Füzesabonyi Középiskola, Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola. Dormándi Általános Iskolája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Füzesabonyi Középiskola, Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola. Dormándi Általános Iskolája"

Átírás

1 Általános Iskolai Beszámoló 2012/2013. Intézmény neve: Füzesabonyi Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dormándi Általános Iskolája Az intézmény székhelye: Dormánd, Dózsa György út 78 Készítette: Mazuláné Tari Éva igazgató Dormánd, június 14. 1

2 A Füzesabonyi Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Dormándi Általános Iskolája a következő jogszabályok és dokumentumok alapján működött az elmúlt tanévben: évi LXXIX. tv. A közoktatásról, az 1996.évi LXII., a az évi LXVIII. Törvényi módosítások 20/1977.(II.3.) Kormányrendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. végrehajtásáról 11/1994.(VI.8.) MKM- rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 23/1997.(VI.4) MKM- rendelet A Fogyatékos tanulók oktatásának tantervi irányelve 277/1997. (Xii.22) Kormányrendelet A pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 1/1998. (VII.24.) OM- rendelet A nevelési intézményekben kötelező eszköz és felszerelés biztosításáról évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról Alapító Okirat SzMSz, mellékletei: Házirend, Iratkezelési Szabályzat, Adatkezelési Szabályzat, Tűzvédelmi-és Munkavédelmi Szabályzat 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 1. Személyi feltételek A es tanév nagyobb problémák nélkül zajlott. Továbbra is Füzesabonyi VIKF tagintézményeként dolgoztunk december 31-ig január 1-tól a KLIK vette át az iskola fenntartását. Az átvétel sok munkával járt, de a tanév végére sikerült kialakítani a zökkenőmentes működést. Alapdokumentumokat felülvizsgáltuk és a jelenleg hatályos jogszabályok szerint módosítottuk. A fenntartó elfogadta. A második félévben az Egri Érseki Hivatal jelezte szándékát, hogy a Széchenyi István Általános Iskolát átvenné. S ezzel együtt a dormándi iskolát is. Megtörténtek a szükséges lépések, jelenleg is várjuk, hogy a minisztérium milyen döntést hozott ebben az ügyben. Az intézmény élén Valyon István áll. A dormándi tagiskola tantestületének összetétele nem változott, Az 1. és 3. osztály osztályfőnöke Nagyné Orosz Anita, a 2. o. Sulya Anikó. és 4. osztály osztályfőnöke Bircsár Jánosné, a napközis csoport vezetője pedig Tóthné Veres Noémi. Az eltérő tanterv szerint tanuló tanulókat csak gyógypedagógus oktathatja, ezért szeptembertől továbbra is Gyuráki Katalin. Ő hetente 8 órában látta el a tanulók oktatását, nevelését. A pedagógiai munkát nem közvetlenül segítő munkatársaink száma 1 fő. Nagyné Tóth Judit helyett Horváthné Kalo Rozália aki Judit szabadsága alatt helyettesíti től a KLIK alkalmazásában. A községi könyvtár vezetője továbbra is Sulya Anikó volt, aki ebben a tanévben az órakeretében látta el a könyvtárosi teendőit. A kistérségi társulás kapcsán logopédus foglalkozott a beszédzavarral küszködő tanulókkal. Ezen tanulók száma 4 tanuló volt. Kevésbé hatékonynak tartottuk, hiszen 4-5 perc 2

3 jutott egy-egy tanulóra, és a logopédus elmondása szerint ezeknek a tanulóknak sokkal több foglalkozásra lenne szüksége. 2. Az iskola tanulói létszámának alakulása Szeptember 1-én 33 tanulónk volt. Év közben voltak változások, év végén 34 tanulóval zártunk. A Heves Megyei Gyógypedagóiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján 4 tanuló sajátos nevelési igényű, s e szerint a K.T.121. pontja alapján magasabb finanszírozást igényelhet. Ebből 2 tanuló az eltérő tanterv szerint tanul. E törvény szerint ezek a gyerekek csoportszervezésnél 2 főnek számítanak. Egy tanuló magántanuló lett szülők kérése alapján. Előre láthatóan a következőképpen alakulnak az osztálylétszámok a következő tanévben: 1. oszt: 13 fő 2. oszt: 9 fő 3. oszt: 9 fő 4. oszt: 5 fó 3. Tárgyi feltételek A feladatok ellátásához az intézményünk rendelkezik a megfelelő tárgyi eszközökkel. A számítógépeket a Gimnázium segítségével ismét korszerűsítettük és bővítettük. Így már két gyerekre jut egy gép az informatika órákon. A gépek állandó szervizelés mellett is hagynak azonban kifogásolni valót. Továbbra is működtek az interaktív táblák, aminek nagyon örültünk. Kollégáim gyakran használják, remek eszköz a korszerű tanításhoz. A tanév során kisebb javítási munkák voltak, de mindent időben sikerült megoldani. A fűtést kivéve. Tudom, ez nem egyszerű probléma. 4. Tartalmi munka 1. A tantestület tevékenységének értékelése Tantestületünk az idei tanévet rendben, szeptember 1-én kezdte. Felkészülten, kipihenten kezdődött a tanév. A tankönyvek rendben megérkeztek. A már ismerős tankönyvcsaládot választottunk az olvasás- és írás jelrendszerének elsajátításához, valamint a 2. és évfolyam is szintén e tankönyveket használtuk a magyar órákon. Bár a pedagógus részéről több szervezési munkát igényelt, tapasztalataink pozitívak, az eredményekben is megmutatkozik a módszer előnye. A váltást a sok gyenge képességű, vagy diszlexia veszélyeztetett tanulók száma hívta életre. 3

4 Az órarend elkészítése nem okozott különösebb gondot. Ebben a tanévben az 1-3 osztály összevonva tanult, osztályfőnökük Nagyné Orosz Anita volt.. A tanórák közül a készségtárgyak voltak összevonva. Kiemelten kezeljük az alapkompetenciák megerősítését, fejlesztését. Olyan együttműködési formákat gyakoroltatunk, azokat az értékeket közvetítjük, a közösségi létből adódó élményeket biztosítunk diákjainknak, amelyek személyiségüket gazdagítják, megalapozzák az életben való eligazodásukat. A minőségelvűség és partnerközpontúság áll szemléletünk középpontjában. Tanulói összetételünkből adódóan az esélyegyenlőség biztosítása hangsúlyozott terület munkánkban. Mindkét terület központi helyet foglal el a következő évi feladataink között. Célul tűztük, hogy intézményi nevelő-oktató munkánk során minőségi szolgáltatást nyújtunk. Feladataink meghatározásakor a személyközpontúságot, gyermekközpontúságot, a neveltségi szint növelését, a hagyományok ápolását, a közösségépítést hangsúlyozzuk. Az oktatásnevelés eredményeinek megtartását, lehetőség szerinti fokozását fogalmaztuk meg. A tanulási kompetenciák fejlesztését, hatékonyságának növelését terveztük a tanulás-tanítási módszereinek bevezetésével. A partnerek közötti együttműködés, kommunikáció javítását irányoztuk elő.. Ebben a tanévben is gazdag és színes kulturális programokat tudtunk tanulóinknak rendezni. Minden kolléga igyekezett az ünnepi műsorok kapcsán az életkori sajátosságokat figyelembe véve színvonalas produkciókat betanítani. A tantestület együttműködése, problémamegoldó készsége, együttgondolkodása továbbra is nagyon jó. Az idén is szép, aktualizált dekorációkat készítettek az osztályfőnökök a tantermek gyermekbaráttá tétele érdekében. A nevelés területén minden percben, állandó jelleggel jelen kellett lennünk. Érezhető a változás a korábbi évekhez képest, de ez csak a kollégák folyamatos, következetes munkájának köszönhető. A fejlődés igen lassú, hiszen a gyerekek a helyes magaviseleti formákkal csak az iskolán belül találkoznak. A szülői attitűd változása nagyban segítené munkánkat. Két szülői értekezletet tartottunk valamint egy rendkívülit az átszervezéssel kapcsolatban. Áprilisban volt a beiratkozás ahol 6 elsőst írattak be a jövő tanévre. Júniusban 1 szülő meggondolta magát, és Besenyőtelekről visszahozta a gyermekeit. Valamint 1 gyermeket a nagyszülei gyámságuk alá vettek, és őt is beíratták. Így 8 beírt elsősünk van. 3. A tantestület továbbképzése Ebben a tanévben Tóthné Veres Noémi szakvizsgázott. 4. Tevékenységeink Az idei tanévben is sikerült változatos programot kínálni tanulóinknak. Hagyományos ősz köszöntő vetélkedőnket sor-és váltóverseny formájában rendeztük. Napközis tanulók szavaltak a községi ünnepségen, melyen az Aradi vértanukról emlékeztünk meg. Október 13-án őszi családi túrát szerveztünk. Ellátogattunk a felújított Siroki várba és megtekintettük a verpeléti Vár-hegyet. Az október 23. tiszteletére tartott ünnepségünkre korabeli jelenettel készültek a másodikos tanulók, majd koszorúzásra került sor. 4

5 A tökfaragó versenyre idén is különleges alkotásokat készítettek a gyerekek. November között mesehetet tartottunk. A tanító nénik szép mesékkel várták reggelente a nebulókat. Megrendeztük a vers-és mesemondó versenyt, ahol Antal Liliána első helyezést, Sipos Dávid második helyezést és Mester Dorina harmadik helyezést ért el. A tanulók mesevetélkedőn is összemérhették tudásukat. Antal Liliána első osztályos tanuló gyors és jó feladatmegoldásaival nyerte el az első helyezést. A színjátszó szakkörösök mókás színdarabot tanultak és adtak elő. A Mikulást, énekkel, verssel, jelenettel és tánccal köszöntöttük. Az óvodásoknak Mikulás alkalmából jelenetet adtak elő a színjátszó szakkörösök és a 3. osztály December 15-én Egerben voltunk moziban. December 18. bábszínház- Betlehemi csillag Decembert a téli ünnepkörre való készüléssel töltöttük. Idén is jártuk Betlehemes játékunkkal Dormánd utcáit, felelevenítve e szép népi hagyományt. Idősek klubjában és az óvodában karácsonyi köszöntés Februárban farsangi bált tartottunk március 15. megemlékezés falu szinten zajlott, az 1. és 3. osztályosok közreműködésével. Bábszínház- Húsvét ünnep feldolgozása Az Édesanyákat iskolai ünnepély keretében köszöntöttük. Gyereknapra több állomásból álló komplex készségfejlesztő feladatokkal és fagylaltozással leptük meg a tanulókat. A tanulmányi kiránduláson szilvásváradi túrán és Egerben játszóházban voltunk. A tanév utolsó napján Évzáró bulit szerveztünk egy előadó meghívásával. A napközis foglalkozásokon a tanulók megemlékeztek a Költészet napjáról, a Víz világnapjáról, a Föld napjáról, Madarak és fák napjáról 5

6 6. Tanulói tevékenységek 1. oszt 2.o 3.o 4.o Összesen Létszám Lány Napközis Menzás Hátrányos Halm.h veszélyeztett SNI/BTMN Év végi eredmények 4,4-2,7 Magatartás 3,5 4,4 3,6 2,8 Szorgalom 3,3 4,1 3,5 2,8 Dicséret 1 - Bukás Kiváló 1 Jó 2 megfelelt 6 Matematika 4 3,4 2,5 Magyar nyelv 4 3,4 2,5 Irodalom 4,1 3,8 2,5 Angol - 3,4 2,8 Környezet 4 3,6 3,1 Hiányzásnap Átlag Igazolatlan hiányzás óra

7 A tanulók magatartása javult az elmúlt évekhez képest. Az igazolatlan hiányzások száma csökkent. A tanulók tanulmányi eredménye megfelelő a képességeikhez mérvén. Kitűnő tanulók: 1. osztály 1 tanuló 2. osztály 3 tanuló 3. osztály 0 tanuló 4. osztály 0 tanuló 7. Oktatás-nevelés A napközi otthon jelentős tanórán kívüli szervezeti forma, ahová főleg, a kifejezetten nehéz szociális körülmények között élők járnak, átlag 18 tanulóval működött. Tóthné Veres Noémi vezetésével remekül dolgoztak a napközisek. Sok új tevékenységgel megismerkedtek. Voltak érdekes programjaik. Készültek az iskolai rendezvényekre. Október: Községi ünnepség az aradi vértanuk emlékére, műsor November: a versmondó versenyre készültek December: Nyugdíjas Klubban karácsonyi műsor Február: táncos fellépések a farsangon Március: Víz világnapja Április: húsvéti vetélkedő, Föld napja vetélkedő, költészet napi megemlékezés Május: Madarak és fák napja, akadályverseny Anita tanító néni születésnapjára készültek Pünkösdi népszokások felelevenítése Kirándulni csak a dormándi Kastélykertig jutottak. Az angol nyelv oktatása: 4. osztályban 3 óra. 3. osztályban 1 óra. Úriné Újvári Éva tanította. Informatika 4. oszt. Szabó Tamás. Az iskolai kirándulás június 12-én volt. Szilvásváradon és Egerben voltunk, ahol a gyerekek felejthetetlen élményekhez jutottal. A tanévet 183 tanítási, 185 munkanappal, június 14-én zártuk. 5. Partner kapcsolataink Az Általános Iskola minden partnerével jó kapcsolatban áll. Az óvoda és intézményünk továbbra is folytatja a korábbi években megkezdett jól bevált, kölcsönös együttműködési viszonyt. Az iskolai munkatervben kitűzött feladatokat sikerült a tervezett időpontban megvalósítani, és a kitűzött célokat elérni. Mindezek alapján kijelenthetem, hogy a törvényben előírtaknak megfelelt az iskola működése. Dormánd, Mazuláné Tari Éva igazgató 7

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5. SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5. A 2013/2014. tanév I. félévében végzett nevelő-oktató munka értékelése 2014. január 23. Az igazgató beszámolója 1. A nevelőtestület

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója Készítette: Kiss Ilona ig. h Varróné Szabó Tünde ig. h Patkóné Séra Ilona megbízott igazgató Érd, 2014. június 18. 1 1. A szakmai

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Fodor András Általános Iskola

BESZÁMOLÓ a Fodor András Általános Iskola Fodor András Általános Iskola 869 Lengyeltóti, Csokonai u. 5. BESZÁMOLÓ a Fodor András Általános Iskola 2/2. tanév munkájáról Lengyeltóti, 2. június 27. Készítette: Kiss Krisztián Igazgató Bevezetés A

Részletesebben

Szegedi Dózsa György Általános Iskola BESZÁMOLÓ

Szegedi Dózsa György Általános Iskola BESZÁMOLÓ Szegedi Dózsa György Általános Iskola 6721 Szeged Szent György tér 7. OM azonosító: 029667 BESZÁMOLÓ a 2013-2014. tanév munkájáról A tanév mottója: A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE 2007-2008 Törökbálint 2 Bálint Márton Általános- és Középiskola Évkönyve 2007-2008 Törökbálint 3 Alkotó szerkesztő: Dr Német István Az évkönyvet szerkesztette:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A Gyulaffy László Általános Iskola

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben