agrárkormányzat célja mezõgazdaságunk termeléskihasználását a jelenlegi kb. 60%-osról 90%-ra javítani. A tárca dicséretére legyen mondva, hogy a Brüsszellel való tárgyalásokban próbálja is ezt a célt érvényre juttatni. Például a as uniós támogatások az EU agrárpolitikájával meglehetõsen szembe menõ nagyobb arányú felhasználására a technikai-technológiai felzárkózásban. Bár a miniszter az elmúlt évek pozitív eredményeire alapozva optimista, azt azért senki sem gondolta, hogy könnyû lesz. Nem lesz könnyû már csak azért sem, mert a magyar gazdálkodók szakképzettsége igen alacsony. Az egyéni gazdálkodók csupán 4,9%-ának van alapfokú és 7,4%-ának közép- vagy felsõfokú mezõgazdasági végzettsége (FVM: 2005-ös KSH-adatok alapján). A nagy árutermelõ gazdaságok 80%-a vezetõjének nincs közép- vagy felsõfokú mezõgazdásági végzettsége. A gazdálkodók csupán 38%-a rendelkezik számítógéppel, és csak 28%-a használja az internetet! Ha hozzá vesszük, hogy az egyéni gazdálkodók 52%-a 56 év feletti, nehéz elképzelni a gyors javulást. A lesújtó számokkal szembe állíthatnánk szakképzésünk modernizálását és az egész életen át tartó tanulás a mezõgazdálkodó létformához jól alkalmazható képzési formáit. Beszélhetnénk az info-kommunikációs technikák ismeretének hasznáról, hiszen a technikai-technológiai felzárkózás ma már nem csak a korszerû traktorokat és kombájnokat jelenti. Például a pályázati anyagokat ma már az internetrõl töltjük le, s magukat a pályázatokat számítógépen írjuk. De nem lesz könnyû azért sem, mert ki gondolta még õsszel, hogy a globális klímaváltozás ilyen hamar beteszi a lábát a küszöbön. A szokatlanul enyhe tél és az azt követõ szárazság kárát csak becsülhettük, a május eleji fagy azonban tudhatóan milliárd forintnyi veszteséget okozott. Ezzel valószínûleg oda is van az év végi pozitív mérleg! Sõt most az a tét, hogy az érintett területeken a jövõt megmentsük. S ha ehhez mi magunk túl kevesek vagyunk, az Európai Bizottsággal való egyezkedés viszont vészes idõveszteséggel jár. Tényleg nem lesz könnyû. Szujó Béla Kamara 4 Konszenzusos agrárstratégiára van szükség 5 Megállapodás az FVM és a Magyar Agrárkamara között Agrártámogatások 8 EMVA-támogatások 2007 Növénytermesztés 12 Csõd, vagy állami segítség? Agrárgazdaság 16 A szarvasmarha piacának alakulása 2006-ban 17 A gabona, olajnövények és tejtermékek piaca Szakigazgatás 20 Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalok körzeti irodái 34 Interjú 27 Piacvezetõk a növényvédelmi üzletágban Agrárenergetika 30 Miért éppen energianád? 34 Az és a biógáz biotechnológia 37 Kezdõdik a zöldüzemanyagtermelés Bábolnán 38 Villamos és hõenergia elõállítása hulladék anyagokból Kaleidoszkóp 38 Alföldi Állatenyésztési Napok Hitelgarancia Sajtóklub tartalom 37 5

4 4 Kamara Konszenzusos agrárstratégiára van szükség A termôföld ügyében könnyû felkorbácsolni az indulatokat, de megoldást találni nem könnyû mondta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Magyar Agrárkamara XIX. küldöttgyûlésén. A miniszterelnök jelenlétében Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és Csikai Miklós a Magyar Agrárkamara elnöke együttmûködési megállapodást írt alá. A föld Magyarországon több, mint a nemzeti vagyon része, és több, mint termelõerõ, a nemzeti kultúra egyik tartópillére. A földkérdés Magyarországon érzelmi kérdés is, ezért a föld nem tûri a nyers politikát. Ne legyen senkinek kétsége afelõl, hogy a magyar kormány földügyi kérdésekben a magyar gazdálkodók érdekeit képviseli Brüsszelben, és nem Brüsszel érdekeit Magyarországon hangsúlyozta a Magyar Agrárkamara küldöttgyûlésén a Miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc szerint az agrár környezetgazdálkodás területén csak olyan szabályokat kell alkalmazni, amit az Unió valójában megkövetel. Ezért felhívta a jelenlévõk figyelmét, fõként az agrárkamarai vezetõkét, hogy érdekeiket megfelelõ szaktudással alátámasztva érvényesítsék. Ez a kormányfõ szerint lehetséges lesz a környezetvédelmi tárca új vezetõjénél. A kormányfõ úgy vélte, a földtulajdonosoknak növelniük kell tudásukat ahhoz, hogy versenyképesek legyenek az Európai Unió 480 millió fõs piacán. A tudás fokozásának egyik mércéje lehet, ha a számítástechnikai eszközök használatát megtanulják a gazdálkodók. Jelenleg ugyanis 70 százalékuknak nincs számítástechnikai alapképzettsége sem. Gyurcsány Ferenc elképzelhetõnek tartja, hogy a magyar kormány kezdeményezi a külföldiek földvásárlási moratóriumának 3 éves meghosszabbítását 2014-ig. Hozzátette ugyanakkor: nincs semmiféle garancia arra, hogy ezt Brüsszelben el is fogadják. A miniszterelnök jelenlétében Gráf József és Csikai Miklós aláírták a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Agrárkamara együttmûködési megállapodását. Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az elmúlt napokban tapasztalt fagykárokkal kapcsolatban jelezte, hogy a termelõk kiesett jövedelmét valószínûleg nem lehet pótolni, az agrárkormányzat csak a túlélés lehetõségét tudja biztosítani a termelõk számára. Legyen a lehetõ legnagyobb társadalmi konszenzussal elfogadott nemzeti agrárstratégiánk és agrárpolitikánk, mert az EU-nak nincs agrárstratégiája. Agrárpolitikája ugyan van, de rendkívül változó, ellentétekkel teli, és az egyes országok adottságaihoz igazított. Nekünk tehát igenis szükségünk van arra, hogy valós stratégiára építve változtassuk meg azokat a mutatókat, amelyek az elmúlt másfél évtizedben is jellemeztek bennünket mondta elõadása bevezetõ részében Csikai Miklós, a Magyar Agárkamara elnöke. Magyarországnak adottságai kihasználásához, a magyar árutermelõ mezõgazdaság versenyképességének javításához meg kell szerezni a szükséges forrásokat, és ezt a nemzeti agrárpolitikának kell elõsegítenie hangsúlyozta Csikai Miklós. Az elõadó felhívta a figyelmet, hogy napjainkban az egységes európai piacon tombol a támogatási rendszerek versenye, a tagállamokban egymástól eltérõ, egymást átfedõ, átmeneti szabályok érvényesülnek az eltérõ bázisok, kvóták és az örökölt kétoldalú egyezmények miatt. Hatalmas különbségek tapasztalhatók a vidékfejlesztési támogatások színvonalában, nem beszélve piaci és az úgynevezett közvetlen kifizetések erõsen differenciált nagyságáról. A legutóbbi, Párbeszéd a vidékért címû tanácskozás megállapította, hogy sem az új kormányban, sem az új országgyûlésben nem jelenik meg a vidékpolitika intézményesen. Örvendetes viszont, hogy az FVM keretében erõsödik a vidékpolitikai tevékenyég. A globális éghajlatváltozás szélsõséges hatásait mindenki érzi. Tavaly a belvízzel, most az aszállyal küzdünk. A tartósnak tûnõ változásra megoldást kell keresni. Olyan szervezetet, olyan törvénymódosítást szükséges hozni a teljes vízügyi kérdésekben, ami biztosítja az országon átfolyó vizek, illetve az ország területén lehulló csapadék okszerû hasznosítását. Módosítani kell a törvényt, amely 1993-ben kettéválasztotta és külön érdekeltségbe tette a vízgazdálkodási társulatokat és a vízügyi szervezeteket. Mi lesz a sorsuk az iparszerû termelést elutasító, de ebben a versenyben való részvételre nem képes kis- és mikrovállalkozásoknak, vagy társas gazdaságoknak? tette fel a kérdést a kamara elnöke. Jelenleg ezer olyan család, háztartás van, ahol a fõ megélhetési forma a munkanélküli segély, a nyugdíj és az alkalmi piacozás. A vidék felzárkózásához meg kell oldani, hogy ennek a nagyszámú családi gazdaságnak a piacra jutási feltételei javuljanak. Az uniós és hazai források jelentõs hányadát tehát egyelõre az agrárgazdaságban meglévõ egzisztenciák megõrzésére, a versenyképesség erõsítésére célszerû fordítani érvelt Csikai Miklós. Ugyanakkor megelégedéssel szólt arról, hogy az elkövetkezõ 7 évben a fejlesztési pénzek 47 százaléka az agrárgazdaság modernizációját szolgálja. Valkó

5 Kamara 5 Megállapodás az FVM és a Magyar Agrárkamara között A Magyar Agrárkamara XIX. Küldöttgyûlésén Gráf József és Csikai Miklós aláírták a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Agrárkamara együttmûködési megállapodását amelynek fôbb pontjait idézzük. A megállapodás célja, hogy az agrárgazdaság európai uniós csatlakozásával felmerülõ nemzeti érdekérvényesítés elõsegítésére olyan integrált rendszer alakuljon ki, amelyben az állami szervek eszközrendszere kiegészülve és megerõsödve a köztestületi keretekkel és intézményi megoldásokkal alkalmassá válik arra, hogy a nemzeti agrárstratégia, az agrárgazdaság mûködtetésének mechanizmusa és az agrárgazdaság szereplõi sikeresen és gyorsan, érdekeiket hatékonyan érvényesítve alkalmazkodjanak az EU Közös Agrárpolitikájához, agrárszabályozási rendszeréhez, úgy intézményi, mint személyi felkészültségüket biztosítsa, hogy az abból elérhetõ elõnyöket a legszélesebb körben kiaknázhassák. Az együttmûködés tartalma Az FVM és az MA együttmûködésének kereteit a következõkre terjesztik ki: a Közös Agrárpolitika (KAP) és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) összehangolása; az európai uniós döntés-elõkészítés harmonizálása; az agrárirányítás, mûködésszervezés feladatmegosztása; az agrárszabályozás deregulációja, a normatív alapú gazdálkodói terhek csökkentése. A felek feladatai A KAP és az ÚMVP összehangolása érdekében: A felek folyamatos kapcsolatot tartanak fenn, és biztosítják a KAP, annak alrendszerei, hatályos és tervezett támogatási struktúrái gyors megismertetését, az információk interaktív áramlását. Az ÚMVP bázisán a civil szervezetek, a tudomány és az ágazati szervezetek felé összehangoló szerepet vállalnak a nemzeti agrárstratégia társadalmi vitájában. Biztosítják az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az ÚMVP, valamint az ahhoz kapcsolódó operatív programok agrárvállalkozási szférával való egyeztetéseinek kereteit. Pályázati kiírások, eljárási rendek, elõzetes feltételrendszerek elõkészítõ szakaszaiban álláspontjukat összehangolják annak érdekében, hogy a források felhasználhatósága a legmegfelelõbb legyen. Egyéni és csoportos tanácsadással saját és egyéb kommunikációs eszközökkel együttmûködnek a normatív, valamint a pályázati úton elnyerhetõ támogatások igénybevételi lehetõségeinek gazdálkodók körében történõ megismertetésében, a hatékony és eredményes igényérvényesítési technikák elsajátításában. Az elsõ számú vezetõk részvételével évente felülvizsgálják az ÚMVP megvalósítását, és szükség szerint javaslatot terjesztenek elõ módosítására. Az európai uniós döntés-elõkészítés harmonizálása körében: Az MA kapcsolatokat épít ki és tart fenn a nemzetközi agrárszervezetekkel, az EU agrár döntéshozó szerveivel, az EU-országok (ezen belül a V-4- ek) agrárkamaráival. E körben folytatott konzultációi, tárgyalása, formális és informális kapcsolatai során elõsegíti a nemzeti agrárpreferenciák és az azt hivatalosan érvényesítõ kormány- és tárcaálláspontok, kezdeményezések érvényre juttatását. A COPA-COGEGA szervezeteiben való köztestületi részvételt az FVM támogatja. Az MA e szervezetekben, illetve e szervezeteken keresztül is érvényre juttatja a felek közös nemzeti álláspontját.

6 6 Kamara A Magyar Agrárkamara elnöksége javasolja a kormánynak: A termõfölddel kapcsolatos moratórium meghosszabbításának kezdeményezését az EU illetékes szerveinél. A moratórium lejárta elõtt pedig új termõföldtörvény megalkotását. A lehetõ legrövidebb idõn belül el kell indítani a versenyképes gazdaság kialakítását segítõ kötelezõ állami birtokrendezést. A földtulajdon további elaprózódásának megakadályozása céljából megfontolandó az osztályos egyezség bevezetése. A tulajdonszerzést új alapokra kell helyezni, biztosítva a hivatásszerûen mezõgazdasági tevékenységet végzõk elsõbbségét, erõsítve a helyben lakást, megkövetelve a szakképzettséget. Az elõzõ pontból következõen a jogi személyek tulajdonszerzésének tilalmát fel kell oldani, az állattartó telepek termõföldszerzésének lehetõségét soron kívül kell biztosítani. A moratórium idõszakában az elõvásárlási jog szabályozása fenntartandó a jelenlegi szabályok felülvizsgálatával. A földhasználat intézménye erõsítésre szorul a mérettel kapcsolatos korlátozás feloldásán, a minimális határidõ megállapításán, az örökbérlet lehetõségének megteremtésén keresztül. Felek együttmûködnek az európai uniós jogszabályok elõkészítõ fórumainak munkájában, egymást erõsítve orientálják a döntéseket, hozzájárulva a magyar agrárgazdaság eredményes európai integrációjához. Az agrárirányítás, mûködésszervezés feladatmegosztása körében: Jelen megállapodás keretei között a felek évente áttekintik a magyar agrárgazdaság helyzetét és a gazdaságpolitikai kérdéseket. Az FVM elismeri és támogatja a felek között évben kötött keret-megállapodáson és annak kiegészítésein alapuló és az NVT TS ernyõszervezet struktúrájában mûködõ MA szaktanácsadói hálózatát, mint az agrárgazdaság mûködtetési mechanizmusának fontos és hatékonyan funkcionáló intézményét. A felek a rendszert és a struktúrát agrárgazdasági prioritásként kezelik. A felek az együttmûködési megállapodás elõzõ pont szerinti elemét az NVT TS megszûnését követõ új rendszer kialakításánál is irányadónak tekintik. A felek vállalják olyan fórumok megszervezését, amelyek keretében a kormányfõ, illetve az agrárágazat gazdasági ügyeiben illetékes miniszterek az agrárvállalkozók széles körével közvetlen párbeszédet folytathatnak a gazdaság helyzetérõl. A felek a területi kamarák bevonásával közhasznú tájékoztatást adnak az MVH által kezelt agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra, szabályozókra vonatkozóan. Információt nyújtanak a támogatások igénylésének elõkészítéséhez, illetve az ahhoz kapcsolódó, valamint a támogatási kérelem benyújtását követõen teljesítendõ kötelezettségekrõl. Az MA az FVM által szervezett kiemelt jelentõségû agrárrendezvényekhez kapcsolódóan, de szükség szerint önállóan is elõadásokat, szakmai fórumokat szervez a gazdálkodók tájékoztatása céljából. A felek folyamatosan együttmûködnek az agrárirányítás diverzifikálásában, a közfeladatok egyre bõvülõ körének köztestülethez való átcsoportosításában. A felek kiemelten kezelik a gazdasági szak- és mesterképzés, továbbá az ügyfélszolgálati tájékoztatás körében meglévõ kamarai szerepvállalást, és annak fokozása mellett állnak ki. Az agrárszabályozás deregulációja, a normatív alapú gazdálkodói terhek csökkentése körében: A felek saját szervezeteiken belül munkacsoportot hoznak létre az agrárgazdálkodók normatív szabályossal megállapított költségei (eljárási díj, tagdíj, felügyeleti díj, regisztrációs díj, hozzájárulás stb.) felmérésére, rendszerezésére, racionalizálására. Biztosítják a munkacsoportok együttmûködését, kezdeményezik, illetve biztosítják a szükséges módosításokat. Az FVM a deregulációs és egyéb normatervezeteit a közigazgatási egyeztetés keretében megállapított véleményezési határidõvel véleményezésre megküldi a köztestülethez. A felek megállapodnak, hogy átfogó felülvizsgálatnak vetik alá a kamarai törvényt annak szellemében, hogy a köztestület EU-konform agrárgazdasági szerepének jogi kereteit megteremtsék. Egyéb megállapodások A korábbi együttmûködési keretmegállapodás június 30-án hatályát veszti. Az NVT tanácsadókról szóló /2006. sz. támogatási szerzõdésbõl adódó feladatok finanszírozásának forrását napjától az FVM az EMVA Technikai Segítségnyújtás (TS) költségvetésében rendezi. Amennyiben a fenti határidõtõl az EMVA TS még nem mûködtethetõ, akkor az átmeneti idõszakban az FVM és az MA külön megállapodást köt a finanszírozásról. A felek az együttmûködésbõl származó, az elõzõ pontban nem rendezett, esetleges további feladatok finanszírozását külön megállapodás alapján, az FVM mindenkori költségvetési helyzetének ismeretében rendezik. Ez a keretmegállapodás határozatlan idõre szól. A keretmegállapodás tartalmi elemeinek kitöltésére a felek szükség szerint kiegészítõ megállapodásokat (szerzõdéseket) köthetnek. A keretmegállapodást rendes felmondással bármelyik fél három hónapra elõre, írásban mondhatja fel. A felmondás a kiegészítõ megállapodások, szerzõdések hatályát nem érinti. V.B.

7

8 8 Agrártámogatások EMVA-támogatások 2007 Az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a közötti idôszakban igényelhetô támogatások közül az FVM az elmúlt hetekben megjelentette az elsô rendeleteket, amelyek közül itt az állattartó telepekre, a gépbeszerzésre irányuló támogatásokat, valamint az általános szabályokra vonatkozó legfontosabb kritériumokat, változásokat (a 23/2007. és a 27/2007. rendelet május elején módosításra került) ismertetjük. Az állattartó telepen képzõdõ trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló gépbeszerzés, épített és beépített technológiai és infrastruktúrális beruházás megvalósítására április 23-tól 23-ig, a többi célterületre augusztus 1-jétõl augusztus 31-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmet az MVH-hoz. Egyéb módosítások a rendeletben I. Az állattartó telepek korszerûsítése A támogatás (a 27/2007. FVM rendelet alapján) célja az állattartó telepek korszerûsítése annak érdekében, hogy az állattartó telep megfeleljen a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos elõírásoknak, javuljon az állattartó telepek takarmányozási, illetve mûszaki színvonala, állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági helyzete, infrastruktúrája, valamint az állattartó telepeken dolgozók munkakörülménye és munkahatékonysága. A támogatott célterületek: A támogatás az állattartó telepen képzõdõ trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló gépbeszerzés, épített és beépített technológiai és infrastrukturális beruházás megvalósítására; az állati férõhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minõségének javítását szolgáló gépbeszerzés, épített és beépített technológiai és infrastrukturális beruházás meg- valósítására; jó minõségû takarmány elõállítását, felhasználását, valamint a takarmányminõség megõrzését biztosító építészeti, technológiai gépbeszerzés, épített és beépített technológiai és infrastrukturális beruházás megvalósítására; az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minõségét javító épített és beépített technológiai beruházások megvalósítására; valamint a telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomonkövethetõséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelõzõ épített és beépített technológiai beruházások megvalósítására vehetõ igénybe. A gépbeszerzési tevékenységre igényelhetõ támogatás mértéke nem haladhatja meg a gép számlával igazolt beszerzési árának, de legfeljebb a gépkatalógus szerinti referenciaárnak a 40%-át; KAT-településen 50%-át; míg a nitrátérzékeny területen megvalósuló beruházások esetén a április 30- ig jogerõs támogatási határozattal jóváhagyott 1 mûveletre egységesen a gépreferenciaárának 75%-át. Támogatásra jogosult a mezõgazdasági termelõ, ha a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja 4 európai mértékegységet (EUME); olyan állattartó telepet mûködtet, amelyet az állategészségügyi hatóság nyilvántartásba vett; a beruházást az állattartó telepen valósítja meg; a biogáz-elõállítással kapcsolatos a Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval csoportcím alatti támogatási egység megvalósítása esetén szarvasmarha, sertés, vagy baromfi állatfajokból legalább 500 AE szinten tartási kötelezettségvállalásra vonatkozóan nyújtja be a kérelmet. A rendelet 5. (5) bekezdéssel történõ kiegészítését a KvVM kezdeményezte, a KEOP-tól történõ elhatárolás érdekében. A rendelkezés értelmében jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosult a védett, vagy Natura 2000 területen gazdálkodó központi költségvetési szerv, önkormányzat és társulásai. A rendelet 5. (6) bekezdéssel történõ kiegészítésének indoka, hogy induló vállalkozások is támogatásban részesülhessenek. Induló vállalkozások esetén az 5. (1) bek. a) pontjában elõírt feltétel a módosítás nélkül nem lenne értelmezhetõ, illetve annak az induló vállalkozások nem felelnének meg, ezért a módosítás lényege, hogy ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ teljes naptári évben meg fog felelni az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek. A 10. (11) bekezdése határozza meg annak a jogkövetkezményét, ha az induló vállalkozás az 5. (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követõ elsõ teljes évben nem felel meg az 5. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek. A (11) bekezdéssel kiegészült 10. értelmében ebben az esetben a gazdálkodó köteles a támogatás teljes öszszegét visszafizetni. 1 Ez a gazdálkodók számára jelentõs könnyítést jelentõ módosítás a brüsszeli tárgyalások eredményeképpen vált lehetõvé. A rendeletmódosítás tehát a források felhasználhatóságát, igénybevételét segíti elõ azáltal, hogy a gazdálkodóknak tágabb idõintervallumot ad, hiszen április 30-ig nem megvalósítaniuk kell a mûveletet, hanem csupán jogerõs támogatási határozattal kell rendelkezniük.

9 Agrártámogatások 9 II. Az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése A támogatás (a 26/2007. FVM rendelet alapján) célja a mezõgazdasági üzemek korszerûsítése a mezõgazdasági gépállomány korösszetételének javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. A támogatott célterületek: A támogatás igénybe vehetõ a rendelet 2. és 3. számú mellékleteiben meghatározott gépcsoportokba és gépkatalógusi kódok alá tartozó mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzésére. A rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a gépkatalógusban szereplõ és az e rendelet tekintetében kiemelten támogatott gépek listáját. A gépkatalógus megtalálható az FVM (Fõoldal >> EMVA >> Új Magyarország Vidékfejlesztési Program menüpont alatt) és az MVH (a Gépkatalógus menüpont alatt) honlapján. Az ügyfél által igényelhetõ támogatás összege támogatási idõszakonként legfeljebb 200 millió forint lehet. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének legfeljebb 25%-a, a kiemelten támogatott gépek esetén legfeljebb 35%-a. A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat. Támogatást vehet igénybe a mezõgazdasági termelõ, ha a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény (TEÁOR) szerinti 01.1., 01.2., 01.3., növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási, valamint mezõgazdasági szolgáltatási tevékenységet végez, és a mezõgazdasági tevékenységbõl származó éves nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évet tekintve eléri, vagy meghaladja az összes árbevétel 50%-át; valamint a beruházással érintett mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai mértékegységet (EUME). Ezen kívül támogatásra jogosultak a TÉSZ-ek és a termelõi csoportok. A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfélnek rendelkeznie kell a teljesítés idõpontjában kezdõdõ termékfelelõsségi, jótállási és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, valamint az, hogy a gépek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idõ ne teljen el. Támogatás kizárólag a január 1- jén, vagy az azt követõen megkezdett mûveletekhez nyújtható. A mûvelet megkezdésének idõpontja a megrendelés (vételi szándék) írásban történõ bejelentésének, vagy az adásvételi szerzõdés megkötésének, vagy a számlán szereplõ teljesítés dátuma közül a legkorábbi idõpont. A támogatási kérelmet 16-tól június 15-ig lehet benyújtani. Az EMVA-támogatások igénybevételének új szabályai A módosítás (23/2007. FVM rendelet) fõ tartalmi elemei és indokai: 1. A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 29. (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy gépberuházás esetén kizárólag olyan gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amelyek szerepelnek az IH által az e rendeletben foglaltak szerint közzétett gépkatalógusban. A Kbt. 58. (7) bekezdés második mondata értelmében ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmû és közérthetõ meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetû, típusú dologra, ( ) való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmû meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a»vagy azzal egyenértékû«kifejezést kell szerepeltetni. A módosítástervezet értelmében, ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint megvásárolni kívánt gép nem szerepel a gépkatalógusban, azonban azzal egyenértékû, és a nyertes ajánlat szerinti gépet a kifizetési kérelem benyújtásáig a gépkatalógusba felveszik, akkor úgy kell eljárni, mintha az a kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ munkanapon is szerepelt volna a gépkatalógusban. 2. A rendelet 2. mellékletében szereplõ, mezõgazdasági tevékenységbõl származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása a lenti képlet szerint történik. A számlálóban a mezõgazdasági tevékenységek (TEÁOR 01.1-tõl 01.4-ig) évre vonatkozó árbevételeit kell feltüntetni. Az állattenyésztés árbevételébe az állatok bértartása is beleszámít. A gépi bérmunka a mezõgazdasági szolgáltatások árbevételéhez tartozik. Eladásra vásárolt mezõgazdasági áruk bevételei: a mezõgazdasági árbevételt csökkenteni kell azoknak az eladott mezõgazdasági termékeknek a évre vonatkozó árbevételeivel, amelyeket értékesítési céllal vásároltak (pl. gabona felvásárlás után történõ értékesítése). A nevezõben a évre vonatkozó összes értékesítés nettó árbevétele szerepel. Sem a számlálóban, sem a nevezõben nem szerepel az áfa, a kompenzációs felár, valamint a támogatások értéke. Mezõgazdasági árbevételbe nem számít bele a nem saját termelésû szõlõ feldolgozása! Dr. Laczkó András fõtanácsos, Magyar Agrárkamara Szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás árbevétele + állattenyésztés (állatok + állati termékek) árbevétele + kertészeti termelés árbevétele + gyümölcstermesztés árbevétele + szõlõ- és bortermelés árbevétele + mezõgazdasági szolgáltatások árbevétele eladásra vásárolt mezõgazdasági áruk bevételei (ELÁBÉ) Értékesítés nettó árbevétele

10 10 Technológia A gombabetegségek tél nélkül, avagy a tonnamentõ búza gombaölõ szerek Valószínû, hogy ilyen évjáratról csak a hosszú évek tapasztalatával felfegyverkezett növényvédõs kollégáknak vannak emlékei. Félõ, hogy rosszak. Az enyhe tél következtében a lisztharmat folyamatos sanyargatása mellett már a tél végén megtalálhatók voltak az elsõ vörös rozsda tünetek és tömegével a levélfoltosságot és levélszáradást okozó szeptóriás betegségek piknidiumai. A márciusi csapadék és az enyhe tavaszi hõmérséklet kedvezett az elsõdleges fertõzésnek, így mára jelentõs fertõzés található a búzaállományokban. Ez félelmetes fertõzési forrást jelent! Amennyiben az április végi májusi idõszak átlagosan csapadékos lesz, úgy akkor már a második felszívódó gombaölõ szeres kezelésre lesz valószínûleg szükség, akár a virágzást megelõzõen is (az elsõ képsoron a lisztharmat, vörös rozsda, HTR és kalászfuzárium tünetei). Idén a permetezéseket a betegségek fertõzési dinamikájához célszerû igazítani, természetesen figyelembe véve a fungicidek tartamhatását és az idõjárás befolyásoló hatásait. Külön figyelmet kell szentelni a búza elõveteményû búza és az árpa területekre! A különféle helminthosporiózisok közül a búza sárga levélfoltossága és az árpa barna levélfoltossága a nekik kedvezõ körülmények között nagyon rövid inkubációs idejûek (táblázat). A védekezést már szintén indokolt volt ellenük elkezdeni, és szükség esetén még akár kétszer is ismételni kell, hogy a tüneteket az alsó levélszinteken tudjuk tartani. A szeles, változékony idõjárási periódusok nagyon veszélyessé teszik ezeket a betegségeket, a gyors levélszáradás következtében több tonnás terméskiesést is okozhatnak. Károsító SEPTORIA NODORUM SEPTORIA TRITICI Fertôzés feltétele Min. 10 C Min. 15 C HTR 5-35 C H. SATIVUM H. TERES Csírázás után meleg id? 2 27 C, magas páratartalom Optimális környezet 20 C, Ismétlôdô esôk C, 90% páratartalom C, szeles, változékony idô, búza elôvetemény 20 fölött, 16 óra levélnedvesség 15 20, magas páratartalom Inkub. id? 8 12 nap Védekezés idôzítése EC 34/37 4 hét 32/ % fertôzési gyakoriságnál 50% fertôzés mérték a 4-5. levélen 3 4 nap 32/37 Elsô tünetek!!!! 1 hét 30-8 nap 4 hét Korán kezdve, a terjedésétôl függôen többször. Az enyhe télnek volt más kórtani következménye is: a vírusvektor levéltetvek és kabócák õszi kártételi idõszaka kitolódott, és súlyos vírusfertõzést okozott a korai vetésû, a szívó kártevõktõl nem jól védett területeken. Ezek a tünetek már nem orvosolhatóak (3. kép), õsszel és koratavasszal esetleg télen kellett volna védekezni tartamhatású rovarölõkkel. Sajnos a kártevõk tavaszra is ott maradtak az állományokban, tovább fertõzve azokat vírusokkal, mellesleg gyengítve is a szivogatásukkal. Ezeket a legyengült állományokat a gombabetegségek még inkább sújtják. A védekezéskor fõleg a szárazabb periódusokat is áthidalva lombtrágyázással segíthetjük õket, és persze a pénztárcakímélõ gombaölõk kiválasztásával, hiszen ezeken a táblákon termésmentésre kell 32-50% fertôzés mérték a 4 5. levélen készülünk, nem csúcstermésre. A kontakt hatásmódú, fotostabil Talstar 10 EC 0,1 l/ha dózisban az õszitéli körülmények között kb. 2 hétig, míg az intenzívebb tavaszi növekedési idõszakban kb. 1 hétig képes viszszatartani a szívó és rágó kártevõket. A korai vetésû, kis csíraszámú technológiákban már több éve bizonyítja fontos szerepét a vírusbetegségek megelõzésével. Ebben a fagymentes évjáratban pusztán az õszi rovarölõ szeres kezelésnek több tízezer forintos eredménye lehet, amelyet elõre nem láthattunk. Ez is egy megelõzõ jellegû beavatkozás lett volna. A Magyar Kwizda Kft. gombaölõ szer ajánlatában az Eminent SL tetrakonazol hatóanyag idén nagyon kedvezõ áron érhetõ el a nagykereskedõknél. Szerves oldószer nélküli formulációja lehetõvé teszi a lombtrágyákkal és rovarölõ szerekkel való biztonságos keverhetõséget. A késõbbi meleg idõszakban sem növeli a perzselés veszélyét. A betegségek elleni hatékonysága általánosságban a többi triazoltípusú készítményhez hasonló (4. diagramm: fungicidek összehasonlítása helminthospóriumos sárga levélfoltosság ellen). Dózisa az érzékenyebb lisztharmat és rozsda ellen 0,8 l/ha, míg a szeptóriás és helminthospóriumos levélfoltosságok ellen 1 l/ha. A fuzárium ellen a szercsoportra jellemzõ jó mellékhatásának köszönhetõen a célzott, virágzáskori permetezéssel védekezhetünk szintén az emelt 1 l/ha-s dózissal. Az idei nagy fertõzési nyomás miatt célszerû a fungicideket az engedélyezett magasabb dózisban alkalmazni. Csapadékos idõszakban a fiatalabb leveleken megjelenõ új tünetek egyben a szerek tartamhatásának végét, vagyis az új permetezési idõpontot is jelzik. A vírussal is fertõzött, legyengült állományokban lombtrágyázási ajánlatunk az Agriplant Kalászos N, P, K, Mg, Cu összetételû vízoldható mûtrágya, amelynek dózisa az alkalmazáskori hõmérséklettõl és a vízdózistól függõen 2 5 kg/ha. Az alacsonyabb dózis melegben sem okoz perzselést, a tankkombinációban törzskeverék készítése nélkül is teljesen feloldódik. Végezetül ne feledjük el, hogy a fungicid permetezések még szárazabb évjáratokban is megtérülnek. A kezeletlen és a kétszer kezelt táblák terméskülönbsége az elmúlt évek kwizdás kísérletei alapján 5 10 q/ha értéket mutattak. Idén nagyobb a tét valószínû a 1-2 t/ha, és lehetnek állományok, ahol szükség lesz akár harmadik permetezésre is, mert megtérül! Fehér Tamás Magyar Kwizda Kft.

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Agrartukor_szeptember.qxd 9/8/2006 1:22 PM Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA 2007 2013-AS KILÁTÁSOK Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia Augusztus végén elkezdõdött az Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. augusztus GARANCIA AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ Fejlesztésekre készülve Miközben az élelmiszeripar

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. március II. évfolyam 3. szám A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Állattenyésztés: a fejlesztés

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/6 7. június július. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/6 7. június július. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/6 7. június július Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Top-siló, szenázs elôállítása Modern baktérium, melaszadagoló Kapcsolatfelvétel: Tel: 06-1-246-6527, Fax:

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezetének változásai Bevezetés 1. Új munkahelyek létrehozásának és a

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Készítette: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA 2007. május 13. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A tanulmány elkészítésének

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap 2015. II. negyedév Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) 1957. évi döntése alapján, hivatalosan május utolsó keddjén, az idei évben május 26-án ünnepeljük a Tej Világnapját. Ez alkalomból

Részletesebben

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3566. számú jelentés az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. március Tartalom Bevezetés...

Részletesebben