Aktualitások az MVH-nál. Paksa Imre Február 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aktualitások az MVH-nál. Paksa Imre 2012. Február 22."

Átírás

1 Aktualitások az MVH-nál Paksa Imre Február 22.

2 Zala megyében beérkezett területhez kapcsolódó kérelmek 2011-ben Jogcím Kérelem darabszám Kifizetett kérelmek % SAPS ,54 kifizetésre vár 75 1,89 elutasított 59 1,48 EMVA-AKG ,36 EMVA-KAT ,01 Natura 2000 gyepterületek támogatása ,71

3 Egységes kérelem 2012 Jelentős változás a kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatosan nem várható. A tavalyi évben érvényes azonosítóval illetve jelszóval lehet a meghatalmazott, illetve a technikai közreműködő igénybevételéről szóló nyomtatványt kitölteni. /az MVH-hoz be kell küldeni/ Amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, az ügyfélkapun keresztül a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni az előző évi kérelmében feltüntetett területeire vonatkozó adatokat. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, igénybe veheti a falugazdászok vagy az agrárkamarai tanácsadók közreműködését vagy meghatalmazást adhat más személy részére a kérelem benyújtására. A támogatás igénylésére vonatkozó részletes tájékoztató várhatóan márciusától lesz elérhető a honlapon. (www.mvh.gov.hu)

4 Ellenőrzési tapasztalatok az EK-val kapcsolatban I - más blokkba, más hrsz-ra történő rajzolás (kataszter használata) - hasznosítási kódok elírása (pl. GAB01 helyett GAB06) - változásvezetés indítása előtt nem használt területekre, illetve 2500 m2 alatti területekre - földhasználati bejelentés hiánya 2009-ig visszamenőleg - Natura 2000 területeken a kaszálás bejelentésének elmulasztása - Natura 2000 jogszabályi előírások be nem tartása (HMKÁ) - Natura 2000 területen kaszálás! (nem szárzúzás) - 30 napon belül a bálák, széna lehordása Naturás területről - legeltetéses hasznosítás esetén ősszel tisztító kaszálás - 10%-os kaszálatlan terület fenntartása évente váltakozva - taposás, túllegeltetés (ritka) felvonulási utak - vis maior bejelentés pl. víz alatt álló területek esetében

5 Ellenőrzési tapasztalatok az EK-val kapcsolatban II - idős, méretes fák engedély nélküli kivágása - KAT-ban nem támogatott növényekre történő igénylés - E kódos területek FÖMI felülvizsgálat - ellenőrzési értesítés problémája - bejelentésekre induló utólagos jogosultság-vizsgálat - a fentieken kívül AKG esetében még: (az egész vegetáció alatt) - földhasználati tervek - gazdanapló dokumentumai - földhasználati bejelentések - legeltetés kezdési időpontjának ellenőrzése - agrotechnikai bejelentők, másodvetések ellenőrzése stb.

6 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockáztok kezelése január 1-jével lépett hatályba a évi CLXVIII. törvény, amely megteremti a mezőgazdasági kockázatkezelés új feltételrendszerét és hatályon kívül helyezi az eddigi nemzeti agrárkárenyhítési rendszer alapjául szolgáló jogszabályokat. Pillérei : I. pillér: a tv. II. fejezetének 1. és 2. pontja szabályozza /az eddigi nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer továbbfejlesztett változata/ II. pillér: a tv. II. fejezetének 3-4. pontja /a piaci mezőgazdasági biztosítások díj-támogatási konstrukciója/

7 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockáztok kezelése A kockázatközösség kötelező tagja az a mikro-, kis és középvállalkozás (beleértve az őstermelőket is), aki az egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be: - legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy - legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy - legalább 1 ha ültetvény, vagy - együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség vagy egyéb) és ültetvény, vagy - együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény

8 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockáztok kezelése Önkéntes csatlakozás Aki az egységes kérelemben bejelentett területek alapján nem minősül kötelezően csatlakozó tagnak, de van olyan bejelentett területe, amellyel a kockázatközösséghez csatlakozhat, az egységes kérelemben kell, hogy nyilatkozatot tegyen csatlakozási szándékáról. Az önkéntesen csatlakozók 3 éves időtartamra vállalnak tagságot, tagviszonyukat a tárgyévet követő 2 évben nem mondhatják fel.

9 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockáztok kezelése Hozzájárulás mértéke: - ültetvény után 3000 Ft/ha - szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha - egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha Figyelembe vehető káresemények: - aszálykár - belvízkár /5 egymást követő évben legfeljebb 3 alkalommal/ - jégesőkár - tavaszi- és téli fagykár - viharkár - felhőszakadáskár - az Európai Unió Bizottságának egyedi jóváhagyása esetében árvízkár

10 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockáztok kezelése Fizetési határidő: tárgyév szeptember 15. (jóváírás napja) A befizetés elmaradása vagy a határidőn túli befizetés a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi!!! A hozamérték-csökkenést az agrárkár-megállapító szerv hatósági bizonyítvánnyal igazolja. A kárbejelentés határideje: a káresemény bekövetkezését követő 15. nap

11 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockáztok kezelése Azok a termelők, akik az üzemszintű referencia-hozamértéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző mezőgazdasági kár ellen biztosítást, csak az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatás felére lesznek jogosultak. A tárgyévi kárenyhítő juttatás összegének meghatározásánál a tárgyévet megelőző év november 1-től a tárgyév október 31-ig bekövetkezett - a jogszabály által meghatározott elemi káreseményeket kell figyelembe venni. Hiánypótlásra, önkéntes hiánypótlásra, iratpótlásra, illetve az eljárás ügyfél kérelmére történő felfüggesztésére nincs lehetőség!!!

12 Időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása A támogatás igénybevételének részletes feltételeit, illetve a végrehajtási feladatokat a 143/2011. (XII.23.) VM rendelet szabályozza. Támogatásra jogosultak az egységes kérelmet benyújtó, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által nyilvántartott mezőgazdasági termelők, akik az egységes kérelemben bejelentett, hasznosítási kódok szerint szántóföldi kultúrák termelésére, valamint ültetvény művelésére szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában a rendelet szerinti A, B vagy C típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek. A nettó biztosítási díj 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe.

13 Időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása A típusú biztosítás: a) őszi búza, b) tavaszi búza, c) őszi árpa, d) tavaszi árpa, e) őszi káposztarepce, f) triticale, g) rozs, h) ipari napraforgó, i) takarmánykukorica, j) borszőlő, k) alma. A következő kárnemek mindegyikére együttesen kötendő mezőgazdasági biztosítás: a) jégesőkár, c) aszálykár, d) elemi kár okozta mezőgazdasági árvízkár, e) téli fagykár, f) tavaszi fagykár, g) felhőszakadás kár, h) viharkár, i) tűzkár.

14 Időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása B típusú biztosítás: 1. csemegeszőlő, 2. zab, 3. szója, 4. lencse, 5. borsó, 6. lóbab, 7. csemegekukorica, 8. cukorrépa, 9. zöldborsó, 10. zöldbab, 11. uborka, 12. sárgadinnye, 13. görögdinnye, 14. paprika, 15. fűszerpaprika, 16. paradicsom, 17. káposzta, 18. kelkáposzta, 19. karfiol, 20. brokkoli, 21. sárgarépa, 22. sütőtök, 23. spárga, 24. mák, 25. szárazbab, 26. burgonya, 27. vöröshagyma, 28. őszibarack, 29. kajszi, 30. körte, 31. szilva, 32. meggy, 33. cseresznye, 34. málna, 35. ribizli, 36. köszméte, 37. szamóca, 38. dió. A következő kárnemekre köthető mezőgazdasági biztosítás: a) jégesőkár, b) téli fagykár, c) viharkár, beleértve a homokveréskárt is, d) tűzkár.

15 Időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása C típusú biztosítás: Az A és B típusban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmazza. A következő kárnemekre köthető mezőgazdasági biztosítás: a) jégesőkár, b) aszálykár, c) árvízkár, d) téli fagykár, e) tavaszi fagykár, f) felhőszakadás kár, g) viharkár, h) tűzkár.

16 Időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása A mezőgazdasági biztosítás díjtámogatását a termelő az egységes kérelemben igényli. Határidők: Május 15. a termelők az EK-ben igényelhetik a díjtámogatást Július 30. biztosítási szerződés megküldése az MVH-hoz Nov. 15. a biztosító által kiállított, a biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolás megküldése az MVH-hoz Az utolsó két határidő jogvesztő!!!

17 Monitoring adatszolgáltatás 28/2012 (II.10.) MVH Közlemény Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a) az Európai Mezgazdasági Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében igénybe vett támogatások felhasználására, b) az Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv azon intézkedései keretében igénybe vett támogatások felhasználására vonatkozó monitoring adatszolgáltatásra, amelyek az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló 1320/2006/EK bizottsági rendelet (2006. szeptember 5.) szerinti áthúzódó tételeknek minősülnek, c) az Európai Halászati Alap által társfinanszírozott Halászati Operatív 2. prioritási tengelyében meghatározott célok megvalósítását segítő támogatásokra, a vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedés kivételével.

18 Monitoring adatszolgáltatás 28/2012 (II.10.) MVH Közlemény Az alábbi jogcímek esetén nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség I. - Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások - Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások - A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások - Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások - Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások - A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások

19 Monitoring adatszolgáltatás 28/2012 (II.10.) MVH Közlemény Az alábbi jogcímek esetén nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség II. - A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások - Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatások - Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások - Erdő-környezetvédelemi intézkedésekhez nyújtandó támogatások - Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások (Nem termelő beruházások erdőterületen) - Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások - Készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatások - A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

20 Monitoring adatszolgáltatás 28/2012 (II.10.) MVH Közlemény Ha az az ügyfél helyett annak meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél adatszolgáltatásának benyújtására. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését megelőzően a meghatalmazottnak az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben regisztráltatnia kell magát. A meghatalmazás kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes, amennyiben valaki elveszítette, elfelejtette újat a G946 nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH területi kirendeltségénél. A meghatalmazást, annak elektronikus úton történ benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a MVH-nak, (adatszolgáltatást megelőző 20 nap) mert az adatszolgáltatás meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele az előzetesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.

21 Monitoring adatszolgáltatás 28/2012 (II.10.) MVH Közlemény Technikai közreműködők: pl. a Magyar Agrárkamara agrárkamarai tanácsadója Azon ügyfelek számára biztosítja a monitoring adatszolgáltatás teljesítését akik: nem rendelkeznek az állandó ügyfélkapuhoz szükséges felhasználói névvel (ügyfélkapus regisztrációval), illetve a monitoring adatszolgáltatást térítésmentesen, megfelel szakmai segítség mellett kívánják teljesíteni.

22 Monitoring adatszolgáltatás 28/2012 (II.10.) MVH Közlemény A technikai közreműködő nem jogosult az ügyfél képviseletére, feladata a monitoring adatszolgáltatás teljesítésére, az ügyfél tájékoztatására, valamint technikai és szakmai segítségnyújtásra korlátozódik. A technikai közreműködők részére a korábbi években adott meghatalmazásokat az MVH egységesen, lejárt meghatalmazásként kezeli. A technikai közreműködő igénybevételét az erre rendszeresített nyomtatványon az MVH-nak be kell jelenteni évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatás ideje:

23 Monitoring adatszolgáltatás 28/2012 (II.10.) MVH Közlemény Beadófelület elérési útvonala: - -

24 Monitoring adatszolgáltatás 28/2012 (II.10.) MVH Közlemény

25 Monitoring adatszolgáltatás 28/2012 (II.10.) MVH Közlemény

26 Jogcím Benyújtási időszak I. tengely Kertészet korszerűsítése (TK3) Szaktanácsadás Szakképzés (egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtási időszak) Mezőgazdasági termékek értéknövelése ÉLIP (TK3) A mezőgazdasági utak fejlesztése (TK2) Gazdanet Fiatal erdők ápolása TK Gazdaságátadás Fiatal gazda Állati génmegőrzés 2012-ben megnyitott jogcím, feldolgozás folyamatban 2012-ben meghirdetésre kerülő jogcím Várhatóan 2012-ben 103/2011. (XI.8.) VM rendelet a 47/2008. FVM rendeletet módosította, kérelem 2011-ben nem nyújtható be /2011. (XI.24.) VM rendelet Várhatóan 2012-ben Várhatóan Kifizetés negyedévente, KK benyújtása nélkül I. negyedév n.a Időszak Időszak Jogcím Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás III. Tengely Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turizmus Falufejlesztés Vidéki örökség védelme Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás IV. tengely LEADER- Helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása Benyújtási időszak II. tengely A évi Egységes kérelemmel Várhatóan 2012-ben Várhatóan 2012-ben Várhatóan 2012-ben Várhatóan 2012-ben Várhatóan 2012-ben Várhatóan 2012-ben Várhatóan 2012-ben

27 2012-ben megnyíló Kifizetési kérelem időszakok Jogcím KK benyújtási időszak I. tengely Állattartó telepek korszerűsítése Kertészeti gépek Kertészet korszerűsítése Erdészeti gép Szaktanácsadás Gazdaságátadás Öntözés-meliorációvízgazdálkodás Baromfitelepek korszerűsítése Juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése Mezőgazdasági utak fejlesztése Mezőgazdasági termékek értéknövelése Fiatal gazda Jogcím KK benyújtási időszak II. tengely Védett őshonos állatok III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése Mikrovállalkozások fejlesztése Falumegújítás és -fejlesztés Vidéki örökség megőrzése IV. tengely LEADER- Helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló Tartalom 1. Meghatalmazás, elsődleges képviselet és technikai közreműködés kezelése 2. Ügyfél-nyilvántartási adatok

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről Az 1 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

BODROGKÖZI KERTÉSZETI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI KERTÉSZETI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI KERTÉSZETI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BKNKNE/2015/B SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

B TÍPUSÚ GAZDA NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

B TÍPUSÚ GAZDA NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere B TÍPUSÚ GAZDA NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A vidékfejlesztési miniszter 143/2011. (XII. 23.) VM rendeletében meghatározott B típusú növénycsoportra.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 63. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Mezőgazdasági növénybiztosítás

Mezőgazdasági növénybiztosítás Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/51 AHE-11536/1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli hatálya (kockázatviselési )...

Részletesebben

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143)

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143) Felhasználói kézikönyv Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143) 2014. Verzió 01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A vis maior bejelentéshez szükséges mezők.... 6 2.1. Vis maiorhoz kapcsolódó

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben