Ajánlattételi felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlattételi felhívás"

Átírás

1 AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ- HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19. GFH /2010. Ajánlattételi felhívás Az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. tel , fax: , ) hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény. (Kbt.) 125. (2) bekezdése c) pontja alapján hordozható számítógépek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzést" (389/2010)" tárgyban. A tárgyalásra ezúton meghívjuk önöket. 1. A beszerzés által elérni kívánt cél- Távoli munkavégzés hordozható számítógéppel történő támogatása. 2. A közbeszerzés tárgya, mennyíségeo 400 darab irodai, üléstermi és távmunka végzésére alkalmas hordozható számítógép OEM operációs rendszerrel és OEM Office programcsomaggal együtt történő szállítása, megadott műszaki követelményeknek megfelelő mintapéldány kipróbálásra történő biztosítása, a leszállított eszközök konfigurálása és az OGYH informatikai rendszerébe történő integrációja, telepítő-visszaállító rendszerlemez készítése, 100 darab pótakkumulátor és 20 darab külső akkumulátortöltő szállítása, valamint a felhasználók oktatása. Fő tárgy További tárgy(ak) A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó műszaki paramétereket, követelményeket a meghívó melléklete tartalmazza. Ajánlatkérő vételi jogot köt ki a műszaki követelmények mellékletben meghatározott opcionális kiegészítők és opcionális szolgáltatások beszerzése vonatkozásában. 3. Részaját lat, többváltozaté ajánlat Érvényes ajánlat a beszerzés tárgyának egészére adható, Ajánlatkérő kizárja a részajánlat, illetve a többváltozatú ajánlat benyújtásának lehetőségét. Az árajánlatban műszaki paramétereknek megfelelő valamennyi termék és szolgáltatás vonatlozásában kérünk díjszabást megadni. a felolvasólap kitöltésével.

2 4. Szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalun kívánnak : Vállalkozási szerződés. 5. A teljesítés határideje : Mintapéldányon előállított, konfigurált, integrált, helyreállító lemez elfogadása : április 19. Laptop-szállítás, telepítés, konfigurálás kötbérterhes teljesítési határideje : május 3. Oktatás, laptopok közvetlen felhasználók részére történő átadásának teljesítési határideje : május 4-től (a szerződés teljesítési ütemezés című melléklete szerint). Vállalkozó előteljesítésre jogosult a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban. 6. A teljesítés helye : Országgyűlés Hivatala (Budapest, V. Széchenyi rkp. 19.), a garanciális szolgáltatások esetében az 1. számú mellékletben meghatározott esetekben a teljesítés helye a képviselők által bejelentett magyarországi cím. 7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás : Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a teljesítések igazolását követően utólag jogosult 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására a szerződésben meghatározottak szerint. A számlák ellenértékének átutalására a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint, a szerződésszerű teljesítést követő 30 naptári napon belül, átutalással kerül sor az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -36/B -ai alkalmazásával. 8. A kizáró okok Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód : a. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjaiban és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. b. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a teljesítésbe tíz százalékot meghaladó mértékben bevont alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. c. Az eljárásból ki kell zárni az ajánlattevőt, ha vele, vagy a teljesítésbe tíz százalékot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozójával, vagy a részére erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt ában meghatározott valamely kizáró ok fennáll. d. A kizáró okok hiányáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt ában foglaltak szerint, a tárgyaláson cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolásával kell eleget tenni. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót 9. Az ajánlatok bírálati szempontja- A bírálat a legalacsonyabb összegü ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján, a beszerezni kívánt termékekre és szolgáltatásokra, mint beszerzési csomagra vonatkoztatva történik. 2

3 10. Az ajánlati árak meghatározása : Az ajánlati árat a felolvasólapon meghatározottak szerinti bontásban kérjük majd meghatározni. Az ajánlati ár meghatározásánál kérjük figyelembe venni, hogy a szerződéskötést követően a vállalkozási díj semmilyen jogcímen nem emelhető. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget, díjat. Ajánlati árként a jelen tárgyalási felhívás mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő eszközök és szolgáltatások ellenértékét kérjük meghatározni. Az opcionális kiegészítők és szolgáltatások díja nem része az ajánlati árnak, nem vesz részt az értékelésben, ezért a felolvasólapon elkülönítve kérjük meghatározni. 11. Tárgyalás időpontja, helyszíne : március 8-án óra. A beléptetés érdekében kérjük, hogy a tárgyaláson résztvevő személy(ek) nevét legkésőbb március 7-én óráig jelentsék be a telefonszámon. 12. Tárgyalás folytatásának szabályai : A tárgyaláson - Budapest, V. Széchenyi rkp. 19. V. emelet 556. tárgyalóban - elsőként a mintapéldányon történő, a jelen meghívó melléklete szerinti műszaki paraméterek ellenőrzésére kerül sor. A jelentkezők és a szükséges ellenőrzések számától függően a tárgyalás március 09-én folytatódik. Műszaki bemutató keretében a megajánlott műszaki konfiguráción kétféle teljesítményfeladat elvégzésére kerül sor : - Kikapcsolt állapotból indulva az asztalon elhelyezett, 1 Gbyte-os tömörített állományból Word dokumentum megnyitása hálózati betáplálással. A végrehajtási idő legfeljebb 2 perc. - Külső erőforrás nélkül, Wifi használatával, maximális teljesítményre állított energiagazdálkodással, teljes LCD fényerővel, 50%-os hangerővel, teljes akkumulátor feltöltöttséggel indulva 10 percig a következő műveletek folyamatos végrehajtása : l archívumi anyag videó lejátszása és vele egy időben 100%-os processzorterhelést megvalósító VB szkript futtatása. Megengedett maximális energiafelhasználás 10 %. A telepítéshez szükséges CD-t a helyszínen, az adott napon 8.00 órától 8.30 óráig lehet átvenni. Ezt követően kerül sor először a teljesítményfeladatok végrehajtására és a mérések elvégzésére órától, majd Ajánlattevő esetleges kérdései megtárgyalására is sor kerül. Az ajánlati árat a műszaki paramétereknek, követelményeknek megfelelő, a mérésekre meghatározott követelményeket teljesítő eszközöket ajánló ajánlattevőknek a tárgyalás végén kell meghatározniuk a rendelkezésükre bocsátott felolvasólap kitöltésével. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet minden jelenlévő aláír és Ajánlatkérő az Ajánlattevők részére átad. A műszaki paramétereknek, követelményeknek megfelelő és a teljesítmény vizsgálaton sikeres mintapéldány a Kbt. 7. (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig az Ajánlatkérőnél marad. 3

4 A tárgyaláson a cégjegyzésre jogosult személy tehet jognyilatkozatot, vagy cégjegyzésre nem jogosult személy eljárása esetén a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű meghatalmazást kérünk az Ajánlattevőktől a tárgyaláson bemutatni, amelyből egyértelműen megállapítható hogy a képviselő személy jogosult az eljárás során teljes jogkörrel képviselni az Ajánlattevőt. A Kbt (1) bekezdés alapján a megadott műszaki paramétereknek, követelményeknek maradéktalanul megfelelő, a teljesítéményfeladat követelményeit teljesítő berendézesre vonatkozóan benyújtott legalacsonyabb ajánlati árat kínáló Ajánlattevővel köt Ajánlatkérő szerződést a tárgyalás befejezésekor. 13. Egyéb követelmények : Kérünk a tárgyaláson benyújtani a tárgyalás napját legfeljebb 60 nappal megelőzően kiadott cégkivonat egyszerű másolatát (amennyiben a cégadatokban a cégkivonat alapján változásbejegyzés van folymatban, abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó cégbírósági érkeztető bélyegzővel elláttott változás bejegyzési kérelem másolati példányát) és a cégjegyzésre jogosult képviselők aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. Budapest, február 22. Nagy Zoltán Melléklet : Műszaki követelmények, szerződéstervezet és az ajánlattételhez szükséges információk a található. a

5 MŰSZAKI PARAMÉTEREK, KOVETELMENYEK 400 DB LAPTOP BESZERZÉSÉHEZ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉHEZ 1. Követelmények Az alábbi alapkonfigurációjú hordozható számítógépeket és kiegészítő szolgáltatásokat kell teljesíteni : 1.1. Alapkonfiguráció Melléklet eszközöket kell szállítani, és Alapkonfiguráció műszaki követelménye Fizikai jellemzők Szélesség : max. 320 mm Mélység : max. 240 mm Tömeg: tápkábelekkel, tápegységgel együtt, beépített opcionális optikai meghajtó nélkül : max. 2 kg Háttértár Min. 100 GB Memória Méret : 4 GB, legalább 8 GB-ig bővíthető Típus : DDR3 Processzor Hardveres virtualizáció támogatása Többmagos kivitel (legalább kettő) 64 bites utasításkészlet Nagy méretű (legalább 3 MB) L2 vagy L3 cache Kis fogyasztás (< 40 W TDP) Mobil felhasználáshoz optimalizált működés DDR3 memória támogatása Beviteli perifériák Magyar kulcskiosztású, cseppmentes (spill-resistant) billentyűzet Érintőpad (touchpad) Kijelző Méret : legalább 12", de nem haladhatj a meg a fizikai jellemzőknél megadott méretkorlátokat. Felbontás : min pixel szélesség, min. 768 pixel magasság Technológia : aktív mátrixos (LED háttér-világítású) LCD panel Perifériák csatlakozási felületei Min. 1 x analóg VGA csatlakozó Min. 3 x USB 2.0 csatlakozó (szükség esetén USB Hub-bal) Audió, minijack fülhallgató és mikrofoncsatlakozó Hálózati csatolók 1000 mbps ethernet (RJ45) WiFi ( g) Bluetooth Beépített 3G modem Akkumulátor Min mah kapacitású belső akkumulátor Pótakkumulátor Pótakkumulátor + külső töltő Biztonsági funkciók TPM vagy ezzel azonos biztonsági funkciót ellátó chip BIOS jelszavas védelem Számítógép-azonosító megjelenítése rendszerbetöltéskor Rögzítőhely biztonsági zár számára Operációs rendszer OEM Microsoft Windows 7 Pro 64 bit HUN Irodai szoftvercsomag OEM Microsoft Office 2007 Small Business 64 bit HUN Kiegészítők 16 GB pendrive USB mini optikai egér Hordtáska cm hosszú USB hosszabbító

6 1.2. Opcionális kiegészítők Opcionális kiegészítők 1.3. Szolgáltatások Opcionális kiegészítők Autós akkumulátortöltő Beépített SD/MMC kártyaolvasó Beépítve vagy dokkolóban vagy külső USB-házba épített dual-layer DVD író NERO DVD író szoftver Dokkoló vagy port replikátor Szolgáltatások Garancia szeptember 30-ig teljes körű garancia. Szerviz Hibabejelentés fogadása munkanapon 7-17 óra között Térítésmentes javítás, elszállítás, pótlás Cseregép biztosítása 14 napnál hosszabb javítás esetén Oktatás Magyar nyelvű, rövidített kezelési segédlet (papíralapú) Oktatási tematika és magyar nyelvű oktatási segédanyag (papíralapú) Kezelési bemutató és oktatás megtartása 386 képviselő számára fős csoportokban (min. 25 alkalom) Opcionális szolgáltatás Garancia Kiterjesztett garancia véletlen balesetekre (p1. : leejtés) szeptember 30-ig 2. Telepítéssel, konfigurálással, rendszerintegrációval kapcsolatos feladatok 2.1. Szoftverkörnyezet kialakítása az alábbi, OGYH által megadott tartalommai- Microsoft Windows 7 Pro 64 bit HUN OEM Microsoft Office 2007 Small Business 64 bit HUN OEM McAfee VirusScan Enterprise v8.7 (OGYH által biztosított, licenszelt verzió) McAfee Host Intrusion Prevention (OGYH által biztosított, licenszelt verzió) VmWare Player (legfrissebb, végleges verzió) Mozilla FireFox (legfrissebb, végleges verzió) Mozilla Thunderbird (legfrissebb, végleges verzió) DVD film lejátszására alkalmas szoftver Aladdin etoken PKI Client 5.1 (OGYH által biztosított, licenszelt verzió) Aladdin etoken WSO (OGYH által biztosított, licenszelt verzió) Adobe Reader (legfrissebb, végleges verzió) Adobe Flash Player, Shockwave Player (legfrissebb, végleges verzió) Microsoft Silverlight (legfrissebb, végleges verzió) Real player (legfrissebb, végleges verzió) IrfranView (legfrissebb, végleges verzió) Java Runtime Environment (legfrissebb, végleges verzió) QuickTime Player (legfrissebb, végleges verzió) K-lite Codec Pack (legfrissebb, végleges verzió) NERO DVD író szoftver (opcionális) 2.2. Szoftverkörnyezet globális beállításainak testre szabása, integrációja az OGYH informatikai rendszeréhez az alábbi pontokban- Operációs rendszer alapbeállításai, Levelező szoftver, Biztonsági programok és eszközök, A Hivatali informatikai rendszerhez történő csatlakozás, Internet kapcsolat. 2

7 A beállításoknak meg kell felelnie az OGYH belső szabályzatainak Végleges konfigurációt tartalmazó rendszer visszaállító lemez készítése Vállalkozónak a 3.2 pontban elvégzett feladatok tesztelése és elfogadása után olyan rendszer visszaállító lemezképet kell készítenie, amelynek segítségével, minimális beavatkozással a laptop szoftverkörnyezete alaphelyzetbe állítható. 3. A leszállított 400 darab hordozható számítógép konfigurálása A 3. pontban meghatározott ellenőrzött és elfogadott szoftverkörnyezetet kell a 400 telepíteni. darab laptopra A Vállalkozó feladata a 400 darab laptop felkészítése, konfigurálása, a telepítés végrehajtása a végleges lemezkép felhasználásával. 4. Oktatás, laptopok képviselők részére történő átadása Vállalkozó a laptopokhoz magyar nyelvű, rövidített kezelési segédletet (papíralapú) készít, oktatási tematika és magyar nyelvű oktatási segédanyag (papíralapú) állít össze, kezelési bemutatót és oktatást tart 386 képviselő számára fős csoportokban (min. 25 alkalom). Az oktatás kiterjed a laptop üzembe helyezésére, az interfészek megismerésére, a háttértárolók használatára, beállításokra, biztonsági funkciókra stb. Az átadás alatt az alapbeállításokon felül a felhasználó specifikus beállításokat végezni. a laptopon el kell

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartási

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140345-2011:text:hu:html HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben